SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD"

Transkript

1 SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar

2 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere... 4 Forfatter som har gitt ut flere publikasjoner samme år... 4 Bok med redaktør... 5 Kapittel fra bok med redaktør... 5 Andrehånds-sitering... 5 ARTIKLER... 6 Tidsskriftartikkel... 6 Avisartikkel med forfatter... 6 Avisartikkel uten forfatter... 6 Leksikonartikkel med forfatter... 6 Leksikonartikkel uten forfatter... 6 (Tittel år) Dersom ingen bestemt forfatter er nevnt, føres tittelen på leksikonartikkelen opp OFFENTLIG PUBLIKASJONER (dokumenter fra Storting og Regjering og offentlig statistikk)... 7 NOU... 7 Stortingsmelding... 7 Statistikk... 7 E-bøker... 7 WEBSIDER/ELEKTRONISKE KILDER... 8 Internettsider med forfatter... 8 Internettsider uten forfatter... 8 Film... 9 Muntlige kilder, e-post, brev, forelesningsnotater og lignende... 9 Kunstverk Sitater Under 40 ord Over 40 ord Litteraturliste eksempel

3 Innledning Sandefjord videregående skole har bestemt at elevene skal bruke Harvard-standarden når de henviser til kilder i sitt skolearbeid. Dette dokumentet er en eksempelsamling over forskjellige kilder og hvordan disse skal refereres til i teksten (kolonne 2). Dokumentet gir også oversikt over hvordan kilden oppgis i litteraturlista (kolonne 3) som skal skrives til slutt i oppgaven. Det finnes to måter å referere til kilden på i selve teksten, nemlig parafrase (indirekte sitat) som eksemplene i kolonne 2 viser. Parafrase er når du med egne ord bruker en annens argumenter. Den andre måten er direkte sitat (også kalt avskrift), eksempler på hvordan du skal vise at du siterer ordrett finnes under avsnittet: Sitater Hvis du ikke bruker denne standarden, men heller for eksempel foretrekker å bruke referanseverktøyet i Word, må du huske er at det viktigste er at du holder deg til én standard. Du må med andre ord ikke blande standarder i en og samme oppgave. Lykke til i arbeidet med å referere riktig til kildene. Husk Klipp og lim er juks så sant du ikke oppgir kilden! Noe du lurer på? Ta kontakt med bibliotekarene på læringssenteret! Kilder som har inspirert oss og som vi har sett til i denne oppgaven er nettsidene til Høgskolen i Østfold, Norges idrettshøgskole, og Høgskolen i Volda. 3

4 BØKER (eksemplene skrevet i blått) Forfatters etternavn, publikasjonens utgivelsesår, s. (eksemplene skrevet i blått) Forfatters etternavn, Initial. (År) Tittel på boken i kursiv (utgave hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver. En forfatter (Lagemaat, 2005, s. 53) eller når forfatternavnet er flettet påpeker Lagemaat (2005, s. 125) Lagemaat, R. (2005) Theory of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. To eller tre forfattere (Hiim og Hippe, 1998, s. 141) eller når forfatternavnene er flettet hevder Hiim og Hippe (2005, s. 141) Hiim, H. og E. Hippe. (1998) Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Her skrives kun første forfatter med etternavnet først. De andre skrives med Initial etterfulgt av etternavn på vanlig måte. Flere enn tre forfattere Forfatter som har gitt ut flere publikasjoner samme år (Giske et al., 1999, s. 167) eller når forfatternavnene er flettet stemmer med synspunktene som Giske et al. (1999, s. 12) Kun førstnevnte forfatter oppgis etterfulgt av et al. (Bruberg, 2012a, s.14) (Bruberg, 2012b, s.215) Ellers likt de øvrige eksemplene når forfatternavnet er flettet inn i teksten Giske, R. et al. (1999) Gruppe- og konkurransepsykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Ved flere enn tre forfattere skrives bare en av forfatternes etternavn, mens de andre navene erstattes med et al. Bruberg, V. (2012a) Lærebok i psykologi. Oslo: Tano. Bruberg, V. (2012b) Psykologiens mysterier. Oslo: Tano Husk å alfabetisere L (Lærebok i ) før P (Psykologiens myst) 4

5 Bok med redaktør (Brunes, 2001, s. 19) eller når forfatternavnene er flettet (2001, s. 19) Brunes, A. (Red.) (2001) Aktivitetslære (3.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Redaktøren settes på samme sted som forfattere, men opplyser om at det er en redaktør Kapittel fra bok med redaktør (Huggler, 2004, s. 236) eller når forfatternavnene er flettet mener Huggler (2004, s. 236) Det henvises til den forfatteren som har skrevet kapitelet og ikke til redaktøren Huggler, J. (2004) Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Erfaring og fremmedgjørelse. I: Steinsholt, K. og L. Løvlie (Red.), Pedagogikkens mange ansikter. (s ). Oslo: Universitetsforlaget. Informasjon om kapittelet kommer før informasjon om selve boka. Tittelen på selve boka i kursiv. Andrehåndssitering Typisk norsk å være (Blomberg, 2010, referert i Aslaksen, 2011, s. 340) Referer i teksten til den boka som er omtalt og til den boka som det omtales i (begge kildene) Aslaksen, R. (2011) Teoretiske krumspring. Oslo: Gyldendal. Kun henvisning til den kilden man selv har brukt 5

6 ARTIKLER (Etternavn, År, sidetall) Tidsskriftsartikkel: Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. I: Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Avisartikkel: Som tidsskriftartikler, men her kreves dato Leksikonartikkel: Etternavn, Initial. (år) Tittel på artikkel. I: Navn på leksikon i kursiv, (utgave). Sted: Utgiver. Tidsskriftartikkel (Sørensen, 2008, s. 14) eller når forfatternavnene er flettet sier Sørensen (2008, s. 14) i tidsskriftesartikkelen Sørensen, S.O. (2008) Tysklands atombombeprosjekt. I: Fra fysikkens verden, 70 (1), Tittelen på artikkelen kommer først, deretter fra hvilket tidsskrift artikkelen er hentet Avisartikkel med forfatter Avisartikkel uten forfatter Leksikonartikkel med forfatter Leksikonartikkel uten forfatter (Ringen, 2004, s.10) eller når forfatternavnene er flettet Ringen mener (2004, s.10) (Dagbladet, 2001, s. 3) eller når ordningsordet er flettet står i Dagbladet (2001, s. 3) (Berg, 2005 s. 15) eller når forfatternavnet er flettet tekst Berg tekst (2005, s. 15) (Hvite busser, 2005, s.101) eller når tittlen på artikkelen er flettet i leksikonartikkelen Hvite busser (2005, s.101) Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre. I: Aftenposten, , s.10. Gener til besvær. I: Dagbladet, , s.3. Berg, O.T. (2005) Norge stat og styresett. I: Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, (4. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. Hvite busser.(2005) I: Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, (4. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. (Tittel år) Dersom ingen bestemt forfatter er nevnt, føres tittelen på leksikonartikkelen opp. 6

7 OFFENTLIG PUBLIKASJONER (dokumenter fra Storting og Regjering og offentlig statistikk) Utgiver/redaktør. (År)Tittel i kursiv. (Serie). Sted: utgiver. NOU Stortingsmelding (NOU 2004:5, s 23) (St.meld. nr. 30 ( ), s. 36) Arbeids- og administrasjonsdepartementet Arbeidslivsutvalget. (2004) Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. (NOU 2004: 5). Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Utdannings- og forskningsdepartementet. ( ) Kultur for læring. (St.meld.nr.30). Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Statistikk (Statistisk sentralbyrå, 1995, s. 13) Statistisk sentralbyrå. (1995) Historisk statistikk (Norges offisielle statistikk). Oslo: Statistisk sentralbyrå. E-bøker (Spets, 2012, s. 53) eller når forfatternavnet er flettet påpeker Spets (2012, s. 53) Som for en papirbøker + tilgjengelig fra Spets, R. (2012) Allahs tårer. Oslo: Juritzen forlagt. Tilgjengelig fra: Haugen bok Likt som for papirbøker, bortsett fra opplysninger om hvor e-boka er anskaffet 7

8 WEBSIDER/ELEKTRONISKE KILDER med forfatter uten forfatter Internettsider med forfatter Forfatters etternavn, publikasjonens utgivelsesår Tittel på undersiden (ikke hele nettstedets navn) (Fugelsnes, 2004) Forfatter/redaktør, Initial. (År)Tittel i kursiv. <url>. [Hentet fra Internett dag, måned, år]. Tittel i kursiv. (År) Tilgjengelig fra: URL (Hentet fra Internett dag, måned, år). Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager (Hentet fra Internett 18.juni 2008). Internettsider uten forfatter (Kosthold, 2010) Kan føres opp som trykte kilder, se eksemplene over. Internettadressa (Url en) skal alltid oppgis, sammen med datoen du leste eller lastet ned siden. Tips: Kopier for eksempel informasjonen fra nettet inn i et word-dokument eller lagre det på annen måte. Sidene kan være endret når læreren skal sjekke. Kosthold. (2010). (Hentet fra Internett 30. august 2012). Pinochet. (2012) (Hentet fra Internett 30. august 2012) (Lov om likestilling mellom kjønnene, 1979) Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). (1979) 0.html#1. (Hentet fra Internett 10. januar 2013) 8

9 Film (Tittel, År) Tittel. År, leverandør, Sted. (Harry Potter og mysteriekammeret, 2002) Harry Potter og mysteriekammeret. 2002, Warner Home Video, New York. eller når tittelen på filmen er flettet inn i teksten som i Harry Potter og mysteriekammeret (2002) Muntlige kilder, e-post, brev, forelesningsnotater og lignende Skal ikke føres i litteraturlista dette er reglene i følge Ola Olsen (e-post, 10. januar 2013). For å kunne henvise til e-post, brev må avsender spørres om lov. Skal ikke føres opp i litteraturlista, men kun henvises i teksten. Disse kildene kan ikke søkes opp eller gjenfinnes av andre, og skal derfor ikke føres opp i referanselista! Når det henvises til forelesningsnotater må læreren/foreleseren bekrefte at innholdet er gjengitt riktig. Bruk fotnoter for å opplyse om muntlige kilder. 9

10 Kunstverk Skal ikke føres opp i referanselisten, men kun henvises under bildet. Der opplyses det om kunstnerens navn, verkets tittel og årstall. Christian Krohg: Sovende mor med barn

11 Sitater Under 40 ord Direkte sitat settes i anførselstegn i den løpende teksten hvis det er inntil 40 ord eller under fire til fem tekstlinjer: Det diskuteres mye rundt didaktikk. Også vi mener at en vid oppfatning av didaktikk er nødvendig. Ensidig fokusering på innholdet eller målene vil lett medføre at andre forhold i undervisningen blir undervurdert og kanskje oversett (Hiim og Hippe 1998, s. 141). Viktig og. Over 40 ord Sitater som er over 40 ord eller fire til fem tekstlinjer markeres med innrykket avsnitt og åpen linje over og under, men uten anførselstegn. Den siterte teksten kan, om ønskelig, ha litt mindre font enn resten av oppgaveteksten: Mange forskere har jobbet lenge med forskning rundt støvplager. Så lenge lampa eller ovnen er i bruk, vil det ikke bygge seg opp nytt støv. Det er når apparatene ikke er i bruk at støvet samler seg opp, og når vi slår dem på, at støvpartiklene sprer seg. Alle partiklene støvet utgjør, har til sammen en veldig stor overflate, som kan binde til seg andre helsefarlige stoffer i innemiljøet. Denne bindingen oppløses lett, så når ovnen slås på, spres både de små støvpartiklene og de helsefarlige stoffene. Ifølge Mathiesen er det derfor også viktig å redusere bruk av produkter som avgir flyktige forbindelser til innelufta, for eksempel maling, lim og spraybokser (Fugelsnes 2004). Med andre ord kan vi si at forskning.. 11

12 Litteraturliste eksempel Husk alltid å starte på en ny side når du lager oversikt over den litteraturen du har brukt i oppgaven din. Alle henvisninger i teksten og må være med i litteraturlisten, ordnet alfabetisk Henvisningene må være på samme språk som oppgaven du skriver. LITTERATURLISTE (REFERANSELISTE) (KILDER) Berg, O.T. (2005) Norge stat og styresett. I: Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, (4. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. (Hentet fra Internett 18.juni 2008). Gener til besvær. I: Dagbladet, , s.3. Harry Potter og mysteriekammeret. 2002, Warner Home Video, New York. Hiim, H. og E. Hippe. (1998) Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kosthold. (2010). (Hentet fra Internett 30. august 2012). Lagemaat, R. (2005) Theory of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). (1979) Pinochet. (2012) (Hentet fra Internett 30. august 2012) (Hentet fra Internett 10. januar 2013) Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre. I: Aftenposten, , s.10. Spets, R. (2012) Allahs tårer. Oslo: Juritzen forlagt. Tilgjengelig fra: Haugen bok Statistisk sentralbyrå. (1995) Historisk statistikk (Norges offisielle statistikk). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Sørensen, S.O. (2008) Tysklands atombombeprosjekt. I: Fra fysikkens verden, 70 (1), Utdannings- og forskningsdepartementet. ( ) Kultur for læring. (St.meld.nr.30). Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. 12

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Fakultet for samfunnsfag Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 25.11.2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Den tekniske utformingen av oppgaven... 3 Oppsett... 3 Brødtekst... 3 Sidenummerering...

Detaljer

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Institutt for journalistikk og mediefag 2014 Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen,

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

APA 6th - referansestil

APA 6th - referansestil APA 6th - referansestil APA 6th er en mye anvendt stil for litteraturlister. Stilen er i utgangspunktet engelskspråklig, men her finner du veiledning på hvordan du siterer korrekt i norskspråklige oppgaver.

Detaljer

Mal for referanseteknikk på samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Mal for referanseteknikk på samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Mal for referanseteknikk på samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Versjon 1 11.07.2013 Marielle Stigum Gleiss Innholdsfortegnelse 1 TIPS TIL LESING OG BRUK AV MALEN FOR REFERANSETEKNIKK 1 2 HVA MENER

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN. Institutt for sammenliknende politikk. SAMPOL250 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk. Pensumhefte. Vårsemesteret 2014

UNIVERSITETET I BERGEN. Institutt for sammenliknende politikk. SAMPOL250 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk. Pensumhefte. Vårsemesteret 2014 Januar 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for sammenliknende politikk SAMPOL250 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk Pensumhefte Vårsemesteret 2014 Hovedforfatter: 1 Jan Oskar Engene 1 Hovedforfatter

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket januar 2009. http://www.hihm.no/bibliotek

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket januar 2009. http://www.hihm.no/bibliotek APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket januar 2009 http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: Referansehåndtering i APA-standard... 3 Sitat... 3 Bok med én forfatter...

Detaljer

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Studieoppgaver og annen faglig litteratur vil ofte bygge på materiale som er utgitt tidligere. Du må oppgi kilder

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

EndNote og APA-standard

EndNote og APA-standard EndNote og APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert september

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

KILDER TIL KUNNSKAP. Anselm Kiefer (f. 1945): The High Priestess

KILDER TIL KUNNSKAP. Anselm Kiefer (f. 1945): The High Priestess 13 KILDER TIL KUNNSKAP Etter å ha arbeidet med dette kapittelet har du kunnskap om ulike kunnskaps- og informasjonskilder, hvordan du kan vurdere ulike kilder, hvordan du kan sitere fra kilder i egne tekster,

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. MAC-versjon

Veiledning til EndNote X7. MAC-versjon Veiledning til EndNote X7 MAC-versjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote...4 Installere og starte EndNote...4 Ordforklaringer...4 Biblioteket...5 Modus...6 Stil...6 Felt...6 Rating...6

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert juni 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering i

Detaljer

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid.

APA-eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. APA-eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert juli 2015 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold:

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.)

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket. Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.) APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Oppdatert november 2011 (APA 6. utg.) http://www.hihm.no/bibliotek 1 Innhold: (klikk på lenkene) Referansehåndtering

Detaljer

En digital hovedvei fra sted til sted

En digital hovedvei fra sted til sted En digital hovedvei fra sted til sted Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie Lokalhistoriewiki åpen

Detaljer