NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no"

Transkript

1 NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND DNB Eiendom dnbeiendom.no

2 STORÅKEREN

3 Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: (mobil) DNB Eiendom Egersund Nytorget Egersund (fax) Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS org. nr.: For boligene: 3 f, g, h og j. Kystbygg AS org. nr.: For boligene: 3 a, b, c, d og e. INNHOLD 4 Nærområdet 6 Prosjektet 10 Enhetene 14 Eiendommen fra A til Å 18 Viktig informasjon 20 Vedlegg Kartskisse Leveransebeskrivelse Annet Plantegning Prisliste Kjøpetilbud

4 NÆROMRÅDET - Storåkeren Kort avstand til tur og rekreasjonsområde. Her har man asfaltert gang og tursti samt Holmen i bakgrunnen med fotballbane. Grusbane like ved Storåkeren. 4

5 Fra Storåkeren er det ca. 500 meter til togstasjon. 5

6 PROSJEKTET 6

7

8 PROSJEKTET 8

9 Bilde tatt

10 ENHETENE 10

11 HEADING. Tekst

12 ENHETENE 12 Kort avstand til tur og rekreasjonsområde. Her har man asfaltert gang og tursti samt Holmen i bakgrunnen med fotballbane.

13 13

14 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Storåkeren 14 Kontaktperson Telefon: DNB Eiendom AS Nytorget Egersund Org.nr.: Ansvarlig megler Johnny Nicolai Olsen Eiendomsmegler E-post: Telefon: Mobil: DNB Eiendom AS Nytorget Egersund Utbygger Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS org. nr.: For boligene: 3 f, g, h og j. Kystbygg AS org. nr.: For boligene: 3 a, b, c, d og e. Entreprenør Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS org. nr.: For boligene: 3 f, g, h og j. Kystbygg AS org. nr.: For boligene: 3 a, b, c, d og e. Hjemmelshavere: Andel 1/2: Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS org. nr.: Andel 1/2: Mongbakken AS org. nr.: Meglers oppdragsnummer Salgsoppgavedato Adkomst Kjør opp Kjerjanesveien v/rundkjøringen mellom Statoil og YX. Sving deretter til høyre på Hafsøyveien. Storåkeren feltet ligger på høyre side merket med stor salgsskilt fra Hellvik Hus. Bebyggelsen 9 stk eneboliger hvorav 6 stk. er i rekke. 3 stk. frittliggende eneboliger. 1 stk. tomannsbolig. Henviser ellers til vedlagt situasjonskart for inndeling. Beliggenhet Velkommen til Storåkeren i Hafsøyne! Attraktivt prosjekt med 9 eneboliger og en tomannsbolig i etablert område med kort avstand til skole, jernbane, butikker, barnehager, turområder og badevann. Her har man en unik mulighet til å bo sentrumsnært med alle fasiliteter og service tilbud en kort gå- eller kjøretur unna. Hafsøyne er et familievennligområde, men passer like godt for gammel som for ung. Området Hafsøyne har egen velforening som lager div. arrangementer. Boligene selges på fastpris og første mann til møllen prinsippet gjelder. Ta kontakt i dag for å sikre deg din drømmebolig. Betalingsplan Se vedlagte prisliste. 10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen (90%) omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova 47. Det gjøres oppmerksom ved såkaldt 10/90 betaling så tilfaller det kjøper rentekostnader på kr ,- som betales til utbygger ved overtakelse. Kjøper må stille finansieringsbevis til selger raskest mulig etter avtale om kjøp er inngått. Boder og parkeringsplasser Alle boligene vil få 1 stk. carport. Alle boligene utenom tomannsboligen vil få inn- og utvendig bod. Tomannsbolig vil bare ha bod innvendig. Diverse Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Tomannsboligen Kjerjanesveien 3 D og E blir seksjonert. Det har pt. ikke mottatt tomtestørrelser på boligene. Disse opplyses kjøpere og interessenter så raskt informasjon er mottatt fra kommunen. Eiendom Storeåkeren, 4370 EGERSUND gnr. 46, bnr. 185 i Eigersund kommune.

15 Eierforhold Eiet Kjerjanesveien 3F: Underetasje: gang, bad, wc og 3 stk. soverom. 1. etasje: stue med åpen Omkostninger Se vedlagte prisliste for oversikt over omkostninger. Energimerking Eieren har energimerket boligen og kjøkkenløsning og bod. Utvendig bod, terrasse og carport. Tomtepris pr. bolig som. dok. avgift regnes på er kr. 1,5 mill. Dvs. den har oppnådd energikarakter B, og oppvarmingskarakter ORANSJE. Energimerking av boligen utført av selger. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser. Det vil bli tinglyst avtale om felles vedlikehold av lekeplass og vei: Beboerene i Storåkeren (Kjerjanesveien 3A til 3J samt Vågsgaten 34 og 36) har felles drifts og vedlikeholdsansvar for lekeplassen i feltet med 1/11 hver. Vågsgaten 34 og 36 har gangrett på veien for adkomst til lekeplass. Boligene med adresse Kjerjanesveien 3A til 3J eier hver 1/9 del av vei, og har felles drift- og Kjerjanesveien 3H: Underetasje: hall, wc, 3 stk. soverom og bad. 1. etasje: stue med åpen kjøkkenløsning og bod. Utvendig bod, terrasse og carport. Vågsgaten 36: P-rom: Underetasje: gang, 3 stk. soverom, bad, wc og vaskerom/bod. 1. etasje: stue med åpen kjøkkenløsning. Utvendig bod, terrasse og carport Rominndeling er tatt fra vedlagt plantegninger. Se vedlagt prisliste for oversikt over størrelser. Kommunal eiendomsskatt Det er eiendomsskatt på boligene, og denne fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse av boligen. omkostninger pr. bolig blir følgende: 2,5% dok. avgift av tomteverdi kr. 1,5 mill = ,- Tinglysning skjøte kr. 525,- Panteattest kr. 202,- Tinglysning pante dok. kr. 525,- Totalt: ,- pr. enebolig. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Overtagelse Byggedager avtales når kontrakt signeres da det er avhengig av mengden egen innsats og når boligen blir kjøpt. vedlikeholdsansvar for vei samt lyktestolper. Innhold Kjerjanesveien 3B: Underetasje: hall, wc, 3 stk. soverom og bad. 1. etasje: stue med åpen kjøkkenløsning og bod. Utvendig bod, terrasse og carport. Kjerjanesveien 3C: Underetasje: hall, wc, 3 stk. soverom og bad. 1. etasje: stue med åpen kjøkkenløsning og bod. Utvendig bod, balkong og carport. Kjerjanesveien 3D: Underetasje: gang, wc, bod, bad, 2 stk. soverom. 1. etasje: Stue med åpen kjøkkenløsning. Carport. Kjerjanesveien 3E: Underetasje: gang, wc, bad, bod og 2 stk. soverom. 1. etasje: Stue med åpen kjøkkenløsning og soverom. Carport. Kostnader ved avbestilling Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Meglers vederlag (betales av selger) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pluss mva. pr enhet. Andre utlegg faktureres løpende. Pris - Vågsgaten 34: SOLGT. - Vågsgaten 36: SOLGT. - Kjerjanesveien 3A: SOLGT. - Kjerjanesveien 3B: kr ,- omkostninger. - Kjerjanesveien 3C: kr ,- omkostninger. - Kjerjanesveien 3D: kr ,- omkostninger. - Kjerjanesveien 3E: kr ,- omkostninger. - Kjerjanesveien 3F: kr ,- omkostninger. - Kjerjanesveien 3G: SOLGT. - Kjerjanesveien 3H: kr ,- omkostninger. - Kjerjanesveien 3J: kr ,- omkostninger. Regulering Eiendommen er regulert til bolig. reguleringsplan med bestemmelser kan fås på forespørsel til megler. 15

16 16 Det er gitt igangsettelsestillatelse for Vågsgaten 34 datert: Resten av igangsettelsene er datert: Selgers forbehold Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Det tas forbehold om eventuelle feil. Standard Boligene leveres klar til maler arbeid, gulv- og flis legging. Det henvises til vedlagt leveransebeskrivelse, romskjema og tilvalg liste. Her har interessentene selv mulighet til å påvirke standarden på boligene samt at det er lagt til rette for mye egeninnsats for de som ønsker det. Det er selvfølgelig lagt opp til at utbygger kan gjøre arbeidet for deg, se vedlagt tilvalgs liste med priser. Vinduer og dører leveres ferdig malt hvit. Det levers kjøkken fra Strai, her har man muligheten til å oppgradere kjøkken mot pris tillegg. Kjøkkentegninger kan fås på forespørsel til megler. Våtrom som bad/vaskerom leveres med gips på vegg og betong på gulv. Membran, fliser og/eller baderomsplater kan leveres som tillegg, se tilvalgs liste. Ellers leveres alle rom med gips på vegg og tak. Underetasje har støpt gulv og 1. etasje har spon gulv. 3 a, b, c, d, e, g, h og j vil få Nibe F740 ventilasjonspumpe og vannbåren varme i badegulv samt ventilasjonspumpe med balansert ventilasjonsanlegg. 3f vil få Jøtul F163 ovn med stålpipe samt balansert ventilasjons anlegg med varmegjennvinner og trykkvakt. Vinduer leveres uten spalteventil. Kjøkkenventilator får seperat avtrekk. Det anbefales å sette seg godt inn i leveranse beskrivelsen samt mulige tilvalg som kommer i tillegg til kjøpesum. ved spørsmål kan megler eller utbygger kontaktes. Tomten Tomten opparbeides ihht. situasjonsplan som er vedlagt, se ca. størrelser på kart som er opplyst av Eigersund kommune. Det kan forekomme avvik på størrelse siden tomtene pt. ikke er oppmålt. Ved avvik har kjøper ikke rett til prisavslag. Gårdsrom asfalteres og kantstein mot vei. Areal rundt boligen leveres avsinglet og tomten planeres med matjord. Utleie Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at boligen i sin helhet leies ut.

17 Vei / vann / avløp Offentlig vann og avløp. Vei i feltet som skal opparbeides vil bli privat og vedlikeholdes for eiers regning. Viser til prospektet pkt. heftelser for mer informasjon. Ved spørsmål konferer megler. Visning Hovedsakelig ved selvsyn, men visning kan også avtales med megler evt. bygg firma. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste datert ) Leveransebeskrivelse og romskjema datert ) Plantegning datert ) Fasadetegninger datert Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. 17

18 VIKTIG INFORMASJON Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Ligningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) utgjør 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 60% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal, for skatteår Se nærmere info på Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 18

19 VIKTIG INFORMASJON Bebyggelsens arealer Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Finansiering Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige bud.det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet måha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Det første budet skal inngis pådnb Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud mådu legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs.bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, måsamtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til åforhøye budet påvegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig. Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter. 19

20 36 34 A = 414 m2 A = 365 m2 A = 349 m2 A = 245 m2 3 J A = 269 m2 3 H A = 241 m2 3 G 3 A 3 E A = 588 m2 3 F 3 C A = 303 m2 3 B A = 246 m2 A = 359 m2 3 D 20 Pl ot t et er pr oduser t med Gemi ni Oppmål i ng. Eigersund kommune Seksjon kart og oppmåling 0 10m N Dat o: Si gn: KKnu Målestokk 1:500

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 Ending til Geberith Monolith vegghengt toalett pr stk 52

53 Prisliste Storåkeren i Egersund Vår ref.: desember 2014 Vågsgaten 34: S OLGT. Vågsgaten 36: kr ,- + omkostninger. S e pkt. under. Kjerjanesveien 3A: S OLGT Kjerjanesveien 3B: kr ,- + omkostninger. S e pkt. under. Kjerjanesveien 3C: kr ,- + omkostninger. S e pkt. under. Kjerjanesveien 3D: kr ,- + omkostninger. S e pkt. under. Kjerjanesveien 3E : kr ,- + omkostninger. S e pkt. under. Kjerjanesveien 3F: kr ,- + omkostninger. S e pkt. under. Kjerjanesveien 3G: S OLGT. Kjerjanesveien 3H: kr ,- + omkostninger. S e pkt. under. Kjerjanesveien 3J : S OLGT Alle boliger levers klar til malerarbeid. Tilvalg for malerpakker mm. ligger ved. S elger forutsetter pt. at det gis igangsettelsetillatelse fra E igersund kommune. Omkostninger: Tomtepris pr. enebolig som. dok. avgift regnes på er kr. 1,5 mill. Dvs. omkostninger pr. bolig blir følgende: 2,5% dok. avgift av tomteverdi kr. 1,5 mill = ,- Tinglysning skjøte kr. 525,- P anteattest kr. 202,- Tinglysning pante dok. kr. 525,- Totalt: ,- pr. enebolig. Overnevnte regnestykke er forutsatt et lån med ett pant. Størrelser: Arealer hentet fra vedlagte plantegninger. Noe avvik vil forekomme. Vågsgaten 34: S OLGT. Vågsgaten 36: P -rom/bra: 119,9 kvm/ 119,9 kvm. + utvendig bod bra 5,3 kvm. Kjerjanesveien 3A: S OLGT Kjerjanesveien 3B: P -rom/bra: 112,2 kvm/ 117,2 kvm. Kjerjanesveien 3C: P -rom/bra: 112,2 kvm/ 117,2 kvm. Kjerjanesveien 3D: P -rom/bra: 99,6 kvm/ 102,6 kvm. Kjerjanesveien 3E : P -rom/bra: 99,6 kvm/ 102,6 kvm. Kjerjanesveien 3F: P -rom/bra: 111,5 kvm / 120,6 kvm. Kjerjanesveien 3G: S OLGT Kjerjanesveien 3H: P -rom/bra: 113,1 kvm / 117,2 kvm. Kjerjanesveien 3J : S OLGT 53

54 54

55 NOTATER 55

56 Salg ved: DNB Eiendom /Egersund Nytorget 6, 4370 Egersund Tlf: dnbeiendom.no/nybygg

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

Strandefjorden Panorama 2

Strandefjorden Panorama 2 Strandefjorden Panorama 2 Prisliste Med alle leiligheter medfølger 1 p-plass og 1 sportsbod i kjeller Omkostninger for kjøper: Dokumentavgift: Ref. prisliste Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 525 Tinglysingsgebyr

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

16 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

16 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 6 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Våkn opp til Hafjells flotteste utsikt Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold

Detaljer

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Våkn opp til Hafjells flotteste

Detaljer

Sentrumsnære selveierleiligheter

Sentrumsnære selveierleiligheter NYBYGG ELEGANT, LUNT OG SOLRIKT STAVANGER Sentrumsnære selveierleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Eivind Chr. Dahl Megler eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no 41 14 40 40 (mobil) Kontaktperson:

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å FELT B5 - BYGG C OG D PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 13.05.15 Etasje Leil.type Leilighetsnr BRA (m2) PRISLISTE P-rom (m2) Balkong (m2) Stipulerte felleskostn Pris* Omkost 1 2-roms C11

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND / MINDE WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND HAGE - FALSENS VEI 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 28. 45. 61. Utbygger: Fakta om eiendommen Nabolaget Dette

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon NYBYGG HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon Flotte, ferdigstilte funkisleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III 2 Kontaktperson Line Ericha Strandli Eiendomsmeglerfullmektig

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer