Din bruksanvisning SHARP MX-M753U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SHARP MX-M753U http://no.yourpdfguides.com/dref/3634982"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Denne maskinen inneholder programvare med moduler utviklet av Independent JPEG Group. Dette produktet inkluderer Adobe Flash -teknologi fra Adobe Systems Incorporated. Copyright Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheter reservert. PROGRAMVARELISENS PROGRAMVARELISENSEN vises når du installerer programvaren fra CD-ROM-en. Ved å bruke hele eller deler av programvaren som finnes på CD-ROMen eller i maskinen, samtykker du i å overholde vilkårene i PROGRAMVARELISENSEN. 1 Innhold ADVARSLER..... Symboler i denne håndboken Strømmerknader Installasjonsmerknader. Om forbruksvarer. Forholdsregler ved håndtering Laserinformasjon FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN.... CD-ROM-ER OG PROGRAMVARE..... KONTROLL AV SYSTEMKRAV.... KOBLE TIL MASKINEN BRUKERHÅNDBØKER OG HVORDAN MAN BRUKER DEM9 FUNKSJONER FOR DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM TILGANG TIL NETT-SERVEREN I MASKINEN Åpne websidene. 11 Laste ned bruksveiledningen SJEKK AV IP-ADRESSEN DELENAVN OG FUNKSJONER UTSIDE.. 13 AUTOMATISK DOKUMENTMATER OG DOKUMENTGLASS. 14 SIDE OG BAKSIDE BETJENINGSPANEL....

3 SLÅ STRØMMEN AV OG PÅ.. 18 PLASSERE ORIGINALER.... Bruke den automatiske dokumentmateren. Bruke dokumentglasset..... PASSENDE PAPIRTYPER LEGGE PAPIR I EN SKUFF... Navn på skuffene..... Legge papir i skuff 1 / skuff Endring av skuffinnstillingene Legge papir i andre skuffer INSTALLASJON UNDER WINDOWS ÅPNING AV PROGRAMVAREVALGSKJERMEN (FOR ALL PROGRAMVARE) INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN. 34 VEDLIKEHOLD REGELMESSIG VEDLIKEHOLD SKIFTING AV TONERPATRON FJERNE FEIL PÅ PAPIRINNMATING FORSYNINGSVARER SPESIFIKASJONER.... Maskinspesifikasjoner / Kopimaskinspesifikasjoner. Kontinuerlige kopieringshastigheter. Omgivelsesforhold.... Lydutslipp (måling i henhold til ISO7779).. Spesifikasjoner for automatisk dokumentmater.. INFORMASJON OM GJENVINNING TIL MASKINENS ADMINISTRATOR. 52 Fabrikkinnstilte passord

4 52 Videresende alle overførte og mottatte data til administrator (funksjon for dokumentadministrasjon).52 Varemerkegodkjenning Merk: Forklaringene i denne veiledningen forutsetter at du har kjennskap til bruken av din Windows- eller Macintosh-datamaskin. Hvis du trenger informasjon om operativsystemet, vennligst se brukerhåndboken for operativsystemet eller den elektroniske Hjelp-funksjonen. Forklaringene av skjermbilder og fremgangsmåter i denne håndboken gjelder hovedsakelig for Windows Vista i et Windows -miljø. Skjermbildene kan variere for andre versjoner av operativsystemene. Denne brukerhåndboken refererer til faksfunksjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at faksfunksjonen ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner. Denne håndboken inneholder forklaringer for PC-Fax-driveren og PPD-driveren. Vær imidlertid klar over at disse driverne ikke er tilgjengelige i alle land og regioner. I enkelte områder vil dermed installasjonsprogramvaren heller ikke vise dem. Installer den engelske versjonen hvis du vil benytte disse driverne i et slikt tilfelle. Mye omhu er lagt ned i utarbeidelsen av brukerhåndboken. Kontakt den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende innholdet i brukerhåndboken. Dette produktet har gjennomgått strenge kvalitetskontroller og undersøkelsesprosedyrer. Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom det mot all formodning skulle oppdages mangler eller problemer. Bortsett fra i omstendigheter som er dekket av lov, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som oppstår under bruk av produktet eller dets tilleggsfunksjoner, svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller andre typer feil, inkludert enhver skade som oppstår på grunn av vanlig slitasje på produktet. Produkter som oppfyller ENERGY STAR er konsturert for å beskytte miljøet med en enestående energieffektivitet. Produkter som møter ENERGY STAR -retningslinjene bærer logoen vist ovenfor. Produkter uten logoen oppfyller muligens ikke retningslinjene til ENERGY STAR. 2 Garanti Selv om alt har blitt gjort for at dokumentet skal være eksakt og nyttig som mulig kan ikke SHARP Corporation utstede noen garanti når det gjelder innholdet. All informasjon som finnes her inne kan bli endret uten nærmere melding. SHARP er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, som blir forårsaket av bruken av denne håndboken. Copyright SHARP Corporation Alle rettigheter reservert. Reproduksjon, tilrettelegging eller oversettelse uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt, utenom tilfeller som tillates i internasjonale lover for kopirettigheter. 3 ADVARSLER Symboler i denne håndboken Denne håndboken bruker forskjellige sikkerhetssymboler med sikte på trygg bruk av maskinen. Sikkerhetssymboler er klassifisert som forklart nedenfor. Forviss deg om du forstår symbolenes mening når du leser håndboken. Symbol Betydning Angir en risiko for dødsulykke eller alvorlige personskader. Angir en risiko for personskader eller skade på eiendom. ADVARSEL OBS Symbolenes betydning Symbol Betydning OBS! HØY TEMPERATUR KLEMFARE HOLD AVSTAND Symbol Betydning FORBUD MÅ IKKE TAS FRA HVERANDRE Symbol PÅBUD Betydning Strømmerknader ADVARSEL Strømledningen bør kun kobles til et strømuttak som tilfredsstiller de spesifiserte kravene til spenning og strøm. Sørg også for at uttaket er skikkelig jordet. Ikke bruk skjøteledning eller adapter for å koble andre apparater til strømuttaket som brukes av maskinen. Bruk av uegnet strømforsyning kan føre til brann eller elektrisk sjokk. *Kravene til strømtilførsel fremgår av navneplaten i det venstre, nedre hjørnet på maskinen.

5 Strømledningen må ikke skades eller modifiseres. Strømledningen kan skades hvis man legger tunge gjenstander på strømledningen, trekker hardt i den eller bøyer den med makt, og dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk. Ikke sett inn eller ta ut støpselet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk sjokk. OBS Ikke trekk i strømledningen for å ta støpselet ut av strømuttaket. Trekking i ledningen kan føre til eksponering av og brudd på ledningstrådene, og kan medføre brann eller elektrisk sjokk. Hvis du ikke skal bruke maskinen i lengre tid, må du av sikkerhetshensyn passe på å ta støpselet ut av strømuttaket. Når du flytter på maskinen, må du først slå av strømmen og ta støpselet ut av strømuttaket. Ellers kan ledningen skades, og dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk. 4 ADVARSLER Installasjonsmerknader OBS Ikke installer maskinen på en ustabil eller skrå flate. Installer maskinen på en flate som tåler vekten av maskinen. Det er fare for personskade hvis maskinen faller eller vipper. Hvis det skal installeres eksterne enheter, må du ikke installere dem på et ujevnt gulv eller en skrå eller ustabil flate. Fare for glidning, fall og vipping. Installer produktet på en flat, stabil flate som tåler vekten av produktet. (Vekt når forskjellige eksterne enheter er installert: ca. 326 kg (718 lbs.)) Når maskinen er installert, må justererne (4) senkes til gulvet for å sikre maskinen (slik at den står stødig). Drei justererne i låseretningen til de står støtt på gulvet. Hvis du vil flytte maskinen pga. ommøblering av din kontorinnredning eller av andre grunner, trekker du inn justererne fra gulvet, slår av maskinen, og så flytter du den. (Etter at du har flyttet maskinen, senker du Justerer justererne igjen for å sikre maskinen.) Lås Frigjør Ikke installer maskinen på et fuktig eller støvete sted. Fare for brann og elektrisk sjokk. Hvis det kommer støv inn i maskinen, risikerer du skitten utmating og feil på maskinen. Steder utsatt for direkte sollys Plastdeler kan deformeres og føre til skitten utmating. Steder som er for varme, kalde, fuktige eller tørre (nær ovner, luftfuktere, klimaanlegg osv.) Steder med natriumgass Installasjon av maskinen ved siden av en lyskopieringsmaskin kan føre til skitten utmating. Papiret blir fuktig, og det kan oppstå kondensasjon inne i maskinen, med feil innmating og skitten utmating som resultat. Omgivelsesforhold (side 47) Hvis stedet har en luftfukter med ultralydteknologi, må du bruke rent vann for luftfuktere. Hvis du bruker kranvann, avgis det mineralstoffer og annen smuss, som kommer inn i maskinen og skitner til de utmatede dokumentene. 5 ADVARSLER Installasjonsmerknader (fortsatt) OBS Ikke installer maskinen på et sted med dårlig luftsirkulasjon. Installer den slik at ingen kommer i direkte kontakt med avtrekket fra maskinen. En liten mengde ozon blir produsert inni skriveren under drift. Utslippsnivået er ikke høyt nok til å være helsefarlig. Nåværende anbefalte begrensning for langtidseksponering for ozon er 0,1 ppm (0,2 mg/m3) regnet ut som en gjennomsnittskonsentrasjon over 8 timer. Du bør likevel sette kopimaskinen i et ventilert område siden den lille mengden som slippes ut, kan ha en ubehagelig lukt. Nær en vegg Sørg for tilstrekkelig plass rundt maskinen til service og god ventilasjon. (Maskinen skal ikke være nærmere vegger enn avstandene angitt nedenfor. De angitte avstandene forutsetter at man ikke har installert en ferdiggjører for ryggstiftning eller et stort magasin. ) 30cm (11-13/16") 30cm (11-13/16") 45cm (17-23/32") Steder utsatt for vibrasjon. En liten mengde ozon genereres inne i skriveren under utskrift. Denne ozonmengden er ikke tilstrekkelig til å være skadelig, men ubehagelig lukt kan merkes ved store kopijobber. Derfor bør maskinen installeres i et oe ansvar for skader eller tap som skyldes tap av lagrede dokumentdata. 7 ADVARSLER Laserinformasjon Bølgelengde Pulstider (Nord-Amerika og Europa) Utgangseffekt 790 nm ±10 nm MX-M623U: 3,3 µs ±6,4 ns /7 mm MX-M753U (tykt papir-modus): 3,3 µs ±6,4 ns /7 mm MX-M753U (standardmodus): 2,8 µs ±5,4 ns /7 mm Maks. 0,5 mw (LD1 + LD2) Advarsel Hvis man bruker andre kontroller, justeringer eller utfører andre prosedyrer enn dem som er spesifisert her, kan man utsette seg selv for farlig stråling. Dette digitale utstyret er et laserprodukt i klasse 1 (IEC , utgave ) SIKKERHETSFORHOLDSREGLER Dette digitale utstyret er i klasse 1 og i samsvar med 21 CFR og i CDRH-standardene. Det betyr at utstyret ikke produserer farlig laserstråling. Av hensyn til din sikkerhet, må du legge merke til forholdsreglene nedenfor. Ikke fjern kabinettet, betjeningspanelet eller andre deksler. De utvendige dekslene for utstyret inneholder flere sikkerhetslåser. Ikke omgå sikkerhetslåsene ved å sette kiler eller andre gjenstander inn i låsesporene. "AVHENDING AV BATTERI" DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET LITIUM-BATTERI FOR BACKUP AV HOVEDMINNET, SOM MÅ AVHENDES PÅ EN FORSVARLIG MÅTE. VENNLIGST KONTAKT DIN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLR EN AUTORISERT SERVICE-REPRESENTANT FOR ASSISTANSE VEDRØRENDE AVHENDING AV DETTE BATTERIET. Hver bruksanvisning dekker også ekstrautstyret som brukes med disse produktene. 8 BRUKERHÅNDBØKER OG HVORDAN MAN BRUKER DEM Trykte håndbøker og en håndbok i PDF-format leveres med maskinen. Trykte håndbøker Denne delen gir informasjon om riktige forholdsregler for sikker bruk, navn på ulike deler og funksjoner, grunnleggende programvareinstallering, fremgangsmåte ved papirstopp og daglige vedlikeholdsrutiner. Se PDF-håndboken for ytterligere informasjon om hvordan maskinen skal brukes. Startveiledning (denne håndboken) Manualer i PDF-format Forklaringer av de ulike funksjonene som kan brukes på maskinen, er oppgitt driftshåndboken i PDF-format. Denne kan lastes ned fra websidene i maskinen. Vennligst last ned driftsveiledningen fra maskinens nettsider. Driftsveiledning For informasjon om prosedyren for nedlasting, vennligst se "Laste ned driftsveiledning" (side 11). Praktiske metoder for bruk av driftsveiledningen Første siden innholder en alminnelig innholdsfortegnelse samt en "Jeg ønsker å.

6 .." -fortegnelse. "Jeg ønsker å..." lar deg direkte gå videre til en forklaring basert på vad du ønsker utføre. For eksempel, "Jeg bruker kopieringsfunksjonen hyppig, så jeg ønsker å spare på papir". Bruk begge innholdsfortegnelsene i henhold til vad du ønsker å vite. Innholdet i driftsveiledningen er dette: FØR DU BRUKER MASKINEN KOPIMASKIN SKRIVER SKANNER / INTERNETTFAKS DOKUMENTARKIVERING SYSTEMINNSTILLINGER PROBLEMLØSNING * For å lese driftsveiledningen I PDF format, der installasjon av Adobe Reader eller Acrobat Reader of Adobe Systems Incorporated nødvendig. Adobe Reader kan nedlastes fra følgende URL: 9 FUNKSJONER FOR DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Denne maskinen har fire hovedfunksjonsområder. Se driftshåndboken for ytterligere informasjon om de ulike funksjonene for de enkelte områdene. Kopi Skanner Skriver Modellnavn MX-M623U/MX-M753U Funksjon Kopi, skriver*1, skanner*2 *1 Det kreves en utvidelsespakke for skriveren. *2 Det kreves utvidelsespakke for nettverk for skanneren. 10 TILGANG TIL NETT-SERVEREN I MASKINEN Når maskinen er tilkoblet et nettverk, får du tilgang til maskinens innebygde nett-serveren fra en nettleser på datamaskinen din. Åpne websidene 1 Nettsidene i maskinen åpnes via nett-serveren. Start en nettleser på en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som maskinen, og angi IP-adressen til maskinen. Anbefalte nettlesere Internet Explorer: 6,0 eller høyere (Windows ) Netscape Navigator: 9 (Windows ) Firefox: 2.0 eller høyere (Windows ) Safari: 1.5 eller høyere (Macintosh) Nettsidene hentes opp. Maskininnstillingene kan kreve at brukerautentisering kjøres for å kunne åpne nettsiden. Be maskinens administrator om passordet som kreves for brukerautentisering. Laste ned bruksveiledningen Bruksveiledningen, som er en mer detaljert håndbok, kan lastes ned fra maskinens nettsider. 1 (1) Laste ned bruksveiledningen. (1) Klikk på [Laste ned brukerhåndbok] i menyen på nettsiden. (2) (2) Velg ønsket språk. (3) Klikk på [Nedlasting]-knappen. Bruksveiledningen er nedlastet. (3) 11 SJEKK AV IP-ADRESSEN Når du skal sjekke maskinens IP-adresse, skriver du ut listen over spesialfunksjoner i systeminnstillingene. 1 SYSTEM INNSTILLINGER Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER]. 2 Systeminstillinger Admin. Passord Avslutt Total Tellerstand Standardinnstillinger AdresseKontroll Dokumentarkiveringskontroll Listeutskrift (bruker) Velg listen over alle egendefinerte innstillinger i berøringspanelet. (1) Trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten. Skuff-Innstillinger Faks Data Motta/Send USB-enhetssjekk (1) Driftsinnstillingersrkiver Systeminstillinger Listeutskrift (bruker) Liste Over Spesialfunksjoner: Testside For Skriver: Liste over PCL-symbolsett Sender Adresseliste: Individuell Liste Mappeliste for dokumentarkiv: Skriv ut Tilbake Skriv ut (2) Trykk på [Utskrift]-tasten til høyre for "Liste Over Spesialfunksjoner". IP-adressen vises i listen som skrives ut. Skriv ut (2) Skriv ut 12 DELENAVN OG FUNKSJONER UTSIDE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (15) (14) (13) (12) (1) Etterbehandler for ryggstifting (MX-FN16)* Utskriftsenhet som muliggjør bruken av stiftefunksjonen og forskyvningsfunksjonen. Etterbehandler (MX-FN15)* Utskriftsenhet som muliggjør bruk av stiftefunksjonen, forskyvningsfunksjonen og folderkopieringsfunksjonen. Etterbehandler (3 skuffer) (MX-FN14)* Utskriftsenhet som muliggjør bruken av stiftefunksjonen for opptil 100 A4-ark (8-1/2" x 11"). (2) Stansemodul (AR- PN4A, AR-PN4C, AR-PND)* Brukes til å stanse hull i kopier og annen utskrift. Krever etterbehandler (MX-FN15) eller etterbehandler for ryggstifting (MX- FN16). Stansemodul (MX-PN10A, MX-PN10C, MX-PN10D) Brukes til å stanse hull i kopier og annen utskrift. Krever etterbehandler (3 skuffer) (MX-FN14). (3) Innmater (MX-CF10)* Papir i en innmater kan tilføyes utskrifter som omslag eller innlegg. Innmateren kan brukes til både å stifte utskrifter og stanse hull manuelt. (4) Automatisk dokumentmater For automatisk mating og skanning av flere originaler. Begge sidene av tosidige originaler kan skannes samtidig. (5) Frontdeksel Åpne for å skifte ut tonerkassett. (6) Betjeningspanel Dette brukes til å velge funksjoner og angi antall kopier. (7) Tastatur* Dette er et tastatur som er innebygd i maskinen. Når det ikke brukes, kan det oppbevares under betjeningspanelet. (8) USB-kontakt (type A) Støtter USB 2.0 (høy hastighet). Denne brukes til å koble et USB-minne eller en annen USB-enhet til maskinen. Bruk en skjermet USB-kabel. (9) Senterskuff Ferdige ark kommer ut her. (10) Manuelt matebrett Spesialpapir (inkludert transparenter) og kopipapir kan mates inn fra multiarkmateren. (11) Skuff 5 (når stort A4-magasin er installert) (MX-LC10)* Papiret plasseres her. (12) Skuff 5 (når stort A3-magasin er installert) (MX-LCX3N)* Papiret plasseres her. (13) Skuff 1 / skuff 2 Skuffen rommer papir. Skuff 1 rommer ca. 800 ark standard A4-papir (80 g/m2 (20 lbs.)), mens skuff 2 rommer ca ark standard A4-papir (80 g/m2 (20 lbs.)). (14) Skuff 3 Skuff 3 rommer papir. Denne skuffen rommer opptil 500 ark standard A4-papir (80 g/m2 (20 lbs.)). Dette gjelder også for registerpapir og transparenter. (15) Skuff 4 Skuff 4 rommer papir. Denne skuffen rommer opptil 500 ark standard A4-papir (80 g/m2 (20 lbs.)). * Periferenhet. For videre informasjon, se "YTRE UTSTYRSENHETER" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. 13 DELENAVN OG FUNKSJONER AUTOMATISK DOKUMENTMATER OG DOKUMENTGLASS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Deksel for matingsområde Åpne dette dekslet når du vil fjerne en papirstopp eller rengjøre papirmaterrullen. (2) Arkledere for originaler Disse bidrar til at originalen blir skannet inn riktig. Juster papirlederne i forhold til originaldokumentets bredde. (3) Skuff for dokumentmating Legg originalene i denne skuffen. Enkeltsidige originaler må legges inn med utskriftssiden opp. (4) Utmatingsskuff for originaler Originaler leveres til denne skuffen etter skanning. (7) (6) (5) Skanneområde Originaler som blir lagt i dokumentmaterskuffen blir skannet her. Avleser for originalstørrelse Denne finner størrelsen til originalen som er lagt på dokumentglasset. Dokumentglass Bruk dette glasset for å skanne bøker eller andre tykke originaler som ikke kan gå gjennom den automatiske dokumentmateren. 14 DELENAVN OG FUNKSJONER SIDE OG BAKSIDE (1) (2) (3) (4) (5) (1) USB-kontakt (type A) Støtter USB 2.

7 0 (høy hastighet). Denne brukes til å koble et USB-minne eller en annen USB-enhet til maskinen. (2) LAN-kontakt Du kobler LAN-kabelen til denne kontakten når maskinen brukes i et nettverk. Bruk en skjermet LAN-kabel. (3) USB-kontakt (B-type) Støtter USB 2.0 (høy hastighet). En datamaskin kan kobles til denne kontakten for å bruke maskinen som en skriver. Bruk en skjermet USB-kabel. (4) Service-only-kontakt (5) Støpsel 15 BETJENINGSPANEL Indikatorer for Dokument-sending LINJE Indikator Denne lyser når du overfør eller tar imot I faksmodus. Indikatoren lyser også når du overfør i skannemodus. DATA indikator Når du ikke kan skrive ut en faks som er mottatt, på grunn av problem som for eks. papir er slutt, vil denne indikatoren blinke. Indikatoren lyser stadig når informasjon venter på overføring. Berøringspanel Meldinger og taster som vises på LCD-skjermen. Funksjoner utføres ved å berøre tastene med dine fingrer. [JOBB STATUS]-tasten Trykk på denne tasten for å se skjermen jobbstatus. Du kan kontrollere status på jobb eller annullere jobb på skjermen jobbstatus. Utskriftsmodus indikatorer KLAR indikator Print data (utskriftsbilder) kan mottas når denne indikatoren lyser. DATA indikator Denne blinker når print data tas imot men lyster stadig når utskrift skjer. DOKUMENTSENDING Klar for skanning for kopi. KOPI DOKUMENTARKIV 0 Spesial Modus Jobb Status MFP-status JOBB STATUS Fargemodus Full farge Vanlig papir A4 UTSKRIFT KLAR DATA DOKUMENTSENDING LINJE DATA 020/015 2-Sidig Kopi Utmating Fil 010/000 Hurtigfil Venter Kopierer 005/000 Venter SYSTEM INNSTILLINGER Kontrast Auto A4 A4R B4 A3 HJEM Kopigrad Original Auto A4 Papir Vald Auto A4 Vanlig papir 010/000 Forhåndsvisning 100% Kassett 1 Venter [HJEM]-tast [SYSTEM INNSTILLINGER] tast Trykk denne tasten for å vise skjermen med systeminnstillinger. Systeminnstillingene kan justeres for å anpasses bruket av maskinen, som for eksempel stille in papirskuffinnstillinger og lagre adresser. Trykk på denne tasten for å vise Hovedskjermen. Taster for hyppige brukte funksjoner kan registreres på denne skjermen For rask tilgang, og på så vis få enklere bruk av maskinen. 16 BETJENINGSPANEL Talltaster Disse brukes til å taste in Antall kopi, faksnummer og andre tall. [LOGOUT]-tast ( ) Når brukerautentisering er aktivert, må du trykke denne tasten for å logge ut etter at du har brukt maskinen. Når du bruker faksfunksjon, kan denne tasten trykkes for å _ sende tonesignaler på en linje for pulseoppringning. [#/P]-tast ( ) Trykk på denne tasten for å bruke et jobbprogram. Når du bruker kopieringsfunksjon. når du bruker faksfunksjon, trykk på denne tasten for å ringe ved bruk av et program. [SLETTE]-tast Trykk på denne tasten for å gå tilbake i innstillinger, som for eksempel antall kopi til "0". Hovedstrømbryter Denne indikatoren lyster når strøm er koblet til maskinen. [START]-tast Bruk denne tasten til å kopiere eller skanne en original. Denne tasten brukes også til å sende aks i faksmodus. [POWER (PÅ/AV)-tast Bruk denne tast til å slå på eller slå av maskinen. LOGOUT [SLETTE ALT]-tast Trykk på denne tasten for å annullere en funksjon fra begynnelsen. Alle innstillinger vil bli slettet og prosessen går tilbake til begynnelse. [SPARE STRØM]-tast Bruk denne tasten for aktivering av spare strøm modus. [SPARE STRØM] tasten blinker når maskinen er i spare strøm modus. Denne tasten brukes også for å deaktivere spare strøm modus. [STOPP]-tast Trykk på denne tasten for å stanse én kopieringsjobb eller skanning av en original. 17 SLÅ STRØMMEN AV OG PÅ Maskinen har to strømbrytere. Hovedstrømbryteren finnes lengst oppe til høyre etter at frontdekslet har blitt åpnet. Den andre strømbryteren er [STRØM]-tasten ( ) på kontrollpanelet øverst til høyre. Hovedstrømbryter Når hovedstrømbryteren er på, vil indikatoren for hovedstrømmen på kontrollpanelet lyse. [STRØM]-tast Hovedstrømlampe "På" "Av" [STRØM]-tast Slik slår du på strømmen (1) Sett hovedstrømbryteren i stillingen "på". (2) Trykk på [STRØM]-tasten ( strømmen. ) for å slå på Slik slår du av strømmen (1) Trykk på [STRØM]-tasten ( strømmen. ) for å slå av (2) Sett hovedstrømbryteren i stillingen "av". Sørg for at DATA-indikatoren for utskrift og DATA- og LINJE-indikatorene for bildesending ikke lyser eller blinker på kontrollpanelet før du skrur av hovedstrømbryteren. Å skru av hovedstrømbryteren eller trekke ut strømkabelen fra kontakten mens noen av disse indikatorene lyser, kan skade harddisken og føre til tap av data. Skru av [STRØM]-tasten, ( ) skru av hovedstrømbryteren og trekk ut strømkabelen fra kontakten ved tordenvær, flytting av maskinen eller mistanke om maskinfeil. Hovedstrømbryteren må alltid stå "på" når funksjonene for faks og internettfaks brukes. Maskinomstart Visse innstillinger krever maskinomstart før de trer i kraft. Trykk på [STRØM]-tasten ( ) for å skru av strømmen og trykk på tasten igjen for å skru strømmen på igjen hvis kontrollpanelet ber deg om å starte maskinen på nytt. I noen tilfeller vil det å bruke [STRØM]-tasten ( ) for maskinomstart ikke føre til at innstillingene trer i kraft. Bruk da hovedstrømbryteren for å skru strømmen av og på igjen. 18 PLASSERE ORIGINALER PLASSERE ORIGINALER Den automatiske dokumentmateren kan brukes til automatisk skanning av flere originaler samtidig. Dette sparer tid ettersom du ikke trenger å mate hver original manuelt. For originaler som ikke kan skannes ved hjelp av den automatiske dokumentmateren, som for eksempel en bok eller et dokument med vedlegg, bruker du dokumentglasset. Bruke den automatiske dokumentmateren Når du skal bruke den automatiske dokumentmateren, plasserer du originalene i dokumentmaterskuffen. Forsikre deg om att originalen ikke er plassert på dokumentglasset. Plasser originalene med forsiden opp og kantene jevnt rettet inn. Juster skinnene til bredden på originalene.

8 Indikatorlinjen viser hvor mange originalersom kan legges i. Originalen må ikke være høyere enn denne linjen. Bruke dokumentglasset Påse at fingrene ikke klemmes når du lukker den automatiske dokumentmateren. Husk å lukke den automatiske dokumentmateren når du har plassert originalen. Hvis du lar den stå åpen, blir deler utenfor originalen kopiert i svart, noe som vil føre til overdreven bruk av toner. Plasser originalen med forsiden ned. Still inn det øvre venstre hjørnet av originalen til tuppen av -merket i det bakre venstre hjørnet av dokumentglasset. Plasser originalen mde forsiden ned. Når du skal plassere en tykk original, som for eksempel en bok med mange sider, skyver du opp den bakre delen av den automatiske dokumentmateren og lukker den så forsiktig. 19 PLASSERE ORIGINALER PASSENDE PAPIRTYPER Det selges ulike typer papir. Denne delen forklarer hvilke vanlige papirtyper og spesialmedia som kan brukes med denne maskinen. Se detaljene i denne håndboken og "Papirskuffinstillinger" (side 7-13) i "7. SYSTEMINNSTILLINGER" i driftshåndboken for detaljert informasjon om ulike papirstørrelser og -typer som hver skuff kan romme. Vanlig papir, spesialmedia Vanlig papir som kan brukes Vanlig SHARP-standardpapir (80 g/m2 (21 lbs.)). Du finner papirspesifikasjoner i denne håndbokens spesifikasjonsdel. Vanlig papir som ikke er SHARP-standardpapir (60 g/m2 til 105 g/m2 (16 lbs. til 28 lbs.)) Resirkulert, farget og forhåndshullet papir må ha samme spesifikasjoner som vanlig papir. Ta kontakt med din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant for råd om bruk av disse typene papir. Papirtyper som kan brukes i de enkelte skuffene De enkelte skuffene kan romme følgende papirtyper: Skuff 1 Skuff 2 Vanlig papir Fortrykket Resirkulert papir Brevhode Forhåndsstanset Farget Tykt papir*1 Etiketter Transparent Fanepapir Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Manuelt matebrett Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Skuff 5 (stort A4-magasin) Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Skuff 5 (stort A3-magasin) Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Skuff 3 Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Skuff 4 Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Innmater Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt Tillatt*2 Tillatt *1 Papirvekter på opptil 209 g/m2 (110 lbs.) kan brukes. Papirvekter på opptil 256 g/m2 (140 lbs.) kan brukes med innmateren. *2 Det kan forekomme at to ark mates inn samtidig, avhengig av transparenttypen som brukes. Mat inn ett ark om gangen i skuffen hvis dette skulle skje. 20 PLASSERE ORIGINALER Utskriftsside opp eller ned Papiret legges i med den utskriftbare siden opp eller ned, avhengig av papirtype og skuff. Skuffer 1 til 4 Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender oppover. Hvis papirtypen er definert som "Brevhode" eller "Forhåndstrykket", legger du imidlertid papiret inn med utskriftssiden ned*. Multiarkmater og skuff 5 Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender oppover. Hvis papirtypen er definert som "Brevhode" eller "Forhåndstrykket", legger du imidlertid papiret inn med utskriftssiden ned*. *Legg inn papiret med utskriftssiden opp hvis "Deaktivering av dupleks" har blitt aktivert i systeminnstillingene (administrator). Papir som ikke kan brukes Spesialmedia for inkjetskrivere (fint papir, glanset papir, glanset transparent osv.) Blåpapir eller termisk papir Limt papir Papir med binders Papir med bretter Revet papir Oljetransparentpapir Tynt papir som veier mindre enn 56 g/m2 (15 lbs.) Papir som veier 210 g/m2 (80 lbs. ) eller mer Papir med irregulær form Stiftet papir Fuktig papir Krøllete papir Papir som har blitt påtrykket av en annen skriver eller andre multifunksjonsapparater. Papir som har blitt bølgete pga. fuktighet Konvolutter Papir som ikke anbefales Påstrykningspapir Japansk papir Hullete papir Det selges ulike typer vanlig papir og spesialmedia. Noen av disse kan ikke brukes på denne maskinen. Ta kontakt med din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant for råd om bruk av disse typene papir. Bildekvaliteten og lettsmelteligheten til toneren kan forandre seg etter omgivelsene, driftsforholdene og papiregenskapene, noe som kan gi et dårligere resultat enn ved bruk av SHARP-standardpapir. Ta kontakt med din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant for råd om bruk av disse typene papir. Bruk av papir som er forbudt eller ikke er anbefalt, kan resultere i skjev mating, matefeil, manglende tonersmelting (toneren fester seg ikke til papiret og kan bli gnidd av) eller maskinfeil. Bruken av papir som ikke er anbefalt kan gi matefeil eller dårlig bildekvalitet. Kontroller om utskrift kan utføres på riktig måte, før du benytter papir som ikke er anbefalt. 21 LEGGE PAPIR I EN SKUFF Navn på skuffene Skuffenes navn er vist under. Angående antall papirark som kan legges inn i hver skuff, se følgende veiledninger: Brukerhåndboken, "Skuffinnstillinger" i "6. SYSTEMINNSTILLINGER" STARTVEILEDNING (denne håndboken), "SPESIFIKASJONER" (1) Skuff 1 (2) Skuff 2 (6) (1) (2) (3) (4) (3) Skuff 3 (4) Skuff 4 (5) Skuff 5 (når det er installert et stort A4-magasin) (5) (6) Manuelt matebrett 22 LEGGE PAPIR I EN SKUFF Legge papir i skuff 1 / skuff 2 A4 eller 8-1/2" x 11" papir kan legges i skuff 1 og skuff 2. Se "ENDRING AV PAPIRSTØRRELSE I SKUFF 1 / SKUFF 2" i driftshåndboken hvis du vil endre papirstørrelsen i skuff 1 eller skuff 2. Trekk ut papirskuffen. Indikatorlinje Legg papir i venstre og høyre skuff. Indikatorlinje Legg i papiret slik at utskriftssiden vender opp. Vift gjennom papiret et par ganger før du legger det i skuffen. Ellers kan det oppstå papirmatingsfeil som følge a v at flere ark mates på én gang. Sett inn papiret og skyv skuffen forsiktig inn i maskinen. Indikatorlinje Indikatorlinjen indikerer den maksimale høyden av papir som kan legges i skuffen. Sørg for at bunken ikke overstiger indikatorlinjen når du legger i papir. Se "SKUFFINNSTILLINGER FOR SKUFF 1 TIL 4" i driftshåndboken om hvordan du legger papir i skuff 3 og skuff 4.

9 23 LEGGE PAPIR I EN SKUFF Endring av skuffinnstillingene Når du skifter papiret i en skuff, må du endre skuffinnstillingene i systeminnstillingene. 1 SYSTEM INNSTILLINGER Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER]. 2 Systeminnstillinger Admin. Passord Avslutt Total Tellerstand Standardinnstillinger AdresseKontroll Dokumentarkiveringskontroll Listeutskrift (bruker) Faks Data Motta/Send USB-enhetssjekk Konfigurer skuffinnstillingene i berøringspanelet. (1) Trykk på [Skuff-Innstillinger]-tasten. Skuff-Innstillinger Driftsinnstillingerskriver (1) Systeminnstillinger Skuff-Innstilligen Tillbake (2) Trykk på [Skuffinnstilling]-tasten. Skuffinnstilling Papirtyperegistering Automatisk Skuffbytting Registrering av standardstørrelsen (By-pass-skuff) (2) Skuffinnstilling Kassett 3 Type Størrelse Vanlig papir A4 Papiregenskap Fast Papirside Deakt. Duplex Deakt. Stift Endre Tillbake (3) Trykk på [Endre]-tasten i "Kassett 3". Deakt. Hulling (3) Kopi Skriv ut Innmating av godtatt jobb Faks I-Faks Dok.Arkivering Systeminnstillinger Skuffinnstilling Kassett: Type: Størrelse: Kassett 3 Resirkulert A4 Auto-AB A3,A4,A4R,B4,B5,B5R, 216x330(8 1/2x13) Papiregenskap: Skriv ut Kopi I-Faks Faks Avbryt OK (4) Velg [Resirkulert] fra "Type" valgboksen. (6) (4) (5) (5) Påse at [Auto-AB] er valgt i "Størrelse"-valgboksen. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger, se "Papirskuffinnstillinger" i "6. SYSTEMINNSTILLINGER" i brukerhåndboken. (6) Trykk på [OK]-tasten. Trinnene over endrer papirinnstillingene for skuff 3 til resirkulert A4-papir. 24 LEGGE PAPIR I EN SKUFF Legge papir i andre skuffer Manuelt matebrett Siden det skal kopieres på må vende ned! Når du laster papir i størrelsene A3 eller B4, må du trekke ut forlengelsen på skuffen. Det maksimale antall ark som kan legges i det manuelle matebrettet er cirka 100 for vanlig papir. Legg papir som er A5 (7-1/4" x 10-1/2") eller mindre i liggende retning. Spesielle typer papir som ikke kan lastes i de andre skuffene, kan lastes in i det manuelle matebett. For detaljerte opplysninger om det manuelle matebrett, vennligst les "LASTE PAPIR I DET MANUELLE MATEBRETT" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. 25 LEGGE PAPIR I EN SKUFF Stort A4-magasin Papirstørrelsen for skuff 5 kan kun endres av en servicetekniker. Trekk ut papirskuffen. Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender ned. Luft papiret godt før det legges inn. for at bunken ikke overstiger indikatorlinjen når du legger i papir. 26 LEGGE PAPIR I EN SKUFF Stort A3-magasin Se "SKUFFINNSTILLINGER FOR SKUFF 5 (STORT A4-MAGASIN)" i driftshåndboken. Trykk på betjeningstasten på kontrollpanelet og vent til lyset på knappen slukker. Trekk ut papirskuffen. Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender ned. Luft papiret godt før det legges inn. CD-ROM-en har ikke skriverdriver for PCL5e. tillegg må maskinen være koblet til et nettverk. En USB-tilkobling kan ikke brukes. PS-skriverdriveren og PPD-filen for Macintosh fra "Software CD-ROM". ) INSTALLERING AV PS DISPLAYSKRIFTER (side i driftshåndboken) "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med Internett faks utvidelsespakke (for Windows) Denne CD-ROM-en brukes til å oppdatere PC-Fax-driveren på "Software CD-ROM" slik at den kan brukes til å sende internettfakser (PC-I-Fax-funksjonen). Hvis du ønsker å bruke PC-I-Fax-funksjonen, må du først installere PC-Fax-driveren fra "Software CD-ROM", og så kjøre installasjonsprogrammet på denne CD-ROMen. Hvis PC-Fax-driveren allerede er installert, behøver du bare å kjøre installasjonsprogrammet. (Du behøver ikke å installere PC-Fax-driveren på nytt.) INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN (side 34) 29 FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN KONTROLL AV SYSTEMKRAV SYSTEMKRAV Før du installerer programvaren som er beskrevet i denne håndboken, må du kontrollere at datamaskinen oppfyller følgende krav. Windows*1 Operativsystem Windows 2000 Professional, Windows XP Professional*2, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003*2, Windows Vista*2, Windows Server 2008*2, Windows 7*2*3 Macintosh*6 Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X v , Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v , Mac OS X v10.5 til , Mac OS X v10.6 til Et miljø der ethvert av operativsystemene som står oppført over kan fungere uten problemer (inkludert Macintosh-maskiner med en Intel-prosessor). Datamaskintype IBM PC/AT-kompatibel datamaskin Utstyrt med 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN-kort eller USB 2.0*4/1.1*5-port som standardutstyr x 768 punkters oppløsning og 16-bits farger eller høyere anbefales. Et miljø der ethvert av operativsystemene over kan fungere uten problemer. Skjerm Andre maskinvarekrav *1 *2 *3 *4 PCL5e-skriverdriveren kan ikke brukes på 64-bit-versjoner av Windows, Windows Server 2008 og Windows 7. Inkludert 64-bit-versjonen. Printer Administration Utility 4.2 er ikke kompatibelt med Windows 7. Maskinens USB 2.0-port vil overføre data med hastigheten spesifisert i USB 2.0 (høy hastighet)-standarden bare hvis USB 2.0-driveren fra Microsoft er forhåndsinstallert på datamaskinen, eller hvis USB 2.0-driveren for Windows 2000 Professional/XP/Vista som Microsoft leverer via "Windows Oppdatering" er installert. *5 Kompatibel med modeller som har Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 eller Windows 7 forhåndsinstallert, og som er utstyrt med USB-grensesnitt som standardutstyr. *6 Kan ikke brukes når maskinen er tilkoblet med USB-kabel. PC-Fax-driveren og skannerdriveren kan ikke brukes. For brukere med Mac OS 9.0 til /X10.2.8/X CD-ROM-en har ikke programvare for Mac OS 9.0 til 9.2.2/X /X Ta kontakt med din lokale forhandler eller autoriserte servicerepresentant hvis du vil ha denne programvaren. For brukere av Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 Man må ha administratorrettigheter for å utføre prosedyrene som er beskrevet i denne håndboken, som å installere programvaren og konfigurere innstillinger etter installering. 30 FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN PROGRAMVAREKRAV Følgende krav må oppfylles for å kunne bruke programvaren som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

10 Operativsystemomgivelser*1 Windows Programvare PCL6 skriverdriver, PCL5e skriverdriver PS skriverdriver, PPD-driver PC-fax driver*2 Skannerdriver Printer status Monitor Påkrevde utvidelsessett Ekspansjonssett til skriver Ekspansjonssett til skriver PS3-utvidelsespakke Faks-utvidelsespakke*3 Nettverk skanner ekspansjons kit Ekspansjonssett til skriver Forbindelsestype*1 Nettverk/ USB Printer Administration Utility Macintosh Macintosh PPD-fil Ekspansjonssett til skriver PS3-utvidelsespakke Bare nettverk*4 (kan ikke brukes med en USB-kobling) *1 Hvis du vil ha informasjon om hvilke typer datamaskiner og operativsystemer som kan kjøre programvaren, går du til "SYSTEMKRAV" (side 30). *2 For å bruke PC-Fax-driveren, må Internet Explorer 4.0 eller høyere være installert på datamaskinen. *3 Når Internett faks utvidelsespakke er installert, kan PC-Fax-driveren oppdateres ved hjelp av "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en for at driveren skal kunne brukes som PC-I-Fax-driver. I dette tilfellet kan driveren brukes uten faksutvidelsespakken. *4 Verken skannerdriveren, Printer Status Monitor eller Printer Administration Utility kan brukes i et rent IPv6-nettverk. 31 FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN KOBLE TIL MASKINEN TILKOBLING TIL NETTVERK For å koble maskinen til et nettverk, må du koble LAN-kabelen til maskinens nettverkstilkobling. Bruk en skjermet LAN-kabel. Etter at maskinen er tilkoblet et nettverk må du konfigurere IP-adressen og andre nettverksinnstillinger før programvaren installeres. (Fabrikkinnstillingen for IP-adressen er å motta IP-adresse automatisk når maskinen brukes i et DHCP-miljø.) Nettverksinnstillingene kan konfigureres ved hjelp av "Nettverksinnstillinger" i systeminnstillingene (administrator) på maskinen. Hvis maskinen brukes i et DHCP-miljø, kan IP-adressen for maskinen bli forandret. Utskriftsfunksjonen kan ikke brukes hvis dette skjer. Dette problemet kan unngås ved å bruke en WINS-server eller tilordne maskinen permanent IP-adresse. Denne håndboken forklarer hvordan du setter opp programvaren i et Windows-basert nettverksmiljø. For å bruke maskinen i et IPv6-nettverk må IPv6-innstillingen være aktivert i "Nettverksinnstillinger" i systeminnstillinger (administrator). Sjekke IP-adressen til maskinen Du kan sjekke IP-adressen til maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner". Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER], og trykk på tasten [Listeutskrift (bruker)], og trykk så på tasten [Skriv ut] i "Liste Over Spesialfunksjoner". KOBLE TIL MASKINEN MED USB-KABEL (Windows) Maskinen kan tilkobles en datamaskin ved å bruke en USB-kabel hvis datamaskinen er en Windows-maskin. (USBgrensesnittet på maskinen kan ikke brukes i et Macintosh-miljø.) Maskinen og datamaskinen skal være tilkoblet når skriverdriveren installeres. Hvis en USBkabel kobles til før skriverdriveren installeres, kan ikke skriverdriveren installeres på korrekt måte. Se "NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB- KABEL (side 1-91 i driftshåndboken)" for fremgangsmetoden for å koble til en USB-kabel. 32 INSTALLASJON UNDER WINDOWS Denne delen forklarer hvordan du installerer programvaren på en Windows-maskin. Se kapittel 1 i driftshåndboken for mer informasjon om installeringen og om installering på Mac. ÅPNING AV PROGRAMVAREVALGSKJERMEN (FOR ALL PROGRAMVARE) 1 Sett inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. Hvis du installerer skriverdriveren eller skriverstatusovervåkeren, setter du inn "Software CD- ROM" som er merket "Disc 1" på forsiden. Hvis du installerer PC-Fax-driveren eller skannerdriveren, setter du inn "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en. 5 6 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Valg av programvare-skjermen kommer frem. Før du installerer programvaren, må du klikke på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen og se detaljerte opplysninger om programvaren. 2 Klikk på [Start]-knappen( ), klikk på [Min datamaskin], og dobbeltklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet ( ). I Windows XP/Server 2003, klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] og dobbeltklikk så på [CD-ROM]-ikonet. Hvis du bruker Windows 2000 må du dobbeltklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbeltklikke på [CD-ROM]-ikonet. 3 Dobbeltklikk på [Oppsett]-ikonet ( ). Klikk på [Tillat] hvis det kommer opp en melding som ber deg om bekreftelse i Windows 7. * Den ovenstående skjermen vises ved bruk av CD-ROM-en "Disc 1". For de neste skrittene, se riktig side under for den programvaren du installerer. INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN NÅR MASKINEN ER TILKOBLET ET NETTVERK* - Standard installasjon: side 34 - Installasjon ved å oppgi maskinens adresse: side 1-86 i driftshåndboken - Skrive ut med IPP-funksjonen og SSL-funksjonen: side 1-89 i driftshåndboken NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL: side 1-91 i driftshåndboken BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER: side 1-96 i driftshåndboken INSTALLERE STATUSOVERVÅKER FOR SKRIVER: side i driftshåndboken INSTALLERE SKANNERDRIVEREN: side i driftshåndboken * Se "Installasjon ved å oppgi maskinens adresse" (side 1-86 i driftshåndboken) hvis maskinen brukes på et IPv6-nettverk. I Windows Vista/Server 2008, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat]. 4 Skjermbildet for lisensavtalen vil vises. Sørg for at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen. Du kan vise "LISENSAVTALEN" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket. 33 INSTALLASJON UNDER WINDOWS INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN For å installere skriverdriveren eller PC-Fax-driveren, må du følge den aktuelle fremgangsmåten i denne delen, avhengig av om maskinen er tilkoblet et nettverk eller om den er tilkoblet med en USB-kabel. NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL (side 1-91 i driftshåndboken) NÅR MASKINEN ER TILKOBLET ET NETTVERK Denne delen forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og PC-Fax-driveren når maskinen er tilkoblet et Windows-nettverk (TCP/IP-nettverk).

11 Støttede operativsystem: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7* * Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren. PS3-utvidelsespakken kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren. Se "Utskrift ved bruk av IPP- og SSL-funksjon" (side 1-89 i driftshåndboken), og installer skriverdriveren eller PC-Fax-driveren for enten å skrive til maskinen over Internett ved hjelp av IPP-funksjonen når maskinen er installert på et eksternt brukersted, eller å skrive ut med SSL-funksjonen (kryptert kommunikasjon). Hvis maskinen er koblet til et rent IPv6-nettverk Programvaren kan ikke installeres ved å la installasjonsprogrammet finne maskinens adresse. Endre porten etter anvisningene i "Endre til en standard TCP/IP-port" (side i driftshåndboken) når du har installert programvaren etter anvisningene i "Installasjon ved å oppgi maskinens adresse" (side 1-86 i driftshåndboken). Installasjonsprosedyren i denne delen gjelder både skriverdriveren og PC-Fax-driveren, men forklaringene konsentrerer seg om skriverdriveren. Standard installasjon Når skjermen for programvarevalg vises i skritt 6 i "ÅPNING AV PROGRAMVAREVALGSKJERMEN (FOR ALL PROGRAMVARE)" (side 33), utfør trinnene beskrevet under. 1 Klikk på [Skriverdriver]-knappen. Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen på "Disc 2"-CD-ROM'en. * Den ovenstående skjermen vises ved bruk av CD-ROM-en "Disc 1". 34 INSTALLASJON UNDER WINDOWS 2 Klikk på [Standardinstallasjon]-knappen. Hvis maskinen ikke blir funnet, må du kontrollere at maskinen er slått på og at den er tilkoblet nettverket og deretter klikke på [Søk på nytt]-knappen. Du kan også klikke på [Spesifiser forhold]-knappen og lete etter maskinen ved å angi maskinnavnet (vertsnavnet) eller IP-adressen. Sjekke IP-adressen til maskinen (side 32) 4 5 Når du velger [Skreddersydd installasjon], kan du endre elementene under. Når du velger [Standardinstallasjon], vil installasjonen finne sted som vist under. Maskintilkoblingsmetode: LPR Direkte utskrift (Autosøk) Velg som standardskriver:ja (unntatt PC-Fax-driveren) Navn på skriverdriver: Kan ikke endres PCL-skriverdisplayfonter: Installert Hvis du valgte [Skreddersydd installasjon], må du velge [LPR Direkte utskrift (Autosøk)] og klikke på [Neste]-knappen. Se følgende sider i driftshåndboken hvis du valgte noe annet enn [LPR Direkte utskrift (Autosøk)]: LPR Direkte utskrift (Spesifiser adresse): side 1-86 IPP: side 1-89 Delt skriver: side 1-96 Koplet til denne datamaskinen: side 1-91 Et bekreftelsesvindu kommer opp. Sjekk innholdet og klikk på [Neste]-knappen. Når vinduet for valg av skriverdriver vises, velger du skriverdriveren du vil installere før du trykker på [Neste]-knappen. Klikk på avkrysningsboksen for skriverdriveren du ønsker å installere slik at et merke ( ) vises. 3 Skrivere tilkoblet nettverket er funnet. Velg maskinen og klikk på [Neste]-knappen. Når PC-Fax-driveren installeres, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn. PS3-utvidelsespakken kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren. 35 INSTALLASJON UNDER WINDOWS 6 Når du får spørsmål om du ønsker at skriveren skal være din standardskriver, må du foreta et valg og klikke på [Neste]-knappen. Hvis du installerer flere drivere, velger du skriverdriveren du ønsker å bruke som standardskriver. Hvis du ikke vil angi én av skriverdriverne som standardskriver, velger du [Nei]. 8 9 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen. Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 1. Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt. Hvis du klikket på [Skreddersydd installasjon]-knappen i trinn 2, vil følgende vindu vises. Skrivernavnvindu Hvis du ønsker å endre navn på skriveren, taster du inn navnet du ønsker og klikker på [Neste]-knappen. Vindu for bekreftelse på installasjon av skjermfonter For å installere skjermfontene for PCL-skriverdriveren, velger du [Ja] og klikker på [Neste]-knappen. Når PC-Fax-driveren installeres, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn. Hvis du ikke installerer PCL-skriverdriveren (du installerer PS-skriverdriveren eller PPD-driveren), velger du [Nei] og klikker på [Neste]-knappen. 7 Følg instruksjonene på skjermen. Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Installeringen starter. Dette fullfører installasjonen. Se "KONFIGURERING AV SKRIVERDRIVEREN FOR DE VALGMULIGHETER SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 1-98 i driftshåndboken) for å konfigurere driverinnstillingene for skriveren. Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller-driveren, kan PS-skjermfontene installeres fra CD-ROM-en "PRINTER UTILITIES" som følger med PS3-utvidelsespakken. Se "INSTALLERING AV PS DISPLAYSKRIFTER (side i driftshåndboken). Se "Å BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER" (side 1-96 i driftshåndboken) for å installere skriveren på begge klienter hvis du bruker maskinen som delt skriver. Hvis du bruker Windows Vista/Server 2008/7 Hvis et vindu med en sikkerhetsadvarsel vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren allikevel]. Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003 Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen. 36 VEDLIKEHOLD Denne delen forklarer hvordan du rengjør maskinen og skifter tonerpatronene. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD Du sikrer at maskinen fortsetter å produsere topp kvalitet ved å sørge for at den rengjøres regelmessig. Advarsel Unngå bruk av brennbar spray for å rengjøre maskinen. Hvis gass fra sprayen kommer i kontakt med varme elektriske komponenter eller varmeenheten inne i maskinen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Unngå bruk av tynner, benzen eller lignende flyktige rengjøringsstoffer for å rengjøre maskinen.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Disse kan slite på eller misfarge maskinens kabinett. Bruk en myk klut til å tørke smuss forsiktig fra området på kontrollpanelet med en speilaktig glans (vist til høyre). Hvis du bruker en hard klut eller gnir for hardt, kan overflaten skades. Området med en speilaktig glans er i området som er. RENGJØRE DOKUMENTGLASSET OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN Hvis dokumentglasset eller dokumentbaksideplaten blir tilsmusset, vil smusset synes som flekker eller svarte eller hvite streker på det skannede bildet. Hold disse delene rene til enhver tid. Tørk av komponentene med en ren, myk klut. Hvis det er nødvendig, fukter du kluten med vann eller en liten mengde nøytralt rensemiddel. Når du har rengjort med den fuktige kluten, tørrer du av komponentene med en ren, tørr klut. Dokumentglass Dokumentbakplate Skanneområde Hvis det kommer svarte eller hvite striper på bilder som skannes ved hjelp av den automatiske dokumentmateren, rengjør du skanneområdet (det tynne, lange glasset ved siden av dokumentglasset). Bruk glassrensemidlet som ligger i den automatiske dokumentmateren, for å rengjøre dette området. Husk å sette glassrensemidlet tilbake på plass. Eksempler på streker i det skannede bildet Svarte streker Hvite streker 37 VEDLIKEHOLD 1 Åpne den automatiske dokumentmateren og ta ut glassrensemidlet. 2 Rengjør skanneområdet på dokumentglasset med glassrensemidlet. Det er ett skanneområde på dokumentglasset og ett inni den automatiske dokumentmateren. 3 Rengjør skanneområdet inni den automatiske dokumentmateren med glassrensemidlet. (1) Åpne dekslet til skanneområdet på den automatiske dokumentmateren. Trykk inn frigjøringsknappen for å frigjøre dekslet. (2) Rengjør skanneområdet inni den automatiske dokumentmateren (3) Lukk dekslet. 4 Sett glassrensemidlet tilbake på plass. 38 VEDLIKEHOLD RENGJØRING AV PAPIRMATERULLEN TIL MULTIARKMATEREN Hvis det oppstår papirstopp ofte ved mating av tykt papir gjennom multiarkmateren, bør du tørke overflaten av papirmaterullen med en myk, ren klut fuktet med vann eller et annet nøytralt vaskemiddel. 39 VEDLIKEHOLD SKIFTING AV TONERPATRON Påse at tonerpatronen skiftes ut når meldingen "Bytt tonerpatron." vises. I kopimodus Klar for skanning for kopi. (Lite toner.) Klar for skanning for kopi. (Lite toner.) Fortsetter du å bruke maskinen uten å erstatte patronen vil følgende beskjed vises når den går tom: Skift ut tonerpatronen når denne beskjeden vises. Bytt tonerkassett. OK 40 VEDLIKEHOLD 1 Åpne frontdekslet. 2 Fjern tonerpatronen forsiktig. Hold den med begge hender som vist i illustrasjonen, og trekk den ut av maskinen. 3 Ta ut den nye patronen fra esken og rist den horisontalt fem eller seks ganger. 5-6 Rist tonerpatronen horisontalt. Ikke roter den, som vist til venstre. Det er viktig å riste patronen grundig i 10 sekunder, som vist i diagrammet nedenfor, slik at tonersystemet virker som det skal. 41 VEDLIKEHOLD 4 Sett inn den nye tonerpatronen. Juster patronen i forhold til hullet og skyv den inn slik. Ikke roter patronen. 5 Skyv inn patronen til den sitter sikkert på plass. 6 Lukk frontdekslet. Advarsel Du må ikke brenne tonerpatroner. Toner kan sveve og forårsake brannskader. Tonerkassettene må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis tonerpatronen lagres oppreist kan toneren bli hard og ubrukelig. Lagre alltid tonerpatroner horisontalt med framsiden opp. Ved bruk av annen tonerpatron enn en SHARP-godkjent kan det hende at maskinen ikke oppnår full kvalitet og ytelse, og maskinskader kan oppstå. Sørg for at det brukes en SHARP-godkjent tonerpatron. Oppbevar den brukte tonerpatronen i en plastpose (ikke kast den). Serviceteknikeren vil hente den brukte patronen. Hvis du vil vise omtrent hvor mye toner som er igjen, holder du [KOPI]-tasten nede under utskrift eller når maskinen ikke brukes. Prosentandelen toner som er igjen, vises på skjermen mens du holder tasten nede. Når prosentandelen faller til "25-0%", må du anskaffe en ny tonerpatron slik at den ligger klar når du må skifte. Avhengig av driftsforhold og bruk kan fargene bli blasse og bildet bli uklart. 42 FJERNE FEIL PÅ PAPIRINNMATING Når ett papir mates inn feil, vises meldingen "Feilinnmating har skjedd" ses på berøringspanelet samt utskrift og skanning vil stanse. I dette tilfelle, trykk på [Informasjon]-tasten på berøringspanelet. Når tasten er trykket på, vil instruksjoner for fjerning av feilinnmatet papir ses. Følg instruksjonene. Når feilinnmatingen er fjernet, vil meldingen gå bort automatisk. En blinking vil vise på bildet til venstre omtrentlig posisjon for feilinnmating. Trykk på tasten [Informasjon] for å vise denne skjermen. 1 Sted for feilinnmatet papir Papirstopp. Informasjon OK (D) Papirstopp Fjærnes Åpene venstre side deksel. Avslutt (A) (A) Instruksjoner for fjerning av feilinnmating vises her. (B) En animasjon viser hva som må gjøres. (C) Viser tidligere skjermbilde eller neste skjermbilde. (B) Tilbake Neste (D) Dette lukker informasjonsskjermen. Informasjonsskjermen kan ikke lukkes før feilinnmatingen er fjernet. (C) Når denne meldingen vises, kan ikke utskrift og skanning gjenopptas. Hvis meldingen ikke forsvinner etter att feilinnmatingen er fjernet, er disse årsakene her ned mulige. Kontroller igjen. - Feilinnmatingen er ikke riktig fjernet. - En revet papirbit er blitt igjen i maskinen. - Ett deksel eller enhet er åpnet eller flyttet på for å fjerne feilinnmatingen og ikke satt riktig på plass igjen. For detaljerte prosedyrer for å fjerne feilinnmating, se "FJERNE FEIL PÅ PAPIRINNMATING" i "7. PROBLEMLØSNING" i brukerhåndboken. 43 FORSYNINGSVARER Standard forbruksartikler for dette produktet som kan skiftes ut av brukeren, er papir, tonerkassetter og stiftekassetter for ferdiggjører. Sørg for at det kun brukes SHARP-godkjente produkter for tonerkassetter, stiftekassett i ferdiggjører, stiftekassett i ferdiggjører for ryggstifting og transparenter. Hvis du vil oppnå best mulig kopieringsresultat, bør du kun bruke Sharps Genuine Supplies, som er designet, konstruert og testet for å maksimere levetiden og ytelsen til Sharp sine produkter.

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare are FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-3100N

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-3100N MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

DIGITAL FULLFARGESKRIVER

DIGITAL FULLFARGESKRIVER MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFARGESKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

LASERSKRIVER MODELL: MX-B380P. Utskrift Grunnprosedyrer for bruk av maskinen.

LASERSKRIVER MODELL: MX-B380P. Utskrift Grunnprosedyrer for bruk av maskinen. MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner til maskinen og prosedyrer for lasting av papir. Utskrift Grunnprosedyrer for bruk av maskinen. System innstillinger Konfigurere

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-B38 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Quick Start Guide Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N MODELL: MX-4100N MX-4101N MX-5000N MX-5001N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

MODELL MX-NB11 EKSPANSJONSSETT FOR NETTVERK BRUKERVEILEDNING

MODELL MX-NB11 EKSPANSJONSSETT FOR NETTVERK BRUKERVEILEDNING MODELL MX-NB EKSPANSJONSSETT FOR NETTVERK BRUKERVEILEDNING INNLEDNING Ekstrautstyret ekspansjonssett til nettverk (MX-NB) gjør det mulig å bruke maskinen som nettverksskriver og -skriver. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

TRUST X4 NETWORK KIT

TRUST X4 NETWORK KIT TRUST X4 ETWORK KIT Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust X4 etwork Kit. Du trenger noe erfaring med datamaskiner for å

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2310U http://no.yourpdfguides.com/dref/3999839

Din bruksanvisning SHARP MX-2310U http://no.yourpdfguides.com/dref/3999839 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer