Kontakt koordinator For generelle henvendelser rundt aktivitetsskolen: Mail:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt koordinator For generelle henvendelser rundt aktivitetsskolen: Mail: Bjorn.Andre.Kildalen@ude.oslo.kommune.no"

Transkript

1 Morsomt Trygt Lærerikt

2 Kontakt informasjon: Kontakt koordinator For generelle henvendelser rundt aktivitetsskolen: Mail: For faktura og endring av opphold: Alle spørsmål rundt fakturering og opphold rettes til: Mail: Beskjeder rundt hjemsending/henting Alle daglige beskjeder skal gis pr. SMS. Ønskes bekreftelse på at vi har mottatt beskjeden, be om dette i SMS du sender. SMS beskjeder: AKS på nett - Alt av informasjon om aktivitetsskolen finner dere på hjemmesidene våre. Her legges blant annet ukeplan, informasjonsbrev og all annen relevant informasjon. Disse finner du under fanen Aktivitetsskolen. Alternativt kan du søke opp Aktivitetsskolen Hallagerbakken i en søkemotor.

3 - Vi skal gi ditt barn en trygg skolestart En varm velkomst Det er snart klart for et nytt skoleår. Det betyr at akkurat ditt barn skal ha sin første skoledag hos oss på Hallagerbakken skole. Vi på Aktivitetsskolen Hallagerbakken er kjent for å gi våre skolestartere en varm og god velkomst. Dette ser vi har god effekt slik at nye skolebarn får en raskere tilvenning fra barnehagen og inn i en ny og spennende hverdag med skole, AKS og lekser. Som en del av dette har vi gleden av å gi alle nye 1.klassinger sin egen bamse som velkomstgave. I tillegg har vi voksne som vil følge skolestarterne gjennom sommeråpent og inn i hverdagen på Aktivitetsskolen. Faste og trygge rammer Vi vet at overgangen fra barnehage til skole er et stort steg for skolestartere. Vår Aktivitetsskole er preget av faste rutiner og trygge rammer, og vi fokuserer på at barna får en innføring i dette allerede fra den første dagen. Når den første skoledagen kommer gjør dette at elevene står bedre rustet til å ta fatt på de nye utfordringene. Jeg vil på vegne av hele skolen og mitt personale på Aktivitetsskolen ønske ditt barn velkommen til Hallagerbakken skole. B.A Kildalen

4 Uteleke uker: Ansatte 2015/2016 : Helene Vår baseleder Helene har lang erfaring fra barnehage og er utdannet førskolelærer. Hun har jobbet et år hos oss og vil ha hovedansvaret for mottagelsen av årets førsteklassinger. Saddiki Årets primærkontakt for 1.trinn heter Saddiki. Han har jobbet hos oss i flere år nå og vil jobbe både på skolen og Aktivitetsskolen med årets 1.klassinger. Saadia Skal være med 1.klassingene på Aktivitetsskolen. Hun har jobbet på Aktivitetsskolen i mange år, og er en pålitelig og humørfylt person som barna fort blir trygg på. Helle Helle har vært hos oss et år nå. Dette skoleåret skal hun ha et ekstra øye med elever som trenger litt ekstra oppmerksomhet. Hun er utdannet førskolelærer og jobber også i skolen. Richard Har vært hos oss det siste året som vikar og jobber dette skoleåret som assistent på AKS. Richard vil ha mest med elevene på 2.klasse å gjøre.

5 -Vi skal gjøre skolestarten morsom og trygg Tonje Er en av de vi har benyttet mye som vikar det siste året og vil fra nå av jobbe på AKS og være tilkallingsvikar i skolen ved siden av. Tonje kommer til å ha mest med årets 2.klassinger å gjøre. Mohammed Skal være med årets 4.klasseklassinger. Sammen med Mariah og B.A vil han ha ansvar for spising, innkryss og opplegg for årets 4.klassinger på AKS. Han jobber også med de elevene på skolen. Marte En av våre nyeste annsatte er Marte, en aktiv jente fra Gjøvik som dette året skal bo på Holmlia og jobbe med elevene på 3.trinn både i AKS og på skolen. Vi ønsker henne velkommen. Mariah, Nagina, Ermiyas, Hanan og B.A Disse vil jobbe med noen av våre største elever. Dere vil treffe de av og til på morgenåpning. Alle har jobbet hos oss lenge og vil holde spennende kurs utover høsten. B,A er leder for AKS og vil starte på sitt sjette år på Hallagerbakken.

6 Praktisk informasjon Om oss Aktivitetsskolen Hallagerbakken vil ha rundt 165 barn kommende skoleår. I tillegg til vår hovedgruppe med barn fra klasse har vi en spesial avdeling for barn med autismespekterforstyrrelser. Denne avdelingen heter Indigo og har 8 barn og 6 ansatte. Det er 10 assistenter, baseleder og koordinator på AKS. Åpningstider Aktivitetsskolen Hallagerbakken er åpen alle hverdager fra til skolestart, etter skoleslutt har vi åpent fram til Vi har stengt "røde" dager, julaften, nyttårsaften og juli måned. Sistnevnte måned er også betalingsfri måned. Skolens ferier I skolens ferier og på enkelte fridager holder Aktivitetsskolen heldagsåpent fra Unntak er som nevnt helligdager samt jul- og nyttårsaften. Når vi har heldagsåpne dager, drar vi ofte på turer eller lager et variert opplegg på skolen. Det er viktig at alle barn blir levert senest på disse dagene. Dette for at vi lettere skal ha oversikt før vi skal dra på tur. Egne påmeldinger med program kommer som ranselpost i forkant av alle ferier. Historikk Fra 1. august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten er å videreutvikle et SFO-tilbud som styrker samordningen mellom skole, SFO, leksetilbud og fritid. Bystyret i Oslo vedtok høsten 2008 at alle SFO i Oslo skal omdøpes til Aktivitetsskole. Dette for å understreke at tilbudet skal være en alternativ læringsarena med ulike aktiviteter.

7 Aktivitetsskolen Hallagerbakken Oppsigelse av plass Det er 1 måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Skriftlig oppsigelse må leveres eller sendes til Aktivitetsskolen merket oppsigelse/endring. Dette gjelder også hvis man ønsker å endre fra hel til halv plass eller motsatt. Det er også mulig å sende den pr epost direkte til Hele og halve plasser Vi tilbyr både heldags- og halvdagsplasser. Heldagsplasser er gjennomsnittlig 20 timer i uka, og halvdagsplasser er på 12 timer i uka. Driftsstyret har vedtatt at det til enhver tid er maks 30% halvdagsplasser. Venteliste til halvdagsplass prioriteres etter søknadsdato. En halvdagsplass må benyttes 3 timer på morgenåpning og 9 timer på ettermiddagsåpning. Dette er ikke mulig å endre på. Måltider Vi serverer mat hver mandag, onsdag og fredag. Barna har med matpakker hver tirsdag og torsdag. Disse kan legges i kjøleskapet om morgenen på AKS kjøkkenet før skolestart. Under måltidet fokuserer vi på at barna skal hjelpe til med servering og opprydding. Matro er også en nøkkel til gode måltider og for å sørge for at det blir en rolig og strukturert overgang fra skoledagen til aktivitetsskoledagen. Leksehjelp Hver mandag og onsdag tilbys det leksehjelp på trinn. Dette skjer i samarbeid med trinnets lærere og med assistenter fra AKS. Tilbudet starter rett etter skolens slutt. Aktivitetsskolen starter med spising når leksehjelp er ferdig. Barna kan også gjøre lekser utenom leksehjelptiden. Dette foregår på AKS Kjøkkenet i utetiden. Det er da en voksen tilstedet.

8 Praktisk informasjon Ha med dag På Aktivitetsskolen har vi det vi kaller for Ha med dag. Dette er hver fredag og barna kan ha med seg leker. Vi har enkle regler for hva man kan ha og ikke ha med seg. Elektroniske leker og lekevåpen er ikke lov. Leken du tar med, må få plass nede i sekken. Alle leker tas med på eget ansvar. Avtaler om å bli med andre barn hjem Vi oppfordrer foreldre til skolestartere å ha med klassekamerater hjem den første høsten. På denne måten bygges relasjoner mellom barna. Avtaler om dette bør planlegges så godt det lar seg gjøre på forhånd. Vi kan være behjelpelige med kontaktinformasjon. Månedsbrev Hver måned lager vi et to-siders skriv der du finner alt av relevant informasjon. Her finnes også menyen for måltidene AKS serverer. Egenerklærings skjema Dette skjemaet er det viktigste redskapet vi har for å skape sikkerhet og trygghet for ditt barn. Leveres på starten av skoleåret. Nytt skjema må leveres hvis det oppstår vesentlige forandringer. Inntektsgrenser og takster fra 1.jan 2014 Oppholdsbetalingen i Aktivitetsskolen er basert på samlet inntekt for foresatte. For å få nedsatt oppholdsbetaling må dokumentasjon legges frem. Ta kontakt med skolens kontor før 1.august. Plass Inntekt: Inntekt: Inntekt: Tom kr Fom kr 100% Kr 592 Kr 1088 Kr % Kr 381 Kr 699 Kr 1874 Satsene er oppdatert 30.jun 2015

9 Aktivitetsskolen Hallagerbakken Morgenåpning På morgenen har vi Morgenåpning fra I denne perioden har vi åpent på AKS Kjøkkenet og bruker uteområdet utenfor som heter sone 3. Barna skal innom sofabordet der en voksen krysser inn barna og tar i mot beskjeder. De andre voksne bruker tiden sin til å aktivisere barna med rolige aktiviteter som lesing, brettspill og tegning. Det er også anledning til å spise medbragt frokost. Mot slutten av morgenåpningen begynner vi å rydde og tar med barna ut slik at de er klare for oppstilling og skolestart. Henting av barn Når barn blir hentet hos oss, skal personen som henter henvende seg til den ansatte som er på krysselisten. Her blir alle våre barn registrert ut for dagen. Barnet skal selv hente sitt Postmann Pat kort og legge dette i riktig boks på krysselistebordet. Hvis man ikke finner sitt barn ved hjelp av Postmann Pat tavlen så ber vi foresatte om å sjekke de rommene som er åpne. Stort sett er da barnet på AKS Kjøkkenet, ute eller på en populær aktivitet. Hvis du fortsatt ikke finner barnet, så ber du om hjelp fra ansatte om å finne ditt barn. Vi har til tider opp mot syv aktiviteter åpne over store områder på skolen. Det kan dermed ta tid å lokalisere ditt barn. På AKS er vi opptatt av sikkerhet og god relasjon til foreldre. Dermed ønsker vi ikke å ta i mot beskjeder der vi skal sende ut barn til ventende biler eller til rutebusser. Barn som går alene og daglige beskjeder Se neste side.

10 Barn som går alene fra Aktivitetsskolen Avtale om hjemsending av barn I vårt område er det mange barn som kan gå hjem selv, og det merker vi på Aktivitetsskolen. Derfor har vi gode rutiner for hjemsending av barn som går alene hjem. De viktigste punktene: Faste avtaler bidrar til trygghet Jo fastere avtaler, desto tryggere blir barna på å gå hjem selv. Vi opplever at barna som stadig har nye ordninger blir mer usikre. Gå hjem selv skjema Eget skjema med tider barnet skal gå hjem, leveres til AKS på starten av skoleåret. Skal oppdateres og leveres ved forandringer. Dette kommer direkte inn på krysselisten som vi følger daglig. For å oppdatere disse tidene må dere få et grønt Gå hjem selv skjema som finnes på basen eller på våre hjemmesider. Faste tidspunkt for hjemsending. Vi må verne Aktivitetstiden og ha få tidspunkter der vi skal sende hjem barn. Dere kan velge følgende tider: Rett etter skolen Ved spesielle situasjoner kan vi gjøre unntak. Følgegrupper Det er lurt å alliere seg med klassekamerater som bor i nærheten. På denne måten kan flere gå til og fra skolen sammen. Dette har vi gode erfaringer med og barna synes det er lettere å ta følge med klassekamerater eller barn fra større trinn.

11 Daglige beskjeder sendes på SMS Vi tar i mot daglige beskjeder på SMS For å øke presisjonen i daglige beskjeder og for å ha noe skriftlig bruker vi SMS som mottak av slike beskjeder. Vi ønsker ikke telefoner med slike beskjeder. Da tenker vi på alle beskjeder som: blir med hjem, blir hentet av, skal sendes på trening klokken, skal ikke på AKS i dag, går hjem selv klokken. Alle beskjeder skal sendes så tidlig som mulig, helst innen klokken Krysselisten bemmannes fra klokken hver dag. SMS-nummer: Alle daglige beskjeder skal gis pr. SMS. Ønskes bekreftelse på at vi har mottatt beskjeden, be om dette i SMS du sender. Beskjeder kan også gis på morgenåpningen Alle daglige beskjeder noteres i en beskjedbok. Denne bemannes av en voksen på morgenåpning så her kan beskjeder gis ved levering av barn. SMS-nummer:

12 Sommeråpent på Aktivitetsskolen Mottak og innkjøring Fra 1.august vil vi stå klare for å ta i mot nye skolestartere på Aktivitetsskolen. Vi vil satse på rolige aktiviteter og faste rammer slik at barna blir trygge på dagene. Det blir også mange av de samme voksne som jobber hver dag i disse ferieukene. Et av målene våre for sommeråpent er at alle barna skal få trygghet så fort som mulig. Dette skjer ved at vi har samlinger før hvert måltid og tar opp hva som skal skje og hører med barna hvordan To matpakker hver dag Alle feriedager har to måltider. Dette er matpakker dere må ta med. Vi har et stort kjøleskap der disse kan oppbevares i løpet av dagen. Bamse i velkomstgave Et fint møte med Hallagerbakken skole er at man får lov til å komme inn på Bamserommet. Der får man velge seg sin egen bamse til odel og eie. Vi blir kjent med skolen, regler og rutiner En viktig del av innkjøringen er å bli kjent med våre lokaler, uteområder, regler og rutiner. Vi driller barna på våre grenser ute og hvor viktige ting som toaletter, vasker og andre rom finnes inne. Barna skal også bli kjent med flere av rommene i løpet av sommeren. Gymsal, AKS Kjøkken, klasserom og samlingssalen blir besøkt. Denne prosessen sikrer en tryggere skolestart for våre barn.

13 Sommeråpent på Aktivitetsskolen Fokus på det sosiale Vi vil sette fokus på det sosiale aspektet de første ukene. Med felles leker ute i skolegården skal vi voksne være rollemodeller på hvordan man oppfører seg i lek med andre barn. Fokus blir å ta med andre i leken, og dette setter vi fokus på hver dag. Vi gir ros og tar det opp i plenum når barna våre har tatt med andre barn i leken. Alle våre barn skal bli sett I løpet av en dag på Aktivitetsskolen skal alle våre barn bli sett og hørt av en voksen de er trygg på. Dette sikrer vi gode rammer for allerede på sommeren. Før hvert måltid har vi samling med våre skolestartere og her skal vært barn få sjansen til å fortelle om dagen sin. Dette er også viktig i skoledelen og regler for samling øves på allerede fra første dag. Praktisk info for sommerferien - Vi har åpent fra 1.august til og med fredag 16.august. - Vi har åpent fra hver dag. - Første skoledag er mandag 19.august. Vi anbefaler: - At foresatte ikke blir for lenge de første dagene, men en times tid er greit. Vi setter frem et bord for foresatte med kaffe og te. - Skolestartere burde være minst 1-2 uker på sommeråpent. - Vi er stort sett på skolen og har bare enkelte turer i nærområdet i løpet av sommeren klasse er stort sett på tur og vi har skolen for oss selv.

14 Samarbeid for trygghet og læring Vi på Hallagerbakken skole jobber ut ifra at vi er sammen for læring. Det betyr at vi skal stå sammen både skole, hjem og Aktivitetsskole. Sammen for at ditt barn skal få en god arena for læring, både faglig og sosialt. I det kommende året satser vi på enda tettere samarbeid. Sammen for ditt barns trygge skolestart - Vi vil sammen sørge for at ditt barn skal få en trygg skolestart og et skoleår som skal legge gode rammer for syv fine år på Hallagerbakken skole. Vi skal ha felles regler og innhold. Ved å ha tett dialog vil vi sørge for at barna blir sett og ivaretatt gjennom hele dagen, både på skolen og på Aktivitetsskolen. Mvh Liv Berit, Lisbeth, Marius, Ina og B.A

15 Hva vi gjør for å sikre godt samarbeid : Assistent gjennom hele dagen Vi vil sette inn en assistent som skal jobbe på 1.trinn i skolen. Denne personen vil også jobbe med 1.trinn på Aktivitetsskolen. Dette sikrer at barnas helhetlige skoledag blir ivaretatt. Samarbeidstid Vi har ukentlige personalmøter, og der blir skolestarten et tema under høsten. Samtidig er trinnets assistent med på teammøtene til 1.trinn. Informasjonsflyt AKS tar over barna fra læreren noen minutter før skolen slutter hver dag. Dette gir en arena for å gi viktig informasjon om ting som har skjedd eller andre beskjeder rundt ditt barn. En sikker og trygg overgang Barna blir trygge i overgangen skole-aks fordi de er på sitt eget klasserom under innkryss, informasjon og måltid. Dette sikrer en rolig overgang og trygge barn. Felles ordensregler Akivitetsskolen og skolen har felles regler. Spesielt Mot-reglene er et viktig verktøy for at alle barna skal møte de samme reglene både på skolen og i aktivitetsskolen. Felles planleggingsdag Fredag 17.august har skolen og aktivitetsskolen felles planleggingsdag. I tillegg vil assistentene fra sommeråpent gi informasjon til lærerne om hvordan barnegruppen har hatt det fra 1.august.

16 Våre læringsstøttende kurs og aktiviteter Gjennom året på Aktivitetsskolen er det mange morsomme kurs og aktiviteter du kan være med på. Her kan du lære alt fra geografi og matte til hvordan du knyter skolisser. Du får oppleve naturfagsforsøk, spille fotball og du kan synge i kor. Vi har forskjellige bolker på året der vi tilbyr kurs som er knyttet til fem målområder for læring. Mer informasjon kan dere lese i egne kurskataloger som kommer til høsten. Her er et lite utvalg: Bamseklubben Dette er et kurs der vi lærer sosial kompetanse. Hvordan ta med andre i leken? Hva gjør vi hvis vi er uenige? Bli med og ta med bamsen din! Hakkespettene På dette kurset får du lære alt fra klokka til å knyte skolissene dine. Er du en Hakkespett? Bli med da vel... Leksehjelp To ganger i uken har vi tilbud om leksehjelp. Dette er i samarbeid med skolen. Tilbudet varer hele året og har påmelding som kommer til høsten. Forskerkurs Bli med på morsomme eksperimenter. Her skal vi utforske verden rundt oss. Oppstart blir på nyåret Utelek Hver dag har du mulighet til å leke ute på våre flotte områder. Vi har nye lekeapparater. Fotball, hoppetau, stikkball og sparkesykler er populært. Hobbyrom Her er det kreativiteten som kommer ut. Vi driver mye med perling, smykkelaging og annet gøy. Åpent 2-3 dager i uken.

17 Aktivitetsskolen Hallagerbakken - sammen for læring Gymsal En gang i uken åpner vi dørene til gymsalen. Da får vi trene hele kroppen. Morsomme leker som kanonball, sisten og frilek er populære valg hos barna. Kor Bli med på koret! I samarbeid med Holmlia barnekor har vi øvelse en gang i uken på AKS. Info om innmelding kommer. Sjakk-kurs I samarbeid med Nordstrand sjakk-klubb arrangerer vi kurs på nyåret. I høst har vi fast sjakk-rom en gang i uken. Der kan du lære sjakk. Skiskole Skiforeningen arrangerer skiskole i AKStid hver vinter. Dette er et betalingskurs og påmelding kommer høsten 2015 Byggrom Her er det ingeniør kunnskapene som øves. Vi har store klosser til å bygge hus med. Kapla, lego og togbane. Her er det gøy! Tegnekurs Har du lyst til å lære å tegne nye ting og bli enda bedre til å bruke blyanten? Da bør du bli med på tegnekurset som går i høst. Spiss blyanten! AKS Kjøkken På vårt hovedrom har vi fast tegnebord, lesekrok og brettspill bord. Dette rommet er åpent hver dag og dette er også stedet for morgenåpningen. I feriene har vi dette som hovedbase. Det er alltid mange barn her...

18 Postmann Pat tavlen Oversikt, informasjon og sikkerhet Viser hvor ditt barn er på AKS Viser dagens kurs og aktiviteter Gir forutsigbarhet og trygge barn På AKS Hallagerbakken har vi en tavle vi er ganske stolte av. Den heter Postmann Pat tavlen og er en tavle som viser hvor barna på AKS er til en hver tid. Alle barna får hvert sitt magnetkort som de bruker til å sette seg på ønsket aktivitet. Når barna bytter aktivitet, skal de innom tavlen for å flytte bilde sitt til den nye aktiviteten. På denne måten vet vi ansatte og dere som henter hvor på Aktivitetsksolen barnet befinner seg til en hver tid. Vi ansatte er avhengig av at dere foreldre hjelper oss med å minne barna på å bruke tavlen. Gi påminnelser og ros når de klarer det.

19 Dagsrytme på AKS Her kan du se hvordan dagen ser ut for barna fra de er ferdig på skolen til AKS stenger klokken Måltid Etter skoleslutt starter 1.trinn alltid med måltid på sine klasserom, varmt måltid serveres mandag, onsdag, fredag, matpakker tirsdag og torsdag. Informasjon om dagen og innkryss Etter måltidet gir vi barna informasjon om hva som skjer den dagen av kurs og aktiviteter. Deretter krysses barna inn i våre krysselister og blir krysset ut når de hentes senere på dagen. Utetid Hver dag går vi ut til felles utetid som varer fra min. Her kan barna benytte seg av våre mange uteleker. Stikkball, fotball, sandkassen og lekestativene er populære. Ansatte på aktivitetsskolen er godt synlige i grønne vester. Aktivitetstid: Når bjella ringer klokken 15.00, er det klart for aktivitetstid. Da kan barna velge å være med på læringsstøttende kurs som f.eks bamseklubben, hakkespettkurset med mer. Eller de kan gå til et av aktivitetsrommene som hobbyrom, byggrom, AKS-Kjøkken eller ute. Postmann Pat tavlen I aktivitetstiden velger barna hvor de velger å være på huset. Dette markerer de på Postmann Pat tavlen med et bildekort av seg selv som er en magnetbrikke. Dette bilde settes på rommet/kurset barnet oppholder seg på. Siste timen På slutten av dagen kan barna velge å være på AKS Kjøkken eller ute på sone 3 (utenfor AKS Kjøkkenet i 3.etasje). Vi har lekerommet åpent de dagene det ikke frister å gå ut på slutten av dagen. Henting / utkryss Når dere kommer for å hente barna deres, skal dere henvende dere til krysselisten som alltid er bemannet. Denne personen skal vite hvem dere er og hvem dere skal hente. Dessuten skal barna innom krysselisten når de hentes og levere Postmann Pat kortet og si ha det.

20 Oslostandarden Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventinger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen. Selve ordningen rundt Oslostandarden ble innført fra skolestart 1.august 2011 og gjelder på alle aktivitetsskoler i Oslo.

21

22 Bilder fra AKS

23

24 - Sammen for læring Aktivitetsskolen Hallagerbakken Telefon: SMS: / AKS Kjøkken: Mail: Hallagerbakken skole Hallagerbakken Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre for foresatte LILLEBORG SKOLE. 1. 4. trinn SKOLEÅRET 2015-2016 AKTIVITETSSKOLEN

Informasjonsbrosjyre for foresatte LILLEBORG SKOLE. 1. 4. trinn SKOLEÅRET 2015-2016 AKTIVITETSSKOLEN Informasjonsbrosjyre for foresatte LILLEBORG SKOLE 1. 4. trinn SKOLEÅRET 2015-2016 AKTIVITETSSKOLEN VELKOMMEN Det er en glede å ønske velkommen til Lilleborg aktivitetskole. Lilleborg aktivitetsskolen

Detaljer

Kurskatalog 2016. - Sammen for læring

Kurskatalog 2016. - Sammen for læring Kurskatalog 2016 - Sammen for læring Kontakt informasjon: Kontakt koordinator For generelle henvendelser rundt aktivitetsskolen: Mail: bjorn-andre.kildalen@osloskolen.no For faktura og endring av opphold:

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Informasjonshefte for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016

Informasjonshefte for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016 Informasjonshefte for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016 Velkommen til Aktivitetsskolen på Berg skole Velkommen til Aktivitetsskolen på Berg skole. Her har vi samlet det vi mener er den viktigste

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 -DAGSRYTME- 0715 - Åpner SFO 0815 - Friminutt (det er ikke lov å oppholde seg i gangene på dette tidspunktet) 0830 - Ringer det inn Når skolen er slutt starter

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO Skolefritidsordningen ved Fevang skole Solsikken SFO Skoleåret 2016-2017 SIDE 2 Målsetting Skolefritidsordningen SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn i 1. 4. klasse,

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog MAKS, 3-4 Tilbudskatalog Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nye kurs klare for påmelding! Vi på Maks har gleden av å presentere første kursrunde dette skoleåret. Det vil være nye kurs, samt populære

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

Informasjonshefte for foresatte STOVNER

Informasjonshefte for foresatte STOVNER Informasjonshefte for foresatte STOVNER SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLENS VISJON En skole hvor vi utfordrer, gleder og engasjerer Rektor ved Stovner skole har ansvaret for Aktivitetsskolen. Rektor har delegert

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Priser og åpningstider:

Priser og åpningstider: Priser og åpningstider: SFO har åpent 07.30-16.30 STENGT: 5 planleggingsdager: 13 august, 14.september, 24 og 31 desember, 5 februar, 6 mai. Hele juli. De dagene skolen er stengt, kalles langdager på SFO.

Detaljer

Skjold skole SFO 2015-2016

Skjold skole SFO 2015-2016 Skjold skole SFO 2015-2016 -VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO- SFO er et tilbud for elever fra 1-4. klasse og for barn med særskilte behov ut 7. klasse. Antall barn på Skjold skole SFO i august 2014 er 125.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Vinter 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Vinter 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog Vinter 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde juleferien! ;) Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte,

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten Velkommen til Myklerud SFO Skolefritidsordnin g Formålet med tjenesten Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 Åpningstider: 07.00 17.00 Første dag for barna på SFO er torsdag 1. august. SFO har stengt 4 uker i juli og 5 planleggingsdager pr. år. Egne påmeldingsskjemaer for skoleferier/fridager

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Kommunestyret har vedtatt egne vedtekter for skolefritidsordningen i Øvre Eiker kommune. I disse vedtektene heter det at SFO skal være

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO Velkommen til SFO Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO STØRRELSE Verdt å vite I overkant av 315 barn på SFO 1.trinn

Detaljer

Damsgård skolefritidsordning Årsplan

Damsgård skolefritidsordning Årsplan Damsgård skolefritidsordning Årsplan 1 Innhold Damsgård skolefritidsordning... 1 1. Informasjon... 3 1.1 Plasser og priser... 3 1.2 Telefonnummer til SFO:... 4 Ansatte på Sfo... 4 1.trinn... 4 2. trinn...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

SJØSTRAND SFO SKOLEÅRET 2015 16

SJØSTRAND SFO SKOLEÅRET 2015 16 SJØSTRAND SFO SKOLEÅRET 2015 16 PRAKTISKE OPPLYSNINGER RAMMEBETINGELSER Vi holder til i samme bygg/ rom som 1-2 klasse. Åpningstiden er hverdager fra kl. 07.30 til 16.30. Vi stenger fem planleggings-dager

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO Tider: 06.30 SFO ÅPNER 06.45-07.40 FROKOST 08.00-08.30 UTETID 13.45-15.00 MÅLTID 13.45-15.30 GRUPPEAKTIVITETER 17.00 SFO STENGER Vi på SFO er opptatt av at barna skal få tid

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

Charlottenlund barneskole. Litt om SFO

Charlottenlund barneskole. Litt om SFO Charlottenlund barneskole Litt om SFO Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering på SFO Daglig leder 3 avdelinger: Maurtua (1.trinn) Avdelingsleder Christel Svendsen Vepsebolet (2.trinn) Avdelingsleder

Detaljer

Sommerklubb AKS. 1. trinn INFO 2016 1.8.2016 19.8.2016. Minibasen (1.trinn)

Sommerklubb AKS. 1. trinn INFO 2016 1.8.2016 19.8.2016. Minibasen (1.trinn) 1 Velkommen til skolestartere (nye 1. klassinger) og foresatte på Minibasen 2016-17 Side 1 av 6 Velkommen til Aktivitetsskolen Hasle. Aktivitetsskolen (AKS) er et frivillig tilbud til barn i 1. 4. trinn

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Velkommen til foreldremøte ved Smeaheia SFO!

Velkommen til foreldremøte ved Smeaheia SFO! Velkommen til foreldremøte ved Smeaheia SFO! BASE 1 1. trinnet: Borghild, Sirina, Solveig H. og Solveig K. Anne Margrethe er fast morgenvakt hver dag, på "morgen-sfo" i fløy 1. Hun har også ansvar for

Detaljer

SKOLEÅRET 2015/2016. Skaun kommune Viggja SFO

SKOLEÅRET 2015/2016. Skaun kommune Viggja SFO SKOLEÅRET 2015/2016 1 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn og for barn

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 2. trinn. Våren Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 2. trinn. Våren Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 2. trinn Våren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vår! Nå er vinteren over og vi går varmere tider i møte. Sommeren er rett rundt hjørnet og vi finner det da på sin plass og holde

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Infohefte for Lyngheim SFO

Infohefte for Lyngheim SFO Infohefte for Lyngheim SFO Høsten 2013 Våren 2014 INNHOLD 1. ANSATTE I SFO 2013/14 2. DAGSRYTME 3.1. DIV. INFO/FORMÅL/EIERFORHOLD 3.2. TILDELING AV PLASS 4. PLANLEGGINGSDAGER 5. PLASSTØRRELSE OG PRISER

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Vesterskaun SFO 2015-2016

Vesterskaun SFO 2015-2016 Vesterskaun SFO 2013 2014 2015-2016 Velkommen til Vesterskaun SFO! Mange barn er på skole og SFO i opptil 10 timer pr. dag, og har sin hovedarena for lek og fritid på SFO. Da er det viktig at barna har

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 INNLEDNING: Definisjon: Opplæringslovens 13.7 sier: Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-til 4.-klassetrinn og for barn med særskilte

Detaljer

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i

Detaljer

SPJELKAVIK BARNESKOLE

SPJELKAVIK BARNESKOLE ÅRSPLAN FOR SPJELKAVIK BARNESKOLE S F O 2012 2013 Innhold INNLEDNING... 3 INNHOLD i SFO... 4 Omsorg og oppdragelse... 4 Lek... 4 Læring... 5 Sosial kompetanse og språklig kompetanse... 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

Aktivitetspåmelding høsten 2015, 1. TRINN

Aktivitetspåmelding høsten 2015, 1. TRINN Aktivitetspåmelding høsten 2015, 1. TRINN Høsten 2011 ble det satt en standard av Utdanningsetaten for alle aktivitetsskoler i Oslo. Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas

Detaljer

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 Velkommen til oss! Vi er klare for et nytt år i SFO. Vi ønsker nye og gamle hjertelig velkommen. Hverdagen i SFO skal legge til rette for at barna gjennom leik

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69

VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69 VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69 Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år på Sysle SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for voksne og barn

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE http://www.vik.gs.bu.no/ VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Personalet i 1. trinn 1. trinns lærere Ellen G.

Detaljer

HVA VIL VI AT ÅRSPLANEN SKAL VÆRE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN? FOKUSET FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole:

HVA VIL VI AT ÅRSPLANEN SKAL VÆRE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN? FOKUSET FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole: Merethe Bragstad - avdelingsleder SFO Eli Saksvik - assistent May Britt Østrem - assistent Rigmor Tonning - assistent Henny Heggernæs - assistent Birthe

Detaljer