Invitasjon til seilflykonkurranser 2013 Ole Reistad Senter 2013 Påmeldingskriterier Påmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til seilflykonkurranser 2013 Ole Reistad Senter 2013 Påmeldingskriterier Påmelding"

Transkript

1 Invitasjon til seilflykonkurranser 2013 Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF) viser til terminliste, og innbyr med dette til de strekkflygingskonkurranser som arrangeres i sentral regi og Norges Cup Norglide og NM 18- meter har separat invitasjon, påmelding og websider i Denne invitasjonen publiseres på Seilflyseksjonens internettsider: og sendes per e-post til alle piloter som er registrert med FAI-lisens i MeLWin. Ole Reistad Senter 2013 Konkurransene Norges Cup 1, NM klubb- og åpnenklasse, NM Sportsklasse og junior avholdes på Ole Reistad Senter, Starmoen/Elverum. Bestillinger av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på telefon , telefaks eller e-post: Påmeldingskriterier Invitasjonen for den enkelte konkurranse angir dato for utløp av påmeldinger. For Norgesmesterskapene vil normalt dette være ca.1 måned før hovedbriefing. Ved denne datoen sendes det ut faktura fra NLF til deltakeren med betalingsfrist 14 dager. Deltakere som melder seg på etter påmeldingsfristens utløp (etteranmeldinger) vil få anledning til å delta ved ledig kapasitet, men må betale 120 % av påmeldingsgebyret. Det samme gjelder piloter som har meldt seg på innen påmeldingsfristenes utløp, men som ikke betaler innen betalingsfristen. Betaling for deltakelsen skal gjøres før første flyging Dersom du skal trekke din påmelding må dette gjøres før påmeldingsfristens utløp for å få refundert deltakeravgiften. Deltakeravgiften refunderes ikke etter at betalingsfristen har utløpt. Påmeldinger er derimot først gyldige når det er registrert innbetalt giro eventuelt kontant oppgjør. Slepekapasitet og lignende beregnes i forhold til det antall deltakere som er registrert ved påmeldingsfristenes utløp. Dette kan medføre at etteranmeldinger må avvises. Vi ber derfor om at du merker deg dette og slik sett hjelper oss med å legge til rette for et kvalitativt godt mesterskap. Påmelding Påmelding skjer pr. Internet ved å gå inn på S/NLFs hjemmesider - Påmelding via Internet benyttes som grunnlag for utsendelse av betalingsinformasjon og benyttes i stor grad til å planlegge konkurransene. Eventuell avmelding skal meldes til webredaktør og arrangør før påmeldingsfristens utløp. Påmelding til Norges Cup 1 og Norges Cup 5 skjer ved innbetaling av deltageravgift til NLFs bankkonto, alternativt kontant oppgjør på Ole Reistad Senter. Merk giro med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. Giroen innbetales til Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankkonto For betaling fra utlandet benytt følgende informasjon angående bankkontoen: Den Norske Bank, N-0022 Oslo, NORGE, IBAN nummer: NO , Swift kode: DNBANOKK Rådhusgata 5b. Postboks 383 Sentrum 0102 Oslo. Tlf: Fax: Bankgiro Foretaksnummer: MVA. Internett:

2 Regler, vendepunkter og dokumentasjon Regelverk og vendepunktsliste er tilgjengelig fra Alle nasjonale dokumenter og lister publiseres her i revidert utgave innen 15. april Konkurransene arrangeres i henhold til FAI Sporting Code, Section 3, 2012 Edition, Annex 3, gyldig fra 1. oktober 2012, samt lokale prosedyrer 2013 som definerer de avvik og/eller valg som er gjeldende for nasjonale konkurranser. Gjeldene vendepunktsliste og luftromsfiler kan lastes ned fra aktuelle linker på følgende side For konkurranser fra Ole Reistad Senter, Starmoen Elverum, er det viktig at deltakerne har lest og satt seg grundig inn i årets instruks for senteret (gjeldene versjon er 2011) Følgende dokumentasjon skal medbringes: Fartøyjournal, luftdyktighetsbevis, ARC, nasjonalitets- og registreringsbevis, radiokonsesjonsdokument, forsikringsbevis, pakkesertifikat på fallskjerm, flygebevis/sportslisens. Det vil bli foretatt kontroll av dokumentene. Deltakere som ikke er representert på hovedbriefing må starte etter ordinær startrekkefølge første konkurransedag, og først etter at dokumentkontrollene er gjennomført og godkjent. Loggere og levering av filer Fra og med 2004 var det krav til IGC-godkjente loggere. Liste over godkjente loggere finner du her: For å kunne følge opp regelen om øvre høydegrense er det fra 2012 krav til kalibreringsskjema for FR ikke mindre enn 60 måneder (5 år) gammelt. Kopi av skjemaet skal vedlegges registreringsskjema som fylles ut ved innsjekkingen til konkurransen. Vi legger opp til høyest mulig grad av automatisk scoring av dine prestasjoner. I den forbindelse minner vi om: Konkurranseledelsen har ikke mulighet til å lese loggere direkte. Du må derfor kunne levere loggfiler på et av følgende alternativ: - Sende mail til med IGC filen som vedlegg - Laste IGC filen opp via nett på - Levere fysisk på minnebrikke (SD/CF) eller USB minnepinne til konkurranseledelsen På grunn av at loggene i stor grad behandles automatisk, må både filnavn og type fil være korrekt. Sjekk også at din logger og IGC konverterer gir riktig datokode på filen i henhold til IGC standard. På grunn av behov for verifisering av loggerdata, må den binære originalfilen fra din logger (før den oversettes til IGC format) oppbevares frem til resultatet for dagen er offisielt, evt. til briefing er avsluttet neste dag I forbindelse med hovedbrifing vil det bli holdt en kort workshop for de av dere som ønsker hjelp. For mer informasjon, se: IGC logger info: S/NLF resultatweb: Side 2 av 6

3 Flarm FLARM er påbudt under all konkurranseflyging i Norge (unntak for OLC). Utenlandske piloter Alle konkurransene er åpne for utenlandske piloter. I Norgesmesterskapene blir det to resultatlister dersom utenlandske piloter deltar, NM og NM Open hvor den siste inkluderer de utenlandske pilotene. Handikaplister For 2013 er det besluttet å benytte følgende lister: NM Klubbklasse IGC listen publisert i Annex A NM Sportsklasse Australsk liste for Sports & Club Class NM Åpenklasse HK Australsk liste for Multiclass (Open, 18-m, 15-meter og Standard) Norges Cup Australsk liste for Sports & Club Class. Linker til de aktuelle listene er: Australsk liste for Multiclass EP2012.pdf Australsk liste Sports & Club Class 12%20Version%2014SEP2012.pdf IGC listen: Side 3 av 6

4 NORGESMESTERSKAP I FAI KLUBBKLASSE OG ÅPENKLASSE HK Sted: Klasser: Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum. Position N , E , elevation 218m FAI Klubbklasse: hcp (IGC) Åpen HK: (åpenklasse med handikap Australsk handicapliste Multiclass). Det kreves minimum fem norske deltakere i hver klasse for at NM i klassen skal arrangeres. Det er antall gyldige påmeldinger i hver klasse ved påmeldingsfristens utløp som avgjør om konkurranse skal avholdes i angjeldende klasse. NM Klubbklasse og NM Åpen HK vil gi IGC-ranking. Påmeldingsfrist: Onsdag 1. mai Påmeldingsavgift: NOK 1500, NOK 750 for juniorer (faktura sendes ved utløp av påmeldingsfrist) NOK 2450 inkl brukertilskudd ORS Påmelding: Gjøres elektronisk på følgende webside: Klassebytte: Innen lørdag 18. juni kl 18:00 Registrering: Innen første konkurranseslep Hovedbriefing: Lørdag 25. mai kl. 20:00 Uoffisiell trening lørdag 25. mai, briefing kl 10:00, inkl. oppgave Konkurranseflyging: Søndag 26. mai lørdag 1. juni Sosialt samvær: Lørdag 1. juni Premieutdeling: Lørdag 1. juni Premiering: De tre beste i hver klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. Øvrige deltakere får diplom. Harald Høimyrs minnepokal tildeles den piloten i klubbklassen, alternativt åpenklassen, som gjennomfører den raskeste flygningen på 300 km eller mer. Ved NM Open (internasjonal liste) premieres deltakeren i henhold til plassering. Konkurranseleder: Leif Jørgen Ulvatne / Kjell Thunold Maks antall deltakere: 50 Pilotkvalifikasjoner Overnatting: Brukertilskudd: km dokumentert strekkerfaring. Minst en 300 km distanseflyging. Ha et konkurranseresultat i beste halvdel i NM-Sportsklasse (tidligere B-NM) eller tidligere deltakelse i Elverum Open, Frya Open eller Norgesmesterskap. Bestilling av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på; Telefon , telefaks eller e-post: Alle seilflygere som benytter Ole Reistad Senter betaler kr 950,- i et årlig brukertilskudd som bidrag til driften av senteret. Avgiften kommer i tillegg til deltakergebyret. Side 4 av 6

5 NORGESMESTERSKAP SPORTSKLASSE OG JUNIOR. Sted: Klasser: Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum. Position N , E , elevation 218m Sportsklasse: Konkurransen arrangeres i én klasse med handikapfaktor på hvert fly etter gjeldene Australsk liste for Sports & Club Class Vannballast er ikke tillatt. Det kreves minimum fem deltakere i klassene for å kåre en Norgesmester. NM Sportsklasse og NM Junior arrangeres som et mesterskap med to resultatlister. Junior født 1988 eller senere (inngår i sportsklassen) Påmeldingsfrist: Lørdag 1. juni Påmeldingsavgift: NOK 1500, NOK 750 for juniorer (faktura sendes ved utløp av påmeldingsfrist) NOK 2450 inkl brukertilskudd ORS Påmelding: Gjøres elektronisk på følgende webside: Registrering: Innen første konkurranseslep Hovedbriefing: Lørdag 22. juni kl 20:00 Uoffisiell trening: Lørdag 22. juni, briefing kl 10:00, inkl. oppgave Konkurranseflyging: Søndag 23. juni lørdag 29. juni Sosialt samvær: Lørdag 29. juni Premieutdeling: Lørdag 29. juni Premiering: De tre beste i hver klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. Øvrige deltakere får diplom. Ved NM Open (internasjonal liste) premieres deltakeren i henhold til plassering. Konkurranseledelse: Steinar Øksenholt Maks antall deltakere: 50 Pilotkvalifikasjoner Overnatting: Brukertilskudd: 300 km. dokumentert strekkerfaring. Sølv-C. Minimum 5 starter inneværende sesong og innfløyet på type Bestilling av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på; Telefon , telefaks eller e-post: Alle seilflygere som benytter Ole Reistad Senter betaler kr 950,- i et årlig brukertilskudd som bidrag til driften av senteret. Avgiften kommer i tillegg til deltakergebyret. Side 5 av 6

6 NORGESCUP 2013 Generelt for alle konkurransene i Norgescupen gjelder: Påmeldingsfrist og påmelding Senest en uke før første konkurransedag. Påmelding gjøres på Internett; eller ved kontakt til S/NLF. Deltakeravgift Om ikke annet er oppgitt betales deltakeravgiften kontant eller på giro til den lokale arrangør i henhold til den lokale invitasjon/informasjon. Deltakeravgiften for konkurransene NC 1 og NC 5 betales til Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankkonto Merk giro med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. Premiering Normalt vil arrangøren av delarrangement i Norges Cup 2013 premiere nr. 1, 2 og 3. I totalresultatet inngår de 3 beste konkurranseresultatene av 5 delkonkurranser. S/NLF premierer nr 1, 2 og 3 fra totallisten under Seilflykonferansen, ev. Seilflyseksjonens årsmøte/ledermøte. Klasser Konkurransen arrangeres i én klasse med handikapfaktor på hvert fly etter den gjeldene Australske liste for Sports & Club Class. Vannballast er ikke tillatt. Det må være minst en tellende konkurransedag for å få gyldig konkurranse. Krav til deltakelse 300 km. dokumentert strekkerfaring. Minimum 5 starter på aktuell flytype inneværende sesong Norgescup 1, lørdag 18. mai - mandag 20. mai, Elverum Påmeldingsfrist: Lørdag 11. mai. Briefing: Lørdag 18. mai. kl Deltakeravgift 400,- Arrangør: S/NLF Norgescup 2, lørdag 8. juni - søndag 9. juni, Hokksund Påmeldingsfrist: fredag 1. juni. Briefing: Lørdag 8. juni. kl Deltakeravgift 300,- Arrangør: Drammen Flyklubb/Seil Norgescup 3, lørdag 15. juni - søndag 16. juni, Ulven Påmeldingsfrist: lørdag 8. juni. Briefing: 15. juni. kl Deltakeravgift 300,- Arrangør: Os Aero Klubb Norgescup 4, torsdag 18. juli lørdag 20. juli, Lunde Påmeldingsfrist: Torsdag 11. juli. Briefing: Torsdag 18. juli kl Deltakeravgift 400,-. Arrangør: Nome Flyklubb/Tønsberg SFK Norgescup 5, torsdag 1. august søndag 4. august, Frya Påmeldingsfrist: torsdag 25. juli. Briefing: Torsdag 1. august kl Deltakeravgift 600,- Arrangør: S/NLF Vel møtt til årets konkurranser! Nils Asbjørn Sekse Leder, Uttaks og konkurransekomiteen Side 6 av 6

Invitasjon til seilflykonkurranser 2010

Invitasjon til seilflykonkurranser 2010 Invitasjon til seilflykonkurranser 2010 Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF) viser til terminliste, og innbyr med dette til de strekkflygingskonkurranser som arrangeres i sentral regi samt

Detaljer

Invitasjon til seilflykonkurranser 2015

Invitasjon til seilflykonkurranser 2015 Invitasjon til seilflykonkurranser 2015 Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF) viser til terminliste, og innbyr med dette til de strekkflygingskonkurranser som arrangeres i sentral regi og Norges

Detaljer

en for Paragliding, Distanse.)

en for Paragliding, Distanse.) Reglement for NorgesCup i Paragliding (XC) 2012 (Revisjon B, 3.februar, 2012, siste endring i BLÅTT ) 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er gjennom et åpent nasjonalt mesterskap Å

Detaljer

Norgesmesterskap for junior, ungdom og funksjonshemmede 2007

Norgesmesterskap for junior, ungdom og funksjonshemmede 2007 BÆRUMSVØMMERNE TILSLUTTET NSF Norgesmesterskap for junior, ungdom og funksjonshemmede 2007 i Nadderudhallen torsdag 22. - søndag 25. november 2007. På vegne av Norges Svømmeforbund har Bærumsvømmerne,

Detaljer

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates 2015 Helgene 05.juni 07.juni (Ungdom/Junior) og 12.-14. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. Etter en vellykket Pirates

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2012

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2012 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2012 FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2012 i regi av Tønsberg Fallskjermklubb i perioden 7. august 2012 til

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN Helgene 3.-5.juni og 10.-12.juni inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor var det totalt 93 lag som

Detaljer

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2012

Norgesmesterskap Svømming - langbane 2012 Norgesmesterskap Svømming - langbane 2012 for junior, senior og funksjonshemmede Tøyenbadet, Oslo Lørdag 7. juli - tirsdag 10. juli Innbydelse NM i svømming langbane 2012 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2015. for junior, senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - langbane 2015. for junior, senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - langbane 2015 for junior, senior og funksjonshemmede AdO Arena - Bergen Lørdag 4. tirsdag 7. juli 2015 Innbydelse NM i svømming langbane 2015 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Pirates Cup 2012... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere i mot!

Pirates Cup 2012... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere i mot! Pirates Cup 2012... Helgene 25-27 mai (Ungdom/Junior) og 8-10 juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor var det nesten

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot!

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot! Pirates Cup 2013... Helgene 31. mai 2. juni (Ungdom/Junior) og 14.-16. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor deltok

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2015!

Velkommen til Storhamar Cup 2015! storhamarcup.no Velkommen til Storhamar Cup 2015! Velkommen til Hamar, Vikingskipet og Stangehallen og en cup-helg med håndball og samhold. Sammen med 10.000 andre barn, unge, trenere, foreldre og publikum

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2. Publisert 06/01/2013

Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2. Publisert 06/01/2013 Norgesmesterskap svømming-kortbane 2013 for senior og funksjonshemmede Stavanger 14. 17. mars 2013 Innbydelse NM i svømming kort senior 2013 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Stavanger Svømme

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer