olje og gass Vokser ut av huset Les mer: Olje og Gassnæringen bergensregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "olje og gass Vokser ut av huset Les mer: Olje og Gassnæringen bergensregionen"

Transkript

1 olje og gass Tema: Rekruttering og muligheter // ET NYHETSBREV FRA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR Tekst: Martin Larsen Hirth, Kristian Sonnenberg, Tone Røkenes og May Brit Undheim Helliesen Les mer: Umettelig behov for kompetanse s. 4 Ettertraktede studenter s. 6 Med dataspill som verktøy s. 7 Rune Ellefsen åpner Aker Solutions nye bygg på Sandsli. Foto: Marit Hommedal Vokser ut av huset Aker Solutions opplever stor vekst på Sandsli og i mars flyttet de inn i nye lokaler for å kunne ekspandere ytterligere. Grunnlag for ekspansjon Ved å ta i bruk flere lokaler legger vi til rette for en enda større satsing. Vi har klare ambisjoner om å vokse i regionen og i løpet av 2012 håper vi å ha rekruttert 200 nye medarbeidere, sier Steinar Røgenes, VP Region Bergen. Vi tror at ekspansjonen kan skape grunnlag for flere og større prosjekt innen vedlikehold og modifikasjon som er vårt virkeområde. Stort rekrutteringsbehov Olje- og gassnæringen har fremdeles en lang tidshorisont og byr på store utviklingsmuligheter spesielt innenfor ledelse og prosjektstyring. Norge er verdensledende i en svært internasjonal næring, noe som gir muligheter til å jobbe både lokalt, regionalt og internasjonalt. Aker Solutions har blant annet selskapet Aker Power Gas i India med over 1500 medarbeidere. Den som vil noe nok, har alle forutsetninger for å oppnå det, forteller Røgenes med klar adresse til den kommende generasjon arbeidstakere. Teknologimiljøet på flyttefot Det er de 100 ansatte innen studie- og teknologimiljøet som har fått nye lokaler. 11. mars var det offisiell innvielse med snorklipping og fest. Med planer om å rekruttere 45 nye medarbeidere, er de takknemlige for bedre lokaler. Et nytt bygg gir oss helt klart større ekspansjonsmuligheter fremover, som igjen tilsier at vi kan påta oss flere oppdrag for våre kunder, sier Rune Ellefsen, VP Concept & Technology i Bergen. Tunge kompetansemiljø Miljøet på Sandsli har en spesiell kompetanse innenfor vedlikehold og levetidsforlengelse av plattformer og rigger. Vi har over 30 års historie med tunge analyseberegninger av stålkonstruksjoner. Dette er et felt hvor vi har flere langsiktige rammeavtaler med en rekke oljeselskap. Arbeidet dekker alt fra beregning av last og beregning av kapasitet på plattform og rigg, til å forlenge levetiden til nevnte type installasjoner, forteller Ellefsen Vi har også en relativt stor gruppe som har spesialisert seg på stigerør og umbilicals som fører olje og gass til og fra installasjonene. Disse produktene må spesialdesignes for hvert enkelt olje- og gassfelt, siden vilkårene kan endre seg drastisk fra sted til sted. Vil øke utvinningsmulighetene Et sentralt satsingsområde for myndigheter, operatørselskap og leverandørindustrien er å øke graden av oljeutvinning fra eksisterende brønner gjennom Improved Oil Recovery (IOR) og Enhanced Oil Recovery (EOR). Også Aker Solutions satser på dette markedet. Vårt studiemiljø har i dag mer enn 50 medarbeidere som utfører studier fra tidligfase til FEED. Vi har klare vekstambisjoner innen fagområder med fokus på prosessrelatert kompetanse, avslutter Ellefsen. Med nye lokaler er i alle fall en viktig brikke for videre vekst på plass. Olje og Gassnæringen i bergensregionen Ansatte: Omsetning: 205 mrd kr Verdiskaping: 69 mrd kr Drifsresultat 48,6 mrd kr Kilde: BRB, bearbeidet av Bergen Næringsråd. Tallene er utarbeidet ved å trekke kategorien Produksjon og distribusjon av elektrisk energi fra de aggregerte tallene for Energinæringen. Tall fra 2008.

2 Foto: FMC Technologies En ny oljehovedstad I Angolas hovedstad Luanda vokser oljeaktiviteten. Sentralt i arbeidet står ansatte ved FMC på Ågotnes. Enorm vekst FMC Technologies etablerte seg i Luanda i Lasse Askeland var blant dem som fikk permanent jobbadresse i Angola og deltok aktivt i opplæringen av lokal arbeidskraft. Angola er langt fra noe u-land og vi er helt avhengig av god lokal arbeidskraft for å håndtere arbeidsmengden, sier han. Fra 1999 til 2002 jobbet han i Luanda for å sette opp og implementere logistikkløsninger og supply chain, managment, samt å lære opp lokal arbeidskraft. Tilsvarer norsk utvikling Askeland ser likhetstrekk mellom den utviklingen som har skjedd i Angola og vår egen fremvekst av oljeindustrien på 70-tallet. På samme måte som Norge den gang brukte lokal arbeidskraft som et krav ovenfor amerikanske selskap som skulle lære oss oljeindustri, så gjør det statlige oljeselskapet Sonangol det samme i forhold til angolesisk arbeidskraft. På sikt er intensjonen til FMC at det meste skal foregå med lokal arbeidskraft, selv om det inntil videre er behov for norsk nøkkelpersonell. Lokal arbeidskraft er ofte en del av opplæringen i tre til fire år, før de blir selvstendige enheter. FMC Technologies i Luanda er nå en helt selvstendig Customer Support Base som står helt på egne ben, forteller Askeland. Vinn-vinn Personellet i Angola representerer også en potensiell arbeidsreserve for oss her i regionen. Det skjer fra tid til annen 2 at vi må dra veksler på deres ressurser og det skaper en vinnvinn situasjon for FMC. Vi får både kompetent arbeidskraft i Angola og samtidig anledning til å gi dem muligheten til å bidra ved våre andre lokaliteter. Så langt det lar seg gjøre ønsker FMC å bruke lokale leverandører. Etter hvert som aktiviteten øker bygger det seg også opp et leverandørmiljø vi kan benytte oss av. Det er slett ikke noe vi gjør på ren goodwill, det er ofte tvingende nødvendig å ha lokale samarbeidspartnere. Vi kan ikke basere oss på at alt må sendes inn fra eller fraktes ut til Europa. Ting tar tid Jeg opplevde forholdet til tid som den største utfordringen ved å arbeide i Angola i begynnelsen. I Angola er det en litt mer omtrentlig omgang med tidsbegrepet, men i vår bransje har dette normalisert seg og holder god standard ihht til inngåtte avtaler og kontrakter. I tillegg bydde trafikken på ekstra utfordringer når man skulle til og fra jobb. Det var en enorm økning av biltraffikk fra år til år, med dårlig kvalitet på veienettet. Turen til og fra basen måtte planlegges for å unngå å havne i timeslange køer. Lasse Askeland i FMC. Spesielt liv Å jobbe i Angola på f.eks 4-4 rotasjon er et spennende, krevende og utfordrende liv. Med turnusordningen blir det mye jobb når man er i Luanda, men man har et godt faglig og sosialt miljø. Den faglige utviklingen kan faktisk være bedre enn hjemme, fordi man får mye ansvar. FMC stiller tøffe faglige krav til den enkelte medarbeider, men gir samtidig masse igjen i form av godt arbeidsmiljø, gode premisser for videreutvikling og opplæring og ikke minst personlig vekst. Man vokser med ansvar. Men en ting er likt overalt, fokuset på HMS og sikker jobbutførelse, der slurver vi aldri, avslutter Askeland, som ikke vil stusse på å anbefale sine nye kolleger å ta arbeid for FMC i utlandet.

3 En internasjonal forsamling hos Bergen Group Dreggen. Foto: Bergen Group Med verden som rekrutteringsarena Ved sjøkanten i Sandviken finnes et av Bergens mest internasjonale arbeidsmiljø. I arbeidsstokken på 70 personer telles 17 ulike nasjonaliteter. Nå leter Bergen Group Dreggen etter flere ingeniører. Kraftig vekst Bergen Group Dreggen ble etablert i 1987 og har hatt en markant økning i både omsetning og antall ansatte de siste årene. De siste fem årene har omsetningen økt fra 64 millioner kroner i 2005 til 250 millioner kroner i Selskapet leverer kraner til både maritim og offshore og er et godt bevis på hvordan disse to næringene blir stadig mer overlappende. I tillegg til lokalene i Sandviken har Bergen Group Dreggen produksjonsfasiliteter på Sagvåg Stord, og har også nylig etablert kontor i Brasil. -Vi har nettopp inngått en ny avtale med Aibel for levering av EOT kraner, til en verdi på millioner kroner, har flere andre prosjekt på trappene og god ordrereserve. Vi forventer derfor at veksten skal fortsette i årene som kommer, sier Jakob Holberg, HR Manager ved Bergen Group Dreggen. Flagget til topps Det mest iøynefallende beviset på at Bergen Group Dreggen er en internasjonal arbeidsplass er flaggene som står plassert på hver arbeidspult. I 2008 hadde vi en sterk ekspansjonsperiode med mange nyansettelser. Da vi arrangerte julebord fikk alle ansatte et klistremerke med navn og nasjonalitet i et forsøk på å sveise arbeidsstokken raskere sammen. Siden da har flaggene hengt igjen og i dag har flere av våre ansatte nasjonalflagget på pulten, forteller Holberg Ser etter en totalpakke Mangelen på norske ingeniører har brakt Bergen Group Dreggen ut på det internasjonale jobbmarkedet. Når vi rekrutterer fra utlandet tar vi stort hensyn til livssituasjonen. En utenlandsk ingeniør med familie i hjemlandet vil fort flytte hjem igjen etter noen år. Det holder ikke med bare faglige kvalifikasjoner, vi ønsker å tenke langsiktig i vår rekruttering og da må de ønske å slå seg ned i Norge. Vi tilbyr norskkurs til alle, selv om arbeidsspråket er engelsk. Stå-på kultur Til tross for kommunikasjonsutfordringer med en så internasjonal arbeidsstokk, er Holberg klokkeklar på at fordelene er klart større enn utfordringene. Det som kjennetegner våre ansatte er at de er hardtarbeidende, motiverte, pålitelige og lojale. Mange av dem kommer også fra en arbeidskultur som er annerledes enn hva vi kjenner fra Norge. Bare til å ta kontakt Vi kunne lett ha ansatt flere ingeniører på dagen om vi hadde funnet de riktige personene. Dessverre er det stor mangel på ingeniører i dagens arbeidsmarked. Eksempelvis deltok vi på Internasjonalt Karrieretorg hos Bergen Næringsråd i februar og av de ca 25. jobbsøkerne vi snakket med, var det ikke eneste ingeniør. Vi må også konkurrere om de samme personene som er ettertraktet i rene offshorebedrifter. Er det noen ingeniører der ute som ønsker nye utfordringer er det bare til å ta kontakt, oppfordrer Holberg avslutningsvis. 3

4 Executive Vice President Tore Sjursen. Foto: Anne Karin Norheim Umettelig behov for kompetanse Ønsker du å satse på en langsiktig, teknologisk, nyskapende og internasjonal næring? Olje- og gassnæringen har muligheter for alle. Alle søker folk Prisveksten på olje og gass gjør at oljeselskapene investerer mer i leting og utvinning. Det gir en boom i arbeidsmarkedet for alle ledd i næringen. Det trengs både ingeniører og fagarbeidere for å møte det økte aktivitetsnivået. Aker Solutions, FMC Technologies og Aibel oppgir alle et stort rekrutteringsbehov de kommende årene, samtidig er de fleste andre også på jakt etter nye krefter. Det er en meget krevende situasjon. Selv har vi flere hundre stillinger ledig rundt omkring i landet og regner med å måtte skaffe så mye som 1000 nye medarbeidere de neste to årene. Det gjør at vi i stadig større grad må se mot utlandet når vi rekrutterer, sier Tore Sjursen, EVP for MMO i Aker Solutions. Kjenner seg igjen i beskrivelsen Behovet for arbeidskraft bekreftes fra de ledende leverandørene av arbeidskraft til olje- og gassnæringen i bergensregionen. Vi leverer en stor del av våre ingeniørstudenter til olje- og gassnæringen og opplever at de er veldig attraktive på arbeidsmarkedet, sier Ole Gunnar Søgnen, påtroppende rektor ved Høgskolen i Bergen. Ser vi på tall fra SSB over fremtidig utdanningsbehov er det klart at det er en underdekning innenfor teknologifagene. HiB har fått nye studieplasser og er i rute med vår opptrappingsplan i forhold til sivilingeniørutdannelser, fortsetter han. Søgnens betraktninger støttes av Anne de Lange, rektor ved Bergen Maritime vgs og Bergen Maritime fagskole og Geir Anton Johansen, instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB Våre fagskolestudenter får raskt arbeid og fra videregående skole kunne vi utdannet enda flere om det fantes nok læreplasser, sier de Lange. Ofte får studentene jobb allerede før de er ferdig med studiene. På sikt kan det faktisk også skape problemer for rekruttering til forskerutdanning, utdyper Johansen. Global eliteserie Tore Sjursen tegner opp et bilde av en verdensledende næring med sterk internasjonal karakter. De teknologiske, finansielle og organisatoriske utfordringene vi 4 jobber med er banebrytende, og gjør sitt til at Norge spiller i en global eliteserie. I tillegg får du muligheten til å arbeide på tvers av kulturer og sammen trekke lasset i små og store prosjekter med samfunnsmessig betydning, poengterer han. Må kommunisere allsidigheten Det jobbes målbevisst med å forlenge olje- og gasseventyret i Norge. Med de tiltak som iverksettes og investeringer som gjøres de neste årene, så er jeg sikker på at vår industri er blant de viktigste i Norge i et femtiårsperspektiv. Olje- og gassnæringen byr på langsiktige muligheter for alle, enten man har akademisk legning eller liker å mekke. Å være tydelig på denne allsidigheten er noe vi må bli flinkere til i forhold til neste generasjon, avslutter Sjursen.

5 Utdanningsinstitusjonene i bergensregionen har et variert og spennende utdanningstilbud for unge mennesker som spenner seg hele veien fra videregående skole til fullført forskerutdanning. Oversikten under viser de mest relevante utdanningsveiene for en fremtid i olje- og gassnæringen. I tillegg kommer også generelle utdanninger innen økonomi, ledelse, IT og osv. som også har en naturlig plass i næringen. PHD UiB: Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet har forskerutdanning innenfor en rekke fagområder og har petroleumsforskning som uttalt satsingsområde. Forskerutdanningen skjer ofte i samarbeid mellom universitetet og andre institusjoner som UNI CIPR, Christian Michelsen Research, SFI Michelsen Centre og FME SUCCESS. Master UiB: Geovitenskap med mulig fordypning i petroleumsfag, Anvendt og utregningsorientert matematikk, Petroleumsteknologi m/ ulike fordypning, Prosessfag m/ulike fordypninger, Fysikk m/ulike fordypninger og Kjemi. HiB: Undervannsteknologi, Innovasjon og Entreprenørskap. Bachelor UiB: Geovitenskap med fordypning i geologi eller geofysikk, matematikk, petroleums- og prosessteknologi, fysikk, kjemi og nanoteknologi. HiB: Ingeniørutdannelser innen: undervannsteknologi, automatisering, elektronikk, elkraft, energiteknologi, kjemi, maskin, marin og produksjonsteknikk. Vgs. Skole Fagbrev + lære VG1 Elektrofag/TIP > VG2 Automatisering: Fjernstyrte undervannsoperasjon. VG1 Elektrofag > VG2 Elenergi: Tavlemontør, elektriker, energimontør, energioperatør. VG1 Elektrofag/TIP > VG2 Industriteknologi: Sveiser, platearbeider, støper, industriell overflatebehandling. For en komplett oversikt over utdanningstilbud i videregånde skole, se I tillegg til listen over kommer en rekke andre fagutdanninger som bidrar inn i verdikjeden, eksempelvis håndverksfag og stillasfaget. Fagskole Bergen Maritime Fagskole: Petroleumsteknologi med fordypning i boreteknikk, Petroleumsteknologi med fordypning i undervannsinstallasjoner. VG1 Elektrofag/TIP > VG2 Brønnteknikk: Boreoperatør, elektriske kabeloperasjoner, havbunnsinstallasjoner, komplettering, kveilerørsoperasjoner, mekaniske kabeloperasjoner, sementering. VG1 TIP > VG2 Kjemiprosess: Kjemiprosessfaget. Bergen Maritime videregående skole er eneste skole i fylket som tilbyr VG2 innenfor brønnteknikk, men en rekke andre relevante fagutdanninger er tilgjengelig ved mange av fylkets andre videregående skoler. TIP= Teknisk industriell produksjon Kilder: Opplæringskontoret for oljerelaterte fag, Bergen Maritime Fagskole, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen. 5

6 BSc Undervannsteknologi drift og vedlikehold Etablert i 2007 ved HiB med støtte fra Sparebank1 SR-Bank, Sparebanken Vest, AGR og NCE Subsea. Tar opp 40 studenter hvert år Praksisrettet undervisning. 20% av tiden er i bedrift Første kull uteksaminert Alle i jobb eller videre på Mastergrad To mastergrader etablert 2009 Undervannsteknologi og Innovasjon og Entreprenørskap Attraktivt på bunnen Det er en fremtidsrettet utdanning og vi føler virkelig at vi blir satset på sier Cecilie Steine, som sammen med Eirik Hop går førsteåret på det treårige ingeniørprogrammet i undervannsteknologi. Cecilie Steine og Eirik Hop ser for seg en fremtid i oljenæringen. Midt i subsea-klyngen -Jeg søkte på undervannsteknologi fordi det var en ny linje som virket utrolig spennende. I tillegg er det jo den eneste subsea-spesialiserte utdanningen i Norge. Oljenæringen har fremdeles en lang tidshorisont og undervannsteknologi blir mer og mer nødvendig for å nå frem på stadig dypere farvann, sier Cecilie -Det er også veldig bra at linjen har så mye kontakt med næringslivet, tilføyer Eirik. Undervisningen i undervannsteknologifaget foregår nemlig på Straume Næringspark i Fjell kommune, som ligger midt i smørøyet til subsea-klyngen. I de grunnleggende realfagene har de undervisning sammen med andre ingeniørlinjer på høyskolen i Nygårdsgaten. Praktisk med oppgavehjelp -Det er utrolig greit å studere på Straume. Når vi jobber med en oppgave er det bare å stikke rett innom en bedrift som AGR, de deler vi også lokaler med. Vi har også et svært godt samarbeid med subseaskolen FMC, sier Eirik. Da det første kullet skulle skrive sine avsluttende bacheloroppgaver, stilte en rekke selskaper i regionen opp for at studentene skulle få relevante, interessante og utfordrende oppgaver å jobbe med. - De er hjelpsomme og viser interesse for oss., sier Cecilie. Spennende utvekslingsprogram Undervannsteknologilinjen har et utvekslingsprosjekt, med brasilianske studenter fra Universitetet de Vila Velha i byen Vitória. Brasilianerne var på besøk her i 2010 og i år er det vår tur til å reise til dem. Akkurat nå jobber vi med å skaffe støtte til turen, forteller Cecilie som er leder for turkomiteen. De er begge enige i at det internasjonale aspektet ved olje- og gassnæringen er attraktivt. Mange av de store selskapene er jo internasjonale i utgangspunktet og det virker spennende å få jobbe andre steder i perioder. Samtidig er det fullt mulig å ha en spennende og utfordrende arbeidsplass her i regionen. Bunnsolid samarbeid med næringslivet Fra det første avgangskullet som ble uteksaminert i 2010 fikk alle enten jobb eller gikk videre til masterstudier. Undervannsstudentene er helt klart en attraktiv ressurs på arbeidsmarkedet. -Flere får jobb i bedrifter hvor de allerede har fått en fot innenfor gjennom de to praksisperiodene vi har i løpet av studiet. Spesielt innenfor stillinger til prosjektarbeid og prosjektledelse rekrutteres det mange fra linjen, sier de to. Eirik er leder i linjeforeningen for undervannsteknologi - Bunnsolid. De arbeider blant annet for å skape enda tettere kontakt mellom studentene og næringslivet. -Mange bedrifter er veldig flinke til å promotere seg, spesielt de store, men vi jobber stadig med å få kontakt med enda flere bedrifter. Det er viktig at de mindre bedriftene også får presentert seg. Vi håper enda flere bedrifter viser interesser for oss, så kan vi jobbe for et samarbeid hvor linjen vår og bedriftene kan bli enda bedre kjent, avslutter Eirik. 6

7 SIM SUBSEA en verden under vann Med dataspill skal NCE Subsea i samarbeid med MediaCircus og VilVite vekke interesse for undervannsteknologi blant ungdommen. Skjermbilde fra SIM Subsea (Mediacircus) Vekke realfagsinteresse SIM Subsea startet som et initiativ fra NCE Subsea, da næringen ønsket tiltak som kunne være med på å øke interessen for realfag. -Næringen etterspurte et verktøy som kunne bidra til økt rekruttering, sier Tone Røkenes som har ansvaret for kompetanse og rekruttering i NCE Subsea. -Bedriftene har vist stor positivitet til prosjektet, og tror at SIM Subsea vil bidra til at unge ser karrieremuligheter lokalt i regionen. Prosjektet vil forhåpentligvis snu trenden og øke interessen for denne teknologien. Gode Sirklar, Bergen kommune, NCE Subsea, UiB, Business Region Bergen og Hordaland fylkeskommune er partnere i prosjektet. Unik kobling mellom læring og virkelighet Målet med prosjektet er å øke interessen for realfag og bidra til rekruttering til yrker innenfor undervannsteknologi, da det oppleves at det er vanskelig for studenter og elever å oppdage de spennende utfordringene som venter under havoverflaten. For mange elever er matematikkfaget den store skrekken og mange mister motet i tidlig alder. Måten å løse oppgaver i SIM Subsea er basert på mattematikkmotoren Kikora, som er unik i verdenssammenheng. -Det spesielle med SIM Subsea er koblingen mellom læring og virkelighetsnære case. Praksisrettet utdanning er den beste måten til å få flere studenter til å velge høyere utdanning innenfor realfag og teknologi. Ved å bygge dette tilbudet på bruk av matematikk, på problemstillinger knyttet til praktiske eksempler, vil vi angripe kjernen av en hovedproblemstilling som industrien og elevene møter, sier Røkenes Ved å løse matematikkoppgaver på denne måten er målet at elevene hjemme og på skolen blir mer motiverte og selvhjulpne i læringsprosessen Bergen Næringsråd satser på olje og gass En av våre viktigste næringspolitiske saker er å sikre gode og langsiktige rammevilkår for regionens viktigste næring. I bergensregionen finnes verdensledende bedrifter innenfor hele næringens verdikjede. Ressursgruppen er bredt sammensatt med representanter fra næringsliv, akademia, offentlige virkemiddelapparat og interesseorganisasjoner. Ressursgruppens toppsaker er koordinering av messer og konferanser innenfor olje- og gass i en samlet tidsperiode, synliggjøring og omdømmebygging ovenfor opinion og myndigheter. I tillegg er gruppens medlemmer engasjert i en rekke andre spørsmål som fremdrift ved TCManlegget på Mongstad, Senter for Drift og Vedlikehold og styrke koblingen mellom FoU og næringsliv. Ressursgruppen er også bidragsyter i forhold til en rekke medlemsmøter i Bergen Næringsråd i løpet av året. Medlemmer i ressursgruppen Gert Chr. Strindberg, Norwegian Piping, leder Inge Husefest, Profitek AS Jannicke Nilsson/Sturle Bergaas, Statoil Vidar Totland, Business Region Bergen Bente Kløve, Aibel / NPF Trond Olsen, NCE Subsea Ove Lunde, HOG Energi Geir Anton Johansen, Universitetet i Bergen Dag A. Aldal, ClampOn AS Kurt Andreassen, Coast Center Base Yvonne Torgersen, Strømme Group AS Jon-Arve Sværen, Framo Engineering Eli Sætersmoen, Falck Nutec AS Helge Rysjedal, Siemens AS Steinar Røgenes, Aker Solutions Roger Kjeilen, Beerenberg Corp. 7

8 Aibel vokser i Bergen Rundt 600 ansatte jobber ved Aibels kontor i Bergen. Innen utgangen av 2012 er målet 100 nye medarbeidere. Aibel AS har 4000 ansatte og er lokalisert på åtte steder langs hele norskekysten. Kontoret i Bergen er et av de største. Det er plassert på Sandsli med nærhet til en av våre viktigste kunder - Statoil. Aibel i Bergen jobber med modifikasjoner og vedlikeholdsoppdrag på feltene Veslefrikk, Huldra og Oseberg, i tillegg til landanleggene på Kollsnes og Sture. Et av de store oppdragene nå er ombygging av lugarer på Oseberg. Vi jobber også med en større modifikasjonskontrakt i forbindelse med utbyggingen av olje- og gassfeltet Visund Sør. - Vi har et svært godt arbeidsmiljø, og et lavt sykefravær. Vi har også en aktiv velferdsklubb, sier sjefen for kontoret, Inge Bruåsdal. Møt Mari, en av våre medarbeidere: Mari Rørtveit (31) er senior instrumentingeniør og jobber i hovedstudiegruppen i Bergen. Hun er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU i Trondheim. 31-åringen hadde sin første arbeidsdag som instrumentingeniør i Aibel Stavanger i Der jobbet hun med prosjektering på Sleipner. I mai 2010 begynte hun i studiegruppen i Bergen. Akkurat nå jobber Mari og gruppen med en studie for Statoil kalt Future Solution Sture Mongstad Terminal. Utgangspunktet for studiene er et arbeidsomfang og en designbasis. Jobben er å finne de beste teknologiske løsningene. Jeg liker utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. I tillegg har jeg dyktige og kjekke kolleger, sier Mari. Et solid selskap i vekst I 2010 ansatte Aibel AS nærmere 500 nye medarbeidere. I løpet av de to første månedene i 2011 har vi rekruttert 200 nye. Vi har fått mange kontrakter, og trenger fortsatt nye medarbeidere, sier HR-direktør Rune Helliesen. Mari Rørtveit, senior instrumentingeniører ved Aibel Bergen

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Jannicke Nilsson, direktør Drift Nordsjøen Vest og plassjef i Statoil Bergen Statoil Sandsli - Et kraftsentrum

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

Erfaringer med utveksling til Brasil

Erfaringer med utveksling til Brasil Erfaringer med utveksling til Brasil Laila Linde Lossius, Institutt for maskin og marinteknologi, Høgskolen i Bergen Det hele startet vel egentlig med kaffe Herman Friele, ordfører i Bergen by (2003-05)

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Høgskolen i Bergen campus Kristiansund

Høgskolen i Bergen campus Kristiansund Høgskolen i Bergen campus Kristiansund Institutt for maskin- og marinfag Høgskolen i Bergen Instituttleder Nils O. Antonsen Høgskolen i Bergen Vi har cirka 7300 studenter og 750 ansatte. Høgskolen består

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd Anders Skjævestad, Adm. dir., DNB Liv Leder Hogne L. Tyssøy, Partner og Porteføljeforvalter, Holberg

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Inspirasjonsseminar om Brasil SIU/UiO 24. jan. 2014

Inspirasjonsseminar om Brasil SIU/UiO 24. jan. 2014 Inspirasjonsseminar om Brasil SIU/UiO 24. jan. 2014 "Fremtidens ingeniører i norsk og brasiliansk industri. Erfaring fra samarbeid som gir ingeniørene verdifull tilleggskompetanse. Nils O. Antonsen Instituttleder

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

JENTER. i olje og gassindustrien

JENTER. i olje og gassindustrien JENTER i olje og gassindustrien Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion Bengt Endreseth Over ein kvart million innbyggjarar Folketalsauke på 1,1 prosent i 2012 11. plass blant fylka Folketalsauke i 27 kommunar 12 juni Nyhamna

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning Ny felles modell for Prosjekt til fordypning FELES PROSJEKT TIL FORDYPNING Tidligere har alle skolene i Oslo har ulike modeller for PTF nå felles modell, men ikke de samme ukene. Modellen gjelder organisering

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Oppstart H2011, 1. kl.

Oppstart H2011, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2011 2015 Industribachelor elektro Oppstart H2011, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Partnerskapsavtale: Hammerfest videregående skole STATOIL 29.08.2012 1

Partnerskapsavtale: Hammerfest videregående skole STATOIL 29.08.2012 1 Partnerskapsavtale: Hammerfest videregående skole STATOIL 29.08.2012 1 Partnerskapsavtale STATOIL Hammerfest vgs Klaus Henriksen, STATOIL Roy Lysø, Hammerfest videregående skole Harold Olsen, Hammerfest

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Grøn læring. Rektor Berit Rokne Toppledermøte Klimapartnere Hordaland HVL Kronstad 27. januar 2017

Grøn læring. Rektor Berit Rokne Toppledermøte Klimapartnere Hordaland HVL Kronstad 27. januar 2017 Grøn læring Rektor Berit Rokne Toppledermøte Klimapartnere Hordaland HVL Kronstad 27. januar 2017 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskulen

Detaljer

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene?

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Hallstein Hemmer, Instituttleder kjemi og materialteknologi Prodekan for utdanning Fakultet for Teknologi (FT), NTNU Kunnskap for

Detaljer