MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: 24. november Merknader: Behandlede saker: 73 79/05 Underskrifter: Roger Hansen, Siv Anita Steel, Inga Manndal (til og med sak 76/05), Harald Hansen Per Carstens Roy Pettersen (møtte for Per Carstens) Rådmann Svein Tønnessen, kontorsjef Bengt Ole Ekrem Styreformann i Nordkyn Havneutvikling AS Kåre Karlstad. (Orienterte om havneprosjektet under sak 0075/05) Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn, 1. desember 2005 Roy Pettersen Roger Hansen Siv Anita Steel Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0073/05 05/00934 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0074/05 05/00935 REFERATER 0075/05 05/00936 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0076/05 05/00814 LEDERLØNNSFORHANDLINGER ÅR /05 05/00633 BUDSJETT /05 05/00761 REVISJONSORDNINGEN - OPPSIGELSE FRA FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OG FORVALTNINGSKONTROLLEN IS 0079/05 05/00960 SALG AV KOMMUNAL BOLIG I GAMVIK BAKERIVEIEN 12 Side 2 av 24

3 0073/05 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innstilling: Møteinnkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Behandling: Ingen merknader til innkallingen. Forslag fra ordfører Roger Hansen: Som protokollunderskrivere velges Siv Anita Steel og Roy Pettersen. Enstemmig vedtatt Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Siv Anita Steel og Roy Pettersen. Enstemmig vedtak. 0074/05 REFERATER Innstilling: Referatene tas til orientering. Behandling: Følgende referater ble lagt fram for utvalget: Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 05/ ADM/SEK/SVT 046 & /05 Nordkyn Havneutvikling AS Vedrørende mottatte fakturaer samt videre avtale med kommunen 05/ ADM/SEK/SVT 046 & /05 Nordkyn Havneutvikling AS Avtale med kommunen om ivaretakelse av tiltaksarbeidsfunksjoner 05/ ADM/SEK/SVT /05 SEG Tanafjordprosjektet - prosjektrapport og anmodning om utbetaling Vedtak: Referatene tas til orientering. Side 3 av 24

4 Enstemmig vedtatt. 0075/05 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Innstilling: Behandling: 1. Status havneprosjekt i Mehamn Kåre Karlstad orienterte om saken. 2. Omlegging av fraktruter fra sjø- til landbasert, konsekvenser for Hurtigruta Grupperingene kommer med momenter til en uttalese om dette til førstkommende kommunestyremøte. 3. Stiftelsemøtet i Midt-Finnmark PPD IKS Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å representere kommunen på Stiftelsesmøtet i Midt-Finnmark PPD IKS 2. desember Bemanningssituasjonen i administrasjonen Rådmannen orienterte om saken. Spesielt angående teknisk etat og sosialetaten. 5. Forespørsel om kjøp av hus i Gamvik, Bakeriveien 12. Rådmannen orienterte om saken. Utvalget besluttet å behandle dette som egen sak (79/05) 6. Salg av Herredshuset i Gamvik. Saken blir fremmet for kommunestyret på førstkommende møte. Vedtak: 1. Status havneprosjekt i Mehamn Kåre Karlstad orienterte om saken. 2. Omlegging av fraktruter fra sjø- til landbasert, konsekvenser for Hurtigruta Grupperingene kommer med momenter til en uttalese om dette til førstkommende kommunestyremøte. 3. Stiftelsemøtet i Midt-Finnmark PPD IKS Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å representere kommunen på Stiftelsesmøtet i Midt-Finnmark PPD IKS 2. desember Bemanningssituasjonen i administrasjonen Rådmannen orienterte om saken. Spesielt angående teknisk etat og sosialetaten. 5. Forespørsel om kjøp av hus i Gamvik, Bakeriveien 12. Rådmannen orienterte om saken. Utvalget besluttet å behandle dette som egen sak (79/05) 6. Salg av Herredshuset i Gamvik. Saken blir fremmet for kommunestyret på førstkommende møte. 0076/05 LEDERLØNNSFORHANDLINGER ÅR Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Side 4 av 24

5 Behandling: Utvalget fikk seg forelagt forhandlingsprotokollene fra forhandlingsmøter 24. november om lederlønn med Utdanningsforbundet, KFO og Fagforbundet. Utvalget drøftet saken. Vedtak: Forhandlingsprotokollene fra forhandlingsmøter 24. november om lederlønn med Utdanningsforbundet, KFO og Fagforbundet godkjennes. Enstemmig vedtatt. 0077/05 BUDSJETT 2006 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2006 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2006 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2006 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Arbeidet med rullering av økonomiplan for perioden 2006 til 2009 settes i gang tidlig på nyåret. Regnskapsresultatet for 2005 skal være kjent pr og da vil dette kunne tas hensyn til som grunnlag for rammer for budsjett Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.635,- Mellom 4-6 G 2.045,- Over 6 G 2.250,- Side 5 av 24

6 Satsene er ekskl. kostpenger. Maksimumssatsene er redusert med 250,-/mnd med bakgrunn i regjeringen Stoltenbergs opptrappingsplan for barnehagesektoren. Samme reduksjon er lagt inn på de øvrige to betalingskategorier. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Side 6 av 24

7 Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1185,-(ingen økning) ¾ plass: 1452,-,-(ingen økning) Kulturskolen: Satsene fra 2004 beholdes. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 464,- 2. aktivitet: 237,- 3. aktivitet: søsken: 237,- 2. søsken: 124,- VOKSNE: 1. aktivitet: 827,- 2. aktivitet: 402,- 3. aktivitet: 288,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 232,- pr. time for lag og foreninger. 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 2005: 2006 Økning i %: Tilknytningsavgift vann/avløp: 60,- pr m2 60,- pr m2 0 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeindustri: 6,00 5, Årsavgift vann målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,00 5,25-12,50 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri: ,50-2,26 Årsavgift avløp målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,65 6,50-2,26 Minste årsavgift vann boliger/andre bygg: ,50 Minste årsavgift avløp boliger/andre bygg: ,26 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: ,00 Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet 1026 * Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet 1026 ** Feiing pr røkløp: ,00 Tilsyn med fyringsanlegg (minst hvert 4. år) ,00 Leie av vannmåler: * Satsen er ny, jfr. vedtak i KST , sak 0043/05 ** Satsen er ny, jfr samme vedtak For en vanlig husholdning vil de kommunal eiendomsavgiftene (VAR gebyrene) øke med 28,- pr år. Det vil si en økning på 0,39% Alle priser i tabellen er uten mva. LEIEPRISER UTEETATEN : Lastebil Traktorgraver Side 7 av 24

8 Lastebilen utleies kun med sjåfør. Leies kun ut med sjåfør ,- pr. time Timepris ,- pr. time og i helger 575,- pr. time Timepris og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris , Timepris og i helger 650,- Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris , Timepris og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Sementblander, stor : Sementblander, liten Timepris 250,- Timepris 65,- Døgnpris 820,- Døgnpris 360,- Ukepris 3000,- Ukepris 1300,- Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at Kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Side 8 av 24

9 Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene er ikke endret fra Leie av lagerplass i kommunale bygg: Plass til bil: 1000,- pr år. Plass til båt: 650,- pr år Plass til scooter: 500,- pr år Sluffe/slede: 200,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 9 av 24

10 3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time Basseng pr. time 175,- private leiere 88,- idrettslag aktiv trening. Privat leie av ungdomsklubben kr pr. time. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik herredshus: Inntektsbringende arrangementer 319,- Møter 129,- Side 10 av 24

11 Festarrangementer 1 dag 371,- Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,- Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Ingen økning av gjeldende satser. Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 82,- 41,- Hjemmesykepleiens pasienter 52,- 23,- Andre 103,- 52,- For brukere som har behov for emballert mat, tillegges 2,50,- pr. porsjon. Korttidsopphold på institusjoner: 61,- pr. dag eller pr. natt. 122,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp: Netto inntekt under 2G: kr ,- kr. 15,00 pr time/52,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr , ,- kr. 21,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr , ,- kr. 42,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr ,- kr. 56,00 pr time Side 11 av 24

12 Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 515,- Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Side 12 av 24

13 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol: Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 7. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 3. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 445,- (1 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 890,- (2 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg og administrasjonsutvalget: 300,- Leder av de samme hovedutvalgene: pr. år. Side 13 av 24

14 Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte. Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 4. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 8. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Engasjementsstillingen som prosjektmedarbeider i 100% på kultursektoren gjøres om til en 100% fast stilling som kulturkonsulent fra Stillingen tillegges også spesielt ansvar for å følge opp FYSAK-prosjektet samt å fungere som brannvernleder på de kommunale bygg i Mehamn som pt. ikke har dette. Det foretas en reduksjon i assistentressurs i Gamvik barnehage med 50% med virkning fra Årsaken skyldes lavt barnetall som sogner til barnehagen fra neste barnehageår. I utgangspunktet kunne reduksjonen vært på nok en 50% stilling, men denne beholdes for å kunne gi et SFO tilbud i Gamvik fra høsten 2006 i regi av barnehagen. Med bakgrunn i at en bruker av Mehamn barnehage med spesielle behov går over i skolen foretas følgende reduksjoner i stillinger ved Mehamn barnehage fra 01.08: - 86% assistent i fast stilling knyttet til barn med særskilt behov nedlegges % stilling som førskolelærer i vikariat utløper Til sammen 120% stilling som assistent ved Mehamn skole overføres til ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingene er knyttet til en multihandikappet elev med spesielle behov. Overføringen har sammenheng med den statlige refusjonsordningen for tyngre brukere. Behandling: Utvalget fikk seg forelagt uttalelser om budsjettet i vedtaks form fra AMU, Administrasjonsutvalget og Eldrerådet. Side 14 av 24

15 Forslag innlevert til saken fra Inga Manndal: Ved opprettelse av fast stilling som kulturkonsulent skal denne lyses ut. Utvalget drøftet saken. Punkt 7 Godtgjørelse til kommunale ombud: Satsene justeres i henhold til rådmannens endrede regulativlønn. I underpunkt 4 legges det inn dekning av utgifter til barnepass. Ellers som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2006 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2006 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2006 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Arbeidet med rullering av økonomiplan for perioden 2006 til 2009 settes i gang tidlig på nyåret. Regnskapsresultatet for 2005 skal være kjent pr og da vil dette kunne tas hensyn til som grunnlag for rammer for budsjett Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.635,- Mellom 4-6 G 2.045,- Over 6 G 2.250,- Satsene er ekskl. kostpenger. Maksimumssatsene er redusert med 250,-/mnd med bakgrunn i regjeringen Stoltenbergs opptrappingsplan for barnehagesektoren. Samme reduksjon er lagt inn på de øvrige to betalingskategorier. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Side 15 av 24

16 Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1185,-(ingen økning) ¾ plass: 1452,-,-(ingen økning) Kulturskolen: Satsene fra 2004 beholdes. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 464,- 2. aktivitet: 237,- 3. aktivitet: søsken: 237,- 2. søsken: 124,- VOKSNE: 1. aktivitet: 827,- 2. aktivitet: 402,- 3. aktivitet: 288,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 232,- pr. time for lag og foreninger. 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 2005: 2006 Økning i %: Tilknytningsavgift vann/avløp: 60,- pr m2 60,- pr m2 0 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeindustri: 6,00 5, Årsavgift vann målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,00 5,25-12,50 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri: ,50-2,26 Årsavgift avløp målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,65 6,50-2,26 Minste årsavgift vann boliger/andre bygg: ,50 Minste årsavgift avløp boliger/andre bygg: ,26 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: ,00 Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet 1026 * Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet 1026 ** Feiing pr røkløp: ,00 Tilsyn med fyringsanlegg (minst hvert 4. år) ,00 Leie av vannmåler: * Satsen er ny, jfr. vedtak i KST , sak 0043/05 ** Satsen er ny, jfr samme vedtak For en vanlig husholdning vil de kommunal eiendomsavgiftene (VAR gebyrene) øke med 28,- pr år. Det vil si en økning på 0,39% Alle priser i tabellen er uten mva. LEIEPRISER UTEETATEN : Lastebil Traktorgraver Side 16 av 24

17 Lastebilen utleies kun med sjåfør. Leies kun ut med sjåfør ,- pr. time Timepris ,- pr. time og i helger 575,- pr. time Timepris og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris , Timepris og i helger 650,- Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris , Timepris og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Sementblander, stor : Sementblander, liten Timepris 250,- Timepris 65,- Døgnpris 820,- Døgnpris 360,- Ukepris 3000,- Ukepris 1300,- Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at Kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Side 17 av 24

18 Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene er ikke endret fra Leie av lagerplass i kommunale bygg: Plass til bil: 1000,- pr år. Plass til båt: 650,- pr år Plass til scooter: 500,- pr år Sluffe/slede: 200,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 18 av 24

19 3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time Basseng pr. time 175,- private leiere 88,- idrettslag aktiv trening. Privat leie av ungdomsklubben kr pr. time. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik herredshus: Inntektsbringende arrangementer 319,- Møter 129,- Side 19 av 24

20 Festarrangementer 1 dag 371,- Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,- Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Ingen økning av gjeldende satser. Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 82,- 41,- Hjemmesykepleiens pasienter 52,- 23,- Andre 103,- 52,- For brukere som har behov for emballert mat, tillegges 2,50,- pr. porsjon. Korttidsopphold på institusjoner: 61,- pr. dag eller pr. natt. 122,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp: Netto inntekt under 2G: kr ,- kr. 15,00 pr time/52,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr , ,- kr. 21,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr , ,- kr. 42,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr ,- kr. 56,00 pr time Side 20 av 24

21 Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 515,- Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Side 21 av 24

22 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol: Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 7. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 3. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 458,- (1 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 916,- (2 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg, administrasjonsutvalget og eldrerådet: 300,- Leder av de samme hovedutvalgene: pr. år. Side 22 av 24

23 Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte. Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 4. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. Dokumenterte utgifter til barnepass i forbindelse med møter og lignende, dekkes med inntil kr 150,- pr time. 8. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Engasjementsstillingen som prosjektmedarbeider i 100% på kultursektoren gjøres om til en 100% fast stilling som kulturkonsulent fra Stillingen tillegges også spesielt ansvar for å følge opp FYSAK-prosjektet samt å fungere som brannvernleder på de kommunale bygg i Mehamn som pt. ikke har dette. Stillingen lyses ut. Det foretas en reduksjon i assistentressurs i Gamvik barnehage med 50% med virkning fra Årsaken skyldes lavt barnetall som sogner til barnehagen fra neste barnehageår. I utgangspunktet kunne reduksjonen vært på nok en 50% stilling, men denne beholdes for å kunne gi et SFO tilbud i Gamvik fra høsten 2006 i regi av barnehagen. Med bakgrunn i at en bruker av Mehamn barnehage med spesielle behov går over i skolen foretas følgende reduksjoner i stillinger ved Mehamn barnehage fra 01.08: - 86% assistent i fast stilling knyttet til barn med særskilt behov nedlegges % stilling som førskolelærer i vikariat utløper Til sammen 120% stilling som assistent ved Mehamn skole overføres til ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingene er knyttet til en multihandikappet elev med spesielle behov. Overføringen har sammenheng med den statlige refusjonsordningen for tyngre brukere. Enstemmig vedtatt. Side 23 av 24

24 0078/05 REVISJONSORDNINGEN - OPPSIGELSE FRA FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OG FORVALTNINGSKONTROLLEN IS Innstilling: 1. Gamvik kommunestyre vedtar tre ut av Finnmark Kommunerevisjon IKS og Forvaltningskontrollen IS med virkning fra og med budsjettåret Administrasjonen gis fullmakt til å utrede alternative løsninger for regnskaps- og forvaltningsrevisjon, herunder innhente tilbud fra andre aktører med tanke på å redusere revisjonskostnadene. 3. Samarbeidet med Kontrollutvalgan IS om ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene videreføres. Behandling: Vedtak: 1. Gamvik kommunestyre vedtar tre ut av Finnmark Kommunerevisjon IKS og Forvaltningskontrollen IS med virkning fra og med budsjettåret Administrasjonen gis fullmakt til å utrede alternative løsninger for regnskaps- og forvaltningsrevisjon, herunder innhente tilbud fra andre aktører med tanke på å redusere revisjonskostnadene. 3. Samarbeidet med Kontrollutvalgan IS om ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene videreføres. Enstemmig vedtatt. 0079/05 SALG AV KOMMUNAL BOLIG I GAMVIK BAKERIVEIEN 12 Innstilling: Behandling: Forslag fra ordfører Roger Hansen: Med bakgrunn i innkommet henvendelse om kjøp av Bakeriveien 12 i Gamvik, vedtar formannskapet å selge eiendommen til Inger-Merete Rolfsdatter 9775 Gamvik kr ,-. Saken ble tatt opp til avstemming; vedtatt med 3 mot 1 stemme. Vedtak: Med bakgrunn i innkommet henvendelse om kjøp av Bakeriveien 12 i Gamvik, vedtar formannskapet å selge eiendommen til Inger-Merete Rolfsdatter 9775 Gamvik kr ,-. Vedtatt med 3 mot 1 stemme. Vedtaket refereres for kommunestyret i førstkommende møte, ref. Reglement for politiske utvalg revidert juni Side 24 av 24

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 02.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 10.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Frank

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/12 12/765 PRISER OG AVGIFTER 2013 I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før møtet vil Destinasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.12.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 19.12.2008 Tid: 14oo MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Frank Myklebust, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 06.06.2014 Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 17.10.2014 Tid: 09:00-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2010 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer