Innholdsfortegnelse. Moss Fotballklubb Årsberetning for 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Moss Fotballklubb Årsberetning for 2006"

Transkript

1 Årsberetning 2006

2 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet Styrets årsberetning for Styrets sammensetning Styrets beretning Moss Fotballklubbs sponsorer i Økonomi Sportslig oppsummering A-laget Statistikk Arrangement Webredaksjonen i Spillerutvikling Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Sportslig oppsummering Junior Interkrets Sportslig oppsummering - Gutter interkrets Årsberetning for Yngres avdeling Styret i Yngres avdeling Kommentarer fra 2006-sesongen Sportslig oppsummering - Gutt KM Sportslig oppsummering - Smågutt Sportslig oppsummering - Smågutt Sportslig oppsummering Lillegutt Sportslig oppsummering Lillegutt Sportslig oppsummering Minigutt Sportslig oppsummering Minigutt Sportslig oppsummering Minigutt Sportslig oppsummering Minigutt Dommere Regnskap 2006 med noter og budsjett Resultatregnskap 2006 og budsjett Balanse Kunstgressbanen - resultatregnskap 2006 og budsjett Kunstgressbanen balanse Noter til regnskapet pr Representasjon Side 2

3 1. Agenda for årsmøtet Avholdes på Melløs Stadion 28. februar 2007 kl Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap m/revisors kontrollkomiteens beretninger 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse av kontingent 7. Budsjett 8. Valg 9. Ansette revisor Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Side 3

4 2. Styrets årsberetning for Styrets sammensetning Styrets beretning for tiden Ved årsmøtet 15. februar 2006 ble følgende valgt: Styret: Leder: Hans Jørn Rønningen - Gjenvalg 2 år Nestleder: Tore Thorkildsen - Ikke på valg Leder yngres: Frode Andresen - Ikke på valg Styremedlemmer: Morten Westheim - Gjenvalg 2 år Ralph Bakken - Ikke på valg Evy Viken - Ikke på valg Kjell Olofsson - Ny 2 år Per Lilleng - Ikke på valg Varamedlem: Per Ivar Snarberg - Gjenvalg 1 år Dommernes representant: Styret Yngres avdeling: Oddmund Karlsen - Gjenvalg Leder: Frode Andresen - Ikke på valg Nestleder: Per Jørgen Johnsen - Gjenvalg 2 år Dag Andresen - Gjenvalg Brynjel Johnsen - Gjenvalg Kjell Jakobsen - Gjenvalg Vibeke Westheim - Gjenvalg Lars Norsted - Gjenvalg Kontrollkomitè: Medlemmer: Ingar Askheim - Gjenvalg Karl F. Stokkan - Gjenvalg Varamedlemmer: Magnar Nilsen - Gjenvalg Carsten Bachke - Gjenvalg Valgkomitè: Leder: Trond Svenning - Ny Medlemmer: Arne Stenersen - Ny Anders Juliussen - Ny Varamedlem: Per Henæs - Ny Innstillingskomité for æresbevisninger : Medlemmer: 1. Bjørn Kjell Hanssen - Ikke på valg Morten Westheim - Gjenvalg Jan Erik Fredriksen - Ikke på valg Pers. varamedl.: 1. Hans-Jacob Henæs - Ikke på valg Ingar Askheim - Gjenvalg Tore Carlsen - Ikke på valg Lovkomitè: Medlemmer: 1. Per Viggen - Ikke på valg Rolf Magnussen - Gjenvalg Ivar Listerud - Ikke på valg Pers. varamedl.: 1. Carl F. Gjerdrum - Ikke på valg Bjørn Listerud - Gjenvalg Tore Carlsen - Ikke på valg Side 4

5 2.2 Styrets beretning Etter nesten-opprykket i 2005 spente vi forventningsbuen høyt for sesongen 2006: Målsetningen om tippeligaspill på Melløs senest 2008 ble gjentatt, og styret besluttet å planlegge å budsjettere for et mulig opprykk allerede i Både sportslig støtteapparat og administrasjonen på Melløs ble styrket, og ved årsmøtetider i fjor kunne både ny hovedtrener og styreleder melde at vi så sesongen lyst i møte. Årsmøtet ble presentert for et optimistisk og ekspansivt budsjett, og det ble gjort klart at vi baserte oss på en sportslig videreutvikling som ville generere de nødvendige inntekter (publikumsøkning, økte medieinntekter og flere og tyngre sponsorer). Da vi etter de første fem seriekampene kunne telle opp tre poeng, ante nok flere at dette kunne bli tyngre enn forventet, og ved høstsesongens start forsto de fleste at noe opprykk i 2006 kunne vi glemme. Såpass jevnt var det fra midten og ned, at åttendeplassen til slutt ble målet vi siktet mot, og som vi klarte. Som det fremgår av budsjettet for 2007, signaliserer vi at et realistisk nivå på årets medieinntekter forutsetter en tabell plassering mellom 4 og 8. Lærdommen fra i fjor er å ta utgangspunkt i de inntektene vi føler oss sikre på, og tilpasse kostnadene til dette. Med en slik tilnærming, vil vi på tabellen for budsjettnivå i Adeccoligaen havne langt fra opprykk. Heldigvis er det fortsatt slik at de sportslige resultatene skyldes andre forhold enn bare penger, og styret gleder seg så langt over at den økonomiske situasjonen i enda større grad motiverer til sterkere satsing på våre yngre spillere. Kostnadstilpasningen er så langt synliggjort gjennom kraftige tiltak i administrasjonen på Melløs. Kapasitetsreduksjonen innebærer at vi må bli enda flinkere i prioriteringen, vi viser i denne sammenhengen til eget avsnitt om økonomi. Det er i dette lys den inngåtte avtalen om tettere samarbeid med Sprint må sees. Vi er sikre på at felles bruk av ressurser vil gavne begge parter slik at tilgangen på lokale spillere med kvaliteter til toppseriefotball vil øke. Gjennom det nære samarbeid begge klubbene har til Wang har vi et utgangspunkt for spillerutvikling som få andre klubber. Vår mulighet til å hevde oss i toppen må baseres på egen utvikling og videresalg av spillere, utfordringen vil være at vi selv styrer butikken. Side 5

6 På anleggssiden er positive milepæler passert i året som er gått. Vårt hovedfokus har vært boligblokken foran Melløs som er helt avgjørende i forhold til å nå vårt overordnede mål: Et intimanlegg for toppfotball slik etter hvert samtlige lag i Tippeligaen og flere og flere i Adecco enten har på plass, eller har under realisering. Mye arbeid har gått med både i forhold til kommunens administrasjon og de politiske partier, nå er alle tillatelser på plass og enighet er også etablert med utbygger. Ansvaret for salg av leilighetene avklares i disse dager, og styret tror vi treffer markedet slik at vi får den startkapital vi trenger for neste fase. Vi er ikke i tvil om at Fotballklubbens sportslige ambisjon over tid kun lar seg realisere med en hovedarena som kan tilby publikum fasiliteter vi ikke er nærheten av i dagens situasjon. Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang med denne prosessen, og håper på engasjement fra våre medlemmer og byen for øvrig i månedene som kommer. Moss FK fylte 100 år i august, med de økonomiske forutsetninger vi måtte legge til grunn, er styret tilfreds med markeringen. Per Vold skrev og redigerte en flott jubileumsbok, festen på Tivoli Amfi ble meget vellykket med varme ønsker, fine gaver og utnevnelse av fortjente og stolte æresmedlemmer: Einar J. Aas, Geir Henæs, Ole J. Henriksen, Per Henæs, Ingar Askheim, Hans J. Henæs, Per A. Bakke og Rolf Magnussen (post mortem). Nye merkemenn ble også utnevnt: Geir Monge, Ole Guttulsrød, Anders Juliussen, Svein Andreassen, Tore Carlsen, Magnar Nilsen og Helge Thorvaldsen. Tapet mot Sogndal tidligere på dagen la bare en kortvarig demper på stemningen, arrangementet på Melløs i forbindelse med kampen var hyggelig selv om det jo hadde vært fint med flere folk! Styret er enda stoltere i år enn i fjor: Hjemmesidene gikk helt til topps og ingen toppklubb i Norge er foran oss! Her ligger store muligheter til å utvikle en enda nærmere kontakt med våre medlemmer og støttespillere, takk til hele redaksjonen, vi gleder oss til fortsettelsen! Vi gleder oss også over den massive og positive støtten fra Kråkevingen, dere fikk anledning til å vise at dere er mer enn bare medgangssupportere, la oss likevel satse på litt mer medgang i år! Til slutt en takk til dere som har forlatt Melløs som arbeidsplass, både fra spillergruppen og fra det sportslige og administrative apparatet. Vi ønsker dere lykke til i nye roller og håper vi sees på Melløs. For styret i Moss FK Side 6

7 2.3 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2006 Side 7

8 2.4 Økonomi På bakgrunn de gode sportslige resultatene i 2006, ble det lagt opp til en enda større satsing i Budsjettmessig ble det forutsatt minst oppnåelse av 3. plass i Adeccoligaen. Spillerstallen og trenerapparatet ble styrket og ny daglig leder ansatt. Våre sponsorer var positive og det var mye positiv oppmerksomhet rundt klubben. Optimismen var stor slik at både sponsorbudsjett og publikumsinntekter ble øket i forhold til tidligere. Sesongen 2006 ble ikke som forventet. De sportslige resultatene uteble og som følge av dette fikk vi reduserte medieinntekter og publikumsinntekter. Selv om sponsorinntektene ble høyere enn tidligere år, oppnådde vi ikke budsjettet. Det positive var Moldes salg av Rob Friend til Heerenveen, Fredrikstads salg av Simen Brenne til Lillestrøm og vår avtale om prosenter ved videresalg. Dette ga oss gode inntekter. De fleste av våre kostnadene er faste og knyttet opp mot avtaler. Skal aktiviteten opprettholdes er det ikke mulig å foreta store innsparinger på kostnadssiden. Flere av kostnadene påløper også før kampsesongen starter, slik at når vi ser at inntektene svikter er disse allerede påløpt. Adeccoligaen er den dyreste serien å spille i, med tilnærmet samme arrangementskostnader og reiseutgifter som i Tippeligaen, men med mye lavere medieinntekter. På høsten foretok vi de innsparinger vi mente var forsvarlig, materialforvalter ble løst fra sin kontrakt og kontrakten med keepertrener ble ikke fornyet. Skader på spillere gjorde imidlertid at vi måtte knytte til oss nye spillere for spill ut sesongen for ikke å tape ytterligere medieinntekter. Likviditeten har vært stram gjennom hele året. Det har også påvirket likviditeten at vi har nedbetalt gamle lån med kr ,- og kjøpt andeler i 15 gruppen Moss slik at vi snart eier hele Spillerstallen. SpareBank 1 Moss har igjen vært en sterk bidragsyter og har også hjulpet oss slik at vi på sikt får samlet alle lån på ett sted. For fortsatt å kunne ha god kontroll over økonomien har styret vært nødt til å redusere kostnadene i budsjetter for Det er forutsatt en plassering blant de 8 første. Medieinntekter er beregnet for plassering 4-8, publikum og sponsorinntekter tilsvarende. Vi har også budsjettert med spillersalg. Kostnadsnivået i dagens fotball er så høyt at for små klubber er det nødvendig å utvikle spillere for å selge noen av disse videre når vi kan oppnå gode priser. På kostnadssiden er det nøkternt, men reelt budsjettert. Avtalene med spillerne løper fram i tid, slik at det kun er ved inngåelse av nye kontrakter eller ved salg av de spillere med høyest lønn at vi kan endre budsjettposten vesentlig. Likviditeten vil også i 2007 være en utfordring. Spesielt fordi de faste månedlige kostnadene ofte ikke er sammenfallende med inntektene. Vi mener imidlertid at de innstramningene vi har gjort for 2007 vil være tilstrekkelig til å ha kontroll over utviklingen. Side 8

9 2.5 Sportslig oppsummering A-laget Trenere og støtteapparat Geir Bakke ble engasjert som klubbens hovedtrener. Rune Tangen fortsatte som hjelpetrener i heltidsstilling. Roar Johansen fortsatte sitt arbeid som keepertrener. Michael Franck har vært spillerutvikler. Trenerteamet hadde med seg Lars Smith som materialforvalter, som dessverre måtte slutte hos oss i september p.g.a. innstramninger på økonomisiden. Men Lars var med på kamper i resten av sesongen på frivillig basis noe vi satte stor pris på. Fysioterapeut Inge Eian har vært klubbens koordinator for det medisinske teamet, som for øvrig har bestått av lege Morten Jacobsen, Rune Tangen har vært hovedansvarlig for vårt rekruttlag Spillerstall: 2006 sesongen har bestått av 22 spillere inklusiv keepere og hospitanter fra juniorlaget. Nye spillere som ankom fra året før er Erik Holtan, Fabien Vidalon, Morten Jacobsen, Jens Skogmo. Vi leide inn Ben Wright fra Start i overgangsvinduet i sommer. Nye spillere som kom inn var også Mahmod El Hay fra Klemmentsrud, Lars Øverbø fra Drøbak Frogn og John Andreas Husøy fra Molde. Spillere som har forlatt oss i 2006 er Knut Hovel Heiaas som gikk til Hødd i sommer sammen med Tor Erik Moen som gikk til Haugesund. Etter sesongen har noen av våre mest trofaste spillere over mange år Gard Kristiansen gått over i pensjonistenes rekker og vi takker Gard for sine ni år og som et fremragende forbilde for mange unge som banker på døren til A laget. Anders Juliussen har gått til Sprint etter uttallige år og hundrevis av A kamper så har vi mistet et stort menneske i A stallen og han ble som fortjent hedret på 100 års jubileet som merkemann, tusen takk Anders for en kjempeinnsats for Moss Fotballklubb. Andre spillere som har forlatt oss er Alexander Forsberg(klubbløs), Tom Reidar Haraldsen(Viborg), Jens Skogmo (Sprint), Joacim Heier og Steffen Lilleng (Sparta). Vi takker dem for innsatsen i MFK og lykke til videre i karrierene deres. Side 9

10 Målsetting og resultater: De Aktive i A stallen og trenerteamet satte på treningsleiren på La Manga opp en målsetting om 3 plass. Vi skulle vinne flere hjemmekamper og vi skulle underholde. Nå viste det seg at vi dessverre fikk noen nøkkelspillere skadet veldig tidlig, og tenker på Vidar Martinsen, Fabien Vidalon og Erik Holtan noe som gjorde at vi kom noe skjevt ut i starten. Vi hadde en tendens til å tape mot de dårlige lagene og vinne mot de beste, noe som gjorde at vi ble middelshavsfarere gjennom hele sesongen. Vi hadde til stadighet mulighet og heng på kvallik plassen men tapte de avgjørende kampene som gjorde at vi havnet i ingenmannsland. Vi hadde en periode hvor det var kortere ned til nedrykkstreken enn til kvalliken, men vi avsluttet brukbart og vi klarte oss med god margin. Men målsettingen klarte vi ikke og vi er så klart skuffet over det. Adeccoligaen 2006 tabell: I NM spilte vi oss frem til 3. runde mot Ham Kam borte. Her ledet vi 1 0 men vi tapte dessverre 1 3 Oppsummering: Det har vært en glede og arbeide med spillerstallen for 2006, det har ikke vært noen form for konflikter og miljøet vil vi karakterisere som enestående. Det er en gjeng med profesjonelle spillere med meget gode holdninger og vi er meget optimistiske for neste år. Trenerteamet har fungert meget bra med Geir Bakke i spissen, han har lagt en plattform som er meget solid forankret i spillerstallen. Med den første treneren på mange år som blir med flere år på rad er jeg overbevist om at det blir en bedre sportslig sesong for Geir er en meget dyktig trener som nå kjenner spillerne sine bedre og som samtidig har hentet sine spillere til klubben. Denne kontinuiteten på trener siden er veldig viktig for suksessen klubben er ute etter. Rune Tangen gjør som vanlig en kjempejobb som hjelpetrener og er veldig viktig for miljøet i Moss Fotballklubb, samt sine medlemmer og supportere. Med Sportslig hilsen Ralph Bakken Side 10

11 2.6 Statistikk Kamper per spiller Side 11

12 Addeccoligaen 2006 Side 12

13 Norgesmesterskapet 2006 Side 13

14 Privatkamper 2006 Side 14

15 2.7 Arrangement Sesongen 2006 startet med en meget fin Melløs stadion 17. april, og vi slo Pors 4-0 i årets første hjemmekamp. Rent arrangementsmessig fikk vi dessverre et par riper i lakken denne sesongen. Rødrussen løp over banen rett før kampslutt i kampen mot Sparta 16. mai, og det ble registrert rasistiske tilrop fra publikum i kampen mot Follo i juni. Dette håper vi at publikum vil bidra med til å unngå at slike episoder oppstår i 2007-sesongen. Ellers føler vi at våre hjemmekamper ble avviklet på en tilfredsstillende måte. I nært samarbeid med ØFK og NFF var Moss Fotballklubb medarrangør i 4 nasjoners turnering UEFA kval jenter 19. Vi stod som arrangør av kampen Polen Serbia Montenegro tirsdag 25. april. Sportsklubben Rapid, MBC og Lions har sammen med trofaste frivillige og klubbens medlemmer bidratt til å utføre vakthold og betjene telleapparat gjennom sesongen. Fredag 19. mai arrangerte vi den tradisjonelle merkefesten med god deltagelse. Det har blitt avholdt 3 medlemsmøter i løpet av sesongen, hvor 2 ble avholdt i godt samarbeid med eldres avdeling. Rett før seriestart arrangerte vi kick-off på Tivoli Amfi. Frode Andresen og Morten Westheim i arrangementskomiteen takker samtlige funksjonærer, Moss Varm Mat og Røde kors for god hjelp og godt samarbeid gjennom sesongen. 2.8 Webredaksjonen i 2006 Etter den formelle etableringen av redaksjonen sommeren 2005, fikk nettsidene til Moss Fotballklubb et skikkelig oppsving i Antall treff på siden var stabilt stigende, og antall saker økende. mossfk.no ble for alvor lagt merke til. En overraskende 2. plass i kåringen over fotball-norges beste nettsider var en pen belønning for redaksjonen høsten 2005, men enda mer gledelig da mossfk.no dro i land to førstepriser Det må bety at Moss Fotballklubb gjorde noe riktig da mossfk.no ble restaurert og utviklet til en moderne, oppdatert webside ble i så måte et år hvor mossfk.no stabiliserte seg og publiserte bedre og flere saker. Som prisvinner ble vi rost for en oppdatert side hvor det er lett å finne frem og for et vell av historikk fra forgagne tider i klubben. Man roste også designet, som er noe av det mest behagelige man kan treffe på nettet. Kritikken mot sidene gikk på billedmaterialet, eller skal vi si i mangel av sådan. Her har vi absolutt et potensial vi bør utnytte for å etablere mossfk.no på toppen. Antall frivillige medarbeidere økte også i Staben av unge og villige supportere har levert artikler både i bredden og dybden. mossfk.nos stab teller nå rundt 8 personer, som i mer eller mindre grad har bidratt til produktet som har gitt gjenklang i fotballmiljøet i Norge. mossfk.no er et av de viktigste bidragene i den utadrettede virksomheten en klubb som Moss Fotballklubb må ha i det tjueførste århundre. I informasjonsalderen er det internett som gjelder, enten man liker det eller ikke. I så måte har Moss Fotballklubb kommet greit i gang i forhold til andre klubber i Norge. Mildt sagt! Eystein Simonsen, redaktør Side 15

16 2.9 Spillerutvikling Ansvarlig for spillerutviklingen i 2006 var Michael Frank. Det var 8 spillere i gruppa og det var: Lars Herbert Norgård Joachim Heier Steffen Lilleng Morten Jacobsen Jens Skogmo Amin Askar Martin T. Jensen Steffen Nystrøm Toppspillerutviklingen i Moss FK er kommet godt i gang for inneværende sesong. Vi har allerede en god hospiteringsordning fra Gutt-Jr. A som fungerer bra. Samarbeidet med WANG Toppidrett Moss gjør at vi kan ha de 2 A-spillerne Hans Martin Wehler og Marius Gjestrumsbakken tilfredsstillende med på treninger(7 av 9 i uka) samt aktuelle hospitanter fra Jr. Toppspillerutvikler for 2007 er Joakim Mensen, Fra A-laget har vi spesifikk oppfølging på Steffen Nystrøm, Jon-Andrè Fredriksen, Mahmoud El Haj, Morten Jacobsen, Lars Herbert Nordgård, Hans Martin Wehler og Marius Gjestrumsbakken. Disse spillerne følges opp med egne kapasitetsprofiler og treningsdagbøker. Fra juniorlaget hospiterer 1-3 fra uke til uke utfra prioritert gruppe. De følger da samme ukesyklus som Wehler og Gjestrumsbakken. Hittil har Andreas Eikum, Erik Halvorsen og Martin Thømt Jensen vært med på A-hospitering. Disse tre har skrevet lærlingkontrakt med klubben. På yngres fortsetter vi med talenttrening hver uke. Dette er en gruppe åringer som har en treningsøkt hver fredag Toppspillerutvikler er ansvarlig for den sportslige planen rundt disse øktene mens Lars Norsted er administrativ ansvarlig for spillergruppene. Det er i år 25 spillere som har startet i gruppa, men disse må reduseres til ca. 15 stk Det er allerede gjennomført 3 trenerfora for Jr./Gutt/Smg. Disse foraene samler trenere fra alle lag på disse nivåer der vi gjennomgår status, hospitanter, spillestil, øvelser etc. Foraene er tiltenkt å være en gang pr. måned. Styret har blitt enige om at Moss Fotballklubb fortsatt skal være en soneklubb. Kjell Olofsson Styremedlem Side 16

17 2.10 Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Rekruttlaget har også i 2006-sesongen gjort sine saker meget bra. Vi endte til slutt på en sterk andreplass, bare 7 poeng bak Kvik Halden. Avstanden kunne fort vært mindre til Kvik Halden. Moss ble nemlig trukket 6 poeng, fordi vi brukte spillere som hadde spilt cupkamp for A-laget bare noen dager i forkant av en rekruttkamp. Litt slurv fra oss i ledelsen, det lover vi å rette opp til neste år. Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Kvik Halden Moss Kolbotn Ås Årvoll Rygge Hærland Sprint-Jeløy Grei Nesodden Råde Andes Moss Fotballklubb har meget lovende spillere i junioralder. Nivået blant ungguttene er høyt, og de aller fleste har taklet overgangen fra junior til 3. divisjon bra. I tillegg tok de rutinerte A-lags spillerne ansvar når det trengtes. Samarbeidet med juniorlaget fungerte bra også denne sesong. Vi bestemte oss tidlig for at de juniorspillerne som spilte 3. divisjon, ikke skulle spille juniorfotball samme uke. 3.divisjon ble prioritert foran junior, med unntak av nøkkelkamper for junior Interkrets. Dessverre gjorde en resultatsvak start på sesongen for juniorene at vi måtte fravike dette prinsippet i vårsesongen. Gjennom prestasjoner på 3.divisjon og junior Interkrets vurderte trenerteamet aktuelle hospitanter til A- laget. 3 spillere (Martin Hansen, Hans Martin Wehler og Marius Gjestrumbakken) ble mer og mer inkludert i A-stallen utover høsten. Wehler og Gjestrumbakken ble tilbudt videre spill med MFKs A-lag i 2007 under lærlingkontrakt. Side 17

18 2.11 Sportslig oppsummering Junior Interkrets Hovedtrener: Joakim Mensen Ass.trener: Frode Myrvang Fysisk tilrettelegger: Johnny Haugen Oppmann: Per Halvorsen og Per Karlsen Oppstart: Vi satte offisiell oppstart til 1.desember. Før det hadde vi 2 uker med organisert fellestrening samt 1 uke med prøvespill for nye. Til oppstart hadde vi klar en 23-mannstropp. Pga trange budsjett-rammer samt mange WANG Toppidrett spillere som har treningsleir med skolen hadde vi ingen treningsleir. Spillerstall: Michael Missouri og Espen Halvorsen ønsket å slutte under oppkjøring pga mye treninger for Espen mens Michael valgte å gå til en ny klubb. Vi tok opp guttespiller Martin Thømt Jensen i denne perioden som fullverdig juniorspiller etter en periode som hospitant Spillestil: Vi laget planer på spillestil og rolledefinering med utgangspunkt i Utover sesongen justerte vi litt om til 4-3-3/4-5-1 i samråd med A-lagets endring. Interkrets: Vi endte på 9.plass i år også. En svak start på sesongen la et litt press på laget, men vi reiste oss i løpet av mai og var på 6.plass til høstsesongen. Av enkelkamper vil jeg trekke frem 2 kamper fra vår side. 5-4 hjemme mot Lyn etter og ha ligget under 0-4 med 30 minutter igjen å spille. 4-1 borte mot HamKam var nok årets beste prestasjon i serien. 4-0 hjemme mot Rygge 3.div der vi stilte rent jr.lag var også en god prestasjon som viste at laget holder bra 3.div. standard. På det negative er 1-4 tapet hjemme mot Ull/Kisa med alle jr.spillere tilgjengelig samt at vi slapp inn mål i samtlige kamper (!). Side 18

19 Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Vålerenga Fredrikstad Lyn Oslo HamKam Stabæk Brumunddal Skeid Fotb Follo Moss FF Lillehammer Kongsvinger Toppf Lørenskog Bærum Ullensaker/Kisa Cup: Vi fikk plass i JET 06. Her gjorde vi en meget sterk figur med å komme til kvartfinalen. Der tapte vi 3-2 for Strasbourg. I gruppespillet slo vi Odd Grenland 2-1 som var vinneren fra foregående JET samt Molde 2-1. Målsetninger: De 2 hovedmålene med å opprettholde kamparena på junior-interkrets og rekruttering av 1-3 juniorspillere til A-laget lyktes vi med. Hans Martin Wehler, Marius Gjestrumbakken og Martin Hansen, ble alle 3 tilknyttet A-laget mer og mer permanent utover sesongen, og de 2 førstnevnte er inkludert i Moss FK A-stall i Delmålet for sluttspill i JET lyktes vi med og må anses som en sterk prestasjon av laget. Et delmål med høyere poengsum ved sesongslutt enn i 2005 lyktes vi ikke med (32 mot 36). Delmålet på færre baklengs fra foregående klarte vi ikke (64 fra forrige sesong mot 67 denne sesong). Konklusjon: Vi har gjennom denne og forrige sesong utviklet gode rutiner og strukturer for juniorspillere i Moss FK. Vi har videreutviklet et av grunnprinsippene i klubbens spillende stil. Her har flere spillere hatt god utvikling på teknisk/taktisk ferdigheter. Rolleferdigheter er også blitt videreutviklet og samhandlingsmønstret i laget er også på et godt nivå. Laget har hatt en meget god utvikling av løpskapasitet og generell styrke gjennom regelmessig og strukturert treningsarbeide på disse områder. Individuelle prestasjoner svinger fortsatt for mye og laget slipper inn for mange baklengs. Forsvarsferdigheter er noe laget må ha sterk fokus på videre her ligger vi bak nasjonalt og særlig internasjonalt (ref. Strasbourg). Det er mange spennende spillere i juniorlaget til Moss FK og vi ser allerede i starten av 2007 at vi kan høste frukter av de mest potensielle. Joakim Mensen Side 19

20 2.12 Sportslig oppsummering - Gutter interkrets Vi startet treningen i november 2005 med tre økter ute og en innendørs fram til midten av april. Vi gjennomførte deretter fire treninger utendørs samt en egentrening per uke resten av sesongen. Vedrørende kretslag så deltok det her opptil 12 gutter fra oss. Vi fikk på tampen av sesongen en spiller med på landslagssamling. 8 av guttene kom med videre for 2007 på Junior Interkrets, samt en har kommet med på en del rekruttkamper. Videre har to av guttene kommet med på trening i Skottland og England som for disse var veldig populært. Fremmøte på treningene har vært meget godt. Gutt Interkrets har i sesongen bestått av 20 gutter. Målsetningen for sesongen var å drive god spillerutvikling og å komme med i sluttspillet. Vi har deltatt på MFK Cup i februar, Sparebank1 Cup (Sprint/Jeløy) i mars samt Skaw Cup i juli. Videre har vi spilt 22 Interkrets kamper i Oslo Fotballkrets regi. Resultatmessig oppnådde vi: 1 plass med begge lagene i MFK Cup. I Skaw Cup kom vi til sluttspillet. Vi kom på 6 plass i serien og ble nummer 4 i Interkrets sluttspillet. Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Lørenskog Stabæk Vålerenga Bærum Kolbotn Moss Årvoll/HL/LIL Lillestrøm Ski KFUM Skedsmo Ås IL Spillerne har i sesongen utviklet gode basis ferdigheter. De har innøvd god teknikk og taktiske ferdigheter samt fått god utholdenhet. Videre har de blitt instruert på holdninger og riktig kosthold. Laget har vært meget aktivt i sesongen med dugnadsarbeid og loddsalg. Gjennom dette har vi fått redusert egenandel for guttene på Cuper, sosiale aktiviteter osv. Kjell Jakobsen Lagleder Side 20

21 3. Årsberetning for Yngres avdeling 3.1 Styret i Yngres avdeling Leder: Nestleder: Styremedlem økonomi: Styremedlem utstyr: Styremedlem sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Frode Andresen Per Jørgen Johnsen Kjell Jakobsen Lars Norsted Brynjel Johnsen Vibeke Westheim Dag Andresen Styret har avholdt 10 styremøter. Vi har hatt 16 lag i aksjon i løpet av 2006-sesongen. Styret i yngres avdeling står overfor mange oppgaver i løpet av en sesong. 3.2 Kommentarer fra 2006-sesongen Vi som sitter i styret jobber kontinuerlig med planer for klubben, samtidig som de daglige gjøremål må taes. Derfor er det viktig å stille seg noen spørsmål i blant for å holde orden på prioriteringene våre. Hva kan vi bidra med? Hva synes vi er viktige saker å prioritere for neste år? Hvor vil vi med yngres avdeling, og hva skal vi være kjent for? Dette er noen av temaene vi tar opp til diskusjon for å finne kursen og sette prioriteringene riktig. Styret i yngres må settes sammen ut fra de oppgavene vi har å jobbe med. Vi er en frivillig organisasjon som er total avhengige av dugnadsinnsats og god klubbfølelse. Alle styremedlemmene i yngres har dedikerte oppgaver. Det være seg oppgaver som utstyr, økonomi, treningstider og innhold, turnering, skolering og strategi. Kontakt med foreldre osv. I 2006 startet vi et rekrutteringsprogram for spillere i avgang. Kort fortalt så er det et opplegg for spillere som slutter av forskjellige årsaker. Vi ønsker å rekruttere de inn i organisasjonen som trenere, dommere og eventuelt ledere. I 2006 har vi rekruttert og kurset 4 nye unge trenere, og vi har 2 som ønsker et dommeraspirant kurs. Dette prosjektet er så vidt kommet i gang, så dette gleder vi oss til å jobbe aktivt videre med i Desember 2006 ansatte vi vår egen trenerkoordinator og sportslig leder Lars Norsted. Han jobber tett med Joakim Mensen som er topp spillerutvikler i klubben. Lars skal sørge for tett oppfølging fra 7-14 år. Sørge for at lagene har det de trenger, følger skoleringsplanen vår, og at trenerne har tilfredsstillende arbeidsforhold. Han er med andre ord styrets mann på feltet. Lars har startet jobben bra. Vi har etablert Skaw Cup i Danmark som vår sommercup. I 2006 reiste vi med over 90 personer fordelt på fire lag. En del av reisefølget var foreldre, søsken, tanter og onkler. I tillegg var det mange foreldre som kom nedover under uken. Jeg tror vi var over 110 mossinger, som fulgte MFK i Skaw Cup. Vi hadde mange minneverdige øyeblikk i Danmark, men høydepunktet kom på siste dagen, da Moss Fotballklubb tok GULL i 1992 eliteklassen. Jeg innrømmer gjerne at undertegnede felte en gledeståre eller tre i minuttene etter seieren. Først og fremst fordi jeg var stolt på vegne av hva gutta i klubben hadde prestert. Men mest av alt for den gleden jeg så blant alle MFK'ere. Det var gratulasjonsklemmer på kryss og tvers av lag, foreldre, trenere, lagledere, søsken, tanter og onkler. Det var rett og slett en klubb og ikke fire lag som var på tur sammen. Side 21

22 Det var en fantastisk uke vi hadde i Danmark. Det viktigste for oss i yngres avdeling i MFK er å knytte bånd mellom lagene og styrke samholdet som klubb. Det er viktig for ledere og tillitsvalgte i klubber å være sammen med spillere, trenere, lagledere og foreldre. Det er de vi er her for. Dugnadsjobbene er mange og varierte i løpet av sesongen for lagene i yngres. I forbindelse med A-lagets hjemmekamper stiller vi med ca 60 personer hver gang. I tillegg så jobber styremedlemmene i yngres på kampene. Den største dugnadsjobben yngres har er MFK Cup som vi arrangerer i Mossehallen i februar. Det er den største inntektskilden til yngres avdeling. Den ga som vanlig et meget bra overskudd, som igjen tilfaller lagene i yngres. Styret i yngres vil benytte anledningen til å takke A-lagsspillere, støtteapparatet rundt og foreldre/foresatte pluss alle andre som var med og bidro til en fin gjennomføring av turneringen. Styret retter en stor takk til foreldrekontaktene på hvert enkelt lag og til alle spillere og foreldre/foresatte som har bidratt med en betydelig innsats i Yngres avdeling har i år hatt 16 lag i aksjon på forskjellige nivåer i Østfoldserien. Vi har deltatt i forskjellige cuper i løpet av året både i inn- og utland. Tradisjonen tro arrangerte vi også i 2006 en internturnering for sjuer lagene våre. Denne gangen lå arrangementet hos trenere og lagledere på LG 94. Som vanlig var arrangementet svært vellykket. Styret i yngres avdeling er stolte av spillerne, trenerne og laglederne vi har i klubben. Det er god dugnadsånd i de yngre rekker. Klubbfølelsen skapes gjennom engasjement og inkludering. Vi har store utfordringer i 2007-sesongen som vi gleder oss til å ta fatt på. Vi gratulerer alle lag, spillere, trenere og lagledere med fin innsats gjennom hele sesongen. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert enkelt lag. Styret yngres avdeling 3.3 Sportslig oppsummering - Gutt KM GENERELT Gutt KM har spilt i KM serie A hvor laget vant sin avdeling og gikk dermed til A-sluttspillet på høsten, hvor vi endte nest sist. Det er jo greit tatt i betraktning av de er et 2- lag. De har vært med i vår cup, MFK cup, SPRINT cup og SKAW cup. Tabell serie: Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Moss Gresvik Kråkerøy Skjeberg SK Sprint/Jeløy Sarpsborg Østsiden Varteig Borgen Side 22

23 Tabell sluttspill: Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Kvik Halden Gresvik Borgar/Lande Ekholt Rygge Askim FK Sprint/Jeløy Kråkerøy Skjeberg SK Moss SPILLERSTALL Spillerstallen talte 21 spillere ved oppstart januar men ble redusert til 18 spillere før sesongen startet. TRENERE Trenere for sesongen har vært Tore Aamodt (hovedtrener) og Gøran Karlstad (hjelper) TRENINGENE Vi har trent tre ganger pr. uke og det har vært opp mot 100 % frem møte gjennom hele sesongen, noe man må si er meget bra. Gutta har vært trenings- og lærevillige. KAMPER OG TURNERINGER Vi har spilt 22 kamper i sesongen - disse er fordelt på treningskamper, seriekamper og cupkamper. Vi har også spilt i 3 turneringer - disse er MFK cup, Sprint Cup, (hvor vi faktisk tok en sterk tredje plass) og Skaw cup. Sist nevnte var en meget god opplevelse for både spillere og trenere rent sosialt. Det har vært et meget godt samhold i spiller gruppa gjennom hele sesongen. FORELDRE Oppmøte fra foreldre har vært bra gjennom hele sesongen, de har stilt opp med biler og godt humør. Vi har også gjennom ført 2 foreldre møter med god oppslutning. DUGNADER Laget har gjennomført 2 dugnader i sesongen. Disse var å rigge opp og ned vanta i vår egen MFK cup og vi hadde også spillere på plass til alle hjemmekampene til A- laget. KORT OPPSUMMERING 2006 Det har vært en god sesong fra januar til oktober og alle involverte parter sitter igjen med en meget god følelse. Både fra klubb, spillere, trenere og foreldre. FOR GUTT KM 2006 TORE AAMODT OG GØRAN KARLSRAD Side 23

24 3.4 Sportslig oppsummering - Smågutt 92 Etter en imponerende sesong, avsluttet guttene med kronen på verket ved å ta kretsmesterskapet hjem til Moss FK, (5 år siden sist). Sesongen har vært preget av jevn fremgang, noe som skyldes meget bra oppmøte og tilstedeværelse på trening. Laget har trent 3 ganger i uken i tilegg til trenings kamp, turneringer eller seriekamper. Gjennom hele året har det vært topp innsats og alle har vært flinke til å støtte, drive og hjelpe hverandre. Dette viste seg utover høsten og laget presterte bedre og bedre. I kretsens A sluttspills 9 kamper, ble det 8 seire og 1 uavgjort, med en målscore på hele 59-11! Tabell serie Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Drøbak/Frogn Moss Ås Sarpsborg Lervik Torp Råde Tune Vestby Sprint/Jeløy Tabell sluttspill Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Moss Borgen Drøbak/Frogn Trosvik Lisleby Ås Lervik Kråkerøy Sarpsborg Berg Sesongen totalt under ett har vært en suksess, med: Seier i Sprint sin innendørs cup Seier i Vårcupen, Seier i Eliteklassen i Skaw cup Vinner av A sluttspill G92 i Østfold Fotballkrets. Laget har spilt offensiv, hurtig, teknisk underholdende fotball, og har ofte parkert sine motstandere. Teknisk og taktisk er laget av de bedre, men lagets største fortrinn har vært fysikk (kondisjon), og den mentale styrken de enkelte spillere utviser. Lagets ferdigheter kommer i første rekke som resultat av den enkeltes treningsvilje og evnen til å trene ikke bare bli trent. Moss FK yngres som klubb har også lagt tilrette med gode treningsforhold, god administrativ og faglig kvalitet på støtteapparatet. Laget har gjennom sesongen hatt 4 kretslags spillere, og hele 8 spillere på regionslag / bylag. Side 24

25 Årets lag har bestått av: Martin Michalsen (trener), Dag Grønstad (trener), Petter Stølen (oppmann) Emanuel Nii Ashitey Amahr,, Torstein Nordahl, Håkon Evensen, Tobias Hattevig, Mats Stølen, Sebastian Jessen, Mats Skolemestra, Anders Andersen, Tuncay Øcalan, Gosha Askar, Martin Palmquist, Henrik Wold, Kristian Bjerke, Kevin Duve, Kevin R. Johansen, Markus Grønstad. 3.5 Sportslig oppsummering - Smågutt 93 Årets sesong ga mange nye utfordringer for de to lagene på dette alderstrinnet. Overgang fra lillegutt til smågutt, syver til elleverfotball og milepælen å bli tenåring! Trenerteamet brukte lang tid på å komme til enighet hvordan opplegget rundt 2006-sesongen skulle være. Skulle vi allerede første året på elleverfotball ta ut en førstelagstropp? Opplegget ble at de to likeverdige enhetene i Moss gul og Moss sort ble videreført. Begge lag fikk prøve seg en halv sesong på nivå 1 i serien. Mens enkelte spillere ut fra et spillerutviklingshensyn bare spilte nivå 1-fotball hele året. Konklusjonen er at jeg som hovedtrener vil anbefale at det fra gutter 13-alderen lages et førstelag basert på treningsiver, holdninger og talent selv om nye utfordringer står i kø på dette trinnet. Det er det imidlertid mange meninger om i gruppen. Begge lag ble nummer tre i serien selv med bytte av lag mellom nivå 1 og nivå 2-avdelingene til sommeren. Målsetningen var å bli blant de tre beste. Trenerteamet er veldig fornøyd med sesongen, og særlig med imponerende treningsiver blant det store flertallet. Tabell G13 avdeling 02 Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. Sprint/Jeløy DFI Dyrløkkeåsen Moss Ekholt Askim Selbak Ås Øst Soon grønn Tabell G13 avdeling 03 Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1. DFI hvit Rygge Moss FK Sprint Vestby Soon Råde rød Trø/Bå FK Ås Vest Eika Side 25

26 Årets høydepunkt var Grenland cup med to overnattinger og et knapt tap i åttendelsfinalen mot et av landets beste 93-lag, Odd. Moss gul har bestått av: Truls Martin Andersen, William Johansen, Jørgen L. Steiner, Thomas K. Kristiansen, Mustafa Øzdemir, Andrej Bjørnli, Magnus Norsted, Nicolas Noulas, Andreas Eikanger, Kim Hansen, Simon Katsaris, Jonathan D. Bjønnes, Benjamin D. Bjønnes, Niklas Eriksen, Tim Reinback, Steffen C. Jensen. Moss sort har bestått av: Nicolai Weinstock, Teodor Alveberg, Per Kristian Snarberg, Markus T. Hansen, Marius Karlsen, Christian Gulestø, Alexander Johansen, Shaffat Kaliq, Marius Aamodt, Peder Solesvik (halv sesong), Even Grønolen, Eikrik Havelin, Ali Øzbal, Simen Stark, Tore Nguyen, Trenere/ledere har vært: Lars Norsted (hovedtrener), Bilal Øzbal (sort), Terje Eriksen og Kjell Bjønnes (gul), Kristian Steiner (foreldrerepresentant), Dag Solesvik (lagleder, halv sesong). Kullet er fortsatt klubbens største. Flere av spillerne har gjort seg bemerket, og angrepsspilleren Tore Nguyen fikk debutere på 92-laget, årets kretsmestere i denne klassen. Lars Norsted hovedtrener 3.6 Sportslig oppsummering Lillegutt 94 Vi startet opp med treninger i januar 2006 og første turnering var første helg i februar, MFK-cup. Neste turnering var første helg i mars og da var vi med på Sprint Jeløy sin Cup. Laget har i serien 2006 spilt mot Soon Hvit, Sprint Jeløy Gul, Drøbak, Ås, Kambo, Eika og Råde Rød i serien. Laget deltok på Gothia Cup i Gøteborg juli 2006, hvor vi spilte mot flere svenske lag samt et lag fra Brasil. Der overnattet vi på Vallhamra skole, så på åpningsseremoni på Ullevi Stadion og besøkte Liseberg. (Dette var en kjempefin turnering og guttene/jenta koste seg virkelig.) I midten av september var vi med på 11 er turnering som Skogstrand IL arrangerte. Vi har arrangert handicap-turnering den hvor MFK sine lag fra årsklassene 1999 til 1994 deltok. Avslutning med utdeling av diplom tok vi i år som i fjor på Sarpsborg Bowlingsenter hvor vi spilte bowling, laserworld og spiste pizza. De som har vært med på laget i år er: Eskil Arntsen, Hasan Øzbal, Samir Boussakra, Marius J. Johannessen, Mats Werner Håmo Lunde, Edvard Gulliksrud Nilssen, Kristian Dahle Olsborg, Simen Agnalt Nilsen, Oskar Melkeraaen Aas, Ole Henrik Wullum, Daniel Massey, Sindre Dahl Gjemmestad, Emin Akkoca, Jemilie Gustafsson, Tobias Drillestad og Eirik Smith. Trener : Glenn Are Meller Hjelpetrener: Erik Johnsen/Ida Gustafsson/Lars Smith Lagleder: Anja Gulliksrud Foreldrekontakt: Elisabeth Arntsen Side 26

27 3.7 Sportslig oppsummering Lillegutt 95 Årsklassen har bestått av 23 spillere fordelt på to lag, Moss gul og sort. Lagene spilte sin første sesong syver fotball, begge lag har hatt en god deltakelse i årets serie. Det har vært gjennomført felles treninger to ganger pr. uke, samt forsterket trening med støtte av Jan Erik Audsen annen hver uke. Vi stilte opp med tre lag i årets spenst cup i Mossehallen hvor alle gjorde en hederlig innsats, et av lagene spilte dog i en årsklasse høyere med strålende innsats. Deltok videre i Sprint cup med samme innsats og bra resultat. Begge lag deltok videre i Canal cup i Horten på vårparten som resulterte i meget god innsats. Videre var vi med på vennskap cup i Oslo, gjennomført av Grorud IL, et flott arrangement hvor vi møtte lag som Vålerenga og Lillestrøm som gir oss et bra utgangspunkt for å måle hvor vi står. I månedsskifte juli/aug deltok begge lag i Norway cup som ble en minnerik opplevelse for alle spillere som deltok. Tidlig sept. var vi med på Cup i Lillestrøm med flott innsats, men noe mer blandet resultat. Videre deltok 1995 i MFK intern cup på kunstgress den 14 okt. Ansvarlige trenere og lagledere har vært: Moss sort Håvard Iversen Freddy Eriksen Nina Hanch Iversen Moss gul Dag Andresen Vidar Karlsen Vi har tatt en fotballpause i oktober, men tråkker til fra november med full innsats og har store forventninger til 2007 sesongen. For Lillegutt 1995 Dag Andresen 3.8 Sportslig oppsummering Minigutt 96 Hovedtrenere: Morten Smit-Pettersen, Moss gul Anstein Næverdal Moss sort I tillegg har Petter Stølen hvert tilknyttet Moss sort på de fleste treningene hele året og har da ledet treningene. Treninger: To ganger i uka + kamper Materiell: Bra kvalitet, men begynner å bli noe lite med baller. Cuper: Vi har fått lov til å være med på alle de cup'er og turneringer som vi har spurt om - veldig bra! Disse har vært: Øreåsturneringen: Begge lag Ekholdt kunsgressturnering: Begge lag Torp turneringen: Kun Moss sort Åsgårdsstrand turneringen: Kun Moss sort Mosseporten cup: Kun Moss gul Handikap turneringen i Moss FK: Kun Moss sort. Side 27

28 Møter/kurs: Det er avholdt et foreldre møte Vi har hatt møte med styret i yngres avdeling Vi har ikke blitt innkalt på noen trenermøter. For Minigutt 96 Anstein Næverdal 3.9 Sportslig oppsummering Minigutt 97 Vi hadde vår første trening 23/11-05 og den siste treningen 27/9-06. Vi har vært 13 spillere gjennom hele sesongen 2006 og har hatt 1 lag. Vi har til sammen gjennomført 55 treninger i sesongen 2006, og spilt 10 seriekamper. Før seriestart hadde vi to treningskamper på kunstgresset. I tillegg har vi deltatt i fire turneringer. En i Ryggehallen i mars, Horten i juni, Lillestrøm i september og "serieavslutning" i Moss i september. Vi hadde også internturnering på kunstgresset i oktober. Totalt har hver spiller fått tilbud om ca 80 økter med fotball (inkl. kamper og turneringer) i sesongen Jeg synes dette er veldig bra tatt i betraktning alderen på gutta. Gutta har hatt en stor fremgang fra starten, og de har utviklet seg veldig mye. Vi har fått et kjempegodt miljø oss i mellom og ser med stor glede mot videre utvikling i Bjørn Waglen har vært hovedtrener. Med seg som medhjelpere har han hatt Arild Viken og Terje Gundersen Sportslig oppsummering Minigutt laget startet opp april Tore Melvold har vært hovedtrener og Øystein Gulljord og Terje Heintz har vært hjelpetrenere. Lagledere har vært Tore Melvold, Øystein Gulljord og Terje Heintz. Størrelsen på laget har variert gjennom hele sesongen. Vi startet med ca 15 spillere i april og har vokst til over 25 spillere ved sesongens slutt. Vi har fått med både jenter og gutter i spillergruppa vår. Spillerne har vært jevnt fordelt på to lag Moss sort og Moss gul. Vi fikk etter hvert så mange spillere at vi ikke hadde drakter nok til alle, men ved litt låning fra andre lag ordnet det seg! Vi har hatt trening hver mandag og onsdag på kunstgresset siden april foruten 3 uker sommerferie uke Treningene har vi fortsatt med etter serien var ferdig, nå med en utetrening hver mandag på kunstgresset og en innetrening hver onsdag i gymsalen på Melløs skole et sted som blir for lite når alle spillerne kommer på treningen. Begge lag har spilt 12 kamper i serien samt at vi har hatt 3-4 treningskamper til sammen i stille perioder av serien. Lagene har også deltatt i 3 cuper men da som et lag: Toyota Horten kanal-cup 10. juni, Råde Minitreff 3. september og Drammen DBK cup september. Alle spillerne våre har hatt framgang i sesongen som gikk og vi er veldig stolte over spillerne våre og det de har fått til! De fleste av spillerne våre har foruten treninger med 98-laget også deltatt på Fotballakademiet og Tines fotballskole. Siden september 2006 har det ikke vært arrangert helger med Fotballakademiet, noe som har vært savnet både fra spillere og foreldre. Til slutt ønsker vi å takke klubben for den hjelp vi har fått i løpet av sesongen og vi ønsker også å takke alle foreldre og besteforeldre som har sett alle kampene våre og også møtt opp for å se på treningene våre. Måtte interessen vare. Side 28

29 3.11 Sportslig oppsummering Minigutt 99 Uke 2, januar 2006 startet vi opp med trening i gymsalen på Melløs skole. 8 ivrige gutter møtte opp klare for fotball én dag i uken. Trenere: Lill Iren Berger, Thor Atle Halvorsen og Gunnar Johansen meldte seg frivillig og gjorde en flott innsats hele året. Lagleder: Anne Grøndahl. Etter kun kort tid var det 20 barn som var med på laget. 3 jenter og 17 gutter. Vår første Cup: vi stilte med to lag, MFK sort og MFK gul og dro til Halden. Fredriksted Cup (12-14 mai 2006). Alle våre kamper ble spilt lørdag den 13., med mye tap men stor glede over å motta hver sin egen pokal! Lill Iren, Thor Atle, Gunnar og Anne var alle til stede samt mange foreldre. Fra og med mai startet vi med ute-treninger, noen få ganger på kunstgresset og ellers på løkenfeltet. Og med Coca Cola Cupen ble det nå, til mange sin fryd, fotball to ganger i uken. Sommerferie i 3 uker, fellesferien. Avslutnings Cup for Coca Cola serien på Melløs den 23. september stilte vi med tre lag; sort, gul og hvit. Gunnar og Anne var til stede hele dagen, Thor Atle og Lill Iren tok halve dagen hver. Trenere og lagledere delte selv ut medaljer. Handikap Cup innenbyrds på Melløs i oktober stilte vi med to lag. Det var stor stas, skrekkblandet fryd blant enkelte, å spille mot de store og det ble faktisk ikke bare tap. Det ble heller ikke 5 manns lag utover dagen for vårt vedkommende, 16 små mot 5 store var artig! Litt uenigheter etter dette, hvorvidt vi skulle ha ferie eller fortsette med treninger. Det ble til en lengre ferie/pause før vi møttes til årsavslutning for laget på Korpus søndag 17. desember. Vi badet en times tid før det ble servert pølser og champagnebrus og avsluttet med litt fri lek. Her ble det også informert om at Lill Iren gir seg som trener. Thor Atle fortsetter som trener en dag i uken, Gunnar fortsetter og i tillegg har vi fått to nye; Anders Thømt og Torgeir Hansen. Undertegnede fortsetter som lagleder. På vegne av MFK 1999 Anne Grøndahl Side 29

30 4. Dommere Det har i 2006 sesongen vært 3 stk. aktive dommere i Moss fotballklubb. Disse dommere er følgende: Mustafa Kivrak Oddbjørn Braaten Oddmund Karlsen [Observatør] En dommer er forholdsvis forefallsdommer, observatør og dømmer ikke aktivt lenger: Thor-Erik Thorkilsen [Forefallsdommer og observatør] Et par av oss har trent sammen med andre dommere i fra regionen på tirsdager på Jeløy frem til sesongen startet. Et par av oss deltok også på vårmønstringen som er for alle dommere i fra divisjon og som arrangeres hver vår. Vi har også deltatt på turneringene som er arrangert i Mossehallen i 2006 sesongen, i alt 3 turneringer på vinteren. 2 Sprint cuper og MFK cup. Vi fikk meget bra tilbakemeldinger i fra spillere og lagledere om at kvaliteten på dømmingen var bra. Vi har dømt mange treningskamper internt for Moss Fotballklubb. Vi har en avtale om at vi skal dømme 5 kamper hver for kr.0.- pr. kamp. Minner på at denne avtalen bør lagene benytte seg bedre av når de trenger dommere til treningskamper etc. Det er bare å kontakte Oddmund Karlsen. 2 dommerne ha dømt på forskjellige nivåer i divisjonssystemet, alt i fra yngres til assistentdommer i 3. divisjon. Thor-Erik Thorkelsen har i 2006 sesongen vært forefallsommer og observatør. Oddmund Karlsen vil også neste sesong dømme i 5 div. og være assistentdommer i 3.div. Oddbjørn Braaten dømmer i 6. divisjon. Mustafa Kivrak har vært observatør for andre dommere i 2006 sesongen. Dommere i Moss Fotballklubb setter pris på å samarbeide med klubben. Vi får treningsutstyr, 2 sett dommerdrakter, linjeflagg, treningsdress, bag, sko og pikèskjorte, noe alle er meget fornøyd med. Vi har i 2006 sesongen også fått tilgang til hovedtribunen på Moss Fotballklubb sine hjemmekamper med 2 friplasser. Dette ses det meget positivt på. Vi håper at det gode samarbeidet med klubben vil fortsette i 2007 sesongen. Vi jobber aktivt med å få flere rekrutteringsdommere / dommere til Moss Fotballklubb. Klubben har pr. i dag de dommere (3 aktive) som trengs i forhold til antall lag som er med i systemet i Østfold Fotballkrets. Vi har et håp om å få en dommer til tilsluttet klubben vår i 2007 sesongen. Det er ytret ønske i fra 2 spillere i fra 1992 årsklassen om å få prøve seg som dommere. Jeg tar dette opp med det lokale dommerlauget slik at vi kan organisere et kurs, slik at de kan dømme som intern dommere neste sesong. For å kunne dømme aktivt må man være fylt 16 år. Oddmund Karlsen Dommeransvarlig i MFK Side 30

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde) Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2015 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012 Årsmelding Trøgstad/Båstad FK Sesongen 2012 Leder En ny sesong står for døren etter at fjoråret endte opp med både oppturer og nedturer rent sportslig sett. Gutter 14 endte opp som avdelingsvinnere i en

Detaljer

Årsmelding2014 Rosenborg Ballklub

Årsmelding2014 Rosenborg Ballklub Årsmelding2014 Rosenborg Ballklub Tegning: Leif Otto Furseth Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold 4. Dagsorden 5. Forslag til forretningsorden 6. Styrets beretning 10. Organisasjon 11. A-laget

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid Årsmelding 2007 Stolt fortid - Stor fremtid Hovedsamarbeidspartner: Samarbeidspartnere: Innhold Dagsorden s. 3 Styrets beretning s. 4 Styret, administrasjon og sportslig ledelse i RBK s. 7 Årsmelding for

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub

Årsmelding2013. Rosenborg Ballklub Årsmelding2013 Rosenborg Ballklub Hovedsamarbeidspartner Samarbeidspartnere Innhold 3. Dagsorden 4. Forslag til forretningsorden 5. Styrets beretning 8. Organisasjon 9. A-laget 13. A-stall 2013 14. Kampene

Detaljer

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport)

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport) Årsmelding 2014 (uten styrets årsrapport) A-laget: 2014 var spådd til å bli en opptur, men endte med verst tenkelige utgang, nemlig nedrykk til 1. divisjon. Da laget tok fatt på forberedelsene til 2014-sesongen

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer