Konkurranseutsatte pensjonstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranseutsatte pensjonstjenester"

Transkript

1 Konkurranseutsatte pensjonstjenester Fordeler og fallgruver ved bruk av anskaffelsesregelverket Advokat (H) Pål Magne Bakka 1

2 Temaer 1. Pensjon 2. Bør pensjon konkurranseutsettes? 3. Pensjonsytelser som egenregi 4. Plikt til å konkurranseutsette? 5. Gjennomføring; konkurranseutsetting av pensjoner 2

3 1. Pensjon i Norge, kommunal sektor arbeider i off. sektor; i kommunene; «Pensjon 66% av sluttlønnen ved full opptjening» Ytelsesbasert brutto: Bruttogarantiprinsippet. Sluttlønnprinsippet. HTA kap. 2 pkt og mrd kr i premiebetaling i (FNO og KLP, ref. KT 2/2010) 3

4 Pensjon - pensjonsforpliktelse Arbeidsgiver Arbeidstaker Forsikringsselskap/ Pensjonskasse Pensjonsforpliktelsen påhviler arbeidsgiver HR , referert i Rt s HTA ( ) pkt Oppfyllelse av pensjonsforpliktelsen i praksis Selv; «egenregi» Kjøpe pensjonsforsikring; en tjeneste iht. lov om off. anskaffelser «et detaljregulert, standardisert produkt», men vanskelig å prise HTA (kap 2 og vedl 4 og 5). Årlig revisjon Premieutjevningsfellesskap Kollektiv pensjonsforsikring og de ikke-forsikringsbare ytelser 4

5 Leverandører og andre aktører Leverandørene deres ståsted: Balanseringen trygghet avkastning Rettslig detaljregulering selskapet, dets kapitalforvaltning De daglige plasseringsvalg Konkurranse om oppdrag Kompleksitet kompetansekrav relatert til pensjoner Premieutjevningsfellesskap, HTA pkt Forsikringsmeglere, Kapitalforvaltere, Advokater Kompetanse. Ansvar Organisasjoner pensjonskontoret.no, pensjonskasseforeningen.no, ks.no 5

6 2. Bør pensjon konkurranseutsettes? Kostnader (inkl. indirekte) ved gjennomføring av konkurranse Risiki for å gjøre feil, erstatningsansvar De tre aktuelle: KLP, DnB («Vital»), Storebrand. Kvalitet. PK 2004/1 Risiko/ trygghet. Kommunens ansvar. Lovverket, inkl. banksikkerhetslov Premieforskjeller. 0 til 600 mnok pr. år -? I en kommune kr 1250 pr ansatt ~ 637,5 mnok for hele kommune-norge pr år 150 mnok for alle helseforetak ~ 335 mnok for hele kommune-norge Ref.: KOFA 2009/20, KT 2010/2 s. 16, HOD IDA s. 135, ssb.no, Wikipedia Disiplinering Egenregi som et alternativ 6

7 3. Pensjonsytelser som egenregi «Egenregi» Utføres av eget personell - «utvidet egenregi» - «offentlig-offentlig samarbeid» EØS: Kontroll og fokusert aktivitet. Ikke privat eier. C-107/98 Teckal (U)avhengighet. Faktisk kontroll nok. Formål, styrebestemmelser Kommunen står i hovedsak fritt Drøftingsplikt, HTA kap Særspørsmål om helsesektoren; senere Pensjonskasser; Forsikringsvirksomhetsloven kap 7 og 8, EØS Stiftelse og annen rettslig organisering Faktisk organisering: Etablere organisasjon og kompetanse Fellespensjonskasse og kap. 8-innretning Om KLP og SPK 7

8 Egenregi. Praksis «Egenregi-Norge»: 34% Kommunalt og interkommunalt Pensjonskasseforeningen Kompetanseoppbygging Interkommunale pensjonskasser At ulik innflytelse, flertallsbeslutning: ok Kontraktsbasert off. off. samarbeid Genuint, rent off. samarbeid på kostnadsbasis C-180/06 Hamburg (søppel) Om outsourcing til private Eks. kapitalforvaltning FOA 1-2 (2), «allmennhetens behov»? Kontroll 8

9 4. Plikt til å konkurranseutsette? Kommuner og fylkeskommuner har slik plikt. Unntak: Hvis egenregi. (SPK er egenregi for staten) Unntak for særlige grupper ansatte? Sykepleiere og leger; bl.a lov om sykepleierpensjon : KLP-monopolet Ca sykepleiere utenfor helseforetak; 2,2 mrd kr årlig premie C-271/08 Tyskland. HODs IDA rapport EØS-reglene går foran annen lov, jfr. EØS-loven 2 Situasjonen etter C-271/08 Avtaler som er inngått etter : Plikt til å konkurranseutsette, C-76/97 Avtaler inngått før: Hvis vesentlig endring i avtalen etter , C-454/06 Konkurranserettslig: C-67/96 Albany formålstest: EFTA-domstol 8/00, Arbeidsretten (premiss ); i dag opphevet KLP-monopol mht premieutjevning HOD IDA side 55 flg. Ikke undersøkt avtalene eller det konkurranserettslige i dag Konklusjon Hyppighet: Noe uklart. Antydning mellom 4 og 10 år 9

10 5. Gjennomføring av anbudskonkurranse. Innledning LOA og FOA kap I og III Prioritert tjeneste; FOA vedlegg 5 punkt 6.a Terskelverdi: Antas alltid være overskredet (>33,3 kr/mnd) (1,6mnok/48, dvs.) når kommunen betaler mer p-premie enn kr/ mnd Åpen anbudskonkurranse Ikke «konkurranse med forhandling» (KOFA 2010/ 129) Ønsket om optimalisering og trygghet ved komplekst tema Pensjonskontoret Eksterne hjelpere: Sjekk kompetanse, unngå ansvarsfraskrivning 10

11 Pensjonskontoret Tariffpartene innen KS-området opprettet dette sammen i 2004 «Forvalter, informerer og overvåker praktiseringen av pensjonsbestemmelsene nedfelt i HTA innen KS-området» Faktisk innflytelse Publisert: Pensjonsveileder Konkurransegrunnlag Uttalelser Orienteringer 11

12 Gjennomføring (forts.). Prinsipper og praksis Prinsipper Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Praksis «Økonomisk mest fordelaktige tilbud» Tildelingskriteriene det vanskelige. Optimalisere. Innfri LOA/FOA, C19/00 Taushetsplikt underveis Kommunestyret må treffe vedtaket Kommunestyret kan gjøre mye som å høre og motta mail fra enhver, overstyre administrasjonen men ikke bryte LOA/FOA 12

13 Gjennomføring (forts.). Fallgruver (1) Konkurranseform KOFA 2010/129: Konkurranse med forhandling fordi det var vanskelig å fastsette spesifikasjoner pensjonsreformen av Og fordi prisen ikke lot seg fastsette på forhånd. Ikke godtatt av KOFA Tildelingskriteriene Forsikringsteknikk og kapitalforvaltning. PKs Veileder Ulovlige tildelingskriterier kan ikke rettes opp, og er avlysingsgrunn, C-448/01 «Komplekse» tildelingskriterier godtas, KOFA 2006/159 «Annet»; må relateres til ytelsen og ikke være vage, C-532/06 Lianakis. Være innenfor HTA. Typisk: HMS HMS som kriterium må ikke gi innbyder fritt skjønn. (Reell premierabatt eller bidrag til lavere risiko som igjen bestemmer prisen på premien?), KOFA 2009/10, KOFA 2009/19, KOFA 2009/44, PK 2009/2 13

14 Gjennomføring (forts.). Fallgruver (2) Prosessen underveis Presisere, ikke endre egne tilbud, KOFA 2006/159. Likebehandle. Møte tilbud om «informasjon» med lik informasjon til alle, KOFA 2006/159, KOFA 2006/161 Hvis en leverandør får møte (utvalgte) kommunestyremedlemmer, må alle få muligheten, KOFA 2006/161 Evalueringen Et visst skjønn hvis kriteriene ikke er forhåndsvektet, KOFA 2006/161 Dokumentasjon: Etterprøvbarhet og gjennomsiktighet Kommunestyret må dokumentere sin evaluering av tilbudene. Når administrasjons innstilling fravikes, må Kommunestyret selv begrunne skriftlig, KOFA 2006/159, KOFA 2006/161, KOFA 2009/20 Begrunnelsen må alltid innfri LOA/FOA, KOFA 2006/161, KOFA 2009/20 14

15 Advokatene i Harris tar utfordringene! Advokatene i Harris tar utfordringene! TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 15

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2011 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2013 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no

Detaljer

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon 2/2010 Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

INNKJØPSVEILEDER kommunal tjenestepensjonsordning 2006 INNKJØPSVEILEDER. Kommunal tjenestepensjonsordning

INNKJØPSVEILEDER kommunal tjenestepensjonsordning 2006 INNKJØPSVEILEDER. Kommunal tjenestepensjonsordning INNKJØPSVEILEDER kommunal tjenestepensjonsordning 2006 INNKJØPSVEILEDER Kommunal tjenestepensjonsordning FORORD Pensjonskontorets styre besluttet høsten 2004 å utarbeide en tilbudsmal for innkjøp av kommunal

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Innkjøpsveileder. Kommunal tjenestepensjonsordning

Innkjøpsveileder. Kommunal tjenestepensjonsordning Innkjøpsveileder Kommunal tjenestepensjonsordning Forord Pensjonskontorets styre besluttet høsten 2004 å utarbeide en tilbudsmal for innkjøp av kommunal tjenestepensjonsordning. Malen skulle representere

Detaljer

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Til: Fra: Foreningen Pensjonskontoret v/anne Karin Andreassen Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Ingrid Lund og Espen Bakken Oslo, 9. januar 2015 Ansvarlig advokat: Espen Bakken E-post: eib@adeb.no Vår

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2010 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for tiende år på rad. I årets utgave er enkelte kapitler utvidet, slått sammen eller er nye. De anskaffelsesrettslige forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/19 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/19 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 04.01.12 :13 09/ Innklaget virksomhet: Klager: Ski kommune, Saksnummer: 09/ Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/44 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/44 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NÆRINGSHAGANE I NORDFJORD 01.09.15 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Steenstrup Stordrange Nasjonalt, fullservice forretningsjuridisk kompetansemiljø

Detaljer