Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER NUMMER 2 OKTOBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER NUMMER 2 OKTOBER 2007"

Transkript

1 Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER NUMMER 2 OKTOBER 2007 Etter mer enn ti år som leder i NLB, takket Eilif Gundersen for seg for å fylle fritiden med andre gjøremål Foto: Simenstad

2 Fra Bjørn Aksdal i Trondheim har HJURINGEN fått tilsendt bilder der lurmotiver er presentert på postkort fra perioden Postkortet over viser Ellen Sinding i "Fjeldeventyret", postsendt Under "Lurblæseren", et typisk Wilse-kort fra ca Ubrukt. Flere slike motiver blir presentert i senere HJURINGER.

3 Etter en innholdsrik sommer og høst, sitter jeg nå foran PC en og skriver min første leder i Hjuringen. En ny oppgave for meg. I over ti år har Eilif Gundersen fylt denne spalten med visdomsord og hverdagshistorier fra småbruket øverst i Hallingdal. Jeg vil, som det første jeg fører i pennen, selvfølgelig takke Eilif for hans innsats som NLBs fremste tillitsvalgte. Nå kom ikke hans avgang overraskende på oss. Den hadde Eilif varslet allerede tidlig i fjor, så valgkomiteen hadde god tid til å spørre kandidater. Jeg svarte ja da telefonen kom til meg, og årsmøtet fant meg verdig å være lagets leder i året som kommer. Hvor lenge min periode vil vare, vet ingen, men jeg håper at medlemmene fremdeles vil oppleve NLB som en godt styrt organisasjon i fortsatt fremgang og vekst. En annen av våre tillitsvalgte fratrådte også ved siste årsmøte. Magnar Storbækken har siden stiftelsen av NLB vært lagets kassemester, med ansvar for bl.a. kontingentinnbetalinger og restanser, ingen liten jobb i en etter hvert nokså stor og sammensatt medlemsmasse. Samtidig har han vært et aktivt styremedlem, alltid rask med konstruktive til- Fra lederen: bakemeldinger på lederens utsendte styr er. De siste årene har han også, sammen med Knut Skrindo, bygget opp og hatt ansvaret for lagets godt besøkte hjemmesider. Denne oppgaven har Magnar sagt seg villig til å fortsette med, noe vi i det nye styret er svært glade for. Dere skal begge to ha stor takk for arbeidet og innsatsen for NLB. Norsk Lur- og Bukkehornlag har i løpet av disse årene opplevd å vokse seg til en stor, respektert og uavhengig folkemusikkorganisasjon, ikke i konkurranse med LfS eller andre organisasjoner, men som et verdifullt supplement til disse. Vi har klart å sette fokus på våre instrumenter, antall aktive utøvere har økt kraftig, og bruken av instrumentene har funnet stadig nye arenaer. Dette var nesten utenkelig for bare få år siden. Da var instrumentene å regne som museumsgjenstander. Kun noen få entusiaster og ildsjeler holdt liv i musikken, og instrumentbyggertradisjonene hadde nesten gått i glemmeboken. Her vil jeg benytte anledningen til å gratulere Leif Løchen som i sommer fikk Egil Storbekkens Musikkpris, nettopp for dette arbeidet.

4 I dag lages det svært gode instrumenter, ikke minst av Magnar, og vi hører luren og bukkehornet brukt i stadig nye sammenhenger: i tradisjonell og arrangert folkemusikk, i film- og teatermusikk, i jazzensembler og i populærmusikk. Samtidig skrives det også samtidsmusikk der instrumentene har ledende funksjoner. Flere av lagets medlemmer har spilt inn CD er - eller er i gang med dette med musikk der luren og bukkehornet står i sentrum. (Her vil jeg nevne Odd Sylvarnes Lunds CD som kom ut i sommer, og som hadde lansering under årets Landskappleik. Den anbefales!) Det nye styret vil holde fram med det gode arbeidet så godt vi kan. Ta gjerne kontakt med oss via telefon eller mail om det er noe dere har på hjertet. Gode ideer angående lagets virksomhet vil vi alltid lytte til. Med dette ønsker jeg dere alle en fargerik høst. Jørn NY CD og VIKTIGE SPILLEOPPDRAG Hordalands mest aktive tambur, lur- og bukkehornspiller, Rolf K. Seldal, har sendt oss noen opplysninger om noen av de spilleoppdrag han har gjennomført i høst. Han har dessuten nettopp utkommet med en solo-cd der slåttetromma er hovedinstrument, men som også brukes i samspill med andre instrumenter, bl.a. bukkehornet og luren. Den 4. september spilte Rolf K. Seldal slåttetromme ved den offisielle markeringa av Edvard Griegs dødsdag. Før signeringa i protokollen for de innbudte gjestene spilte han også litt Griegmusikk på bukkehornet sitt. Han spilte også på både lur og bukkehorn ved Fylkestinget i Hordalands avslutning i Håkonshallen den 16. oktober. På Rolf K. Seldals soloplate: Trommeslåttar og anna på slåttetromme kan dere også høre ham på lur og bukkehorn i samspill med tromme. Send en mail til Rolf om du vil vite mer om denne CD en:

5 Egil Storbekkens Musikkpris til Leif Løchen Egil Storbekkens Musikkpris ble i år tildelt Leif Løchen fra Vågå. Leif meldte seg inn i NLB i 1996 og han ble æresmedlem i laget i Han har gjennom sitt lange liv arbeidet både på Norsk Folkemuseum ( ) og på De Sandvigske Samlinger, Maihaugen ( ) som konservator, der han bl.a. har gjort meget for å ta vare på norsk byggeskikk. Samtidig er det få som har brukt så mye tid på, og har den innsikten, som Leif har om de gamle instrumentene våre. Både på Folkemuseet og på Lillehammer, var instrumentene en sentral del av hans arbeid. På Landskappleiken i 1996, i Vågå hadde han laget en stor utstilling der mange av de gamle instrumentene ble presentert for et stort og interessert publikum. Tildelingen fant sted under Olsokfeiringa på Dølmotunet i Egil Storbekkens hjembygd Tolga, i slutten av juli. Juryformann Bjørn Aksdal leste opp juryens begrunnelse for tildelingen: Prisvinneren, som er utdannet arkitekt, er en av de virkelige pionerene innenfor dagens folkemusikkmiljø, både som utøver, organisator, innsamler og som lærer. Etter krigen la han som medlem av Laget for Folkemusikk i Oslo ned en kjempeinnsats med å reorganisere Landslaget NLB gratulerer Leif Løchen med Egil Storbekkens Musikkpris Se flere bilder fra utdelingen på Foto: Simenstad

6 for Spelemenn (LfS), og han ble valgt inn i styret i LfS som sekretær på årsmøtet i I tillegg redigerte han Spelemannsbladet i de første årene etter krigen. Senere satt han som styremedlem i LfS fra 1955 til 1970, de to siste årene også som formann. Leif Løchen har vært mye benyttet opp gjennom årene som dommer både under Landskappleiken og andre kappleiker, spesielt på eldre folkemusikkinstrumenter. Han ble utnevnt til hedersmedlem i Landslaget i Bergen i I 2000 fikk han Rff-prisen fra Rådet for folkemusikk og folkedans for sin mangeårige og store innsats innen folkemusikkmiljøet. Prisvinneren trakterer en rekke instrumenter som hardingfele, vanlig fele, langeleik og flere av de eldste folkemusikkinstrumentene. Allerede like etter krigen begynte han å interessere seg for instrumenttradisjonene våre og nedla et stort registrerings- og dokumentasjonsarbeid mens han arbeidet på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Dette arbeidet førte til en større utstilling på museet og flere artikler om eldre instrumenter. Etter at han flyttet nordover til Gudbrandsdalen har han fortsatt arbeidet sitt med de eldre instrumenttradisjonene. Han har blant annet vært opptatt av å lage og kopiere eldre folkemusikkinstrumenter og har holdt en rekke kurs i instrumentbygging, særlig i bygging av langeleik. Han har samtidig vært en svært viktig inspirator for og medhjelper til etableringen av det rike instrumentbyggermiljøet på Gjøvik og for stiftingen av Norsk munnharpeforum. I tillegg startet han i sin tid noe så originalt som et salmodikonorkester tilknyttet Maihaugen på Lillehammer. Prisvinneren har også vært sterkt engasjert i å ta vare på mangfoldet i den tradisjonelle folkemusikken, og han har særlig lagt vekt på betydningen av å videreføre eldre stiltrekk, spesielt når det gjelder tonaliteten. De senere årene har prisvinneren drevet et særdeles aktivt registreringsarbeid av eldre folkemusikkinstrumenter i nordlige deler av Gudbrandsdalen, først og fremst i Vågå. Dette arbeidet førte til en lang rekke avisartikler, og hele materialet foreligger nå presentert i bokform. Som en del av dette arbeidet har han samtidig utarbeidet et forslag til et felles registreringsskjema for instrumenter til bruk i museer og samlinger.

7 Urframføring av Elgkoden for horn og elektronikk (og tre lagsmedlemmer i fri dressur!) Horn, dyr og natur var hovedingredienser i konserten på Kårstad gård på Biri 17. juni. Rugåkeren, de store almetrærne og skogen var interaktive kulisser, mens gårdstunet rammet inn det hele. Stabbursklokka åpnet konserten, og klokkeklangen satte i gang tre - for publikum - skjulte lurspillere som i vekselspill ga naturlig surround til de omlag 130 fremmøtte publikummere. Isak Anderssen avløste lursekvensen med sin egen Solspillslått på el-cello. De magiske flageolettene og liveelektronikken gjorde inntrykk på værgudene, og regnet holdt seg unna under hele konserten. Tonespråket i både denne slåtten og Hemmat kledde luråpningen godt, og musikken var en vakker øreåpner til urframføringen av Anderssens verk Elgkoden som er musikk for waldhorn og elektronikk, skrevet for Sissel Morken Gullord. Isak Anderssen sier selv: Verket er inspirert av mine møter med elgen i Biristrands skog og mark. Hvilket instrument er vel bedre egnet enn skogens eget instrument, waldhornet, til å tolke elgens bevegelser? Stykkets harmoniske materiale er avledet fra folketona Den første gang da jeg så deg fra Vardal. Etter dette fulgte en avdeling for uakkompagnert waldhorn der Sissel hadde funnet folketoner fra Biri som hun framførte enkelt arrangert, med solo horn og solo sang. Sissel avsluttet sin avdeling med slåtten Spell-Sissel i sitt eget arrangement. Så var turen kommet til bukkehorn i flere varianter. Jørn Simenstad og Eilif Gundersen spilte og fortalte, og både publikum og Oppland Arbeiderblads anmelder ble imponert og sjarmert. Konserten ble avrundet med en huldrelokk på Biri-vis av gardkjerringa sjøl, før hun og på- og avtroppende lagsleder igjen lot lurtonene gå på rundgang, og lede publikums oppmerksomhet inn på natur og omgivelser. Etter konserten var det forfriskninger til alle i hagen på Kårstad. Litt om Kårstad gård Den tidligere lensmannsgården er nevnt i skriftlige kilder fra 1600-tallet, og hovedhuset er fra

8 1830. Sissel Morken Gullord driver gården sammen med mannen sin, og jobber som musiker. Dette var den første konserten hun har arrangert på Kårstad, men etter stor interesse både fra media og publikum, kommer det flere. Sissel Morken Gullord Foto: Simenstad

9 Lur- og bukkehorndag på Norsk Folkemuseum Den 16. september avholdt NLB for sjette gang den årlige lur- og bukkehorndagen i samarbeid med Norsk Folkemuseum. Hele 9 utøvere hadde møtt opp for å bidra med kraftfulle lurtoner og vemodige bukkehornmelodier denne dagen, en dag som startet med lunsj for musikerne før alle samlet seg på torvet til en improvisert flerstemt lurseanse til stor glede for det overraskende store antall museumsbesøkende. Deretter stasjonerte musikerne seg på diverse tun og tak til villspell og hyggelige samtaler med et nysgjerrig og vitebegjærlig publikum. Været var ikke det aller beste, men bortsett fra et noen våte minutter holdt regnet seg vekk. Museet valgte likevel å legge konsertdelen inn i ei av stuene på Østerdalstunet, et stort rom som viste seg å være en førsteklasses konsertarena. Her fikk publikum høre bukkehorn, lur, munnharpe og fløyter av ulike slag. Konserten ble meget vellykket og varte i drøye 50 minutter. Deretter var det kaffe før dagen ble avsluttet med nok en improvisert lurfanfare på torvet. Toivo Skogheim, Hildegunn Flatabø, Anita Fogge, Gry Aubert Bang og Odd Sylvarnes Lund Bak: Ole Kristian Nyhagen, Jørn Simenstad, Arne Petter Ødelund og Eilif Gundersen Foto: T. Ødelund

10 På vikingfestival i Vestfold - Tone W. Ødelund - 7. til 12. august arrangerte Vikinger i Vestfold stor vikingfestival i Vestfold med en rekke arrangementer rundt på forskjellige steder i fylket. Deltagerene på festivalen kom fra en rekke europeiske land, og på flere av disse arrangementene deltok Norsk Lurog Bukkehornlags medlemmer Odd Sylvarnes Lund og Arne Petter Ødelund. Festivalen åpnet i Skråvika i Stavern ved at bl.a. fylkesordfører Tove Lisbeth Vasvik og Irlands ambassadør ble rodd i land i vikingbåten Gaia til flotte lurtoner fra Odd og Arne Petter som sto strategisk plassert på fjellhyller ved innseilingen og spilte til hverandre. Odd spilte dessuten på bukkehorn før fylkessordføreren offisielt åpnet festivalen. Senere på kvelden deltok Arne Petter med spilling på lur under Teater Fabels fremføring av skuespillet Balders død. Onsdag ble det samme skuespillet fremført på nytt med nytt publikum. Dagen etter spilte Arne Petter for en gruppe spesielt inviterte gjester. Der fikk han også fortalt litt om instrumentenes historie samt reklamert for Lur og Bukkehornlaget. Fredag var det duket for Arne Petter Ødelund Foto: E. Schanke

11 Odd Sylvarnes Lund Foto: E. Schanke konsert med middelaldermusikk på Hjertnes amfiscene i Sandefjord. Der deltok igjen Arne Petter med spill på lur og bukkehorn. Lørdag var det lurspilling på kaia da flere vikingbåter ankom Tønsberg havn hvor ca. tusen tilskuere hadde møtt opp. Senere på dagen var det opptog og ablegøyer i Tønsberg sentrum og bukkehornet ble flittig brukt. Søndag var det festivalavslutning på Borrehaugene og Odd og Arne Petter var atter på plass. Dagen startet med fremføring av skuespillet Fenrisulven der Arne Petter også bidro med musikk. Deretter spilte Odd og Arne Petter lur under innmarsj av polske vikingkrigere. Odd tok så initiativet til en improvisert konsert før kampoppvisning av krigerne. Dette til stor applaus fra flere hundre fremmøtte. De markerte oppstart av kampoppvisningen med lurfanfarer. Sent på kvelden var det festivalbegravelse der festivalsjef Lars Ueland Kobro ble brent på bålet til toner fra Arne Petters bukkehorn. Odd og Arne Petter fikk gjennom festivalen vist frem både lur og bukkehorn på en flott måte.

12 Internasjonal uke i Sogndal I slutten av september var det Internasjonal veke i Sogndal, og arrangøren, FN-sambandet Vest, hadde engasjert Karl Seglem som kunstnerisk ansvarlig for denne uka Han hadde satt sammen et meget omfattende kulturprogram der en stor konsert på plassen foran kommunehuset startet det hele. Til denne konserten hadde også FNsambandet bestilt et verk av Karl, et verk der 2 bukkehorn og 8 neverlurer stemt i G var sentrale instrumenter. I tillegg til disse brukte komponisten messingblåsere, treblåsere og talekor. Karls Seglem engasjerte Eilif Gundersen og Jørn Simenstad i denne anledning, og fullastet med G-lurer gikk turen over fjellet til Sogndal. Fredagskvelden møtte de to de lokale musikerne til utprøvelse av lurer og innøvelse av verket. Det var nokså spennende for de som aldri før hadde spilt på neverlur, men etter noen prøvetoner og gjennomspillinger av lurtemaet begynte de aller fleste å kjenne seg hjemme på instrumentene. Jørn Simenstad, Eli Nina Onarheim, Diccon Pearce, Gunvor Lidal, Robert Kvam, Rino Skar, Johannes Fosdal, Eilif Gundersen Foto: K. Fosdal

13 Ved siden av det temmelig krevende lurtemaet skulle de andre instrumentene bidra med klanger og lydeffekter, mens talekoret deklamerte sin tekst i vill uorden. Lørdagen kom og etter et noe omfattende detektivarbeide klarte lurblåserne å komme seg opp på en balkong vis a vis scenen. På denne måten oppsto det en - for publikum - fin surroundeffekt. Senere på lørdagskvelden hadde Karl Seglem Band konsert i det gamle meieriet. Denne konserten ble åpnet med en bånsull fra Østerdalen fremført tostemt av Eilif og Jørn som også var invitert til å delta på noen av bandets låter. Foto: K. Fosdal

14 NLBs nye styre presenterer seg Norsk Lur- og Bukkehornlag har fått nytt styre. Det nye styret har fremdeles ikke utpekt ny sekretær, men dette forventes å skje i nær fremtid. Jørn Simenstad, leder, er fra Oslo og har som så mange andre blåsere korpsbakgrunn. Jeg har en 4-årig musikkutdannelse fra Østlandets Musikkonservatorium med trompet som hovedinstrument. Etter 9 år i Kristiansund, vendte jeg i 1991 tilbake til Oslo der jeg nå er deleier og jobber i lydfirmaet Lindberg Lyd as / 2L. Her er jeg innspillingsprodusent og redigerer, ved siden av enkelte administrative oppgaver. Min interesse for bukkehornet, luren og flere andre av våre eldste folkemusikkinstrumenter fikk jeg i 1994 under innspillingen av CD en HYR- DESTUND, en dokumentasjons- CD innspilt bl.a. ved Tallsjøen ved Tolga. Under dette arbeidet møtte jeg Eilif Gundersen, Bjørn Aksdal og Magnar Storbækken, og etter endt innspillingshelg dro jeg hjem med både seljefløyte, bukkehorn og lur i bilen, alle laget av Magnar. Siden har jeg holdt utallige konserter på nettopp disse og andre gjeterinstrumenter. Sissel Morken Gullord, kasserer, jobber som musiker og bor på Biri. Jeg er utdannet ved NMH med utøvende hovedfag (2000). Der skrev jeg en hovedfagsoppgave om waldhornets historiske utvikling: Naturperler og sikkerhetsventiler, den første om dette emnet på norsk. Jeg tok deretter musikkpedagogikkstudiet (1998) på samme sted, før jeg studerte naturhorn hos Renée Allen i Aachen, Tyskland. Siden fulgte mange års frilansjobbing i bl.a. Den Norske Opera, Forsvarets Stabsmusikkkorps, Concerto Copenhagen, Oslo Sinfonietta og en rekke andre orkestre og ensembler i Norden. Jeg har spesialisert seg på å spille naturhorn, og har blant annet vært solist på barokkhorn med Svenska Barockorkestern. Jeg flyttet for noen år siden til Biri, litt nord for Gjøvik, der jeg sammen med mann og barn driver Kårstad gård. Her

15 har jeg har skapt min egen arbeidsplass og er ved siden av tradisjonell frilansvirksomhet aktiv som solist. Jeg samarbeider med lokal gjeste- og reiselivsnæring der jeg tilbyr musikalske menyer, samtidig som jeg turnerer for Rikskonsertene med barnehageproduksjonen Hornet på kornet. Sammen med unge komponister utvikler jeg ny musikk for waldhornet. For noen år siden skaffet jeg meg både bukkehorn og lur, instrumenter jeg stadig benytter i min konsertvirksomhet. Jeg gir kunstneriske innslag for private, foreninger og næringsliv limt sammen med gode doser humor, spiller i begravelser og bryllup, osv. Du må gjerne besøke mine hjemmesider: Odd Sylvarnes Lund, styremedlem, er født og oppvokst i Oslo, med mormor fra Vik i Sogn og far fra Finnmark. Jeg har opptrådt i mer enn 20 land og i de fleste større norske byer. Under åpningsseremonien for OL på Lillehammer, medvirket jeg som solist på munnharpe, lur og bukkehorn. Jeg har dessuten gjennom en rekke år blitt benyttet av Utenriksdepartementet ved spesielle norske anledninger i utlandet. I tillegg til solistvirksomheten, er jeg ansatt som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. (foto: Almenning) Aksel H. Holdhus varamedlem, kjem frå Hålandsdal i Fusa kommune, Hordaland. Etter endt konservatorieutdanning vart eg tilsett som fylkesmusikar i Kristiansund. I 1997 flytta eg tilbake til heimkommunen for å byrja i nyoppretta stilling i Kulturskulen der. Med trompet som hovudinstrument driv eg ein del frilansverksemd i Bergen og elles på Vestlandet; her kan nemnast Vest Norges Opera, FMKV, Opera Nordfjord, samt i kyrkjemusikalske samanhengar. I 2002 vart eg teken opp som aktiv deltakar i meisterklassen ved "40e Académie de Musique de Sion" (Sveits) under leiing av Håkan Hardenberger, Christian Lindberg og Stockholm Chamber Brass. Som lurblåsar har eg mellom anna hatt samarbeidsprosjekt med fylkesmusikarane i Voss/Hardanger.

16 Knut Skrindo, varamedlem, er født 1974 i Oslo. Jeg er lektor ved Oslo katedralskole med fagene matematikk og russisk. Jeg startet med folkedans da jeg var 7 år i BUL Oslo. Der møtte jeg Norvald Omberg, som lærte meg bukkehornbygging- og spilling. Etter hvert traff jeg Gunnlaug Lien (Myhr) og Martin Myhr i Hallinglaget og begynte da å danse springar og laus og fikk øynene opp for musikk fra Hallingdal også for bukkehorn og seljefløyte. Unni Løvlid, styremedlem, er fra Hornindal. Hun startet tidlig med folkesang, og tok sin musikerutdannelse ved Norges Musikkhøgskole. Hun var første folkesanger som tok diplomeksamen ved skolen. Unni bor i Oslo, og derfra driver hun en omfattende konsertvirksomhet med hele verden som arbeidsplass. Hun har gitt ut to egne solo-cder og medvirker dessuten på flere andre. Medlem i NLB siden Bjørn Aksdal, styremedlem, er førsteamanuensis, nestleder og fagansvarlig for folkemusikk ved Rådet for Folkemusikk/Rff-senteret ved NTNU i Trondheim. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om norsk folkemusikk. Han er også utøvende spelemann, og har vært medlem i NLB siden 1996.

17 Referat fra årsmøte 2007 i Norsk Lur- og Bukkehornlag Sted: Highland Hotel, Geilo Tid: Torsdag 28. juni 2007 klokka 18:00 20:00 Saksliste: 1 Godkjennelse av innkalling 2 Valg av møteleder og referent 3 Årsmelding 2006/ Regnskap Valg 6 Handlingsplan Tilstede på årsmøtet var: Eilif Gundersen, Magnar Storbækken, Mary Barthelemy, Margrethe Nordmoen, Jørn Simenstad, Ole Kristian Nyhagen og Odd Sylvarnes Lund. Møtet startet som seg hør og bør med musikk. Dette året ble lurlåten Stakkars Per spilt av lederen. Sak 1: Godkjennelse av innkalling Det var en kort ordveksling om plasseringen av årsmøtet i forhold til kappleiksprogrammet. Vedtak: Innkallingen godkjent. Sak 2: Valg av møteleder og referent Møteleder: Eilif Gundersen Referent: Jørn Simenstad Sak 3: Årsmelding 2006/2007 Årsmelding for 2006 / 2007 ble gjennomgått av lederen og kommentert av årsmøtet underveis. Enkelte små endringer og tillegg ble gjort. Vedtak: Årsmeldingen for 2006 / 2007 godkjent med de endringer årsmøtet gjorde.

18 Sak 4: Regnskap 2006 Regnskapet for 2006 / 2007 ble gjennomgått av kassereren og kommentert underveis av årsmøtet. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor M. Barthelemy. Vedtak: Regnskapet godkjent INTERMEZZO: I forbindelse med gjennomgåelsen av regnskapet kom det frem at NLB har satt av penger til en aldri så liten oppmerksomhet til den avtroppende lederen for laget. Eilif Gundersen har i 10 år ledet skuta med sikker hånd. NLB har derfor bestilt en aldri så liten statue av den avgåtte lederen med sin neverlur. Statuen er laget av keramikeren Chris Svendsen, og ble overrakt Eilif Gundersen av Magnar Storbækken, mens Odd Sylvarnes Lund spilte en liten bukkehornlått. Deretter ble det servert kaffe og rullekake. Sak 5: Valg Leder 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer 3 medlemmer i valgkomite Revisor Valgkomiteens leder, Margrethe Nordmoen, la frem komiteens forslag til tillitsvalgte: Leder: Jørn Simenstad Styremedlem: Bjørn Aksdal og Sissel Morken Gullord Varamedlem: Knut Skrindo og Aksle H. Holdhus Revisor: Mary Barthelemy Valgnemd: Rolf K. Seldal, leder / Geir Egil Larsen / Atle Lien Jenssen Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt med aklamasjon! Det nye styret i NLB ser slik ut: Jørn Simenstad, leder (1 år) Bjørn Aksdal og Sissel Morken Gullord, styremedlemmer (2 år) Odd Sylvarnes Lund og Unni Løvlid, styremedlemmer (ikke på-

19 valg) Knut Skrindo og Aksel H. Holdhus, varamedlemmer (1 år) Revisor: Mary Barthelemy Valgkomite: Rolf K. Seldal, leder / Geir Egil Larsen / Atle Lien Jenssen Det nye styret konstituerer seg selv slik vedtektene sier. Sak 6: Handlingsplan Lur- og Bukkehorndag på Bygdøy 16. september. Honorar til NLB er i år kr NLB dekker reiseutgifter til de som reiser langt og som skriver reiseregning. NLB vil arrangere et seminar eller en samling i løpet av året. Gjerne i forbindelse med Lur- og Bukkehorndagen 16. september. NLB fortsetter sitt engasjement vedr. Egil Storbekkens Musikkpris NLB vil gjerne ha egen konsert i regi av Den Norske Folkemusikkscena og sender henvendelse til lokale arrangører. Luraksjonen 2008! Lurblåsing i så mange kommuner som mulig på 17. mai Styret henvender seg til de kommuner der det bor utøvende medlemmer av NLB. Konserter og annen synligjøring av NLB i løpet av det kommende året. Årsmøtet avsluttet klokka 20:10

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 2 NOVEMBER 2010 EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS ble i år tildelt

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 1 MARS 2010 EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS 2009 tildelt fløytisten

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 2 SEPTEMBER 2008 Egil Storbekkens Musikkpris 2008 tildelt

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 1 og 2 DOBBELTNUMMER SEPTEMBER 2006 Geir Egil Larsen fikk

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2006.

Referat fra årsmøtet 2006. Referat fra årsmøtet 2006. Årsmøtet fant sted på Universitetet i Oslo 26. oktober 2006 kl 1230-1400. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 personer til å

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

ET SJELDENT KLANGUNIVERS

ET SJELDENT KLANGUNIVERS ET SJELDENT KLANGUNIVERS Posted by kai on mar 30, 2016 in Konsertanmeldelser 0 comments Vakre toner fra instrumentene harpe og bandoneon fylte Elvesalen med stemningsfull musikk tirsdag kveld. Av Ingvild

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 1 SEPTEMBER 2013 Karl Seglem mottok EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Kvamskogen Vel Referat fra : Årsmøtet 9/5-2011 Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Tilstede fra styret, sett fra venstre : Øyvind Valland - Magnus Reidar Hjelme Per Frode Bjørkbom

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: RENNEBU OPPDAL STED: OPPDALSPORTEN, FAGERHAUG DATO: 27.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang Konsertinformasjon Foto:Nadia Frantsen JA! En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen JA! - med talestemmen JA! - med kroppsspråk JA! - med bevegelse Ann Kristin Andersson, sang Om programmet JA!

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia»)

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») og kulturskoleelever «Asi es Bolivia» er en trio som spiller boliviansk folkemusikk Edgar Albitres Edgar Albitres («Asi es Bolivia») Peruansk musiker. Hans hovedinstrument

Detaljer

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger Musikalsk CV CAROLINE RØSTE Fra Os i Østerdalen Sanger Mål og drømmer Langsiktig mål Hovedmålet mitt har til nå først og fremst vært å ha det gøy med musikken. Min største drøm er å nå så langt som mulig

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 1 MAI 2007 Eksempel på SYNDEBUKK Foto: Olov Kirkbakk Frå leiaren:

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. Konsert for årstrinn. Foto Morten Eckersberg

Vennskap. SISU perkusjonensemble. Konsert for årstrinn. Foto Morten Eckersberg 2010 2011 Vennskap SISU perkusjonensemble Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto Morten Eckersberg : Vennskap Om programmet Vennskap er en konsert der musikken på en abstrakt måte forteller om vennskapets muligheter

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Slidorama - Slidorama

Slidorama - Slidorama DKS i Nord-Trøndelag Side 1 av 3 0 Faktaar Slidorama - Slidorama [Musikk I 8. trinn - 10. trinn] ~11 111..L Dette er et rykende ferskt band som består av fire trombonister. Her har vi plukket musikere

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj.

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj. Sted: Clarion Hotel Stavanger Teknisk arrangør: Rogaland Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Rogaland fylkeslag hadde en velkomstquiz. LØRDAG L-01/12 Åpning Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk? Hva

Detaljer

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf 16-20. mars 2010 Praktisk informasjon: Påmelding til : Skien kommunes servicesenter: Telefon: 35 58 10 00 eller Mail: servicesenteret@skien.kommune.no

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 10. TRINN 2015/2016 Periode Tema Kompetansemål Arbeidsmål Aktiviteter/innhold Vurdering 35-37 Folkemusikk med fokus på Afrika og Amerika. Øve inn og framføre et musikk Komponere: materiale

Detaljer