Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2011/26 PS 2011/27 PS 2011/28 PS 2011/29 RS 2011/7 RS 2011/8 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Göteborg-Oslo-samarbetets årsberättelse 2010 Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/ /3741 PS 2011/30 Kontrollutvalgets årsmelding /1198 PS 2011/31 PS 2011/32 Fritak og valg som meddommer/lagrettemedlem Offentlig ettersyn - Regional transportplan (RTP) for Østfold PLANPROGRAM PS 2011/33 Reguleringsplan Mørvikodden hyttefelt - egengodkjenning etter mekling PS 2011/34 PS 2011/35 Brekkerød II ny adkomstveg, egengodkjenning Lille Erte/Holvannet - Fastsetting av planprogram 2008/ / / / /5189 PS 2011/36 Tollboden totalrenovering 2011/1228 PS 2011/37 Os trygdeboliger gnr 66 bnr 547 og 590 rehabiliteringskostnader PS 2011/38 PS 2011/39 Samhandlingsreformen - kommunale prosjekter Avslutning av investeringsprosjekt P2036 Ventilasjonsanlegg Risum Ungdomsskole og investeringsprosjekt P2040 Undervisning - uspesifisert 2011/ / /1198 Side nr. Per-Kristian Dahl ordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl Leder AP Svein Olaussen Medlem AP Wenche Olsen Medlem AP Christer Clausen Medlem SV John Østensvig Nestleder AP Håkon Magne Knudsen Medlem AP Odd Riise Medlem AP Nils Sagstuen Medlem AP Malin Stanes Medlem AP Svein Olav Hansen Medlem AP Paul Ronny Kristiansen Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Kristin Johansen Medlem AP Edna Margaret Henriksen Medlem AP Mons Hvattum Medlem SV Roy Eilertsen Medlem SV Fridtjof Dahlen Medlem SV Rune Gribsrød Medlem SV Gerd Berit Odberg Medlem KRF Morten Christoffersen Medlem KRF Øystein Lillås Medlem KRF Erik Parmer Medlem KRF Carl-Victor Sundling Medlem H Wenche Anker-Rasch Medlem H Else-Kathrine Hveding Medlem H Ann Kristin Øye Medlem H Egil Lund Pettersen Medlem FRP Tove Kristin Fager Medlem FRP Vegar Johansen Medlem FRP Per-Egil Evensen Medlem FRP Ole Roar Amundsen Medlem SP Side 3

4 Jon Ola Brevig Medlem SP Roar Günther Andersen Medlem V Karl-Erik Hovland Medlem FRP Jan Tore Harlyng Medlem R Odd Sæthre Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Roar Lund MEDL H Lars Petter Lie MEDL FRP Mona Klevmo MEDL FRP Henrik Rød MEDL FRP Atoosa P-J Thunem MEDL V Toril Brekke MEDL AP Jan Magnar Hansen MEDL AP Elisabeth Giske MEDL AP Tove Elisabeth Braaten MEDL AP Trine-Merethe Høistad MEDL AP Tone Skråning MEDL V Vibeke Julsrud MEDL MDG Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ellen Simensen Toril Brekke AP Anne-Karin Johansen Jan Magnar Hansen AP Andreas Mosken Mona-Kristine Arneberg AP Hillgunn Klavestad Trine-Merethe Høistad AP Arne Alexander Olsen Elisabeth Giske AP Geir Helge Sandsmark Tone Skråning V Eirik Milde Roar Lund H Christer A Nilssen Lars Petter Lie FRP Øivind Holt Vibeke Julsrud MDG Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 4

5 Per-Kristian Dahl Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2011/14 PS 2011/15 PS 2011/16 PS 2011/17 RS 2011/5 RS 2011/6 PS 2011/18 PS 2011/19 PS 2011/20 PS 2011/21 PS 2011/22 PS 2011/23 PS 2011/24 PS 2011/25 FO 2011/8 FO 2011/9 FO Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Til alle landets ordførere - Invitasjon til samarbeid mot mobbing (Manifest mobbing ) Varsel om viktig sak som fremmes på Oslofjordens Friluftsråds årsmøte i 31. mars Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2009/ /1730 Budsjett Korrigering 2010/1947 Budsjettjusteringer /1947 Valg av representant til formannskapet 2008/44 Regionalpark, Haldenkanalen - charter 2009/7834 Reguleringsplan for Skriverøya steinbrudd - egengodkjenning Avtale mellom Halden kommune og HHV/havnekassen om overføring av disposisjonsretten-og eiendomsretten til Mølen og om havnekapitalen der. Avtale mellom Halden kommune og Halden byutvikling AS om kjøp av Mølen og Tyska/Hollender. Forespørsler Forespørsel fra Carl-Victor Sundling, H, vedr. ansettelsesprosessen rundt ansettelse av ordføreren som daglig leder i Halden ASVO Forespørsel fra Kurt Vegar Johansen, Frp, vedr. bruk av sosiale medier. Forespørsel fra Kurt Vegar Johansen, Frp, 2011/ / /767 Side nr. Side 6

7 2011/10 vedr. manglende respons fra Halden kommune gjeldende EarthHour. FO 2011/11 FO 2011/12 FO 2011/13 FO 2011/14 FO 2011/15 FO 2011/16 FO 2011/17 Forespørsel fra Kurt Vegar Johansen, Frp, vedr. informasjon om flytting av havn fra Mølen. Forespørsel fra Øivind Holt, MDG, vedr. medvirkning i kommuneplanens arealplan. Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr. kommunens bruk av "eldremilliarden" Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr. etablering av eldreombud. Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark, V, vedr. sikker seilinghøyde i passasjen inn til Otteid. Forespørsel fra Eirik Milde, H, vedr.snøbrøyting i Halden. Forespørsel fra Jon Ola Brevig, Sp, vedr. barns trygghet ifm med ulv. Per-Kristian Dahl ordfører Side 7

8 Side 8

9 PS 2011/14 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2011/15 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Protokoll fra formannskapet ble utdelt i PS 21, 23 og 24. Forespørsler: Sundling, Milde, Holt, Sandsmark, Günther, Andersen, Evensen, Johansen 3stk, Brevig Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2011/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Protokoll fra forrige kommunestyre ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra forrige møte vedtatt. PS 2011/17 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 9

10 Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2011/5 Til alle landets ordførere - Invitasjon til samarbeid mot mobbing (Manifest mobbing ) RS 2011/6 Varsel om viktig sak som fremmes på Oslofjordens Friluftsråds årsmøte i 31. mars PS 2011/18 Budsjett Korrigering Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjettskjema 2a endres slik at overføring til investering på 16 mkr (mvakompensasjon) fra skjema 1a synliggjøres tilsvarende i skjema 2a i hht vedlegg 1 (budsjettskjema 2a) Overføringen avsettes til kapitalfond. 2. Nytt budsjettskjema 2a sluttbehandles av kommunestyret PS 2011/19 Budsjettjusteringer 2011 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Jan Tore Harlyng, Rødt, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Som rådmannens 2. Busjettet for 2011 justeres på følgende måte: Sentraladministrasjonen politisk reduseres med kr ,- Budsjettposten andre inntekter økes med kr ,- som følge av forventede økte refusjoner av sykepenger. 3. Som rådmannens innstilling Roar Günther Andersen fremmet forslag om utsettelse. Utsettelsesforslaget fikk 17 stemmer og falt. (H, Sp, V, MDG, Rødt og Frp) Det ble foretatt separat votering. Side 10

11 Innstillingen fra HBFØ fikk 27 stemmer og ble vedtatt.(ap, SV, Krf og Pp) Harlyngs forslag fikk 1 stemme og falt. (Rødt) Vedtak: 1. Nettobudsjett for enhet miljø og landbruk overføres fra sentral/felles til teknisk (2.35 mkr) 2. Fellestiltak redusert variabel lønn fordeles andelsvis på sektorer med basis i nettobudsjett: Rådmannen/Politisk reduksjon kr Organisasjon og utvikling reduksjon kr Kultur og Idrett reduksjon kr Kommunalavdeling undervisning og oppvekst reduksjon kr Kommunalavdeling helse og sosial reduksjon kr Kommunalavdeling teknisk reduksjon kr Diverse / Felles, budsjettert reduksjon økes kr Foreslåtte endringer i budsjettskjema 1b sluttbehandles av kommunestyret. PS 2011/20 Valg av representant til formannskapet Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Roar Günther Andersen, V, fremmet følgende forslag til vedtak: Tove Kristin Fager, Frp, velges som ny representant til formannskapet. Fager erstatter Günther Andersen, som ble valgt i forrige kommunestyre. Forslaget fra Günther Andersen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tove Kristin Fager, Frp, velges som ny representant til formannskapet. PS 2011/21 Regionalpark, Haldenkanalen - charter Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Halden kommune gir sin tilslutning til prinsippene i det foreliggende charter for regionalpark Haldenkanalen. Side 11

12 Det forventes en ny sak om endelig godkjenning av charteret og finansiering og valg til styrende organer i regionalparken, i god tid før budsjettbehandlingen for PS 2011/22 Reguleringsplan for Skriverøya steinbrudd - egengodkjenning Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Sagstuen, Ap, fremmet innstillingen fra HBPT: Sagstuens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. (V) Vedtak: Kommunestyret i Halden egengodkjenner med hjemmel i Plan- og bygningsloven (av 1985) 27-2 forslag til reguleringsplan for Skriverøya steinbrudd. Plankart og illustrasjon datert , planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert , henholdsvis sist revidert og PS 2011/23 Avtale mellom Halden kommune og HHV/havnekassen om overføring av disposisjonsretten-og eiendomsretten til Mølen og om havnekapitalen der. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 10 stemmer. (H, Sp, V og MDG) Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG: HK eier Mølen. Imidlertid har HHV disposisjonsrett over Mølen til havnerelatert virksomhet, mao de disponerer en havnekapital. Når Mølen legges ned som havn, skal denne havnekapitalen frigjøres og avsettes på fond for å kunne brukes til evt ny havnevirksomhet. Havnekapitalen skal forrentes til markedsrente fra tidspunkt havna på Mølen stenges. Saken reiser to hovedspørsmål. 1.Når bør disposisjonsretten overføres? Stenging av Mølen er basert på en forutsetning at det bygges ny havn på Sauøya. Utbygging av ny havn er ikke vedtatt. Det må først utarbeides en detaljert plan for utbygging sammen med en grundig kostnadskalkyle som viser om prosjektet er lønnsomt. Det må også gjennomføres en konsekvensutredning av ny havn som beskriver konsekvensene i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Det er fullt mulig at en ny havn på Sauøya ikke viser seg lønnsom og således ikke blir bygd. Side 12

13 Det er derfor for tidlig å foreta noen overføring av disposisjonsretten om området på Mølen. Først må en evt utbygging av ny havn avklares. 2.Hvor stor er havnekapitalen? Forslag til vedtak er 53,7 millioner. I vedlegg til til saken (side 104) skriver rådmannen: Avtaleforslagets verdisettingstall på 53,7 mill tilsvarer den etter rådmannens mening altfor høye bokførte verdien i HHV sitt regnskap, og vil innebære, tror vi, mer enn en fordobling av havnekapitalen på Mølen i forhold til realiteten. Vi er enige i rådmannens vurdering. Halden havn har ikke en inntektsstrøm som kapitalisert vil gi en så høy havnekapital. Det er heller ikke andre bygninger/innretninger på området som gir grunnlag for et slikt beløp. Likevel fremmer rådmannen forslag om at Kommunestyret skal godkjenne et beløp på 53,7 mill ut i fra den vurdering at pengene skal skytes inn i ei ny havn som vil koste langt mer. Da spiller det liten rolle hvilket beløp (53,7 eller halvparten) som er bokført. Imidlertid hvis det ikke bygges ny havn, vil størrelsen på havnekapitalen ha betydning for hvor mye renter Kommunekassa vil bli belastes med årlig. Vi kan derfor ikke støtte forslaget om at havnekapitalen settes til 53,7 mill kr. Vedtak: Vedlagte forslag til: Avtale mellom HK og HHV/havnekassen om overføring av disposisjonsretten til Mølen og om havnekapitalens størrelse der godkjennes. Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG: HK eier Mølen. Imidlertid har HHV disposisjonsrett over Mølen til havnerelatert virksomhet, mao de disponerer en havnekapital. Når Mølen legges ned som havn, skal denne havnekapitalen frigjøres og avsettes på fond for å kunne brukes til evt ny havnevirksomhet. Havnekapitalen skal forrentes til markedsrente fra tidspunkt havna på Mølen stenges. Saken reiser to hovedspørsmål. 1.Når bør disposisjonsretten overføres? Stenging av Mølen er basert på en forutsetning at det bygges ny havn på Sauøya. Utbygging av ny havn er ikke vedtatt. Det må først utarbeides en detaljert plan for utbygging sammen med en grundig kostnadskalkyle som viser om prosjektet er lønnsomt. Det må også gjennomføres en konsekvensutredning av ny havn som beskriver konsekvensene i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Det er fullt mulig at en ny havn på Sauøya ikke viser seg lønnsom og således ikke blir bygd. Det er derfor for tidlig å foreta noen overføring av disposisjonsretten om området på Mølen. Først må en evt utbygging av ny havn avklares. 2.Hvor stor er havnekapitalen? Forslag til vedtak er 53,7 millioner. I vedlegg til til saken (side 104) skriver rådmannen: Side 13

14 Avtaleforslagets verdisettingstall på 53,7 mill tilsvarer den etter rådmannens mening altfor høye bokførte verdien i HHV sitt regnskap, og vil innebære, tror vi, mer enn en fordobling av havnekapitalen på Mølen i forhold til realiteten. Vi er enige i rådmannens vurdering. Halden havn har ikke en inntektsstrøm som kapitalisert vil gi en så høy havnekapital. Det er heller ikke andre bygninger/innretninger på området som gir grunnlag for et slikt beløp. Likevel fremmer rådmannen forslag om at Kommunestyret skal godkjenne et beløp på 53,7 mill ut i fra den vurdering at pengene skal skytes inn i ei ny havn som vil koste langt mer. Da spiller det liten rolle hvilket beløp (53,7 eller halvparten) som er bokført. Imidlertid hvis det ikke bygges ny havn, vil størrelsen på havnekapitalen ha betydning for hvor mye renter Kommunekassa vil bli belastes med årlig. Vi kan derfor ikke støtte forslaget om at havnekapitalen settes til 53,7 mill kr. PS 2011/24 Avtale mellom Halden kommune og Halden byutvikling AS om kjøp av Mølen og Tyska/Hollender. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Jon Ola Brevig, Sp, fremmet forslag om utsettelse. Forslaget fra Brevig fikk 11 stemmer og falt. (H, Sp, V, MDG og Rødt) Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 11 stemmer. (H, Sp, V, MDG og Rødt) Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG: Kommunestyret har tidligere vedtatt at det inngås en avtale mellom Halden kommune (HK) og Rom Eiendom AS ( Jernbaneverket sitt eiendomsselskap) om mulig samarbeid om utvikling av eiendom knyttet til den gamle driftsbanegården og områder på Mølen. Det skal opprettes et eget utbyggingsselskap (HK 49%, Rom 51%) og begge parter skal overdra sine respektive eiendommer til det nye selskapet. Kjøpesummen for eiendommene skal fastsettes ved at det innhentes takster fra to uavhengige takstmenn. Ved avvik mellom takstene på mer enn 10%, skal en tredje takst innhentes. Prisen baseres på gjennomsnitt av takstene. Kjøpesummen skal betales i to rater: Ved signering av avtalen, 10% eller minimum 10 mill kr. Resterende del ved realisasjon av utbygd eiendom ( salg eller langtidsleie). Kommunestyrets vedtak innebærer at det er Halden kommune og ikke Halden byutvikling - som er avtale partner med ROM. Kommunestyret er høyeste vedtaksorgan og allmennheten har innsyn i alle saker. 1. Det knytter seg ulike forutsetninger og klausuler til utbygging av henholdsvis Mølen og Tyska/ Hollenderen. Områdene bør derfor eventuelt selges hver for seg. 2. Ved å selge Mølen vil HK bryte forutsetningen for å inngå en avtale med ROM. Side 14

15 3. For at det skal ha noen mening å selge området på Mølen til Halden Byutvikling, må det imidlertid fattes et nytt vedtak i Kommunestyret om at HK ikke lenger skal være avtale partner med Rom, og at den videre utbygging skal skje i regi av HBU. 4. En overføring av eiendom til HBU kan ikke gjøres uten at bestemmelsene i aksjeloven er oppfylt Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen. Begge disse momentene vil forsinke prosessen med å gjennomføre Kommunestyrets vedtak om å opprette et nytt selskap i samarbeid med ROM. 5. Det foreligger ingen detaljerte planer for utvikling av Mølen, Tyska / Hollenderen slik som forutsatt i budsjett Sitat fra saksframlegget: 5. Oppgjør. Halden kommunestyre vedtok å inngå samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS. Iflg. denne avtalens pkt. 4 skal det mellom HK (HBU) og ROM Eiendom AS opprettes et felles single purpose -selskap hvor partenes eiendommer skal overdras til dette nye selskapet for taksert markedsverdi. Kjøpesummen til Halden kommune forfaller til betaling som beskrevet i denne samarbeidsavtalens pkt. 4 med de prisreguleringer som er beskrevet der. Om taksert verdi i denne prosessen blir en annen for området enn avtalt kjøpesum over eksklusiv den avtale infrastrukturrefusjonen, legges de sistnevnte nye grunnverditakster til grunn som del av ny endret kjøpesum for råtomt. Refusjonstillegget underlegges kun den alminnelige KPI-regulerings. Om hele eller deler av kjøpesummen ikke er betalt til selger, Halden kommune, senest innen 3 år etter underskrift av den herværende avtale, overgår utestående kjøpesum til å bli et gjeldsbrevlåneforhold mellom HK som långiver, og HBU som låntaker, med løpende årlig regulert NIBOR-rente og avdragstid 20 år. 6. Kjøpesummen på 55 mill slik som avtalt i punkt 4, gjelder ikke. I henhold til det forbehold som er tatt inn i pkt 5 (se sitat), henvises det til prisfastsettelse i avtalen med ROM ( se avsnitt 2 ovenfor). Dette vil medføre justeringer av de regnskaps-messige beløp som er tatt inn i HK sitt 2010 regnskap. 7. Forbeholdet tatt inn i pkt 5 ( gul markering) er skrevet på et helt uforståelig norsk. Avtale tekst bør være entydig og enkel å forstå. 8. Det refereres i saksframlegget til at Kommunestyret har vedtatt at det skal inngås avtale mellom HK(HBU) og ROM ( turkis utheving). Vedtaket i Kommunestyret inneholder ingen referanse til HBU. Det er Halden Kommune som er avtalepartner. Dette er viktig i forhold til innsyn i saker og hvem som er beslutningsorgan. 9. Avtalen inneholder også en klausul om at dersom HBU ikke betaler kjøpesummen, kan utestående beløp konverteres til et lån fra HK med 20 års løpetid. Det betyr at betaling til HK blir ganske fiktiv og vil kunne bli mange år forsinket i forhold til vedtatt avtale med ROM. HK har behov for rene penger for å finansiere kjøpet (53,7 mill kr) av Mølen fra Havnekassa, midler som skal øremerkes havneutbygging. Side 15

16 Saken virker uoversiktlig slik den nå er framstilt i saksframlegget og utkast til kjøpsavtale. Det er flere uavklart forhold det må ryddes opp i. Saken bør derfor sendes tilbake til administrasjonen slik at de saksforhold som er påpekt ovenfor kan klargjøres. Ved å overføre Mølen til HBU og la dette selskapet bli avtalepartner med Rom, fratas Kommunestyret og allmennheten vesentlig innsikt i fremtidige saker knyttet til utbygging av området. Vi vil derfor stemme i mot å godkjenne dette avtaleutkastet. Det må først ryddes opp i de påpekte mangler i saken og utarbeides mer konkrete planer for utnytting av områdene. Vedtak: 1. Kjøpsavtale pr mellom Halden kommune som selger og Halden byutvikling som kjøper om kjøp av Mølen, Tyska og Hollender for byutvikling godkjennes. 2. Kommunestyret gir Halden byutvikling AS i oppdrag nå å få realisert de vedtatte planer for byutviklingen i området innenfor de økonomiske rammer selskapet til enhver tid måtte ha, dog tatt hensyn til det selvstendige ansvar selskapet og dets styre har til å drive økonomisk forsvarlig, og i samsvar med aksjeselskapslovens og annet lovverks regler. Formannskapet tilslutter seg utkast til avtale med Halden byutvikling AS (Org.nr ) under forutsetning av at aksjelovens krav om redegjørelse og generalforsamlingens tiltredelse gjennomføres snarest. Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG: Kommunestyret har tidligere vedtatt at det inngås en avtale mellom Halden kommune (HK) og Rom Eiendom AS ( Jernbaneverket sitt eiendomsselskap) om mulig samarbeid om utvikling av eiendom knyttet til den gamle driftsbanegården og områder på Mølen. Det skal opprettes et eget utbyggingsselskap (HK 49%, Rom 51%) og begge parter skal overdra sine respektive eiendommer til det nye selskapet. Kjøpesummen for eiendommene skal fastsettes ved at det innhentes takster fra to uavhengige takstmenn. Ved avvik mellom takstene på mer enn 10%, skal en tredje takst innhentes. Prisen baseres på gjennomsnitt av takstene. Kjøpesummen skal betales i to rater: Ved signering av avtalen, 10% eller minimum 10 mill kr. Resterende del ved realisasjon av utbygd eiendom ( salg eller langtidsleie). Kommunestyrets vedtak innebærer at det er Halden kommune og ikke Halden byutvikling - som er avtale partner med ROM. Kommunestyret er høyeste vedtaksorgan og allmennheten har innsyn i alle saker. 10. Det knytter seg ulike forutsetninger og klausuler til utbygging av henholdsvis Mølen og Tyska/ Hollenderen. Områdene bør derfor eventuelt selges hver for seg. 11. Ved å selge Mølen vil HK bryte forutsetningen for å inngå en avtale med ROM. 12. For at det skal ha noen mening å selge området på Mølen til Halden Byutvikling, må det imidlertid fattes et nytt vedtak i Kommunestyret om at HK ikke lenger skal være avtale partner med Rom, og at den videre utbygging skal skje i regi av HBU. 13. En overføring av eiendom til HBU kan ikke gjøres uten at bestemmelsene i aksjeloven er oppfylt Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen. Side 16

17 Begge disse momentene vil forsinke prosessen med å gjennomføre Kommunestyrets vedtak om å opprette et nytt selskap i samarbeid med ROM. 14. Det foreligger ingen detaljerte planer for utvikling av Mølen, Tyska / Hollenderen slik som forutsatt i budsjett Sitat fra saksframlegget: 5. Oppgjør. Halden kommunestyre vedtok å inngå samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS. Iflg. denne avtalens pkt. 4 skal det mellom HK (HBU) og ROM Eiendom AS opprettes et felles single purpose -selskap hvor partenes eiendommer skal overdras til dette nye selskapet for taksert markedsverdi. Kjøpesummen til Halden kommune forfaller til betaling som beskrevet i denne samarbeidsavtalens pkt. 4 med de prisreguleringer som er beskrevet der. Om taksert verdi i denne prosessen blir en annen for området enn avtalt kjøpesum over eksklusiv den avtale infrastrukturrefusjonen, legges de sistnevnte nye grunnverditakster til grunn som del av ny endret kjøpesum for råtomt. Refusjonstillegget underlegges kun den alminnelige KPI-regulerings. Om hele eller deler av kjøpesummen ikke er betalt til selger, Halden kommune, senest innen 3 år etter underskrift av den herværende avtale, overgår utestående kjøpesum til å bli et gjeldsbrevlåneforhold mellom HK som långiver, og HBU som låntaker, med løpende årlig regulert NIBOR-rente og avdragstid 20 år. 15. Kjøpesummen på 55 mill slik som avtalt i punkt 4, gjelder ikke. I henhold til det forbehold som er tatt inn i pkt 5 (se sitat), henvises det til prisfastsettelse i avtalen med ROM ( se avsnitt 2 ovenfor). Dette vil medføre justeringer av de regnskaps-messige beløp som er tatt inn i HK sitt 2010 regnskap. 16. Forbeholdet tatt inn i pkt 5 ( gul markering) er skrevet på et helt uforståelig norsk. Avtale tekst bør være entydig og enkel å forstå. 17. Det refereres i saksframlegget til at Kommunestyret har vedtatt at det skal inngås avtale mellom HK(HBU) og ROM ( turkis utheving). Vedtaket i Kommunestyret inneholder ingen referanse til HBU. Det er Halden Kommune som er avtalepartner. Dette er viktig i forhold til innsyn i saker og hvem som er beslutningsorgan. 18. Avtalen inneholder også en klausul om at dersom HBU ikke betaler kjøpesummen, kan utestående beløp konverteres til et lån fra HK med 20 års løpetid. Det betyr at betaling til HK blir ganske fiktiv og vil kunne bli mange år forsinket i forhold til vedtatt avtale med ROM. HK har behov for rene penger for å finansiere kjøpet (53,7 mill kr) av Mølen fra Havnekassa, midler som skal øremerkes havneutbygging. Saken virker uoversiktlig slik den nå er framstilt i saksframlegget og utkast til kjøpsavtale. Det er flere uavklart forhold det må ryddes opp i. Saken bør derfor sendes tilbake til administrasjonen slik at de saksforhold som er påpekt ovenfor kan klargjøres. Ved å overføre Mølen til HBU og la dette selskapet bli avtalepartner med Rom, fratas Kommunestyret og allmennheten vesentlig innsikt i fremtidige saker knyttet til utbygging av området. Vi vil derfor stemme i mot å godkjenne dette avtaleutkastet. Det må først ryddes opp i de påpekte mangler i saken og utarbeides mer konkrete planer for utnytting av områdene. Side 17

18 PS 2011/25 Forespørsler Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Roar Günther Andersen, V, frafalt sin forespørsel. Ordfører besvarte samtlige forespørsler i møte. Vedtak: FO 2011/8 Forespørsel fra Carl-Victor Sundling, H, vedr. ansettelsesprosessen rundt ansettelse av ordføreren som daglig leder i Halden ASVO FO 2011/9 Forespørsel fra Kurt Vegar Johansen, Frp, vedr. bruk av sosiale medier. FO 2011/10 Forespørsel fra Kurt Vegar Johansen, Frp, vedr. manglende respons fra Halden kommune gjeldende EarthHour. FO 2011/11 Forespørsel fra Kurt Vegar Johansen, Frp, vedr. informasjon om flytting av havn fra Mølen. FO 2011/12 Forespørsel fra Øivind Holt, MDG, vedr. medvirkning i kommuneplanens arealplan. FO 2011/13 Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr. kommunens bruk av "eldremilliarden" FO 2011/14 Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr. etablering av eldreombud. FO 2011/15 Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark, V, vedr. sikker seilinghøyde i passasjen inn til Otteid. FO 2011/16 Forespørsel fra Eirik Milde, H, vedr.snøbrøyting i Halden. FO 2011/17 Forespørsel fra Jon Ola Brevig, Sp, vedr. barns trygghet ifm med ulv. Side 18

19 PS 2011/26 Godkjenning av innkalling PS 2011/27 Godkjenning av saksliste PS 2011/28 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 19

20 PS 2011/29 Referatsaker Side 20

21 Page 1 of 1 Fra: Margunn Dato: :37:26 Til: Margunn Hansen Tittel: Göteborg-Oslo-samarbetets årsberättelse 2010 Fra: Per Kristian Dahl Sendt: 9. mars :53 Til: Martin Vik Kopi: Margunn Hansen Emne: VS: Göteborg-Oslo-samarbetets årsberättelse 2010 Jeg sitter nå, fra 2011 i styret der. Dette innvalgt fra grensekomiten. Mvh Per-Kristian Dahl Ordfører i Halden Fra: Madeleine Johansson Sendt: 9. mars :17 Til: Madeleine Johansson Kopi: Stig Tore Nordberg; Nils Aage Jegstad; Martin Andreasson; Pam Fredman; Anneli Hulthén; Ove Andersson; Siri Hov Eggen; Ole Haabeth; Olaf Stene; Stefan Gustavsson; Ole Petter Ottersen; Stian Berger Røsland; Paal Pedersen; Öystein Sjötveit; Ingemar Ottosson; Jonas Ransgård; Leif Blomqvist; Per Kristian Dahl; Ronnie Brorsson; Göran Ohlsson; Gro Sommerfelt Karlsen; Inge Haraldstad; Göran Fock; Sven Höper; Sven Wirén; Elin Reite; Eva Thelin; Einar Wium; Guri Gjerde; Björn Edvardsen; Birgitta L-Öfverholm; Bibbi Wopenka; Ann-Charlott Eklund; Erik Vadholm; Bo Öster; Tor Sannerud; Liss Kristin Steinbakk Emne: Göteborg-Oslo-samarbetets årsberättelse 2010 Hej, Nu är årsberättelsen för verksamhetsåret 2010 färdig för distribution i era nätverk, se bifogat. Vi har även en tryckt upplaga som vi vill ha hjälp med att sprida och önskar få beställningar av er med vändande mail så ser jag till att de skickas till er. Tack än en gång alla arbetsgrupper som bidraget med texterna. Vänliga hälsningar Madeleine Göteborg-Oslo-sekretariatet Madeleine Johansson Projektledare Göteborg-Oslo-samarbetet/Den Skandinaviska Arenan c/o Business Region Göteborg AB Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Box Göteborg, Sweden Tel sekretariatet: +46 (0) Tel direkt: +46 (0) OBS! Nytt telefonnummer fr.o.m Mobile: +46 (0) Webb: Webb: file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

22 Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2010 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas" Side 22

23 Innehåll Inledning sid 4 Om samarbetet sid 5 Om regionen sid 6 Medlemmar sid 7 Kommunikationer sid 8 Utbildning sid 10 Kultur & turism sid 12 Näringsliv sid 14 Sekretariatet sid 16 Budget och resultat sid 18 Side 23

24 4 Årsberättelse 2010 Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Om samarbetet När vi delar vardagen med varandra så ökar förståelsen och empatin. Med det som ledstjärna har eleverna på Nesbru vidergående skole mött nyanlända flyktingungdomar på daglig basis och delat erfarenheter och upplevelser med varandra. Projektet har gått över förväntan och har nu blivit en integrerad del av skolans verksamhet. En verksamhet som var en av flera värdiga vinnare av Ungdomens fredspris. Minskade avstånd ökad förståelse En nyckelverksamhet, förutom att uppmuntra morgondagens beslutsfattare - dagens ungdomar - att frigöra sin kreativitet inom ekologi, solidaritet och konfliktlösning, är fortfarande att minska avståndet mellan oss på ett hållbart sätt. Målsättningen om att ha två timmars restid på järnväg mellan våra båda städer innan 2025 känns viktigare än någonsin såväl ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vad är Göteborg Oslosamarbetet? Samarbetet etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades samarbetet till att omfatta även Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Finansiering av projektet sker genom att båda länderna tillskjuter 50% vardera. Målet med samarbetet är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft som etablerings- och bosättningsområde nationellt och internationellt, samt att långsiktigt stärka Göteborg Oslo-regionen gentemot andra regioner i Europa. Organisation GÖTEBORG-OSLO rådet Syftet ska uppnås genom att stimulera ekonomisk, kulturell och hållbar utveckling samt att ta tillvara och utveckla regionens gemensamma värden. Samarbetet bedrivs inom följande områden: Kommunikationer, kultur & turism, näringsliv och utbildning. Forskningsperspektivet skall genomsyra alla områden. Samarbetet leds av ett politiskt sammansatt råd (16 personer) bestående av politiker samt representanter från universitet och näringsliv från vardera sida. Ordförandeskapet växlar mellan Oslo och Göteborg med två års intervaller. En kontaktgrupp med en representant från varje part har till uppgift att underlätta kontakterna med politikerna. Ett sekretariat etablerades år 2002 i Göteborg och dess uppgift är att sköta administration, ekonomi, marknadsföring och samordning. Arbetsgrupperna består av tjänstemän från samarbetets norska och svenska parter. Varje arbetsgrupp genomför ett antal projekt inom sina respektive arbetsområden och utbyter erfarenheter inom respektive område, samt med berörda myndigheter och organisationer. I Nesbru-ungdomarnas och de övriga pristagarnas arbete kan vi förmodligen hitta själva essensen i Göteborg-Oslo-samarbetet. En vilja att komma närmare varandra och tillsammans dela vardagen. En vilja att utväxla idéer och erfarenheter så att vi kan skapa och uppleva mer än vad vi kan var och en för sig. Göteborg-Oslo-samarbetet bär på många olika dimensioner. Kultur, skolutbyte, infrastruktur och företagande för att nämna några. Samarbetets omfattning och inriktning är en bra värdemätare på den framtidsoptimism som präglar våra regioner och är något som gör att jag känner stark tillförsikt inför kommande år. Kommunikationer Kultur & turism Sekretariatet Näringsliv Kontaktgruppen Utbildning Det har varit ett händelserikt år i vårt arbete att föra Göteborg och Oslo lite närmare varandra. En av de viktigaste punkterna på vår gemensamma agenda är att underlätta för människor och företag att etablera sig i regionen. Att visa på de värden och de unika förutsättningar som vår region kan erbjuda. Anneli Hulthén ordförande Göteborg-Oslo-samarbetet 2010 Side 24

25 6 Årsberättelse 2010 Årsberättelse Om regionen Medlemmar "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas" För att uppnå visionen fokuserar Göteborg-Oslosamarbetet på fyra strategiska områden, som alla ska innehålla forskningsperspektivet. Varje område ska ha mätbara mål som leder mot visionen. Resultaten och arbetet ska kommuniceras tydligt. Arbetet innebär alltifrån politiskt lobbyarbete till konkret och vardagsnära elevoch lärarutbyte. Göteborg-Oslo-samarbetet ska utgöra en plattform för de olika möjligheter som finns nu och i framtiden inom de olika fokusområdena. Övergripande mål för Göteborg-Oslo-samarbetet är att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft genom: a. En ökad politisk förankring. b. Att bedriva lobbyarbete på regional och nationell nivå. c. Att genomföra aktiviteter riktade till näringsliv, invånarna och besökare. d. Att kommunicera resultat. Akershus fylkeskommune Oslo Østfold fylkeskommune Västra Götaland Göteborg Focus, facts and figures 6,3 miljoner fordon passerar gränsen vid Svinesund varje år. 4 miljoner passagerare flyger till och från Landvetter flygplats per år. 3 miljoner människor bor i regionen ton gods fraktas årligen från flygplatserna i regionen studerar vid universitet och högskolor i regionen norrmän bor i Västsverige personer från Västra Götalandsregionen arbetspendlar till Norge (2008*). 622 norrmän arbetspendlar till Västra Götalandsregionen (2008*) svenska dotterbolag och filialer år etablerade i Norge. 350 norskägda företag finns i Göteborgsregionen. 200 flyglinjer från regionens internationella flygplatser, varav en del går till samma destinationer. 105,3 miljarder Skr. år värdet av tjänster och varor som Sverige exporterar till Norge (2009*). 82 miljarder Skr. är värdet av tjänster och varor som Norge exporterar till Sverige (2009*). 18,1 miljoner passagerare flyger till och från Gardemoen per år (2009). 15 mil gemensam riksgräns mellan Osloregionen och Västsverige. 10 miljarder Skr uppskattas gränshandeln uppgå till per år. 528 personer från Västra Götalandsregionen flyttade till Norge (2009*). 638 personer från Oslo, Akershus- och Östfold fylkeskommune flyttade till Sverige (2009)*. Göteborg-Oslo-rådet Ordf. Anneli Hulthén(s), ordf. Kommunstyrelsen Göteborg stad Vice ordf. Stian Berger Røsland(H), byrådsleder Oslo kommune Nils Aage Jegstad(H), fylkesordfører Akershus fylkeskommune Ove Andersson(m), kommunalråd Stenungsund kommun Jan Hallberg(m), kommunalråd Göteborg Stad Kent Johansson(c), regionråd Västra Götalandsregionen Martin Andreasson(m), regionråd Västra Götalandsregionen Jarl Karlsson(s), kommunstyrelsens ordförande Ale kommun Siri Hov Eggen(Ap), Fylkestingsmedlem Akershus fylkeskommune Stig T Nordberg(Frp), kontrollutvalgsleder Østfold fylkeskommune Ole Haabeth(Ap), fylkesordfører Østfold fylkeskommune Øystein Sjøtveit(Frp), byråd för näring och kultur Oslo kommune Ole Petter Ottersen, rektor Universitetet i Oslo Olaf Stene, regiondirektör NHO Oslo og Akerhus Pam Fredman, rektor Göteborgs Universitet Johan Trouvé, VD Västsvenska Industri - och Handelskammaren Kontaktgruppen Erna Ansnes, seksjonssjef Oslo kommune Lennart Olausson, VD Business Region Göteborg AB (jan-apr) Kjersti Garberg, internasjonal rådgiver Østfold fylkeskommune Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg AB (maj-dec) Bertil Törsäter, regionutvecklingsdir. Västra Götalandsregionen Astrid Bjerke, internasjonalt samarbeid, Akershus fylkeskommune Sekretariatet Julia Wadman, chef Göteborg-Oslo-sekretariatet Madeleine Johansson, projektledare Göteborg-Oslo-sekretariatet Kommunikationsgruppen Ordf. (jan-dec) Lars-Bertil Ekman, Göteborg Stad Trafikkontoret Vice ordf. (jan-dec) Ing-Cristine Ericson, samf. etaten Oslo kommune Ordf. (dec) Helge Jensen, Samferdseletaten Oslo kommune Vice ordf. (dec) Birgitta Hellgren, Trafikkontoret, Göteborg stad Hans Erik Fosby, Østfold fylkeskommune Per Gisle Rekdal, Oslo Havn KF Håkan Wennerström, Trafikverket, Region Väst (april-dec)* Solweig Adolfsson, Trafikverket, Region Väst (april-dec)* Ulrika Honauer, Vägverket Region Väst (jan-mars)* Sekr. Kent Lindström, sekreterare L&L Dokumentation Lars Backström, Västtrafik AB Tom Granquist, Akershus fylkeskommune Lena Mürer, Statens Vegvesen Region Öst Rolf Thor, Västra Götalandsregionen Knut Stabaek, Oslo Lufthavn AS Bengt Wennerberg, Business Region Göteborg AB Helena Wiberg, Swedavia AB, Landvetter airport Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB Björn Egede-Nissen, Jernbaneverket, Region Öst Solweig Adolfsson, Banverket (jan-mars)* * Den 1 april 2010 upplöstes Vägverket och Banverket. Huvuddelen av de båda myndigheternas verksamhet överfördes till det nybildade Trafiikverket Kultur & Turismgruppen Ordförande Erik Vadholm, direktör Akershus fylkeskommune Vice ordf Birgitta L-Öfverholm, affärsområdeschef Göteborg & Co Ann Charlotte Eklund, Västra Götalandsregionen Björn Edvardsen, fylkeskultursjef Østfold fylkeskommune Bo Öster, regionutveckling Västsvenska Turistrådet Björn Sandmark, förvaltningschef Göteborg stads Kulturförvaltning Tor Sannerud, direktör Visit Oslo AS Liss Kristin Steinbakk, spesialrådgiver, Oslo kommune Ulla Bjørnsjø, spesialrådgiver, Oslo kommune Bibbi Wopenka, informationschef, Göteborg stads Kulturförvaltning Näringslivsgruppen Ordf. Lennart Olausson, VD Business Region Göteborg AB Vice ordf. Knut Halvorsen, daglig leder Oslo Teknopol IKS Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg AB(maj-dec) Johan Trouvé, VD, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Jan Andréasson, generalkonsul, Kgl. Norsk Generalkonsulat Mary Moe, naeringsjef Oslo kommune Bertil Törsäter, regionutvecklingsdir. Västra Götalandsregionen Jacob Broström, projektledare, Business Region Göteborg AB Egil Björn-Hansen, spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune Boo Edgar, styrelseordförande MedCoast Scandinavia Terje Knutsen, rådgiver Østfold fylkeskommune Mikael Klingberg, direktör Mikael Klingberg Konsult Tina Nordlander, landspecialist, Innovasjon Norge, Stockholm Håkan Beskow, internationell chef Göteborg Stad(adjungerad) Utbildningsgruppen Ordf. Sven Höper, skolchef Utbildningsförv. Göteborg Stad Vice ordförande Elin Reite, Utdanningsetaten Oslo kommune Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor Slemdal skole, Oslo kommune Inge Haraldstad, spesialrådgiver Kultur og utdanning, Oslo kommune Göran Fock, utvecklingssekr. Västra Götalandsregionen Eva Thelin, verksamhetschef Skola SDF centrum Göteborgs Stad Göran Ohlsson, utvecklingschef Utbildningförv. Göteborg Stad Sven Wirén, utvecklingsledare Center för skolutveckling, Gbg Stad Einar Wium, fylkesopplaeringssjef Østfold fylkeskommune Bengt Jacobsen, Akershus fylkeskommune *Källor: Exportrådet, StatNord, Västra Götalandsregionen Side 25

26 8 Årsberättelse 2010 Årsberättelse Kommunikationsgruppen Kommunikationsgruppen Arbetsgruppens medlemmar Lars-Bertil Ekman Trafikkontoret, Göteborg Stad ordf. jan-dec Helge Jensen Samferdselsetaten, Oslo kommune ordf. dec Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten, Oslo kommune v. ordf. jan-dec Birgitta Hellgren Trafikkontoret, Göteborg Stad v. ordf. dec Lena Mürer Statens Vegvesen, Region Öst Håkan Wennerström Trafikverket, Region Väst* april-dec Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst * april - dec Ulrika Honauer Vägverket, Region Väst* jan-mars Björn Egede-Nissen Jernbaneverket, Region Öst Solweig Adolfsson Banverket* jan-mars Per Gisle Rekdal Oslo Havn KF Magnus Kårestedt Göteborgs Hamn AB Knut Stabaek Oslo Lufthavn AS Helena Wiberg Swedavia AB, Landvetter airport Lars Backström Västtrafik AB Tom Granquist Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby Østfold fylkeskommune Rolf Thor Västra Götalandsregionen Bengt Wennerberg Business Region Göteborg AB Kent Lindström L&L Dokumentation sekr. * Den 1 april avvecklades Vägverket och Banverket. Huvuddelen av de båda myndigheternas verksamheter överfördes till det nybildade Trafikverket Mål för gruppens verksamhet - Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom Göteborg-Oslo-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga personoch godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. - Kortsiktiga mål för verksamheten Senast år 2013 skall väg E6 vara utbyggd till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast år 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. Senast år 2010 skall ett underlag ha tagits fram som stödjer utvecklingen av en multimodal och gränsöverskridande reseplanerartjänst för GO-regionen. På rätt spår! Verksamhetens resultat 1. Projektverksamhet Under verksamhetsåret har gruppen bedrivit sex egna utvecklingsprojekt. Två av dessa projekt har slutredovisats under året. Projektet Ny järnväg Oslo-Göteborg Projektet påbörjades 2006 med syfte att genomföra en strategi för utbyggnad av järnvägen Oslo-Göteborg som hade tagits fram av en särskild arbetsgrupp under ledning av GO-sekretariatet. Projektet, som är avsett att bedrivas under flera år, tog under 2008 fram en uppdaterad strategi för det fortsatta arbetet. Med utgångspunkt från denna strategi har behovet av kort- och långsiktiga infrastrukturförbättringar på främst delsträckan Halden- Trollhättan analyserats, liksom även möjligheterna att få till stånd ett förbättrat trafikutbud på hela sträckan Oslo-Göteborg. Den långsiktiga inriktningen är att två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg skall kunna erbjudas från år I en rapport som togs fram 2009 redovisades som etappmål att restiden mellan Oslo och Göteborg skall minska med 30 minuter till 3,5 timmar redan från år 2012 med ett trafikutbud på minst fem turer per dag och riktning. Denna målsättning bedömdes kunna uppnås genom en ökad integrering av intercity- och regionaltågstrafiken på sträckan, genom en färdigställd ombyggnad på sträckan Göteborg-Öxnered samt därutöver genom vissa ytterligare anpassningsåtgärder, främst på sträckan Halden-Öxnered. För att säkerställa detta förutsattes en strukturerad samråds- och förankringsprocess med samtliga berörda intressenter, primärt på den lokala och regionala nivån. Härutöver skulle möjligheterna att erhålla statsbidrag till en försöksverksamhet med utökad trafik närmare undersökas. Under verksamhetsåret har ett förslag till avsiktsförklaring avseende genomförandet av de kortsiktiga åtgärderna tagits fram. Ett förankringsarbete pågår med de berörda genomförandeansvariga parterna med inriktningen att de redovisade etappmålen skall uppnås. För att få bättre möjlighet att följa projektet, har representanter från Gränskommittén erbjudits att fortsättningsvis medverka i projektarbetet som observatörer. Projektansvar: Östfold- och Akershus fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB Projektet Informationstekniska system inom transportsektorn Efter att ha inventerat förekommande och planerade informationstekniska system inom GO-regionen, fick Kommunikationsgruppen i uppdrag att analysera möjliga lösningar med syfte att erbjuda trafikanter i GO-regionen ett funktionellt multimodalt och gränsöverskridande reseplaneringssystem för GO-området, alternativt för Norge och Sverige som helhet. I slutrapporten från denna analys, som redovisades i maj 2010, rekommenderades att efterfrågad reseinformation utväxlas mellan nationella norska och svenska reseplaneringssystem. Alternativt rekomenderades att efterfrågad norsk reseinformation länkas till den europeiska förmedlingstjänsten för reseplaneringsinformation, EU-Spirit, där Sverige redan medverkar med reseinformation från bland annat Samtrafiken och Västtrafik. Under 2011 kommer Kommunikationsgruppen att starta ett nytt projekt där möjligheterna att genomföra någon av de rekommenderade lösningarna skall prövas och utvärderas. Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst Projektet Förutsättningar för en ny sjötransportförbindelse Oslo-Göteborg Projektet påbörjades 2009 med syfte att analysera förutsättningarna för en ny sjötransportförbindelse för containergods mellan hamnar i Oslofjorden och Göteborgs Hamn. Projektet slutredovisades i maj Av slutrapporten framgår att intresset för alternativa transportlösningar på detta förhållandevis korta transportavstånd är begränsat så länge de inte bedöms innebära väsentliga fördelar relativt existerande lösningar. Ett större intresse tycks emellertid finnas för en Ro/Ro-förbindelse mellan Oslofjordshamnarna och kontinenten. Oslo Havn KF kommer därför att arbeta vidare med detta uppslag och fördjupa underlagsmaterialet. Projektansvar: Oslo Havn KF och Göteborgs Hamn AB Projektet Förutsättningar för resor och transporter i Göteborg-Oslo-regionen Projektet påbörjades Efter inledande diskussioner inom gruppen om ambitionsnivåer och projektinriktning utarbetades ett förslag till projektprogram som därefter har diskuterats ytterligare, främst beroende på svårigheten att lägga fast målsättningen och avgränsa uppdragets omfattning, men också beroende på svårigheten att formulera kvalitativa utvärderingsmått. Ett slutligt projektprogram har nu lagts fast och konsultupphandling pågår. Målsättningen är att en slutlig projektrapport skall redovisas innan halvårsskiftet Projektansvar: Jernbaneverket Region Öst, Västtrafik AB, Swedavia AB Landvetter airport och Oslo Havn KF. Projektet Uppdatering av Faktahefte samferdsel År 2005 tog Kommunikationsgruppen fram ett faktahäfte om transportsystemet i GO-regionen. Med hänsyn till den infrastruktur- och trafikutveckling som har skett sedan dess, beslutade GO-rådet vid rådsmötet i september 2009 att faktahäftet skulle uppdateras. Uppdateringsarbetet pågår och det nya faktahäftet beräknas kunna presenteras i början av år Projektansvar: Trafikkontoret Göteborgs stad och Samferdselsetaten Oslo kommune Projektet Personresor med buss och järnväg i Göteborg-Oslo-korridoren Projektet skulle ha slutredovisats under verksamhetsåret, men har av olika skäl blivit försenat. Ambitionen är nu att slutredovisa projektet under första halvåret Projektansvar: Västtrafik AB, Jernbaneverket och Trafikverket 2. Övrig verksamhet Medverkan i COINCO North Gruppen medverkar aktivt i detta EU-bidragsfinansierade projekt och ansvarar för delområdet Infrastruktur och transporter (WP1). Under verksamhetsåret har arbetet inom delområdet varit inriktat på att säkerställa genomförandet av den västra länken i TEN-T-projektet Den Nordiska Triangeln samt att identifiera åtgärder som skulle kunna förverkliga visionen att år 2025 kunna resa med tåg mellan Oslo och Köpenhamn på 2 timmar och 20 minuter. Även olika möjligheter att finansiera de erforderliga åtgärderna undersöks. Projektarbetet bedrivs i samverkan med andra infrastrukturrelaterade EU-projekt i närområdet. - Samverkan med övriga arbetsgrupper inom Göteborg-Oslo-samarbetet Samverkan har huvudsakligen skett med Näringslivsgruppen och Kultur/Turismgruppen inom ramen för EU-projektet COINCO North. Härutöver har samverkan skett med Kultur/Turismgruppen avseende planeringen av ett cykelstråkprojekt som skall genomföras gemensamt under Genomförda sammanträden Under 2009 har gruppen haft fyra sammanträden: den 10 februari, Banverket i Göteborg den 19 maj, Akershus fylkeskommune i Oslo den 1 september, Trafikkontoret i Göteborg den 16 november, Statens Vegvesen, Region Öst i Oslo Helge Jensen Ordförande Side 26

27 10 Årsberättelse 2010 Årsberättelse Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Lärande och innovation Arbetsgruppens medlemmar: Sven Höper Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad ordf. Elin Reite Utdanningsetaten Oslo kommune vice ordf. Sven Wirén Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad sekr. Gro Sommerfelt-Karlsen Oslo kommune Göran Ohlsson Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad Eva Thelin Förskola/skola SDF centrum Göteborgs Stad Einar Wium Østfold fylkeskommune Inge Haraldstad Byrådsavd. for kultur og utdanning,oslo kommune Bengt Jacobsen Akershus fylkeskommune Göran Fock Enheten för utbildning och kompetensuveckling Västra Götalandsregionen Mål för gruppens verksamhet Utbildningsgruppen har i uppdrag av GO-rådet att genom sin verksamhet i GO-regionen arbeta för: ett omfattande samarbete, etablera nätverk och utbyte mellan grund- och gymnasieskolor i regionen och mötesplatser för elever, lärare och skolledare. tolerans, demokrati, rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling i samarbetsprojekt i och mellan skolorna i regionen Mål/Måldokument Arbetet under 2010 konkretiserade i huvudsak det måldokument som togs fram 2009: Huvudbudskap: Skapa attraktiva mötesplatser för gränslöst lärande genom utväxling/utbyte på alla nivåer. Foto: Bilder från Ungdomens fredspris Fotograf: Pernilla Lorentzon, Madeleine Johansson Planerade aktivieter 2010 Genomföra sex styrgruppsmöten under året. Vid ett av mötena skall Skype användas. Arrangera Ungdomens fredspris i december 2010 i Göteborg. Inbjuda till minst två gemensamma möten för skolledare. Inbjuda varandra till seminarier och konferenser som kan vara av intresse för våra samarbetspartners. Verksamhetens resultat Utbildningsgruppen har under 2010 arbetat med följande redskap för att uppfylla målsättningen för uppdraget: Skolledarutbytet har under året fortsatt med planerad frekvens både med besök skolorna i utbytet samt separata seminarier/mötesplatser för samtliga skolledare. Ett gemensamt planeringsmöte hölls i Göteborg i mars där skolledarna tog beslut om innehåll i samarbetet på skolledar, lärare och elevnivå. Praktiska saker som budget och kostnadsfördelning samt även ett årshjul för samtliga aktiviteter tydliggjordes. Arbetet leddes av Elin Reite och Gro Sommerfelt Karlsen. I september samlades alla skolledare i Oslo för ett gemensamt temamöte, samtidigt som skolbesöken genomfördes. Efter en gemensamhetsskapande middag på kvällen fortsatte dagen efter med föredrag av Thomas Nordahl, professor i pedagogik vid Högskolan i Hedmark i Norge: Tydelig ledelse av skole og undervisning. Under fredsprisdagarna i december träffades skolledarna tillsammans med Jörgen Tholin, Högskolan på Gotland, för att gemensamt arbeta med frågor kring bedömning av lärande. Skolbesök genomfördes även denna gång. På torsdagskvällen bjöds alla skolledare på en utsökt middag på Ester Mosessons gymnasium på Lindholmen. Ungdomens fredpris delades ut för 9:e året. Eftersom Stora Teatern i Göteborg inte är tillgänglig längre så flyttades fredsprisceremonin till Lisebergsteatern, vilket visade sig vara ett lyckat byte. Vår egen webbplats: www. ungfred.nu fylldes med all information och årets tema blev: Lika viktigt. Då som nu. Liksom tidigare år inviterades de norska skolorna till lunch på Norska Sjömanskyrkan. Alla nominerade skolor med kamrater samlades till ett mingel i Lisebergsteaterns nya, stora foajé. Mottagande värdar var ett tiotal elever från Bernadottegymnasiet. De nominerade skolorna repeterade sina presentationer framförandet i tid var i år maximerat till sju min. Elever vid August Kobbs gymnasiet år 1 hade skapat utsökta blomsterarrangemang vid scenen och i foajén. -Ni är framtidens kämpar, sade Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i sitt tal till deltagande ungdomar och lärare från de sex nominerade skolorna. Nyheter för i år var de digitala jinglarna som inledde ceremonin och presentationerna: Och de nominerade är: för att skapa en förväntansfull känsla hos alla deltagare. Orkestern Metronome från Angeredsgymnasiet visade upp sin mångsidighet och musikalitet och fick kraftiga applåder. Festfanfarerna spelades av tre elever från Hvitfeldtska Gymnasiet. Extra stjärnglans åt prisceremonin gav Idoldeltagaren Alice Hagenbrant och de båda konferenciererna Ida Johansson och Erik Noss Poissant höll ihop hela programmet på ett förtjänstfullt sätt. Vinnare 2010 i de olika kategorierna: Internationellt samarbete för fred och internationell samverkan: Nesbru Videregående skole ( kr) samt Hvitfeldtska Gymnasiet (5 000 kr) Arbete mot mobbing, våld och rasism för mångfald mot fördomar: Engebråten skole( kr) samt Djupedalsskolan (5 000 kr) Arbete för hållbar miljöutveckling grönare och skönare natur och miljö: Hallagerbakken skole( kr) samt Rosendalsskolan (5 000 kr) Vår samarbetspartner delade ut ett pris som innebar att vinnande skolan fick disponera en av bolagets bussar en hel dag. Efter lottdragningen stod det klart att Engebråten skole var den vinnande skolan! Efter utdelningen serverades fredsprismiddag på Restaurang Estrad på Gothia Tower, där serveringen sköttes av elever från Ester Mosessons gymnasium. Senare på kvällen bjöds, även i år, samtliga i utbytet på Lisebergsbesök med den traditionella femkampen. Andra dagen inleddes med att lärare och elever besökte Universeum, där ett för utbytet tillrättalagt program bjöds. Eftermiddagen användes till att besöka respektive utbytesskola i Göteborg. Genomförda sammanträden Under 2010 har gruppen haft fem sammanträden: 5 februari i Oslo, Norge 26 maj GO-sekretariatet, Göteborg, Sverige 21 september Skypemöte över nätet 3 november UBF Göteborg, Sverige 2 december UBF Göteborg, Sverige Sven Höper Ordförande Side 27

28 12 Årsberättelse 2010 Årsberättelse Kultur & Turismgruppen Kultur & Turismgruppen Arbeidsgruppens medlemmer Mål för gruppens verksamhet Arbeidsgruppen har i sitt arbeid gjennom året hatt fokus på følgende målsettinger: Øke den internasjonale interessen for regionen som reisemål for turister. Øke kunnskapen om kultur- og andre opplevelsestilbud for regionens innbyggere. Fremheve kulturens betydning for næringsetablering i regionen. Kusten som arena Erik Vadholm Akershus fylkeskommune leder Birgitta Öfverholm Göteborg & Co nestleder Bjørn Edvardsen Østfold fylkeskommune Liss Kristin Steinbakk Oslo kommune Ulla Bjørnsjø Oslo Kommune Tor Sannerud Visit Oslo Björn Sandmark Göteborg Stad Bibbi Wopenka Göteborg Stad Bo Öster Västsvenska Turistrådet Ann Charlott Eklund Västra Götalandsregionen Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen. Verksamhetens resultat - Kulturpresentasjon under MIPIM 2010 Arbeidsgruppen har gjennom flere år arbeidet for at regionens presentasjon under MIPIM også skal inneholde et kulturelement av høy kvalitet for derigjennom å synliggjøre regionens kulturelle og kunstneriske verdier. I 2010 var duoen Aksel Kolstad/Bjarne Magnus Jensen tilstede med en konsert med utgangspunkt i norsk og svensk klassisk musikk, presentert i en moderne innpakning. Begge utøvere inngår i programmet for Den kulturelle skolesekken i Akershus og bidro til måloppnåelse gjennom virtuost spill og scenesjarm. - Fellesannonse for Kulturkalaset i Gøteborg august 2010 Forut for Kulturkalaset i Gøteborg 2010 bestilte arbeidsgruppen en annonse rettet mot det norske potensielle publikum/deltakere i de større avisene i regionen. Av hensyn til økonomi ble det nærmeste aktuelle området valgt denne gangen og annonsen sto i Aftenposten (Oslo-området/Nasjonalt), Østlandets Blad (Akershus sør) og Halden Arbeiderblad (Østfold). Annonsen sto den 10. august og var utarbeidet i samarbeid med Kulturkalaset hva gjelder utforming og tekst. Det er vanskelig å måle hvorvidt dette hadde noen målbar effekt på deltakelsen fra norsk side, men tiltaket er tydelig i forhold til målsettingen om å øke deltakelsen fra regionens egne innbyggere i regionens arrangementer. - Konsert med Sølvguttene i Johannebergskyrkan først søndag i advent For tredje gang støttet arbeidsgruppen konserten med Sølvguttene i Johannbergskyrkan og på Nordstan den første adventhelgen. Konserten på Nordstan var åpen for alle mens konserten i Johannbergskyrkan var for inviterte gjester og samarbeidspartnere fra næringsliv, reiseliv og kulturområdet i Gøteborg. Arrangementet ble gjennomført i regi av Generalkonsulatet og var svært vellykket igjen. Arbeidsgruppen mener at å synliggjøre et norsk guttekor som del av de norske juletradisjoner i moderne tid, er en god måte å skape relasjoner på tvers av grensen. Tiltaket har vært støttet i 3 år og det er ikke lagt opp til ytterligere støtte til dette i fremtidige budsjetter. Hvorvidt tiltaket kan utvides til en svensk aktivitet i Norge, f.eks. knyttet til Lucia-feiringen vil arbeidsgruppen eventuelt komme tilbake til. - Deltakelse i TV-produksjonen Kölhalad från Göteborg till Oslo Arbeidsgruppen er kontaktet av firma Malmer Communication som ønsker å utvikle en TVproduksjon i 12 deler som skal ta for seg kystlinjen fra Gøteborg til Oslo med fokus på bl.a. kultur og historie, kystbefolkningen, næringslivet, livet på havet, natur og miljø. TV4 i Sverige og TV2 i Norge har vist interesse for prosjektet. Produksjonselskapet arbeider fortsatt med basisfinansieringen og arbeids-gruppen holdes orientert slik at vi kan bidra til utviklingen av prosjektet med egne mål knyttet til kystkulturen som basis. Arbeidsgruppen mener dette vil kunne bidra til å sette vår felles kystkultur på kartet på en veldig god måte, spesielt overfor egne innbyggere. - Utvikling og gjennomføring av 2 delprosjekter i WPIII/COINCONorth Arbeidsgruppen har arbeidet med gjennomføringen av 2 delprosjekter i WPIII/COINCO North som prosjektansvarlige for dette området i COINCOprosjektet. Nordic Film Lab gjennomføres i et nært samarbeid med Gøteborg Internasjonale Filmfestival som prosjektgjennomfører og som svensk part, og med Mediefabrikken i Akershus som norsk samarbeidspart. Målsettingen er å bygge opp under en sterk og utviklingsdyktig filmproduksjon i regionen på områdene regi, produksjon og manusutvikling. Samtidig vil dette bidra til å fokusere på GIFF som fyrtårn blant filmfestivaler i Norden. NFL ble første gang gjennomført under GIFF i 2010 og ble så vellykket at det ble gjennomført et oppfølgingsseminar for deltakerne høsten 2010 i Norge. NFL har vakt gjenklang også i Danmark, som er invitert som observatører i gjennomføringen 2011, med tanke på innlemmelse i neste søknadsrunde. Kunst langs vei har arbeidet med både innhold og presentasjon av prosjektet overfor vegmyndigheter i begge land, men man har ikke kommet fram til noen felles plattform for gjennomføringen av prosjektet mellom landene. I forbindelse med evaluelring for eventuell videreføring av prosjektet vil arbeidsgruppen vurdere hvorvidt denne delen av WPIII skal videreføres i en ny søknad. Carola, Terje Rypdal, Donkeyboy, Hardcore Superstar, Crashdïet, José González, Angelique Kidjo, Timo Räisänen, Göteborgs Symfoniker, Scotts, Flamingokvintetten, Arvingarna og mange fler. KULTUR ER EN FEST I GØTEBORG august eksploderer Gøteborg i hundrevis av aktiviteter for enhver smak og alle aldre. Kom og opplev hele Vestre Gøtalands kulturtilbud på Gøteborgs kulturkalas hvor gater og torg forvandles til en eneste stor festplass. Alle er invitert og det er fri entré. goteborg.com/kulturkalaset Gøteborgs kulturkalas i samarbeid med Gøteborg Oslo-regionen. En bærekraftig og attraktiv region for mennesker og næringliv! Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet Arbeidsgruppen har, etter henvendelse fra kommunikasjonsgruppen, vurdert et samarbeid i fremtidig satsing på kystkultur. Fra kommunikasjonsgruppens side er det planlagt en sykkelvei langs kystleden i regionen, noe som ytterligere kan bidra til å bygge opp under kystkultursatsingen. Det er ikke tatt konkrete skritt i denne retningen, men dette vil bli fulgt opp og sett i sammenheng med de øvrige elementer i kystkulturstrategien. Genomförda sammanträden Det er gjennomført 4 møter i arbeidsgruppen i 2010: 4. Mars i Halden (Østfold) 9. April i Gøteborg 4. Juni i Oslo (Akershus) 7. Oktober i Gøteborg (Västra Götalandsregionen) I tillegg deltok flere av arbeidsgruppens medlemmer på GO-konferansen på Voksenåsen i august Erik Vadholm Leder Norsk-svensk sommerfest Kom på Voksenåsen lørdag 28. august kl Jubileumsprogram med bl.a. Alexander Rybak og Tomas von Brömssen C Alexander Rybak Tomas von Brömssen och Majornas 3de Rote Hot Club de Norvege Kong Karl Johan og Dronning Desirée Vestsvenske smaksprøver Spennende konkurranser C Voksenåsen 50 år GRATIS konsert BUSS 1B fra Majorstuen Side 28

29 14 Årsberättelse 2010 Årsberättelse Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen Utveckling och företagande Arbetsgruppens medlemmar Lennart Olausson Business Region Göteborg AB ordförande Knut Halvorsen Oslo Teknopol IKS vice ordförande Patrik Andersson Business Region Göteborg AB (tillträdde maj) Carina Larsson Business Region Göteborg AB Sekr. Jan Andréasson Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Mary Moe Oslo Kommune Johan Trouvé Västsvenska Industri- och Handelskammaren Bertil Törsäter Västra Götalandsregionen Jacob Broström Business Region Göteborg AB Terje Knutsen Østfold fylkeskommune Egil Björn-Hansen Akershus fylkeskommune Boo Edgar MedCoast Scandinavia Tina Nordlander Innovasjon Norge, Stockholm. Mikael Klingberg Mikael Klingberg Konsult Mål för gruppens verksamhet COINCO North-projektet, försett med finansiering genom interreg (ØKS/KASK-programmet), har satt ramen för näringslivsgruppens arbete även under Interregfinansieringen ger möjligheter till att ha en högre aktivitetsnivå och definiera in andra samarbetsområden i än de som GOs olika arbetsgrupper arbetar med idag. Det ger möjligheter att stimulera synergi mellan arbetsgrupperna på ett helt nytt sätt. Aktiviteter under MedCoast och Utbildningsgruppen blir därför integrerat i projektet. Följande målsättningar för arbetsgruppens verksamhet har fastställts; Samordna med strategiskt viktiga projekt och aktivteter i andra arbetsgrupper under GO genom COINCO North. Genomföra aktuella konferenser inom satsningsområdena. Marknadsföra GO-regionen på mässor och konferenser. Verksamhetens resultat Mars MIPIM 2010* Under MIPIM i Cannes genomfördes det ett skandinaviskt seminarium om COINCO North, med tema The Scandinavian 8 milj City. Anneli Hulthén, Bent Larsen och Nils Aage Jegstad deltog i paneldebatt och arrangemanget fick stor uppmärksamhet i danska medier efteråt augusti Konferens Innovation & Entreprenörskap I samband med Voksenåsens 50-årsjubileum och GOsamarbetets 15-årsjubileum arrangerades årets GOkonferens med tema Innovation & Entreprenörskap. Näringslivsgruppen ansvarade för innehållet som bland annat bestod av belysning av initiativ från regionen och samarbetsmöjligheter. Forskning och innovation basen för näringlivssamarbete, Entreprenörskapsutbildning och samarbetspotential i GO-regionen var ett par av rubrikerna från det välfyllda programmet. Cirka 60 personer deltog. - Bildandet av Norsk -Svenska Handelskammaren i Göteborg Genom den förhållandevis stora inflyttningen av Norska företag till Göteborgsregionen, utöver det faktum att Norge och Sverige är varandras viktigaste handelspartners, togs ett initiativ att utöka den Norsk-Svenska Handelskammaren också till Göteborg. Den första september 2010 bildades Göteborgsenheten som idag har cirka 75 medlemsföretag med bra tillväxt. Syftet med Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg är att bilda ett starkt norsk-svenskt affärsnätverk för att tillrättalägga en ökad gemensam handel mellan Västsverige och Norge. Projektet fokuserar på utvecklingen av moderna infrastrukturer i den nya megaregionen eller 8 miljonerstaden med Osloregionen i norr, Göteborg och Västsverige i mitten och Öresund i söder. Moderniseringen av intercity-tågsystemet står centralt, men projektet utreder också höghastighetståg där den långsiktiga visionen är Oslo-Öresund på 2 timmar och 20 minuter något som innebär att sträckan Oslo-Göteborg kan köras på 1 timma och 10 min. Målet med intercitymoderniseringen (dubbelspår) är att restiden mellan Oslo-Göteborg skall komma ned till 2 timmar. COINCO North vill också intensifiera samarbetet inom MedCoast Scandinavia och inom upplevelse- och besöksnäringen. Projektet varar fram till WP2 Arbetspaketet inom Näringsutveckling inom COINCO North berör de områden där man kan se att största tillväxt och utveckling kan ske. Dessa områden har definierats; Utvecklande av ny kluster och dess förmåga till hantering av innovationer. Utvecklande av innovationer från Hälsa och sjukvård. Ökning av entreprenörskapsutbildning inom regionen. Under 2009 och 2010 har djupare kontakter tagits mellan de olika mindre klustren i Sverige och Norge inom medicinsk teknologi. Klustren är dock väldigt olika till sin utformning. Det i Sverige är inriktat mot forskning medan Oslo Med Tech har en starkare Business to Business roll. Därför borde de två klustren kunna spela en stark roll som samarbetande partners. Arbetet med ökande samarbete måste därför fortsätta. I närheten av dessa kluster finns frågan och utmaningen om hur man kan hantera e-hälsa inom gränslandet innovation, universitet, näringsliv och sjukvård. Området är i stark utveckling och många vill driva projektet. Om detta skall bli fungerande som ett kluster bör näringsliv, hälso och sjukvård gemensamt ställa krav på framtida patientnytta. Regeringarna i Sverige och Norge har som mål att komma betydligt längre i sin utveckling mot möjligheten att hantera patientdata papperslöst. Klusterutvecklingen inom det marina livet går betydligt fortare och man har tillsammans med MareLife och Mare Novum sökt och fått godkänt EU medel för sitt fortsatta arbete. Inom COINCO har en djupgående analys genom-förts om roller för inkubatorer inom hälsoområdet och likaså de attityder och ledarskapsfrågor som stödjer hälsovårdens förmåga att hantera innovationer. Resultaten bearbetas inom MedCoast. Betydligt större resurser bör användas för att hantera innovationer och att skapa möjligheter för implementering av dem inom hälso- och sjukvården. Samtidigt är kunskapen om innovationer och dess orsaker och möjligheter ett område som kräver en stor arbetsinsats till exempel genom enkel utbildning av olika nivåer av kunskapsområden. Därför är det fjärde området med en utökning av utbildning i innovationer inom entreprenörskap en väsentlig väg för att utöka nyttiggörande av innovationer från både universitet och hälso- och sjukvård. - Medcoast Scandinavia Under 2010 har MedCoast varit medsökande i två stora nydanande EU-ansökningar. Den första hanterar framtida avancerad terapiutveckling tillsammans med sju andra biokluster i Europa. En av de större målsättningarna är samarbete över hela Europa också för att öka förmågan i framtiden för bättre finansierad forskning men också mer tydlig utbildning inom området. Den andra ansökan handlar om förmågan att hantera överföring av innovationer mellan hälso-sjukvård, universitet, småföretag för att sedan implementeras inom sjukvården för att öka patienternas nytta. Båda dessa ansökningar bidrar till att MedCoast är ett av de bästa centra i Europa inom området lifescience. - Miljöteknik Samarbetet startade under 2009 vad gäller att knyta Business Region Göteborgs Cleantech projekt med 250 företag till motsvarande i Osloområdet, för att gemensamt gå ut på utvalda exportmarknader. Under 2010 har en förstudie (Förberedande Internationalisering Skandinavisk Cleantech (FISC) genomförts för att se om det finns förutsättningar för ett samarbetsprojekt mellan Göteborgsregionen, Osloregionen samt en dansk region till ett KASK-projekt. Syftet är att öka kontaktytor mellan företag inom Cleantech i regionerna för att skapa bättre förutsättningar för framtida export till tredjeland. Fakta är framtaget och inför 2011 kommer frågan om att gå vidare med huvudansökan för finansiering med KASK-medel att diskuteras. Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet COINCO North projektet har medfört ökat samarbete med Kommunikationsgruppen samt Kultur- och turismgruppen. Genomförda sammanträden Under 2010 har gruppen haft fyra sammanträden: - 4 mars, Oslo Rådhus - 26 maj, Business Region Göteborg - 26 augusti, Oslo Voksenåsen - 29 november, Business Region Göteborg Knut Halvorsen Lennart Olausson Ordförande Ordförande (sept-dec 2010) (jan-aug 2010) * Samarbetet med MIPIM finansieras genom egna budgetar. Även Interregprojektet COINCO North har egen budget. Detta redovisas separat och finns inte med i Näringslivsgruppens ekonomiska redovisning. Side 29

30 16 Årsberättelse 2010 Årsberättelse Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet består av: Julia Wadman Madeleine Johansson Sekretariatets mandat: Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg AB Sekretariatet ansvarar för Göteborg-Oslosamarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet innehar det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom Göteborg-Oslosamarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen, kassa och in- och utbetalningar enligt GO-rådets instruktioner. Göteborg stad. Programmet för konferensen bjöd på många olika intressanta anföranden. Vi fick bland annat höra Mats Lundqvist, Chalmers entreprenörskola samt ordförande i G4E, Astrid Hilde Myrset, Omegatri AS samt våra två rektorer från universiteten i Oslo och Göteborg, Pam Fredman och Ole Petter Ottersen. Sekretariatet arrangerade. EU-projekt - COINCO North September 2008 lämnades en ansökan in för COINCO North, ett interregprojekt med fokus på infrastruktur och främst förbättrad järnväg med mål att restiden mellan Göteborg och Oslo år 2019 är 2 timmar. Under 2010 har projektet växlat upp och skapat debatt både i Sverige och Norge gällande dubbelspårsutbyggnad och höghastighetståg. Sekretariatet har en roll som kontaktperson för projektets leadpartner Business Region Göteborg. - Profilmaterial Under året har sekretariatet tagit fram samt uppdaterat befintligt material, såsom pennor med ny logga, plåsterförpackningar samt tuggummin med loggan exponerad. - MIPIM Världens största fastighets- och investeringsmässa MIPIM, Marché International des Professionels d Immobilier, genomfördes i Cannes i Frankrike. Göteborg tillsammans med Oslo (GÖTEBORG-OSLO regionen) var representerade med gemensam monter när mässan genomfördes den mars. Temat för huvudseminariet var COINCO North the Scandinavian 8 million city, ett Oslo-Göteborg-Öresund-seminarium där Anneli Hulthén, Göteborg Stad, Nils-Aage Jegstad, Akerhus fylkeskommune samt Bent Larsen, Hovedstadsregionen, deltog i ett rundabordssamtal. I samband med mässan tog sekretariatet fram en kort presentationsfilm på engelska om GO-samarbetet som visades i montern. - Nyhetsbrev Har utgivits i mars, juni, september och december. December månads nyhetsbrev skickades till ca 1500 mottagare. - Utställning och utdelning av material MIPIM mars GO-konferensen i Oslo augusti Open Days i Bryssel 6 oktober Ungdomens Fredspris Göteborg 1 december Sekretariatet skall även sköta erforderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. Sekretariatet har varit representerat vid: 2 st Göteborg-Oslo rådsmöten 2 st Presidiemöten 14 st Arbetsgruppsmöten Konferens/seminarier - GO-konferens Tema: Innovationer och entreprenörskap" arrangerades på Voksenåsen, Oslo, med ca 60 deltagande GO-funktionärer och speciellt inbjudna den augusti. Samarbetet firade även 15 år och passade på att bjuda personer som var med och startade samarbetet 1995, bland annat Rune Gerdharsen, före detta byrådsleder i Oslo samt Ralf Galme, före detta norsk generalkonsul i Göteborg och Göran Johansson, före detta ordförande i kommunstyrelsen - KUSK(Kunskap, utveckling, statistik, kommunikation) Under året fick samarbetet en förfrågan om att gå med i KUSK. Ett statistikprojekt med syfte att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Detta sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistik, utveckla egen analysoch planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningarna för tillväxt i gränsregionen. Samarbetet går in i KUSK med medfinansiering i tid (sekretariatet) som deltagare i projektets kompetensutbildning samt använda statistiken till att visualisera och publicera aktuell info gällande vår gränsregion projektperioden Sekretariatet går in och deltar i utbildningar samt tar fram fakta. Marknadsföring - Kommunikationsplan Vid GO-rådsmötet i februari lades det slutliga förslaget på Kommuniktaionsplan fram där den också godkändes och fastställdes. - Hemsidan Arbetsgrupperna har under året tagit en större roll i att bidra med arbetsmaterial på den interna sida där protokoll från GO-rådsmöten och arbetsgruppsmöten finns under respektive grupp, liksom aktuella rapporter, nyheter och projekt. Hemsidan har ca besökare varje månad. - Sociala medier You tube - presentationsfilm om samarbetet (engelsk) samt filmen GO-samarbetet 15 år finns upplagda. Facebook - Ungdomens fredspris har en egen facebookprofil sedan hösten Press Pressreleaser skickades ut i samband med att samarbetet firade 15 år sedan starten 1995 samt Ungdomens Fredspris vilket resulterade i olika inslag: Artiklar i bland annat Metro, nab.no och Vårt Göteborg. Side 30

31 18 Årsberättelse 2010 Budget och resultat 2010 Budget och resultat 2010 Budget Prog 1012 Utfall -10 Intäkter Parter Överföring Komm. strategi Summa intäkter Kostnader Kommunikationer Komm. strategi Kultur och Turism Näringsliv Utbildning GO-sekretariatet Summa kostn (Transp-10) * Siffrona avser tsek * varav 300 tsek är Kommunikationsstrategi Kommunikationer Förutsättningar för resor och transporter i GO-regionen 100 Uppdatering faktahefte Samferdsel 200 Administration 50 SUMMA 350 Kultur och Turism Marknadsföring av större lokala/regionala arrangemang 125 Sölvguttene/Norske jultraditioner 25 MIPIM - kulturinslag 50 SUMMA 200 Näringsliv Seminarier (Norska Dagen, Sv-No Handelskammaren) - Miljöteknik 125 Administration 22,5 SUMMA 147,5 Utbildning Ungdomens Fredspris 275 Skolledarutveckling 195 Administration 30 SUMMA 500 GO-sekretariatet Personalkostnader, OH-kostnader, etc Resor 53 GO-konferens 89 Marknadsföring 108 SUMMA Side 31

32 Göteborg Oslo-samarbetet c/o Business Region Göteborg AB Box , SE Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) TORO-Götatryckeriet 1102 Side 32

33 Halden kommune Politisk sekretariat Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/ Martin Vik Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Innledning Kommunestyret i Halden ønsker seg forelagt en vurdering av forholdet mellom offentlighetsloven og aksjeselskap hvor Halden kommune har eierinteresser. I tillegg er det pågang fra mediekanaler og berørte selskaper om en slik vurdering fra vår side. Med innføring av ny offentlighetslov , ble det gjort en tydelig innskjerping i forhold til aksjeselskap med offentlig eierskap sett i forhold til tidligere lov av Verkeområdet til lova Lova gjeld for a) staten, fylkeskommunane og kommunane, b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet. Bokstavene c) og d) regulerer hvorvidt et aksjeselskap med offentlig eierskap omfattes av offentlighetsloven. Bokstav c) regulerer andelen av eierskapet, mens bokstav d) omhandler retten til å velge personer med stemmerett i selskapets høyeste organ. Tanken bak reglene i offentleglova 2 første ledd bokstav c og d er at selvstendige rettssubjekt hvor det offentlige har en dominerende påvirkning skal være omfattet av loven. Side 33

34 Det er derimot gjort unntak for selskaper som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse og på samme vilkår som private. Det er denne unntaksbestemmelsen som i all hovedsak vil bli vurdert i hvert enkelt selskap hvor Halden kommune har en eierandel. Vurderingen er gjort etter: 1. Offentlighetsloven 2. Forskriften til offentlighetsloven 3. Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven G-0419 N, Kongelig resolusjon 17. oktober 2008 (Iverksetting av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet og forskrift til loven) Selskap som er vurdert: Industriprodukter AS - org.nr (heretter kalt IPAS) Halden Byutvikling AS org.nr (heretter kalt HBU) Inkubator Halden AS org.nr (heretter kalt HI) Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven G-0419 N fra 2009 har en lengre vurdering av dette punktet sitat: Avgrensing for sjølvstendige rettssubjekt som driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private Etter 2 fyrste ledd andre punktum vil lova likevel ikkje gjelde for sjølvstendige rettssubjekt som går inn under bokstav c eller d dersom rettssubjekta hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Denne føresegna medfører at selskap som til dømes Statoil ASA og Telenor ASA fell utanfor verkeområdet til lova, sjølv om staten har ein slik eigardel i desse selskapa at vilkåret i 2 fyrste ledd bokstav c er oppfylt. For at eit rettssubjekt skal falle utanom lova krevst det at verksemda hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. At berre mindre delar av verksemda er utsette for konkurranse vil såleis ikkje medføre at lova ikkje gjeld. Det kan ikkje givast noko eksakt svar på kor stor del av verksemda som må vere utsett for konkurranse for at dette vilkåret skal vere oppfylt, men det er klart at det krevst at meir enn halvparten av verksemda skal vere utsett for konkurranse. Derimot kan det ikkje krevjast at alle eller nesten alle delane av verksemda skal vere utsette for konkurranse. Eit anna spørsmål er korleis vurderinga av om verksemda hovudsakleg er utsett for konkurranse skal skje. Er til dømes kva omsetnad ulike delar av verksemda har, talet på tilsette eller andre tilhøve avgjerande ved vurderinga? Det vil truleg ikkje vere rett å byggje denne vurderinga aleine på enkeltmoment som til dømes omsetnad. Det bør i staden skje ei heilskapsvurdering der det mellom anna blir teke omsyn til kor stor del av den samla omsetnaden, fortenesta, talet på tilsette, verdien av driftsmidla og marknadsverdien som knyter seg til dei delane av verksemda som er utsette for konkurranse.vurderinga av om verksemda hovudsakleg driv næring i konkurranse med private må skje for verksemda under eitt. Dette inneber at anten vil heile verksemda falle utanom lova, også eventuelle delar som ikkje er utsette for konkurranse, eller så vil heile verksemda vere omfatta av lova, også konkurranseutsette delar av ho.vidare vil det ikkje kunne takast omsyn til einkvar form for konkurranse ei verksemd er utsett for. Det må dreie seg om direkte konkurranse, og det er såleis berre konkurranse innanfor ei verksemd sin hovudmarknad som det kan takast omsyn til. Dette inneber for det fyrste at det må dreie seg om nokolunde same produkt eller teneste, til Side 2 av 2 Side 34

35 dømes vil det ikkje vere relevant å ta omsyn til at AS Vinmonopolet er utsett for konkurranse frå private butikkar som sel øl og liknande alkoholhaldige produkt, sjølv om slike produkt til dels kan dekkje same behov som polvarene sterkøl, vin og brennevin. Tilsvarande vil ikkje konkurranse frå andre transportmiddel som til dømes privatbil eller fly vere relevant i vurderinga av ei verksemd som driv jernbanetransport. For det andre inneber dette at dei aktuelle produkta eller tenestene må bli tilbydde på nokolunde same måte. Det vil til dømes ikkje vere direkte konkurranse etter lova dersom ei verksemd som tilbyr produkt eller tenester frå butikkar i Noreg er utsett for konkurranse ved at nordmenn kan handle dei same produkta eller tenestene i utlandet eller frå utlandet via Internett. Lova vil såleis gjelde for AS Vinmonopolet sjølv om verksemda er utsett for noko konkurranse ved at nordmenn handlar i utlandet og gjennom taxfree-handel. Sjølv om ei verksemd er utsett for direkte konkurranse, vil ikkje dette føre til at lova ikkje gjeld for verksemda dersom ho ikkje driv på same vilkår som konkurrentane. Dette inneber at lova vil gjelde for rettssubjekt som er utsette for konkurranse, dersom rettssubjekta har føremoner framfor sine private konkurrentar, til dømes i form av subsidiar eller liknande tilhøve. Vilkåret er i røynda berre ei presisering av konkurransevilkåret, fordi det ikkje vil vere nokon verkeleg konkurranse mellom aktørar som ikkje driv på same vilkår. Synspunktet om at berre konkurranse frå verksemder som driv på same vilkår er relevant, må likevel forståast slik at det må takast omsyn til konkurranse frå private verksemder som har betre vilkår enn eit rettssubjekt som oppfyller vilkåra i 2 fyrste ledd bokstav c eller d. Berre konkurranse frå private er relevant ved vurderinga av om ei verksemd fell utanfor offentleglova etter 2 fyrste ledd andre punktum. Med private er det i denne samanhengen meint verksemder som ikkje er omfatta av offentleglova. Grunngivinga for regelen om at konkurranse kan føre til at ei verksemd blir halde utanfor lova, er omsynet til at verksemda skal ha same rammevilkår som konkurrentane. Dette omsynet gjer seg ikkje gjeldande dersom òg konkurrentane er omfatta av offentleglova. Konkurranse frå andre verksemder som er omfatta av offentleglova vil med andre ord ikkje gi grunnlag for å halde eit sjølvstendig rettssubjekt utanom lova etter 2 fyrste ledd andre punktum. Dette gjeld òg for konkurranse frå utanlandske verksemder som er omfatta av offentleglovgivinga i sine heimland eller av tilsvarande regelverk som gjeld for internasjonale organisasjonar. Konsekvens Dersom vurderingen konkluderer med at selskapet er underlagt offentlighetsloven gjennom å fylle kriteriene i loven, forskriftene og rettledningen, innebærer dette at offentlighetsloven gjelder fullt ut for selskapet. Den privatøkonomiske virksomheten beskyttes av de alminnelige reglene om dette i blant annet offentlighetslovens 13 om taushetsplikt for næringsopplysninger av konkurransemessig betydning, og 23 om hensynet til beskyttelse av forhandlingsposisjon. Om taushetsbelagte personlige forhold gjelder da også offentlighetslovens regler eks. i personalsaker som ansettelser. I styreprotokollene mer generelt vil offentligheten ha innsynsrett såfremt de ikke inneholder taushetsbelagte næringsopplysninger eller personopplysninger. Disse må da sladdes vekk før man gjør tilgjengelig protokoll ved en eventuell innsynsbegjæring. Merk at det bare nå er offentlighetslovens regler som selskapene faller inn under og ikke noe offentlig organ etter forvaltningslovens regler eksempelvis, men her å anse som en privat bedrift styret etter aksjelovens regler. For øvrig må selskapene føre en postjournal for utgående og inngående post etter arkivlovens bestemmelser. Side 3 av 3 Side 35

36 Industriprodukter AS Det er udiskutabelt at IPAS går inn under både bokstav c og d. Spørsmålet blir da om IPAS er et selskap som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Etter rådmannens oppfatning driver ikke IPAS på samme vilkår som sine konkurrenter. Driften er avhengig av en betydelig offentlig støtte herunder også egen lovbestemt kan-beskyttelse i offentlige anbudskonkurranser. Som det fremgår ovenfor gjelder heller ikke konkurranse fra andre tilsvarende bedrifter. Konklusjonen er at IPAS AS må antas å bli omfattet av offentlighetslovens regler og hele loven vil gjelde for virksomheten gjengitt under avsnittet Konsekvens. Merk også forskriften til offentlighetsloven 1, tredje ledd 1. Unntak frå verkeområdet til offentleglova Offentleglova gjeld ikkje for desse dokumenta hos sjølvstendige rettssubjekt: c) dokument hos arbeidsmarknadsføretak godkjent av Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som gjeld enkeltpersonar som får bistand frå føretaket Halden Byutvikling AS HBU er et selskap som i utgangspunktet faller inn under offentlighetslovens 2, bokstav c og d. Selskapet er heleid av Halden kommune, og ordfører er valgt til generalforsamling som blant annet velger selskapets styre. Likevel er det i Forskriften til offentlegelova gitt et unntak i forskriftens 1 andre ledd bokstav a), hvor det heter: sjølvstendige rettssubjekt utan fast tilsette i administrativ stilling Unntaksbestemmelsen i forskriften er av praktisk karakter, hvor det blir vanskelig å håndtere eventuelle innsyn uten fast ansatte i selskapet. HBU har pr i dag ikke fast tilsatte selskapet, men engasjerer en person som daglig leder. I Kongelig resolusjon 17. oktober 2008 omtales det at unntaket gjelder selv om person er engasjert i selskapet uten å være fast tilsatt. Med hjemmel i forskrift til offentlighetsloven 1 er derfor ikke HBU underlagt offentlighetsloven. Likevel er vi av den oppfatning, med begrunnelse i formannskapets vedtak om meroffentlighet, og den offentlige interessen for selskapets virksomhet, at det vil være naturlig å praktisere innsyn også i dette selskapet. Imidlertid vil det i perioder være vanskelig å håndtere innsynsbegjæringer i henhold til lovens frister, men at de vil bli ekspedert raskest mulig. Side 4 av 4 Side 36

37 Inkubator Halden AS Inkubator AS har en offentlig eierandel på 75%, fordelt på Halden kommune, SIVA AS, Østfold Energi AS og Høgskolen i Østfold. Den totale offentlige eierandelen overstiger dermed 50%, og faller således inn under 2, bokstav c. Det som skiller dette selskapet fra de øvrige i vurderingen er at Østfold Energi AS og SIVA AS er fritatt fra offentlighetsloven da driver i direkte konkurranse med næringen på like vilkår med private aktører. Dette selv om de fyller kravene etter 2 bokstav c. SIVA AS er direkte unntatt i forskriftens 1. Fritaket fra loven vil ikke automatisk gjelde i de tilfeller de har et eierforhold i et annet selskap som ikke er i direkte konkurranse med private på like vilkår, men at det her må foretas en selvstendig vurdering basert på tidligere omtalte kriterier. Oppsummert innebærer dette at den totale offentlige eierandelen, representert gjennom Halden kommune, Østfold Energi AS, SIVA AS og Høgskolen i Østfold, overstiger 50%, og derfor fyller kravet i 2 bokstav c. Det gjenstår å ta stilling til hvorvidt selskapet driver i konkurranse på like vilkår med private aktører. IH mottar årlig betydelig offentlig støtte fra sine eiere, og det kan derfor vanskelig påberopes like vilkår som private aktører i næringen. Vår konklusjon er at Inkubator Halden AS må antas å bli omfattet av offentlighetslovens regler og hele loven vil gjelde for virksomheten gjengitt under avsnittet Konsekvens. Konklusjon Basert på ovennevnte vurderinger har rådmannen kommet fram til at samtlige vurderte selskaper faller inn under offentlighetsloven gjennom 2 bokstav c. Unntaket er Halden Byutvikling AS, men rådmannen velger likevel å praktisere offentlighetsloven for dette selskapet, dog med forståelse for at det kan bli vanskelig til enhver til å overholde frister da selskapet ikke har fast tilsatte til å betjene slike henvendelser. Side 5 av 5 Side 37

38 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2011/ Utsendte vedlegg 1 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 Ikke utsendte vedlegg Kontrollutvalgets årsmelding 2010 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kontrollutvalget i Halden har behandlet kontrollutvalgets årsmelding og oversendt den til kommunestyret. Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Martin Vik Side 38

39 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: Dokumentnr.: Løpenr.: Klassering: Saksbehandler: 2010/ / Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Iltvalgssaksnr. Kontrollutval et Haiden /6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2010, vedtas Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2010, tas til orientering Fredrikstad, Anne-Karin Femanger Pettersen Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat Vedlegg Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I henhold til forskrift om kontrollutvalg 8 og 11 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til behandling i kommunestyret. Vurdering Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av Side 39

40 regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet av disse kontrollene. Forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2010, vedtas Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2010, tas til orientering Kontrollutvalget Haldens behandling : Kontrollutvalget gjennomgikk forslaget til årsmelding for Der ble gjort større endringer (fjerning av tekst) under kapitel 6.3 og 6.5., utover dette ble det gjort enkelte skjønnsmessige endringer. Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling : Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 vedtas med de endringer som ble gjort i møtet. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2010, tas til orientering Side 40

41 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 Halden kommune østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Side 41

42 Årsmelding 2010 for kontrollutvalg Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg er hjemlet i kommuneloven av 25. september Ved lovendring av 12. desember 2003 ble det opprettet et eget kapittel 12 i loven om internt tilsyn og kontroll. Kommunelovens 77 omhandler kontrollutvalg særskilt. Disse endringene trådte i kraft fra 1. juli Politisk organisering - kontrollutvalgets plass Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalgets leder har møte og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. Kontrollutvalg Kommunestyre Formannskap Politisk Politisk Politisk underutvalg Underutvalg underutvalg Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar Kommunaldepartementet har i forskrift "Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner"av 15. juni 2004 gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver. Forskriften trådte i kraft fra 1. juli Re nska o forvaltnin srevis'on Kontrollutvalgets ansvar for å påse at revisjonen fungerer på en betryggende måte ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner. I tillegg blir kontrollutvalget i møtene informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort. Plan for forvaltnin srevis'on Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan (2-årsplan) for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kontrollutvalget kan få delegert myndighet av kommunestyretil å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalgets årsmelding Side 42

43 Plan for o 'ennomførin av selska skontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan (4-årsplan) for gjennomføring av selskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kontrollutvalget kan få delegert myndighet av kommunestyretil å foreta endringer i planperioden. Rapporterino Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse. Fra 2006 vil det samme gjelde for selskapskontrollen. Buds'ettbehandlin for kontroll- o tils nsfunks'on Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet kommunen. Forslaget skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte revisjonen. Innstillin å val av revisor o revis'onsordnin Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. I 2010 har revisjonsarbeidet for Halden kommune blitt utført av Østfold kommunerevisjon IKS. 4. Kontrollutvalgets sammensetting Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til de som skal velges som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i kommunen. Kontrollutvalget skal i henhold til forskriften bestå av minimum tre medlemmer. Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer (dette kravet trer i kraft fra 1. november 2007). For perioden har bystyre vedtatt at kontrollutvalget skal bestå av følgende 3 medlemmer og 2 varamedlemmer: Følgende er valgt: Medlemmer: Uavhen i /Rødt: Ann Kristin Grødahl (leder) Arbeiderpartiet: John Erik Eriksen Edna Henriksen Varamedlemmer: Bjørn Gulbrandsen (SV) Fred Lundberg Kontrollutvalgets årsmelding Side 43

44 5. Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 5.1 Møteaktivitet Østfold Kontrollutvalgssekretariat har i 2010 vært sekretariat for kontrollutvalget og sørget for saksutredninger til kontrollutvalgets møter. Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt til utvalgets medlemmer, ordfører og rådmann. Varamedlemmer er innkalt ved meldt forfall. Møtene er avholdt etter vedtatt møteplan. Kontrollutvalget i Halden kommune har i 2010 avholdt 5 møter hvor det er behandlet i alt 36 saker. Tabell under viser en sammenligning fra tidligere år Antall møter Antall saker Informasjon Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med den politiske ledelse i kommunen. Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder informasjonsutveksling. I 2010 har kontrollutvalget gjennomført informasjonsmøter med følgende organisasjonsledd: o Sosialsjef Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2009 var kommunens administrasjon invitert til møtet og redegjorde for årets regnskap og resultat. Ordfører, rådmannen og hans representanter har ellers vært til stede for å gi utfyllende informasjon i flere saker. Kontrollutvalgets årsmelding Side 44

45 6. Behandlede saker 6.1 Plandokumenter Kontrollutvalget har behandlet og vedtatt følgende plandokumenter for sin virksomhet: Møteplaner for kontrollutvalget for 1. og 2. halvår. Overordnet revisjonsstrategi for Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget har behandlet følgende saker i 2010: Uttalelse til kommunens re nska for 2009 Kontrollutvalget har i 2010 avgitt uttalelse til kommunestyret for Halden kommunes årsregnskap for Ra orter vedrørende b ere nska er I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til bystyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 3 millioner kroner. Følgende byggeregnskaper er behandlet av kontrollutvalget: P2057 Brekkerød barnehage P4030 Isebakke barnehage P2038 Læremidler ihht. Kunskapsløftet P6230 Kornsjø vannverk -08 P6223 Berga og Rokkeveien P6222 Kjempehaugen P6236 Vannledning NR Ankers vei Båstadlund skole P8045 Stigebil Kontrollutvalgetok byggeregnskapene/investeringene til etterretning. Kontrollutvalget har oversendt byggeregnskapene/investeringene til kommunestyret med en uttalelse til den enkelte sak. 6.3 Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget har behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter i 2010: Rapport: Undersøkelse av hyttebygging Gjesteby/Torpedalen Forvaltningsrevisjonsrapport "Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven - oppfølging" Forvaltningsrevisjonsrapport "Tilpasset opplæring" er påbegynt i 2010 Kontrollutvalgets årsmelding Side 45

46 6.4 Selskapskontroll Det har ikke vært avlagt rapport om eierskapskontroll for kommunens eierinteresser i selskapsformer som det vises til i kommunelovens 80 i Andre saker og informasjonssaker Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: Valg av revisjonsordning i Halden kommune Kommunestyret i Halden kommune behandlet den "Budsjett 2010" Kommunestyret vedtok følgende som har betydning for valg av revisjonsordning: "Kommunestyret sier opp avtale med Østfold kommunerevisjon og Østfold kontrollutvalgssekretariat innen med virkning fra og med regnskapsåret Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dette og bes videre å forberede prosess for konkurranseutsetting av kommunens samlede revisjonstjenester". Østfold kontrollutvalgssekretariat fikk den brev fra rådmann om tolkning av kommunestyrets vedtak i saken. Rådmannen presiserte følgende i sitt brev: "Kommunestyrets vedtak for så vidt gjelder denne delen av saken dvs. oppsigelse av avtalen om kommunerevisjonsoppdraget med utfører Østfold kommunerevisjon 1KS må således anses som kommunestyrets instruks/pålegg til kontrollutvalget om å utrede spørsmålet om valg av revisjonsordning jf. K1 78 nr. 3, for deretter snarest å avgi innstilling til Halden kommunestyre om dette". På denne bakgrunn foretok sekretariatet en vurdering om valg av revisjonsordning, og kontrollutvalget behandlet dette i møte i februar. Kontrollutvålget innstilte på at kommunes revisjonstjenester skulle konkurranseutsettes. Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets vurdering om å konkurranseutsette kommunens revisjonstjenester. I novembermøte innstilte kontrollutvalget på valg av revisjonsselskap for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inkl. eierskapskontroll. Kommunestyret fattet endelig vedtak i saken. Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 18. februar Halden, Ann- is r ahl s) Anne-Karin Femanger Pettersen (s) Kontrollutvalg leder Østfold kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalgets årsmelding Side 46

47 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Mette Engdahl Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2011/ Utsendte vedlegg 1 Søknad Ikke utsendte vedlegg Fritak og valg som meddommer/lagrettemedlem Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunestyret inviteres til å ta stilling til 2 innkomne fritakssøknader i Halden tingrett. Rådmannens innstilling: Fritakssøknad fra Ole Larsen og Roar Berntzen imøtekommes. Som nye meddommere velges: Saksutredning: Bakgrunn Det er innkommet 2 fritakssøknader fra henholdsvis Ole Larsen og Roar Berntzen. Søknadene vises til domstollovens 74 der En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vær medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommer i to perioder tidligere. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Martin Vik Side 47

48 Roar Bemtzen Sollihøyda 36b 1783 Halden O8)/3 jj 2 7 OKT Halden kommune v/martin Vik Halden Postboks Haiden Soknad om fritak fra meddommerverv. Jeg har i flere år vært meddommer og varamann i tingsretten i Halden. Da jeg nå er svært mye på reise, fmner jeg det vanskelig å utføre dette verv. Fraværet fra Halden er av lengre perioder. Søker derfor om fritak fra vervet. Side 48

49 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: N / Espen Sørås Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2011/ Utsendte vedlegg 1 Møteprotokoll FU 17.feb Utkast planprogram 3 Sak SNM og FU 4 høringsbrev Ikke utsendte vedlegg Offentlig ettersyn - Regional transportplan (RTP) for Østfold PLANPROGRAM Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Østfold fylke vedtok at det skulle settes i gang arbeid med Regional plan for samferdsel (RTP) i Østfold. Forslag til planprogrammet er nå utarbeidet og Fylkesutvalget har vedtatt å legge dette ut til høring. Høringsfristen er satt til Rådmannens innstilling: Halden kommune finner forslaget til planprogram for Østfolds RTP som dekkende for de utfordringer fylket har. Halden kommune vil bidra og følge opp deltakelse i arbeidet. Saksutredning: Bakgrunn Østfold fylke vedtok at det skulle settes i gang arbeid med Regional plan for samferdsel (RTP) i Østfold. Arbeidet ble startet og Haldenregionen har vært representert i arbeidsgruppen og vil fortsatt følge opp arbeidet. Fylkets RTP har som hovedformål å etablere helhetlige strategier og konkretisering av handlingsdeler. å koordinere virkemidler og gi økt forutsigbarhet. Side 49

50 å gi innspill til Nasjonal transportplan å følge opp fylkesplanen. å drøfte alternative finansieringsløsninger. Utarbeidelse av RTP har som intensjon å ta opp flg prioriterte områder/aktuelle temaer: Fylkesplanens arealstrategi legge grunnlaget for en transporteffektiv modell og redusere negative klimautslipp. Fylkesveiene inndeling/klassifisering, bruer, fremkommelighet, vedlikehold. Gang-/sykkelvei - prioriteringer, kvalitet, drift og vedlikehold Kollektiv - videreføre regional plan for kollektivtrafikk inn i RTP. Trafikksikkerhet Riksveier prioritere riksveistrekninger, kollektivknutepunkter, riksveitilknytning til havne- og godsterminaler. Jernbane lokalisering, traseføring, strategier for rutetilbud, rolle i forhold til lokale kollektivtilbud. Havner roller, tilknytning til vei og bane. Fly knutepunkt, tilbringertransport, Godstransport Finansiering. Planarbeidets har som målsetting å være ferdig innen sommeren 2012 med både planvedtak og vedtak på de ulike handlingsprogrammene. Planprogrammets innhold og prioritering av områder er dekkende for de utfordringer som Halden står foran og som er avdekket i arbeidet med kommunens arealplan. Rådmannen ser ikke at det er behov for å komme med forslag til nye temaer, men Halden kommune bør presisere at det under punktet fylkesveier blir vaktlagt nye tiltak som fremmer fremtidig fremkommelighet på veinettet til/fra og mellom knutepunktene i fylket. For Haldens vedkommende vil det være et spesielt fokus på denne tematikken i forhold til ny avlastningsvei til Rv 21. Det samme når det gjelder fremkommeligheten til Rv 22 gjennom Halden sentrum (tunnelløsning). Halden vil også følge opp ambisjoner og egne planer innenfor bane, havn, gods, gang- og sykkelveier i RTP arbeidet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 50

51 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Frederikke Stensrød Medlem Fellesgruppe Fremskrittspartiet og Venstre Monica Gåsvatn Medlem Fellesgruppe Fremskrittspartiet og Venstre Erlend Wiborg Medlem Fellesgruppe Fremskrittspartiet og Venstre Eirik Milde Medlem Høyre Ole Haabeth Leder Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV Siv Henriette Jacobsen Medlem Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV Aase Botnevik Rennesund Medlem Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV Per Inge Bjerknes Medlem Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV Svein Christoffersen Nestleder Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV Inger-Christin Torp Medlem Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingjerd Schou Medlem Høyre Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Rolf Klerud Ingjerd Schou Høyre Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Atle Haga Fylkesrådmann Anne-Lise Kristoffersen Sekretariatssjef (sekretær) Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten. Til sakene unntatt offentlighet, nr 20 28/11, reiste representanten Monica Gåsvatn spørsmål om sin habilitet. Et enstemmig fylkesutvalg erklærte henne habil. Møtet i fylkesutvalget ble fra sakene nr 20/11 enstemmig vedtatt lukket, jf. kl 31 nr 3. Permisjoner Representanten Inger-Christin Torp (Ap) ble innvilget permisjon fra kl 14.45, sak nr 20/11. Ingen vararepresentant tiltrådte i hennes sted. Side 51

52 Saksliste Saksnr. Sakstittel U.off Side Saker til behandling PS 1/2011 Investeringsregnskap overføring av midler fra tidligere år PS 2/2011 Høring. Forslag til endringer i partiloven etter GRECOs evaluering av partifinansiering PS 3/2011 Etableringstilskudd til Fylkesscenen - søknad til Kulturdepartementet - ny finansieringsplan PS 4/2011 Offentlig ettersyn av kommunedelplan for Fredrikstad byområde innsigelse PS 5/2011 Kommuneplan for Rakkestad høringsuttalelse til 2. gangs offentlig ettersyn PS 6/2011 Uttalelse til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel i Halden kommune PS 7/2011 Offentlig ettersyn. Planprogram. Regional Transportplan for Østfold PS 8/2011 Søknad om deltagelse og økonomisk støtte til Interreg prosjekt Grensehinder for næringslivet PS 9/2011 Østfold fylkeskommunes oppfølging av Heprogress PS 10/2011 Samarbeidsavtale mellom Inspiria science center AS og Østfold fylkeskommune vedrørende Helsekilden PS 11/2011 Askim kommune - Kommunedelplan for helse, omsorg og samhandling PS 12/2011 Fylkeskommunens internasjonale engasjement - spissing av arbeidet på de nordiske arenaene PS 13/2011 Østfoldkonferansen valg av fylkeskommunens representanter i konferansestyret PS 14/2011 Bruk av fri programvare i Østfold fylkeskommunes itinfrastruktur PS 15/2011 Regional planstrategi. Opplegg for workshop og medvirkning PS 16/2011 LUK i Østfold - årsrapport for 2010 og søknad om midler i 2011 PS 17/2011 EU kommisjonens 5 samhørighetsrapport: Administrativ høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune. PS 18/2011 KUSK- Kunnskap, utvikling, statistikk og kommunikasjon i grenseregionen PS 19/2011 Orienteringer i fylkesutvalget 17. februar 2011 PS 20/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 21/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 22/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 23/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 24/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 25/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 26/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 27/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 28/2011 Klagesak - praksiskandidat X PS 29/2011 Klagesak - fritak fra undervisning i nynorsk X PS 30/2011 Klagesak - bortvisning X Side 52

53 PS 31/2011 Klage på vedtak om bortvisning X PS 7/2011 Offentlig ettersyn. Planprogram. Regional Transportplan for Østfold Fylkesutvalgets behandling: Representanten Eirik Milde (H) framsatte følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 4: Fylkesutvalget vil be om at planprogrammet tydelig omhandler fylkets transportsystem i en regional sammenheng. Votering: Fylkesrådmannens forslag til vedtak og tilleggsforslaget fra Eirik Milde ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets vedtak : Forslaget til planprogram for Regional transportplan for Østfold, , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers frist for uttalelse. Varsel om oppstart av planarbeidet annonseres. Planarbeidet finansieres med inntil kr 1.5 millioner fra Regionalfondet avsatt til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Fylkesutvalget vil be om at planprogrammet tydelig omhandler fylkets transportsystem i en regional sammenheng. Side 53

54 Regional transportplan (RTP) for Østfold Planprogram HØRINGSUTKAST JAN 2011 Rev. 22.feb Side 54

55 1. Bakgrunnen for og formål med planprogrammet og planarbeidet 1.1 Bakgrunn I følge ny planlov gjeldende fra utgår begrepet fylkesdelplaner som erstattes av regionale planer. Alle regionale planer skal etter den nye loven starte med utarbeidelse av et planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram vedtas av Fylkesutvalget og sendes på høring før endelig vedtak i Fylkestinget. Planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeiding av selve RTP. Forvaltningsreformen har gitt fylkeskommunen økt ansvar i den regionale utviklingen, og samferdselsplanleggingen er et av de viktigste planverktøyene Østfold fylkeskommune (ØFK) har for å følge opp de langsiktige strategiene i Fylkesplanen Østfold mot I behandling av opptart med RTP-arbeidet (nov 2010) vedtok Fylkesutvalget følgende: Arbeidet med planprogram for regional transportplan for samferdsel Østfold igangsettes. SNM utgjør styringsgruppen for planarbeidet. Det etableres en prosjektgruppe med representanter fra fylkesadministrasjonen og Statens Vegvesen Region øst. Forslag til planprogram legges frem for vedtak i SNM-komiteen og sendes ut på høring i løpet av februar Fremdrift i arbeidet med de ulike deltema endres i hht til denne saken slik at prosessene for de ulike handlingsprogrammene samkjøres med regional plan for samferdsel. Planen skal drøfte alternative finansieringsløsninger, herunder mulighetene for å utløse statlige belønningsmidler. Planperioden for kollektivplanen og fylkesveiplanen gikk ut i 2010 og det er behov for nye planer. Innspill som har kommet inn til sykkelstrategien og planprogrammet til kollektivplanen blir tatt med inn i arbeidet med RTP. 1.2 Hovedformål med RTP Helhetlige strategier og konkretisering i handlingsdeler Hovedgrepet med en RTP er å etablere en strategisk overbygning for årlig rullerende handlingsprogram. RTP er en helhetlig plan som dekker alle samferdselsområder i Østfold. RTP tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår / folkehelse, verdiskapning og miljø i fylkesplanen Østfold mot RTP skal bygge på allerede pågående arbeid med pågående planlegging av samferdselsprosjekter i Østfold som kollektivplan, sykkelstrategi, arbeidet med konseptvalgutredning (KVU), Østlandspakken samt Osloregionens gods- og logistikkstrategi. Osloregionens Areal- og transport (ATP)-strategi ligger til grunn for arbeidet. RTP vil gi grunnlag for innspill til Nasjonal transportplan (NTP). RTP er en regional plan som dekker hele Østfold fylke med 4 regioner; Indre Østfold, Mosseregionen, Nedre Glomma og Halden. RTP omhandler fylkets transportsystem i en regional sammenheng. Østfold som gjennomfartsfylke, sammenheng med naboregioner og Sverige samt Østfolds rolle i Osloregionen for å styrke Osloregionens konkurranseevne på en bærekraftig måte står sentralt. Side 55

56 Koordinering av virkemidler og økt forutsigbarhet En regional transportplan (RTP) gir ØFK muligheten til å se virkemidlene i de ulike samferdselsområdene i sammenheng, samt å drøfte kriterier for prioriteringer i et langsiktig og strategisk perspektiv. At investeringsmidler til kollektiv er inkludert i handlingsprogrammet for fylkesveier for å bedre fremkommelighet er eksempel på at samordning av virkemidler på tvers av deltema kan gi gevinster. Arbeidet med RTP gir ØFK muligheten til å vurdere mulighetene for et mer forpliktende samarbeid mellom staten, fylket og kommunene for å øke forutsigbarheten i planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter. Innspill til Nasjonal transportplan RTP er et ledd i å styrke fylkeskommunens rolle i forhold til arbeidet med Nasjonal transportplan RTP vil bidra til å synliggjøre viktige utfordringer i fylket og i regionene, og vil være et viktig grunnlag for fylkeskommunens innspill/uttalelse til Nasjonal Transportplan Tidspunkt for å arbeide med en RTP harmonerer godt med de fagrapporter som utarbeides i forbindelse med arbeidet med NTP. Oppfølging av fylkesplanen Regionalplan for samferdsel representerer en opprasjonalisering av mål og strategier i fylkesplanen Østfold mot 2050 innenfor temaene levekår/folkehelse, verdiskapning og miljø. Temaene kollektiv, fylkeveier og gang-/sykkel følges opp med egne handlingsplaner. Fokus på ulik bruk av virkemidler i forhold til de 4 regionene i fylket og (og i forhold til by/land) er viktig tema i RTP arbeidet. Strategiene og de langsiktige utfordringene i forhold til investering, drift og vedlikehold i RTP bør drøftes i et 40 års perspektiv, som i Fylkesplanen Østfold mot På denne måten kan de ulike handlingsdelene følge opp målene og strategiene som settes i RTP og bidra til å nå målene i fylkesplanen. RTP vil utgjøre et sentralt grunnlag for rullering av fylkesplanen. Drøfte alternative finansieringsløsninger Regional transportplan er en viktig arena for å drøfte alternative finansieringsløsninger, herunder se på mulighetene for å utløse statlige belønningsmidler. I RTP skal differensiering av ulike alternative finansieringsløsninger for de 4 ulike regionene i fylket drøftes. 2. RTP planens struktur og innhold 2.1 Struktur 1) Beskrivelse av samferdselsutviklingens betydning for å nå sentrale målsettinger i fylkesplanen som å redusere utslipp av klimagasser, bekjempe sosiale ulikheter i helse og fremme tilgjengelighet for alle 2) Bakgrunnskapittel om status og trender 3) Beskrivelse og utredning av utvalgte temaer med hensyn til mål og tiltak som grunnlag for politiske prioriteringer. 4) Handlingsprogram for ØFK sine ansvarsområder; herunder fylkesveier og driften av kollektivtilbudet. Side 56

57 2.2 Prioriterte områder / aktuelle tema i RTP Nedenunder listes temaene i RTP opp med de utfordringer som skal drøftes i RTP. Det skal i RTP legges opp til regionvise strategier for å sikre god måloppnåelse. De langsiktige prioriteringene sorteres fra de kortsiktige og fra de detaljerte tiltakene som tas inn i handlingsplanene. For de områdene hvor ØFK har myndighet og virkemidler er det viktig å avdekke samt beregne behovet for økt innsats og legge opp til et handlingsprogram Fylkesplanens arealstrategi Fylkesplanen Østfold mot 2050 er et strategisk dokument med et tidsperspektiv frem mot Målene i planen avspeiler det langsiktige perspektivet og strategiene viser hvordan ØFK ønsker å arbeide de nærmeste 4 årene for å nærme seg målene. Enkelte strategier har også et lengre perspektiv. Prioriterte oppfølgingsområder viser strategier som bidrar til å oppfylle mål knyttet til flere innsatsområder i fylkesplanen. De prioriterte oppfølgingsområdene er kompetanseutvikling, fortetting/byutvikling/vern og transport/fysisk aktivitet. Arealstrategien er også viktig instrument for å gjennomføre strategiene i samfunnsdelen. Arealstrategien tar utgangspunkt i en transporteffektiv modell siden denne modellen er vurdert å gi best samlet måloppnåelse. Mer effektiv arealutnyttelse er et av kommunenes viktigste virkemidler for klimatiltak, fordi den største utslippsutfordringen er knyttet til transportsektoren. En streng arealpolitikk alene er imidlertid ikke tilstrekkelig i forhold til å redusere transportomfanget, bidra til å øke kollektivandelen og andelen som går og sykler. RTP er en arena for å drøfte: sikring av god måloppnåelse for fylkesplanens innstatsområder gjennom samordnede tiltak og virkemidler innenfor areal- og samferdselssektoren behovet for en statlig og regional økonomisk satsning, som en forutseting for at strategiene i den transporteffektive modellen skal virke et mer forpliktende samarbeid mellom forvaltningsnivåene for at kommunene skal kunne følge opp med sine virkemidler på arealplansiden knutepunktsutvikling Fylkesplanens mål og strategier er brukket ned strategier for de fire regionene. RTP skal følge opp denne inndelingen og samtidig se på ulike behov mellom by og land Fylkesvei Forrige langtidsplan for fylkesveiene i Østfold ble vedtatt av fylkestinget i Handlingsprogrammet for henholdsvis investeringstiltak og drifts- og vedlikeholdsoppgaver ble senere revidert i 2007 for perioden på grunn av økte økonomiske rammer. Den reviderte planen ble så vedtatt av fylkestinget 1. mars Denne fylkesveiplanen er nå utløpt og den gjaldt bare det gamle fylkesveinettet. Det er derfor behov for å lage en ny langtidsplan som også innebefatter det nye fylkesveinettet som følge av forvaltningsreformen. I RTP skal det legges opp til mål og prioriteringstiltak. RTP skal drøfte: inndeling av FV/omklassifisering utfordringer knyttet til brufornyingsprogrammet fremkommelighet vedlikeholdsetterslep Side 57

58 2.2.3 Gang-/sykkelvei Fylkestinget vedtok den følgende i sak PS 27/2009: Fylkestinget ber fylkesrådmannen igangsette et arbeid for utarbeidelse av en gang- og sykkelstrategi for Østfold for perioden , bl.a. med bakgrunn i nasjonale strategier, fylkeskommunale vedtak og lokale hovedplaner for gang- og sykkelveier. Strategien skal se de ulike delene av vei- og transportnettet i sammenheng og legges til grunn for fremtidige prioriteringer. Planen skal gjelde hele fylkesvegnettet fra og med Arbeidet med gang-/sykkelstrategi videreføres inn i RTP. RTP skal drøfte: prioriteringer i forhold til g/s ulike formål (g/s ved skoler, sykkelnett inn til byer/tettsteder/arbeidsplasskonsentrasjoner) kvalitet (kan vi bygge billigere og enklere?) drift og vedlikehold Kollektiv Fylkesutvalget vedtok at det skulle startes en prosess med å utarbeide en Regional plan for kollektivtrafikk i Østfold. Planprogrammet er fastsatt. Hovedformålet med arbeidet med planen er å utrede et godt beslutningsgrunnlag for styrking av kollektivtrafikken i fylket. Dette innebærer en grundig gjennomgang av mål og prioriteringer mellom disse i forhold til aktuelle tiltak, deres effekt og kostnader. Til grunn for planarbeidet legges fylkesplanens overordnede mål om bærekraftig utvikling innen miljø (herunder reduserte klimagassutslipp), levekår (herunder folkehelse og økt fysisk aktivitet) og verdiskaping. Videre legges Fylkestingets økonomiplanvedtak fra 17.juni 2009 til grunn for planarbeidet. Der fastslås blant annet ambisjonen om økt kollektivandel og et minimumstilbud i hele fylket. Utvikling av et styrket kollektivtilbud i Østfold forutsetter forpliktende, langsiktig og tett samarbeid mellom fylkekommunen og kommunene innenfor samordnet areal- og transportplanlegging. Arbeidet forutsetter også tett dialog med de som forvalter infrastrukturen og med de som opererer på denne. Arbeidet med regional plan for kollektivtrafikk i Østfold videreføres inn i RTP. I RTP er det viktig å se de ulike transportmidlene i sammenheng (buss, bane, taxi), samt å drøfte hvilken rolle de skal ha i de ulike områdene/markedene Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet er viktig tema i forhold til prioriterte områdene i RTP. For å gi temaet tilstrekkelig fokus er dette løftet frem som eget hovedtema. Hovedfokus i RTP er å bygge opp under statens målsetting om 0-visjonen. RTP skal drøfte: tiltak knyttet til trafikksikkerhetsutfordringer for investering og drift organisering av trafikksikkerhetsarbeidet prioritering av trafikksikkerhetsarbeidet ØFK sin rolle i forhold til trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid Riksveier RTP skal drøfte: Prioritering av de viktigste riksveistrekningene i fylket Kollektivknutepunkter Riksveitilknytning til havne/godsterminaler Side 58

59 2.2.7 Jernbane RTP skal drøfte: Stasjonslokaliseringer / kollektivknutepunkt Jernbanens rolle i forhold til det lokale kollektivtilbudet Traseføring Strategier for rutetilbud for hhv vestre og østre linje Havner RTP skal drøfte: De ulike havnenes rolle Havnenes tilknytning til vei og banenett Fly RTP skal drøfte: Knutepunkt / tilbringertransport Godstransport RTP skal drøfte: Målsettinger og tiltak for overføring av gods fra vei til bane. Terminaler / omlastningspunkter Osloregionen er i ferd med å utvikle en godsstrategi som implementeres i RTP Finansiering RTP skal drøfte: alternative finansieringsløsninger (eks. prosjektfinansiering), herunder mulighetene for å utløse statlige belønningsmidler. differensiering av ulike alternative finansieringsløsninger for de ulike regionene i fylket prosjektfinansiering av hva?? vurdere mulighetene for et mer forpliktende samarbeid mellom staten, fylket og kommunene samordning av virkemidler 2.3 Handlingsprogram for ØFK sine ansvarsområder I henhold til planloven skal alle regionale planer ha et handlingsprogram tilpasset de aktuelle problemstillinger planen tar opp. Handlingsprogrammet skal angi vurderinger av hvilken oppfølging målene i planen krever. Fylkestinget vedtar handlingsprogrammet og er ansvarlig for at dette rulleres årlig. Rullering av handlingsprogrammer skal være en del av fylkeskommunens arbeid med rullering av sin økonomiplan. I handlingsprogrammet til denne regionale planen er målet å beskrive prioriterte og konkrete tiltak som har tydelige koblinger til målformuleringer i planen. Dette søkes gjort slik at grad av måloppnåelse/effekt kan dokumenteres i ettertid som grunnlag for endringer eller justeringer, enten av mål eller tiltak, i senere rulleringer. Sammenhengen mellom RTP og handlingsprogram for 3 deltema kan beskrives slik: Side 59

60 12 år Regional Delplan Langsiktig del RTP med 40 års perspektiv: Fylkesveier, Kollektiv, Gang-/sykkel, Fly, Havn og Jernbane 4 år Handlings- Program Kortsiktig del Fylkesvei (inkl g/s) Drift Kollektiv Trafikksikkerhet 2.4 Planens avgrensning RTP skal skille klart mellom strategier og tiltaksplaner. Planen fokuserer på de områdene som er viktige for å nå hovedmålene i fylkesplanen Planen fokuserer på utfordringer i fylket og i regionene som underlag for innspill til NTP. 2.5 Planens virkning I følge bestemmelsene i ny planlov skal en regional plan legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. I dette ligger det at et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til å søke å følge opp og gjennomføre planen. For fylkeskommunen betyr dette at planen skal følges opp i handlingsprogrammet (se under Planens struktur), i budsjetter, andre sektorplaner og i enkeltvedtak. For kommunene medfører ikke planen absolutte forpliktelser av rettslig art, men vedtatt plan gir grunnlag for å reise innsigelser til kommunale planforslag. Planen bør gi grunnlag for å definere hvordan fylkeskommunen og kommunene kan og bør samarbeide for å nå viktige mål for samferdselsutviklingen i fylket. 3. Organisering av planarbeidet Følgende organisering er vedtatt i Fylkestinget (des. 2010): Prosjekteier: Østfold fylkeskommune v/seksjon for samferdsel Styringsgruppe SNM Prosjektgruppe ØFK: 1 fra samferdsel- og 1 fra plan-seksjonen og SVV: 2 stk Arbeidsgrupper ØFK, SVV, kommuner, regionale statsetater, berørte organisasjoner I oppstartmøte med arbeidsgruppen ( ) ble det foreslått justeringer av organiseringen for at strukturen i arbeidet skal harmonere med strukturen i NTP og fylkesplanen. Følgende skisse til organisering foreslås, og behandles når planprogrammet fastsettes. Side 60

61 Styringsgruppe SNM Samordningsgruppe Leder av arbeidsgrupper + ØFK v/samf. og plan Når planprogrammet med overordnede mål og strategier er fastsatt videreføres arbeidet med de ulike deltema i handlingsplaner etter følgende fremdrift: Sept 2011-jan 2012 Arbeid med handlingsprogram for kollektiv, fylkesveiene, gang- /sykkelstrategi Feb 2012 Planforslagene sendes på høring Feb-mar 2012 Høring April/mai 2012 Bearbeiding av forslag Mai/juni 2012 Vedtak av handlingsprogrammer Referansegrupper SNM Areal Vei Sjøtransport Jernbane Lufttransport Gjennomgående tema: Miljø, folkehelse, universell utforming og trafikksikkerhet Politisk styringsgruppe i kollektivplanen og sykkelstrategi samt styringsgruppen for samarbeidsavtalen i Nedre Glomma nyttes som referansegrupper. 4. Framdriftsplan Regional plan for samferdsel må følge krav til prosess i PBL med utarbeiding av planprogram og samarbeid med kommunene, regionale statsetater og berørte organisasjoner. Fremdriften i arbeidet skisseres som følger: Jan 2011 Feb 2011 Feb/april 2011 Arpil 2011 Mai/juni 2011 Mai- jan 2011 Febr 2012 Feb-apr 2012 Apr/mai 2012 Mai/juni 2012 Start arbeid med planprogram Vedtak av planprogram for offentlig ettersyn Offentlig ettersyn planprogram Bearbeiding av planprogram Fastsetting av planprogram Arbeid med selve planforslaget Planforslag vedtas sendt på høring Høring Bearbeiding av planforslag Vedtak av regional plan for samferdsel Side 61

62 Side 62

63 Saksnr.: 2010/12044 Løpenr /2010 Klassering: 144 Saksbehandler: Kari Ottestad Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, næring og miljøkomiteen Fylkesutvalget Offentlig ettersyn. Planprogram. Regional Transportplan for Østfold Vedlegg 1. Regional transportplan for Østfold, , Planprogram, Høringsforslag Bakgrunn for saken Fylkesutvalget vedtok at det skal startes en prosess med å utarbeide en regional transportplan (RTP) for Østfold. Det er utarbeidet et forslag til planprogram som skal sendes på høring. Det er dette høringsforslaget som her framlegges. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. Hovedformålet med arbeidet med RTP er: Helhetlige strategier og konkretisering i handlingsdeler Koordinering av virkemidler og økt forutsigbarhet Innspill til Nasjonal transportplan Oppfølging av fylkesplanen Drøfte alternative finansieringsløsninger Til grunn for planarbeidet legges fylkesplanens overordnede mål om bærekraftig utvikling innen miljø (herunder reduserte klimagassutslipp), levekår (herunder folkehelse og økt fysisk aktivitet) og verdiskaping. Arbeidet med RTP skal også ta utgangspunkt i pågående arbeid og ta opp i seg det tankegods og underlagsmateriell som ligger i planprogram til kollektivplan, sykkelstrategi for Østfold, Østlandspakken og ny langtidsplan for fylkesveier i Østfold. Arbeidet forutsetter tett dialog med de som forvalter infrastrukturen og med de som opererer på denne. Dette er søkt ivaretatt i planprogrammets forslag til organisering og medvirkning. Det skal utarbeides handlingsprogram for ØFK sine ansvarsområder. Dette skal etter planloven rulleres årlig og legges til grunn for fylkeskommunens økonomiplanlegging og for avtaler og samarbeid med kommunene og med aktuelle tjenesteleverandører. Fakta og Fylkesrådmannens vurdering Forslaget til planprogram er utarbeidet i dialog med en administrativ arbeidsgruppe bestående av kommuner/regioner, regional stat, forvaltningsorganer og ulike samferdselsaktører. Side 63

64 2 Forslaget til planprogram tar opp i seg sentrale mål definert i fylkesplanen. Planprogrammet legger opp til en hensiktsmessig og grundig prosess som også involverer kommunene, aktuelle brukergrupper og relevante samarbeidspartnere. Endelig organisering av prosjektet behandles etter at planprogrammet har vært på høring. Fylkesutvalget vedtok å bevilge inntil kr. 4,0 mill fra Regionalfondet for å gjennomføre tiltak knyttet til belønningsordningen. Disse midlene står på et disposisjonsfond disponert av Østfold Kollektivtrafikk. Samarbeidet med kommunene om søknader om statlige belønningsmidler er et av temaene i RTP. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at RTP finansieres ved bruk av disse midlene. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Forslaget til planprogram for Regional transportplan for Østfold, , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers frist for uttalelse. 2. Varsel om oppstart av planarbeidet annonseres. 3. Planarbeidet finansieres med inntil kr. 1.5 millioner fra Regionalfondet avsatt til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Sarpsborg,17. januar 2011 Atle Haga fylkesrådmann Odd Roald Andreassen fylkesdirektør Side 64

65 Likelydende til høringsinstanser i samsvar med vedlagte liste Vår ref.: 2010/ /2011 Deres ref.: Dato: Offentlig ettersyn. Planprogram RTP for Østfold Varsel om oppstart av planarbeid Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune vedtok den at det skulle settes i gang arbeid med Regional plan for samferdsel (RTP) i Østfold. Fylkesutvalget vedtok å sende forslag til planprogram for RTP på høring med følgende vedtak: 1. Forslaget til planprogram for Regional transportplan for Østfold, , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers frist for uttalelse. 2. Varsel om oppstart av planarbeidet annonseres. 3. Planarbeidet finansieres med inntil kr 1.5 millioner fra Regionalfondet avsatt til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. 4. Fylkesutvalget vil be om at planprogrammet tydelig omhandler fylkets transportsystem i en regional sammenheng. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn med høringsfrist: ØFK varsler samtidig at planarbeidet for RTP igangsettes. Høringsuttalelser sendes Østfold fylkeskommune, Regionalavdelingen, eventuelt på til Med hilsen Atle Haga Fylkesrådmann Odd Roald Andreassen fylkesdirektør Vedlegg: - Høringsutkast. Planprogram RTP Rev. 22.o Saksutredning og protokoll fra FU 17. febr Høringsliste med adresser Regionalavdelingen, Plan- og miljøseksjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: Side 65

66 2 Side 66

67 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L / Morten Høvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Kommunestyret 2011/ Utsendte vedlegg 1 Plankart revidert etter mekling 2 Planbestemmelser revidert etter mekling 3 Meklingsprotokoll Brev til Sivilombudsmannen Vedlegg til brev til Sivilombudsmannen Ikke utsendte vedlegg Saksdokumenter i ephorte sak 2008/3668 Reguleringsplan Mørvikodden hyttefelt - ny 2.gangs behandling etter mekling Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Planarbeidet ble varslet igangsatt , og sendt kommunen som reguleringsforslag første gang Etter flere mottakskontroller og reviderte reguleringsforslag ble planen lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 34 uttalelser, herav innsigelser fra Fylkesmannen, Fylkeskommunens planseksjon og kulturminneseksjon. Etter ytterligere revideringer ble innsigelsene fra fylkeskommunen trukket, mens fylkesmannens miljøvernavdeling fortsatt hadde innsigelser til planen. Det ble avholdt meklingsmøte mellom Halden kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling Plankart og bestemmelser er nå revidert i henhold til meklingsresultatet. Rådmannens innstilling: Utvalg for bygg, plan og teknisk drift godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 forslag til reguleringsplan for Mørvikodden hyttefelt. Plankart datert , sist revidert , reguleringsbestemmelser sist revidert Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 67

68 Vedtak: Utvalg for bygg, plan og teknisk drift godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 forslag til reguleringsplan for Mørvikodden hyttefelt. Plankart datert , sist revidert , reguleringsbestemmelser sist revidert Saksutredning: Bakgrunn Planarbeidet ble varslet igangsatt Første reguleringsplanforslag ble sendt kommunen Etter 3 mottakskontroller og reviderte reguleringsforslag ble planen lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 34 uttalelser, herav innsigelser fra Fylkesmannen, Fylkeskommunens planseksjon og kulturminneseksjon. Forslagsstiller jobbet videre med planen og avholdt møter med innsigelsesmyndighetene. Et revidert planforslag ble sendt innsigelsesmyndighetene på en begrenset høring. Innsigelsene fra fylkeskommunen ble trukket, mens fylkesmannens miljøvernavdeling fortsatt hadde innsigelser til planen. Det ble avholdt meklingsmøte mellom Halden kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling Planen er nå revidert i henhold til meklingsresultatet. Konklusjon Planen er revidert i henhold til meklingsresultatet i meklingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunen , og er derfor klar til å tas opp til egengodkjenning i kommunen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Side 68

69 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser MØRVIKODDEN HYTTEFELT P26 HALDEN KOMMUNE N1 M16 PBL 25 REGULERINGSFORMÅL FAREOMRÅDER PBL 25, 1.ledd nr.5 N2 Høyspenlinje BYGGEOMRÅDER PBL 25, 1.ledd nr.1 SPESIALOMRÅDER PBL 25, 1.ledd nr.6 Bolig N3 P31 Eksisterende hytter Friluftsområder på land Nye hytter Friluftsområder i sjø P25 N4 P59 Servicebygg Brygger M15 LANDBRUKSOMRÅDER PBL 25, 1.ledd nr.2 N5 Småbåthavn P30 P Gårdstun Info Pumpestasjon og tele-mast N8 FRIOMRÅDER PBL 25, 1.ledd nr.4 Formninne Badestrand Badeområde i sjø P28 P24 M14 FELLESOMRÅDER PBL 25, 1.ledd nr.7 N14 N9 P58 N12 N6 Felles adkomstveger, P27 M=møteplasser TEGNFORKLARING N11 Felles gangveg P29 N13 Planens begrensning P N7 N10 Felles parkering P23 P20 Formålsgrense/ Tomteegrense Felles lekeplass Senterlinge veg M12 1:2000 P37 M P34 P21 OFFENTLIG SAKSBEHANDLING Igangsettingsvarsel: , EEK gangsbehandlet: Off. ettersyn: Frist gangsbehandling: Kommunestyrevedtak: A rev. Landbruk, 11.mai 2007 B rev. Etter mottakskontroll, 21. november 2007 C rev. Utleiehytte, 7. desember 2007 D rev. Landskap, fornminner, P, 15. september 2008 E rev. Møteplasser, landskap, 19. november 2008 F rev. etter mottakskontroll 3, 21. januar 2009 G rev. etter off. ettersyn, 22. juni 2009 H rev. Redusert småbåhavn A, varde, 6. juli 2009 I rev. Redusert antall hytter, 6. august 2009 J rev. Div. justeringer, 19.aug K rev. Etter forhandlingsmøter, 2.sept L rev. Etter 2.gangsbehandling, 17.nov M rev. Møte kommunen, 8.des N rev. Redusert planområdet, 29.juni 2010 O rev. Fjernet N32 og 33, 13.oktober 2010 P rev.lagt tilbake grønt og tomter, 16.november 2010.LA N D P35 P19 M P17 P N16 N17 Dato: L2 P16 M10 Tegnet: EEK P15 A N L D SFO RBU L1 P18 P22 Saksb: EEK.ARKI TE E K. ERS KT NORS Q rev. Etter meklingsmøte 4.februar 2011 N N15 REVISJONER: mob arkitektur plan fax design tlf Tegn.nr.: pb halden P32 LEK Q P36 M9 P14 P33 L6 P12 L5 P38 P13 P P39 P11 M8 N18 L4 P50 L7-9 N19 M7 N20 P40 P9 P10 N21 M6 P8 N22 L3 P41 N24 P47 M4 N25 P7 P43P42 Fornminne N26 P6 P46 N27 M3 Telemast Bygg P44 P5 N28 P45 Varde N29 N30 M2 P48 M1 N31 P3 P4 P49 P2 P Side 69 N23

70 Side 70

71 Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Side 74

75 csn 8 PROTOKOLL FRA MEKLINGSMØTE I HALDEN KOMMUNE Tema: Reguleringsplan for Mørvikodden hytteområde i Halden kommune innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Sted og tid: Meklingen fant sted i Halden rådhus 4. februar Til stede: Fra Halden kommune: Ordfører Per-Kristian Dahl, kommunalsjef Åsmund Bråtekas, og fagleder på plan Morten Høvik. Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling: Miljøverndirektør Kjersti G. Andersen og rådgiver Carl Henrik Jensen. Fra meklingsinstituttet: Fylkesmann Anne Enger og sekretær/seniorrådgiver Jorunn Syvertsen. Til orientering: I forkant av meklingsmøtet ble det avholdt et formøte med forslagsstiller/grunneier Roger Johansen. Advokat Tømmerås og arkitekt Eng Kristiansen bistod Johansen under møtet. Forslagsstiller la plankart betegnet som "F rev, etter mottakskontroll 3, 21. januar 2009" og reguleringsbestemmelser sist rev til grunn for sin presentasjon. Halden kommune presiserte at veirett frem til Mørvikodden hytteområde er et privatrettslig anliggende, og at dette forholdet ikke er kommunens ansvar. Det ble understreket at veirett er en klar forutsetning for byggesaksbehandling, herunder deling. Tema for meklingen: Innsigelsene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling knyttet til Hytter i metersbeltet Service-/lagerbygg Bryggeanlegg Boder tilknyttet bryggeanlegg Halden kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling fremla sine synspunkter i saken. Partene er kjent med området og så det ikke nødvendig med befaring under meklingsmøtet. Side 75

76 Meklingsgrunnlag: Partene i meklingen er enige om at plankart, betegnet som "Kart M rev. Møte kommunen 8. desember 2009" og reguleringsbestemmelser sist revidert er utgangspunkt for meklingen. Dette kartet med bestemmelser ble sendt til begrenset høring hos innsigelsesmyndighetene og lå som grunnlag for at innsigelser fra fylkeskommunens planavdeling ble trukket. Hytter i 100-metersbeltet Tomtene N32 og N33 tas ut av reguleringsplanen. Reguleringsbestemmelse punkt 2.6 skal i tillegg endres: For tomtene N14 og N25 er maksimal mønehøyde 4,5m. For disse tomtene er det heller ikke tillatt med vesentlige endringer av eksisterende terreng, som innebærer skjæringer eller fyllinger på over lm. Service-/lagerbygg Reguleringsbestemmelse punkt 2.7 endres til følgende: På området avsatt til servicebygg kan det oppføres bygning til toaletter, dusj og lager for tilliggende badestrand og bryggeanlegg. Reguleringsbestemmelse punkt 2.8 endres til følgende: Bygningen kan oppføres en etasje inntil 50 m2, med maksimal gesimshøyde på 3m og maksimal mønehøyde på 5m. Det skal benyttes avdempet og naturtilpasset fargesetting og materialbruk. Bryggeanlegg Reguleringsbestemmelse punkt 6.3 endres til følgende: Innenfor område som er avsatt til småbåthavn kan det utlegges flytebrygger. Det kan anlegges brygger til 100 båtplasser. I småbåthavn område A skal det ikke fortøyes båter på sydsiden av sydligste brygge (eksisterende), da dette inngår som del av badeområde. Denne bryggen skal mot syd benyttes til badeformål. Øvrige brygger skal anlegges slik at de i minst mulig grad er eksponert mot åpen sjø og skal ikke komme i konflikt med avsatte badeplasser. Boder i tilknytning til bryggeanlegget Reguleringsbestemmelse punkt 6.2 endres til følgende: Avsatte brygger langs sjøareal for småbåthavn skal nyttes som landfeste for utleggelse av flytebrygger. I bakkant av bryggene er det tillatt å oppføre 3 bygg ved småbåthavn A og 3 bygg ved småbåthavn B. Byggene skal brukes til lagringsboder og skal oppføres med maksimal gesims- eller mønehøyde på 2,5 m. Fasadelengde mot sjø skal ikke overstige 8 m. Byggene skal ikke overstige 21 m2 BYA og skal ikke komme i konflikt med avsatte badeplasser. Det skal benyttes avdempet og naturtilpasset fargesetting og materialbruk. Side 76

77 Forutsatt innarbeidelse av de over nevnte punkter trekker Fylkesmannens miljøvernavdeling sin innsigelse. Halden, 4. februar / ) 741' er-kristian Dahl Åsmund Bråtekas Morten Høvik (,1 Kjersti Gram Andersen Ca e 'k Jensen AlAAt --64:3<( Anne Enger J runn Syv sen Side 77

78 Halden kommune Teknisk og kultur Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/ / L12 Åsmund Bråtekas Redegjørelse - Klage på plan- og byggesaksbehandling i Halden kommune Det vises til Sivilombudsmannens brev, datert , Redegjørelse klage på plan- og byggesaksbehandling i Halden kommune, og senere korrespondanse/dialog mellom Sivilombudsmannens Lisa Vogt-Lorentzen og undertegnede om fristutsettelse. Klagen fra Roger Johansen, datert og foranlediger omfattende gjennomgang i Halden kommune. Det er enighet om å avgrense sakene i to deler hvorav den ene, som det redegjøres for i denne oversendelsen gjelder reguleringsplan for Mørvikodden hyttefelt. Den andre delen vil gjelde andre saker som Johansen har påklaget til Sivilombudsmannen. Det er i dag uklart når del to vil oversendes, men Sivilombudsmannen vil bli orientert fortløpende. Reguleringsplanen for Mørvikodden hyttefelt berører sårbart kystlandskap i Østfold. Det er mange interesser som skal ivaretas i en slik planprosess. Det er ikke til å underslå at saksbehandlingen har vært krevende, også for kommunen. Vi vil nedenfor redegjøre for de forholdene klagen gjelder: Påstand om at reguleringssaken har pågått i 5 år. Halden Arkitektkontor, ved Erlend Eng Kristiansen, varslet oppstart av reguleringsarbeider I varslet skriver han at det legges opp til å innregulere eksisterende hytter og tomter, samt å foreta en fortetting med enkelte nye tomter, og legger slik selv en ramme for reguleringsarbeidets omfang. Det første reguleringsforslaget innkom til Halden kommune Den første påstanden Johansen fremsetter i sitt brev til Sivilombudsmannen om at han har slitt med kommunen i 5 år er altså feil. Kommunen mottok det første planforslaget i Dette i en plan der konsulenten, Halden arkitektkontor, tilkjennegir at planarbeidet har vært meget krevende og omfattende, og det har tatt over tre år å utarbeide planen. Det er på dette tidspunktet saken får sin første saksbehandler, av i alt to. Johansen skriver at han har brukt mye tid og store ressurser Det er ikke tvil om at Roger Johansen har brukt mye ressurser på reguleringsplanen. Det er vanlig at grunneier/eiendomsutvikler selv må bekoste kartverk, arkeologiske undersøkelser osv. Behandlingsgebyret er i henhold til det regulativet kommunestyret har fastsatt i vedtak. Årsaken til tids- og pengebruk for øvrig kan ha flere forklaringsmåter. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Svenskegata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 78

79 I mottakskontrollen som ble gjennomført etter innsendt planforslag får forslagstilleren veiledning om hvilke endringer som må foretas før saken kan legges ut på offentlig ettersyn, herunder blant annet forhold knyttet til manglende veirett, jf. vedlegg hendelsesforløp/saksgang Roger Johansen lot seg bistå av Halden arkitektkontor som fremmet reguleringsplanforslaget på hans vegne. Saken var kompleks og det var naturlig at kommunen valgte å avgrense dialog om planens utforming med den fagkyndige konsulenten som skal kunne lovverket og spillereglene. Konsulenten skal formidle statlige, regionale og lokale krav og retningslinjer og gi de faglig riktige rådene til sin oppdragsgiver. Myndighetens anførsler og innsigelser har ikke vært forenlig med grunneierens ønske om fremtidig disponering av sitt areal. Forslagsstiller og konsulenten har i liten grad fulgt opp de forutsetninger som myndighetene har satt for utformingen av planen. Dette gjenspeiles i antallet mottakskontroller og innsigelser. Det er grunn til å anta at planen ville fått en raskere saksgang hvis forslagsstiller hadde tatt myndighetenes anførsler og innsigelser til seg. Kommunen har i stor grad bestrebet seg på å gi veiledning til forslagsstilleren og hans konsulent, for at forslagsstilleren skulle kunne få vedtatt en reguleringsplan på Mørvikodden. Påstander om inhabilitet Det forekommer at rådmannen blir invitert til møter i velforeninger, idrettslag, ideelle organisasjoner osv, og deltar der. Vi kan ikke se at det har oppstått noe habilitetsproblem av den grunn. Rådmannen var tilstede, men han deltok ikke behandling av noen sak. Kommunen ikke se at er relevant for saken at Morten Høvik, da han var ansatt hos Fylkesmannen i Østfold, behandlet en sak om mudring i sjøen ved Mørvikodden, selv om Roger Johansen var part. Påstand om at kommunen forsøkte å stanse klageren i å innløse tomter Halden kommune har gitt tillatelse til deling av omlag 85 parseller på Mørvikodden. I forbindelse med en søknad mottatt om innløsning skrev kommunen at man utsatte behandlingen da det ikke var samsvar mellom eiendomsgrensene i søknaden og i reguleringsplanen som var under behandling. Konsulenten informerte i e-post av om at grensene var justert i planforslaget. Kommunen mottok brev fra adv. Skaaraas vedrørende saken. Tillatelse ble gitt Kommunen tilbakeviser at det har vært et ønske om å hindre Johansen fra å få finansiert plangebyr og konsulenter. Påstand om mange saksbehandlere Videre har det vært to saksbehandlere på saken. Den ene fra forslaget ble mottatt første gang, og den andre ved årskiftet 2007/08. Begge saksbehandlerne har planfaglig utdannelse og bakgrunn. Årsaken til saksbehandlerskiftet var begrunnet i ressursdisponering. Vi kan ikke se at skifte av saksbehandler har medført at saksbehandlingen har vært i strid med regelverket. Saksbehandlingen i hovedtrekk Etter at kommunen mottok reguleringsforslaget , med revidering , fulgte en periode med tre mottakskontroller med påfølgende revideringer av planforslaget, før saken ble lagt ut til offentlig ettersyn På de tre mottakskontrollene brukte kommunen hhv 3 mnd, 3,5 mnd og 2 mnd inkludert feriavviklinger. Konsulenten brukte hhv 3 og 8,5 mnd på å revidere planforslaget etter de to første mottakskontrollene. Side 79 Side 2 av 2

80 Mens saken var ute på offentlig ettersyn kom det inn mer enn 30 innspill/uttalelser og tre innsigelser, og sterke faglige råd. Slik kommunen ser det har alle anførsler og innsigelser i saken, fra offentlige myndigheter vært av faglig, saklig og relevant art. Det er ikke grunnlag for å påstå at trenering har forekommet eller at personer har blitt motarbeidet. Vi gjør oppmerksom på at det fra en innbygger i Halden kommune er varslet misligheter, som gjelder en av forslagsstillers konsulenter, i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel i 2003, som er relevant for denne reguleringssaken. Varslingssaken er oversendt til Kontrollutvalget i tråd med Halden kommunes varslingsrutiner. Det er avtalt meklingsmøte i reguleringssaken mellom Halden kommune og Fylkesmannen i Østfold Protokoll fra meklingen vil bli oversendt til Sivilombudsmannen så snart som mulig etter at denne er klar. Med hilsen Åsmund Bråtekas kommunalsjef Vedlagt følger en kronologisk oversikt over saksgangen ut fra det kommunen anser som mest relevant. Vedlagt følger også sakens dokumenter. Side 80 Side 3 av 3

81 Hendelsesforløp/saksgang Vedlegg til Klage på plan- og byggesaksbehandling i Halden kommune (tall henviser til paginerte bilag i vedleggene) varsler Halden arkitektkontor oppstart av reguleringsarbeider for Mørvikodden. Formålet med reguleringen er å få et felles og ordnet plangrunnlag for hyttefeltet på Mørvikodden. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som eksisterende bebyggelse for hytter. Det legges opp til å innregulere eksisterende hytter og tomter, samt å foreta en fortetting med enkelte nye tomter, og oppgradering av fellesanlegg og arealer. Det skal vurderes naust, og etablering og utvidelse av felles flytebryggeanlegg. Eldre skjemmende enkeltanlegg forutsettes i den forbindelse sanert. 2. Fylkesmannen i Østfold gir felles innspill fra landbruksavdelingen og miljøvernavdeling. De skriver at det er av betydning at reguleringsplanen med bestemmelser innretter seg etter retningslinjer og planbestemmelser i kommuneplanens arealdel minner vi om at signaler nedfelt i RPR-O, nyere St.meldinger mv ivaretas. 3. Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren gir sitt innspill til varslet om oppstart. Fylkeskonservatoren varsler om at det er registrert automatisk fredet kulturminne innenfor plangrensen. Han sier videre at det er nødvendig med en registrering, iht kulturminneloven 9, av området før han kan gi en endelig uttalelse i saken. 4. Østfold fylkeskommune, plansjefen skriver at Selv om formålet eksisterende byggeområde ikke automatisk åpner for ny bebyggelse, vil vi ikke motsette oss en forsiktig fortetting. Vi minner imidlertid om RPR for Oslofjordområdet, og går ut fra forhold som allmennhetens ferdselsmuligheter blir vektlagt. Naust og brygger kan være et problem i den sammenheng. Også eksponering mot sjøen må vurderes, samt forholdet til eksisterende vegetasjon. I tillegg kom det inn flere innspill fra andre myndigheter og interessehavere mottar Halden kommune, nesten to år etter varsel om oppstart, mottok Halden kommune første reguleringsforslag, og med revidering av reguleringsforslaget Planen inneholdt 78 nye hytter innenfor planområdet, mans det innenfor planområdet er 102 eksisterende hytter. Mottakskontroll Etter at det reviderte reguleringsforslaget ble oversendt fulgte en periode med tre mottakskontroller, med påfølgende revideringer av planforslaget før saken ble lagt ut til offentlig ettersyn, skriver Halden kommune, planavdelingen, til Halden arkitektkontor at etter foreløpig gjennomgang av planforslaget og befaring av planområdet, er det utarbeidet et ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 81

82 arbeidsnotat som omhandler behov for revisjon av plandokumentasjon. I notatet skriver kommunen: (Hovedtrekk gjengitt under, se vedlegg) En viser til private forslag til regulering, mottatt den 21. mai 2007 og til senere kontakt. Før planforslaget kan fremlegges til 1. gangs behandling i planutvalget, må det foretas endringer og avklaringer i den innsendte dokumentasjonen For den videre behandlingen av planforslaget er det viktig sakens dokumentasjon er entydig og avklarende for alle interessehavere og myndigheter som skal ha planen på høring. Allerede ved varsel om igangsetting av planarbeidet mottok forslagsstiller en rekke innspill. Det må fremgå av plandokumentasjonen hvordan innspillene til planarbeidet er behandlet. Det forutsettes at avtaler av privatrettslig karakter, som bygger på tidligere planer og vedtak, finner sin løsning i reguleringsforslaget. I denne omfattende saken er planbeskrivelsen et viktig dokument for saksbehandlingen, den offentlige høringsrunden og den politiske behandlingen Forslagsstillerens planbeskrivelse skal beskrive bakgrunnen for planarbeidet og konsekvensene det vil få for omgivelser og fremtidige brukere. Den bør inneholde informasjon om gjeldende planstatus, eksisterende situasjon, beskrivelse av selve planforslaget og hvordan innspill er ivaretatt i prosessen. Alle relevante punkt skal beskrives/vurderes på en kortfattet måte. Dersom planforslaget er supplert med egne analyser, konsulentrapporter etc. gjøres en kort oppsummering av disse under det relevante temapunktet og det henvises til trykte eller utrykte vedlegg. Planbeskrivelsen må bl.a. omfatte følgende: Det kreves en redegjørelse for adkomstrettigheter fra offentlig vei over nabo eiendommer frem til planområdet: det gjelder bruksrettigheter, veistandard, trafikksikkerhet etc utarbeide en landskapsvurdering både av hensyn til fjernvirkning og for å sikre områdets interne landskapsverdier. Fremtidig grøntstruktur må sikres i planen. Eksisterende vegetasjon i friluftsområdene må bevares og kun nødvendig skjøtsel kan tillates. Det bør vurderes om reguleringsformålet friluftsområde bør endres til vegetasjonsbelte el.l en orientering om verneinteresser må følge planforslaget utarbeides en begrunnet redegjørelse for kjøreveier og parkeringsløsninger i planområdet Planen må vise til interne stier til strand, rekreasjonsområder, etc. Fylkeskommunen har også påpekt målsetningen i RPR-O om tilgjengelighet til strandsonen for allmennheten dette må avklares i planforslaget. Dette vil også berøre allmennhetens generelle adgang til planområdet Behovet for småbåthavner/båtplasser må begrunnes nærmere Teknisk infrastruktur for vann og avløp, el-forsyning må tilrettelegges i planforslaget Plankartet må rettes iht. de konklusjoner og endringer som følger av ovennevnte redegjørelser Videre gis det en opplisting av hva planforfatteren bør se på: Om landbruksområder/gårdstun bør endres til formål bolig eller hytte Om spesialområde: skogbruks- friluftsområder endres til spesialområde: friluftsområde eller spesialområde: vegetasjonsbelte el.l spesialområde: campinghytter utleie bør vurderes flyttet for å frigi nødvendig areal til opphold i tilknytning til badestrand ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 82

83 Hytter som bør vurderes tatt ut av planen: N14, N72 N78 (siden benevnt jf kart datert---- ). Etter gjennomgang av ovennevnte redegjørelser, kan det være behov for justeringer av antall og plassering av hytter. Anlegg for småbåthavn: antall båtplasser vises på planen. Landareal tilknyttet småbåthavn bør tilrettelegges iht. funksjonelle behov Badeområde/standlinje bør økes og badeområde i sjø bør ha tilhørende badestrand (land) Felles parkeringsplasser vises på plankartet. Private parkeringsplasser: antall og plassering påføres plankartet Om adkomstveier eventuelt bør reguleres som spesialområde: privat vei Gangveier/stier/turstier inntegnes på plankartet Registrert gravrøys i området reguleres som spesialområde med sikringssone En vil komme nærmere tilbake til endringer i plankartet etter å ha mottatt redegjørelser for ovennevnte plantema. Reguleringsbestemmelsene forutsettes rettet iht. de konklusjoner som følger av ovennevnte redegjørelser og endringer i plankartet. En vil komme tilbake til spørsmålet om endringer i reguleringsbestemmelsene etter å ha mottatt redegjørelser for ovennevnte plantema og fått avklart endringer i plankartet. (gjengivelse av notat, slutt) sender Halden arkitektkontor over revidert reguleringsforslag (revidering nr 2). Halden arkitektkontor skriver at man nå har gått gjennom kommunens mottakskontroll, datert , og har foretatt justeringer i planforslaget. Videre vedlegges dokumentasjon/redegjørelser i form av notat med bilag, samt 3 kartvedlegg. Videre vurderer Halden arkitektkontor endringsforslagene (kulepunktene over) samlet: Eiendommen er en registrert landbrukseiendom med skogsdrift. Å endre gårdstun og skogbruksområder til bolig og vegetasjonsbelte er ikke ønskelig fra grunneiers side. Campinghytter er trukket tilbake fra badestrand (som er utvidet) og hyttetomt (tidligere N71) er fjernet herfra. Tomt i veiskille (tidligere N14) er fjernet. Tomtene på Mørvikholmen og ved stranda/utleiehyttene ønskes beholdt. Plassering av flytebrygger er vist på plankartet innenfor sjøområdene avsatt til formålet, og tilhørende landareal/brygge er også reguleringsmessig avsatt. Antall båtplasser avhenger av avstanden mellom uteliggerne/størrelsen på båtene, men i utregningen (se vedlagt notat) er det lagt til grunn et gjennomsnitt. Badeområder i sjø har tilliggende strand avsatt til formålet. Unntaket er et mindre område ut mot Lille Mørvikholmen (mellom båtplassene) der det isteden er avsatt badebrygge. Felles adkomst og parkering er avsatt på plankartet (jfr også notat og kartvedlegg 2). Registrerte fornminner er avsatt som spesialområde På nyåret 2008 får saken ny saksbehandler, den andre av i alt mars 2008 får saken mottakskontroll nr. 2. Denne foreligger i form av et møtereferat der Halden arkitektkontor var tilstede i møtet, med kommunens saksbehandler fram til utgangen av 2007 og kommunens saksbehandler fra begynnelsen av 2008 til dd. Møtet omhandlet fem punkter i mottakskontrollen fra Redegjørelse for adkomst fra offentlig vei. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 83

84 Behandling/kommentar: kopi av adkomsrett fra Det var ikke redegjort for trafikkmengde, veistandard eller medvirkning fra grunneier for adkomstveien. Videre arbeid/supplering før 1. gangs behandling: Medvirkning fra grunneiere på veien fra offentlig vei til planområdet. Redegjørelse for trafikkmengde, trafikksikkerhet og veistandard. Landskapsvurdering: Behandling/kommentar: Kort verbal beskrivelse av området. Ingen visualisering av virkningen av ny bebyggelse internt eller fjernvirkning. Videre arbeid/supplering før 1. gangs behandling: Landskapsanalyse (fotomontasje) fra landskapsarkitekt Orientering om verneinteresser: ok Begrunnet redegjørelse for kjøreveier og parkeringsløsninger: Behandling/kommentar: Det er gjort opptelling av eksisterende og planlagt parkeringsplasser. Det er ikke vurdert hvor mange som har eller vil få egen parkering inne på hyttetomtene. Behovet for parkering ved badeområder og båthavner er ikke vurdert. Videre arbeid/supplering før 1. gangs behandling: Felles parkeringsplasser nummereres, og hvilke hytter som skal ha plass på de forskjellige plassene tas inn i reguleringsplanen. Planen bør vise interne stier: Behandling/kommentar: Felles adkomstvei er med, men interne stier er ikke inntegnet. Videre arbeid/supplering før 1. gangs behandling: Adkomst til båthavn på østsiden tegnes inn, og evt. interne stier/ snarveier registreres og tegnes inn. -- Behovet for småbåthavner/båtplasser må utredes/begrunnes nærmere: Behandling/kommentar: Behovet er ikke beregnet eller redegjort for. Det er beregnet hvor mange båtplasser det er plass til i de avsatte områdene for båthavn. Videre arbeid/supplering før 1. gangs behandling: Beregne behovet for båtplasser til de interne hyttetomtene. Dersom det skal leies ut plasser til eksterne brukere må det legges til rette med parkeringsplasser i forbindelse med båthavnene Åtte måneder etter mottakskontroll nr.2 mottar Halden kommune revidert reguleringsforslag. Det er revidering nr. 3 av planforslaget Syv dager før utvalgsmøte i planutvalget tar saksbehandler, med bistand av kollega i planavdelingen, møte med forslagstilleren, Roger Johansen. Uten at konsulenten Halden Arkitektkontor er tilstede. I referatet fra møtet henvises det til at nytt revidert planforslag med plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, landskapsanalyse, trafikkanalyse og parkeringsoversikt ble oversendt Det står videre at De fleste av punktene i den siste mottakskontrollen er helt eller delvis imøtekommet i dette planforslaget, men det er fortsatt noen uklarheter og feil som må rettes opp før planen legges ut til offentlig ettersyn. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 84

85 Områder for småbåthavn Det er gjennomført beregning av behovet for båtplasser ut fra antallet hytter i området. Det er satt av for småbåthavn A, B og C hhv. 50, 95 og 45 plasser. Dvs totalt 190 plasser innenfor planområdet. Med en overslagsberegning og gjennomsnittlig båtplassbredde på 3 meter er det plass til minimum dobbelt så mange i A og B og tre ganger så mange i C. Til sammen 450 plasser. Sentral badeplass ved serveringssted er trang Badeområde i sjø ved serveringssted syd for småbåthavn A vil nok bli det lettest tilgjengelige badeområdet. Området har også godt badestrandområde på land, og et serveringssted som også vil gjøre området mer attraktivt. Forslagsstiller har delvis imøtekommet kommunens ønske om å øke badeområde i sjø ved å fjerne båtplassene på sydsiden av ut mot badeområdet på eksisterende flytebrygge. Det er få gode og lett tilgjengelige badestrender i planområdet. Badeområdet i sjø bør derfor utvides ytterligere mot nord, og eksisterende flytebrygge og områder for brygger og småbåthavn flyttes tilsvarende. Da det er stor overkapasitet i det avsatte området for småbåthavn er det ikke noe problem å gjøre denne endringen. Badeplass mellom småbåthavn A og B Badeplassen er i dag lite tilgjengelig pga bratte fjellskrenter. Området vil bli mer tilgjengelig når det bygges brygger som vil fungere som adkomst. Dette badeområdet bør også utvides på grunn av mulig økt bruk, og for å øke avstanden mellom badende og båtene. Da det er stor overkapasitet i det avsatte området for småbåthavn er det ikke noe problem å gjøre denne endringen. Veirett Det er gjennomført en trafikkanalyse for veistrekningen fra fylkesveien ved Svalerødkilen og inn til Mørvika. Analysen konkluderer med at veibredde ikke bør økes, at det etableres 31 møteplasser, hvorav 18 på naboeiendom på strekningen fylkesvei til plangrensen. Medvirkning/samtykke fra grunneierne på denne strekningen er ikke dokumentert. Teknisk infrastruktur Krav om kommunal godkjenning av ledningsplaner må tas inn i reguleringsbestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene må presisere krav til VA for nye og eksisterende hytter. Det må stilles krav til utførelse for å begrense synlige inngrep (sprenging, horisontalboring ) Reguleringsbestemmelsene I referatet fremkommer 6 punkter i bestemmelsene. Dette omtales ikke her, men det henvises til vedlegg. Plankartet Fargene på plankartet må forholde seg til Sosi-standard. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 85

86 Referatet henviser for øvrig til planveileder og norm for framstilling av reguleringsplaner, med linker til MDs internettsider Planutvalget får saken til behandling, 6 dager etter siste møte, jf pkt 10, mottakskontroll nr 3. Saken utsettes Planutvalget vedtar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. I rådmannens saksframstilling fremkommer: Forslag til reguleringsplan for Mørvika hytteområde ble første gang mottatt i kommunen Etter mottakskontoll og reviderte forslag til reguleringsplanen gjenstår det fortsatt noen endringer, avklaringer og presiseringer før reguleringsplanforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. I hovedtrekk gjelder det justering av areal avsatt til småbåthavner og badeområder i sjø, avklaring av veirett og presiseringer i reguleringsbestemmelsene etter intensjonen i kommuneplanen. Rådmannen foreslår at planen kan legges ut til offentlig ettersyn etter at nevnte endringer er foretatt. I saksframlegget skriver rådmannen at noen av punktene etter mottakskontroll var gjennomført på en tilfredsstillende måte, mens andre fortsatt var uklare/mangelfulle eller ikke var gjennomført. Dette ble meddelt tiltakshaver i møte Rådmannens saksframlegg for øvrig har i seg stort sett det samme som fremkommer i referatet fra møte mellom kommunen og forslagstiller (gjengitt over) Planforslaget legges ut på offentlig ettersyn til Mens saken er utlagt på offentlig ettersyn kom det inn 34 rettidig innkomne innspill/uttalelser, hvorav 3 innsigelser fra Østfold fylkeskommune, fra planseksjonen og fra kulturminneseksjonen, og fra Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen sendes disse til Halden arkitektkontor for vurdering og kommentarer. En uttalelse ble ettersendt da en eiendom på beklagelig vis hadde blitt utelatt fra lista over høringsparter. Det er kun innsigelser, og en uttalelse vedrørende veirett, som omtales i det videre. Andre innspill følger vedlagt. 14. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen Viser til at planen ble varslet igangsatt i 2005, når planen legges ut til offentlig ettersyn 4 år senere burde den vært varslet på nytt. Planseksjonen siterer videre fra varslet fra 2005 det legges opp til en fortetting med enkelte nye tomter. Og skriver at Reguleringsplanen som legges ut til offentlig ettersyn innebærer 64 nye hytter og i tillegg et udefinert antall utleiehytter samt serveringssted ved vannet. Det legges opp til en stor utvidelse av bryggeanlegg i sjøen med et udefinert antall naust på land. Fylkesmannen viser videre til nasjonale føringer for planlegging i strandsonen mht at ytterligere bygging skal begrenses de nære strandområdene skal søkes holdes inntakt og fri for bebyggelse, jfr. Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst og sjøområder i Oslofjordregionen og Miljøverndepartementets strandsonebrev ( og ). Allmennhetens mulighet til friluftsliv og opplevelser av natur- og kulturmiljø skal dessuten opprettholdes og forbedres. Det vises videre til Stortingsmelding nr. 26 (2006- ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 86

87 2007) der Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Og det vises til Kystsoneplanen for Østfold. Miljøvernavdelingen etterlyser en overordnet plan, og ikke en bit for bit -utvikling. Miljøvernavdelingen skriver videre: Østsiden av Mørvikodden er per i dag forholdsvis lite berørt Også på tore Mørvikholmen og vestsiden av Mørvikodden er det i planen utlagt tomter (inkludert utleiehyttene) som vil ha landskapsmessig effekt og føre til ytterligere privatisering av strandsonen. Vi er dessuten svært skeptiske til det planlagte serveringsbygget er ikke i tråd med overordnede føringer om byggeforbud i 100mbeltet. Planlagt bryggeanlegg vil i hovedsak føre til ytterligere nedbygging av strandsonen. Den omtalte oppryddingen er så begrenset at den ikke kan forsvare de anleggene planen åpner for Vi vil også presisere at mottatt plankart er svært vanskelig å lese savner dessuten en vurdering av behovet for konsekvensutredning. Fylkesmannen fremmet innsigelse til reguleringsplanen da den er i strid med de overordnede føringene for strandsoneforvaltning. Det er i hovedsak antallet hytter og deres plassering, størrelsen på bryggeanlegg, samt utleiehytter og serveringssted ved sjøen som er i konflikt med overordnet nasjonal politikk på området. Videre, som sterkt faglig råd, tilrår Fylkesmannen at det etableres reguleringsbestemmelser i samsvar med kystsoneplanen for Østfold og at det stilles krav om overordnet plan for VA. 15. Østfold fylkeskommune, planseksjonen Planseksjonen hos fylkeskommunen viste til sin uttalelse i forbindelse med oppstart i 2005 Selv om formålet eksisterende bebyggelse ikke automatisk åpner for ny bebyggelse vil vi ikke motsette oss en forsiktig fortetting. Vi minner imidlertid om RPR for Oslofjordområdet Planseksjonen viser til at området i dag har noe over 100 hytter og at reguleringsforslaget åpner for i alt 64 nye hyttetomter. Av disse kan maksimalt ca 25 med velvilje betegnes som fortetting. De øvrige er utvidelse av nåværende hytteområde etter vår oppfatning avviker reguleringsforslaget sterkt fra det som ble varslet ved oppstart, og følgene for området vil bli vesentlig annerledes enn varslingen gir inntrykk av. Planseksjonen avslutter brevet slik: Planforslaget er ikke i samsvar med varsling om oppstart, og innebærer en massiv utbygging som vil medføre et sterkt inngrep i kystlandskapet. Dette gjelder først og fremst foreslått ny bebyggelse langs østsiden av Mørvikodden. Dette er klart i strid med føringene som er gitt i fylkesplanen og kystsoneplan for Østfold. Det samme gjelder etablering av småbåthavn C i samme område. På bakgrunn av dette har vi innsigelse til forslaget til reguleringsplan for Mørvikodden. Innsigelsen gjelder småbåthavn C og alle nye hytter øst for vegsystemet som går sørover fra og med tomt N Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren Fylkeskonservatoren viser til at det i brev til forslagsstilleren ble gjort oppmerksom på at det kunne påregnes tilleggsregistreringer dersom det åpnes for endringer i planen for områder som tidligere ikke er undersøkt. Videre at dersom planen endres, iht Østfold fylkeskommune, planseksjonens innsigelse, vil det innebære utvidede kulturhistoriske vurderinger, jf undersøkelsesplikten etter kml. 9. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 87

88 Fylkeskonservatoren ba om at sjømerke/varde tas inn i planen som nyere tids kulturminne. Det vises også til at planen omfatter inngrep i sjø, som er Norsk Sjøfartsmuseum sitt ansvarsområde. Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at endelig uttalelse må avvente til Norsk Sjøfartsmuseum har vurdert om inngrep i sjøen kan komme i konflikt med kulturminner under vann. Fylkeskonservatoren varsler innsigelse relatert til at undersøkelsesplikten i kml 9 ikke er oppfylt, og at det må tas inn i planen en bestemmelse som sikrer fremtidige tiltak, som ikke er markert i planområdet, skal oversendes fylkeskonservatoren for kulturminnefaglig vurdering. 17. Advokat Trond Lexerød, på vegne av Anne-Marit Boberg Anne-Marit Boberg er grunneier av GNR 23 BNR 8. Advokat Lexerød sendte inn uttalelse, på Bobergs vegne, vedrørende veirett over Bobergs eiendom. Lexerød viste til skjønnsprotokoll fra Berg lensmannsdistrikt fra 1962 og han fremholdt at veiretten, jf. skjønnsprotokollen, ikke gjelder for et så stort omfang av ferdsel som den planlagte utbygging vil medføre. Videre viste Lexerød til at veibredde, inkludert dike, skal være fem meter og at den planlagte utvidelse av veien med møteplasser vil gå langt ut over fem meters bredde Skriver Halden Arkitektkontor e-post til tidligere saksbehandler. E-posten er vedlagt kart revidert etter offentlig ettersyn. Hytter på holmene og østsiden av reguleringsplanen er nå tatt ut, herunder småbåthavn C og badeområdet nord-øst. Nyere tids kulturminne (sjømerke) er lagt inn i planen, utleiehytte er fjernet, servering/bevertning er erstattet med servicebygg. Småbåthavn A er redusert i utstrekning. Antallet nye tomter er redusert fra opprinnelige 76 til nå 39. Han viser også til at reguleringsbestemmelsene blir revidert tilsvarende. Avslutningsvis informerer Halden Arkitektkontor at det er avtalt forhandlingsmøte med fylkeskommunens planseksjon og fylkeskonservatoren tirsdag 11. august og ber tidligere saksbehandler om å møte der. Tidligere saksbehandler videresendte denne e-posten til rett saksbehandler. Kommunen får 6 dagers på å gjennomgå nytt forslag med mange endringer før forslagsstiller ønsker at kommunen skal stille i møte med fylkeskommunens planavdeling Halden Arkitektkontor skriver i en e-post til Halden kommune at det er ønske fra fylkesmannen om at det deltar en representant fra Halden kommune i et forhandlingsmøte vedrørende fylkesmannens innsigelser til reguleringsplanen for Mørvikodden, tirsdag 25. august. Kommunen får her 5 dagers frist invitasjonen til møtet med Fylkesmannen. Kommunen oppfatter invitasjonene som nevnt i punktene 18 og 19 som forsøk på å øve tidspress på kommunen Halden kommune svarer i e-post at vi av prinsipielle årsaker ikke deltar på slike møter. Det er kommunen som behandler reguleringssaken, som må vurdere hvilke møter som er riktige å ta med sektormyndigheter, og når slike møter skal gjennomføres. I dette tilfellet hadde forslagsstiller avtalt et møte med Fylkesmannen, og i ettertid invitert kommunen til å delta sammen med kommentarer til innspill og innsigelser til planforslaget. Kommunens saksbehandler hadde dermed svært kort tid til å ta stilling til de innsendte kommentarene. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 88

89 og skriver Bjørn Boberg og hevder at veiretten, og skjønnsprotokollen fra 1962 (som det er henvist til over) kun gjelder en del av veien Halden kommune mottar revidert reguleringsplanforslag, med gjennomgang innkomne høringsuttalelser og møter med fylkeskommunen og fylkesmannen. 23. Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser fra Halden arkitektkontor Norsk sjøfartsmuseum Ønsker å foreta registrering. Kommentar: Tiltakshaver tar kontakt for å avtale registrering, etter at planens område i sjø er revidert. Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren Kommentar: Tillegg i bestemmelsene er tatt inn i tråd med fylkeskonservatorens krav (ny 1.5). Varden (sjømerket) er lagt inn som spesialområde. Veistrekning (ved L3) ble fjernet og planen innskrenket, slik at fornminnet ikke lenger ble berørt. Tomtene N20, N25 og N41 er tatt ut av planen etter ønske fra fylkeskonservatoren. Det er også lagt inn tilleggbestemmelse om at fylkeskonservatoren skal kontaktes før anleggsstart av VAanlegg o.l Østfold fylkeskommune, planseksjonen Kommentar: Småbåthavn C og badeområde i nord er fjernet, og tomter på østsiden, sydsiden og begge holmene er tatt ut av planen. Servering og utleiehytte er fjernet, og småbåthavn A er redusert. Badeområde mellom småbåthavn A og B er forskjøvet noe nordover. Fylkesmannen i Østfold Etter ønske fra Fylkesmannen er det nå tatt inn ny bestemmelse ( 2.6) som angir en strengere holdning for de tre nye tomtene mot syd. Det er presisert at 2.3 og 2.4 gjelder for både nye og eksisterende hytter, og at eventuelle søknader om tilbygg, utvidelser og terrasser, samt nye hytter vil gi bygningsmyndigheten gode betingelser for å følge opp. Selv om det skulle være en stor tomt (BYA max 15%) vil tilleggsbestemmelsen om maks 95 m2 bruksareal per hytte sette tak for størrelsen, i tillegg kan det bare oppføres en hytte per tomt. Dette skulle sikre at det ikke blir store prangende hytter, slik fylkesmannen var bekymret for. Advokat Lexerød på vegne av Anne-Marit Boberg Kommentar: utbyggingen er sterkt redusert, jfr. Innsigelsene fra fylkesmyndighetene Bjørn Boberg Kommentar: Dette er påstander av privatrettslig karakter, som må stå for Bobergs regning. Det anses som helt usannsynlig at skjønnsprotokollen ikke skulle omfatte hele vegstrekningen frem til eiendomsdelet til saksøker Edvart Johansen (nåværende eiers bestefar) da dette i så fall gir liten mening og ingen løsning. Det fremgår av skjønnsprotokollen at Ole Boberg og hans bror Arne Boberg ble fritatt for anleggsutgiftene, men at de skulle gi fri grunn til veien. Hytteeiere og grunneiere som sognet til veien skulle betale drift og vedlikehold av veien, mens brødrene Boberg ble ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 89

90 fritatt for dette. Det ble videre bestemt at det skulle opprettes veilag med styre, slik at forpliktelsene til drift og vedlikehold ble ivaretatt. Vei og utbedringer ble i sin helhet bekostet av Edvart Johansen. Deretter ble det opprettet to veistyrer, som fortsatt er i virksomhet og samarbeider. Det er dermed ikke noe som kan underbygge Bobergs påstand. Veirett foreligger ved skjønnsprotokollen, og har vært og er fortsatt gyldig Sender Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen e-post til Halden arkitektkontor og til Halden kommune. Fylkesmannen viser til to e-poster fra Halden arkitektkontor og skriver at de ser det som viktig å presisere at vår innsigelse til reguleringsplanen ikke er trukket og at planen således ikke kan egengodkjennes. Fylkesmannen skriver videre at det er gjort noen grep fra planlegger for å imøtekomme innsigelsen, men det er fortsatt noen momenter i planen som bør diskuteres fø innsigelsen evt. kan trekkes. Dette inkluderer noen av de foreslåtte hyttetomtene til nye hytter. Vi avventer kommunens vurdering/behandling og evt. krav til endring av planen før vi kommer med ytterligere tilbakemeldinger. Når det gjelder reguleringsbestemmelsene vil vi påpeke at disse fortsatt ligger over retningslinjene som er foreslått i kystsoneplanen for Østfold. Disse bør derfor strammes inn skriver Halden arkitektkontor brev til Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift, vedr. 2. gangs behandling i utvalget. Det vises til at det faste utvalg for plansaker skal ta private planforslag opp til behandling senest innen 12 uker. Han skriver videre at det har vært en stor utfordring at administrasjonen i kommunen ikke har deltatt i forhandlingsmøter med fylkesmannen og fylkeskommunen, slik det er forutsatt. Utvalget henstilles til å vedta det foreliggende planforslaget, og han hevder at det vil være i strid med forutsetningene i loven dersom utvalget vedtok endringer i planen, uten at grunneier eller forslagsstiller er kjent med disse. Videre finner han det naturlig at fylkesmyndighetene underrettes om et eventuelt vedtak av planen slik den nå foreligger, før kommunestyrebehandling etter 27-2, finner sted, med bakgrunn i at kommunens administrasjon ikke har deltatt i planprosessen, forhandlinger og revisjoner som har foregått etter det offentlige ettersyn. Ved å endre plangrensen ville deler av Mørvikodden ligge uregulert, men som byggeområde uten byggegrense mot sjøen i kommuneplanen. Dette ville åpnet for mulig utbygging av hytter utenfor planområdet, som kun kunne bli kontrollert ved hjelp av midlertidig bygge- og deleforbud med påfølgende regulering av området. 25A Brev fra adv. Helge Skaaraas betenkning vedrørende veirett Saken settes opp for 2. gangs behandling i Halden kommunes planutvalg. Rådmannen skriver i sitt saksframlegg: Etter flere omganger med planforslag, mottakskontroll og reviderte planforslag ble revidert planforslag datert i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift (det faste utvalget for plansaker, min uthev) vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn Forslagsstiller har avholdt møter med fylkesmannen og fylkeskommunen for å avklare innsigelsene. Forslagstiller har revidert planen. Halden kommune har ikke deltatt i disse møtene, og har heller ikke fått bekreftelse fra fylkesmyndighetene på om de trekker innsigelsene på bakgrunn av de foretatte revideringer Det reviderte planforslaget er betydelig redusert i omfang i forhold til det planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn. Områdene i øst og sør, og Mørvikholmene i vest hvor planen opprinnelig inneholdt mange eksisterende og nye ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 90

91 hyttetomter er tatt helt ut av planen. Vi er av den oppfatning at det er uheldig å ta områdene ut av planen. Det vil føre til at det fortsatt er kommuneplanen som vil være gjeldende for disse områdene. I kommuneplanen er disse områdene avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse. Vi mener at planen bør ha sin opprinnelige avgrensning, og at de områder for nye hytter og småbåthavn som ikke lenger er aktuelle tas ut og legges inn som friluftsområder som ellers i planen. Punkter som må rettes før planen tas opp til ny 2. gangs behandling: Innsigelser fra Fylkesmannen, Fylkeskommunens planseksjon og kulturminneseksjon må fjernes Planen må avgrenses i samsvar med det forslaget som ble lagt ut til off ettersyn Hyttetomter, småbåthavner etc som er fjernet fra det opprinnelige forslaget legges som friluftsområde henholdsvis på land og i sjø Reguleringsbestemmelsene 6.2 presiseres for å begrense lagringsbodenes fasadelengde mot sjø Veiretten må avklares med eierne av veigrunnen Konklusjon Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. Planen kan derfor ikke egengodkjennes. Plankartet må revideres slik at de områdene som er tatt ut etter off. ettersyn igjen tas inn som friluftsområder i planen. Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift viser til plan- og bygningsloven 27-1 og krever at forslagsstiller retter de forhold som er påpekt i saksframstillingen, før saken legges fram for ny 2. gangs behandling. Saken ble vedtatt utsatt Planutvalget behandlet saken på nytt og fattet vedtak, slik: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift viser til plan- og bygningsloven 27-1 og ber forslagsstiller rette følgende forhold: Planforslaget må rettes slik at Fylkesmannen og fylkeskommunen trekker sine innsigelser Planen avgrenses i samsvar med det forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn Hyttetomter, småbåthavner etc som er fjernet fra det opprinnelige forslaget legges ut til friluftsområde på land/i sjø Reguleringsbestemmelsene 6.2 presiseres for å begrense lagringsbodenes fasadelengde mot sjø Veistandard må utbedres i tråd med forslag til tiltak i rapporten trafikkanalyse (oktober 2008) utarbeidet av Hjellnes consult as. Gjennomføring avtales med grunneierne og utføres før søknad om tiltak etter pbl. 93 tas under behandling. Når planforslaget er rettet legges saken fram for ny 2. gangs behandling mottar Halden kommune revidert reguleringsplanforslag (revidering nr 4) var det møte mellom Halden kommune og Halden arkitektkontor. Senere på dagen oversender Halden arkitektkontor rettet plankart. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 91

92 sender Halden kommune over vedtaket av , planbestemmelser og planbeskrivelser datert og plankart revidert til Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Halden kommune ber om tilbakemelding innen trekker Østfold fylkeskommune, planavdelingen, sin innsigelse da det siste forslaget har imøtekommet denne Opprettholder Fylkesmannen i Østfold sin innsigelse. Fylkesmannen skriver at antallet og tettheten av nye hytter er redusert, men skriver at ny hyttebebyggelse beliggende i 100m-beltet, særlig de to tomtene i sydvest med sterk eksponering mot fjorden og privatisering av tur/badeområder nær bukta ikke er endret slik at de samsvarer med nasjonale og regionale krav til vern av strandsonen. Videre skriver fylkesmannen at byggebestemmelsene til planen, som angir rammer for all bebyggelse ut over fylkesdelplanens anbefalinger/retningslinjer. Bestemmelsene er også uklare som styrende for saksbehandling ved at de både angir grad av utnyttelse og maks bruksareal, og at de angir maksimalt en etasje, men har gesimshøydeangivelser som gir rom for 2 tellende etasjer. (Med unntak av 4 angitte tomter). Det krevende terrenget i området gir rom for store variasjoner i byggehøyde, og det er ikke angitt referansenivå for de angitte reguleringshøyder i forhold til eksisterende terreng. Dette betyr at all bebyggelse i området kan økes vesentlig i høyde og bygningene kan gis spisse tak med sterkt eksponerte takflater. Det samme gjelder servicebygg og fellesboder. Vi mener fortsatt bestemmelsene må endres i tråd med kystsoneplanen for Østfold og gis mer entydige krav som ivaretar terrengtilpasningen bedre Opprettholder Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren sin innsigelse og ber tiltakshaver ta kontakt med Norsk maritimt museum (tidl norsk sjøfartsmuseum) for å gjennomføre marinarkeologis registrering mht vernede kulturminner under vann. 33A. Halden arbeiderblad , gjennomgang av saksgangen under overskriften Ekstrem saksgang skriver Halden kommune til Halden arkitektkontor og orienterer om Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfolds saksbehandling. Kommunen ber om vurdering av svarbrevene og forslag til revideringer for å imøtekomme de gjenværende innsigelser legges saken fram for det faste planutvalget for ny 2. gangs behandling. Rådmannen skriver i sin konklusjon i saksframlegget at: Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Planen kan derfor ikke egengodkjennes. Plankartet må revideres slik at de områdene som er tatt ut etter offentlig ettersyn igjen tas inn som friluftsområder i planen. Veistandarden må utbedres før tiltak etter PBL 93 i planområdet tas under behandling. Rådmannens innstilling: Administrasjonen gjennomfører drøftinger med innsigelsesmyndighetene før planen legges frem for ny 2. gangs behandling. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene som en rekkefølgebestemmelse; Veistandard utbedres i tråd med forslag til tiltak i rapporten ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 92

93 trafikkanalyse (oktober 2008) utarbeidet av Hjellnes Consult as. Gjennomføring avtales med grunneierne og utføres før søknader om tiltak etter PBL 93 tas under behandling. Hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift (det faste utvalget for plansaker) fattet følgende vedtak: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift innstiller overfor Kommunestyret at reguleringsplanen godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven Dette under forutsetning av at reguleringsplanen tilpasses offentlige myndigheters krav (Fylkesmannens Fylkeskommunens innsigelser). Utvalget viser forøvrig til at gjennomkjøring til området er av et privatrettslig forhold som må avklares mellom grunneiere/rettighetshavere. Det vises i denne sammenheng til at veistandard utbedres i tråd med forslag til tiltak i rapporten trafikkanalyse (oktober 2008) utarbeidet av Hjellnes Consult AS. Gjennomføring avtales med grunneierne og utføres før søknader om tiltak etter PBL 93 tas under behandling godkjente kommunestyret planen ved å fatte det samme vedtaket. Vedtaket er uttrykk for at kommunens øverste organ, kommunestyret, ønsker å regulere Mørvikodden, men at planforslaget er mangelfullt, og må rettes opp, jf pkt 35. Kommunestyrets påpekning av mangler ved planforslaget sammenfaller i stor grad med det administrasjonen og andre offentlig myndigheter har hevdet gjennom hele planprossessen. Vedtaket er således nærmest for en mottakskontroll å regne sender Fylkesmannen i Østfold foreløpig klage på kommunestyrets vedtak. Fylkesmannen henviser til innsigelsen som han har fremmet og skriver at Kommunestyret ikke kan vedta reguleringsplanen med bindende virkning. Fylkesmannen skriver videre at dersom kommunen ønsker å godkjenne planen slik den nå foreligger bør kommunen vurdere mekling eller oversendelse til Miljøverndepartementet. Alternativt bør kommunen og myndigheter med innsigelse møtes for å avklare hva som må endres for at innsigelsene kan trekkes og planen endelig kan vedtas av kommunen. I sin konklusjon skriver fylkesmannen at miljøvernavdelingen mener at kommunestyrets vedtak kan være ugyldig, men før en evt begrunnet klage sendes vil vi med dette be om redegjørelse for hvordan vedtaket skal tolkes trekker Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren, sin innsigelse etter at Norsk Maritimt museum ikke har funnet automatisk fredete eller vernede kulturminner under vann der tiltaket er planlagt Halden kommune ved saksbehandler og fylkesmannens miljøvernavdeling ved saksbehandler møtes vedrørende innsigelsene. Det ble avtalt mellom undertegnede og daværende fylkesmiljøvernsjef at møtet gjennomføres på saksbehandlernivå, da dette ikke var et meklingsmøte, men et møte der eventuelle uklarheter vedrørende innsigelsene skulle klarlegges. Advokat Ane Sofie Tømmerås deltok som forslagsstillers representant presiserer Fylkesmannen innsigelsene per e-post, jf. møtet E-posten kom etter at Halden kommune, , ba om en skriftlig tilbakemelding om hva som må endres i planen. E-posten følger vedlagt. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 93

94 Halden arkitektkontor klager på kommunestyrevedtaket av og skriver at kommunen har fraskrevet seg planmyndigheten. Halden arkitektkontor sier at vedtaket ikke er lovlig fattet. Det vises videre til møtet mellom fylkesmannen, advokat Tømmerås og kommunen. Han skriver videre at kommunens opptreden i denne saken oppfattes både av Fylkesmannen, tiltakshaver og undertegnede (Erlend Eng Kristiansen, Halden arkitektkontor, min uthev)som uryddig. Han viser videre til at planutvalget la saken ut på offentlig ettersyn. Og at dette planforslaget var mer omfattende enn det som foreligger. Under overskriften merknader til deler av vedtaket skriver Halden arkitektkontor at vedtakets Dette under forutsetning av at reguleringsplanen tilpasses offentlige myndigheters krav (Fylkesmannen Fylkeskommunens innsigelser) må fjernes. Han viser til at kommunestyret ikke kan overlate planmyndigheten til annen instans og at kommunen må foreta en selvstendig vurdering av planen. Han viser til planen slik den forelå ved offentlig ettersyn. Han henviser til at området er avsatt som byggeområde i kommuneplanens arealdel, og at kystsoneplanen ikke gjelder reguleringssaker etter planog bygningsloven. Videre skriver han at heller ikke 100m-regelen kan benyttes for reguleringsplansaken. Han viser til at man skal gi planen en konkret planfaglig vurdering ut fra de stedlige forhold. Han viser til Skaarers landskapsanalyse ( ). Han finner det beklagelig at denne ikke er tatt med i vurderingsgrunnlaget i det offentliges behandling av saken, særlig mht argumentasjon om fjernvirkning/synlighet i kystlandskapet. Han minner også om at det var kommunen som forlangte denne utarbeidet som en del av plangrunnlaget. Videre skriver Halden arkitektkontor om kommunestyrets del av vedtaket som gjelder veirettigheter som et privatrettslig forhold, som må være løst før tiltak etter pbl 93 kan tas under behandling. Han hevder at denne del av vedtaket må fjernes da planen er redusert fra 74+4 nye tomter til 33, og at rapporten er revidert i forhold til redusert trafikk. For øvrig er adkomst et privatrettslig forhold som ikke skal tas inn i planen. Han ber i brevet om at saken tas opp til ny behandling i kommunestyret og at det fattes et nytt og entydig vedtak uten forbehold og innblanding av ikke-relevante tema i plansaken. Halden arkitektkontor kan heller ikke se at det kan være problematisk for planmyndigheten å vedta en plan som er over halvert i forhold til det som lå ute på høring. Et nytt og entydig vedtak vil også virke klargjørende for Fylkesmannen, skriver Halden arkitektkontor. Ved eventuell fortsatt innsigelse fra Fylkesmannens side, kan saken bringes videre til mekling eller oversendes til Miljøverndepartementet. Slik saken står nå er den fastlåst og uten fremdrift. Avslutningsvis skriver han at det er spørsmål om det er økonomisk grunnlag for å gjennomføre planen med opparbeiding av feltet, og han skriver at man ikke med rot i virkeligheten og de faktiske forhold hevde at allmennhetens bruk eller tilgjengelighet blir truet eller redusert Halden arkitektkontor tilskriver ordføreren og ber tilbakemelding på klagen, datert Ordføreren skriver til Halden arkitektkontor og opplyser om at saken vil settes for behandling i kommunestyret. Fylkesmannens e-post datert vedlegges brevet. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 94

95 Kommunestyret tar saken opp til behandling og vedtar å sende den tilbake til det faste planutvalget. I forkant av kommunestyrets behandling skriver advokat Ane Tømmerås, fru Justi ia, til ordføreren ( ). Hun skriver at det er svært positivt at saken settes opp til behandling i kommunestyret. Hun skriver at hun er forundret over at det i brevet vedlegges kopi av privat e-post korrespondanse mellom (de tidligere kollegene) saksbehandler Morten Høvik i Halden kommune og saksbehandler Carl henrikk Jensen hos Fylkesmannen i Østfold. Dette kan selvfølgelig ikke anvendes som del av den formelle grunnlagsdokumentasjonen i saksbehandlingen, skriver Tømmerås. Deretter fremfører hun tilsvarende syn som Halden arkitektkontor om at eventuelle innsigelser etter ny kommunestyrebehandling må gjøres til gjenstand for mekling eller oversendes til Miljøverndepartementet. Videre viser hun nå til Fylkesmannens brev av og hevder at fylkesmannen blander kortene og at fylkesmannens synspunkter hjemles i lover og bestemmelser som ikke er relevante og ikke kan anvendes i denne reguleringssaken, og dermed utøver Fylkesmannen skjønn langt ut over lovpålagte rammer. Konkret viser hun til at nasjonale føringer om bygging i strandsonen og Fylkesmannens henvisning i sin innsigelse til kystsoneplanen for Østfold ikke kan anvendes i en reguleringsplan som denne skriver kommunalsjef for teknisk (undertegnede) notat til ordføreren, vedrørende Frus Justi ias brev, datert Dette ble lagt frem i kommunestyrets møte: I etterkant av møtet, , ba Halden kommune om skriftlig tilbakemelding fra Fylkesmannen om hva som må endres i planen for at fylkesmannen skal kunne trekke innsigelsen Fylkesmannen svarte i e-post på ca to sider. Denne ble journalført i Halden kommune på vanlig måte, og videresendt til forslagsstiller.fru Justi ia skriver i sitt brev, datert , at jeg er imidlertid forundret over at det i brevet vedlegges kopi av privat e-post korrespondanse mellom (de tidligere kollegene). Undertegnede skriver til ordføreren at formuleringen kan forstås negativt med hensyn til en medarbeiders integritet. Kommunestyret bør derfor informeres om at fylkesmannens e- post ikke kan forstås som privat, men som et formelt brev til Halden kommune. De impliserte har ikke vært kolleger på noe tidspunkt. Dette er feil, men kan leses og forstås som en antydning om at det forekommer kameraderi. Det er naturligvis ikke tilfelle, heller ikke i denne saken Dagen før kommunestyrebehandlingen, sendte Halden kommunes formannskapssekretær e-post til Fylkesmannen, der han viste til e-posten av Vik ber om en tilbakemelding på tidligere telefonsamtale, og nevnte e-post, om hva som er fylkesmannens holdning i saken, og med en kort informasjon om videre prosess svarer fylkesmannen at de vil sende et brev for å avklare nærmere hva som skal til for at innsigelsen kan trekkes. Fylkesmannen tar sikte på å sende av gårde et slikt brev i løpet av to uker tilskrives Fru Justi ia og informeres om kommunestyrets vedtak: Saken utsettes med følgende begrunnelse: ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 95

96 Saken oversendes Hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift. Hovedutvalget tar planen opp til behandling så snart formell tilbakemelding på innsigelsen fra Fylkesmannen foreligger. Det vises i denne sammenheng til e-post fra Fylkesmannen kommer fylkesmannens brev, jf e-post av Fylkesmannen redegjør for hovedlinjene i saken og gjentar innsigelsen og sterkt faglig råd til reguleringsplanen. Fylkesmannen viste også til at de ikke var enig med forslagsstiller om at det var tatt hensyn til høringsuttalelsene (jf e-poster mellom Halden arkitektkontor og Fylkesmannen i september 2009). Videre konkluderte fylkesmannen med fortsatt innsigelse etter ny revidering av reguleringsplanforslaget. Fylkesmannen viste til at det var oversendt en foreløpig klage på kommunestyrets vedtak, datert med bakgrunn i at dette vedtaket kunne være ugyldig. Videre viste Fylkesmannen til e-post av som tilbakemelding fra møtet som oppsummerte punktene som ble diskutert i møtet. Videre skriver Fylkesmannen i under vurdering : Konklusjonen i vår innsigelse datert var at reguleringsplanen var i strid med nasjonal strandsonepolitikk. Grunnet store avvik fra nasjonal strandsonepolitikk, ble det fra vår side på dette tidspunkt ikke foretatt noen detaljert gjennomgang av de enkelte endringsbehov i planen. Vårt utgangspunkt for videre vurdering av saken er kommunens nye forslag til reguleringsplan som ble oversendt i brev datert Vi er villige til å diskutere alternative løsninger med kommunen, men vi vil signalisere at vi, basert på nasjonal strandsonepolitikk, har en restriktiv holdning til nye tiltak i 100m-beltet. Dette gjelder både nye hytter, servicebygg, bryggeanlegg og boder tilknyttet bryggene. Videre er vi opptatt av reguleringsbestemmelsene utformes på en slik måte at det er forutsigbart for alle parter hva som skal tillates. For at innsigelsen vår skal trekkes, må tomtene N72 og N73 trekkes ut av planen, da disse ligger i 100m-beltet og vil ha en uheldig privatiseringseffekt. Videre har vi som utgangspunkt at også de resterende nye hyttetomtene i 100m-beltet bør tas ut av planen og reguleres til grønne formål. Bakgrunnen for dette er uheldig eksponering i bratt terreng mot sjøen. Videre mener vi at foreslått reguleringsbestemmelse i for liten grad styrer senere byggesaksbehandling for lagringsbygget/servicebygget. Behovet for et slikt lagringsareal bør tydeliggjøres og arealbegrensning gjøres med dette som bakgrunn. Videre bør mønehøyden reduseres og fargesetting styres. I møtet mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunen ble bl.a bryggeanlegget nord i området og bryggen ved badeplassen i sør diskutert. Fylkesmannens miljøvernavdeling ønsker primært en komprimering av bryggeanleggene. Bryggeanlegg nord i området kan være uheldig med tanke på eksponering og det bør vurderes om det ikke lar seg gjøre å innlemme flere båtplasser i anlegg lenger sør. Når det gjelder bryggeanlegg ved badeplassen i sør burde dette vært flyttet nordover for å frigi et større vannareal til badeplassen. Dersom dette ikke er mulig, bør det beskrives hvorfor. Tilknyttet bryggene er det også forslag om 50 boder på til sammen 350 m 2. Vi mener dette kan stride mot de nasjonale føringene om å stanse nedbyggingen av 100m-beltet. Vi er imidlertid åpne for å diskutere dette videre med kommunen, jf. også vår e-post Vi mener reguleringsplanen foreløpig har et for svakt beslutningsgrunnlag for å vurdere disse bodenes konsekvens på landskapet. Hvis det skal arbeides videre med så mange boder bør det dokumenteres hvordan dette vil ta seg ut i landskapet. Videre mener vi at ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 96

97 det er viktig med forutsigbare og strenge bestemmelser der det åpnes for bygging i 100mbeltet. I vårt brev datert gir vi et sterkt faglig råd knyttet til reguleringsbestemmelsene for eksisterende og nye hytter. I vårt brev og e-post er temaet omtalt som innsigelsesgrunn. Dette beklager vi, og vi vil presisere at dette ikke er et av innsigelsesmomentene til reguleringsplanen, men kun et sterkt faglig råd. Videre prosess: Reguleringsplanen for Mørvikodden kan ikke egengodkjennes slik den nå foreligger på grunn av vår innsigelse. Halden kommune må således enten foreta endringer i planen som imøtekommer vår innsigelse, eller be om mekling i saken. Dersom kommunen ønsker det deltar vi gjerne i ev. møter for å diskutere saken videre. Vi etterlyser også en behandling av vår foreløpige klage av på kommunestyrets vedtak skriver Halden kommune til Halden arkitektkontor og presiserer Fylkesmannens innsigelse slik: Tomt N72 og N73 (N32 og N33 i revisjon datert ) som ligger i 100m-beltet og vil ha en uheldig privatiseringseffekt. Brevet fra Fylkesmannen i Østfold var vedlagt Skriver Fylkesmannen, avdeling for utdanning og justis, svar på Halden Arkitektkontor sin klage, datert Det henvises til sak Miljøvernavdelingens redegjørelse vedrørende innsigelsen. Videre skriver avdeling for utdanning og justis at kommunens saksbehandling i forbindelse med en reguleringsprosess ikke er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, og gir veiledning om prosessen og regelverket for øvrig. Halden kommune har vedtatt reguleringsplan for Mørvikodden til tross for innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Reguleringsplanen er vedtatt under forutsetning om at reguleringsplanen tilpasses offentlige myndigheters krav. Avdeling for utdanning og justis viste bl a til Miljøverndepartementets rundskriv T-5/95 der det fremgår at innsigelse er kompetanseregler som begrenser kommunens myndighet innenfor plansaker. Kommunen og (i dette tilfellet) fylkesmannens miljøvernavdeling må så langt mulig søke å bli enige om en løsning. Dersom enighet ikke oppnås gjelder mekling i innsigelsessaker. Når det gjelder din (Halden arkitektkontors) anførsler om at det i denne saken må oppnevnes settefylkesmann for å gjennomføre mekling, ettersom fylkesmannen i Østfold har fremmet innsigelse, medfører ikke det riktighet, skriver avdeling for utdanning og justis. Avslutningsvis skriver de at de legger til grunn at brevet fra Fylkesmannens miljøvernavdeling vil bidra til fortgang i prosessen skriver Halden arkitektkontor til Halden kommune som svar på kommunens brev datert Han sier at han nå har fått avklaring på fylkesmannens innsigelse. Han kan ikke se at saken er klar for ny behandling i planutvalget Skriver Halden kommune e-post til fylkesmannen og avlyser møte den 7. desember mellom forslagsstiller, fylkesmannen og kommunen. Dette fordi politisk ledelse i Halden kommune har bestemt at de skal be om meklingsmøte i saken Halden kommune ved varaordføreren ber Fylkesmannen om meklingsmøte. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 97

98 Fru Justi ia ber om å få delta i møtet og overlater til fylkesmannen å bestemme om det skal gjelde det formelle meklingsmøtet, eller om det skal finne sted et mer uformelt dialogmøte i forkant Sivilombudsmannen ber Halden kommune om redegjørelse etter klage fra Roger Johansen er det avtalt meklingsmøte mellom Halden kommune og fylkesmannen. ephorte saksnr: 2008/ Dato: Side 98

99 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Anders Crogård Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Kommunestyret 2011/ Utsendte vedlegg 1 Bestemmelser Brekkerød II ny adkomstveg_rev-a 2 Planbeskrivelse Brekkerød II ny adkomstveg_rev-a 3 G-639 Reguleringskart 2-gang_A3 4 Svar fra Østfold kollektivtrafikk vedr busslomme på Rokkeveien 5 Trekking av innsigelse fra Statens vegvesen - Ny adkomstveg Brekkerød II 6 Uttalelse HABO 7 Innsigelse Statens vegvesen 8 Uttalelse Østfold Fylkeskommune 9 Ny trase Brekkerød II - Tilsvar til reguleringsplan 10 Merknad_Brekkerød-II-RegPlan_ SV: Forslag til løsning av faglig råd fra Fylkesmannen 12 Uttalelse Fylkesmannen i Østfold 13 Uttalelse Claus Norsted 14 Div. dokumenter fra Claus Norsted Ikke utsendte vedlegg Brekkerød II ny adkomstveg 2.gangs behandling Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Halden kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Brekkerød II ny adkomstveg med tilhørende bestemmelser frem til 2. gangs behandling. Forslaget har ligget ute til offentlig ettersyn, og det har kommet inn flere merknader og en innsigelse. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningsloven forslag til detaljregulering for Brekkerød II ny adkomstveg. Plankart og reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert , sist revidert Side 99

100 Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift godkjenner med hjemmel i Plan- og bygningsloven forslag til detaljregulering for Brekkerød II ny adkomstveg. Plankart og reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert , sist revidert Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Brekkerød II ny adkomstveg. Detaljreguleringsforslag foreligger med følgende dokumenter: Plankart i målestokk 1:1000, med plannummer G-639, datert , sist revidert Bestemmelser Brekkerød II ny adkomstveg, med plannummer G-639, datert , sist revidert Planbeskrivelse Brekkerød II ny adkomstveg, med plannummer G-639, datert , sist revidert Kopi av mottatte merknader og innsigelse. Oven stående dokumenter legges ved som grunnlag for 2.gangs behandling av reguleringsplanen. Arbeidene med reguleringsforslag for Brekkerød II ny adkomstveg ble kunngjort igangsatt i Halden Arbeiderblad Varselbrev ble sendt berørte parter og myndigheter Hovedutvalg for bygg plan og teknisk drift behandlet reguleringsplanen 1. gang i møte , sak nr. PS 2010/155, og følgende ble vedtatt: Hovedutvalg for bygg, plan og drift vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven Behandling av reguleringsforslag legges forslag til detaljregulering for Brekkerød II ny adkomstveg med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn. Administrasjon legger forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert Forslaget til reguleringsplan for Brekkerød II ny adkomstveg lå ute til offentlig ettersyn i perioden og det har kommet inn følgende merknader og innsigelse: Halden boligbyggelag kommer med følgende innspill til planarbeidet. Etter å ha studert tegninger og teksten har vi følgende kommentarer eller innvendinger til teksten. 1.) Det nye feltet KS2 har bare en innkjøring til tomten. Den gamle (tomt 41) hadde 2. 2.) Det nye feltet KS1 som blir på hele 9,3 mål, har bare 2 innkjøringer. Det er det samme som tomt 49 som er på snaue 1 mål. Dette legger for mye føringer og bånd på utnyttelse av områdene. Vi er av den oppfatning at kommunen i denne detaljreguleringen ikke bør legge føringer for innkjøring til våre to områder. På et såpass stort område bør vi kunne velge dette selv ved bruk av sunn fornuft. I tillegg er vi svært kritisk til det meste av det som står under 7 punkt 3. Alt som står fra 3.linje og starter med Vesentlig endring. og avslutter på linje 6 med (forskutterte 1/2-planløsning), bør tas ut. Vi kan ikke bebygge tomt KS1 uten at vi får tillatelse til å sprenge vekk pyramiden på gamle felt 8. Side 100

101 Behandling av merknad: Planavdelingen i Halden kommune har gjort følgende vurdering: Vedtatt bebyggelsesplan for Brekkerød II med tilhørende bestemmelser skal i størst mulig grad videreføres. Plan skal kun avvikes fra der hvor plassering av ny adkomstveg har en direkte innvirkning. Hovedbegrunnelse for dette er likebehandling overfor kommunenes innbyggere og aktører. Claus Norsted kommer med følgende innspill til planarbeidet. Norsted viser til tidligere korrespondanse vedr. ønske om at veikryss bør flyttes nærmere grense mot Munkebo (nordover). Videre ønsker Norsted at adkomstveg flyttes nærmere kollen mot nordvest ved felt KS2, dette med bakgrunn i avstand til egen bolig. Norsted ønsker også å få lagt inn et grøntbelte mellom egen eiendom og regulerte felt KS1 og viser til tidligere saksfremlegg og korrespondanse med Halden kommune. Behandling av merknad: Innspill vedr. flytting av kryss ved RV 22 tas til etterretning. Veg og kryss trekkes så langt mot nord det lar seg gjøre uten å komme i konflikt med stolper til luftledninger. Planavdelingen fremholder argumenter om at sprenging av kollen må unngås. Dette begrunnes med at stor salamander er registrert i området, og veien kan på bakgrunn av dette ikke flyttes i forhold til valgt trase. Videre vises til oven stående vurdering i forhold til ønskede reguleringsendringer med grøntbelte. Vedtatt bebyggelsesplan for Brekkerød II med tilhørende bestemmelser skal i størst mulig grad videreføres. Plan skal kun avvikes fra der hvor plassering av ny adkomstveg har en direkte innvirkning. Statens vegvesen kommer med varsel om innsigelse til planarbeidet. Merknader pkt 1, 2 og 3 er grunnlag for innsigelse til planforslaget fra vår side. De øvrige merknadene er faglige råd. Dersom planen endres i samsvar med våre merknader, faller innsigelsen bort. Vi forutsetter at Østfold kollektivtrafikk uttaler seg til spørsmålet om busslomme i tilknytning til det nye krysset med Rokkeveien (pkt 3). 1. Det er foreslått gang- og sykkelveg (fortau) med regulert bredde 3 meter langs Rokkeveien syd for det nye krysset. Vi kan ikke godta det. Fortau som trafikkløsning brukes bare i tettbygde områder, der det er fartsgrense 50 km/t eller lavere (unntaksvis60 km/t). Fortau er en unaturlig og fremmed løsning i åpne landskap. Det er dessuten mer ressurskrevende å rydde et fortau for snø, enn frittliggende gang- og sykkelveg. Planforslaget må endres slik at det reguleres areal med bredde 8 meter fra kanten av fylkesveg 22, til frittliggende gang- og sykkelveg med sideareal. 2. Det må reguleres 3 meter eller mer til sideareal/grøft langs fylkesvegen, utenfor (i tillegg til) passeringslomma. 3. Spørsmålet om busslomme for sydgående trafikk på Rokkeveien er ikke kommentert. Vi viser til vårt innspill , og til innspillet fra fylkeskommunen. Dersom det blir et aktivt stoppested for buss i det nye krysset med Rokkeveien, må det reguleres og bygges busslomme for sydgående trafikk i tilknytning til krysset. 4. I bestemmelsene 8 pkt 2 står det at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for "det nye krysset". Det må her presiseres at det er krysset med Rokkeveien det dreier seg om. Krysset ved KS2 skal Statens vegvesen ikke godkjenne. 5. I bestemmelsene 8 pkt 1 står det at fartsgrensen på den nye atkomstvegen skal være 30 km/t. Fartsgrense fastsettes med hjemmel i Vegtrafikkloven. En bestemmelse etter plan- og bygningsloven alene vil ikke være gyldig. Vi vil anbefale at fartsgrensen tas ut av planbestemmelsen og vurderes uavhengig senere. 6. Nåværende atkomstveg til Brekkerød gård skal ifølge planbeskrivelsen stenges når den nye vegen er ferdig. Vi har også forutsatt dette i vårt innspill Det må tas med en bestemmelse om dette i planen. Deler av nåværende atkomstveg er forutsatt tilbakeført til landbruk. Behandling av merknad: 1. Det reguleres inn en frittliggende gang og sykkelveg langs med Rokkeveien. Innsigelse fra Statens vegvesen tas til følge. 2. Det reguleres inne 3 meter sideareal/grøft langs fylkesvegen. Innsigelse tas til følge. 3. Østfold kollektivtrafikk har i e-post av dato uttalt at det ikke vil være behov for ny busslomme langs Rokkeveien i tilknytting til etablering av nytt veikryss. Innsigelse tas til følge. 4. Presisering av hvilke kryss som skal godkjennes av statens vegvesen tas med. Merknad tas til følge. 5. Bestemmelse om fartsgrense tas ut av planbestemmelser. Merknad tas til følge. 6. Det legges inn en rekkefølgebestemmelse om fjerning av eksisterende kryss til Rokkeveien ut mot Rokkeveien. Merknad tas til følge. Fylkesmannen i Østfold kommer med følgende innspill til planarbeidet. Miljøvernavdelingen fremmer følgende sterkt faglige råd til reguleringsplan for ny adkomstvei til Brekkerød II på grunn av konflikt med mulig storsalamanderforekomst i området: Side 101

102 1. Det bør gjøres nye grundige undersøkelser av dammen for å bringe på det rene om storsalamander fortsatt forekommer der. 2. Dersom storsalamander påvises gjennom nærmere undersøkelser eller dersom kunnskapsstatus opprettholdes uavklart, bør det ses på andre alternative veitraseer for den ønskede avlastningsveien, eventuelt iverksettes avbøtende tiltak, som for eksempel miljøundergang/amfibieundergang under veien og utgraving av en tilleggsdam, jf naturmangfoldloven 11 og 12. Behandling av merknad: Det er lagt inne rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan som skal sikre at registrering av stor salamander i nevnte dam gjennomføres før anleggsarbeider igangsettes. Det legges også inn en hensynssone med tilhørende bestemmelser i plankartet som skal sikre utbedrende tiltak dersom forekomst av stor salamander blir avdekket ved registrering. Forslaget er drøftet med Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold for å kvalitetssikre innehold. Jan-Erik Carlsson kommer med følgende innpill til planarbeidet. Carlsson viser generelt til naturmangfoldsloven og tidligere vedtak i Halden kommune, og ber kommunen respektere naturmangfoldsloven og ta hensyn til innspill vedr. stor salamander. Behandling av merknad: Se punkt vedr. behandling av merknad fra Fylkesmannen i Østfold. Solveig og Kjell Arne Iversen kommer med følgende innspill til planarbeidet. Er i utgangspunkt positive til valg av trasé. Er imidlertid bekymret for at fremtidig bruk av vegtraséen som ringveg til Berg vil skape økt trafikkbelastning. Det legges også frem synspunkter på at fjerning av eksisterende avkjørsel ut mot fylkesvei 22 (tidligere riksvei 22) vil medføre vanskeligheter med hensyn til dyretransport og store biler til og fra egen eiendom, da de ikke finner beskrivelse for hvordan innkjøring til den nye veien fra Rokkeveien 48, 48 A og 48 B er tenkt løst. Det fremsettes også at gårdsveien har kulturhistorisk betydning og derfor ikke bør pløyes opp. Behandling av merknad: Reguleringsplan omhandler ikke/legger ikke til rette for etablering av ringveg til Berg. Adkomst til eksisterende boliger med adresse Rokkeveien 48-48B får tilkjørsel/adkomst via ny adkomstveg til Brekkerød II. Avkjørsler til eiendommer er vist på plankart. Statens vegvesen har i brev av dato forutsatt at nåværende avkjørsel til Brekkerød gård stenges når ny veg blir etablert. Statens vegvesen skjerpet dette krav i brev av dato , hvor det kreves at det legges inn en bestemmelse vedr. stenging av eksisterende veg og kryss. Statens vegvesens krav tas til etterretning. Østfold fylkeskommune kommer med følgende innspill til planarbeidet. Det etterlyses utredning vedr. plassering av busslomme, og en helhetlig vurdering av trafikksystem for Brekkerød I og II. Det stilles spørsmål til bruk av fortau langs med Rokkeveien. Det bør i stedet benyttes frittliggende gang- og sykkelveg. Det vises også til avsnitt i planbestemmelser som ikke er overensstemmende med plankart, samt punkter i planbeskrivelse som bør endres/fjernes. Behandling av merknad: Merknader fra Østfold fylkeskommune tas til følge og rettes opp i plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Alle brev med merknader og innsigelser følger vedlagt i saken. Konklusjon Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, er justert på flere punkter i forhold til de mottatte merknader og innsigelsen etter at planforslag lå ute til offentlig ettersyn. Det er også avholdt dialog med berørte Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune for å komme frem til gode løsninger på merknader og innsigelser. Faglig råd og innsigelser anses å være imøtekommet av alle parter. Rådmannen anser derfor ar reguleringsplanen, med tilhørende dokumenter kan egengodkjennes, når alle innsigelser er formelt avklart og trukket. Side 102

103 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Morten Høvik Side 103

104 Plan nr: G-639 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER tilknyttet til "Brekkerød II ny adkomstveg" detaljregulering Bestemmelsene er datert: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for Kommunestyrets vedtak: 1 Planens avgrensing Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. Området omfatter/berører eiendommene Gnr./Bnr. 57/8 og 52/1. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål, jfr. Plan og bygningslovens Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (1112) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (2011) Gang-/sykkelveg (2015) Annen veggrunn tekniske anlegg (2018) 3. Grønnstruktur Turveg (3031) Friområde (3040) Halden kommune, Planavdelingen, 2010 Side 104

105 Brekkerød II ny adkomstvei Plan nr: G Hensynssoner i reguleringsplan jfr. plan og bygningsloven 12-6 Bevaring naturmiljø - prioritert art (560) 4 Rekkefølgebestemmelser 1. Tekniske anlegg og håndtering av vann for hvert enkelt delfelt skal være ferdig og i drift før brukstillatelse på boliger innenfor planområdet gis. 2. Gammelt kryss og del av veg til Rokkeveien ut mot RV22 skal fjernes, etter at nytt kryss mellom ny adkomstveg og Rokkeveien (RV22) er blitt etablert og tatt i drift. 3. Før eller i samband med anleggsarbeider ved etablering av ny adkomstveg, skal det gjøres en grundig undersøkelse av dammen vest for ny adkomstveg og dets nærmiljø, for å bekrefte/avkrefte forekomst av stor salamander. Undersøkelse skal gjennomføres i samråd med Fylkesmannen i Østfold. Hvis det bekreftes forekomst av stor salamander må det etableres minimum 3 stk amfibieunderganger langs hensynssone ved ny adkomstveg til Brekkerød II. 5 Generelle bestemmelser 1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50 (Kulturminneloven) Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge situasjonsplan/utomhusplan for det aktuelle byggeområdet i passende målestokk (for eksempel 1:500) som blant annet skal vise: Avgrensinger for området med omsøkt bygg / tiltak markert. Terrengforhold skal vises med eksisterende koter, prosjekterte koter, nødvendige punkthøyder. Hovedadkomst for gående og kjørende, fremkommelighet for utrykningskjøretøy, parkering for bil og eventuelle sykler og tilrettelegging for bevegelseshemmede. Bevaring av eksisterende vegetasjon og tiltenkt fremtidig beplanting. Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall iht. renovasjonsforskriftene. 3. Ved utbygging og gjennomføring av alle typer tiltak innenfor området skal universell tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes oppnådd i størst mulig grad. Slik at alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede sikres best mulig tilgjengelighet. Bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig i samsvar med gjeldende tilgjengelighetskriterier. Det skal opparbeides trygge og logiske ledelinjer som kan sees (kontrastfarge) av svaksynte og føles av blinde. Stigningsforhold for gående skal være maksimum 1:20. Der dette ikke lar seg gjennomføre kan det for mindre partier ha en brattere stigning, dog ikke større enn 1:15. Kanter / fortaukanter som skal krysses skal ikke være høyere enn 20 mm. Det skal benyttes planter som ikke er ephorte saksnr: 2010/2463 Side 2 av 5 Side 105

106 Brekkerød II ny adkomstvei Plan nr: G-639 allergifremkallende. Minst 5 % av parkeringsplassene skal reserveres for bevegelseshemmende. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede skal etterstreves plassert ved hovedinngang til tiltaket. Område for gående skal ha en blendefri belysning på minst 20 lux. Hovedinngang skal markeres tydelig og ha en blendefri belysning på minst 300 lux. 4. Det skal sørges for at bebyggelsen får en god tilpassing til eksisterende terreng, og eiendommens egenheter. Formspråk og materialbehandling for bygninger i samme gruppe eller område skal etterstreves en mest mulig harmonisk og enhetlig utforming. 5. Arealer skal beregnes etter Norsk Standard NS For utendørs oppholdsområder for boliger, settes det krav til om at støynivå holdes innenfor grensene satt i Miljøverndepartementets retningslinjer T Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse 1. Adkomst til tomt er fastsatt på plankartet, og bør legges til grunn ved byggesøknad. På enkelte tomter er det vist to alternative biladkomster. Utbygger kan da velge en av dem, eller eventuelt begge. Adkomst fra biloppstillingsplass/garasje skal opparbeides med et stigningsforhold som ikke er til hinder for rullestolbrukere. 2. Orientering av bebyggelse, på de enkelte tomter er det vist møneretningskors. Bebyggelsens møneretning/vegger skal plasseres i tråd med dette. For spesielle bygningskropper som har enkelte brutte hjørner eller vinklede deler, skal bygningsmassens hovedretning legges til grunn. 3. Terreng- og landskapstilpasset utbygging. I boligområdene skal eksiterende terreng og vegetasjon bevares i størsts mulig utstrekning. All bebyggelse skal være terrengtilpasset. Vesentlig endring av terrengform er ikke tillatt. Store sprengningsarbeider skal unngås. Valg av boligtype skal være tilpasset tomtens beskaffenhet. Der tomt har fall på mellom 1,2 1,8m over bygningskroppens lengde skal det planlegges split-level (forskutte ½-planløsning). Bygninger med nivåforskjeller skal utformes slik at hjelpemidler for funksjonshemmede enkelt skal kunne installeres uten omfattende bygningstekniske endringer. Store skjæringer, fyllinger eller forstøtningsmurer over 1,2m høye er ikke tillatt. Ved skjæringer/ forstøtningsmurer og fyllinger skal siktforhold i veikryss være vurdert og dokumentert (vist med frisiktlinjer på situasjonsplan). Terrengprofiler som viser eksisterende og planlagt situasjon, med ny bebyggelse inntegnet, skal følge situasjonsplan ved byggesøknad. 4. Høyde på bebyggelse kan oppføres med maksimal gesimshøyde over gjennomsnittlig naturlig terreng skal makimalt være 5,5m, og maksimal mønehøyde 8,5m. For bygninger med flatt tak regnes parapet/ høyeste punkt på konstruksjonen, og maksimal byggehøyde over gjennomsnittlig terreng kan da være inntil 6,5m. Det kan tillates oppført arker og takoppløft som totalt dekker 1/3 av takets lengde. Høyde på arker og takoppløft må ikke overstige husets mønehøyde. 5. Boligbebyggelse merket (KS1 og KS2) er avsatt som konsentrert småhusbebyggelse kan oppføres som flermannsboliger, rekke- eller kjedehusbebyggelse, eller som småhus rundt tun. Tillatt maksimalt bebygd areal BYA (omfatter alle bygg på tomta) er BYA = 28 %. Det er her krav til parkeringsdekning på 1,25 plass pr. bolig, løst ephorte saksnr: 2010/2463 Side 3 av 5 Side 106

107 Brekkerød II ny adkomstvei Plan nr: G-639 som parkeringsplass (2,5x5m), carport eller garasje. Dette kan være fellesanlegg. Det skal være minimum 5m fri lengde foran garasjeport på egen grunn, og 7m lengde på manøvreringsareal for å kunne snu og manøvrere personbiler på egen grunn. 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg 1. Kjøreveg (K1) som adkomstveg i boligområder A1, iht. Statens vegvesen, Vegog gateutforming håndbok 017. Regulert vegbredde 6m. I boligområder bør adkomstvegene utformes som blindveger eller sløyfer. Adkomstveger i boligområder utformes på de myke trafikanters premisser. 2. Statens vegvesen skal godkjenne detaljert byggeplan for nytt kryss mellom ny adkomstveg og Rokkeveien (FV22), og eventuelle andre tiltak som berører fylkesvegen før tiltakene iverksettes. 8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Gang-/sykkelveg 1. Gang- og sykkelveg (GS1 og GS2) iht. Statens vegvesen, Veg- og gateutforming håndbok 017. Regulert vegbredde 3m. 9 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn tekniske anlegg 1. Innenfor området (AV1 AV5) kan det legges/ settes opp anlegg for teknisk infrastruktur. Urørte arealer såes med gress, eller annen lav dekkende vegetasjon. 10 Grønnstruktur Turveg 1. Innenfor området (T1) kan det ikke oppføres vegetasjon eller oppføres bygninger eller installasjoner som er til hinder for fri ferdsel for allmennheten. I området tillates det ikke oppført bygninger. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 4 av 5 Side 107

108 Brekkerød II ny adkomstvei Plan nr: G Grønnstruktur Friområde 1. Innenfor området (F1) kan det oppføres parkmessig og supplerende beplanting. Nødvendige faste innretninger som naturlig tilhører et slik område tillates oppført. I området tillates det ikke oppført bygninger. 12 Hensynssoner i reguleringsplan Bevaring naturmiljø - prioriterte arter 1. Innenfor området må det tas særlig hensyn til naturmangfold og prioriterte arter. Tiltak som kan fremme sameksistens skal prioriteres fremfor andre tiltak innenfor dette område. Plassering og utforming av eventuelle amfibieunderganger må utredes sammen med fagkyndige. Halden kommune Rev.: A Endringer etter merknader og innsigelse. Siste rev.: ephorte saksnr: 2010/2463 Side 5 av 5 Side 108

109 Plan nr: G-639 Halden kommune PLANBESKRIVELSE tilknyttet til "Brekkerød II ny adkomstveg" detaljregulering Detaljplan er datert: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyres vedtak: Halden kommune, Planavdelingen, 2010 Side 109

110 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G-639 Innholdsfortegnelse SIDE 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON EIENDOMSFORHOLD PLANSTATUS I OMRÅDET Kommuneplan og andre overordnede planer Godkjente reguleringsplaner / bebyggelsesplaner Andre planer av betydning for planarbeidet ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER Lek og rekreasjon Landskap og fjernvirkning Trafikkforhold Risiko- og sårbarhetsanalyse VA-anlegg Alternative løsninger MEDVIRKNING OG SAMORDNING Forhåndsvarsling Innkomne merknader Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Planområde med arealbruk Bebyggelsen Veisystemer, type vei og standard Universell utforming Støyskjerming RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET BEBYGGELSEN. GJENNOMFØRING OG TIDSPERSPEKTIV FOR GJENNOMFØRING...12 ephorte saksnr: 2010/2463 Side 2 av 12 Side 110

111 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G Bakgrunn for reguleringssaken Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for ny adkomstveg inn til boligområde Brekkerød II og I. Brekkerød II er en utvidelse av et nyetablert boligområde (Brekkerød I) som omfatter ca 120 boligeiendommer med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Brekkerød II omfatter ca 94 boligeiendommer regulert til både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Ny adkomstveg inn til Brekkerød II skal avlaste på trafikk som per i dag ledes inn gjennom Brekkerød I. Planområdet omfatter også deler av boligområdet Brekkerød II for å legge til en tidligere planlagt stikkvei til regulert eiendom Felt 7. 2 Planområdet Planområdet består av et jordbruksareal, i hovedsak Gnr./ Bnr. 57/8 og 52/1, inntil Rokkeveien (FV22) mellom Halden sentrum, Sarpsborg og Indre Østfold, i Halden kommune. 3 Dagens situasjon Arealet benyttes per dags dato delvis til veggrunn, skog og dyrket mark. Dagen stikkveg ut mot Rokkeveien benyttes i hovedsak som adkomstveg inn til eksisterende boliger med adresse Rokkeveien og et mekanisk verksted. Eksisterende adkomstveg er opparbeidet med grusdekke. 4 Eiendomsforhold Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det framkommer i kommunens eiendomsregister: Gnr/Bnr 52/ 1 57/ 8 Eier Claus Øivind Norsted Rokkevien 48C, 1778 Halden Halden Kommune Storgata 8, 1771 Halden ephorte saksnr: 2010/2463 Side 3 av 12 Side 111

112 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G Planstatus i området 5.1 Kommuneplan og andre overordnede planer Planområdet omhandles i Kommuneplanens arealdel, vedtatt Arealbruksformål i gjeldende kommuneplan: 110 Boligområde Fremtidig 210LNF-område Nåværende. (Planarbeider delvis i samsvar med Kommuneplanens arealdel) 5.2 Godkjente reguleringsplaner / bebyggelsesplaner Bebyggelsesplan for Brekkerød II, Halden Kommune vedtatt , sist revidert Reguleringsarbeider med tilrettelegging for ny adkomstveg inn til Brekkerød II er i tråd med føringer lagt i reguleringsplan for Brekkerød II. Det er der lagt til rette for adkomst fra nord inn til planområdet fra Rokkeveien. I forbindelse med oppstart med reguleringsarbeider utredet to mulige veitrasseer inn til Brekkerød II. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 4 av 12 Side 112

113 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G Andre planer av betydning for planarbeidet Bestemmelser til bebyggelsesplan for Brekkerød II, Halden kommune Trafikkplan for Halden kommune Estetikkveileder for Østfold Naturmangfoldsloven 6 Analyse av planområdet og relevante problemstillinger 6.1 Lek og rekreasjon Planområdet ligger i tilknytting til en nylig regulert bebyggelsesplan hvor arealer for lek og rekreasjon er tatt inn i planbestemmelse. Planområdet ligger også i tett tilknytting til store områder med skogsarealer som kan brukes til lek og rekreasjon for beboere i området. Tilgangen og allmennhetens bruksmulighet til disse arealene blir ikke begrenset ved etablering av ny adkomstveg inn til Brekkerød II. 6.2 Landskap og fjernvirkning Planområdet ligger godt plassert i omkringliggende terreng og vil ikke medføre store terrengmessige inngrep. Ny adkomstveg blir liggende delvis i samme spor som eksisterende adkomstveg inn til eksisterende boliger. Ny avkjørsel fra Rokkeveien blir etablert på en strekning hvor det er god sikt i begge retninger. Eksisterende kryss/avkjøring fra Rokkeveien (FV22) inn til Rokkeveien vil bli erstattet med ny avkjørsel. Det vil dermed ikke bli flere avkjøringer på denne strekning av Rokkeveien. 6.3 Trafikkforhold Planforslaget vil medføre minimal forandring på eksisterende trafikkforhold langs Rokkeveien da eksisterende kryss/avkjørsel flyttes, for å unngå at det blir stikkveier på denne veistrekning. Ny adkomstveg inn til Brekkerød II vil avlaste trafikken gjennom eksisterende boligområde Brekkerød I. Det reguleres også inn en gang- og sykkelvei fra planområde Brekkerød II ut til Rokkeveien (FV22) slik at myke trafikkanter får bedre adkomst til omgivelser via Rokkeveien. 6.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Grunnforhold: Ikke registrert som kvikkleirefaresone i NGU s kartdatabase Arealis, Kvikkleire - faresonekart. Ras: Ras grunnet kvikkleire, se under punkt om Grunnforhold. Forurensninger: Ubebygd jordbruksareal som ikke er kjent brukt til drivhus eller lignende tidligere. Forurensning i grunnen ikke ansett sannsynlig. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 5 av 12 Side 113

114 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G VA-anlegg Halden kommunes ledningskart viser at det ligger vannledning langs Rokkeveien (rv22) forbi planlagt avkjørsel. Ledning for overvann går ikke helt frem til planlagt kryss. Ledningskart kommunale vann- og avløpsledninger 6.6 Alternative løsninger Det ble i planarbeide i forbindelse med regulering av Brekkerød I vurdert to mulige adkomstveger direkte til Brekkerød II fra Rokkeveien (rv22). Det er med bakgrunn i disse vurderinger som hovedutvalget for plan, bygg og teknisk drift har vedtatt å igangsette arbeider med regulering av ny adkomstveg til Brekkerød II. Vurdering av løsningsmulighetene Alt. A: I kommuneplanens arealdel er det på eiendommene Hjørnegård og Bærengen avsatt store arealer til fremtidig boligbebyggelse. Til disse områdene er det ikke vist hovedadkomstveger. En ny hovedvei fra Rokkeveien (rv 22) gående nord for Brekkerød og frem til Billebakken (rv 104) vil kunne gi gode adkomstmuligheter til begge de ovennevnte boligområdene (se kart for hovedvei). Den nordre adkomsten til Brekkerød II (Alt. A) vil fungere som første del av hovedveien fra Rokkeveien til Billebakken. Denne traséen vil ikke berøre dyrket mark, i like stor grad som Alt. B. Frem til plangrensen vil den bli ca. 475 meter lang. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 6 av 12 Side 114

115 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G-639 Alt. B: Forslaget til veitrasé Alt B vil, i stor grad bli liggende på dyrket mark. Grunneier hevder at veien vil legge beslag på noe av den beste matjorden som er på deres eiendom. Dette er lite ønskelig. En del av traséen er allerede tegnet inn i vedtatte bebyggelsesplan og frem til plangrensen vil den bli ca. 360 meter lang. Konklusjon etter gjennomgang av de to alternativene ble at det skal arbeides videre med alternativ A (nordre veitrasé). Etter ytterligere vurdering og samtale med grunneiere ble et tredje alternativ fremlagt, hvor hensyn til dyrket mark og eksisterende bebyggelse i større grad ble tatt i betrakting. Det er dette forslag som er blitt varslet oppstart om (se vedlagt plankart). Den nye adkomstvegen vil ikke, i vesentlig grad, være til sjenanse for berørte beboere, da den vil bli liggende med relativt god avstand fra bebyggelsen. Ny adkomstveg vil ta noe matjord, men mye av dette vil kunne gjenvinnes ved oppløying av nåværende adkomstveg. 7 Medvirkning og samordning 7.1 Forhåndsvarsling Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Halden Arbeiderblad torsdag Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: Grunneiere Naboer Østfold Fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Statens vegvesen, Region Øst ephorte saksnr: 2010/2463 Side 7 av 12 Side 115

116 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G Innkomne merknader Halden boligbyggelag kommer med følgende innspill til planarbeidet. Etter å ha studert tegninger og teksten har vi følgende kommentarer eller innvendinger til teksten. 1.) Det nye feltet KS2 har bare en innkjøring til tomten. Den gamle (tomt 41) hadde 2. 2.) Det nye feltet KS1 som blir på hele 9,3 mål, har bare 2 innkjøringer. Det er det samme som tomt 49 som er på snaue 1 mål. Dette legger for mye føringer og bånd på utnyttelse av områdene. Vi er av den oppfatning at kommunen i denne detaljreguleringen ikke bør legge føringer for innkjøring til våre to områder. På et såpass stort område bør vi kunne velge dette selv ved bruk av sunn fornuft. I tillegg er vi svært kritisk til det meste av det som står under 7 punkt 3. Alt som står fra 3.linje og starter med Vesentlig endring. og avslutter på linje 6 med (forskutterte 1/2- planløsning), bør tas ut. Vi kan ikke bebygge tomt KS1 uten at vi får tillatelse til å sprenge vekk pyramiden på gamle felt 8. Behandling av merknad: Planavdelingen i Halden kommune har gjort følgende vurdering: Vedtatt bebyggelsesplan for Brekkerød II med tilhørende bestemmelser skal i størst mulig grad videreføres. Plan skal kun avvikes fra der hvor plassering av ny adkomstveg har en direkte innvirkning. Hovedbegrunnelse for dette er likebehandling overfor kommunenes innbyggere og aktører. Claus Norsted kommer med følgende innspill til planarbeidet. Norsted viser til tidligere korrespondanse vedr. ønske om at veikryss bør flyttes nærmere grense mot Munkebo (nordover). Videre ønsker Norsted at adkomstveg flyttes nærmere kollen mot nordvest ved felt KS2, dette med bakgrunn i avstand til egen bolig. Norsted ønsker også å få lagt inn et grøntbelte mellom egen eiendom og regulerte felt KS1 og viser til tidligere saksfremlegg og korrespondanse med Halden kommune. Behandling av merknad: Innspill vedr. flytting av kryss ved RV 22 tas til etterretning. Veg og kryss trekkes så langt mot nord det lar seg gjøre uten å komme i konflikt med stolper til luftledninger. Planavdelingen fremholder argumenter om at sprenging av kollen må unngås. Dette begrunnes med at stor salamander er registrert i området, og veien kan på bakgrunn av dette ikke flyttes i forhold til valgt trase. Videre vises til oven stående vurdering i forhold til ønskede reguleringsendringer med grøntbelte. Vedtatt bebyggelsesplan for Brekkerød II med tilhørende bestemmelser skal i størst mulig grad videreføres. Plan skal kun avvikes fra der hvor plassering av ny adkomstveg har en direkte innvirkning. Statens vegvesen kommer med varsel om innsigelse til planarbeidet. Merknader pkt 1, 2 og 3 er grunnlag for innsigelse til planforslaget fra vår side. De øvrige merknadene er faglige råd. Dersom planen endres i samsvar med våre merknader, faller innsigelsen bort. Vi forutsetter at Østfold kollektivtrafikk uttaler seg til spørsmålet om busslomme i tilknytning til det nye krysset med Rokkeveien (pkt 3). 1. Det er foreslått gang- og sykkelveg (fortau) med regulert bredde 3 meter langs Rokkeveien syd for det nye krysset. Vi kan ikke godta det. Fortau som trafikkløsning brukes bare i tettbygde områder, der det er fartsgrense 50 km/t eller lavere (unntaksvis60 km/t). Fortau er en unaturlig og fremmed løsning i åpne landskap. Det er ephorte saksnr: 2010/2463 Side 8 av 12 Side 116

117 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G-639 dessuten mer ressurskrevende å rydde et fortau for snø, enn frittliggende gang- og sykkelveg. Planforslaget må endres slik at det reguleres areal med bredde 8 meter fra kanten av fylkesveg 22, til frittliggende gang- og sykkelveg med sideareal. 2. Det må reguleres 3 meter eller mer til sideareal/grøft langs fylkesvegen, utenfor (i tillegg til) passeringslomma. 3. Spørsmålet om busslomme for sydgående trafikk på Rokkeveien er ikke kommentert. Vi viser til vårt innspill , og til innspillet fra fylkeskommunen. Dersom det blir et aktivt stoppested for buss i det nye krysset med Rokkeveien, må det reguleres og bygges busslomme for sydgående trafikk i tilknytning til krysset. 4. I bestemmelsene 8 pkt 2 står det at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for "det nye krysset". Det må her presiseres at det er krysset med Rokkeveien det dreier seg om. Krysset ved KS2 skal Statens vegvesen ikke godkjenne. 5. I bestemmelsene 8 pkt 1 står det at fartsgrensen på den nye atkomstvegen skal være 30 km/t. Fartsgrense fastsettes med hjemmel i Vegtrafikkloven. En bestemmelse etter plan- og bygningsloven alene vil ikke være gyldig. Vi vil anbefale at fartsgrensen tas ut av planbestemmelsen og vurderes uavhengig senere. 6. Nåværende atkomstveg til Brekkerød gård skal ifølge planbeskrivelsen stenges når den nye vegen er ferdig. Vi har også forutsatt dette i vårt innspill Det må tas med en bestemmelse om dette i planen. Deler av nåværende atkomstveg er forutsatt tilbakeført til landbruk. Behandling av merknad: 1. Det reguleres inn en frittliggende gang og sykkelveg langs med Rokkeveien. Innsigelse tas til følge. 2. Det reguleres inne 3 meter sideareal/grøft langs fylkesvegen. Innsigelse tas til følge. 3. Østfold kollektivtrafikk har i e-post av dato uttalt at det ikke vil være behov for ny busslomme langs Rokkeveien i tilknytting til etablering av nytt veikryss. Innsigelse tas til følge. 4. Presisering av hvilke kryss som skal godkjennes av statens vegvesen tas med. Merknad tas til følge. 5. Bestemmelse om fartsgrense tas ut av planbestemmelser. Merknad tas til følge. 6. Det legges inn en rekkefølgebestemmelse om fjerning av eksisterende kryss til Rokkeveien ut mot Rokkeveien. Merknad tas til følge. Fylkesmannen i Østfold kommer med følgende innspill til planarbeidet. Miljøvernavdelingen fremmer følgende sterkt faglige råd til reguleringsplan for ny adkomstvei til Brekkerød II på grunn av konflikt med mulig storsalamanderforekomst i området: 1. Det bør gjøres nye grundige undersøkelser av dammen for å bringe på det rene om storsalamander fortsatt forekommer der. 2. Dersom storsalamander påvises gjennom nærmere undersøkelser eller dersom kunnskapsstatus opprettholdes uavklart, bør det ses på andre alternative veitraseer for den ønskede avlastningsveien, eventuelt iverksettes avbøtende tiltak, som for eksempel miljøundergang/amfibieundergang under veien og utgraving av en tilleggsdam, jf naturmangfoldloven 11 og 12. Behandling av merknad: Det er lagt inne rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan som skal sikre at registrering av stor salamander i nevnte dam gjennomføres før anleggsarbeider igangsettes. Det legges også inn en hensynssone med tilhørende bestemmelser i plankartet som skal sikre utbedrende tiltak dersom forekomst av stor salamander blir avdekket ved registrering. Forslaget er drøftet med Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold for å kvalitetssikre innehold. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 9 av 12 Side 117

118 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G-639 Jan-Erik Carlsson kommer med følgende innpill til planarbeidet. Carlsson viser generelt til naturmangfoldsloven og tidligere vedtak i Halden kommune, og ber kommunen respektere naturmangfoldsloven og ta hensyn til innspill vedr. stor salamander. Behandling av merknad: Se punkt vedr. behandling av merknad fra Fylkesmannen i Østfold. Solveig og Kjell Arne Iversen kommer med følgende innspill til planarbeidet. Er i utgangspunkt positive til valg av trasé. Er imidlertid bekymret for at fremtidig bruk av vegtraséen som ringveg til Berg vil skape økt trafikkbelastning. Det legges også frem synspunkter på at fjerning av eksisterende avkjørsel ut mot fylkesvei 22 (tidligere riksvei 22) vil medføre vanskeligheter med hensyn til dyretransport og store biler til og fra egen eiendom, da de ikke finner beskrivelse for hvordan innkjøring til den nye veien fra Rokkeveien 48, 48 A og 48 B er tenkt løst. Det fremsettes også at gårdsveien har kulturhistorisk betydning og derfor ikke bør pløyes opp. Behandling av merknad: Reguleringsplan omhandler ikke/legger ikke til rette for etablering av ringveg til Berg. Adkomst til eksisterende boliger med adresse Rokkeveien 48-48B får tilkjørsel/adkomst via ny adkomstveg til Brekkerød II. Avkjørsler til eiendommer er vist på plankart. Statens vegvesen har i brev av dato forutsatt at nåværende avkjørsel til Brekkerød gård stenges når ny veg blir etablert. Statens vegvesen skjerpet dette krav i brev av dato , hvor det kreves at det legges inn en bestemmelse vedr. stenging av eksisterende veg og kryss. Statens vegvesens krav tas til etterretning. Østfold fylkeskommune kommer med følgende innspill til planarbeidet. Det etterlyses utredning vedr. plassering av busslomme, og en helhetlig vurdering av trafikksystem for Brekkerød I og II. Det stilles spørsmål til bruk av fortau langs med Rokkeveien. Det bør i stedet benyttes frittliggende gang- og sykkelveg. Det vises også til avsnitt i planbestemmelser som ikke er overensstemmende med plankart, samt punkter i planbeskrivelse som bør endres/fjernes. Behandling av merknad: Merknader fra Østfold fylkeskommune tas til etterretning og rettes opp i plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. 7.3 Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket løsningsforslaget Se punkt 9.1. Siden planen omfatter et begrenset areal og i hovedsak kun legger til rette for en ny adkomstvei til et allerede regulert planområde forutsettes at disse forhold er i varetatt ved tidligere utredninger i samband med etablering av Brekkerød I og II. Det er tatt i betrakting barns sikkerhet i trafikken ved utarbeidelse av detaljregulering ved å regulert inn en egen gang- og sykkelvei. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 10 av 12 Side 118

119 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G Beskrivelse av planforslaget 8.1 Hovedgrep og bærende idé for løsningsforslaget Ny veitrasé blir etablert som en avlastingsvei inn til boligområdene Brekkerød I og II. Forventet hovedadkomst til Brekkerød I og II er fremdeles via Grønliveien, da denne går i retning Halden sentrum. Valg av veitrase for ny adkomstveg er plassert slik i terreng og landskap at den vil medføre minimalt tap av dyrket mark. Ved valg av veitrasé er det også tatt i betrakting tilpassing til eksisterende terreng og omkringliggende bebyggelse. Barn og andre mye trafikkanter får gjennom denne løsningen god adkomst til naturområder som ligger nord for boligområdet. Deler av reguleringsområde Brekkerød II blir også berørt av detaljregulering av ny adkomstveg. Tidligere planlagt stikkvei ut mot Rokkeveien blir fjernet og eiendommer markert Felt 7 og Felt 8 slås sammen. Dette areal skal benyttes til konsentrert boligbebyggelse. 8.2 Planområde med arealbruk Planforslaget omfatter i hovedsak eiendommen Gnr/Bnr 57/8 og 52/1, mellom Brekkerød og Rokkeveien (rv22) Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på ca 22 daa. Konsentrert småhusbebyggelse: Kjøreveg: Gang- og sykkelveg: Friområde: Turveg: Landbruksformål: 8.3 Bebyggelsen 10,9 daa. 7,4 daa. 2,7 daa. 0,3 daa. 0,1 daa. 0,6 daa. Reguleringsplan omfatter to eiendommer. Reguleringsbestemmelser er tilpasset tidligere vedtatte bestemmelser for Brekkerød II. Reguleringsformål er satt etter pbl 12-5 Bebyggelse og anlegg, Bolig konsentrert småhusbebyggelse. 8.4 Veisystemer, type vei og standard De er tatt utgangspunkt i Statens vegvesens Veg- og gateutforming - håndbok 017 for utforming av veier. Kjøreveg som adkomstveg i boligområder A1. Regulert vegbredde 6m. Fartsgrense 30 km/t. I boligområder bør atkomstvegene utformes som blindveger eller sløyfer. Adkomstveger i boligområder utformes på de myke trafikanters premisser. Gang- og sykkelveg reguleres med en vegbredde på 3m. 8.5 Universell utforming Området for boliger forutsettes bebygget med hensyn til universell utforming. Iht. 5.3 i reguleringsbestemmelser for Brekkerød II ny adkomstveg. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 11 av 12 Side 119

120 Planbeskrivelse til Brekkerød II ny adkomstveg Plan nr: G Støyskjerming I. Ny adkomstvei er ikke tenkt å erstatte eksisterende adkomstvei til Brekkerød I og II, men blir en supplerende avlastingsvei til boligområdet. Støyforhold langs ny adkomstvei forventes ikke å påvirke omkringliggende boliger i særlig grad da eksisterende bebyggelse allerede ligger langs med en eksisterende adkomstveg. Planlagt veitrasé er regulert inn i terrenget, og eksisterende bebyggelse vil bli bedre skjermet enn i dagens situasjon. 9 Rikspolitiske retningslinjer 9.1 Forslaget sett i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen Siden planen i hovedtrekk legger til rette for trafikale forhold, og det er avsatt arealer for myke trafikanter har det ikke kommet inn merknader eller innspill fra kommunens representant for barn og unge. Planområdet grenser opp til naturskjønne områder som kan benyttes til rekreasjon for barn i alle aldre. Innenfor Brekkerød I og II er det avsatt og etablert 19 lekeplasser av varierende størrelse fra ca 160 m 2 og opp til ca 5100 m Konsekvenser av planforslaget I henhold til pbl. 4-1 skal det, for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram. Halden kommune har vurdert denne reguleringsplanen til ikke å ha slike vesentlige virkninger. Adkomstveien vil ta noe matjord, men mye av dette vil kunne gjenvinnes ved oppløying av nåværende adkomstvei. Den nye veien vil ikke, i vesentlig grad, være til sjenanse for berørte beboere, da den vil bli liggende med relativt god avstand fra disse. 11 Bebyggelsen. Gjennomføring og tidsperspektiv for gjennomføring Prosessen med etablering av ny adkomstveg vil bli iverksatt så snart detaljregulering er godkjent. Fremdriften innenfor område KS vil vurderes nærmere underveis i planprosessen. ephorte saksnr: 2010/2463 Side 12 av 12 Side 120

121 X X X X X X TEGNFORKLARING PBL 12-5 AREALFORMÅL LINJESYMBOLER 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Planens begrensning (1201) KS1-2 Bolig-Konsentrert småhusbebyggelse.(1112) Formålsgrense (1202) Byggegrense (1211) 2.SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR K1 Kjøreveg (2011) Regulert senterlinje vei (1221) Regulert møneretning (1273) Frisiktlinje (1222) GS1-3 Gang/sykkelveg (2015) Avkjørsel (1242) X AV1-5 Annen veggrunn (2018) Regulert kjørekant (1223) 3.GRØNNSTRUKTUR T1 Turveg (3031) F1 Friområde (3040) Skriv teksten her HENSYNSSONE. Ekvidistance 1m Målestokk 1: H560_1 Bevaring naturområde-prioritert art Revisjoner DATO SIGN. 2.gangs behandling 11/3-11 X Detaljregulering for: Brekkerød II, ny adkomstveg HALDEN KOMMUNE. SAKSBEHANDLING IFG.PLAN-OG BYGNINGSLOVEN Varslet igangsatt reguleringsarbeid 1.gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fra..20/ til...11/ gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak: SAKSNR. DATO 27/ /12-10 SIGN PLANEN UTARBEIDET AV: DATO: TEGNNR. SAKSBEH. Y Y Y Side 121 Y HALDEN KOMMUNE G-639 ANA/CHR Y

122 Melding Page 1 of 1 Fra: Børre Johnsen Sendt: 11. mars :57 Til: Ragnhild Wendelbo Kopi: Lars Erik Haug Emne: VS: Vedr busslomme på Rokkeveien Hei. Viser til oversendt materiale vedr busstopp på Rokkeveien og samtale pr telefon med undertegnende. Som meddelt ser vi ikke det helt store behovet for et utøket busstopp her på Rokkeveien. Antall passasjerer her vil kun være eventuelle som går fra Brekkerød 2 feltet og skal til/fra Sarpsborg eller indre østfold. Vil her igjen presisere at om det skal ha noen mening med kollektivtrafikk i Brekkerød 2 feltet må det legges tilrette for det, noe vi pr dato ikke kan se at det er.en naturlig forbindelse her da ville være å legge nåværende ringrute i ny trase og den nye veien inn i Brekkerød 2 og videre følge nåværende trase via Brekkerød 1 og Grønliveien. Mvh Børre Johnsen Direktør Østfold kollektivtrafikk -----Opprinnelig melding----- Fra: Lars Erik Haug Sendt: 7. mars :22 Til: Børre Johnsen Emne: VS: Vedr busslomme på Rokkeveien -----Opprinnelig melding----- Fra: Ragnhild Wendelbo Sendt: 7. mars :33 Til: Lars Erik Haug Emne: Vedr busslomme på Rokkeveien Hei, Viser til telefonsamtale tidligere i dag. Halden kommune ønsker å kartlegge behovet for opparbeidelse av ny busslomme for sørgående trafikk på Rokkeveien, i forbindelse med utarbeiding av detaljplan for ny adkomstvei til Brekkerød II. Adkomstveien er tenkt som en avlastningsvei for den allerede eksisterende veien inn til boligfeltene Brekkerød I og II. Boligfeltene Brekkerød I og II som ligger i tilknytning til Rokkeveien omfatter om lag 200 eiendommer. I dag er det busslomme sør for innkjøringa til Brekkerød I (se vedlagt kart). Har Østfold kollektivtrafikk synspunkter på om det vil være nødvendig å opparbeide ny busslomme for sydgående trafikk på Rokkeveien? Busslommen vil eventuelt plasseres sør for innkjøringa til den nye adkomstveien (se vedlagt kart), og nord for innkjøringa til Rokkeveien Vi imøteser gjerne en rask tilbakemelding. Vennlig hilsen Ragnhild Wendelbo Arealplanlegger Halden kommune file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

123 Melding Page 1 of 1 Vi uttalte oss til første planforslag i brev , og knyttet innsigelse til planforslaget i tre punkter. I det reviderte planforslaget nå er punktene 1 og 2 i innsigelsen imøtekommet og i orden. - Det er satt av areal med til sammen 8 meter bredde til gang- og sykkelveg og annen veggrunn langs Rokkeveien, noe som vil gi rom for å bygge gang- og sykkelveg når dette måtte bli prioritert. Det er videre satt av 3 meter til annen veggrunn langs østsiden av Rokkeveien, slik vi ba om. Vi oppfatter at Østfold kollektivtrafikk (foreløpig muntlig) har meldt at de mener det ikke vil være behov for å bygge busslomme i det nye krysset med Rokkeveien i denne omgang. Vi retter oss etter det. Vår innsigelse punkt 3 faller da bort. Rokkeveien ble nedklassifisert til fylkesveg fra i forbindelse med forvaltningsreformen. I bestemmelsene er det på to steder brukt betegnelsen "Rv 22". Det må rettes til Fv 22. Vi har ikke andre kommentarer til det reviderte planforslaget. Med hilsen Arne Hunskaar Seksjon: Plan og trafikk Østfold Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER Telefon: e-post: e-post: Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten? -----Opprinnelig melding----- Fra: Anders Crogård Sendt: 8. mars :57 Til: Firmapost-øst Emne: Til Arne Hunskaar vedr. Ny adkomstveg Brekkerød II Hei Arne. Viser til telefonsamtale tidligere i dag. Oversender herved utkast til reviderte planbestemmelser og plankart for en foreløpig tilbakemelding. Der er noe uklart ved kartet som nevnt per telefon med hovedgrepet skal være endret nå. Ser frem til tilbakemelding slik at vi kan får lagt frem denne til behandling i utvalget. Med vennlig hilsen Anders Crogård Halden kommune avdeling plan file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

124 Page 1 of 2 Takk skal du ha! Ikke legg for mye jobb i det da det ikke skal være særbehandling av HABO når det gjelder reguleringsbestemmelsene. John Fra: Anders Crogård Sendt: 13. desember :18 Til: John Kvalvik Emne: SV: Brekerød II forslag til planbestemmelser Hei Jon. Vi skal se på dette, er ikke sikker på at vi får gjort så mye med ønsket om endring av bestemmelser da det blir feil (ikke rettferdig) i forhold til de andre eiendommer innefor Brekkerød II. De bestemmelser som er lagt inn en kopiert direkte fra vedtatt plan på Brekkerød II. Jag skal drøfte dette internt på avdelingen og kommer med en offisiell tilbakemelding senere. Mvh Anders Fra: John Kvalvik Sendt: 13. desember :41 Til: Anders Crogård Emne: VS: Brekerød II forslag til planbestemmelser Hei! Nå er ikke HABO høringsinnstans slik at disse kommentarene sender jeg til deg hvis det har noe for seg i forbindelse med det videre arbeid med planen. John Fra: Eli K. Andreassen Sendt: 12. desember :51 Til: John Kvalvik Kopi: 'Jan-Erik Solheim' Emne: Brekerød II forslag til planbestemmelser Takk for e-post av 10. d m Etter å ha studert tegninger og teksten har vi følgende kommentarer eller innvendinger til teksten. 1.) Det nye feltet KS2 har bare en innkjøring til tomten. Den gamle (tomt 41) hadde 2. 2.) Det nye feltet KS1 som blir på hele 9,3 mål, har bare 2 innkjøringer. Det er det samme som tomt 49 som er på snaue 1 mål. Dette legger for mye føringer og bånd på utnyttelse av områdene. Vi er av den oppfatning at kommunen i denne detaljreguleringen ikke bør legge føringer for innkjøring til våre to områder. På et såpass stort område bør vi kunne velge dette selv ved bruk av sunn fornuft. I tillegg er vi svært kritisk til det meste av det som står under 7 punkt 3. Alt som står fra 3.linje og starter med Vesentlig endring. og avslutter på linje 6 med (forskutterte 1/ -planløsning), bør tas ut. Vi kan ikke bebygge tomt KS1 uten at vi får tillatelse til å sprenge vekk pyramiden på gamle felt 8. Disse punktene er som du sikkert skjønner meget viktig for oss. file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

125 Page 2 of 2 Med vennlig hilsen Halden Boligbyggelag Eli K. Andreassen Direktør Tlf direkte: Mobil: E-post: file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

126 2 0 JAN Statens vegvesen Halden kommune Plan Postboks HALDEN Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Arne Hunskaar / / Avdeling østfold Detaljregulering for Brekkerød II ny atkomstveg - Halden kommune - offentlig ettersyn - innsigelse Vi har fått planforslaget til uttalelse med kommunens brev av Vi ga innspill i brev i forbindelse med igangsetting av planarbeidet. Det er en vesentlig mangel ved planforslaget at det ikke er beregnet eller stipulert hvor stor trafikk den nye atkomstvegen vil få. Det er beskrevet at vegen ikke skal erstatte nåværende atkomst til Brekkerød II via Grønliveien og Brekkerød I, men være en supplerende avlastningsveg. På side 8 i planbeskrivelsen står det at "trafikkmengden er forventet lav", uten at det er angitt noe tall. En beregnet eller stipulert trafikkbelastning er nødvendig for å dimensjonere så vel ny avlastningsveg, som det nye krysset med Rokkeveien (fylkesveg 22). Målt på kartet vil avstanden til område KS2 i planen være ca 700 meter via Grønliveien, mens alternativet via den nye vegen vil være ca 1350 meter. Det utgjør en betydelig forskjell, som vil være avgjørende for hvor mange som vil bruke den nye vegen. Etter vår oppfatning vil det ikke være god økonomi å bygge en ny veg, dersom den ikke skal ha et visst trafikkvolum. Vegnormalene Håndbok 017 (2008) angir for vegklasse Al en vegbredde på 5 meter eller 3,5 meter, avhengig av antall boenheter som er knyttet til vegen. I planforslaget er det valgt å regulere en vegbredde på 6 meter. Kommunen har anledning til å fravike vegnormalene på kommunal veg. Vi har i vårt innspill (annet kulepunkt) etterlyst utredning av økt trafikk på Rokkeveien nord for kryss med Grønliveien, og om randbebyggelsen her vil få økt støy. Dette er ikke besvart. Når kommunen mener at den nye atkomstvegen vil få lav trafikk, gis for så vidt svaret av seg selv. Men spørsmålet er likevel interessant, forutsatt at mange vil velge den nye vegen. Vi har disse konkrete merknadene til planforslaget: 1. Det er foreslått gang- og sykkelveg (fortau) med regulert bredde 3 meter langs Rokkeveien syd for det nye krysset. Vi kan ikke godta det. Fortau som trafikkløsning brukes bare i tettbygde områder, der det er fartsgrense 50 km/t eller lavere (unntaksvis Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Værftsgate 7 Statens vegvesen Region øst 1511 MOSS Regnskap Postboks 1010 Båtsfjordveien Lillehammer Org.nr: VADSØ Telefon: Side 126 Telefaks:

127 60 km/t). Fortau er en unaturlig og fremmed løsning i åpne landskap. Det er dessuten mer ressurskrevende å rydde et fortau for snø, enn frittliggende gang- og sykkelveg. Planforslaget må endres slik at det reguleres areal med bredde 8 meter fra kanten av fylkesveg 22, til frittliggende gang- og sykkelveg med sideareal. Det må reguleres 3 meter eller mer til sideareal/grøft langs fylkesvegen, utenfor (i tillegg til) passeringslomma. Spørsmålet om busslomme for sydgående trafikk på Rokkeveien er ikke kommentert. Vi viser til vårt innspill , og til innspillet fra fylkeskommunen. Dersom det blir et aktivt stoppested for buss i det nye krysset med Rokkeveien, må det reguleres og bygges busslomme for sydgående trafikk i tilknytning til krysset. I bestemmelsene 8 pkt 2 står det at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for "det nye krysset". Det må her presiseres at det er krysset med Rokkeveien det dreier seg om. Krysset ved KS2 skal Statens vegvesen ikke godkjenne. I bestemmelsene 8 pkt 1 står det at fartsgrensen på den nye atkomstvegen skal være 30 km/t. Fartsgrense fastsettes med hjemmel i Vegtrafikkloven. En bestemmelse etter plan- og bygningsloven alene vil ikke være gyldig. Vi vil anbefale at fartsgrensen tas ut av planbestemmelsen og vurderes uavhengig senere. Nåværende atkomstveg til Brekkered gård skal ifølge planbeskrivelsen stenges når den nye vegen er ferdig. Vi har også forutsatt dette i vårt innspill Det må tas med en bestemmelse om dette i planen. Deler av nåværende atkomstveg er forutsatt tilbakeført til landbruk. Til avsnittet Konsekvenser av planforslaget: Som nevnt ovenfor mener vi at virkningen av planforslaget mht endring i trafikkmønsteret, bør belyses bedre. Konklusjon: Ovenstående merknader pkt 1, 2 og 3 er grunnlag for innsigelse til planforslaget fra vår side. De øvrige merknadene er faglige råd. Dersom planen endres i samsvar med våre merknader, faller innsigelsen bort. Vi forutsetter at Østfold kollektivtrafikk uttaler seg til spørsmålet om busslomme i tilknytning til det nye krysset med Rokkeveien (pkt 3). 2 Avdeling Østfold Med hilsen c z,, KtiLle(4 (:)«Turid Stubø Johnsen avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann Kopi: Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Side 127

128 Østfoldfrlkeskommune 0 9 FEB Halden kommune Postboks HALDEN Vår ref.: 2010/ /2011 Deres ref.: 2010/2463 Dato: Halden kommune. Detaljregulering for Brekkerød s veg - offentlig ettersyn Vi viser til oversendelse datert Vi har tidligere gitt innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart ved brev herfra datert Vi har disse kommentarene til planen: Generelt Vi savner fremdeles en vurdering og beskrivelse av et samlet grep for hele trafikksystemet i Brekkerød I og Kollektivtrafikk Det er ikke vist busslomme ved Rokkevegen, og vi savner en vurdering av behovet for dette. Spørsmålet bør avklares med Østfold Kollektivtrafikk eller aktuelt buss-selskap, jfr. vårt tidligere innspill. Trafikksikerhet Vi stiller spørsmålstegn til at det er vist fortau langs Rokkevegen. Langs denne type veger bør det benyttes frittliggende gang- sykkelveg som er fysisk atskilt fra kjørebanen. Reguleringsbestemmelsene Reguleringsbestemmelsenes 7 pkt 4, 2. avsnitt omtaler "Tomter merket med L foran tomtenummer, samt felt L 12". Disse finnes ikke på plankartet og bør derfor tas ut av reguleringsbestemmelsene. Planbeskrivelsen Vi stiller spørsmålstegn ved hva det siktes til i planbeskrivelsens 9.1. Planbeskrivelsen skal omtale planforslaget slik det foreligger ved offentlig ettersyn. Dessuten er barnetalspersonens innspill en selvfølgelig del av plandokumentene som bør framgå klart av planbeskrivelsen. I planbeskrivelsens pkt. 8.3 heter det at "Reguleringsplanen omfatter bare en tomt". I samme avsnitt heter det også at reguleringsformålet er "Bolig frittliggende småhusbebyggelse". Dette samsvarer ikke med plankartet. Regionalavdelingen, Plan- og miljøseksjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: Side 128

129 Konklusjon Vi har noen merknader til planen som vi ber kommunen legge til grunn i det videre arbeidet med planen. Vi vil for vår del ikke motsette oss at planen blir egengodkjent Med hilsen,i-c.t,20e\ Elin Tangen Skeide konst. plansjef Kopi til: Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer Side 129

130 Solveig og Kjell Arne Iversen Rokkeveien HALDEN Halden, Halden Kommune Avd. for plan Postboks HALDEN Ang. detaljregulering for Brekkerød II ny adkomstveg Offentlig ettersyn, sak 2010/ Henv. til brev av ang. detaljregulering for Brekkerød II ny adkomstveg. Først vil vi uttrykke tilfredshet med den traséen som er valgt til den nye adkomstvegen. Vi tror at dette alternativet på sikt vil være til minst sjenanse for natur og miljø. Vi mener imidlertid at den økte trafikkbelastningen på grunn av vegen, og særlig på sikt som ringveg til Berg, vil skape en betydelig merbelastning for oss som er naboer til vegen. På denne bakgrunn finner vi det meget bemerkelsesverdig at det i arbeidet med planframlegget ikke er diskutert nåværende alternativ med Brekkerødvegen vegforening, altså de som har hevd på den gamle Brekkerødvegen, dette i flg. Kjennelse i sak Brekkerød fra Eidsivating jordskifteoverrett. I gjeldene planforslag finner vi ikke uttrykt hvordan innkjøring til den nye vegen fra Rokkeveien 48, 48A og 48B vil bli. Mjølnerød i 48A har behov for å komme ut og inn med dyretransport, hvordan er dette tenkt løst. Det er vanskelig nok i dag, når man kjører nedover. Å kjøre de store bilene oppover mot den nye vegen vil være umulig på vinterstid. Det sies i planforslaget at den eksisterende vegen ut til Rokkevegen skal pløyes opp. Dette er vi ikke enige i. Dette er en veg som vi Brekkerød gård har hevd på gjennom minst 150 år. Den danner naturlig adkomst til det gamle gårdshuset, som er like gammelt, og som er forsøkt tilbakeført til opprinnelig utførelse. Det vil være synd å fjerne denne kulturhistoriske biten med gårdsveg i umiddelbar nærhet av Halden. Vårt forslag er derfor at den opprinnelige Brekkerødvegen stenges med betongskille / grøft ved inngang til den nye vegen, og at 48, 48A og 48B fortsatt har sin utkjøring via gammel veg. I forhold til Statens vegvesens kommentar, pkt. 7, er det å si at langs Rokkevegen har nesten hver husstand sin egen utkjøring, og få ligger så åpent og oversiktlig som Brekkerødvegen. Side 130

131 Alternativ må kommunen overta ansvar og vedlikehold av stikkvegen fra 48 og opp til den nye vegen, og gjøre de endringer som er nødvendig for en sikker og fornuftig adkomst fra Rokkevegen 48, 48A og 48B. Til sist vil vi gjøre oppmerksom på at vegen i dag har åpne grøfter helt fra der den ny vegtraséen er tenkt lagt og ned til riksvegen. Vi har observert salamander i grøfta rett på utsiden av Brekkerødvegen 48, men vi kan ikke fastslå om det var stor salamander. Dette betyr imidlertid at vegstumpen med sine grøfter ut til riksvegen kan være vandringsveg mot de andre dammene i området. Det er altså ikke riktig at salamanderen må krysse 200m med åker for å komme til riksvegen i dag. Vi håper at våre betenkninger blir hensyntatt i det videre arbeidet. Med hilsen Solveig og Kjell Arne Iversen Side 131

132 Side 132

133 Side 133

134 Page 1 of 1 Hei, Viser til din e-post nedenfor og telefonsamtale tidligere i dag. Vi anser den løsningen dere foreslår med hensynssone og rekkefølgebestemmelser som tilfredsstillende, men ber om at følgende setning tas inn i reguleringsbestemmelsene 5, pkt 3 etter bekrefte/avkrefte forekomst av stor salamander. : Undersøkelsen gjennomføres i samråd med Fylkesmannen i Østfold. Mvh Kjersti Gram Andersen miljøverndirektør Fylkesmannen i Østfold Tlf.: / E-post: Fra: Anders Crogård Sendt: 7. mars :38 Til: Andersen Kjersti Gram Emne: Ny Adkomstveg Brekkerød II Hei Kjersti. Viser til telefonsamtale tidligere i dag vedr. faglige råd i sammenheng med reguleringsplan Brekkerød II ny adkomstveg. Oversender herved et utkast med vårt forslag til reviderte reguleringsbestemmelser og bruk av hensynssone i reguleringskart for å ivareta hensyn til naturmangfold og stor salamander. Både plankart og utkast til reviderte bestemmelser er dokumenter under utarbeidelse og intet er endelig. Hvis dere har forslag til alternative løsninger eller korrigeringer mottas disse med glede. Men vennlig hilsen Anders Crogård Halden kommune avdeling plan file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

135 Fylkesmannen i Østfold 1 1 FE13. 7,1:111 L tiij Halden kommune Miljøvernavdelingen Postboks HALDEN Deres ref.: 2010/2463 Vår ref.: 2010/ CHJ Vår dato: Halden kommune - detaljregulering for ny adkomstvei til Brekkerod II - faglig råd Vi viser til deres oversendelse datert med utlegging av detaljregulering tbr ny adkomstvei til Brekkerod 11 til offentlig ettersyn. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny adkomstvei (avlastingsvei) for boliger på Brekkerød II feltet. 1 forbindelse med varslet oppstart av reguleringsplanarbeid hadde vi innspill til saken i vårt brev datert , og varslet innsigelse grunnet kontlikt med tidligere registrert storsalamander. Vår primære oppgave i denne sammenheng er å se til at den nasjonale miljo- og arealpolitikken blir ivaretatt i den lokale planleggingen. Vurdering Storsalamanderen er oppfort som sarhar (VU) på Norsk Rødliste Dette betyr at arten har høy risiko for å do ut. Naturmangfoldloven (nml.) fra 2009 gir regler om bruk og vern av naturen. Naturmangfoldloven skal blant annet benyttes i skjønnsutøvelse etter plan- og bygningsloven. Bestemmelsene i kapittel 11 inneholder felles mål og prinsipper, som skal sikre at hensynet til naturmangtbldet ivaretas i forvaltning etter annet lovverk som kan berore natunnangfoldet. Forvaltningsmålet for arter fremgår av naturmangfoldloven 5. Storsalamanderens status som sårhar (VU) innebærer at målet ikke er nådd for denne arten. Det arbeides dertbr for å forbedre situasjonen for å kunne nå målet i fremtiden. Direktoratet for naturtbrvaltning utarbeidet i 2008 en handlingsplan for arten. Det er foreslått en egen forskrift for arten, som prioritert art, jf. naturmangfoldloven 23. Dette er et nytt virkemiddel i naturmangfoldloven, som avløser naturvernlovens - artsfredning-. At arten er med i den tbrste runden av prioriterte arter med egen forskrift viser at det er viktig å få på plass en strengere beskyttelse av arten. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: ostmottak frnos.no "wlylkesrnannen.no/ostfold Side 135

136 2 For å nå målet i naturmangfoldloven 5 er det viktig å sikre eksisterende dammer og omkringliggende landareal. Det finnes lite kunnskap om hvor storsalamanderen oppholder seg på land, eller hvor den overvintrer. 1 foreslått forskrift om storsalamander som prioritert art cr det økologiske funksjonsområdet begrenset til dammen med en 300 meters omkringliggende sone. Veicn som ønskes regulert ved Brekkerød vil ligge under 50m fra dammen. For salamandere vil veien ligge som en mulig barriere mot øst, hvor det også finnes et lite skogområde. Det går en avrenningsbekk fra dammen i retning mot den foreslåtte veien. Slike bekker/våtdrag er vandringskorridorer for storsalamander. Det kan derfor ikke utelukkes at en vei som foreslått vil representere et tiltak som kan ha negativ innvirkning på arten. Omtrent 100m sør fbr dammen er det regulert et boligområde og skogarcalet her er derfor allerede tapt som mul g oppholdsareal for arten. Kunnskapsgrunnlaget i denne saken er begrenset. Storsalamander ble påvist i Dammen er så vidt vi kjenner til undersøkt ved to anledninger senere, uten at det da ble observert storsalamander. Vi er imidlertid ikke kjent med at det er gjort undersøkelser som har vært grundige nok til å avkrefte, eventuelt bekrefte, at storsalarnander forekommer i dammen. Det er så vidt vi kjenner til heller ikke gjort noen kartlegging av eventuelle storsalamanderes bruk av arealene rundt dammen. Naturmangfoldloven 8 stiller krav til myndighetenes kunnskapsgrunnlag, og første ledd pålegger myndighetene å bygge på vitenskapelig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Dette gjelder i utgangspunktet kunnskap som allerede er tilgjengelig, men kan også omfatte kunnskap som ev. må fremskaffes. 1 denne saken, hvor storsalamander cr påvist så langt som 25 år tilbake i tid, mener Fylkesmannens miljøvenlavdeling at det bør gjøres nye grundige undersøkelser av dammen for å bringe på det rene om storsalamander fortsatt forckommer der. Vi viser i den forbindelse til merknadene til naturmangfoldloven 8 (0t.prp. nr. 52 ( ), s. 380) der det bl.a. heter: "Den kunnskup som det kan firventes at den aktuelle virksomheten skal bidra med må være knyttet til den eller de påvirkninger virksomheten står for, sett i forhold til den samlede tilstanden til de arter og naturtyper som påvirkes.- Vi presiserer at det i dette tilfellet kun er snakk om en undersøkelse av forekomst av storsalamander, og ikke noen generell kartlegging av naturmangfoldet. Dersom slike undersøkelser ikke gjennomføres, forutsetter vi at føre-varprinsippet (naturmangfoldloven 9) skal vcic tungt. Dette innebærer at det ved mangel på kunnskap skal tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Dersom storsalamander påvises gjennom nænnere undersokelser, jf ovenfor, eller dersom kunnskapsstatus opprettholdes uavklart, bør det ses på andre alternative veitraseer for den ønskede avlastingsveien. Dersom det ikke finnes andre alternativer for veitraseen, bør det iverksettes avbøtende tiltak, som for eksempel miljøundergang/amfibieundergang under veien og utgraving av en tilleggsdam, jf naturmangfoldloven 11 og 12. Så snart forskrift om storsalamander som prioritert art er vedtatt og har trådt i kraft, må denne legges til grunn for det videre arbeidet i saken, med mindre det gjennom undersøkelser påvises at storsalamander ikke forckommer i dammen. Vi vil minne om at kommunens vurderinger av prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven 8-12 skal fremgå av beslutningen, jf nml. 7. Det cr å anse som saksbehandlingsfeil ikke å vise hvordan prinsippene er vurdert, og dette kan medføre ugyldig vedtak. Side 136

137 3 Det beskrives i saken at eksisterende vei over dyrket mark skal pløyes opp ved ev. ny adkomstvei. Forbruket av dyrket mark må holdes på et minimum og det er viktig at slike forhold styres i reguleringsplanen, gjennom kart og rekkefølgebestemmelser. Konklusjon I St. meld. nr 26 ( ) Regjeringens miljapolitikk og rikets millotilstand fremgår det under "strategiske urep Ibr en bærekraffig arealpolitikk" at arealbruken skal understotte målet om å stanse tapet av biologisk mangfold. Vi mener foreslått reguleringsplan ikke i tilstrekkelig grad ivaretar dette målet, jf også naturmangfoldloven. Miljøvernavdelingen fremmer følgende sterkt faglige råd til reguleringsplan for ny adkomstvei til Brekkerod IIpå grunn av konflikt med mulig storsalamanderforekomst området: i Det bør gjøres nye grundige undersøkelser av dammen for å bringe på det rene om storsalamander fortsatt forekommer der. Dersom storsalamander påvises gjennom nærmere undersøkelser eller dersom kunnskapsstatus opprettholdes uavklart, bor det ses på andre alternative veitraseer for den ønskede avlastingsveien, eventuelt iverksettes avbøtende tiltak, som for eksempel miljoundergang/amfibieundergang under veien og utgraving av en tilleggsdam, jf naturmangfoldloven 11 og 12. Vi presiserer at så snart forskrift om storsalamander som prioritert art er vedtatt og har trådt i kraft, må denne legges til grunn for det videre arbeidet i saken, med mindre det gjennom undersøkelser påvises at storsalamander ikke forekommer i dammen. Kommunens vurderinger av prinsippene Ibr offentlig beslutningstaking må i den videre behandling av saken fremgå av beslutningen, jf. nml. 7. Fylkesmannens miljøvernavdeling stiller seu om ønskelig til rådighet tbr dialog om gjennomforing av undersøkelser av dammen, eventuelt andre forhold i tilknytning til saken. Med hilsen Dette dokumenter er elektronisk godkjent av Kjersti Gram Andersen e.f. miljøverndirektør --- e rik Jensen rautzive Saksbehandler: Carl Henrik Jensen Kopi til: Østfold Fylkeskommune Postboks Sarpsborg Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer Side 137

138 Claus Norsted, eier av Gnr.57/1 og 57/7 Rokkeveien 48 C 1778 HALDEN Halden kommune Avdeling for plan, byggesak og geodata Svenskegata HALDEN Halden, 9.Februar Vedr. Detaljregulering for Brekkerød Il ny adkomstveg - Offentlig ettersyn Det vises til brev av med varsel om at planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Vi har følgende innsigelser/protester/avklaringer til planen. 1 Vei lasserin ved riksvei 22. I følge saksbehandler A.Crogård er kartet som er lagt ut ikke det endelige kartet. Det er avtalt med dere og bekreftet av Crogård at veitrace fra riksvei 22 er flyttet nordover og ligger inntil grensen mot Munkebro, naboeiendommen i nord. Justering av vei er markert på reguleringsplankartet og følger vedlagt som vedlegg 1 2 Vei lasserin ved Brekkerød Il nr. 57 bnr. 7 Vi mener veien bør plasseres noe lengre nord også i dette området, for å følge fjellfoten mot Kollen på nordsiden. Vi mener veien vil komme meget nær vår bolig (57/7) om mener at det bør sikres mest mulig avstand mellom vei og bolig, for å unngå støyproblemer med behov for tiltak i etterkant. Vi kan ikke se at argumenter med å ikke sprenge på fjellet til kollen hvor salamanderen visstnok skal være, da det er sammenhengende fjell hele veien og det er sprengt betydelig (og meget kraftig) på Brekkerød II som har omtrent samme avstand til dammen uten noen restriksjoner. Justering av vei er markert på reguleringsplankartet og følger vedlagt som vedlegg 1 3 Avtalt røntsone mot vår eiendom er ikke inntatt i lanen. I forbindelse med reguleringsplanen for Brekkerød I, og i bebyggelsesplanen for Brekkerød Il har det vært avtalt med kommunens representanter at det skulle fortsettes et grøntbelte mot vår eiendom lik det som var forøvrig, frem til og med den dyrkede marka. Dette er ikke lagt inn. I vedtaket for reguleringsplanen for Brekkerød 1 er det påpekt viktigheten av et grøntfelt, men dette ignorerer kommunen. Dersom vi hugger på vår side av grensen vi det bli kun et fåtall trær igjen, dvs, at hele grøntbeltet raderes bort. Side 138

139 r.111. Vedr. Detaljregulering for Brekkerød II ny adkomstveg - Offentlig ettersyn Side 2 3 Avtalt røntsone mot vår eiendom er ikke inntatt i lanen forts. Vi forventer at kommunen legger inn en sone på 12 meter og at dette området revegeteres slik at man gjenoppretter denne grøntsonen og bufferen mot landbruksområdene. Vi vil også påpeke det vi tidligere har vist og klarlagt, at det ved flytting av veien blir betydelig større areal på KS 1 nå enn tidligere. Vi synes det er ufint av kommunen å ikke ta hensyn til de klare avtalene som har vært om området. Vedlegg 1, Kart med påtegninger av våre anmerkninger. Vedlegg 2, brev fra Arne Norsted av viser vårt brev som dokumentasjon på hva som ble avtalt. Vedlegg 3 Utdrag av saksfremlegget i forbindelse med godkjenningen av reguleringsplanen, punkt 5, hvor det beklages fra kommunens side at deler av grøntsonen var blitt hugget og kommunen vedtok derfor revegetering av området og utvidet grøntsonen da revegetering ville ta tid. Vedlegg 4_Utdrag fra saksfremlegget fra klagen på bebyggelsesplanen for Brekkerød Il, side 2 øverste avsnitt Her innrømmer kommunen at det vil ha betydning for mikroklimaet dersom vegetasjonssonen hugges. Man kan etter vårt syn ikke ta inn i planen områder utenfor reguleringsplanen som ikke har noen begrensninger i forhold til hogst. Kommunens restriktive plan for hogst er fulgt opp ved å flatehugge hele området. Vi vil også bemerke at dersom kommunen (som skogeier) hadde skulle hugget skog i området hadde de vært pålagt å sette igjen kantvegetasjon/buffersone mot blant annet dyrket mark og ferdselsområder m.m. av estetiske og miljømessige hensyn (krav fra oppkjøpere av tømmeret (sertifiseringskrav)). Vi vil også bemerke at vi mener, utfra grensemerkene i terrenget, at vår eiendom går inn på felt KS1 og at kommunen ikke kan disponere dette arealet. Dette er også tegnet inn på vedlagte kart. Oppsummering Vi forutsetter utfra overnevnte at våre krav innlegges i planen. Vi mener at dette ikke vil få konsekvenser for kommunens utnyttelse av feltet m.m., men vil ha helt uakseptable konsekvenser for oss. Vi har også følgende kommentarer. Det er ikke lagt fortau mot nord fra krysset mot riksvei 22, noe vi mener er viktig for å kanalisere turgående opp til stisystem i Høiåsmarka. Det er lagt som en forutsetning fra vår side at gammel adkomstvei graves opp og at arealet tilbakeføres til dyrket mark som en del av arbeidene med ny vei i kommunal regi. Det bemerkes også at gnr. 57, bnr. 3 som ligger der hvor krysset mot riksvei 22 er tegnet inn, ikke er varslet Med vennlig hilsen Claus Norsted Side 139

140 A-RNE 0. NORSTED Jacobsrød, 1750 Halden Telefon (09) Vec,QG65 Halden kommunale eiendom KB Att: P.Ø.Gundersen Kongens Brygge HALDEN 1750 HALDEN, Halden, 18. mars 2002 Vedr. Brekkerød Reguleringsplan - varsel om planarbeid. Vi viser til vårt møte av hvor det ble fremvist kart som viser området som skal reguleres. Våre kommentarer er basert på dette og de opplysningen som ble gitt under møtet. Opplysninger som ble gitt: All infrastruktur som veg vann og kloakk, gang og sykkelvel, turstier min, ville bli lagt over eiendommen Håndtaket gnr. 54, bnr.1 tilhørende Karsten Svendsen og vil ikke berøre våre eiendommer. Vi har som vi informerte om en 10 års leiekontrakt med K. Svendsen. Vi noterte at fremdriften ikke er noe til hinder for å så og høste i Våre syn på saken som nabo til området. Grensen for arealet går meget nær den dyrkede marka og plantefelt m.m. på vår eiendom og vil allerede nå kreve at det avsettes et felt inne på området, der dette grenser mot vår eiendom, slik at beboerne på feltet kan ferdes på området uten å komme over på vår eiendom. Stripen bør være minimum 25 m og noe bredere der grensen ligger mot plantefelt og dyrket mark. Høyden på boliger i området går vi ut fra at vil begrense seg til eneboliger med 1 Y2 etasje + eventuell kjeller. Et viktig problem for feltet dersom det skal utbygges vil være vanntrykket. Situasjonen i dag er at vanntrykket hos oss synker raskt og nærmest forsvinner når forbruket øker om sommeren. Det vil derfor være helt nødvendig at man fører frem en 12" ledning (eller større) fra Brødløs og frem til kummen på jordet ved Frydenlund. Herfra opplyses det fra kommunen at det ligger 12" ledning videre mot Rokke. Når det gjelder deltagelse i reguleringen vil vi avvente med avgjørelsen til vi har hørt hva Karsten Svendsen ønsker å ajøre. I utgingspunktet er vi positive til et samarbeid, men ønsker å drøfte hvordan prosessen skal kjøres og eventuelt ha en avtale om hva som skjer dersom det oppstår interessekonflikter m.m. Med hilsen Side 140

141 1121 VE ole 66 S Østfold Ikeskommune: Viser til at administrasjonen i kommunen har presentert en omfattende og grundig saksfremstilling: Synes grønnstrukturen er dårlig ivaretatt, og at det kan synes som om kommuneplanens krav til lekeplasser ficke er ivaretatt. Er skeptiske til at interne veier er "boliggater" med adkomst til tomtene. Presiserer at dette er planfaglige råd, og at kommunen kan egengodkjenne planforslaget Kommentarer Grønnstrukturen er nå betydelig utvidet Det er innarbeidet en rekke nye lekeområder og turveger. Planen kan egengodkjennes. F Ikesmannens mijøvernavdelin : Viser til kommunens oversendelse av Påpeker at kommunen har bestemt seg for å ficke vedta endringene i kommunedelplan for byområdet, og at de derfor forholder seg til kommunedelplan for byområdet vedtatt Miljøvernavdelingen sier seg enige i kritilcken som fremkommer i kommunens utvalgssak, og fremmer på denne bakgrunn innsigelse (manglende helhetlig grøntstruktur og ficke tilfredsstillende lekearealer for barn og unge). De sier seg også enige i forhold til kommunens kommentarer angående lokalisering av barnehagetomta i forhold til støy og forurensning. Det varsles også innsigelse til at det ficke er lagt inn støybestemmelser. Kritiserer at planen bærer preg av store eneboligtomter. Miljøvemavdelingen mener planforslaget fremstår som uferdig, og kan ficke anbefale at det vedtas. Anbefaler at planen omarbeides betraktelig, og støtter de vurderingene som kommunens administrasjon har redegjort for i sitt saksfremlegg. Forventer at kommunen tar kontakt angående det videre arbeid med planen, eventuelt et nytt offentlig ettersyn av planen. Kommentarer Revidert forslag med en betydelig økning av grøntområdene er nå forelagt fylkesmannens miljøvemavdeling, og innsigelsen er trukket Det er også innarbeidet støybestemmelser som ønsket Arne 0. Norsted: Viser til at kommunen har foretatt snauhogst av et areal som er avsatt som grøntbelte i planen, og at dettu er endring av forutsetningene. Krever at det innarbeides krav om revegetering i reguleringsbestemmelsene, og at tomtene 35, 88A og B, 89 og 90 ikke kan bebygges fer tilveksten gir samme skjermende virkning. Kommentarer Det har skjedd en beklagelig svikt i kommunale rutiner, siden område utlagt i reguleringsplantil vegetasjonsbelte delvis ble hugget. Revegetering iverksettes som del av opparbeidelsen av feltet. For øvrig er beltet her utvidet for å bete på dette. Adv. Lexerød ve av Jon-Ole To : Har ikke mottatt varsel. Protesterer mot vei over Strupe. Dersom kommunen allficevel vil gjennomføre planene, vil Tom kreve det bakenforliggende område innløst (markert på kartvedlegg). Er bekymret dersom overvann fra feltet føres til Strupebekken, og mener dette kan medføre oversvømmelser på hans eiendom. Kommentar Sydlig tilknylning (videreføring av Grønliveien) for kommunens felt på Brekkerød har ligget inne til vurdering i kommunens oversfictsplanlegging i en årrekke. Inngrep i eiendomsrett vil bli håndtert på vanlig måte. Landbrukseiendommen berøres ikke i betydelig grad. Det er beklagelig dersom Torp ikke har mottatt særskilt varsel ut over avisannonsen. Feltet vil prosjekteres slik at tilstøtende eiendommer ficke skal påføres nye belastninger. Avrenning til Strupebekken er vurdert av avd. kommunaltekruick ( ); og -anses ilcke som problematisk, verken som resipient eller i forhold til eveninell erosjon. Kommunens helseavdelin : Synes planforslaget er tilfredsstillende: Kommuneoverlege har foreratt befaring for spesielt å vurdere foreslått barnehagetomt Vurderingen er at tomta bør kunne benyttes til barnehage. Konklusjonen er at kommuneoverlegen ficke har innvendinger til at reguleringsplanen egengodkjennes av kommunestyret Fylkeskonservatoren: Arkeologisk søk ble gjennomført i tiden 29. juli til 2. august Det ble licke gjort funn, og fylkeskonservatoren har ingen innvendinger i saken. Statens vegvesen: Forutsetter målsatte vegbredder på planen. Forutsetter 3m grøft på vestsiden, fla krysset og nedover. Ønsker krysset noe utvidet, samt plass for leskur ved busslomme. Kommentar: Vegbredder er rnålsatt på kartet. Det er avsatt 3m greft på vestsiden, samt plass for leskur ved busslomme. Vegkrysset er utvidet. Konklusjon Fylkesmannens miljøvemavdeling har nå frafalt sin innsigelse, med bakgrunn i de revisjonene som er foretatt. Det foreligger ikke lenger innsigelse i plansaken, og vilkår for kommunestyrets egengodkjenning av planen er tilstede. Endringene i planforslaget er ficke av en slik art eller et slikt omfang at fornyet offentlig etter syn er påkrever. Rådmannens innstilling: I. 1 samsvar med reglene i Plan- og bygningslovens 27-1 og 27-2 godkjennes reguleringsplan for Brekkerød, sist revidert Rådmannen utarbeider umiddelbart forslag til utbyggingsavtaler med de to direkte berørte grunneiere som inngår i planområdet Forslag til utbyggingsavtaler skal fremlegges og behandles av ØKON, og deretter fremlegges parallelt med reguleringssaken til endelig behandling og vedtak i kommunestyret Behandling i Utvalg for plan, milje og landbruk : Svein Syversen fremmet følgende tilleggsforslag: Side 141

142 . 4 /EDLE6,6 Halden kommune Arkiv:L12 Saksmappe:06/ Saksbehandler Jon Rongen Journal dato: an Utvalgssak Utval Yssaksnr Utval Møtedato 076/08 Hovedutval for b lan o teknisk drift Utsendt vedle KlacJe datert Ikke utsendt vedle Bebyggelsesplan for Brekkerød II, klage på egengodkjenning Bakgrunn Halden kommune har i brev av mottatt klage fra Claus & Ame Norsted på egengodkjenning av bebyggelsesplan for Brekkerød II. Klagen er mottatt rettidig To forhold i den nylig vedtatte planen påklages: I. Fraværet av avtalt innregulert grontsone mot dyrket mark 2. Tilknytningspunkt for framtidig veg mot Rokkevegen Planfaglig vurdering 1. Grontsone Klagerne onsker at det i bebyggelsesplan for Brekkerød II reguleres inn en fyldig sone med skog mellom dyrket mark og bebygd areal på kommunens eiendom. Dette vil innebære at byggearealet i "Felt 7" vil måtte innskrenkes og erstattes av f. eks. spesialområde klimavemsone eller friluftsområde. Klagerne hevder at det forelirrer avtaler om at buffersonen skulle innreguleres og at dette er innfelt i kommunestyrets vedtak reguleringsplan for Brekkerod I, datert , sak PS 100/04. En kan ikke ut fra vedtagt informasjon se at nødvendig dokumentasjon foreligger: Det er ikke vedlagt privatrettslig avtale mellom klager og kommune som viser at kommunen er forpliktet til å regulere en sl ik grontsone. Verken reguleringsplanen eller kommunestyrets vedtak fastsetter at det skal legges inn et skogsbelte i det aktuelle området. Bebyggelsesplan for Brekkerod II har strenge s bestemmelser mht. hogst. En har derfor - mulighet til å styre hvordan rydding av tomtene utføres. Mellom dyrket mark og Felt 7 ligger det en randsone av vegetasjon i en 8 18 meters bredde, som vist på illustrasjonsfoto tatt våren Dersom det er onskelig kan grunneieren bevare denne vegetasjonen. Side 142

143 4 Som klageren skriver er det faglig sett gunstig med et skjermende belte av vegetasjon mellom dyrket mark og boligområder. Det aktuelle området ligger som en del av en lengre fordypning i landskapet fra Brekkerød ned mot Bærengen. Omfattende hogst vil kunne endre mikroklimaet ved at området blir mer vindutsatt og fordi kald luft vil kunne "renne" ned mot Bærengen. Ved å bevare eksisterende kantvegetasjon og ellers følge planenes restriktive holdning til hogst, vil en kunne motvirke ugunstige endringer i mikroklimaet. Ved utarbeidelse av situasjonsplan for hver enkelt tomt skal forholdet til eksisterende vegetasjon vurderes nøye. 2. Vegadkomst Det er ikke regulert inn vegadkomst fra Rokkevegen. Det er imidlertid regulert inn en stikkveg til "Felt 7" som mulig kan forlenges til Rokkevegen. Planutvalgets vedtak sier at det skal igangsettes regulering av vegadkomst fra Rokkevegen til Brekkerød Il. Det er i bebyggelsesplanen eller under behandling av denne ikke blitt tatt stilling til hvor denne vegadkomsten skal ligge. Bebyggelsesplanen åpner for flere løsninger. Disse må eventuelt fremmes som en egen reguleringsplan. Konklusjon I. Planen ivaretar forholdet til skjermende vegetasjon på en tilfredsstillende måte. 2. Klagen omhandler uavklarte framtidige vegforhold utenfor plangrensen. Klagen er derfor ikke relevant. Klageren presenterer ikke nye eller ubehandlede momenter i klagebrevet. Klagen tas ikke til følge. Rådmannens innstilling: Utvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar å ikke ta klage datert til følge. Klagesaken oversendes Fylkesmannen for videre behandling. Behandling i Hovedutva1g for bygg, plan og teknisk drift : Kari Buer (Sp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Utvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar å ta klage datert til følge. Utvalget ber samtidig om å innarbeide en grøntsone på minimum 25 meter langs den dyrkede marka. Kari Buers forslag falt med I stemme (Sp). Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Sp) Vedtak i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift : Utvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar å ikke ta klage datert til følge. Klagesaken oversendes Fylkesmannen for videre behandling. Åsmund Bråtekas Kommunalsjef, Teknisk og Kultur Asbjørn Montelius Enhetsleder, Enhet for Plan, Byggesak og Geodata Side 143

144 fr L,f-/Ts's H140 2 K I fis I Nmen AV At.r IKKE I MÅLESTÔKK %-,(is2 ) I 1 Erk kr# / - ~ 1 ::._ -*/, I 't - - i 1 - I / 1 / 1 I I / 1 I i,,..1k.v.;, /.,,,,,,,, _ i t --,/ TaTloir- ) / / -.' -. v1 / L - / \ \ \ j -f \ \ \ \ \ \ I, r. \ - / I \ \ \ Ft / r \ \ K rel 9 \ 1 I / \ / r / : \ \ I I karc( frt t_fic l. D 1 \ k6.5 \ LEK 0 \ \..-.'" \ \, ' f.st-+o \ \ N 48 \ ' I ts I ' 1 \ ' \ \ 1 I ' i. N \[ t-41 \ o 4,,ski S ti \ -,,, i \ ->t ERt Gmw~a01181 P AREALFORMAL E11200ELSE ~~1~1~02~ ~2~^4:16 TISKO11 11~1101/1~ K1.~ ana4.4n~ cant vaeonalum N fl NerwMcoli 22 1 FrkawilS 1: TEGNFORKLARING LINJESYMBOLER marenasgranno08111 Renasonna ,2001~ (1211/ 22~120 Ild , ennr~ Ofl n ~ r ~o 228 / \ \..-.47,... / \ \ r "--'1\ \ 46 / \ ' I \ mm 1 e./ I ' \ \ \ / \ I 45 ) LEK / i / \ / /./... \ i / / i \ r ;/r \ I / 44 / -8 - \ /e \ / 7 1.." -... / / I, 1 43 / / I / / I I Ir- --- I / i!.. 42 k,, / -. \ i i e / ~1UR ,180 Ww. unsinammili Mi emosisa Im ~ « _21140>2 F 911~02, Doesson9 tor arelckerod II, ny adkornstveg HALDF-N KOINAUNE ) I 1 37 / 1 I 38 I. /". I 1 / /, / i *, / _ 2 1 doa 37 Side 144 Fell 1 bolw 2 0 ckm ~._41811~~~ anrama~~14~~ 14.~~5_" ~_ PLA Tn HALDEN KOMMUNE 4.

145 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Anders Crogård Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Kommunestyret 2011/ Utsendte vedlegg 1 Signert endring av planprogram Lille Erte/Holvannet 2 Signert referat Lille Erte/Holvannet 3 Planprogram Lille Erte/Holvannet Rev: A Ikke utsendte vedlegg 4 Sammendrag av innspill/merknader planprogram Lille Erte/Holvannet - Fastsetting av planprogram Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Planavdelingen i Halden kommune har utarbeidet forslag til planprogram i samarbeid med kommunalteknikk VA. Planprogram er utarbeidet i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger (Miljøverndepartementet, 2009). Forsalg til planprogram ble sammen med varsel om oppstart av planarbeider lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til Planprogram er blitt revidert bakgrunn av mottatte innspill. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift fastsetter i henhold til plan- og bygningsloven 4-1 planprogram for områderegulering for Lille Erte/Holvannet dater , revidert Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 145

146 Vedtak: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift fastsetter i henhold til plan- og bygningsloven 4-1 planprogram for områderegulering for Lille Erte/Holvannet dater , revidert Saksutredning: Bakgrunn Planavdelingen i Halden kommune har utarbeidet forslag til planprogram i samarbeid med kommunalteknikk VA. Planprogram er utarbeidet i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger (Miljøverndepartementet, 2009). Forslag til planprogram ble sammen med varsel om oppstart av planarbeider lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til Planprogram er blitt revidert bakgrunn av mottatte innspill. Planprogrammets innehold og sammensetting legger til rette for en god reguleringsprosess for områderegulering Lille Erte/Holvannet med nedslagsfelt. Konklusjon Planprogram legges frem for Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift for fastsetting. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Morten Høvik Side 146

147 Side 147

148 Side 148

149 Side 149

150 Side 150

151 Side 151

152 Halden kommune Plan Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/ Anders Crogård Sammendrag av innspill/merknader til planprogram Østfold fylkeskommune ved Norsk Maritimt Museum kommer med følgende innspill til planarbeidet. Siden planen er en beskyttelsesplan og ikke en plan som hjemler tiltak har Norsk Maritimt museum ikke innvendinger mot planen. Skogeiere i planområdet kommer med et samlet innspill på bakgrunn av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsarbeider. Skogeiere mener på generelt grunnlag at regulering av forbud/restriksjoner vedr. skogsdrift innenfor planområdet blir i overkant byråkratisk, med bakgrunn i det forhold at råvann til vannbehandlingsanlegg i hovedsak hentes opp fra Femsjøen som er belastet med tildels store påkjenninger både fra jordbruk og mye annen aktivitet. De mener videre at standard for bærekraftig norsk skogbruk Levende skog omhandler de restriksjoner som er nødvendig med hensyn til vern av vassdrag. De peker også på at Halden kommune har et svært effektivt vannrenseanlegg. Videre peker skogeiere på enkeltpunkter i planprogrammet som blant annet omhandler forbud mot regulær hogst i planområdet. Denne formulering er blitt trukket tilbake i brev av dato (se vedlegg.) Innenfor planområdet finnes noen eksiterende hytter som vil bli urettferdig behandlet dersom det kommer et forbud mot bading, da hovedsakelig med tanke på Holvannet som skal avsettes til reservedrikkevann. Videre kan skogeierne ikke se at forslag om forbud mot jakt har noen relevans med hensyn til kvaliteten på drikkevannskilden. Statens vegvesen kommer med følgende innspill til planarbeidet. Det må i planarbeidet gjøres rede for om tiltaket som planlegges vil medføre økt trafikk på vegen til anlegget. Om nødvendig må det vurderes om vegen og krysset tåler økt trafikk uten utbedring. Fylkesmannen i Østfold kommer med følgende innspill til planarbeidet. Planen og konsekvensutredningen må utarbeides med klar henvisning til overordende planer og styringssignaler. De viser også til viktigheten av grundig kjennskap til planområdet med hensyn til Naturmangfoldsloven og bestemmelser om bærekraftig bruk. Fylkesmannen i Østfold viser videre til vektlegging av friluftsliv, vannforskriften og at digital fremstilling av reguleringsplan Side 152

153 skal utføres i tråd med regelverk og MDs Veileder til forskrift om kart, stedsfestet informasjon, arealformål og digitalt planarbeid. Østfold fylkeskommune ved Fylkeskonservatoren kommer med følgende innspill til planarbeidet. Innenfor eller nær plangrensa er det kjent tre automatisk fredete kulturminner i form av til sammen fire gravrøyser, registret i Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden. Videre melder de om at det vil være behov for en arkeologisk registrering dersom områderegulering åpner for tiltak som kan få konsekvenser for automatisk fredete kulturminner. Innenfor planområdet er det stor potensial for nye funn. Det er langs Store Erte registret en lang rekke funn av kulturminner. Fylkeskonservatoren ønsker ytterligere informasjon vedr. planlagt overføringsanlegg mellom Lille Erte og Holvannet. Oddbjørn Torgalsbøen og Anne-Gro Westberg kommer med følgende innspill til planarbeidet. De henviser til at deler av planprogrammet er feilaktig formulert i forhold til bruken av planområdet til friluftsaktivitet. De fremhever at området er mye brukt og at det finnes flere foreninger/lag som har sine baser for aktiviteter lokalisert innenfor planområdet. Videre fremlegger de synspunkter på at råvann per dags dato pumpes opp fra Femsjøen og at det for fremtiden også er planlagt videre drift av denne ordning. Holvannet blir bare en reservevannskilde, som skal tas i bruk ved en større forurensing av Femsjøen. De peker på at omfattende restriksjoner og forbud vil få negative konsekvenser for friluftsbruken av området. De peker også på tidligere prøveboringer etter vann som er gjort i Lilledalskroken, og stilles spørsmål til om dette alternativet kan være aktuelt for nye utredninger. De ber kommunen ta hensyn til brukere av marka og lager en plan som tar hensyn til både miljøvern/sikkerhet og forsatt forsiktig/fornuftig bruk av området. Næringsavdelinger i Halden kommune ved Torbjørn Fosser kommer med følgende innspill til planarbeidet. Fosser viser i hovedsak til noen punkter i planprogrammet som ikke er korrekt beskrivelse av dagen situasjon. Blant annet står der at det er registret ingen eller liten skogsbruk i planområdet. Dette er ikke korrekt gjengiving av gjeldende forhold. Viser videre til forslag til forbud mot regulær hogst i planprogrammet. Fosser henviser også til Levende skog standarden som underlag for utforming av planbestemmelser. Fosser mener i tillegg at det fortsatt skal kunne drives jakt innefor planområdet. Østfold fylkeskommune ved Regionalavdelingen, Plan- og miljøseksjonen kommer med følgende innspill til planarbeidet. Plan- og miljøseksjonen kommenterer at planprogram fremlegger at hensikten med reguleringsarbeider er å sikre drikkevannskilde for Halden kommune. De tolker planen slik at sikring av nedbørsfelt og overføringsanlegg er sentrale elementer i planarbeide. Det antas også at regulering av vannstanden vil være et tema. Videre fremlegger Plan- og miljøseksjon at friluftsinteressene i området må kartlegges og ivaretas. Området innenfor 100-metersbelte skal som hovedregel skjermes for utbygging og risiko for flom må vurderes. Reguleringsplan må utformes i tråd med naturmangfoldsloven. Side 2 av 2 Side 153

154 Fritz Anker Rasch kommer med følgende innspill til planarbeidet. Fritz Anker Rasch opplyser om feil i oppføring av eierforhold for gnr 195, bnr 1 som er makeskiftet og endret til gnr195 bnr13. Fritz Anker Rasch viser videre til at Stokktjern ikke renne ut i Holvannet og skal derfor ikke være innenfor nedslagsfeltet. Tistedal Friluftslag kommer med følgende innspill til planarbeide. Tistedal friluftslag viser til at det er bedrevet friluftsaktivitet for medlemmer og andre interesserte i tilknytting til Ertehytta siden Lille Erte har vært vannkilde for Haldens befolkning siden 1952, men det var først i 1989 det kom restriksjoner knyttet til Lille Erte grunnet bruken som drikkvannkilde. Videre henviser de til kommunens vurdering av grunnvann fra løsmasser ved Bjørnstad, og lurer på om dette kan være et alternativ å utrede på nytt. De stiller også spørsmål til økonomien knyttet opp mot videre drift av pumping fra Femsjøen og eventuell pumping fra Holvannet. Videre håper Tistedal Friluftslag at eventuelle restriksjoner i området ikke blir så store at Ertemarka blir redusert som friluftsområde. Remmen ANS kommer med følgende innspill til planarbeidet. Remmen ANS viser til tidligere dialog og møtevirksomhet med Halden kommune vedr. formuleringer om forbud mot ulike driftsvilkår i skogsbruken i utsendt planprogram. De fremholder også synspunkt på at det bør være mulig at næringsvirksomhet, jakt og annen rekreasjon kan fortsette innenfor planområdet, uten at hensynet til drikkevannskilden blir tilsidesatt. Videre viser Remmen ANS til at noen eiendomsopplysninger i punktene 1.4.1, 1.4.2, og er blitt endret som følge av den nystiftete enheten Remmen ANS. Mattilsynet kommer med følgende innspill til planarbeidet. Mattilsynet oppfatter reguleringsplanens hensikt å legge til rette for å sikre og beskytte nedbørfeltet og råvannkilden til både nåværende vannkilde Lille Erte og fremtidig reservevannskilde Holvannet. Disse vannforekomster synes å være en meget viktig drikkevannsressurs og det er av vesentlig betydning for en helhetlig og trygg drikkevannsforsyning at disse gis nødvendig beskyttelse gjennom en regulering. En trygg vannforsyning er å anse som en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og utgjør en livsnerve i en kommune, også i en krisesituasjon. Mulighet for å kunne alternere på råvannkilder, og ha en områderegulert drikkevannkilde vil kunne være vesentlig i så måte. Halden Kommune forplikter jf. DF 13, med bakgrunn i ovennevnte, å søke endringsgodkjenning av sitt/dette vannforsyningssystem. Haldenvassdraget brukseierforening kommer med følgende innspill til planarbeidet. Holvannet er en del av Erte Vassdraget og er et regulert vannmagasin. Haldenvassdragets Brukseierforening er regulant, og utøver reguleringen i henhold til en tinglyst avtale inngått i 1926 mellom Tistas Brugseierforening (nå Haldenvassdragets Brukseierforening) og grunneierne rundt Holvannet. Det betales en årlig kompensasjon til grunneierne for ulemper på grunn av reguleringen. Vannmagasinet benyttes i driften av Tistedal 2 kraftstasjon. Holvannet tappes normalt ned vinterstid. Sommerstid tilstrebes det å holde en stabil høy vannstand. Side 3 av 3 Side 154

155 Plan nr: G-643 Halden kommune PLANPROGRAM tilknyttet til "Lille Erte, Holvannet m/ nedbørsfelt" områderegulering Planprogram er datert: Saksbehandler: Anders Crogård Medsaksbehandler: Anja Wingstedt Dato for siste revisjon: Rev-A, Dato for Kommunestyrets vedtak: Halden kommune, Planavdelingen, 2010 Side 155

156 Plan nr: G-643 Halden kommune, Planavdelingen, 2010 Side 156

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden 2007-2011 Menighetenes fellesråd 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Vilt- og innlandsfiskenemnda 6 Medlemmer Medlemmer 1 Øystein E.

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2008 www.go-regionen.org Innehåll Om regionen sid 4 Medlemmar sid 5 Inledning sid 6 Om samarbetet sid 7 Kommunikation sid 8 Utbildning sid 10 Kultur

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapet, Halden rådhus Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, Rådhuset Dato: 03.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mons Hvattum

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer