KAMPANJEKIT A11. Mediemix: september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMPANJEKIT A11. Mediemix: 6. - 15. september"

Transkript

1 KAMPANJEKIT A september Tema: Energi, tak og miljø Mediemix: DM TV energi og tak Radio Byggmakker.no Facebook YouTube Nyhetsbrev Mobil Forandring Kjøpte søkeord Bannerannonsering

2 Byggmakker satser stort på Energi, tak og miljø i A11 kampanjen. I dette dokumentet har vi samlet mye nyttig informasjon for at dere kan gjennomføre en vellykket A11 aktivitet. Aktivitetsperioden september 2012 I A11 aktiviteten har vi fokus på tjenestekonsepter, energi og tak. Her er har vi en unik mulighet til å hjelpe kunden med å tilrettelegge for bedre fyrings økonomi, inneklima og bo komfort. Butikkene har får tilsendt eget kampanje materiale som er nytt for denne satsningen. Det er viktig at dette settes opp i butikk da det gir ett godt miljøvennlig inntrykk. A11 er tema aktivitet hvor vi fokuserer på tjenestekonseptene Tak og Energi. Vi gjorde samme aktiviteten i juni, med stor suksess! Det er altså ikke en vanlig kampanje og krever ekstra forberedelse fra dere i butikk. Les derfor dette dokumentet nøye, her finner dere all informasjon dere trenger for å gjennomføre en vellykket aktivitet Som dere vil se nedenfor så vil vi i all markedskommunikasjon oppfordre kunder med gamle hus til å bestille taksjekk på byggmakker.no. Vi er sikre på at det vil komme veldig mange henvendelser. Henvendelsene vil bli videresendt til de butikkene som kundene hører til, det er veldig viktig at dere følger opp og tar kontakt med alle kundene som ønsker en taksjekk. DMen for A11 er på 16 sider og har hovedfokus på energi og tak, isolasjon, dører/ vinduer, tak samt sesong varer og ett BM Card tilbud. Dette skal være en salgsutløsende DM med få produkter, men med gode kampanje priser. Side 2

3 Sesongmateriell Sesongmateriellet med Uteliv skal fortsatt henge oppe frem til 30. september. Fasadeboards Banner 50 x 50 plakater Side 3

4 Tema for aktiviteten Tema for A11 er som tidligere nevnt tak, energi og tjenestekonsept. Dette er omfattende kategorier og ofte kompliserte kjøp for sluttkunden. Med kunnskapen om energi og tak så har vi en unik mulighet til å påvirke kundens beslutning. Dersom kunden kommer til oss for å kjøpe en ytterdør, så kan vi stille noen spørsmål om husets byggeår, vinduer, isolasjon og generelle tilstand. Dette er en mulighet til å hjelpe kunden med å ta i litt ekstra når de allikevel skal av med ytterkledningen på huset. I følge siste kunde undersøkelse så mener kundene at Byggmakker er best på blant annet tak og byggevarer. Vi har en tydelig posisjon og denne skal vi bygge videre på. Side 4

5 Byggmakker er den byggevarekjeden som er best på tak Best på byggevarer Side 5

6 Visste du at... Begrepet ROT boliger refererer til all aktivitet knyttet til renovering, ombygging og tilbygg av den eksisterende boligmassen. Verdien av ROT boliger (faste 2011-priser, NOK mrd.) i 2011 var på ca 56,8 milliarder i følge Prognosesenteret Det er stor interesse for å gjennomføre bygningsmessige miljøtiltak i boligen. I gjennomsnitt vil norske husholdninger gjennomføre nesten 5 slike tiltak i egen bolig. Tilleggsisolering i vinduer, yttervegger, gulv og tak er de områdene man i størst grad vil gjennomføre miljøtiltak. Prognosesenteret De siste 12 måneder har omtrent halvparten av norske husstander pusset opp. En av fem har pusset opp innvendig, mens hver fjerde har pusset opp utvendig. I en av tre tilfeller ble håndverkere benyttet i tillegg til at man utførte deler av oppussingen selv. 14 % benytter seg utelukkende av håndverkere. o (Kilde: Byggmakker merkevaretracker februar 2012) o Prognosesenteret har tilsvarende tall som det vår merkevaretracker viser Det er tyngre å selge boliger som er i dårligere stand. Tendensen er at folk vil flytte rett inn uten å pusse opp noen ting. o Private husholdninger brukte i gjennomsnitt kroner per år på forbruk i perioden Bolig, lys og brensel er fortsatt den største utgiftsposten med over kroner i gjennomsnitt per år per husholdning o (Forbruksundersøkelsen , SSB) Fra 1960 til 1990 ble det bygd omkring småhus med langt dårligere isolasjon i tak og vegger enn det som er standard i dag. Mens dagens krav til nye boliger er 25 cm isolasjon i yttervegger og cm i tak, kan et hus som er bygd på slutten av 80-tallet ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene og 15 cm i taket. o (Kilde: Sintef «Etter boliglån er energikostnaden den aller høyeste utgiften for de fleste.» En bolig med et høyt energimerke, vil i årene som kommer bli mer verdt! o sier Hilde Totland Harket, fungerende kommunikasjonsdirektør i NVE, til DinSide. Side 6

7 Bolig enøk AS Bolig enøk AS har spesialisert seg på å hjelpe boligeiere med å finne de tiltak som er riktig for nettopp deres bolig. De kan hjelpe boligeiere til å få bedre inneklima, økt bo-komfort, lavere fyringsutgifter, økt boligverdi og bedre klimasamvittighet Bolig enøk tilbyr Enøk-rapporter m/ tiltaksplaner rettet mot boligeiere. Pris kr 5.520,- eks mva. Rapporten kan formidles til boligeiere gjennom Byggmakker der Bolig Enøk fakturerer boligeier. Alternativt kan Bolig Enøk fakturerer Byggmakker som benytter rapporten for å knytte til seg boligeiere med rehabiliteringsprosjekter. Enøk-rapporter kan leveres i det geografiske området hvor Bolig Enøk til enhver tid har dekning. Ved årsskiftet 2011/2012 gjelder det Østfold, Akershus og Oslo. Ambisjonen er å gjøre tjenesten landsdekkende. Ut fra en befaring av boligen og et intervju med boligeiere, utarbeider vi en helhetlig tiltaksplan som beskriver hva boligeier kan utføre av tiltak. Vi beskriver også sammenhengen mellom ulike tiltak slik at arbeidet kan utføres trinnvis dersom det er ønskelig. Vi estimerer en effekt av de foreslåtte tiltakene slik at boligeier kan gjøre en prioritering av tiltakene som gir mest igjen for rehabiliteringsbudsjettet. Rapporten kan også gi offisielt energimerke av boligen, og gir nyttig informasjon om tilskuddsordninger. Rapportene er i utgangspunktet boligeiers eiendom, men med boligeiers tillatelse vil samarbeidende Byggmakkere gjennomgå rapportene med boligeier og foreslå/avklare videre fremdrift. Alternativt kan denne gjennomgangen gjøres av BE om boligeier ønsker det slik. Bolig enøk AS har spesialisert seg på å hjelpe boligeiere med å finne fornuftige enøktiltak som kan utføres samtidig som det gjennomføres rehabilitering av boligen. En slik fremgangsmåte kaller vi for HELHETLIG ENØK REHABILITERING. Vi ser på tiltak som isolering og tetting, ventilasjon og gjenvinning av varme, samt mulighetene som boligeiere har for å ta i bruk oppvarming fra fornybare energikilder. På en slik måte kan boligeier oppnå bedre inneklima, økt bokomfort, lavere fyringsutgifter, økt boligverdi og bedre klimasamvittighet. Side 7

8 Takstein og takplater Salgsutvikling Bygnings isolasjon Side 8

9 Utvendig kledning Ytterdør Side 9

10 Hvordan rigge butikken klar til A11? I denne kampanjen er det viktig at butikken er rigget for tjenestekonseptene TAK og energi. Det er disse konseptene som vil stå i fokus i A11 og det er derfor viktig at dette er godt synlig i alle butikkene og at ALLE ansatte vet hva de skal gjøre når potensielle tak/ energikunder kommer i butikkene. Her kommer en oversikt over alle elementene som blir sendt ut i forbindelse med A11 aktiviteten: 1. Fasadeboards Allerede utenfor butikkene har vi fokus på tjenestekonseptene ved å vise ENERGI & TAK DAGER, TAKSJEKKEN og SPØR OSS OM ENERGISPARING & GOD KOMFORT. I tillegg kan den generelle kampanjedager plakaten benyttes for å forsterke kampanjeinntrykket: Side 10

11 2. Tjenestekonsept skilt i inngangsparti I inngangspartiet er det viktig at det store skiltet med alle Byggmakkers service og tjenester er godt synlig. Sørg for at dette ikke blir skjult av utstillinger, varer eller andre ting slik at alle elementene kommer tydelig frem. For rebestilling av disse plakatene ta kontakt med Othar i Sæthren & Wraamann på I proff avdelingen skal dette skiltet henge oppe: Side 11

12 3. 50 x 50 plakater i taket Alle butikkene får 50 x 50 plakater med fokus på tak og energi som skal henge oppe under hele aktiviteten 4. ENERGI og TAK brosjyre Alle butikkene Skal nå ha energibrosjyrer tilgjengelig. Det er et viktig hjelpemiddel for selgerne å kunne gi til kundene som er interessert i å ta tak i omfattende prosjekter innen energisparing. Ofte er det en omfattende og lang beslutningsprosess, som det tar tid å bearbeide. Da kan det være greit å få med seg noe konkret hjem fra Byggmakker. Tak-brosjyren som har eksistert noen år er fortsatt aktuell, ta en sjekk i butikken om dere har denne. Brosjyren kan rebestilles fra firmabox.no. Trenger du flere Energi-brosjyrer bestilles også dette direkte via firmabox.no Energibrosjyren Takbrosjyren Side 12

13 5. Energi kommunikasjon nytt konsept For å forsterke Energieffektivisering og at Byggmakker kjeden virkelig satser på dette er det gjort noen grep for å få dette bedre implementert i butikkonseptet. Alle butikkene med nytt konsept har fått en pakke med ekstra ENERGI kommunikasjon som skal henges opp i butikken. Ved hjelp av disse kommunikasjonselementene vil Energi konseptet bli integrert i butikkonseptet og bli godt synlig for kundene våre. Pakken består av følgende elementer: Infosøyle med TV-skjerm I juni ble det sendt ut en infosøyle fra Hestra til de butikker som er over på nytt konsept samt de som delvis er på vei over. LED skjermen blir sendt direkte fra Grundig. USB stick med film samt en instruksjon for tilkobling blir sendt fra BM Norge. Infosøylen skal plasseres i området tak, vindu og dør som vist på bildet under. Skjermen skal vise en film som er laget av bolig Enøk 24/7. 1. Skilt til å feste på utsiden av eksponeringsboksen til innerdører. Skiltet er i str 128 cm bred x 220 cm høy og festes med dobbeltsidig borrelåstape som medfølger pakken Side 13

14 2. Skilt til å henge på ytterdørvisning mellom øverste og nederste nivå. Skiltet er 20 cm høyt og totalt 3,8 meter langt. Det er delt i to og må festes sammen mellom dørutstillingene. Festes med dobbeltsidig borrelåstape som følger med utsendelsen. 3. Skilt til å henge på ytterdørvisning på toppen av eksponeringsboksen. Dette festes også med dobbeltsidig borrelåstape på toppen av eksponeringsboksen. Side 14

15 4. Plakater til visningen av kledning/ytterpanel og takutstilling. Det er sendt ut 5 stk kartongplakater av disse to variantene til alle med nytt konsept. Disse plakatene festes med distanseklosser der det passer i visningsboksene. Formatet er 18 cm bred x 32,7 cm høy. Det er opp til butikken om man vil bruke en hel boks på dette og feste en bit av isolasjonsrull for å forsterke at det er etterisolering som som vist under. Eller så kan plakaten festes på en konkret utstilling av tak eller kledning/ytterpanel. Side 15

16 5. Plakater til infopunktet i avdelingen. Alle får også tilsendt 2 stk kartongplakater i str 50 cm bred x 100 cm høy som skal henge i infopunktet for å synliggjøre energikonseptet i informasjonspunktet der betjeningen står også. Festes med vanlig list og klype i skinnen som henger i infopunktet. 6. Pristopper. Alle får også tilsendt egne pristopper som kan benyttes på tak, vindu, kledning, isolasjon, varmepumper og andre aktuelle varer som er aktuelle i forhold til energieffektivisering. Pristoppene kommer i str A6, A5, A4 og A3. Mekanisk kommunikasjon på dør, vindu, tak, ventilasjon og isolasjon kommer i A6 plakater og skal festes med distanse klosser under prisplakaten på tilsvarende varegruppe. Kampanjemateriell Det er viktig å ha nok kampanjemateriell for å synliggjøre at det er en aktivitet i butikken. Trenger dere mer kampanjemateriell kan dette bestilles direkte av Sæthren & Wraamann, bruk bestillingsskjemaet her: Fasadeboards med Gratis taksjekk Energisparing og Tak og energi plakater skal benyttes under hele kampanjen. Dere kan i tillegg forsterke med den generelle kampanjedager plakaten Side 16

17 Lokal annonsering til A11 Lokalannonser/DM For å utnytte energi og tak kampanjen lokalt på best mulig måte kan det være en fordel å forsterke denne aktiviteten med en lokalannonse i lokalavisen. Det er i lokalmiljøet slaget står og disse malene vil forsterke det som gjøres nasjonalt og skape gjenkjennelseseffekt. Alle elementene som er benyttet i DMen for A11 ligger tilgjengelig i mediebanken her: Brukernavn: byggmakker Passord: annonse (alt med små bokstaver) De ligger under Tjenestemoduler i en mappe som heter Tak og energi 2012 Har du spørsmål rundt maler og annonseoppsett ta kontakt med vår grafiske designer: 1. Energi og tak dager elementboks 2. Energisparing og god komfort Det er laget maler på lokale avisannonser som kan benyttes dersom butikken skal arrangere egne energidager, eller vil fokusere på energieffektivisering. Her er det lagt inn åpne felt som butikken kan skrive inn lokalt program osv. Dette er maler som er aktuelle fremover, også etter A11 er ferdig. I tillegg ligger de generelle elementene som kan benyttes i både lokale annonser og DMer tilgjengelig i mediebanken her: Brukernavn: byggmakker Passord: annonse (alt med små bokstaver) De ligger under Annonser 2012: Annonse A7 i en mappe som heter Annonse tak og energi Side 17

18 Annonsemal halvside med lokale ENERGIDAGER i tillegg til 4 relaterte produkter (Modul 35b). Annonsemal helside med lokale ENERGIDAGER inkludert relaterte produkter. Annonsemal halvside med KOM Å SNAKK MED OSS OM ENERGIEFFEKTIVISERING i tillegg til 4 relaterte produkter (Modul 35b). Annonsemal helsidemed KOM Å SNAKK MED OSS OM ENERGIEFFEKTIVISERING i tillegg til relaterte produkter. Side 18

19 Generelle elementer som kan benyttes i lokalannonser/dmer: (Ligger i mappen Tjenestemoduler) Side 19

20 Takannonser (Ligger i mediabanken i mappen Annonser 2012) Det er laget maler på lokale avisannonser som kan benyttes dersom butikken skal arrangere egne takdager, eller vil fokusere på gratis taksjekk. Her er det lagt inn åpne felt som butikken kan skrive inn lokalt program osv. Dette er maler som er aktuelle fremover, også etter A11 er ferdig. I tillegg ligger de generelle elementene som kan benyttes i både lokale annonser og DMer tilgjengelig i mediebanken her: Annonsemal halvside med lokale TAKDAGER og 4 relaterte produkter (Modul 35b). Annonsemal helside med TAKDAGER og relaterte produkter. Annonsemal halvside med TAKSJEKKEN, samt 4 relaterte produkter i tillegg (Modul 35b). Annonsemal helside med TAKSJEKKEN, samt relaterte produkter til. Side 20

21 Generelle elementer som kan benyttes i lokalannonser/dmer: (Ligger i mappen Tjenestemoduler) Side 21

22 Lokal produktannonse generell Vi har satt opp to forslag på annonser som kan benyttes under A11, det er en helside og en halvside. Dersom butikken ønsker å bruke annonsen slik den er vil vår grafiske designer Alvhild Ulset tilpasse den med lokallogo og dere får annonsen ferdig til innsendelse til avisen. Send mail til for å få annonsen. Dere må selv booke avisinnrykk og betale for innrykket. Ønsker butikken å gjøre endringer på produkter så anbefaler vi å bruke Leo Express, ta kontakt med Brit Heramb på eller tlf Annonsene ligger også tilgjengelige i mediebanken slik at evt lokale reklamebyråer eller aviser kan bruke de som utgangspunkt og evt gjøre justeringer selv. Annonsene ligger på mediabanken som zippede åpne indesignfiler for produksjon. Disse bør evt. lastes ned av grafisk designer som har rett programvare for å åpne dem. Brukernavn: byggmakker Passord: annonse (alt med små bokstaver) De ligger i en mappe som heter Annonser Maler på internettannonser På web har vi banner annonsering blant annet på finn.no, dagbladet.no og Sol.no i tillegg til A-pressens og Mediasite sine nettaviser. For de som ønsker å forsterke aktiviteten lokalt med bannerannonser på lokale nettsteder er det laget maler for dette. For bestilling av lokalt tilpassende bannerannonser, ta kontakt med Brit Heramb eller tlf ) så setter de dette opp raskt og enkelt i riktig malsett. Malene finnes i størrelsene 180 x 500, 900 x 300 og 980 x 600 pixler. Side 22

23 Lokale aktiviteter til tjenestekonseptene Flere av butikkene er flinke til å lage lokale aktiviteter når det er kampanje. Dette er det også viktig å gjøre når det gjelder tjenestekonseptene. Nedenfor finner dere gode tips og råd som kan benyttes ved lokale forsterkning: Invitere leverandører til å fortelle om ulike produkter Invitere proffkundene som er med i tjenestekonseptet til å være i butikk Invitere Bolig Enøk til å delta på fagdag/kveld med proffkunder og forbrukerkunder Invitere til Enøk-rapport dag, hente inn Bolig Enøk til en spesifikk dato, hvor de gjennomfører tiltaksrapporter for kunder Utnytte lokale arrangementer med egne tjenestekonseptstander Delta på lokale foreningers sine møter/arrangement (holde kort presentasjon om tjenestekonseptene) Byggmakker er størst på tak i Norge, med et stort utvalg til gode priser. Vi følger kundene gjennom hele eller deler av prosessen, slik at jobben blir enklest mulig. Som Byggmakkers foretrukne håndverker, er det du som får oppdragene som kommer inn gjennom dette konseptet. Side 23

24 Hvem tar kaka Vi fortsetter konkurransen i BM Arctic Power. Bensinfylling for A11 starter tirsdag 4. september kl. 12 og varer t.o.m. 6. september kl. 12. Alle som fyller bensin får 5 poeng, dersom dette ikke blir gjort får butikken automatisk -5 poeng. På A11 fokuserer vi på Energi og Tak. Ønsker derfor bilde av energisøylen hvordan dere har valgt å plassere den i butikk. Obs! Dette gjelder kun butikker med nytt konsept. For butikker med gammelt konsept ønsker vi bilde av hvordan tak og energi materiellet er hengt opp/ plassert i butikk. Ellers ønsker vi at dere rapporterer inn antall avtalte taksjekker dere har gjort i løpet av kampanjen. Dette gjøres som vanlig inne på Arctic Power siden. Frist for å laste opp bilde og rapportere avtalte taksjekk for A11 er tirsdag 18. september kl. 12. I toppen troner fortsatt BM Eiker, BM Andersen og BM Per Strand Tromsø med 505 poeng. På 2. plass ligger BM Ballstad og 3. plassen deler BM Gunvald Johansen Bodø og BM Per Strand Narvik. Vi har akkurat hatt Quiz-time, samt har vi noen poeng i forbindelse med KTI en som skal deles ut. Så her kan mye skje, når vi nå er inne i siste innspurt i BM Arctic Power. Vi får inn mange fine bilder etter hver aktivitet dette er veldig bra. Husk at det kommer tilbakemeldinger på alle bildene slik at dere kan bruke disse innspillene til senere. Det er også en fin måte å se hva andre butikker gjør og få litt tips, råd og inspirasjon. Har dere spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Lund: Lykke til med salget og taksjekken i A11! Hilsen kampanjeteamet i Byggmakker Norge Side 24

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Brannvernuka 2009. Kampanjeinfo og forslag til aktiviteter. www.brannvernuka.no. Foto: Bergen brannvesen

Brannvernuka 2009. Kampanjeinfo og forslag til aktiviteter. www.brannvernuka.no. Foto: Bergen brannvesen Brannvernuka 2009 Kampanjeinfo og forslag til aktiviteter www.brannvernuka.no Foto: Bergen brannvesen (Foto: Kvinesdal brannvesen, Brannvernuka 2005) Innhold: Kort om kampanjen Side 2 Tema for Brannvernuka

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt ENKLERE Å FÅ DET GJORT vi kan energieffektivisere Huset ditt Generelt om energieffektivisering Sløser du med energi? Du kan spare mange penger på å energi Isolering og utskiftning av vinduer og dører er

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave 2014

BCR3100 Bacheloroppgave 2014 982805 982775 982446 BCR3100 Bacheloroppgave 2014 Forbrukertrender og konseptutvikling i det norske kurs- og konferansemarkedet Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen

Detaljer

Nå er det tid for solskjerming Glass for ulike behov Fra råloft til rålekkert Kabelfri elektrisk styring av solskjerming

Nå er det tid for solskjerming Glass for ulike behov Fra råloft til rålekkert Kabelfri elektrisk styring av solskjerming FORUM FOR PROFES JONELLE 2. UTGAVE MAi 2008 8. årgang Nå er det tid for solskjerming Glass for ulike behov Fra råloft til rålekkert Kabelfri elektrisk styring av solskjerming DAGSLYS Leder Dagslys viktigst

Detaljer

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Eksamensoppgave ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Innleveringsdato 20.12.11 Kristin Alice Kvitberg http://kakvitberg.wordpress.com/ Twitter: @kakvitberg 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 4 2.0 LITT

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

... hjem til dine drømmer VI GJØR DINE DRØMMER TIL VIRKELIGHET

... hjem til dine drømmer VI GJØR DINE DRØMMER TIL VIRKELIGHET ... hjem til dine drømmer VI GJØR DINE DRØMMER TIL VIRKELIGHET Garasje Vegg og takelementer Sørlandsreklame Ny butikk Båthus Egeland Sterk og bred kompetanse Lindesnes Bygg AS Fra plan til nøkkelferdig

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Rapport fra reinsdyrkampanje Uke 51-53 2003. Live Hokstad Even Nordahl

Rapport fra reinsdyrkampanje Uke 51-53 2003. Live Hokstad Even Nordahl Rapport fra reinsdyrkampanje Uke 51-53 2003 Live Hokstad Even Nordahl Innledning/oppdrag Opplysningskontoret for kjøtt har tidligere hatt et tett samarbeid med Markeds- og kvalitetsutvalget for reinsdyrkjøtt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012

Avfall Norge. Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Avfall Norge Fra null verdi til full verdi Holdningskampanje om kildesortering og gjenvinning 2012 Sluttrapport August 2012 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Distribusjon: Åpen Tittel: Oppdragsgiver: Forfatter(e):

Detaljer