VEDLEGG # 1 ARKIV ANNO 09 PROSJEKTBESKRIVELSE ARKIV ANNO 09 KUNSTNERE KRISTIN TÅRNES SILLE STORIHLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG # 1 ARKIV ANNO 09 PROSJEKTBESKRIVELSE ARKIV ANNO 09 KUNSTNERE KRISTIN TÅRNES SILLE STORIHLE"

Transkript

1 VEDLEGG # 1 ARKIV ANNO 09 PROSJEKTBESKRIVELSE ARKIV ANNO 09 KUNSTNERE KRISTIN TÅRNES SILLE STORIHLE

2 Prosjektbeskrivelse ARKIV ANNO ʼ09 Ledet og initiert av Kristin Tårnes og Sille Storihle Prosessperiode: Utstillingsperiode: Arkiv: Idé Vår idé er å lage et arkiv over lokale ungdommers forhold til 2. verdenskrig og Holocaust med utgangspunkt i Falstad, men ikke avgrenset til Falstad. Samtidig skal arkivet skape diskusjons- og utviklingsgrunnlag for Falstadsenterets virke som formidlingsinstitusjon og kunsten som et verktøy i en slik sammenheng. Arkivet skal utarbeides i sammenheng med en referansegruppe bestående av seks ungdommer og kunstnerne, med tidvis ekstern involvering fra teoretikere og Falstadsenterets ansatte. Arkivet vil bli lagt i et arkivskap formet som logoen, og vil etter endt utstillingsperiode doneres til senteret. 2.0 Formål Vi vil skape en dyptgående refleksjon over hvordan ungdommer i års alderen forholder seg til 2. verdenskrig og hvordan man kan lære noe av historien. Vi ønsker å ta utgangspunkt i Falstadsenterets undervisningstilbud, gå inn i deres virke, og som kunstnere stille andre spørsmål. Vi vil med prosjektet synliggjøre en stemme som Falstadsenteret nå kun får formidlet gjennom veggen med lapper, der ungdommene skriver sin reaksjon på møtet med stedet. Vi mener det bør gis et større innblikk i målgruppens tanker, refleksjoner og utfordringer ved å skulle se sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid. Dette skal skje ved å engasjere en gruppe elever over lenger tid, som i samarbeid med kunstnerne og andre går dypere inn i problematikken. Arkivet skal etter utstillingsperioden gi materiale som besøkende og Falstadsenteret selv kan benytte i den videre formidlingen av historien. Vi mener ungdom trenger å se andre ungdommer og sin egen tid for å kunne reflektere over krigshandlinger, massemord og ideologisk utvikling. 3.0 Bakgrunn Motivasjonen vår for å gjøre dette prosjektet er å undersøke hvordan man kan lære noe av historien og bearbeidingen av historiske hendelser man selv ikke har vært en del av. Ungdom er målgruppen for mye av materialet som vises angående 2. verdenskrig. I regi av skoler og formidlingsinstitusjoner ser man minnesmerker og blir fortalt historier som skal forhindre at historien gjentar seg. Man besøker tyske konsentrasjonsleirer, møter overlevende, ser Schindlerʼs liste og leser Det angår også deg. Man kjenner til Eichmann og Anne Frank, men å bære fakler til minne om 2

3 Krystallnatten og høre slagordet Aldri mer igjen og igjen gir ikke nødvendigvis verktøy for å kunne gjenkjenne mekanismene bak hendelser som Holocaust. Ungdommer fylles opp av vitnesbyrd, symboler og bilder de ikke har opplevd og ikke kjenner igjen. Falstadsenterets utfordring ligger i å skape forståelse mellom fortid, nåtid og fremtid. Problemstillingen vår er hvordan man kan skape denne forståelsen. Vi har i samtale med hverandre funnet eksempler på egne erfaringer med det å prøve å forstå historien ved å besøke konsentrasjonsleirer og møte overlevende fra dem: vi var innom Terezenstadt på vei hjem fra en håndballturnering i Tsjekkia. Fem år senere var jeg i Auschwitz. Og når jeg tenker over hva jeg husker best er det ikke de tingene jeg forventet å se. Det var ikke glassmontrene med hår og briller, heller ikke inngangsskiltet eller togsporene jeg kjente igjen fra filmer jeg har sett. Jeg husker de polske fotballsupporterne som drakk øl i inngangen til museet og fast food stedet vi spiste på et steinkast unna. Jeg var der med en homofil, amerikansk jøde som hadde mistet besteforeldre i Auschwitz. Bussen var full på vei tilbake til Krakow og vi måtte sitte på gulvet. Vi delte øretelefoner og hørte på amerikansk dansepunk med sosiopolitiske tekster om feminisme og LGBT bevegelsen. Sille Storihle Da jeg gikk i tiende klasse var flere skoler samlet på Frol ungdomsskole for å høre Julius Paltiel fortelle om sine opplevelser på Falstad og Auschwitz. Jeg tror det var noen andre som snakket også. Det var kanskje 1000 elever samlet i gymsalen, og det var vanskelig å høre alt han sa. Kjæresten min gikk på en annen skole enn meg, og jeg var også litt opptatt av å se etter han i mengden. Nå vet jeg en del ting Paltiel sikkert fortalte, men jeg klarer ikke å huske hva han fortalte oss. Men jeg husker at jeg etter det var ferdig ble med kjæresten min hjem og han fikk en South Parknøkkelring i bursdagsgave. Kristin Tårnes Som det står i Falstad Kunsts prosjektbeskrivelse, ønsker vi at kunsten skal bidra i en bredere demokratisk diskusjon om viktige samfunnsspørsmål. Kunstneren besitter en mellomposisjon, en frihet til å gå inn i samfunnsspørsmål og se helhet og sammenheng. Vi representerer oss selv og bygger på egne erfaringer i dette prosjektet. Vi gjenkjenner problematikken i å forholde seg til en historie man ikke har opplevd og vil bidra til en felles bearbeiding i samarbeid med ulike aktører. Basert på egen erfaring og erfaringene fra Falstad Kunsts workshop i 2007, ser vi at samling av grupper på Falstad gir rom for en givende diskusjon. Dette er noe vi vil ta utgangspunkt i og bygge videre på ved å invitere ungdommer inn i en slik sammenheng. I undersøkningen av dette prosjektet har vi sett til sosialt engasjerte kunstprosjekter så vel som til spille- og dokumentarfilmer. Vi har også sett til teoretikere innenfor filosofi, historie og sosiologi. Her er noen eksempler på det vi mener er mest relevant for vårt prosjekt. 3

4 Innenfor sosialt engasjert kunst har vi blant annet sett på Annette Kraussʼ prosjekt Hidden Curriculum der hun arrangerte workshops for ungdom i alderen år. I prosjektet ser hun på former for kunnskap, verdier og mening som ikke er anerkjent og vektlagt som kunnskap gjennom læringsprosesser og dagligliv ved videregående skoler. Hun fikk ungdommene til å undersøke deres egne rutiner og oppførsel på skolen, og omforme disse observasjonene til aksjoner og intervensjoner på skolene, Casco (stedet workshopene ble holdt) og i det offentlige rom. Vi har også sett til filmen Hiroshima Mon Amour fra 1959 skrevet av Marguerite Duras og regissert av Alain Renais. Filmen tar for seg historie og rekonstruksjonen av den. I utdragene vedlagt dette prosjektforslaget (vedlegg # 2) belyses problematikken med å identifisere seg med representasjon produsert for å formidle atombombens konsekvenser i Hiroshima. Filosofen Giorgio Agamben har blant annet skrevet om vitnesbyrd i forbindelse med Holocaust, mekanismene rundt menneskerettigheter, begreper om leir og mennesket som bare life kun eksistens. Hans tekster har gjort at vi har kunnet se sammenhenger mellom 2. verdenskrig og verden i dag. 4.0 Prosjektet Prosjektet er delt inn i tre ulike faser: prosess, utstilling og arkiv. Prosessen vil være en utarbeiding av arkivet hvor elementene i arkivet blir materialisert gjennom dokumentasjon av intervjuer, diskusjoner, presentasjoner og handling. Utstillingen er visningen av denne dokumentasjonen og vil finne sted i løpet av sommeren. Arkivet og arkivskapet vil etter utstillingen doneres til senteret Prosess Prosessen er essensen av prosjektet. Som kunstnere har vi ingen svar på vår problemstilling, men ønsker å skape en dialog om formidling av historie og bearbeidingen av denne. Filosofen Mikhail Bahktin betrakter dialog som et middel for å forstå flere perspektiver og som kan skape utallige muligheter. Prosessen vil i tillegg til kunstnerne involvere seks ungdommer, prosjektgruppen, Falstadsenterets ansatte og andre ressurspersoner. Begge kunstnerne vil bo i Trondheim under hele perioden, noe som gjør at vi jevnlig kan ta turen ut til Falstad Forarbeid Den første delen av forarbeidet vil omfatte videreutviklingen av konseptet presentert i dette prosjektforslaget. Dette vil skje i samarbeid med kunstnerne, prosjektgruppen og Falstadsenteret. Vi ønsker at det endelige forslaget skal skape en dialog, og at det utvikles med hensyn til de ulike aktørenes ønsker. Den andre delen omfatter dannelsen av referansegruppen med seks ungdommer fra 2. klasse på Levanger videregående skole. Kunstnerne vil formidle prosjektet til alle de 21 andreklassene på skolen og invitere til en samtale med de interesserte. Vi vil velge ut en gruppe på bakgrunn av motivasjon, bakgrunn og meninger. Disse vil delta i en tredelt prosess som 4

5 består av tre workshoper. Det vil bli skrevet en kontrakt med disse som redegjør for prosessen, deres oppgave i prosjektet og hvordan vi vil kunne bruke dokumentasjonen av dette i utstillingen og i arkivet. Vi vil ivareta individuell identitet, men det er ønskelig at vi unngår personfokus i representasjonen av ungdommene, og poengtere at det er en subjektiv fremstilling av en aldersgruppe. I tillegg til dekking av kost, losji og transport vil de bli gitt en symbolsk sum for engasjementet. Websiden vil være tilgjenglig før vi besøker Levanger VGS, slik at referansegruppa opparbeider seg en tilhørighet til arkivet og deres bidrag til det Delprosjekter Prosessen er delt i tre steg som utarter seg som tre workshops med ulikt fokus og ulike fremgangsmåter. En annen del av prosessen vil gå parallelt med workshopene og er en del hvor kunstnerne gir publikum innblikk i utviklingen og problemstillingene som ligger i prosjektet. De tre workshopene og denne delen danner de fire kategoriene i arkivet. a) Steg 1 UNGDOM Sted: Falstadsenteret Når: To dager i februar med overnatting (se fremdriftsplan for detaljer) Hvem: Referansegruppa bestående av kunstnerne og de seks ungdommene Den første workshopen skal kartlegge hva ungdommene allerede vet om 2. verdenskrig, Holocaust, fangeleirer, menneskerettigheter, Falstad o.l. Vi krever ingen forkunnskaper eller forberedning av ungdommene, og vil kun finne ut hva de kjenner til. En viktig del vil også være å bli kjent med individene i gruppen, skape tillit mellom aktørene og gjøre de mer bevisst i forhold til kunstprosjektet og dets intensjoner. Kartleggingen vil ta form som individuelle intervjuer, felles tankekart, befaring på Falstadsenteret og i området rundt. Det vil også bli gitt mulighet for at ungdommene kan intervjue kunstnerne. Denne delen vil dokumenteres av kunstnerne med foto, video og lydopptak, tekst, utsagn og tankekart. Ingen dokumentasjon vil bli publisert uten de involvertes samtykke. b) Steg 2 FALSTAD Sted: Falstadsenteret Når: To dager i mars med overnatting (se fremdriftsplan for detaljer) 5

6 Hvem: Referansegruppa bestående av kunstnerne og de seks ungdommene, samt ansatte ved Falstadsenteret og to gjestende ressurspersoner Den andre workshopen vil omhandle formidling og Falstadsenteret som undervisningsinstitusjon. Denne delen må utvikles i samarbeid med senteret, de ansattes erfaringer og det pedagogiske opplegget. Vi mener at man kan ta utgangspunkt i senterets temapakke: Nazisme, - ideologi, utvikling og konsekvenser, og den kan tilpasses etter resten av opplegget. Her er det ønskelig å også trekke inn andre ressurspersoner som kan bidra i diskusjonen, for eksempel filosofer, sosiologer og sosialpsykologer. Vi ser for oss at hele gruppen deltar i opplegget basert på temapakken, med påfølgende innlegg fra eksterne ressurspersoner. Dette danner grunnlag for diskusjon i etterkant. Her vil fokuset ligge på problemstillingen om hvordan man kan formidle historie, og hvordan man kan lære av den. Vi vil skape en dialog der alle parter, og spesielt ungdommene, er en ressurs. Dette vil dokumenteres av kunstnerne ved hjelp av foto, video, referater og refleksjoner som gjøres i løpet av arrangementet. Ingen dokumentasjon vil bli publisert uten de involvertes samtykke. c) Steg 3 KUNST Sted: Falstadsenteret Når: To dager i mars med overnatting (se fremdriftsplan for detaljer) Hvem: Referansegruppa bestående av kunstnerne og de seks ungdommene Med denne workshopen vil vi synliggjøre kunstnere som arbeider i offentlige rom for ungdommene. Vi vil vise konkrete eksempler på slike prosjekter og kunstneriske strategier for å aktualisere og forklare det temporære aspektet i Falstad Kunst. Vi vil gi gruppa et innblikk i våre refleksjoner og utfordringer i arbeidet med dette prosjektet. Workshopen vil foruten å ha en innføring i de overnevnte temaene føre til en praktisk del som tar form som handling. Ungdommene vil ta del i denne delen vel vitende om hva de er med på og med hvilke kunstneriske og etiske intensjoner. Handlingen vil være stedspesifikk i forhold til Falstad og være temporær. Det vil være en performativ handling foran kamera med kun gruppen tilstede. Dette vil foto- og videodokumenteres av kunstnerne. Ingen dokumentasjon vil bli publisert uten de involvertes samtykke. d) Prosessdokumentasjon Å jobbe med Falstad som utgangspunkt er både utfordrende og engasjerende. Det er en rekke etiske, estetiske og politiske problemstillinger som påvirker 6

7 den kunstneriske prosessen. Det er viktig at publikum får innsyn i dette feltet og forstår de valg som er blitt tatt. Derfor vil den kunstneriske prosessen dokumenteres kontinuerlig i form av tekst, foto og skisser, og presenteres som en prosessdagbok i utstillingen, og senere i arkivet. Denne delen vil også sette prosjektet inn i en sammenheng med andre lignende kunstprosjekter og diskutere hva kunst kan gjøre i slike sammenhenger som Falstad. Seminaret Kunst, erindring og identitet vil være et naturlig sted å fortsette denne diskusjonen Bearbeiding av materialet Bearbeiding av materialet som opparbeides i prosessen vil skje på ulike tidspunkt. Etter hver workshop vil tekst og foto legges ut på nettet med samtykke fra de involverte. Videomaterialet vil bearbeides etter at alle delprosjektene er ferdige. Da får vi overblikk over materialet og kan planlegge redigeringen for å sette sammen en helhet. Det er viktig at alt materialet blir gjennomgått og bearbeidet slik at fremstillingen ikke kun blir dokumentasjon av prosessen, men også et verk i seg selv. Vi vil også jobbe med å gjøre materialet forståelig, tilgjengelig og interessant for publikum Utstilling Utstillingen vil være i utstillingsrommet i første etasje og viser de fire kategoriene i prosjektet. Den vil fra mai til september 2009 gi besøkende på senteret et innblikk i prosjektet. Utstillingen vil vise de ulike kategoriene i arkivet. Vi vil bruke foto, tekst, plansjer, video og lyd. (se skisse over utstillingen, vedlegg # 5) I tillegg vil det være en interaktiv del i form av en vegg for lapper hvor publikum kan gi tilbakemelding på prosjektet på samme måte som elevene gir respons på utstillingen og undervisningen til vanlig. Arkivskapet vil også være en del av utstillingen Arkiv Arkivet vil tilfalle senteret og kunne benyttes i undervisning. Arkivet skal plasseres i et skap som utformes som en tredimensjonal versjon av logoen. Arkivskapet vil blant annet inneholde dvd-er, fotografier og skriftlig dokumentasjon av prosjektet. (se skisse av arkivskapet, vedlegg # 6) Dette arkivet skal også være tilgjenglig for publikum som besøker senteret utenfor en undervisningssituasjon. Det vil sammen med Falstadsenteret utvikles retningslinjer for bruk og mulig videreføring av konseptet. Om det er ønskelig fra Falstadsenterets side og om prosjektets resultat tillater det, kan kunstnerne engasjeres på et senere tidspunkt med å videreutvikle arkivet slik at det lettere kan brukes i formidlings og utstillingssammenheng. 5.0 Fremgangsmåte og hensyn 7

8 Dette prosjektforslaget er planlagt, men har flere uforutsigbare faktorer som vi er klar over og ønsker skal påvirke prosjektet. En av disse uforutsigbare faktorene er Falstadsenteret og deres ansatte. Det er viktig at dette forslaget formidles med en forståelse for at kunstnerne ser et potensial for et positivt samarbeid hvor både senteret, kunstnerne og ungdommene kan nå refleksjon og bidra til forståelse. Forslaget er ingen kritikk av undervisningstilbudet eller fremgangsmåten, men en mulighet for en videre forskning under andre forhold av denne praksisen og generell annen formidling av historiske hendelser. Steg 2 skal utvikles med hensyn til Falstadsenterets egen intensjon. Prosjektet baseres på tillitt og kommunikasjon over tid og vi ønsker ikke å bruke ungdommene som instrumenter for å bevise en hypotese. De er ansatte i vårt prosjekt som individer med en kompetanse på det å være ung og forholde seg til krigshistorie. De skal bli tatt seriøst og må være inneforstått med de forpliktelser det innebærer å delta i dette prosjektet. Vi har lagt opp til at de deltar tre helger, og ikke trenger å jobbe med prosjektet utover det. Vi krever heller ingen spesielle forkunnskaper av ungdommene. Kunstnerne har hatt mange diskusjoner som dreier seg om etikk og moral med hensyn til sosialt engasjert kunst. Dette prosjektforslaget forsøker å ivareta og fremme den etikk og respekt for individet det vil innebære å jobbe med folk på en slik måte. Vi vil ikke at prosjektet bare skal være et supplement til resten av aktiviteten på senteret, men ønsker å gå inn i aktiviteten og se den med et annet blikk. Vi vil stille andre spørsmål, og forhåpentligvis dra diskusjonen lenger enn det senteret har mulighet til i den vanlige driften. Selv om det står i prosjektbeskrivelsen til Falstad Kunst at det kan være fruktbart å forholde seg til de etiske problemstillingene i et annet utrykk enn det verbale, vil vi likevel fokusere på det verbale i vårt prosjekt. I arbeid med ungdom mener vi at det er det verbale språket som en først og fremst må benytte seg av. Det er det språket som brukes mest av de institusjoner og situasjoner som tilrettelegger for læringen. Vårt prosjekt ønsker å ta utgangspunkt nettopp i denne situasjonen som ungdommene kjenner seg igjen i, og utforske og utvikle den videre. Selv om vi ønsker å fokusere på det verbale, vil estetikk også være en viktig del av prosjektet. Estetikken vil være viktig både i bearbeidingen av materialet og i den visuelle profilen vi har utformet. Vi mener det er viktig å ha en gjenkjennelig profil som gjør det lettere å markedsføre og synliggjøre prosjektet. Websiden er en viktig del av dette i forhold til ønsket om å nå et bredt publikum, også utenfor Falstadsenterets besøkende. 8

9 SKISSE AV ARKIVET EN TREDIMENSJONAL VERSJON AV LOGO VEDLEGG # 6 ARKIVPLAN ARKIV ANNO 09 ARKIV ANNO 09 PROSESSDAGBOK LYSPÆRE SOM LYSER GJENNOM VINDUENE PÅ FALSTADMODELL TEKSTBASERT DOKUMENTASJON FOTOGRAFIER DVD-er HYLLE SKAPDØR MED ARKIVPLAN OG PROSESSDAGBOK CD-er HYLLE CD-SPILLER TV DVD-SPILLER KABELUTTAK HJUL

10 SKISSE AV UTSTILLING VEDLEGG # 56 7 Skisse over bruk av utstillingsrom i første etasje. Utstillingen deles opp ved hjelp av arkivets fargekoder WC Visning av prosjektet og arkivplanen på vegg, tekst og bilder. 2. Tekst Tekst Tekst Skjerm Steg 1 - UNGDOM Produkter fra workshop vises som tekst, foto og video. 3. Tekst Tekst Tekst Skjerm Steg 2 - FALSTAD Produkter fra workshop vises som tekst, foto og video. 4.Steg 3 - KUNST Visning av videodokumentasjon av handling. Vises ved hjelp av projektor. 5. PROSESSDAGBOK Sittegruppe med flere opplag av prosessdagboken. 6. Selve arkivet med lys. 7. Respons fra publikum i form av lapper på vegg.

11 UTKAST TIL WEBSIDE VEDLEGG # 4 Websiden er et viktig kommunikasjonsmiddel for prosjektet. Med den ønsker vi at prosjektet skal kunne nå ut til et publikum som ikke har mulighet for et direkte besøk på Falstad. Prosjektet har sine røtter på Falstad forteller det en historie mange uten tilknytning til Falstad kan kjenne seg igjen i. Websiden vil vise prosessen og produktene som kommer ut av den. Forslag til infrastruktur for webside ARKIV ANNO 09 ARKIV OM PROSJEKTET OM FALSTAD KUNST OM OSS KONTAKT UNGDOM FALSTAD KUNST PROSESS I hovedrammen vil man kunne følge prosessen og utviklingen av hver enkelt kategori. Websiden oppdateres etter hver workshop med oppsummerende bilder og tekst. Når utstillingen åpner vil elementene i arkivet i form av video, lyd etc. også legges ut på prosjektets nettside Design: Sille Storihle Webmaster: Kristin Tårnes

12 VEDLEGG # 3 ARKIV ANNO 09 BIDRAGSYTERE OG ARKIVPLAN 1. REFERANSEGRUPPE OG BIDRAGSYTERE TIL ARKIVET KRISTIN TÅRNES SILLE STORIHLE UNGDOM 1 UNGDOM 2 UNGDOM 3 UNGDOM 4 UNGDOM 5 UNGDOM 6 ANSATTE VED FALSTADSENTERET EKSTERNE RESSURSPERSONER 2. ARKIVPLAN Arkivet består av fire ulike kategorier som er alle deler av prosessen som foregår fra januar til mai Steg 1 - UNGDOM Videointervjuer, lydopptak, tankekart, tekst i form av utsagn etc. Steg 2 - FALSTAD Videodokumentasjon, referater, refleksjon i form av tekst. Steg 3 - KUNST Videodokumentasjon av en handling ledet av kunstnerne. PROSESSDOKUMENTASJON En prosessdagbok som viser den kunstneriske utviklingen i form av notater, skisser, fotografier, tekst etc.

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Dyreparken som læringsarena

Dyreparken som læringsarena Siril Haglund Halsør Dyreparken som læringsarena En studie av en annerledes skoledag i Kristiansand dyrepark Masteroppgave i naturfagdidaktikk EDU 3910 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, PLU

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

Evaluering av prosjekter på Sleipner, våren 2012

Evaluering av prosjekter på Sleipner, våren 2012 Evaluering av prosjekter på Sleipner, våren 2012 Karnevalsprosjektet Alle prosjekt jobbet etter samme mål, og mange erfaringer og refleksjoner går igjen, derfor valgte vi å skrive en kortere evaluering

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Adoptivbarn og språkforståelse

Adoptivbarn og språkforståelse Svanhild Furuholt Adoptivbarn og språkforståelse En kvalitativ studie av hvordan førskolelærere kan støtte utenlandsadopterte barn i deres språkutvikling og språkforståelse i barnehagen Masteroppgave i

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer