Årsberetning. for Dommerkomitéen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. for Dommerkomitéen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen"

Transkript

1 Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Ekebergvn Oslo Årsberetning for Dommerkomitéen i Oslo Fotballkrets for perioden

2 Komiteens sammensetning og ansvarsområder: Rune Nordby, Tveita IL Knut Westly, Bærums Verk IF Randi Olsen, Gjelleråsen IF Jørn Egelund, Dania FC Karlheinz Götz, Bøler IF (Leder) (Nestleder) (Medlem) (Medlem) (fra adm. og sekretær) Gruppeledere i sesongen 2008 var som følger: Dommerutvikler krets: Jørn Thomas Smedsrud, Drøbak/Frogn IL 3. div. dommere: Svein Elvanes, SK Frem div. dommere: Jan Erik Nordby, Vålerenga Fotball 5. div. dommere: Karl Yngve Andersen, Skeid 6. div. dommere: Roar Snedkerud, Hauger FK 7. og 8. div. dommere: Leif Petter Rustad, Bærums Verk IF G-19 dommere Rune Nordby, Tveita IL Aldersbestemt: Randi Olsen, Gjelleråsen IF Rekrutteringsdommere: Reidar Thomassen. Nesodden IF U-gruppe (Utviklingsgruppe): Bjørn Hoff, Bøler IF Observatører: Jan Leif Braathen, Skeid Gruppeansvarlige for rekrutteringsdommere: Aksel Larsen, Bjørnar Back Johansen, Bjørn-Andrè Hansen, Harald Warberg, Roar Aaslund, Svein Erik Hagen, Knut Andvord og Tor Erik Engebakken. GENERELLE BEMERKNINGER ETTER SESONGEN 2008 Opprinnelig var dommer (referee) en person lagene kunne henvende seg til dersom de selv ikke kunne bli enige om hvilken avgjørelse som var den korrekte. I dagens fotball, topp eller bredde, er vi langt fra dette utgangspunktet. Dommeren må ta alle avgjørelser under hele kampen uten noen bistand fra lagene og som oftest til protester fra spillere, ledere, trenere og tilskuere. Lagene gjør det til og med til taktikk å prøve å lure dommeren til å ta feil avgjørelser, avgjørelser som gagner eget lag. I dagens fotball er dommeren en skyteskive for svært mange av de andre aktørene i fotballen. Dersom laget slipper inn mål eller taper en kamp er det lett å rette skytset mot dommeren. Dersom dommerne ikke dømmer straffe eller ikke viser ut en spiller for å frata laget en målsjanse oppstår massive protester. I toppfotballen vises TV bilder av spillere, ledere og tilskuere, ja endog barn på tribunen som skjeller ut dommeren, viser han eller henne fingeren og dette blir akseptert av fotballfamilien.

3 Dette er også dessverre en hverdag i Oslo fotballkrets. Heldigvis er det fremdeles klubber som opptrer fair ovenfor dommerne og som har forståelse for at avgjørelser må fattes innen 1-2 sekunder og som kan drøfte situasjoner med dommeren etter kampen i rolige former. Fotballsesongen 2008 har resultert i at flere dommere har blitt truet med represalier, ja endog å bli tatt livet av, flere har blitt karakterisert som rasister. Dette er en hverdag dommerkomiteen ikke kan akseptere at våre dommere kan ha. Dommerkomiteen er kjent med at flere dommeren nå vurderer om de vil ta fatt på en ny sesong, dommeren som ble drapstruet har allerede sluttet. Det gjennomføres hvert år kurs og videreutdannelse for alle kretsens dommere for at disse skal være best mulig forberedt til årets sesong, men dommerne vil aldri være feilfri. Det vil alltid være avgjørelser som blir feil fordi dommeren er for langt unna situasjonen, situasjonen skjer bak dommerens rygg, eller fordi dommeren gjør feil. Man kan for 2009 risikere at dommerne ikke vil ha offentlig tilgjengelig adresse, mail og telefon, noe som medfører at lagene ikke klarer å komme i kontakt med dommere for å flytte kamper eller for å skaffe dommere til kamper uten oppsatt dommer. Dommerkomiteen oppfordrer derfor alle Oslos klubber til å være sitt ansvars bevist og bidra til å skape best mulig arbeidsvilkår og rekrutteringsmuligheter for våre dommere. DOMMERREKRUTTERING - OG OPPFØLGING GENERELT Før sesongen 2008 ble det av gjennomført fire rekrutteringsdommerkurs med 70 deltakere. I tillegg ble det i forbindelse med Norway Cup holdt rekrutteringsdommerkurs med 16 deltakere. Den sistnevnte gruppe kom i aktivitet under Norway Cup og ble fulgt med egne faddere under turneringen. I løpet av høsten ble de som meldte seg på tildelt kamper i kretsen. Alle som gjennomførte rekrutteringsdommerkurs før vårkurset i mars ble invitert til kretsens vårkurs i Sarpsborg. Dette blant annet for å gi de mulighet til å bli kjent med allerede etablerte dommere, og dommermiljøet generelt. De som ble med ga uttykk for at dette var et bra tiltak, og at det bør videreføres. Oppsummering av sesongen 2008: 43 rekrutteringsdommere var påmeldt til sesongen + 9 rekrutteringsdommere fra Norway Cup kurset. Noen av rekrutteringsdommere har sluttet i løpet av sesongen av forskjellige årsaker (flyttet, skolegang, militæret etc.) 28 er i dag blitt innstilt til autorisasjon, og 23 overføres til 2009 grunnet for få kamper eller DIM. Alle dommere som har gjennomført sesongen har fått oppfølging.

4 Oppfølgingen av rekrutteringsdommerne har vært mer håndterlig i 2008 da det er benyttet mange observatører i de første kampene rekrutteringsdommerne dømte i tillegg til fadderne. Dette har gjort at vi har bedre oppfølging i år enn i I tillegg har det vært benyttet observatører på slutten av sesongen for å dekke opp rekrutteringsdommere som ikke har fått god nok oppfølging tidligere. Autoriserte dommere etter sesong Asif Haider Ali, Skeid 2. Aune Kjetil, Asker Fotball Herrer 3. Baissa Daniel Fedessa, Kolbotn IL 4. Bjølseth Tarald Moe, Frigg Oslo FK 5. Bouzakraft Rachid, Klemetsrud IL 6. Brandt Eivind, Korsvoll IL 7. Daste Meran, Vålerenga Fotball 8. Dokset Emilie Rodahl, Asker Fotball Kvinner 9. Evensen Øivind, Hauketo IF 10. Hafizullah Ali, Furuset Fotball IF 11. Hurtig Torkjel Ustgård, Frigg Oslo FK 12. Johansen Bjørn Gaarder, Bødalen IF 13. Karlsen Joachim, Heggedal IL 14. Kjenes Hans-Leonard, Grei, SF 15. Løken Håkon Hornborg, Røa IL 16. McCall Jørn, Holmen IF 17. Moe Sondre Fure, Haslum IL 18. Molstad Per Eirik, Nordstrand IF 19. Nordgaard Glenn-Olav, Klemetsrud IL 20. Nordshus Christian, Sørkedalens IF 21. Norman Daniel, Rommen SK 22. Overrein Steffen Lerfald, Abildsø IL 23. Simonsen Odd-Erik, Haslum IL 24. Suntharasigamany Danu, Bjørndal IF 25. Sæveraas Tommy, Oslostudentenes IK 26. Thoresen Elisabeth, Asker Fotball Kvinner 27. Tysland Thomas Stubberud, Nordstrand IF 28. Wik Eirik Halvorsen, Haslum IL

5 REKRUTTERING AV FLERE KVINNELIGE DOMMERE I sesongen 2008 er et ikke blitt gjennomført egne tiltak for å rekruttere kvinnelige dommere. Alle de kvinnelige er fulgt opp på lik linje med våre mannlige dommere. NFF har hatt ansvar for oppfølging av en av dommerne som ble sett på som en mulig kandidat til toppserien. Dommerkomiteen vil fra kommende sesong etablere TEAM 2012 som er et tiltak rettet direkte mot rekruttering og oppfølging av kvinnelige dommere. Tiltaket vil innebære eget rekrutteringsdommerkurs, egne faddere og observatører, tiltak i tilknytning til turneringer for jenter, felles møter og dømming av samtlige kamper i trio. Dommerkomiteen er av den oppfatning at dette vil være et meget viktig og nødvendig tiltak for å rekruttere og beholde jentene lenger som dommere. Det vil være enklere for tre jenter fra samme klubb å dømme kamper sammen enn å være alene på en grus eller gressbane et sted i Oslo. Målet med prosjektet er å rekruttere nye kvinnelige dommere hvert år i tre års perioden og beholde halvparten av disse som dommere i år nr 2. Innen utløpet av 2012 er det et mål å ha 2-3 dommere i toppserien for kvinner, samt at alle kamper i kvinner 1. og 2. divisjon skal dømmes av kvinnelige dommere. OBSERVATØROPPFØLGING OG -UTDANNING Observatørene har i år som foregående år fått en tett oppfølging som et ledd i Dommerkomiteens satsningsområder både før, under og etter sesongen. Det er gjennomført en to dagers samling for kretsobservatørene på Leangkollen, samt egne samlinger med observatørene under vår- og høstkurset. Regionsobservatørene hadde samling sammen med regionsdommerne før sesongstart. I disse dager foretas høstevaluering, med skriftlig tilbakemelding til observatørene. Vi har i år hatt totalt 54 observatører. Vi har fortsatt færre rene observatører i kretsen enn vi kan tenke oss. Oslo Fotballkrets har denne sesongen hatt to observatører i Tippeligaen, to i Adeccoligaen og tre observatører i 2. divisjon/toppserien. I tillegg har vi 5 delegater for Norges Fotballforbund. Dommerkomiteen ser det som svært viktig å videreføre opplegget med ekstra oppfølging av våre observatører, da disse er svært viktige støttespillere for å få ivaretatt dommernes utvikling på en skikkelig måte. Det er også viktig for dommerkomiteen at vi klarer å få de av våre dommere som har vært aktive dommere over lang tid gis andre oppgaver innen for dommermiljøet enten som observatører eller som instruktører.

6 ORDINÆR AKTIVITET Dommerkomiteen Dommerkomiteen har pr. 10. oktober avholdt 12 møter og behandlet 79 saker. Til å følge opp dommerne har vi i tillegg til dommerkomiteens medlemmer, gruppeledere og medhjelpere hatt 54 observatører, og 53 faddere for rekrutteringsdommere og 23 fadder for aldersbestemte dommere. Hver gruppeleder har hatt ansvaret for en divisjon og de har hatt med seg 2-3 medhjelpere. Det er stilt meget strenge krav for at dommerne skal få oppfølging. Blant annet skal alle ha levert en teoretisk prøve og dommere fra divisjon og i G19 1. divisjon skal ha gjennomført fysisk test. Det har vært viktig for dommerkomiteen at dommere som har vist en positiv utvikling skal få prøve seg i kamper på et høyere nivå, og det her derfor vært mange dommere som tidligere enn før har fått kamper på nye nivå. Det har også vært forsøkt å sette rekrutteringsdommere rett opp til 5 divisjon. Region Øst-Norge Kretsen har hatt et meget godt samarbeid med våre nabokretser. Region Øst-Norge (Akershus, Indre Østland, Oslo og Østfold) har en egen samarbeidsavtale på dommersiden. Dommerkomiteen har hvert år mulighet til å komme med forslag til endringer/forbedringer av avtalen. Regionen har ansvar for oppfølging av regionsdommere i 2. divisjon menn. Som dommerutvikler region (DUR) for denne regionen var Arild Haugstad fra Indre Østland oppnevnt av NFF. Oppgaven som dommerutvikler krets (DUK) for Oslo Fotballkrets hadde Jørn Thomas Smedsrud. I regionens møter har det vært diskutert dommerutvikling, dommer- og observatøroppsett, samt andre forhold vedrørende sportslig utvikling i regionen og innenfor den enkelte krets. Sentrale saker for samarbeidsmøtene har vært dommerrekruttering, oppfølging og tiltak overfor dommere, samarbeidsavtalen og utveksling av erfaringer generelt. Oslo Fotballkrets har kommet med innspill til samarbeidsavtalen etter hver sesong, noe som er viktig for at vi stadig skal utvikle regionens dommere. Det ble avholdt et forberedelseskurs før sesongen med fysisk og teoretisk test, samt evalueringskurs for alle regionsdommere og -observatører etter sesongen. Når det gjelder de sportslige resultatene har kvaliteten i regionen vært god, og det er gledelig at vår krets har en dommer som har fått dømme kamper i Adeccoligaen etter god innsats det siste året, Omar Rafiq. Utover dette hadde Oslo Fotballkrets representanter på JET både som dommere og assistentdommere. Disse vurderer NFF fortløpende nærmere med tanke på å få mulighet på høyere nivå. Utfordringen i vår region er å finne de typer som NFF ønsker og som vil ha muligheter til videre avansement innenfor Norsk Toppfotball. Vi mener at kretsen har mange spennende talenter som vi etter hvert tror vil bli aktuelle for morgendagens toppfotball.

7 Det ble i 2008 etablert et samarbeid med Västra og Mellersta Götaland om utvekslingskamper mellom Norge og Sverige i 2. divisjon. Omar Rafiq og Ola Hobber Nilsen ble tatt ut til å dømme hver sin kamp. I tillegg var Eivin Hansen tatt ut som assistentdommer på en av de. Dette var et meget bra tiltak og vil videreføres i Regionen har en egen AD-gruppe med kretsenes beste assistentdommere i 2. divisjon. Disse har blitt prioritert med antall oppdrag, samt utveksling mellom kretsene. I tillegg har de deltatt på kurs sammen med regionsdommerne. Det siste er viktig med tanke på å utvikle gode team og diskutere felles erfaringer. Her deltar også regionsobservatørene som er med på å gi fin innputt til denne utviklingen. Kurs og samlinger Det har i løpet av sesongen vært avholdt: Vår- og høstkurs for samtlige dommer i kretsen. 4 kurs for rekrutteringsdommere med 88 deltakere, hvorav ett kurs ble avholdt hos Kolbotn IL med seks deltakere. I tillegg ble det arrangert et rekrutteringsdommerkurs under Norway Cup, hvor vi hadde med 16 deltakere. Dommerskole for rekrutteringsdommere: fire kvelder på Dælenengen. Assistentdommerkurs for nyautoriserte dommere. 37 kurs for klubbdommere med 750 deltagere. Dommerkurs i forbindelse med Gothia Cup i Göteborg. To samlinger for observatører. Halvårssamlinger for alle divisjoner og grupper. Dommerutveksling med Göteborg. NIKE Premier Cup i Vallhall for Gjelleråsen vinterturnering Gothia Cup Kurset ble ledet av Svein Elvanes. Bjørn Hoff, Jan Leif Braathen, Helge Myklebust og Espen Ramiro Kallerud var instruktører/observatører. I tillegg var DK-leder og Dommerutvikler krets tilstede noe av tiden. Oslo var representert med 17 dommere. Turneringen er internasjonal hvor våre dommere settes på fine utfordringer og følges tett opp gjennom hele uken. Vi har et meget godt samarbeid med dommeravdelingen i Gothia Cup, slik at kampene er godt tilpasset gruppen. Vi fikk tildelt finalen i J17 på Nya Ullevi lørdag, finaledommer var oppnevnt Erik Hiller Holom, med Kim Tomas Klevengen og Torkjell J. Trædal som assistentdommere, samt Yasin Zorluoglu som 4. dommer. Det er dommerkomiteens oppfatning at en turnering av denne type er meget viktig for å utvikle dommere. Mange av dommerne viste stor fremgang underveis i turneringen, samt i hjemlig serie etter dette. Flere fikk oppdrag på høyere nivå mot slutten av sesongen.

8 U-gruppe Dommerkomiteen vedtok endringer i organisering av talentutvikling før sesongen T- gruppen ble lagt ned i stedet ble kandidater til denne hospitanter til U-gruppen. Gruppeleder for U-gruppen var Bjørn Hoff. Sammensetningen i gruppen er normalt 6-9 dommere og 3-6 assistentdommere. Følgende dommere/assistentdommere ble tatt ut til årets U-gruppe etter at kravene til teori og fysisk test ble bestått før sesongstart (med fadder i parentes): Didar Akrei Joakim Knapstad Andre Schlytter Myrvoll Eivin Hansen Martin Hayes Espen Hegde Erik Hiller Holom Kim Tomas Klevengen Erlend Kjernli Pål Andre Pederssen Henrik Skjevestad Yasin Zorluoglu Hospitanter: Mohamed Hussein Kushtrim Dreshaj Torkjell J. Trædal Stian Halm Jan Wahab Ahmed Najmadin Mostafapoor (Trond Ivar Døvle) (Bjørn Hansen) (Kai Lafjell) (Anders Hauglund) (Bjørn Oddvar Strøm) (Morten Haglund) (Espen R. Kallerud) (Morten Høgberg) (Knut Bjørn Nordheim) (Dag Jørgen Magnussen) (Jon Eriksrud) (Omar Rafiq) (Tom Henning Øvrebø) (Pedram Alavi) (Fredrik Ødegaard) (Morten Haglund) (Esad Hajdarpasic) (Are Christian Tørring) Tradisjonen tro reiste U-gruppen på treningsleir til Danmark i forbindelse med påsken. På grunn av at påsken var så tidlig i år fikk vi dessverre et beskjedent kamptilbud. Men alle fikk vært i aktivitet. Kampene ble evaluert og gjennomgått i plenum. I tillegg var det ulike temaer som ble tatt opp. Det ble også gjennomført fysisk test for U-gruppedommerne i Danmark. Underveis i sesongen har det vært avholdt fire samlinger hvor man har sett felles kamp der trio fra U-gruppen har dømt. Ulike temaer har i tillegg blitt diskutert og erfaringsutveksling foretatt. Dommerkomiteen er godt fornøyd med flere av U-gruppedommerne og hospitantene der et par har fått prøve seg som dommer to nivåer over der de opprinnelig var plassert foran sesongen. Dette på grunn av spesielt bra utvikling underveis. Fem har fått kamper ett nivå over. Dette vitner om at det har blitt gjort en bra jobb av fadderne og det øvrige støtteapparatet denne sesongen. Dommerne i gruppen har vist gode teoretiske kunnskaper, og gjennomført den fysiske testen på en overbevisende måte. Det har vært et fint sosialt fellesskap som også er en viktig del til positiv utvikling.

9 Dessverre har noen av dommerne fått motivasjonsproblemer i løpet av sesongen og har valgt å slutte med dømmingen. Dette er tankevekkende når det gjelder dommere som blir mest prioritert og fulgt opp i kretsen. Det er ulike årsaker til dette, blant annet negative opplevelser i forbindelse med kampene. Oppfølging av assistentsdommere Dommerkomiteen har i år forsøkt å bruke faddere/veiledere på en rekke av de nyutdannede assistentdommerne og våre assistentdommere i 2 divisjon. Dette har hovedsakelig blitt fulgt opp av dommerutvikler i krets (DUK) I inneværende år har dommerkomiteen prioritert å sette opp assistentdommere i G 19 1 divisjon, samt i 4 divisjon. Dette på bakgrunn av det høye sportslige nivået som er i aldersbestemt fotball. Det er etablert en gruppe av spesialiserte assistentdommere i kretsen. Denne gruppen har oppdrag i 2. divisjon menn og i Toppserien for kvinner. Disse kommer i tillegg til de fire regionsassistentdommerne som kretsen har. Regionsassistentdommerne blir satt opp i trio sammen med regionsdommere for 2. divisjonskamper i regionen. Det er også disse som prioriteres med tanke på å kunne få oppdrag i Adeccoligaen. I sesongen 2009 vil dommerkomiteen søke å styrke assistentdommer utdannelsen i Oslo ved å utnevne en egen ansvarlig for assistentdommerne, samt en gruppe veiledere. Vi vil fortsette prosjektet med å utdanne de nye rekrutteringsdommerne til assistentdommere allerede etter første halvdel av sesongen. Dommerkomiteen må også vurdere om vi har tilstrekkelig antall dommere til å kunne benytte assistentdommere i 4 divisjon eller om kun G19 1 divisjon skal prioriteres. REPRESENTASJON EM, EURO 2008 Tom Henning Øvrebø, Nordstrand IF Cupfinale kvinner 2008 Monica Larsen, Bækkelaget SK (hoveddommer) Ann Wenche Kleven, Ellingsrud IL (assistentdommer) Nina Hedlund, Korsvoll IL (observatør) Hermann Kopp, Ready (NFF delegat)

10 JET-turneringen, Hamar Trond Ivar Døvle, Svarstad IL, Omar Rafiq, Teisen IF og Ola Hobber Nilsen, Nordstrand IF ble tatt ut av NFF som dommere. Som assistentdommere var tatt ut Joakim Knapstad, Skeid, Eivin Hansen, Grorud, Knut Bjørn Nordheim, Stabæk, Magnus Tranholt, KFUM, samt Andre Schlytter Myrvoll, Asker SKK. Eivin Hansen gjorde det meget godt og ble tatt ut som assistentdommer til finalen. Norway Cup, Oslo På NFF's dommerkurs deltok Espen Ramiro Kallerud fra Nordstrand IF. Han ble tatt ut til å dømme finalen i klasse Q (J19). Adidas Cup, Gjøvik Erik Hiller Holom, Bækkelagets SK Magnus Nymoen, Haslum IL Torkjell Trædal, Gjelleråsen IF Dommerutveksling (3. div.) med Göteborgs Fotbollförbund Følgende dommere og assistentdommere dømte to kamper i Göteborg i helgen august: Kristian Hoel, Korsvoll IL (HD) Espen Ramiro Kallerud, Nordstrand IF (HD) Joakim Knapstad, Skeid (AD) Eivin Hansen, Grorud IL (AD) Med som observatør var Jørn Thomas Smedsrud, Drøbak/Frogn IL Ledere: Knut Westly og Karlheinz Götz. UTMERKELSER 2008 OFKs Ærespris for Dommere Årets Dommer : Årets Rekrutteringsdommer : Årets Assistentdommer : Kåre Seierstads Ærespris : Överledarens Vandringspris : Tome Henning Øvrebø, Nordstrand IF Omar Rafiq, Teisen IF Tarald Moe Bjølseth, Frigg Oslo FK Kai Lafjell, Abildsø IL Olav Moldekleiv, Hauger FK Jan Erik Nordby, Vålerenga Fotball DOMMERSITUASJON 285 dommere var aktive i sesongen 2008 mot 303 i Vi har opplevd en god del tilfeller av DIM (dommer ikke møtt) og her er det i hovedsak rekrutteringsdommerne som skiller seg ut. Dessverre viser det seg at noen som går rekrutteringsdommerkurset - og melder seg på som dommere - ikke er seriøse nok i forhold til de oppgavene de påtar seg. Derfor vil dommerkomiteen for neste sesong stille større krav med tanke på å gjennomføre kurs, samt ved påmeldingen til sesongen.

11 Det er en positiv utvikling blant våre beste dommere. Brage Sandmoen, Tom Henning Øvrebø og Monica Larsen er FIFA-dommere, Ann-Wenche Kleven og Marianne Braathen er FIFA assistentdommere. Tom Henning Øvrebø ble tatt ut til EM 2008 og dømmer i Champions League, samt Top Class kamper i Europa. Tor Arne Myhren og Reidar Gundersen er assistentdommere i tippeligaen, Andre Paulsen, Kai Lafjell og Anders Velo er assistentdommere i Adeccoligaen. Eivin Hansen fikk på slutten av sesongen en prøve seg som assistentdommer i Adeccoligaen. Bjørn Hansen, Morten Høgberg, Trygve Kjensli, Trond Ivar Døvle og Omar Rafiq har dømt i Adeccoligaen. Oslo Fotballkrets har seks dommere som dømmer i Toppserien for kvinner, Ann Wenche Kleven, Vibeke Karlsen, Bente Saksvik, Monica Larsen Marianne Braathen og Maria Pereira. Ahmet Akdas, Reidar Gundersen, Stig Unhammer, Omar Rafiq, Ola Hobber Nilsen og Per Viggo Bratli har dømt 2. divisjon menn. På slutten av sesongen fikk Espen Ramiro Kallerud tildelt en kamp i 2. divisjon menn. Vi har denne sesongen hatt stor aktivitet på utdanning av klubbdommere, og det har blitt utdannet hele 750. Det har blitt avholdt 37 kurs. Vi håper og tror at en del av disse kanskje ønsker å ta steget videre og gjennomføre rekrutteringsdommerkurs senere. Mange klubber jobber bevisst og seriøst med rekruttering av dommere, og har vist veldig positiv interesse dette året ved å gjennomføre klubbdommerkurs. I tillegg har det blitt jobbet meget bra flere steder for å skapet gode miljøer for dommerne. Mange klubber har også fått flere nyautoriserte kretsdommere, men flere store klubber har få eller ingen dommer. SAMARBEID OG ØKONOMI Utenom kretsen har Dommerkomiteen hatt et godt samarbeid med Norges Fotballforbund, kretsene i Region Øst-Norge, Buskerud Fotballkrets, Oslo Fotballdommerlaug, Norway Cup og Göteborgs Fotbollförbund. Dette gir gode resultater som klubbene får nytte av i form av høyere nivå på dommerne i kampene. I tillegg vil det settes opp dommere i flere kamper ved økt rekruttering og når vi beholder dommerne lenger. I samarbeid med nabokretsene har det blitt utvekslet dommere på tvers i 3., 4. og 5. divisjon noe som har bidratt til god utvikling. Økonomien er bra og gir rom for de tiltak Dommerkomiteen har prioritert.

12 Dommerkomiteens handlingsplan på kort og lang sikt: 1. Bestrebe å utdanne og beholde så mange dommere at alle kamper kan dekkes opp med utdannede dommere. 2. Dommerrekruttering generelt, samt forbedre fadderoppfølging ytterligere. 3. Beholde nye dommere lenger enn hva tilfelle er i dag. 4. Rekruttering og oppfølging av kvinnelige dommere. 5. Involvere klubbene i større grad vedrørende oppfølging av unge dommere. 6. Gjennomføre klubbdommerkurs og registrere klubbdommere. 7. Oppfølging og utvikling av våre observatører og instruktører. KONKLUSJONER DOMMERKOMITEEN Det har vært en tiltagende dommerhets i inneværende sesong Tiltaket mot vold som ble etablert i 2008 MÅ videreføres og fullføres i de kommende sesonger. Det har blitt autorisert 28 nye kretsdommere i år, og vi håper at disse ønsker å fortsette neste sesong slik at det bidrar til at vi kan sette opp dommere i flere klasser enn tidigere. Oppfølging av en stor gruppe rekrutteringsdommere krever mye ressurser. Det vil jobbes med tiltak for å forbedre dette. Samtidig vil vi stille større krav til de som ønsker å gå rekrutteringsdommerkurs, samt melder seg på som rekrutteringsdommere. Det er for få dommere i dagens situasjon til at man i 2009 kan garantere dommertrioer i både 4. divisjon menn og G19 1. divisjon. Det har blitt gjennomført klubbdommerkurs med mange deltakere. Vi håper en del av disse melder seg på rekrutteringsdommerkurs før 2008-sesongen. Det har blitt gjennomført egen observatørsamling før sesongstart, og oppfølging underveis i sesongen. Vi vil prioritere utviklingen av observatørene videre. Vi bør øke antall dommerobservatører og faddere for å kunne gi en tilfredsstillende oppfølgning av enkelte grupperinger. U- gruppen og gruppen som følges opp av DUK er vellykkede tiltak for å ta vare på unge dommere med utviklingspotensiale, samt å finne talentene tidlig. Det har vært stor aktivitet, og mange tiltak for disse gruppene i år. DUK utvikler hvert år dommere som tas opp av NFF som forbundsdommere, regionsdommere og regionsassistentdommere. Oslo, Dommerkomiteen

Årsberetning. for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen

Årsberetning. for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Ekebergvn. 101 1178 Oslo Årsberetning for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden 1.11.2008 31.12.2009 KOMITEENS SAMMENSETNING

Detaljer

Mål med talentutvikling på dommersektor i Oslo Fotballkrets 2010

Mål med talentutvikling på dommersektor i Oslo Fotballkrets 2010 Mål med talentutvikling på dommersektor i Oslo Fotballkrets 2010 rett veiledning tidlig i karrieren bedre oppfølging av unge dommere som satser og har høyt ambisjonsnivå beholde de nye dommerne lengre

Detaljer

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Østfold Fotballkrets Overordnet føring for Dommerutvalget Kretstinget i Østfold Fotballkrets har vedtatt Dommerrekruttering som prioritert satsingsområde i planperioden.

Detaljer

Retningslinjer for dommersektoren

Retningslinjer for dommersektoren Akershus Fotballkrets Dommerkomiteen Retningslinjer for dommersektoren - Gjelder for: - Dommerkomiteen/dommerutviklere - Dommere - Rekrutteringsdommere - Veildere/dommere - Dommeransvarlig/klubbene m.fl.

Detaljer

Årsberetning. for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen

Årsberetning. for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Ekebergvn. 101 1178 Oslo Årsberetning for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden 1.1.2011 31.12.2011 KOMITEENS SAMMENSETNING OG

Detaljer

Årsberetning. for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen

Årsberetning. for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Ekebergvn. 101 1178 Oslo Årsberetning for Dommerkomiteen i Oslo Fotballkrets for perioden 1.1.2012 31.12.2012 KOMITEENS SAMMENSETNING OG

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2014

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2014 OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2014 MENN 1. runde - spilles innen 11. mai 001 Heming - Majorstuen 002 Oppsal - Oppegård 003 Abildsø - Fremad Famagusta 004 Lambertseter - Skaubygda 005 Nesodden

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2013

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2013 OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2013 MENN 1. runde - spilles innen 12. mai 001 Rommen - Rilindja 002 Klemetsrud - Fortuna Oslo 003 Øvrevoll - Brosundet 004 Høybr/Stovn - Fremad Famagusta MENN

Detaljer

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Asker 2 Asker 3 Bærum 3 Bærum 2 Bærums Verk Hauger Driv Grei Fossum KFUM 2 Heming Frigg Kjelsås 2 Holmen Haslum Klemetsrud Holmlia

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 Nytt fra dommerkomiteen Komiteen 2015: Arnor Dingen (leder) Trond Johannessen Birger Vik Petter Toppe Kai Erik Steen Eli Haugen (sekretær ) (C) T. Gausemel Dommerkomiteens

Detaljer

ÅRBOK 2014 - OSLO FOTBALLKRETS ÅRBOK

ÅRBOK 2014 - OSLO FOTBALLKRETS ÅRBOK ÅRBOK DEN KOMPLETTE UTSTYRS- LEVERANDØR TIL DIN KLUBB D A G S O R D E N Oslo Fotballkrets`. ordinære ting Mandag. mars På bakgrunn av NFFs Lov - () foreslår kretsstyret følgende dagsorden: Tingets åpning.

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Til spillere og deres klubber

Til spillere og deres klubber Til spillere og deres klubber 10. mai. 2011 UTTAK TIL STATOIL REGION 5 (Vår) Gutter født 1995 og 1996 ved fagansvarlig spillerutvikling har sammen med spillere/trenerutviklere i kretsene Akershus, Oslo,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

AKTIVITETSKALENDEREN 2016

AKTIVITETSKALENDEREN 2016 AKTIVITETSKALENDEREN 2016 Dato Aktivitet Målgruppe Sted Ansvar JANUAR 8.01 Fagmøte DURène, Terje Oslo, UBC 9.-10.01 Fagsamling Instruktører NFF Instruktører Regioninstruktører, Oslo, UBC Rune 16.-21.01

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

3. UTG. UTGITT AV DOMMERKOMITEN I AGDER FOTBALLKRETS! AUGUST 2013 PIPEBLÅSER N

3. UTG. UTGITT AV DOMMERKOMITEN I AGDER FOTBALLKRETS! AUGUST 2013 PIPEBLÅSER N PIPEBLÅSER N Lærerikt på turnering Jon og Kristoffer på utviklingstiltak hos NFF Jon Håversen og Kristoffer Gullhav har brukt sommeren til å utvikle seg videre som dommere. Begge deltok på NFFs kurs under

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2016 PÅ GRUNNLAG AV NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019 Visjon «Fotball for alle» NFF Akershus Strømmen www.fotball.no/akershus Postadresse: Strømsv. 80, 2010 Strømmen Besøksadresse: Strømsv.

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 015 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO FOTBALLKRETS 2 Innhold Bakgrunn side 14 Over- underkapasitet pr. klubb. side 25 Over- underkapasitet

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner hvor dere trenger å få kontakt med overordnet myndighet, ring vårt ops - senter! ops - senter 48 13 96 90 dag vestlund tippeligaen

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome FIN Even Kristiansen Modum PK A 53 14 FIN Jon Anders Skarseth NEPK A 52 12 FIN Frank Kristensen Nome Pistolklubb A 48 10 FIN Rune Aalien Nesbyen Pistolklubb A 47 16 FIN Anders Gunbjørnsen Ringerike Pistolklubb

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2016 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2016 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 016 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2016 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn side 4 Over- underkapasitet pr. klubb. side 5 Over- underkapasitet

Detaljer

Program høstkurs. Holmsbu november 2016

Program høstkurs. Holmsbu november 2016 Program høstkurs Holmsbu 12. 13. november 2016 Lørdag 12. november 10.00 Registrering 10.30 10.35 Informasjon om samlingen 10.35 10.45 Ansvarlig Ader 10.45 11.00 Ansvarlige rekrutteringsdommere og øvrige

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 torsdag 7. mai 2015 på Hotell Kong Carl, Sandefjord. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Infohefte. For rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. For rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte For rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2015 Innhold Dommerutstyr 3 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 4 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Puljeoppsett med kamper G14 (Gutter født 99 og 00)

Puljeoppsett med kamper G14 (Gutter født 99 og 00) Puljeoppsett med kamper G14 (Gutter født 99 og 00) Pulje: A Lillehammer FK 00 2, Lillehammer FK 99 4, Roterud IL 2, Vingrom 0 F 17:00 Lillehammer FK 99 4 Roterud IL 2 3 0 F 17:15 Lillehammer FK 00 2 Vingrom

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber:

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: I slutt LYN HUMMEL ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: 1. Fart 2. Avaldsnes 3. Kongsvinger 4. Bækkelaget 5. Eik Tønsberg 6. Konnerud 7. Lyn 8. Lyn 2 9. Runar 10. Urædd 11. Valdres

Detaljer

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan Resultatliste Stevne Åpen Stevne Program Feltpistol 1FGMR Stevnedato 19.05.2012 Arrangør Sted Stevnenummer Trondhjems PK Jonsvannet 1216050 Stevneleder/dommere Maks oppnåelig Frode Knutsen, Hans Johansen,

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Søndag 14.okt Bjørnholthallen

Søndag 14.okt Bjørnholthallen Søndag 14.okt 10.00-10.20 Lambertseter1-Ready Ellingsrud2*-Lambertseter2* Jenter 03/04 10.25-10.45 Bøler-Ellingsrud1 Kolbotn-Skeid Jenter 03/04 10.50-11.10 Ready-Ellingsrud2 Lambertseter2-Lambertseter1

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

HVAMMEN BYGG LØPET, 23. januar 2010 Arr. Kongsberg IF REKRUTTER 100 m TID REKRUTTER 400 m TID

HVAMMEN BYGG LØPET, 23. januar 2010 Arr. Kongsberg IF REKRUTTER 100 m TID REKRUTTER 400 m TID 1 REKRUTTER 100 m TID 24 Jakob Myhre Kongsberg IF 27,65 17 Marcus Esprum Geithus IL 17,70 10 Julie Pleym Ribe Kongsberg IF dns 3 Anita Medgård Gol IL 18,46 15 Martine Sæterstølen Dalen Kongsberg IF 58,30

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister IL Jardar Hoppgruppas program Vinter 2016 Velkommen til Jardarrennet 30. januar 2016 Hopp og kombinertrenn Program/startlister Kjære løpere og publikum IL Jardar ved hoppgruppen ønsker alle velkommen til

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

NM 2010 HOPP, OFFISIELL TRENING

NM 2010 HOPP, OFFISIELL TRENING Flying Team Vikersund 4 Karlengen, Silje BSK Offisiell trening 5 Sprakehaug, Silje BSK Offisiell trening 6 Sagen, Anette NSK Offisiell trening 7 Fredriksen, Lars Gjøran BSK Offisiell trening 8 Berggaard,

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Bringserien runde 2 i Charlottenlundhallene. Kampprogram 4. desember 2010

Bringserien runde 2 i Charlottenlundhallene. Kampprogram 4. desember 2010 Bringserien runde 2 i Charlottenlundhallene Kampprogram 4. desember 2010 1 NY RUNDE NYE KAMPER OM POENG Snøen har lagt seg og temperaturen ute er langt under frysepunktet. Allikevel kan vi som er så heldige

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 Sted: Høymyrmarka 64, 1391 Vollen Tid: Tirsdag 30. august 2011. juni kl 1800-2050 Tilstede: Roar Sundbø, Ole Jon Tveito, Bente Skaug, Oddbjørn Granlund, Jens Olav Rydningen,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Beitostølen 19.mai 2001

Beitostølen 19.mai 2001 Beitostølen 19.mai 2001 Results for NM menn Age group Mann 18-20 år Ski Shift 1 Bike Ski/bike Shift 2 Run Total Offset 1 44 Kjetil Hagtvedt Dammen Øystre Slidre IL NOR 3 00:36:35 1 00:56:17 1 01:32:52

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

VESTFOSSEN - HALLINGDAL

VESTFOSSEN - HALLINGDAL VIF 2 11 Vestfossen Fotball VESTFOSSEN - HALLINGDAL Fredag 8. April 2011 Dagens dommere: Geir Forsberg, Drammens BK Assistentdommer 1: Even Åmot, Skrim, IL Assistentdommer 2: Arild Berg, Skiold, SBK F

Detaljer

NORGES HØYEST RANGERTE DOMMER INTERNASJONALT

NORGES HØYEST RANGERTE DOMMER INTERNASJONALT NORSK FOTBALLDOMMER- FORENING FEIRER 25 ÅR JUBILEUMSAVIS SVEIN ODDVAR MOEN NORGES HØYEST RANGERTE DOMMER INTERNASJONALT forteller om sitt fantatiske dommerår: Finale i VM U17 foran 105.000 tilskuere Dinamo

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 14.05.06 14.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin Åpen 1 Kjell Ryen Oslo Feltskyttere 100 2 Lars Peter Wilson Bærum PK 96 3 Knut Skotterud NOP Dal 96 4 Kristian Baumann

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Terje Hauge Takk for invitasjonen! Norges Fotballforbund Tippeligadommer 1990 2010 -FIFA dommer 1993 2010 Dommerutvikler

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer