MK besøker FP - Mågerø. ...og snart er det sommer! TATTOOSHOW SIDE 12. St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MK besøker FP - Mågerø. ...og snart er det sommer! TATTOOSHOW SIDE 12. St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUND MEDLEMSKONTAKT NR og snart er det sommer! BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: UBK St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10 MK besøker FP - Mågerø SIDE 8 TATTOOSHOW SIDE 12

2 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER I år samles æresmedlemmer, foreningslederne og landsstyrets medlemmer med vararepresentanter til lederkonferanse på Thon hotell på Ski. Konferansen er lagt til uke 21, og danner en naturlig ramme rundt markeringen av forbundets 25- års jubileum. Mye arbeid er lagt ned for å gjøre konferansen og markeringen til en minneverdig uke, både for konferansedeltagerne og for de ledsagere som ønsker å være med. Og kanskje kommer også kongen. En lederkonferanse er ikke et besluttende organ i vår organisasjonsstruktur, men er ment å være en arena hvor synspunkter på aktuelle saker kan utveksles, og hvor en kan hente motivasjon og entusiasme for videre arbeide til beste for våre foreninger og enkeltmennesker. Det er mitt håp at vi skal klare det også denne gangen. Litt ekstra blir det nok siden jubileet skal markeres. En jubileumsmiddag i Oslo Militære Samfund er planlagt, og det hele avsluttes med en mottagelse i Fanehallen på Akershus Festning i nært samarbeid med Nasjonale Festningsverk og Militær Kultur (NFMK). Når vi møtes i slutten av mai vet vi sannsynligvis resultatet av årets hovedtariffoppgjør også i offentlig sektor, med eller uten avklaring av framtidig AFP-ordning. I skrivende stund er forventningen at en skal kunne se 6 % tallet i lønnstillegg. På den tiden vet vi sannsynligvis også med hvilket prosentpoeng grunnbeløpet i folketrygden (G-beløpet) blir regulert med fra 1. mai, forutsatt at enighet oppnås i de samtalene som føres mellom de involverte parter. Det er her viktig å forstå at forhandlinger om lønnsbetingelser for lønnsmottagere med hjemmel i Hovedtariffavtalen i Staten, foregår etter egne prosedyrer og med egne virkemidler, og at reguleringen av G-beløpet i folketrygden foregår noe annerledes. Felles for begge er imidlertid at det er Stortinget som til slutt stadfester resultatet både for hovertariffoppgjøret i offentlig sektor og reguleringen av G-beløpet. I Kanskje kommer kongen disse forhandlingstider kan det være interessant å merke seg hva Dale Carnegie sier om kommunikasjon: Det er fire måter og kun fire måter, vi kommuniserer med verden på. Vi blir vurdert og klassifisert på grunnlag av disse fire måtene: Hva vi gjør, Hvordan vi ser ut, Hva vi sier og Hvordan vi sier det. Ø nsker alle lesere en fin vår og forsommer. REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 16/ STOFFRIST NR 3/08 er 8/ MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 GJESTESKRIBENTEN Samarbeid for Forsvaret Geir Holmenes sjef NFMK og kommandant på Akershus festning Kulturavdelingene i Forsvaret er inne i sin fjerde måned som organisasjon og vi ser alle frem til et tettere samarbeid med alle foreningene rundt musikken, museene og festningene. Den nye organisasjonen har hittil arbeidet under arbeidstittelen Nasjonale Festninger og Militær Kultur (NFMK) men er i prosess med å etablere et bedre navn som kan følge avdelingen fremover og gjøre den kjent blant sitt publikum. Organisasjonen omfatter de fem kjente korpsene, åtte kommandantskap og syv bemannede museer. Med fokus på omdømmebygging, informasjon om Forsvaret, rekruttering, tradisjonsbevaring og kulturbygging vil det være helt naturlig å søke samarbeid med miljøer og foreninger som har kompetanse på disse feltene og som ikke minst har sterke følelser for Forsvaret. Da er det nærliggende å orientere seg mot venneforeningene, men også mot andre forsvarsrelaterte foreninger, for eksempel FN- /NATO-veteranene, Norges Reserveoffisersforbund, Norges forsvarsforening og sist, men absolutt ikke minst Forsvarets Pensjonistforbund. Med cirka 250 ansatte, høyt tempo og forvaltning av noen av Norges eldste kulturinstitusjoner er det helt nødvendig for NFMK å ha gode støttespillere og partnere og da er det både et ønske og et behov fra vår side og utvikle tettere samarbeid med aktuelle organisasjoner og aktører, som for eksempel Forsvarets Pensjonistforbund. Vår faste bemanning på festningene er, med unntak av Akershus, ganske beskjeden og sånn sett så vil vi hele tiden ha behov for hjelp til å løse de forskjellige oppgavene hvis vi skal lykkes fullt ut. Da er vi er ute etter flere ting. Generell støtte til og deltagelse på de ulike arrangementene og publikumstilbudene er et behov, arbeidshjelp ifm konkrete prosjekter et annet. Men det er også ønskelig å ha pensjonister med kompetanse fra og om Forsvaret i ryggen. Den indirekte kontakten videre til andre interessante nettverk i de ulike lokalmiljøene er også viktig for oss En helt konkret oppfordring kan være å delta på de lokale arrangementene på de militære/nasjonale merkedagene som 8.mai, 17.mai, 7.juni, 24. oktober og Forsvarets minnedag i november. Det hadde vært hyggelig om disse dagene i sterkere grad kunne bli møter mellom dagens ansatte og veteraner av alle kategorier. Nå er det 25-årsjubileum for Forsvarets Pensjonistforbund, og dermed en gylden anledning til å invitere til mer kontakt, knytte sterkere bånd og forhåpentligvis berede grunnen for et mer omfattende samarbeid til felles beste. Jeg benytter anledningen til å ønske FPF til lykke med 25-årsjubileet på Akershus. Jeg håper markeringen 23. mai blir et verdig minne og jeg håper ikke minst at dere som kan delta får en minnerik samling med tidligere kolleger og nye venner på nasjonens fremste minnesmerke. Velkommen skal dere være! MEDLEMSKONTAKT NR SENIOR Hvorfor engasjere seg? Ja, det er ikke tatt «fra tomme luften» at du bør melde deg inn i Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) alt som 50 åring! Det er nemlig din fremtid som senior og pensjonist, forbundet arbeider aktivt med hver eneste dag, og du vil vel ha innflytelse på den? FPF har lagt en langsiktig, strategisk plan, vedtatt av vårt Landsmøte i 2007, og som er styrende så langt for gjennomføringen. Vi er gjensidig avhengige av hverandre. Hopp i det nå med det samme. Innmelding, fyll inn og trykk på send! AV TOR ULF BYGMESTER Det kan være mange i aktiv tjeneste som fnyser ved tanken. Du er da «i din beste alder» ja, det har du vel alltid vært? Du syns du har mer enn nok med utfordringene jobben gir deg, og så har du da din egen karriere å ta hensyn til. I den prosessen deltar du sikkert aktivt, for du har sikkert for lengst lagt merke til at gjør du ikke det, sakker du akterut. Har du tenkt på din egen situasjon den dagen du blir pensjonert? Litt aktiv «karriereplanlegging» for den fasen av livet ditt alt nå, betyr enormt mye når dagen kommer, og ikke for å snakke om for alle årene som kommer snikende så kjapt etterpå. Hvor gammel har du tenkt å bli? I følge statistikken blir vi eldre og eldre, og derfor har politikerne våre i det «såkalte pensjonsforliket» avgjort at din fremtidige pensjon skal levealderjusteres. Det betyr at «din opptjente pensjonsbeholdning,» som også er et nytt begrep, skal fordeles over enda flere år, og dermed blir din årlige/månedlige pensjon mindre. Syns du det er greit? Vet du hva du kan gjøre for å motvirke det? Din første lønning som pensjonist kommer den 20. og ikke den 12. slik du er vant med, og innholdet mangler «etter gammel ordning» brutto 1/3 av hva du er vant med å få. Fordi du ikke er gammel nok enda, blir det ikke slik for deg. Du er nå i startgropen på resten av ditt liv. Du er i tillegg snart blitt pensjonert. Hvem tror du bryr seg om deg da? Visste du at noen har brydd seg om deg lenge? FPF har slitt for dine fremtidige rettigheter som pensjonist helt fra etableringen i 1983, og vårt 25-års jubileumshefte forteller en sann historie om det. Fra den dag vi skjønte hva den nye pensjonsreformen innebærer, har vi gitt full gass. Nå trenger vi kjøttvekten din for å få enda større innflytelse. Vi er alt i dag det største statlige pensjonistforbund, men vi må bli vesentlig flere for å kunne gjøre et nødvendig opprør. Din gevinst blir at du får nødvendig informasjon til å treffe de riktige valgene, slik at du pensjonerer deg selv den dagen det gir deg den beste uttelling. Du må legge din karriereplan som pensjonist nå! Det må også ungdommene gjøre, (dine barn) og vi kan hjelpe deg med å forstå hvorfor. Vi bryr oss, og du selv er helt spesielt i faresonen nå! Velkommen som medlem! Har du råd til å pensjonere deg? Vår visjon: Et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne. 3

4 Benytter du deg av hjemmesiden? Hvis svaret er ja, har du sikkert for lengst oppdaget at det er en god informasjonskilde som daglig frister med nyheter for deg som er senior. Likeledes blir du oppdatert om hva som foregår i forsvaret og viktige forsvarspolitiske saker. Alt dette hentet fra dagens ferske nyheter fra norske media over hele landet. På samme måte får du god lokal informasjon gjennom hjemmesiden til din lokale FP-Forening, om den har valgt å opprette egen hjemmeside. Min egen lokale forening FP-Øvre Romerike har valgt den muligheten, og etter hvert som erfaringen med den har utviklet seg, er vi svært godt fornøyde. AV TOR ULF BYGMESTER Velger du som din startside, kommer du rett inn på hjemmesiden hver gang du åpner internett. Smart spør du meg. Nederst på hjemmesiden finner du et felt hvor du kan søke etter akkurat det du ønsker å utforske. Prøv med et søk på navnet til en person du vil vite mer om, eller navnet på et reisemål du har tenkt deg til. Vips så får du all verdens informasjon. Fine greier, ikke sant? Hjemmesiden vår er nå under oppgradering, og når du leser dette bør den ha blitt enda mer fristende og innbydende. Prøv et søk på Medlemsfordeler. Her finner du alle avtaler Forbundet har inngått til din disposisjon. Snart kommer også muligheten for å gjøre en god netthandel direkte fra Aksess AS. Fra før kan du handle datautstyr gjennom din lokale forening «Luftslaget» er en årlig golfturnering for pensjonerte offiserer og sivilt ansatte i Luftforsvaret med eller uten ledsager. Personell fra Luftforsvaret har prioritet, men andre forsvarsgrener er velkommen så langt deltakelsen tillater. Minimum tjenestetid er to år. Turneringen arrangeres for fjerde året på rad og er et hyggelig sportslig og sosialt møte mellom gamle kollegaer og venner. I fjor var vi 72 spillere på Vestfold GKs bane i Stokke. Nå inviterer vi deg til ny turnering på Larvik GKs bane på Fritzøe Gods. direkte fra Leiebilavtalen vi har med AVIS er svært fordelaktig, det samme med hvor du får sterkt rabatterte reiser. Med andre ord, benytt hjemmesiden til din fordel. En annen stor fordel du bør benytte deg av, er at du kan melde inn et nytt medlem direkte fra hjemmesiden. Jo flere vi er i antall, jo lettere blir det å inngå nye fordelaktige avtaler til glede og nytte for oss alle. Er stalltips kan være at før du drar på butikken om formiddagen, ta en titt på hjemmesiden og les nyhetene. Da har du garantert noe nytt å snakke med dine venner om. Kanskje det til og med blir en spontan kaffe og et wienerbrød før samtalen avsluttes og du kan ta hjemturen med et smil i munnviken. Lykke til! Velkommen til Golfturneringen «Luftslaget» Maks antall deltakere: 144. Spilledato/tid: Fredag 12. sept kl 10. Spilleform: Netto Slaggolf (hcp 0-18) Stableford (hcp ). Shotgun start. Klasseinndeling: 2 klasser A) Slaggolf B) Stableford. Påmeldingsfrist: 1. sept Påmelding til: Jan H. Skaar Vestfold GK Tlf: mob: E-post: Startkontingent: Kr (greenfee: kr. 300 premieavgift: kr. 100). Sosialt samvær: Felles middag (enkel smårett) etter eget ønske m/kaffe og sosialt samvær og premieutdeling etter turneringen. Premiering: Flotte premier til ca 1/5 av startfeltet. Arrangører: J. Bøckman Pedersen, J. H. Skaar, H. Dramstad Turneringsleder: Jan H. Skaar 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 Klar for Landslaget I begynnelsen av april reiste Jan Henning sammen med 11 andre seniorgolfere til Perth for første landskampen i seniorgolf mellom Norge og Skottland. Fra før er det etablert årlig samarbeid med Danmark og Sverige og de senere årene også med Tyskland. Men i år er det første gang turen går til Skottland. AV: ARILD KRISTENSEN I golf kan spillere på forskjellig ferdighetsnivå konkurrere mot hverandre på like vilkår. I denne landskampen er det lagt opp til to konkurranser. En «netto turnering» med seks spillere, som nettopp er lagt opp med det for øye. Blant fagfolket heter ordningen «Handicap». Systemet fungerer slik at spillerne har et antall tilleggsslag tilsvarende sitt handicap. Skalaen går fra 36 til 0. En spiller med lavere ferdighet har således flere slag «å gå på» i forhold til en spiller med høyere ferdighet. Antall slag kommer da til fratrekk når en summerer hele runden. Når en tar hensyn til dette, blir det en rettferdig konkurranse uansett ulikt ferdighetsnivå på den enkelte spiller. For «proffene» gjennomføres det en «brutto turnering» som betyr at alle spiller på samme nivå uansett handicap, og at det er det faktiske antall slag som avgjør resultatet. Matchene ble spilt på Blairgowrie og Craigie Hill. Flere av spillerne kom over to dager tidligere for å trene under gode skotske forhold på denne tiden av året, men spillet ble effektivt stoppet av snøvær, frost og stengte baner. Søndag fikk dog de ivrigste en runde på Scotscraig like ved St. Andrews, en av Skottlands eldste linksbaner (1816), mens snøen lavet ned i Perth. Blairgowrie var en fair bane med få skjulte farer som nordmennene klarte å utnytte til sin fordel i matchene på tirsdag. Således fikk vi nokså overraskende et knapt overtak 12.5 poeng mot skottenes 11.5 som et resultat av solid arbeid på greenene. I Blairgowries elegante klubbhus lærte vikingene noe om engelsk golfetikette. Vi ble fort minnet om gamle barnesanger «Ikke storme inn i stua, før du har tatt av deg lua». Skifte sko og helst antrekk etter en tur i dusjen før banketten er nærmest obligatorisk. Singlematchene på onsdag skulle spilles på Craigie Hill; noe av det mest kuperte vi har sett, nesten inne i Perth by. Med 14 blinde utslag og store krav til lokalkunnskap om banen, ble vi nok tatt på sengen. Vi holdt brukbart følge på de første ni, men sprakk mot slutten, slik at resultatet ble klar skotsk seier. Skottene ble et meget hyggelig bekjentskap. Det var «coffee» før spill og «High Tea» etterpå, så vi har en utfordring når vi etter ett år til i Skottland inviterer til gjenmatch, trolig i Rogaland. Avslutningsmiddagen var skotsk med haggis, laks, whisky og meget stor stemning. For interesserte henvises det til hjemmesiden til Norsk Seniorgolf (www.seniorgolf.no). Her kan en lese om medlemsfordeler og følge med på resultater fra turneringer. FORENINGSNYTT Forsvarets Pensjonistforening Indre Troms har avholdt sitt årsmøte i kantina Setermoen Tekniske verksted med god deltakelse fra medlemmer og gjester. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, var det sosialt samvær med bevertning, loddsalg, tippekonkurranser og ikke minst en svingom til trekspillmusikk og gitar fra foreningens egne medlemmer. Ved valget ble Oddmund Soleng gjenvalgt ved akklamasjon for en ny to års periode. For øvrig ble det bare en utskifting blant styremedlemmene. To av årsmøtesakene kan være verdt å nevne, styrets forslag om forhøyelse av kontingenten og styrets innstilling til ny handlingsplan for perioden Når det gjelder heving av kontingenten hadde årsmøtet full forståelse for at siste Landsmøte vedtok å heve denne. Resonnementet var den at organisasjonen vår har en ambisiøs handlingsplan der det stilles krav om at Forbundet sammen med foreningene skal oppfylle formålsparagrafen, forbedring av forsvarspensjonistenes økonomiske, sosiale og veldferdsmessige kår. Til dette trenges det blant annet økonomi. Derfor enstemmighet om også å heve foreningens medlemskontingent. Foreningens «Handlingsplan i perioden », som ble enstemmig vedtatt, inneholder fire hovedavsnitt, organisasjonspolitiske saker, helsepolitiske saker, velferdspolitiske saker og aktiviteter. Under avsnittet organisasjonspolitiske saker ble følgende saker vedtatt prioritert: Felles Forsvarets Hus på Setermoen, verving og representasjon i de kommunale og fylkeskommunale eldreråd. I den forbindelse kan det nevnes at foreningens leder, Oddmund Soleng nå er innvalgt som medlem av Bardu eldreråd og som leder av Fylkeseldrerådet i Troms. Den nye fylkeseldrerådslederen har nå fått i stand et møte med fylkesrådslederen med formål om å fremme et fortsatt godt samarbeid, og finne frem til hvilke saker fylkeseldrerådet anser som viktige å være medvirkende i. Av helsepolitiske saker ble det vedtatt å arbeide for at trygghetsalarmer skal tilbys gratis til alle pensjonister. Under avsnittet velferdsspolitiske saker prioriteres rabattavtaler på abonnement på lokalaviser og mobiltelefon og besøksvirksomhet med eldre medlemmer som bor på aldsershjem/ sykehjem. Av aktiviteter i perioden , er det gjort følgende prioriteringer: Grillfest(juni), busstur den nye Lofotvegen (6. 8. juli), trim(den gyldne spaserstokk) tur med Kielferga (julebord), pensjonistkafe (samarbeid med Troms Forsvarsmuseum), datakurs, oppfriskningskurs 65+, tur til Murmansk 2009 («Vinterfestivalen») og tur til Engelsøyas Sagaspill i AV ODDMUND SOLENG MEDLEMSKONTAKT NR

6 Kampanjebesøke hos Aksess AS på Vestby Nylig inviterte daglig leder Marianne Wang til kampanjedager hos Aksess AS på Vestby. Her blir vi tatt i mot i hyggelige lokaler og vist rundt. Og Aksess har mye å vise fram, det bugner av artikler innefor de fleste sjangere som firma og organisasjoner kan nytte i sitt profileringsarbeid. Forsvarets Pensjonistforbund er selvsagt interessert i å ta en titt på utvalget. AV ARILD KRISTENSEN Samarbeidet mellom Aksess AS og Forsvarets Pensjonistforbund har pågått over mange år. I starten kjøpte forbundet et begrenset antall profileringsartikler så som slips, belter, ryggsekker og annet, satte på vår logo, og la varene på eget lager på forbundskontoret for derfra å formidle videreslag til foreningene og medlemmer. Dette viste seg 6 etter hvert å være lite hensiktsmessig, det bandt opp kapital, og krevde lagerplass. For en tid siden, ble foreningene oppfordret til selv å henvende seg direkte til Aksess for kjøp av de artikler den enkelte ønsket. Forbundet har derfor «delt ut», og over de siste år, avskrevet sin varebeholdning. Det vi nå anskaffer utgifteføres fortløpende, og nyttes til rekruttering og profilering av Forsvarets Pensjonistforbund. Neste trinn i samarbeidet med Aksess AS blir å etablere netthandel på forbundets hjemmeside. Den vil funger slik at den enkelte medlem kan bestille fra et utvalg av varer og artikler som forbundet i samarbeid med Aksess AS legger ut for salg. Dette vil fungere som en vanlig postordrebestilling ut fra en katalog. Forskjellen blir her at vareutvalg er å finne på forbundets hjemmeside. Så vil det selvfølgelig være endringer i vareutvalget i tråd med skiftende årstider og høytider. Det er vårt håp av dette kan være med å øke interessen for å besøke vår hjemmeside, og på den måten også kunne øke informasjonsstrømmen fra forbundet til medlemmene. Aksess AS har blant andre etablert netthandel til Forsvaret og med Norsk Caravanclub. Utvalget av produkter med vår logo vil bli endret, og endringer vil bli kunngjort på vår hjemmeside. MEDLEMSKONTAKT NR

7 Juridisk side Advokater svarer på dine spørsmål Advokatene Kristin Hegstad og Merethe Bårdsen og Tor Gresseth i advokat firmatet Bjerknes Wahl- Larsen AS. SPØRSMÅL: Min mann og jeg har vært gift tidligere og var godt voksne da vi to giftet oss. Det var stor forskjell på hva vi tok med oss inn i ekteskapet av verdier. Den ene stilte med en del kontanter og bil, mens den andre stilte med bil og eiendom. Nå har vi begge arvet penger og eiendommer. Kan vi begge være trygge på at det vi har brakt inn i ekteskapet forblir vårt særeie? Er det tiltak vi bør treffe for å sikre oss, slik at ikke arvinger flår den som blir igjen til slutt, også for verdier vedkommende selv har brakt inn i fellesskapet? Mitt, ditt og vårt! B.M. TIL B.M.: Basert på de faktiske opplysningene du gir, kan ikke spørsmålene dine besvares fullt ut men i alle fall et stykke på vei: Dersom dere har inngått en ektepakt om fullstendig særeie, vi de aktiva du nevner være den respektives særeie. Tilsvarende vil det hver av dere har anskaffet under ekteskapet inngå i deres respektive særeie. Dersom dere har anskaffet noe sammen (sameie), vil sameieandelene være fordelt på ditt henholdsvis din manns særeie. Gjenlevende vil måtte skifte med første avdødes arvinger. Gjenlevendes særeie inngår ikke i dødsboet. Første avdødes særeie fordeles verdimessig likt mellom gjenlevende og første avdødes øvrige arvinger. Men hvis første avdøde har livsarvinger (barn eller barnebarn) mottar gjenlevende kun av første avdødes særeie. Dersom dere ikke har inngått ektepakt, har dere felleseie. Gjenlevende vil i så fall dersom første avdøde ikke har livsarvinger kunne sitte i uskiftet bo. Det innebærer at gjenlevende ikke behøver å gjennomføre et skifteoppgjør første avdødes arvinger mottar med andre ord ingen arv før ved gjenlevendes død. Dersom første avdøde etterlater seg livsarvinger må det derimot gjennomføres et skifte (med mindre livsarvingene samtykker i uskifte). På dette skiftet vil gjenlevende etter hovedregelen kunne kreve å beholde det vedkommende selv brakte inn i ekteskapet og senere har mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen (skjevdeling). Tilsvarende vil det første avdøde brakte med inn i ekteskapet og senere har ervervet ved arv/gave, tilfalle dødsboet (dersom første avdødes livsarvinger krever det). Resten deles likt med gjenlevende, slik at dødsboet utgjør første avdødes skjevdelingsmidler pluss halvparten av «resten». Dette boet deles så med til gjenlevende og til første avdødes livsarvinger. Hvis dere ønsker en annen arvemessig situasjon for gjenlevende, kan den i noen grad besluttes i et testament. SPØRSMÅL: Jeg var gift og det ble født tre barn. Ekteskapet gikk i oppløsning etter noen år. Jeg betalte barnebidrag til alle barna og forsørgerbidrag til min tidligere kone som ikke ville ta lønnet arbeid. Ett av barna som for lengst er voksen, ligner etter hvert som årene går, mer og mer på min tidligere ektefelles elsker gjennom alle de år vi var «kjærester og ektepar.» Dersom en test viser at jeg ikke kan være faren, hvilke rettigheter har jeg da? Hvilke rettigheter har barnet? Må min tidligere ektefelle tilbakebetale bidragspengene? Hva bør jeg gjøre? o.s. Dette spørsmåler er av såpass sammensatt karakter at det krever en dypere gjennomgang av sakens fakta. Ber derfor om du tar kontakt med forbundet slik at vi kan avtale tidspunkt for en samtale rundt ditt spørsmål. MEDLEMSKONTAKT NR

8 MK besøker FPFs yngste Per Normann Sønnervik har vært foreningens leder side den ble etablert den 16. mars i Også blant resten av styret har det vært liten utskifting med unntak av noen få «sykeavmønstringer». Som naturlig er, når foreningen har sitt utspring fra en militær avdelig som fortsatt er operativ på tross av i alt fire forsøk på nedlegging, så har med få unntak de fleste medlemmene sin bakgrunn fra tjeneste ved Luftforsvarets stasjon Mågerø. Siden 8 stasjonen tidligere også hadde et innslag fra kystartilleriet, er det naturligvis noen få også med den bakgrunnen å finne blant medlemsmassen, samt et par med bakgrunn fra Hæren. Av aktiviteter så har foreningen på tross av sin unge alder allerede etablert noen tradisjoner i sin aktivitetskalender. Det arrangeres minst en utenlandstur hvert år, og av områder og steder som er besøkt nevnes, Baltikum, Tyskland med Rhin og En telefon til leder ved FP-Mågerø, Per Normann Sønnervik med anmodning om å få avlegge et besøk i den hensikt å skrive litt om foreningen, avstedkommer et opplegg som kunne tatt pusten fra en stakkars forbundsleder og redaktør. Ikke bare fikk jeg møte leder for pensjonistforeningen og styremedlem Roar Tandberg, som også er led arrangementskomiteen. Nei her ble med fungerende sjef for 130 Luftvin Lars Erik Jamtli som denne fredagen ordføreren i Tjøme kommune, Bente og nytilsatt lensmann på omvisning orientering. AV ARILD Moseldalen, i tillegg kommer småturer til Kiel og København. Den turen som det snakkes mest om, og som fortsatt er en «høgdare» blant gjennomførte reiser, er er turen til Skottland i forbindelse med Military Tatoo i For øvrig med deltagelse av HMKG sin musikkog drilltropp. Av lokale aktiviteter gjennomføres «tirsdagstreff» en gang hver måned. Her serveres det kaffe, kaker og forfriskninger. I tillegg kommer julemiddag og midtsommers s slag i aktivitets Foreningens år tes alltid med e med tilbehør. P sin uforbeholdn kensjefen og øv personale for u vice og nydelig Når det gis innt holdet mellom lingen og foren grader er så pro det naturlig å s administrasjon hilse på major J Han kjennte sit oppgaver og b trykket. I tillegg Mågerø vertsav Stavern, hvilket til å være probl På turen gjenn vi forbi «et loka ringstiltak». Lstn nemmelig trad gjennomføre «e uke» for ungdo fra lokalmiljøet troll av utstyr fø For meg med b Kontroll og Var svaret (K&V) va hyggelig å bli in ens lunsjbord s de øvrige gjest dagen. Vi fant f om oblt Lars Er MEDLEMSKONTAKT NR

9 forening, FP-Mågerøy er for det lunsj g, Obl. hadde K Bjerke og KRISTENSEN grillaften om faste innprogrammet. smøte avslutt skreimåltid er og Roar gir e ros til kjøkrig kjøkkentmerket sermat. rykk av at forvertsavdeingen til de blemfri, var vinge innom sbygget og an Erik Glad. t «direktiv» og ekreftet inner også deling for FPogså høres ut emfritt. om leirer går lt rekrutte-. Møgerø har isjon for å n arbeidsmsskoleelever. (bilde konr innlevering) akgrunn i sling i Luftforr det særlig vitert til sjefammen med ene denne ort ut at selv ik Jamtli er av en yngre årgang enn undertegnede, så hadde våre veier krysset ved flere anledninger. Og selvfølgelig hadde vi felles kjente. Det ble en hyggelig passiar hvor minner fra tidligere tjeneste i denne bransjen ble oppfrisket. Ja faktisk så mye at selv jeg begynte «å lengte litt tilbake» Vel nok om det. Til min store overraskelse ble jeg også invitert til å følge ordfører og lensmann på ettermiddagens omvisning i operasjonsrommet. Her må det bemerkes at ordfører Bente K. Bjerke hadde permisjon fra sin offisersstilling ved 130. Luftving, og kunne selv gitt en nytilsatt lensmann den nødvendige orientering (Hun supplerte også ved et par anledninger). Til orientering har 130. Luftving 22 % kvinner i tjeneste. Tjøme kommune har for øvrig god tradisjon med å hente lokalpolitikere fra Luftforsvaret. Leder av arrangementskomiteen Roar Tandberg var ordfører i 12 år og det sies at i en periode var det slik, at på en «god dag «var formannskapet i Tjøme kommune nesten beslutningsdyktig på jobben i «opsen» på Mågerø. Jeg fikk bli med inn i anlegget og fikk se et moderne operasjonsrom hvor lufttrafikken over Norge og omkringliggende områder kunne overvåkes og kontrolleres. Om minnene fra tidligere tjeneste ble vekket ved lunsjbordet, så ble de ytterligere forsterket når en kom inn i «opsen». Store endringer har funnet sted fra den tiden hvor tjeneste i «opsen» var for mørkeromstjeneste å regne, og hvor summingen fra kjøleviftene på NADGEkonsollene lett kunne sende en sliten kontrollør inn i «drømmeland» utpå morgenkvisten. Her var det lyst og trivelig, hvor luftaktiviteten blir presentert i farger på store flatskjermer. Etter gjennomført orientering takket jeg for meg og satte nese hjemover. Den ettermiddagen ble mange minner fra tjenesten i Luftforsvaret hentet fram «å smakt på». Jeg takker for en minnerik dag. MEDLEMSKONTAKT NR

10 Presentasjon og paneldebatt i Oslo Militære Samfund St. prp. nr. 48: En plan for oppbygging? Tirsdag 8. april inviterte Folk og Forsvar i samarbeid med Atlanterhavskomiteen til en presentasjon av «Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier» St.prp. nr. 48 ( ) med påfølgende paneldebatt. Som innleder møtte statssekretær i Forsvarsdepartementet Espen Barth Eide, og som paneldeltagere var prof. dr. phlios Janne Haaland Matlary, pensjonert direktør og Forskningssjef fra Forsvarets Forskningsinstitutt, Nils Holme og administrerende direktør Paul Narum, også han fra FFI. AV ARILD KRISTENSEN Statssekretær Eide tok innledningsvis utgangspunkt i regjeringens forsvarspolitiske ambisjon forankret i Soria Moria erklæringen, og redegjorde for de fire hovedområdene som denne ambisjonen er bygget på. Disse er for det første Nordområdene som et strategisk og langsiktig satsningsområde. Hensikten med å stase her er å ivareta suverenitet, forebygge konflikt og sist men ikke minst, sikre stabilitet i områdene. Det andre stasningsområdet er internasjonal fred og stabilitet, her gjennom bidrag til en FN-ledet verdensorden og aktive bidrag til 10 FOTO: FMS samarbeidet til FN og NATO. Som en tredje satsning er helhetlig tilnærming til sikkerhetspolitikken. Dette skal gjøres ved økt vekt på samfunnssikkerhet, god samordning mellom sivil og militær beredskap. Og sist, men ikke minst, at militær virksomhet må sees i sammenheng med annen innsats. Det siste satsningsområdet som er viktig for den rød-grønne regjeringen er at verneplikten fortsatt skal være fundamentet for Forsvares virksomhet. Heri ligger Forsvarets solide forankring i samfunnet. Videre redegjorde Eide for hvilke hovedprioriteringer som ligger i den framlagte langtidsproposisjon som har som målsetning at Norge skal ha et moderne og fleksibelt innsatsforsvar tilpasset landets behov. For det første en langsiktig bærekraft gjennom et tydelig økonomisk løft for Forsvaret. En styrket forsvarsevne og satsning i nordområdene, samt å ha en konfliktforebyggende rolle. En fremtidsrettet kompetanse- og medarbeiderutvikling og fortsatt modernisering av Forsvaret. Et helhetlig og langsiktig perspektiv på forsvarsutviklingen er prioritert. Han kom også inn på de grunnlagsdokumenter som ligger til grunn for denne proposisjon. Han ga også ros til Forsvarssjefen og hans medarbei- MEDLEMSKONTAKT NR

11 dere for arbeidet med Forsvarsstudien 07, selv om regjeringen har valgt ikke å følge alle hans konklusjoner, likeledes til Forsvarspolitisk utvalg (FPU) sitt arbeid og konklusjoner. Den dialog og offentlig høring som ble gjennomført i etterkant, var nytting for arbeidet med proposisjonen. Før han tok for seg de strukturelle endringer i forsvarets struktur som proposisjonen legger opp til, redegjorde han for strategiske rammevilkår og utviklingstrekk innenfor internasjonalt samarbeid, og de samfunnsmessig-, teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingstrekk de senere år. Som hovedprioriteringer for endringene av strukturen er: - Styrket operativ evne - Styrket operativ tilstedeværelse - Styrket fleksibilitet og anvendbarhet - Styrket evne til ledelse - Konsentrert og tilpasset støtteog basestruktur LEDELSE Videreutvikle FDs evne til strategisk planlegging og styring. FST videreutvikles som et dedikert stabsapparat for å støtte FSJ i rollen som etatssjef. GI-ene organiseres som et underliggende ledd til FST for å styrke virksomhetsstyringen. Og sluttligen, det etableres ett fellesoperativt hovedkvarter på Reitan ved Bodø. ØKONOMI Nivået på forsvarsbudsjettet trappes opp med 800 mill i forhold til 2008 budsjettet, til 32,34 mrd. Dette gir en reell styrking av budsjettet på over 2,5 % OPPSUMMERING St-prp.nr 48 er en plan for oppbygging med en nødvendig bevilgningsmessig styrking, en struktur i ballanse basert på en videreutvikling av verneplikten som et fundament for Forsvaret og en tydelig folkeforankring. Dette gir en styrket forsvarsevne og mulighet til satsing i nordområdene. PANELDEBATTEN Professor Matlary innledet med å uttrykke skepsis til samstemmighet mellom foreslått budsjettramme og struktur. Hun mente videre at beskrivelsen av vernepliktsordningen etter hennes mening hadde et nesten nasjonalromantisk preg, og at hun i det la at det nå var en forholdsvis liten avdel av årskullene som ble kalt inn. Samtidig som andelen av «profesjonelle styrker» øker. Hun uttrykte også bekymring for at på mange områder var muligens konklusjonene formet først og argumentet tilpasset etterpå. Nils Holme innledet med at han i utgangspunktet var skeptisk, og hadde vært det over lang tid. Men dersom en kunne si at graden av usikkerhet i framlagte vurderinger var ballansert, og at det som nå var framlagt var etter beste vurdering og skjønn, og det beste en kunne framskaffe, var skepsisen hans litt redusert. Han mente at framtidig struktur burde kunne gjennomføres og ga ros til statssekretær Eide for han grundighet og detaljkunnskap. Administrerende direktør Paul Narum ved FFI mente at for første gang på lenge var det nå samsvar mellom ambisjon og økonomi. Det er derfor viktige at årlige budsjetter blir fulgt opp, og at finansieringen av nye kampfly blir ivaretatt på en slik måte at ikke videreutvikling og drift blir rammet. AVSLUTNING En interessant formiddag med presentasjon av en «salongversjon» i høyt tempo omkring Forsvarets langtidsproposisjon, med noen påfølgende kommentarer. En takk til Folk og forsvar og Atlanterhavskomiteen for initiativet og de praktiske detaljer i forbindelse med gjennomføringen. MEDLEMSKONTAKT NR

12 NORSK MILITÆR TATTOO 2008 Med et fantastisk program presenteres Norsk Militær Tattoo i Oslo Spektrum. Dette populære familieshowet er Norges største innendørsarrangement med nærmere 800 medvirkende. Ni nasjoner er representert med militærmusikk, drill, korsang, akrobatikk, dans, motorsykkelstunts og mye mer. Tattooen finner sted i mai 2008 og det er Forsvaret som står som arrangør. En gigantisk teaterkulisse gjør Oslo Spektrum om til en kopi av Akershus festning, Oslos eldste militære bygning. Hele gulvflaten i Oslo Spektrum er scene og publikum sitter i tribunene. SJARMTROLL MED HJELM Fra England kommer IMPS Motorcycle Team. Det består av barn og ungdom fra 5 til 16 år, som viser oss hvordan en motorsykkel skal håndteres. «De oppviser en fantastisk humor og disiplin, samtidig som de utfører stunts som eldre motosykkelteam ikke ville våge å prøve på. De lyser av glede og entusiasme, og vil være et av tattooens store høydepunkt, ikke minst for alle barn i salen», sier oberst Johannesen videre. TATTOO-FAKTA Norsk Militær Tattoo arrangeres med fire forestillinger fra fredag til søndag. Publikumskapasiteten er på ca pr forestilling. Fredag 23. mai kl , lørdag 24. mai kl og 18.00, samt søndag 25. mai kl «Selv i knallhard internasjonal konkurranse ser vi at våre egne hevder seg helt i toppen!» sier oberst Christer Johannesen, Sjef Norsk Militær Tattoo som gjennom 20 år har virket som Musikkinspektør i Forsvaret. Mer informasjon om deltakerne på: FOTO: F 12 MEDLEMSKONTAKT NR

13 Pensjonsreformen og aldersgrensebestemmelsene Den nye alderspensjon i folketrygden åpner for en betydelig valgfrihet når det tidligste pensjoneringstidspunktet senkes fra 67 til 62 år. Samtidig stimulerer systemet til arbeid ved at pensjonen blir høyere jo lenger man star i arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Hakon Hansen i en pressemelding, ved fremleggelse av forslaget til nødvendige lovendringer for å gjennomføre Stortingets vedtak om ny alderspensjon fra folketrygden. AV KARL O BOGEVOLD Etter forslaget kan inntekstpensjon tjenes opp ved arbeidsinntekt gjennom livet til og med 75 år. Det bør da reises spørsmål om hvordan dette harmoniserer med bestemmelser om aldersgrense når det gjelder å stimulere til videre arbeid og høyere pensjon. Jeg tenker ikke her bare på den generelle aldersgrense på 70 år, men også de særaldersgrensene som gjelder for flere yrker. En må merke seg at pensjonsreformen omfatter hele pensjonssystemet, også de offentlige tjenestepensjonene og forhold som berører disse. VIKTIG OG SKILLE Det er viktig å skille mellom pensjonsalder og aldersgrense. I praksis innebærer dette at pensjonsalder gir den enkelte valgfrihet med hensyn til å ta ut pensjon ved en bestemt alder. I 1972 ble den ordinære pensjonsalderen i folketrygdloven senket fra 70 til 67. Samtidig fikk vi en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at oppsigelse av ansatte under 70 år, med begrunnelse i at en ansatt hadde oppnådd pensjonsalder ville være å anse som usaklig. Oppsigelse ved oppnådd aldersgrense krever ikke saklig begrunnelse, dvs at arbeidsgiver kan utestenge en ansatt av en eneste grunn, fødselsdato. Den nye pensjonsmodellen beskriver et system hvor det vil lønne seg og stå i arbeid lengst mulig og opparbeide seg inntektspensjon gjennom arbeidsinntekt frem til 75 år, det vil si et valg for den ansatte. SÆRALDERSGRENSER Innen flere yrker er det fastsatt særaldersgrenser, noen gjennom avtaler, andre gjennom lovgivning, og hvor en ansatt har plikt til å fratre ved disse aldersgrenser. Dette blir et paradoks i forhold til fleksibilitet med hensyn til opptjenig og uttak av alderspensjon. Vi må her merke oss at fleksibiliteten i pensjonsordningen bli berørt av det man kaller levealderjusteringer, det vil si over hvor mange år den opptjente pensjonskapital skal fordeles på. Dette systemet innebærer at lavere pensjoneringsalder også betyr lavere pensjon. RESPEKTLØST Det å legge en fødselsdato til grunn, og eneste kriterium, for å ha plikt til å fratre et arbeidsforhold oppfatter jeg som respektløst og nedverdigende. Det blir sågar fra enkelte hold hevdet at ved økende alder er det stor risiko for redusert intellektuell kapasitet, reduserte arbeidsprestasjoner, lavere fysisk yteevne og av den grunn bør fanges opp av aldersgrensebestemmelser. Når en går inn i en ansettelsesprosess blir en behandlet med respekt og verdighet ut fra sine individuelle egenskaper og ferdigheter. Hvorfor kan en ikke innføre tilsvarende seriøs prosess ved avvikling av et arbeidsforhold når neste skritt blir alderspensjonist? Kanskje jeg berører kulturelle forhold i arbeidslivet hvor det å bli tvangsplassert som alderspensjonist er tuftet på matematikk, et antall år tillagt din fødselsdato. Etter mitt skjønn tilsier den nye modellen for opptjening av inntektspensjon og uttak av alderspensjon at den generelle aldersgrense bør fjernes. Imidlertid ser jeg at det innenfor visse yrker, bransjer og stillinger kan være behov for fortsatt aldersgrenser. Dette må være et virkemiddel for arbeidsgiver til å ivareta sine plikter og sitt ansvar som arbeidsgiver. I slike tilfeller bør ikke levealderjusteringer og indeksering komme i betraktning føre fylte 67 år. Det er med glede jeg registrerer at Forsvarets Pensjonistforbunds siste landsstyremøte fattet vedtak om, på prinsipielt grunnlag, å fjerne aldersgrenser. MEDLEMSKONTAKT NR

14 Status i jubileumsåret Både da forbundet fylte 10- og sender da det fylte 20 år, ble det skrevet et jubileumsdokument. Når vi nå har lagt nye fem år til vår alder, er det naturlig også å dokumentere denne perioden av vår historie. Det er alltid slik at det er delte meninger om hva som er viktig å dokumentere og hva som er selvfølgeligheter, og for så vidt uvesentlig, når en skal gi et tilbakeblikk på den nære fortid. Det er derfor med stor ydmykhet jeg har tatt fatt på oppgaven å formidle hendelser og begivenheter som jeg mener har vært med å prege vår hverdag i disse fem år av forbundets historie. AV ARILD KRISTENSEN Ved årsskiftet 2002 til 2003 var statusen 47 foreninger og ca10500 medlemmer. Og det var optimisme knyttet til fortsatt framgang og vekst med hensyn på antall medlemmer. Det er vel da like godt å ta de beklagelige fakta innledningsvis. Tre foreninger har opphørt i denne perioden. Den 19. mars 2003 ble Forsvarets Pensjonistforening i Arendalsområdet lagt ned, og den 1. juli i 2005 var det slutt for Forsvarets Pensjonistforening Follo. Den 1. juni 2007 ble Forsvarets Pensjonistforening Ramsund lagt ned. I tre tilfeller var det etter korrekt organisatorisk arbeid, med aktive forsøk på å holde «livet» i foreningene gående, uten at det lyktes. I tilfelle Ramsund ble ca 100 medlemmer overført til vår forening i Harstad. Medlemmene i Follo og i Arendalsområdet ble dessverre ikke fulgt opp på tilsvarende måte. På den positive siden må en ta med at Forsvarets Pensjonistforening Mågerø ble opprettet og forbundets yngste forening hadde ved årsskiftet 133 medlemmer. Medlemsutviklingen har i samme 5- årsperiode vist en negativ utvikling. Velger en å framstille det i % høres ikke en nedgang på om lag 5 % avskrekkende ut, og noen hundre medlemmer i forhold til totalen er ikke mye, men det representerer likevel en nedadgående trend som det krever stor innsats for å snu. Ved årsskiftet 2007/08 var det 9994 betalende medlemmer i forbund og foreninger. Hos vår tidligere arbeidsgiver har den siste 5-årsperoiden vært en periode med store omveltninger. Situasjonen i Forsvaret har vært preget av arbeidet med-, og implementeringen av, Den videre modernisering av Forsvaret i perioden St.prp. nr. 42 ( ). Samtidig med at denne var under implementering, startet arbeidet med Forsvarsstudien 07 og i Forsvarspolitisk utvalg. Begge framla sine rapporter som igjen dannet grunnlaget for; «Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier». St.prp.48 ( ), som nettopp er lagt fram fra regjeringens side. Arbeidet i foreningene i denne perioden har selvfølgelig vært påvirket av at forsvarsstrukturen har vært i en kontinuerlig endring. Avdelingsnavn, lokalisering, endring av oppgaver, ansvarsområder og funksjoner har skiftet i et meget høyt tempo. Mange steder med lang militær tradisjon er fraflyttet, og infrastrukturen er blitt lagt ut for salg. Den fysiske avstand mellom foreningen og vertsavdelingen er i noen tilfelle øket dramatisk og muligheten til jevnlig kontakt er sterkt redusert. Når rotasjon av sjefer på alle nivåer har et meget høyt tempo, og disse tillegg er av yngre årganger som «bor «på kontoret fra tirsdag til torsdag, og avvikler sentrale møter mandag og fredag i forbindelse med sin pendlerstatus, er det innlysende at det er utfordrende å etablere gode og varige relasjoner til stedlige pensjonistforeninger. Desto hyggeligere er det da å registrere at det er eksempler på at det kan fungere likevel. Ved mange foreninger er støtten fra utpekt vertsavdeling meget god og samarbeidet går utmerket på alle plan. Dette skal vi glede oss over og forsøke å videreføre til de steder som sliter med å opprette gode relasjoner. Den største utfordringen er at det er vanskelig å sette seg inn i pensjonisttilværelsen før en selv er blitt pensjonist, og da er muligheten å gjøre noe med den passert. 14 MEDLEMSKONTAKT NR

15 Oppfriskning for eldre bilførere Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike har i sin Virksomhetsplan et punkt som omhandler «samarbeide med andre lag og foreninger der det er nyttig for medlemmene» og tok i den sammenheng kontakt med NAF avd Eidsvoll og omegn, med tanke på et oppfriskningskurs for eldre bilførere. Der var svaret ja, svært gjerne, og så var vi i gang. AV TOR ULF BYGMESTER NAF i samarbeide med forsikringsselskapet Gjensidige, har et ypperlig kursopplegg, målrettet mot «eldre bilførere». Og dette ble gjennomført som et medlemstilbud til FP-Øvre Romerike, uansett alder. Det meldte seg på 16 deltakere, og kurset gikk over 5 kvelder og en lørdag på NAF sin glattkjøringsbane i Fetsund. Kursleder var Arne Bigseth, og han hadde med seg Trond Aadahl som hjelpeinstruktør. Utenom disse to, stilte Dag Garsjø som ekspert på «Først på skadestedet» og Knut Iver Holter som veileder i utfylling av skademelding. Dr. Jonsbu foreleste om «Aldring relatert til bilkjøring». Og to sensorer fra Trafikkstasjonen i Lillestrøm, tok oss med på en lærerik kjøretur. Kurset ble avsluttet på NAF sin øvingsbane for glattkjøring, hvor alle kjørte to økter og ble fortrolige med hvordan deres egen bil oppførte seg på glatt underlag. Det ble trent på oppbremsing i forskjellige hastigheter, kjøring i glatt sving, unnamanøvrering ved «barn i kjørebanen» «elg i kjørebanen» osv. Alt dette kostet kr 400,- pr person. Pris til medlemmer av NAF eller kunder av Gjensidige Forsikring. Vi som deltok ble mektig imponert over det profesjonelle opplegget. Som artikkelforfatter er jeg ikke det minste redd for å slå fast at dette burde vært obligatorisk oppfriskning for alle bilførere hvert femte år fra fylte 60 år og oppover så lenge legen finner deg frisk nok til å kunne kjøre bil. FOTO: BEB En søndag på Karljohansvern I Horten har det blitt en tradisjon å markere 9. april med det vi kaller en søndag på Karljohansvern. I år falt denne søndagen på 13 april, samme dag og dato som i Arrangementet er et samarbeid mellom Marinemuseet, kirken, FP Horten og Tysklandsbrigadens veteraner i Vestfold, Hortens sangforening deltar også under gudstjenesten. AV ANNE MARIE GJESSING Dagen ble innledet med kirkeparade i den gamle ærverdige Garnisonskirken, med flaggborg av Tysklandsbrigaden. I prosesjonen inn i kirken gikk også Marinemuseets sjef, kommandørkaptein Hans Petter Oset, og leder for FP Horten Anne Marie Gjessing. Prost Harald Bryne ledet gudstjenesten på en særdeles fin måte, en flott preken og salmer som vi «eldre» både kunne og er glade i. Gudstjenesten ble avsluttet med «Gud signe vårt dyre fedreland». Vi fikk virkelig med oss noe på veien hjem etter denne dagen i kirken. Oset hilste fra Sjøforsvaret og utbrakte Kongeønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet, hvorpå menigheten svarte det samme. Fra kirken forflyttet vi oss til Marinemuseet, hvor det først var bekransning av minnestøttene i minnehallen. Her holdt Anne Marie Gjessing en liten tale med bakgrunn i 9. april 1940, og Thor Hestnes la ned kransen på vegne av FP Horten. En liten minnestund til ettertanke om alle de som ga sitt liv for at vi skulle få oppleve å leve i et fritt land. Så var det kirkekaffe i museets kafeteria, med ca. 100 mennesker til stede. Kaffe og hjemme- bakte kaker smakte fortreffelig. Her holdt formann i Tysklandsbrigadens veteraner i Vestfold - Per Waage en orientering om Tysklandsbrigadens virksomhet fra den startet i 1947 og til den opphørte i Alt i alt, en meget vellykket «Søndag på Karljohansvern». Tradisjoner skal vi ta vare på, og en av dem er denne dagen. Og så viktig som den er. VI MÅ IKKE GLEMME. MEDLEMSKONTAKT NR FOTO KCJ

16 BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A 0 alene. E= etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo (innmeldingsblankett finnes også på FPF s hjemmeside FORSVARETS PENSJONISTFORBUND, BYGNING 22, AKERSHUS FESTNING, OSLO TELEFON: TELEFAKS: E-POST: REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN HJEMMESIDE: DESIGN: MAGNUS EIKLI TRYKK: AKTIETRYKKERIET A.S

M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NR. 3 2008. Så kom FPF 25 ÅR SIDE 8-10

M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NR. 3 2008. Så kom FPF 25 ÅR SIDE 8-10 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 3 2008 FOTO: TUB Så kom Kongen BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR. 6/7-2008 FOTO: RS Klar for Jubilering

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kun i motbakker går det oppover...

Kun i motbakker går det oppover... Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_01-08 01-12-08 13:26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 5 2008 Kun i motbakker FOTO: TUB går det

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5 Medlemskontakt nr. 02-11_MK 02.05.11 16.12 side 1 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NUMMER 2 2011 Det våres i bedene Foto: AK Det er arbeid i vente BILAG til F NR. 5-2011

Detaljer

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep» Medlemskontakt 01.09-korrigert:Medlemskontakt_01-08 24-02-09 10:22 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 1 2009 AK FOTO: AK Nytt år,

Detaljer

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_01-08 23-09-08 10:13 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 En høst er på vei UB BILAG

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. «Vist Fanden skal der skytes med skarpt!» Side 14-16 NUMMER 2 2010. Foto: A.K. Foto: A.K BILAG TIL F NR. 5-2010

MEDLEMSKONTAKT. «Vist Fanden skal der skytes med skarpt!» Side 14-16 NUMMER 2 2010. Foto: A.K. Foto: A.K BILAG TIL F NR. 5-2010 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NUMMER 2 2010 BILAG TIL F NR. 5-2010 Foto: A.K Foto: A.K «Vist Fanden skal der skytes med skarpt!» Side 14-16 FORSVARETS PENSJONIST FOR

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN kontakt MEDLEMS NR. 1 2015 FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 2 2012 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Høringsuttalelse FSJs fagmilitære råd 4 Forsvarets Seniorforbund deler ut hederstegn med diplom 7 Statutter for Forsvarets

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D.

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D. Medlemskontakt 0409 TRYKK:Medlemskontakt_01-24 27-10-09 10:38 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2009 FOTO: AK Høsten er her BILAG

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund GOD JUL & GODT NYTT ÅR

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund GOD JUL & GODT NYTT ÅR MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2012 GOD JUL & GODT NYTT ÅR Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Bokomtale Etterlysning 4 Sentral info Kort orientering 5 Ny lokal webportal Æresmedlem 6 Program

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 1 2013 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Om rekruttering 4 Har jeg ikke samme rett på 7 Fra Landsstyremøte 1/13 8-9 Hjerneslag rammer hele familien 10-12

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR kontakt MEDLEMS NR. 4 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 4 - Desember 2014 - Årgang 28 God jul og godt nytt år Skifte etter ugift samliv Side 6 Godt familievern

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer