BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER"

Transkript

1 BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER CPD CPR CPD CPR Sirkulære-PKIR3G / PKIR EI30S / EI60S / EI90S / EI0S / EI80S & EKIR EI30S &E60S Rektangulære - PKIS3G / PKIS EI90S / EI0S For eksplosjonsfarlige områder: Sirkulære PKI-Ex-R-EI60 / 90 / 0S Rektangulære PKI-Ex-S-EI90 / 0S INSTALLASJON, DRIFT OG INSPEKSJONSMANUAL ALLE BRANNSPJELD MÅ INSTALLERES JF. DENNE MANUALEN! Dokumentet er oversatt fra engelsk PP-8 Systemair 0 / 04

2 / PKIR, PKIS Installasjonsmetoder for sirkulære brannspjeld Navn Sertifikat nr. Aktiveringsmekanisme Dimensjon område (mm) Installasjon ) Tung vegg Lettvegg Tak Brannmotstand Testet med undertrykk (Pa) PKIR3G PKIR-EI60S PKIR-EI90S PKIR-EI0S CPR CPD ZV, DV opp til DV9-T-SR ZV, DV opp til DV9-T-SR ZV, DV opp til DV9-T-W ZV, DV opp til DV9-T-W ø 00 opp til 400 ø > 400 opp til 630 ø > 400 opp til 000 tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI60 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI90 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - EI0 montasjesett (ve ho i o) S, tørr EI60 (ve ho i o) S, tørr brannklassifisert veggjennomføring EI90 (ve ho i o) S ø > 400 opp til 000 ), tørr ) EI0 (ve ho i o) S Tab. : Tillatt installasjonsmetoder for sirkulære brannspjeld basert på brannmotstand Installasjonsmetode for rektangulære brannspjeld Navn Sertifikat nr. Aktiveringsmekanisme Dimensjon område (mm) Installasjon ) Tung vegg Lettvegg Tak Brannmotstand Testet med undertrykk (Pa) PKIS3G PKIS-EI90S PKIS-EI0S CPR CPD ZV, DV opp til DV9-T-SR ZV, DV opp til DV9-T-W opp til W > 800 mm og / eller H > 600 mm opp til ) opp til ) tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI60 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI90 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - EI0 montasjesett (ve ho i o) S, tørr EI90 lettvegg (ve ho i o) S EI0 (ve ho i o) S Tab. : Tillatt installasjonsmetoder for rektangulære brannspjeld basert på brannmotstand Brannspjeld er sertifiserte iht. NS-EN 5650, testet iht. NS-EN366- og klassifisert iht. NS-EN IHT. NS-EN 5650 MÅ ALLE BRANNSPJELD INTALLERES IHT. INSTALLASJONSMANUALEN GITT AV PRODU- SENT NB: ) Veggene må ha brannmotstand lik eller bedre enn tabell 3-5 i NS-EN 366- ) Dimensjon over ø800 mm kun installasjon i tak, for vertikal vegg - eller tørr installasjon med dekkplater 3) Alle bærende konstruksjoner 4) Tung vegg og tak

3 Oppheng Åpning i vegg Stålramme i vegg PKIR, PKIS 3 / Oppheng PKIR Fig. : Våt installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld ved bruk av branntettemasse, mørtel eller betong PKIS Oppheng 3G Oppheng EI60, 90, 0 Oppheng 3G Oppheng EI60, 90, 0 PKIR PKIS Fig. : Tørr installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld med mineralull og dekkplater Oppheng Oppheng PKIR PKIS Fig. 3: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld med brannklassifisert veggjennomføring

4 4 / PKIR, PKIS Oppheng Oppheng Fig. 4a: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld ved bruk av montasjesett 30 ~50 ø6, 30 ~50 ø6, 30 W W W W ødn -,5 ød ødn -,5 W W (W+88) (H+88) 95 for tung vegg for lettvegg PKIR PKIS ~50 ø6, W H (W+50) (H+50) IKRR IKRS IKSS Fig. 4b: Montasjesett (IKRR, IKRS, IKSS) DN W W W 3 D D (mm) Tab. 3: Standard dimensjoner av IKRR, IKRS og utsparing

5 PKIR, PKIS 5 / ødn ødn+0 W H (W+0) (H+0) min min ± 5 S PKIR 50 S PKIS Fig. 5: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld på vegg ødn ødn+0 W H (W+0) (H+0) min min ± 5 L = max. S 50 L = max. mm S 3 PKIR Fig. 6: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld utenfor vegg 6 PKIS Bryter Fremre dekkplate DN > ø 400 mm Fremre dekkplate ø mm Bakre dekkplate ø mm Fig. 7: Fremre og bakre dekkplate for PKIR Fig. 8: Termisk sikring med testbryter

6 6 / PKIR, PKIS Manuell Med aktuator KONTAKT ELEKTRO- MAGNET AKTUATOR BELIMO Aktiviseringsmekanisme Type strøm ZV DV DV- DV3 DV5 DV5- DV4 DV6 DV6- DV3C * DV5C * DV5C- * DV3B DV5B DV5B- DV4B DV6B DV6B- DV3D * DV5D * DV5D- * DV7 DV7-T DV9 DV9-T DV9-ST DV9-T-ST DV9-W DV9-T-W DV9-SR DV9-T-SR Strøm Spenning Åpen AC/DC 30 V Lukket AC/DC 30 V 4 V IMPULS AC 30 V TILKOBLING DC 4 V BRUTT TILKOBLING BLF / BF 4 V AC 30 V DC 4 V 30 ** 30 V 30-T 30 V 4 ** 4 V 4-T 4 V 4-ST ** 4 V 4-T-ST 4 V 4-W ** 4 V 4-T-W 4 V 4-SR ** 4 V 4-SR-T 4 V Tab. 4: Oversikt over aktiviseringsmekanisme jf. bestillingskode NB: * Kun for dimensjon opp t.o.m. 800 x 600 mm og opp t.o.m ø400 mm ** Aktuator uten termosikring (ikke tillatt jf 4..., NS-EN 5650) Forklaring DC - Likespenning AC - Vekselspenning 30 eller 4 - Aktuator 30 V eller 4 V T - Aktuator med termosikring ST - Aktuator med trafo og kommunikasjonsenhet BKN30-4 W - Aktuator med kabler for trafo og kommunikasjonsenhet SR - Modulerende aktuator med 0-0 V styring Elektromagnetisk impuls tilkobling Elektromagnetisk brutt tilkobling Indikasjon stengt Indikasjon åpen U U U U E E 4 3 Fig. 9: Tilkobling av elektromagneter og endekontakter jf. Tab. 4 åpen stengt 3 stengt i impuls tilkobling 4 stengt etter brutt tilkobling U = spenning jf. Tab. 4 E = elektromagnetisk jf. Tab. 4 DV3, DV5, DV5- - Elektromagnet EVJ, MEP Postřelmov, AC 4V 50Hz, 0/,70 A, Maks. strømtrekk 40 VA, stengetid 00 ms, IP0 Kontakt åpen/stengt - Mikrobryter Zippy vk-03 3A 5/50VAC DV4, DV6, DV6- - Elektromagnet EAS 055-, MEP Postřelmov, AC 30 V, 6 W, belastning 00%, IP65

7 PKIR, PKIS 7 / NB! Advarsel: Hovedtilførsel strøm N L En bryter som frakobler lederne (med en åpning på minimum 3 mm) er nødvendig for å koble fra strømforsyningen Parallellkobling for flere aktuatorer er mulig. Strømforbruk må kontrolleres! NB! Strømtilførsel via isolert trafo. Parallellkobling for flere aktuatorer er mulig. Strømforbruk må kontrolleres! NB! Strømtilførsel via isolert trafo. Parallellkobling for flere aktuatorer er mulig. Strømforbruk må kontrolleres! BELIMO BLF30-T, BF30-T Fig. Aktuator tilkobling skjema for DV7-T BELIMO BLF4-T, BF4-T Fig. : Aktuator tilkobling skjema for DV9-T BELIMO BF4-SR-T Fig. Aktuator tilkobling skjema EMI S 3 S 3 Fig. 3: Manuell aktiviseringsmekanisme med elektromagnet i impuls tilkobling for brannspjeld med dimensjoner ø mm og mm opp til 800 v 600 mm Fig. 4: Manuell aktiviseringsmekanisme med elektromagnet i brutt tilkobling for brannspjeld med dimensjoner ø mm og mm opp til 800 v 600 mm S-S3 - mikrobryter Zippy ADW-N3S-0E0-EA00-Z - 3A 5/50VAC EMI - elektromagnetisk impuls tilkobling EMH - holdemagnet brutt tilkobling Fig. 5: Elektrisk tilkobling for Schischek ExMax-5 BF aktuator med FireSafe termisk sikring

8 8 / PKIR, PKIS Denne installasjon, drift og inspeksjonsmanualen gjelder for brannspjeld type PKIR og PKIS med brannmotstand EI30S, EI60S, EI90S, EI0S og for brannspjeld type PKIR3G og PKIS3G. Manualen gjelder også for evakueringsspjeld EKIR EI30S & E60S (videre i teksten vil vi bruke navn på spjeld hvis det gjelder både brannspjeld og evakueringsspjeld).tillatt installasjonsmetoder finner man i Tab. og Tab.. Manualen gjelder også for brannspjeld justert iht. samsvar med 94/9/ EK direktivet, som spesifiserer tekniske krav til utstyr og beskyttelse av utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder - brannspjeld er klasse II, kategori /-G for beskyttelse mot antennelse av gasser som tilhører eksplosjonsklasse IIB iht. til STN EN 3463-:009. Manualen inneholder basisinformasjon og krav vedr. installasjon, drift og inspeksjon som må følges for å sikre feilfri drift. Vennligst les manualen nøye. Advarsel Enkelte deler av brannspjeldet kan ha skarpe kanter. Bruk derfor hansker når brannspjeldet håndteres. For å unngå elektrisk støt, brann eller annen skade som kan oppstå i forbindelse med feil bruk eller behandling av produktet, er det viktig å ta hensyn til følgende: Spjeldet må installeres iht. installasjonsanvisningen og av trenet personell Inspeksjon av spjeld må utføres iht. vedlikehold og inspeksjonsmanual. Driftsforhold Systemair brannspjeld stenger ventilasjonskanaler, der kanalene passerer gjennom vegg eller tak som er del av brannskillet. I tilfelle brann fungerer brannspjeldet som sikkerhetselement ved at de stenger på egen hånd for å unngå brann- og røykspredning gjennom ventilasjonssystemet i den definerte tiden gitt av brannskillet. PKI brannspjeld er beregnet for installasjon gitt iht. Tab. og Tab. Alle brannspjeld har manuell eller elektrisk styringsmekanisme som standard. Brannspjeld er beregnet for montasje på steder som er beskyttet mot ytre værpåkjenninger, samt kanaler som distribuerer luft uten mekanisk eller kjemisk forurensning. Følgende forutsetninger gjelder: - Maks. lufthastighet m/s - Temperaturområde -0 til 60 C NB: Tilbehør som dekkplater for tørr installasjon PRR/PRS, adapter MPA, flenser for sirkulære spjeld RFA, og lignende (se brosjyre) kan bestilles separat. Som standard er alle brannspjeld utstyrt med termisk sikring som aktiverer og stenger brannspjeldet ved 7 ± C. Alle brannspjeld er passive og generer derfor kun lyd når brannspjeldet stenger eller åpner. Installasjonsmanual Alle kanaler som skal ansluttes brannspjeldet må understøttes eller henges opp på en slik måte at kanalens vekt ikke belaster spjeldet eller anslutningsdetaljene. Spjeldet må ikke bære vekt fra omliggende konstruksjon, da dette kan føre til deformasjon av spjeldhus og feil på funksjon. Spjeldets utløsermekanisme kan plasseres på valgfri side av brannskillet, og plasseres lett tilgjengelig for inspeksjon. Avstand mellom spjeld må være minst 00 mm jf. NS-EN Avstand fra vegg / tak og brannspjeld må være minst 75 mm jf. NS-EN Brannspjeldet monteres i brannskillet på en slik måte at spjeldbladet befinner seg i brannskillet når spjeldet er i stengt posisjon. Brannspjeldet kan monteres i vegg eller tak med minimum tykkelse jf. NS-EN Alle brannspjeld kan monteres med spjeldaksling horisontalt eller vertikalt. Brannspjeld i eksplosjonsfarlige områder må kobles til jord etter montasje i kanal. Elektriske komponenter som monteres i eller på brannspjeld i eksplosjonsfarlige områder, må utføres iht. NS-EN VÅT INSTALLASJON av PKIR / PKIS brannspjeld i tung eller lettvegg eller tak, ved bruk av branntettemasse, mørtel eller betong (Fig. ). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 60 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +60 mm og H + 60 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Monter brannspjeldet med spjeldbladet i stengt posisjon, i midten av veggen slik at spjeldbladet befinner seg i veggen. Bruk den bøybare braketten for å feste brannspjeldet til veggen. 3. Fyll åpning mellom vegg og spjeld med branntettemasse, mørtel eller betong (). Se til at spjeldets funksjon ikke blir hindret. Unngå tilgrising av spjeld, da dette kan hindre korrekt funksjon. Tildekking av spjeld ved montering anbefales. 4. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 5. Sjekk spjeldets funksjon.. TØRR INSTALLASJON av PKIR/ PKIS brannspjeld i tung eller lettvegg eller tak ved bruk av mineralull og dekkplater (Fig. ). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 60 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +60 mm og H + 60 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Monter brannspjeldet med spjeldbladet i stengt posisjon, i midten av veggen slik at spjeldbladet befinner seg i veggen. Bruk den bøybare braketten for å feste brannspjeldet til veggen. 3. Monter dekkplater på den siden hvor festebraketten er. Dekkplatene skrues fast gjennom de forborede hullene. 4. Fyll åpning mellom vegg og spjeld med mineralull (4). Se til at spjeldets funksjon ikke blir hindret. 5. Monter dekkplater på motsatt side. Dekkplatene skrues fast gjennom de forborede hullene. 6. Åpning mellom dekkplatene, mellom dekkplater og vegg, samt mellom dekkplater og spjeld, tettes med brannfugemasse (f.eks. Intumex AN). 7. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 8. Sjekk spjeldets funksjon.

9 PKIR, PKIS 9 /.3 INSTALLASJON av PKIR / PKIS brannspjeld I BRANNKLASSIFISERT VEGGJENNOMFØRING (Fig. 3). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 0 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +0 mm og H + 0 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Forbered 50 kg/m 3 mineralullplate (), 00 mm tykk. Først limes mineralullplaten på brannspjeldet med egnet lim (f.eks. Intumex AC) på delen av brannspjeldet som skal inn i vegg. Etter limet har tørket er brannspjeld og mineralullplate klar for montasje. 3. Tilsett samme lim på utsparingens innside, samt på mineralullplatens utvendige kanter. Deretter plasseres mineralullplate og brannspjeld i utsparingen. Spjeldet skal monteres slik at spjeldbladet, i stengt posisjon, befinner seg i midten av veggen. Bruk den bøybare braketten for å feste brannspjeldet til veggen. 4. På hver side av vegg, samt på hver side av brannspjeldet, skal det påføres brannmaling med en bredde på 00 mm og en tykkelse på mm. 5. Før massen tørker, fjernes uønskede rester. 6. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 7. Sjekk spjeldets funksjon..4 INSTALLASJON av PKIR / PKIS brannspjeld ved bruk av MONTASJESETT (Fig. 4). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter D ± 5 mm for tung vegg, eller W 3 W 3 ± 5 mm for lettvegg, jf. Tab. 3. For rektangulært spjeld må utsparing være W + 0 mm og H + 0 mm ± 5 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Dette er den enkleste montasjemetoden. Plasser brannspjeld i åpning og fest med egnede skruer gjennom de forborede hullene. 3. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 4. Sjekk spjeldets funksjon..5 MONTASJE av PKIR / PKIS brannspjeld UTENPÅ VEGG (Fig 5). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 0 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +0 mm og H + 0 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Monter en kanal i den bærende strukturen. Press isolasjon rundt kanalen () og kutt kantene slik at den ligger flush med veggflatene. Velg isolasjonsmateriale som er godkjent for brannskillets brannklasse. Isolasjonens overflate dekkes med brannmaling jf. isolasjonsleverandørens anvisning (). Plasser brannspjeldet i kanalenden, og fest kun i under- og overkant. 3. Fest det sirkulære brannspjeldet i egnet oppheng (3). Opphenget skal plasseres slik at det understøtter brannspjeldet der hvor spjeldbladet er i stengt posisjon. For rektangulært spjeld benyttes U-profil (4). Gjengestag M0 benyttes for oppheng. 4. Påfør egnet lim (5) på den bærende konstruksjonen, slik at det er mulig å lime to lag 90 mm lag med isolasjon, med densitet ca 66 kg/m3. For sirkulære spjeld sikres isolasjonen med klammer på vanlig måte.for rektangulære spjeld sikres isolasjonen med sveisepinner. 5. Isolasjonens ende, og utvendig diameter med en bredde på 50 mm, dekkes med galvanisert plate (6) med en tykkelse på minst 0,9 mm. Platen festes til brannspjeld ved bruk av Texo skruer. OBS! Se til at skruene ikke hindrer spjeldbladets funksjon..6 MONTASJE av PKIR / PKIS brannspjeld UTEN- FOR VEGG (Fig 6). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 0 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +0 mm og H + 0 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Press isolasjon rundt kanalen () og kutt kantene slik at den ligger flush med veggflatene.velg isolasjonsmateriale som er godkjent for brannskillets brannklasse.isolasjonens overflate dekkes med brannmaling jf. isolasjonsleverandørens anvisning (). 3. Fest det sirkulære brannspjeldet i egnet oppheng (3). Opphenget skal plasseres slik at det understøtter brannspjeldet der hvor spjeldbladet er i stengt posisjon. For rektangulært spjeld benyttes U-profil (4). Gjengestag M0 benyttes for oppheng. 4. Isoler (5) brannspjeld og kanal mellom brannspjeld og bærende konstruksjon. Isolasjonen limes (5) på den bærende konstruksjonen. Det benyttes to lag 90 mm lag med isolasjon, med densitet ca 66 kg/m 3. For sirkulære spjeld sikres isolasjonen med klammer på vanlig måte.for rektangulære spjeld sikres isolasjonen med sveisepinner. 5. Isolasjonens ende, og utvendig diameter med en bredde på 50 mm, dekkes med galvanisert plate (7) med en tykkelse på minst 0,9 mm. Platen festes til brannspjeld ved bruk av Texo skruer. OBS! Se til at skruene ikke hindrer spjeldbladets funksjon. 6. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 7. Sjekk spjeldets funksjon. Driftsmanual Etter installasjon er det nødvendig å justere spjeld til driftsposisjon. Brannspjeld åpnes, evakueringsspjeld stenges.. Spjeld med aktuator Koble spjeldmotor til strøm (Fig. 0,,, 5), og spjeldet justeres til driftsposisjon.. Manuelt spjeld med smeltesikring Juster hendel i posisjon OPEN (Fig 3 og 4). Dersom endekontakter er tilkoblet (iht. Fig. 9), vil signal for åpent spjeld bli gitt.3 Manuelt spjeld med elektromagnet Prosessen er den samme som i pkt.., og i tillegg må elektromagnet tilkobles et styresystem, som vil gi signal til elektromagneten i tilfelle brann (Fig. 9) 6. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 7. Sjekk spjeldets funksjon.

10 0 / PKIR, PKIS 3 Brannspjeld funksjonskontroll 3. Manuelt spjeld Åpne spjeldbladet - drei hendel ved hjelp av en 4-kant nøkkel (spjeld dimensjon W 800 mm og H 600 mm) / drei hendel i OPEN posisjon og lås (spjeld dimensjon W > 800 mm og/eller W > 600 mm). Hendel må forbli i OPEN posisjon. Mikrobryter må detektere åpen posisjon dersom denne er tilkoblet.. Steng spjeldbladet - løs ut mekanisme ved hendel (spjeld dimensjon W 800 mm og H 600 mm) / dra ut låsepinne (spjeld dimensjon W > 800 mm og/eller W > 600 mm). Hendel må flytte seg til CLOSED posisjon og forbli låst i denne posisjonen. Mikrobryter må detektere stengt posisjon dersom denne er tilkoblet Åpne spjeldbladet - drei hendel ved hjelp av en 4-kant nøkkel (spjeld dimensjon W 800 mm og H 600 mm) / drei hendel i OPEN posisjon og lås (spjeld dimensjon W > 800 mm og/eller W > 600 mm). Hendel må forbli i OPEN posisjon. Mikrobryter må detektere åpen posisjon dersom denne er tilkoblet.. 3. Spjeld med aktuator Brannspjeldet må åpne, evt. må evakueringsspjeldet stenge, når aktuator tilkobles strøm. Pil på aktuator må vise posisjon 0. Vipp bryter på termisk sikring (Fig. 8), og hold den inntil brannspjeldet er helt stengt, evt. evakueringsspjeldet er helt åpent. Pil på aktuator må vise posisjon 90 o. Slipp vippebryter på den termiske sikringen. Brannspjeldet må åpne igjen, evt. evakueringsspjeldet må stenge igjen. Pil på aktuator må vise 0 som er normal driftsposisjon. Anbefalt prosedyre for funksjonstest og inspeksjon jf. NS-EN 5650:. Identifiser spjeld. Noter dato for inspeksjon 3. Kontroller elektrisk tilkobling (hvis montert). 4. Kontroller tilkobling av endebryter (hvis montert). 5. Sjekk at spjeld er rent, og rengjør om nødvendig. 6. Kontroller spjeldblad og tilstand på pakninger, korriger og loggfør justeringer om dette er nødvendig. 7. Kontroller at spjeldblad stenger skikkelig. 8. Sjekk spjeldbladets funksjon ved å stenge og åpne via kontrollsystem (hvis montert). Spjeldbladets endring kontrolleres fysisk, korriger og logg før justeringer om dette er nødvendig. 9. Kontroller at endebrytere fungerer som tilgenkt, korriger og loggfør justeringer om dette er nødvendig. 0. Kontroller om spjeldet oppfyller kravet som reguleringsspjeld (hvis montert).. Sjekk at spjeldet forblir i normal driftsposisjon etter kontroll. Spjeld er normalt en del av et større system. I så fall må det komplette systemet også funksjonstestes og inspiseres iht. systemets anbefalinger. 4 Inspeksjon Aktiveringsmekanismen holder spjeldet i stand-by stilling i hele dets levetid jf Driftsmanual gitt av leverandør. Det er ikke tillatt å endre på spjeld uten tillatelse fra produsent. Spjeldene må funksjonstestes iht. nasjonale regler, minimum hver. måned. Kontroll må utføres av kvalifisert personell. Status for spjeld noteres i driftsjournal sammen med dato, firmanavn og signatur på serviceperson. Dersom avvik oppdages ved service, må disse angis i driftsjournal, sammen med forslag til utbedring. Forslag på driftsjournal kan man finne på nest siste side i denne manualen. Umiddelbart etter installasjon må aktiviseringsmekanismen kontrolleres som den årlige inspeksjonen. Denne testen dokumenteres i driftsjournalen. 5 Garanti og reklamasjonsbetingelser:. Systemair AS sine standard betingelser gjelder for garanti og reklamasjoner.. Produktene inspiseres og testes før de sendes fra fabrikk. Produktet må benyttes og driftes iht. denne manualen. 3. Produktets serienummer må oppgis ved evt. reklamasjon. Spjeldene transporteres tildekket på paller eller i esker. Ved håndtering må spjeldene skjermes for skader og ytre værpåvirkning. Ved håndtering må spjeld være i CLOSED (stengt) stilling. Lagring anbefales i tørre omgivelser med temperturområde mellom -0 C og +50 C. Visuell kontroll sikrer at ikke spjeldet er utsatt for skader. På utsiden kontrolleres spjeldhus og aktiviseringsmekanismen. For å kunne kontrollere spjeldets innside må aktiviseringsmekanismen demonteres, dersom det ikke finnes ekstra inspeksjonsluke. Dersom aktiviseringsmekanismen demonteres for inspeksjon, må spjeldet plasseres i stengt posisjon før utførelse. Innvendig kontrolleres innvendig spjeldhus, termisk sikring, tilstand på gummipakning og svellepakning, spjeldbladets tilstand og nøyaktighet ved stenging. Det må ikke være elementer eller tilsmussing fra luften, som hindrer spjeldets funksjon. INSPEKSJONSLUKER MÅ IKKE ÅPNES MENS VENTI- LASJONSSYSTEMET ER I DRIFT!

11 PKIR, PKIS / Driftsjournal Oppstart av brannspjeld Vennligst marker installasjonsmetode. tørr..3 brannklassifisert vegggjennomføring.4 montasjesett.5 utenpå vegg.6 utenfor vegg NB: montasjemetoden må også noteres på brannspjeldets merkelapp. Dato Beskrivelse av feil Signatur Periodisk inspeksjon - minst hver. måned. Dato Beskrivelse av feil Signatur

12 PKIR, PKIS / Identifikasjon av spjeld Bygg Plassert Rom nr. Id nr. Merket Type Reklamasjon/Service Dato for reklamasjon/ service Dato for utbedring Beskrivelse av utbedring Utført av (signatur) PP-8 Systemair 0 / 04/SI (Originalkilde: Systemair SK)

PKIR, PKIS. Systemair brannspjeld. Bestillingskoder. Brannsikringsprodukter 1 / 20. Brannmotstand EI60S, EI90S og EI120S. Eksempel på bestillingskode:

PKIR, PKIS. Systemair brannspjeld. Bestillingskoder. Brannsikringsprodukter 1 / 20. Brannmotstand EI60S, EI90S og EI120S. Eksempel på bestillingskode: Brannsikringsprodukter 1 / 20 PKIR, PKIS Systemair brannspjeld Brannmotstand EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR - 0076 1396 - CPD - 0062 1396 - CPR - 0077 Bestillingskoder Eksempel på

Detaljer

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld NO Anvisning for installasjon, drift og vedlikehold PP28_NO 2011-08/SI 1 Systemair

Detaljer

PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld

PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld ALLE BRANNSPJELD MÅ MONTERES IHT. DENNE MANUALEN! NO Anvisning for installasjon, drift og vedlikehold PP74_NO 2013-02/SI 1 Systemair 1- vegg, 2-

Detaljer

Systemair brannspjeld

Systemair brannspjeld Systemair brannspjeld Brannklasse EI60S; EI90S og EI120S www.systemair.no Sirkulære og rektangulære brannspjeld Våre brannspjeld er utformet og sertifisert iht. EI-S. PK-I brannspjeld er beregnet for innfelling

Detaljer

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER 396 - CPR - 0076 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0077 Sirkulære Rectangulære - PKIR3G & EKIR - PKIS3G / PKIS-EI90S / EI0S For eksplosjonsfarlige områder:

Detaljer

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER 396 - CPR - 0076 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0077 Sirkulære Rectangulære - PKIR3G & EKIR - PKIS3G / PKIS3GA / PKIS-EI90S / PKIS-EI0S For eksplosjonsfarlige

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Brannsikring av ventilasjonssystemer 2 Plan- og Bygningsloven Plan- og Bygningsloven Gjennom Plan-

Detaljer

BRANNSPJELD NEO. EI 120(ve i o)s. Funksjon. Bruksområde. Godkjenning. Beskrivelse. Funksjon

BRANNSPJELD NEO. EI 120(ve i o)s. Funksjon. Bruksområde. Godkjenning. Beskrivelse. Funksjon RANNSPJELD NEO EI 120(ve i o)s Funksjon NEO EI120(ve i o)s brannspjeld er utviklet for alle typer bygninger. Ved en brann i en branncelle vil spjeldet stenge brannen inne i cellen det brenner i og ventilasjonen

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Brannsikring av ventilasjonssystemer 2 Plan- og Bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennom Plan-

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BR - EI 120 BRANNSPJELD Bestillings koder BR-EI120 / ED / BLF24-T / 100 / NP Generell informasjon BVS Brannspjeld type BR-EI120 er godkjent for montasje i brannvegger

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON

Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON Brann- og røykspjeld type WIP Versjon WIP 08.08.2012 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 3 2. EMNER I DOKUMENTASJONEN 3 3. HENSIKTEN

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon om egenskaper og ytelser (DoP)

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon om egenskaper og ytelser (DoP) Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon om egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 Innhold 1 Generell informasjon 3 Håndbokens omfang 3 Annen relevant

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker.

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. Side: 1 av 6 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING Side 1 av 7 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

TLB Brannskyveport. Produktdokumentasjon TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120

TLB Brannskyveport. Produktdokumentasjon TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120 TLB Brannskyveport Produktdokumentasjon TLB Brannskyveport TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120 TLB Brannskyveport Funksjonsbeskrivelse / bruksområder Funksjon: Brannskyveport TLB blir brukt for

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Firesafe Brannbarikade

Firesafe Brannbarikade Produktinformasjon Firesafe Brannbarikade Funksjonsbeskrivelse Firesafe, med 100% fri gjennomgang, er altid åpen når anlegget er i gang. Firesafe kan lukkes når anlegget er slått av slik at man oppnår

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/10.2/N/1 Brann-/branngasspjeld FKRS-SE Typegodkjent av SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firma@auranor.no

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Brannvernkonferansen 2014. - Hvilke utfordringer møter leverandørene?

Brannvernkonferansen 2014. - Hvilke utfordringer møter leverandørene? Brannvernkonferansen 2014 - Hvilke utfordringer møter leverandørene? Systemair AS Produktleverandør i ventilasjonsbransjen Vifter m/tilbehør Luftfordelingsutstyr Ventilasjonsaggregater Villavent-produkter

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKA-EU

Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKA-EU FKA-EU/DE/NO/no Bruker- og montasjehåndbok Brannspjeld Type FKA-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 3 Innhold 1 PageHeaderToc 1 Generell informasjon

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Brannspjeld. Type FKRS-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKRS-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP)

Brannspjeld. Type FKRS-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKRS-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) FKRS-EU/DE/NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU Testet i henhold til EN 1366-2 I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700

Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Installasjon av vannbatteri SAVE VTR 700 Montasjeanvisning Dokument oversatt fra engelsk 2115994 A001 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til å endre sine produkter

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer