Leiaren har ordet. Terje Kolstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiaren har ordet. Terje Kolstad"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010

2 Leiaren har ordet Årsmelding som styret legg fram viser at det framleis er ein aktiv organisasjon med mange aktivitetar, frå planteproduksjon til mange små og store prosjekt. Born har fått vore med på skuleplanting og skogdagar. Skogshengaren med informasjonsutstyr har mange dette året fått stifta kjennskap til, eit svært vellukka prosjekt som gjev god informasjon på skog og klima. Skogselskapet har alltid hatt som filosofi å arbeide for skogen som ein evigvarande ressurs for folket i alle delar av landet. Året som vi har lagt bak oss har nok bydd oss på ein heil del utfordringar, dette kjem sjølvsagt av at plantesalet ikkje går som det burde. Vi har sett oss nøydt til også i år å kaste planter, dette representerar godt og vel kr ,-. Vi har vidare lagt opp til ein utstrakt utleige av areal i bygningen på Megarden. Vi har her kosta på for godt kr ,- for å få til funksjonelle lokalar, dette resulterar til at den økonomiske stoda ikkje har blitt slik vi ønskjer. Men med desse påkostingane, har vi funksjonelle lokalar med langtidsleigekontraktar, noko som gjev oss inntening i åra frametter. I inneverande år hadde vi også snutebille problematikken som sette oss i ei knipe. Men her bør vi no kome på tur slik at plante talet kan aukast monaleg i Skogselskapet har vore inne i ein organisasjonsprosess det siste året, gjennom Det norske skogselskap, der ein legg opp til å samle ein del funksjonar gjennom moder organisasjonen. Styret har sett på moglegheiter og svakheitar i denne samanheng og funne at det for det meste er positivt for selskapet å stå samla i ein organisasjon. Elles er skogselskapet med i Møre og Romsdal skognæringsforum, der leiar i skogselskapet blei den første leiar av utvalet. Utvalet sitt sekretariat vert i første omgang lagt til landbruksavdelinga i fylket. Det initiativet er ein verdifull tilvekst for skogbruket i Møre og Romsdal. Det er svært positivt at fylkeskommunen og skognæringa har funnet kvarandre i eit godt og konkret samarbeid. Vi i kystfylket har sterkt behov for ein endå sterkare samling av gode krefter i skogbruket. Skogselskapet har difor ein rolle som bør brukast aktivt i denne samanheng. Eg må som tidlegare år oppfordre til auke i skogplantinga, dette ser eg klart at det er mogleg, då mykje av areala no alt har logge brakk for å kome snutebille problematikken i møte. Vi har gode skogplantar, dei treng å kome i jorda no i vår. Gjer ein innsats på planting og skogkultur også i Til slut vil eg på vegne av styret få takke alle for eit godt samarbeid i året som vi har lagt bak oss og med ønskje om ein ny giv i FN`s skogår Terje Kolstad

3 STYRET Styret har i 2010 og frem til årsmøtet 2011 bestått av disse personene: Leder Terje Kolstad Vanylven ( leder 1 år) Nestleder Ola Tjelle Eidsvåg (nestleder 1 år) Styremedlem Hjørdis Asphol Kleive Styremedlem Ottar Arve Bjørkedal Bjørkedal Styremedlem May Karin Meisingset. Tingvoll Varamedlem Anders Røkkum Ålvundfjord Varamedlem. Magny Strand. Valsøyfjord Ansatt: Daglig leder / planteskolebestyrer Tore Dønheim Tilitsvalgt i Det Norske Skogselskap: Harald Nymoen. Molde. - styremedlem Styret i Det norsk Skogselskap ser slik ut etter landsmøtet i Styreleder: Johan C. Løken Nestleder: Hans Olav Lahus, Telemark Skogselskap Styremedlemmer: Harald Nymoen, Skogselskapet i Møre og Romsdal Aud Irene Vatland, Skogselskapet i Vest-Agder, Helge Strætkvern, Skogselskapet i Hedmark, Snorre Synnestvedt Skogselskapet i Oslo og Akershus (valgt fra de ansatte) Kirsti Haagensli, Nord-Trøndelag

4 ÅRSMØTET på LivElida i Bjørkedalen 23 stemmeberettigede medlemmer var tilstede inklusiv styret Leder Terje Kolstad ønsket velkommen til årsmøtet ÅRSMØTET: Valg av møteleder: Forslag fra årsmøtet: Harald Nymoen. Harald Nymoen ble enstemmig valgt. Valg av referent: Forslag fra årsmøtet: Tore Dønheim Tore Dønheim ble enstemmig valgt. Innkalling og saksliste: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. Valg av to personer til underskrift av protokollen: Forslag fra årsmøtet: Tor Lillemark og Anders F Bjørkedal. Tor Lillemark og Anders F Bjørkedal ble enstemmig valgt. Årsmelding 2009: Gjennomgang av årsmelding ble ledet av møteleder Harald Nymoen. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

5 Regnskapet. Regnskapet ble gjennomgått av daglig leder. Terje Kolstad orienterte om det store underskuddet for 2009, der årsaka er tapet på fondet som vi har i Acta. Gustav Holmen stilte spørsmål om vi vet noe om fremtidsutsiktene for plantesalget? Daglig leder orienterte om hva fylkesskogmester John Hauger orienterte styret om på siste styremøte, der han la frem beregnet behov for planter som er: 2010 ca planter ca planter og 2012 ca planter. Ivar Røv påengterte at vi måtte tenke på at det er en del markberedning på furumark og dette gjør at det blir plantet mindre furu. Gustav Holmen stilte spørsmål om hva informasjonsarbeid skogselskapet gjør overfor skogeiere? Terje Kolstad svarte at vi har samarbeidet med husflidlaget om spikkekurs for lærere i skolen. Vi har også vært i møte med Skogselskapet i Sogn og Fjordane om å prøve å få finansiert ei stilling som infokonsulent i sammen, men dette har ikke latt seg gjøre enno. Skogselskapet og Fylkesmannen og en del kommuner har har gått sammen i et spleise lag på en tilhenger som er kledd med informasjon på utsiden som skal brukes på skogdager og skoleskogplanting og lignende. Det skal arbeides videre med å prøve å skaffe eksterne midler i oppstart med å komme i gang med infokonsulent, skogselskapet har ut fra økonomiske hensyn ikke sett seg råd til å finansiere egen infokonsulent så langt. Planteskulen har første prioritet og skal driftes videre jf. Handlingsplanen for Harald Nymoen stilte spørsmål om noen av de pensjonerte skogbrukerne kunne tenke seg å stille opp og hjelpe til på skogdager og lignende? Og det var det flere som svart ja til. Det ble etterlyst noter på bankinnskudd i regnskapet, det blir prøvd ordnet til neste år. Harald Nymoen leste opp revisjonsberetningen fra revisoren. Regnskapet enstemmig godkjent. Styrlederen tok for seg budsjettet for Gustav Holmen mente Skogselskapet måtte vurdere drifta av Megarden Planteskole, siden drifta gikk med underskudd var det kanskje en ide å legge denne ned. Dette fikk flere av medlemmene til å reagere og sa klart fra om at å legge ned planteskolen måtte være siste utveg når kontoen er tom. Ivar Røv mente vi måtte være tålmodige å se fremover og ikke legge ned planteskolen.

6 Ola Tjelle skjønte at det måtte bli en diskusjon siden underskuddet er såpass stort i 2009, men planteskolen er kjernen i Skogselskapet og der er det nebemannet maksimalt, og styret vil gjøre det som kan gjøres for å prøve å få bort underskuddet. Tor Lillemark støttet det Ola Tjelle hadde sagt, og mente nedlegging av planteskolen var et nederlag for skogsmiljøet i fylket og dette måtte bli siste utveg. Budsjettet tas til vitande. Styrelederen orientert om handlingsplan for Vedtak: Handlingsplan tas til vitande Vedteksendring Styreleder tok for seg hva som er forandret på de nye vedtektene, se vedlegg nr. 3 Endringene i vedtektene enstemmig vedtatt. VALG. Valgkomiteen la frem følgende innstilling til årsmøtet: Valgkomiteen har vurdert styret sin sammensetning og geografiske representasjon. Komiteen har prøvd å finne en blanding av kontinuitet og rekruttering. Innstilling: Alle foreslåtte kandidater er spurt og sagt seg villige til vervet. Leder Terje Kolstad Vanylven ( leder 1 år) Gjenvalg Nestleder Ola Tjelle Eidsvåg (nestleder 1 år) Styremedlem Hjørdis Asphol Kleive Styremedlem Ottar Arve Bjørkedal Bjørkedal Styremedlem May Karin Meisingset. Tingvoll Varamedlem Anders Røkkum Ålvundfjord Varamedlem. Magny Strand. Valsøyfjord

7 Godtgjøring for tillitsvalgte: Fast godtgjøring: Leder: Medlem arbeidsutvalget kr pr.år (før kr.8000,-) kr pr.år (før kr ) Møtegodtgjøring: Alle styre - varamedlemmer kr pr.møte (før kr ) Telefonmøte kr pr.møte Revisor. Inter- Revisjon Møre, gjenvalg av revisor for 1 år. Valgkomite 2011: Nytt medlem i valgkomiteen etter forslag fra årsmøtet: Gøril Bakken og Torstein Rødset. Etter avstemming ble Gøril Bakken valgt med 21 stemmer. Valgkomiteen blir slik etter valget: 1. Magne Per Fylling. Skodje leder 2. Magne Reiten. Midsund. 3. Gøril Bakken. Rindal. ny Møteleder gjennomførte valget, ingen krevde skriftlig avtemming. Enstemmig vedtatt.. Medlemskontingent. Årskontingenten ble foreslått uendret. Men kan se på om den skal justeres til neste årsmøte. Enstemmig vedtatt.

8 Skogselskapets ærespris Skogselskapets ærespris for 2010 ble tildelt Asbjørn Rosenvinge fra Eidsvåg. for det arbeidet han har gjort for skogen og skogens sak i mange år. Halsanaustan Tore Dønheim Referent Tor Lillemark Anders F Bjørkedal Harald Nymoen Møteleder 6

9 MEGARDEN PLANTESKOLE Det ble sådd 760 brett furu og 8800 brett gran i vår, dette er samme antall som i fjor. Plantesalget har ikke kommet opp på det nivået vi ønsker i år heller, det ble solgt planter, og dette er en nedgang på planter. Men i 2010 ble alle plantene levert i Møre og Romsdal. Måtte i år også kaste planter, da vi ikke fikk solgt disse, kastet ca planter, dette gjør at vi gikk glipp av et salg på over kr, i tillegg fikk vi utgifter med å kaste plantene. Til våren 2011 har vi ca planter klar til levering, og etter de signalene vi har fått fra skogetaten er det gode utsikter for å få levere disse i Vi leier ut lokaler til : Posten Norge as. Halsabygda vassverk, Halsa Kommune, G.K.Røe. as Br.Svendsen.as Pikhaugen. as Nistuå.as Irene R Waagan Nordmøre og Romsdal Felleskjøp. Lokaler til postombæringa Garasje og utelager Garasje til brannbil Kontor og lager Kontor og lager Kontor Kontor Kontor Lager Har foretatt en betydelig oppgradering av bygningsmassen, har montert ny leddport i det minste kjølerommet, har også montert varmepumpe der. Dette er utleid til G.K.Røe. as som bruker dette rommet til verksted/lager. Har også pusset opp et gammelt lager i andre etasje, der rommet er kledd med ferdigmalte plater på vegger og nytt laminatgulv. Taket er malt og det er

10 montert nytt el-anlegg og varmepumpe, dette rommet er det G.K.Røe. as som leier til sine 5 ansatte. Dette har kostet ca kr Har også skiftet ut en del komponenter til varmeanlegget i drivhuset. ca. kr Traktoren er blitt reparert for ca. kr De gamle drivhusene er tatt ned da disse var mye angrepet av rust, og ikke kunne brukes lenger, har i år fått ordnet med strømopplegget som var til disse plasthusa. Pris ca. kr Posten har no vært leietaker i tre år, og dette fungere greit hva samarbeid og bruk av areal angår. Har fått forlenget leieavtalen med 2 år. Har også i år mange båter og campingvogner i drivhuset for vinterlagring. Kjølerommet er også fulle av båter, dette er en fin utnyttelse av ledige arealer i vinterhalvåret. Innmarka har også i år vært utleid til grasproduksjon. Jakta på eiendommene er i år som tidligere utleid. Det har i 2010 blitt supplert noen plantefelt på Megarden, det ble plantet 2000 planter.

11 Skogtilhenger Dette er de som har sponset Skogtilhengeren: Møre og Romsdal Fylkeskommune Skogoppsynslaget Forstmannsforeningen Allskog Skogetaten i disse kommunene: Aure kommune Nordre Sunnmøre Landbrukskontor Vanylven kommune

12 Ørsta kommune Rindal kommune Averøy kommune Fræna kommune Halsa kommune Rauma kommune Surnadal kommune Prosjekt Biokjede Halsa. Skogselskapet er med på et prosjekt der en ser på videre utvikling av areala på planteskolen. Det er Skogselskapet, Møretyri, Halsa Bygdaservice og et sagbruk i startfasen, som står for forprosjektet. Målet med prosjektet er å få til en næringsklynge på eiendommen, gjennom konkrete tiltak, og få fram gode modeller på samarbeid. Dette arbeidet har vært videreført i 2010, uten at det er kommet til noe konkret ut av dette, men håper det skjer positive ting i 2011

13 Plantesalg i Møre og Romsdal Alle treslag

14 KOMMUNE GRAN FURU SITKA BJØRK FJEGR ANDRE SUM AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES HALSA HARAM HAREID HERØY MOLDE NESSET NORDDAL RAUMA SN.RINDAL SANDE SKODJE STORDAL STRANDA SUNNDAL SN.SURNADAL SYKKYLVEN TINGVOLL SN AURE/TUSTNA SN SØNDRE DIST ULSTEIN VANYLVEN VESTNES VOLDA ØRSKOG ØRSTA SUM SKOGK

15 FASTE EIENDOMMER Megarden gnr. 11, bnr. 4 i Halsa ble kjøpt av Skogselskapet til planteskoledrift i Eigedomen er på 50 da dyrka mark, 55 da myr, 534 da produktiv og 67 da uproduktiv skogsmark. Skogselskapet er medeigar i ein skogsbilveg saman med noen naboar. Eigedomen har god vegdekning. Noe av skogarealet er bortleid til skytebane. Reiten, gnr. 23, bnr. 3 i Halsa, kjøpt 1972, har om lag 85 da dyrka mark, 537 da skogsmark, av dette er 410 produktivt. Tidligare er det bygd 700 m bilveg. Det meste av dyrkamarka leies bort til grasproduksjon. På eigedomen står et forsøksfelt med bjørk som var planta i Svartløken. Svartløken blei kjøpt i 1965, eigedomen er på om lag dekar, mykje av areala er tørrlagde og tilplanta med gran. Skogen er i god vekst og ein må starte planlegging av tynning av store delar av skogen. Tynna gran felt for nokre år sia står flott og i god kondisjon og med lite vindfelling. Hjortejakta har tidlegare vore leigd bort gjennom Din Tur, denne avtalen er oppsagt og utleige blei gjort gjennom annonsering. Eit jaktlag leigde området, men fikk ikkje skote nokon dyr, då dei blei plaga av ein oppsitjar som meinte at dei jakta på hans område. Denne oppsitjaren er same person som Skogselskapet har teke opp til grensegang gjennom Jordskifteretten. Denne saka går sin gang og ventes å kome til doms i løpet av Aktivt Skogbruk har i dei seinare år brukt området til instruktørsamlingar, noko ein må seie har vore vellukka. Skogen vert brukt ein del til kunnskapsbygging i og med det mangfold skogen har å by på. Utleige av hytta, sjå

16 Vi har ikkje andre eigedomar på Sunnmøre og det er difor naturleg at det vert satsa på skogen på Svartløken i åra framover. Det er sett av kr ,- frå eit fond til vidare utvikling av området. Det er kome opp ein skogsti som er mykje brukt av ålmenta i området, dette er det kome mange positive attende meldingar på. I forbindelse med at vi hadde styremøte her ble det også i år arrangert grillkveld for medlemane, det ble ein sosial kveld med god mat og god stemning. Fra Grillkvelden på Svartløken 2010

17 Bergheim gnr. 60 bnr.1 I Surnadal eig Skogselskapet garden BERGHEIM, kjøpt i Utmarksarealet er på 1710 da. Av dette er bare 230 da aktuell for skogproduksjon. Innmarka er regnet til 45 da og er bortleid. Den produktive delen av skogen er godt dekt med veger. Vi har inntekt på fiskeretten og reguleringserstatning langs Surna. WIDTH ENDRESENS FOND Det er styret i Det norske skogselskap som forvalter fondet og som bestemmer hva midlene skal brukes til. I oktober 2010 stod annonsen i Sunnmørsposten. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn en søknad, da skogselskapet var søkeren ble søknadene oversendt Dns uten at det lokale tildelingsstyret har hatt møte og lagd innstilling. Etter opplysninger fra Dns var det til fordeling kr i Søkere / formål tildelt Skogselskapet Møre og Romsdal Informasjonsarbeid kr

18 BUDSJETT 2011 Budsjett for Skogselskapet i Møre og Romsdal. Rekneskap for 2009 Budsjett for 2010 Budsjett for 2011 Salgs- og drifsinntekt 3000 Salg av planter m.m Salgsinntekter høg sats 3022 Salgsinntekter utleige av dagligleder Mottatte tilskot Infoavgift Leieinntekt fast eiendom Jordleie Leieinntekt jakt m.m Salgs-og drifsinntekt Varekostnad 4000 Kjøp planter, frø torv, perlite, gjødsel Frakt, toll og spedisjon Fremmedytelse og underentreprise Emballasjematerialer Varekostnad Lønnskostnad 5000 Lønn Feriepenger Styrehonorar / møtegodtgjøelse Arb.g.avgift Arb.g.avg. Påløpt LO/NHO ordningen Pensjonsordninga Annen personalkostnad Lønnskostnad Drifts,kostn. og av og nedskrivinger 6000 Avskrivninger på bygninger 6010 Avskrivn.transpm.maskiner.inventar 6100 Frakt, Bensin. Diesel. Fyringsolje Renovasjon. Vann. Avløp Lys.varme Renhold Leie maskiner Utstyr u/akt.grense Driftsmateriale Rekvisita Arbeidsklær og arbeidsutstyr

19 6600 Reperasjon og vedlikehold bygninger Revisjonshonorar Regnskapshonorar Reperasjon og vedlikehold utstyr Annen fremmede tjenester Kontorrekvisita Aviser. Tidsskrifter. Bøker og 6840 lignende Møter. Kurs. Oppdatering Telefon Data/brebånd og pcplant Porto Driftskostn. Og av-og nedskrivninger Annen driftskostnad 7000 Drivstoff transportmidler Vedlikehold transportmidler Forsikring og avgifter transportmidler Bilgodtgjøring, oppgavepliktig Trekkfri telefongodtgjøring Reisekostnad ikke oppgavepliktig Reklame. Annonser Kontingent fradragberettiget Gave fradragsberettiget Forsikringspremie Eiendom og festeavgift Bank og kortgebyr Annen driftskostnad Annen renteinntekt cr cr cr Årsresultat

20 Skogselskapet i Møre og Romsdal Handlingsplan Visjon: Alle menneskjer skal oppleve skog som ein verdfull kjelde til livskvalitet. Mål Planteskulen skal drivast vidare, det er gode grunnar for å auke plantesalet i åra frametter. Det må setjast inn kampanjar og det må samarbeidast med Fylkesmannens landbruksavdeling. Premiering av auka planting/plantesal, kan premierast med støtte til felles turer for Skogoppsynslaget / forstmannsforeininga og skogselskapets medlemmer. Betre informasjonen til skogbrukarane i fylket. Innleie av eksterne medarbeidarar til skuleverket, søkje finansiering av tiltak. Bruke Aktivt skogbruk sine kurs aktivt for å kome i betre kontakt med skogeigarar. Utarbeide lokale fordelar for medlemsmassen og ta tak i vervekampanjen. Skogselskapet skal fremje forståinga av skogens mangesidige betyding, arbeide for eit berekraftig skogbruk og forvaltning av denne. Skogselskapet skal arbeide for å setje nye og viktige skogsaker på dagsorden. 1. Erstatte bruken av ikkje fornybare ressursar og vere ein kjelde til fornybar energi og viktig binding av Co2. 2. Synleggjere skogen som lærings- og opplevelses- og aktivitetsarena for born og ungdom. 3. Plantesalet må aukast. 4. Kampanje mot skogtenestemenn i fylket for å få ei satsing på planting og ungskogpleie. 5. Planteskulen skal drivast vidare med produksjon av proveniensar som passar skogbruket i fylket. 6. Innleige av instruktør for skuleverket Gjør eit spikk m.m. 7. Kampanje mot nye skogeigarar bruk av Aktivt Skogbruks kurs 8. Utarbeide fordelar med å vere medlem, medlemsverving Målgrupper / samarbeidspartar Einskild personar og organisasjonar Skogtenestemenn

21 Skuleverket og ungdom 4H Politikarar og andre aktørar i samfunnsdebatten. Kystskogbruket Media Verdiar Skogselskapet er ein fri og uavhengig skogorganisasjon Skogselskapet er ein ope, landsdekkjande, medlemsstyrt organisasjon for einskildpersonar og organisasjonar Skogselskapet ønskjer å løyse sine oppgåver innanfor ramma av deltakande demokrati, likestilling og samarbeid. Finansiering Samordna kontingent > Berre årlege medlemskap > Medlemsfordelar Auka grad av samarbeid > Utvikle fellestenester Setje fokus på kampanjar/spesielle tiltak i offentleg regi, selje konsulenttenester Arbeidsmetodar Nettverksbygging og etablering av møteplassar Aktiv samfunnskontakt for å skape bevisstheit om skogens mangesidige betyding Årlege og langsiktig verksemdplan- og budsjettarbeid. Kampanjar Utvikling av Skogselskapets personale ressursar Personalressursane skal bestå av medarbeidarar med brei fagleg kompetanse, stor kreativitet, fleksibilitet og praktisk emne til gjennomføring. Spisskompetanse innhentast etter behov. Kompetansen skal forvaltast slik at den gjev størst mogleg effektivitet gjennom lokalt og sentralt samarbeid Personalressursane må vidareutviklast i tråd med endra oppgåver og prioriteringar.

22

23

24

25

26

27

28 NOTER 2010 SKOGSELSKAPET I MØRE OG ROMSDAL NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekts- og kostnadsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Kostnader føres etter samme prinsipper i det øyeblikk de er påløpt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å være ikke forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost tillagt oppskrivninger og fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper er oppført til anskaffelseskost, justert for eventuell varig nedgang i verdi. De enkelte investeringene vurderes individuelt. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Realiserte gevinster eller tap er medtatt i resultatregnskapet under finansielle poster Varer Varer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjoner Selskapet er tilsluttet ordningen om avtalefestet pensjon ( AFP ) med 1 ansatte pr

29 Årets premie på kr ,- er klassifisert som lønnskostnad. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført. NOTE 2 - AKSJER, ANDELER OG AKSJEFOND Anskaffelsesverdi Markedsverdi Halsabygda Vassverk a/l : 3 andeler a = Halsabygda Vassverk a/l : 2 andeler a = Halsabygda Vassverk a/l : 5 andeler a = Allskog BA andelskapital : Skogbrukets Kurssenter a/l : 1 andel a = Halsahallen a/l : 20 aksjer a 100 = Norske Skogindustrier a/s : 146 A-aksjer kostpris = Acta KEY SPV Inc Hedgefond : 4711,3713 andeler = Acta Key SPV Inc. Hedgefond: 328,3854 andeler = Acta Global Infrastruktur 1 AS : andeler = Acta likviditetsbeholdning : = Sum Aksjer og andeler er verdsatt til anskaffelsesverdi eller markedsverdi der denne er kjent. Inkludert er andeler i andelslag vurdert til pålydende med til sammen kr ,-. Markedsverdien på aksjer/andeler i Acta og Norske Skog er nedskrevet med kr ,- i NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANSATTE ETC. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk i 2010 : 2 Selskapet har opprettet tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav til OTP.

30 Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn Av daglig leders lønn er kr refundert fra Midtnorgebil AS. Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr ,-. NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelskostnad pr Tilgang i året Avg. i året Akk. avskrivning pr Bokført Verdi pr Årets ordinære avskrivn. Skogstilhenger Plentraktor Varebil Opel Vivaro Varmepumpe Driftsbygning, el.inst Driftsbygning Driftsbygn.Svartløken Gårdsplass Skogsveier Sum Bokført verdi av avskrevne driftsmidler : Verdi av ikke avskr.dr.midler: Jordveien : Svartløken, Ørskog kommune : Skogen : Bergheim, Surnadal kommune : Sum

31 NOTE 5 - EGENKAPITAL Fri egenkapital Forsking og utviklingsfon d Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr Sum NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,-. NOTE 7 BANKGARANTI Det er stilt bankgaranti på kr ,- vedrørende godstransportløyve til Møre og Romsdal Fylkeskommune. NOTE 8 TILSKUDD Mottatte tilskudd inntektsføres fortløpende i regnskapet og utgjør kr ,-.

32

33

Leiaren har ordet. Terje Kolstad

Leiaren har ordet. Terje Kolstad ÅRSMELDING 2011 Leiaren har ordet Årsmøte i 2011 vart halde på Vestnes Fjordhotell, og tema var organisasjonsutviklinga i selskapet. Vi fikk eit glimrande innlegg av adm.dir. Trygve Enger i DnS. Skogselskapet

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2012

Årsberetning og regnskap år 2012 Årsberetning og regnskap år 2012 ÅRSMØTE Onsdag 20. mars år 2013 Kl. 18.00 på Bjørke Årsmøte holdes på Bjørke Onsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning av innkalling.

Detaljer

ÅRSMØTE. Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke. 1. Årsmøte åpner for valg fram til kl 18.00. Godkjenning av innkalling.

ÅRSMØTE. Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke. 1. Årsmøte åpner for valg fram til kl 18.00. Godkjenning av innkalling. Årsberetning og regnskap år 2011 ÅRSMØTE Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Bjørke Onsdag 28. mars 2012 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2010 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2013 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 4. april 2014 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl. 14.00 2. Valg - stemmegivning kl. 14.05-18.00 3. Valg av møteleder kl. 19.00 4.

Detaljer

Årsberetning 2009. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2009. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2009 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse pr. 31.12.2009... 14 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet...

Detaljer

Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2012 Årsmøte Skogselskapet i Oppland Fredag 14. juni Langmorkje almenning i Vågå Fjellskogdag: Elgforvaltning og skogproduksjon Er det mulig å ha både elg og effektiv

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2013 Selskapets 145. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2013 Selskapets 145. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2013 Selskapets 145. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2013 Beretning om virksomheten Selskapets 145. år Side 4 5 Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA Årsmelding 2009 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2009 2008 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1.719.881 2.207.262 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.226.890 1.688.000 Tynning (m 3 ) 177.650

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer