Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem/settevaraordfører H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Trygve Jensen varamedlem FRP Eivind N Borge Sverre Johnsen varamedlem/setteordfører H Ottar Johansen Følgende fra administrasjonen møtte: rådmann Kurt Skarning økonomisjef Torunn Akselsen Engum formannskapssekretær Protokollen godkjent: Ole-Johan Pettersen Sverre Johnsen Paul Henriksen setteordfører Møteprotokoll side 1 av 12

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 24/11 PS 25/11 PS 26/11 PS 27/11 PS 28/11 PS 29/11 PS 30/11 PS 31/11 Sakstittel Godkjenning av protokoll fra forrige møte spørsmål Finansiering av ny båt til Skjærgårdstjenesten Prosjektplan - Konkurranseeksponering Prosjektplan - Internkontroll og kvalitetsstyring Sluttbehandling av kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Meldinger og informasjon Budsjett 2011 kommunale barnehager - konsekvenser Eivind Norman Borge Ordfører Rådmann Til dagsorden: Da både ordfører Eivind Borge (Frp) og varaordfører Ottar Johansen (H) hadde forfall til dagens møte i formannskapet, måtte det velges setteordfører og settevaraordfører. Sverre Johnsen (H) og Lene Strøm (H) ble foreslått og enstemmig valgt til hhv setteordfører og settevaraordfører til dagens møte i Formannskapet. Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet spørsmål om formannskapet kunne behandle sak Budsjett 2011 kommunale barnehager konsekvenser. Formannskapet valgte enstemmig å behandle saken, som får saksnummer PS 31/11. PS 24/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak i Formannskapet : Protokoll fra møte ble godkjent. PS 25/11 spørsmål Ingen spørsmål. Møteprotokoll side 2 av 12

3 PS 26/11 Finansiering av ny båt til Skjærgårdstjenesten Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefaler at kommunestyret vedtar med hjemmel i kommunelovens 50 å utvide låneopptak i forbindelse med anskaffelse av ny båt til Skjærgårdstjenesten. Hvaler kommune, rådmann Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Innstilling fra Formannskapet : Formannskapet anbefaler at kommunestyret vedtar med hjemmel i kommunelovens 50 å utvide låneopptak i forbindelse med anskaffelse av ny båt til Skjærgårdstjenesten. PS 27/11 Prosjektplan - Konkurranseeksponering Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for vurdering og eventuell innføring av konkurranseeksponering i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. De gjøres avtale med ekstern rådgiver for bistand til gjennomføring av et forprosjekt som skal gi svar på de spørsmål som er beskrevet i prosjektplanens kapittel Forprosjektets resultater og konklusjoner skal og oppsummeres i en rapport. Rapporten fremlegges, sammen med en revidert prosjektplan, som grunnlag for politisk beslutning i kommunestyret i desember 2011, om eventuell oppstart av hovedprosjekt. Hvaler kommune, rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 3 stemmer. ( Wevling (AP), Henriksen (AP) og Utgård (SP)). Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for vurdering og eventuell innføring av konkurranseeksponering i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. De gjøres avtale med ekstern rådgiver for bistand til gjennomføring av et forprosjekt som skal gi svar på de spørsmål som er beskrevet i prosjektplanens kapittel Forprosjektets resultater og konklusjoner skal og oppsummeres i en rapport. Rapporten fremlegges, sammen med en revidert prosjektplan, som Møteprotokoll side 3 av 12

4 grunnlag for politisk beslutning i kommunestyret i desember 2011, om eventuell oppstart av hovedprosjekt. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester :UKPT gir følgende uttalelse: Utvalget tilslutter seg prosjektplanen. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Uttalelse fra AMU: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Prosjektplanen avsluttes og midlene brukes til andre formål. Ved votering fikk Fjeldbergs forslag 3 stemmer (Henriksen (Ap), Wevling (Ap), Fjeldberg (SV)) og falt. Rådmannens forslag til vedtak fikk 7 stemmer (Pettersen (Frp), Jensen (Frp), Strøm (H), Johnsen (H), Wroldsen (Fagforbundet), Nicolaisen (Fagforbundet), Lande (Utdanningsforbundet) og ble vedtatt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for vurdering og eventuell innføring av konkurranseeksponering i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. De gjøres avtale med ekstern rådgiver for bistand til gjennomføring av et forprosjekt som skal gi svar på de spørsmål som er beskrevet i prosjektplanens kapittel Forprosjektets resultater og konklusjoner skal og oppsummeres i en rapport. Rapporten fremlegges, sammen med en revidert prosjektplan, som grunnlag for politisk beslutning i kommunestyret i desember 2011, om eventuell oppstart av hovedprosjekt. Møteprotokoll side 4 av 12

5 Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Prosjektplanen avsluttes og midlene brukes til andre formål. Ved votering fikk Fjeldbergs forslag 3 stemmer (Henriksen (Ap), Wevling (Ap), Fjeldberg (SV)) og falt. Rådmannens forslag til vedtak fikk 4 stemmer (Pettersen (Frp), Jensen (Frp), Strøm (H), Johnsen (H)) og ble vedtatt. Innstilling fra Formannskapet : Utkast til prosjektplan for vurdering og eventuell innføring av konkurranseeksponering i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. De gjøres avtale med ekstern rådgiver for bistand til gjennomføring av et forprosjekt som skal gi svar på de spørsmål som er beskrevet i prosjektplanens kapittel Forprosjektets resultater og konklusjoner skal og oppsummeres i en rapport. Rapporten fremlegges, sammen med en revidert prosjektplan, som grunnlag for politisk beslutning i kommunestyret i desember 2011, om eventuell oppstart av hovedprosjekt. PS 28/11 Prosjektplan - Internkontroll og kvalitetsstyring Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for innføring av system for internkontroll og kvalitetsstyring i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. Det gjøres nødvendige avtaler med Fredrikstad kommune og Digital Kvalitet AS om kjøp og bruk av IT systemet RiskManager med virkning fra og med Hvaler kommune, rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for innføring av system for internkontroll og kvalitetsstyring i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. Det gjøres nødvendige avtaler med Fredrikstad kommune og Digital Kvalitet AS om kjøp og bruk av IT systemet RiskManager med virkning fra og med Møteprotokoll side 5 av 12

6 Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT gir følgende uttalelse: Utvalget tilslutter seg prosjektplanen. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Uttalelse fra AMU: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Vedtak i Administrasjonsutvalget : Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret følgende innstilling: Utkast til prosjektplan for innføring av system for internkontroll og kvalitetsstyring i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. Det gjøres nødvendige avtaler med Fredrikstad kommune og Digital Kvalitet AS om kjøp og bruk av IT systemet RiskManager med virkning fra og med Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Innstilling fra Formannskapet : Utkast til prosjektplan for innføring av system for internkontroll og kvalitetsstyring i Hvaler kommune, versjon 1.0, vedtas. Det gjøres nødvendige avtaler med Fredrikstad kommune og Digital Kvalitet AS om kjøp og bruk av IT systemet RiskManager med virkning fra og med Møteprotokoll side 6 av 12

7 PS 29/11 Sluttbehandling av kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar følgende etter innstilling fra formannskapet: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Kommunestyret vedtar følgende etter innstilling fra formannskapet: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Innstilling fra Formannskapet : Kommunestyret vedtar følgende etter innstilling fra formannskapet: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune Rådmannen gis fullmakt til å kunngjøre planvedtaket. PS 30/11 Meldinger og informasjon Månedsrapport om skatteinngangen i Hvaler for mars Protokoll fra møte i Nedre Glomma Regionråd foreligger. Kopi kan fås ved henvendelse til formannskapssekretæren PS 31/11 Budsjett 2011 kommunale barnehager - konsekvenser Møteprotokoll side 7 av 12

8 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler utvalget for kultur og personrettede tjenester å gjøre slik vedtak: Utvalget for kultur og personrettede tjenester tar til orientering denne saken om konsekvensene for de kommunale barnehagene, som følge av vedtatt budsjett for Hvaler kommune, rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Wenche P. Wroldsen, lese opp et innspill fra Fagforbundet angående budsjettrammen til barnehagene. Innspillet ble delt ut på møtet, sammen med to innspill fra verneombudene i de kommunale barnehagene og Grete J. Nicolaisen, Fagforbundet. Protokolltilførsel fra Carl-Erik Madsen (Ap), med tilslutning fra Baltzersen (Ap) og Pedersen (Ap): Hvaler Arbeiderparti har stemt i mot det vedtatt budsjett for Nedskjæringene i barnehagene er for dramatiske og er ikke forenlig med en forsvarlig drift. Protokolltilførsel fra Wiggo Sørlien (Frp), med tilslutning fra Pettersen (Frp), Johnsen (H) og Strøm (H): Hvaler Frp forventer at rådmannen iverksetter tiltak som forebygger de konsekvensene som blir beskrevet i saksdokumentene. Dernest ber vi rådmannen se på barnehagesektoren på Hvaler som en helhet og muligheter for å opprettholde og ytterligere forbedre dagens tilbud. BDO-rapporten (Analyse av skolene og barnehagene) viser at Hvaler kommune prioriterer barnehagesektoren høyere enn sammenlignbare kommuner, men har høyere driftsutgifter. Utvalget aksepterte at begge protokolltilførslene ble protokollert. Sverre Johnsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg: Utvalget ber rådmannen arbeide videre med tiltak for å tilpasse tilbudet til de vedtatte budsjettrammer innenfor lovverkets rammer. Utvalget gir sin støtte til rådmannens opplegg for å tilpasse åpning av barnehagene til det behovet de foresatte melder. Dette vil innebære at avdelinger eller barnehager kan holdes stengt og at barn midlertidig overføres til andre avdelinger/barnehager. Utvalget forventer en videre tilbakemelding om tiltak og utsikter i forbindelse med tertialrapportene. Ved avstemming fikk rådmannens forslag 3 stemmer (Madsen (Ap), Baltzersen (Ap), Pedersen (Ap))og Johnsens forslag fikk 4 stemmer (Johnsen (H), Strøm (H), Sørlien (Frp), Pettersen (Frp)) og ble vedtatt. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Utvalget for kultur og personrettede tjenester tar til orientering denne saken om konsekvensene for de kommunale barnehagene, som følge av vedtatt budsjett for Utvalget ber rådmannen arbeide videre med tiltak for å tilpasse tilbudet til de vedtatte budsjettrammer innenfor lovverkets rammer. Utvalget gir sin støtte til rådmannens opplegg for å tilpasse åpning av barnehagene til det behovet de foresatte melder. Dette vil innebære at avdelinger eller barnehager kan holdes stengt og at barn midlertidig overføres til andre avdelinger/barnehager. Utvalget forventer en videre tilbakemelding om tiltak og utsikter i forbindelse med tertialrapportene. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Wenche P Wroldsen (Fagforbundet) fremmet forslag om to protokolltilførsler: Budsjettrammen til barnehagene i Hvaler er på kr , når de faste utgiftene til bl.a. lønn ( ) er fraregnet sitter barnehagene igjen med følgende beløp som skal dekke Møteprotokoll side 8 av 12

9 kontorrekvisita, renholdsartikler, aktivitetstilbud til barna og det som er de ansatte har krav på i hht lov og avtaleverk, pr : Asmaløy kr Brekke kr Hauge kr Disse tallene er regnet ut fra fordeling i tråd med barnetallet. Fagforbundet vil opplyse om at vi har en lokal særavtale (hjemlet i sentral avtale) som gjelder arbeidstøy og som koster arbeidsgiver ca kr i året pr ansatt. Videre er det avtalefestet rett for den enkelte ansatte å være hjemme med sykt barn under 12 år i 10 dager i løpet av kalenderåret. De kutt som er vedtatt tar ikke høyde for ovennevnte utgifter! I tillegg er Hvaler kommune en IA bedrift, dvs arbeidstager har rett til 24 dagers egenmelding ved sykdom i løpet av et år. Hva da med vikarutgifter i forbindelse med fravær i arbeidsgiverperioden? Er det satt av penger til dette? Dersom vikarer ikke blir satt inn i perioder med fravær så vil dette ikke bare gå ut over det øvrige personale, men også gi et svekket tilbud til barna både når det gjelder omsorgen for den enkelte og barnas sikkerhet. Vår undring retter seg mot politikernes seriøsitet i denne saken. For Fagforbundet Wenche Wroldsen Hovedtillitsvalgt Veien på det livslange læringsløpet starter i barnehagen. Rådmann i Hvaler kommune har lagt fram en oversikt over konsekvensene for budsjettvedtak i KS Minimale midler til kompetanseheving og deltagelse på kurs og konferanser, ingen personalmøter jf. Saksnr. 2011/991 Budsjett 2011 Hvaler kommune har mange dyktige medarbeidere i sine barnehager men for å beholde disse er det også viktig at de får muligheten til å utvikle seg videre. Læring starter i barnehagen men det er ikke slik at vi er ferdig utlærte den dagen vi er ferdig på skolen. Læring er en prosess gjennom hele livet. Vi vil referere til Lov om Rammeplan for barnehager som sier: Som samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte krav og utfordringer. Kvalitets utvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalet kompetanse Lov om Rammeplan Kap. 1.7 sier videre: Barnehagen skal ha en pedagogisk ledelse. Styrer og pedagogisk leder har et særlig ansvar for planlegging og gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver. Styrers oppgave innebærer å sørge for at de enkelte medarbeideren får ta i bruk sin kompetanse (Rammeplan 2006:16). Hvordan skal Hvaler kommune motivere og beholde dyktige pedagoger i Hvaler kommunes barnehager hvis de ikke får mulighet til utvikling? Det er mye som vi i følge loven ikke kan kutte. Hva med kvaliteten i det pedagogiske arbeidet i starten på det livslange læringsløpet for barna? Barnehagen er for de fleste barn den første arenaen de møter utenfor hjemmet. De yngste barna tilbringer det meste av sin våkne tid nettopp i barnehagen. Rapportene politikerne viser til sier at Hvaler kommune har et relativt høyt forbruk til spesialpedagogisk hjelp/ tilrettelegging i barnehage og skole. Møteprotokoll side 9 av 12

10 Barnehageloven sier: Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet ved opptak i barnehage, jf. barnehageloven 13. I 2008 hadde barn med nedsatt funksjonsevne eller særlige behov plass i barnehage. Dette utgjør 5,5 prosent av alle barn i barnehage (Barnehageloven : Kap.12). Vi har barn med spesielle behov i våre barnehager. Viser til filmen SKOLEVEIEN. Der ser vi et eksempel på et tilbud til et barn med spesielle behov i Hvaler kommune og hva det betyr med godt samarbeid mellom skole og barnehage Dette arbeidet startet i en av våre flotte barnehager! Men hadde vi fått dette til uten midler? Viser til opplæringsloven som sier: 13. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage (lov om barnehager 2005). Disse barna trenger spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehagene og da er det viktig med kvalifisert personale til dette. Rammeplan for barnehager sier: Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen (Rammeplan 2006:13). Hvordan mener politikerne i Hvaler kommune at de skal få til dette viktige arbeidet, hvis det ikke gjennomføres personalmøter, kompetansehevingstiltak og mulighet til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og reflektere over jobben sammen på avdelingene? Hvem skal da gjøre denne viktige jobben? Seksjonsleder for SKKO Grete J. Nicolaisen Øystein M Lande (Utdanningsforbundet) fremmet forslag om følgende protokolltilførsel: Utdanningsforbundet deler administrasjonens, virksomhetsledernes og de ansattes bekymring i forhold til budsjettvedtaket for barnehagene på Hvaler. Lov om barnehager, kap. V 18 sier at Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Med de innsparingene som er foreslått for vikarmidler, kan vi ikke se at barnehagene vil oppfylle lovkravet. Hvaler kommune er videre barnehageeier for 3 av 4 barnehager på Hvaler. Konkurransesituasjonen for de kommunale barnehagene blir forverret med forslaget om bundet ferie, noe som vil kunne føre til større innstramminger ved neste korsvei. Utdanningsforbundet ber derfor kommunestyret om å gjøre en ekstraordinær bevilgning på ,- til de kommunale barnehagene i tråd med rådmannens siste budsjettforslag. Vennlig hilsen Øystein M. Lande, HTV Utdanningsforbundet Hvaler Wroldsen (Fagforbundet) og Lande (Utdanningsforbundet) fremmet forslag om følgende protokolltilførsel fra verneombudene i de kommunale barnehagene: Til politikerne i Hvaler kommune 11/5-11 Som verneombud i de kommunale barnehagene, føler vi nå et behov for å komme med dette skrivet. Formålet med Arbeidsmiljøloven ( AML) 1-1, a) er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidsituasjon, og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Verneombudets oppgaver er å ivareta de ansatte på arbeidsplassen (AML 6-2, 1). Vi opplever det svært uheldig at budsjettet strammes inn og ser at det blir store konsekvenser for de ansatte. Kutt i budsjettet vil medføre både fysisk og psykisk belastning på de ansatte og dette vil også gå utover arbeidsmiljøet på arbeidsplassene våre ( jfr.aml 4-1) Møteprotokoll side 10 av 12

11 Dette gjelder: å ikke kunne gi barn og foreldre et forsvarlig og tilrettelagt tilbud når det er sykdom/fravær i personalgruppen. å ikke kunne ha tid til planlegging, kvalitetsutvikling og pedagogisk arbeid (jfr.aml 4-2) å ikke kunne delta på kurs og kompetanseutvikling (jfr. AML 4-3) økt risiko for de ansatte på arbeidsplassen (jfr. AML 3-1) Hvordan har vi det nå om dagen??? Det føles tungt å være en ansatt i de kommunale barnehagene i disse dager, selv om vi har masse glede av barna våre og av hverandre. Bekymringer og tanker om fremtiden, stress og følelse av utilstrekkelighet. Opplevelsen av å ikke kunne gi det tilbudet som vi forplikter oss til i rammeplanen og årsplanene for barnehagene gjør at det i lengden kan bli vanskelig å opprettholde engasjement og motivasjon. Er det slike medarbeidere og ansatte vi ønsker i vår kommune?? Hvaler kommune reklamerer med Flest soldager.men hvor er SOLA???? Tenk dere godt om.. Mvh. Verneombudene i de kommunale barnehagene Katrine Pedersen, Asmaløy barnehage Trine M.W. Olsen, Brekke barnehage Wenche Kristiansen, Hauge barnehage Utvalget aksepterte at alle fire protokolltilførslene ble protokollert. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : Uttalelse fra AMU: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget : Protokolltilførsler fra Arbeidsmiljøutvalgets møte ble delt ut på møtet. Øystein M Lande (Utdanningsforbundet) fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget ber formannskapet om å gjøre en ekstraordinær bevilgning på til de kommunale barnehagene i tråd med rådmannens siste budsjettforslag. Sverre Johnsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tilslutter seg UKPTs vedtak Ved votering fikk Landes forslag til vedtak 6 stemmer (Henriksen (Ap), Wevling (Ap), Fjeldberg (SV), Wroldsen (Fagforbundet), Nicolaisen (Fagforbundet), Lande (Utdanningsforbundet)) og ble vedtatt. Johnsens forslag fikk 4 stemmer (Pettersen (Frp), Jensen (Frp), Strøm (H), Johnsen (H)) og falt. Møteprotokoll side 11 av 12

12 Vedtak i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget ber formannskapet om å gjøre en ekstraordinær bevilgning på til de kommunale barnehagene i tråd med rådmannens siste budsjettforslag. Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet ber kommunestyret om å gjøre en ekstraordinær bevilgning på kr til de kommunale barnehagene i tråd med rådmannens siste budsjettforslag. Sverre Johnsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til UKPTs vedtak Ved votering fikk Fjeldbergs forslag til vedtak 3 stemmer (Henriksen (Ap), Wevling (Ap), Fjeldberg (SV)) og falt. Johnsens forslag fikk 4 stemmer (Pettersen (Frp), Jensen (Frp), Strøm (H), Johnsen (H)) og ble vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet slutter seg til UKPTs vedtak : Utvalget for kultur og personrettede tjenester tar til orientering denne saken om konsekvensene for de kommunale barnehagene, som følge av vedtatt budsjett for Utvalget ber rådmannen arbeide videre med tiltak for å tilpasse tilbudet til de vedtatte budsjettrammer innenfor lovverkets rammer. Utvalget gir sin støtte til rådmannens opplegg for å tilpasse åpning av barnehagene til det behovet de foresatte melder. Dette vil innebære at avdelinger eller barnehager kan holdes stengt og at barn midlertidig overføres til andre avdelinger/barnehager. Utvalget forventer en videre tilbakemelding om tiltak og utsikter i forbindelse med tertialrapportene. Møteprotokoll side 12 av 12

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent:

H H SP FrP FrP AP Paul Henriksen Medlem AP Mona Vauger. Under referatsak 2/11. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 20.15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Ottar Johansen Ingerid Bjercke

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling

Administrasjonsutvalget. Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Korrigert og presisert tall informasjon 12.mars 1 INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING 3 1.1

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer