VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 SAKSKART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 08.05.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 58/14 14/ /14 14/ /14 14/ Gnr/bnr 102/22 - søknad om dispensasjon fra LNF-formål for bygging av basestasjon for mobil kommunikasjon Gnr/bnr 9/1 - søknad om dispensasjon fra LNF-formål og kommuneplanens bestemmelse om byggegrense langs vann og vassdrag Gnr/bnr 83/12 - Nordbø - søknad om deling av landbrukseiendom. Søker: Lisbeth og Knut Føreland 61/14 14/ Gnr/bnr 2/250 - søknad om deling - Kvarstein 62/14 14/ /14 13/ /14 12/ /14 13/ Gnr/bnr 23/280 - Bruvegen 1 - søknad om tillatelse - rammetillatelse m/dispensasjon for tilbygg verkstedbygg og oppgradering garderobeforhold. Gnr/bnr 95/3 - søknad om gjenoppbygging av nedbrent fritidsbolig på Båselandsheia Gnr/Bnr 23/1 - søknad fra Vennesla Sportsfiskerforening om forlengelse av evalueringsperiode Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - søknad om fradeling og oppretting av to boligtomter 1

2 66/14 14/ Adressetildeling - Homme 67/14 14/ Årsrapport Vennesla kommune 62/14 14/ /14 14/ /14 11/ Gnr/bnr 32/97 - Hommelia tomt 47 - ett-trinns søknad for oppføring av bolig med utleiedel. Tiltakshaver: Bengt Roar Åsland Gnr/bnr 12/23 - Lille Verås - Svar på ett-trinns søknad for oppføring av bolig. Tiltakshaver: Aleksander R. Osmundsen Gnr/bnr 5/68 - Bjørkelivegen 11 B - søknad om igangsettingstillatelse grunnarbeid og utgraving tomt 65/14 13/ Gnr/bnr 23/66 - Hunsfossvegen 23/23B - igangsetting riving 66/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 12/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ Gnr/bnr 31/110 - Slettebrotan 66 A - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for redskapsbod/garasje Gnr/bnr 79/49 - Smiheia - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fibersentral Gnr/bnr - 300/10 - Grovane - søknad om rammetillatelse til tiltak for overbygg/vernehall. Tiltakshaver: Vest-Agder Museet Gnr/bnr 79/127 - Smiheia 1 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring Gnr/bnr 2/125 - Venneslavegen søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Eksisterende uthus rives og nytt bygges på samme ringmur. Tiltakshaver: Terje Mykland Gnr/bnr 6/185 - Nesvegen 18 - søknad om tillatelse i ett trinn for våtrom i bygg, garasje og fasadeendring. Tiltakshaver: Per Nystøl Gnr/bnr 2/129 søknad om igangsetting enebolig med integrert garasje Gnr/bnr 24/68 - Heisel 2 - søknad om igangsetting av grunnarbeider. Tiltakshaver: Per Nystøl Gnr/bnr - 7/108 - svar på søknad riving av bygg på Grovane. Tiltakshaver: Roald Einstabland Gnr/bnr 23/72 - Ravnåsvegen søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - frittliggende garasje Gnr/bnr 32/100 - Solknatten 10 - søknad om rammetillatelse, igangsettelse grunnarbeid for enebolig - søknad dispensasjon vedr. utnyttelsesgrad BYA 2

3 77/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 13/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ Gnr/bnr 79/187 - Smiheia 70 - søknad i ett-trinn for oppføring av enebolig med tilbygd carport Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - søknad om rammetillatelse - riving - deligangsetting fjellsikring Gnr/bnr 6/409 - Storevollhei 2 - søknad om rammetillatelse for boligblokk m/11 leiligheter Gnr/bnr 56/30,96 - Skarpengland - Øvrebø Bil & Karosseri - etttrinns søknadsbehandling for 3 D reklame på næringsbygg Gnr/bnr - 4/383 - Rakkestad - søknad om endring av ansvarsforhold Gnr/bnr 6/550 - Tvidøblane 52 - ett-trinns søknad for på/tilbygg bolig + ny garasje m/dispensasjonsøknad Gnr/bnr 6/115 - Sentrumsvegen 20 - klage på varslet overtredelsegebyr Gnr/bnr 23/627 - Ringvegen 7 - søknad uten ansvarsrett for tilbygg. Tiltakshaver: Janne og Steinar Larsen Gnr/bnr 47/29 - Røllend 2 - ett-trinns søknad om bruksendring boenhet i kjeller. Tiltakshaver: Jonas Bjerland Gnr/bnr 79/143 - Smiheia 18 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygg av utestue Gnr/bnr 5/493 - søknad om tiltak uten ansvarsrett for tilbygg soverom og terrasse Gnr/bnr 5/33 - Vigelands Brugsvei 33 - ett-trinns søknadsbehandling riving av bolig. Tiltakshaver: Hydro Vigeland Brug AS Gnr/bnr 5/825 - felt B3-1 - Lomtjønn Vest - søknad om rammetillatelse m/dispensasjon m.h.p byggegrenselinje for oppføring av 32 leiligheter. Gnr/bnr Rundåslia 4 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygg av hagestue Gnr/bnr 79/52 - Holtebakken - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Redskapsbod/garasje til tilhenger o.l. Gnr/bnr 23/691 - Stemhei 9B - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av eksisterende garasjerekke - samt 3

4 oppføring av ny enhet tilbygd annen garasjerekke 93/14 13/ /14 14/ Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - søknad om rammetillatelse for Vennesla svømmehall. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 23/159 - Ravnåsvegen søknad i ett trinn for riving av enebolig. Tiltakshaver: Nils Sverre Ingebretsen Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 4

5 Saker til behandling 58/14 Gnr/bnr 102/22 - søknad om dispensasjon fra LNF-formål for bygging av basestasjon for mobil kommunikasjon Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 102/22 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 5

6

7

8

9 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) B CGSZ~< plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eierlfester Vennesla Kalvåsen, 4715 ØVREBØ Per Skarpengland Det varslet herved om Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Anleggstype rammetillatelse Antennesystem med høyde over 5m J Informasjon og kommunikasjon andre Dispensasjonsøknad efter Plan-og bygnlngsioven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:arealplaner Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes dispensasjon fra formål LNFR i kommuneplanens arealdel for å realisere byggingen av basestasjon for mobil kommunikasjon. Omsøkt plassering er valgt ut fra radiotekniske årsaker. Ved å plassere basestasjonen her, vil den gi dekning for et størst mulig areal med en forholdsvis beskjeden høyde på mast. Basestasjonen opptar et lite areal, og det er ikke behov for vei fram til stasjonen eller inngjerding av stasjonen. En slik basestasjon trenger svært lite vedlikehold, og det vil ikke være mye aktivitet annet enn i anleggsperioden. Masten vil nødvendigvis bli synlig i området, og vil til en viss grad fremstå som et fremmedelement, selv om slike telekommunikasjonsmaster har blitt et stadig mer vanlig syn rundt omkring i LNF områder. Slike installasjoner er helt nødvendig for å tilfredsstille politiske målsettinger om dekning der folk bor og oppholder seg, samt for å tilfredsstille folks stadig større krav til tilgjengelig tale- og datakommunikasjon. Totalt sett vil ikke tiltaket tilsidesette formål i plan i vesentlig grad. Basestasjonen inngår i samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen, kommunen og Telenor, kalt «Det digitale Agder» (informasjonsskriv vedlagt). Det er en uttalt politisk målsetting at dekningen for mobiltjenester skal være god der mennesker bor og oppholder se9. Denne målsettingen er videreført i regi av Fylkeskommunen ved dette samarbeidsprosjektet med Telenor. Mobildekning er viktig i forhold til sikkerhet i en eventuell nødsituasjon, både i områder der folk bor og oppholder seg til vanlig, veistrekninger, jernbanestrekninger, samt i skog og mark eller på sjøen. Her er det spesielt viktig å forbedre dekningen langs vei 57. Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene, da god mobildekning vil øke sikkerheten og tryggheten til folk som bor og ferdes i området, samt at god dekning er en forutsetning for næringslivet og samfunnsutviklingen. Arealdisponering - Planstatus mv. Gjeldende plan Navn på plan Kommuneplanenes arealdel Kommuneplanen for Vennesla a~e~nb~ ~ Pro lnvenia søker på oppdrag fra Telenor, om oppføring av en basestasjon for mobil telekommunikasjon. Tiltaket vil bestå av en telemast med en høyde på ca 31 meter, samt en utstyrshytte på ca 8 kvm. Mast og hytte flys opp med helikopter og plasseres på plasstøpt fundament. Videre er det behov for fremføring av strøm til basestasjonen, noe som kraftlag med konsesjon i området vil ivareta. Bakgrunnen for ønsket om oppføring av en basestasjon på omsøkt plassering, er utbygging av et stabilt kommunikasjonsnettverk i omkringliggende område. Det hele er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor, kommunen og fylkeskommunen, kalt Det Digitale Agder (DDA). Basestasjonen vil bedre dekningen for mobil tale og mobil datatrafikk (GSM og UMTS/3G) i et stort område og da spesielt langs vei 57 sørover mot Røyknes, samt bebyggelse i området Samkom med mer. Tiltaket vil bli meldt inn som luftfartshinder, dersom det innvilges tillatelse og samtidig med søknad om igangsettelsestillatelse. Grunnrettsavtale med grunneier foreligger. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD:4jj~~4sI~ffUtskriftstidsdato: Side I av 2

10 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) zccsz Spørsmål t~i~j merkflader vedrørende nabovärsel Ansvarlig søker navn PRO INVENIA AS Kontaktperson navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon Kenneth Pettersen byggesak~proinvenia.no Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søkerltiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Navn Postadresse e-postadresse PRO INVENIA AS Kalfarveien 72A, 5022 BERGEN byggesak~proinvenia.no ç!z~. Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Kart Situasjonskart Tegning ny fasade Annet Slgnerlng fl fl Informasjon DDA prosjektet Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Ansvarlig søker Dato!10h Signatur g Gjentas med blokkbokstaver Oversiktskart Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

11 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden,ir% Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester Vennesla Kalvåsen, 4715 ØVREBØ Per Skarpengiand Nabo!elendom Vennesla kommune, Gnr. 100, Bnr. 1 Widar Løyning, Adresse Røyknes, 4715 ØVREBØ G Varsel er sendt rekommandert G Varslet er mottatt Dato: Nabo!elendom Signatur: Poststedets reg.nr: Vennesla kommune, Gnr. 100 Bnr. 4, Andre Gnr./Bnr. 100/20 Berit Steen Sviland, Adresse Ålkjerlia, 4715 ØVREBØ G Varsel er sendt rekommandert G Varslet er mottatt Dato: For postverket Signatur: Poststedets reg.nr: G Samtykker i tiltaket Dato: G Samtykker i tiltaket Dato: Signatur: Denne de 1d1,.. pâ kvillering 8A NO kilsmi pi RA Signatur: Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. NO Samlet antall sendinger: Sign. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side i av i

12

13 Knutepunkt Sørlandet - Situasjonskart Sidè 1 av

14 Knutepunkt Sørlandet - Situasjonskart Side 1 av

15 59/14 Gnr/bnr 9/1 - søknad om dispensasjon fra LNF-formål og kommuneplanens bestemmelse om byggegrense langs vann og vassdrag Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 9/1 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 6

16

17

18

19

20

21

22

23

24 m Målestokk 1 : 7500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /1 Tilknyttede grunneiendommer: 9/1 Markslag (AR5) 7 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite w Produktiv skog Annet markslag 2.5 Bebygd, samf, vann, bre Ikke klassifisert 0.0 Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

25 60/14 Gnr/bnr 83/12 - Nordbø - søknad om deling av landbrukseiendom. Søker: Lisbeth og Knut Føreland Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 83/12 Saksbehandler Trude Engesland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 7

26

27

28

29 Omsøkt område m Målestokk 1 : ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /12 Tilknyttede grunneiendommer: 83/12 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 3.8 M Skog av middels bonitet 15.8 L Skog av lav bonitet i Uproduktiv skog Myr 49.1 Åpen jorddekt fastmark 7.4 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 1.5 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

30 61/14 Gnr/bnr 2/250 - søknad om deling - Kvarstein Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 2/250 Saksbehandler Trude Engesland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 8

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 62/14 Gnr/bnr 23/280 - Bruvegen 1 - søknad om tillatelse - rammetillatelse m/dispensasjon for tilbygg verkstedbygg og oppgradering garderobeforhold. Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 23/280 Saksbehandler Jan Erik Heddeland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 9

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 63/14 Gnr/bnr 95/3 - søknad om gjenoppbygging av nedbrent fritidsbolig på Båselandsheia Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. Gnr/bnr 95/3 Saksbehandler Leif Robert Sakariassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 10

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ellen Synnøve Paust Deres ref.: 13/02498 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2014/1307 Arkivkode: Vennesla kommune Postboks Vennesla Uttalelse til søknad om dispensasjon for gjenoppføring av fritidsbolig etter brann på gnr/bnr 95/3 - Båselandsheia Vi viser til oversendelse fra Vennesla kommune datert Det søkes om å føre opp en erstatningshytte for eksisterende hytte på gnr/bnr 95/3 som brant ned til grunnen etter en skogbrann i Søknaden omfatter også gjenoppføring av vedskjul/utedo. Det opplyses i søknaden at hytta som brant ned hadde en grunnflate på ca. 25m 2. Omsøkte hytte vil bli oppført i laft og vil få en størrelse på om lag 40m 2. Nytt vedskjul/utedo oppgis til å bli ca. 10m 2. Avstanden fra omsøkt hytte til Homevann er ca. 27 meter. Gnr/bnr 95/3 omfattes av reguleringsplan for Båselandsheia Hytteområde vedtatt hvor eiendommen er regulert til spesialområde friluftsområde på land. Gjenoppføring av hytter etter brann er ikke hjemlet i reguleringsbestemmelsene, og søknaden krever derfor dispensasjon fra formålet i planen. Forutsatt at omsøkte hytte ikke føres opp nærmere Homevann enn hytta som brant ned, har miljøvernavdelingen ingen spesielle merknader til søknaden. Vi vil imidlertid anbefale at vedskjul/utedo plasseres i nær tilknytning til hovedhytta, slik at en unngår unødig spredning av bebyggelse på tomta som kan vanskeliggjøre allmennhetens bruk av strandsonen til Homevann. Med hilsen Magnus Thomassen (e.f.) ass. miljøverndirektør Ellen Synnøve Paust senioringeniør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

74 64/14 Gnr/Bnr 23/1 - søknad fra Vennesla Sportsfiskerforening om forlengelse av evalueringsperiode Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Silvio Krieger Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 11

75

76

77 65/14 Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - søknad om fradeling og oppretting av to boligtomter Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 52/2 Saksbehandler Silvio Krieger Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 12

78

79

80 Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Deres ref.: 13/03068 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2013/5583 Arkivkode: Vennesla kommune Postboks Vennesla Horrisland - uttalelse til søknad om fradeling av to boligtomter fra gnr. 52, bnr. 2 Vi viser til søknad oversendt fra kommunen til uttalelse den Søknaden gjelder dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for fradeling av to boligtomter fra gnr. 52, bnr. 2 på Horrisland i Vennesla. Området ligger rett utenfor et større område satt av til LNF-område for spredt boligbebyggelse i kommuneplanen. Tomtene som søkes fradelt er på ca. 1 dekar hver. Den østligste av tomtene ligger nærme et jorde på ca. 7 dekar. I kommuneplanens bestemmelser knyttet til LNF med spredt bolig eller fritidsbebyggelse er det angitt lokaliseringskriterier for ny bebyggelse. Blant annet står det i punkt k, at byggegrensen mot jordbruksareal er minimum 15 meter. Vi regner med at kommunen følger opp lokaliseringskriteriene også ved behandling av dispensasjonssaker i LNF-områder. Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling har ellers ingen vesentlige kommentarer til søknaden. Med hilsen Magnus Thomassen ass. miljøverndirektør Vibeke Wold Sunde seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

81 1 von :19 Utskrift oversiktskart

82 formål i arealplan Vennesla kommune Eiendomsgrensene i kartet er ikke rettsgyldig Målestokk 1:2000 Formål i kommuneplan: Landbruk-, natur- og friluftsformål med tillatt spredt boligbebyggelse tomt Formål i kommuneplan: Landbruk-, natur- og friluftsformål uten tillatt spredt bebyggelse tomt 2

83 omsøkt tomt 1 Vennesla kommune Eiendomsgrensene i kartet er ikke rettsgyldig Målestokk 1:2000 jord / skog omsøkt tomt 2 eksisterende bolig eksisterende bolig

84 landbruk Vennesla kommune Eiendomsgrensene i kartet er ikke rettsgyldig Målestokk 1:2000 beite tomt dyrka jord tomt 2

85

86

87 66/14 Adressetildeling - Homme Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. --- Saksbehandler Kjell Øyvind Greibesland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 13

88

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 15/13 12/05831-2 16/13 12/05681-4

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 Arkivsaksnr.:14/1467 SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *) standard norge Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse El Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/03786-17 121/12 12/02714-8

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof Hof kommune Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold 3090 Hof Flotte skogteiger i Hof kommune NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33 39 53

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Arild R Syvertsen, avd leder plan og utvikling orienterer om

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Frolandsvegen 151 3880 Dalen Nærhet til turmuligheter, fjellet, fiske og jakt. Egen setervoll. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer