Årsberetning. for Dommerkomitéen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. for Dommerkomitéen i Oslo Fotballkrets for perioden. Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen"

Transkript

1 Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Dommerkomiteen Ekebergvn Oslo Årsberetning for Dommerkomitéen i Oslo Fotballkrets for perioden

2 Komiteens sammensetning og ansvarsområder: Rune Nordby, Tveita IL Knut Westly, Bærums Verk IF Randi Olsen, Gjelleråsen IF Jørn Egelund, Dania FC Karlheinz Götz, Bøler IF (Leder) (Nestleder) (Medlem) (Medlem) (fra adm. og sekretær) Gruppeledere i sesongen 2008 var som følger: Dommerutvikler krets: Jørn Thomas Smedsrud, Drøbak/Frogn IL 3. div. dommere: Svein Elvanes, SK Frem div. dommere: Jan Erik Nordby, Vålerenga Fotball 5. div. dommere: Karl Yngve Andersen, Skeid 6. div. dommere: Roar Snedkerud, Hauger FK 7. og 8. div. dommere: Leif Petter Rustad, Bærums Verk IF G-19 dommere Rune Nordby, Tveita IL Aldersbestemt: Randi Olsen, Gjelleråsen IF Rekrutteringsdommere: Reidar Thomassen. Nesodden IF U-gruppe (Utviklingsgruppe): Bjørn Hoff, Bøler IF Observatører: Jan Leif Braathen, Skeid Gruppeansvarlige for rekrutteringsdommere: Aksel Larsen, Bjørnar Back Johansen, Bjørn-Andrè Hansen, Harald Warberg, Roar Aaslund, Svein Erik Hagen, Knut Andvord og Tor Erik Engebakken. GENERELLE BEMERKNINGER ETTER SESONGEN 2008 Opprinnelig var dommer (referee) en person lagene kunne henvende seg til dersom de selv ikke kunne bli enige om hvilken avgjørelse som var den korrekte. I dagens fotball, topp eller bredde, er vi langt fra dette utgangspunktet. Dommeren må ta alle avgjørelser under hele kampen uten noen bistand fra lagene og som oftest til protester fra spillere, ledere, trenere og tilskuere. Lagene gjør det til og med til taktikk å prøve å lure dommeren til å ta feil avgjørelser, avgjørelser som gagner eget lag. I dagens fotball er dommeren en skyteskive for svært mange av de andre aktørene i fotballen. Dersom laget slipper inn mål eller taper en kamp er det lett å rette skytset mot dommeren. Dersom dommerne ikke dømmer straffe eller ikke viser ut en spiller for å frata laget en målsjanse oppstår massive protester. I toppfotballen vises TV bilder av spillere, ledere og tilskuere, ja endog barn på tribunen som skjeller ut dommeren, viser han eller henne fingeren og dette blir akseptert av fotballfamilien.

3 Dette er også dessverre en hverdag i Oslo fotballkrets. Heldigvis er det fremdeles klubber som opptrer fair ovenfor dommerne og som har forståelse for at avgjørelser må fattes innen 1-2 sekunder og som kan drøfte situasjoner med dommeren etter kampen i rolige former. Fotballsesongen 2008 har resultert i at flere dommere har blitt truet med represalier, ja endog å bli tatt livet av, flere har blitt karakterisert som rasister. Dette er en hverdag dommerkomiteen ikke kan akseptere at våre dommere kan ha. Dommerkomiteen er kjent med at flere dommeren nå vurderer om de vil ta fatt på en ny sesong, dommeren som ble drapstruet har allerede sluttet. Det gjennomføres hvert år kurs og videreutdannelse for alle kretsens dommere for at disse skal være best mulig forberedt til årets sesong, men dommerne vil aldri være feilfri. Det vil alltid være avgjørelser som blir feil fordi dommeren er for langt unna situasjonen, situasjonen skjer bak dommerens rygg, eller fordi dommeren gjør feil. Man kan for 2009 risikere at dommerne ikke vil ha offentlig tilgjengelig adresse, mail og telefon, noe som medfører at lagene ikke klarer å komme i kontakt med dommere for å flytte kamper eller for å skaffe dommere til kamper uten oppsatt dommer. Dommerkomiteen oppfordrer derfor alle Oslos klubber til å være sitt ansvars bevist og bidra til å skape best mulig arbeidsvilkår og rekrutteringsmuligheter for våre dommere. DOMMERREKRUTTERING - OG OPPFØLGING GENERELT Før sesongen 2008 ble det av gjennomført fire rekrutteringsdommerkurs med 70 deltakere. I tillegg ble det i forbindelse med Norway Cup holdt rekrutteringsdommerkurs med 16 deltakere. Den sistnevnte gruppe kom i aktivitet under Norway Cup og ble fulgt med egne faddere under turneringen. I løpet av høsten ble de som meldte seg på tildelt kamper i kretsen. Alle som gjennomførte rekrutteringsdommerkurs før vårkurset i mars ble invitert til kretsens vårkurs i Sarpsborg. Dette blant annet for å gi de mulighet til å bli kjent med allerede etablerte dommere, og dommermiljøet generelt. De som ble med ga uttykk for at dette var et bra tiltak, og at det bør videreføres. Oppsummering av sesongen 2008: 43 rekrutteringsdommere var påmeldt til sesongen + 9 rekrutteringsdommere fra Norway Cup kurset. Noen av rekrutteringsdommere har sluttet i løpet av sesongen av forskjellige årsaker (flyttet, skolegang, militæret etc.) 28 er i dag blitt innstilt til autorisasjon, og 23 overføres til 2009 grunnet for få kamper eller DIM. Alle dommere som har gjennomført sesongen har fått oppfølging.

4 Oppfølgingen av rekrutteringsdommerne har vært mer håndterlig i 2008 da det er benyttet mange observatører i de første kampene rekrutteringsdommerne dømte i tillegg til fadderne. Dette har gjort at vi har bedre oppfølging i år enn i I tillegg har det vært benyttet observatører på slutten av sesongen for å dekke opp rekrutteringsdommere som ikke har fått god nok oppfølging tidligere. Autoriserte dommere etter sesong Asif Haider Ali, Skeid 2. Aune Kjetil, Asker Fotball Herrer 3. Baissa Daniel Fedessa, Kolbotn IL 4. Bjølseth Tarald Moe, Frigg Oslo FK 5. Bouzakraft Rachid, Klemetsrud IL 6. Brandt Eivind, Korsvoll IL 7. Daste Meran, Vålerenga Fotball 8. Dokset Emilie Rodahl, Asker Fotball Kvinner 9. Evensen Øivind, Hauketo IF 10. Hafizullah Ali, Furuset Fotball IF 11. Hurtig Torkjel Ustgård, Frigg Oslo FK 12. Johansen Bjørn Gaarder, Bødalen IF 13. Karlsen Joachim, Heggedal IL 14. Kjenes Hans-Leonard, Grei, SF 15. Løken Håkon Hornborg, Røa IL 16. McCall Jørn, Holmen IF 17. Moe Sondre Fure, Haslum IL 18. Molstad Per Eirik, Nordstrand IF 19. Nordgaard Glenn-Olav, Klemetsrud IL 20. Nordshus Christian, Sørkedalens IF 21. Norman Daniel, Rommen SK 22. Overrein Steffen Lerfald, Abildsø IL 23. Simonsen Odd-Erik, Haslum IL 24. Suntharasigamany Danu, Bjørndal IF 25. Sæveraas Tommy, Oslostudentenes IK 26. Thoresen Elisabeth, Asker Fotball Kvinner 27. Tysland Thomas Stubberud, Nordstrand IF 28. Wik Eirik Halvorsen, Haslum IL

5 REKRUTTERING AV FLERE KVINNELIGE DOMMERE I sesongen 2008 er et ikke blitt gjennomført egne tiltak for å rekruttere kvinnelige dommere. Alle de kvinnelige er fulgt opp på lik linje med våre mannlige dommere. NFF har hatt ansvar for oppfølging av en av dommerne som ble sett på som en mulig kandidat til toppserien. Dommerkomiteen vil fra kommende sesong etablere TEAM 2012 som er et tiltak rettet direkte mot rekruttering og oppfølging av kvinnelige dommere. Tiltaket vil innebære eget rekrutteringsdommerkurs, egne faddere og observatører, tiltak i tilknytning til turneringer for jenter, felles møter og dømming av samtlige kamper i trio. Dommerkomiteen er av den oppfatning at dette vil være et meget viktig og nødvendig tiltak for å rekruttere og beholde jentene lenger som dommere. Det vil være enklere for tre jenter fra samme klubb å dømme kamper sammen enn å være alene på en grus eller gressbane et sted i Oslo. Målet med prosjektet er å rekruttere nye kvinnelige dommere hvert år i tre års perioden og beholde halvparten av disse som dommere i år nr 2. Innen utløpet av 2012 er det et mål å ha 2-3 dommere i toppserien for kvinner, samt at alle kamper i kvinner 1. og 2. divisjon skal dømmes av kvinnelige dommere. OBSERVATØROPPFØLGING OG -UTDANNING Observatørene har i år som foregående år fått en tett oppfølging som et ledd i Dommerkomiteens satsningsområder både før, under og etter sesongen. Det er gjennomført en to dagers samling for kretsobservatørene på Leangkollen, samt egne samlinger med observatørene under vår- og høstkurset. Regionsobservatørene hadde samling sammen med regionsdommerne før sesongstart. I disse dager foretas høstevaluering, med skriftlig tilbakemelding til observatørene. Vi har i år hatt totalt 54 observatører. Vi har fortsatt færre rene observatører i kretsen enn vi kan tenke oss. Oslo Fotballkrets har denne sesongen hatt to observatører i Tippeligaen, to i Adeccoligaen og tre observatører i 2. divisjon/toppserien. I tillegg har vi 5 delegater for Norges Fotballforbund. Dommerkomiteen ser det som svært viktig å videreføre opplegget med ekstra oppfølging av våre observatører, da disse er svært viktige støttespillere for å få ivaretatt dommernes utvikling på en skikkelig måte. Det er også viktig for dommerkomiteen at vi klarer å få de av våre dommere som har vært aktive dommere over lang tid gis andre oppgaver innen for dommermiljøet enten som observatører eller som instruktører.

6 ORDINÆR AKTIVITET Dommerkomiteen Dommerkomiteen har pr. 10. oktober avholdt 12 møter og behandlet 79 saker. Til å følge opp dommerne har vi i tillegg til dommerkomiteens medlemmer, gruppeledere og medhjelpere hatt 54 observatører, og 53 faddere for rekrutteringsdommere og 23 fadder for aldersbestemte dommere. Hver gruppeleder har hatt ansvaret for en divisjon og de har hatt med seg 2-3 medhjelpere. Det er stilt meget strenge krav for at dommerne skal få oppfølging. Blant annet skal alle ha levert en teoretisk prøve og dommere fra divisjon og i G19 1. divisjon skal ha gjennomført fysisk test. Det har vært viktig for dommerkomiteen at dommere som har vist en positiv utvikling skal få prøve seg i kamper på et høyere nivå, og det her derfor vært mange dommere som tidligere enn før har fått kamper på nye nivå. Det har også vært forsøkt å sette rekrutteringsdommere rett opp til 5 divisjon. Region Øst-Norge Kretsen har hatt et meget godt samarbeid med våre nabokretser. Region Øst-Norge (Akershus, Indre Østland, Oslo og Østfold) har en egen samarbeidsavtale på dommersiden. Dommerkomiteen har hvert år mulighet til å komme med forslag til endringer/forbedringer av avtalen. Regionen har ansvar for oppfølging av regionsdommere i 2. divisjon menn. Som dommerutvikler region (DUR) for denne regionen var Arild Haugstad fra Indre Østland oppnevnt av NFF. Oppgaven som dommerutvikler krets (DUK) for Oslo Fotballkrets hadde Jørn Thomas Smedsrud. I regionens møter har det vært diskutert dommerutvikling, dommer- og observatøroppsett, samt andre forhold vedrørende sportslig utvikling i regionen og innenfor den enkelte krets. Sentrale saker for samarbeidsmøtene har vært dommerrekruttering, oppfølging og tiltak overfor dommere, samarbeidsavtalen og utveksling av erfaringer generelt. Oslo Fotballkrets har kommet med innspill til samarbeidsavtalen etter hver sesong, noe som er viktig for at vi stadig skal utvikle regionens dommere. Det ble avholdt et forberedelseskurs før sesongen med fysisk og teoretisk test, samt evalueringskurs for alle regionsdommere og -observatører etter sesongen. Når det gjelder de sportslige resultatene har kvaliteten i regionen vært god, og det er gledelig at vår krets har en dommer som har fått dømme kamper i Adeccoligaen etter god innsats det siste året, Omar Rafiq. Utover dette hadde Oslo Fotballkrets representanter på JET både som dommere og assistentdommere. Disse vurderer NFF fortløpende nærmere med tanke på å få mulighet på høyere nivå. Utfordringen i vår region er å finne de typer som NFF ønsker og som vil ha muligheter til videre avansement innenfor Norsk Toppfotball. Vi mener at kretsen har mange spennende talenter som vi etter hvert tror vil bli aktuelle for morgendagens toppfotball.

7 Det ble i 2008 etablert et samarbeid med Västra og Mellersta Götaland om utvekslingskamper mellom Norge og Sverige i 2. divisjon. Omar Rafiq og Ola Hobber Nilsen ble tatt ut til å dømme hver sin kamp. I tillegg var Eivin Hansen tatt ut som assistentdommer på en av de. Dette var et meget bra tiltak og vil videreføres i Regionen har en egen AD-gruppe med kretsenes beste assistentdommere i 2. divisjon. Disse har blitt prioritert med antall oppdrag, samt utveksling mellom kretsene. I tillegg har de deltatt på kurs sammen med regionsdommerne. Det siste er viktig med tanke på å utvikle gode team og diskutere felles erfaringer. Her deltar også regionsobservatørene som er med på å gi fin innputt til denne utviklingen. Kurs og samlinger Det har i løpet av sesongen vært avholdt: Vår- og høstkurs for samtlige dommer i kretsen. 4 kurs for rekrutteringsdommere med 88 deltakere, hvorav ett kurs ble avholdt hos Kolbotn IL med seks deltakere. I tillegg ble det arrangert et rekrutteringsdommerkurs under Norway Cup, hvor vi hadde med 16 deltakere. Dommerskole for rekrutteringsdommere: fire kvelder på Dælenengen. Assistentdommerkurs for nyautoriserte dommere. 37 kurs for klubbdommere med 750 deltagere. Dommerkurs i forbindelse med Gothia Cup i Göteborg. To samlinger for observatører. Halvårssamlinger for alle divisjoner og grupper. Dommerutveksling med Göteborg. NIKE Premier Cup i Vallhall for Gjelleråsen vinterturnering Gothia Cup Kurset ble ledet av Svein Elvanes. Bjørn Hoff, Jan Leif Braathen, Helge Myklebust og Espen Ramiro Kallerud var instruktører/observatører. I tillegg var DK-leder og Dommerutvikler krets tilstede noe av tiden. Oslo var representert med 17 dommere. Turneringen er internasjonal hvor våre dommere settes på fine utfordringer og følges tett opp gjennom hele uken. Vi har et meget godt samarbeid med dommeravdelingen i Gothia Cup, slik at kampene er godt tilpasset gruppen. Vi fikk tildelt finalen i J17 på Nya Ullevi lørdag, finaledommer var oppnevnt Erik Hiller Holom, med Kim Tomas Klevengen og Torkjell J. Trædal som assistentdommere, samt Yasin Zorluoglu som 4. dommer. Det er dommerkomiteens oppfatning at en turnering av denne type er meget viktig for å utvikle dommere. Mange av dommerne viste stor fremgang underveis i turneringen, samt i hjemlig serie etter dette. Flere fikk oppdrag på høyere nivå mot slutten av sesongen.

8 U-gruppe Dommerkomiteen vedtok endringer i organisering av talentutvikling før sesongen T- gruppen ble lagt ned i stedet ble kandidater til denne hospitanter til U-gruppen. Gruppeleder for U-gruppen var Bjørn Hoff. Sammensetningen i gruppen er normalt 6-9 dommere og 3-6 assistentdommere. Følgende dommere/assistentdommere ble tatt ut til årets U-gruppe etter at kravene til teori og fysisk test ble bestått før sesongstart (med fadder i parentes): Didar Akrei Joakim Knapstad Andre Schlytter Myrvoll Eivin Hansen Martin Hayes Espen Hegde Erik Hiller Holom Kim Tomas Klevengen Erlend Kjernli Pål Andre Pederssen Henrik Skjevestad Yasin Zorluoglu Hospitanter: Mohamed Hussein Kushtrim Dreshaj Torkjell J. Trædal Stian Halm Jan Wahab Ahmed Najmadin Mostafapoor (Trond Ivar Døvle) (Bjørn Hansen) (Kai Lafjell) (Anders Hauglund) (Bjørn Oddvar Strøm) (Morten Haglund) (Espen R. Kallerud) (Morten Høgberg) (Knut Bjørn Nordheim) (Dag Jørgen Magnussen) (Jon Eriksrud) (Omar Rafiq) (Tom Henning Øvrebø) (Pedram Alavi) (Fredrik Ødegaard) (Morten Haglund) (Esad Hajdarpasic) (Are Christian Tørring) Tradisjonen tro reiste U-gruppen på treningsleir til Danmark i forbindelse med påsken. På grunn av at påsken var så tidlig i år fikk vi dessverre et beskjedent kamptilbud. Men alle fikk vært i aktivitet. Kampene ble evaluert og gjennomgått i plenum. I tillegg var det ulike temaer som ble tatt opp. Det ble også gjennomført fysisk test for U-gruppedommerne i Danmark. Underveis i sesongen har det vært avholdt fire samlinger hvor man har sett felles kamp der trio fra U-gruppen har dømt. Ulike temaer har i tillegg blitt diskutert og erfaringsutveksling foretatt. Dommerkomiteen er godt fornøyd med flere av U-gruppedommerne og hospitantene der et par har fått prøve seg som dommer to nivåer over der de opprinnelig var plassert foran sesongen. Dette på grunn av spesielt bra utvikling underveis. Fem har fått kamper ett nivå over. Dette vitner om at det har blitt gjort en bra jobb av fadderne og det øvrige støtteapparatet denne sesongen. Dommerne i gruppen har vist gode teoretiske kunnskaper, og gjennomført den fysiske testen på en overbevisende måte. Det har vært et fint sosialt fellesskap som også er en viktig del til positiv utvikling.

9 Dessverre har noen av dommerne fått motivasjonsproblemer i løpet av sesongen og har valgt å slutte med dømmingen. Dette er tankevekkende når det gjelder dommere som blir mest prioritert og fulgt opp i kretsen. Det er ulike årsaker til dette, blant annet negative opplevelser i forbindelse med kampene. Oppfølging av assistentsdommere Dommerkomiteen har i år forsøkt å bruke faddere/veiledere på en rekke av de nyutdannede assistentdommerne og våre assistentdommere i 2 divisjon. Dette har hovedsakelig blitt fulgt opp av dommerutvikler i krets (DUK) I inneværende år har dommerkomiteen prioritert å sette opp assistentdommere i G 19 1 divisjon, samt i 4 divisjon. Dette på bakgrunn av det høye sportslige nivået som er i aldersbestemt fotball. Det er etablert en gruppe av spesialiserte assistentdommere i kretsen. Denne gruppen har oppdrag i 2. divisjon menn og i Toppserien for kvinner. Disse kommer i tillegg til de fire regionsassistentdommerne som kretsen har. Regionsassistentdommerne blir satt opp i trio sammen med regionsdommere for 2. divisjonskamper i regionen. Det er også disse som prioriteres med tanke på å kunne få oppdrag i Adeccoligaen. I sesongen 2009 vil dommerkomiteen søke å styrke assistentdommer utdannelsen i Oslo ved å utnevne en egen ansvarlig for assistentdommerne, samt en gruppe veiledere. Vi vil fortsette prosjektet med å utdanne de nye rekrutteringsdommerne til assistentdommere allerede etter første halvdel av sesongen. Dommerkomiteen må også vurdere om vi har tilstrekkelig antall dommere til å kunne benytte assistentdommere i 4 divisjon eller om kun G19 1 divisjon skal prioriteres. REPRESENTASJON EM, EURO 2008 Tom Henning Øvrebø, Nordstrand IF Cupfinale kvinner 2008 Monica Larsen, Bækkelaget SK (hoveddommer) Ann Wenche Kleven, Ellingsrud IL (assistentdommer) Nina Hedlund, Korsvoll IL (observatør) Hermann Kopp, Ready (NFF delegat)

10 JET-turneringen, Hamar Trond Ivar Døvle, Svarstad IL, Omar Rafiq, Teisen IF og Ola Hobber Nilsen, Nordstrand IF ble tatt ut av NFF som dommere. Som assistentdommere var tatt ut Joakim Knapstad, Skeid, Eivin Hansen, Grorud, Knut Bjørn Nordheim, Stabæk, Magnus Tranholt, KFUM, samt Andre Schlytter Myrvoll, Asker SKK. Eivin Hansen gjorde det meget godt og ble tatt ut som assistentdommer til finalen. Norway Cup, Oslo På NFF's dommerkurs deltok Espen Ramiro Kallerud fra Nordstrand IF. Han ble tatt ut til å dømme finalen i klasse Q (J19). Adidas Cup, Gjøvik Erik Hiller Holom, Bækkelagets SK Magnus Nymoen, Haslum IL Torkjell Trædal, Gjelleråsen IF Dommerutveksling (3. div.) med Göteborgs Fotbollförbund Følgende dommere og assistentdommere dømte to kamper i Göteborg i helgen august: Kristian Hoel, Korsvoll IL (HD) Espen Ramiro Kallerud, Nordstrand IF (HD) Joakim Knapstad, Skeid (AD) Eivin Hansen, Grorud IL (AD) Med som observatør var Jørn Thomas Smedsrud, Drøbak/Frogn IL Ledere: Knut Westly og Karlheinz Götz. UTMERKELSER 2008 OFKs Ærespris for Dommere Årets Dommer : Årets Rekrutteringsdommer : Årets Assistentdommer : Kåre Seierstads Ærespris : Överledarens Vandringspris : Tome Henning Øvrebø, Nordstrand IF Omar Rafiq, Teisen IF Tarald Moe Bjølseth, Frigg Oslo FK Kai Lafjell, Abildsø IL Olav Moldekleiv, Hauger FK Jan Erik Nordby, Vålerenga Fotball DOMMERSITUASJON 285 dommere var aktive i sesongen 2008 mot 303 i Vi har opplevd en god del tilfeller av DIM (dommer ikke møtt) og her er det i hovedsak rekrutteringsdommerne som skiller seg ut. Dessverre viser det seg at noen som går rekrutteringsdommerkurset - og melder seg på som dommere - ikke er seriøse nok i forhold til de oppgavene de påtar seg. Derfor vil dommerkomiteen for neste sesong stille større krav med tanke på å gjennomføre kurs, samt ved påmeldingen til sesongen.

11 Det er en positiv utvikling blant våre beste dommere. Brage Sandmoen, Tom Henning Øvrebø og Monica Larsen er FIFA-dommere, Ann-Wenche Kleven og Marianne Braathen er FIFA assistentdommere. Tom Henning Øvrebø ble tatt ut til EM 2008 og dømmer i Champions League, samt Top Class kamper i Europa. Tor Arne Myhren og Reidar Gundersen er assistentdommere i tippeligaen, Andre Paulsen, Kai Lafjell og Anders Velo er assistentdommere i Adeccoligaen. Eivin Hansen fikk på slutten av sesongen en prøve seg som assistentdommer i Adeccoligaen. Bjørn Hansen, Morten Høgberg, Trygve Kjensli, Trond Ivar Døvle og Omar Rafiq har dømt i Adeccoligaen. Oslo Fotballkrets har seks dommere som dømmer i Toppserien for kvinner, Ann Wenche Kleven, Vibeke Karlsen, Bente Saksvik, Monica Larsen Marianne Braathen og Maria Pereira. Ahmet Akdas, Reidar Gundersen, Stig Unhammer, Omar Rafiq, Ola Hobber Nilsen og Per Viggo Bratli har dømt 2. divisjon menn. På slutten av sesongen fikk Espen Ramiro Kallerud tildelt en kamp i 2. divisjon menn. Vi har denne sesongen hatt stor aktivitet på utdanning av klubbdommere, og det har blitt utdannet hele 750. Det har blitt avholdt 37 kurs. Vi håper og tror at en del av disse kanskje ønsker å ta steget videre og gjennomføre rekrutteringsdommerkurs senere. Mange klubber jobber bevisst og seriøst med rekruttering av dommere, og har vist veldig positiv interesse dette året ved å gjennomføre klubbdommerkurs. I tillegg har det blitt jobbet meget bra flere steder for å skapet gode miljøer for dommerne. Mange klubber har også fått flere nyautoriserte kretsdommere, men flere store klubber har få eller ingen dommer. SAMARBEID OG ØKONOMI Utenom kretsen har Dommerkomiteen hatt et godt samarbeid med Norges Fotballforbund, kretsene i Region Øst-Norge, Buskerud Fotballkrets, Oslo Fotballdommerlaug, Norway Cup og Göteborgs Fotbollförbund. Dette gir gode resultater som klubbene får nytte av i form av høyere nivå på dommerne i kampene. I tillegg vil det settes opp dommere i flere kamper ved økt rekruttering og når vi beholder dommerne lenger. I samarbeid med nabokretsene har det blitt utvekslet dommere på tvers i 3., 4. og 5. divisjon noe som har bidratt til god utvikling. Økonomien er bra og gir rom for de tiltak Dommerkomiteen har prioritert.

12 Dommerkomiteens handlingsplan på kort og lang sikt: 1. Bestrebe å utdanne og beholde så mange dommere at alle kamper kan dekkes opp med utdannede dommere. 2. Dommerrekruttering generelt, samt forbedre fadderoppfølging ytterligere. 3. Beholde nye dommere lenger enn hva tilfelle er i dag. 4. Rekruttering og oppfølging av kvinnelige dommere. 5. Involvere klubbene i større grad vedrørende oppfølging av unge dommere. 6. Gjennomføre klubbdommerkurs og registrere klubbdommere. 7. Oppfølging og utvikling av våre observatører og instruktører. KONKLUSJONER DOMMERKOMITEEN Det har vært en tiltagende dommerhets i inneværende sesong Tiltaket mot vold som ble etablert i 2008 MÅ videreføres og fullføres i de kommende sesonger. Det har blitt autorisert 28 nye kretsdommere i år, og vi håper at disse ønsker å fortsette neste sesong slik at det bidrar til at vi kan sette opp dommere i flere klasser enn tidigere. Oppfølging av en stor gruppe rekrutteringsdommere krever mye ressurser. Det vil jobbes med tiltak for å forbedre dette. Samtidig vil vi stille større krav til de som ønsker å gå rekrutteringsdommerkurs, samt melder seg på som rekrutteringsdommere. Det er for få dommere i dagens situasjon til at man i 2009 kan garantere dommertrioer i både 4. divisjon menn og G19 1. divisjon. Det har blitt gjennomført klubbdommerkurs med mange deltakere. Vi håper en del av disse melder seg på rekrutteringsdommerkurs før 2008-sesongen. Det har blitt gjennomført egen observatørsamling før sesongstart, og oppfølging underveis i sesongen. Vi vil prioritere utviklingen av observatørene videre. Vi bør øke antall dommerobservatører og faddere for å kunne gi en tilfredsstillende oppfølgning av enkelte grupperinger. U- gruppen og gruppen som følges opp av DUK er vellykkede tiltak for å ta vare på unge dommere med utviklingspotensiale, samt å finne talentene tidlig. Det har vært stor aktivitet, og mange tiltak for disse gruppene i år. DUK utvikler hvert år dommere som tas opp av NFF som forbundsdommere, regionsdommere og regionsassistentdommere. Oslo, Dommerkomiteen

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse ÅRSBERETNING 2013 Fotballcuper 201 4 Ta med deg laget på turnering i 2014. Se vårt utvalg av cuper i bl.a. Danmark, Spania og Italia. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2009-2010 - 12. februar 2011 Strømsgodset TF Norgesmester 2010 Dommertrio fra Buskerud G13 finalen i Norway cup Gol IL Jenter 14 Konnerud IL Jenter 15 Fair

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT A-LANDSLAGET Spenningen knyttet til A-landslaget sesong var stor, og en på overflaten gunstig trekning av VM-puljene gjorde at det var et berettiget håp om at vi for

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303 Innhold AFK, administrasjonen 2 Kretsstyret, komiteer/utvalg, æresmedlemmer 6 Andre kretser - adresser 10 Administrative bestemmelser 12 Forfallsregler 18 Kamphonorar 19 Dommerliste 21 Regelnytt og retningslinjer

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie,

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 4, 2013 79. årgang Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Øystein Sundelin oystein.sundelin@oslobystyre.no Theresesgate

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06

Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06 Årsrapport Norges Fotballforbund 2010 Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06 Administrasjon i forbund

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2012

Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl. 1100 Agenda Årsberetning 2011/2012 Regnskap 2011/2012 Budsjett 2012/2013 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse INNHOLD Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse 2 ORGANISASJON Klubber og lag per kommune 2007 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 2007 Representasjon 2006 Organisasjon

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Innhold. Toppfotball. s. 6-25 s. 26-33 s. 34-41 s. 42-55 s. 56-63 s. 64-77 s. 78-105 s. 106-159 s. 160-161. Fotballåret 2011 Landslagene

Innhold. Toppfotball. s. 6-25 s. 26-33 s. 34-41 s. 42-55 s. 56-63 s. 64-77 s. 78-105 s. 106-159 s. 160-161. Fotballåret 2011 Landslagene Årsrapport Norges Fotballforbund 2011 Innhold 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Fotballåret 2011 Landslagene Toppfotball Norgesmesterskap Breddefotball Administrasjon Styres beretning Regnskap English summary

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem

Detaljer