[3-14] Fra seks timer til 20 minutters ventetid 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[3-14] Fra seks timer til 20 minutters ventetid 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2014"

Transkript

1 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2014 [3-14] si magasinet Fra seks timer til 20 minutters ventetid 4 Side 1 si magasinet 3/2014 Fikset hovedpulsåre nr Landets første legeprivatist 22 Første evaluering av samhandlingen 26

2 Innhold SI Magasinet 3/14 3 Leder: Ingenting er som før 4 Lårhalsbruddpasienter på Lillehammer: Fra seks timer til 20 minutters ventetid 6 Lyst og romslig: Ny kreftenhet på Hamar 8 Jan Olav Aaseth: Sterkt fokus på miljøgifter 12 Barneombudet: Ikke glem barna 14 Fagdag: Barns rettigheter i sykehus 16 Merkedag på Hamar: Fikset hovedpulsåre nummer Nytt analyseverktøy: Ser muligheter til forbedring 18 Hedret for forbedringsarbeid: Avgiftningsenheten fikk pris 20 I nyhetene siden sist 22 Historisk prøveprosjekt: Landets første «legeprivatist» 23 Min journal: På nett med sykehuset 24 Ny doktorgrad: Fettløslige vitaminer og MS 25 SI-lærlinger: På pallen i helsefag 26 Gjør opp status: Første evaluering av samhandlingen 28 Fag- og forskningsdag: Formell avrunding for den eldre pasienten 30 Den europeiske hudkreftdagen: Åpnet avdelingen 31 Hedret: Sykepleierpris til Hamar 32 Strukturen truer kvaliteten: Nødvendig med endring 33 Medisintyverier etterforskes: Nulltoleranse for rus 34 Nytt lavterskelnettverk: Kampen mot overdose 35 Innlandskongressen for helseforskning: Venter 150 deltakere 36 Konferanse: Hvordan møte overvektige pasienter? 37 TV-suksess: Nye episoder På liv og død 38 Møte i referansegruppa: Teknologi åpner nye muligheter 40 Samfunnsanalysen: Gir innsikt i framtiden 41 Viktig styrevedtak: Går videre i planleggingen 42 Pasientreiser: Fortsatt gratis buss i Innlandet 44 Brukerutvalget: Bred brukererfaring Ansvarlig utgiver: n Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon Redaksjonen: n Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Telefon n Redaktør/ kommunikasjonsrådgiver: Line Fuglehaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Trond Tendø Jacobsen Telefon / n Kommunikasjonsrådgiver: Herman Stadshaug Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Ellen Qvale Økelsrud Telefon n Kommunikasjonsrådgiver: Torvild Sveen Telefon n Webredaktør: Trine Sylju Arntsen Telefon n Redaksjonen avsluttet n Vi tar forbehold om feil og endringer n Foto forside: Line Fuglehaug Målgruppe: n Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe for SI Magasinet, som i papirversjon også gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende og andre. Grafisk produksjon: n Layout: Hege Holt Borgen, SI n Trykk: Møklegaard Printshop AS n Opplag: ISSN: n ISSN (trykket utgave) n ISSN (elektronisk utgave) Side 2 si magasinet 3/2014

3 Leder: Ingenting er som før Hvem savner skrivemaskinen, brevgiroen eller postkontorene? Spørsmålet ble nylig stilt av assisterende klinikkdirektør ved Oslo Universitetssykehus, Harald Noddeland, da han besøkte den politiske referansegruppen vår. Han var opptatt av at ingenting er som før, heller ikke i helsevesenet. Med teknologi og medisin i skjønn forening kan vi nok ikke se for oss hvilke muligheter utviklingen av Sykehuset Innlandet vil ha de nærmeste årene. Uavhengig av organisering og lokalisering av våre sykehus, har vi muligheten til å tenke nytt. Hvordan og hvor kan vi gi pasienten den beste behandlingen så nært som mulig hjemme? Kan mer gjøres hjemmefra, mer i ambulanser og mer fra kommunens side? Svaret fra Noddeland er ja. Jeg har hatt gleden av å delta på flere interne arrangementer hvor framtiden har vært tema. Både klinisk etisk komité ved Elverum-Hamar, barne- og ungdomsavdelingen ved Lillehammer og prehospitale tjenester har på hver sine måter tatt tak i interessante problemstillinger den siste tiden, flere divisjoner har helt sikkert gjort det samme. Hvordan løfter vi disse problemstillingene til å bli sentrale i planleggingen for hele Sykehuset Innlandet? Jeg vil oppfordre alle til å diskutere hvordan den teknologien vi er i ferd med å venne oss til i hverdagen vil påvirke arbeidet vårt de neste årene. Teknologien er jo her i stor grad allerede, spørsmålet er hvordan pasientene våre kan få det bedre hvis vi som organisasjon tilpasser oss framtiden. Som inspirasjon vil jeg komme med et tips til årets sommerlektyre: Eric Topol har skrevet en bok som heter The Creative Destruction of medicine. Noddeland tok utgangspunkt i denne boken når han snakket til referansegruppen. Bli kjent med innholdet du også. Astrid Bugge Mjærum Les mer fra møtet i referansegruppen på side 38 Følg oss på Når det ringer fra media: Pressetelefonen: Alle henvendelser fra media kan henvises til sykehusets pressetelefon, som da vil håndtere forespørselen i samråd og etter avtale med akuttmottaket/vakthavende lege. Tjenesten er bemannet hele døgnet. Side 3 si magasinet 3/2014

4 Lårhalsbruddpasienter på Lillehammer: Fra seks timer til 20 minutters ventetid Pasienter med lårhalsbrudd kunne tidligere vente opptil seks timer fra de ankom akuttmottaket på Lillehammer til de var på sengeposten. Systematisk forbedringsarbeid, gjennom en Lean-prosess, har nå redusert ventetiden til snaue 30 minutter! Av: Torvild Sveen Fantastisk resultat: Gjennom systematisk forbedringsarbeid og ved å ta med hele behandlingskjeden på råd, har ventetiden for lårhalsbruddpasienter blitt kraftig forbedret. Rådgiver Are Fjermeros og avdelingssjef Ellen Pettersen ved kirurgisk avdeling er strålende fornøyd, og vil bruke denne prosessen i andre sammenhenger. Arbeidet med Lean ved sykehuset på Lillehammer ble presentert for Helse Sør-Øst på en konferanse i mai. Rådgiver Are Fjermeros kunne der fortelle at de har satset på Lean ved sykehuset fra Lean ivaretar verdiskapning og angriper sløseri. Vi har lykkes med svært mye, men har også gått på trynet i en del prosjekter. Likevel; vi er på en kontinuerlig reise, og det er svært mye som foregår på ulike nivåer ved sykehuset vårt, sier Fjermeros, som kan fortelle at prosjektene er valgt ut fra litt ulike kriterier. Noen er valgt ut fordi man må forbedre resultatene, andre er valgt fordi man har sett flaskehalsene selv. Alle tas med på råd Ett av de områdene man har bestemt seg for å forbedre ved sykehuset på Lillehammer, er behandlingen av pasienter med lårhalsbrudd, såkalte FCF-pasienter. Ellen Pettersen, avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, kan nå vise til gode resultater når det gjelder behandlingen av pasienter med lårhalsbrudd. Målet som avdelingen har satt seg er at 80 prosent av de som opplever lårhalsbrudd skal være operert innen 24 timer, og at pasientene skal få beskjed om når de skal opereres senest en time etter ankomst. Da vi startet kartleggingen viste det seg at det tok gjennomsnittlig seks timer fra pasienten kom til akuttmottaket til at man lå på sengeposten. Da var enda ikke pasienten operert. Etter at vi tok i bruk den nye prosedyren fra 3. juni 2013 er det nå et mål om at det skal bare ta 20 minutter fra ankomsten til man er på sengeposten. Deretter er det et mål at pasientene i løpet av en time etter ankomst skal ha fått beskjed om når de skal opereres, sier Pettersen. Kutter ventingen Resultatene av dette arbeidet er meget synlige. Hele behandlingskjeden, fra ambulansepersonellet ute til kirurgen inne, er tatt med på råd. Dette har ført til bedre struktur og klarere prosedyrer. Målingene som er gjort fra september 2013 til mars 2014 viser at det nå tar gjennomsnittlig 30 minutter fra ankomsten i akuttmottaket til pasienten er på sengeposten. En har også nådd målet om at 80 prosent skal være operert innen 24 timer, og 94 prosent av pasientene blir operert innen 48 timer. Målingene som er gjort viser også at det fortsatt kan gå opptil to timer (1 time og 49 minutter) før pasienten blir orientert om tidspunktet for operasjonen. Men likevel har arbeidet gitt bedre forløp også her. Bedre for pasientene I sum har dette arbeidet gitt mye bedre helse for pasientene. En ting er at man kommer raskere på sengepost og får bedre informasjon. Noe annet er at man også har redusert bruken av morfin og i større grad bruker lokalbedøvelse. Personer som opplever lårhalsbrudd er som oftest eldre pasienter med et sammensatt sykdomsbilde. Bruk av morfin kan ofte framkalle mer forvirring hos eldre mennesker. For ansatte har det vært utfordrende å få på plass den nye kjeden, men de får ros for måten de har håndtert dette på - og for sitt engasjement. I forbindelse med arbeidet er det utarbeidet en video som brukes overfor nyansatte. På den Side 4 si magasinet 3/2014

5 måten lærer de raskere hva som er oppgaven sin når en pasient kommer. Mangler verktøy Det som i denne prosessen har vist seg å være det mest utfordrende, er at man ikke har godt nok rapporteringsverktøy. Alt blir registrert manuelt, og det tar tid før resultatene lempes inn i styringsverktøyene til sykehuset. Hendelsene kan derfor bli gamle før man kan lære av det man gjorde feil. Divisjonsdirektør på Lillehammer, Randi Mølmen, sier hun ønsker seg bedre verktøy for å kunne styre. - Datagrunnlaget vi har i dag for ledelsen, er for dårlige. Men også behovet som pasientene har for informasjon blir i liten grad ivaretatt. Derfor må vi få verktøy ved sykehusene som gjør oss i stand til å ha styringsdata i sanntid. Jeg ønsker meg et system som gjør at når jeg slår på datamaskinen på morgenkvisten så får jeg oversikt over dagens drift, over antall operasjoner, om dagens pasienttall og så videre. I dag har jeg ikke den muligheten, og det gir meg utfordringer med styringen av sykehuset. I dag går det opptil to år før vi får styringsdata ut fra det vi dokumenterer, og det må vi gjøre noe med, sier Mølmen. Ønsker Lean-skole På bakgrunn av de resultatene man allerede har fått til ved sykehuset på Lillehammer, har man fått blod på tann. Derfor ønsker man å gå videre med sitt Lean-arbeid og etablere en Lean-skole for helsevesenet på Lillehammer. Vi ønsker å etablere en Lean-skole der vi skaper en helhetlig modell for hvordan det kontinuerlige forbedringsarbeidet kan innføres gradvis i et sykehus. Per i dag finnes ikke dette. Gjennom dette arbeidet skal vi sette pasienten først, der fagfolk i front skal være de sentrale i endringsarbeidet, sier Fjermeros, som legger til at dette vil komme til å utfordre dagens organisering av helsevesenet. Vi kommer til å ha det helhetlige pasientforløpet i fokus, noe som kan ta bort noe av fokuset på faghierarkiet ved sykehusene. Faggruppene må se sin egen rolle som en del av det hele, og kanskje endre sin egen praksis dersom det er til det beste for det helhetlige tilbudet, sier Fjermeros. Dette ønsket innebærer at sykehuset har søkt Helse Sør-Øst (HSØ) Innovasjon om midler til dette. HSØ Innovasjon skal dele ut inntil 15 millioner kroner til ulike prosjekter innenfor forskningsbasert innovasjon. Snarvei: Endringen i rutinene for mottak av pasienter med lårhalsbrudd på Lillehammer innebærer blant annet at pasienten kommer raskt på sengepost og slipper timer med venting i akuttmottak. Side 5 si magasinet 3/2014

6 Lyst og romslig: Ny kreftenhet på Hamar Sykehuset Innlandet Hamar feiret nylig åpning av den nye kreftenheten ved sykehuset. Kreftenheten har fått helt nye lokaler i et tilbygg på 350 kvadratmeter. Av: Line Fuglehaug Gratulerte: Divisjonsdirektør Øyvind Graadal gratulerer avdelingssjef for medisinsk avdeling på Hamar, Hege Sognar Haugen, med den nye kreftenheten. Kreftenheten på Hamar ble etablert i Da besto enheten av et enkelt sengerom på medisinsk avdeling. Senere flyttet kreftenheten til tredje etasje i den eldste delen av sykehuset. Lokalene var ikke tilpasset moderne onkologisk behandling, som har vesentlig større bivirkninger enn eldre cellegiftbehandling. Økende aktivitet I 1992 utførte kreftenheten på Hamar 699 cellegiftkurer. I fjor var antallet Totalt antall konsultasjoner i 2013 var Dette tilsvarer en økning i antall pasientbehandlinger på ti prosent årlig. Økningen i antall pasienter skyldes blant annet endret alderssammensetning i befolkningen, med stadig flere eldre. I tillegg er det i dag mulig å tilby medikamentell behandling av stadig flere krefttyper, sier tidligere seksjonsoverlege ved medisinsk avdeling på Hamar, Knut Fjæstad. Han fikk æren av å klippe snora under den ofisielle åpningen av den nye kreftenheten. Dette har vært den morsomste dagen på det jeg kan huske, sa han. Han tror det vil bli hektiske tider for enheten i årene framover. - Statistikken viser at om lag 45 prosent av den nålevende befolkningen i Norge vil få en kreftdiagnose i løpet av sin levetid, og antall krefttilfeller øker med om lag to prosent hvert år. Da vil den økte kapasiteten på Hamar komme godt med, mener han. Bedre plass Med det nye tilbygget på 350 kvadratmeter vil kreftenheten på Hamar få økt sin kapasitet. Mens de gamle lokalene rommet 13 plasser bestående av åtte senger og fem behandlingsstoler, har de nye lokalene 20 plasser fordelt på seks senger og 14 behandlingsstoler. I tillegg til at vi kan ta i mot flere pasienter, vil både pasienter, pårørende og ansatte oppleve en stor forbedring i de nye lokalene, både når det Side 6 si magasinet 3/2014

7 Kake: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klipte snora: Tidligere seksjonsoverlege Knut Fjæstad fikk æren av å stå for den offisielle åpningen av den nye kreftenheten på Hamar. gjelder plass og interiør. De gamle lokalene var både trange og utslitte, mens de nye er lyse og romslige, sier avdelingssjef ved medisinsk avdeling på Hamar, Hege Sognar Haugen. I tillegg til nybygget vil også de gamle lokalene til kreftenheten på Hamar bli renovert, og benyttet til kontorer, samtalerom, venterom og resepsjon. enheten og uttrykte glede på deres vegne. Sjelden har jeg vært på en mer fortjent åpning. Ingen har hatt så kummerlige og trange arbeidsforhold i så mange år som dere, sa han i sin tale til de ansatte. Kreftenheten på Hamar har hovedansvaret for den spesialiserte kreftbehandlingen i Hedmark. Akutt behov Det er investert om lag 20 millioner kroner i de nye lokalene til kreftenheten på Hamar. Dette var en investering som ikke kunne vente, mener divisjonsdirektør Øyvind Graadal. Det vil ta flere år før vi ser resultatet av det som blir framtidens sykehusstruktur i Innlandet, og vi kan ikke slutte å drive sykehus i påvente av et eventuelt nytt sykehusbygg. Dette var et akutt behov som måtte løses nå, og med en økning i antall kreftpasienter på over ti prosent årlig hastet det med å få dette på plass, sier han. Under åpningen overrakte han blomster til Side 7 si magasinet 3/2014

8 Miljøgifter: Også hjernen er utsatt for miljøgifter, påpeker Jan Olav Aaseth. I flere publikasjoner er det pekt på at det ved Parkinsons sykdom skjer jernavleiringer i hjernen. Dette er noe jeg håper å kunne se nærmere på i et samarbeidsprosjekt med miljøer i Tsjekkia, sier han. Jan Olav Aaseth: Sterkt fokus på miljøgifter Det er en imponerende faglig bredde i en sykehusorganisasjon som Sykehuset Innlandet. Slik bør det være, slik må det være. Sykehuset, med sine omlag ansatte, er Innlandets største kompetansearbeidsplass. Siden Sykehuset Innlandet ble etablert har forskningen fått seg et skikkelig løft. Det er ikke så mange årene siden at den eneste doktoren på Sykehuset Innlandet Sanderud var sykehuspresten. Slik er det ikke lenger. Både blant leger og sykepleiere i hele organisasjonen blir det stadig flere med doktorgrader. Av: Trond Tendø Jacobsen I en slik flora av kompetanse er det vanskelig å plukke ut de mest interessante blomstene, men en av de vi ikke kommer utenom er forskningsrådgiveren på Kongsvinger, professor Jan Olav Aaseth. Det var professor Lorentz Eldjarn ved Rikshospitalet som for alvor fikk meg interessert i toksikologi, miljøgifter og kvikksølv. Han var en verdenskapasitet innen sitt felt, spesielt innen radioaktiv stråling og svovelgrupper. Han mente blant annet at de svovelgruppene han arbeidet med kunne brukes som motgift mot kvikksølv- og andre metallforgiftninger. Slik ledet han meg inn på det sporet, forteller Aaseth. Sakkyndig i Høyesterett Da Høyesterett i fjor behandlet erstatningssøksmålet fra en del tannlegeassistenter som mente de var yrkesskadet på grunn av kvikksølvdamp, var Side 8 si magasinet 3/2014

9 Aaseth en av to oppnevnte sakkyndige. I Høyesterettsdomsslutning der tannlegeassistentene fikk medhold, ble det i stor grad vist til Aaseths faglige vurderinger. I en nylig utgitt internasjonal håndbok i metalltoksikologi har Jan Olav Aaseth skrevet to kapitler. - Jeg oppfatter det som litt av en ære å være med der, og få navnet mitt på listen over internasjonale kapasiteter. Og det synes godt også, for Aaseth staves med to a er, derfor troner han øverst i navnelisten. Produktiv forsker Jan Olav Aaseth er en produktiv forsker, han har satt spor etter seg. Av hans over 200 faglige artikler finnes rundt 100 på PubMed, verdens største database for medisinsk forskning. Han har vært opponent i doktordisputaser ved universitetene i Uppsala, Odense, Århus, Tromsø, Bergen og Oslo, senest nå i vår ved universitetet i Bergen, der temaet var osteoporose. Hvordan har en forsker med Aaseths bakgrunn og faglige tyngde havnet på Kongsvinger? Kanskje det er så enkelt som at han er fra Grue og tok artium i Kongsvinger, og trives i sin barndoms grønne dal? Familiestedet i Grue har han beholdt som en fritidsbolig. Med bosted Oslo, er det greit å ha en fritidsbolig i nærområdet, slik at Oslopendlingen kan begrenses noe. Etter spesialisering i biokjemi (og doktorgrad i 1976) ved Rikshospitalet gikk veien til Statens Arbeidsmiljøinstitutt der han spesialiserte seg innen toksikologi, og var leder av toksikologisk avdeling. Siden har han vært på Aker sykehus, i to omganger ved sykehuset i Elverum og vært professor i yrkesmedisin ved universitet i Tromsø. Så ble ringen sluttet han kom tilbake til Kongsvinger, i Nå kombinerer han en forskningsrådgiverstilling med professorat ved Høgskolen i Hedmark. Håper på bedring Det er feil å si at forskningsmiljøet ved sykehuset i Kongsvinger er imponerende bredt. - Det har vært beskjeden rekruttering. Jeg har prøvd å bygge opp et miljø her, men det har ikke vært lett. Jeg har håp om at det nå er mulig å få til noe mer i kjølvannet av Mats Fägerquists doktorgradsprosjekt. Fägerquist har disputert på spesialundersøkelser av fosterutviklingen, og en viktig del av hans arbeid har skjedd ved sykehuset i Kongsvinger. - Det er jo slik, minner Aaseth om, at spesialisthelseloven peker på fire viktige oppgaver for sykehusene. I tillegg til pasientbehandling og pasientopplæring er det studentundervisning og forskning. De siste årene er Jan Olav Aaseth kanskje mest kjent for sitt engasjement omkring sykelig overvekt. Lev sunt, lev lenger, har vært et mantra. Han var drivkraften bak opprettelsen av overvektspoliklinikken i Kongsvinger, og ga i 2006 ut boken Leve lettere, der han blant mye annet tok sterkt til ordet for en sykdomsforebyggende livsstil, en konsekvent omlegging av livsstilen, rett og slett. Studenter: Etter initiativ fra Jan Olav Aaseth har Sykehuset i Kongsvinger i en del år tatt imot legestudenter i praksis, i seks uker i 10. semester. Her orienterer Aaseth (f.v.) Usman A. Mushtaq, Aduanna Solowiej, Hilde Tollefsen og Tasmia Anwar. Side 9 si magasinet 3/2014

10 Vi lever i en farligere verden Jan Olav Aaseth er en av landets fremste kapasiteter på kvikksølv og andre miljøgifter. I 1976 tok han doktorgrad på behandling av kvikksølvforgiftning. Han er fortsatt levende opptatt av miljøet vi lever i. Vi omgis av stadig flere miljøgifter, og vet ikke nok om hva det betyr. Vi lever i en stadig farligere verden, sier han. Av: Trond Tendø Jacobsen Han er nå veileder i to doktorgradsprosjekter der miljøgifter står sentralt. Det ene, der Klaus Aspli er stipendiat, gjelder den såkalt Skogholts sykdom, en MS-lignende sykdom som kun er kjent i en familie i Sør-Hedmark. Det er et omfattende arbeid som gjenstår. Et av elementene i prosjektet er å teste ut en teori om at det skjer oksidative skader i hjernen. I nevrologispørsmål samarbeides det med Ahus, Universitet i Oslo og NTNU. Her vil vi også se på om statiner kan virke som antioksidanter og bidra til å motvirke denne sykdommen, kanskje også bremse MS og andre nevrologiske sykdommer, sier han. Det er selvsagt ikke sikkert vi lykkes med dette og andre ideer som kommer opp, men det er viktig å prøve å få svar der vi har mulighet til det. Vi kan ikke sitte isolert på vår egen tue her på Kongsvinger å drive denne forskningen. Vi må samarbeide på bred front, sier han. Clouet vil være å finne genetikken. Da vil vi ha kommet langt. Økt kunnskap kan gi bedre behandling. Miljøgifter i fettvev Det gjelder også et annet doktorgradsprosjekt, der Aina Jansen ser på sykelig overvekt og miljøgifter. Hva skjer om og når PCB (polyklorerte bifenyler) og andre miljøgifter lagres i fettvev? Dette er noe det er forsket lite på, og som jeg mener det er viktig å vite mer om. Vi antar at det lagres mer i fettvevet hos de som er svært overvektige, og at det kan forstyrrer hormonbalansen, sier han. I boken Leve lettere som jeg utga i 2006 anbefaler jeg blant annet å spise mye laks. Men det vi nå vet om miljøgifter i oppdrettslaks gjør at det kanskje ikke var et så godt råd. Vi vet ikke nok om hva dette betyr. Vi er særlig oppmerksomme på hvordan thyroxinlignende stoffer kan påvirke skjoldbrukskjertelen og annen vev. Vår hypotese er at de sykelig overvektige kan være ganske utsatte for disse giftene, fordi de er fettløselige og derfor lagres i fettvevet. Geomedisinsk forskning Jan Olav Aaseth har vært medlem av Det Norske Videnskaps-akademis komite for geomedisinsk informasjon og forskning helt fra den ble etablert for 30 år siden. Han er det eneste medlemmet som har vært med helt fra starten. Geomedisin er vitenskapen om naturlige miljøfaktorers påvirkning på mennesker og dyrs helse. Fagområdet er også kjent som medisinsk geologi. Følger fedmeopererte En viktig del av prosjektet er å følge de som er opererte. Her samarbeider vi med divisjon Gjøvik og forskningsrådgiver professor Per Farup. Håpet er at vi gjennom økt kunnskap skal kunne gi bedre råd. Kanskje er det slik at sykelige overvektige som opereres bør vente med å få barn til vektreduksjonen er ferdig, eller iallfall bør vente minst et år. Det er mulig at mesteparten av det som var lagret i fettvevet da er borte. Side 10 si magasinet 3/2014

11 Miljøet blir stadig mer forurenset. Vi samarbeider derfor blant annet også med Folkehelseinstituttet, som jo har et overordnet ansvar når det gjelder farlige forurensninger. I dette prosjektet ser vi også på andre stoffer, som testosteroner. Det er kommet rapporter om at fettet sluker testosteronene hos sykelig overvektige menn, slik at de får lavere testosteronnivå. Mens det kan se ut som om sykelig overvektige kvinner får for mye testosteron. Det har vi større problemer med å forklare. Men det kan muligens utløse PCO (polysystisk ovariesyndrom) slik at de får vansker med å få barn. Samarbeid med Tsjekkia Jeg har alltid vært interessert i nevrologi og nevropsykiatri, og deltar nå i et samarbeidsprosjekt i Tsjekkia. Det dreier seg om sykdomsmekanismer ved Parkinson sykdom og Wilson sykdom. I sistnevnte skjer det uønskede avleiringer i hjernen. Prosjektet tar mål av seg til å se på motgifter mot dette. Og tilsvarende for Parkinson. I flere publikasjoner er det pekt på at det der skjer jernavleiringer i hjernen. Dette er det interessant å se nærmere på. Det er ikke sikkert vi finner noe, men jeg håper uansett at prosjektet lar seg realisere, sier han. Hårfin balanse for kobber. Kobber er også et interessant metall i toksikologisk sammenheng. Det er trukket fram i forbindelse med nevrologiske sykdommer som ALS og Altzheimer. Kobber er livsnødvendig, men det kan se ut som balansen er mye mer hårfin enn vi har vært oppmerksomme på. Det ser ut som molekyler i hjernen som er fintransportører av kobber ved en liten feilregulering kan gi for mye eller for lite, slik at det blir økt fare for enkelte nevrologiske sykdommer, kanskje spesielt ALS. Dette er spørsmål som studeres nærmere i et samarbeidsprosjekt han deltar i med Karolinska Instituttet i Stockholm. Forskningsrådgiver: Jan Olav Aaseth er nå forskningsrådgiver ved divisjon Kongsvinger, i kombinasjon med professorat ved Høgskolen i Hedmark. Side 11 si magasinet 3/2014

12 Barneombudet: - Ikke glem barna Hva skjer med barn når mor eller far blir alvorlig syke? Hvordan har de det, og hvem tar vare på dem? Det var tema da barneombud Anne Lindboe besøkte Sykehuset Innlandet i forbindelse med seminar for barneansvarlige nylig. Av: Line Fuglehaug Stort oppmøte: Om lag 150 sykehusansatte, helsesøstre og ansatte i barnevernet deltok da Sykehuset Innlandet arrangerte seminar for barneansvarlige. I 2010 ble alle sykehus pålagt å ha egne barneansvarlige. Sykehuset Innlandet har i dag 142 barneansvarlige ved sykehusets avdelinger. I mai var disse, i tillegg til representanter fra barnevernet og helsesøstre, samlet til seminar på Hamar. Fort å glemme I sitt innlegg til deltakerne viste barneombud Anne Lindboe til en rekke undersøkelser og rapporter ombudet har utarbeidet om barns opplevelser knyttet til ulike forhold. En gjennomgående konklusjon i rapporter om forskjellige temaer er at barn trenger mye og riktig informasjon for å få trygghet i ulike situasjoner. Når helsepersonell kommer i kontakt med voksne pasienter er det viktig å huske på at disse ofte har barn. Ikke glem barna, var barneombudets viktigste oppfordring. Hun ga flere eksempler på at det kan være vanskelig å vurdere hvor mye man skal fortelle barna, og at det i mange situasjoner kan være fristende å skåne dem. Vi vet at god informasjon til barn er viktig. Jo mer informasjon jo bedre, mente barneombudet, og viste til forskning som viser at det kan være skadelig for barn å bli holdt utenfor. Meldeplikt Barnombudet la i sitt innlegg også stor vekt på helsepersonells undersøkelsesplikt og plikt til å melde bekymringer til barnevernet. Ansatte i helsevesenet skal alltid undersøke hvordan barna har det hjemme hvis det er grunn til å tro at en av foreldrene i kortere eller lengre tid har nedsatt omsorgsevne på grunn av sykdom. Dersom det er grunnlag for bekymring av noe slag skal dette alltid varsles til barnevernet, sa Lindboe. Hun understreket at det er langt verre å melde fra en gang for lite enn en gang for mye. Det er viktig å huske på at det ikke er helsepersonells oppgave å avklare en eventuell omsorgssvikt. Det er barnevernets oppgave å vurdere dette, men ansatte i helsevesenet må varsle en bekymring for å få undersøkt om barna blir godt nok ivaretatt. I mange tilfeller vil svaret være ja, men det betyr ikke at meldingen var unødvendig, understreket hun. 250 bekymringsmeldinger Sykehuset Innlandet sendte i fjor om lag 250 bekymringsmeldinger til barnevernet. Tallet burde vært høyere, ifølge de ansvarlige for oppfølgingen av dette i sykehuset, og det jobbes derfor for å øke kunnskapen og bevisstgjøringen på området blant de ansatte. Blant annet jobber sosionom på Gjøvik, Gorm Winterberg med et prosjekt, der målet er å kartlegge hvordan Sykehuset Innlandet ivaretar barn som pårørende. Side 12 si magasinet 3/2014

13 Undersøkelsene vi har gjort i de somatiske divisjonene viser at noe av det vi ikke er flinke nok til er måten vi informerer barna på. Det må vi gjøre noe med ved å jobbe fram gode rutiner og metoder for å møte disse barna, prate med dem og sørge for at de blir sett og får informasjon på en god måte, sier han. Besøkte ungdomspsykiatriske seksjon: Fikk omvisning på Sanderud Viktig for barna Forskning viser at barn som ikke får god nok hjelp når mor eller far dør av sykdom har økt risiko for depresjon og psykiske problemer senere i livet, enn barn som får god oppfølging og informasjon underveis i prosessen. Vi må gjøre alt vi kan for at barna skal unngå problemer med egen helse som følge av sykdom og død hos foreldrene. Barn som opplever sykdom og død i nære relasjoner reagerer ofte med isolasjon, og de har utfordringer knyttet til følelser som veksler mellom håp og fortvilelse. De tar ofte på seg altfor mange omsorgsoppgaver i hjemmet, og de opplever frykt for selv å bli syke. Det er også vanlig at barna får nedsatt matlyst, svekket konsentrasjonsevne og fysiske plager, forteller Winterberg. Prosjektrapporten om barn som pårørende i Sykehuset Innlandet er nå i sluttfasen, og vil danne grunnlaget for videre forbedringsarbeid på området. Innholdsrikt program Heldagsseminaret for de 150 deltakerne hadde et innholdsrikt program, med ulike innlegg og foredragsholdere. I tillegg til barneombudets innlegg, delte sosionom Gorm Winterberg erfaring og funn fra prosjektet om barn som pårørende og de videre planene for arbeidet. Helsesøster og spesialrådgiver Lisbeth Jensen Gallefoss fra Barns Beste snakket også generelt om helsepersonells møte med barn i hverdagen, og hvordan de ulike instansene kan og bør samarbeide på tvers for å fange opp barn som trenger hjelp, og følge opp barn i ulike sammenhenger og situasjoner. Phd stipendiat ved Forskningssenteret for barns og unges kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Lillehammer, Cathrine Grimsgaard, snakket om hvordan helsearbeidere møter barn som har foreldre med psykisk lidelser og rusproblemer. Avdelingssjef for BUP Oppland, Bjørg Antonsen, informerte om samarbeidsprosjektet om tidlig inervensjon på områdene psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner, der Sykehuset Innlandet i samarbeid med kommunene i Valdres og Gudbrandsdalen har innført egne behandlingslinjer for risikoutsatte gravide, sped- og småbarnsfamilier. Engasjert: Barneombud Anne Lindboe holdt et engasjerende innlegg under seminaret, og viste selv stort engasjement under sitt besøk på Sanderud etterpå. Etter sitt innlegg på seminaret for de barneansvarlige dro barneombud Anne Lindboe videre til besøk og omvisning ved ungdomspsykiatrisk seksjon på Sanderud. Her fikk hun en innholdsrik presentasjon av driften, og møtte både ansatte og innlagte ungdommer. Barneombudet viste stor interesse og engasjement for behandlingstilbudet, og stilte en rekke spørsmål om behandlingsmetoder, ressurser, kapasitet, statistikker, rutiner og prosedyrer. Hun lot seg også imponere av de nye og flotte lokalene til seksjonens avdelinger. Det har vist seg at omgivelsene har mye å si for unge på sykehus, og her ligger alt til rette for trivsel, sa Lindboe, som fikk se både pasientrom og felleslokaler. Side 13 si magasinet 3/2014

14 Fagdag: Barns rettigheter i sykehus Om lag 70 deltakere var samlet da barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset på Lillehammer arrangerte sin årlige fagdag. Temaet for årets arrangement var barns rettigheter i sykehus. Av: Line Fuglehaug Den årlige fagdagen til barne- og ungdomsavdelingen er blitt en godt innarbeidet tradisjon, og har vært gjennomført hvert år siden Denne samlingen har stor betydning for avdelingen vår, og har vist seg å være svært givende, både faglig og sosialt, sa overlege Jørgen Hurum da han ønsket velkommen. Rettighetsplakat Ideen om tema for årets samling oppsto da leger fra barne- og ungdomsavdelingen ble bedt om å holde et innlegg om barn og unge i sykehus under et seminar ved en annen avdeling i sykehuset. De kom da over den såkalte Rettighetsplakaten, som Barneombudet har utarbeidet. Innholdet i rettighetsplakaten viste seg å være tankevekkende også for oss som har barn og unge som pasientgruppe, og vi syns dette var et spennende tema for fagdagen vår, sa Hurum. Barneombudet utarbeidet Rettighetsplakaten i 2009, for å synliggjøre hvilke rettigheter barn har etter hvor gamle de er. Spesielt ett av punktene i Rettighetsplakaten er viktig for helsepersonell å ha et bevisst forhold til, nemlig punktet om at ved fylte 12 år skal det ikke gis helseopplysninger til barnets foreldre hvis barnet, av grunner som bør respekteres, ikke ønsker det. Under fagdagen ble det blant annet vist til en rekke situasjoner og faktiske hendelser der vurderingen av hva som kan være grunner som bør respekteres, har vært utfordrende. Skal for eksempel en jente som har fylt 12 år kunne få gjennomført en abort uten at foreldrene informeres? Retten til å bli hørt Barne- og ungdomsavdelingen hadde invitert tidligere barneombud Reidar Hjermann til fagdagen, for å informere om barn og unges rettigheter. Hjermann var med å utarbeide Rettighetsplakaten, og jobbet i sin tid som barneombud også med en egen rapport om barns opplevelser i sykehus. Vi satte da ned en Ekspertråd: Tidligere barneombud Reidar Hjermann presenterte blant annet barns egne råd om hvordan sykehusansatte bør forholde seg til barn og unge. Side 14 si magasinet 3/2014

15 Fikk tilsendt hilsen I forbindelse med fagdagen fikk barne- og ungdomsavdelingen oversendt følgende hilsen fra barnepsykolog Magne Raundalen: Kjære alle ved Barne- og ungdomsavdelingen på Lillehammer Barn skal ha det bra fordi de er barn. Fordi barndommen har sin egenverdi. Og barn skal ha det bra fordi det er det mest lønnsomme. Det å spare penger på nedsatt innsats for barns helse, handler ikke om å redusere utgifter, men å skjære ned på de beste investeringene, sier professor og nobelprisvinner i økonomi James Joseph Heckman. Han er på vår side! Hensikten med å bli voksen, er at vi skal beskytte barn. Ellers kunne vi bare forblitt i russetiden. Beste hilsen Magne ekspertgruppe bestående av barn og unge som hadde erfaringer fra sykehusopphold. Vi har benyttet slike ekspertgrupper innenfor ulike temaer tidligere, blant annet med jenter utsatt for incest, barn med foreldre i fengsel og barn på barnevernsinstitusjoner, og har gode erfaringer fra den type utredninger, fortalte Hjermann. I rapporten, basert på ekspertpanelet om sykehusopphold, gis det både ros og ris til helsevesenets omgang med barn. De viktigste rådene fra barn og unge handler om informasjon. Barna vil ha informasjon direkte fra fagpersoner, ikke bare gjennom foreldre. De vil også ha all informasjon, på en måte som de har forutsetninger for å forstå. De ønsker også informasjon på et språk de kan, altså ikke på latin, og de vil ikke at leger skal si dette går bra hvis det ikke er 100 prosents garanti, forteller Hjermann. Han mener derfor at helsepersonell må tilstrebe å behandle barn og unge på lik linje med voksne pasienter når det gjelder informasjon til den som er syk. Det er viktig for barn å bli sett og hørt. Det finnes det ingen aldersgrense for, minnet Hjermann om. Rettighetsplakaten: Barneombudets viktige rettesnor for hvilke rettigheter barn opparbeider seg i takt med alderen. Sosiale medier Den teknologiske utviklingen har gitt barn og unge på sykehus nye muligheter når det gjelder å ha kontakt med omverdenen, venner og familie, under sykehusopphold. For dagens unge kan det være en viktig faktor for trivsel under sykehusopphold å ha tilgang til trådløst nettverk, og få benytte seg av mobiltelefoner og andre mobile enheter. Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Sykehuset Innlandet, holdt et innlegg om trender innenfor digital utvikling og presenterte en rekke dilemma sykehusene møter når det gjelder for eksempel bruken av sosiale medier. 98 prosent av alle barn mellom 12 og 14 år har i dag mobiltelefon, og Facebook og Youtube er større kanaler enn NRK for denne gruppen, kunne hun fortelle. Sykehuset har nå utformet Tips og råd til deg som pasient og pårørende om nettopp dette temaet. Den finnes i Sykehuset Innlandets kvalitetssystem og er i tillegg sendt ut til alle sykehusene. Side 15 si magasinet 3/2014

16 Inngrep nummer 1000: Overlege Hans Torbjørn Rydningen og hans operasjonsteam utførte i mai operasjon av hovedpulsåre for tusende gang ved sykehuset på Hamar. Merkedag på Hamar: Fikset hovedpulsåre nummer 1000 Av: Torvild Sveen Mandag 12. mai ble en merkedag for kirurgisk avdeling på Hamar. Da fikk pasient nummer 1000 fikset hovedpulsåren til hjertet. De hevder seg blant de fremste i landet, overlegene Eric Zimmermann og Hans Torbjørn Rydningen, ved kirurgisk avdeling på sykehuset i Hamar. Når det står om minutter og sekunder trår de til og prøver å redde de som er i ferd med å få ødelagt hovedpulsåren til hjertet. Nummer 1000 Reddet liv gjorde de også mandag 12. mai i år, da de fikk inn en pasient med en hovedpulsåre som var blåst opp som en ballong på sju centimeter. Inngrepet ble da gjennomført på Hamar for gang. For pasienten er det hver gang greit å møte på fagfolk når slikt inntreffer. Hans Torbjørn Rydningen og mannskapet på kirurgisk avdeling gikk umiddelbart i gang og fikk utført en operasjon som medførte at pasienten fikk en kunstig blodåre. 100 operasjoner årlig Det er to måter å ta seg av hovedpulsåren på, enten i form av å sette inn en kunstig åre eller å sette inn en stent som kan settes inn fra en eller begge lyskene. Ved sykehuset på Hamar blir det utført om lag 100 slike operasjoner årlig, og det er bare universitetssykehusene som kan vise til høyere antall operasjoner. Totalt er det registert om lag 800 slike operasjoner i Norge årlig. Når pasienter fra Oppland og Hedmark får symptomerpå dette, vet fastlegene og helsepersonellet at en ikke trenger å dra til Oslo for å få utført denne operasjonen. Kompetansen finnes på Hamar, og der utfører de den jevnlig og har i årenes løp fått god trening. En studie fra Kunnskapssenteret i 2009 slår også fast at det er en klar sammenheng mellom antall operasjoner og dødelighet i forbindelse med slike operasjoner. Jo mer en kirurg får praktisert, jo større overlevelsesrate er det ved både planlagt og akutt kirurgi. Tidsfaktoren er livsviktig Sju av ti personer som opplever at hovedpulsåren sprekker overlever ikke, men kommer man til Hamar er sjansene for å overleve meget gode. Av 270 pasienter som har fått satt inn en stent, er det bare en person som har mistet livet. Ved åpne operasjoner er dødeligheten på halvannen prosent. Den viktigste årsaken til at hovedpulsåren sprekker eller svulmer opp, er åreforkalkning som svekker karveggen. En pasient som kommer inn med en sprukket hovedpulsåre har ikke lang tid igjen med mindre man får kyndig hjelp. På operasjon nummer 999 ved sykehuset på Hamar brukte Zimmermann og Rydningen 23 minutter fra pasienten kom inn til operasjonen var avsluttet. Side 16 si magasinet 3/2014

17 Nytt lavterskelnettverk: Kampen mot overdose De aller fleste som dør av overdose har hatt kontakt med helsevesenet like i forkant. Til tross for det ligger Norge i verdenstoppen når det gjelder overdosedødsfall. Nylig la regjeringen fram sin strategi for å snu utviklingen. I dette arbeidet har Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) sentrale oppgaver. Herregud så dårlige helsevesenet er til å samarbeide, sukket psykiatrisk sykepleier John-Petter Jamt fra Helse- og overdoseteamet i Trondheim, da han sammen med en kollega fortalte om hvordan teamet følger opp pasienter etter overdose. Stedet var Scandic hotell Hamar, der 170 ansatte fra lavterskel helsetiltak fra hele landet var samlet 2. og 3. juni for å bli orientert om hva som skjer på feltet, og utveksle erfaringer fra egen virksomhet. Konferansen var den første som ble arrangert av et nytt lavterskel helsenettverk som er etablert som del av regjeringens handlingsplan mot overdosedødsfall. Nettverket ledes av KoRus-Øst og KoRus-Oslo. Salen applauderte da Solveig Brekke Skard, leder for Korus-Øst, kunne fortelle at det skal bli slike erfaringskonferanser hvert år framover. Erfaringsutveksling Det er stor interesse for en slik sjanse til å få faglig påfyll. De som jobber i lavterskeltiltak er veldig opptatt på sin lille tue. Trolig er det denne delen av rusfeltet som har størst effekt av en årlig konferanse, sier Arild Knudsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, og Åse Odland, daglig leder av Funkis-huset i Sandnes. Det skjer mye på dette feltet som ikke så lett kommer ut til folk ute i tiltakene. Vi hører på konferansen at samhandlingen i det lokale helsetilbudet er mangelfull, og da kan vi bare forestille oss hvor dårlig det er på sentralt hold. Samtidig er helsemyndighetene veldig interessert i erfaringene som gjøres ute i felten. Og vi har mye å fortelle dem, sier de. Trenger gode rutiner Fra KoRus-Øst arbeider Eva Brekke og Arne Jan Hjemsæter med å drifte lavterskel-helsenettverket. Hjemsæter er dels ansatt i KoRus og dels i avrusningsenheten på Sanderud. Brekke er også leder for et læringsnettverk i kommunene med flest overdosedødsfall. Blant annet arbeider dette læringsnettverket med å sikre gode rutiner for samarbeid mellom ulike kommunale tjenestetilbud. Det gjøres mye godt arbeid i kommunene, men det er likevel mye som kan forbedres. Brukerne ønsker mer oppfølging etter overdose. I dag er nok dette arbeidet lite systematisert, og jeg er glad for at helseministeren trakk fram arbeidet i dette læringsnettverket som kanskje det viktigste tiltaket i overdosestrategien, sier Eva Brekke. Av: Asbjørn Langmyr Fakta om overdose I 2001 døde over 400 mennesker av overdose i Norge. Senere har tallet sunket og ligger på rundt 260 per år. Det er flere enn tallet på trafikkdrepte, og Norge ligger svært høyt sammenliknet med andre land. En tredel av overdosedødsfallene skjer i Oslo. En tredel av dem igjen var tilreisende. To av tre overdosedødsfall skjer i privat bolig. De fleste dør av heroin, men de siste årene har nesten like mange dødd av metadon. En undersøkelse i Oslo viste at åtte av ti hadde kontakt med tiltaksapparatet kort tid før dødsfallet. En av tre hadde vært i kontakt med sosialkontoret en av de siste fem dagene før dødsfallet De fleste overdoser er ikke dødelige. Ca. hver 30. overdose fører til dødsfall. Mange av overdosene skjer relativt lenge etter overdose, noen ganger opptil 10 timer. Regjeringen la nylig fram sin handlingsplan mot overdose. Dette er en ambisiøs plan, med nullvisjon. Det nye lavterskel helsenettverket er ett element i den. Et annet er et læringsnettverk for kommunene som har flest overdosedødsfall. Begge disse tiltakene ledes fra KoRus-Øst. Nettverksledere: Anniken Sand fra KoRus-Oslo (ventre), Arne Jan Hjemsæter og Eva Brekke fra KoRus-Øst leder det landsomfattende lavterskel helsenettverket. Side 17 si magasinet 3/2014

18 Hedret for forbedringsarbeid: Avgiftningsenheten fikk pris Enhet for Avgiftning ved Sykehuset Innlandet Sanderud ble under et seminar i Tromsø nylig tildelt pris for sitt arbeid relatert til pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Hedret: Enhet for Avgiftning på Sanderud fikk pris for beste posterpresentasjon av sitt arbeid med forebygging av overdosedødsfall under et seminar i Tromsø nylig. F.v. enhetsleder Thobias Strömberg, fagsykepleier Helge Toft, sykepleier Pål Larsen og sosionom Solveig Kippenbroeck. Sykepleier Hanne Jordhøy og lege Gro Kristiansen var ikke til stede da bildet ble tatt. Av: Line Fuglehaug 30 avdelinger over hele landet er med i kampanjen, som har fokus på forebygging av overdosedødsfall. Enhet for Avgiftning vant konkurransen om beste presentasjon av sitt arbeid med kampanjen, som blant annet ble synliggjort i form av en plakat. Gjennom avstemming blant de øvrige avdelingene ble denne kåret til beste poster. Forbedringsarbeid Enhet for Avgiftning fikk høsten 2013 spørsmål om de ønsket å delta i nettverksprosjektet I trygge hender. I prosjektet er det blant annet utarbeidet en tiltakspakke med mål om reduksjon av overdosedødsfall. Enhet for Avgiftning har det siste halvåret jobbet systematisk med å følge tiltakene og registrere oppfølgingen av disse opp mot hver enkelt pasient. - Vi har hatt en god prosess siden oppstarten i september og vi har lyktes godt i vårt arbeid, forteller enhetsleder Thobias Strömberg. Da de startet opp følte de at de seks punktene i tiltakspakken var opplagte og allerede godt implementert i pasientbehandlingen. Registreringen viste imidlertid en score på kun 40 av 120 poeng når de kartla hvordan disse ble fulgt i hverdagen. - Etter forbedringsarbeidet som har pågått i Side 18 si magasinet 3/2014

19 Skulle kommet hit før forbindelse med prosjektet det siste halve året er vi nå oppe i nærmere full score. Det betyr at alle pasienter med risiko for overdose skal ha vært igjennom alle tiltakene i registreringsskjema før utskrivelse, forteller Strömberg. Mer systematisert behandling Ved enhet for Avgiftning på Sanderud er det i dag 11 plasser. Fra neste år utvides tilbudet med to nye plasser til 13. Det er høy tverrfaglig kompetanse på enheten, og behandlingstilbudet på området har endret seg mye de senere årene, mener enhetsleder Thobias Strömberg. - Den klassiske og gammeldagse avgiftningsmetoden er på vei ut, og pasientene får nå langt mer systematisert og sammensatt behandling. Tidligere var tankegangen litt mer ferdig med abstinensen, ferdig med pasienten, mens i dag behandles pasientene mer helhetlig med fokus på både psykisk og fysisk helse i tillegg til rusproblematikken, sier han. Håper resultatene gir effekt Selv om det er oppnådd gode resultater med å forbedre behandlingen for pasientene mens de er innlagt, er det foreløpig ikke gjort målinger på hvilken effekt dette har hatt etter at pasientene er utskrevet. For det første har det gått for kort tid og i tillegg vi har for lite pasientgrunnlag foreløpig til å få oversikt over hvordan tiltakene påvirker hvordan det går med pasientene etter utskrivelse, sier Strömberg. Han tror imidlertid at tiltakene bedrer pasientenes forutsetninger for positiv framgang etter opphold ved enheten. Vi ser at pasientene opplever tiltakene som positive. Blant annet har vi tidligere i stor grad tatt for gitt at pasientene kjente til risikoen for overdose etter innleggelse, ettersom toleransegrensen for ulike narkotiske stoffer er langt lavere etter avhold. Erfaringen etter å ha lagt vekt på å informere om dette er at rusmisbrukere har lite eller ingen kunnskap om slike risikofaktorer, forteller Strömberg. Et annet tiltak er at alle pasienter får utviklet en kriseplan under oppholdet, for ulike situasjoner som kan oppstå etter innleggelse. SI Magasinet møter en av de innlagte ved enhet for Avgiftning mens han sitter og øver på gitaren sin på det enkle, men koselige rommet midt i gangen. Hadde jeg visst hvor bra tilbudet her var hadde jeg kommet hit for lenge siden, sier han. Han har bak seg sju vanskelige år som rusmisbruker til tross for sin unge alder. Jeg skjønte i 17-årsalderen at jeg hadde et seriøst rusproblem. Jeg hadde da et heroinforbruk for om lag 3000 kroner i døgnet, og var daglig til Oslo for å kjøpe og selge, forteller han. Han har flere innleggelser bak seg på DPS, som følge av angst og depresjoner. Jeg ble mye mobbet i oppveksten og rusen ble en slags flukt fra alt som var vanskelig. Men etter hvert blir rusen like vanskelig. Jeg ville gjerne ut av det, men forslagene om å bli innlagt her avviste jeg i starten, forteller han. Isteden forsøkte han å slutte på egenhånd, men det var krevende. Han forteller at han i 2012 la seg inn på en privat institusjon i håp om å få hjelp. Det ble en negativ erfaring. Det var lite kontroll på stedet og flere av klientene ruset seg under oppholdet, uten at det ble verken avdekket eller tatt tak i av de ansatte. Det var rett og slett ikke god nok kompetanse, og alt for lite individuell oppfølging i forhold til den enkeltes behov, mener han. Når han nå har bak seg snart to uker ved enhet for Avgiftning på Sanderud ser han svært lyst på framtiden. Oppholdet her har gitt meg ny inspirasjon for å fortsett den positive framgangen jeg har hatt, og motivert meg for å holde meg rusfri videre. Han er allerede i gang med en bachleorgrad i økonomi og administrasjon. Jeg har ambisjon om å bli noe, og det har jeg nå sterk tro på at jeg vil klare, smiler han. Optimist: Etter to uker ved avgiftningsenheten på Sanderud, for å få tilpasset sin LAR-behandling, forteller han om både økt motivisjon og selvtillit til å fortsette en rusfri tilværelse. Side 19 si magasinet 3/2014

20 I nyhetene siden sist Hva skriver mediene om sykehuset vårt? Her presenterer vi, i stikkords form, noe av det avisene i Innlandet har skrevet om forhold som berører Sykehuset Innlandet siden forrige nummer av SI Magasinet. Stoffmengden er imidlertid så stor at disse nyhetsglimtene ikke vil kunne gi et fullstendig bilde av medienes omfattende dekning. Så langt det er mulig gjengis sitatene ordrett, slik de sto i avisene. Hamar Dagblad 30. april Fredag vil blærekreftpasienter banke på døra til mange av landets urologiske avdelinger, og takke for innsatsen. Også Sykehuset Innlandet avdeling Hamar kan vente seg besøk av takknemlige pasienter. Det er Den internasjonale blærekreftdagen som er foranledningen til aksjonen. Den markeres hvert år den første lørdagen i mai. Det er blærekreftforeningen som vil gjøre litt stas på urologene. De mener at dette er en yrkesgruppe som ikke er flink til å framheve seg selv, mens pasientene ser at arbeidet deres fortjener å bli verdsatt og framhevet. Pasientene ønsker også selv at det skal bli mer oppmerksomhet rundt akkurat denne kreftformen, som de opplever at knapt nok blir nevnt, og føles som en glemt kreftform. Foreningen føler at det mangler mye, ikke minst gjelder dette veiledere for fastleger om hvordan kreftformen kan diagnostiseres. Det mangler også utvikling på fagfeltet, mener Blærekreftforeningen. Men pasientene kritiserer ikke på noen måte de urologiske avdelingene GD 7. mai Det er baby-boom ved den nye Kvinneklinikken på Lillehammer. Hittil i år har jordmødrene tatt i mot 413 barn og satt ny rekord. Det er 58 flere enn i 2013, ifølge tallene til overlege Jakob Nakling, og betyr i gjennomsnitt 3-4 fødsler i døgnet. - Det er klart det er veldig travelt for oss når det topper seg med flere fødsler på samme dag, men først og fremst er dette fantastisk gode nyheter for oss alle. Det er så gøy! Jo flere fødsler, jo mer euforiske jordmødre, smiler Tove Ragnhild Johnsen, fagutviklingsjordmor på fødeavdelingen og Iren Aalberg Grønås, avdelingsjordmor ved sykehuset i Lillehammer. 2. september i fjor åpnet den nye kvinneklinikken på Lillehammer med spesielt høy kompetanse for å ivareta både normalt fødende og risikofødsler. GD 13. mai Sykehuset på Lillehammer og Ullevål er de eneste i Helse Sør-Øst som fullt ut innfrir kravene til traumebehandling. De andre sykehusene i Innlandet ligger et stykke bak. - Veldig hyggelig, sier divisjonsdirektør Randi Mølmen ved Lillehammer sykehus, etter at det mandag ble klart at Lillehammer hadde klart det ingen av sykehusene i Innlandet har fått til: Å tilfredsstille samtlige krav til behandling av traumepasienter folk som har vært involvert i trafikkulykker eller fall fra stor høyde, eksempelvis. Mottak av slike pasienter krever et velsmurt og veltrent apparat, og av alle de andre sykehusene i Helse Sør-Øst var det bare Ullevål og Lillehammer sykehus som fikk full pott da tilsynet ble utført i Det er vi selvfølgelig stolte av. Dette er et resultat av målrettet arbeid over mange år, forteller Mølmen. Traumeteamet vårt består av fagfolk fra mange ulike avdelinger på huset. De er godt trent for å vite nøyaktig hvilken rolle de har når alarmen går. HA 14. mai Dette er den største enkeltpengegaven vi har fått, noe vi er veldig takknemlige for, sier Reiner Eichler i Odd Fellow Distrikt 10, som fem dager i uka serverer kaffe og noe å spise til for pasienter og pårørende ved Stråleterapienheten ved sykehuset i Gjøvik. Pengegaven er fra Taxiforbundet i Hedmark og Oppland, som gjennom et internt lotteri kunne overrekke kroner. Pengene skal uavkortet gå til gratisserveringen på Stråleterapienheten ved Sykehuset Innlandet HF Gjøvik. Side 20 si magasinet 3/2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014

[2-14] si magasinet. Mekanisk operatør på Hamar 6. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2014 [2-14] si magasinet Mekanisk operatør på Hamar 6 Utrolig flaks i uflaksen 8 I gang med SMS-varsling 24 Åpnet nytt pasienthotell 26 Innhold SI Magasinet

Detaljer

[6-14] Garanterer «hvit» jul. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2014

[6-14] Garanterer «hvit» jul. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2014 [6-14] si magasinet Garanterer «hvit» jul 10 Side 1 si magasinet 6/2014 Hedret for nytt ungdomsrom 4 Kringsjåtunet 20 år 14 Øye for oppgavedeling 18

Detaljer

[4-14] Dramatisk redningsaksjon 5. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2014

[4-14] Dramatisk redningsaksjon 5. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2014 [4-14] SI magasinet Dramatisk redningsaksjon 5 Side 1 SI magasinet 4/2014 Geriatriens vaktbikkje 6 Var sine egne «vikarer» 16 Kortreist inventar 22

Detaljer

[1-15] Et annerledes oppdrag. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015

[1-15] Et annerledes oppdrag. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2015 [1-15] si magasinet Et annerledes oppdrag 4 Side 1 si magasinet 1/2015 Pacemaker-rekord på Elverum 12 Eventyrlig reduksjon i sykefravær 28 Slik blir de

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

[4-15] Utvidet øyetilbud på Tynset 26. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015

[4-15] Utvidet øyetilbud på Tynset 26. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015 [4-15] si magasinet Utvidet øyetilbud på Tynset 26 Side 1 si magasinet 4/2015 De voldsomme skadene gjorde inntrykk 4 Skjuler blod med tøyposer 25 Nye

Detaljer

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 [5-12] SI magasinet Ta av ringen! 22 Fikk skryt av Støre 5 Lean on Lillehammer 16 Pallplass til ambulanselærlinger 32 Innhold SI-magasinet 5/12 3 Leder

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013

[5-13] si magasinet. Vasker flere titalls tonn i uka 8. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2013 [5-13] si magasinet Vasker flere titalls tonn i uka 8 Sykehuset Innlandets blodomløp 10 Jubileumsfest på indre bane 22 Sykehuset Innlandet i ny TV-serie

Detaljer

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2012 [4-12] SI magasinet Vellykket sykehusfest 4 Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Innhold SI-magasinet 4/12 3 Leder

Detaljer

[4-08] SI magasinet. Gåskole på Ottestad 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2008

[4-08] SI magasinet. Gåskole på Ottestad 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2008 [4-08] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2008 SI magasinet Gåskole på Ottestad 22-23 Utviklingsprosjekter 12-19 BUP Kongsvinger på topp 4-5 Å lede et lokalsykehus er til tider svært hyggelig

Detaljer

[3-06] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2006

[3-06] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2006 [3-06] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2006 utsi a utsi a Innhold [3-06] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15

Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15 [2-08] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2008 SI magasinet Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15 Ideen til den noe annerledes driftsform i sykehus

Detaljer

[1-13] SI magasinet. Nye bryst på Hamar 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013

[1-13] SI magasinet. Nye bryst på Hamar 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013 [1-13] SI magasinet Nye bryst på Hamar 4 Ambulansene er tilbake 11 Bekymring for designerdop 14 Overlege i akuttmottak 34 Innhold SI-magasinet 1/13 3

Detaljer

[2-12] SI magasinet. Samhandling 6. To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012

[2-12] SI magasinet. Samhandling 6. To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012 [2-12] SI magasinet Samhandling 6 To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22 Innhold SI-magasinet 2/12 3 Leder Økonomiske utfordringer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

[5-11] SI magasinet. Rehabilitert habilitering 12 13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011

[5-11] SI magasinet. Rehabilitert habilitering 12 13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011 [5-11] SI magasinet Rehabilitert habilitering 12 13 Helseforskning 8-10 Bedriftsidrett i skuddet 14-16 Kinderegget Sørlihaugen 24-25 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 [3-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 SI magasinet Banebrytende DVD-produksjon 4 5 Bedre HMS-tilbud 3 Angstmestring på Tynset 10-11 Vil ha bedre samhandling 14-15 Jeg er ikke født

Detaljer

[5-09] SI magasinet. Nyåpnet kjøkken 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2009

[5-09] SI magasinet. Nyåpnet kjøkken 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2009 [5-09] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2009 SI magasinet Nyåpnet kjøkken 4 Selvmord bekymrer 14-15 Botox på Ottestad 20-21 Ungdom i skyggeland 22-23 Peder Olsen takket av Sykehuset Innlandets

Detaljer

[2-11] SI magasinet. Skal redusere sykehusinfeksjoner 31. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2011

[2-11] SI magasinet. Skal redusere sykehusinfeksjoner 31. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2011 [2-11] SI magasinet Skal redusere sykehusinfeksjoner 31 Skamroste SI 6-7 Forskningssjef med vyer 10-13 Hjerterehabilitering 36-37 Innhold SI-magasinet 2/11

Detaljer

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 [2-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 SI magasinet Jobber med de døde for de levende 14-15 Praksiskoordinatoren 4 5 Om varsling 8 9 Helse på nett 16 17 De aller fleste vil oppleve

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer