Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER NUMMER 2 OKTOBER 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER NUMMER 2 OKTOBER 2007"

Transkript

1 Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER NUMMER 2 OKTOBER 2007 Etter mer enn ti år som leder i NLB, takket Eilif Gundersen for seg for å fylle fritiden med andre gjøremål Foto: Simenstad

2 Fra Bjørn Aksdal i Trondheim har HJURINGEN fått tilsendt bilder der lurmotiver er presentert på postkort fra perioden Postkortet over viser Ellen Sinding i "Fjeldeventyret", postsendt Under "Lurblæseren", et typisk Wilse-kort fra ca Ubrukt. Flere slike motiver blir presentert i senere HJURINGER.

3 Etter en innholdsrik sommer og høst, sitter jeg nå foran PC en og skriver min første leder i Hjuringen. En ny oppgave for meg. I over ti år har Eilif Gundersen fylt denne spalten med visdomsord og hverdagshistorier fra småbruket øverst i Hallingdal. Jeg vil, som det første jeg fører i pennen, selvfølgelig takke Eilif for hans innsats som NLBs fremste tillitsvalgte. Nå kom ikke hans avgang overraskende på oss. Den hadde Eilif varslet allerede tidlig i fjor, så valgkomiteen hadde god tid til å spørre kandidater. Jeg svarte ja da telefonen kom til meg, og årsmøtet fant meg verdig å være lagets leder i året som kommer. Hvor lenge min periode vil vare, vet ingen, men jeg håper at medlemmene fremdeles vil oppleve NLB som en godt styrt organisasjon i fortsatt fremgang og vekst. En annen av våre tillitsvalgte fratrådte også ved siste årsmøte. Magnar Storbækken har siden stiftelsen av NLB vært lagets kassemester, med ansvar for bl.a. kontingentinnbetalinger og restanser, ingen liten jobb i en etter hvert nokså stor og sammensatt medlemsmasse. Samtidig har han vært et aktivt styremedlem, alltid rask med konstruktive til- Fra lederen: bakemeldinger på lederens utsendte styr er. De siste årene har han også, sammen med Knut Skrindo, bygget opp og hatt ansvaret for lagets godt besøkte hjemmesider. Denne oppgaven har Magnar sagt seg villig til å fortsette med, noe vi i det nye styret er svært glade for. Dere skal begge to ha stor takk for arbeidet og innsatsen for NLB. Norsk Lur- og Bukkehornlag har i løpet av disse årene opplevd å vokse seg til en stor, respektert og uavhengig folkemusikkorganisasjon, ikke i konkurranse med LfS eller andre organisasjoner, men som et verdifullt supplement til disse. Vi har klart å sette fokus på våre instrumenter, antall aktive utøvere har økt kraftig, og bruken av instrumentene har funnet stadig nye arenaer. Dette var nesten utenkelig for bare få år siden. Da var instrumentene å regne som museumsgjenstander. Kun noen få entusiaster og ildsjeler holdt liv i musikken, og instrumentbyggertradisjonene hadde nesten gått i glemmeboken. Her vil jeg benytte anledningen til å gratulere Leif Løchen som i sommer fikk Egil Storbekkens Musikkpris, nettopp for dette arbeidet.

4 I dag lages det svært gode instrumenter, ikke minst av Magnar, og vi hører luren og bukkehornet brukt i stadig nye sammenhenger: i tradisjonell og arrangert folkemusikk, i film- og teatermusikk, i jazzensembler og i populærmusikk. Samtidig skrives det også samtidsmusikk der instrumentene har ledende funksjoner. Flere av lagets medlemmer har spilt inn CD er - eller er i gang med dette med musikk der luren og bukkehornet står i sentrum. (Her vil jeg nevne Odd Sylvarnes Lunds CD som kom ut i sommer, og som hadde lansering under årets Landskappleik. Den anbefales!) Det nye styret vil holde fram med det gode arbeidet så godt vi kan. Ta gjerne kontakt med oss via telefon eller mail om det er noe dere har på hjertet. Gode ideer angående lagets virksomhet vil vi alltid lytte til. Med dette ønsker jeg dere alle en fargerik høst. Jørn NY CD og VIKTIGE SPILLEOPPDRAG Hordalands mest aktive tambur, lur- og bukkehornspiller, Rolf K. Seldal, har sendt oss noen opplysninger om noen av de spilleoppdrag han har gjennomført i høst. Han har dessuten nettopp utkommet med en solo-cd der slåttetromma er hovedinstrument, men som også brukes i samspill med andre instrumenter, bl.a. bukkehornet og luren. Den 4. september spilte Rolf K. Seldal slåttetromme ved den offisielle markeringa av Edvard Griegs dødsdag. Før signeringa i protokollen for de innbudte gjestene spilte han også litt Griegmusikk på bukkehornet sitt. Han spilte også på både lur og bukkehorn ved Fylkestinget i Hordalands avslutning i Håkonshallen den 16. oktober. På Rolf K. Seldals soloplate: Trommeslåttar og anna på slåttetromme kan dere også høre ham på lur og bukkehorn i samspill med tromme. Send en mail til Rolf om du vil vite mer om denne CD en:

5 Egil Storbekkens Musikkpris til Leif Løchen Egil Storbekkens Musikkpris ble i år tildelt Leif Løchen fra Vågå. Leif meldte seg inn i NLB i 1996 og han ble æresmedlem i laget i Han har gjennom sitt lange liv arbeidet både på Norsk Folkemuseum ( ) og på De Sandvigske Samlinger, Maihaugen ( ) som konservator, der han bl.a. har gjort meget for å ta vare på norsk byggeskikk. Samtidig er det få som har brukt så mye tid på, og har den innsikten, som Leif har om de gamle instrumentene våre. Både på Folkemuseet og på Lillehammer, var instrumentene en sentral del av hans arbeid. På Landskappleiken i 1996, i Vågå hadde han laget en stor utstilling der mange av de gamle instrumentene ble presentert for et stort og interessert publikum. Tildelingen fant sted under Olsokfeiringa på Dølmotunet i Egil Storbekkens hjembygd Tolga, i slutten av juli. Juryformann Bjørn Aksdal leste opp juryens begrunnelse for tildelingen: Prisvinneren, som er utdannet arkitekt, er en av de virkelige pionerene innenfor dagens folkemusikkmiljø, både som utøver, organisator, innsamler og som lærer. Etter krigen la han som medlem av Laget for Folkemusikk i Oslo ned en kjempeinnsats med å reorganisere Landslaget NLB gratulerer Leif Løchen med Egil Storbekkens Musikkpris Se flere bilder fra utdelingen på Foto: Simenstad

6 for Spelemenn (LfS), og han ble valgt inn i styret i LfS som sekretær på årsmøtet i I tillegg redigerte han Spelemannsbladet i de første årene etter krigen. Senere satt han som styremedlem i LfS fra 1955 til 1970, de to siste årene også som formann. Leif Løchen har vært mye benyttet opp gjennom årene som dommer både under Landskappleiken og andre kappleiker, spesielt på eldre folkemusikkinstrumenter. Han ble utnevnt til hedersmedlem i Landslaget i Bergen i I 2000 fikk han Rff-prisen fra Rådet for folkemusikk og folkedans for sin mangeårige og store innsats innen folkemusikkmiljøet. Prisvinneren trakterer en rekke instrumenter som hardingfele, vanlig fele, langeleik og flere av de eldste folkemusikkinstrumentene. Allerede like etter krigen begynte han å interessere seg for instrumenttradisjonene våre og nedla et stort registrerings- og dokumentasjonsarbeid mens han arbeidet på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Dette arbeidet førte til en større utstilling på museet og flere artikler om eldre instrumenter. Etter at han flyttet nordover til Gudbrandsdalen har han fortsatt arbeidet sitt med de eldre instrumenttradisjonene. Han har blant annet vært opptatt av å lage og kopiere eldre folkemusikkinstrumenter og har holdt en rekke kurs i instrumentbygging, særlig i bygging av langeleik. Han har samtidig vært en svært viktig inspirator for og medhjelper til etableringen av det rike instrumentbyggermiljøet på Gjøvik og for stiftingen av Norsk munnharpeforum. I tillegg startet han i sin tid noe så originalt som et salmodikonorkester tilknyttet Maihaugen på Lillehammer. Prisvinneren har også vært sterkt engasjert i å ta vare på mangfoldet i den tradisjonelle folkemusikken, og han har særlig lagt vekt på betydningen av å videreføre eldre stiltrekk, spesielt når det gjelder tonaliteten. De senere årene har prisvinneren drevet et særdeles aktivt registreringsarbeid av eldre folkemusikkinstrumenter i nordlige deler av Gudbrandsdalen, først og fremst i Vågå. Dette arbeidet førte til en lang rekke avisartikler, og hele materialet foreligger nå presentert i bokform. Som en del av dette arbeidet har han samtidig utarbeidet et forslag til et felles registreringsskjema for instrumenter til bruk i museer og samlinger.

7 Urframføring av Elgkoden for horn og elektronikk (og tre lagsmedlemmer i fri dressur!) Horn, dyr og natur var hovedingredienser i konserten på Kårstad gård på Biri 17. juni. Rugåkeren, de store almetrærne og skogen var interaktive kulisser, mens gårdstunet rammet inn det hele. Stabbursklokka åpnet konserten, og klokkeklangen satte i gang tre - for publikum - skjulte lurspillere som i vekselspill ga naturlig surround til de omlag 130 fremmøtte publikummere. Isak Anderssen avløste lursekvensen med sin egen Solspillslått på el-cello. De magiske flageolettene og liveelektronikken gjorde inntrykk på værgudene, og regnet holdt seg unna under hele konserten. Tonespråket i både denne slåtten og Hemmat kledde luråpningen godt, og musikken var en vakker øreåpner til urframføringen av Anderssens verk Elgkoden som er musikk for waldhorn og elektronikk, skrevet for Sissel Morken Gullord. Isak Anderssen sier selv: Verket er inspirert av mine møter med elgen i Biristrands skog og mark. Hvilket instrument er vel bedre egnet enn skogens eget instrument, waldhornet, til å tolke elgens bevegelser? Stykkets harmoniske materiale er avledet fra folketona Den første gang da jeg så deg fra Vardal. Etter dette fulgte en avdeling for uakkompagnert waldhorn der Sissel hadde funnet folketoner fra Biri som hun framførte enkelt arrangert, med solo horn og solo sang. Sissel avsluttet sin avdeling med slåtten Spell-Sissel i sitt eget arrangement. Så var turen kommet til bukkehorn i flere varianter. Jørn Simenstad og Eilif Gundersen spilte og fortalte, og både publikum og Oppland Arbeiderblads anmelder ble imponert og sjarmert. Konserten ble avrundet med en huldrelokk på Biri-vis av gardkjerringa sjøl, før hun og på- og avtroppende lagsleder igjen lot lurtonene gå på rundgang, og lede publikums oppmerksomhet inn på natur og omgivelser. Etter konserten var det forfriskninger til alle i hagen på Kårstad. Litt om Kårstad gård Den tidligere lensmannsgården er nevnt i skriftlige kilder fra 1600-tallet, og hovedhuset er fra

8 1830. Sissel Morken Gullord driver gården sammen med mannen sin, og jobber som musiker. Dette var den første konserten hun har arrangert på Kårstad, men etter stor interesse både fra media og publikum, kommer det flere. Sissel Morken Gullord Foto: Simenstad

9 Lur- og bukkehorndag på Norsk Folkemuseum Den 16. september avholdt NLB for sjette gang den årlige lur- og bukkehorndagen i samarbeid med Norsk Folkemuseum. Hele 9 utøvere hadde møtt opp for å bidra med kraftfulle lurtoner og vemodige bukkehornmelodier denne dagen, en dag som startet med lunsj for musikerne før alle samlet seg på torvet til en improvisert flerstemt lurseanse til stor glede for det overraskende store antall museumsbesøkende. Deretter stasjonerte musikerne seg på diverse tun og tak til villspell og hyggelige samtaler med et nysgjerrig og vitebegjærlig publikum. Været var ikke det aller beste, men bortsett fra et noen våte minutter holdt regnet seg vekk. Museet valgte likevel å legge konsertdelen inn i ei av stuene på Østerdalstunet, et stort rom som viste seg å være en førsteklasses konsertarena. Her fikk publikum høre bukkehorn, lur, munnharpe og fløyter av ulike slag. Konserten ble meget vellykket og varte i drøye 50 minutter. Deretter var det kaffe før dagen ble avsluttet med nok en improvisert lurfanfare på torvet. Toivo Skogheim, Hildegunn Flatabø, Anita Fogge, Gry Aubert Bang og Odd Sylvarnes Lund Bak: Ole Kristian Nyhagen, Jørn Simenstad, Arne Petter Ødelund og Eilif Gundersen Foto: T. Ødelund

10 På vikingfestival i Vestfold - Tone W. Ødelund - 7. til 12. august arrangerte Vikinger i Vestfold stor vikingfestival i Vestfold med en rekke arrangementer rundt på forskjellige steder i fylket. Deltagerene på festivalen kom fra en rekke europeiske land, og på flere av disse arrangementene deltok Norsk Lurog Bukkehornlags medlemmer Odd Sylvarnes Lund og Arne Petter Ødelund. Festivalen åpnet i Skråvika i Stavern ved at bl.a. fylkesordfører Tove Lisbeth Vasvik og Irlands ambassadør ble rodd i land i vikingbåten Gaia til flotte lurtoner fra Odd og Arne Petter som sto strategisk plassert på fjellhyller ved innseilingen og spilte til hverandre. Odd spilte dessuten på bukkehorn før fylkessordføreren offisielt åpnet festivalen. Senere på kvelden deltok Arne Petter med spilling på lur under Teater Fabels fremføring av skuespillet Balders død. Onsdag ble det samme skuespillet fremført på nytt med nytt publikum. Dagen etter spilte Arne Petter for en gruppe spesielt inviterte gjester. Der fikk han også fortalt litt om instrumentenes historie samt reklamert for Lur og Bukkehornlaget. Fredag var det duket for Arne Petter Ødelund Foto: E. Schanke

11 Odd Sylvarnes Lund Foto: E. Schanke konsert med middelaldermusikk på Hjertnes amfiscene i Sandefjord. Der deltok igjen Arne Petter med spill på lur og bukkehorn. Lørdag var det lurspilling på kaia da flere vikingbåter ankom Tønsberg havn hvor ca. tusen tilskuere hadde møtt opp. Senere på dagen var det opptog og ablegøyer i Tønsberg sentrum og bukkehornet ble flittig brukt. Søndag var det festivalavslutning på Borrehaugene og Odd og Arne Petter var atter på plass. Dagen startet med fremføring av skuespillet Fenrisulven der Arne Petter også bidro med musikk. Deretter spilte Odd og Arne Petter lur under innmarsj av polske vikingkrigere. Odd tok så initiativet til en improvisert konsert før kampoppvisning av krigerne. Dette til stor applaus fra flere hundre fremmøtte. De markerte oppstart av kampoppvisningen med lurfanfarer. Sent på kvelden var det festivalbegravelse der festivalsjef Lars Ueland Kobro ble brent på bålet til toner fra Arne Petters bukkehorn. Odd og Arne Petter fikk gjennom festivalen vist frem både lur og bukkehorn på en flott måte.

12 Internasjonal uke i Sogndal I slutten av september var det Internasjonal veke i Sogndal, og arrangøren, FN-sambandet Vest, hadde engasjert Karl Seglem som kunstnerisk ansvarlig for denne uka Han hadde satt sammen et meget omfattende kulturprogram der en stor konsert på plassen foran kommunehuset startet det hele. Til denne konserten hadde også FNsambandet bestilt et verk av Karl, et verk der 2 bukkehorn og 8 neverlurer stemt i G var sentrale instrumenter. I tillegg til disse brukte komponisten messingblåsere, treblåsere og talekor. Karls Seglem engasjerte Eilif Gundersen og Jørn Simenstad i denne anledning, og fullastet med G-lurer gikk turen over fjellet til Sogndal. Fredagskvelden møtte de to de lokale musikerne til utprøvelse av lurer og innøvelse av verket. Det var nokså spennende for de som aldri før hadde spilt på neverlur, men etter noen prøvetoner og gjennomspillinger av lurtemaet begynte de aller fleste å kjenne seg hjemme på instrumentene. Jørn Simenstad, Eli Nina Onarheim, Diccon Pearce, Gunvor Lidal, Robert Kvam, Rino Skar, Johannes Fosdal, Eilif Gundersen Foto: K. Fosdal

13 Ved siden av det temmelig krevende lurtemaet skulle de andre instrumentene bidra med klanger og lydeffekter, mens talekoret deklamerte sin tekst i vill uorden. Lørdagen kom og etter et noe omfattende detektivarbeide klarte lurblåserne å komme seg opp på en balkong vis a vis scenen. På denne måten oppsto det en - for publikum - fin surroundeffekt. Senere på lørdagskvelden hadde Karl Seglem Band konsert i det gamle meieriet. Denne konserten ble åpnet med en bånsull fra Østerdalen fremført tostemt av Eilif og Jørn som også var invitert til å delta på noen av bandets låter. Foto: K. Fosdal

14 NLBs nye styre presenterer seg Norsk Lur- og Bukkehornlag har fått nytt styre. Det nye styret har fremdeles ikke utpekt ny sekretær, men dette forventes å skje i nær fremtid. Jørn Simenstad, leder, er fra Oslo og har som så mange andre blåsere korpsbakgrunn. Jeg har en 4-årig musikkutdannelse fra Østlandets Musikkonservatorium med trompet som hovedinstrument. Etter 9 år i Kristiansund, vendte jeg i 1991 tilbake til Oslo der jeg nå er deleier og jobber i lydfirmaet Lindberg Lyd as / 2L. Her er jeg innspillingsprodusent og redigerer, ved siden av enkelte administrative oppgaver. Min interesse for bukkehornet, luren og flere andre av våre eldste folkemusikkinstrumenter fikk jeg i 1994 under innspillingen av CD en HYR- DESTUND, en dokumentasjons- CD innspilt bl.a. ved Tallsjøen ved Tolga. Under dette arbeidet møtte jeg Eilif Gundersen, Bjørn Aksdal og Magnar Storbækken, og etter endt innspillingshelg dro jeg hjem med både seljefløyte, bukkehorn og lur i bilen, alle laget av Magnar. Siden har jeg holdt utallige konserter på nettopp disse og andre gjeterinstrumenter. Sissel Morken Gullord, kasserer, jobber som musiker og bor på Biri. Jeg er utdannet ved NMH med utøvende hovedfag (2000). Der skrev jeg en hovedfagsoppgave om waldhornets historiske utvikling: Naturperler og sikkerhetsventiler, den første om dette emnet på norsk. Jeg tok deretter musikkpedagogikkstudiet (1998) på samme sted, før jeg studerte naturhorn hos Renée Allen i Aachen, Tyskland. Siden fulgte mange års frilansjobbing i bl.a. Den Norske Opera, Forsvarets Stabsmusikkkorps, Concerto Copenhagen, Oslo Sinfonietta og en rekke andre orkestre og ensembler i Norden. Jeg har spesialisert seg på å spille naturhorn, og har blant annet vært solist på barokkhorn med Svenska Barockorkestern. Jeg flyttet for noen år siden til Biri, litt nord for Gjøvik, der jeg sammen med mann og barn driver Kårstad gård. Her

15 har jeg har skapt min egen arbeidsplass og er ved siden av tradisjonell frilansvirksomhet aktiv som solist. Jeg samarbeider med lokal gjeste- og reiselivsnæring der jeg tilbyr musikalske menyer, samtidig som jeg turnerer for Rikskonsertene med barnehageproduksjonen Hornet på kornet. Sammen med unge komponister utvikler jeg ny musikk for waldhornet. For noen år siden skaffet jeg meg både bukkehorn og lur, instrumenter jeg stadig benytter i min konsertvirksomhet. Jeg gir kunstneriske innslag for private, foreninger og næringsliv limt sammen med gode doser humor, spiller i begravelser og bryllup, osv. Du må gjerne besøke mine hjemmesider: Odd Sylvarnes Lund, styremedlem, er født og oppvokst i Oslo, med mormor fra Vik i Sogn og far fra Finnmark. Jeg har opptrådt i mer enn 20 land og i de fleste større norske byer. Under åpningsseremonien for OL på Lillehammer, medvirket jeg som solist på munnharpe, lur og bukkehorn. Jeg har dessuten gjennom en rekke år blitt benyttet av Utenriksdepartementet ved spesielle norske anledninger i utlandet. I tillegg til solistvirksomheten, er jeg ansatt som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. (foto: Almenning) Aksel H. Holdhus varamedlem, kjem frå Hålandsdal i Fusa kommune, Hordaland. Etter endt konservatorieutdanning vart eg tilsett som fylkesmusikar i Kristiansund. I 1997 flytta eg tilbake til heimkommunen for å byrja i nyoppretta stilling i Kulturskulen der. Med trompet som hovudinstrument driv eg ein del frilansverksemd i Bergen og elles på Vestlandet; her kan nemnast Vest Norges Opera, FMKV, Opera Nordfjord, samt i kyrkjemusikalske samanhengar. I 2002 vart eg teken opp som aktiv deltakar i meisterklassen ved "40e Académie de Musique de Sion" (Sveits) under leiing av Håkan Hardenberger, Christian Lindberg og Stockholm Chamber Brass. Som lurblåsar har eg mellom anna hatt samarbeidsprosjekt med fylkesmusikarane i Voss/Hardanger.

16 Knut Skrindo, varamedlem, er født 1974 i Oslo. Jeg er lektor ved Oslo katedralskole med fagene matematikk og russisk. Jeg startet med folkedans da jeg var 7 år i BUL Oslo. Der møtte jeg Norvald Omberg, som lærte meg bukkehornbygging- og spilling. Etter hvert traff jeg Gunnlaug Lien (Myhr) og Martin Myhr i Hallinglaget og begynte da å danse springar og laus og fikk øynene opp for musikk fra Hallingdal også for bukkehorn og seljefløyte. Unni Løvlid, styremedlem, er fra Hornindal. Hun startet tidlig med folkesang, og tok sin musikerutdannelse ved Norges Musikkhøgskole. Hun var første folkesanger som tok diplomeksamen ved skolen. Unni bor i Oslo, og derfra driver hun en omfattende konsertvirksomhet med hele verden som arbeidsplass. Hun har gitt ut to egne solo-cder og medvirker dessuten på flere andre. Medlem i NLB siden Bjørn Aksdal, styremedlem, er førsteamanuensis, nestleder og fagansvarlig for folkemusikk ved Rådet for Folkemusikk/Rff-senteret ved NTNU i Trondheim. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om norsk folkemusikk. Han er også utøvende spelemann, og har vært medlem i NLB siden 1996.

17 Referat fra årsmøte 2007 i Norsk Lur- og Bukkehornlag Sted: Highland Hotel, Geilo Tid: Torsdag 28. juni 2007 klokka 18:00 20:00 Saksliste: 1 Godkjennelse av innkalling 2 Valg av møteleder og referent 3 Årsmelding 2006/ Regnskap Valg 6 Handlingsplan Tilstede på årsmøtet var: Eilif Gundersen, Magnar Storbækken, Mary Barthelemy, Margrethe Nordmoen, Jørn Simenstad, Ole Kristian Nyhagen og Odd Sylvarnes Lund. Møtet startet som seg hør og bør med musikk. Dette året ble lurlåten Stakkars Per spilt av lederen. Sak 1: Godkjennelse av innkalling Det var en kort ordveksling om plasseringen av årsmøtet i forhold til kappleiksprogrammet. Vedtak: Innkallingen godkjent. Sak 2: Valg av møteleder og referent Møteleder: Eilif Gundersen Referent: Jørn Simenstad Sak 3: Årsmelding 2006/2007 Årsmelding for 2006 / 2007 ble gjennomgått av lederen og kommentert av årsmøtet underveis. Enkelte små endringer og tillegg ble gjort. Vedtak: Årsmeldingen for 2006 / 2007 godkjent med de endringer årsmøtet gjorde.

18 Sak 4: Regnskap 2006 Regnskapet for 2006 / 2007 ble gjennomgått av kassereren og kommentert underveis av årsmøtet. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor M. Barthelemy. Vedtak: Regnskapet godkjent INTERMEZZO: I forbindelse med gjennomgåelsen av regnskapet kom det frem at NLB har satt av penger til en aldri så liten oppmerksomhet til den avtroppende lederen for laget. Eilif Gundersen har i 10 år ledet skuta med sikker hånd. NLB har derfor bestilt en aldri så liten statue av den avgåtte lederen med sin neverlur. Statuen er laget av keramikeren Chris Svendsen, og ble overrakt Eilif Gundersen av Magnar Storbækken, mens Odd Sylvarnes Lund spilte en liten bukkehornlått. Deretter ble det servert kaffe og rullekake. Sak 5: Valg Leder 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer 3 medlemmer i valgkomite Revisor Valgkomiteens leder, Margrethe Nordmoen, la frem komiteens forslag til tillitsvalgte: Leder: Jørn Simenstad Styremedlem: Bjørn Aksdal og Sissel Morken Gullord Varamedlem: Knut Skrindo og Aksle H. Holdhus Revisor: Mary Barthelemy Valgnemd: Rolf K. Seldal, leder / Geir Egil Larsen / Atle Lien Jenssen Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt med aklamasjon! Det nye styret i NLB ser slik ut: Jørn Simenstad, leder (1 år) Bjørn Aksdal og Sissel Morken Gullord, styremedlemmer (2 år) Odd Sylvarnes Lund og Unni Løvlid, styremedlemmer (ikke på-

19 valg) Knut Skrindo og Aksel H. Holdhus, varamedlemmer (1 år) Revisor: Mary Barthelemy Valgkomite: Rolf K. Seldal, leder / Geir Egil Larsen / Atle Lien Jenssen Det nye styret konstituerer seg selv slik vedtektene sier. Sak 6: Handlingsplan Lur- og Bukkehorndag på Bygdøy 16. september. Honorar til NLB er i år kr NLB dekker reiseutgifter til de som reiser langt og som skriver reiseregning. NLB vil arrangere et seminar eller en samling i løpet av året. Gjerne i forbindelse med Lur- og Bukkehorndagen 16. september. NLB fortsetter sitt engasjement vedr. Egil Storbekkens Musikkpris NLB vil gjerne ha egen konsert i regi av Den Norske Folkemusikkscena og sender henvendelse til lokale arrangører. Luraksjonen 2008! Lurblåsing i så mange kommuner som mulig på 17. mai Styret henvender seg til de kommuner der det bor utøvende medlemmer av NLB. Konserter og annen synligjøring av NLB i løpet av det kommende året. Årsmøtet avsluttet klokka 20:10

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 1 og 2 DOBBELTNUMMER SEPTEMBER 2006 Geir Egil Larsen fikk

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 1 MARS 2010 EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS 2009 tildelt fløytisten

Detaljer

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn.

Hjuringen BUDSTIKKE FOR. Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER. www.lurogbukkehorn. Hjuringen BUDSTIKKE FOR Norsk Lur- og Bukkehornlag INTERESSEORGANISASJON FOR UTØVERE, TILVIRKERE OG SYMPATISØRER www.lurogbukkehorn.org NUMMER 1 APRIL 2008 Postkort fra Hardanger, datert 8. juni 1902 Utgitt

Detaljer

Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner

Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner 2/2011 3. årgang Erik har fylt 80! En av Kirsten Flagstadmuseets viktigste støttespillere, Erik Østby, fylte 80 år i slutten av september. Medlemsbladet har

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

KORKONTAKT HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST. Ulriken møter Andesfjellene. Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano

KORKONTAKT HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST. Ulriken møter Andesfjellene. Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2011 21. årgang HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST Ulriken møter Andesfjellene Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano 2 KONTAKT OSS KORKONTAKT

Detaljer

Hyllest til Didrik Buxtehude i Italia. God jul. Sommermusikkskoler 2008 Side 8. NASOLs 50. representantskapsmøte. Kammermusikkseminar.

Hyllest til Didrik Buxtehude i Italia. God jul. Sommermusikkskoler 2008 Side 8. NASOLs 50. representantskapsmøte. Kammermusikkseminar. Ellevill reise Side 12 Sommermusikkskoler 2008 Side 8 UNOFs nye logo er laget av Jon Opseth Side 4 Orkester-forum Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Nr. 4

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008 OSLO GARDISTEN NR 1 18. mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget

Detaljer

Venneforeningens operaturer anbefales

Venneforeningens operaturer anbefales Strandstu-Posten nr. 1 Årgang 1 Høsten 2009 Medlemsblad for Kirsten Flagstad-museets venner Venneforeningens operaturer anbefales Kirsten Flagstadmuseets venner Kirsten Flagstadmuseets venner ble stiftet

Detaljer

Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT. Nr. 2 2012 22. årgang. Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT

Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT. Nr. 2 2012 22. årgang. Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2012 22. årgang Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nest utgave Kommer i mai 2013.

Detaljer

En veteran takker av. Side 12 Side 6. Himmel og hav!

En veteran takker av. Side 12 Side 6. Himmel og hav! Orkestermiljøet samlet i Sandnes En veteran takker av Side 12 Side 6 Referat fra årets sommerskoler! Orkester-forum Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Nr.

Detaljer

V Å R N U M M E R 2 0 0 4

V Å R N U M M E R 2 0 0 4 V Å R N U M M E R 2 0 0 4 Redaksjonelt Det har gått både vinter og vår siden forrige Chorahn-utgivelse, men nå er vi på banen igjen, denne gang ikke bare i papirformat, men også lagt ut på våre hjemmesider.

Detaljer

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høsten 2012 Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24 Foto: Dag O. Jensen Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Holmsens Magasin er borte, men vi har jo Bengts

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen NR. 2 - APRIL 2OO7 Musikkpedagog tilbudt vaskejobb Opera og kulturskole på samme lag Forsidefoto: HARRY JOHANSEN (motiv fra Deanu kulturskuvlas Charlie ja ukuládefabrihkka Finnmark Kulturskolefestival

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 juni 2011 årgang 5 Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på side 12! Rettighetshjørnet

Detaljer

FREDAG 17. juli - 26. juli 2009 http://www.olsokitolga.no

FREDAG 17. juli - 26. juli 2009 http://www.olsokitolga.no Side 01-2009:Layout 1 23-06-09 00:02 Side 1 Velkommen til FREDAG 17. juli - 26. juli 2009 http://www.olsokitolga.no FOTO: JARLE NORSKOG Side 02-2009 :Layout 1 23-06-09 09:15 Side 2 2 Velkommen til 17.

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer

Stikka. Blott i det öppna. HAMAR Y S MEN S CLUB Red.: Nr. 3 2014 Årg. 43

Stikka. Blott i det öppna. HAMAR Y S MEN S CLUB Red.: Nr. 3 2014 Årg. 43 Stikka HAMAR Y S MEN S CLUB Red.: Layout: John Geir Bjørnar Nr. 3 2014 Årg. 43 E t voldsomt tordenvær avløste sommerheten og rullet over vestre Värmland en søndag ettermiddag i juli. Det var godt å komme

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke!

med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke! RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2014 - 33. ÅRGANG Gratulerer alle sammen! 40+2 ar med latter, tårer og tøffe tak! Sammen er vi sterke! Med stolthet kan vi feire at Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

NORDLANDS TROMPET. Redaksjonelt. Organ for Nordlændingernes Forening Stiftet 11. oktober 1862 Nr. 28 9. årgang Mars 2003

NORDLANDS TROMPET. Redaksjonelt. Organ for Nordlændingernes Forening Stiftet 11. oktober 1862 Nr. 28 9. årgang Mars 2003 NORDLANDS TROMPET Innhold: Formannen har ordet s. 1 Minneord Miriam Figenschous. 2 Nordaførr vårvisa/kjærlighet s. 2 Torskaften 8. mars 03 s. 3, 6 Formannens velkomsttale s. 3-4 Annonser s. 4, 6-7 Petter

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer