LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2013. Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 LILLESAND KOMMUNE Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

2 Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 er et vedlegg til økonomiplanen for Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen og oppdateres årlig med nye satser. Gebyrregulativ omfatter gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og for tjenester med hjemmel i plan og bygningslov, matrikkellov. Betalingssatser viser prisfastsettelsen på de øvrige kommunale tjenestene som tilbys. Barnehagesatsene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett. BETALINGSSATSER 2013 Kommunetorget Sort/hvitt A4 enkelkopier kr 5,00 kr 5,25 Over 10 kopier kr 4,00 kr 4,20 Over 40 kopier kr 3,00 kr 3,15 Transparenter/laminering kr 15,00 kr 15,75 kr - A3 enkelkopier kr 6,00 kr 6,30 Over 5 kopier kr 5,00 kr 5,25 Over 10 kopier kr 4,50 kr 4,73 Over 40 kopier kr 4,00 kr 4,20 Etiketter kr 6,50 kr 6,83 Transparenter/laminering kr 25,00 kr 26,25 Fargekopiering A4 enkelkopier kr 15,00 kr 15,75 Over 5 kopier kr 14,00 kr 14,70 Over 10 kopier kr 13,00 kr 13,65 Over 40 kopier kr 12,00 kr 12,60 Transparenter/laminering kr 25,00 kr 26,25 A3 enkelkopier kr 17,00 kr 17,85 Over 5 kopier kr 16,00 kr 16,80 Over 10 kopier kr 15,00 kr 15,75 Transparenter/laminering kr 35,00 kr 36,75 Kopier stmplet m/rett kopi kr 5,00 kr 5,25 Spiraler kr 2,00 kr 2,10 Trykking på begge sider = 2 kopier Side 2

3 Meglerpakke via infoland MEGLERPAKKE kr 1300,00 kr 1365,00 Grunnkart kr 145,00 kr 152,25 Målerbrev kr 180,00 kr 189,00 Godkjente bygningstegninger kr 210,00 kr 220,50 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kr 145,00 kr 152,25 Gjeldende arealplan m/bestemmelser kr 230,00 kr 241,50 Innsendte arealplander kr 145,00 kr 152,25 Tilknytning til offentlig vann og kloakk kr 145,00 kr 152,25 Kommunale avgifter og gebyr kr 130,00 kr 136,50 Legalplant kr 130,00 kr 136,50 Sum enkeltlinjer kr 1460,00 kr 1533,00 Side 3

4 Sektor for Helse og kultur G er grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G er fortiden kr pr. år. Beregningsgrunnlaget for abonnement (hjemmehjelp) er husstandens samlede netto inntekt før særfradrag, slik den fremgår av siste tilgjengelige skatteligning. Med husstand menes ektefelle / samboer og eventuelt barn under 18 år. Dersom søsken eller andre bor sammen, må tjenestene og betalingen ses i forhold til den enkelte bruker. Timepris (kostpris) skal forhindre at brukeren betaler mere enn det tjenesten faktisk koster kommunen. Hjemmebaserte tjenester - abonnement 2012 Forslag 2013 Inntil 2G Kr. 175 pr.mnd Kr 170 pr.mnd (inntil kr ) Jfr.statsbudsjettet 2G-3G 2G-2,5G kr. 500 pr.mnd 2G-2,5G kr. 535 pr.mnd (kr kr ) 2,5G-3G kr. 800 pr.mn 2,5G-3G kr. 856 pr.mnd 3G-4G 3G-3,5G kr pr.mnd 3G-3,5G kr pr.mnd (kr kr ) 3,5G-4G kr pr.mnd 3,5G-4G kr pr.mnd 4G 5G 4G-4,5G kr.1975 pr.mnd 4G-4,5G kr.2113 pr.mnd (kr kr ) 4,5G-5G kr pr.mnd 4,5G-5G kr pr.mnd Over 5 G Kr.2630 pr.mnd Kr pr. mnd Timepris (kostpris Kr.260 pr. time Kr. 290 pr. time Satser omsorgstjenesten Korttidsopphold Dagsenterplass Kr 133 pr. døgn Kr 70 pr. døgn Kr. 137 pr.døgn Jfr. Statsb. Kr72 pr. dag Jfr. Statsb. Transport kr. 15 pr. dag Trygghetsalarm analog linje Kr. 230 pr. mnd Kr 210 pr mnd Trygghetsalarm via mobiltlf Kr. 250 pr. mnd Middag til hjemmeboende Kr 66 Kr. 69 Middag med dessert Kr 76 Kr. 79 Full kost Kr 3470 pr mnd Kr pr. mnd Frokost/grøt/aftens Kr 40 pr stk Kr. 42 Vask av tøy pr.mnd Kr 210 pr mnd Kr. 250 pr. mnd Hjemkjøring av tekniske hjelpemidler Kr 75 pr gang Kr. 75 pr. gang Utlån av tekniske hjelpemidler Kr 100 pr gang fra kommunalt lager Kr. 100 pr. gang Vask av tøy (enkeltoppdrag) Kr 125 pr gang Kr. 130 pr. gang Trygghetsavdelingen Kr.225 pr.døgn Kr. 250 pr. døgn Side 4

5 Sektor for Skole og barnehage SFO-satsene Rådmannen foreslår ikke å endre gebyrsatsene utover prisveksten på nåværende tidspunkt, men vil komme tilbake til bystyret med egen sak om dette før oppstart av neste skoleår. Endring i % 1 til 10 timer 1081 pr mnd 1135 pr mnd 5,00 % 11 til 14 timer 1575 pr mnd 1654 pr mnd 5,00 % 15 timer eller mer pr uke 2057 pr mnd 2160 pr mnd 5,00 % Kulturskolen i Birkenes og Lillesand Egenandelene for tilbudet i kulturskolen % vis år 1/2 år endring 1 år Individuell undervisning ,5 % 2750 Ballett/dans ,4 % 1880 Blikkbox ,1 % 1800 Grupper/kor ,6 % 700 I samarbeidsavtalen ligger det inne følgende retningslinjer: - Det gis 20 % søskenmoderasjon til søsken nr. 1, 2, 3 osv. - Det gis ikke kvantumsrabatt for elever med flere tilbud. - Makspris for barnefamilier settes til 2,5 ganger maks egenandel. Barnehager For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3. Endring i og 2013 % Barnhageplass 50 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Barnhageplass 60 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Barnhageplass 80 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Barnhageplass 100 % pr mnd pr mnd pr mnd 0,00 % Kost (ved 100 %) 250 pr mnd 320 pr mnd 320 pr mnd 0,00 % Gebyrøkningen dekker ikke deflatoren. Side 5

6 Familier som har samlet bruttoårsinntekt som er lavere enn kr , kan kreve redusert foreldrebetaling. Slikt krav skal leveres Lillesand kommune v/barnehagekonsulenten innen 1. august hvert år. Brutto årsinntekt 0-199,999 Betaling for heldagsplass (100 % plass) og mer Betalingsfritak for barn med spesialpedagogiske timer Det gis fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barn etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogiske timer i barnehagen, jfr. Opplæringsloven 5-7. Side 6

7 Teknisk sektor Betaling for småbåtplasser i Lillesand Kommune Type Endring Jolleplass % Båtfeste % Fast brygge m/bøye % 2,5 m flytebrygge % 3 m flytebrygge % 3,3 m flytebrygge % 3,5 m flytebrygge % 4 m flytebrygge % Pris for ventelistedepositum fastsettes til kr 500. Døgnpris Lillesand gjestehavna (i perioden 1. juni til 31. august) Type 2013 Under 30 fot kr 200,- Båter fot kr 250,- Båter fot kr 300,- Båter fot kr 350,- Båter over 70 fot Etter avtale Langtidsleie Lillesand gjestehavn (i perioden 1. sept. til 31. mai) Månedsleie kr 1.000,- pr båt per påbegynte mnd. Tillegg for strømtilkobling (ett uttak): kr. 750 pr påbegynte mnd. + mva. Eventuelt kan egen strømmåler benyttes til kr 1,- per kwt. Botillegg: kr. 500,- per person per påbegynte mnd. Avgifter Lillesand trafikkhavn Alle avgifter justeres med 5 %. Døgnpris - bobiloppstilling Døgnpris kr 175,- (inkluderer strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker) Side 7

8 Gebyrsatser for saker etter jordlov og konsesjonslov Delingssaker etter jordloven: kr 2000,- Konsesjonssaker med føring fra delingssak: kr 2000,- Øvrige konsesjonssaker: kr 5000,- Satsene hjemles i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker 2, 3. ledd Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Saksbehandlingsgebyr: kr Satsen er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 2, 2-12 Behandling av gravemeldinger Kostnad per behandling: kr 2500,- + forringelsesgebyr på kr 35 pr. meter Side 8

9 Abonnement vann, avløp og feiing Vann Abonnementsgebyr 2013 (eksl.mva) 2013 (inkl.mva) Bolig- og fritidseiendommer 525,00 656,25 Fritidseiendommer tilknyttet sjøledning 1381, ,25 Bedrift/borettslag inntil 25mm inntak 767,00 958,75 Bedrift/borettslag inntil 32mm inntak 1050, ,50 Bedrift/borettslag inntil 40mm inntak 1921, ,25 Bedrift/borettslag inntil 50mm inntak 2883, ,75 Bedrift/borettslag inntil 63mm inntak 4799, ,75 Bedrift/borettslag inntil 110mm inntak 11518, ,50 Bedrift/borettslag inntil 160mm inntak 19200, ,00 Bedrift/borettslag inntil >160mm inntak 91204, ,00 Forbruksgebyr (kr/m 3 ) 8,27 10,34 Tilknyningsgebyr (kr. x utv.diameter vannledning) 640,00 800,00 Leie av vannmåler t.o.m. 25mm 216,60 270, mm 333,00-416,00 416,25-520, mm 669, ,00 836, ,25 Avløp Abonnementsgebyr 2013 (eksl.mva) 2013 (inkl.mva) Bolig- og fritidseiendommer 840, ,00 Fritidseiendommer tilknyttet sjøledning 1260, ,00 Bedrift/borettslag inntil 25mm inntak 1277, ,25 Bedrift/borettslag inntil 32mm inntak 1916, ,00 Bedrift/borettslag inntil 40mm inntak 2545, ,25 Bedrift/borettslag inntil 50mm inntak 3184, ,00 Bedrift/borettslag inntil 63mm inntak 5099, ,75 Bedrift/borettslag inntil 110mm inntak 11786, ,50 Bedrift/borettslag inntil 160mm inntak 25374, ,50 Bedrift/borettslag inntil >160mm inntak 79655, ,75 Forbruksgebyr (kr/m 3 ) 13,82 17,28 Tilknyningsgebyr (kr. x utv.diameter vannledning) 640,00 800,00 Kontrollgebyr avløp 160,00-800,00 200, ,00 Saksbehandlingsgebyr avløp 800, , , ,00 Feiegebyr 2013 (eksl.mva) 2013 (inkl.mva) 1. pipeløp 124,00 155,00 2. pipeløp 74,00 92,50 Side 9

10 Renovasjonsgebyr LIBIR Dette er foreløpige satser, de er pr ikke behandlet av selskapets representantskap. Gebyr 2012 Endring i % Gebyr 2013 Lillesand Husholdning ,20 % Lillesand Hytte ,20 % Lillesand Slam Inntil 4 m ,00 % Lillesand Slam 4-7 m ,00 % Lillesand Slam 7m ,00 % Grunnet et negativt fond som fulgte med fra Lillesand kommune fra tiden før LiBiR overtok fakturering, vil abonnenter i Lillesand kommune få et tillegg på sitt gebyr i perioden etter følgende fordeling: Husholdningsabonnenter: Kr 94 Hytteabonnenter: Kr 50 Dette gir følgende gebyrer for eks.mva inkl.mva Lillesand Husholdning Lillesand Hytte Lillesand Slam Inntil 4 m Lillesand Slam 4-7 m Lillesand Slam 7m Side 10

11 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning. b) Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag foreligger. 2 Reguleringsplan Samlet gebyr for planforslag blir summen av punktene A, B og C. A: Behandlingsgebyr Det beregnes et fast gebyr for å ta plansaken opp til behandling. I 2013 er dette gebyret kr ,-. B: Annonse- og materiellgebyr: kr ,-. C: Arealgebyr: Det beregnes et arealgebyr på kr 8,- /BRA. Arealgebyret har en minimumsgrense på kr ,- og en maksimumsgrense på kr ,-. 3 Unntak Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr: - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 2, jf nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. - Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 3, jfr nr. 14. Unntaket gjelder kun for den delen som ikke skal bebygges. - Grav- og urnelunder, jf. pbl nr Områder for naturvern, jf. PBL 12-5 nr Friluftsområder, jfr. PBL 12-5 nr Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging, eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter). 4 Mindre og små endringer i reguleringsplan, jf. pbl , 2.ledd Det betales 1/3 av behandlingsgebyret (A) for mindre endringer av reguleringsplanen. For små endringer av reguleringsplanen betales 1/4 av behandlingsgebyret (A). 5 Avbrutt arbeid/trukket sak Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeid kommunen har utført eller må utføre, dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Ordinær timesats for plansaksbehandling 6 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak å fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 7 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for saker etter plan- og bygningsloven. Side 11

12 Byggesaksgebyrer 2013 PKT Byggesaksgebyrer beskrivelse Generelt 1) Byggesaksgebyrene er vedtatt av kommunestyret. Gebyret er hjemlet i pbl 33-1 og skal dekke kommunens kostnader med byggesaksbehandling. Byggesaksgebyret skal dekke kommunens kostnader til behandling av søknader og klager, drift av byggesaksarkiv og føring av matrikkelen. I tillegg skal kostnadene til ordinært tilsyn dekkes av byggesaksgebyret. Kommunen budsjetterer med at 10 % av gebyret går til tilsyn. Samlet gebyr faktureres tiltakshaver jfr. SAK sats 2013 a) Gebyret i den enkelte byggesak er betaling for den byggesaksbehandlingen som tiltakshaver bestiller når hun søker om tillatelse til tiltak. Forfalte gebyrer purres og kreves inn etter kommunes vanlige rutiner. Dersom det ønskes opprettet flere grunneiendommer i samme område (typisk et område i en reguleringsplan), kan det søkes samlet. Ved samlet søknad kan kommunen redusere gebyret. Jf. pkt. 6 a-d. b) Dersom en søknad trekkes før det er gjort vedtak, kan administrasjonen redusere gebyret skjønnsmessig med utgangspunkt i den saksbehandlingen som er gjort fram til søknaden ble trukket. Normal reduksjon er 30 %. I særlige tilfeller kan gebyret reduseres med inntil 70 % c) Dersom søknaden leveres elektronisk gjennom Byggsøk reduseres alle gebyrer unntatt dispensasjonsgebyrene med 15 %. Reduksjonen beregnes etter at alle tillegg eller fradrag er medregnet. Timepris 2) Ordinær timesats for byggesaksbehandling er kr a) Ekstern bistand Dersom kommunen finner det nødvendig å leie inn sakkyndig bistand til saksbehandling i bestemte saker, faktureres kommunens utgifter til bistanden med et tillegg på 5 %. Tiltakshaver skal varsles før det gjøres avtale med sakkyndig. Dispensasjon 3) Gebyr for dispensasjonsbehandling er avhengig av hvor mye saksbehandling som kreves. For omfattende behandling hvor flere myndigheter er berørt og regionale og nasjonale interesser skal vurderes, er gebyrsatsene enten eller For enklere dispensasjonsbehandling er gebyret kr Ved behandling av søknader om tiltak i strandsonen eller verneområder for natur, kulturlandskap eller bebyggelse, vil som regel nasjonale eller regionale interesser være berørt og høyeste gebyrsats må påregnes. Behandling av dispensasjon fra plankrav og eller formål i arealdel av kommuneplan vil normalt medføre høyt eller middels gebyr. Side 12

13 a) høyt dispensasjonsgebyr b) middels dispensasjonsgebyr c) lavt dispensasjonsgebyr ) Behandling av søknader etter pbl 20-1 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under c) fasadeendring, høy sats fasadeendring lav sats (deler av fasade, enkel saksbehandling og uten høringsrunde) d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig h) oppføring av innhegning mot veg i) plassering av skilt- og reklameinnretninger j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg k) vesentlig terrenginngrep l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering ) Behandling av søknader etter pbl 20-2 a) mindre tiltak på bebygd eiendom jfr. SAK høy sats (for eksempel tilbygg på bolig) lav sats (for eksempel uthus eller garasje under 40 m2) b) alminnelige driftsbygninger i landbruket c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver ) Tillegg og fradrag på pkt. 4 og 5 a) Dersom søknaden gjelder opprettelse av ny matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m i detaljregulert område, reduseres gebyret med 50 % b) Dersom søknaden gjelder opprettelse av mellom 4 og 8 matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m, reduseres samlet gebyr med 15 % Side 13

14 c) Dersom søknaden gjelder opprettelse av mellom 9 og 15 matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m, reduseres samlet gebyr med 15 % d) Dersom søknaden gjelder opprettelse av mer enn 16 matrikkelenheter jfr. pkt. 4 m, reduseres samlet gebyr med 30 % e) Dersom søknaden gjelder bygning med 3 eller flere etasjer gis gebyret et tillegg på kr 3.000,- (antall etasjer regnes etter TEK ) f) Dersom søknaden gjelder bolig med 2 boenheter, gis gebyret et tillegg på 30 % g) Dersom søknaden gjelder bolig med 3 eller 4 boenheter, gis gebyret et tillegg på 60 % h) Dersom søknaden gjelder leilighetsbygg med 5 til 10 boenheter, gis gebyret et tillegg på 100 % i) Dersom søknaden gjelder leilighetsbygg med 11 til 19 boenheter, gis gebyret et tillegg på 200 % j) Dersom søknaden gjelder leilighetsbygg med 20 eller flere boenheter, gis gebyret et tillegg på 300 % k) Dersom søknaden gjelder arbeidsbygg eller publikumsbygg med BYA eller BRA på m2, gis gebyret et tillegg på 100 % l) Dersom søknaden gjelder arbeidsbygg eller publikumsbygg med BYA eller BRA på m2, gis gebyret et tillegg på 200 % m) Dersom søknaden gjelder arbeidsbygg eller publikumsbygg med BYA eller BRA over 8000 m2, gis gebyret et tillegg på 300 % n) Dersom søknaden gjelder større arbeidsbygg eller publikumsbygg kan det i forkant av saksbehandlingen avtales at saksbehandlingen skal faktureres etter medgått til. 7) Behandling av søknad om endring av tillatelse a) dersom søknaden gjelder endringer på tiltaket (for eksempel ny kvist eller fasadeendring) b) dersom søknaden kun gjelder skifte av ansvarsretter gebyrlegges behandlingen med 8) Behandling av søknader om igangsettingstillatelse, pr stk. 9) Behandling av ferdigattest a) dersom det er mer enn 4 år siden (ramme)tillatelsen ble gitt, gebyrlegges behandling av ferdigattesten b) dersom tiltaket er en frittliggende bygning som ikke brukes til beboelse eller varig opphold koster behandlingen 10) Godkjenning for ansvarsrett a) Godkjenning av foretak med sentral godkjenning Side 14

15 b) Godkjenning av foretak som ikke har sentral godkjenning og kr de 600 påfølgende gangene innen samme kalenderår c) Godkjenning som sjølbygger ) Gebyr ved ulovligheter a) Tilsyn med ulovlig byggevirksomhet faktureres den som har begått ulovligheten. Både tiltakshaver, prosjekterende og utførende foretak kan faktureres. b) Tilsynet faktureres etter medgått tid. Kommunen har etter pbl ledd plikt til å føre tilsyn når den blir oppmerksom på ulovligheter. c) Hvis det skal søkes om ettergodkjenning, faktureres det for behandling av søknaden på ordinær måte. d) Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr i samsvar med SAK 10 kapittel 16 12) Dersom gebyret åpenbart er sterkt urimelig, kan administrasjonen skjønnsmessig fastsette gebyret. Eventuell økning av gebyret må varsles i forkant Oppmåling gebyr 2013 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven i Lillesand kommune (lovens 32, forskriftene 16) (generell økning 10 % noen strukturendringer) 1. Etablering av matrikkelenhet a. Etablering av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt daa. kr Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 80 % av satsene fra den 2.. tomten. b. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Satsene settes like som i pkt. 1a. I tillegg kommer kostnad til annonsering. Side 15

16 Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 50 % reduksjon av laveste sats. (Jfr. Matr.l. 34 og forskriftens 40) c. Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon kr For tilleggsareal større enn 1 daa øker gebyret med kr per påbegynt daa. d. Etablering av anleggseiendom areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate. e. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. f. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg til ordinært gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.d eller 1.e., kommer følgende gebyr: Én tomt kr F.o.m. tomt nr. 2, ved fradeling av flere tomter i samme felt samtidig kr Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Når sak trekkes før varsel sendt: kr Når sak trekkes etter beramming, og før oppmålingsforretning/måling: 30 % av gebyret kreves. Når sak trekkes etter oppmålingsforretning/måling: 80 % av gebyret kreves. 3. Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering. Gjøres likt pkt. 1a. areal fra m² kr areal fra m² kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m 3 Kr Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate. Side 16

17 5. Arealoverføring a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Satsene settes like som i pkt. 1a. b. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Satsene settes like som i pkt. 1d. 6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning (nymerking) For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 750 Maksimalt gebyr ikke høyere enn fullt gebyr etter pkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp, settes gebyret etter pkt Registrering av privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. 9. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 10. Utstedelse av matrikkelbrev Utstedelse av matrikkelbrev kr 176 Matrikkelbrev over 10 sider kr 352 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Side 17

18 11. Timepris For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr Betalingstidspunkt Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 13. Andre gebyr og priser: Seksjonering (som før; lovbestemt) Kartdatapriser (som før; Geovekst priskalkulator). Side 18

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2015. Gebyrene er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: BYGGE -

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Rådmanns forslag Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert i regulativet

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer