MK besøker FP - Mågerø. ...og snart er det sommer! TATTOOSHOW SIDE 12. St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MK besøker FP - Mågerø. ...og snart er det sommer! TATTOOSHOW SIDE 12. St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUND MEDLEMSKONTAKT NR og snart er det sommer! BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: UBK St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10 MK besøker FP - Mågerø SIDE 8 TATTOOSHOW SIDE 12

2 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER I år samles æresmedlemmer, foreningslederne og landsstyrets medlemmer med vararepresentanter til lederkonferanse på Thon hotell på Ski. Konferansen er lagt til uke 21, og danner en naturlig ramme rundt markeringen av forbundets 25- års jubileum. Mye arbeid er lagt ned for å gjøre konferansen og markeringen til en minneverdig uke, både for konferansedeltagerne og for de ledsagere som ønsker å være med. Og kanskje kommer også kongen. En lederkonferanse er ikke et besluttende organ i vår organisasjonsstruktur, men er ment å være en arena hvor synspunkter på aktuelle saker kan utveksles, og hvor en kan hente motivasjon og entusiasme for videre arbeide til beste for våre foreninger og enkeltmennesker. Det er mitt håp at vi skal klare det også denne gangen. Litt ekstra blir det nok siden jubileet skal markeres. En jubileumsmiddag i Oslo Militære Samfund er planlagt, og det hele avsluttes med en mottagelse i Fanehallen på Akershus Festning i nært samarbeid med Nasjonale Festningsverk og Militær Kultur (NFMK). Når vi møtes i slutten av mai vet vi sannsynligvis resultatet av årets hovedtariffoppgjør også i offentlig sektor, med eller uten avklaring av framtidig AFP-ordning. I skrivende stund er forventningen at en skal kunne se 6 % tallet i lønnstillegg. På den tiden vet vi sannsynligvis også med hvilket prosentpoeng grunnbeløpet i folketrygden (G-beløpet) blir regulert med fra 1. mai, forutsatt at enighet oppnås i de samtalene som føres mellom de involverte parter. Det er her viktig å forstå at forhandlinger om lønnsbetingelser for lønnsmottagere med hjemmel i Hovedtariffavtalen i Staten, foregår etter egne prosedyrer og med egne virkemidler, og at reguleringen av G-beløpet i folketrygden foregår noe annerledes. Felles for begge er imidlertid at det er Stortinget som til slutt stadfester resultatet både for hovertariffoppgjøret i offentlig sektor og reguleringen av G-beløpet. I Kanskje kommer kongen disse forhandlingstider kan det være interessant å merke seg hva Dale Carnegie sier om kommunikasjon: Det er fire måter og kun fire måter, vi kommuniserer med verden på. Vi blir vurdert og klassifisert på grunnlag av disse fire måtene: Hva vi gjør, Hvordan vi ser ut, Hva vi sier og Hvordan vi sier det. Ø nsker alle lesere en fin vår og forsommer. REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 16/ STOFFRIST NR 3/08 er 8/ MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 GJESTESKRIBENTEN Samarbeid for Forsvaret Geir Holmenes sjef NFMK og kommandant på Akershus festning Kulturavdelingene i Forsvaret er inne i sin fjerde måned som organisasjon og vi ser alle frem til et tettere samarbeid med alle foreningene rundt musikken, museene og festningene. Den nye organisasjonen har hittil arbeidet under arbeidstittelen Nasjonale Festninger og Militær Kultur (NFMK) men er i prosess med å etablere et bedre navn som kan følge avdelingen fremover og gjøre den kjent blant sitt publikum. Organisasjonen omfatter de fem kjente korpsene, åtte kommandantskap og syv bemannede museer. Med fokus på omdømmebygging, informasjon om Forsvaret, rekruttering, tradisjonsbevaring og kulturbygging vil det være helt naturlig å søke samarbeid med miljøer og foreninger som har kompetanse på disse feltene og som ikke minst har sterke følelser for Forsvaret. Da er det nærliggende å orientere seg mot venneforeningene, men også mot andre forsvarsrelaterte foreninger, for eksempel FN- /NATO-veteranene, Norges Reserveoffisersforbund, Norges forsvarsforening og sist, men absolutt ikke minst Forsvarets Pensjonistforbund. Med cirka 250 ansatte, høyt tempo og forvaltning av noen av Norges eldste kulturinstitusjoner er det helt nødvendig for NFMK å ha gode støttespillere og partnere og da er det både et ønske og et behov fra vår side og utvikle tettere samarbeid med aktuelle organisasjoner og aktører, som for eksempel Forsvarets Pensjonistforbund. Vår faste bemanning på festningene er, med unntak av Akershus, ganske beskjeden og sånn sett så vil vi hele tiden ha behov for hjelp til å løse de forskjellige oppgavene hvis vi skal lykkes fullt ut. Da er vi er ute etter flere ting. Generell støtte til og deltagelse på de ulike arrangementene og publikumstilbudene er et behov, arbeidshjelp ifm konkrete prosjekter et annet. Men det er også ønskelig å ha pensjonister med kompetanse fra og om Forsvaret i ryggen. Den indirekte kontakten videre til andre interessante nettverk i de ulike lokalmiljøene er også viktig for oss En helt konkret oppfordring kan være å delta på de lokale arrangementene på de militære/nasjonale merkedagene som 8.mai, 17.mai, 7.juni, 24. oktober og Forsvarets minnedag i november. Det hadde vært hyggelig om disse dagene i sterkere grad kunne bli møter mellom dagens ansatte og veteraner av alle kategorier. Nå er det 25-årsjubileum for Forsvarets Pensjonistforbund, og dermed en gylden anledning til å invitere til mer kontakt, knytte sterkere bånd og forhåpentligvis berede grunnen for et mer omfattende samarbeid til felles beste. Jeg benytter anledningen til å ønske FPF til lykke med 25-årsjubileet på Akershus. Jeg håper markeringen 23. mai blir et verdig minne og jeg håper ikke minst at dere som kan delta får en minnerik samling med tidligere kolleger og nye venner på nasjonens fremste minnesmerke. Velkommen skal dere være! MEDLEMSKONTAKT NR SENIOR Hvorfor engasjere seg? Ja, det er ikke tatt «fra tomme luften» at du bør melde deg inn i Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) alt som 50 åring! Det er nemlig din fremtid som senior og pensjonist, forbundet arbeider aktivt med hver eneste dag, og du vil vel ha innflytelse på den? FPF har lagt en langsiktig, strategisk plan, vedtatt av vårt Landsmøte i 2007, og som er styrende så langt for gjennomføringen. Vi er gjensidig avhengige av hverandre. Hopp i det nå med det samme. Innmelding, fyll inn og trykk på send! AV TOR ULF BYGMESTER Det kan være mange i aktiv tjeneste som fnyser ved tanken. Du er da «i din beste alder» ja, det har du vel alltid vært? Du syns du har mer enn nok med utfordringene jobben gir deg, og så har du da din egen karriere å ta hensyn til. I den prosessen deltar du sikkert aktivt, for du har sikkert for lengst lagt merke til at gjør du ikke det, sakker du akterut. Har du tenkt på din egen situasjon den dagen du blir pensjonert? Litt aktiv «karriereplanlegging» for den fasen av livet ditt alt nå, betyr enormt mye når dagen kommer, og ikke for å snakke om for alle årene som kommer snikende så kjapt etterpå. Hvor gammel har du tenkt å bli? I følge statistikken blir vi eldre og eldre, og derfor har politikerne våre i det «såkalte pensjonsforliket» avgjort at din fremtidige pensjon skal levealderjusteres. Det betyr at «din opptjente pensjonsbeholdning,» som også er et nytt begrep, skal fordeles over enda flere år, og dermed blir din årlige/månedlige pensjon mindre. Syns du det er greit? Vet du hva du kan gjøre for å motvirke det? Din første lønning som pensjonist kommer den 20. og ikke den 12. slik du er vant med, og innholdet mangler «etter gammel ordning» brutto 1/3 av hva du er vant med å få. Fordi du ikke er gammel nok enda, blir det ikke slik for deg. Du er nå i startgropen på resten av ditt liv. Du er i tillegg snart blitt pensjonert. Hvem tror du bryr seg om deg da? Visste du at noen har brydd seg om deg lenge? FPF har slitt for dine fremtidige rettigheter som pensjonist helt fra etableringen i 1983, og vårt 25-års jubileumshefte forteller en sann historie om det. Fra den dag vi skjønte hva den nye pensjonsreformen innebærer, har vi gitt full gass. Nå trenger vi kjøttvekten din for å få enda større innflytelse. Vi er alt i dag det største statlige pensjonistforbund, men vi må bli vesentlig flere for å kunne gjøre et nødvendig opprør. Din gevinst blir at du får nødvendig informasjon til å treffe de riktige valgene, slik at du pensjonerer deg selv den dagen det gir deg den beste uttelling. Du må legge din karriereplan som pensjonist nå! Det må også ungdommene gjøre, (dine barn) og vi kan hjelpe deg med å forstå hvorfor. Vi bryr oss, og du selv er helt spesielt i faresonen nå! Velkommen som medlem! Har du råd til å pensjonere deg? Vår visjon: Et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne. 3

4 Benytter du deg av hjemmesiden? Hvis svaret er ja, har du sikkert for lengst oppdaget at det er en god informasjonskilde som daglig frister med nyheter for deg som er senior. Likeledes blir du oppdatert om hva som foregår i forsvaret og viktige forsvarspolitiske saker. Alt dette hentet fra dagens ferske nyheter fra norske media over hele landet. På samme måte får du god lokal informasjon gjennom hjemmesiden til din lokale FP-Forening, om den har valgt å opprette egen hjemmeside. Min egen lokale forening FP-Øvre Romerike har valgt den muligheten, og etter hvert som erfaringen med den har utviklet seg, er vi svært godt fornøyde. AV TOR ULF BYGMESTER Velger du som din startside, kommer du rett inn på hjemmesiden hver gang du åpner internett. Smart spør du meg. Nederst på hjemmesiden finner du et felt hvor du kan søke etter akkurat det du ønsker å utforske. Prøv med et søk på navnet til en person du vil vite mer om, eller navnet på et reisemål du har tenkt deg til. Vips så får du all verdens informasjon. Fine greier, ikke sant? Hjemmesiden vår er nå under oppgradering, og når du leser dette bør den ha blitt enda mer fristende og innbydende. Prøv et søk på Medlemsfordeler. Her finner du alle avtaler Forbundet har inngått til din disposisjon. Snart kommer også muligheten for å gjøre en god netthandel direkte fra Aksess AS. Fra før kan du handle datautstyr gjennom din lokale forening «Luftslaget» er en årlig golfturnering for pensjonerte offiserer og sivilt ansatte i Luftforsvaret med eller uten ledsager. Personell fra Luftforsvaret har prioritet, men andre forsvarsgrener er velkommen så langt deltakelsen tillater. Minimum tjenestetid er to år. Turneringen arrangeres for fjerde året på rad og er et hyggelig sportslig og sosialt møte mellom gamle kollegaer og venner. I fjor var vi 72 spillere på Vestfold GKs bane i Stokke. Nå inviterer vi deg til ny turnering på Larvik GKs bane på Fritzøe Gods. direkte fra Leiebilavtalen vi har med AVIS er svært fordelaktig, det samme med hvor du får sterkt rabatterte reiser. Med andre ord, benytt hjemmesiden til din fordel. En annen stor fordel du bør benytte deg av, er at du kan melde inn et nytt medlem direkte fra hjemmesiden. Jo flere vi er i antall, jo lettere blir det å inngå nye fordelaktige avtaler til glede og nytte for oss alle. Er stalltips kan være at før du drar på butikken om formiddagen, ta en titt på hjemmesiden og les nyhetene. Da har du garantert noe nytt å snakke med dine venner om. Kanskje det til og med blir en spontan kaffe og et wienerbrød før samtalen avsluttes og du kan ta hjemturen med et smil i munnviken. Lykke til! Velkommen til Golfturneringen «Luftslaget» Maks antall deltakere: 144. Spilledato/tid: Fredag 12. sept kl 10. Spilleform: Netto Slaggolf (hcp 0-18) Stableford (hcp ). Shotgun start. Klasseinndeling: 2 klasser A) Slaggolf B) Stableford. Påmeldingsfrist: 1. sept Påmelding til: Jan H. Skaar Vestfold GK Tlf: mob: E-post: Startkontingent: Kr (greenfee: kr. 300 premieavgift: kr. 100). Sosialt samvær: Felles middag (enkel smårett) etter eget ønske m/kaffe og sosialt samvær og premieutdeling etter turneringen. Premiering: Flotte premier til ca 1/5 av startfeltet. Arrangører: J. Bøckman Pedersen, J. H. Skaar, H. Dramstad Turneringsleder: Jan H. Skaar 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 Klar for Landslaget I begynnelsen av april reiste Jan Henning sammen med 11 andre seniorgolfere til Perth for første landskampen i seniorgolf mellom Norge og Skottland. Fra før er det etablert årlig samarbeid med Danmark og Sverige og de senere årene også med Tyskland. Men i år er det første gang turen går til Skottland. AV: ARILD KRISTENSEN I golf kan spillere på forskjellig ferdighetsnivå konkurrere mot hverandre på like vilkår. I denne landskampen er det lagt opp til to konkurranser. En «netto turnering» med seks spillere, som nettopp er lagt opp med det for øye. Blant fagfolket heter ordningen «Handicap». Systemet fungerer slik at spillerne har et antall tilleggsslag tilsvarende sitt handicap. Skalaen går fra 36 til 0. En spiller med lavere ferdighet har således flere slag «å gå på» i forhold til en spiller med høyere ferdighet. Antall slag kommer da til fratrekk når en summerer hele runden. Når en tar hensyn til dette, blir det en rettferdig konkurranse uansett ulikt ferdighetsnivå på den enkelte spiller. For «proffene» gjennomføres det en «brutto turnering» som betyr at alle spiller på samme nivå uansett handicap, og at det er det faktiske antall slag som avgjør resultatet. Matchene ble spilt på Blairgowrie og Craigie Hill. Flere av spillerne kom over to dager tidligere for å trene under gode skotske forhold på denne tiden av året, men spillet ble effektivt stoppet av snøvær, frost og stengte baner. Søndag fikk dog de ivrigste en runde på Scotscraig like ved St. Andrews, en av Skottlands eldste linksbaner (1816), mens snøen lavet ned i Perth. Blairgowrie var en fair bane med få skjulte farer som nordmennene klarte å utnytte til sin fordel i matchene på tirsdag. Således fikk vi nokså overraskende et knapt overtak 12.5 poeng mot skottenes 11.5 som et resultat av solid arbeid på greenene. I Blairgowries elegante klubbhus lærte vikingene noe om engelsk golfetikette. Vi ble fort minnet om gamle barnesanger «Ikke storme inn i stua, før du har tatt av deg lua». Skifte sko og helst antrekk etter en tur i dusjen før banketten er nærmest obligatorisk. Singlematchene på onsdag skulle spilles på Craigie Hill; noe av det mest kuperte vi har sett, nesten inne i Perth by. Med 14 blinde utslag og store krav til lokalkunnskap om banen, ble vi nok tatt på sengen. Vi holdt brukbart følge på de første ni, men sprakk mot slutten, slik at resultatet ble klar skotsk seier. Skottene ble et meget hyggelig bekjentskap. Det var «coffee» før spill og «High Tea» etterpå, så vi har en utfordring når vi etter ett år til i Skottland inviterer til gjenmatch, trolig i Rogaland. Avslutningsmiddagen var skotsk med haggis, laks, whisky og meget stor stemning. For interesserte henvises det til hjemmesiden til Norsk Seniorgolf (www.seniorgolf.no). Her kan en lese om medlemsfordeler og følge med på resultater fra turneringer. FORENINGSNYTT Forsvarets Pensjonistforening Indre Troms har avholdt sitt årsmøte i kantina Setermoen Tekniske verksted med god deltakelse fra medlemmer og gjester. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, var det sosialt samvær med bevertning, loddsalg, tippekonkurranser og ikke minst en svingom til trekspillmusikk og gitar fra foreningens egne medlemmer. Ved valget ble Oddmund Soleng gjenvalgt ved akklamasjon for en ny to års periode. For øvrig ble det bare en utskifting blant styremedlemmene. To av årsmøtesakene kan være verdt å nevne, styrets forslag om forhøyelse av kontingenten og styrets innstilling til ny handlingsplan for perioden Når det gjelder heving av kontingenten hadde årsmøtet full forståelse for at siste Landsmøte vedtok å heve denne. Resonnementet var den at organisasjonen vår har en ambisiøs handlingsplan der det stilles krav om at Forbundet sammen med foreningene skal oppfylle formålsparagrafen, forbedring av forsvarspensjonistenes økonomiske, sosiale og veldferdsmessige kår. Til dette trenges det blant annet økonomi. Derfor enstemmighet om også å heve foreningens medlemskontingent. Foreningens «Handlingsplan i perioden », som ble enstemmig vedtatt, inneholder fire hovedavsnitt, organisasjonspolitiske saker, helsepolitiske saker, velferdspolitiske saker og aktiviteter. Under avsnittet organisasjonspolitiske saker ble følgende saker vedtatt prioritert: Felles Forsvarets Hus på Setermoen, verving og representasjon i de kommunale og fylkeskommunale eldreråd. I den forbindelse kan det nevnes at foreningens leder, Oddmund Soleng nå er innvalgt som medlem av Bardu eldreråd og som leder av Fylkeseldrerådet i Troms. Den nye fylkeseldrerådslederen har nå fått i stand et møte med fylkesrådslederen med formål om å fremme et fortsatt godt samarbeid, og finne frem til hvilke saker fylkeseldrerådet anser som viktige å være medvirkende i. Av helsepolitiske saker ble det vedtatt å arbeide for at trygghetsalarmer skal tilbys gratis til alle pensjonister. Under avsnittet velferdsspolitiske saker prioriteres rabattavtaler på abonnement på lokalaviser og mobiltelefon og besøksvirksomhet med eldre medlemmer som bor på aldsershjem/ sykehjem. Av aktiviteter i perioden , er det gjort følgende prioriteringer: Grillfest(juni), busstur den nye Lofotvegen (6. 8. juli), trim(den gyldne spaserstokk) tur med Kielferga (julebord), pensjonistkafe (samarbeid med Troms Forsvarsmuseum), datakurs, oppfriskningskurs 65+, tur til Murmansk 2009 («Vinterfestivalen») og tur til Engelsøyas Sagaspill i AV ODDMUND SOLENG MEDLEMSKONTAKT NR

6 Kampanjebesøke hos Aksess AS på Vestby Nylig inviterte daglig leder Marianne Wang til kampanjedager hos Aksess AS på Vestby. Her blir vi tatt i mot i hyggelige lokaler og vist rundt. Og Aksess har mye å vise fram, det bugner av artikler innefor de fleste sjangere som firma og organisasjoner kan nytte i sitt profileringsarbeid. Forsvarets Pensjonistforbund er selvsagt interessert i å ta en titt på utvalget. AV ARILD KRISTENSEN Samarbeidet mellom Aksess AS og Forsvarets Pensjonistforbund har pågått over mange år. I starten kjøpte forbundet et begrenset antall profileringsartikler så som slips, belter, ryggsekker og annet, satte på vår logo, og la varene på eget lager på forbundskontoret for derfra å formidle videreslag til foreningene og medlemmer. Dette viste seg 6 etter hvert å være lite hensiktsmessig, det bandt opp kapital, og krevde lagerplass. For en tid siden, ble foreningene oppfordret til selv å henvende seg direkte til Aksess for kjøp av de artikler den enkelte ønsket. Forbundet har derfor «delt ut», og over de siste år, avskrevet sin varebeholdning. Det vi nå anskaffer utgifteføres fortløpende, og nyttes til rekruttering og profilering av Forsvarets Pensjonistforbund. Neste trinn i samarbeidet med Aksess AS blir å etablere netthandel på forbundets hjemmeside. Den vil funger slik at den enkelte medlem kan bestille fra et utvalg av varer og artikler som forbundet i samarbeid med Aksess AS legger ut for salg. Dette vil fungere som en vanlig postordrebestilling ut fra en katalog. Forskjellen blir her at vareutvalg er å finne på forbundets hjemmeside. Så vil det selvfølgelig være endringer i vareutvalget i tråd med skiftende årstider og høytider. Det er vårt håp av dette kan være med å øke interessen for å besøke vår hjemmeside, og på den måten også kunne øke informasjonsstrømmen fra forbundet til medlemmene. Aksess AS har blant andre etablert netthandel til Forsvaret og med Norsk Caravanclub. Utvalget av produkter med vår logo vil bli endret, og endringer vil bli kunngjort på vår hjemmeside. MEDLEMSKONTAKT NR

7 Juridisk side Advokater svarer på dine spørsmål Advokatene Kristin Hegstad og Merethe Bårdsen og Tor Gresseth i advokat firmatet Bjerknes Wahl- Larsen AS. SPØRSMÅL: Min mann og jeg har vært gift tidligere og var godt voksne da vi to giftet oss. Det var stor forskjell på hva vi tok med oss inn i ekteskapet av verdier. Den ene stilte med en del kontanter og bil, mens den andre stilte med bil og eiendom. Nå har vi begge arvet penger og eiendommer. Kan vi begge være trygge på at det vi har brakt inn i ekteskapet forblir vårt særeie? Er det tiltak vi bør treffe for å sikre oss, slik at ikke arvinger flår den som blir igjen til slutt, også for verdier vedkommende selv har brakt inn i fellesskapet? Mitt, ditt og vårt! B.M. TIL B.M.: Basert på de faktiske opplysningene du gir, kan ikke spørsmålene dine besvares fullt ut men i alle fall et stykke på vei: Dersom dere har inngått en ektepakt om fullstendig særeie, vi de aktiva du nevner være den respektives særeie. Tilsvarende vil det hver av dere har anskaffet under ekteskapet inngå i deres respektive særeie. Dersom dere har anskaffet noe sammen (sameie), vil sameieandelene være fordelt på ditt henholdsvis din manns særeie. Gjenlevende vil måtte skifte med første avdødes arvinger. Gjenlevendes særeie inngår ikke i dødsboet. Første avdødes særeie fordeles verdimessig likt mellom gjenlevende og første avdødes øvrige arvinger. Men hvis første avdøde har livsarvinger (barn eller barnebarn) mottar gjenlevende kun av første avdødes særeie. Dersom dere ikke har inngått ektepakt, har dere felleseie. Gjenlevende vil i så fall dersom første avdøde ikke har livsarvinger kunne sitte i uskiftet bo. Det innebærer at gjenlevende ikke behøver å gjennomføre et skifteoppgjør første avdødes arvinger mottar med andre ord ingen arv før ved gjenlevendes død. Dersom første avdøde etterlater seg livsarvinger må det derimot gjennomføres et skifte (med mindre livsarvingene samtykker i uskifte). På dette skiftet vil gjenlevende etter hovedregelen kunne kreve å beholde det vedkommende selv brakte inn i ekteskapet og senere har mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen (skjevdeling). Tilsvarende vil det første avdøde brakte med inn i ekteskapet og senere har ervervet ved arv/gave, tilfalle dødsboet (dersom første avdødes livsarvinger krever det). Resten deles likt med gjenlevende, slik at dødsboet utgjør første avdødes skjevdelingsmidler pluss halvparten av «resten». Dette boet deles så med til gjenlevende og til første avdødes livsarvinger. Hvis dere ønsker en annen arvemessig situasjon for gjenlevende, kan den i noen grad besluttes i et testament. SPØRSMÅL: Jeg var gift og det ble født tre barn. Ekteskapet gikk i oppløsning etter noen år. Jeg betalte barnebidrag til alle barna og forsørgerbidrag til min tidligere kone som ikke ville ta lønnet arbeid. Ett av barna som for lengst er voksen, ligner etter hvert som årene går, mer og mer på min tidligere ektefelles elsker gjennom alle de år vi var «kjærester og ektepar.» Dersom en test viser at jeg ikke kan være faren, hvilke rettigheter har jeg da? Hvilke rettigheter har barnet? Må min tidligere ektefelle tilbakebetale bidragspengene? Hva bør jeg gjøre? o.s. Dette spørsmåler er av såpass sammensatt karakter at det krever en dypere gjennomgang av sakens fakta. Ber derfor om du tar kontakt med forbundet slik at vi kan avtale tidspunkt for en samtale rundt ditt spørsmål. MEDLEMSKONTAKT NR

8 MK besøker FPFs yngste Per Normann Sønnervik har vært foreningens leder side den ble etablert den 16. mars i Også blant resten av styret har det vært liten utskifting med unntak av noen få «sykeavmønstringer». Som naturlig er, når foreningen har sitt utspring fra en militær avdelig som fortsatt er operativ på tross av i alt fire forsøk på nedlegging, så har med få unntak de fleste medlemmene sin bakgrunn fra tjeneste ved Luftforsvarets stasjon Mågerø. Siden 8 stasjonen tidligere også hadde et innslag fra kystartilleriet, er det naturligvis noen få også med den bakgrunnen å finne blant medlemsmassen, samt et par med bakgrunn fra Hæren. Av aktiviteter så har foreningen på tross av sin unge alder allerede etablert noen tradisjoner i sin aktivitetskalender. Det arrangeres minst en utenlandstur hvert år, og av områder og steder som er besøkt nevnes, Baltikum, Tyskland med Rhin og En telefon til leder ved FP-Mågerø, Per Normann Sønnervik med anmodning om å få avlegge et besøk i den hensikt å skrive litt om foreningen, avstedkommer et opplegg som kunne tatt pusten fra en stakkars forbundsleder og redaktør. Ikke bare fikk jeg møte leder for pensjonistforeningen og styremedlem Roar Tandberg, som også er led arrangementskomiteen. Nei her ble med fungerende sjef for 130 Luftvin Lars Erik Jamtli som denne fredagen ordføreren i Tjøme kommune, Bente og nytilsatt lensmann på omvisning orientering. AV ARILD Moseldalen, i tillegg kommer småturer til Kiel og København. Den turen som det snakkes mest om, og som fortsatt er en «høgdare» blant gjennomførte reiser, er er turen til Skottland i forbindelse med Military Tatoo i For øvrig med deltagelse av HMKG sin musikkog drilltropp. Av lokale aktiviteter gjennomføres «tirsdagstreff» en gang hver måned. Her serveres det kaffe, kaker og forfriskninger. I tillegg kommer julemiddag og midtsommers s slag i aktivitets Foreningens år tes alltid med e med tilbehør. P sin uforbeholdn kensjefen og øv personale for u vice og nydelig Når det gis innt holdet mellom lingen og foren grader er så pro det naturlig å s administrasjon hilse på major J Han kjennte sit oppgaver og b trykket. I tillegg Mågerø vertsav Stavern, hvilket til å være probl På turen gjenn vi forbi «et loka ringstiltak». Lstn nemmelig trad gjennomføre «e uke» for ungdo fra lokalmiljøet troll av utstyr fø For meg med b Kontroll og Var svaret (K&V) va hyggelig å bli in ens lunsjbord s de øvrige gjest dagen. Vi fant f om oblt Lars Er MEDLEMSKONTAKT NR

9 forening, FP-Mågerøy er for det lunsj g, Obl. hadde K Bjerke og KRISTENSEN grillaften om faste innprogrammet. smøte avslutt skreimåltid er og Roar gir e ros til kjøkrig kjøkkentmerket sermat. rykk av at forvertsavdeingen til de blemfri, var vinge innom sbygget og an Erik Glad. t «direktiv» og ekreftet inner også deling for FPogså høres ut emfritt. om leirer går lt rekrutte-. Møgerø har isjon for å n arbeidsmsskoleelever. (bilde konr innlevering) akgrunn i sling i Luftforr det særlig vitert til sjefammen med ene denne ort ut at selv ik Jamtli er av en yngre årgang enn undertegnede, så hadde våre veier krysset ved flere anledninger. Og selvfølgelig hadde vi felles kjente. Det ble en hyggelig passiar hvor minner fra tidligere tjeneste i denne bransjen ble oppfrisket. Ja faktisk så mye at selv jeg begynte «å lengte litt tilbake» Vel nok om det. Til min store overraskelse ble jeg også invitert til å følge ordfører og lensmann på ettermiddagens omvisning i operasjonsrommet. Her må det bemerkes at ordfører Bente K. Bjerke hadde permisjon fra sin offisersstilling ved 130. Luftving, og kunne selv gitt en nytilsatt lensmann den nødvendige orientering (Hun supplerte også ved et par anledninger). Til orientering har 130. Luftving 22 % kvinner i tjeneste. Tjøme kommune har for øvrig god tradisjon med å hente lokalpolitikere fra Luftforsvaret. Leder av arrangementskomiteen Roar Tandberg var ordfører i 12 år og det sies at i en periode var det slik, at på en «god dag «var formannskapet i Tjøme kommune nesten beslutningsdyktig på jobben i «opsen» på Mågerø. Jeg fikk bli med inn i anlegget og fikk se et moderne operasjonsrom hvor lufttrafikken over Norge og omkringliggende områder kunne overvåkes og kontrolleres. Om minnene fra tidligere tjeneste ble vekket ved lunsjbordet, så ble de ytterligere forsterket når en kom inn i «opsen». Store endringer har funnet sted fra den tiden hvor tjeneste i «opsen» var for mørkeromstjeneste å regne, og hvor summingen fra kjøleviftene på NADGEkonsollene lett kunne sende en sliten kontrollør inn i «drømmeland» utpå morgenkvisten. Her var det lyst og trivelig, hvor luftaktiviteten blir presentert i farger på store flatskjermer. Etter gjennomført orientering takket jeg for meg og satte nese hjemover. Den ettermiddagen ble mange minner fra tjenesten i Luftforsvaret hentet fram «å smakt på». Jeg takker for en minnerik dag. MEDLEMSKONTAKT NR

10 Presentasjon og paneldebatt i Oslo Militære Samfund St. prp. nr. 48: En plan for oppbygging? Tirsdag 8. april inviterte Folk og Forsvar i samarbeid med Atlanterhavskomiteen til en presentasjon av «Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier» St.prp. nr. 48 ( ) med påfølgende paneldebatt. Som innleder møtte statssekretær i Forsvarsdepartementet Espen Barth Eide, og som paneldeltagere var prof. dr. phlios Janne Haaland Matlary, pensjonert direktør og Forskningssjef fra Forsvarets Forskningsinstitutt, Nils Holme og administrerende direktør Paul Narum, også han fra FFI. AV ARILD KRISTENSEN Statssekretær Eide tok innledningsvis utgangspunkt i regjeringens forsvarspolitiske ambisjon forankret i Soria Moria erklæringen, og redegjorde for de fire hovedområdene som denne ambisjonen er bygget på. Disse er for det første Nordområdene som et strategisk og langsiktig satsningsområde. Hensikten med å stase her er å ivareta suverenitet, forebygge konflikt og sist men ikke minst, sikre stabilitet i områdene. Det andre stasningsområdet er internasjonal fred og stabilitet, her gjennom bidrag til en FN-ledet verdensorden og aktive bidrag til 10 FOTO: FMS samarbeidet til FN og NATO. Som en tredje satsning er helhetlig tilnærming til sikkerhetspolitikken. Dette skal gjøres ved økt vekt på samfunnssikkerhet, god samordning mellom sivil og militær beredskap. Og sist, men ikke minst, at militær virksomhet må sees i sammenheng med annen innsats. Det siste satsningsområdet som er viktig for den rød-grønne regjeringen er at verneplikten fortsatt skal være fundamentet for Forsvares virksomhet. Heri ligger Forsvarets solide forankring i samfunnet. Videre redegjorde Eide for hvilke hovedprioriteringer som ligger i den framlagte langtidsproposisjon som har som målsetning at Norge skal ha et moderne og fleksibelt innsatsforsvar tilpasset landets behov. For det første en langsiktig bærekraft gjennom et tydelig økonomisk løft for Forsvaret. En styrket forsvarsevne og satsning i nordområdene, samt å ha en konfliktforebyggende rolle. En fremtidsrettet kompetanse- og medarbeiderutvikling og fortsatt modernisering av Forsvaret. Et helhetlig og langsiktig perspektiv på forsvarsutviklingen er prioritert. Han kom også inn på de grunnlagsdokumenter som ligger til grunn for denne proposisjon. Han ga også ros til Forsvarssjefen og hans medarbei- MEDLEMSKONTAKT NR

11 dere for arbeidet med Forsvarsstudien 07, selv om regjeringen har valgt ikke å følge alle hans konklusjoner, likeledes til Forsvarspolitisk utvalg (FPU) sitt arbeid og konklusjoner. Den dialog og offentlig høring som ble gjennomført i etterkant, var nytting for arbeidet med proposisjonen. Før han tok for seg de strukturelle endringer i forsvarets struktur som proposisjonen legger opp til, redegjorde han for strategiske rammevilkår og utviklingstrekk innenfor internasjonalt samarbeid, og de samfunnsmessig-, teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingstrekk de senere år. Som hovedprioriteringer for endringene av strukturen er: - Styrket operativ evne - Styrket operativ tilstedeværelse - Styrket fleksibilitet og anvendbarhet - Styrket evne til ledelse - Konsentrert og tilpasset støtteog basestruktur LEDELSE Videreutvikle FDs evne til strategisk planlegging og styring. FST videreutvikles som et dedikert stabsapparat for å støtte FSJ i rollen som etatssjef. GI-ene organiseres som et underliggende ledd til FST for å styrke virksomhetsstyringen. Og sluttligen, det etableres ett fellesoperativt hovedkvarter på Reitan ved Bodø. ØKONOMI Nivået på forsvarsbudsjettet trappes opp med 800 mill i forhold til 2008 budsjettet, til 32,34 mrd. Dette gir en reell styrking av budsjettet på over 2,5 % OPPSUMMERING St-prp.nr 48 er en plan for oppbygging med en nødvendig bevilgningsmessig styrking, en struktur i ballanse basert på en videreutvikling av verneplikten som et fundament for Forsvaret og en tydelig folkeforankring. Dette gir en styrket forsvarsevne og mulighet til satsing i nordområdene. PANELDEBATTEN Professor Matlary innledet med å uttrykke skepsis til samstemmighet mellom foreslått budsjettramme og struktur. Hun mente videre at beskrivelsen av vernepliktsordningen etter hennes mening hadde et nesten nasjonalromantisk preg, og at hun i det la at det nå var en forholdsvis liten avdel av årskullene som ble kalt inn. Samtidig som andelen av «profesjonelle styrker» øker. Hun uttrykte også bekymring for at på mange områder var muligens konklusjonene formet først og argumentet tilpasset etterpå. Nils Holme innledet med at han i utgangspunktet var skeptisk, og hadde vært det over lang tid. Men dersom en kunne si at graden av usikkerhet i framlagte vurderinger var ballansert, og at det som nå var framlagt var etter beste vurdering og skjønn, og det beste en kunne framskaffe, var skepsisen hans litt redusert. Han mente at framtidig struktur burde kunne gjennomføres og ga ros til statssekretær Eide for han grundighet og detaljkunnskap. Administrerende direktør Paul Narum ved FFI mente at for første gang på lenge var det nå samsvar mellom ambisjon og økonomi. Det er derfor viktige at årlige budsjetter blir fulgt opp, og at finansieringen av nye kampfly blir ivaretatt på en slik måte at ikke videreutvikling og drift blir rammet. AVSLUTNING En interessant formiddag med presentasjon av en «salongversjon» i høyt tempo omkring Forsvarets langtidsproposisjon, med noen påfølgende kommentarer. En takk til Folk og forsvar og Atlanterhavskomiteen for initiativet og de praktiske detaljer i forbindelse med gjennomføringen. MEDLEMSKONTAKT NR

12 NORSK MILITÆR TATTOO 2008 Med et fantastisk program presenteres Norsk Militær Tattoo i Oslo Spektrum. Dette populære familieshowet er Norges største innendørsarrangement med nærmere 800 medvirkende. Ni nasjoner er representert med militærmusikk, drill, korsang, akrobatikk, dans, motorsykkelstunts og mye mer. Tattooen finner sted i mai 2008 og det er Forsvaret som står som arrangør. En gigantisk teaterkulisse gjør Oslo Spektrum om til en kopi av Akershus festning, Oslos eldste militære bygning. Hele gulvflaten i Oslo Spektrum er scene og publikum sitter i tribunene. SJARMTROLL MED HJELM Fra England kommer IMPS Motorcycle Team. Det består av barn og ungdom fra 5 til 16 år, som viser oss hvordan en motorsykkel skal håndteres. «De oppviser en fantastisk humor og disiplin, samtidig som de utfører stunts som eldre motosykkelteam ikke ville våge å prøve på. De lyser av glede og entusiasme, og vil være et av tattooens store høydepunkt, ikke minst for alle barn i salen», sier oberst Johannesen videre. TATTOO-FAKTA Norsk Militær Tattoo arrangeres med fire forestillinger fra fredag til søndag. Publikumskapasiteten er på ca pr forestilling. Fredag 23. mai kl , lørdag 24. mai kl og 18.00, samt søndag 25. mai kl «Selv i knallhard internasjonal konkurranse ser vi at våre egne hevder seg helt i toppen!» sier oberst Christer Johannesen, Sjef Norsk Militær Tattoo som gjennom 20 år har virket som Musikkinspektør i Forsvaret. Mer informasjon om deltakerne på: FOTO: F 12 MEDLEMSKONTAKT NR

13 Pensjonsreformen og aldersgrensebestemmelsene Den nye alderspensjon i folketrygden åpner for en betydelig valgfrihet når det tidligste pensjoneringstidspunktet senkes fra 67 til 62 år. Samtidig stimulerer systemet til arbeid ved at pensjonen blir høyere jo lenger man star i arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Hakon Hansen i en pressemelding, ved fremleggelse av forslaget til nødvendige lovendringer for å gjennomføre Stortingets vedtak om ny alderspensjon fra folketrygden. AV KARL O BOGEVOLD Etter forslaget kan inntekstpensjon tjenes opp ved arbeidsinntekt gjennom livet til og med 75 år. Det bør da reises spørsmål om hvordan dette harmoniserer med bestemmelser om aldersgrense når det gjelder å stimulere til videre arbeid og høyere pensjon. Jeg tenker ikke her bare på den generelle aldersgrense på 70 år, men også de særaldersgrensene som gjelder for flere yrker. En må merke seg at pensjonsreformen omfatter hele pensjonssystemet, også de offentlige tjenestepensjonene og forhold som berører disse. VIKTIG OG SKILLE Det er viktig å skille mellom pensjonsalder og aldersgrense. I praksis innebærer dette at pensjonsalder gir den enkelte valgfrihet med hensyn til å ta ut pensjon ved en bestemt alder. I 1972 ble den ordinære pensjonsalderen i folketrygdloven senket fra 70 til 67. Samtidig fikk vi en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at oppsigelse av ansatte under 70 år, med begrunnelse i at en ansatt hadde oppnådd pensjonsalder ville være å anse som usaklig. Oppsigelse ved oppnådd aldersgrense krever ikke saklig begrunnelse, dvs at arbeidsgiver kan utestenge en ansatt av en eneste grunn, fødselsdato. Den nye pensjonsmodellen beskriver et system hvor det vil lønne seg og stå i arbeid lengst mulig og opparbeide seg inntektspensjon gjennom arbeidsinntekt frem til 75 år, det vil si et valg for den ansatte. SÆRALDERSGRENSER Innen flere yrker er det fastsatt særaldersgrenser, noen gjennom avtaler, andre gjennom lovgivning, og hvor en ansatt har plikt til å fratre ved disse aldersgrenser. Dette blir et paradoks i forhold til fleksibilitet med hensyn til opptjenig og uttak av alderspensjon. Vi må her merke oss at fleksibiliteten i pensjonsordningen bli berørt av det man kaller levealderjusteringer, det vil si over hvor mange år den opptjente pensjonskapital skal fordeles på. Dette systemet innebærer at lavere pensjoneringsalder også betyr lavere pensjon. RESPEKTLØST Det å legge en fødselsdato til grunn, og eneste kriterium, for å ha plikt til å fratre et arbeidsforhold oppfatter jeg som respektløst og nedverdigende. Det blir sågar fra enkelte hold hevdet at ved økende alder er det stor risiko for redusert intellektuell kapasitet, reduserte arbeidsprestasjoner, lavere fysisk yteevne og av den grunn bør fanges opp av aldersgrensebestemmelser. Når en går inn i en ansettelsesprosess blir en behandlet med respekt og verdighet ut fra sine individuelle egenskaper og ferdigheter. Hvorfor kan en ikke innføre tilsvarende seriøs prosess ved avvikling av et arbeidsforhold når neste skritt blir alderspensjonist? Kanskje jeg berører kulturelle forhold i arbeidslivet hvor det å bli tvangsplassert som alderspensjonist er tuftet på matematikk, et antall år tillagt din fødselsdato. Etter mitt skjønn tilsier den nye modellen for opptjening av inntektspensjon og uttak av alderspensjon at den generelle aldersgrense bør fjernes. Imidlertid ser jeg at det innenfor visse yrker, bransjer og stillinger kan være behov for fortsatt aldersgrenser. Dette må være et virkemiddel for arbeidsgiver til å ivareta sine plikter og sitt ansvar som arbeidsgiver. I slike tilfeller bør ikke levealderjusteringer og indeksering komme i betraktning føre fylte 67 år. Det er med glede jeg registrerer at Forsvarets Pensjonistforbunds siste landsstyremøte fattet vedtak om, på prinsipielt grunnlag, å fjerne aldersgrenser. MEDLEMSKONTAKT NR

14 Status i jubileumsåret Både da forbundet fylte 10- og sender da det fylte 20 år, ble det skrevet et jubileumsdokument. Når vi nå har lagt nye fem år til vår alder, er det naturlig også å dokumentere denne perioden av vår historie. Det er alltid slik at det er delte meninger om hva som er viktig å dokumentere og hva som er selvfølgeligheter, og for så vidt uvesentlig, når en skal gi et tilbakeblikk på den nære fortid. Det er derfor med stor ydmykhet jeg har tatt fatt på oppgaven å formidle hendelser og begivenheter som jeg mener har vært med å prege vår hverdag i disse fem år av forbundets historie. AV ARILD KRISTENSEN Ved årsskiftet 2002 til 2003 var statusen 47 foreninger og ca10500 medlemmer. Og det var optimisme knyttet til fortsatt framgang og vekst med hensyn på antall medlemmer. Det er vel da like godt å ta de beklagelige fakta innledningsvis. Tre foreninger har opphørt i denne perioden. Den 19. mars 2003 ble Forsvarets Pensjonistforening i Arendalsområdet lagt ned, og den 1. juli i 2005 var det slutt for Forsvarets Pensjonistforening Follo. Den 1. juni 2007 ble Forsvarets Pensjonistforening Ramsund lagt ned. I tre tilfeller var det etter korrekt organisatorisk arbeid, med aktive forsøk på å holde «livet» i foreningene gående, uten at det lyktes. I tilfelle Ramsund ble ca 100 medlemmer overført til vår forening i Harstad. Medlemmene i Follo og i Arendalsområdet ble dessverre ikke fulgt opp på tilsvarende måte. På den positive siden må en ta med at Forsvarets Pensjonistforening Mågerø ble opprettet og forbundets yngste forening hadde ved årsskiftet 133 medlemmer. Medlemsutviklingen har i samme 5- årsperiode vist en negativ utvikling. Velger en å framstille det i % høres ikke en nedgang på om lag 5 % avskrekkende ut, og noen hundre medlemmer i forhold til totalen er ikke mye, men det representerer likevel en nedadgående trend som det krever stor innsats for å snu. Ved årsskiftet 2007/08 var det 9994 betalende medlemmer i forbund og foreninger. Hos vår tidligere arbeidsgiver har den siste 5-årsperoiden vært en periode med store omveltninger. Situasjonen i Forsvaret har vært preget av arbeidet med-, og implementeringen av, Den videre modernisering av Forsvaret i perioden St.prp. nr. 42 ( ). Samtidig med at denne var under implementering, startet arbeidet med Forsvarsstudien 07 og i Forsvarspolitisk utvalg. Begge framla sine rapporter som igjen dannet grunnlaget for; «Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier». St.prp.48 ( ), som nettopp er lagt fram fra regjeringens side. Arbeidet i foreningene i denne perioden har selvfølgelig vært påvirket av at forsvarsstrukturen har vært i en kontinuerlig endring. Avdelingsnavn, lokalisering, endring av oppgaver, ansvarsområder og funksjoner har skiftet i et meget høyt tempo. Mange steder med lang militær tradisjon er fraflyttet, og infrastrukturen er blitt lagt ut for salg. Den fysiske avstand mellom foreningen og vertsavdelingen er i noen tilfelle øket dramatisk og muligheten til jevnlig kontakt er sterkt redusert. Når rotasjon av sjefer på alle nivåer har et meget høyt tempo, og disse tillegg er av yngre årganger som «bor «på kontoret fra tirsdag til torsdag, og avvikler sentrale møter mandag og fredag i forbindelse med sin pendlerstatus, er det innlysende at det er utfordrende å etablere gode og varige relasjoner til stedlige pensjonistforeninger. Desto hyggeligere er det da å registrere at det er eksempler på at det kan fungere likevel. Ved mange foreninger er støtten fra utpekt vertsavdeling meget god og samarbeidet går utmerket på alle plan. Dette skal vi glede oss over og forsøke å videreføre til de steder som sliter med å opprette gode relasjoner. Den største utfordringen er at det er vanskelig å sette seg inn i pensjonisttilværelsen før en selv er blitt pensjonist, og da er muligheten å gjøre noe med den passert. 14 MEDLEMSKONTAKT NR

15 Oppfriskning for eldre bilførere Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike har i sin Virksomhetsplan et punkt som omhandler «samarbeide med andre lag og foreninger der det er nyttig for medlemmene» og tok i den sammenheng kontakt med NAF avd Eidsvoll og omegn, med tanke på et oppfriskningskurs for eldre bilførere. Der var svaret ja, svært gjerne, og så var vi i gang. AV TOR ULF BYGMESTER NAF i samarbeide med forsikringsselskapet Gjensidige, har et ypperlig kursopplegg, målrettet mot «eldre bilførere». Og dette ble gjennomført som et medlemstilbud til FP-Øvre Romerike, uansett alder. Det meldte seg på 16 deltakere, og kurset gikk over 5 kvelder og en lørdag på NAF sin glattkjøringsbane i Fetsund. Kursleder var Arne Bigseth, og han hadde med seg Trond Aadahl som hjelpeinstruktør. Utenom disse to, stilte Dag Garsjø som ekspert på «Først på skadestedet» og Knut Iver Holter som veileder i utfylling av skademelding. Dr. Jonsbu foreleste om «Aldring relatert til bilkjøring». Og to sensorer fra Trafikkstasjonen i Lillestrøm, tok oss med på en lærerik kjøretur. Kurset ble avsluttet på NAF sin øvingsbane for glattkjøring, hvor alle kjørte to økter og ble fortrolige med hvordan deres egen bil oppførte seg på glatt underlag. Det ble trent på oppbremsing i forskjellige hastigheter, kjøring i glatt sving, unnamanøvrering ved «barn i kjørebanen» «elg i kjørebanen» osv. Alt dette kostet kr 400,- pr person. Pris til medlemmer av NAF eller kunder av Gjensidige Forsikring. Vi som deltok ble mektig imponert over det profesjonelle opplegget. Som artikkelforfatter er jeg ikke det minste redd for å slå fast at dette burde vært obligatorisk oppfriskning for alle bilførere hvert femte år fra fylte 60 år og oppover så lenge legen finner deg frisk nok til å kunne kjøre bil. FOTO: BEB En søndag på Karljohansvern I Horten har det blitt en tradisjon å markere 9. april med det vi kaller en søndag på Karljohansvern. I år falt denne søndagen på 13 april, samme dag og dato som i Arrangementet er et samarbeid mellom Marinemuseet, kirken, FP Horten og Tysklandsbrigadens veteraner i Vestfold, Hortens sangforening deltar også under gudstjenesten. AV ANNE MARIE GJESSING Dagen ble innledet med kirkeparade i den gamle ærverdige Garnisonskirken, med flaggborg av Tysklandsbrigaden. I prosesjonen inn i kirken gikk også Marinemuseets sjef, kommandørkaptein Hans Petter Oset, og leder for FP Horten Anne Marie Gjessing. Prost Harald Bryne ledet gudstjenesten på en særdeles fin måte, en flott preken og salmer som vi «eldre» både kunne og er glade i. Gudstjenesten ble avsluttet med «Gud signe vårt dyre fedreland». Vi fikk virkelig med oss noe på veien hjem etter denne dagen i kirken. Oset hilste fra Sjøforsvaret og utbrakte Kongeønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet, hvorpå menigheten svarte det samme. Fra kirken forflyttet vi oss til Marinemuseet, hvor det først var bekransning av minnestøttene i minnehallen. Her holdt Anne Marie Gjessing en liten tale med bakgrunn i 9. april 1940, og Thor Hestnes la ned kransen på vegne av FP Horten. En liten minnestund til ettertanke om alle de som ga sitt liv for at vi skulle få oppleve å leve i et fritt land. Så var det kirkekaffe i museets kafeteria, med ca. 100 mennesker til stede. Kaffe og hjemme- bakte kaker smakte fortreffelig. Her holdt formann i Tysklandsbrigadens veteraner i Vestfold - Per Waage en orientering om Tysklandsbrigadens virksomhet fra den startet i 1947 og til den opphørte i Alt i alt, en meget vellykket «Søndag på Karljohansvern». Tradisjoner skal vi ta vare på, og en av dem er denne dagen. Og så viktig som den er. VI MÅ IKKE GLEMME. MEDLEMSKONTAKT NR FOTO KCJ

16 BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A 0 alene. E= etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo (innmeldingsblankett finnes også på FPF s hjemmeside FORSVARETS PENSJONISTFORBUND, BYGNING 22, AKERSHUS FESTNING, OSLO TELEFON: TELEFAKS: E-POST: REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN HJEMMESIDE: DESIGN: MAGNUS EIKLI TRYKK: AKTIETRYKKERIET A.S

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Strategidokument 2007-2013. Forord

Strategidokument 2007-2013. Forord 1 Strategidokument 2007-2013 Forord Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) møter nye og krevende utfordringer som følge av omorganiseringen av Forsvaret. Fra å være en samfunnsaktør med stor grad av lokalt

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike 30 år 19. februar 2012 Vår base er på Sessvollmoen Vårt virke er i alle kommuner på Øvre Romerike Aktiviteten styres av hva medlemmene forventer av oss innen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS) Geir Anda Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 FSF vil påvirke FSF vil være

Detaljer

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US AD V OKA T F I RMAE T DA NOR} US Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 31 august 2014 NOU 2014:1, Ny arvelov l tilknytning til forslaget til ny arvelov, vil vi gjerne få

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 LO om tariffoppgjøret 2008 Pensjonsforum mai 2008 En skisse av pensjonssystemet -pensjonsalder 67år 100 % Totalt 66% Tjenestepensjon OTP Folketrygd

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen!

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! Nordea Pairs 2015 Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! I fjor satte vi rekord, med 3 800 deltagere, fordelt på 122 klubber. Visste du forresten at Nordea Pairs har blitt arrangert

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tidlig uttak av folketrygd over forventning?

Tidlig uttak av folketrygd over forventning? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/12 Tidlig uttak av folketrygd over forventning? 1. Høydepunkter 2. Nærmere om utviklingen i antall mottakere av alderspensjon 3.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORENING STAVERN 1981 1996

FORSVARETS PENSJONISTFORENING STAVERN 1981 1996 FORSVARETS PENSJONISTFORENING STAVERN 1981 1996 FORORD15 år er ingen alder i seg selv, men likevel en milepæl i foreningens historie. Spesielt når foreningen ved stiftelsen 5 mai 1981 og frem til 11. november

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Skilsmisse og skjevdeling

Skilsmisse og skjevdeling Skilsmisse og skjevdeling Publisert 2011-02-27 16:43 (/file/322792.jpg) Foto: Illustrasjonsbilde LIKEDELING OG SKJEVDELING VED SKILSMISSEOPPGJØRET Reglene om likedeling og skjevdeling er enkle, men blir

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen Kjære leser Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

PENSJONERING ELLER FORTSATT YRKESAKTIV?

PENSJONERING ELLER FORTSATT YRKESAKTIV? Fagakademiet inviterer til vårkurset om pensjon PENSJONERING ELLER FORTSATT YRKESAKTIV? Med pensjonsreformen fra 2011 blir det flere valgmuligheter, men også flere pensjonsfeller. Enten du vil jobbe lenge,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer