BYGG / ANLEGG OVERNATTING SERVERING HANDEL ANNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG / ANLEGG OVERNATTING SERVERING HANDEL ANNET"

Transkript

1 BYGG / ANLEGG OVERNATTING SERVERING HANDEL ANNET Nore og Uvdal Næringsselskap SA har samlet informasjon om relevante bedrifter som underleverandører til utbyggingen av Nore 1. Vi håper at vi får store ringvirkninger av utbyggingen, og vil anbefale dere å ta kontakt med våre lokale bedrifter. Mange av bedriftene har også erfaring i å samarbeide for en total leveranse. Ta gjerne kontakt direkte med bedriftene eller oss: Nore og Uvdal Næringsselskap SA Gro Irene Svendsen Daglig leder Besøksadr: Turistkontoret, 3630 Rødberg

2 BYGG / ANLEGG

3 Bygg/Anlegg Friis Arkitekter AS E-post: Tlf: Kontor Rødberg / Nils Friis / Birgit K. Friis / Ruth Une Helgestad Arkitekturprosjektering - prosjektering av bygninger og anlegg Tegnearbeider i dataverktøy (Autocad Revit) Det vises til nettsida for referanseliste og nylig gjennomførte prosjekter. Av pågående prosjekter kan nevnes ny Uvdal barnehage, ny barnehage i Kinsarvik mfl

4 Bygg/Anlegg Numedal Installasjon AS E-post: Tlf: Elektriske installasjon lavspenningsanlegg. Arbeidsområdene er hus, hytter, leilighetsbygg, landbruk, industri og kraftverk. Samt offentlige bygg som barnehager, skoler, kontorer, kirker og omsorgsenter. Foruten generell el.installasjon med lys og varme monterer vi brannvarslingsanlegg, inn-bruddsalarm, adgangskontroll, kabling for datanettverk, styringssystemer for næringsbygg og private. Vi har erfaring med arbeide i store kraftverk og mini kraftverk. Oppgradering alt utenom produksjon/styring i Uvdal 1 og Uvdal 2. El.installasjon Rødberg kraftverk og Verja kraft. KIWI Rødberg, Grangaard Vikan, renovering Uvdal skole. Tømmermåle anlegg Moelven Numedal. Kontoret er betjent

5 Bygg/Anlegg Nore Laft AS E-post: Tlf: Ingar Bekkeseth / Knut Kolstad Alt slags arbeide i grovt rundt tømmer eller laftetømmer og grove bjelker som i laftebygg, rasteplasser, inngangspartier, etc. alt i særegen og spesiell utforming. Tømmerkonstruksjoner - utsmykking utvendig - sitteplasser for besøkende med tak over? Nytt inngangsparti på Vestlia hotell på Geilo; kontakt evt. Pål G. Gundersen - utbygger. Når det måtte passe hele uka etter avtale. EVENTUELLE INNSPILL Lag noe særegent utvendig med muligheter for informasjonstavle med bilder, sitteplasser besøkende.

6 Bygg/Anlegg Nore Energi AS E-post: / Tlf: / Bredbåndsfiber, kontrollanlegg, styringsanlegg, anleggsstrøm, kraftkabler, nettanlegg, kabeltrekking. Utførelse, drift og vedlikehold av høy- og lavspente anlegg. Bredbåndsfiber, kontrollanlegg, styringsanlegg, anleggsstrøm, kraftkabler, nettanlegg, kabeltrekking, kabeltrekkemaskiner, kompressorer, aggregat, høy- og lavspentanlegg, terrengkjøretøy. Utleie av elektropersonell med elektrofagbrev. Elektroentreprenør for EB Nett, Statnett, Statkraft. 14 år med konsulenttjenester for Rollag Elverk. Erfaring med vassdragsanlegg, kontrollanlegg. Utfører bredbåndsanlegg for andre, basert på fiber, Ethernett, radiolinje, fiberblåsing. Utfører entreprenøroppgaver knyttet til bredbånds- og energianlegg, kabeltrekking. 24/7/365 vakt. Normal arbeidstid

7 Bygg/Anlegg Aas Transport A/S E-post: Tlf: All transport og kranbiler. All type transport. Daglige ruter fra Oslo og Drammen. Kraner opp til 44 tm, også tømmerkran. Kransemi. Krokbiler. Budbiler og følgebiler. Maskintransport. Containere til avfall og lager. Firmaet har drevet med denne virksomheten i 50 år, trekker ikke fram noen spesielle referanser. Alltid åpent.

8 Bygg/Anlegg Numedal Rep og Vedlikehold AS E-post: Tlf: års erfaring som servicemekaniker. Utfører service og reparasjon av anleggsmaskiner, leverer hydraulikkslanger fra mobilt slangeverksted. Var innleid som servicemann hos Veidekke på utbedringen av Tunhovd og Pålsbu dammene. Er innleid som servicemann hos Dozerdrift AS. Er innleid som servicemann hos O. Nørstebø og Sønn AS.

9 Bygg/Anlegg Vidda Miljø AS Tlf: Prosjektleder og ingeniørkompetanse innen prosess og kjemi på seniornivå 35 års kompetanse.

10 Bygg/Anlegg Heggelien Oppmåling AS E-post: Tlf: Terje Vi utfører oppmålingstjenester for bygg og anleggsbransjen. Bygg- og anleggsstikning. Masseberegninger/ målebrev. Profileringer/ terrengmodellering. 3D presentasjoner Oppmåling med GPS og totalstasjon. Masseberegning/ presentasjon med Gemini terreng. Nivellering med presisjonsniveller. Hæhre, kraftverk Kongsfoss, Modum. Eco Bygg AS, Kraftverk Pålsbu Dam. Veidekke, Tunhovd Dam og Pålsbu terskeldam. Skanska, Dam Sønstevann, med tunell og lukesjakt. Skanska, Dam Flævatn.

11 Bygg/Anlegg Vidda Ressurs AS E-post: Tlf: Terje Heggelien (Daglig leder) Joar Andre Halling (Landskapsarkitekt) 2 Arealplanlegging og Landskapsarkitektur. Vidda Ressurs er også en paraplyorganisasjon for Friis Arkitekter AS, Siv. ark. Øystein Landsgård, Vidda Miljø AS og Heggelien Oppmåling AS. Samlet tilbyr vi arkitekturtjenester, oppmålingstjenester, VA- teknikk, landskapsplanlegging og reguleringsplaner. Mørkvollen massetak, planlegging av deponering sprengtstein fra Nore I. Reguleringsplaner for massetak: Raje steinbrudd Tinn, Lofthus Rollag med flere. Forprosjekt universell utforming gangvei rundt Rødbergdammen. En rekke reguleringsplaner for bolig og hytte felt. 3D modellering av hyttefelt nordre Vegglifjell

12 Bygg/Anlegg XL Bygg Uvdal Trelast E-post: Tlf: Bjørn Halland De ansatte innehar forskjellig kompetanse knyttet til varesegmentet som benyttes i bygg og anlegg, samt fagbrev innenfor snekker- og tømrerfaget. Leveranse av byggevarer. Leveranser til underleverandører av Veidekke og Skanska i forbindelse med utbedringene av Sønstevann og Tunhovdfjord damanlegg. Mandag - Fredag Lørdag

13 Bygg/Anlegg Nore Bygg AS E-post: Tlf: Bygningsentreprenør med totalentreprisekompetanse. Spesialist på plasstøtpte betongkonstruksjoner. Utførelse av tre-, stål- og betongkonstruksjoner, samt koordinering mot andre fag. Spesialitet er plasstøpte betongkonstruksjoner. Har også PLkompetanse i egen bedrift. Trafohus ved Mykstufoss kraftverk, underleverandør til NCC. Kulvert, brukar og støttemur ved E6 Biri-Vinstra, underleverandør til Isachsen entreprenør AS. Prosjektledelse for FV40 Bogstrandhøgda, underleverandør for Articon. En lang rekke større og mindre jobber for Statkraft og Skagerak på deres anlegg. En lang rekke minikraftverk og tilhørende damanlegg.

14 Bygg/Anlegg Numedal Betong AS E-post: Tlf: Produksjon og leveranse av fersk betong. Produserer og leverer fersk betong fra eget blandeverk og med egne betongbiler. Har godkjenning for og erfaring med de fleste typer betong inklusive tilsetting av farge, SKB-betong og AUV-betong. Har levert all betong til Veidekke på deres prosjekt for Statkraft på Tunhovd dam og Pålsbu dam. Har levert all betong til Skanska på deres prosjekt for Skagerak på Sønstevann dam. Har levert all betong til Articon på deres prosjekt for Statens Vegvesen på FV40 - Bogstrandhøgda.

15 Bygg/Anlegg Bergstøl Pukkverk og Sandtak AS E-post: Tlf: Driver grustak og pukkverk inkludert leveranse av masser. Har eget knuseverk. Knusing av masser. Transport av masser. Leveranse av knuste grus- og steinmasser. 50 års erfaring med drift av grustak.

16 Bygg/Anlegg Numedal Graving og Transport AS E-post: Tlf: Graving og transport, pigging, planering, løse utfordringer. Vi leverer de tjenester som det er etterspørsel etter. Arne Olav Lund AS: Vært med på å bygge ut vann og avløp til 4 øyer i Oslofjorden fra 1999 til Mesta: Brøyting og vedlikehold av veier fra 2002 til Risa AS: Bygging av veitrase Grungedalen-Velemoen (E134). NCC Roads: Har ansvaret for hele Numedalskontrakten som gjelder sommer- og vintervedlikehold av veier Veidekke Entreprenør AS: Var med på utbyggingen av Tunhovddam og Pålsbudam. Døgnåpent. EVENTUELLE INNSPILL Vi har et ganske stort verksted i Rødberg Sentrum som kan benyttes under anleggsperioden. Dette er en svært interessant jobb og kunne fått tatt del i. Vi er vant til å jobbe under de rutiner som Statkraft, Statens Vegvesen e.t.c. bruker når det gjelder HMS.

17 Bygg/Anlegg Numedal Maskinutleie AS E-post: Tlf: Utleie av maskiner og utstyr. Vi leverer de tjenester som det er etterspørsel etter. EVENTUELLE INNSPILL Vi har et ganske stort verksted i Rødberg Sentrum som kan benyttes under anleggsperioden. Dette er en svært interessant jobb og kunne fått tatt del i. Vi er vant til å jobbe under de rutiner som Statkraft, Statens Vegvesen e.t.c. bruker når det gjelder HMS.

18 Bygg/Anlegg Nore og Uvdal Kranservice AS E-post: Tlf: Kranoppdrag. Vi leverer de tjenester som det er etterspørsel etter. EVENTUELLE INNSPILL Vi har et ganske stort verksted i Rødberg Sentrum som kan benyttes under anleggsperioden. Dette er en svært interessant jobb og kunne fått tatt del i. Vi er vant til å jobbe under de rutiner som Statkraft, Statens Vegvesen e.t.c. bruker når det gjelder HMS.

19 Bygg/Anlegg Rørsenteret Rødberg AS E-post: Tlf: Johnny Aronsen / Olav Tveiten Rørarbeider, sanitær- og varmeanlegg. Sanitær- og varmeanlegg i industri og boliger. Bergtun Sykehjem. Uvdal Barnehage. Ombygging Uvdal Skole. Veggli Brannstasjon. Rødberg Skole.

20 Bygg/Anlegg Nils Vøllo, Betongsaging og borring E-post: Tlf: Utfører alt innen betongsaging og borring. Vi har veggsager, gulvsager og kjernebormaskiner for hulltaking fra 20 mm til 1300 mm. Minigraver m/pigg, 1000 kg og div piggmaskiner. Vi har hatt et stort antall jobber for Statkraft og Skagerak kraft i Numedal og også underleverandør for Veidekke Hallingdal gjennom 25 år. Er å treffe på telefon. EVENTUELLE INNSPILL Vi har også et kontaktnett inn mot Kongsberg, Drammen og Oslo om det er behov for stort mannskap

21 Bygg/Anlegg Brødrene Halland Kran og Transport AS E-post: Tlf: Transport av masser og kranoppdrag, gravemaskin. 14 tonn beltegraver,teleskop truck, lastebil kran, tippbil, krokbil med div. utstyr. Veidekke Tunhovd dam, Pålsbu dam, NUGT AS Jobber gjerne skift. EVENTUELLE INNSPILL Positiv og løsningsorientert person.

22 Bygg/Anlegg Dozerdrift AS E-post: / Tlf: Tor / Ole Alt i bygg- og anleggsvirksomhet. Masseforflytning, vann og avløp, brøyting og veivedlikehold. Godkjent mottak for rene masser og sprengstein på Rødberg, og tar imot asfalt, røtter og kvist. Levering av knuste masser, alle typer. Egen silo for varme masser. Levering av rør og deler, betongkummer og rør, fra eget lager. 15 gravemaskiner fra 8 til 32 tonn med nødvendig utstyr. 10 vogntog med bil og henger. 2 cat-dozere D6 og D7. 4 hjullastere fra 8-25 tonn. 4 rammestyrte dumpere fra 8-35 tonn lastekapasitet. 1 høvel cat tonn. Diverse brøyte- og strøutstyr. KF Entreprenør AS: Opparbeide ny infrastruktur. Sjursøya RfD: 3 kontrakter på grunnarbeid. Lier Gjennvinningsstasjon. Veidekke Entreprenør AS: UE på Pålsbu- og Tunnhovddam. Mesta AS: UE på Driftskontrakt Kongsberg. Statens Vegvesen: Driftskontrakt for Numedal Statkraft Energi AS: Vintervedlikehold på veier og eiendommer i N&U. Articon Norge: UE omlegging av FV40 i Veggli. Godkjent ansvarsrett tiltaksklasse 2 StartBANK. Døgnåpent. EVENTUELLE INNSPILL: Dozerdrift AS har verksted og kontor i Rødberg sentrum med de muligheter det gir. Har gode rutiner på HMS for de hovedentreprenørene vi jobber for som Mesta, Statkraft, KF, Alento og Statens Vegvesen.

23 OVERNATTING

24 Overnatting Langedrag Naturpark AS E-post: Tlf: Opplevelsesgård, bespisning og overnatting. Aktivitetsbaserte opplevelser med dyr og natur. Rustikk overnatting i familierom. Kortsreist mat fra egen gård. Aktivitesbaserte opplevelser med dyr og natur. Overnatting i rustikke omgivelser i familierom. Kortsreist mat fra egen gård. Leirskoleleverandør for Bærum kommune. Opplevelseshelg for Vom & Hundemat. Førejulshelgleverandør for barnefamilier fra FMC i Kongsberg alle dager hele året, unntatt julaften og 17. mai.

25 Overnatting Uvdal Vandrerhjem E-post: Tlf: / Vi har bygg som egner seg godt til arbeidere, alle får et rom hver som har felles stue med TV og trådløst internett, godt utstyrt selvkokekjøkken (oppvaskmaskin, mikro, komfyr, fryser, kjøleskap) samt store sanitærrom/tørkerom. Et sted hvor atmosfæren er stille og rolig. Bygget er på 190 kvm. og har 6 soverom. 6 rom i annekset, eventuelt noen rom i hovedhuset. Huset arbeidere som bl.a. jobber i Uvdal Maskinfabrikk. Her kan gjester bo hele året med unntak av Numedalsrally. Noe begrenset i juni, juli og august samt de to første helgene i september. Dette kommer en fram til og ser an ved eventuell leie.

26 Overnatting Øygardsgrend Utvikling AS E-post: Tlf: Mat, overnatting, drifting av brakkerigg, vask. Vi leverer de antall rom som det er etterspørsel etter. Veidekke Entreprenør AS: Var med på utbyggingen av Tunhovddam og Pålsbudam. Vi hadde ansvaret for mat og overnatting til dette prosjektet

27 Overnatting Fjordgløtt Rødberg AS E-post: Tlf: Kjempebra hytter. 3 hytter med 1 soverom, 1 hytte med 2 soverom. Lager også mat på bestilling. Leier bort vår hytter til flere firmaer som jobber i nærheten. Alltid åpent.

28 Overnatting Rødberg Hotell E-post: Tlf: / Overnatting, servering, catering, selskaper, hotelldrift. Vi har pr i dag 34 rom og spiseplass for ca 150 personer, salongplass til ca 150 personer. Vi har areal for å kunne sette opp boligrigg bak hotellet. Vi har hatt langtidsboende her i forbindelse med andre kraftutbygginger i området. Vi har helårsdrift. EVENTUELLE INNSPILL Vi er også interessert i å kunne levere våre tjenester til en eventuell boligrigg ved kraftverket. Dette kan være all levering av mat, vask, sengetøy og det som ellers er inn under forpleining. Vi har et kjøkken som har stor kapasitet og vi vil da kunne produsere mat på vårt kjøkken og levere ned til riggen.

29 Overnatting Uvdal Resort E-post: Tlf: Overnatting og servering. Romslige og velutstyrte hytter med mulighet for vedfyring, inkl. sengetøy & håndkle. Selvhushold eller servering av måltider etter avtale. Gratis internett. Fleksibel og høy servicegrad. Overnatting: fem høystandard hytter med sengeplass til fem personer. To soverom, et med dobbeltseng og overkøye og et med to køyesenger. I tillegg en sovealkove i stua. Fem hytter av god standard, også med innlagt dusj/wc med sengeplass til 1-2 personer. Uvdal Maskinfabrikk, Nore og Uvdal kommune, TrafikkDirigering AS, Veidekke, Consolvo, Leminkainen, GK Norge AS. Faste åpningstider i resepsjonen i juni, juli og august fra kl Helårsåpent for overnatting, servering og catering ved forespørsel. EVENTUELLE INNSPILL Åpen for fleksible løsninger både ift overnatting og servering. Muligheter for tilpassede menyer.

30 Overnatting Imingfjell Turistheim E-post: Tlf: Nils Helge Tufto Godkjent på matservering/renhold. Godkjent matservering/renhold. Skanska Norge. Renovering Dam Sønstevann.

31 SERVERING

32 Servering Uvdal Vandrerhjem E-post: Tlf: / Vi har bygg som egner seg godt til arbeidere, alle får et rom hver som har felles stue med TV og trådløst internett, godt utstyrt selvkokekjøkken (oppvaskmaskin, mikro, komfyr, fryser, kjøleskap) samt store sanitærrom/tørkerom. Et sted hvor atmosfæren er stille og rolig. Bygget er på 190 kvm. og har 6 soverom. Ikke selvhushold: Måltider vil bli servert i felles stue eller i frokostrommet i hovedhuset. Frokost, nistepakke og middag. Huset arbeidere som bl.a. jobber i Uvdal Maskinfabrikk. Her kan gjester bo hele året med unntak av Numedalsrally. Noe begrenset i juni, juli og august samt de to første helgene i september. Dette kommer en fram til og ser an ved eventuell leie.

33 Servering Øygardsgrend Utvikling AS E-post: Tlf: Mat, overnatting, drifting av brakkerigg, vask. Vi leverer den servering som det er etterspørsel etter. Veidekke Entreprenør AS: Var med på utbyggingen av Tunhovddam og Pålsbudam. Vi hadde ansvaret for mat og overnatting til dette prosjektet

34 Servering Rødberg Hotell E-post: Tlf: / Overnatting, servering, catering, selskaper, hotelldrift. Vi har pr i dag 34 rom og spiseplass for ca 150 personer, salongplass til ca 150 personer. Vi har areal for å kunne sette opp boligrigg bak hotellet. Vi har hatt langtidsboende her i forbindelse med andre kraftutbygginger i området. Vi har helårsdrift. EVENTUELLE INNSPILL Vi er også interessert i å kunne levere våre tjenester til en eventuell boligrigg ved kraftverket. Dette kan være all levering av mat, vask, sengetøy og det som ellers er inn under forpleining. Vi har et kjøkken som har stor kapasitet og vi vil da kunne produsere mat på vårt kjøkken og levere ned til riggen.

35 Servering Uvdal Resort E-post: Tlf: Overnatting og servering. Romslige og velutstyrte hytter med mulighet for vedfyring, inkl. sengetøy & håndkle. Selvhushold eller servering av måltider etter avtale. Gratis internett. Fleksibel og høy servicegrad. Servering: frokost, lunsj og middag. Alle typer måltider leveres enten i hytta, i fellesrom på Uvdal Resort eller annet sted ihht avtale. Catering til møter, kveldsarbeid, lunsj o.l. Meny avtales. Pizza, salater, gryteretter og andre varme retter kan bestilles og leveres på avtalt tid og sted. Uvdal Maskinfabrikk, Nore og Uvdal kommune, TrafikkDirigering AS, Veidekke, Consolvo, Leminkainen, GK Norge AS. Faste åpningstider i resepsjonen i juni, juli og august fra kl Helårsåpent for overnatting, servering og catering ved forespørsel. EVENTUELLE INNSPILL Åpen for fleksible løsninger både ift overnatting og servering. Muligheter for tilpassede menyer.

36 Servering Imingfjell Turistheim E-post: Tlf: Nils Helge Tufto Godkjent på matservering/renhold. Godkjent matservering/renhold. Skanska Norge. Renovering Dam Sønstevann.

37 Servering Fjordgløtt Rødberg AS E-post: Tlf: Kjempebra hytter. 3 hytter med 1 soverom, 1 hytte med 2 soverom. Lager også mat på bestilling. Leier bort vår hytter til flere firmaer som jobber i nærheten. Alltid åpent.

38 HANDEL

39 Handel Kirkebygda Produkter E-post: Tlf: Butikk Lokalmat, spesialiteter. Gardiner og utstyr, sengetøy, gaver og interiør, møbler og smijern. Man - tor: , fre: , lør:

40 Handel Nore Auto AS E-post: Tlf: / / Bil og bilrelaterte tjenester, Autorisert bilverksted, NAF, FALCK, Viking bilberging, leiebil, rekvisita og utstyr (Bilextra). Service og Reperasjon av person og varebiler. Bilberging og flytting av gjenstander på vår planbil. Bilutleie av person og varebiler. Bilextra butikk. Har hatt Veidekke som kunde ved Damprosjektet i Øygardsgrend. Man - fre: , lør: t bilberging: EVENTUELLE INNSPILL Vi satser på å være løsningsorienterte i forbindelse med de henvendelser vi får.

41 Handel Øygardsgrend Utvikling AS E-post: Tlf: Mat, overnatting, drifting av brakkerigg, vask. Vi leverer de tjenester som det er etterspørsel etter. Veidekke Entreprenør AS: Var med på utbyggingen av Tunhovddam og Pålsbudam. Vi hadde ansvaret for mat og overnatting til dette prosjektet

42 Handel Rødberg bøker og gaver E-post: Tlf: / Vi kan levere kontorrekvisita, samt annet utstyr f.eks. kjøkkenutstyr, sengetøy etc

43 Handel Kiwi Rødberg E-post: Tlf: / Dagligvarer. Dagligvarer

44 ANNET

45 Annet: Bank Skue Sparebank E-post: Tlf: Lokalbank. Tjenester innen bank, forsikring, sparing og plassering samt leasing

46 Annet: Transport, kraner og containerutleie Aas Transport A/S E-post: Tlf: All transport, kranbiler og containerutleie. All type transport. Daglige ruter fra Oslo og Drammen. Kraner opp til 44 tm, også tømmerkran. Kransemi. Krokbiler. Budbiler og følgebiler. Maskintransport. Containere til avfall og lager. Firmaet har drevet med denne virksomheten i 50 år, trekker ikke fram noen spesielle referanser. Alltid åpent.

47 Annet: Aktivitet og rengjøring Uvdal aktivitetsgård E-post: Tlf: Reidun Aktivitetsgård, arrangementer, vask av hytter, leiligheter og annet. Aktivitetsgård med hester, har også et lokale som det arrangeres fester,utdrikkingslag, bursdager, møter m.m. Uvdal aktivitetsgård tilbyr også vask av hytter, leiligheter og evt. andre bygg. Gode referanser fra Uvdal booking som vi har jobbet for i flere år. Uvdal booking utleie av ski ut, ski inn i Uvdal alpinsenter. Daglig leder: Jan Erik Diedrikson. Etter avtale.

48 Annet: Transport og containerutleie Bekkeseth AS E-post: Tlf: Transport. Containerutleie. Avfallshåndtering. Transport: generell transport, maskinflytting med flak. Containerutleie: åpne containere, lukkede containere, containere sertifisert for løft, flak, 10 m 3, 22 m 3, 35 m 3, 20 fot lagercontainere. Samarbeidsavtale med Statkraft, pågående. Samarbeidsavtale med Nore og Uvdal Kommune, pågående. Avfallshåndtering og containerutleie hos Veidekke under rehabilitering av Tunhovd Dam og terskeldam Pålsbu. Alltid åpent. EVENTUELLE INNSPILL Vi ønsker å oppfordre så langt det lar seg gjøre, til å bruke lokalt næringsliv. Vi stiller oss positive til å løse de fleste transportoppdrag.

49 Annet: Arealplanlegging / Landskapsarkitektur Vidda Ressurs AS E-post: Tlf: Terje Heggelien (Daglig leder) Joar Andre Halling (Landskapsarkitekt) 2 Arealplanlegging og Landskapsarkitektur. Vidda Ressurs er også en paraplyorganisasjon for Friis Arkitekter AS, Siv. ark. Øystein Landsgård, Vidda Miljø AS og Heggelien Oppmåling AS. Samlet tilbyr vi arkitekturtjenester, oppmålingstjenester, VA- teknikk, landskapsplanlegging og reguleringsplaner. Mørkvollen massetak, planlegging av deponering sprengtstein fra Nore I. Reguleringsplaner for massetak: Raje steinbrudd Tinn, Lofthus Rollag med flere. Forprosjekt universell utforming gangvei rundt Rødbergdammen. En rekke reguleringsplaner for bolig og hytte felt. 3D modellering av hyttefelt nordre Vegglifjell

50 Annet: Drifting av brakkerigg og vask Øygardsgrend Utvikling AS E-post: Tlf: Mat, overnatting, drifting av brakkerigg, vask. Vi leverer de tjenester som det er etterspørsel etter. Veidekke Entreprenør AS: Var med på utbyggingen av Tunhovddam og Pålsbudam. Vi hadde ansvaret for mat og overnatting til dette prosjektet

51 Annet Vidda Miljø AS Tlf: Prosjektleder og ingeniørkompetanse innen prosess og kjemi på seniornivå 35 års kompetanse.

52 Annet Nore Energi AS E-post: / Tlf: / Bredbåndsfiber, kontrollanlegg, styringsanlegg, anleggsstrøm, kraftkabler, nettanlegg, kabeltrekking. Utførelse, drift og vedlikehold av høy- og lavspente anlegg. Bredbåndsfiber, kontrollanlegg, styringsanlegg, anleggsstrøm, kraftkabler, nettanlegg, kabeltrekking, kabeltrekkemaskiner, kompressorer, aggregat, høy- og lavspentanlegg, terrengkjøretøy. Utleie av elektropersonell med elektrofagbrev. Elektroentreprenør for EB Nett, Statnett, Statkraft. 14 år med konsulenttjenester for Rollag Elverk. Erfaring med vassdragsanlegg, kontrollanlegg. Utfører bredbåndsanlegg for andre, basert på fiber, Ethernett, radiolinje, fiberblåsing. Utfører entreprenøroppgaver knyttet til bredbånds- og energianlegg, kabeltrekking. 24/7/365 vakt. Normal arbeidstid

53 Annet Nore Auto AS E-post: Tlf: / / Bil og bilrelaterte tjenester, Autorisert bilverksted, NAF, FALCK, Viking bilberging, leiebil, rekvisita og utstyr (Bilextra). Service og Reperasjon av person og varebiler. Bilberging og flytting av gjenstander på vår planbil. Bilutleie av person og varebiler. Bilextra butikk. Har hatt Veidekke som kunde ved Damprosjektet i Øygardsgrend. Man - fre: , lør: t bilberging: EVENTUELLE INNSPILL Vi satser på å være løsningsorienterte i forbindelse med de henvendelser vi får.

54 Annet Numedal Produksjon AS E-post: Tlf: Bedrift / Olav Traaen Jobbformidling. Rekruttering av lokal arbeidskraft til lokale bedrifter. Arbeidsledelse og produksjon innen kjerneproduksjonene: kantine, monteringsarbeid, produksjon av tekstilprodukter, div. små-produksjon, ved, flytting, renhold inkl. rydding i nærmiljøer, vedlikehold etc. Numedal Produksjon AS kan levere gaveartikler, se Vi leverer generell arbeidskraft til aktuelle leverandører. Nore og Uvdal kommune EVENTUELLE INNSPILL: Numedal Produksjon (Nupro) holder til i Rødberg stasjon sine lokaler, og er nærmeste nabo til Nore 1. Vi søker kontakt med lokalt næringsliv i Numedal og ønsker oppdrag i passende omfang og vanskelighetsgrad for våre ansatte. Utbyggingen av Nore 1 kan være en anledning for å utvikle tettere samarbeid med næringslivet som engasjerer seg i utbyggingen. Vi rekrutterer lokal arbeidskraft til lokalt næringsliv. Vi har også ansatte ved tilrettelagte arbeidsplasser. Våre ansatte og jobbsøkende personer tilknyttet Numedal Produksjon har kompetanse innen mange relevante fagområder for lokalt næringsliv som legger inn anbud i forbindelse med utbyggingen av Nore 1. Ta kontakt for nærmere informasjon.

55 Annet Langedrag Naturpark AS E-post: Tlf: Opplevelsesgård, bespisning og overnatting. Aktivitetsbaserte opplevelser med dyr og natur. Rustikk overnatting i familierom. Kortsreist mat fra egen gård. Aktivitesbaserte opplevelser med dyr og natur. Overnatting i rustikke omgivelser i familierom. Kortsreist mat fra egen gård. Leirskoleleverandør for Bærum kommune. Opplevelseshelg for Vom & Hundemat. Førejulshelgleverandør for barnefamilier fra FMC i Kongsberg alle dager hele året, unntatt julaften og 17. mai. Layout: Buskerud Næringshage 2015

BYGG / ANLEGG OVERNATTING SERVERING HANDEL ANNET

BYGG / ANLEGG OVERNATTING SERVERING HANDEL ANNET BYGG / ANLEGG OVERNATTING SERVERING HANDEL ANNET Nore og Uvdal Næringsselskap SA har samlet informasjon om relevante bedrifter som underleverandører til utbyggingen av Nore 1. Vi håper at vi får store

Detaljer

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Utviklet i forbindelse med Statnett SFs bygging av ny kraftlinje Ofoten - Balsfjord. Bedriftene representerer et vidt

Detaljer

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Utviklet i forbindelse med Statnett SFs bygging av ny kraftlinje Ofoten - Balsfjord. Bedriftene representerer et vidt

Detaljer

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal

Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Leverandørliste for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg i en felles portal Utviklet i forbindelse med Statnett SFs bygging av ny kraftlinje Ofoten - Balsfjord. Bedriftene representerer et vidt

Detaljer

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

VARDEN. tinga administrativt og politisk - og døgnet har fortsatt bare 24 timer så denne prosessen må ta litt tid.

VARDEN. tinga administrativt og politisk - og døgnet har fortsatt bare 24 timer så denne prosessen må ta litt tid. UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. HØSTEN 2006 Ordførers hjørne En vakker høst Etter en uvanlig varm sommer - den varmeste siden 1947 sier noen som fører statistikk - er høsten over oss

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

NÆRINGSLIV I INDERØY Utgitt av 2006

NÆRINGSLIV I INDERØY Utgitt av 2006 NÆRINGSLIV I INDERØY Utgitt av 2006 2 Næringsliv i Inderøy Inderøy, min arbeidsplass? Trykksaken du nå leser i er en presentasjon av Næringsliv i Inderøy anno 2006, utgitt av Inderøy Næringsforening med

Detaljer

Midsund Kommune Godt å leve kjekt å jobbe

Midsund Kommune Godt å leve kjekt å jobbe Midsund Kommune Godt å leve kjekt å jobbe MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune Tlf.: 71 27 05 00 Fax: 71 27 05 01 E-post: postmottak@midsund.kommune.no Antall ansatte: 250 Innbyggarar: 1940 Areal: 94 km² Midsund

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

KVALITET, MILJØ OG HMS

KVALITET, MILJØ OG HMS :info ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2008 STORSATSING PÅ BYGGVARME s. 3 NY HÆHREAVTALE FOR CRAMO s. 4 VALGTE MOSJØEN FOR ETABLERING AV NY AVDELING s. 7 KVALITET, MILJØ OG HMS - ET AV VÅRE KUNDERS VIKTIGSTE

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

Vinter i Selbu. Vinteravis for Selbu 2010. 1 Vinter i Selbu

Vinter i Selbu. Vinteravis for Selbu 2010. 1 Vinter i Selbu Vinter i Selbu Vinteravis for Selbu 2010 1 Vinter i Selbu Leder Selbu som næringskommune og kulturkommune. Året 2009 er nettopp avsluttet og for næringslivet har det vært et turbulent år for mange bedrifter.

Detaljer

info Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN

info Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2015 Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN Nye moduler: C90 ER

Detaljer

Grenseland. Velkommen til Grensemessa 2011 AVISA. nmk AreMArk Jubilerer. koret FrA rømskog vant. HundebesØk i barnehagen

Grenseland. Velkommen til Grensemessa 2011 AVISA. nmk AreMArk Jubilerer. koret FrA rømskog vant. HundebesØk i barnehagen Nr. 3 mars 2010 nmk AreMArk Jubilerer Grenseland AVISA ET møtested FOr aremark marker rømskog NmK aremark har siden stiftelsen i 1986 ikke bare vokst seg stor. Det er også en svært veldrevet klubb som

Detaljer

info Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN

info Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2015 Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN Nye moduler: C90 ER

Detaljer

Ny bedrift i Skogmo Industripark

Ny bedrift i Skogmo Industripark SI-NYTT Ny bedrift i Skogmo Industripark NR 1 MARS 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS God Påske! Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 30 bedrifter med over

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE elkommen til Uvdal Tettere på naturen. Uvdal ligger øverst i Numedal ved Hardangervidda; Nord-Europas største høyfjellsplatå og Norges størs te nasjonalpark på fastlandet med en stor villreins tamme. Landskapet

Detaljer

Rennebu Nytt. Næring og Kultur. Softis kr 10,- Du ringer, vi bringer Lørdag 4. okt kl 18-22 (Berkåk) Stor pizza kr 200,- Dagens middag

Rennebu Nytt. Næring og Kultur. Softis kr 10,- Du ringer, vi bringer Lørdag 4. okt kl 18-22 (Berkåk) Stor pizza kr 200,- Dagens middag Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2008 25. sept Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jenter i høyløe på Jølhaugen Foto: Dagfinn Vold Næring og Kultur

Detaljer

Magasinet. Næringsliv. Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5. Mai / Juni 2007. Næringslivsmagasinet 1

Magasinet. Næringsliv. Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5. Mai / Juni 2007. Næringslivsmagasinet 1 Magasinet Næringsliv Nordmøre Romsdal Mai / Juni 2007 Alm-Senteret: Tilbyr næringslivet hjelp for å få friskere ansatte SIDE 5 Næringslivsmagasinet 1 MAI / JUNI 2007 Næringsliv Nordmøre Romsdal omegn*

Detaljer

Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra

Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra Nr. 2 - september - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra Høsten kommer og aktiviteten øker Bladet vårt Gjerdrum

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36 God påske 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72 42 81 01 Åpningstid:

Detaljer

Helt i 200side 16-17. Næring i Midt - Telemark Utgave 2, Desember 2005. Fornøyd lærling. Helt sjef på nett side 14-15. side 4-5

Helt i 200side 16-17. Næring i Midt - Telemark Utgave 2, Desember 2005. Fornøyd lærling. Helt sjef på nett side 14-15. side 4-5 Næring i Midt - Telemark Utgave 2, Desember 2005 Helt i 200side 16-17 Fornøyd lærling side 4-5 Helt sjef på nett side 14-15 magasin2.indd 1 24.11.2005 20:59:54 Vinterkulda lusker rundt hjørnet. Frostnettene

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD

November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD Bokbinderi Lupros bokbinderi tar imot bestillinger på små og store opplag, og vi foretar reparasjoner. Alt blir laget for hånd, og du kan få den innbindingen

Detaljer

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu VINTERAVIS 2015 Folldal Stor-Elvdal Ringebu Vinteravisa 2015 I hendene holder du nå et eksemplar av Vinteravisa 2015. Denne er utgitt i 20 000 eksemplarer og blir distribuert i både kommunene som er med

Detaljer