Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2013/2014"

Transkript

1 Program 2013/2014

2 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2013/2014 Visjon: Læring gjennom opplevelse. Kl. trinn Hoved-momenter Tiltak Tidspunkt Lokal samarbeidspart 1 Leselyst Besøk i det nye biblioteket Leseåret - Alf Prøysen 2 Kulturihistorie Barn på Prestgården. Elevene tar del i juleforberedelser for hundre år siden 3 Ingen egne tiltak for 2013/14 4 Kunstforståelse Munch Besøk Muchsenteret i Løten,. Våren mai - 4. april 27. november 6. desember Høsten september Hamar bibliotek Hedmarksmuseet Klevfos Industrimuseum Skole 5 Musikkhistorie Kirsten Flagstad. Forestilling laget av Minken Fosheim. Musikere Ellen Flesjø, Vebjørn Andvik Tanja Leine, sopran 6 Pilegrimstradisjoner Pilegrimer i Hamarkaupangen bli kjent med middelalderen Høsten november Høsten 2013 Uke Poesi Møte med lyrikeren Rolf Jacobsen Vinter/vår 2014 Februar/mars 8 Grunnlovsjubileet Omvisning i Eidsvollsbygningen hva skjedde her og Wergelands Hus med demokratiet i dag 9 Kirsten Flagstad En ring skal samle dem fra Wagner til Tolkien med Kirsten Flagstad. Lage en forestilling i løpet av 4 dager basert på Ringenes Herre. 10 Ingen egne tiltak for 2013/2014 Grunnlovsjubileet 2014 Forestillingen Ja, vi elsker dette landet Kulturhuset Våren , 5. og 6. mars Våren 2014 uke 15,17 og og 16. mai 2014 Musikk i Hedmark. Spilles i Hamar Teater Domkirkeodden Rolf Jacobsens Venner Eidsvoll 1814 Hedmarksmuseet avd. Domkirkeodden Hamar Janitsjarskole Børstad, Ener, Ajer Børstad, Ener, Ajer grunnskoleelever i Hamar Forsidebildet er et lite utsnitt av 9. trinns gatemaling i Håkonsgate våren Mer stoff om Den kulturelle skolesekken i Hamar fi nner du på:

3 HAMAR KOMMUNE Kultur og Oppvekst og opplæring Den kulturelle skolesekken i Hamar 2013/14. Hamar Kommune mottar årlig midler fra Hedmark fylkeskommune basert på overskuddet fra spillemidlene gjennom Norsk Tipping AS til utarbeidelse og gjennomføring av lokal tiltaksplan i Den kulturelle skolesekken. Arbeidet med tiltaksplanen tar utgangspunkt i departementets føringer, og Hamar formannskapets målsetting om å nå alle elever i grunnskolen med: - større kunnskap om og kjennskap til nærmiljøets og kommunens kultur og historie - bruk av det utvidete klasserom (museer, gallerier, bibliotek, konsertlokaler, teatersaler m.m.) - kunnskap og refl eksjon innenfor uttrykksformene billedkunst, form og design, skulptur, arkitektur, teater, musikk, dans, litteratur, fi lm/media/kino og kulturarv/kulturvern. Det er lagt vekt på å tilpasse tilbudet til årstrinnene med forankring i Kunnskapsløftet, og med stor grad av elevaktivitet. I tillegg til den lokale Skolesekken mottar alle skoler i Hamar et sammensatt, profesjonelt kulturprogram med ulike kulturuttrykk og sjangere fra Turnèorganisasjonen for Hedmark. Denne sesongen står i de mange jubileers tegn. Vi prøver å bidra med større innsikt og brede opplever både når det gjelder vår egen Kirsten Flagstad, Edvard Munch og Alf Prøysen. disse jubilantene hadde tilknytning til distriktet og bør være med når innlandsfolkets identitet skal bygges. I Stortingets måldokument for grunnlovsjubileet 2014 skal prosjekter rettet mot barn og unge være ett av hovedelementene ved jubileet. Det skal særlig legges vekt på tiltak som kan skape deltagelse, medvirkning og engasjement hos barn og unge. Vi håper at både 8. trinns besøk på Eidsvoll og Hamar Janitsjarskoles forestilling for alle Hamarelevene i det nye kulturhuset vil bidra til det. Kulturkontakter 2013/14 Skole Kulturkontakt Kontaktadresse Ingeberg Christian Stensig Sissel Reinemo Lovisenberg Berit Borud Lunden Kjell Ola Brodal Greveløkka Marit H. Øyen Prestrud Terje Kola Gerda Vee Ridabu Per-Arne Gjerdalen Rollsløkken Tommy Østlund Solvang Therese Enger Andersen Storhamar Leena M. Krognes Børstad Ann Kristin Paulsberg Ener Alf Hermansen Ajer Tom Zachariassen

4 1. trinn: Leseåret Alf Prøysen Anne Peterdotter Flugstad er Teskjekjerringa og Fred Dalbak spiller gitar til sangene 1. trinnselevene i Hamar Bli kjent i det nye biblioteket. Få kjennskap til og gjenkjenne sanger og fortellinger fra Prøysens diktning. Kompetansemål: Norsk etter 2. trinn o fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer o samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger o fi nne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing Kunst og håndverk etter 2. trinn o uttrykke egne opplevelser gjennom tegning Hamar bibliotek, hovedbiblioteket i kulturhuset Når: Uke Om opplegget: I denne forestillingen tas det utgangspunkt i Teskjekjerringa på blåbærtur. Når hun er der ute i skogen treffer hun på forskjellige dyr som vi synger om: «Bolla Pinnsvin», «Helene Harefrøken» og «Nøtteliten». Teskjekjerringa skjønner jo også hva dyrene sier når hun er så lita som ei teskje. Og Teskjekjerringa får sitte på med «Mjølkeruta» hjematt fra skogen. Kanskje hun synger om katta som ligger i vinduskarmen hjemme også; «Soltrall». I denne fortellinga er Anne Teskjekjerringa. Fred Dalbak spiller gitar, men det kan godt hende han blir med som gubben til Teskjekjerringa. Elevene møter først Teskjekjerringa. Etterpå får de gjøre seg kjent i barneavdelingen og får se på andres og egen tegning. Opplegget varer 1 ½ time. Det er ikke lagt opp til spisepause. Derfor bør elevene som starter kl ha spist på forhånd. Forberedelser: Viktig! Det blir ordnet med transport for de skolene som ikke ligger i gangavstand til bibliotekene dvs. Lunden, Ingeberg, Lovisenberg, Prestrud, Ridabu og Solvang Klassen bør ha lest en eller fl ere historier om Teskjekjerringa på forhånd. De bør kunne sangene som blir brukt i teaterstykket. (Se over.) Elevene lager hver sin tegning som sendes biblioteket på forhånd. Der blir det laget en utstilling som er klar når elevene kommer. Frist for innlevering av tegning: 21. mars Hvis dere mangler bøker om Teskjekjerringa, får dere lånt fl ere ved henvendelse til bibliotekene. Det er også viktig at dere beregner god tid til og fra. På/avkledning av 1. trinnselevene vet dere sikkert like godt som jeg at tar tid. (Lærdom fra evalueringene sist) Hamar Bibliotek, Anne-Grethe Westjordet tlf anne.grethe.westjordet. DKS Hamar kommmune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

5 2. trinn: Barn på Prestegården Elevene tar del i juleforberedelser for hundre år siden. 2. trinnselevene i Hamar Få kjennskap til gamle håndverkstradisjoner og juleforberedelser før i tida. Kompetansemål: Norsk etter 2: årstrinn o Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing Samfunnsfag etter 4. årstrinn o Skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no o Kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Løtenbygningen på Hedmarksmuseet, Domkirkeodden Når: 27. november - 6. desember 2013 Om opplegget: Elevene får oppleve hvordan man forberedte jula på en prestegård for 100 år siden. Her møter de prestefrua som setter tjenestefolket i sving med å skure gulv, pusse kobber, sy, strikke, bake og vaske. Ungene får selv være med i arbeidet og til slutt samles vi rundt smultringfatet til historiefortelling. Opplegget varer fra Opplæring og oppvekst ordner med skyss for elevene ved Lunden, Ingeberg, Lovisenberg, Ridabu, Rollsløkken og Solvang Hedmarksmuseet v/ Asbjørg O. Einvik Vestli Telefon: Mobil: DKS Hamar: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

6 4. trinn: Munch 2013 Besøke Munchsenteret på Klevfos industrimuseum i Løten. Delta i ulike kunstopplevelser. 4. trinnselevene i Hamar Få kjennskap til en av våre største billedkunstnere. Lære om å gå på kunstutstilling, samtale om ulike kunstuttrykk. Hente inspirasjon til eget skapende arbeid. Kompetansemål: Kunst og håndverk etter 4. trinn: o bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer o samtale om sin opplevelse av samtidskunst Munchsenteret på Klevfos industrimuseum, Ådals bruk Tid: september 2013 Om opplegget: Teaterstykke basert på Munchs kunst: Teater Tinghuset fra Oslo utvikler et teaterstykke for barn om Munchs kunst. Dette arbeidet har pågått en stund, og ferdig forestilling vil ha premiere på Klevfos mandag 23.september. Etter hvert skal stykket spilles både i Åsgårdsstrand, i Oslo og muligens i Kragerø. Konseptet er som følger: Regissør og skuespillere tar med seg Munchmotiver og møter skolebarn. Basert på reaksjoner og hva som skjer i dette møtet, bygges en forestilling for barn. En av de skolene som har vært involvert er Ådalsbruk Oppvekstsenter. I høst vil utstillingen Nordisk Akvarell bli vist på Klevfos. Utstillingen består av rundt 200 bilder, malt av folk fra Norden og fra andre steder i Europa. Det er Nordisk Akvarellselskap og Løten kommune som står som arrangører, i samarbeid med Klevfos. I fjor åpnet Løten kommune sitt Munchsenter i Løten på Klevfos. I tillegg vil elevene konfronteres med en «ekspresjonistisk erfaring», et kunststunt med en anerkjent kunstner. For elevene vil dagen se slik ut: - ser teaterstykket samlet. - Elevene deles i grupper som alternerer mellom aktivitetene etterpå (i utgangspunktet 3 grupper) - Tidsbruk: 3 3,5 timer, inkl pause. OO ordner med transport for alle elevene. Klevfos industrimuseum: Håkon Tosterud: DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

7 5. trinn: Eventyret om Kirsten Flagstad En teaterforestilling med Minken Fosheim og Tanja Irene Leine og musikere fra Musikk i Hedmark 5. trinnselevene i Hamar Få utvidet kunnskapen om sangerinnen og bysbarnet Kirsten Flagstads liv og kunstneriske karriere. Kompetansemål: Musikk etter 7. trinn Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken Gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken. Tid: Om opplegget: Forarbeid: Hamar teater (Hamar gml. rådhus i Strandgata) 6. november skoleforestillinger. Varighet: ca. 75 min. I 2013 er det 100 år siden Kirsten Flagstad debuterte som operasanger. Kirsten Flagstad var en av Norges aller største musikere og artister, og har selvfølgelig sin egen Flagstadfestival. Musikk i Hedmark markerer jubileet med å produsere en egen familieforestilling under festivalen. Forestillingen heter «Eventyret om Kirsten Flagstad». Medvirkende er Minken Fosheim og Musikk i Hedmark sine egne musikere. Demnne forestillingen tilbys Den Kulturelle skolesekken høsten Minken Fosheim har tidligere gjort stor lykke med sine eventyr, blant annet om Wolfgang Amadeus Mozart og Ole Bull. I forestillingen som skal spilles på Hamar Teater, er det Tanja Irene Leine som skal spille Kirsten Flagstad mens Minken Fosheim spiller hennes mor Maja. Forestillingen tar publikum med på en humoristisk reise gjennom et eventyrlig liv og lar dem oppleve nye sider ved Kirsten Flagstad. Musikerne spiller og synger sangene som Flagstad fremførte under sin karriere, samtidig som det vises bilder under forstillingen. Som musikere medvirker cellisten Ellen Flesjø og pianisten Vebjørn Anvik, og regi og manus er ved Kristen Grødem. Forestillingen er et samarbeid med Flagstadfestivalen. Elevene har tidligere vært i Strandstua og har en del forkunnskap om Kirsten Flagstad. I denne forestillingen trekkes det inn verdensbegivenheter og historiske hendelser fra år 1900 og framover til etterkrigsårene. Det er en fordel om elevene vet noe om denne tidsepoken. (De to verdenskrigene, 30- åra, kommunikasjon, levekår) Transport bestilles og betales av O/O for elevene ved Ingeberg, Lovisenberg, Lunden og Ridabu Torbjørn Bækkevold DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

8 6. trinn: Pilegrimer i Hamarkaupangen 6. trinnselevene i Hamar. Få kjennskap til livet i den gamle Hamarkaupangen og Hamars sentrale middelalderhistorie. Lære om pilegrimens vandring og forestillingsverden. Kompetansemål: Samfunnsfag etter 7. trinn Skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere greie for eit sentralt tema i denne perioden Religion livssyns og etikk etter 7. trinn Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen Hedmarksmuseet, Domkirkeodden, Strandveien 100. Tel Frammøte på parkeringsplassen ved Ridehuset Når: sept Om opplegget: Hvem var pilegrimene og hva vil det si å dra på pilegrimsferd? Hvorfor dro de til Nidaros? Hvem var Olav den Hellige? Og hva betydde kontakten med pilegrimene, som ofte kom fra fjerne land, for folk i Hamar? Går folk i dag på pilegrimsferd? Dette er noen av spørsmålene dette opplegget tar for seg. I tillegg må elevene bruke fantasi og skaperevne til å løse en rekke oppgaver. De lærer også å lese og fi nne fram etter kart, lærer litt om urter, planter og hvordan urter kan helbrede sykdom. Vi legger vekt på å tilby et livssynsnøytralt opplegg som kan skape identifi kasjon og gjenkjennelse også for minoritetsspråklige elever som har bakgrunn fra andre religioner. I behandlingen av pilegrimsfenomenet tar vi også opp hvordan dette fenomenet arter seg i islam og hinduisme. Oppleggets varighet: Fra kl kl Vi har utarbeidet opplegget slik at to grupper ankommer samtidig. Opplegget starter på Ridehusstranda med felles vandring og avsluttes med felles rundgang og opplevelsesstund i Hamardomen. Elevene skal være delt inn i 5 grupper på forhånd. Annet: Elevene ved Lunden, Lovisenberg og Ingeberg får skyss. Bussbestilling ordnes av Opplæring og oppvekst. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden: Asbjørg Vestli tlf e-post: DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv Elevene må være inndelt i fem grupper og vite hvilken gruppe de tilhører før frammøte på Ridehusstranda.

9 7. trinn: Rolf Jacobsen i sjuende 7. trinnselevene i Hamar Få kjennskap til Rolf Jacobsens diktning og liv. Få inspirasjon. Kompetansemål: Norsk etter 7.trinn Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold B ruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving Dikterleiligheten Skappelsgate 2 Når: Februar/mars 2014 Varighet 45 min. Om opplegget: Elevene kommer i grupper på maks. 20 til Rolf Jacobsens leilighet i Skappelsgate 2. Her blir de tatt i mot av formidler som forteller om dikterens liv og diktning. Vi mener det er betydningsfullt at elevene skal ha kjennskap til og kunnskap om mannen som alle ser avtrykket av på Østre torg: Også du kan si et ord om glede. Du har en hånd, varm. Hvis du vil. Det er nok av dikt som burde fenge 7. trinnseleven og hendelser i dikterens liv som bør være med på å skape varige inntrykk. Elevene blir under besøket utfordret til å skape egne tekster. Annet: Elevene ved Ridabu, Lovisenberg, Ingeberg og Lunden kjører buss. Transport bestilles av OO. Skolen må sørge for opplegg for elevene som får ventetid i forbindelse med transport. Ta kontakt med biblioteket i Kulturhuset og avtal tid på forhånd. DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv, Steinar Laberg, Høgskolen i Hedmark/Rolf Jacobsens venner tlf Du kan lese mer om Rolf Jacobsen her:

10 8. trinn: Grunnlovsjubileet I 2014 er det 200 år siden den Norske Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll. Dette skal vi feire i hele landet! Grunnloven som ble skrevet i 1814 var en moderne grunnlov for sin tid. elever på 8. trinn Få kunnskap om Grunnloven og tiden den ble til i. Kompetansemål: Samfunnsfag etter 10. trinn o Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag. o Drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg Norsk etter 10. trinn o Forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870 o Lese et utvalg sentrale tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og refl ektere over språk og innhold Eidsvollsbygningen, Carsten Ankers vei, 2074 Eidsvoll verk. Tel: Når: og 6. mars Varighet: Fra kl :30. Bussavgang: kl Om opplegget: Dette vil elevene få oppleve: Eidsvollsbygningen Eidsvollsbygningen er restaurert og ser nå lik ut som den gjorde da 112 menn var her for å skrive grunnlov. Hvem var disse mennene, hva tenkte de på, hva var deres viktigste politiske kamper? Gjennom en spennende tidsreise tilbake til 1814 vil elevene få møte Eidsvollsmenn med et brennende engasjement for Norges fremtid. Etter at elevene har fått besøke Eidsvollsbygningens vakre rom og saler, vil de bli tatt med ned i sokkeletasjen. Der møter de en helt annen verden der tjenerskapet bor og arbeider. På kjøkkenet er det ild i grua og tjenestefolk som arbeider med dagens oppgaver. Dette gir et godt innblikk i de store sosiale forskjellene i landet på den tiden. Hvordan opplevde kokka det som skjedde i huset? Hva betydde Grunnloven for henne? Wergelands hus I formidlingsoppleggene i Eidsvollsbygningen vil elevene få et godt innblikk i hvordan menneskene i 1814 levde og tenkte. Men hva med oss i dag? Hva tenker vi om Norges fremtid, om vårt demokrati? Elevene får blant annet oppleve en engasjerende fi lm i en kinosal de aldri har sett maken til. Vi stiller spørsmålet: Hva nå? Hva vil vi med demokratiet? Elevene skal tilslutt ta stilling til sitt eget engasjement: Hva kan jeg bidra med i det levende demokratiet? Annet: Elevene får busstransport til Eidsvoll verk. Skolene får hver sine dager. Opplæring og oppvekst ordner og betaler skyssen. Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv Nettsidene til Eidsvoll 1814 anbefales:

11 9. trinn: «En ring skal samle dem» - fra Wagner til Tolkien Et tverrfaglig arbeid som skal munne ut i en forestilling elevene på 9. trinn Lage en forestilling i løpet av 4 dager basert på en scene fra Ringenes Herre. Gjennom inspirasjon og egen erfaring skal elevene få innblikk i og forståelse av opera som kunstform. Kompetansemål: Norsk etter 10. årstrinn Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill, dramatisering, tilpasset ulike mottakere Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Musikk etter 10. årstrinn Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafi sk eller tradisjonell notasjon Valgfaget sal og scene etter 10. årstrinn Samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger Presentere en eller produksjoner for publikum Samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig Teater Innlandets lokaler og produksjonsapparat i Kulturhuset på Stortorget Når: Uke 15, 17 og 18. Det er satt av 4, (3) dager for hver ungdomsskole. Varighet: Om opplegget: Opplegget starter med et skuespill der elevene får se, høre og oppleve både Ringenes Herre, Niebelungringen og mytene bak dem. Målet er å gi elevene inspirasjon og faglig påfyll slik at de kan lage sin egen forestilling. Elevene deles så inn i 5 ulike arbeidsgrupper som skal dekke alle oppgavene en slik teater/operaproduksjon krever: Drama/tekst - Musikk - Scenografi /lys Bilde/lys (små fi lmsnutter) Info/support/velferd. På slutten av siste dag presenteres forestillingen for inviterte gjester/foreldre. Det legges opp til at elevene går/sykler DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv Hedmarksmuseet, Domkirkeodden: Magnus Sempler Holte domkirkeodden.no Ranveig Nordbryhn

12 trinn: Grunnlovsjubileet 2014 Ja, vi elsker dette landet» 2014; en skoleforestilling av og med Hamar Janitsjarskoles medlemmer. Tid: Om opplegget: grunnskoleelevene i Hamar Bevisstgjøre barn og unge om denne viktige hendelsen og demokratiets betydning i dag. Hamar kulturhus, Storsalen 15. og 16. mai i alt 4 skoleforestillinger (2 pr. dag). Varighet ikke oppgitt Det er Hamar Janitsjarskoles elever som er aktører i forestillingen., ( medlemmer) er også skoleelever som på denne måten deler noe med sine medelever. Ved å knytte musikk og teater sammen hvor de spiller ulike roller i forskjellige tablåer, belyser de hva som skjedde i 1814, hvilken aktualitet dette har i dagen samfunn, i Norge og resten av verden i dag. Arild Halvorsen er manusforfatter og har ansvaret for regien. Henning Børresen er produsent elevene ved Ingeberg, Lovisenberg, Lunden og Ridabu får busstransport. Det gjelder også for trinn ved Prestrud. Øvrige elever går/sykler. Skyss ordnes av Opplæring og oppvekst Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv, DKS Hamar kommune Henning Børresen, undervisningsleder Hamar Janitsjarskole

Planskisse for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2012/2013 Visjon: Læring gjennom opplevelse

Planskisse for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2012/2013 Visjon: Læring gjennom opplevelse Program 2012/2013 Planskisse for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2012/2013 Visjon: Læring gjennom opplevelse Kl. Hoved-momenter Tiltak Tidspunkt Lokal Skole 1 Leselyst Leseåret 2010-2014 Uke

Detaljer

trinn: dreamhamar Utforming av Stortorget i Hamar

trinn: dreamhamar Utforming av Stortorget i Hamar 7.- 10 trinn: dreamhamar Utforming av Stortorget i Hamar Målgruppe: Mål: Alle elevene på 7. 10 trinn Medvirke i et stort kunst/arkitekturprosjekt sammen med den øvrige befolkningen i Hamar. Kunnskap om

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene? ARTIKKEL SIST ENDRET: 23.11.2015 Innhold Innledning Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læreplanverket for Kunnskapsløftet Innledning Europarådets

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar kommune 2011/2012

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar kommune 2011/2012 Program 2011/2012 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar kommune 2011/2012 Visjon: Læring gjennom opplevelse Kl. Hoved-momenter Tiltak Tidspunkt Lokal samarbeidspart Skole 1 2 3 Leselyst Leseåret

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Den kulturelle skolesekken i Åsnes kommune Besøksadresse: Rådhusgata 1 postadresse: 2270 FLISA telefon: 62 95 66 00 faks: epostadresse:

Detaljer

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet Jobbskygging og Kunnskapsløftet Kompetansemål LK-06 Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/ Innhold

Detaljer

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2016-2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen. Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE Kirkebygget i den kulturelle skolesekken Øystein Dahle, KA/ Kristin Gunleiksrud, IKO SAMARBEIDET MELLOM KIRKE NYE RAMMER OG SKOLE STRASBOURG-DOMMEN RLE-FAGET: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG LÆREPLAN ENDRINGAR

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Religion, kompetansemål Etter Vg3

Religion, kompetansemål Etter Vg3 Relevante læreplanmål til Trønderbrura Kompetansemål samfunnsfag Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring Individ og samfunn forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Felles mål for faget: Noen av hovedmomenter for klassetrinnet: Henvises til læreplanen i Religion, livssyn og etikk og kompetansemålen etter

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Asbjørn Tronstad Fagbøker/lærestoff: Gaia 6, samfunnsfag. 1,5 klokketimer, d.v.s. 2 skoletimer(45 min) pr. uke. Læringstrategier/Gr unnleggende

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for.

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. Lærer: Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 2 Valgfaget levande kulturarv... 2 Valgfaget sal og scene... 2 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

Fannaråken Blåsekvintett

Fannaråken Blåsekvintett Foto: Kyrre Lien Fannaråken Blåsekvintett En annerledes klassisk konsert! Konsert for 8. - 10. årstrinn : Fannaråken Blåsekvintett PROGRAMMET For to år siden var de fem blåserne på en tre ukers turné i

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Samfunnsfag 6.trinn Høst 2017/vår 2018

Samfunnsfag 6.trinn Høst 2017/vår 2018 Samfunnsfag 6.trinn Høst 2017/vår 2018 Ole Marius Jakobsen Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering for læring: Uke 34-37 Gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Oppstart i uke 35, og prosjektet

Detaljer

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-35 Sei det med symbol Gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet

Detaljer

Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune

Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune Samhandlingsplan mellom skole og kirke i Våler kommune Samhandlingsplanen nedenfor har blitt til gjennom et samarbeid mellom representanter fra alle tre skolene og trosopplæringskonsulententen i kommunen.

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i musikk for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing.

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing. +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Kart og globus Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-17 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff

Detaljer

FORANKRING I LÆREPLAN:

FORANKRING I LÆREPLAN: FORANKRING I LÆREPLAN: Innholdsfortegnelse OM DOKUMENTET... 2 GRUNNSKOLE... 2 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK... 2 Kompetansemål etter 4. trinn:... 2 Kompetansemål etter 10. trinn... 2 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING...

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kunst og håndverk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 5. og 6. trinn 2015/2016

Årsplan i samfunnsfag for 5. og 6. trinn 2015/2016 Årsplan i samfunnsfag for 5. og 6. trinn 2015/2016 Læreverk: Midgard 6, Aarre, Flatby, Grønland & Lunnan, 2006 Veke Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering 34 35 36 37 Bestemme saman (s. 154-175)

Detaljer

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-37 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding gjere greie for korleis ulike politiske parti

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

Overordna *Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg *Å kunne lese *Å kunne rekne *Å kunne bruke digitale verkty

Overordna *Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg *Å kunne lese *Å kunne rekne *Å kunne bruke digitale verkty ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 6. TRINN 2011-2012 Overordna *Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg *Å kunne lese *Å kunne rekne *Å kunne bruke digitale verkty Hovudområder i faget: Samfunnsfag, historie og geografi

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Bassoversveis Jørun Bøgeberg Konsert for 1. - 7. årstrinn : Bassoversveis Om programmet Denne musikalske fortellingen handler om gutten Lilleputt, som egentlig er en litt mutt og lat fyr, men

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG PROGRAM 2011/2012 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1-2 Laffen og Kikka i Et interaktivt musikkdramatisk fyrverkeri Uke 15, 2012 Eventyrland av en forestilling 1 Eventyropera

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 33- UKE 35 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: HUSK festen vår onsdag 26.november kl. 18.00. Det blir en skikkelig talentpresentasjon

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG Program 2010 /11 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1 Koneke koneke oye Afrikanske eventyr og sanger! Forteller Våren 2011 og skuespiller Irene Halseid 1 Opera for barn

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2010 2011 Radio Musical Frekvenser fra Bolivia og Peru Edgar Albitres (Peru) - sang, fløyte, strengeinstrumenter, perkusjon, radio Hector Meriles (Bolivia) - sang, gitar, perkusjon Konsert for 1. - 7.

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

SKAKKE SANGER. - både rare, skumle og litt ekle. Konsert for 1. - 7. årstrinn

SKAKKE SANGER. - både rare, skumle og litt ekle. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2010 2011 SKAKKE SANGER - både rare, skumle og litt ekle Konsert for 1. - 7. årstrinn : Skakke sanger PROGRAMMET Med utgangspunkt i nyskrevene sanger, og med den allsidige sceneartisten Britt-Synnøve Johansen

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Konsert for 1. - 7. årstrinn : Gode melodier PROGRAMMET Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 10.trinn Kompetansemål Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon delta i utforskende samtaler om litteratur,

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Intro klassisk. Ung stjerne. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Intro klassisk. Ung stjerne. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2011 2012 Intro klassisk Ung stjerne Konsert for 1. - 7. årstrinn Oslo kommune Utdanningsetaten : Intro klassisk PROGRAMMET INTRO-klassisk er et toårig lanseringsprogram administrert av Rikskonsertene.

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer Årsplan i RLE for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g 35-39 Gresk kultur, filosofi,religioner og livssyn i dag, å leve sammen - Reflektere over

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: To revolusjonar

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: To revolusjonar Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: To revolusjonar Drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan «Samfunnsfag» 2015-2016

Årsplan «Samfunnsfag» 2015-2016 Årsplan «Samfunnsfag» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Kompetansemål Utforskaren Tidspunkt

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Samfunnsfag Trinn: 6 Lærer: Rebecca Kopstad Heddeland Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Kompetansemål i læreplanen

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer