Generelle anvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle anvisninger"

Transkript

1 LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 er en komplett installasjonspakke for gulvvarme. Pakken inneholder all nødvendig materiell for installasjon opp til 10 m 2. Det er mulig å øke gulvarealet til totalt 20 m 2 vha. LK Tilleggspakke L8, 5 m 2 (tilbehør). Systemet inneholder LK Gulvvarmerør 8 mm, og først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjon på mindre arealer, som f.eks. i baderom, entré eller vaskerom. Systemet kan legges på eksisterende betongplate eller på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate med en stenderavstand på maks. c/c 600 mm. Gulvvarmeanlegget skal støpes inn i avrettingsmasse* eller betong*. LK PushFit 8, Quattro. LK PushFit 8, Plugg. LK Sekskantsnippel ½. *Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 inneholder: LK Minishunt M60, 1 stk LK PushFit 8, Quattro, 2 stk LK PushFit 8, Plugg, 4 stk LK Sekskantsnippel ½, 3 stk LK Gulvvarmerør, dim. 8 mm, 2 x 45 m LK Leggeskinne 8, 20 stk LK Spikerklammer 8, 80 stk LK Festeklips, kort, 60 stk LK Rørbøyningsstøtte, 4 stk LK Gulvvarmerør 8 mm. LK Leggeskinne 8 mm. LK Spikerklammer 8 mm. LK Festeklips, kort. LK Minishunt M60. LK Rørbøyningsstøtte. 1

2 Verktøy og materiell du trenger Skiftenøkkel Skrumeisel Hageslange Spann Gjengetape Umbrakonøkkel, dim. 4 mm og 10 mm Bormaskin og bor Skrue og plugg Før du begynner Les nøye gjennom hele instruksjonen før arbeidet med gulvvarmeinstallasjonen påbegynnes. Vurder de ulike momentene som beskrives, og tenk etter om det er noe mer som påvirker nettopp din gulvvarmeinstallasjon. Les også gjennom sparkel- og gulvleverandørens anvisninger, slik at du får et helhetlig inntrykk av de ulike delene til prosjektet. Avtal også tid med elektriker og VVS-installatør for oppgavene som skal utføres av fagfolk. Installasjonsarbeidet bør utføres i henhold til rekkefølgen i denne instruksjonen. Viktig informasjon OBS! LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 skal installeres på selvbærende gulv, se konstruksjonsløsningene under. Alle elinstallasjon skal utføres av kompetent elinstallatør. Innkobling av LK Minishunt M60 mot eksisterende varmeanlegg skal utføres av fagfolk. Generelt om gulvvarme Fordi varme stiger opp, er det best å plassere varmeanlegget i gulvet. Med gulvvarme får du en jevnere og mer behagelig varme enn med f.eks radiatorer. I stedet for at varmen er konsentrert på noen få steder, fungerer hele gulvarealet som en stor radiator. Med vannbåren gulvvarme er man ikke låst til elektrisitet som energikilde, man kan alltid skifte fra elektrisitet til gass, olje, varmepumpe, fjernvarme m.m. Isolering For en nybygd villa er kravet til isolering minst 200 mm i et gulv støpt på bakken, såkalt plate på mark. I de fleste renoverings- og ombyggingsprosjekter hvor gulvvarme installeres på eksisterende gulv, er det ofte vanskelig å få inn optimal mengde isolasjon i konstruksjonen. Takhøyde og tilliggende gulv skaper ofte problemer. Likevel er det alltid bedre å få inn en liten, men utilstrekkelig mengde isolasjon, enn ingen isolasjon i det hele tatt. Avgitt effekt Gulvvarmeanlegg bør ikke ha høyere gulvflatetemperatur enn +26 C, i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Det gjør at gulvvarme kan avgi W/m 2. Hvis man har til hensikt å installere gulvvarme i et eldre og dårlig isolert hus hvor effektbehovet overstiger 65 W/m 2, bør man la den gamle radiatoren stå igjen som ekstra sikkerhet. Alternativt kan man supplere med elektrisk håndkletørke eller lignende. Forutsetninger for god funksjon Forutsetningen for at gulvvarmeanlegget skal fungere, er værstyrt regulering av turvannstemperaturen. Da gulvvarmerøret skal støpes inn i betong eller avrettingsmasse, er det viktig å følge anvisningene fra respektive leverandør nøye. 2

3 Installasjon av LK Minishunt M Bilde 1. LK Minishunt M60. LK Minishunt M60 1. Ventilhus 2. Omkobling 1-2 rør 3. Termostat med giver 4. Tilkobling til primært varmeanlegg (tur) CU15 / ¾ utv. 5. Tilkobling til primært varmeanlegg (retur) CU15 / ¾ utv. 6. Maksimumstemperaturbegrenser 7. Returventil 8. Tilkobling for systempåfylling ½ 9. Utluftingsventil 10. VF-ventil 11. Sirkulasjonspumpe 12. Tilkobling gulvvarme (tilløp) ½ innv. 13. Tilkobling gulvvarme (retur) ½ innv. 14. Konsoll 15. Fiberpakning Plassering av LK Minishunt M60 LK Minishunt M60 kan monteres enten synlig på veggen eller skjult i en innbyggingsskap (valgfritt). Vær oppmerksom på bransjekravene, da minishunten plasseres i anlegget. (I henhold til svenske bransjekrav må minishunten bli plassert slik at skjøtene er tilgjengelig/synlig. Hvis enheten skal skjules, skal dette skje i en installasjonssjakt eller i et koblingsskap. Sjakten/skapet må være utstyrt med en vanntett bunn og være utstyrt med lekkasjeindikering.) Tilbehøret LK Innbyggingsskap M60 VT oppfyller reglene i den svenske standarden Säker Vatteninstallation. LK Minishunt M60 skal plasseres høyere enn gulvvarmeinstallasjonen for å forenkle lufting av systemet. Husk at du må ikke plassere minishunten i et rom hvor den svake lyden fra pumpen kan oppleves som forstyrrende, f.eks. i et soverom. 3

4 Giveren skal plasseres slik at den påvirkes av romtemperaturen. Giveren leveres med 2 m kapillarrør. Bilde 2. Eksempel på plassering av LK Minishunt M60. Shunten er montert i tilbehøret LK Innbyggningsskap M60 VT. Montering av LK Minishunt M60 Monter sammen sirkulasjonspumpen og ventilhuset med fiberpakningen mellom, iht. bilde 1. Fest minishunten i konsollen. Monter minishunten på veggen. Bruk egnet skrue og plugg, avhengig av veggmaterialet. Skru av håndrattet og lirk av den underliggende adapteren med en skrutrekker. Deretter installerer du den medfølgende termostaten (3). Innkobling av LK Minishunt M60 mot eksisterende varmeanlegg OBS! Fordi innkobling av LK Minishunt M60 er et inngrep i det eksisterende varmeanlegget, bør arbeidet utføres av fagfolk. Undergulv/underlag Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. Undergulv av betong eller lettbetong Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Ved undergulv av lettbetong skal underlaget primes 2-3 ganger slik at lettbetongen mettes godt. Tørketid mellom priming, ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rotog varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Betong / lettbetong LK Leggeskinne 8 mot undergulv av betong eller lettbetong. Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelkelag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Legg ut LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm og fest det i underlaget med stiftemaskin. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Over armeringsnettet skrus LK Leggeskinne 8 fast med sponplateskrue, ca. 3-4 skruer per leggeskinne. Etter utlegging av leggeskinner og gulvvarmerør, se overskriftene under, dekkes installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. 4

5 Avrettingsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 LK Armering 70 x 70 x 2,5 Primer, LK Kiilto start primer Gulvsponplate 22 mm Isolasjon Gulvbjelke LK Leggeskinne 8 på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate på gulvbjelkeavstand maks c/c 600 mm. Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon) Legg ut 2 lag aldersbestandig plast 0,2 mm og legg plasten ca 100 mm opp langs veggene. Fest LK Leggeskinne 8 med LK Festeklips kort ned gjennom plasten og ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 30 mm. Avrettningsmasse min 30 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Aldersbestandig plast, 2 lag Celleplastisolering, min S80 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon) Før legging av celleplastplatene skal undergulvet kontrolleres med tanke på planhet, i henhold til krav i NS 3420, d.v.s. maks. utbøying ± 3 mm ved to meter målelengde og ± 1,2 mm ved 0,25 meters målelengde. Påse at undergulvet er sugende samt rent og fritt for olje, fett, farge eller andre urenheter. Lim celleplastisolasjonen med LK Kiilto Flytfix blandet med vann. Hvis ikke underlaget er sugende, f.eks. mot en keramikkbelagt betongflate, blandes LK Kiilto Flytfix istedet med LK Kiilto Fixbinder. Dra ut limet med en sparkel, arbeid fikseringen godt inn før du kjemmer opp fikseringen. Bruk kamstørrelse 6-8 til platen. Legg platen på plass og trykk den godt ned i fikseringen. Etter at celleplastisolasjonen er ferdig limt, primes oversiden på isolasjonen med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Fest leggeskinnene med LK Festeklips kort ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel min 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Celleplastisolering, min S80 Lim Se produktoversikt Lim og primer Eksisterende undergulv LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon). LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon). 5

6 Overgulv Parkett- eller laminatgulv Overflaten dekkes med dampsperre (aldersbestandig plast) og deretter med gulvpapp eller cellfoam. Overgulvet monteres i henhold til gulvleverandørens anvisning, samt ved tregulv med hensyn til bransjeretningslinjer for tregulv på gulvvarme. Ta alltid kontakt med LK ved gulvtykkelser over 25 mm. Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit 8 Utstyr utvendige gjenger på LK Sekskantsnippel ½ med gjengetape. Monter sekskantsniplene på shuntens gulvvarmetilkoblinger (12) og (13). Deretter installeres LK PushFit 8 Quattro på sekskantstniplene. Deretter monteres gulvvarmerør som vist nedenfor: Plast- eller linoleumsmatte Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrom skal hensyn tas til Våtromsnormen og gjeldende foreskrifter. Keramikk eller naturstein Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrum skal tettskikt monteres i henhold til gjeldende krav i Våtromsnormen. Montering av LK Leggeskinne Start monteringen ved å legge ut LK Leggeskinne på tvers av sløyferetningen. Ved vendesoner legges leggeskinnen min. 150 mm fra vegg, noe som gir nødvendig plass til å snu røret. Restavstanden mellom vendesonene fylles med flere leggeskinnerader med en innbyrdes avstand på maks. 500 mm. (Se bilde 4.) 1. Klipp røret rett av med LK Rørsaks. Før støttehylsen inn i røret og skyv inn røret i koblingen til det stopper, ca. 2 cm. 2. Vær nøye med å skyve røret helt inn til stopposisjonen. Tilkoblingen er nå tett. De rustfrie tennene griper nå tak i røret og forhindrer at det glir ut. O-ringen tetter forbandet. Minishunt M60 Maks 500 mm Min. 150 mm fra veggen 3. Kontroller tilkoblingen ved å dra i røret. Kontroll skal alltid utføres før systemet fylles. Bilde 4. Forlegging av LK Leggeskinne. Leggeskinnen skal festes til underlaget med skruer eller spiker for underlag i tre eller betong alt. LK Festeklips kort mot celleplastisolasjon. 4. Bruk vedlagte LK PushFit 8, plugger for tetting av ubrukte utganger på LK 8 PushFit, Quattro. Demontering av rør/kobling OBS! Gulvvarmesløyfen må ikke legges hvor det skal f.eks. utføres innfesting av gulvmontert WC til gulv. Påse at systemet er trykkløst. Røret kan løsnes fra koblingen ved å føre den svarte ringen opp mot koblingen for deretter å dra ut røret. 6

7 Rørstrekking Trekk gulvvarmerøret rett ned fra LK Minishunt M60 mot gulvet. I vinkelen mellom vegg og gulv monteres LK Rørbøyningsstøtte på røret for å få et trangt og festet bend. (Se bilde 7.) Bilde 7. Montering av LK Rørbøyningsstøtte. Tråkk ned røret i leggeskinnen iht. bilde 8. Start sløyfestrekket langs ytterveggen og arbeid deg innover i rommet. Da vil det varmeste vannet møte den kaldeste overflaten i rommet. Gulvvarmerørets turledning legges ca. 50 mm fra vegg. I fortsettelsen legges røret med en innbyrdes c/c-avstand på 120 mm. Påse at røret sitter skikkelig fast i leggeskinnen og at røret ikke bøyes oppover der det snur. Bilde 8. Prinsippskisse for rørtrekking. Når hele gulvflaten er dekket med gulvvarmerør (maks. 45 m rør per slynge), skal gulvvarmesløyfens retur kobles til mot minishuntens retur (13). (Se instruksjon ovenfor.) Hvis røret må kappes, skal det gjøres med rørsaks eller teppekniv. Vær oppmerksom på at snittet skal være vinkelrett og skjæreflaten ren og slett. Kontroller at sløyfene har omtrent samme lengde. Hvis lengden varierer for mye vil føre til at gulvet blir ujevnt varm. Lag en enkel skisse før rørtrekkingen begynner. Tips! Arbeidet går lettere hvis man er to personer. Den ene går foran med rørrullen, og den andre går etter og tråkker ned røret i leggeskinnen. 7

8 Igangkjøring (Dette bør utføres av fagfolk.) Gjennomspyling og utlufting Spyl gjennom systemet med vanntrykk (vann fra kranen) for å lufte ut og fjerne eventuelle forurensinger, iht. punktet nedenfor. Steng mot primærsiden ved å vri termostatventilen (3) på LK Minishunt M60 med urviseren til den er helt stengt, og skru begge ventilenes (2) begge indeksspindler (stor og liten) med urviseren til de stenger helt. Skru av beskyttelseslokket på returventilen (7), og skru umbrakospindelen med urviseren til den stopper. Skru igjen beskyttelseslokket. Skru av dekslet i posisjon (8), og monter den vedlagte ½ sekskantsnippelen der. Tett gjengene med gjengetape. Koble deretter en hageslange mellom vannkranen og sekskantsnippelen. Monter den gjennomsiktige plastslangen på utluftingsventilen (9). Plasser et spann under enden av plastslangen. Skru på vannet. Spyl gjennom gulvvarmesløyfen ved å åpne utluftingsventilen (9) ved med luftnøkkelen (se bilde 9). Spyl gjennom systemet til vannet er fritt for luft. Steng av kranvannet. Steng deretter utluftingsventilen med luftnøkkelen. Koble deretter hageslangen fra vannkranen. Vær oppmerksom på at det kan renne ut litt vann. Demonter hageslangen samt sekskantsnippelen fra minishunten. Monter deretter pluggen i posisjon (8) igjen. Åpne mot primærsiden ved å vri termostatventilen (3) mot urviseren til den åpner helt, og skru den lille umbrakospindelen (2) til ventilen mot urviseren til den stopper. OBS! Ved 2-rørsystem skal den store umbrakospindelen fortsatt være skrudd helt inn. Ved 1-rørssystem skal den store umbrakospindelen skrus et par omganger mot urviseren til radiatoren oppnår riktig temperatur Nå kan primærsiden utluftes ved å åpne utluftingsventilen (9) ved hjelp av luftnøkkelen. Når all luft er borte, stenger du utluftingsventilen. Avslutt utluftingsprosessen ved å skru av beskyttelseslokket på returventilen (7) og skru umbrakospindelen mot urviseren til den stopper. Skru igjen beskyttelseslokket. Sirkulasjonspumpen må aldri tørrkjøres, påse at anlegget er godt luftet før det settes i drift. Se ovenfor om lufting. 10 Bilde 1. LK Minishunt M Bilde 9. Utlufting med plastslange og luftnøkkel. Tetthetskontroll Før rørene dekkes med flytsparkel, skal alle tilkoblinger kontrolleres slik at det ikke forekommer noen lekkasje. Man må også kontrollere om røret er blitt skadet under installasjonen. Når alle koblinger og rør er kontrollert, kan rørene sparkles inn

9 El-installasjon Innkobling av sirkulasjonspumpen skal utføres av kompetent el-installatør. Oppstart Før gulvvarmen tas i bruk først gang, må man påse at flytsparkel og eventuell lim og fugemasse har tørket ut skikkelig. Se anbefalte tørketider fra respektive leverandør. Ved keramiske belegg må gulvvarmen slås på først 28 døgn etter at fugingen er avsluttet. Temperaturen i gulvvarmesløyfen økes med 5 C per døgn til ønsket romtemperatur oppnås. Grunninnstilling Kontroller at grunninnstillingen til LK Minishunt M60 er riktig i henhold til følgende: Still inn temperaturbegrenseren (6) iht. tabell 1. Normal innstilling er ca. 50 C. Still inn termostatventilen (3) på ønsket nivå iht. tabell 2. Innstilling av temperaturbegrenseren for gulvvarmens turvannstemperatur Omdreininger for innstilling fra åpen stilling Tabell 1. Maks. temp. 0,0 65 C 0,5 57 C 1,0 50 C 1,5 43 C 2,0 35 C Innstilling av termostat med kapillarrørkoblet giver Markering på termostat Tabell 2. Romtemperatur 1 8 C 2 14 C 3 20 C 4 26 C 5 32 C Feilsøking Radiatorene etter LK Minishunt M60 blir ikke varme ved 1-rørssystem LK Minishunt M60 leveres i 2-rørsutførelse. For 1-rørsystem må omkobling skje ved at den ytre umbrakospindelen (2) skrus ut til radiatorene oppnår riktig temperatur. Gulvvarmekretsen blir ikke varm Kontroller at ventilene (2), (3), (6) og (7) er åpne iht. følgende: Ventil (2) (ved 1-rørsystem) Kontroller at den lille umbrakospindelen er skrudd helt ut (mot urviseren) og at den store umbrakospindelen er skrudd ut et par omganger (mot urviseren). (ved 2-rørsystem) Kontroller at den lille umbrakospindelen er skrudd helt ut (mot urviseren) og at den store umbrakospindelen er skrudd helt inn (med urviseren). Ventil (3) Kontroller at ventilen er innstilt iht. tabell 2, under overskriften Grunninnstilling. Ventil (6) Kontroller at innstillingen på maksbegrensningsventilen er riktig innstilt iht. tabell 1, under overskriften Grunninnstilling. Ventil (7) Kontroller at ventilen er skrudd helt ut (mot urviseren). Kontroller at sirkulasjonspumpen (11) fungerer. Hvis justeringene ovenfor er utført, og det fortsatt ikke kommer varme tll gulvvarmekretsen, kan det tyde på at trykket fra primærsiden er for lavt. Begynn med å kontrollere om hastigheten til sirkulasjonspumpen på primærsiden kan økes. Hvis dette ikke hjelper, kan minishuntens sirkulasjonspumpe bidra til å trekke vann fra primærsiden til gulvvarmesiden ved å stenge VF-ventilens umbrakospindel (10) (mot urviseren) trinnvis til riktig temperatur oppnås. 9

10 Tekniske Data Maks. driftstrykk 0,6 MPa Driftstemperatur sekundært C Omgivelses- temperatur maks. +35 C Sirkulasjonspumpe Grundfos UPS ES 1 fase 230V, 50Hz, 60W, 0,27A Ventilkapasitet KVS 1, 12, med selvvirkende termostat Kv 0,51 Kapasitetsdiagram Bilde 11. Kapasitetsdiagram LK Minishunt M60. Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse Produktene under er utprøvd til LK Gulvvarmesystem 8 mm. Andre produkter/fabrikata for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK art.nr Produktnavn Brukes til Merknad Mengde Tørketid Kiilto Flytfix, 20 kg Kiilto Start Primer, 3 liter Kiilto Fixbinder, 5 liter Kiilto Rot- & Varmegulvsparkel, 20 kg 8912 Armeringsnett, 70x70x2,5 1800x600 mm Liming av celleplastplate Priming av undergulv og celleplast Liming av celleplastplate Innstøping av gulvvarmerør samt falloppbygging For sugende underlag: Bland 4,0 til 4,2 liter vann med 20 kg Flytfix. For ikke-sugende underlag: Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 2-3 kg/m 2 12 h Kombinert bare med Kiilto-produkter 1l/10 m 2. På lettbetong 2,5 l/10m 2 Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 5 l/20 kg Flytfix 1-2 h Ikke aktuelt Kombineres bare med Kiilto Start Primer 1,7 kg/m 2 /mm 3-5 døgn Forsterkning For underlag av sponplate og celleplast 0,65 stk/m 2 Ikke aktuelt 10

11 Innholdsfortegnelse Generelle anvisninger... 1 Verktøy og materiell du trenger... 2 Før du begynner... 2 Viktig informasjon... 2 Forutsetninger for god funksjon... 2 Generelt om gulvvarme... 2 Installasjon av LK Minishunt M Plassering av LK Minishunt M Montering av LK Minishunt M Innkobling av LK Minishunt M60 mot eksisterende varmeanlegg... 4 Undergulv/underlag... 4 Undergulv av betong eller lettbetong... 4 Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelkelag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm... 4 Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon)... 5 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon)... 5 Overgulv... 6 Parkett- eller laminatgulv... 6 Plast- eller linoleumsmatte... 6 Keramikk eller naturstein... 6 Montering av LK Leggeskinne... 6 Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit Demontering av rør/kobling... 6 Rørstrekking... 7 Igangkjøring... 8 Gjennomspyling og utlufting... 8 Tetthetskontroll... 8 El-installasjon... 9 Oppstart... 9 Grunninnstilling... 9 Feilsøking... 9 Tekniske Data Kapasitetsdiagram Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse Innholdsfortegnelse

LK Gulvvarmepakke L12/M60, 10 m 2

LK Gulvvarmepakke L12/M60, 10 m 2 LK Gulvvarmepakke L12/M60, 10 m 2 Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke 10 m 2 Systemet er tilpasset LK Gulvvarmerør 12 mm, og først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjoner på mindre flater, som

Detaljer

LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m

LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 er en komplett installasjonspakke for gulvvarme. Pakken inneholder all nødvendig materiell for installasjon opp til 5 m

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med LK Leggeskinne 8 for innstøping med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Systemet kan legges på isolasjon, eksisterende betongplate

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

LK Gulvvarmepakke L12/M5, 5 m 2

LK Gulvvarmepakke L12/M5, 5 m 2 LK Gulvvarmepakke L12/M5, 5 m 2 Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke 5 m 2 Systemet er tilpasset LK Gulvvarmerør 12 mm, og er først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjon på mindre flater, som

Detaljer

Generelle anvisninger

Generelle anvisninger LK Tilleggspakke L8, 5 m 2 Generelle anvisninger LK Tilleggspakke L8, 5 m 2 er beregnet på å brukes sammen med LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2. Ved hjelp av LK Tilleggspakke L8, 5 m 2, er det mulig å

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK XPS for flytende forlegning på bærende gulvkonstruksjon. Systemet er oppbygd med bl.a. en typegodkjent isoleringsplate

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

På bærende gulv med LK HeatFloor 22

På bærende gulv med LK HeatFloor 22 På bærende gulv med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 er ment å legges på bærende gulv. Ved forlegning på standard trebjelkelag c/c 600 mm henvises til Monteringsanvisning

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

T2 RØD DEN INTELLIGENTE

T2 RØD DEN INTELLIGENTE T2 RØD DEN INTELLIGENTE VARMEKABELEN T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper kald trekk ved vinduer og dører.

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplate EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplate EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private

Detaljer

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2 REFLECTA ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med HeatFloor 22 er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks c/c 600 mm mellom gulvbjelkene. Konstruksjonen består

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL

LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL Utførelse LK Shuntskap M60n er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Minishunt M60n. LK Shuntskap M60n XL er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK

Detaljer

Roth Clima Comfort system

Roth Clima Comfort system Roth Clima Comfort system Installasjon German quality since 1947 1/6 Installasjon Roth Clima Comfort system Beskrivelse Roth Clima Comfort er et system med lav byggehøyde på kun 17 mm, og brukes ved installasjoner

Detaljer

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Shuntskap VT RF LK Shuntskap VT RF er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Fordelershunt VS med montert LK Fordeler RF. Skapet har tett bunn med

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ 09 / 2009 FORESTIA THERMOGULV - MED SPOR FOR GULVVARME På eksisterende gulv På Masonite I-bjelke Parkett Diffusjonssperre Eksisterende gulv Parkett Diffusjonssperre

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE

FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE Forberedelser Før du begynner Lag gjerne en enkel skisse av installasjonen og ta den med deg til butikken. Den kan være god å ha som huskelapp eller om du skulle få behov for

Detaljer

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Hunton gulvvarme Silencio EL Gulvvarme for tørre rom Silencio EL er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system

JRG Sanipex rør-i-rør-system rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Armaturjonsson tappevannsskap Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. Hullene på siden av skapet lukkes ved bruk av gjennomsiktige

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

LK SmartBox. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør.

LK SmartBox. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. LK SmartBox Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. LK SmartBox 16 Enkel NRF 505 14 14 LK SmartBox 20 Enkel NRF 505 14 15 LK Avstandsskinne for LK SmartBox NRF 505 14 16 LK Festeskinne til SmartBox 150

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

LK Varmefordeler RF. Utførelse. Forutsetninger. Dokumentasjon. Generelle anvisninger

LK Varmefordeler RF. Utførelse. Forutsetninger. Dokumentasjon. Generelle anvisninger LK Varmefordeler RF Utførelse LK Varmefordeler RF er produsert i rustfritt stål og er tilgjengelig i utførelser fra 2 til 12 gulvvarmekurser. Varmefordeleren leveres ferdigmontert på konsoll. Fordeleren

Detaljer

LK SmartBox X16 V2. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se:

LK SmartBox X16 V2. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se: LK SmartBox X16 V2 Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se: http://www.lksystems.no/no/produkter/lkuniversal/produktsortiment/ror/pe-x/ LK PE-X rør-i-rør-system, med inngående komponenter ifølge Installasjonsløsninger

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic 03 2007 43 Pumpe- og shuntgruppe for gulvvarme Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er pumpe-

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold LISA konvektor Konvektor i stål Effektområde: 55-2347 W Versjon Mai 200 ultra design-2. Innledning / Produktbeskrivelse LENGDER: Lisa konvektorer leveres

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder 02 NO Leggeveiledning Douglas fallende lengder Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder Februar 2011 Gulv med fast fjær og endenot Dimensjon i mm: 28 x 150 28 x 200 28 x 250 28 x 300

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN

GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.NO PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi har solgt varmekabler i Norge i 40 år Varmekabelsystem har vært vår spesialitet i lang

Detaljer

Fiksturguiden. Bjelkelag av betong, plate på mark. LK Rørstolpe. LK Rørfikstur Uni (NRF , )

Fiksturguiden. Bjelkelag av betong, plate på mark. LK Rørstolpe. LK Rørfikstur Uni (NRF , ) Fiksturguiden Bjelkelag av betong, plate på mark LK Rørfikstur Uni LK Rørfikstur Uni c/c 40 (NRF 836 46 09) LK Rørfikstur Uni c/c 50 (NRF 836 45 98) LK Rørstolpe (NRF 511 75 11, 511 72 80) Brukes for et

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab

LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab Utførelse LK Shuntskap GV LK Shuntskap GV er beregnet på bruk der man ønsker å skjule LK Varmekursfordeler RF og LK Fordelershunt VS. LK Shuntskap GV med tilhørende

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust.

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. VÆSKEFYLT FØLER- ELEMENT For høyere lukkekraft, lavere vedlikeholdskostnader og

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsett og fordelere ENGINEERING ADVANTAGE

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsett og fordelere ENGINEERING ADVANTAGE Ventilsett FLOWRETT, TA-UNI Ventilsett og fordelere Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Termostatisk regulering ENGINEERING ADVANTAGE Ventilsett for 1-rørs radiatoranlegg som passer

Detaljer

LK Shuntskap VT RF-komplett

LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF Komplett Utføring LK Shuntskap VT komplett leveres som en komplett enhet med montert LK Fordelershunt VS og montert LK Varmekretsfordeler RF. Skapet har tett

Detaljer

LK Minishunt M60n. Utførelse. Tilbehør. Leveringsomfang

LK Minishunt M60n. Utførelse. Tilbehør. Leveringsomfang LK Minishunt M60n Utførelse LK Minishunt M60n er en shuntgruppe som brukes når mindre gulvvarmearealer skal kobles til et eksisterende varmesystem. LK Minishunt M60n tilpasser varmesystemets temperatur

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 08.12.2014 Utgave Utgave 5 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

Roth Compact system. German quality since Installation 1/6

Roth Compact system. German quality since Installation 1/6 Roth Compact system Installation German quality since 1947 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er spesielt utviklet til installasjon av gulvvarme hvor man ønsker et hurtigregulerende

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME. Brosjyre BR 2.A. Vannbårne gulvvarmeløsninger fra Variant VVS

VANNBÅREN GULVVARME. Brosjyre BR 2.A. Vannbårne gulvvarmeløsninger fra Variant VVS Brosjyre VANNBÅREN GULVVARME 1/7 Brosjyre Oversikt: systemløsninger - underlag Systemløsning I betong På betong På trebjelkelag Variant Betong Montert på armeringsnett X X Knotteplate X* X** Knottefilm

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

we knowhow FLOWRETT, TWORETT, TA-UNI Teknisk beskrivelse Ventilsett 2007.04 Anvendelsesområde: Varmeanlegg Overflatebehandling: Forniklet

we knowhow FLOWRETT, TWORETT, TA-UNI Teknisk beskrivelse Ventilsett 2007.04 Anvendelsesområde: Varmeanlegg Overflatebehandling: Forniklet FLOWRETT, TWORETT, TA-UNI 1-20-5 NO Ventilsett 2007.04 Teknisk beskrivelse Anvendelsesområde: Varmeanlegg Funksjoner: Regulering Forinnstilling Avstenging Trykklasse: PN 10 Maks. differansetrykk: For at

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m ØS GG-10 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS GG-10

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ B

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ B VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ B-158-01.10 F O R E S T I A T H E R M O G U L V - MED SPOR FOR GULVVARME På betong På bjelkelag Parkett Diffusjonssperre Gulvvame Eksisterende gulv Parkett

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG 2 Hva bruker du på badet? Å bruke wedi våtromsplater, istedenfor gips, gir både utførende håndverker og huseier langt større trygghet. Våtromsplater sikrer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monteringsanvisning MA 8.P.4

Monteringsanvisning MA 8.P.4 Monteringsanvisning Komponenter 1 Veggbrakett lang 2 Veggbrakett kort 3 Festeklemme 4 Sammenføyningsstykke 5 Union med anslutninger for div. utstyr 6 Fylle- og tappeventil 1R 7 PE 100 sveisestuss 63 x

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 02 2007 5044 Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Uponor Push 45U er en pumpe- og shuntgruppe

Detaljer

Fordeler og rør for gatevarme

Fordeler og rør for gatevarme Fordeler og rør for gatevarme LK Gatevarmefordeler LK Gatevarmefordeler lages av PEH-rør PN10 med påsveiset gren DN25 til LK Gatevarmerør 25 x 2,3. Gatevarmefordeleren spesiallages basert på det spesifikke

Detaljer

RADIATORVENTILER / VENTILSETT OG FORDELERE

RADIATORVENTILER / VENTILSETT OG FORDELERE RADIATORVENTILER / VENTILSETT OG FORDELERE VENTILSETT OG FORDELERE Ventilsett for 2-rørs radiatoranlegg som passer de fleste radiatorer på markedet, enkel og nøyaktig forinnstilling. Dette er med på å

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. LUDVIG radiator. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse Hoveddata / teknisk beskrivelse

FDV-DOKUMENTASJON. LUDVIG radiator. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse Hoveddata / teknisk beskrivelse COMPACT COMPACT FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold COMPACT PLAN COMPACT PLAN LUDVIG radiator Radiator i kaldvalsede stålplater. Effektområde: 80-1 W Versjon 2 01.16 ultra design 3755 1.

Detaljer