Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon desember 2016"

Transkript

1 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon desember 2016

2 Innhold 1. Innledning Rutiner for å legge data inn i Naturbase Laste ned data fra Naturbase Generelt om rutiner og leveranser til leveranser Generelt Definisjon av leveransetyper til organisering av filer til organisering av kartfiler (SOSI) til navnsetting av kartfiler til navnsetting av egenskapsfiler (Excel) til navnsetting av slettelister (Excel) Leveranse av data Kvalitetskontroll hos Miljødirektoratet Eksport av SOSI-filer fra Naturbase til kartdata (SOSI) til topologi for SOSI-fil til egenskapsparametere på SOSI-fil SOSI-hode Objekttyper Kvalitetsinformasjon Dato ID-håndtering til egenskapsdata til egenskapsdata for kartlagte friluftslivsområder Generelle krav ID-håndtering Oppdatering av egenskapsdata Slettelister Datafelter i egenskapsfila Faglig kvalitetskontroll Vedlegg 1: Sjekkliste for kvalitetskontroll Vedlegg 2: Eksempel på SOSI-syntaks for kartlagte friluftslivsområder Vedlegg 3: Gyldige kodeverdier for kvalitet (SOSI 4.1) Tabellreferanser

3 1. Innledning Denne instruksen beskriver gjeldende rutiner og krav som Miljødirektoratet stiller til leveranse av kartlagte friluftslivsområder på filformat til Naturbase. Dataleverandør er ansvarlig for at kvaliteten på dataene oppfyller alle krav som stilles i denne instruksen. Leveranse av data til Naturbase på filformat skal skje gjennom en egen importapplikasjon. Dataleverandør må være registrert som bruker av denne og må ha fått tildelt brukernavn og passord. Brukere opprettes av Miljødirektoratet. Detaljert informasjon om koder og standardverdier er gitt i produktspesifikasjonen for datasettet. Produktspesifikasjonen kan lastes ned fra kvalitetssikringssiden. 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase Data legges inn, redigeres eller slettes fra Naturbase på følgende måter: 1. Filopplasting Leveranse av kart- og egenskapsfiler med nye objekt eller endringer og sletting av eksisterende objekt via opplastingsside Redigering Oppdatering av data direkte i Naturbase via redigeringsapplikasjonen o Redigere egenskapsdata o Laste opp bilder eller dokument En bruker må få tildelt et brukernavn og passord både for kunne utføre Filopplasting og Redigering. Brukere opprettes av Miljødirektoratet. Denne instruksen gjelder ellers kun for punkt Laste ned data fra Naturbase Data kan eksporteres fra Naturbase på følgende måter: 1. Eksport for et geografisk område på Miljødirektoratets nedlastningsportal (SOSI og Geodatabase) Nedlasting fra Miljødirektoratets kartkatalog (data for hele landet): Data i Naturbase er også tilgjengelig som karttjenester. Oversikt og spesifikasjon over karttjenester finnes i Miljødirektoratets kartkatalog. 2

4 2. Generelt om rutiner og leveranser En leveranse av data til Naturbase kan bestå av ett eller flere av følgende elementer: Kartfiler på SOSI-format Egenskapsfiler på Excel-format Slettelister på Excel-format Filene skal være kvalitetssikret i henhold til de krav som stilles i dette dokumentet. I tillegg skal det legges inn metadata om leveransen når filene lastes opp i importapplikasjonen for Naturbase. Rutinene for leveranser og behandling av leveranser er slik (se også figur Figur 2-1): 1. Kvalitetssikring av data (dataleverandør) 2. Opplasting av data og metadata om leveranse (dataleverandør) 3. Kvalitetssikring av leveranse (Miljødirektoratet) a. Teknisk kvalitetskontroll av kartobjekt og slettelister b. Teknisk kvalitetskontroll av egenskapsdata c. Godkjenning av import (fagansvarlig for datasett hos Miljødirektoratet) 4. Import av leveranse til Naturbase (Miljødirektoratet) Figur 2-1 Rutiner for leveranse, kvalitetskontroll og import av data til Naturbase 3

5 3. til leveranser 3.1 Generelt Kapitlet beskriver hvilke krav som stilles til en leveranse av filbaserte data til Naturbase. 3.2 Definisjon av leveransetyper Med begrepet leveranse menes de filer og metadata som minimum må leveres for at data skal bli kvalitetssikret og lagt inn i Naturbase. En leveranse skal bare omfatte ett datasett i Naturbase. En leveranse av datasettet Kartlagte friluftslivsområder kan bestå av følgende element: 1. Kartfiler på SOSI-format Kartobjekt skal leveres som SOSI-filer i henhold til de spesifikasjoner som er definert i dette dokumentet. Alle SOSI-filer skal leveres iht. SOSI versjon Egenskapsdata Egenskapsdata leveres som Excel-filer iht. mal og skal ha riktig ID-kobling til kartobjektene. Egenskapsdata skal leveres i henhold til de spesifikasjonene som er definert i dette dokumentet. 3. Slettelister Slettelister leveres som Excel-filer og inneholder ID-er i Naturbase som skal slettes. I tillegg skal det alltid leveres metadata om leveransen. Denne registreres i skjema i forbindelse med opplastning av data. Metadata omfatter en tekstlig beskrivelse av innhold og historikk, samt opplysninger om filer og antall objekt som leveres. Leverandør skal ha gått gjennom og rettet alle feil for de kontrollpunkt som er satt opp på kvalitetssikringsskjemaet (se vedlegg 1). Kvalitetssikringsskjemaet skal benyttes som et hjelpemiddel i kvalitetssikringsarbeidet. Tabellen under viser hvilke type filer som er påkrevd og hvilke som er valgfrie (opsjonelle) for de forskjellige leveransetypene. Tabell 3-1 Leveransetyper Leveransetype Kartobjekt SOSI-fil(er) Egenskapsdata Excel-fil(er) Sletteliste Excel-fil Nye kartobjekt M M O Endra kartobjekt og endra egenskapsdata M M O Endra kartobjekt M O Endra egenskapsdata M O Sletting av objekt M Obligatorisk fil(er) O Opsjonell (valgfritt) M 4

6 Filvedlegg (bilder og dokumenter) skal ikke leveres som en (del av) leveranse. Disse kan bare lastes opp gjennom redigeringsapplikasjonen for egenskaper etter at områdene er etablert i basen (se kapittel 7.1.3). 3.3 til organisering av filer til organisering av kartfiler (SOSI) Tabell 3-2 til organisering av kartfiler nr. Topologikrav 1 En leveranse skal kun omfatte data for ett datasett. Merknad Ingen unntak. 2 Nye kartobjekt og kartobjekt som ligger i Naturbase fra før kan enten leveres som separate kartfiler eller samlet i en og samme SOSI-fil. Det er opp til leverandør å vurdere hva som er mest hensiktsmessig å jobbe med. Om det er en samla fil eller om leveransen er splittet i nye og eksisterende kartobjek skal fremkomme av navnsettingen på SOSI-filene, og det skal også forklares i metadataene for leveransen. Om en ønsker å bevare grensetopologi MÅ nye og eksisterende kartobjekt som grenser til hverandre leveres på en og samme SOSI-fil. (se fig) Eventuelle andre kartobjekt, som grenser inntil det eksisterende kartobjektet, må også tas med. 3 Flate og linjeobjekt skal skilles på forskjellige filer. Geometriklasser (flater og grønnkorridorer som linjer) skal skilles på forskjellige filer. 5

7 3.3.2 til navnsetting av kartfiler Filnavn for SOSI-filer skal følge den navnesyntaks som er forklart i tabell 4.1 og som referer til den inndeling av SOSI-filene som er beskrevet i kapittel 5. Tabell 3-3 til navnesyntaks på SOSI-filer Syntakskode <FK> <_NY> <_ENDRET> <_NY_OG_ENDRET> <_KNR/FNR> <_F/L> <_ÅR>_<MND>_<DAG> Beskrivelse Kode for datasett. Tas med i filnavnet dersom kartobjektene på fila er nye og ikke finnes i Naturbase fra før. Tas med i filnavnet dersom kartobjektene på fila finnes i Naturbase og hvor kun geometrien skal endres/revideres (eksisterende egenskapene beholdes dersom det ikke blir lagt ved nye). Tas med i filnavnet dersom kartobjektene består av både nye og endrede objekt. I tilfeller med felles grenselinjer må objektene leveres på samme fil. Kommunenummer (4 siffer) eller fylkesnummer (2 siffer). Tas med for å angi om fila inneholder flate eller linjetema. Dato for når fila første gang ble kvalitetssikret av leverandør og levert til Miljødirektoratet. Dato skal ikke endres dersom leverandør får fila i retur og må kvalitetssikre den på nytt. Datoen kan kun forandres dersom det er omfattende endringer i forhold til originalleveransen eller det blir levert nye objekt for samme fylke/kommune (og dette er å betrakte som en ny leveranse). Tabell 3-4 Eksempel på navnesyntaks for SOSI-filer Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Kartlagt friluftsliv, nye kartobjekt Kartlagt friluftsliv, endret geometri på kartobjekt Kartlagt friluftsliv, ny og endret geometri på kartobjekt FK_NY _<Fnr/Knr> _<F/L> _<ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS FK_ENDRET _<Fnr/Knr> _<F/L> _<ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS FK_NY_OG_ENDRET _<Fnr/Knr> _<F/L> _<ÅR>_<MND>_<DAG>.SOS FK_NY_1601_F_2016_12_01.SOS FK_ENDRET_1601_F_2016_12_01.SOS FK_NY_OG_ENDRET_1401_F_2016_12_01.SOS til navnsetting av egenskapsfiler (Excel) Egenskapsfiler skal navnsettes etter samme prinsipp som kartfilene. Tabell 3-5 Eksempel på navnesyntaks for egenskapsfiler Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Kartlagt friluftsliv, nye objekt FK_NY _<Fnr/Knr> _<ÅR>_<MND>_<DAG>.XLS/XLSX FK_NY_1601_2016_12_01.XLSX 6

8 3.3.4 til navnsetting av slettelister (Excel) Slettelister skal navnsettes etter samme prinsipp som kartfilene. Tabell 3-6 Eksempel på navnesyntaks for slettelister Datasett SOSI-filnavn Eksempel (dato = 6. januar 2014) Kartlagt friluftsliv, objekt som skal slettes FK_SLETT _<Fnr/Knr> _<ÅR>_<MND>_<DAG>.XLS/XLSX FK_SLETT_1601_2016_12_01.XLSX 3.4 Leveranse av data Data skal lastes opp via Miljødirektoratets opplastingsside for Naturbase: For å få tilgang til denne siden må dataleverandør ha fått tildelt et brukernavn og passord. Metadata for leveranse og alle objekt må registreres i forbindelse med opplasting. Metadata omfatter: Metadata om leveransen Metadata om den enkelte fil i leveransen Felt som skal fylles ut for metadata om leveransen er beskrevet i Tabell 3-7. Tabell 3-7 Felt for metadata om leveransen Felt Datasett Leveransenavn Dekningsområde Beskrivelse av leveranse Historikk Kontaktpersoner Beskrivelse Navn på datasett (oppslag med aktuelle datasett) Kort beskrivelse av hva som er leveransens innhold Beskrivelse av dekningsområde, f.eks. kommune, fylke eller region Merknader knyttet til leveransen Historikk til datafilene i leveransen. Dette kan være opplysninger om når data ble etablert, hvem som etablert dataene og eventuelle andre merknader som kan være av betydning. Navn på kontaktpersoner. Felt som skal fylles ut for metadata om den enkelte fil i leveransen er beskrevet i Tabell

9 Tabell 3-8 Felt for metadata om filer i en leveranse Felt Filnavn Filtype Ant nye Ant endra Ant sletta Ant flater Ant kurver linjer Ant punkt Ant grensepunkt Koordinatsystem Merknader Beskrivelse Navn på fil Status for fil (nye data, endra data etc.) Antall nye ID-er på kart- eller egenskapsfil Antall endra ID-er på kart- eller egenskapsfil Antall ID-er som skal slettes (hvis > 0 må sletteliste være vedlagt) Antall flater på kartfil Antall kurver/linjer på kartfil Antall punkt på kartfil (ikke aktuelt for kartlagt friluftsliv) Verdi settes lik 0 Antall grensepunkt på kartfil (ikke aktuelt for kartlagt friluftsliv) Verdi settes lik 0 Koordinatsystem for kartfil Merknader for fil 3.5 Kvalitetskontroll hos Miljødirektoratet Etter at leveransen er lastet opp, vil dataleverandør motta en epost med bekreftelse på at leveransen er mottatt og registrert i Naturbase. Miljødirektoratet vil deretter gjennomføre en kvalitetskontroll av elementene i leveransen. Kvalitetskontrollen kan ha tre mulige utfall: Leveransen registreres, godkjennes og importeres i Naturbase. Dataleverandør mottar en epost med bekreftelse på at leveransen er godkjent og importert. Leveransen registreres. Leveransen har mindre feil eller mangler. Miljødirektoratet tar kontakt med dataleverandør og retter disse. Leveransen godkjennes og dataene importeres i Naturbase. Dataleverandør mottar en epost med bekreftelse på at leveransen er godkjent og importert. Leveransen registreres og forkastes. Dette vil skje dersom leveransen ikke følger de krav som stilles i dette dokumentet og feilene er for mange eller for alvorlige. Dataleverandør mottar en epost med beskjed om at leveransen ikke er godkjent og at dataene må gjennomgås og leveres på nytt. 3.6 Eksport av SOSI-filer fra Naturbase Dersom geometri på eksisterende objekt i Naturbase skal endres, eller et nytt område ligger inntil et eksisterende område, må SOSI-filer eksporteres ut fra Naturbase for kontroll og tilpassing. Dette kan utføres i Miljødirektoratets nedlastningsportal (web-applikasjon): 8

10 I eksportapplikasjonen spesifiseres uttrekksområdet enten ved å velge kommuner eller ved å tegne uttrekksområdet i kartet. Ved eksport av SOSI-filer som skal brukes som grunnlag for oppgradering av geometri i Naturbase, skal følgende punkt alltid være på sjekklisten: Tabell 3-9 Sjekkliste ved eksport av data fra Naturbase nr. Sjekk 1 Tilgrensende kartobjekter Merknad VIKTIG: For alle kartobjekt må eventuelle tilgrensende kartobjekter alltid tas med i SOSI-fila. Dette gjelder enten det er snakk om et nytt område, en grenseendring eller en retting/kvalitetsforbedring av et eksisterende kartobjekt. 3 Projeksjon/sone For å sikre minst mulig tap av nøyaktighet bør alle områder som eksporteres tas ut i UTM Sone 33 og redigeres i denne siden Naturbase lagrer data i denne sonen. Da unngås transformering mellom projeksjoner og soner ved import. All transformering gir et nøyaktighetstap (omfanget er avhengig av hvilken programvare og transformasjonsformel som benyttes). 9

11 4. til kartdata (SOSI) 4.1 til topologi for SOSI-fil Alle SOSI-filer skal følge de geometriske og topologiske krav samt spesifikasjoner som er definert i SOSI-standardene for versjon 4.1. Det anbefales derfor å kjøre en sjekk av geometrien i programvaren SOSI-kontroll (lastes ned hos Kartverket) før og etter kvalitetssikring. Tabell 4-1 til geometri og topologi for SOSI-filer til geometri og topologi for SOSI-filer nr. Merknad 1 Det må ikke finnes ulovlige småpolygon eller såkalte grisehaler i en SOSI-fil med flater (se figur til høyre) 2 Alle dobble linjer og/eller «spiker» må være fjernet. 3 SOSI-filen må ha gjennomgått en konsistenssjekk slik at alle knutepunkt og flater er riktig topologidannet. I Fysak: KP Konsistenssjekk KP - Småpolygonsjekk 4 Det må gjøres en sjekk på at multipolygon er Objekt som blir definert som multipolygon 10

12 korrekt definert. Multipolygon er objekt som består av flere flater med samme ID. skal normalt ligge samlet og relativt nær hverandre. Beskrivelsen(egenskapene) vil bli de samme for alle objekt som inngår i et multipolygon. 5 Områder med felles grense skal ha felles grenselinjer Alle tilgrensende områder skal ha felles grenselinjer mellom flater. Dvs. at det ikke skal forekomme doble linjer. 4.2 til egenskapsparametere på SOSI-fil Dette kapitlet beskriver hvilke SOSI-parametere som er påkrevd. Alle SOSI-filer som leveres til Miljødirektoratet for import til Naturbase skal leveres med SOSI-parametere som er i henhold til SOSI-versjon SOSI-hode SOSI-hode skal følge krav iht. SOSI-spesifikasjonen. Det er viktig å sjekke at det koordinatsystem som er oppgitt stemmer overens med det som er brukt. Tabell 4-2 til SOSI-hode til SOSI-hode nr. SOSI-syntaks 1 SOSI-fila skal være definert i UTM sone 33. Datasettet skal leveres i UTM sone 33 (EPSG:32633), men under forutsetning av at transformasjonsprogramvaren som er brukt er nøyaktig nok iht. et nøyaktighetskrav på +/- 2 m. Hvis transformasjon ikke kan utføres med tilstrekkelig nøyaktighet, kan data leveres i andre UTM-soner. Dette må i så fall presiseres i metadataskjemaet ved leveranse. 11

13 2 Riktig koordinatsystem må være definert. Eksempel for UTM sone 33 (Euref89/WGS84):..TRANSPAR...KOORDSYS 23...ORIGO-NØ SOSI-versjon skal være lik 4.1 og SOSI-nivå lik 4. Innholdet i fila skal samsvare med dette...sosi-versjon 4.1..SOSI-NIVÅ Objekttyper Objekttype er påkrevd for alle geometriske elementer på et kartobjekt. Følgende syntaks skal benyttes: Tabell 4-3 til objekttyper til objekttyper nr. SOSI-syntaks 1 Objekttypen skal angis med parameteren OBJTYPE...OBJTYPE <OBJTYPE VERDI> Merk at objekttypen er «case-sensitive», dvs. at det er viktig at store og små bokstaver følger krav i standarden. 2 Objekttyper for geometriske element skal følge SOSI versjon 4.1. Tabellen under viser gyldige objekttypeverdier iht. SOSI-versjon 4.1. Tabell 4-4 Objekttyper for kartlagte friluftslivsområder Objekttyper for kartlagte friluftslivsområder Objekttype KartlagtFriluftslivsområde KartlFriluftslivsomrAvgrensning Beskrivelse Kartlagt friluftslivsområde (flater) og grønnkorridor (kurver/linjer) Områdegrense for kartlagt friluftslivsområde 12

14 4.2.3 Kvalitetsinformasjon Tabell 4-5 til kvalitetsinformasjon til kvalitetsinformasjon nr. SOSI-syntaks 1 Alle objekt som leveres skal ha informasjon om kvalitet. Dette oppgis med målemetode og nøyaktighet (jfr. SOSI-standarden)...KVALITET <målemetode><nøyaktighet> 2 For flater skal kvalitetsinformasjon kun legges på områdegrensene, dvs. at det ikke skal ligge kvalitetsinformasjon på selve flatene. Se Vedlegg 3 for liste over gyldige verdier for Målemetode og Nøyaktighet Dato Tabell 4-6 til datafangstdato til datafangstdato nr. SOSI-syntaks 1 Alle objekt skal ha datafangstdato...datafangstdato <ÅÅÅÅMMDD> 2 For flater skal datafangstdato kun legges på områdegrensene, dvs. at det ikke skal ligge kvalitetsinformasjon på flatene. 3 Datafangstdato skal samsvare med den dagen objektet ble digitalisert. Datoformat : 22. mai 2016 =

15 4.2.5 ID-håndtering Alle kartobjekt skal ha en ID. ID-ene kan oppgis på to forskjellig måter, avhengig om det er et nytt eller et eksisterende objekt i Naturbase Tabell 4-7 til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase nr. Merknad 1 Nye objekt skal ha en ID som inneholder maksimalt 10 tegn (lokal ID)...ID <tekst 10 tegn> 2 Den lokale ID-en skal ikke ha samme prefix som en Naturbase-ID (eksempelvis FK for kartlagte friluftslivsområder) Eksempel på gyldig lokal ID:..ID MR0234 Eksempel på ugyldig lokal ID:..ID FK043D4 3 Det skal være samsvar mellom ID brukt på kartobjekt og det som ligger i tabellene i egenskapsfila (Excel). Tabell 4-8 til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase nr. Merknad 1 ID på kartobjekt som inneholder revidert geometri for eksisterende objekt i Naturbase skal følge Naturbase sin ID-syntaks, dvs. bokstavprefiks på 2 tegn som angir datasett og 8 siffer...id <prefix datasett 2 tegn><tall 8 tegn> Eks:..ID FK ID for kartobjekt og egenskaper må finnes i Naturbase Se Vedlegg 2 for eksempel på SOSI-syntaks med ulik ID-bruk. 14

16 5. til egenskapsdata 5.1 til egenskapsdata for kartlagte friluftslivsområder Dette kapitlet beskriver de krav til format og struktur som stilles til de egenskapsfiler som skal leveres i en leveranse Generelle krav Tabell 5-1 til egenskapsdata for kartlagte friluftsområder til egenskapsdata for kartlagte friluftsområder nr. Merknad 1 Egenskapene skal leveres som Excel-filer. 2 Det første feltet i egenskapsfila skal være en ID som viser til de ID-ene som er brukt i kartfila Se videre under ID-håndtering 3 I egenskapsfila må alle obligatoriske felter være fylt ut for alle poster. Det er laget en mal som bør brukes til å legge inn egenskaper for kartlagte friluftsområder. Malen kan lastes ned her: ID-håndtering Tabell 5-2 til ID-håndtering i egenskapsfiler for kartlagte friluftsområder til ID-håndtering i egenskapsfiler for kartlagte friluftsområder nr. Merknad 1 For nye områder skal de ID-ene som er brukt i egenskapsfila tilsvare de som er brukt i den tilhørende kartfila. 2 For områder som skal oppdateres skal ID-ene vise til eksisterende områder i Naturbase. dvs. ID-er på 10 tegn med prefiks «FK» (eks: FK ) 15

17 3 Hvis en leverer både nye områder og områder som skal oppdateres i samme leveranse, skal disse ligge i forskjellige filer. I motsetning til kartfiler må NY og ENDRET skilles på egenskapsfilene Oppdatering av egenskapsdata Som beskrevet tidligere kan en laste opp egenskapsdata som skal oppdatere eksisterende områder i Naturbase. Da er det meget viktig å være klar over at en kan komme til å fjerne data som ikke var tiltenkt å bli fjernet, ved at blanke celler i Excel-fila overskriver de verdiene som allerede finnes i de tilsvarende datafeltene i basen. For mindre oppdateringer er det sterkt å anbefale å benytte redigeringsapplikasjonen for å oppdatere egenskapsdata i Naturbase: Redigeringsapplikasjonen kan også brukes til å laste opp filvedlegg (bilder og dokumenter) for eksisterende områder. Applikasjonen tilbyr både opplasting fil-for-fil og masseimport. Se brukerveiledningen for applikasjonen for hvordan dette skal gjøres Slettelister Slettelister leveres som Excel-filer med en kolonne ID som inneholder ID-er for eksisterende områder som ønskes slettet fra Naturbase Datafelter i egenskapsfila I tabellen nedenfor er datafelt som er understereket obligatoriske, og må fylles ut dersom datasettet/tabellen skal kunne importeres. Feltnavn og rekkefølgen på disse må være eksakt slik som oppgitt i tabellen. 16

18 Tabell 5-3 til datafeltene i egenskapsfila for kartlagte friluftsområder til datafeltene i egenskapsfila for kartlagte friluftsområder nr. Merknad 1 ID - skal være første felt i arket. Kommunenr Registreringsdato Områdenavn for alle områder som legges inn skal det oppgis et områdenavn. Dette trenger ikke å være unikt. Områdetype Registreres med kodeverdier Områdebeskrivelse Verdsettingskriterier Brukerfrekvens Regionale og nasjonale brukere Opplevelseskvaliteter Symbolverdi Funksjon Egnethet Tilrettelegging Kunnskapsverdier Lydmiljø Inngrep Utstrekning Tilgjengelighet Potensiell bruk Verdi Alle kriterier/felt som er brukt under verdsettingen av områdene registreres med en kodeverdi mellom 1 og 5 Registreres med kodeverdier (A, B, C) Verdibegrunnelse Nøyaktighetsklasse - i feltet skal det registreres hvor nøyaktig området er avgrenset i felt. Registreres med kodeverdi etter en 4-trinns skala Eier Opphav Informasjon_SOSI Fylles ut om en ønsker å få med informasjon om områdebeskrivelsen ut på SOSI-fila (ekstrakt av områdebeskrivelsen maks 100 tegn. 17

19 6. Faglig kvalitetskontroll Det foretas ingen faglig kvalitetskontroll av Miljødirektoratet på resultatet av arbeidet. Eier av data står som ansvarlig for faglig innhold og kvalitet. Det forutsetes imidlertid at arbeidet er gjort i henhold til Miljødirektoratets veileder M Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 18

20 Vedlegg 1: Sjekkliste for kvalitetskontroll 19

21 20

22 Vedlegg 2: Eksempel på SOSI-syntaks for kartlagte friluftslivsområder Kartlagt friluftslivsområde (eksisterende ID i Naturbase) :.FLATE 10:..OBJTYPE Kartlagt Friluftslivsområde..ID FK REF :12 :13 :14 :15 Kartlagt friluftslivsområde (nytt område med lokal ID) :.FLATE 10:..OBJTYPE Kartlagt Friluftslivsområde..ID REF :131 :132 Objektet vil erstatte det eksisterende området i Naturbase Objektet vil legges inn som et nytt område i Naturbase Områdegrense for kartlagt friluftslivsområde:.kurve 12:..OBJTYPE KartlFriluftslivsomrAvgrensning..DATAFANGSTDATO KVALITET

23 Vedlegg 3: Gyldige kodeverdier for kvalitet (SOSI 4.1).DEF..KVALITET *...MÅLEMETODE H2 målemetode. Kvalitet - målemetode Målt i terrenget 10 Terrengmålt 11 Totalstasjon 12 Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 13 Teodolitt med målebånd 14 Ortogonalmetoden Annet 18 Tatt fra plan 19 Annet Konstruksjonsinstrument 20 Stereoinstrument 21 Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) 22 Analytisk plotter 23 Autograf - vanlig registrering 24 Digitalt stereoinstrument Scanning 31 Blyantoriginal 32 Rissefolie 33 Transparent folie - god kvalitet 34 Transparent folie - mindre god kvalitet 35 Papirkopi 36 Flybåren laserscanner 30 Scannet fra kart Digitalisert fra foto/bilde 40 Digitalisert på digitaliseringsbord Fra ortofoto/flybilde 41 Ortofoto - film 42 Ortofoto - fotokopi 43 Flybilde - monodigitalisert fra film 44 Flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 45 Digitalisert fra ortofoto 46 Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Digitalisert fra kart 50 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 51 Blyantoriginal 52 Rissefolie 53 Transparent film - god kvalitet 54 Transparent film - mindre god kvalitet 55 Papirkopi 56 Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) Genererte data 60 Genererte data (interpolasjon) 61 Generert i terrengmodell 62 Vektet middel 63 Generert sirkelgeometri 64 Generalisert 65 Generert sentralpunkt 22

24 66 Sammenknytningspunkt/randpunkt 67 Koordinater hentet fra GAB 68 Koordinater hentet fra JREG 69 Beregnet Spesielle metoder 70 Spesielle metoder 71 Målt med stikkstang 72 Målt med waterstang 73 Målt med målehjul 74 Målt med stigningsmåler Andre spesielle metoder 78 Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 79 Annet (spesifiseres i filhode) Frihånd 80 Frihåndstegning 81 Digitalisert fra krokering på kart 82 Direkte innlagt på skjerm GPS/Treghet. Tilpasset standarden Satellittbasert posisjonsbestemmelse. 90 Treghetsstedfesting 91 GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS- Differensiell, pseudorange 92 GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange 93 GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell 94 GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase 95 Kombinasjon av GPS/Treghet 96 GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic)...nøyaktighet H6 <tall> Nøyaktighet. Kvalitet-nøyaktighet. Nøyaktigheten angis i cm som den nøyaktighet dataregistreringen forutsettes å ha. (Nøyaktighetskrav for kartserier f.eks.). Med nøyaktighet menes punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer (a). Merknad: NØYAKTIGHET bør ikke knyttes opp mot nøyaktighetskrav til kartserier Eksempel :..KVALITET Digitalisert fra papirkopi med nøyaktighet +/- 15 meter, dvs. målestokk 1:

25 Tabellreferanser Tabell 3-1 Leveransetyper... 4 Tabell 3-2 til organisering av kartfiler... 5 Tabell 3-3 til navnesyntaks på SOSI-filer... 6 Tabell 3-4 Eksempel på navnesyntaks for SOSI-filer... 6 Tabell 3-5 Eksempel på navnesyntaks for egenskapsfiler... 6 Tabell 3-6 Eksempel på navnesyntaks for slettelister... 7 Tabell 3-7 Felt for metadata om leveransen... 7 Tabell 3-8 Felt for metadata om filer i en leveranse... 8 Tabell 3-9 Sjekkliste ved eksport av data fra Naturbase... 9 Tabell 4-1 til geometri og topologi for SOSI-filer Tabell 4-2 til SOSI-hode Tabell 4-3 til objekttyper Tabell 4-4 Objekttyper for kartlagte friluftslivsområder Tabell 4-5 til kvalitetsinformasjon Tabell 4-6 til datafangstdato Tabell 4-7 til ID-håndtering for nye kartobjekt til Naturbase Tabell 4-8 til ID-håndtering for revidert geometri på eksisterende kartobjekt i Naturbase Tabell 5-1 til egenskapsdata for kartlagte friluftsområder Tabell 5-2 til ID-håndtering i egenskapsfiler for kartlagte friluftsområder Tabell 5-3 til datafeltene i egenskapsfila for kartlagte friluftsområder

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014

Leveranseinstruks. Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 7. april 2014 Leveranseinstruks Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 7. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2.

Detaljer

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 31. mars 2017

Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase. Versjon 31. mars 2017 Kartlagte friluftslivsområder til Naturbase Versjon 31. mars 2017 I hold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 2 2. Generelt om rutiner

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014

Leveranseinstruks. For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase. Versjon 27. mars 2014 Leveranseinstruks For leveranse av verneområder til datasett Naturvernområder i Naturbase Versjon 27. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Naturtypedata til Naturbase. Versjon oktober 2016

Naturtypedata til Naturbase. Versjon oktober 2016 Leveranseinstruks Naturtypedata til Naturbase Versjon oktober 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 4 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Leveranseinstruks. Naturtypedata til Naturbase. Versjon 12. mai 2014

Leveranseinstruks. Naturtypedata til Naturbase. Versjon 12. mai 2014 Leveranseinstruks Naturtypedata til Naturbase Versjon 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 3 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 4 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Systematisering av data om grunnundersøkelser - tilpasset innleggelse i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NADAG-modellen er basert på SOSI-standarden for Geotekniske undersøkelser. I ett

Detaljer

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak Kvalitetskontroll av SOSI-filer Med programvaren Fysak Innhold 1. Prosedyrer ved kontroll av geometri på SOSI-filer i Fysak... 3 1.1 Datasett i Naturbase... 3 1.2 Innstillinger FYSAK... 3 1.2.1 Kommandofiler

Detaljer

Forvaltning av naturdata i miljøvernavdelingen

Forvaltning av naturdata i miljøvernavdelingen Forvaltning av naturdata i miljøvernavdelingen Naturtyper, utvalgte naturtyper, fremmede arter og prioriterte arter 05.06.2013 Helsfyr, Oslo Karoline Bredland Hva gjør Fylkesmannen? Vi kartlegger naturtyper

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 4 av SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase. 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen

Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase. 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen Prosjekt «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner for Naturbase 5. November 2013 Terje Krogh Miljødataseksjonen Artsdata i Naturbase Prosjektet «Nye kvalitetssikrings- og importrutiner i Naturbase» Spørsmål

Detaljer

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NOTAT Til: Dataeiere Fra: NGU Arkiv: NADAG Dato: 17. januar 2017 Systematisering og levering av geotekniske data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) 1 Innledning Nasjonal database for

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen.

Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. AR5 metadata: Hvert objekt i AR5 har såkalt metadata. Metadata er informasjon om informasjonen. Det kan være opplysninger om hvilken metode som er brukt i kartlegginga, hvilken nøyaktighet stedfestinga

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Dersom dataene skal kunne legges inn i Naturbase må metodikken i DN håndbok 13 og 19 følges. Håndbøkene finnes på DNs hjemmeside (www.dirnat.no).

Dersom dataene skal kunne legges inn i Naturbase må metodikken i DN håndbok 13 og 19 følges. Håndbøkene finnes på DNs hjemmeside (www.dirnat.no). Retningslinjer for: Innsending av naturtypedata og artsdata til Naturbase, Artsobservasjoner og andre databaser som er tilgjengelige gjennom Artskart (06.03.2009 oppdatert 03.06.2011) 1 Naturtypedata etter

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-Ledning Vedlegg 1 Side 1 av 23 Vedlegg 1 Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

Bruk av Naturbase. Nasjonalparkkonferansen Seniorrådgiver Pål Theodorsen, Miljødirektoratet

Bruk av Naturbase. Nasjonalparkkonferansen Seniorrådgiver Pål Theodorsen, Miljødirektoratet Bruk av Naturbase Nasjonalparkkonferansen 6.11.2013 Seniorrådgiver Pål Theodorsen, Miljødirektoratet Kunnskapsbasert forvaltning - kunnskapsgrunnlaget Naturmangfoldloven 8 (kunnskapsgrunnlaget): Offentlige

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Oppstartsseminar, Stavanger 8. september 2016 Gudrun Hagen Kunnskapsgrunnlag «Det som ikke er dokumentert, eksisterer ikke politisk!» Paul F. Eagles (IUCN)

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Oppstartsmøte - kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Presentasjon av prosjektet

Oppstartsmøte - kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Presentasjon av prosjektet Oppstartsmøte - kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Presentasjon av prosjektet Nasjonal satsing Mål om at flest mulig kommuner i hele landet har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

Vedlegg 1: Behovsanalyse - Fagsystem for verneområder Innhold

Vedlegg 1: Behovsanalyse - Fagsystem for verneområder Innhold Vedlegg 1: Behovsanalyse - Fagsystem for verneområder Innhold Behovsanalyse: Fagsystem for verneområder... 1 1. Om systemet... 2 1.1. Målsetting... 2 1.2. Aktører og brukere av systemet... 2 1.3. Begrepsavklaring...

Detaljer

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør

Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser. Ingunn Limstrand, sjefingeniør Smarte løsninger for data INN fra felt til databaser Ingunn Limstrand, sjefingeniør Miljødirektoratets rolle Skaffer og formidler miljøinformasjon Utfører og iverksetter forvaltningsmyndighet Styrer og

Detaljer

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler:

Listefil for definisjonsfiler: C:\Program Files\SOSI-kontroll\Def\sosi\DEF_PLAN.41 Benyttede definisjonsfiler: SOSI-kontroll versjon 4.D11 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: H:\Vingen\data\SOSI\REGPLAN_677.SOS Størrelse: 7196 tegn Sist oppdatert: 29-11-26 11:54:28 Kontrollert: 29-11-26 11:54 Tester

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Metodikken Veileder

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db (versjon 3.4-01.08.2002) Dette dokumentet er ment å gi en liten innføring i hva Arealis_db er, og hva den kan brukes til. Hensikten med dette dokumentet er ikke

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum. Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum. Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bærum Inger Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i kommunen

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

Produktspesifikasjon Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Produktspesifikasjon Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg...

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU23 Hol laser 2012 Kommunenr.: 0620 og 1232 Kommune: Hol og Eidfjord Fylke: Buskerud og Hordaland Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. DATAFANGST MED FLYBÅREN

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD.

C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\DEF_PRS_Regplanforslag_431.431. Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\produktspes\..\sosi\std\SOSISTD. SOSI-kontroll versjon 4.3D Dato: 21.02.2012 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: Størrelse: Reguleringsplan Nedre Topp 15851 tegn Sist oppdatert: 2012-4-25 13:30:28 Kontrollert: 2012-04-25

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: 13/02974 Kommunenr.: 1828 og 1836 Kommune: Nesna og Rødøy Fylke: Nordland Side 1 av 7 1. INNLEDNING... 3 2. GRUNNLAG... 4 3. GEOREFERERING AV PLANKART... 5 3.1

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

Testkonstruksjon FKB 4.01

Testkonstruksjon FKB 4.01 Testkonstruksjon FKB 4.01 - Trondheim Lars Mardal, Statens kartverk Innhold Klargjøring av begreper Gjennomføring av kontrollen Resultat fra kontrollen Oppsummering vegen videre Kartet er en forenkling

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

FLOMSONER - Oversikt over eksporterte objekttyper og deres lagringsstruktur avhengig av eksportformat

FLOMSONER - Oversikt over eksporterte objekttyper og deres lagringsstruktur avhengig av eksportformat FLOMSONER - Oversikt over eksporterte objekttyper og deres lagringsstruktur avhengig av eksportformat Objekttyper - Filnavn - Kartlag 19.02.2016 FILNAVN OBJEKTTYPE GEOMETRI SOSI (.sos) / QUADRI (.gdd)

Detaljer

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger

Vedlegg 3. Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Vedlegg 3 Kravspesifikasjon til terrengmodellmålinger Dokumentets dato 2012.10.31 [Skriv inn tekst] Side 1 Innhold 1. Kravspesifikasjon - Terrengmodellmålinger... 3 2. Bestillingsalternativ:... 3 2.1.

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Naturbase 4 Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Hva Naturbase er Naturbase er et fagdatasystem som eies av DN. Dagens versjon er Naturbase 3. Gjennom Naturbase 3 forvaltes følgende

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap

Ajourhold av Ar5. Oppgave-oversikt. Norsk institutt for Skog og landskap Ajourhold av Ar5 Øvingsoppgaver for GIS/LINE Norsk institutt for Skog og landskap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberedelse til ajourføring Hva skal vi gjøre? Gjøre klart et nytt GIS/LINE-prosjekt for AR5-ajourhold

Detaljer

Øvingsoppgaver for WinMap

Øvingsoppgaver for WinMap Ajourhold av FKB-AR5 4.5 Øvingsoppgaver for WinMap Oppgave-oversikt Oppgave 1: Forberede ajourføring av AR5 fra din egen kommune Opprette WinMap-prosjekt Sette innstillinger for AR5-ajourføring Ta inn

Detaljer

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2011 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn Produktspesifikasjon: Forurenset grunn versjon 20141201 - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1 Definisjoner

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHVA34 Søgne FKB-Laser 10 Kommunenr.: 1018 Kommune: Søgne Fylke: Vest-Agder Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. DATAFANGST MED FLYBÅREN LASER OG GENERERING AV HØYDEKURVER...

Detaljer

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer:

HARSTAD Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev. For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1903 - HARSTAD 42 47 Utskriftsdato/klokkeslett: 15.01.2016 kl. 10:07 Produsert av: Roger Berge - 1903 Attestert

Detaljer

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.42. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00

C:\SOSI-kontroll\Def\sosi\std\KODER.42. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00. Sist Oppdatert: :00:00 SOSI-kontroll versjon 4.3A Dato: 8/2-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: N:\51\36\513653\4 Resultatdokumenter\42 Tegninger\GIS\513653-F-P-21-14.sos Størrelse: 653 tegn Sist oppdatert:

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

Nasjonal Database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg

Nasjonal Database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Nasjonal Database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Brukerveiledning ND Rev. 03 Oktober 2017 Praktiske forhold Web-adresse: https://www.klassifikasjonssystemet.no Forespørsel om leser- eller

Detaljer

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema

Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Veileder ArcPad innsjekk gammel feltsamlerskjema Filene som skal sjekkes inn må hete henholdsvis kmbf (flater), kmbl (linjer), kmbp (punkter) Det er ikke nødvendig å ha med alle tre geometritypene, for

Detaljer

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper versjon 20170601 Snøscootere på Svalbard. Foto: Reidar Hindrum SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-2011 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data

SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-2011 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: K:\O P P D R A G\2151-22\2182 Mikjelsgarden eigedom AS - reg.plan 33-3 Valland\2182 Valland - GRODALSÅSEN\Søknad

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Innhold Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5... 1 1 Innledning... 1 1.1 Fotogrammetrisk ajourhold... 1 1.1.1 Objekttypen Veglenke... 1 1.1.2 Egenskapen Typeveg... 4 1.2 Krav

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Nasjonal satsing Ønske om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen og i det generelle

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 2 til kravspesifikasjon AUTENTISERING OG TILGANGSKONTROLL

VEDLEGG. Vedlegg 2 til kravspesifikasjon AUTENTISERING OG TILGANGSKONTROLL VEDLEGG Vedlegg 2 til kravspesifikasjon AUTENTISERING OG TILGANGSKONTROLL Innhold Vedlegg 2 til kravspesifikasjon: Autentisering og tilgangskontroll 1. Bakgrunn... 2 2. Autentisering... 2 3. Tilgangskontroll

Detaljer

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund versjon 2.5 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Referanser...

Detaljer

C:\Documents and Settings\Hilde\Skrivebord\Sosi\12.SOS Størrelse: tegn Sist oppdatert: :58:18 Kontrollert: :58

C:\Documents and Settings\Hilde\Skrivebord\Sosi\12.SOS Størrelse: tegn Sist oppdatert: :58:18 Kontrollert: :58 SOSI-kontroll versjon 4.3B Dato: 15/3-211 Program for kvalitetskontroll av SOSI-data Filnavn: C:\Documents and Settings\Hilde\Skrivebord\Sosi\12.SOS Størrelse: 1435 tegn Sist oppdatert: 211-7-7 8:58:18

Detaljer

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Brukerveiledning ND Rev 02 Mai 2014 Praktiske forhold Web-adresse: https://www.klassifikasjonssystemet.no Forespørsel om leser- eller registeringsrettigheter

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK

AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 i QMS FOR FYSAK Kokebok versjon 2016-03-02 Kristin Holm Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD 1. FORBEREDELSER...3 2. INNSTILLINGER...4 3. UTTREKK AV FRA QMS...5 3.1 START

Detaljer

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Datum og projeksjoner (UTM/NTM, NN2000) Transformasjoner Metadata/koding av data Asbjørn Eilefsen Statens vegvesen Geodata Region sør Datum og projeksjoner

Detaljer

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4. Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.5 ---------------- Del 1 (kapittel 1-4) ligger i eget dokument

Detaljer

Digitalisering av friluftsområder i Nordland

Digitalisering av friluftsområder i Nordland Digitalisering av friluftsområder i Nordland BRUKERVEILEDNING FOR: FYLKESKOMMUNEN I NORDLAND LEVERT AV: Asplan Viak Internet AS 5. november 2013 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Fylkeskommunen i Nordland

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2017-03-01 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART

Detaljer

Produktspesifikasjon Kartlagte friluftlivsområder

Produktspesifikasjon Kartlagte friluftlivsområder SOSI Del 3 Produktspesifikasjon versjon 1.0 2014 Produktnavn: Produktspesifikasjon for Kartlagte friluftlivso Produktspesifikasjon Kartlagte friluftlivso Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk

Detaljer