BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER"

Transkript

1 BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER CPD CPR CPD CPR Sirkulære-PKIR3G / PKIR EI30S / EI60S / EI90S / EI0S / EI80S & EKIR EI30S &E60S Rektangulære - PKIS3G / PKIS EI90S / EI0S For eksplosjonsfarlige områder: Sirkulære PKI-Ex-R-EI60 / 90 / 0S Rektangulære PKI-Ex-S-EI90 / 0S INSTALLASJON, DRIFT OG INSPEKSJONSMANUAL ALLE BRANNSPJELD MÅ INSTALLERES JF. DENNE MANUALEN! Dokumentet er oversatt fra engelsk PP-8 Systemair 0 / 04

2 / PKIR, PKIS Installasjonsmetoder for sirkulære brannspjeld Navn Sertifikat nr. Aktiveringsmekanisme Dimensjon område (mm) Installasjon ) Tung vegg Lettvegg Tak Brannmotstand Testet med undertrykk (Pa) PKIR3G PKIR-EI60S PKIR-EI90S PKIR-EI0S CPR CPD ZV, DV opp til DV9-T-SR ZV, DV opp til DV9-T-SR ZV, DV opp til DV9-T-W ZV, DV opp til DV9-T-W ø 00 opp til 400 ø > 400 opp til 630 ø > 400 opp til 000 tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI60 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI90 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - EI0 montasjesett (ve ho i o) S, tørr EI60 (ve ho i o) S, tørr brannklassifisert veggjennomføring EI90 (ve ho i o) S ø > 400 opp til 000 ), tørr ) EI0 (ve ho i o) S Tab. : Tillatt installasjonsmetoder for sirkulære brannspjeld basert på brannmotstand Installasjonsmetode for rektangulære brannspjeld Navn Sertifikat nr. Aktiveringsmekanisme Dimensjon område (mm) Installasjon ) Tung vegg Lettvegg Tak Brannmotstand Testet med undertrykk (Pa) PKIS3G PKIS-EI90S PKIS-EI0S CPR CPD ZV, DV opp til DV9-T-SR ZV, DV opp til DV9-T-W opp til W > 800 mm og / eller H > 600 mm opp til ) opp til ) tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI60 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - tørr - brannklassifisert veggjennomføring EI90 montasjesett (ve ho i o) S på vegg - utenfor vegg - EI0 montasjesett (ve ho i o) S, tørr EI90 lettvegg (ve ho i o) S EI0 (ve ho i o) S Tab. : Tillatt installasjonsmetoder for rektangulære brannspjeld basert på brannmotstand Brannspjeld er sertifiserte iht. NS-EN 5650, testet iht. NS-EN366- og klassifisert iht. NS-EN IHT. NS-EN 5650 MÅ ALLE BRANNSPJELD INTALLERES IHT. INSTALLASJONSMANUALEN GITT AV PRODU- SENT NB: ) Veggene må ha brannmotstand lik eller bedre enn tabell 3-5 i NS-EN 366- ) Dimensjon over ø800 mm kun installasjon i tak, for vertikal vegg - eller tørr installasjon med dekkplater 3) Alle bærende konstruksjoner 4) Tung vegg og tak

3 Oppheng Åpning i vegg Stålramme i vegg PKIR, PKIS 3 / Oppheng PKIR Fig. : Våt installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld ved bruk av branntettemasse, mørtel eller betong PKIS Oppheng 3G Oppheng EI60, 90, 0 Oppheng 3G Oppheng EI60, 90, 0 PKIR PKIS Fig. : Tørr installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld med mineralull og dekkplater Oppheng Oppheng PKIR PKIS Fig. 3: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld med brannklassifisert veggjennomføring

4 4 / PKIR, PKIS Oppheng Oppheng Fig. 4a: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld ved bruk av montasjesett 30 ~50 ø6, 30 ~50 ø6, 30 W W W W ødn -,5 ød ødn -,5 W W (W+88) (H+88) 95 for tung vegg for lettvegg PKIR PKIS ~50 ø6, W H (W+50) (H+50) IKRR IKRS IKSS Fig. 4b: Montasjesett (IKRR, IKRS, IKSS) DN W W W 3 D D (mm) Tab. 3: Standard dimensjoner av IKRR, IKRS og utsparing

5 PKIR, PKIS 5 / ødn ødn+0 W H (W+0) (H+0) min min ± 5 S PKIR 50 S PKIS Fig. 5: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld på vegg ødn ødn+0 W H (W+0) (H+0) min min ± 5 L = max. S 50 L = max. mm S 3 PKIR Fig. 6: Installasjon av sirkulære og rektangulære brannspjeld utenfor vegg 6 PKIS Bryter Fremre dekkplate DN > ø 400 mm Fremre dekkplate ø mm Bakre dekkplate ø mm Fig. 7: Fremre og bakre dekkplate for PKIR Fig. 8: Termisk sikring med testbryter

6 6 / PKIR, PKIS Manuell Med aktuator KONTAKT ELEKTRO- MAGNET AKTUATOR BELIMO Aktiviseringsmekanisme Type strøm ZV DV DV- DV3 DV5 DV5- DV4 DV6 DV6- DV3C * DV5C * DV5C- * DV3B DV5B DV5B- DV4B DV6B DV6B- DV3D * DV5D * DV5D- * DV7 DV7-T DV9 DV9-T DV9-ST DV9-T-ST DV9-W DV9-T-W DV9-SR DV9-T-SR Strøm Spenning Åpen AC/DC 30 V Lukket AC/DC 30 V 4 V IMPULS AC 30 V TILKOBLING DC 4 V BRUTT TILKOBLING BLF / BF 4 V AC 30 V DC 4 V 30 ** 30 V 30-T 30 V 4 ** 4 V 4-T 4 V 4-ST ** 4 V 4-T-ST 4 V 4-W ** 4 V 4-T-W 4 V 4-SR ** 4 V 4-SR-T 4 V Tab. 4: Oversikt over aktiviseringsmekanisme jf. bestillingskode NB: * Kun for dimensjon opp t.o.m. 800 x 600 mm og opp t.o.m ø400 mm ** Aktuator uten termosikring (ikke tillatt jf 4..., NS-EN 5650) Forklaring DC - Likespenning AC - Vekselspenning 30 eller 4 - Aktuator 30 V eller 4 V T - Aktuator med termosikring ST - Aktuator med trafo og kommunikasjonsenhet BKN30-4 W - Aktuator med kabler for trafo og kommunikasjonsenhet SR - Modulerende aktuator med 0-0 V styring Elektromagnetisk impuls tilkobling Elektromagnetisk brutt tilkobling Indikasjon stengt Indikasjon åpen U U U U E E 4 3 Fig. 9: Tilkobling av elektromagneter og endekontakter jf. Tab. 4 åpen stengt 3 stengt i impuls tilkobling 4 stengt etter brutt tilkobling U = spenning jf. Tab. 4 E = elektromagnetisk jf. Tab. 4 DV3, DV5, DV5- - Elektromagnet EVJ, MEP Postřelmov, AC 4V 50Hz, 0/,70 A, Maks. strømtrekk 40 VA, stengetid 00 ms, IP0 Kontakt åpen/stengt - Mikrobryter Zippy vk-03 3A 5/50VAC DV4, DV6, DV6- - Elektromagnet EAS 055-, MEP Postřelmov, AC 30 V, 6 W, belastning 00%, IP65

7 PKIR, PKIS 7 / NB! Advarsel: Hovedtilførsel strøm N L En bryter som frakobler lederne (med en åpning på minimum 3 mm) er nødvendig for å koble fra strømforsyningen Parallellkobling for flere aktuatorer er mulig. Strømforbruk må kontrolleres! NB! Strømtilførsel via isolert trafo. Parallellkobling for flere aktuatorer er mulig. Strømforbruk må kontrolleres! NB! Strømtilførsel via isolert trafo. Parallellkobling for flere aktuatorer er mulig. Strømforbruk må kontrolleres! BELIMO BLF30-T, BF30-T Fig. Aktuator tilkobling skjema for DV7-T BELIMO BLF4-T, BF4-T Fig. : Aktuator tilkobling skjema for DV9-T BELIMO BF4-SR-T Fig. Aktuator tilkobling skjema EMI S 3 S 3 Fig. 3: Manuell aktiviseringsmekanisme med elektromagnet i impuls tilkobling for brannspjeld med dimensjoner ø mm og mm opp til 800 v 600 mm Fig. 4: Manuell aktiviseringsmekanisme med elektromagnet i brutt tilkobling for brannspjeld med dimensjoner ø mm og mm opp til 800 v 600 mm S-S3 - mikrobryter Zippy ADW-N3S-0E0-EA00-Z - 3A 5/50VAC EMI - elektromagnetisk impuls tilkobling EMH - holdemagnet brutt tilkobling Fig. 5: Elektrisk tilkobling for Schischek ExMax-5 BF aktuator med FireSafe termisk sikring

8 8 / PKIR, PKIS Denne installasjon, drift og inspeksjonsmanualen gjelder for brannspjeld type PKIR og PKIS med brannmotstand EI30S, EI60S, EI90S, EI0S og for brannspjeld type PKIR3G og PKIS3G. Manualen gjelder også for evakueringsspjeld EKIR EI30S & E60S (videre i teksten vil vi bruke navn på spjeld hvis det gjelder både brannspjeld og evakueringsspjeld).tillatt installasjonsmetoder finner man i Tab. og Tab.. Manualen gjelder også for brannspjeld justert iht. samsvar med 94/9/ EK direktivet, som spesifiserer tekniske krav til utstyr og beskyttelse av utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder - brannspjeld er klasse II, kategori /-G for beskyttelse mot antennelse av gasser som tilhører eksplosjonsklasse IIB iht. til STN EN 3463-:009. Manualen inneholder basisinformasjon og krav vedr. installasjon, drift og inspeksjon som må følges for å sikre feilfri drift. Vennligst les manualen nøye. Advarsel Enkelte deler av brannspjeldet kan ha skarpe kanter. Bruk derfor hansker når brannspjeldet håndteres. For å unngå elektrisk støt, brann eller annen skade som kan oppstå i forbindelse med feil bruk eller behandling av produktet, er det viktig å ta hensyn til følgende: Spjeldet må installeres iht. installasjonsanvisningen og av trenet personell Inspeksjon av spjeld må utføres iht. vedlikehold og inspeksjonsmanual. Driftsforhold Systemair brannspjeld stenger ventilasjonskanaler, der kanalene passerer gjennom vegg eller tak som er del av brannskillet. I tilfelle brann fungerer brannspjeldet som sikkerhetselement ved at de stenger på egen hånd for å unngå brann- og røykspredning gjennom ventilasjonssystemet i den definerte tiden gitt av brannskillet. PKI brannspjeld er beregnet for installasjon gitt iht. Tab. og Tab. Alle brannspjeld har manuell eller elektrisk styringsmekanisme som standard. Brannspjeld er beregnet for montasje på steder som er beskyttet mot ytre værpåkjenninger, samt kanaler som distribuerer luft uten mekanisk eller kjemisk forurensning. Følgende forutsetninger gjelder: - Maks. lufthastighet m/s - Temperaturområde -0 til 60 C NB: Tilbehør som dekkplater for tørr installasjon PRR/PRS, adapter MPA, flenser for sirkulære spjeld RFA, og lignende (se brosjyre) kan bestilles separat. Som standard er alle brannspjeld utstyrt med termisk sikring som aktiverer og stenger brannspjeldet ved 7 ± C. Alle brannspjeld er passive og generer derfor kun lyd når brannspjeldet stenger eller åpner. Installasjonsmanual Alle kanaler som skal ansluttes brannspjeldet må understøttes eller henges opp på en slik måte at kanalens vekt ikke belaster spjeldet eller anslutningsdetaljene. Spjeldet må ikke bære vekt fra omliggende konstruksjon, da dette kan føre til deformasjon av spjeldhus og feil på funksjon. Spjeldets utløsermekanisme kan plasseres på valgfri side av brannskillet, og plasseres lett tilgjengelig for inspeksjon. Avstand mellom spjeld må være minst 00 mm jf. NS-EN Avstand fra vegg / tak og brannspjeld må være minst 75 mm jf. NS-EN Brannspjeldet monteres i brannskillet på en slik måte at spjeldbladet befinner seg i brannskillet når spjeldet er i stengt posisjon. Brannspjeldet kan monteres i vegg eller tak med minimum tykkelse jf. NS-EN Alle brannspjeld kan monteres med spjeldaksling horisontalt eller vertikalt. Brannspjeld i eksplosjonsfarlige områder må kobles til jord etter montasje i kanal. Elektriske komponenter som monteres i eller på brannspjeld i eksplosjonsfarlige områder, må utføres iht. NS-EN VÅT INSTALLASJON av PKIR / PKIS brannspjeld i tung eller lettvegg eller tak, ved bruk av branntettemasse, mørtel eller betong (Fig. ). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 60 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +60 mm og H + 60 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Monter brannspjeldet med spjeldbladet i stengt posisjon, i midten av veggen slik at spjeldbladet befinner seg i veggen. Bruk den bøybare braketten for å feste brannspjeldet til veggen. 3. Fyll åpning mellom vegg og spjeld med branntettemasse, mørtel eller betong (). Se til at spjeldets funksjon ikke blir hindret. Unngå tilgrising av spjeld, da dette kan hindre korrekt funksjon. Tildekking av spjeld ved montering anbefales. 4. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 5. Sjekk spjeldets funksjon.. TØRR INSTALLASJON av PKIR/ PKIS brannspjeld i tung eller lettvegg eller tak ved bruk av mineralull og dekkplater (Fig. ). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 60 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +60 mm og H + 60 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Monter brannspjeldet med spjeldbladet i stengt posisjon, i midten av veggen slik at spjeldbladet befinner seg i veggen. Bruk den bøybare braketten for å feste brannspjeldet til veggen. 3. Monter dekkplater på den siden hvor festebraketten er. Dekkplatene skrues fast gjennom de forborede hullene. 4. Fyll åpning mellom vegg og spjeld med mineralull (4). Se til at spjeldets funksjon ikke blir hindret. 5. Monter dekkplater på motsatt side. Dekkplatene skrues fast gjennom de forborede hullene. 6. Åpning mellom dekkplatene, mellom dekkplater og vegg, samt mellom dekkplater og spjeld, tettes med brannfugemasse (f.eks. Intumex AN). 7. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 8. Sjekk spjeldets funksjon.

9 PKIR, PKIS 9 /.3 INSTALLASJON av PKIR / PKIS brannspjeld I BRANNKLASSIFISERT VEGGJENNOMFØRING (Fig. 3). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 0 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +0 mm og H + 0 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Forbered 50 kg/m 3 mineralullplate (), 00 mm tykk. Først limes mineralullplaten på brannspjeldet med egnet lim (f.eks. Intumex AC) på delen av brannspjeldet som skal inn i vegg. Etter limet har tørket er brannspjeld og mineralullplate klar for montasje. 3. Tilsett samme lim på utsparingens innside, samt på mineralullplatens utvendige kanter. Deretter plasseres mineralullplate og brannspjeld i utsparingen. Spjeldet skal monteres slik at spjeldbladet, i stengt posisjon, befinner seg i midten av veggen. Bruk den bøybare braketten for å feste brannspjeldet til veggen. 4. På hver side av vegg, samt på hver side av brannspjeldet, skal det påføres brannmaling med en bredde på 00 mm og en tykkelse på mm. 5. Før massen tørker, fjernes uønskede rester. 6. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 7. Sjekk spjeldets funksjon..4 INSTALLASJON av PKIR / PKIS brannspjeld ved bruk av MONTASJESETT (Fig. 4). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter D ± 5 mm for tung vegg, eller W 3 W 3 ± 5 mm for lettvegg, jf. Tab. 3. For rektangulært spjeld må utsparing være W + 0 mm og H + 0 mm ± 5 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Dette er den enkleste montasjemetoden. Plasser brannspjeld i åpning og fest med egnede skruer gjennom de forborede hullene. 3. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 4. Sjekk spjeldets funksjon..5 MONTASJE av PKIR / PKIS brannspjeld UTENPÅ VEGG (Fig 5). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 0 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +0 mm og H + 0 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Monter en kanal i den bærende strukturen. Press isolasjon rundt kanalen () og kutt kantene slik at den ligger flush med veggflatene. Velg isolasjonsmateriale som er godkjent for brannskillets brannklasse. Isolasjonens overflate dekkes med brannmaling jf. isolasjonsleverandørens anvisning (). Plasser brannspjeldet i kanalenden, og fest kun i under- og overkant. 3. Fest det sirkulære brannspjeldet i egnet oppheng (3). Opphenget skal plasseres slik at det understøtter brannspjeldet der hvor spjeldbladet er i stengt posisjon. For rektangulært spjeld benyttes U-profil (4). Gjengestag M0 benyttes for oppheng. 4. Påfør egnet lim (5) på den bærende konstruksjonen, slik at det er mulig å lime to lag 90 mm lag med isolasjon, med densitet ca 66 kg/m3. For sirkulære spjeld sikres isolasjonen med klammer på vanlig måte.for rektangulære spjeld sikres isolasjonen med sveisepinner. 5. Isolasjonens ende, og utvendig diameter med en bredde på 50 mm, dekkes med galvanisert plate (6) med en tykkelse på minst 0,9 mm. Platen festes til brannspjeld ved bruk av Texo skruer. OBS! Se til at skruene ikke hindrer spjeldbladets funksjon..6 MONTASJE av PKIR / PKIS brannspjeld UTEN- FOR VEGG (Fig 6). For sirkulært spjeld må utsparingen ha diameter DN + 0 mm, for rektangulært spjeld må utsparing være W +0 mm og H + 0 mm. Lettvegg må forsterkes jf. standard for gipsvegg.. Press isolasjon rundt kanalen () og kutt kantene slik at den ligger flush med veggflatene.velg isolasjonsmateriale som er godkjent for brannskillets brannklasse.isolasjonens overflate dekkes med brannmaling jf. isolasjonsleverandørens anvisning (). 3. Fest det sirkulære brannspjeldet i egnet oppheng (3). Opphenget skal plasseres slik at det understøtter brannspjeldet der hvor spjeldbladet er i stengt posisjon. For rektangulært spjeld benyttes U-profil (4). Gjengestag M0 benyttes for oppheng. 4. Isoler (5) brannspjeld og kanal mellom brannspjeld og bærende konstruksjon. Isolasjonen limes (5) på den bærende konstruksjonen. Det benyttes to lag 90 mm lag med isolasjon, med densitet ca 66 kg/m 3. For sirkulære spjeld sikres isolasjonen med klammer på vanlig måte.for rektangulære spjeld sikres isolasjonen med sveisepinner. 5. Isolasjonens ende, og utvendig diameter med en bredde på 50 mm, dekkes med galvanisert plate (7) med en tykkelse på minst 0,9 mm. Platen festes til brannspjeld ved bruk av Texo skruer. OBS! Se til at skruene ikke hindrer spjeldbladets funksjon. 6. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 7. Sjekk spjeldets funksjon. Driftsmanual Etter installasjon er det nødvendig å justere spjeld til driftsposisjon. Brannspjeld åpnes, evakueringsspjeld stenges.. Spjeld med aktuator Koble spjeldmotor til strøm (Fig. 0,,, 5), og spjeldet justeres til driftsposisjon.. Manuelt spjeld med smeltesikring Juster hendel i posisjon OPEN (Fig 3 og 4). Dersom endekontakter er tilkoblet (iht. Fig. 9), vil signal for åpent spjeld bli gitt.3 Manuelt spjeld med elektromagnet Prosessen er den samme som i pkt.., og i tillegg må elektromagnet tilkobles et styresystem, som vil gi signal til elektromagneten i tilfelle brann (Fig. 9) 6. Om nødvendig rengjøres spjeldet etter installasjonen. 7. Sjekk spjeldets funksjon.

10 0 / PKIR, PKIS 3 Brannspjeld funksjonskontroll 3. Manuelt spjeld Åpne spjeldbladet - drei hendel ved hjelp av en 4-kant nøkkel (spjeld dimensjon W 800 mm og H 600 mm) / drei hendel i OPEN posisjon og lås (spjeld dimensjon W > 800 mm og/eller W > 600 mm). Hendel må forbli i OPEN posisjon. Mikrobryter må detektere åpen posisjon dersom denne er tilkoblet.. Steng spjeldbladet - løs ut mekanisme ved hendel (spjeld dimensjon W 800 mm og H 600 mm) / dra ut låsepinne (spjeld dimensjon W > 800 mm og/eller W > 600 mm). Hendel må flytte seg til CLOSED posisjon og forbli låst i denne posisjonen. Mikrobryter må detektere stengt posisjon dersom denne er tilkoblet Åpne spjeldbladet - drei hendel ved hjelp av en 4-kant nøkkel (spjeld dimensjon W 800 mm og H 600 mm) / drei hendel i OPEN posisjon og lås (spjeld dimensjon W > 800 mm og/eller W > 600 mm). Hendel må forbli i OPEN posisjon. Mikrobryter må detektere åpen posisjon dersom denne er tilkoblet.. 3. Spjeld med aktuator Brannspjeldet må åpne, evt. må evakueringsspjeldet stenge, når aktuator tilkobles strøm. Pil på aktuator må vise posisjon 0. Vipp bryter på termisk sikring (Fig. 8), og hold den inntil brannspjeldet er helt stengt, evt. evakueringsspjeldet er helt åpent. Pil på aktuator må vise posisjon 90 o. Slipp vippebryter på den termiske sikringen. Brannspjeldet må åpne igjen, evt. evakueringsspjeldet må stenge igjen. Pil på aktuator må vise 0 som er normal driftsposisjon. Anbefalt prosedyre for funksjonstest og inspeksjon jf. NS-EN 5650:. Identifiser spjeld. Noter dato for inspeksjon 3. Kontroller elektrisk tilkobling (hvis montert). 4. Kontroller tilkobling av endebryter (hvis montert). 5. Sjekk at spjeld er rent, og rengjør om nødvendig. 6. Kontroller spjeldblad og tilstand på pakninger, korriger og loggfør justeringer om dette er nødvendig. 7. Kontroller at spjeldblad stenger skikkelig. 8. Sjekk spjeldbladets funksjon ved å stenge og åpne via kontrollsystem (hvis montert). Spjeldbladets endring kontrolleres fysisk, korriger og logg før justeringer om dette er nødvendig. 9. Kontroller at endebrytere fungerer som tilgenkt, korriger og loggfør justeringer om dette er nødvendig. 0. Kontroller om spjeldet oppfyller kravet som reguleringsspjeld (hvis montert).. Sjekk at spjeldet forblir i normal driftsposisjon etter kontroll. Spjeld er normalt en del av et større system. I så fall må det komplette systemet også funksjonstestes og inspiseres iht. systemets anbefalinger. 4 Inspeksjon Aktiveringsmekanismen holder spjeldet i stand-by stilling i hele dets levetid jf Driftsmanual gitt av leverandør. Det er ikke tillatt å endre på spjeld uten tillatelse fra produsent. Spjeldene må funksjonstestes iht. nasjonale regler, minimum hver. måned. Kontroll må utføres av kvalifisert personell. Status for spjeld noteres i driftsjournal sammen med dato, firmanavn og signatur på serviceperson. Dersom avvik oppdages ved service, må disse angis i driftsjournal, sammen med forslag til utbedring. Forslag på driftsjournal kan man finne på nest siste side i denne manualen. Umiddelbart etter installasjon må aktiviseringsmekanismen kontrolleres som den årlige inspeksjonen. Denne testen dokumenteres i driftsjournalen. 5 Garanti og reklamasjonsbetingelser:. Systemair AS sine standard betingelser gjelder for garanti og reklamasjoner.. Produktene inspiseres og testes før de sendes fra fabrikk. Produktet må benyttes og driftes iht. denne manualen. 3. Produktets serienummer må oppgis ved evt. reklamasjon. Spjeldene transporteres tildekket på paller eller i esker. Ved håndtering må spjeldene skjermes for skader og ytre værpåvirkning. Ved håndtering må spjeld være i CLOSED (stengt) stilling. Lagring anbefales i tørre omgivelser med temperturområde mellom -0 C og +50 C. Visuell kontroll sikrer at ikke spjeldet er utsatt for skader. På utsiden kontrolleres spjeldhus og aktiviseringsmekanismen. For å kunne kontrollere spjeldets innside må aktiviseringsmekanismen demonteres, dersom det ikke finnes ekstra inspeksjonsluke. Dersom aktiviseringsmekanismen demonteres for inspeksjon, må spjeldet plasseres i stengt posisjon før utførelse. Innvendig kontrolleres innvendig spjeldhus, termisk sikring, tilstand på gummipakning og svellepakning, spjeldbladets tilstand og nøyaktighet ved stenging. Det må ikke være elementer eller tilsmussing fra luften, som hindrer spjeldets funksjon. INSPEKSJONSLUKER MÅ IKKE ÅPNES MENS VENTI- LASJONSSYSTEMET ER I DRIFT!

11 PKIR, PKIS / Driftsjournal Oppstart av brannspjeld Vennligst marker installasjonsmetode. tørr..3 brannklassifisert vegggjennomføring.4 montasjesett.5 utenpå vegg.6 utenfor vegg NB: montasjemetoden må også noteres på brannspjeldets merkelapp. Dato Beskrivelse av feil Signatur Periodisk inspeksjon - minst hver. måned. Dato Beskrivelse av feil Signatur

12 PKIR, PKIS / Identifikasjon av spjeld Bygg Plassert Rom nr. Id nr. Merket Type Reklamasjon/Service Dato for reklamasjon/ service Dato for utbedring Beskrivelse av utbedring Utført av (signatur) PP-8 Systemair 0 / 04/SI (Originalkilde: Systemair SK)

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes! TROX Auranor

Detaljer

Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON

Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON Brann- og røykspjeld type WIP Versjon WIP 08.08.2012 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 3 2. EMNER I DOKUMENTASJONEN 3 3. HENSIKTEN

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BR - EI 120 BRANNSPJELD Bestillings koder BR-EI120 / ED / BLF24-T / 100 / NP Generell informasjon BVS Brannspjeld type BR-EI120 er godkjent for montasje i brannvegger

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza,

Detaljer

MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning

MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning MicroSafe Brannspjeld styring UG3 røykdetektor Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning micro-matic.no MicroSafe brannspjeld - EI60/90, EI 120 MARKEDETS BESTE SYSTEM FOR BRANNSPJELD OG

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215 NO Bruksanvisning Isknuser 4 ICE 135013 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU Maskinvarehåndbok Modell: TSP143IIU Anerkjennelse av varemerker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bekjentgjørelse Med enerett. Reproduksjon av denne håndboken i noen som helst form er ikke tillatt uten

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2

Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 BV Nett Veileder for brannsikker ventilering Versjon 2 VERSJON 2 30 oktober 2012 1 INNLEDNING Definisjoner 2 OMFANG 3 KRAV Andre veiledere Akseptkriterier 4 FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG Riva Studio Duplex Vedpeis med gjennomsyn Brukerinstruksjoner Installasjon og service Til bruk i NO (Norge). VIKTIG DE YTRE DELENE AV PEISEN OG GLASSET BLIR VARME UNDER BRUK OG VIL FORÅRSAKE ALVORLIG PERSONSKADE

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning

Blokkpumpe. Etachrom BC. Drifts-/monteringsveiledning Blokkpumpe Etachrom BC Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning Etachrom BC Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer