Generelle anvisninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle anvisninger"

Transkript

1 LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 er en komplett installasjonspakke for gulvvarme. Pakken inneholder all nødvendig materiell for installasjon opp til 10 m 2. Det er mulig å øke gulvarealet til totalt 20 m 2 vha. LK Tilleggspakke L8, 5 m 2 (tilbehør). Systemet inneholder LK Gulvvarmerør 8 mm, og først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjon på mindre arealer, som f.eks. i baderom, entré eller vaskerom. Systemet kan legges på eksisterende betongplate eller på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate med en stenderavstand på maks. c/c 600 mm. Gulvvarmeanlegget skal støpes inn i avrettingsmasse* eller betong*. LK PushFit 8, Quattro. LK PushFit 8, Plugg. LK Sekskantsnippel ½. *Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 inneholder: LK Minishunt M60, 1 stk LK PushFit 8, Quattro, 2 stk LK PushFit 8, Plugg, 4 stk LK Sekskantsnippel ½, 3 stk LK Gulvvarmerør, dim. 8 mm, 2 x 45 m LK Leggeskinne 8, 20 stk LK Spikerklammer 8, 80 stk LK Festeklips, kort, 60 stk LK Rørbøyningsstøtte, 4 stk LK Gulvvarmerør 8 mm. LK Leggeskinne 8 mm. LK Spikerklammer 8 mm. LK Festeklips, kort. LK Minishunt M60. LK Rørbøyningsstøtte. 1

2 Verktøy og materiell du trenger Skiftenøkkel Skrumeisel Hageslange Spann Gjengetape Umbrakonøkkel, dim. 4 mm og 10 mm Bormaskin og bor Skrue og plugg Før du begynner Les nøye gjennom hele instruksjonen før arbeidet med gulvvarmeinstallasjonen påbegynnes. Vurder de ulike momentene som beskrives, og tenk etter om det er noe mer som påvirker nettopp din gulvvarmeinstallasjon. Les også gjennom sparkel- og gulvleverandørens anvisninger, slik at du får et helhetlig inntrykk av de ulike delene til prosjektet. Avtal også tid med elektriker og VVS-installatør for oppgavene som skal utføres av fagfolk. Installasjonsarbeidet bør utføres i henhold til rekkefølgen i denne instruksjonen. Viktig informasjon OBS! LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 skal installeres på selvbærende gulv, se konstruksjonsløsningene under. Alle elinstallasjon skal utføres av kompetent elinstallatør. Innkobling av LK Minishunt M60 mot eksisterende varmeanlegg skal utføres av fagfolk. Generelt om gulvvarme Fordi varme stiger opp, er det best å plassere varmeanlegget i gulvet. Med gulvvarme får du en jevnere og mer behagelig varme enn med f.eks radiatorer. I stedet for at varmen er konsentrert på noen få steder, fungerer hele gulvarealet som en stor radiator. Med vannbåren gulvvarme er man ikke låst til elektrisitet som energikilde, man kan alltid skifte fra elektrisitet til gass, olje, varmepumpe, fjernvarme m.m. Isolering For en nybygd villa er kravet til isolering minst 200 mm i et gulv støpt på bakken, såkalt plate på mark. I de fleste renoverings- og ombyggingsprosjekter hvor gulvvarme installeres på eksisterende gulv, er det ofte vanskelig å få inn optimal mengde isolasjon i konstruksjonen. Takhøyde og tilliggende gulv skaper ofte problemer. Likevel er det alltid bedre å få inn en liten, men utilstrekkelig mengde isolasjon, enn ingen isolasjon i det hele tatt. Avgitt effekt Gulvvarmeanlegg bør ikke ha høyere gulvflatetemperatur enn +26 C, i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Det gjør at gulvvarme kan avgi W/m 2. Hvis man har til hensikt å installere gulvvarme i et eldre og dårlig isolert hus hvor effektbehovet overstiger 65 W/m 2, bør man la den gamle radiatoren stå igjen som ekstra sikkerhet. Alternativt kan man supplere med elektrisk håndkletørke eller lignende. Forutsetninger for god funksjon Forutsetningen for at gulvvarmeanlegget skal fungere, er værstyrt regulering av turvannstemperaturen. Da gulvvarmerøret skal støpes inn i betong eller avrettingsmasse, er det viktig å følge anvisningene fra respektive leverandør nøye. 2

3 Installasjon av LK Minishunt M Bilde 1. LK Minishunt M60. LK Minishunt M60 1. Ventilhus 2. Omkobling 1-2 rør 3. Termostat med giver 4. Tilkobling til primært varmeanlegg (tur) CU15 / ¾ utv. 5. Tilkobling til primært varmeanlegg (retur) CU15 / ¾ utv. 6. Maksimumstemperaturbegrenser 7. Returventil 8. Tilkobling for systempåfylling ½ 9. Utluftingsventil 10. VF-ventil 11. Sirkulasjonspumpe 12. Tilkobling gulvvarme (tilløp) ½ innv. 13. Tilkobling gulvvarme (retur) ½ innv. 14. Konsoll 15. Fiberpakning Plassering av LK Minishunt M60 LK Minishunt M60 kan monteres enten synlig på veggen eller skjult i en innbyggingsskap (valgfritt). Vær oppmerksom på bransjekravene, da minishunten plasseres i anlegget. (I henhold til svenske bransjekrav må minishunten bli plassert slik at skjøtene er tilgjengelig/synlig. Hvis enheten skal skjules, skal dette skje i en installasjonssjakt eller i et koblingsskap. Sjakten/skapet må være utstyrt med en vanntett bunn og være utstyrt med lekkasjeindikering.) Tilbehøret LK Innbyggingsskap M60 VT oppfyller reglene i den svenske standarden Säker Vatteninstallation. LK Minishunt M60 skal plasseres høyere enn gulvvarmeinstallasjonen for å forenkle lufting av systemet. Husk at du må ikke plassere minishunten i et rom hvor den svake lyden fra pumpen kan oppleves som forstyrrende, f.eks. i et soverom. 3

4 Giveren skal plasseres slik at den påvirkes av romtemperaturen. Giveren leveres med 2 m kapillarrør. Bilde 2. Eksempel på plassering av LK Minishunt M60. Shunten er montert i tilbehøret LK Innbyggningsskap M60 VT. Montering av LK Minishunt M60 Monter sammen sirkulasjonspumpen og ventilhuset med fiberpakningen mellom, iht. bilde 1. Fest minishunten i konsollen. Monter minishunten på veggen. Bruk egnet skrue og plugg, avhengig av veggmaterialet. Skru av håndrattet og lirk av den underliggende adapteren med en skrutrekker. Deretter installerer du den medfølgende termostaten (3). Innkobling av LK Minishunt M60 mot eksisterende varmeanlegg OBS! Fordi innkobling av LK Minishunt M60 er et inngrep i det eksisterende varmeanlegget, bør arbeidet utføres av fagfolk. Undergulv/underlag Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. Undergulv av betong eller lettbetong Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Ved undergulv av lettbetong skal underlaget primes 2-3 ganger slik at lettbetongen mettes godt. Tørketid mellom priming, ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rotog varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Betong / lettbetong LK Leggeskinne 8 mot undergulv av betong eller lettbetong. Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelkelag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Legg ut LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm og fest det i underlaget med stiftemaskin. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Over armeringsnettet skrus LK Leggeskinne 8 fast med sponplateskrue, ca. 3-4 skruer per leggeskinne. Etter utlegging av leggeskinner og gulvvarmerør, se overskriftene under, dekkes installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. 4

5 Avrettingsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 LK Armering 70 x 70 x 2,5 Primer, LK Kiilto start primer Gulvsponplate 22 mm Isolasjon Gulvbjelke LK Leggeskinne 8 på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate på gulvbjelkeavstand maks c/c 600 mm. Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon) Legg ut 2 lag aldersbestandig plast 0,2 mm og legg plasten ca 100 mm opp langs veggene. Fest LK Leggeskinne 8 med LK Festeklips kort ned gjennom plasten og ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 30 mm. Avrettningsmasse min 30 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Aldersbestandig plast, 2 lag Celleplastisolering, min S80 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon) Før legging av celleplastplatene skal undergulvet kontrolleres med tanke på planhet, i henhold til krav i NS 3420, d.v.s. maks. utbøying ± 3 mm ved to meter målelengde og ± 1,2 mm ved 0,25 meters målelengde. Påse at undergulvet er sugende samt rent og fritt for olje, fett, farge eller andre urenheter. Lim celleplastisolasjonen med LK Kiilto Flytfix blandet med vann. Hvis ikke underlaget er sugende, f.eks. mot en keramikkbelagt betongflate, blandes LK Kiilto Flytfix istedet med LK Kiilto Fixbinder. Dra ut limet med en sparkel, arbeid fikseringen godt inn før du kjemmer opp fikseringen. Bruk kamstørrelse 6-8 til platen. Legg platen på plass og trykk den godt ned i fikseringen. Etter at celleplastisolasjonen er ferdig limt, primes oversiden på isolasjonen med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Fest leggeskinnene med LK Festeklips kort ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel min 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Celleplastisolering, min S80 Lim Se produktoversikt Lim og primer Eksisterende undergulv LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon). LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon). 5

6 Overgulv Parkett- eller laminatgulv Overflaten dekkes med dampsperre (aldersbestandig plast) og deretter med gulvpapp eller cellfoam. Overgulvet monteres i henhold til gulvleverandørens anvisning, samt ved tregulv med hensyn til bransjeretningslinjer for tregulv på gulvvarme. Ta alltid kontakt med LK ved gulvtykkelser over 25 mm. Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit 8 Utstyr utvendige gjenger på LK Sekskantsnippel ½ med gjengetape. Monter sekskantsniplene på shuntens gulvvarmetilkoblinger (12) og (13). Deretter installeres LK PushFit 8 Quattro på sekskantstniplene. Deretter monteres gulvvarmerør som vist nedenfor: Plast- eller linoleumsmatte Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrom skal hensyn tas til Våtromsnormen og gjeldende foreskrifter. Keramikk eller naturstein Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrum skal tettskikt monteres i henhold til gjeldende krav i Våtromsnormen. Montering av LK Leggeskinne Start monteringen ved å legge ut LK Leggeskinne på tvers av sløyferetningen. Ved vendesoner legges leggeskinnen min. 150 mm fra vegg, noe som gir nødvendig plass til å snu røret. Restavstanden mellom vendesonene fylles med flere leggeskinnerader med en innbyrdes avstand på maks. 500 mm. (Se bilde 4.) 1. Klipp røret rett av med LK Rørsaks. Før støttehylsen inn i røret og skyv inn røret i koblingen til det stopper, ca. 2 cm. 2. Vær nøye med å skyve røret helt inn til stopposisjonen. Tilkoblingen er nå tett. De rustfrie tennene griper nå tak i røret og forhindrer at det glir ut. O-ringen tetter forbandet. Minishunt M60 Maks 500 mm Min. 150 mm fra veggen 3. Kontroller tilkoblingen ved å dra i røret. Kontroll skal alltid utføres før systemet fylles. Bilde 4. Forlegging av LK Leggeskinne. Leggeskinnen skal festes til underlaget med skruer eller spiker for underlag i tre eller betong alt. LK Festeklips kort mot celleplastisolasjon. 4. Bruk vedlagte LK PushFit 8, plugger for tetting av ubrukte utganger på LK 8 PushFit, Quattro. Demontering av rør/kobling OBS! Gulvvarmesløyfen må ikke legges hvor det skal f.eks. utføres innfesting av gulvmontert WC til gulv. Påse at systemet er trykkløst. Røret kan løsnes fra koblingen ved å føre den svarte ringen opp mot koblingen for deretter å dra ut røret. 6

7 Rørstrekking Trekk gulvvarmerøret rett ned fra LK Minishunt M60 mot gulvet. I vinkelen mellom vegg og gulv monteres LK Rørbøyningsstøtte på røret for å få et trangt og festet bend. (Se bilde 7.) Bilde 7. Montering av LK Rørbøyningsstøtte. Tråkk ned røret i leggeskinnen iht. bilde 8. Start sløyfestrekket langs ytterveggen og arbeid deg innover i rommet. Da vil det varmeste vannet møte den kaldeste overflaten i rommet. Gulvvarmerørets turledning legges ca. 50 mm fra vegg. I fortsettelsen legges røret med en innbyrdes c/c-avstand på 120 mm. Påse at røret sitter skikkelig fast i leggeskinnen og at røret ikke bøyes oppover der det snur. Bilde 8. Prinsippskisse for rørtrekking. Når hele gulvflaten er dekket med gulvvarmerør (maks. 45 m rør per slynge), skal gulvvarmesløyfens retur kobles til mot minishuntens retur (13). (Se instruksjon ovenfor.) Hvis røret må kappes, skal det gjøres med rørsaks eller teppekniv. Vær oppmerksom på at snittet skal være vinkelrett og skjæreflaten ren og slett. Kontroller at sløyfene har omtrent samme lengde. Hvis lengden varierer for mye vil føre til at gulvet blir ujevnt varm. Lag en enkel skisse før rørtrekkingen begynner. Tips! Arbeidet går lettere hvis man er to personer. Den ene går foran med rørrullen, og den andre går etter og tråkker ned røret i leggeskinnen. 7

8 Igangkjøring (Dette bør utføres av fagfolk.) Gjennomspyling og utlufting Spyl gjennom systemet med vanntrykk (vann fra kranen) for å lufte ut og fjerne eventuelle forurensinger, iht. punktet nedenfor. Steng mot primærsiden ved å vri termostatventilen (3) på LK Minishunt M60 med urviseren til den er helt stengt, og skru begge ventilenes (2) begge indeksspindler (stor og liten) med urviseren til de stenger helt. Skru av beskyttelseslokket på returventilen (7), og skru umbrakospindelen med urviseren til den stopper. Skru igjen beskyttelseslokket. Skru av dekslet i posisjon (8), og monter den vedlagte ½ sekskantsnippelen der. Tett gjengene med gjengetape. Koble deretter en hageslange mellom vannkranen og sekskantsnippelen. Monter den gjennomsiktige plastslangen på utluftingsventilen (9). Plasser et spann under enden av plastslangen. Skru på vannet. Spyl gjennom gulvvarmesløyfen ved å åpne utluftingsventilen (9) ved med luftnøkkelen (se bilde 9). Spyl gjennom systemet til vannet er fritt for luft. Steng av kranvannet. Steng deretter utluftingsventilen med luftnøkkelen. Koble deretter hageslangen fra vannkranen. Vær oppmerksom på at det kan renne ut litt vann. Demonter hageslangen samt sekskantsnippelen fra minishunten. Monter deretter pluggen i posisjon (8) igjen. Åpne mot primærsiden ved å vri termostatventilen (3) mot urviseren til den åpner helt, og skru den lille umbrakospindelen (2) til ventilen mot urviseren til den stopper. OBS! Ved 2-rørsystem skal den store umbrakospindelen fortsatt være skrudd helt inn. Ved 1-rørssystem skal den store umbrakospindelen skrus et par omganger mot urviseren til radiatoren oppnår riktig temperatur Nå kan primærsiden utluftes ved å åpne utluftingsventilen (9) ved hjelp av luftnøkkelen. Når all luft er borte, stenger du utluftingsventilen. Avslutt utluftingsprosessen ved å skru av beskyttelseslokket på returventilen (7) og skru umbrakospindelen mot urviseren til den stopper. Skru igjen beskyttelseslokket. Sirkulasjonspumpen må aldri tørrkjøres, påse at anlegget er godt luftet før det settes i drift. Se ovenfor om lufting. 10 Bilde 1. LK Minishunt M Bilde 9. Utlufting med plastslange og luftnøkkel. Tetthetskontroll Før rørene dekkes med flytsparkel, skal alle tilkoblinger kontrolleres slik at det ikke forekommer noen lekkasje. Man må også kontrollere om røret er blitt skadet under installasjonen. Når alle koblinger og rør er kontrollert, kan rørene sparkles inn

9 El-installasjon Innkobling av sirkulasjonspumpen skal utføres av kompetent el-installatør. Oppstart Før gulvvarmen tas i bruk først gang, må man påse at flytsparkel og eventuell lim og fugemasse har tørket ut skikkelig. Se anbefalte tørketider fra respektive leverandør. Ved keramiske belegg må gulvvarmen slås på først 28 døgn etter at fugingen er avsluttet. Temperaturen i gulvvarmesløyfen økes med 5 C per døgn til ønsket romtemperatur oppnås. Grunninnstilling Kontroller at grunninnstillingen til LK Minishunt M60 er riktig i henhold til følgende: Still inn temperaturbegrenseren (6) iht. tabell 1. Normal innstilling er ca. 50 C. Still inn termostatventilen (3) på ønsket nivå iht. tabell 2. Innstilling av temperaturbegrenseren for gulvvarmens turvannstemperatur Omdreininger for innstilling fra åpen stilling Tabell 1. Maks. temp. 0,0 65 C 0,5 57 C 1,0 50 C 1,5 43 C 2,0 35 C Innstilling av termostat med kapillarrørkoblet giver Markering på termostat Tabell 2. Romtemperatur 1 8 C 2 14 C 3 20 C 4 26 C 5 32 C Feilsøking Radiatorene etter LK Minishunt M60 blir ikke varme ved 1-rørssystem LK Minishunt M60 leveres i 2-rørsutførelse. For 1-rørsystem må omkobling skje ved at den ytre umbrakospindelen (2) skrus ut til radiatorene oppnår riktig temperatur. Gulvvarmekretsen blir ikke varm Kontroller at ventilene (2), (3), (6) og (7) er åpne iht. følgende: Ventil (2) (ved 1-rørsystem) Kontroller at den lille umbrakospindelen er skrudd helt ut (mot urviseren) og at den store umbrakospindelen er skrudd ut et par omganger (mot urviseren). (ved 2-rørsystem) Kontroller at den lille umbrakospindelen er skrudd helt ut (mot urviseren) og at den store umbrakospindelen er skrudd helt inn (med urviseren). Ventil (3) Kontroller at ventilen er innstilt iht. tabell 2, under overskriften Grunninnstilling. Ventil (6) Kontroller at innstillingen på maksbegrensningsventilen er riktig innstilt iht. tabell 1, under overskriften Grunninnstilling. Ventil (7) Kontroller at ventilen er skrudd helt ut (mot urviseren). Kontroller at sirkulasjonspumpen (11) fungerer. Hvis justeringene ovenfor er utført, og det fortsatt ikke kommer varme tll gulvvarmekretsen, kan det tyde på at trykket fra primærsiden er for lavt. Begynn med å kontrollere om hastigheten til sirkulasjonspumpen på primærsiden kan økes. Hvis dette ikke hjelper, kan minishuntens sirkulasjonspumpe bidra til å trekke vann fra primærsiden til gulvvarmesiden ved å stenge VF-ventilens umbrakospindel (10) (mot urviseren) trinnvis til riktig temperatur oppnås. 9

10 Tekniske Data Maks. driftstrykk 0,6 MPa Driftstemperatur sekundært C Omgivelses- temperatur maks. +35 C Sirkulasjonspumpe Grundfos UPS ES 1 fase 230V, 50Hz, 60W, 0,27A Ventilkapasitet KVS 1, 12, med selvvirkende termostat Kv 0,51 Kapasitetsdiagram Bilde 11. Kapasitetsdiagram LK Minishunt M60. Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse Produktene under er utprøvd til LK Gulvvarmesystem 8 mm. Andre produkter/fabrikata for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK art.nr Produktnavn Brukes til Merknad Mengde Tørketid Kiilto Flytfix, 20 kg Kiilto Start Primer, 3 liter Kiilto Fixbinder, 5 liter Kiilto Rot- & Varmegulvsparkel, 20 kg 8912 Armeringsnett, 70x70x2,5 1800x600 mm Liming av celleplastplate Priming av undergulv og celleplast Liming av celleplastplate Innstøping av gulvvarmerør samt falloppbygging For sugende underlag: Bland 4,0 til 4,2 liter vann med 20 kg Flytfix. For ikke-sugende underlag: Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 2-3 kg/m 2 12 h Kombinert bare med Kiilto-produkter 1l/10 m 2. På lettbetong 2,5 l/10m 2 Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 5 l/20 kg Flytfix 1-2 h Ikke aktuelt Kombineres bare med Kiilto Start Primer 1,7 kg/m 2 /mm 3-5 døgn Forsterkning For underlag av sponplate og celleplast 0,65 stk/m 2 Ikke aktuelt 10

11 Innholdsfortegnelse Generelle anvisninger... 1 Verktøy og materiell du trenger... 2 Før du begynner... 2 Viktig informasjon... 2 Forutsetninger for god funksjon... 2 Generelt om gulvvarme... 2 Installasjon av LK Minishunt M Plassering av LK Minishunt M Montering av LK Minishunt M Innkobling av LK Minishunt M60 mot eksisterende varmeanlegg... 4 Undergulv/underlag... 4 Undergulv av betong eller lettbetong... 4 Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelkelag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm... 4 Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon)... 5 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon)... 5 Overgulv... 6 Parkett- eller laminatgulv... 6 Plast- eller linoleumsmatte... 6 Keramikk eller naturstein... 6 Montering av LK Leggeskinne... 6 Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit Demontering av rør/kobling... 6 Rørstrekking... 7 Igangkjøring... 8 Gjennomspyling og utlufting... 8 Tetthetskontroll... 8 El-installasjon... 9 Oppstart... 9 Grunninnstilling... 9 Feilsøking... 9 Tekniske Data Kapasitetsdiagram Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse Innholdsfortegnelse

LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m

LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 er en komplett installasjonspakke for gulvvarme. Pakken inneholder all nødvendig materiell for installasjon opp til 5 m

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK XPS for flytende forlegning på bærende gulvkonstruksjon. Systemet er oppbygd med bl.a. en typegodkjent isoleringsplate

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOK. Håndbok for prosjektering og legging av vannbåren gulvvarme

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOK. Håndbok for prosjektering og legging av vannbåren gulvvarme UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOK Håndbok for prosjektering og legging av vannbåren gulvvarme 09 2006 5014 Innledning...3 Kapittel 1 Varmebehov og varmeavgivelse...4 Delta t...4 Sløyfeinndeling og lengder...5

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning rosjekteringsanvisning rosjektering For å oppnå alle fordeler med et gulvvarmesystem, kreves det nøye dimensjonering. rosjekteringsanvisningen som følger, er et hjelpemiddel ved prosjektering av LK Gulvvarmesystem.

Detaljer

Wirsbo Gulvvarme. BLAD 5:01 Jan 2001. Den gode varmen...

Wirsbo Gulvvarme. BLAD 5:01 Jan 2001. Den gode varmen... Wirsbo Gulvvarme BLAD 5:01 Jan 2001 Den gode varmen... Hjem, kjære hjem. Så deilig det er å komme inn i varmen. Kose seg med nakne føtter på det varme gulvet. Eller tenk å få komme hjem etter en anstrengende

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME. Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme

UPONOR VVS GULVVARME. Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme UPONOR VVS GULVVARME Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme 10 2007 5001 Deilig, behagelig og sikkert i dag og i fremtiden Med gulvvarme fra Uponor får det gamle ordtaket hjem, kjære hjem også

Detaljer

Det komplette gulvsystemet

Det komplette gulvsystemet Det komplette gulvsystemet Gulv Vegger Tak TERRASSER Enkelt Sikkert 1 Fleksibelt Velkommen! I denne brosjyren får du en kortfattet oversikt over Nivell System. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du finne

Detaljer

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen 1 2 Vi merker våre mest energibesparende produktet med sommerfuglsymbolet. innholdsfortegnelse 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VARMEN SOM GJØR

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm PARKETT Leggeanvisning Flytende 8,5 mm, 3 mm, mm, mm På tilfarere/ bjelkelag mm Forberedelser Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon Vannbåren gulvvarme Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Brugman Quickroll isolasjon 4 Brugman

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE

FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE FØR DU BEGYNNER Å INSTALLERE Forberedelser Før du begynner Lag gjerne en enkel skisse av installasjonen og ta den med deg til butikken. Den kan være god å ha som huskelapp eller om du skulle få behov for

Detaljer

JAFO-BOKEN 2009-2010 SLUK, WC-STUSSER, VANNLÅSER

JAFO-BOKEN 2009-2010 SLUK, WC-STUSSER, VANNLÅSER JAFO-BOKEN 2009-2010 SLUK, WC-STUSSER, VANNLÅSER www.solidar.no Hovedkontor, Stavanger Solidar Jafo Norge AS Langflåtveien 33 4017 Stavanger Tlf 94 17 20 00 Fax 94 17 30 00 www.solidar.no post@solidar.no

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som skal flislegges.

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning...1 02. Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse

Detaljer

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av:

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av: litex våtr0msystem NYHET! Litex Skjøteband Selvklebende 1 Markedsføres av: www.litex.no hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som

Detaljer

hva er litex? - et unikt våtromsystem

hva er litex? - et unikt våtromsystem litex våtr0msystem hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og er et ypperlig produkt om man ønsker

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer