Fra snippen og opp og litt til...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra snippen og opp og litt til..."

Transkript

1 Fra snippen og opp og litt til... Informasjon om seminaret Bakgrunn og kontaktopplysninger Forelesere Se side 2 Fagprogram alle dager Se side 3 Sammendrag side 4-7 Trondheim mars 2013 Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og annet helsepersonell MuskelkSkjelett Prisen 2013 Les om MuskelkSkjelett Prisen Se side 8 Manuellterapeutenes Servicekontor

2 Arrangør Manuellterapeutenes Servicekontor Seminarkomité Øyvind Segtnan Gro Camilla Riis Agnes C. Mordt Morten A. Romslo Anne Guri Sklet (teknisk ansvarlig) Teknisk arrangør Gyro Conference Boks 14, 2601 Lillehammer Seminarhotell Clarion Hotell & Congress Brattørkaia 1, 7010 Trondheim Telefonnr.: E-post: Velkommen til fagseminar! Er gevinsten ved manipulasjon av nakke stor nok i forhold til risikoen? Årets seminar tar for seg manipulasjon som behandling av mekanisk betingede smerter i cervikalcolumna, med hovedvekt på øvre cervikal. Manipulasjon som behandlingsform ved lidelser i cervikalcolumna har lange tradisjoner i de fleste vestlige land. Det siste tiåret har imidlertid sterke fagmiljø innen manuellterapi og legevitenskap stilt spørsmål om gevinsten av behandlingen står i forhold til risikoen. Denne problemstillingen blir grundig belyst. Ny kunnskap om hvordan vi kan vurdere risiko for cervikal arteriell dysfunksjon på en god måte blir presentert. Daglig undersøker og behandler vi plager som kan relateres til øvre cervikal. De premanipulative testene og behandlingen vi bruker, vil bli satt under «lupen». Vi vil også sette fokus på pasient-terapeutrollen og tankeprosesser (over snippen!) relatert til dette. Fem fagprofesjoner er representert på årets seminar, så alt ligger til rette for at vi skal få et interessant tverrfaglig arrangement både faglig og sosialt. Vi håper seminaret blir en arena der man kan diskutere fritt faglige utfordringer som hverdagen byr på, samtidig som vi kan bygge relasjoner og pleie kontakter med mange gode kolleger. Et must for alle! Hilsen Seminarkomiteen Forelesere Alan Taylor. Manuellterapeut, Msc. Lærer ved The University of Nottingham, England. Mario Millan. Lege. Generaldirektør for Institut Franco-Européen de Chiropratique Truls Straume-Næsheim. Lege, Phd. Har arbeidet ved ved Senter for idrettsskadeforskning. Arbeider nå bl.a. ved ortopedisk avdeling ved Universitetssykehuset i Akershus. Bertel Rune Kaale. Manuellterapeut, Phd. Arbeider ved Firda Fysikalsk-Medisinske Senter. Henrik Wulff Christensen. Lege og kiropraktor, Phd. Direktør/forskningsleder Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, NIKKB. Nils E. Haugen. Psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi. Haugen Psykologtjeneste og Coaching i Oslo. Elisabeth Heggem Julsvoll. Manuellterapeut, arbeider ved Hans & Olaf i Oslo. Jana Rydland. Overlege ved nevroradiologisk avdeling St Olavs Hospital. 2 Stein Helge Glad Nordahl. Lege, dr. med, spesialist i otorhinolaryngologi og hode-, hals- og kirurgi. Leder av Balanselaboratorium og kompetansesenter ved Haukeland universitetssykehus. Arbeider også ved Fana Medisinske Senter. Tor Inge Andersen. Manuellterapeut. Trondheim Fysikalske Institutt. Også tilknyttet Nasjonalt senter for spinale lidelser, Smertesenteret, St Olavs Hospital. Steinar Madsen. Lege. Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

3 Program: Fra snippen og opp Fredag 8. mars 2013 Tidspunkt Foreleser Tittel Seminarkomiteen. Åpning av seminaret Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Nina Tangnæs Grønvold Alan Taylor Cervical arterial dysfunction: beyond vertebrobasilar insufficiency and manipulation KAFFE Besøk utstillere Mario Millan Pain and cervical manipulation clinical implications Taylor/Millan Spørsmål til foredragsholderne LUNCH Alan Taylor The cervical spine - Risk assessment and rehabilitation: Guidance for safe and effective clinical practice Henrik Wulff Christensen Bør cervikalcolumna manipuleres? KAFFE Besøke utstillere Henrik Wulff Christensen Er behandling av cervikalcolumna farlig? Elisabeth Heggem Julsvoll Klinisk undersøkelse ved kjeveleddssyndrom Spørsmål Bidragsytere Bidrag til Muskel & Skjelett Prisen Felles vorspiel med utstillerne Akevittkurs (sosialt arrangement) Pub-kveld på Restauranthuset Carl Johan (sosial arrangement) Lørdag 9. mars Tor Inge Andersen Refleksjon fra første dag Jana Rydland Bildediagnostikk ved halskardissekjoner Stein Helge Glad Nordahl Svimmelhet kort innføring i ulike typer svimmelhet KAFFE Besøke utstillere Stein Helge Glad Nordahl Diagnostisering av svimmelhet screening av alvorlig patologi Truls Straume-Næsheim Hodeskader retningslinjer for rehabilitering Spørsmål/diskusjon Priskomiteen Utdeling av Muskel & Skjelett Prisen LUNCH Bertel Rune Kaale Klinisk funksjonstesting av øvre cervikal columna og funksjonsrøngen av cervikal columna vårt grunnlag for manuell behandling Erik Rødevand Strukturelle endringer på nakkeledd hos en revmatiker - effekt av medikamentell behandling KAFFE Besøke utstillere Work shop x 2 1. Jørn Bjørnaas 2. Bertel Rune Kaale 3. Jostein Ellingsen 4. Stein Helge Glad Nordahl Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening Festmiddag (sosialt arrangement) 1. Er diagnostisk ultralyd for arteria carotis og arteria vertebralis til hjelp i en manuellterapipraksis? 2. Kliniske testing av øvre cervical + gruppearbeid 3. Manipulasjon øvre cervical 4. Screening av en pasient med svimmelhet Søndag 10. mars Nils E. Haugen Den vanskelige pasienten Nils E. Haugen Behandleren hvordan unngå å bli den nyttige idiot? Om motivasjon til livsstilsendring Kaffe, utsjekking Steinar Madsen, Statens legemiddelverk Avslutning Tverrfaglig seminar, Trondheim mars 2013 Det medisinske hjørnet: Birvirkninger av kolesterolsenkende me-disiner D-vitaminmangel hos innvandrere Er kombinasjon av Ibux og Paracet uheldig? Er Voltaren uheldig etter operative inngrep? Det tas forbehold om endringer i programmet

4 Alan Taylor: Cervical arterial dysfunction: Beyond vertebrobasilar insufficiency and manipulation This lecture describes the journey of discovery from vertebrobasilar insufficiency (VBI) to cervical arterial dysfunction (CAD). It shows how standard practice (at the time) was challenged as the evidence base allowed us to understand more about the workings of the vascular system. The talk is an illustration of how unfolding evidence can be used to change thinking and clinical practice within manual therapy. It is an example of clinical practice informing research and research informing clinical practice. The fascinating journey of discovery began with a simple (lower limb) case study (1997) and ended with the IFOMPT Guidance for screening of the cervical spine (2012). Alan Taylor: The Cervical Spine Risk Assessment and Rehabilitation. Guidance for safe and effective clinical practice This lecture is a clinician s guide to cervical spine risk assessment with specific reference to the recent IFOMPT Guidance for screening of the cervical spine (2012). The key areas covered include: Cervical arterial dysfunction Out with the old (VBI), in with the new (CAD) Pain as a presentation of CAD Pattern recognition and risk assessment for clinicians International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists cervical spine screening document (Oct 2012); Key points - made simple! Subjective examination guidance for clinicians Objective examination guidance for clinicians Dizziness = Danger? Or direction for treatment? Rehabilitation of the cervical spine Guidance for clinicians Mario Millan: Pain and spinal manipulation - clinical implications Chiropractors, physiotherapists, osteopaths and some physicians work all day with patients who have pain. Spinal manipulative therapy (SMT) is often applied with seemingly good results, but how does it work indeed, does it work at all? It is important to understand the basic neurological mechanisms surrounding local pain relief, supra-spinal pain relief, and other reactions than the purely spinal dysfunction improvements that manual therapist are most known to achieve. This presentation will center on the effects that SMT seem to have on the peripheral and central nervous system, exploring the neurological mechanisms. After a brief summary of the anatomical and physiological background on pain we explore some theories in relation to how SMT may affect pain and the evidence available in the scientific literature. For this purpose, the results from a systematic critical literature review will be presented, in which results from experimental studies are scrutinized. The findings in this review can perhaps be considered windows into the future of the everyday clinical practice. Henrik Wulff Christensen: Bør cervikalcolumna manipuleres? 4 Yes. It is well documented that manipulation can be endorsed as one of several treatments for neck pain. However, there are several other modalities that can be used when it comes to treatment of neck pain: drugs, exercise, acupuncture and mobilization as well. In a clinical setting the use of only one modality for one specific condition is not practical. A clinical decision of the appropriate choice of modality is a challenge facing all clinicians, when patients approach us with a clinical condition/symptom. Manipulation is a physical modality with possible side effects as other modalities used for treating pain conditions in the musculoskeletal system.

5 Henrik Wulff Christensen: Er behandling av cervikalcolumna farlig? Neck pain is a common and costly complaint. A variety of treatments exist, including cervical spinal manipulation, which has been demonstrated to be an effective therapy. However, as with all intervention, such as non-steroidal anti-inflammatory drugs, cervical spinal manipulation is not without side effects. The prevalence of the side effects of manipulation, benign and serious will be outlined. It will be discussed if side effects of manual procedures are sufficient described and documented from an scientific perspective. Is it a scientific or professional discussion? Elisabeth Heggem Julsvoll: Klinisk undersøkelse ved temporomandibular disorders (TMD) Ved klassifisering av kjeveleddsdysfunksjon benyttes «Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders - RDC/TMD», introdusert i 1992 av S. Dworkin og L. LeResche. RDC / TMD er et to-akset standardisert diagnosesystem, som inndeler TMD ut fra tegn og symptomer i fysiske (Akse I) og psykososiale tilstander (Akse II). Den kliniske undersøkelsen bygger på inndeling av diagnoser i Akse I: Gruppe I a. Myofascial smerte uten begrenset åpning b. Myofascial smerte med begrenset åpning Gruppe II a. Discus forskyvning med reduksjon b. Discus forskyvning uten reduksjon med begrenset åpning c. Discus forskyvning uten reduksjon uten begrenset åpning Gruppe III a. Artralgi b. Osteoartritt c. Osteoartrose Rekkefølgen av testene følger praktisk gjennomføring fra sittende til ryggliggende: 1. Fingertest 2. Deviasjonstest 3. Ekstraoral leddtest 4. Spateltest 5. Leddlyd 6. Aktive bevegelser: Gape, lukke, protrusjon, retrusjon og laterusjon 7. Isometrisk test 8. Traksjon - Kompresjon - Glidning 9. Nevrologisk orienterende prøver 10. Palpasjon 5

6 Jana Rydland: Bildediagnostikk ved halskardissekjoner Halskardissekjoner kan utredes med flere bildediagnostiske modaliteter og valg av disse er ofte avhengig av lokal tilgjengelighet og ekspertise. CT angiografi er av enkelte eksperter ansett som den beste metode pga av at den er ikke invasiv, enkel og rask. Alternativt brukes MR angiografi supplert med aksiale snitt gjennom halskar- best med undertrykking av omgivende fettvev. Ultralyd kombinert med doppler kan gi mistanke om kardisseksjon, men denne metoden har klare begrensninger på grunn av manglende oversikt i forløpet av vertebralis arteriene gjennom foramina transversalia i cervical columna og begrenset visualisering av a. carotis interna ovenfor angulus mandibulæ. Digital substaksjonsangigrafi (DSA) regnes fortsatt som gullstandard for påvisning av kardisseksjon, men på grunn av at den er invasiv brukes denne metoden bare i tvilstilfeller. Ved påvisning av dissekjon i et halskar, spesielt i traumatilfeller, er det viktig å undersøke nøye alle gjenværende store halskar da karskadene ofte er multiple. Sekundære ischemiske lesjoner i hjernen påvises best med MRundersøkelse av cerebrum. I sjeldne tilfeller kan en intradural kardisseksjon være ledsaget med subrachnoidal blødning eller blødning i spinalkanalen. Stein Helge Glad Nordahl: Svimmelhet kort innføring i ulike typer svimmelhet En gjennomgang av de vanligste årsakene til svimmelhet vil bli fremlagt. 45 % skyldes som regel otologisk / vestibulær sykdom/skade (for eksempel BPPV, Vetsibulær neuronitt). Andre årsaker kan være okulær sykdom, nevrologisk sykdom (MS, apoplexia, migrene, Akutsticus nevrinomer mv.), cervikal genese, hematologisk sykdom, kardiovaskulær sykdom (hjerterytme, ortostatisk hypotensjon, mv), endokrin sykdom (hypotyreose, diabetes), autoimmun sykdom, infeksjon eller årsaken kan være delvis eller helt psykogent betinget. Stein Helge Glad Nordahl: Diagnostisering av svimmelhet, screening av alvorlig patologi Anamnese: En grundig og strukturert sykehistorie er avgjørende for å kartlegge om det dreier seg om en kraftig normalreaksjon på et ytre stimulus, eller sykdom/skade. Klinisk status: Vanlig organstatus med eventuelt BT-måling. Hematologiske/serologiske prøver må og styres av anamnesen (for eksempel Hb, Borellia status, Thyroidea status, glc belasning mv.). Spesielle tester for nakken vil bli diskutert. Otonevrologisk status: Orienterende hjernenervestatus, dysdiadokokinesi tester, Romberg / skjerpet Romberg, HIT (hode impuls test), okulær følgetest, Romberg, Hallpikes manøver, Observasjon av nystagmus type og styrke med Bartels briller, VOG, VNG eller ENG, gange- vending på gulv, eventuelt steptest. Supplerende undersøkelser i regi av spesialisthelsetjenesten: ØNH lege og audiologi, Otonevrologi: Kalorisk test med vann eller luft (minimum varmt). Andre aktuelle organsystemer: Hjerte status (for eksempel 24 timers EKG/BT måling), nevrologisk status, øye status mv.). Billeddiagnostikk. MR er aktuelt ved uklar diagnose, eller langtrukket forløp 6 Behandling: Diagnoseavhengig. Raskest mulig mobilisering med egenøvelser, eventuelt rehabiliteringsøvelser er viktig. Ved BPPV skal reponeringsmanøver gjennomføres. Medikamentell behandling er sjeldent indisert ut over eventuell i akutt fasen. Kirurgisk intervensjon er sjeldent indisert. Oppfølging: Avhengig av diagnose, forløp og behandlingstype. Generelt anbefales kortest mulig sykemedingsperiode. Manuell terapeuter og fysioterapeuter med rehabiliteringserfaring kan med fordel delta i behandlingen ved langtrukket forløp. Pasienten bør informeres om selvhjelpspakken som ligger på

7 Truls M. Straume-Næsheim: Hodeskader Retningslinjer for rehabilitering Det store grosset av hodeskader innen idretten og forsåvidt også i hverdagen er av den milde sorten som klassifiseres inn under hjernerystelse. I en idrett som fotball som er ca 20% av alle skader hodeskader. I løpet av livet så har % av alle svensker hatt en hodeskade av en eller annen form og det er ingen grunn til å tro at nordmenn er anderledes. De aller fleste av disse er hjernerystelser og per definisjon så er symptomene forbigående, men man ser at 2-3 % får varige plager utover 1 uke og opptil 1-2 år. Håndteringen av hodeskader kan summeres opp i følgende punkter: 1) Hjelm beskytter ikke mot hjernerystelse, men mot mer alvorlige hodeskader. 2) Erkjenne at man faktisk har hatt en hjernerystelse. Fire av fem gjør ikke det, og fortsetter aktiviteten med økt risiko for nye skader (og da ikke bare av hodet). 3) Hjernerystelse er ikke det samme som bevisstløshet. Hjernerystelse er en forbigående påvirkning av globale hjernefunksjoner forårsaket av et traume. Dette kan inkludere bevisstløshet, men er ikke obligat. 4) De mest typiske plagene er hodepine, amnesi, og forstyrret balanse og disse funksjonene bør testes etter en mindre hodetraume. 5) Hvis man er i tvil - gi utøveren/pasienten en hvil. Tas ut av spill, aktivitet til symptomfrihet. 6) Rehabiliteringen skal skje trinnvis. Først hvile til symptomfrihet, deretter lett aerob aktivitet før videre tilbakeføring til hverdagen/idretten. For idrettsutøvere så skal de ha deltatt i full trening uten symptomer før de godkjennes for kamp. Hvis symptomer så går man tilbake til det nivået man var symptomfri. 7) Kroniske tilfeller krever tverrfaglig tilnærming og evt. utredning. Aktuelle yrkesgrupper kan være nevrolog, fysioterapeut, manuellterapeut/kiropraktor, psykolog etc. Nøkkelordene er tålmodighet og mestring. Bertel Rune Kaale: Manipulasjon som behandlingsform i øvre cervical columna klinikk og radiologi Ved manipulasjon i cervical columna er det svært viktig blant anna å teste for stabilitet/instabilitet. Kliniske og radiologiske metodar er avgjerande for å kome fram til riktig diagnose. Diagnose dannar grunnlag for val av behandlingsmetodar. Det er viktig at manuellterapeutar deltek aktiv i bruk av dei ulike radiologiske metodar, samt gjennomgår dei radiologiske funna på CD-rom sett i høve til eigne diagnostiske og behandlingsmessige behov. Kort gjennomgang av AAS atlanto axial subluksering, LAAS- lateral atlanto axial subluksering, RAAS rotasjons atlanto axial subluksering, SAS subaxial subluksering, VS vertikal subluksering. Bruk av diagnosar innan ICD-10, ISO sertifisering av metodar. Klinikk før radiologi Så presise kliniske funn som mulig bør danne grunnlag for val av radiologiske metodar, samt vurdering av radiologiske resultat i etterkant. Dess meir presise kliniske formuleringar, di lettare er det og vere presis i val av radiologiske metodar, samt at vi får ei meir presis og målretta vurdering av dei radiologiske resultata. Steinar Madsen: Det medisinske hjørnet a. Bivirkninger av kolesterolsenkende medisiner. Det er om lag personer som bruker kolesterolsenkende medisiner i Norge, hovedsaklig legemidler i gruppen statiner. De mest brukte statinene er atorvastatin og simvastatin. Statiner regnes som relativt sikre legemidler med en forholdsvis lav forekomst av alvorlige bivirkninger. En forholdsvis vanlig bivirkning er muskelsmerter og muskelstivhet. Ved nøye utspørring kan det være opptil 10 % av pasientene som angir at de har slike plager. Det er viktig for manuellterapeuter å være klar over dette, da det kan ha betydning både for diagnose og behandling. b. D-vitaminmangel hos innvandrere Lave nivåer av D-vitamin er forholdsvis vanlig i Norge, både hos nordmenn og i enda større grad hos innvandrere. Helsemyndighetene gir derfor råd om at alle som bor i Norge bør ha et tilskudd av D-vitamin, for eksempel i form av en skje tran daglig. En amerikansk studie viste at hos eldre varierte nivået av D-vitamin med årstidene, lavest om vinteren og høyest om sommeren, samtidig som nivået var lavere hos dem som bodde nord i USA. Lavt vitamin D-nivå ga økt forekomst av hoftebrudd, hjerteinfarkt, kreft eller død. Norge anbefales et nivå av D-vitamin på minst 50 nmol/l. 7

8 c. Er kombinasjonen Ibux og Paracet uheldig? Ibuprofen (Ibux m. fl.) og paracetamol (Paracet m. fl.) kan være en god kombinasjon ved smerter fordi de virker på litt ulike måter og derfor kan forsterke virkningen av hverandre. Paracetamol alene regnes likevel som første valg ved smerter fordi risikoen for bivirkninger er svært lav ved riktig bruk. Dersom en pasient har så sterke eller langvarige smerter at de ikke får god nok effekt av paracetamol alene kan man forsøke kombinasjoner med andre legemidler slik som ibuprofen eller diklofenak (Voltaren). Disse legemidlene har noe flere bivirkninger enn paracetamol. Hos enkelte pasienter kan de utløse magesår og mageblødninger. Noen pasienter kombinerer også kombinerer også reseptfri ibuprofen og diklofenak uten å være klar over at disse legemidlene har samme virkningsmekanisme. Denne kombinasjonen gir ytterligere økt risiko for magesår og mageblødninger. Alle pasienter som har langvarige smerteproblemer bør gå til legen for å få råd om riktig behandling d. Manuellterapeutenes Er Voltaren uheldig etter operative inngrep? Voltaren Serviceorganisasjon (diklofenak) Manuellterapeutenes hører til gruppen av legemidler som kalles NSAIDs. Andre legemidler i denne gruppen er ibuprofen og Serviceorganisasjon naproksen. En undergruppe av disse legemidlene er såkalte COX-2-hemmere som celekoksib (Celebra) og etorikoksib (Arcoxia). Det har lenge vært debattert om NSAIDs har en positiv eller negativ innflytelse på sårtilheling. Når det gjelder de eldre NSAIDs-midlene (diklofenak, ibuprofen og naproksen) synes de å ha en nøytral effekt, mens de nyere midlene (celekoksib og etorikoksib) kan ha en negativ effekt. På den annen side vil riktig bruk av smertestillende føre til raskere mobilisering av pasienten, noe som vil motvirke alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse, liggesår og blodpropp. Rask mobilisering er svært viktig. Manuellterapeutenes Serviceorganisasjon uskel Skjele Prisen 2010 Introduksjonspris Muskel Skjele Prisen 2010 Introduksjonspris * 995,- * 995,- Norsk manuellterapis forskningspris Norsk manuellterapis Ring forskningspris Muskel Skjelettprisen Delt ut på manuellterapeutenes tverrfaglige for bestilling seminar Ring Delt i ut Oslo på manuellterapeutenes mars 2010 tverrfaglige for bestilling seminar i Oslo mars 2010 Muskel Skjele Prisen 2010 Introduksjonspris 995,- kr * Muskel Skjelettprisen kr er norsk manuellterapis forskningspris. Den Norsk er på manuellterapis kroner og forskningspris er i 2012 gjort mulig gjennom bidrag fra våre Tildeles: Ring sponsorer. I år har følgende bidrag kommet inn: Delt ut Tildeles: på manuellterapeutenes tverrfaglige for bestilling seminar i Oslo mars 2010 Monica Unsgaard-Tøndel: Deep abdominal muscle activation and clinical outcome after kr. exercises for patients with low back pain Britt Stuge: Sammenhengen mellom bekkenleddssmerter Tildeles: og funksjon av bekkenbunnen 2 kasus kontroll 3D ultralydstudier Prisen er sponset av: 8 For priskomitéen For priskomitéen Sponsorer Nyhet - Trainer - Trainer Mini Mini For styret For styret Nyhet! Gunstige medlemsfordeler! Norsk Manuellterapeutforening og If har inngått en avtale som sikrer medlemmene ekstra gunstige gruppelivs- og sykelønnsforsikringer. Høres dette interessant ut? lanserer nå Trainer Mini, en rimelig For og priskomitéen mobil For styret Da tar du kontakt med Anne Hansen på telefon eller e-post or Redcord slyngetrening. lanserer nå Trainer Mini, en rimelig og mobil løsning for slyngetrening. Hun kjenner bransjen og kan gi deg mer informasjon og utarbeide et tilbud tilpasset dine behov. OPPHENGSLØSNING: Med Trainer Mini kan man trene effektivt reise, FLEKSIBEL inne eller OPPHENGSLØSNING: ute. Med Trainer Mini kan man trene effektivt hjemme, på reise, inne Nyhet eller ute. - Trainer Mini api / TerapiMaster skiftet navn 1. februar 2007 til Redcord AS ww.redcord.com Nordisk Terapi / TerapiMaster skiftet navn 1. februar 2007 til Redcord AS Les mer på Redcord lanserer nå Trainer Mini, en rimelig og mobil løsning for slyngetrening. * inkl. mva. Prisen er sponset av: Prisen er sponset av: FLEKSIBEL OPPHENGSLØSNING: Med Trainer Mini kan man trene effektivt hjemme, på reise, inne eller ute. Nordisk Terapi / TerapiMaster skiftet navn 1. februar 2007 til Redcord AS Les mer på * inkl. mva Manuellterapeutenes Servicekontor Epost: Nett:

Møter, kurs og seminarer se side 3. Nyhet! Gunstige medlemsfordeler!

Møter, kurs og seminarer se side 3. Nyhet! Gunstige medlemsfordeler! muskel skjelett Nummer 1/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Nyhet! Gunstige medlemsfordeler! Arteriedisseksjon etter nakkemanipulasjon Side 6

Detaljer

muskel Nakkemanipulasjon ikke mer risikabelt enn legebesøk side 8 Rapport fra Bone and Joint Decade: Manuellterapi anbefales ved nakkesmerter

muskel Nakkemanipulasjon ikke mer risikabelt enn legebesøk side 8 Rapport fra Bone and Joint Decade: Manuellterapi anbefales ved nakkesmerter muskel skjelett Nummer 2/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Mange spennende kurs for manuellterapeuter, se side 3 Servicekontoret får støtte til Helsenett-prosjekt Side 6-7 Muskel&Skjelett

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27 muskel skjelett Nummer 3/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Oslo kommune prioriterer barn og unge Side 8 Fem testklinikker trukket

Detaljer

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22 muskel skjelett Nummer 1/2009 24. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Side 12-15 Meld fra til NPE om skade Side 8 Manuellterapeuter må kunne undersøke

Detaljer

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17 muskel skjelett Nummer 4/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Regjeringen vil redusere refusjonstakstene, side 10 Fullt hus på NTNU Side 7 Fysisk eller bare psykisk? Manuellterapeuter

Detaljer

skjelett Forekomst av ryggvondt øker kraftig i ungdomsårene Møter, kurs og seminarer se side 3 Se side 13

skjelett Forekomst av ryggvondt øker kraftig i ungdomsårene Møter, kurs og seminarer se side 3 Se side 13 muskel skjelett Nummer 3/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Advokat med saker i kø Side 6 Kurs i manuellmedisinsk smertebehandling Side 11 Forekomst

Detaljer

muskel Helsenett reduserer prisene Uenige om retningslinjer for rygg Tverrfaglig seminar 7.-9. mars 2008, se midten

muskel Helsenett reduserer prisene Uenige om retningslinjer for rygg Tverrfaglig seminar 7.-9. mars 2008, se midten ifferences between asymptomatic subjects, h aura subjects and those with C1/2-related headache. Based on the previous findings of obinson (2004), in order to detect a 101 rotation with the cervical spine

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen muskel skjelett Nummer 2/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen 2007 til Even Lærum Side 8 Frisk

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Kandidat nummer: 125392 Antall ord: 9284 Manuellterapi teori: MANT 395 Masterprogram i helsefag Studieretning: Klinisk masterstudium

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9 muskel skjelett Nummer 3/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Kurs og seminarer, se side 3 Et gjennomarbeidet produkt Side 13 Seminar 2008: Differensialdiagnostikk et skritt videre

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Nordisk kongress Prekurs med O`Sullivan og Jones Har manuell terapi en plass i idrettsmedisinen? Referat: kollegabasert, Vetre hotell og Kvitfjell

Detaljer

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 17 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Gjennom de siste tiårene

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Møter, kurs og seminarer se side 3

Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2012 27. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Os odontoideum Side 16 Medikamenter minst effektive behandling Side 23 Muskel&Skjelett

Detaljer

muskel skjelett Forhandlingsordningen endres Manipulasjon myter og fakta Vasseljen og Evensen vant i Trondheim Møter, kurs og seminarer se side 3

muskel skjelett Forhandlingsordningen endres Manipulasjon myter og fakta Vasseljen og Evensen vant i Trondheim Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Autorisasjonssaken mot løsning. Side 7 Forhandlingsordningen endres Norsk Manuellterapeutforening

Detaljer

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6 muskel skjelett Nummer 1/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Klassifisering av rygglidelser Side 11-13 Ny definisjon av manuellterapeut Side 5-6 muskel skjelett Innhold Argusøyne

Detaljer

Nr 5/2015 Årgang 24. i Privat Praksis

Nr 5/2015 Årgang 24. i Privat Praksis Nr 5/2015 Årgang 24 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Fremtiden er bærbar! Ultralydrevolusjonen er her, og den er høyteknologisk og brukervennlig. Velger du bærbar,

Detaljer

muskel skjelett Evidens for behandling av uspesifikke lavlumbale korsryggssmerter side 18-19 Møter, kurs og seminarer se side 3 Program Se side 9

muskel skjelett Evidens for behandling av uspesifikke lavlumbale korsryggssmerter side 18-19 Møter, kurs og seminarer se side 3 Program Se side 9 muskel skjelett Nummer 4/2014 29. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Nytt kurs i behandling av kjeveledd Se side 6-7 Manuellterapeuter i statsbudsjetthøring

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi MT-utdanning i utlandet Hjernerystelse Cochrane update Referat: Norsk forening for ryggforskning ISSN - NR. 0805-7230 NR. 3-2002 Lederen har ordet...

Detaljer

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken muskel skjelett Nummer 4/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Autorisasjon vil utvikle faget Side 8 Møter, kurs og seminarer se side 3 Manuellterapi av cervicalcolumna Side 16 Tverrfaglig

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

muskel skjelett Ultralydmuren er mulig å bryte Side 19-22 Møter, kurs og seminarer se side 3 Sentrale blodverdier og blodprøver, del 3 Se side 10-14

muskel skjelett Ultralydmuren er mulig å bryte Side 19-22 Møter, kurs og seminarer se side 3 Sentrale blodverdier og blodprøver, del 3 Se side 10-14 muskel skjelett Nummer 3/2014 29. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Javel, herr statsråd... Autorisasjonssaken ruller videre Side 6-9 Historiske forhandlinger

Detaljer

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 muskel skjelett Nummer 2/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 Vi vil takke manuellterapeutene

Detaljer

Kan manuell behandling kombinert med øvelser ha effekt på pasienter med kjeveleddsdysfunksjon.

Kan manuell behandling kombinert med øvelser ha effekt på pasienter med kjeveleddsdysfunksjon. Kandidat nr: 209513 Kan manuell behandling kombinert med øvelser ha effekt på pasienter med kjeveleddsdysfunksjon. Manuellterapi teori: MANT395, 4 semester, 2012 Masterprogram i helsefag - Klinisk Masterstudium

Detaljer

muskel skjelett «Raskere tilbake» i 2011 Kasuistikk: Ung kvinne med hoftesmerter Side 15 Møter, kurs og seminarer se side 3

muskel skjelett «Raskere tilbake» i 2011 Kasuistikk: Ung kvinne med hoftesmerter Side 15 Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 4/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Disse foreleser på seminaret Side 6 og 8 Kurser i bløtvevsbehandling Side 30 «Raskere

Detaljer

skjelett Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien?

skjelett Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien? muskel skjelett Nummer 3/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Sykmeldingstall synliggjør behov for endring av manuellterapipraksis Side 10-12 Fysioterapeuten hvor tok han veien? Side

Detaljer

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 muskel skjelett Nummer 2/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 Direktoratets autorisasjonsutredning

Detaljer