olje og gass Vokser ut av huset Les mer: Olje og Gassnæringen bergensregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "olje og gass Vokser ut av huset Les mer: Olje og Gassnæringen bergensregionen"

Transkript

1 olje og gass Tema: Rekruttering og muligheter // ET NYHETSBREV FRA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR Tekst: Martin Larsen Hirth, Kristian Sonnenberg, Tone Røkenes og May Brit Undheim Helliesen Les mer: Umettelig behov for kompetanse s. 4 Ettertraktede studenter s. 6 Med dataspill som verktøy s. 7 Rune Ellefsen åpner Aker Solutions nye bygg på Sandsli. Foto: Marit Hommedal Vokser ut av huset Aker Solutions opplever stor vekst på Sandsli og i mars flyttet de inn i nye lokaler for å kunne ekspandere ytterligere. Grunnlag for ekspansjon Ved å ta i bruk flere lokaler legger vi til rette for en enda større satsing. Vi har klare ambisjoner om å vokse i regionen og i løpet av 2012 håper vi å ha rekruttert 200 nye medarbeidere, sier Steinar Røgenes, VP Region Bergen. Vi tror at ekspansjonen kan skape grunnlag for flere og større prosjekt innen vedlikehold og modifikasjon som er vårt virkeområde. Stort rekrutteringsbehov Olje- og gassnæringen har fremdeles en lang tidshorisont og byr på store utviklingsmuligheter spesielt innenfor ledelse og prosjektstyring. Norge er verdensledende i en svært internasjonal næring, noe som gir muligheter til å jobbe både lokalt, regionalt og internasjonalt. Aker Solutions har blant annet selskapet Aker Power Gas i India med over 1500 medarbeidere. Den som vil noe nok, har alle forutsetninger for å oppnå det, forteller Røgenes med klar adresse til den kommende generasjon arbeidstakere. Teknologimiljøet på flyttefot Det er de 100 ansatte innen studie- og teknologimiljøet som har fått nye lokaler. 11. mars var det offisiell innvielse med snorklipping og fest. Med planer om å rekruttere 45 nye medarbeidere, er de takknemlige for bedre lokaler. Et nytt bygg gir oss helt klart større ekspansjonsmuligheter fremover, som igjen tilsier at vi kan påta oss flere oppdrag for våre kunder, sier Rune Ellefsen, VP Concept & Technology i Bergen. Tunge kompetansemiljø Miljøet på Sandsli har en spesiell kompetanse innenfor vedlikehold og levetidsforlengelse av plattformer og rigger. Vi har over 30 års historie med tunge analyseberegninger av stålkonstruksjoner. Dette er et felt hvor vi har flere langsiktige rammeavtaler med en rekke oljeselskap. Arbeidet dekker alt fra beregning av last og beregning av kapasitet på plattform og rigg, til å forlenge levetiden til nevnte type installasjoner, forteller Ellefsen Vi har også en relativt stor gruppe som har spesialisert seg på stigerør og umbilicals som fører olje og gass til og fra installasjonene. Disse produktene må spesialdesignes for hvert enkelt olje- og gassfelt, siden vilkårene kan endre seg drastisk fra sted til sted. Vil øke utvinningsmulighetene Et sentralt satsingsområde for myndigheter, operatørselskap og leverandørindustrien er å øke graden av oljeutvinning fra eksisterende brønner gjennom Improved Oil Recovery (IOR) og Enhanced Oil Recovery (EOR). Også Aker Solutions satser på dette markedet. Vårt studiemiljø har i dag mer enn 50 medarbeidere som utfører studier fra tidligfase til FEED. Vi har klare vekstambisjoner innen fagområder med fokus på prosessrelatert kompetanse, avslutter Ellefsen. Med nye lokaler er i alle fall en viktig brikke for videre vekst på plass. Olje og Gassnæringen i bergensregionen Ansatte: Omsetning: 205 mrd kr Verdiskaping: 69 mrd kr Drifsresultat 48,6 mrd kr Kilde: BRB, bearbeidet av Bergen Næringsråd. Tallene er utarbeidet ved å trekke kategorien Produksjon og distribusjon av elektrisk energi fra de aggregerte tallene for Energinæringen. Tall fra 2008.

2 Foto: FMC Technologies En ny oljehovedstad I Angolas hovedstad Luanda vokser oljeaktiviteten. Sentralt i arbeidet står ansatte ved FMC på Ågotnes. Enorm vekst FMC Technologies etablerte seg i Luanda i Lasse Askeland var blant dem som fikk permanent jobbadresse i Angola og deltok aktivt i opplæringen av lokal arbeidskraft. Angola er langt fra noe u-land og vi er helt avhengig av god lokal arbeidskraft for å håndtere arbeidsmengden, sier han. Fra 1999 til 2002 jobbet han i Luanda for å sette opp og implementere logistikkløsninger og supply chain, managment, samt å lære opp lokal arbeidskraft. Tilsvarer norsk utvikling Askeland ser likhetstrekk mellom den utviklingen som har skjedd i Angola og vår egen fremvekst av oljeindustrien på 70-tallet. På samme måte som Norge den gang brukte lokal arbeidskraft som et krav ovenfor amerikanske selskap som skulle lære oss oljeindustri, så gjør det statlige oljeselskapet Sonangol det samme i forhold til angolesisk arbeidskraft. På sikt er intensjonen til FMC at det meste skal foregå med lokal arbeidskraft, selv om det inntil videre er behov for norsk nøkkelpersonell. Lokal arbeidskraft er ofte en del av opplæringen i tre til fire år, før de blir selvstendige enheter. FMC Technologies i Luanda er nå en helt selvstendig Customer Support Base som står helt på egne ben, forteller Askeland. Vinn-vinn Personellet i Angola representerer også en potensiell arbeidsreserve for oss her i regionen. Det skjer fra tid til annen 2 at vi må dra veksler på deres ressurser og det skaper en vinnvinn situasjon for FMC. Vi får både kompetent arbeidskraft i Angola og samtidig anledning til å gi dem muligheten til å bidra ved våre andre lokaliteter. Så langt det lar seg gjøre ønsker FMC å bruke lokale leverandører. Etter hvert som aktiviteten øker bygger det seg også opp et leverandørmiljø vi kan benytte oss av. Det er slett ikke noe vi gjør på ren goodwill, det er ofte tvingende nødvendig å ha lokale samarbeidspartnere. Vi kan ikke basere oss på at alt må sendes inn fra eller fraktes ut til Europa. Ting tar tid Jeg opplevde forholdet til tid som den største utfordringen ved å arbeide i Angola i begynnelsen. I Angola er det en litt mer omtrentlig omgang med tidsbegrepet, men i vår bransje har dette normalisert seg og holder god standard ihht til inngåtte avtaler og kontrakter. I tillegg bydde trafikken på ekstra utfordringer når man skulle til og fra jobb. Det var en enorm økning av biltraffikk fra år til år, med dårlig kvalitet på veienettet. Turen til og fra basen måtte planlegges for å unngå å havne i timeslange køer. Lasse Askeland i FMC. Spesielt liv Å jobbe i Angola på f.eks 4-4 rotasjon er et spennende, krevende og utfordrende liv. Med turnusordningen blir det mye jobb når man er i Luanda, men man har et godt faglig og sosialt miljø. Den faglige utviklingen kan faktisk være bedre enn hjemme, fordi man får mye ansvar. FMC stiller tøffe faglige krav til den enkelte medarbeider, men gir samtidig masse igjen i form av godt arbeidsmiljø, gode premisser for videreutvikling og opplæring og ikke minst personlig vekst. Man vokser med ansvar. Men en ting er likt overalt, fokuset på HMS og sikker jobbutførelse, der slurver vi aldri, avslutter Askeland, som ikke vil stusse på å anbefale sine nye kolleger å ta arbeid for FMC i utlandet.

3 En internasjonal forsamling hos Bergen Group Dreggen. Foto: Bergen Group Med verden som rekrutteringsarena Ved sjøkanten i Sandviken finnes et av Bergens mest internasjonale arbeidsmiljø. I arbeidsstokken på 70 personer telles 17 ulike nasjonaliteter. Nå leter Bergen Group Dreggen etter flere ingeniører. Kraftig vekst Bergen Group Dreggen ble etablert i 1987 og har hatt en markant økning i både omsetning og antall ansatte de siste årene. De siste fem årene har omsetningen økt fra 64 millioner kroner i 2005 til 250 millioner kroner i Selskapet leverer kraner til både maritim og offshore og er et godt bevis på hvordan disse to næringene blir stadig mer overlappende. I tillegg til lokalene i Sandviken har Bergen Group Dreggen produksjonsfasiliteter på Sagvåg Stord, og har også nylig etablert kontor i Brasil. -Vi har nettopp inngått en ny avtale med Aibel for levering av EOT kraner, til en verdi på millioner kroner, har flere andre prosjekt på trappene og god ordrereserve. Vi forventer derfor at veksten skal fortsette i årene som kommer, sier Jakob Holberg, HR Manager ved Bergen Group Dreggen. Flagget til topps Det mest iøynefallende beviset på at Bergen Group Dreggen er en internasjonal arbeidsplass er flaggene som står plassert på hver arbeidspult. I 2008 hadde vi en sterk ekspansjonsperiode med mange nyansettelser. Da vi arrangerte julebord fikk alle ansatte et klistremerke med navn og nasjonalitet i et forsøk på å sveise arbeidsstokken raskere sammen. Siden da har flaggene hengt igjen og i dag har flere av våre ansatte nasjonalflagget på pulten, forteller Holberg Ser etter en totalpakke Mangelen på norske ingeniører har brakt Bergen Group Dreggen ut på det internasjonale jobbmarkedet. Når vi rekrutterer fra utlandet tar vi stort hensyn til livssituasjonen. En utenlandsk ingeniør med familie i hjemlandet vil fort flytte hjem igjen etter noen år. Det holder ikke med bare faglige kvalifikasjoner, vi ønsker å tenke langsiktig i vår rekruttering og da må de ønske å slå seg ned i Norge. Vi tilbyr norskkurs til alle, selv om arbeidsspråket er engelsk. Stå-på kultur Til tross for kommunikasjonsutfordringer med en så internasjonal arbeidsstokk, er Holberg klokkeklar på at fordelene er klart større enn utfordringene. Det som kjennetegner våre ansatte er at de er hardtarbeidende, motiverte, pålitelige og lojale. Mange av dem kommer også fra en arbeidskultur som er annerledes enn hva vi kjenner fra Norge. Bare til å ta kontakt Vi kunne lett ha ansatt flere ingeniører på dagen om vi hadde funnet de riktige personene. Dessverre er det stor mangel på ingeniører i dagens arbeidsmarked. Eksempelvis deltok vi på Internasjonalt Karrieretorg hos Bergen Næringsråd i februar og av de ca 25. jobbsøkerne vi snakket med, var det ikke eneste ingeniør. Vi må også konkurrere om de samme personene som er ettertraktet i rene offshorebedrifter. Er det noen ingeniører der ute som ønsker nye utfordringer er det bare til å ta kontakt, oppfordrer Holberg avslutningsvis. 3

4 Executive Vice President Tore Sjursen. Foto: Anne Karin Norheim Umettelig behov for kompetanse Ønsker du å satse på en langsiktig, teknologisk, nyskapende og internasjonal næring? Olje- og gassnæringen har muligheter for alle. Alle søker folk Prisveksten på olje og gass gjør at oljeselskapene investerer mer i leting og utvinning. Det gir en boom i arbeidsmarkedet for alle ledd i næringen. Det trengs både ingeniører og fagarbeidere for å møte det økte aktivitetsnivået. Aker Solutions, FMC Technologies og Aibel oppgir alle et stort rekrutteringsbehov de kommende årene, samtidig er de fleste andre også på jakt etter nye krefter. Det er en meget krevende situasjon. Selv har vi flere hundre stillinger ledig rundt omkring i landet og regner med å måtte skaffe så mye som 1000 nye medarbeidere de neste to årene. Det gjør at vi i stadig større grad må se mot utlandet når vi rekrutterer, sier Tore Sjursen, EVP for MMO i Aker Solutions. Kjenner seg igjen i beskrivelsen Behovet for arbeidskraft bekreftes fra de ledende leverandørene av arbeidskraft til olje- og gassnæringen i bergensregionen. Vi leverer en stor del av våre ingeniørstudenter til olje- og gassnæringen og opplever at de er veldig attraktive på arbeidsmarkedet, sier Ole Gunnar Søgnen, påtroppende rektor ved Høgskolen i Bergen. Ser vi på tall fra SSB over fremtidig utdanningsbehov er det klart at det er en underdekning innenfor teknologifagene. HiB har fått nye studieplasser og er i rute med vår opptrappingsplan i forhold til sivilingeniørutdannelser, fortsetter han. Søgnens betraktninger støttes av Anne de Lange, rektor ved Bergen Maritime vgs og Bergen Maritime fagskole og Geir Anton Johansen, instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB Våre fagskolestudenter får raskt arbeid og fra videregående skole kunne vi utdannet enda flere om det fantes nok læreplasser, sier de Lange. Ofte får studentene jobb allerede før de er ferdig med studiene. På sikt kan det faktisk også skape problemer for rekruttering til forskerutdanning, utdyper Johansen. Global eliteserie Tore Sjursen tegner opp et bilde av en verdensledende næring med sterk internasjonal karakter. De teknologiske, finansielle og organisatoriske utfordringene vi 4 jobber med er banebrytende, og gjør sitt til at Norge spiller i en global eliteserie. I tillegg får du muligheten til å arbeide på tvers av kulturer og sammen trekke lasset i små og store prosjekter med samfunnsmessig betydning, poengterer han. Må kommunisere allsidigheten Det jobbes målbevisst med å forlenge olje- og gasseventyret i Norge. Med de tiltak som iverksettes og investeringer som gjøres de neste årene, så er jeg sikker på at vår industri er blant de viktigste i Norge i et femtiårsperspektiv. Olje- og gassnæringen byr på langsiktige muligheter for alle, enten man har akademisk legning eller liker å mekke. Å være tydelig på denne allsidigheten er noe vi må bli flinkere til i forhold til neste generasjon, avslutter Sjursen.

5 Utdanningsinstitusjonene i bergensregionen har et variert og spennende utdanningstilbud for unge mennesker som spenner seg hele veien fra videregående skole til fullført forskerutdanning. Oversikten under viser de mest relevante utdanningsveiene for en fremtid i olje- og gassnæringen. I tillegg kommer også generelle utdanninger innen økonomi, ledelse, IT og osv. som også har en naturlig plass i næringen. PHD UiB: Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet har forskerutdanning innenfor en rekke fagområder og har petroleumsforskning som uttalt satsingsområde. Forskerutdanningen skjer ofte i samarbeid mellom universitetet og andre institusjoner som UNI CIPR, Christian Michelsen Research, SFI Michelsen Centre og FME SUCCESS. Master UiB: Geovitenskap med mulig fordypning i petroleumsfag, Anvendt og utregningsorientert matematikk, Petroleumsteknologi m/ ulike fordypning, Prosessfag m/ulike fordypninger, Fysikk m/ulike fordypninger og Kjemi. HiB: Undervannsteknologi, Innovasjon og Entreprenørskap. Bachelor UiB: Geovitenskap med fordypning i geologi eller geofysikk, matematikk, petroleums- og prosessteknologi, fysikk, kjemi og nanoteknologi. HiB: Ingeniørutdannelser innen: undervannsteknologi, automatisering, elektronikk, elkraft, energiteknologi, kjemi, maskin, marin og produksjonsteknikk. Vgs. Skole Fagbrev + lære VG1 Elektrofag/TIP > VG2 Automatisering: Fjernstyrte undervannsoperasjon. VG1 Elektrofag > VG2 Elenergi: Tavlemontør, elektriker, energimontør, energioperatør. VG1 Elektrofag/TIP > VG2 Industriteknologi: Sveiser, platearbeider, støper, industriell overflatebehandling. For en komplett oversikt over utdanningstilbud i videregånde skole, se I tillegg til listen over kommer en rekke andre fagutdanninger som bidrar inn i verdikjeden, eksempelvis håndverksfag og stillasfaget. Fagskole Bergen Maritime Fagskole: Petroleumsteknologi med fordypning i boreteknikk, Petroleumsteknologi med fordypning i undervannsinstallasjoner. VG1 Elektrofag/TIP > VG2 Brønnteknikk: Boreoperatør, elektriske kabeloperasjoner, havbunnsinstallasjoner, komplettering, kveilerørsoperasjoner, mekaniske kabeloperasjoner, sementering. VG1 TIP > VG2 Kjemiprosess: Kjemiprosessfaget. Bergen Maritime videregående skole er eneste skole i fylket som tilbyr VG2 innenfor brønnteknikk, men en rekke andre relevante fagutdanninger er tilgjengelig ved mange av fylkets andre videregående skoler. TIP= Teknisk industriell produksjon Kilder: Opplæringskontoret for oljerelaterte fag, Bergen Maritime Fagskole, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen. 5

6 BSc Undervannsteknologi drift og vedlikehold Etablert i 2007 ved HiB med støtte fra Sparebank1 SR-Bank, Sparebanken Vest, AGR og NCE Subsea. Tar opp 40 studenter hvert år Praksisrettet undervisning. 20% av tiden er i bedrift Første kull uteksaminert Alle i jobb eller videre på Mastergrad To mastergrader etablert 2009 Undervannsteknologi og Innovasjon og Entreprenørskap Attraktivt på bunnen Det er en fremtidsrettet utdanning og vi føler virkelig at vi blir satset på sier Cecilie Steine, som sammen med Eirik Hop går førsteåret på det treårige ingeniørprogrammet i undervannsteknologi. Cecilie Steine og Eirik Hop ser for seg en fremtid i oljenæringen. Midt i subsea-klyngen -Jeg søkte på undervannsteknologi fordi det var en ny linje som virket utrolig spennende. I tillegg er det jo den eneste subsea-spesialiserte utdanningen i Norge. Oljenæringen har fremdeles en lang tidshorisont og undervannsteknologi blir mer og mer nødvendig for å nå frem på stadig dypere farvann, sier Cecilie -Det er også veldig bra at linjen har så mye kontakt med næringslivet, tilføyer Eirik. Undervisningen i undervannsteknologifaget foregår nemlig på Straume Næringspark i Fjell kommune, som ligger midt i smørøyet til subsea-klyngen. I de grunnleggende realfagene har de undervisning sammen med andre ingeniørlinjer på høyskolen i Nygårdsgaten. Praktisk med oppgavehjelp -Det er utrolig greit å studere på Straume. Når vi jobber med en oppgave er det bare å stikke rett innom en bedrift som AGR, de deler vi også lokaler med. Vi har også et svært godt samarbeid med subseaskolen FMC, sier Eirik. Da det første kullet skulle skrive sine avsluttende bacheloroppgaver, stilte en rekke selskaper i regionen opp for at studentene skulle få relevante, interessante og utfordrende oppgaver å jobbe med. - De er hjelpsomme og viser interesse for oss., sier Cecilie. Spennende utvekslingsprogram Undervannsteknologilinjen har et utvekslingsprosjekt, med brasilianske studenter fra Universitetet de Vila Velha i byen Vitória. Brasilianerne var på besøk her i 2010 og i år er det vår tur til å reise til dem. Akkurat nå jobber vi med å skaffe støtte til turen, forteller Cecilie som er leder for turkomiteen. De er begge enige i at det internasjonale aspektet ved olje- og gassnæringen er attraktivt. Mange av de store selskapene er jo internasjonale i utgangspunktet og det virker spennende å få jobbe andre steder i perioder. Samtidig er det fullt mulig å ha en spennende og utfordrende arbeidsplass her i regionen. Bunnsolid samarbeid med næringslivet Fra det første avgangskullet som ble uteksaminert i 2010 fikk alle enten jobb eller gikk videre til masterstudier. Undervannsstudentene er helt klart en attraktiv ressurs på arbeidsmarkedet. -Flere får jobb i bedrifter hvor de allerede har fått en fot innenfor gjennom de to praksisperiodene vi har i løpet av studiet. Spesielt innenfor stillinger til prosjektarbeid og prosjektledelse rekrutteres det mange fra linjen, sier de to. Eirik er leder i linjeforeningen for undervannsteknologi - Bunnsolid. De arbeider blant annet for å skape enda tettere kontakt mellom studentene og næringslivet. -Mange bedrifter er veldig flinke til å promotere seg, spesielt de store, men vi jobber stadig med å få kontakt med enda flere bedrifter. Det er viktig at de mindre bedriftene også får presentert seg. Vi håper enda flere bedrifter viser interesser for oss, så kan vi jobbe for et samarbeid hvor linjen vår og bedriftene kan bli enda bedre kjent, avslutter Eirik. 6

7 SIM SUBSEA en verden under vann Med dataspill skal NCE Subsea i samarbeid med MediaCircus og VilVite vekke interesse for undervannsteknologi blant ungdommen. Skjermbilde fra SIM Subsea (Mediacircus) Vekke realfagsinteresse SIM Subsea startet som et initiativ fra NCE Subsea, da næringen ønsket tiltak som kunne være med på å øke interessen for realfag. -Næringen etterspurte et verktøy som kunne bidra til økt rekruttering, sier Tone Røkenes som har ansvaret for kompetanse og rekruttering i NCE Subsea. -Bedriftene har vist stor positivitet til prosjektet, og tror at SIM Subsea vil bidra til at unge ser karrieremuligheter lokalt i regionen. Prosjektet vil forhåpentligvis snu trenden og øke interessen for denne teknologien. Gode Sirklar, Bergen kommune, NCE Subsea, UiB, Business Region Bergen og Hordaland fylkeskommune er partnere i prosjektet. Unik kobling mellom læring og virkelighet Målet med prosjektet er å øke interessen for realfag og bidra til rekruttering til yrker innenfor undervannsteknologi, da det oppleves at det er vanskelig for studenter og elever å oppdage de spennende utfordringene som venter under havoverflaten. For mange elever er matematikkfaget den store skrekken og mange mister motet i tidlig alder. Måten å løse oppgaver i SIM Subsea er basert på mattematikkmotoren Kikora, som er unik i verdenssammenheng. -Det spesielle med SIM Subsea er koblingen mellom læring og virkelighetsnære case. Praksisrettet utdanning er den beste måten til å få flere studenter til å velge høyere utdanning innenfor realfag og teknologi. Ved å bygge dette tilbudet på bruk av matematikk, på problemstillinger knyttet til praktiske eksempler, vil vi angripe kjernen av en hovedproblemstilling som industrien og elevene møter, sier Røkenes Ved å løse matematikkoppgaver på denne måten er målet at elevene hjemme og på skolen blir mer motiverte og selvhjulpne i læringsprosessen Bergen Næringsråd satser på olje og gass En av våre viktigste næringspolitiske saker er å sikre gode og langsiktige rammevilkår for regionens viktigste næring. I bergensregionen finnes verdensledende bedrifter innenfor hele næringens verdikjede. Ressursgruppen er bredt sammensatt med representanter fra næringsliv, akademia, offentlige virkemiddelapparat og interesseorganisasjoner. Ressursgruppens toppsaker er koordinering av messer og konferanser innenfor olje- og gass i en samlet tidsperiode, synliggjøring og omdømmebygging ovenfor opinion og myndigheter. I tillegg er gruppens medlemmer engasjert i en rekke andre spørsmål som fremdrift ved TCManlegget på Mongstad, Senter for Drift og Vedlikehold og styrke koblingen mellom FoU og næringsliv. Ressursgruppen er også bidragsyter i forhold til en rekke medlemsmøter i Bergen Næringsråd i løpet av året. Medlemmer i ressursgruppen Gert Chr. Strindberg, Norwegian Piping, leder Inge Husefest, Profitek AS Jannicke Nilsson/Sturle Bergaas, Statoil Vidar Totland, Business Region Bergen Bente Kløve, Aibel / NPF Trond Olsen, NCE Subsea Ove Lunde, HOG Energi Geir Anton Johansen, Universitetet i Bergen Dag A. Aldal, ClampOn AS Kurt Andreassen, Coast Center Base Yvonne Torgersen, Strømme Group AS Jon-Arve Sværen, Framo Engineering Eli Sætersmoen, Falck Nutec AS Helge Rysjedal, Siemens AS Steinar Røgenes, Aker Solutions Roger Kjeilen, Beerenberg Corp. 7

8 Aibel vokser i Bergen Rundt 600 ansatte jobber ved Aibels kontor i Bergen. Innen utgangen av 2012 er målet 100 nye medarbeidere. Aibel AS har 4000 ansatte og er lokalisert på åtte steder langs hele norskekysten. Kontoret i Bergen er et av de største. Det er plassert på Sandsli med nærhet til en av våre viktigste kunder - Statoil. Aibel i Bergen jobber med modifikasjoner og vedlikeholdsoppdrag på feltene Veslefrikk, Huldra og Oseberg, i tillegg til landanleggene på Kollsnes og Sture. Et av de store oppdragene nå er ombygging av lugarer på Oseberg. Vi jobber også med en større modifikasjonskontrakt i forbindelse med utbyggingen av olje- og gassfeltet Visund Sør. - Vi har et svært godt arbeidsmiljø, og et lavt sykefravær. Vi har også en aktiv velferdsklubb, sier sjefen for kontoret, Inge Bruåsdal. Møt Mari, en av våre medarbeidere: Mari Rørtveit (31) er senior instrumentingeniør og jobber i hovedstudiegruppen i Bergen. Hun er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU i Trondheim. 31-åringen hadde sin første arbeidsdag som instrumentingeniør i Aibel Stavanger i Der jobbet hun med prosjektering på Sleipner. I mai 2010 begynte hun i studiegruppen i Bergen. Akkurat nå jobber Mari og gruppen med en studie for Statoil kalt Future Solution Sture Mongstad Terminal. Utgangspunktet for studiene er et arbeidsomfang og en designbasis. Jobben er å finne de beste teknologiske løsningene. Jeg liker utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. I tillegg har jeg dyktige og kjekke kolleger, sier Mari. Et solid selskap i vekst I 2010 ansatte Aibel AS nærmere 500 nye medarbeidere. I løpet av de to første månedene i 2011 har vi rekruttert 200 nye. Vi har fått mange kontrakter, og trenger fortsatt nye medarbeidere, sier HR-direktør Rune Helliesen. Mari Rørtveit, senior instrumentingeniører ved Aibel Bergen

Olje & gass NR. 1. 2012 // 2. ÅRGANG

Olje & gass NR. 1. 2012 // 2. ÅRGANG Olje & gass NR. 1. 2012 // 2. ÅRGANG Foto: Fredrik Knoph Vil bidra med nye og friske impulser Vi skal bidra til å forme Aibels bedriftskultur, sier initiativtakerne til Young in Aibel i Bergen, Øyvind

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19 info www.bergen-chamber.no 02 NR.2 2007 Subsea- og energibyen Bergen VILVITE tar form Trådløs by Bergen? Engasjert lagspiller Våkn opp folkens! side 10 side 13 side 14 side 19 leder Helge S. Dyrnes Som

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen,

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen, www.onninen.com Onninen AS er et heleid datterselskap av Onninen OY. Selskapet ble grunnlagt i Finland i 1913 og er fremdeles familie-eid, men har i løpet av disse årene uviklet seg til et internasjonalt

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12 Onsdag 25. oktober 2006 Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik Matematikk spennende? SIDE 12 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN SIDE 27 Gulltid for ingeniører SIDE 5 Med fokus på Nordområdesatsningen HIN hjelper

Detaljer

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå.

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå. Foto: OXXXXXXX NR. 1 JANUAR 2012 Gravende gründer med suksess - Jeg står tidlig opp og er sent i seng. Og så har jeg en tålmodig ektefelle. Dette er forklaringen Kai Peder Birkeland gir på sin suksess.

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KVINNER I FTI

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KVINNER I FTI Perspektiver Utenlandske kvinner tar utdannelse i Norge DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fagnettverk Møter nye utfordringer i nordområdene Elkraft 0,5 % av fagarbeidere i bransjen er kvinner

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Mangfold. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2012. Suksess starter i oppvasken - Barn av Bergen - Kjøper kompetanse skaper suksess

Mangfold. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2012. Suksess starter i oppvasken - Barn av Bergen - Kjøper kompetanse skaper suksess BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2012 // TEma Suksess starter i oppvasken - Barn av Bergen - Kjøper kompetanse skaper suksess www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Foto: Audun roe Grimstad Bergen

Detaljer

Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler. www.bergen-chamber.no

Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2011 TEMA: Fremtidens næringsliv den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler www.bergen-chamber.no den innovative regionen - motoren og

Detaljer

INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. www.bergen-chamber.no. Verdensledende i klimastudier

INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. www.bergen-chamber.no. Verdensledende i klimastudier INFO 6 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER - Spenstige Bergen er vårt mål Vi må få til resultater Utallige muligheter i India Verdensledende i klimastudier YoungShip sprer

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

oljemagasinet Folk i vest tjener best Bilag til Bergens Tidende 26. september 2013 foto: marie havnen

oljemagasinet Folk i vest tjener best Bilag til Bergens Tidende 26. september 2013 foto: marie havnen oljemagasinet Bilag til Bergens Tidende 26. september 2013 Folk i vest tjener best foto: marie havnen 2 oljemagasinet 4 7 10 12 14 16 18 20 22 Oljestrilene nærmer seg inntekstoppen Oppkomlingane tek kaka

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

JENTER. i olje og gassindustrien

JENTER. i olje og gassindustrien JENTER i olje og gassindustrien Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Mangfold skaper muligheter

Mangfold skaper muligheter Mangfold skaper muligheter 2 Innhold: s 4: Mangfold skaper muligheter s 6: Med talentet i fokus s 8: Vil videreutvikle de unge s 10: Stavangers lille perle s 12: Ingen vekst uten utenlandsk arbeidskraft

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Nr. 11 April 2011 4. årgang. PTFE anlegget under oppføring s 8. Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16. God påske!

Nr. 11 April 2011 4. årgang. PTFE anlegget under oppføring s 8. Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16. God påske! on site Nr. 11 April 2011 4. årgang PTFE anlegget under oppføring s 8 Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16 God påske! 1 Store og viktige investeringer Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13.

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13. i utvikling Nr. 4 2008, 13. årgang Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Rogaland fylkeskommune nr. 4-08 NNHOLD Lærlingeordningen representerer

Detaljer

En studie av tiltak i nord

En studie av tiltak i nord En studie av tiltak i nord Det norske oljeselskap Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes UiN-rapport 13/2012 Handelshøgskolen i Bodø Universitetet i Nordland Jan-Oddvar Sørnes og Jan Terje Henriksen

Detaljer