Tennkildeisolering/kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tennkildeisolering/kontroll"

Transkript

1 Tennkildeisolering/kontroll Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2011 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal Classification:

2 Innhold 2 Hendelsesforløp Tennkildekontroll Gruppering Felt installasjon Innendørs installasjon Varme overflater Viktige elementer i designfasen ATEX 2 - Classification: Internal Classification:

3 Branntrekanten 3 Brennbart materiale Tennkilde Oksygen 3 - Classification: Internal Classification:

4 4 Gass Gasslekkasje Spredning Tennkilde Antennelse Eksplosjo n / Brann 4 - Classification: Internal Classification:

5 Gasslekkasjer 5 Korrosjon / Erosjon Vibrasjon Brudd Pakninger Temperaturendring Ytre skade Flens (tiltrekking) Design 5 - Classification: Internal Classification:

6 Spredning 6 Gasstype lett eller tung gass Trykk Volum Størrelse på lekkasje 6 - Classification: Internal Classification:

7 Utslipp av tung gass, 90 kg/s, 5 m/s vind m 60 m 7 - Classification: Internal Classification:

8 Tennkilder 8 Elektrisk utstyr ikke ATEX sertifisert ATEX sertifisert utstyr med feil Kjøretøy Varme overflater Statisk elektrisitet Sveising Åpen flamme Fallende gjenstand Mekanisk gnist Lyn Selvantenning 8 - Classification: Internal Classification:

9 9 Flammehav 200 m 90 m 9 - Classification: Internal Classification:

10 10 Trykkbølge 10 - Classification: Internal Classification:

11 11 11 Piper Alpha personer omkom 11 - Classification: Internal Classification:

12 12 12 Humber 2001 Bank holiday og heldigvis skiftavløsning da det smalt 12 - Classification: Internal Classification:

13 13 13 Texas City personer omkom 13 - Classification: Internal Classification:

14 14 14 Kårstø, 7/ tonn propan på avveie. Ingen antennelse Classification: Internal Classification:

15 Explosion at Alon Refinery - Big Spring, Texas February 18th, Classification: Internal Classification:

16 Likhetstrekk? 16 Design Ledelse Prosedyrer Kompetanse Kommunikasjon Tennkildekontroll Manglende risikovurderinger 16 - Classification: Internal Classification:

17 Hvordan unngå eksplosjon/brann? 17 Hindre gasslekkasjer! Riktig vedlikehold Inspeksjon testing Gode og entydige prosedyrer Robust design Riktig kompetanse Risikovurderinger god planlegging 17 - Classification: Internal Classification:

18 Hvordan unngå eksplosjon/brann? 18 Hindre spredning ESD ventiler Trykkavlastning Vannvegger Fysiske sperrer Design 18 - Classification: Internal Classification:

19 Hvordan unngå eksplosjon/brann? 19 Tennkildekontroll Benytte ATEX-sertifisert utstyr Oversikt over potensielle tennkilder Utkobling ved gassdeteksjon Stoppe alt varmt arbeid ved gassdeteksjon Stoppe alt varmt arbeid ved oppstart (og nedkjøring?) 19 - Classification: Internal Classification:

20 TR2237 / TR Styrende dokument for Teknisk Tilstand Sikkerhet Stiller krav til bl.a F&G, ESD, nødstrøm, tennkilde kontroll og lignende. Tennkildegruppering: For utstyr og aktiviteter som utgjør en potensiell tennkilde skal disse identifiseres og en filosofi for utkobling/frakobling skal etableres Det er definert 3 grupper for utkobling basert på hvor kritisk utstyret er: 20 - Classification: Internal Classification:

21 Gruppe 1 21 Inkluderer utstyr og aktiviteter som ikke påvirker produksjonstilgjenglighet eller sikkerhetsintegritet. Typisk: Ikke-ATEX sertifisert lys Varmekabel Elektriske varmeelement Sveise stikk Stikk for elektriske håndverktøy Luftoperert verktøy (når brukt til varmt arbeid, eks. slipeskiver) Øvrige varmt arbeid aktiviteter 21 - Classification: Internal Classification:

22 Gruppe 2 22 Inkluderer utstyr som må være i drift for produksjonen Typisk: Hovedkraftgenerator Fordelingstavler for hovedstrøm Diesel motorer Varmeelement Kjeler Ventilasjon systemer Nødstrømsgenerator, med mindre de er definert som kritisk utstyr 22 - Classification: Internal Classification:

23 Gruppe 3 23 Sikkerhetskritisk utstyr for å bringe anlegget til sikker tilstand og sikre redning og medisinsk behandling av skadet personell, rømning og evakuering Typisk utstyr vil være deler av systemer som: UPS F&G ESD BD PSD Brannvann PA Nødkommunikasjon 23 - Classification: Internal Classification:

24 Substasjonsintegritet 24 Substasjonene er normalt plassert i: Nærheten av prosessutstyr Sikker sone, men kan bli eksponert for gass ved større lekkasje Ventilasjonsanlegg skaper overtrykk under normaldrift. I tillegg sørger det for kjøling av utstyret i substasjonen Gasstette brannspjeld skal hindre gass og bli trukket inn via ventilasjonsanlegget Gassen spres raskt inn i tavlene dersom spjeldet svikter Utette dører er en stor lekkasjekilde Utkobling av substasjonen ved gassdeteksjon inne i bygget 24 - Classification: Internal Classification:

25 Betongbygg Kårstø 25 PCDA Gass sky GD GD OR 146 Trykklast Gasspjeld Lukker ved deteksjon av gass i luftinntak LER utstyr (Local Equipment Room) Brannlast OT Tette dører Ved gassdeteksjon over et visst nivå, skal substasjonen stenges ned 25 - Classification: Internal Classification:

26 BYGNINGERS INTEGRITET MODIFIKASJON AV HVAC, DØRER OG F&G SYSTEMER 26 HKR: Sluser nylig konstruert for å opprettholde overtrykk ved personell inn-/ut 26 - Classification: Internal Classification:

27 Varme overflater 27 Tennkilde på lik linje med elektrisk utstyr, eks: Damprør, etc Varmeelement Overopphetede lagre Beskyttes ved hjelp av: Isolasjon Kjølevifter Temperaturovervåking Overtrykksbeskyttelse Regelmessig vedlikehold Skjerming mot sprut av brennbar væske 27 - Classification: Internal Classification:

28 Viktige elementer i designfasen 28 Identifiser alle potensielle tennkilder Viktig at man grupperer tennkilder Man må kunne koble ut elektrisk og motorer iht filosofi Benytt ATEX sertifisert utstyr så langt som mulig Også koble ut ATEX sertifisert utstyr som ikke trenger være i bruk Vurder plassering av substasjoner i forhold utslippskilder Begrens antall dører ut av substasjonene Segreger nødsystemene, som UPS, F&G, ESD etc., fra de øvrige elektro- og instrumentsystemene slik at disse kan være i drift mens de andre blir frakoblet (i egne rom, gjerne utenfor prosessområdet) 28 - Classification: Internal Classification:

29 ATEX (ATmosphere EXplosive) 29 94/9/EC produktdirektivet Skal sikre fri flyt av varer og tjenester 99/92/EC brukerdirektivet Skal sikre felles min. sikkerhetsnivå for ansatte Omfatter offshore- og landanlegg med eksplosjonsfarlig gass eller støv Tar høyde for alle typer tennkilder (elektriske, mekaniske, kjemiske) Omfatter alle typer utstyr og sikkerhetssystemer Krav til sikring av arbeidsplassene 29 - Classification: Internal Classification:

30 94/9/EC produktdirektivet 30 Trådde i kraft 1/1-97 Stiller krav til utstyr, både elektrisk og ikke-elektrisk, som skal installeres i områder med eksplosiv atmosfære Utstyr deles inn i 3 kategorier Cat 1 for Sone 0 eksplosiv atmosfære kontinuerlig Cat 2 for Sone 1 eksplosiv atmosfære er sannsynlig Cat 3 for Sone 2 eksplosiv atmosfære kun kortere perioder Stiller krav til Sertifisering Samsvarserklæring Tredjeparts verifisering 30 - Classification: Internal Classification:

31 99/92/EC brukerdirektiv 31 Trådde i kraft 1/7-03 (for eksisterende anlegg 1/7-06) Virker inn på bedriftenes arbeidsprosesser og internkontroll Direktivet stiller bl.a krav til: Eksplosjonsverndokument som skal inneholde: Identifisering av farlige situasjoner Evaluering av risiko Definere spesifikke tiltak for å sikre arbeidstakernes helse og sikre mot risiko fra eksplosiv atmosfære Andre områder som må vurderes er arbeidstillatelsesystem, rømningsvei, ESD, installasjon og vedlikehold etc Områdeklassifiseringstegninger Identifisere potensielle tennkilder 31 - Classification: Internal Classification:

32 Noen eksempler fra Kårstø 32 HMS24 (3 dagers kurs utviklet med hjelp fra DNV) Habitat også innført på landanleggene 1. april 2009 Kjøretøyvarsling Nytt risikostyringsverktøy 32 - Classification: Internal Classification:

33 HMS hele dager om HMS. Stor vekt på gasslekasjer, tennkildekontroll, storulykkesrisiko, Alle som jobber på Kårstø og Kollsnes må ta kurset Har nå passert 7000 deltakere Egne kurs på engelsk Barrieretenkning sentralt i kurset (også innen H- og M- delene) Meget god tilbakemelding God hjelp fra DNV, helt fra idé til revidert kurs 33 - Classification: Internal Classification:

34 Habitat fom 1. april Classification: Internal Classification:

35 Kjøretøyvarsling fom mai Classification: Internal Classification:

36 Styring av aktiviteter mht. storulykkerisiko 36 En storulykke forutsetter at følgende parametere er til stede samtidig og på (noenlunde) samme sted: Hydrokarboner Tennkilder Mennesker - Stopp - Vent Indikator for risikonivå - Gå Fokus på aktivitetenes innhold fremfor antall 36 - Classification: Internal Classification:

37 Styring av risiko under samtidig utbygging og drift 37 Hovedplan Samordning av planer Risikostyringsverktøy Årsplan Operasjonsplan Arbeidsordreplan 37 - Classification: Internal Classification:

38 Resultater fra verktøyet 38 CA493 H 2 S filter K-lab CA421 Åsgard fraksjonering Statpipe Statpipe Sleipner CA442 T100 T200 T300 OH kompr. A 38 - Classification: Internal Classification:

39 39 - Classification: Internal Classification:

40 40 - Classification: Internal Classification:

41 41 Hvis tid, en kjapp titt på aktivitetene ved Danverport, USA. (www.csb.gov) 41 - Classification: Internal Classification:

42 Oppsummering 42 Gass og tennkilder må holdes avskilt Gasslekkasjer må unngås Ha kontroll på potensielle tennkilder og isoler disse ved gassdeteksjon Resultatet ved en antennelse kan få store konsekvenser både menneskelige og økonomiske 42 - Classification: Internal Classification:

43 43 Takk for oppmerksomheten 43 - Classification: Internal Classification:

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling Rapport Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling 21. juni 2013 Godkjent av Norsk olje og gass: - HSE Managers Forum 23.5.2013 - Operations

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR

NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR Rev. 1, juni 1998 This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy

Detaljer

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø Barrieretenkning Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal 2011-05-10Classification: 2010-05-16

Detaljer

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Arbeidstillatelse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Inkludere entring og arbeid i høyden og HSE instruks for Gyda Nytt dokumentnr/struktur Navn Tittel Dato Utarbeidet

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 1.1 Hendelsen...3 1.2 Konsekvenser...3 1.3 Årsaker...3 1.4 Beredskap...4 1.5 Nattarbeid...4 1.6 Tiltak...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 1.1 Hendelsen...3 1.2 Konsekvenser...3 1.3 Årsaker...3 1.4 Beredskap...4 1.5 Nattarbeid...4 1.6 Tiltak... Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 1.1 Hendelsen...3 1.2 Konsekvenser...3 1.3 Årsaker...3 1.4 Beredskap...4 1.5 Nattarbeid...4 1.6 Tiltak...4 2 Mandat for granskingen...5 2.1 Mandat...5 2.2 Granskingsarbeidet...5

Detaljer

Felles modell for arbeidstillatelser (AT)

Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Tittel: Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.:1 Eksemplarnr.:

Detaljer

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode Hovedoppgave OPPGAVE NR EA2002-4 Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B. 2243 3103 Tønsberg Tlf: 33031000, Fax: 33031103 TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods)

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Innhold 1 FORMÅL ( 1)... 3 2 VIRKEOMRÅDE ( 2)... 3 3 PLIKTSUBJEKT ( 3)... 3 4 DEFINISJON ER ( 4)... 3 5 KRAV

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets. Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi

Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets. Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi Lovmessige krav innen eksplosjonsvern FOR 2003-06-30 nr 911: Forskrift om helse og sikkerhet

Detaljer

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø 15.11.2007 (Blank side) Report No: 200794-01 Classification: Begrenset P O Box 519, N-4341 Bryne, Norway Tel:

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Hydrokarbonlekkasje Oseberg A 17.6.2013 001053028. Begrenset Fortrolig

Hydrokarbonlekkasje Oseberg A 17.6.2013 001053028. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Hydrokarbonlekkasje Oseberg A 17.6.2013 001053028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Den

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene?

Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene? Sikkerhetsdilemmaer -Tar man de riktige beslutningene? Jan A. Pappas Sjefskonsulent LR Consulting ESRA Jubileumsseminar 11.6.2014 Working together for a safer world Dilemma Dilemma: Valgsituasjon hvor

Detaljer