KAMPANJEKIT A11. Mediemix: september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMPANJEKIT A11. Mediemix: 6. - 15. september"

Transkript

1 KAMPANJEKIT A september Tema: Energi, tak og miljø Mediemix: DM TV energi og tak Radio Byggmakker.no Facebook YouTube Nyhetsbrev Mobil Forandring Kjøpte søkeord Bannerannonsering

2 Byggmakker satser stort på Energi, tak og miljø i A11 kampanjen. I dette dokumentet har vi samlet mye nyttig informasjon for at dere kan gjennomføre en vellykket A11 aktivitet. Aktivitetsperioden september 2012 I A11 aktiviteten har vi fokus på tjenestekonsepter, energi og tak. Her er har vi en unik mulighet til å hjelpe kunden med å tilrettelegge for bedre fyrings økonomi, inneklima og bo komfort. Butikkene har får tilsendt eget kampanje materiale som er nytt for denne satsningen. Det er viktig at dette settes opp i butikk da det gir ett godt miljøvennlig inntrykk. A11 er tema aktivitet hvor vi fokuserer på tjenestekonseptene Tak og Energi. Vi gjorde samme aktiviteten i juni, med stor suksess! Det er altså ikke en vanlig kampanje og krever ekstra forberedelse fra dere i butikk. Les derfor dette dokumentet nøye, her finner dere all informasjon dere trenger for å gjennomføre en vellykket aktivitet Som dere vil se nedenfor så vil vi i all markedskommunikasjon oppfordre kunder med gamle hus til å bestille taksjekk på byggmakker.no. Vi er sikre på at det vil komme veldig mange henvendelser. Henvendelsene vil bli videresendt til de butikkene som kundene hører til, det er veldig viktig at dere følger opp og tar kontakt med alle kundene som ønsker en taksjekk. DMen for A11 er på 16 sider og har hovedfokus på energi og tak, isolasjon, dører/ vinduer, tak samt sesong varer og ett BM Card tilbud. Dette skal være en salgsutløsende DM med få produkter, men med gode kampanje priser. Side 2

3 Sesongmateriell Sesongmateriellet med Uteliv skal fortsatt henge oppe frem til 30. september. Fasadeboards Banner 50 x 50 plakater Side 3

4 Tema for aktiviteten Tema for A11 er som tidligere nevnt tak, energi og tjenestekonsept. Dette er omfattende kategorier og ofte kompliserte kjøp for sluttkunden. Med kunnskapen om energi og tak så har vi en unik mulighet til å påvirke kundens beslutning. Dersom kunden kommer til oss for å kjøpe en ytterdør, så kan vi stille noen spørsmål om husets byggeår, vinduer, isolasjon og generelle tilstand. Dette er en mulighet til å hjelpe kunden med å ta i litt ekstra når de allikevel skal av med ytterkledningen på huset. I følge siste kunde undersøkelse så mener kundene at Byggmakker er best på blant annet tak og byggevarer. Vi har en tydelig posisjon og denne skal vi bygge videre på. Side 4

5 Byggmakker er den byggevarekjeden som er best på tak Best på byggevarer Side 5

6 Visste du at... Begrepet ROT boliger refererer til all aktivitet knyttet til renovering, ombygging og tilbygg av den eksisterende boligmassen. Verdien av ROT boliger (faste 2011-priser, NOK mrd.) i 2011 var på ca 56,8 milliarder i følge Prognosesenteret Det er stor interesse for å gjennomføre bygningsmessige miljøtiltak i boligen. I gjennomsnitt vil norske husholdninger gjennomføre nesten 5 slike tiltak i egen bolig. Tilleggsisolering i vinduer, yttervegger, gulv og tak er de områdene man i størst grad vil gjennomføre miljøtiltak. Prognosesenteret De siste 12 måneder har omtrent halvparten av norske husstander pusset opp. En av fem har pusset opp innvendig, mens hver fjerde har pusset opp utvendig. I en av tre tilfeller ble håndverkere benyttet i tillegg til at man utførte deler av oppussingen selv. 14 % benytter seg utelukkende av håndverkere. o (Kilde: Byggmakker merkevaretracker februar 2012) o Prognosesenteret har tilsvarende tall som det vår merkevaretracker viser Det er tyngre å selge boliger som er i dårligere stand. Tendensen er at folk vil flytte rett inn uten å pusse opp noen ting. o Private husholdninger brukte i gjennomsnitt kroner per år på forbruk i perioden Bolig, lys og brensel er fortsatt den største utgiftsposten med over kroner i gjennomsnitt per år per husholdning o (Forbruksundersøkelsen , SSB) Fra 1960 til 1990 ble det bygd omkring småhus med langt dårligere isolasjon i tak og vegger enn det som er standard i dag. Mens dagens krav til nye boliger er 25 cm isolasjon i yttervegger og cm i tak, kan et hus som er bygd på slutten av 80-tallet ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene og 15 cm i taket. o (Kilde: Sintef «Etter boliglån er energikostnaden den aller høyeste utgiften for de fleste.» En bolig med et høyt energimerke, vil i årene som kommer bli mer verdt! o sier Hilde Totland Harket, fungerende kommunikasjonsdirektør i NVE, til DinSide. Side 6

7 Bolig enøk AS Bolig enøk AS har spesialisert seg på å hjelpe boligeiere med å finne de tiltak som er riktig for nettopp deres bolig. De kan hjelpe boligeiere til å få bedre inneklima, økt bo-komfort, lavere fyringsutgifter, økt boligverdi og bedre klimasamvittighet Bolig enøk tilbyr Enøk-rapporter m/ tiltaksplaner rettet mot boligeiere. Pris kr 5.520,- eks mva. Rapporten kan formidles til boligeiere gjennom Byggmakker der Bolig Enøk fakturerer boligeier. Alternativt kan Bolig Enøk fakturerer Byggmakker som benytter rapporten for å knytte til seg boligeiere med rehabiliteringsprosjekter. Enøk-rapporter kan leveres i det geografiske området hvor Bolig Enøk til enhver tid har dekning. Ved årsskiftet 2011/2012 gjelder det Østfold, Akershus og Oslo. Ambisjonen er å gjøre tjenesten landsdekkende. Ut fra en befaring av boligen og et intervju med boligeiere, utarbeider vi en helhetlig tiltaksplan som beskriver hva boligeier kan utføre av tiltak. Vi beskriver også sammenhengen mellom ulike tiltak slik at arbeidet kan utføres trinnvis dersom det er ønskelig. Vi estimerer en effekt av de foreslåtte tiltakene slik at boligeier kan gjøre en prioritering av tiltakene som gir mest igjen for rehabiliteringsbudsjettet. Rapporten kan også gi offisielt energimerke av boligen, og gir nyttig informasjon om tilskuddsordninger. Rapportene er i utgangspunktet boligeiers eiendom, men med boligeiers tillatelse vil samarbeidende Byggmakkere gjennomgå rapportene med boligeier og foreslå/avklare videre fremdrift. Alternativt kan denne gjennomgangen gjøres av BE om boligeier ønsker det slik. Bolig enøk AS har spesialisert seg på å hjelpe boligeiere med å finne fornuftige enøktiltak som kan utføres samtidig som det gjennomføres rehabilitering av boligen. En slik fremgangsmåte kaller vi for HELHETLIG ENØK REHABILITERING. Vi ser på tiltak som isolering og tetting, ventilasjon og gjenvinning av varme, samt mulighetene som boligeiere har for å ta i bruk oppvarming fra fornybare energikilder. På en slik måte kan boligeier oppnå bedre inneklima, økt bokomfort, lavere fyringsutgifter, økt boligverdi og bedre klimasamvittighet. Side 7

8 Takstein og takplater Salgsutvikling Bygnings isolasjon Side 8

9 Utvendig kledning Ytterdør Side 9

10 Hvordan rigge butikken klar til A11? I denne kampanjen er det viktig at butikken er rigget for tjenestekonseptene TAK og energi. Det er disse konseptene som vil stå i fokus i A11 og det er derfor viktig at dette er godt synlig i alle butikkene og at ALLE ansatte vet hva de skal gjøre når potensielle tak/ energikunder kommer i butikkene. Her kommer en oversikt over alle elementene som blir sendt ut i forbindelse med A11 aktiviteten: 1. Fasadeboards Allerede utenfor butikkene har vi fokus på tjenestekonseptene ved å vise ENERGI & TAK DAGER, TAKSJEKKEN og SPØR OSS OM ENERGISPARING & GOD KOMFORT. I tillegg kan den generelle kampanjedager plakaten benyttes for å forsterke kampanjeinntrykket: Side 10

11 2. Tjenestekonsept skilt i inngangsparti I inngangspartiet er det viktig at det store skiltet med alle Byggmakkers service og tjenester er godt synlig. Sørg for at dette ikke blir skjult av utstillinger, varer eller andre ting slik at alle elementene kommer tydelig frem. For rebestilling av disse plakatene ta kontakt med Othar i Sæthren & Wraamann på I proff avdelingen skal dette skiltet henge oppe: Side 11

12 3. 50 x 50 plakater i taket Alle butikkene får 50 x 50 plakater med fokus på tak og energi som skal henge oppe under hele aktiviteten 4. ENERGI og TAK brosjyre Alle butikkene Skal nå ha energibrosjyrer tilgjengelig. Det er et viktig hjelpemiddel for selgerne å kunne gi til kundene som er interessert i å ta tak i omfattende prosjekter innen energisparing. Ofte er det en omfattende og lang beslutningsprosess, som det tar tid å bearbeide. Da kan det være greit å få med seg noe konkret hjem fra Byggmakker. Tak-brosjyren som har eksistert noen år er fortsatt aktuell, ta en sjekk i butikken om dere har denne. Brosjyren kan rebestilles fra firmabox.no. Trenger du flere Energi-brosjyrer bestilles også dette direkte via firmabox.no Energibrosjyren Takbrosjyren Side 12

13 5. Energi kommunikasjon nytt konsept For å forsterke Energieffektivisering og at Byggmakker kjeden virkelig satser på dette er det gjort noen grep for å få dette bedre implementert i butikkonseptet. Alle butikkene med nytt konsept har fått en pakke med ekstra ENERGI kommunikasjon som skal henges opp i butikken. Ved hjelp av disse kommunikasjonselementene vil Energi konseptet bli integrert i butikkonseptet og bli godt synlig for kundene våre. Pakken består av følgende elementer: Infosøyle med TV-skjerm I juni ble det sendt ut en infosøyle fra Hestra til de butikker som er over på nytt konsept samt de som delvis er på vei over. LED skjermen blir sendt direkte fra Grundig. USB stick med film samt en instruksjon for tilkobling blir sendt fra BM Norge. Infosøylen skal plasseres i området tak, vindu og dør som vist på bildet under. Skjermen skal vise en film som er laget av bolig Enøk 24/7. 1. Skilt til å feste på utsiden av eksponeringsboksen til innerdører. Skiltet er i str 128 cm bred x 220 cm høy og festes med dobbeltsidig borrelåstape som medfølger pakken Side 13

14 2. Skilt til å henge på ytterdørvisning mellom øverste og nederste nivå. Skiltet er 20 cm høyt og totalt 3,8 meter langt. Det er delt i to og må festes sammen mellom dørutstillingene. Festes med dobbeltsidig borrelåstape som følger med utsendelsen. 3. Skilt til å henge på ytterdørvisning på toppen av eksponeringsboksen. Dette festes også med dobbeltsidig borrelåstape på toppen av eksponeringsboksen. Side 14

15 4. Plakater til visningen av kledning/ytterpanel og takutstilling. Det er sendt ut 5 stk kartongplakater av disse to variantene til alle med nytt konsept. Disse plakatene festes med distanseklosser der det passer i visningsboksene. Formatet er 18 cm bred x 32,7 cm høy. Det er opp til butikken om man vil bruke en hel boks på dette og feste en bit av isolasjonsrull for å forsterke at det er etterisolering som som vist under. Eller så kan plakaten festes på en konkret utstilling av tak eller kledning/ytterpanel. Side 15

16 5. Plakater til infopunktet i avdelingen. Alle får også tilsendt 2 stk kartongplakater i str 50 cm bred x 100 cm høy som skal henge i infopunktet for å synliggjøre energikonseptet i informasjonspunktet der betjeningen står også. Festes med vanlig list og klype i skinnen som henger i infopunktet. 6. Pristopper. Alle får også tilsendt egne pristopper som kan benyttes på tak, vindu, kledning, isolasjon, varmepumper og andre aktuelle varer som er aktuelle i forhold til energieffektivisering. Pristoppene kommer i str A6, A5, A4 og A3. Mekanisk kommunikasjon på dør, vindu, tak, ventilasjon og isolasjon kommer i A6 plakater og skal festes med distanse klosser under prisplakaten på tilsvarende varegruppe. Kampanjemateriell Det er viktig å ha nok kampanjemateriell for å synliggjøre at det er en aktivitet i butikken. Trenger dere mer kampanjemateriell kan dette bestilles direkte av Sæthren & Wraamann, bruk bestillingsskjemaet her: Fasadeboards med Gratis taksjekk Energisparing og Tak og energi plakater skal benyttes under hele kampanjen. Dere kan i tillegg forsterke med den generelle kampanjedager plakaten Side 16

17 Lokal annonsering til A11 Lokalannonser/DM For å utnytte energi og tak kampanjen lokalt på best mulig måte kan det være en fordel å forsterke denne aktiviteten med en lokalannonse i lokalavisen. Det er i lokalmiljøet slaget står og disse malene vil forsterke det som gjøres nasjonalt og skape gjenkjennelseseffekt. Alle elementene som er benyttet i DMen for A11 ligger tilgjengelig i mediebanken her: Brukernavn: byggmakker Passord: annonse (alt med små bokstaver) De ligger under Tjenestemoduler i en mappe som heter Tak og energi 2012 Har du spørsmål rundt maler og annonseoppsett ta kontakt med vår grafiske designer: 1. Energi og tak dager elementboks 2. Energisparing og god komfort Det er laget maler på lokale avisannonser som kan benyttes dersom butikken skal arrangere egne energidager, eller vil fokusere på energieffektivisering. Her er det lagt inn åpne felt som butikken kan skrive inn lokalt program osv. Dette er maler som er aktuelle fremover, også etter A11 er ferdig. I tillegg ligger de generelle elementene som kan benyttes i både lokale annonser og DMer tilgjengelig i mediebanken her: Brukernavn: byggmakker Passord: annonse (alt med små bokstaver) De ligger under Annonser 2012: Annonse A7 i en mappe som heter Annonse tak og energi Side 17

18 Annonsemal halvside med lokale ENERGIDAGER i tillegg til 4 relaterte produkter (Modul 35b). Annonsemal helside med lokale ENERGIDAGER inkludert relaterte produkter. Annonsemal halvside med KOM Å SNAKK MED OSS OM ENERGIEFFEKTIVISERING i tillegg til 4 relaterte produkter (Modul 35b). Annonsemal helsidemed KOM Å SNAKK MED OSS OM ENERGIEFFEKTIVISERING i tillegg til relaterte produkter. Side 18

19 Generelle elementer som kan benyttes i lokalannonser/dmer: (Ligger i mappen Tjenestemoduler) Side 19

20 Takannonser (Ligger i mediabanken i mappen Annonser 2012) Det er laget maler på lokale avisannonser som kan benyttes dersom butikken skal arrangere egne takdager, eller vil fokusere på gratis taksjekk. Her er det lagt inn åpne felt som butikken kan skrive inn lokalt program osv. Dette er maler som er aktuelle fremover, også etter A11 er ferdig. I tillegg ligger de generelle elementene som kan benyttes i både lokale annonser og DMer tilgjengelig i mediebanken her: Annonsemal halvside med lokale TAKDAGER og 4 relaterte produkter (Modul 35b). Annonsemal helside med TAKDAGER og relaterte produkter. Annonsemal halvside med TAKSJEKKEN, samt 4 relaterte produkter i tillegg (Modul 35b). Annonsemal helside med TAKSJEKKEN, samt relaterte produkter til. Side 20

21 Generelle elementer som kan benyttes i lokalannonser/dmer: (Ligger i mappen Tjenestemoduler) Side 21

22 Lokal produktannonse generell Vi har satt opp to forslag på annonser som kan benyttes under A11, det er en helside og en halvside. Dersom butikken ønsker å bruke annonsen slik den er vil vår grafiske designer Alvhild Ulset tilpasse den med lokallogo og dere får annonsen ferdig til innsendelse til avisen. Send mail til for å få annonsen. Dere må selv booke avisinnrykk og betale for innrykket. Ønsker butikken å gjøre endringer på produkter så anbefaler vi å bruke Leo Express, ta kontakt med Brit Heramb på eller tlf Annonsene ligger også tilgjengelige i mediebanken slik at evt lokale reklamebyråer eller aviser kan bruke de som utgangspunkt og evt gjøre justeringer selv. Annonsene ligger på mediabanken som zippede åpne indesignfiler for produksjon. Disse bør evt. lastes ned av grafisk designer som har rett programvare for å åpne dem. Brukernavn: byggmakker Passord: annonse (alt med små bokstaver) De ligger i en mappe som heter Annonser Maler på internettannonser På web har vi banner annonsering blant annet på finn.no, dagbladet.no og Sol.no i tillegg til A-pressens og Mediasite sine nettaviser. For de som ønsker å forsterke aktiviteten lokalt med bannerannonser på lokale nettsteder er det laget maler for dette. For bestilling av lokalt tilpassende bannerannonser, ta kontakt med Brit Heramb eller tlf ) så setter de dette opp raskt og enkelt i riktig malsett. Malene finnes i størrelsene 180 x 500, 900 x 300 og 980 x 600 pixler. Side 22

23 Lokale aktiviteter til tjenestekonseptene Flere av butikkene er flinke til å lage lokale aktiviteter når det er kampanje. Dette er det også viktig å gjøre når det gjelder tjenestekonseptene. Nedenfor finner dere gode tips og råd som kan benyttes ved lokale forsterkning: Invitere leverandører til å fortelle om ulike produkter Invitere proffkundene som er med i tjenestekonseptet til å være i butikk Invitere Bolig Enøk til å delta på fagdag/kveld med proffkunder og forbrukerkunder Invitere til Enøk-rapport dag, hente inn Bolig Enøk til en spesifikk dato, hvor de gjennomfører tiltaksrapporter for kunder Utnytte lokale arrangementer med egne tjenestekonseptstander Delta på lokale foreningers sine møter/arrangement (holde kort presentasjon om tjenestekonseptene) Byggmakker er størst på tak i Norge, med et stort utvalg til gode priser. Vi følger kundene gjennom hele eller deler av prosessen, slik at jobben blir enklest mulig. Som Byggmakkers foretrukne håndverker, er det du som får oppdragene som kommer inn gjennom dette konseptet. Side 23

24 Hvem tar kaka Vi fortsetter konkurransen i BM Arctic Power. Bensinfylling for A11 starter tirsdag 4. september kl. 12 og varer t.o.m. 6. september kl. 12. Alle som fyller bensin får 5 poeng, dersom dette ikke blir gjort får butikken automatisk -5 poeng. På A11 fokuserer vi på Energi og Tak. Ønsker derfor bilde av energisøylen hvordan dere har valgt å plassere den i butikk. Obs! Dette gjelder kun butikker med nytt konsept. For butikker med gammelt konsept ønsker vi bilde av hvordan tak og energi materiellet er hengt opp/ plassert i butikk. Ellers ønsker vi at dere rapporterer inn antall avtalte taksjekker dere har gjort i løpet av kampanjen. Dette gjøres som vanlig inne på Arctic Power siden. Frist for å laste opp bilde og rapportere avtalte taksjekk for A11 er tirsdag 18. september kl. 12. I toppen troner fortsatt BM Eiker, BM Andersen og BM Per Strand Tromsø med 505 poeng. På 2. plass ligger BM Ballstad og 3. plassen deler BM Gunvald Johansen Bodø og BM Per Strand Narvik. Vi har akkurat hatt Quiz-time, samt har vi noen poeng i forbindelse med KTI en som skal deles ut. Så her kan mye skje, når vi nå er inne i siste innspurt i BM Arctic Power. Vi får inn mange fine bilder etter hver aktivitet dette er veldig bra. Husk at det kommer tilbakemeldinger på alle bildene slik at dere kan bruke disse innspillene til senere. Det er også en fin måte å se hva andre butikker gjør og få litt tips, råd og inspirasjon. Har dere spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Lund: Lykke til med salget og taksjekken i A11! Hilsen kampanjeteamet i Byggmakker Norge Side 24

KAMPANJEKIT A12. Mediemix: DM TV profil Byggmakker.no Bannerannonsering. Facebook Lokalt nyhetsbrev Forandring. 20. september - 6.

KAMPANJEKIT A12. Mediemix: DM TV profil Byggmakker.no Bannerannonsering. Facebook Lokalt nyhetsbrev Forandring. 20. september - 6. KAMPANJEKIT A12 20. september - 6. oktober Tema: Enkle interiørprosjekter Mediemix: DM TV profil Byggmakker.no Bannerannonsering Facebook Lokalt nyhetsbrev Forandring I dette dokumentet har vi samlet mye

Detaljer

KAMPANJEKIT A5. Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort. 4. - 13. april. Tema: Tak

KAMPANJEKIT A5. Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort. 4. - 13. april. Tema: Tak KAMPANJEKIT A5 4. - 13. april Tema: Tak Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort Tema Tak Tema i denne kampanjen er tak. Det er svært viktig at dere som selger tak er godt

Detaljer

KAMPANJEKIT A3. Mediemix: Vi i Villa Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev. 21. februar - 9. mars. Tema: Kjøkken og bad

KAMPANJEKIT A3. Mediemix: Vi i Villa Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev. 21. februar - 9. mars. Tema: Kjøkken og bad KAMPANJEKIT A3 21. februar - 9. mars Tema: Kjøkken og bad Mediemix: Vi i Villa Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Kjøkken og bad Tema i denne kampanjen er kjøkken og bad. Denne kampanjen

Detaljer

KAMPANJEKIT A4. Mediemix: DM TV Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev. 20. - 30. mars. Tema: Enkel oppussing

KAMPANJEKIT A4. Mediemix: DM TV Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev. 20. - 30. mars. Tema: Enkel oppussing KAMPANJEKIT A4 20. - 30. mars Tema: Enkel oppussing Mediemix: DM TV Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Enkel oppussing Tema i denne kampanjen er enkel oppussing. Vi fokuserer på de produktene som gir rask

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

MALIA Mediesenter. Veiledning for bruk av BYRÅSERVICE AS. MALIA Mediesenter fi nner du på http://malia.webshop.byraservice.no.

MALIA Mediesenter. Veiledning for bruk av BYRÅSERVICE AS. MALIA Mediesenter fi nner du på http://malia.webshop.byraservice.no. BYRÅSERVICE AS alt på ett sted Veiledning for bruk av MALIA Mediesenter MALIA Mediesenter fi nner du på http://malia.webshop.byraservice.no Versjon 1-2016 malia.no 2 I MALIA Mediesenter har vi samlet materiell

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER?

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? NASJONAL BOLIGUNDERSØKELSE 2015: REGJERINGENS SKATTEFRADRAGSORDNING FOR ENERGIEFFEKTIVISERING AV BOLIG OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? LANDSDEKKENDE UNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. 29. SEPTEMBER

Detaljer

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Om Entelligens Bakgrunn Entelligens har utspring fra Prognosesenteret, som har analysert den norske boligmassen siden

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER)

HJEMMESIDER LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) HJEMMESIDER HJEMMESIDE (LITEN) LITEN HJEMMESIDE. (3 STK. DESIGN UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE. MAX 8 SIDER) KR: 5.000,- EKS MVA. HJEMMESIDE (MEDIUM) MEDIUM HJEMMESIDE (3. STK UTKAST. FERDIG UTFØRT HJEMMESIDE.

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold!

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Vi bygger din drøm! Stikk gjerne innom oss på Siva 1, Vestmyra. Fauske eller ta kontakt på tlf. 75 60 11 00 www.galvanotia.no

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Gjelder fra 01.11.2014. Aktiv Eigedomsmegling Sogndal, Parkvegen 11, tlf. 57 64 85 70. Side: 1/5

Gjelder fra 01.11.2014. Aktiv Eigedomsmegling Sogndal, Parkvegen 11, tlf. 57 64 85 70. Side: 1/5 Aktiv Eigedomsmegling Sogndal Prisliste ved salg av: - Einebustader - Eigarseksjonar/sjølveigarbustader - Andelsbustader/burettslagsbustader - Fritidsbustader/hytter - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra 01.11.2014

Detaljer

Produkter og priser Q3 2016

Produkter og priser Q3 2016 Produkter og priser Q3 2016 Produkter og priser - Q3 2016 Side 2 av 12 Gode nyheter Hyttepuls har nå like mye trafikk på mobil som desktop 25.000 mennesker er innom sidene våre hver måned Over 3.000 hytteeiere

Detaljer

www.glomdalen.no Prisliste

www.glomdalen.no Prisliste www.glomdalen.no Prisliste 2013 Annonsepriser 2013 Annonsesider: Annonseside pr. modul 1 350,- Annonseside reservert plass pr. modul 1 610,- Stillingsmarked pr. modul 2 405,- For stillingsportal og karusell

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no 12. mai 2011 Målet med informasjonskampanjen Publikum skal kjenne til muligheten for å få et

Detaljer

hva er byggmakker hemmelige tjenester?

hva er byggmakker hemmelige tjenester? hva er byggmakker hemmelige tjenester? Fakta: I sommer ble markedsavdelingen utfordret da en av våre samarbeidspartnere sa til oss: Dere har så mange hemmelige tjenester i Byggmakker. Det fikk oss til

Detaljer

INFORMASJON OM FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2011. Arrangementsdato 1. mars 2011 Radisson Blu Hotel Tromsø

INFORMASJON OM FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2011. Arrangementsdato 1. mars 2011 Radisson Blu Hotel Tromsø INFORMASJON OM FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2011 Gjennomleses av alle deltakere Arrangementsdato 1. mars 2011 Radisson Blu Hotel Tromsø Kontaktinformasjon Ungt Entreprenørskap Troms: Prosjektmedarbeider

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Case-studie annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Behov: INVENTAS ønsket å teste ut en merkevarebyggende kampanje med mulighet for nye kunderelasjoner. DESEMBER 2014 Vår problemstilling: Hvordan

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Google AdWords Basic AV DATASERVICE RJUKAN AS FOR TELEMARKONLINE.NO 2015 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Velkommen Kort om meg Trond Botnen, DataService Rjukan AS, 920 49 001 Mål for dagen Innledning

Detaljer

Byggenæringens ledende markedsanalyseselskap

Byggenæringens ledende markedsanalyseselskap Byggenæringens ledende markedsanalyseselskap - Med fokus på BAE-markedene i Norden - Prognosesenteret 2013 Konklusjoner 2 1 Om oss Vi tilbyr kunnskap, analyser og prognoser til alle som jobber i, eller

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 13. mars 2013 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 08:00 10:00 Rigging av stands

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

VISUAL MERCHANDISING HOVEDFOKUS : JEANS. PERIODE: 20 september 9 oktober

VISUAL MERCHANDISING HOVEDFOKUS : JEANS. PERIODE: 20 september 9 oktober VISUAL MERCHANDISING HOVEDFOKUS : JEANS PERIODE: 20 september 9 oktober Innhold: (LES hele guideline godt innen du setter i gang med eksponeringen.) Hvorfor gjør vi dette Kampanjer og kalender Vinduer

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Informasjon om Den Gyldne Hane 2011/2012

Informasjon om Den Gyldne Hane 2011/2012 Informasjon om Den Gyldne Hane 0/0 Kategoriene for 0/0. Annonser. Plakater, boards og gerillja (utendørs). Reklamefilm. Nettbasert reklame. DM. Radioreklame. Kampanje (Min. ulike medier). Brosjyrer/ Årsberetninger

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter Spørsmål og svar - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes ingen forventning eller krav om at

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Fra den nye menyen vil du enkelt være i stand til å navigere til de fleste stedene på siden

Fra den nye menyen vil du enkelt være i stand til å navigere til de fleste stedene på siden 1 INNHOLDSLISTE 3 Hvordan å bruke menyen Fra den nye menyen vil du enkelt være i stand til å navigere til de fleste stedene på siden 4 Lær om TerraCycle Her finner du alt TerraCycle har å tilby; fra resirkuleringsprogrammer

Detaljer

Annonsering på Kursguiden.no

Annonsering på Kursguiden.no Annonsering på Kursguiden.no Kursguiden.no er Norges største kursoversikt på internett med kurs fra kurstilbydere over hele landet. Hvert år formidler vi tusenvis av påmeldinger og henvendelser fra vår

Detaljer

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene

Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene Til IF folkehøgskolene v/ rektor Annonsering gjennom Google AdWords - tilbud til skolene For et par uker siden sendte IF ut en spørreundersøkelse til alle skolene der vi spurte hva skolene ønsket at IF

Detaljer

Annonsering og InStore

Annonsering og InStore Annonceguide 2010 1 FORHANDLERGUIDE 2014 Annonsering og InStore 22 innhold GENERELT 3 Formålet med forhandlerguiden 4 Kvalitetsikoner ytterdører 5 Kvalitetsikoner innerdører 6 Nye produktlinjer Forklaring

Detaljer

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Energi og klimaseminar 14. november 2010 Nils Tore Skogland daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Hordaland Stiftet i 1918

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 Dette er Systemhus Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 50 000 boligdrømmer Har i løpet av årene oppfylt nesten 50.000 boligdrømmer Landsdekkende 80 forhandlere spredt over

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 1. mars 2015 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energiforbruket i byggsektoren Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Over 20% av all energi går til boliger.

Detaljer

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Vi har spesialisert oss på skreddersydde møbler og innredninger til hus og hytter, og leverer gode håndverksprodukter til en fornuftig pris. Møbler og innredninger

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Muligheter. En verden av

Muligheter. En verden av En verden av Muligheter Print direkte på alt fra tapet og lerret til innerdører. Det er kun kreativiteten og en materialtykkelse på 6 cm som begrenser mulighetene. utsmykking Aluminium Forex Smart Akryl

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

NEXTBASE SERVICE LEVERANDØR

NEXTBASE SERVICE LEVERANDØR NEXTBASE SERVICE LEVERANDØR Kjære Nextbase Kunde! Optical Storage AS har innledet samarbeid med A Novo Norge AS vedrørende service og reparasjon av alle Nextbase produkter. Ved å inngå samarbeid med en

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Oljefri resultater 2011

Oljefri resultater 2011 Oljefri resultater 2011 Nettside: Besøk og brukere På oljefri.no finner bolig- og byggeiere konkret, relevant og troverdig informasjon om alternativer til oljefyring og energisparing. De kan også sende

Detaljer

Kan vi skape felles løsninger?

Kan vi skape felles løsninger? Grafisk bransje og Bring/Posten har felles utfordringer. Kan vi skape felles løsninger? Jon Erik Grylling (Reklamesjef) 9/10/2015 2 Volumutvikling i brevpost, fra 2010 1 400 000 1 200 000 1 000 000 Uadressert

Detaljer

Ny kledning og isolasjon :)

Ny kledning og isolasjon :) 5 Ny kledning og isolasjon :) Trond Eriks prosjekter Ny kledning og isolasjon :) Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Begynnelsen Ideen Ideen som startet i 2005 var at working-dog.com ønsket å sette hundeeiere over hele verden i forbindelse med hverandre online gjennom

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet Mer enn bare vindu Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet www.mestervindu.com Økt livskvalitet Vinduene er blant husets viktigste miljø- og trivselsfaktorer. De fleste ønsker

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 KB Eiendom AS Neverdal 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 Beliggenhet Fjellmyra 3 ligger i idylliske omgivelser på Neverdal. Tomta som er ca 1200 m2 har en terrengprofil som er sørvendt og med meget gode

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer