Kontakt koordinator For generelle henvendelser rundt aktivitetsskolen: Mail:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt koordinator For generelle henvendelser rundt aktivitetsskolen: Mail: Bjorn.Andre.Kildalen@ude.oslo.kommune.no"

Transkript

1 Morsomt Trygt Lærerikt

2 Kontakt informasjon: Kontakt koordinator For generelle henvendelser rundt aktivitetsskolen: Mail: For faktura og endring av opphold: Alle spørsmål rundt fakturering og opphold rettes til: Mail: Beskjeder rundt hjemsending/henting Alle daglige beskjeder skal gis pr. SMS. Ønskes bekreftelse på at vi har mottatt beskjeden, be om dette i SMS du sender. SMS beskjeder: AKS på nett - Alt av informasjon om aktivitetsskolen finner dere på hjemmesidene våre. Her legges blant annet ukeplan, informasjonsbrev og all annen relevant informasjon. Disse finner du under fanen Aktivitetsskolen. Alternativt kan du søke opp Aktivitetsskolen Hallagerbakken i en søkemotor.

3 - Vi skal gi ditt barn en trygg skolestart En varm velkomst Det er snart klart for et nytt skoleår. Det betyr at akkurat ditt barn skal ha sin første skoledag hos oss på Hallagerbakken skole. Vi på Aktivitetsskolen Hallagerbakken er kjent for å gi våre skolestartere en varm og god velkomst. Dette ser vi har god effekt slik at nye skolebarn får en raskere tilvenning fra barnehagen og inn i en ny og spennende hverdag med skole, AKS og lekser. Som en del av dette har vi gleden av å gi alle nye 1.klassinger sin egen bamse som velkomstgave. I tillegg har vi voksne som vil følge skolestarterne gjennom sommeråpent og inn i hverdagen på Aktivitetsskolen. Faste og trygge rammer Vi vet at overgangen fra barnehage til skole er et stort steg for skolestartere. Vår Aktivitetsskole er preget av faste rutiner og trygge rammer, og vi fokuserer på at barna får en innføring i dette allerede fra den første dagen. Når den første skoledagen kommer gjør dette at elevene står bedre rustet til å ta fatt på de nye utfordringene. Jeg vil på vegne av hele skolen og mitt personale på Aktivitetsskolen ønske ditt barn velkommen til Hallagerbakken skole. B.A Kildalen

4 Uteleke uker: Ansatte 2015/2016 : Helene Vår baseleder Helene har lang erfaring fra barnehage og er utdannet førskolelærer. Hun har jobbet et år hos oss og vil ha hovedansvaret for mottagelsen av årets førsteklassinger. Saddiki Årets primærkontakt for 1.trinn heter Saddiki. Han har jobbet hos oss i flere år nå og vil jobbe både på skolen og Aktivitetsskolen med årets 1.klassinger. Saadia Skal være med 1.klassingene på Aktivitetsskolen. Hun har jobbet på Aktivitetsskolen i mange år, og er en pålitelig og humørfylt person som barna fort blir trygg på. Helle Helle har vært hos oss et år nå. Dette skoleåret skal hun ha et ekstra øye med elever som trenger litt ekstra oppmerksomhet. Hun er utdannet førskolelærer og jobber også i skolen. Richard Har vært hos oss det siste året som vikar og jobber dette skoleåret som assistent på AKS. Richard vil ha mest med elevene på 2.klasse å gjøre.

5 -Vi skal gjøre skolestarten morsom og trygg Tonje Er en av de vi har benyttet mye som vikar det siste året og vil fra nå av jobbe på AKS og være tilkallingsvikar i skolen ved siden av. Tonje kommer til å ha mest med årets 2.klassinger å gjøre. Mohammed Skal være med årets 4.klasseklassinger. Sammen med Mariah og B.A vil han ha ansvar for spising, innkryss og opplegg for årets 4.klassinger på AKS. Han jobber også med de elevene på skolen. Marte En av våre nyeste annsatte er Marte, en aktiv jente fra Gjøvik som dette året skal bo på Holmlia og jobbe med elevene på 3.trinn både i AKS og på skolen. Vi ønsker henne velkommen. Mariah, Nagina, Ermiyas, Hanan og B.A Disse vil jobbe med noen av våre største elever. Dere vil treffe de av og til på morgenåpning. Alle har jobbet hos oss lenge og vil holde spennende kurs utover høsten. B,A er leder for AKS og vil starte på sitt sjette år på Hallagerbakken.

6 Praktisk informasjon Om oss Aktivitetsskolen Hallagerbakken vil ha rundt 165 barn kommende skoleår. I tillegg til vår hovedgruppe med barn fra klasse har vi en spesial avdeling for barn med autismespekterforstyrrelser. Denne avdelingen heter Indigo og har 8 barn og 6 ansatte. Det er 10 assistenter, baseleder og koordinator på AKS. Åpningstider Aktivitetsskolen Hallagerbakken er åpen alle hverdager fra til skolestart, etter skoleslutt har vi åpent fram til Vi har stengt "røde" dager, julaften, nyttårsaften og juli måned. Sistnevnte måned er også betalingsfri måned. Skolens ferier I skolens ferier og på enkelte fridager holder Aktivitetsskolen heldagsåpent fra Unntak er som nevnt helligdager samt jul- og nyttårsaften. Når vi har heldagsåpne dager, drar vi ofte på turer eller lager et variert opplegg på skolen. Det er viktig at alle barn blir levert senest på disse dagene. Dette for at vi lettere skal ha oversikt før vi skal dra på tur. Egne påmeldinger med program kommer som ranselpost i forkant av alle ferier. Historikk Fra 1. august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten er å videreutvikle et SFO-tilbud som styrker samordningen mellom skole, SFO, leksetilbud og fritid. Bystyret i Oslo vedtok høsten 2008 at alle SFO i Oslo skal omdøpes til Aktivitetsskole. Dette for å understreke at tilbudet skal være en alternativ læringsarena med ulike aktiviteter.

7 Aktivitetsskolen Hallagerbakken Oppsigelse av plass Det er 1 måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Skriftlig oppsigelse må leveres eller sendes til Aktivitetsskolen merket oppsigelse/endring. Dette gjelder også hvis man ønsker å endre fra hel til halv plass eller motsatt. Det er også mulig å sende den pr epost direkte til Hele og halve plasser Vi tilbyr både heldags- og halvdagsplasser. Heldagsplasser er gjennomsnittlig 20 timer i uka, og halvdagsplasser er på 12 timer i uka. Driftsstyret har vedtatt at det til enhver tid er maks 30% halvdagsplasser. Venteliste til halvdagsplass prioriteres etter søknadsdato. En halvdagsplass må benyttes 3 timer på morgenåpning og 9 timer på ettermiddagsåpning. Dette er ikke mulig å endre på. Måltider Vi serverer mat hver mandag, onsdag og fredag. Barna har med matpakker hver tirsdag og torsdag. Disse kan legges i kjøleskapet om morgenen på AKS kjøkkenet før skolestart. Under måltidet fokuserer vi på at barna skal hjelpe til med servering og opprydding. Matro er også en nøkkel til gode måltider og for å sørge for at det blir en rolig og strukturert overgang fra skoledagen til aktivitetsskoledagen. Leksehjelp Hver mandag og onsdag tilbys det leksehjelp på trinn. Dette skjer i samarbeid med trinnets lærere og med assistenter fra AKS. Tilbudet starter rett etter skolens slutt. Aktivitetsskolen starter med spising når leksehjelp er ferdig. Barna kan også gjøre lekser utenom leksehjelptiden. Dette foregår på AKS Kjøkkenet i utetiden. Det er da en voksen tilstedet.

8 Praktisk informasjon Ha med dag På Aktivitetsskolen har vi det vi kaller for Ha med dag. Dette er hver fredag og barna kan ha med seg leker. Vi har enkle regler for hva man kan ha og ikke ha med seg. Elektroniske leker og lekevåpen er ikke lov. Leken du tar med, må få plass nede i sekken. Alle leker tas med på eget ansvar. Avtaler om å bli med andre barn hjem Vi oppfordrer foreldre til skolestartere å ha med klassekamerater hjem den første høsten. På denne måten bygges relasjoner mellom barna. Avtaler om dette bør planlegges så godt det lar seg gjøre på forhånd. Vi kan være behjelpelige med kontaktinformasjon. Månedsbrev Hver måned lager vi et to-siders skriv der du finner alt av relevant informasjon. Her finnes også menyen for måltidene AKS serverer. Egenerklærings skjema Dette skjemaet er det viktigste redskapet vi har for å skape sikkerhet og trygghet for ditt barn. Leveres på starten av skoleåret. Nytt skjema må leveres hvis det oppstår vesentlige forandringer. Inntektsgrenser og takster fra 1.jan 2014 Oppholdsbetalingen i Aktivitetsskolen er basert på samlet inntekt for foresatte. For å få nedsatt oppholdsbetaling må dokumentasjon legges frem. Ta kontakt med skolens kontor før 1.august. Plass Inntekt: Inntekt: Inntekt: Tom kr Fom kr 100% Kr 592 Kr 1088 Kr % Kr 381 Kr 699 Kr 1874 Satsene er oppdatert 30.jun 2015

9 Aktivitetsskolen Hallagerbakken Morgenåpning På morgenen har vi Morgenåpning fra I denne perioden har vi åpent på AKS Kjøkkenet og bruker uteområdet utenfor som heter sone 3. Barna skal innom sofabordet der en voksen krysser inn barna og tar i mot beskjeder. De andre voksne bruker tiden sin til å aktivisere barna med rolige aktiviteter som lesing, brettspill og tegning. Det er også anledning til å spise medbragt frokost. Mot slutten av morgenåpningen begynner vi å rydde og tar med barna ut slik at de er klare for oppstilling og skolestart. Henting av barn Når barn blir hentet hos oss, skal personen som henter henvende seg til den ansatte som er på krysselisten. Her blir alle våre barn registrert ut for dagen. Barnet skal selv hente sitt Postmann Pat kort og legge dette i riktig boks på krysselistebordet. Hvis man ikke finner sitt barn ved hjelp av Postmann Pat tavlen så ber vi foresatte om å sjekke de rommene som er åpne. Stort sett er da barnet på AKS Kjøkkenet, ute eller på en populær aktivitet. Hvis du fortsatt ikke finner barnet, så ber du om hjelp fra ansatte om å finne ditt barn. Vi har til tider opp mot syv aktiviteter åpne over store områder på skolen. Det kan dermed ta tid å lokalisere ditt barn. På AKS er vi opptatt av sikkerhet og god relasjon til foreldre. Dermed ønsker vi ikke å ta i mot beskjeder der vi skal sende ut barn til ventende biler eller til rutebusser. Barn som går alene og daglige beskjeder Se neste side.

10 Barn som går alene fra Aktivitetsskolen Avtale om hjemsending av barn I vårt område er det mange barn som kan gå hjem selv, og det merker vi på Aktivitetsskolen. Derfor har vi gode rutiner for hjemsending av barn som går alene hjem. De viktigste punktene: Faste avtaler bidrar til trygghet Jo fastere avtaler, desto tryggere blir barna på å gå hjem selv. Vi opplever at barna som stadig har nye ordninger blir mer usikre. Gå hjem selv skjema Eget skjema med tider barnet skal gå hjem, leveres til AKS på starten av skoleåret. Skal oppdateres og leveres ved forandringer. Dette kommer direkte inn på krysselisten som vi følger daglig. For å oppdatere disse tidene må dere få et grønt Gå hjem selv skjema som finnes på basen eller på våre hjemmesider. Faste tidspunkt for hjemsending. Vi må verne Aktivitetstiden og ha få tidspunkter der vi skal sende hjem barn. Dere kan velge følgende tider: Rett etter skolen Ved spesielle situasjoner kan vi gjøre unntak. Følgegrupper Det er lurt å alliere seg med klassekamerater som bor i nærheten. På denne måten kan flere gå til og fra skolen sammen. Dette har vi gode erfaringer med og barna synes det er lettere å ta følge med klassekamerater eller barn fra større trinn.

11 Daglige beskjeder sendes på SMS Vi tar i mot daglige beskjeder på SMS For å øke presisjonen i daglige beskjeder og for å ha noe skriftlig bruker vi SMS som mottak av slike beskjeder. Vi ønsker ikke telefoner med slike beskjeder. Da tenker vi på alle beskjeder som: blir med hjem, blir hentet av, skal sendes på trening klokken, skal ikke på AKS i dag, går hjem selv klokken. Alle beskjeder skal sendes så tidlig som mulig, helst innen klokken Krysselisten bemmannes fra klokken hver dag. SMS-nummer: Alle daglige beskjeder skal gis pr. SMS. Ønskes bekreftelse på at vi har mottatt beskjeden, be om dette i SMS du sender. Beskjeder kan også gis på morgenåpningen Alle daglige beskjeder noteres i en beskjedbok. Denne bemannes av en voksen på morgenåpning så her kan beskjeder gis ved levering av barn. SMS-nummer:

12 Sommeråpent på Aktivitetsskolen Mottak og innkjøring Fra 1.august vil vi stå klare for å ta i mot nye skolestartere på Aktivitetsskolen. Vi vil satse på rolige aktiviteter og faste rammer slik at barna blir trygge på dagene. Det blir også mange av de samme voksne som jobber hver dag i disse ferieukene. Et av målene våre for sommeråpent er at alle barna skal få trygghet så fort som mulig. Dette skjer ved at vi har samlinger før hvert måltid og tar opp hva som skal skje og hører med barna hvordan To matpakker hver dag Alle feriedager har to måltider. Dette er matpakker dere må ta med. Vi har et stort kjøleskap der disse kan oppbevares i løpet av dagen. Bamse i velkomstgave Et fint møte med Hallagerbakken skole er at man får lov til å komme inn på Bamserommet. Der får man velge seg sin egen bamse til odel og eie. Vi blir kjent med skolen, regler og rutiner En viktig del av innkjøringen er å bli kjent med våre lokaler, uteområder, regler og rutiner. Vi driller barna på våre grenser ute og hvor viktige ting som toaletter, vasker og andre rom finnes inne. Barna skal også bli kjent med flere av rommene i løpet av sommeren. Gymsal, AKS Kjøkken, klasserom og samlingssalen blir besøkt. Denne prosessen sikrer en tryggere skolestart for våre barn.

13 Sommeråpent på Aktivitetsskolen Fokus på det sosiale Vi vil sette fokus på det sosiale aspektet de første ukene. Med felles leker ute i skolegården skal vi voksne være rollemodeller på hvordan man oppfører seg i lek med andre barn. Fokus blir å ta med andre i leken, og dette setter vi fokus på hver dag. Vi gir ros og tar det opp i plenum når barna våre har tatt med andre barn i leken. Alle våre barn skal bli sett I løpet av en dag på Aktivitetsskolen skal alle våre barn bli sett og hørt av en voksen de er trygg på. Dette sikrer vi gode rammer for allerede på sommeren. Før hvert måltid har vi samling med våre skolestartere og her skal vært barn få sjansen til å fortelle om dagen sin. Dette er også viktig i skoledelen og regler for samling øves på allerede fra første dag. Praktisk info for sommerferien - Vi har åpent fra 1.august til og med fredag 16.august. - Vi har åpent fra hver dag. - Første skoledag er mandag 19.august. Vi anbefaler: - At foresatte ikke blir for lenge de første dagene, men en times tid er greit. Vi setter frem et bord for foresatte med kaffe og te. - Skolestartere burde være minst 1-2 uker på sommeråpent. - Vi er stort sett på skolen og har bare enkelte turer i nærområdet i løpet av sommeren klasse er stort sett på tur og vi har skolen for oss selv.

14 Samarbeid for trygghet og læring Vi på Hallagerbakken skole jobber ut ifra at vi er sammen for læring. Det betyr at vi skal stå sammen både skole, hjem og Aktivitetsskole. Sammen for at ditt barn skal få en god arena for læring, både faglig og sosialt. I det kommende året satser vi på enda tettere samarbeid. Sammen for ditt barns trygge skolestart - Vi vil sammen sørge for at ditt barn skal få en trygg skolestart og et skoleår som skal legge gode rammer for syv fine år på Hallagerbakken skole. Vi skal ha felles regler og innhold. Ved å ha tett dialog vil vi sørge for at barna blir sett og ivaretatt gjennom hele dagen, både på skolen og på Aktivitetsskolen. Mvh Liv Berit, Lisbeth, Marius, Ina og B.A

15 Hva vi gjør for å sikre godt samarbeid : Assistent gjennom hele dagen Vi vil sette inn en assistent som skal jobbe på 1.trinn i skolen. Denne personen vil også jobbe med 1.trinn på Aktivitetsskolen. Dette sikrer at barnas helhetlige skoledag blir ivaretatt. Samarbeidstid Vi har ukentlige personalmøter, og der blir skolestarten et tema under høsten. Samtidig er trinnets assistent med på teammøtene til 1.trinn. Informasjonsflyt AKS tar over barna fra læreren noen minutter før skolen slutter hver dag. Dette gir en arena for å gi viktig informasjon om ting som har skjedd eller andre beskjeder rundt ditt barn. En sikker og trygg overgang Barna blir trygge i overgangen skole-aks fordi de er på sitt eget klasserom under innkryss, informasjon og måltid. Dette sikrer en rolig overgang og trygge barn. Felles ordensregler Akivitetsskolen og skolen har felles regler. Spesielt Mot-reglene er et viktig verktøy for at alle barna skal møte de samme reglene både på skolen og i aktivitetsskolen. Felles planleggingsdag Fredag 17.august har skolen og aktivitetsskolen felles planleggingsdag. I tillegg vil assistentene fra sommeråpent gi informasjon til lærerne om hvordan barnegruppen har hatt det fra 1.august.

16 Våre læringsstøttende kurs og aktiviteter Gjennom året på Aktivitetsskolen er det mange morsomme kurs og aktiviteter du kan være med på. Her kan du lære alt fra geografi og matte til hvordan du knyter skolisser. Du får oppleve naturfagsforsøk, spille fotball og du kan synge i kor. Vi har forskjellige bolker på året der vi tilbyr kurs som er knyttet til fem målområder for læring. Mer informasjon kan dere lese i egne kurskataloger som kommer til høsten. Her er et lite utvalg: Bamseklubben Dette er et kurs der vi lærer sosial kompetanse. Hvordan ta med andre i leken? Hva gjør vi hvis vi er uenige? Bli med og ta med bamsen din! Hakkespettene På dette kurset får du lære alt fra klokka til å knyte skolissene dine. Er du en Hakkespett? Bli med da vel... Leksehjelp To ganger i uken har vi tilbud om leksehjelp. Dette er i samarbeid med skolen. Tilbudet varer hele året og har påmelding som kommer til høsten. Forskerkurs Bli med på morsomme eksperimenter. Her skal vi utforske verden rundt oss. Oppstart blir på nyåret Utelek Hver dag har du mulighet til å leke ute på våre flotte områder. Vi har nye lekeapparater. Fotball, hoppetau, stikkball og sparkesykler er populært. Hobbyrom Her er det kreativiteten som kommer ut. Vi driver mye med perling, smykkelaging og annet gøy. Åpent 2-3 dager i uken.

17 Aktivitetsskolen Hallagerbakken - sammen for læring Gymsal En gang i uken åpner vi dørene til gymsalen. Da får vi trene hele kroppen. Morsomme leker som kanonball, sisten og frilek er populære valg hos barna. Kor Bli med på koret! I samarbeid med Holmlia barnekor har vi øvelse en gang i uken på AKS. Info om innmelding kommer. Sjakk-kurs I samarbeid med Nordstrand sjakk-klubb arrangerer vi kurs på nyåret. I høst har vi fast sjakk-rom en gang i uken. Der kan du lære sjakk. Skiskole Skiforeningen arrangerer skiskole i AKStid hver vinter. Dette er et betalingskurs og påmelding kommer høsten 2015 Byggrom Her er det ingeniør kunnskapene som øves. Vi har store klosser til å bygge hus med. Kapla, lego og togbane. Her er det gøy! Tegnekurs Har du lyst til å lære å tegne nye ting og bli enda bedre til å bruke blyanten? Da bør du bli med på tegnekurset som går i høst. Spiss blyanten! AKS Kjøkken På vårt hovedrom har vi fast tegnebord, lesekrok og brettspill bord. Dette rommet er åpent hver dag og dette er også stedet for morgenåpningen. I feriene har vi dette som hovedbase. Det er alltid mange barn her...

18 Postmann Pat tavlen Oversikt, informasjon og sikkerhet Viser hvor ditt barn er på AKS Viser dagens kurs og aktiviteter Gir forutsigbarhet og trygge barn På AKS Hallagerbakken har vi en tavle vi er ganske stolte av. Den heter Postmann Pat tavlen og er en tavle som viser hvor barna på AKS er til en hver tid. Alle barna får hvert sitt magnetkort som de bruker til å sette seg på ønsket aktivitet. Når barna bytter aktivitet, skal de innom tavlen for å flytte bilde sitt til den nye aktiviteten. På denne måten vet vi ansatte og dere som henter hvor på Aktivitetsksolen barnet befinner seg til en hver tid. Vi ansatte er avhengig av at dere foreldre hjelper oss med å minne barna på å bruke tavlen. Gi påminnelser og ros når de klarer det.

19 Dagsrytme på AKS Her kan du se hvordan dagen ser ut for barna fra de er ferdig på skolen til AKS stenger klokken Måltid Etter skoleslutt starter 1.trinn alltid med måltid på sine klasserom, varmt måltid serveres mandag, onsdag, fredag, matpakker tirsdag og torsdag. Informasjon om dagen og innkryss Etter måltidet gir vi barna informasjon om hva som skjer den dagen av kurs og aktiviteter. Deretter krysses barna inn i våre krysselister og blir krysset ut når de hentes senere på dagen. Utetid Hver dag går vi ut til felles utetid som varer fra min. Her kan barna benytte seg av våre mange uteleker. Stikkball, fotball, sandkassen og lekestativene er populære. Ansatte på aktivitetsskolen er godt synlige i grønne vester. Aktivitetstid: Når bjella ringer klokken 15.00, er det klart for aktivitetstid. Da kan barna velge å være med på læringsstøttende kurs som f.eks bamseklubben, hakkespettkurset med mer. Eller de kan gå til et av aktivitetsrommene som hobbyrom, byggrom, AKS-Kjøkken eller ute. Postmann Pat tavlen I aktivitetstiden velger barna hvor de velger å være på huset. Dette markerer de på Postmann Pat tavlen med et bildekort av seg selv som er en magnetbrikke. Dette bilde settes på rommet/kurset barnet oppholder seg på. Siste timen På slutten av dagen kan barna velge å være på AKS Kjøkken eller ute på sone 3 (utenfor AKS Kjøkkenet i 3.etasje). Vi har lekerommet åpent de dagene det ikke frister å gå ut på slutten av dagen. Henting / utkryss Når dere kommer for å hente barna deres, skal dere henvende dere til krysselisten som alltid er bemannet. Denne personen skal vite hvem dere er og hvem dere skal hente. Dessuten skal barna innom krysselisten når de hentes og levere Postmann Pat kortet og si ha det.

20 Oslostandarden Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventinger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen. Selve ordningen rundt Oslostandarden ble innført fra skolestart 1.august 2011 og gjelder på alle aktivitetsskoler i Oslo.

21

22 Bilder fra AKS

23

24 - Sammen for læring Aktivitetsskolen Hallagerbakken Telefon: SMS: / AKS Kjøkken: Mail: Hallagerbakken skole Hallagerbakken Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Starten på et nytt skoleår har alltid mange utfordringer og vi tar imot de nye utfordringene med glede og mot.

Starten på et nytt skoleår har alltid mange utfordringer og vi tar imot de nye utfordringene med glede og mot. Kjære foreldre og foresatte! Velkommen til et nytt SFO år. Ferien er over og sommeren går mot slutten. Vi håper dere alle har kost dere uansett om dere har vært i Ås, et annet sted i Norge eller i utlandet.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

Infohefte for Lyngheim SFO

Infohefte for Lyngheim SFO Infohefte for Lyngheim SFO Høsten 2013 Våren 2014 INNHOLD 1. ANSATTE I SFO 2013/14 2. DAGSRYTME 3.1. DIV. INFO/FORMÅL/EIERFORHOLD 3.2. TILDELING AV PLASS 4. PLANLEGGINGSDAGER 5. PLASSTØRRELSE OG PRISER

Detaljer

Velkommen til SFO Danvik skole

Velkommen til SFO Danvik skole Velkommen til SFO Danvik skole Da er barna deres blitt så store at barnehage tiden er over, og skolehverdagen med SFO venter dere til høsten. Det er for mange en stor overgang fra barnehagen til SFO. Vi

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Velkommen til et nytt barnehageår!

Velkommen til et nytt barnehageår! ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENVÅR JOSEFINE 2014/15 Når vi gir ut årsplanen vår kommer den som en årsplankalender hvor vi har med mange bilder av barna, når de har bursdag og hvilke aktiviteter som skal gjøres

Detaljer

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN Vi er nå klar og gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår. Selv om vi har mange planer som vi må forholde oss til vil

Detaljer

Årskalender 2013-2014

Årskalender 2013-2014 Romlingen fritidshus Romlingen Fritidshus Årskalender 2013-2014 Årskalender 2013-2014 Det du gir mest oppmerksomhet får du mest av! Det du gir mest oppmerksomhet får du mest av! Adresse/Telefonliste::

Detaljer

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua 1868 4 Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon,

Detaljer

Årsplan Østheim Barnehage

Årsplan Østheim Barnehage Årsplan ØstheimBarnehage 2011 2012 Viskalfåfremdetbesteihverogen ÅRSPLAN 2011-2012 Velkommen til Østheim barnehage! I arbeidet med årsplanen tar vi utgangspunkt i: Rammeplan for barnehager Lov om barnehager

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer