Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2013/2014"

Transkript

1 Program 2013/2014

2 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hamar Kommune 2013/2014 Visjon: Læring gjennom opplevelse. Kl. trinn Hoved-momenter Tiltak Tidspunkt Lokal samarbeidspart 1 Leselyst Besøk i det nye biblioteket Leseåret - Alf Prøysen 2 Kulturihistorie Barn på Prestgården. Elevene tar del i juleforberedelser for hundre år siden 3 Ingen egne tiltak for 2013/14 4 Kunstforståelse Munch Besøk Muchsenteret i Løten,. Våren mai - 4. april 27. november 6. desember Høsten september Hamar bibliotek Hedmarksmuseet Klevfos Industrimuseum Skole 5 Musikkhistorie Kirsten Flagstad. Forestilling laget av Minken Fosheim. Musikere Ellen Flesjø, Vebjørn Andvik Tanja Leine, sopran 6 Pilegrimstradisjoner Pilegrimer i Hamarkaupangen bli kjent med middelalderen Høsten november Høsten 2013 Uke Poesi Møte med lyrikeren Rolf Jacobsen Vinter/vår 2014 Februar/mars 8 Grunnlovsjubileet Omvisning i Eidsvollsbygningen hva skjedde her og Wergelands Hus med demokratiet i dag 9 Kirsten Flagstad En ring skal samle dem fra Wagner til Tolkien med Kirsten Flagstad. Lage en forestilling i løpet av 4 dager basert på Ringenes Herre. 10 Ingen egne tiltak for 2013/2014 Grunnlovsjubileet 2014 Forestillingen Ja, vi elsker dette landet Kulturhuset Våren , 5. og 6. mars Våren 2014 uke 15,17 og og 16. mai 2014 Musikk i Hedmark. Spilles i Hamar Teater Domkirkeodden Rolf Jacobsens Venner Eidsvoll 1814 Hedmarksmuseet avd. Domkirkeodden Hamar Janitsjarskole Børstad, Ener, Ajer Børstad, Ener, Ajer grunnskoleelever i Hamar Forsidebildet er et lite utsnitt av 9. trinns gatemaling i Håkonsgate våren Mer stoff om Den kulturelle skolesekken i Hamar fi nner du på:

3 HAMAR KOMMUNE Kultur og Oppvekst og opplæring Den kulturelle skolesekken i Hamar 2013/14. Hamar Kommune mottar årlig midler fra Hedmark fylkeskommune basert på overskuddet fra spillemidlene gjennom Norsk Tipping AS til utarbeidelse og gjennomføring av lokal tiltaksplan i Den kulturelle skolesekken. Arbeidet med tiltaksplanen tar utgangspunkt i departementets føringer, og Hamar formannskapets målsetting om å nå alle elever i grunnskolen med: - større kunnskap om og kjennskap til nærmiljøets og kommunens kultur og historie - bruk av det utvidete klasserom (museer, gallerier, bibliotek, konsertlokaler, teatersaler m.m.) - kunnskap og refl eksjon innenfor uttrykksformene billedkunst, form og design, skulptur, arkitektur, teater, musikk, dans, litteratur, fi lm/media/kino og kulturarv/kulturvern. Det er lagt vekt på å tilpasse tilbudet til årstrinnene med forankring i Kunnskapsløftet, og med stor grad av elevaktivitet. I tillegg til den lokale Skolesekken mottar alle skoler i Hamar et sammensatt, profesjonelt kulturprogram med ulike kulturuttrykk og sjangere fra Turnèorganisasjonen for Hedmark. Denne sesongen står i de mange jubileers tegn. Vi prøver å bidra med større innsikt og brede opplever både når det gjelder vår egen Kirsten Flagstad, Edvard Munch og Alf Prøysen. disse jubilantene hadde tilknytning til distriktet og bør være med når innlandsfolkets identitet skal bygges. I Stortingets måldokument for grunnlovsjubileet 2014 skal prosjekter rettet mot barn og unge være ett av hovedelementene ved jubileet. Det skal særlig legges vekt på tiltak som kan skape deltagelse, medvirkning og engasjement hos barn og unge. Vi håper at både 8. trinns besøk på Eidsvoll og Hamar Janitsjarskoles forestilling for alle Hamarelevene i det nye kulturhuset vil bidra til det. Kulturkontakter 2013/14 Skole Kulturkontakt Kontaktadresse Ingeberg Christian Stensig Sissel Reinemo Lovisenberg Berit Borud Lunden Kjell Ola Brodal Greveløkka Marit H. Øyen Prestrud Terje Kola Gerda Vee Ridabu Per-Arne Gjerdalen Rollsløkken Tommy Østlund Solvang Therese Enger Andersen Storhamar Leena M. Krognes Børstad Ann Kristin Paulsberg Ener Alf Hermansen Ajer Tom Zachariassen

4 1. trinn: Leseåret Alf Prøysen Anne Peterdotter Flugstad er Teskjekjerringa og Fred Dalbak spiller gitar til sangene 1. trinnselevene i Hamar Bli kjent i det nye biblioteket. Få kjennskap til og gjenkjenne sanger og fortellinger fra Prøysens diktning. Kompetansemål: Norsk etter 2. trinn o fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer o samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger o fi nne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing Kunst og håndverk etter 2. trinn o uttrykke egne opplevelser gjennom tegning Hamar bibliotek, hovedbiblioteket i kulturhuset Når: Uke Om opplegget: I denne forestillingen tas det utgangspunkt i Teskjekjerringa på blåbærtur. Når hun er der ute i skogen treffer hun på forskjellige dyr som vi synger om: «Bolla Pinnsvin», «Helene Harefrøken» og «Nøtteliten». Teskjekjerringa skjønner jo også hva dyrene sier når hun er så lita som ei teskje. Og Teskjekjerringa får sitte på med «Mjølkeruta» hjematt fra skogen. Kanskje hun synger om katta som ligger i vinduskarmen hjemme også; «Soltrall». I denne fortellinga er Anne Teskjekjerringa. Fred Dalbak spiller gitar, men det kan godt hende han blir med som gubben til Teskjekjerringa. Elevene møter først Teskjekjerringa. Etterpå får de gjøre seg kjent i barneavdelingen og får se på andres og egen tegning. Opplegget varer 1 ½ time. Det er ikke lagt opp til spisepause. Derfor bør elevene som starter kl ha spist på forhånd. Forberedelser: Viktig! Det blir ordnet med transport for de skolene som ikke ligger i gangavstand til bibliotekene dvs. Lunden, Ingeberg, Lovisenberg, Prestrud, Ridabu og Solvang Klassen bør ha lest en eller fl ere historier om Teskjekjerringa på forhånd. De bør kunne sangene som blir brukt i teaterstykket. (Se over.) Elevene lager hver sin tegning som sendes biblioteket på forhånd. Der blir det laget en utstilling som er klar når elevene kommer. Frist for innlevering av tegning: 21. mars Hvis dere mangler bøker om Teskjekjerringa, får dere lånt fl ere ved henvendelse til bibliotekene. Det er også viktig at dere beregner god tid til og fra. På/avkledning av 1. trinnselevene vet dere sikkert like godt som jeg at tar tid. (Lærdom fra evalueringene sist) Hamar Bibliotek, Anne-Grethe Westjordet tlf anne.grethe.westjordet. DKS Hamar kommmune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

5 2. trinn: Barn på Prestegården Elevene tar del i juleforberedelser for hundre år siden. 2. trinnselevene i Hamar Få kjennskap til gamle håndverkstradisjoner og juleforberedelser før i tida. Kompetansemål: Norsk etter 2: årstrinn o Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing Samfunnsfag etter 4. årstrinn o Skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no o Kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Løtenbygningen på Hedmarksmuseet, Domkirkeodden Når: 27. november - 6. desember 2013 Om opplegget: Elevene får oppleve hvordan man forberedte jula på en prestegård for 100 år siden. Her møter de prestefrua som setter tjenestefolket i sving med å skure gulv, pusse kobber, sy, strikke, bake og vaske. Ungene får selv være med i arbeidet og til slutt samles vi rundt smultringfatet til historiefortelling. Opplegget varer fra Opplæring og oppvekst ordner med skyss for elevene ved Lunden, Ingeberg, Lovisenberg, Ridabu, Rollsløkken og Solvang Hedmarksmuseet v/ Asbjørg O. Einvik Vestli Telefon: Mobil: DKS Hamar: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

6 4. trinn: Munch 2013 Besøke Munchsenteret på Klevfos industrimuseum i Løten. Delta i ulike kunstopplevelser. 4. trinnselevene i Hamar Få kjennskap til en av våre største billedkunstnere. Lære om å gå på kunstutstilling, samtale om ulike kunstuttrykk. Hente inspirasjon til eget skapende arbeid. Kompetansemål: Kunst og håndverk etter 4. trinn: o bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer o samtale om sin opplevelse av samtidskunst Munchsenteret på Klevfos industrimuseum, Ådals bruk Tid: september 2013 Om opplegget: Teaterstykke basert på Munchs kunst: Teater Tinghuset fra Oslo utvikler et teaterstykke for barn om Munchs kunst. Dette arbeidet har pågått en stund, og ferdig forestilling vil ha premiere på Klevfos mandag 23.september. Etter hvert skal stykket spilles både i Åsgårdsstrand, i Oslo og muligens i Kragerø. Konseptet er som følger: Regissør og skuespillere tar med seg Munchmotiver og møter skolebarn. Basert på reaksjoner og hva som skjer i dette møtet, bygges en forestilling for barn. En av de skolene som har vært involvert er Ådalsbruk Oppvekstsenter. I høst vil utstillingen Nordisk Akvarell bli vist på Klevfos. Utstillingen består av rundt 200 bilder, malt av folk fra Norden og fra andre steder i Europa. Det er Nordisk Akvarellselskap og Løten kommune som står som arrangører, i samarbeid med Klevfos. I fjor åpnet Løten kommune sitt Munchsenter i Løten på Klevfos. I tillegg vil elevene konfronteres med en «ekspresjonistisk erfaring», et kunststunt med en anerkjent kunstner. For elevene vil dagen se slik ut: - ser teaterstykket samlet. - Elevene deles i grupper som alternerer mellom aktivitetene etterpå (i utgangspunktet 3 grupper) - Tidsbruk: 3 3,5 timer, inkl pause. OO ordner med transport for alle elevene. Klevfos industrimuseum: Håkon Tosterud: DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

7 5. trinn: Eventyret om Kirsten Flagstad En teaterforestilling med Minken Fosheim og Tanja Irene Leine og musikere fra Musikk i Hedmark 5. trinnselevene i Hamar Få utvidet kunnskapen om sangerinnen og bysbarnet Kirsten Flagstads liv og kunstneriske karriere. Kompetansemål: Musikk etter 7. trinn Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken Gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken. Tid: Om opplegget: Forarbeid: Hamar teater (Hamar gml. rådhus i Strandgata) 6. november skoleforestillinger. Varighet: ca. 75 min. I 2013 er det 100 år siden Kirsten Flagstad debuterte som operasanger. Kirsten Flagstad var en av Norges aller største musikere og artister, og har selvfølgelig sin egen Flagstadfestival. Musikk i Hedmark markerer jubileet med å produsere en egen familieforestilling under festivalen. Forestillingen heter «Eventyret om Kirsten Flagstad». Medvirkende er Minken Fosheim og Musikk i Hedmark sine egne musikere. Demnne forestillingen tilbys Den Kulturelle skolesekken høsten Minken Fosheim har tidligere gjort stor lykke med sine eventyr, blant annet om Wolfgang Amadeus Mozart og Ole Bull. I forestillingen som skal spilles på Hamar Teater, er det Tanja Irene Leine som skal spille Kirsten Flagstad mens Minken Fosheim spiller hennes mor Maja. Forestillingen tar publikum med på en humoristisk reise gjennom et eventyrlig liv og lar dem oppleve nye sider ved Kirsten Flagstad. Musikerne spiller og synger sangene som Flagstad fremførte under sin karriere, samtidig som det vises bilder under forstillingen. Som musikere medvirker cellisten Ellen Flesjø og pianisten Vebjørn Anvik, og regi og manus er ved Kristen Grødem. Forestillingen er et samarbeid med Flagstadfestivalen. Elevene har tidligere vært i Strandstua og har en del forkunnskap om Kirsten Flagstad. I denne forestillingen trekkes det inn verdensbegivenheter og historiske hendelser fra år 1900 og framover til etterkrigsårene. Det er en fordel om elevene vet noe om denne tidsepoken. (De to verdenskrigene, 30- åra, kommunikasjon, levekår) Transport bestilles og betales av O/O for elevene ved Ingeberg, Lovisenberg, Lunden og Ridabu Torbjørn Bækkevold DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv

8 6. trinn: Pilegrimer i Hamarkaupangen 6. trinnselevene i Hamar. Få kjennskap til livet i den gamle Hamarkaupangen og Hamars sentrale middelalderhistorie. Lære om pilegrimens vandring og forestillingsverden. Kompetansemål: Samfunnsfag etter 7. trinn Skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere greie for eit sentralt tema i denne perioden Religion livssyns og etikk etter 7. trinn Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen Hedmarksmuseet, Domkirkeodden, Strandveien 100. Tel Frammøte på parkeringsplassen ved Ridehuset Når: sept Om opplegget: Hvem var pilegrimene og hva vil det si å dra på pilegrimsferd? Hvorfor dro de til Nidaros? Hvem var Olav den Hellige? Og hva betydde kontakten med pilegrimene, som ofte kom fra fjerne land, for folk i Hamar? Går folk i dag på pilegrimsferd? Dette er noen av spørsmålene dette opplegget tar for seg. I tillegg må elevene bruke fantasi og skaperevne til å løse en rekke oppgaver. De lærer også å lese og fi nne fram etter kart, lærer litt om urter, planter og hvordan urter kan helbrede sykdom. Vi legger vekt på å tilby et livssynsnøytralt opplegg som kan skape identifi kasjon og gjenkjennelse også for minoritetsspråklige elever som har bakgrunn fra andre religioner. I behandlingen av pilegrimsfenomenet tar vi også opp hvordan dette fenomenet arter seg i islam og hinduisme. Oppleggets varighet: Fra kl kl Vi har utarbeidet opplegget slik at to grupper ankommer samtidig. Opplegget starter på Ridehusstranda med felles vandring og avsluttes med felles rundgang og opplevelsesstund i Hamardomen. Elevene skal være delt inn i 5 grupper på forhånd. Annet: Elevene ved Lunden, Lovisenberg og Ingeberg får skyss. Bussbestilling ordnes av Opplæring og oppvekst. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden: Asbjørg Vestli tlf e-post: DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv Elevene må være inndelt i fem grupper og vite hvilken gruppe de tilhører før frammøte på Ridehusstranda.

9 7. trinn: Rolf Jacobsen i sjuende 7. trinnselevene i Hamar Få kjennskap til Rolf Jacobsens diktning og liv. Få inspirasjon. Kompetansemål: Norsk etter 7.trinn Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold B ruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving Dikterleiligheten Skappelsgate 2 Når: Februar/mars 2014 Varighet 45 min. Om opplegget: Elevene kommer i grupper på maks. 20 til Rolf Jacobsens leilighet i Skappelsgate 2. Her blir de tatt i mot av formidler som forteller om dikterens liv og diktning. Vi mener det er betydningsfullt at elevene skal ha kjennskap til og kunnskap om mannen som alle ser avtrykket av på Østre torg: Også du kan si et ord om glede. Du har en hånd, varm. Hvis du vil. Det er nok av dikt som burde fenge 7. trinnseleven og hendelser i dikterens liv som bør være med på å skape varige inntrykk. Elevene blir under besøket utfordret til å skape egne tekster. Annet: Elevene ved Ridabu, Lovisenberg, Ingeberg og Lunden kjører buss. Transport bestilles av OO. Skolen må sørge for opplegg for elevene som får ventetid i forbindelse med transport. Ta kontakt med biblioteket i Kulturhuset og avtal tid på forhånd. DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv, Steinar Laberg, Høgskolen i Hedmark/Rolf Jacobsens venner tlf Du kan lese mer om Rolf Jacobsen her:

10 8. trinn: Grunnlovsjubileet I 2014 er det 200 år siden den Norske Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll. Dette skal vi feire i hele landet! Grunnloven som ble skrevet i 1814 var en moderne grunnlov for sin tid. elever på 8. trinn Få kunnskap om Grunnloven og tiden den ble til i. Kompetansemål: Samfunnsfag etter 10. trinn o Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag. o Drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg Norsk etter 10. trinn o Forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870 o Lese et utvalg sentrale tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og refl ektere over språk og innhold Eidsvollsbygningen, Carsten Ankers vei, 2074 Eidsvoll verk. Tel: Når: og 6. mars Varighet: Fra kl :30. Bussavgang: kl Om opplegget: Dette vil elevene få oppleve: Eidsvollsbygningen Eidsvollsbygningen er restaurert og ser nå lik ut som den gjorde da 112 menn var her for å skrive grunnlov. Hvem var disse mennene, hva tenkte de på, hva var deres viktigste politiske kamper? Gjennom en spennende tidsreise tilbake til 1814 vil elevene få møte Eidsvollsmenn med et brennende engasjement for Norges fremtid. Etter at elevene har fått besøke Eidsvollsbygningens vakre rom og saler, vil de bli tatt med ned i sokkeletasjen. Der møter de en helt annen verden der tjenerskapet bor og arbeider. På kjøkkenet er det ild i grua og tjenestefolk som arbeider med dagens oppgaver. Dette gir et godt innblikk i de store sosiale forskjellene i landet på den tiden. Hvordan opplevde kokka det som skjedde i huset? Hva betydde Grunnloven for henne? Wergelands hus I formidlingsoppleggene i Eidsvollsbygningen vil elevene få et godt innblikk i hvordan menneskene i 1814 levde og tenkte. Men hva med oss i dag? Hva tenker vi om Norges fremtid, om vårt demokrati? Elevene får blant annet oppleve en engasjerende fi lm i en kinosal de aldri har sett maken til. Vi stiller spørsmålet: Hva nå? Hva vil vi med demokratiet? Elevene skal tilslutt ta stilling til sitt eget engasjement: Hva kan jeg bidra med i det levende demokratiet? Annet: Elevene får busstransport til Eidsvoll verk. Skolene får hver sine dager. Opplæring og oppvekst ordner og betaler skyssen. Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv Nettsidene til Eidsvoll 1814 anbefales:

11 9. trinn: «En ring skal samle dem» - fra Wagner til Tolkien Et tverrfaglig arbeid som skal munne ut i en forestilling elevene på 9. trinn Lage en forestilling i løpet av 4 dager basert på en scene fra Ringenes Herre. Gjennom inspirasjon og egen erfaring skal elevene få innblikk i og forståelse av opera som kunstform. Kompetansemål: Norsk etter 10. årstrinn Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill, dramatisering, tilpasset ulike mottakere Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Musikk etter 10. årstrinn Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafi sk eller tradisjonell notasjon Valgfaget sal og scene etter 10. årstrinn Samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger Presentere en eller produksjoner for publikum Samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig Teater Innlandets lokaler og produksjonsapparat i Kulturhuset på Stortorget Når: Uke 15, 17 og 18. Det er satt av 4, (3) dager for hver ungdomsskole. Varighet: Om opplegget: Opplegget starter med et skuespill der elevene får se, høre og oppleve både Ringenes Herre, Niebelungringen og mytene bak dem. Målet er å gi elevene inspirasjon og faglig påfyll slik at de kan lage sin egen forestilling. Elevene deles så inn i 5 ulike arbeidsgrupper som skal dekke alle oppgavene en slik teater/operaproduksjon krever: Drama/tekst - Musikk - Scenografi /lys Bilde/lys (små fi lmsnutter) Info/support/velferd. På slutten av siste dag presenteres forestillingen for inviterte gjester/foreldre. Det legges opp til at elevene går/sykler DKS Hamar kommune: Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv Hedmarksmuseet, Domkirkeodden: Magnus Sempler Holte domkirkeodden.no Ranveig Nordbryhn

12 trinn: Grunnlovsjubileet 2014 Ja, vi elsker dette landet» 2014; en skoleforestilling av og med Hamar Janitsjarskoles medlemmer. Tid: Om opplegget: grunnskoleelevene i Hamar Bevisstgjøre barn og unge om denne viktige hendelsen og demokratiets betydning i dag. Hamar kulturhus, Storsalen 15. og 16. mai i alt 4 skoleforestillinger (2 pr. dag). Varighet ikke oppgitt Det er Hamar Janitsjarskoles elever som er aktører i forestillingen., ( medlemmer) er også skoleelever som på denne måten deler noe med sine medelever. Ved å knytte musikk og teater sammen hvor de spiller ulike roller i forskjellige tablåer, belyser de hva som skjedde i 1814, hvilken aktualitet dette har i dagen samfunn, i Norge og resten av verden i dag. Arild Halvorsen er manusforfatter og har ansvaret for regien. Henning Børresen er produsent elevene ved Ingeberg, Lovisenberg, Lunden og Ridabu får busstransport. Det gjelder også for trinn ved Prestrud. Øvrige elever går/sykler. Skyss ordnes av Opplæring og oppvekst Marian Skutlaberg og Stein Arnekleiv, DKS Hamar kommune Henning Børresen, undervisningsleder Hamar Janitsjarskole

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn MAGDA Skoleåret 2012-2013 Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot,

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg

2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg 2009 / 2010 Tilbud fra SØLVTRÅDEN Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg FORORD Jeg er svært stolt over å kunne presentere katalog over SØLVTRÅDENS tilbud for skoleåret 2009 / 2010. For første

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV.

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV. 1trinn Sangskattekiste Øving hele året på skolene. Konsert på Kulturskolemarka i juni. Ord i bevegelse Når: uke 46,45,46. Hvor: på skolene 2trinn Kroppen min danseforestilling Når: uke 43. Hvor: på skolene

Detaljer

MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene

MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene MAGDA Plan for kulturformidling i Porsgrunnskolene Sammen om Porsgrunn Planen er utarbeidet av Per Kåre Mæhlum, DKS-koordinator Uviklingsavdelingen og Eli Haugland, Kultur, idrett og fritid Vedtatt av

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN KRÅKAMÅL Bli med inn i vikingenes verden, møt dronning Åslaug og hør hennes dramatiske livshistorie! Tone Holte forteller, synger og levendegjør Sigurd Fåvnesbanes datter,

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Jødene som nasjonal minoritet

Jødene som nasjonal minoritet Jødene som nasjonal minoritet Opplegg for barnehage og skole Forankring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.1.Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap,

Detaljer

PROGRAM 2013-2014 DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR- TRØNDELAG

PROGRAM 2013-2014 DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR- TRØNDELAG PROGRAM 2013-2014 DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR- TRØNDELAG SAMARBEIDSPARTNERE Litteratur Norsk Forfattersentrum, Midt-Norge, Nasjonal samarbeidspartner: Norsk Forfattersentrum Visuell kunst Trondheim Kunstmuseum

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken Lokal plan for 2011-2014 1 DEN LOKALE KULTURELLE SKOLESEKKEN EIDSBERG KOMMUNE INNHOLD side 1. Bakgrunn 3 2. Målsetting 4 3. Organisering 5 4. Økonomi 7 5. Eidsberg kommunes lokale

Detaljer

Den kulturelle. skolesekken

Den kulturelle. skolesekken Den kulturelle skolesekken for videregående skole i Nord-Trøndelag Skoleåret 2010 2011 Så er vi i gang! Skoleåret 2010-2011 er oppstartsåret for Den kulturelle skolesekken (DKS) i videregående skole i

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2014 2015

i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2014 2015 i Aurskog-Høland Planlagte tiltak skoleåret 2014 2015 INNHOLDSOVERSIKT Side FORORD.. DEN KULTURELLE MATPAKKA Barnehageåret 2014 2015 5 - åringer.. DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Skoleåret 2014 2015 1. trinn....

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere FRA MIKRO TIL MAKRO oppgaver og tanketennere Oppgaver og tanketennere Til lærerne Dette er ment som en inspirasjon til hvordan utstillinga Sverre Morken fra mikro til makro kan brukes som utgangspunkt

Detaljer

Kulturkontoret i Bamble: Anette S. Guldager 35 96 52 95 anette.guldager@bamble.kommune.no Gitte Tokheim 35 96 52 95 gitte.tokheim@bamble.kommune.

Kulturkontoret i Bamble: Anette S. Guldager 35 96 52 95 anette.guldager@bamble.kommune.no Gitte Tokheim 35 96 52 95 gitte.tokheim@bamble.kommune. Bibliotekbesøk... 2 Dans... 3 TenThing brassensemble... 5 Morokoret 2.trinn... 6 En folkefiende (1882) av Henrik Ibsen... 7 Ekornes i 100... 8 Alvorlig talt: LEK!... 9 Kven var Talleiv Huvestad?... 11

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent

God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent Trøgstad kommune Plan for lokal kulturell skolesekk i Trøgstad 2015-2018 God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent Forord Gjennom Den kulturelle skolesekken får

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Virksomhetsrapport 2014

Virksomhetsrapport 2014 Virksomhetsrapport 2014 VIRSOMHETSRAPPORT 2014 Bibliotek og byarkiv: Positiv utvikling Innledning Enheten leverer herved en samlet rapport for virksomheten i 2014. Bibliotektjenesten driver hovedbibliotek

Detaljer

Nileseren skoleåret 2007-2008. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland.

Nileseren skoleåret 2007-2008. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland. Rapport Nileseren skoleåret 2007-2008 Nileseren er et tverrfaglig leseprosjekt der aviser på papir og på nett er sentrale læremidler, og dagsaktuell undervisning er et mål. 20 skoler med ca 1200 niendeklassinger

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Litteratur. Scenekunst. Musikk. Kulturarv Visuell kunst. Museer. La stå!

Litteratur. Scenekunst. Musikk. Kulturarv Visuell kunst. Museer. La stå! På t h øst i a l v a Litteratur Scenekunst Musikk Kulturarv Visuell kunst Museer 2008 La stå! På tavla i høst: Den kulturelle skolesekken i Buskerud............................. 3 Hei alle brukere av Den

Detaljer