LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2013. Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 LILLESAND KOMMUNE Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

2 Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 er et vedlegg til økonomiplanen for Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen og oppdateres årlig med nye satser. Gebyrregulativ omfatter gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og for tjenester med hjemmel i plan og bygningslov, matrikkellov. Betalingssatser viser prisfastsettelsen på de øvrige kommunale tjenestene som tilbys. Barnehagesatsene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett. BETALINGSSATSER 2013 Kommunetorget Sort/hvitt A4 enkelkopier kr 5,00 kr 5,25 Over 10 kopier kr 4,00 kr 4,20 Over 40 kopier kr 3,00 kr 3,15 Transparenter/laminering kr 15,00 kr 15,75 kr - A3 enkelkopier kr 6,00 kr 6,30 Over 5 kopier kr 5,00 kr 5,25 Over 10 kopier kr 4,50 kr 4,73 Over 40 kopier kr 4,00 kr 4,20 Etiketter kr 6,50 kr 6,83 Transparenter/laminering kr 25,00 kr 26,25 Fargekopiering A4 enkelkopier kr 15,00 kr 15,75 Over 5 kopier kr 14,00 kr 14,70 Over 10 kopier kr 13,00 kr 13,65 Over 40 kopier kr 12,00 kr 12,60 Transparenter/laminering kr 25,00 kr 26,25 A3 enkelkopier kr 17,00 kr 17,85 Over 5 kopier kr 16,00 kr 16,80 Over 10 kopier kr 15,00 kr 15,75 Transparenter/laminering kr 35,00 kr 36,75 Kopier stmplet m/rett kopi kr 5,00 kr 5,25 Spiraler kr 2,00 kr 2,10 Trykking på begge sider = 2 kopier Side 2

3 Meglerpakke via infoland MEGLERPAKKE kr 1300,00 kr 1365,00 Grunnkart kr 145,00 kr 152,25 Målerbrev kr 180,00 kr 189,00 Godkjente bygningstegninger kr 210,00 kr 220,50 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kr 145,00 kr 152,25 Gjeldende arealplan m/bestemmelser kr 230,00 kr 241,50 Innsendte arealplander kr 145,00 kr 152,25 Tilknytning til offentlig vann og kloakk kr 145,00 kr 152,25 Kommunale avgifter og gebyr kr 130,00 kr 136,50 Legalplant kr 130,00 kr 136,50 Sum enkeltlinjer kr 1460,00 kr 1533,00 Side 3

4 Sektor for Helse og kultur G er grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er fortiden kr pr. år. Beregningsgrunnlaget for abonnement (hjemmehjelp) er husstandens samlede netto inntekt før særfradrag, slik den fremgår av siste tilgjengelige skatteligning. Med husstand menes ektefelle / samboer og eventuelt barn under 18 år. Dersom søsken eller andre bor sammen, må tjenestene og betalingen ses i forhold til den enkelte bruker. Timepris (kostpris) skal forhindre at brukeren betaler mere enn det tjenesten faktisk koster kommunen. Hjemmebaserte tjenester - abonnement 2012 Forslag 2013 Inntil 2G Kr. 175 pr.mnd Kr 170 pr.mnd (inntil kr ) Jfr.statsbudsjettet 2G-3G 2G-2,5G kr. 500 pr.mnd 2G-2,5G kr. 535 pr.mnd (kr kr ) 2,5G-3G kr. 800 pr.mn 2,5G-3G kr. 856 pr.mnd 3G-4G 3G-3,5G kr pr.mnd 3G-3,5G kr pr.mnd (kr kr ) 3,5G-4G kr pr.mnd 3,5G-4G kr pr.mnd 4G 5G 4G-4,5G kr.1975 pr.mnd 4G-4,5G kr.2113 pr.mnd (kr kr ) 4,5G-5G kr pr.mnd 4,5G-5G kr pr.mnd Over 5 G Kr.2630 pr.mnd Kr pr. mnd Timepris (kostpris Kr.260 pr. time Kr. 290 pr. time Satser omsorgstjenesten Korttidsopphold Dagsenterplass Kr 133 pr. døgn Kr 70 pr. døgn Kr. 137 pr.døgn Jfr. Statsb. Kr72 pr. dag Jfr. Statsb. Transport kr. 15 pr. dag Trygghetsalarm analog linje Kr. 230 pr. mnd Kr 210 pr mnd Trygghetsalarm via mobiltlf Kr. 250 pr. mnd Middag til hjemmeboende Kr 66 Kr. 69 Middag med dessert Kr 76 Kr. 79 Full kost Kr 3470 pr mnd Kr pr. mnd Frokost/grøt/aftens Kr 40 pr stk Kr. 42 Vask av tøy pr.mnd Kr 210 pr mnd Kr. 250 pr. mnd Hjemkjøring av tekniske hjelpemidler Kr 75 pr gang Kr. 75 pr. gang Utlån av tekniske hjelpemidler Kr 100 pr gang fra kommunalt lager Kr. 100 pr. gang Vask av tøy (enkeltoppdrag) Kr 125 pr gang Kr. 130 pr. gang Trygghetsavdelingen Kr.225 pr.døgn Kr. 250 pr. døgn Side 4

5 Sektor for Skole og barnehage SFO-satsene Rådmannen foreslår ikke å endre gebyrsatsene utover prisveksten på nåværende tidspunkt, men vil komme tilbake til bystyret med egen sak om dette før oppstart av neste skoleår. Endring i % 1 til 10 timer 1081 pr mnd 1135 pr mnd 5,00 % 11 til 14 timer 1575 pr mnd 1654 pr mnd 5,00 % 15 timer eller mer pr uke 2057 pr mnd 2160 pr mnd 5,00 % Kulturskolen i Birkenes og Lillesand Egenandelene for tilbudet i kulturskolen % vis år 1/2 år endring 1 år Individuell undervisning ,5 % 2750 Ballett/dans ,4 % 1880 Blikkbox ,1 % 1800 Grupper/kor ,6 % 700 I samarbeidsavtalen ligger det inne følgende retningslinjer: - Det gis 20 % søskenmoderasjon til søsken nr. 1, 2, 3 osv. - Det gis ikke kvantumsrabatt for elever med flere tilbud. - Makspris for barnefamilier settes til 2,5 ganger maks egenandel. Barnehager For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3. Endring i og 2013 % Barnhageplass 50 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Barnhageplass 60 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Barnhageplass 80 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Barnhageplass 100 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Kost (ved 100 %) 250 pr mnd 320 pr mnd 320 pr mnd 0,00 % Gebyrøkningen dekker ikke deflatoren. Side 5

6 Familier som har samlet bruttoårsinntekt som er lavere enn kr , kan kreve redusert foreldrebetaling. Slikt krav skal leveres Lillesand kommune v/barnehagekonsulenten innen 1. august hvert år. Brutto årsinntekt 0-199,999 Betaling for heldagsplass (100 % plass) og mer Betalingsfritak for barn med spesialpedagogiske timer Det gis fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barn etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogiske timer i barnehagen, jfr. Opplæringsloven 5-7. Side 6

7 Teknisk sektor Betaling for småbåtplasser i Lillesand Kommune Type Endring Jolleplass % Båtfeste % Fast brygge m/bøye % 2,5 m flytebrygge % 3 m flytebrygge % 3,3 m flytebrygge % 3,5 m flytebrygge % 4 m flytebrygge % Pris for ventelistedepositum fastsettes til kr 500. Døgnpris Lillesand gjestehavna (i perioden 1. juni til 31. august) Type 2013 Under 30 fot kr 200,- Båter fot kr 250,- Båter fot kr 300,- Båter fot kr 350,- Båter over 70 fot Etter avtale Langtidsleie Lillesand gjestehavn (i perioden 1. sept. til 31. mai) Månedsleie kr 1.000,- pr båt per påbegynte mnd. Tillegg for strømtilkobling (ett uttak): kr. 750 pr påbegynte mnd. + mva. Eventuelt kan egen strømmåler benyttes til kr 1,- per kwt. Botillegg: kr. 500,- per person per påbegynte mnd. Avgifter Lillesand trafikkhavn Alle avgifter justeres med 5 %. Døgnpris - bobiloppstilling Døgnpris kr 175,- (inkluderer strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker) Side 7

8 Gebyrsatser for saker etter jordlov og konsesjonslov Delingssaker etter jordloven: kr 2000,- Konsesjonssaker med føring fra delingssak: kr 2000,- Øvrige konsesjonssaker: kr 5000,- Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2, 3. ledd Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Saksbehandlingsgebyr: kr Satsen er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 2, 2-12 Behandling av gravemeldinger Kostnad per behandling: kr 2500,- + forringelsesgebyr på kr 35 pr. meter Side 8

9 Abonnement vann, avløp og feiing Vann Abonnementsgebyr 2013 (eksl.mva) 2013 (inkl.mva) Bolig- og fritidseiendommer 525,00 656,25 Fritidseiendommer tilknyttet sjøledning 1381, ,25 Bedrift/borettslag inntil 25mm inntak 767,00 958,75 Bedrift/borettslag inntil 32mm inntak 1050, ,50 Bedrift/borettslag inntil 40mm inntak 1921, ,25 Bedrift/borettslag inntil 50mm inntak 2883, ,75 Bedrift/borettslag inntil 63mm inntak 4799, ,75 Bedrift/borettslag inntil 110mm inntak 11518, ,50 Bedrift/borettslag inntil 160mm inntak 19200, ,00 Bedrift/borettslag inntil >160mm inntak 91204, ,00 Forbruksgebyr (kr/m 3 ) 8,27 10,34 Tilknyningsgebyr (kr. x utv.diameter vannledning) 640,00 800,00 Leie av vannmåler t.o.m. 25mm 216,60 270, mm 333,00-416,00 416,25-520, mm 669, ,00 836, ,25 Avløp Abonnementsgebyr 2013 (eksl.mva) 2013 (inkl.mva) Bolig- og fritidseiendommer 840, ,00 Fritidseiendommer tilknyttet sjøledning 1260, ,00 Bedrift/borettslag inntil 25mm inntak 1277, ,25 Bedrift/borettslag inntil 32mm inntak 1916, ,00 Bedrift/borettslag inntil 40mm inntak 2545, ,25 Bedrift/borettslag inntil 50mm inntak 3184, ,00 Bedrift/borettslag inntil 63mm inntak 5099, ,75 Bedrift/borettslag inntil 110mm inntak 11786, ,50 Bedrift/borettslag inntil 160mm inntak 25374, ,50 Bedrift/borettslag inntil >160mm inntak 79655, ,75 Forbruksgebyr (kr/m 3 ) 13,82 17,28 Tilknyningsgebyr (kr. x utv.diameter vannledning) 640,00 800,00 Kontrollgebyr avløp 160,00-800,00 200, ,00 Saksbehandlingsgebyr avløp 800, , , ,00 Feiegebyr 2013 (eksl.mva) 2013 (inkl.mva) 1. pipeløp 124,00 155,00 2. pipeløp 74,00 92,50 Side 9

10 Renovasjonsgebyr LIBIR Dette er foreløpige satser, de er pr ikke behandlet av selskapets representantskap. Gebyr 2012 Endring i % Gebyr 2013 Lillesand Husholdning ,20 % Lillesand Hytte ,20 % Lillesand Slam Inntil 4 m ,00 % Lillesand Slam 4-7 m ,00 % Lillesand Slam 7m ,00 % Grunnet et negativt fond som fulgte med fra Lillesand kommune fra tiden før LiBiR overtok fakturering, vil abonnenter i Lillesand kommune få et tillegg på sitt gebyr i perioden etter følgende fordeling: Husholdningsabonnenter: Kr 94 Hytteabonnenter: Kr 50 Dette gir følgende gebyrer for eks.mva inkl.mva Lillesand Husholdning Lillesand Hytte Lillesand Slam Inntil 4 m Lillesand Slam 4-7 m Lillesand Slam 7m Side 10

11 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning. b) Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag foreligger. 2 Reguleringsplan Samlet gebyr for planforslag blir summen av punktene A, B og C. A: Behandlingsgebyr Det beregnes et fast gebyr for å ta plansaken opp til behandling. I 2013 er dette gebyret kr ,-. B: Annonse- og materiellgebyr: kr ,-. C: Arealgebyr: Det beregnes et arealgebyr på kr 8,- /BRA. Arealgebyret har en minimumsgrense på kr ,- og en maksimumsgrense på kr ,-. 3 Unntak Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr: - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 2, jf nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. - Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 3, jfr nr. 14. Unntaket gjelder kun for den delen som ikke skal bebygges. - Grav- og urnelunder, jf. pbl nr Områder for naturvern, jf. PBL 12-5 nr Friluftsområder, jfr. PBL 12-5 nr Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging, eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter). 4 Mindre og små endringer i reguleringsplan, jf. pbl , 2.ledd Det betales 1/3 av behandlingsgebyret (A) for mindre endringer av reguleringsplanen. For små endringer av reguleringsplanen betales 1/4 av behandlingsgebyret (A). 5 Avbrutt arbeid/trukket sak Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeid kommunen har utført eller må utføre, dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Ordinær timesats for plansaksbehandling 6 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak å fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 7 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for saker etter plan- og bygningsloven. Side 11

12 Byggesaksgebyrer 2013 PKT Byggesaksgebyrer beskrivelse Generelt 1) Byggesaksgebyrene er vedtatt av kommunestyret. Gebyret er hjemlet i pbl 33-1 og skal dekke kommunens kostnader med byggesaksbehandling. Byggesaksgebyret skal dekke kommunens kostnader til behandling av søknader og klager, drift av byggesaksarkiv og føring av matrikkelen. I tillegg skal kostnadene til ordinært tilsyn dekkes av byggesaksgebyret. Kommunen budsjetterer med at 10 % av gebyret går til tilsyn. Samlet gebyr faktureres tiltakshaver jfr. SAK sats 2013 a) Gebyret i den enkelte byggesak er betaling for den byggesaksbehandlingen som tiltakshaver bestiller når hun søker om tillatelse til tiltak. Forfalte gebyrer purres og kreves inn etter kommunes vanlige rutiner. Dersom det ønskes opprettet flere grunneiendommer i samme område (typisk et område i en reguleringsplan), kan det søkes samlet. Ved samlet søknad kan kommunen redusere gebyret. Jf. pkt. 6 a-d. b) Dersom en søknad trekkes før det er gjort vedtak, kan administrasjonen redusere gebyret skjønnsmessig med utgangspunkt i den saksbehandlingen som er gjort fram til søknaden ble trukket. Normal reduksjon er 30 %. I særlige tilfeller kan gebyret reduseres med inntil 70 % c) Dersom søknaden leveres elektronisk gjennom Byggsøk reduseres alle gebyrer unntatt dispensasjonsgebyrene med 15 %. Reduksjonen beregnes etter at alle tillegg eller fradrag er medregnet. Timepris 2) Ordinær timesats for byggesaksbehandling er kr a) Ekstern bistand Dersom kommunen finner det nødvendig å leie inn sakkyndig bistand til saksbehandling i bestemte saker, faktureres kommunens utgifter til bistanden med et tillegg på 5 %. Tiltakshaver skal varsles før det gjøres avtale med sakkyndig. Dispensasjon 3) Gebyr for dispensasjonsbehandling er avhengig av hvor mye saksbehandling som kreves. For omfattende behandling hvor flere myndigheter er berørt og regionale og nasjonale interesser skal vurderes, er gebyrsatsene enten eller For enklere dispensasjonsbehandling er gebyret kr Ved behandling av søknader om tiltak i strandsonen eller verneområder for natur, kulturlandskap eller bebyggelse, vil som regel nasjonale eller regionale interesser være berørt og høyeste gebyrsats må påregnes. Behandling av dispensasjon fra plankrav og eller formål i arealdel av kommuneplan vil normalt medføre høyt eller middels gebyr. Side 12

13 a) høyt dispensasjonsgebyr b) middels dispensasjonsgebyr c) lavt dispensasjonsgebyr ) Behandling av søknader etter pbl 20-1 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under c) fasadeendring, høy sats fasadeendring lav sats (deler av fasade, enkel saksbehandling og uten høringsrunde) d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig h) oppføring av innhegning mot veg i) plassering av skilt- og reklameinnretninger j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg k) vesentlig terrenginngrep l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering ) Behandling av søknader etter pbl 20-2 a) mindre tiltak på bebygd eiendom jfr. SAK høy sats (for eksempel tilbygg på bolig) lav sats (for eksempel uthus eller garasje under 40 m2) b) alminnelige driftsbygninger i landbruket c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver ) Tillegg og fradrag på pkt. 4 og 5 a) Dersom søknaden gjelder opprettelse av ny matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m i detaljregulert område, reduseres gebyret med 50 % b) Dersom søknaden gjelder opprettelse av mellom 4 og 8 matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m, reduseres samlet gebyr med 15 % Side 13

14 c) Dersom søknaden gjelder opprettelse av mellom 9 og 15 matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m, reduseres samlet gebyr med 15 % d) Dersom søknaden gjelder opprettelse av mer enn 16 matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m, reduseres samlet gebyr med 30 % e) Dersom søknaden gjelder bygning med 3 eller flere etasjer gis gebyret et tillegg på kr 3.000,- (antall etasjer regnes etter TEK ) f) Dersom søknaden gjelder bolig med 2 boenheter, gis gebyret et tillegg på 30 % g) Dersom søknaden gjelder bolig med 3 eller 4 boenheter, gis gebyret et tillegg på 60 % h) Dersom søknaden gjelder leilighetsbygg med 5 til 10 boenheter, gis gebyret et tillegg på 100 % i) Dersom søknaden gjelder leilighetsbygg med 11 til 19 boenheter, gis gebyret et tillegg på 200 % j) Dersom søknaden gjelder leilighetsbygg med 20 eller flere boenheter, gis gebyret et tillegg på 300 % k) Dersom søknaden gjelder arbeidsbygg eller publikumsbygg med BYA eller BRA på m2, gis gebyret et tillegg på 100 % l) Dersom søknaden gjelder arbeidsbygg eller publikumsbygg med BYA eller BRA på m2, gis gebyret et tillegg på 200 % m) Dersom søknaden gjelder arbeidsbygg eller publikumsbygg med BYA eller BRA over 8000 m2, gis gebyret et tillegg på 300 % n) Dersom søknaden gjelder større arbeidsbygg eller publikumsbygg kan det i forkant av saksbehandlingen avtales at saksbehandlingen skal faktureres etter medgått til. 7) Behandling av søknad om endring av tillatelse a) dersom søknaden gjelder endringer på tiltaket (for eksempel ny kvist eller fasadeendring) b) dersom søknaden kun gjelder skifte av ansvarsretter gebyrlegges behandlingen med 8) Behandling av søknader om igangsettingstillatelse, pr stk. 9) Behandling av ferdigattest a) dersom det er mer enn 4 år siden (ramme)tillatelsen ble gitt, gebyrlegges behandling av ferdigattesten b) dersom tiltaket er en frittliggende bygning som ikke brukes til beboelse eller varig opphold koster behandlingen 10) Godkjenning for ansvarsrett a) Godkjenning av foretak med sentral godkjenning Side 14

15 b) Godkjenning av foretak som ikke har sentral godkjenning og kr de 600 påfølgende gangene innen samme kalenderår c) Godkjenning som sjølbygger ) Gebyr ved ulovligheter a) Tilsyn med ulovlig byggevirksomhet faktureres den som har begått ulovligheten. Både tiltakshaver, prosjekterende og utførende foretak kan faktureres. b) Tilsynet faktureres etter medgått tid. Kommunen har etter pbl ledd plikt til å føre tilsyn når den blir oppmerksom på ulovligheter. c) Hvis det skal søkes om ettergodkjenning, faktureres det for behandling av søknaden på ordinær måte. d) Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr i samsvar med SAK 10 kapittel 16 12) Dersom gebyret åpenbart er sterkt urimelig, kan administrasjonen skjønnsmessig fastsette gebyret. Eventuell økning av gebyret må varsles i forkant Oppmåling gebyr 2013 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven i Lillesand kommune (lovens 32, forskriftene 16) (generell økning 10 % noen strukturendringer) 1. Etablering av matrikkelenhet a. Etablering av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt daa. kr Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 80 % av satsene fra den 2.. tomten. b. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Satsene settes like som i pkt. 1a. I tillegg kommer kostnad til annonsering. Side 15

16 Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 50 % reduksjon av laveste sats. (Jfr. Matr.l. 34 og forskriftens 40) c. Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon kr For tilleggsareal større enn 1 daa øker gebyret med kr per påbegynt daa. d. Etablering av anleggseiendom areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate. e. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. f. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg til ordinært gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.d eller 1.e., kommer følgende gebyr: Én tomt kr F.o.m. tomt nr. 2, ved fradeling av flere tomter i samme felt samtidig kr Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Når sak trekkes før varsel sendt: kr Når sak trekkes etter beramming, og før oppmålingsforretning/måling: 30 % av gebyret kreves. Når sak trekkes etter oppmålingsforretning/måling: 80 % av gebyret kreves. 3. Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering. Gjøres likt pkt. 1a. areal fra m² kr areal fra m² kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m 3 Kr Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate. Side 16

17 5. Arealoverføring a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Satsene settes like som i pkt. 1a. b. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Satsene settes like som i pkt. 1d. 6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning (nymerking) For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 750 Maksimalt gebyr ikke høyere enn fullt gebyr etter pkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp, settes gebyret etter pkt Registrering av privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. 9. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 10. Utstedelse av matrikkelbrev Utstedelse av matrikkelbrev kr 176 Matrikkelbrev over 10 sider kr 352 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Side 17

18 11. Timepris For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr Betalingstidspunkt Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 13. Andre gebyr og priser: Seksjonering (som før; lovbestemt) Kartdatapriser (som før; Geovekst priskalkulator). Side 18

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2014. Vedtas i bystyret den 11.12.13

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2014. Vedtas i bystyret den 11.12.13 LILLESAND KOMMUNE Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Vedtas i bystyret den 11.12.13 Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 er et vedlegg til økonomiplanen for 2014-2017. Dokumentet blir vedtatt sammen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2015. Til behandling i bystyret den 10.12.2014

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2015. Til behandling i bystyret den 10.12.2014 LILLESAND KOMMUNE Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Til behandling i bystyret den 10.12.2014 Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 er et vedlegg til økonomiplanen for 2015-2018. Dokumentet blir vedtatt

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser Til behandling i bystyret den Korrigert versjon

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser Til behandling i bystyret den Korrigert versjon LILLESAND KOMMUNE Gebyrregulativ og betalingssatser 2017 Til behandling i bystyret den 14.12.2016 Korrigert versjon 28.11.16 Gebyrregulativ og betalingssatser 2017 er et vedlegg til økonomiplanen for 2017-2020.

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

2 Fritidsboliger og fritidsanneks: Som for 1: Boliger og næringsbygg multiplisert med faktor: 2,5

2 Fritidsboliger og fritidsanneks: Som for 1: Boliger og næringsbygg multiplisert med faktor: 2,5 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2018 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 990 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA 2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 8.des. 2010 - GJELDER FRA 01.01.2011 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2016 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2015. Fastsatt i medhold av 33 1 i Plan

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer