Sørbøhagane BK3 Lunden Prisliste 8 rekkehus. Ca. Ant. Herav Adresse BRA* 21 tomtstr. sov. Sørbøveien * 126 * 237 B nei Kr Kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørbøhagane BK3 Lunden Prisliste 8 rekkehus. Ca. Ant. Herav Adresse BRA* 21 tomtstr. sov. Sørbøveien 163 140 * 126 * 237 B nei Kr 778 799 Kr 3 811 925"

Transkript

1 PRISLISTE LUNDEN Sørbøhagane BK3 Lunden Prisliste 8 rekkehus Sørbøhagane BK3 Lunden Prisliste 8 rekkehus Sørbøhagane BK3 Lunden Prisliste 8 rekkehus Salgspriser inkl. omkostninger BOLIG BRA P- Ca. Bolig Tilgj. Salgspris Salgspris inkl Sørbøhagane P- Carportype sov omkost. Bolig- Ant. Herav Adresse BRA* BK3 Lunden Prisliste 8 rekkehus ROM Fase tomtstr. 1 type Fase 2 bolig Fase 3 omk. Status rom* * 134 * A ja BOLIG Sørbøv BRA 134 P- 17,5Ca. A Bolig 3/5 Tilgj. Salgspris Salgspris inkl * 126 * B nei Solgt 925 ROM tomtstr. type bolig omk. Sørbøv B 3 BOLIG 173 BRA 160 * P * Ca. 160 * Bolig 134 * A ikke ja Tilgj. alt. Salgspris A 925 ja 299 Salgspris inkl Ledig 425 Sørbøv * 134 ROM * 17,5tomtstr. 140 * A type 126 * 3/5 B nei bolig B nei omk BOLIG BRA P- 165 Ca. 160 * Bolig 134 * Tilgj. Salgspris A ja Salgspris inkl Solgt * Sørbøv ROM 134 * 21 tomtstr. B type A ja * 3126 * ikke bolig alt B 925 omk. nei Ledig * * A B nei ja Sørbøv , A * 3/5 134 * ja A 299 ja Solgt * 126 * B nei * 126 * B nei Sørbøv * * 21 B 3A ikke nei ja alt Ledig Sørbøv * * 17,5 A 3/5 B ja nei Solgt * Sørbøv Merknader 134 * og forbehold: A nei ja B 3 ikke ja alt Ledig * 126 * B nei * 126 Salgsprisene 134 * gjelder for nøkkelferdig A nei ja bolig og inkluderer alle kostnader med opparbeidelsen av Merknader 159 og forbehold: 140 * tomten, 126 * bygging av boligen, B nødvendige nei gebyrer og saksomkostninger, byggelånsrenter samt dokumentavgifter og tinglysningsgebyrer. Salgsprisene Merknader og gjelder forbehold: nøkkelferdig bolig og inkluderer alle kostnader med opparbeidelsen av tomten, Merknader bygging og forbehold: av boligen, nødvendige gebyrer og saksomkostninger, byggelånsrenter samt Salgspris indeksreguleres frem til ferdig betongarbeider og beregnes av Statistisk Sentralbyrås dokumentavgifter Salgsprisene gjelder og for tinglysningsgebyrer. nøkkelferdig bolig og inkluderer alle kostnader med opparbeidelsen av tomten, bygging av boligen, prisindeks nødvendige for eneboliger gebyrer i og tre saksomkostninger, i alt pr byggelånsrenter Salgspris justeres samt ikke ned ved negativ Salgsprisene gjelder for indeksutvikling nøkkelferdig bolig og inkluderer alle kostnader med opparbeidelsen av Salgspris dokumentavgifter indeksreguleres og tinglysningsgebyrer. tomten, bygging av boligen, frem nødvendige til ferdig betongarbeider gebyrer og saksomkostninger, og beregnes av byggelånsrenter Statistisk Sentralbyrås samt prisindeks dokumentavgifter for eneboliger og tinglysningsgebyrer. i tre i alt pr Salgspris justeres ikke ned ved negativ * Merknader til BRA og P-ROM indeksutvikling Salgspris indeksreguleres frem til ferdig betongarbeider og beregnes av Statistisk Sentralbyrås prisindeks for eneboliger i tre *Bolig i alt A pr. er ferdig innredet Salgspris på 132 justeres kvm BRA, ikke (1. ned og ved 2. negativ etg) herav 106 kvm P-rom, med mulighet Salgspris indeksreguleres frem for å til innrede ferdig betongarbeider loft (tilvalg). Totalt og beregnes BRA inkl. loft av Statistisk er 160 kvm, Sentralbyrås Fase indeksutvikling P-rom inkl loft er 134 kvm * Merknader 1: Bolig er til nøkkelferdig BRA og P-ROM i en etasje (uinnredet i 2. etg og loft) Nøkkelferdig BRA: 65,9 (A) prisindeks for eneboliger i tre i alt pr Salgspris justeres ikke ned ved negativ Fase *Bolig 2: Bolig A er er nøkkelferdig innredet i to etasjer på 132 (uinnredet kvm BRA, på (1. loft) og 2. etg) herav Nøkkelferdig 106 kvm P-rom, BRA: med 131,8 mulighet (A) / 118,2 (B) indeksutvikling Fase * Merknader *Bolig B er ferdig innredet på 118 kvm BRA, (1. og 2. etg) herav 105 kvm P-rom, med mulighet for for 3: Bolig å innrede er til nøkkelferdig BRA loft og (tilvalg). P-ROM i alle Totalt tre etasjer BRA inkl. loft er 160 kvm, P-rom Nøkkelferdig inkl loft er BRA: 134 kvm 160,2 (A) / 141,4 (B) *Bolig A er ferdig innredet å innrede på 132 loft kvm (tilvalg). BRA, (1. Totalt og 2. BRA etg) inkl. herav loft 106 er 140 kvm kvm, P-rom, P-rom med inkl mulighet loft er 126 kvm. Merknader * Merknader for å innrede til til BRA BRA B loft og og P-ROM P-ROM (tilvalg). Totalt på 118 BRA inkl. loft (1. er og etg) kvm, herav P-rom 105 inkl kvm loft er 134 med kvm for *Bolig A er er ferdig ferdig innredet innredet Egeninnsats på på kvm kvm BRA, BRA, (1. (1. og 2. og etg) 2. etg) herav herav 106 kvm 106 P-rom, kvm P-rom, med mulighet med mulighet for å innrede loft (tilvalg). Totalt for å innrede å innrede BRA loft inkl. loft (tilvalg). loft (tilvalg). er Totalt BRA inkl. loft er 140 kvm, P-rom inkl loft er 126 kvm. *Bolig B er ferdig innredet Prosjektet 160 kvm, Totalt på 118 er P-rom tilrettelagt BRA inkl inkl. loft loft kvm BRA, for er er 134 (1. egeninnsats 160 kvm kvm, P-rom og 2. etg) herav i form inkl 105 av kvm uttrekk loft er 134 P-rom, av maler- kvm med mulighet og parkettpakken. for Se egen tilvalgsliste fra utbygger Egeninnsats å innrede loft (tilvalg). Totalt BRA inkl. loft er 140 kvm, P-rom inkl loft er 126 kvm. *Bolig B er ferdig innredet på på kvm kvm BRA, BRA, (1. (1. og og 2. etg) 2. etg) herav herav kvm kvm P-rom, P-rom, med med mulighet mulighet for å for innrede loft (tilvalg). Prosjektet Totalt å innrede BRA er tilrettelagt loft inkl. (tilvalg). loft er for 140 Totalt egeninnsats kvm, BRA P-rom inkl. inkl i form loft loft er av er 140 uttrekk 126 kvm, kvm. av P-rom maler- inkl og loft parkettpakken. er 126 kvm. Se egen tilvalgsliste Egeninnsats fra utbygger Prosjektet er tilrettelagt Omkostninger for egeninnsats i tillegg i form til av kjøpesummen: uttrekk av maler- og parkettpakken. Se egen Egeninnsats tilvalgsliste fra utbygger Prosjektet er tilrettelagt Dokumentavgift for egeninnsats 2,5 i form % av av tomteverdi uttrekk av (kr maler og 000) parkettpakken. kr. Se egen tilvalgsliste Omkostninger fra utbygger i tillegg til kjøpesummen: Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525 Tinglysingsgebyr pr pantobligasjon m/attestgebyr kr. 731 Dokumentavgift Omkostninger i tillegg 2,5 % av til tomteverdi kjøpesummen: (kr ) kr Total omkostninger kr Tinglysingsgebyr Omkostninger i tillegg skjøte til kjøpesummen: kr. 525 Dokumentavgift Tinglysingsgebyr 2,5 pr pantobligasjon % av tomteverdi m/attestgebyr (kr ) kr Tinglysingsgebyr Det tas forbehold om endring av gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget Total omkostninger skjøte kr Dokumentavgift 2,5 % av 126 Tinglysingsgebyr pr pantobligasjon aksepteres tomteverdi og (kr m/attestgebyr eventuell ) endring av kjøpers kr. kr. ansvar og risiko Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525 Total Det tas omkostninger forbehold om endring av gebyrer. Statens kartverk avgjør kr. om dokumentavgiftsgrunnlaget Tinglysingsgebyr pr pantobligasjon m/attestgebyr kr. 731 Total aksepteres omkostninger og eventuell endring av kjøpers ansvar og risiko. kr Det tas forbehold om endring av gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring av kjøpers ansvar og risiko. Det tas forbehold om endring av gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring av kjøpers ansvar og risiko.

2 Prosjekt: Sørbøhagane BK-3 består av 8 rekkehus, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 4309 Sandnes. Areal Areal Bruksareal: ca 140 til 160 kvm Bruksareal: ca. 140 til 160 kvm P-rom: ca 126 til 134 kvm P-rom: Oppgitt areal ca. 126 forutsetter til 134 kvm at boligen innredes i alle etasjer (fase 3) Definisjoner: BRA = bruksareal. Det areal av boligen som ligger innenfor boligens omsluttede vegger, inkl bod, med fradrag for sjakter eller lignende som er over 0,5m i tykkelse. P-ROM = Primærareal som tilsvarer BRA, men er fratrukket boder, entre o.l. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. De oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Betalingsbetingelser 10 % av kontraktssummen innbetales til meglers klientkonto ved kontraktsundertegning, dog tidligst når det foreligger garanti etter bustadoppføringslova % av kontraktssummen ved ferdigstøpt grunnmur, 40 % av kontraktssummen ved tett bolig Resterende 10 % av kjøpesum samt omkostninger, indeks og tilvalgskontrakter innbetales pr. overtagelsesdato. Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering. Boliger kan selges med følgende alternativ betalingsplan: Ved kontraktinngåelse: kr ,- Ved overlevering: rest av kjøpesum + indeks og tilvalg Dette er tilvalg som koster kr ,- ekstra (sum tillegges kjøpesum.) Offentlige avgifter/ligningsverdi Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt. Brukstillatelse/ferdigattest Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kjøper har ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør hvis ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter

3 Adgang til å leie ut til boligformål Boligen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter innflytting. I spesielle tilfeller kan samtykke til salg gis av tomteselskapet, evt. Sandnes kommune. Ref vedlegg, Sandnes tomteselskap tildelingsregler. Tomt/sameiets tomt Tomteareal er ca kvm. Eiertomt. Tomten skal deles i 8 og det vil bli utstedt målebrev på hver tomt på ca kvm. Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Regulering Eiendommen ligger i et område regulert til Boligformål. Vei-vann-kloakk Offentlig. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Overtagelse Beregnet ferdigstillelse er 380 dager pluss tillegg av ferie etter at selgers forbehold er frafalt. Nøyaktig overtagelsestidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtagelsesforretningen skal avholdes. Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Eiendommen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort. Utomhusarealer Tomtene leveres med oppgruset gårdsrom og et hageareal med grovplanert stedelig jord i tykkelse på ca. 30 cm. På nordsiden av boligene vil høydeforskjellen løses ved skråning. På sørsiden, i innkjørselen, løses høydespranget med stedstøpt betongmur. Velforening Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening. Heftelser Sandnes kommune har rett til å ha liggende og vedlikeholde kommunale vann og avløpsledninger

4 Delta i pliktig medlemsskap i velforeningen som blir stiftet for feltet/området for å ivareta fellesområdene. Førstegangskjøpere forutsettes selv å bebo eiendommen og kan ikke selge, eller leie ut den ut før det er gått 3 år regnet fra dato for brukstillatelse, uten skriftlig samtykke fra Sandnes tomteselskap. Heftelsene følger eiendommen ved salg. Tilliggende rettigheter og forpliktelser Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Diverse Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

5 Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Utbygger leverer arbeidet i henhold til anbefalte toleransekrav, Norsk Standard 3420, Tabell 1, normalkrav. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger i prospekt/internettside, er det leveransebeskrivelsen og kontraktstegninger for den aktuelle bolig som gjelder Illustrasjoner og perspektiver er kun ment å kunne gi inntrykk av ferdig prosjekt. Det kan i brosjyremateriell inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, innvendig så vel som utvendig. Ved innlevering av «bindende kjøpstilbud» er kjøper bundet når avtalen er innlevert megler. Selger er bundet av aksepten når selger skriftlig har akseptert samme avtale. All ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy risiko og er forbudt. Offentlige forbehold Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Selgers forbehold Selgers tar forbehold om følgende: offentlig godkjenning av prosjektet at det selges 50 % av rekkehusene innen Selgers forbehold skal være avklart innen Når endelig offentlig godkjenning foreligger kan selger selv velge å frafalle forbehold om antall solgte enheter innen ovennevnte frist. Avtalebetingelser Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her bruker uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

6 Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadsoppføringslova. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bud. Garantier For bolig som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Favoritthus AS stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslovas 12 og evt. 47. Energimerking Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Vedlegg - Tegninger datert Leveransebeskrivelse, datert Romskjema, datert Grunnboksutskrift - Målebrev - Reguleringsplan m/ bestemmelser Bustadoppføringslova er vedlegg til kontrakt Oppdatert dato EiendomsMegler 1 Prosjektmegling Petroleumsvn STAVANGER Telefon Telefaks Org.nr MVA e-post:

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Sviland B6, Sandnes Prisliste Dato: 01.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B6 Bolig 1 158 m² 256 m² 5 kr 4 390 000 Rekkehus B6 Bolig 2 164 m² 212 m² 5 146 m² kr 4 390 000 Rekkehus

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 28.12.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Prisliste Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Totale omk. A 2 H0203 3 69 65,2 8,9 1 plass 3.900.000 3240 5562 A 5 H0502 2 55,5 55,1 2,4* 1 plass 3.230.000 2609 4922 A 6 H0601

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien Prisliste Dato: 04.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 57 000 kr 5 890 000 Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 55 000 kr 5 790

Detaljer

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Bolig Tomt Ca. BRA m 2 Ca. P.rom m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status B15 Moldberget 31 289 m2 173 m2 169 m2 4 937 000,- 4.978.000,- B17 Moldberget

Detaljer

Grødem Gård leiligheter B10

Grødem Gård leiligheter B10 Grødem Gård leiligheter B10 Prisliste Dato: 14.9.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet B10 B10-1 61 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-2 62 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-3 62 m²

Detaljer

Sørbøhagane BK2 leiligheter

Sørbøhagane BK2 leiligheter Sørbøhagane BK2 leiligheter Prisliste Dato: 28.1.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet BK2 Leilighet 5, 1.etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt Leilighet BK2 Leilighet 6, 1 etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER Leilighet U0 BRA areal 76 Soverom Terrasse 4 Pris 90 000,- Pris inkl. O mk. 98 056,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U04 74 9 500 000,- 507 976,- AH04

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

26 leiligheter på Ålgård ved Edlandsvatnet. Prisliste. med megleropplysninger

26 leiligheter på Ålgård ved Edlandsvatnet. Prisliste. med megleropplysninger 26 leiligheter på Ålgård ved Edlandsvatnet Prisliste med megleropplysninger Prisliste Oppdatert dato LEILIGHET BRA P-ROM SOV TERRASSE ETASJE U0101 49,9 46,1 1 31,7 U U0102 45,1 41,2 1 25,5 U U0103 45,1

Detaljer

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C ETASJE 2 KVM BRA BALKONG/ SOV PRIS Totalsum innk. TERRASSE/ Omkostninger Status HAGESTUE** H0-201* 64 kvm 7,2 kvm 2 2 790 000,- 2 804 126,- Solgt H0-202*

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

Skorpefjell B4: enebolig

Skorpefjell B4: enebolig Skorpefjell B4: enebolig Prisliste Dato: 09.8.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 27 250 m² 466 m² 4 234 m² kr 51 256 kr 6 890 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer.

Detaljer

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT ETASJE 5 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Status 5.04 61,5 58 9,5 kr 2 930 000 kr 2 938 156 Reservert 5.08 52 48,5 7,8 kr 2 370 000 kr

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Stokkavannet Platå Prisliste Dato: 05.6.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Enebolig 3 285 m² 527 m² 5 226.4 m² 50 m² kr 126 256 Solgt Enebolig 4 286 m² 439 m² 5 229.4 m² 50 m² kr 126

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer