Sykehuset i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold"

Transkript

1 Sykehuset i Vestfold Åpent informasjonsmøte Tirsdag 14. mai 2013 klokken Sykehusets auditorium Oppstart byggeprosjekt for nytt parkeringshus med midlertidig helikopterplass

2 Agenda Velkommen og kort informasjon om prosjektet SiV v/ Bjørn Varegg, prosjektleder SiV plan- og utbygging Prosjektets uttrykk og plassering i omgivelsene Skanska v/ Silje Søntvedt, sivilarkitekt Rambøll Prosjektets anleggs- og byggefase Skanska v/ Yngve Jensen, prosjektleder Skanska Norge Støy og tiltak i byggeperioden Skanska v/ Yngve Jensen, prosjektleder Skanska Norge Varige støytiltak på nabobebyggelse SiV v/ Bjørn Varegg, prosjektleder SiV plan- og utbygging Parkeringsdekning i anleggs- og byggefasen SiV v/ Inge Aarseth, prosjektleder SiV plan- og utbygging Spørsmål og svar

3 Revisjon av reguleringsplan for sykehusområdet Legge til rette for utvikling av helsevirksomhet Utbyggingsmuligheter (erstatning av gamle bygg) Opprettholde akuttberedskap God og sikker tilgjengelighet Robust plan Finne løsninger som også ivaretar nabolagets behov Grøntområder for lek og uteopphold Parkering og trafikkløsninger

4 Utsnitt av vedtatt reguleringsplan

5 Bedre midlertidig løsning for helikopterplass Opprettholde akuttberedskap Hinderfri inn- og utflygning iht Luftfartstilsynets krav Mindre sjenanse for naboene mht støy og støv

6 Eksisterende helikopterplass Ny midlertidig helikopterplass Sykehuset har behov for å forstyrre nåværende helikoptertransport til og fra sykehuset minst mulig. Ny byggeplass vil ligge i inn/utflyvningsflatene til eksisterende helikopterplass

7 INFOMØTE 14.MAI 2013 FASADEUTTRYKK OG TILPASNING PRESENTASJON VED ARKITEKT SILJE SØNTVEDT

8 Utomhusplan

9 Fra Skiringsalgaten

10 Eksisterende parkeringssituasjon

11 Farger og utsende på eksisterende bygg

12 Fra Thurmannsgate

13 Fra krysset Skiringssalgate/Thurmannsgate

14 Fra Skiringssalgate

15 Fra innkjøring mellom legevakt og nytt P-hus

16 Fra sykehusets hovedinngang

17 Snitt som viser betongbrystning og lameller I fasade.

18 Skanska v/ Yngve Jensen, prosjektleder Skanska Norge PROSJEKTETS ANLEGGS- OG BYGGEFASE STØY OG TILTAK I BYGGEPERIODEN

19 Nytt P-hus med midlertidig helikopterplass

20 Totalentreprenør: Skanska Norge AS Prosjektleder: Yngve Jensen Produksjonsleder: Wilhelm Myrland Prosjekteringsleder: Ingebjørg Eldevik Riggområdet: Brakkerigg, avfallsrigg og begrenset lagerområde vil bli etablert nord/øst for nytt parkeringshus. Trafikk: Adkomst til byggeplassen vil være fra Skiringsalgaten og det vil til tider være stor trafikk og tung trafikk til og fra byggeplassen. Skanska Norge AS vil ha stor fokus på sikkerheten i forbindelse med avvikling av anleggstrafikken.

21

22 Trafikk: Adkomst til byggeplassen vil være fra Skiringsalgaten og det vil til tider være stor trafikk og tung trafikk til og fra byggeplassen. Overordnet fremdrift: Fremdriftsplan 2013 Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Oppstart byggeplass/rigg Grunnarbeider Pelearbeider Betongarbeider Montering av prefabrikerte elementer Etablering av helikopterplass Bygningsmessige og tekniske arbeider Overlevering

23 Anleggsstøy Oppføringen av p-hus med helikopterlandingsplass vil generere støy i forbindelse med pigging, sprenging, peling, grunnarbeider, betongarbeider, kranbruk, transport og i forbindelse med monteringsfasen. Hovedtyngden av grunnarbeidene er planlagt i perioden til : Pelearbeidene er planlagt i perioden til : Hovedtyngden av betongarbeidene er planlagt i perioden til Montasje av prefab betongelementer er planlagt i perioden til : Etablering av helikopterdekket er planlagt i perioden til :

24 SiV v/ Bjørn Varegg, prosjektleder SiV plan- og utbygging VARIGE STØYTILTAK PÅ NABOBEBYGGELSE

25 Helikopterstøy fra konsekvensutredning Begge støykart utarbeidet av Sintef iht til Nortim og T1442 Dagens helikopterplass Ny midlertidig helikopterplass

26 Kartlegging støytiltak helikopterplass Utført høsten 2011 av SWECO Akustikk/støy/vibrasjon Kartlegging etter forurensningsforskriften Ingen av boligene har rom med beregnet innendørs lydnivå Lekv over 35 dba. Det er følgelig ikke behov for videre støykartlegging etter forurensningsforskriften. Kartlegging etter T-1442/NS8175 I NS8175 er krav til døgnekvivalent innendørs lydnivå 30 dba (Lekv). For at alle oppholdsrom skal oppnå lydnivå som tilfredsstiller kravet er det behov for tiltak på 12 boliger. Tiltakene omfatter utskifting av ventiler og vinduer/dører, samt etterisolering av vegger og skråtak.

27 Boliger som får fasadetiltak 1009/ SKIRINGSALGATEN 14 (1. et.) Ventil, Vindu/dør 1009/ SKIRINGSALGATEN 12 Ventil, Vindu/dør, Vegg/tak 1009/ THURMANNS GATE 3 B Ventil 1009/ THURMANNS GATE 3 A Ventil 1009/ THURMANNS GATE 5 A (1. et) Ventil 1009/ THURMANNS GATE 5 B (1. et) Ventil 1009/ THURMANNS GATE 5 B (2. et) Ventil 1009/ SKIRINGSALGATEN 17 Ventil 1009/ SKIRINGSALGATEN 15 (1. etasje nord) Ventil 1009/ SKIRINGSALGATEN 15 (2. etasje sør) Ventil 1009/ SKIRINGSALGATEN 15 (1. etasje sør) Ventil 1009/ ANDERS LARSENS GATE 16 Ventil, Vindu/dør, Vegg/tak, Diverse

28 Veitrafikkstøy fra konsekvensutredning Alle trafikkmengder fremskrevet til år 2020 Dagens situasjon uten ny utbygging Maksimal utbygging i reguleringsplan

29 Kartlegging støytiltak veitrafikk Under utførelse av SWECO Akustikk/støy/vibrasjon Støytiltak baseres på sumstøy for vei- og helikopterstøy Ferdigstilles medio juni 2013 Gjennomføring alle støytiltak August September 2013

30 SiV v/ Inge Aarseth, prosjektleder SiV plan- og utbygging PARKERINGSDEKNING I ANLEGGS- OG BYGGEFASEN

31 Rekkefølge: - Oversikt totalkapasitet i prosjektperioden - Parkeringskapasitet i eksisterende parkeringshus - Byggetomt og riggområde. - Ekstra parkeringsareal for SiV-ansatte - Tilkomst nytt parkeringshus når det er ferdig

32

33 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Total parkeringskapasitet - inkl fordelt på soner Sone 1 - Nord HWA Sone 3 - Sør-Øst HVG Totalt Sone 2 - Sentraltomt Ekstra Sone - Farmann / "Svømmehall"

34 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke Besøksparkering - kapasitet Sone 1 - Nord HWA Sone 3 - Sør-Øst HVG Totalt Sone 2 - Sentraltomt Ekstra Sone - Farmann / "Svømmehall" Utfordringen ifht pasienter og besøkende er uke 28, hvor totalkapasiteten går ned noe. Dette er imidlertid i sykehusets ferie, hvor det er mindre aktivitet på sykehuset

35 Parkeringskapasitet eksisterende parkeringshus Juli - Uke 27: Parkering i plan 1-3 er stengt Innkjøring via HWA til plan 4 Plan 4 11 åpne Juli Uke 28: Parkering i plan 1-3 er åpne for besøkende Normal trafikkmønster: Innkjøring via CFG i plan 1 og ut via HWA i plan 4 Parkering i plan 4 11 er stengt Juli Uke 29-31: Uke 29 er parkering i plan 1-5 åpne for besøkende og delvis ansatte Normal trafikkmønster: Innkjøring via CFG i plan 1 og ut via HWA i plan 4 Uke 29 er parkering i plan 6 11 stengt Etter uke 29 åpnes 2 plan per uke frem til 1.august Etter 1. august er det normal parkeringsavvikling i eksisterende P-hus.

36 Byggearbeider starter Parkeringskapasitet - Byggetomt og riggområde Riggområde Fra stenges riggområdet (markert med rødt): Prosjektet må sikre tilgang til Legevakt for ambulanse Prosjektet må sikre tilkomst mellom Legevakt og Hovedinngang

37 Ekstra parkeringsareal for ansatte 83 April-Desember: SiV har leid en del av Farmann-tomten. 83 plasser. Gratis parkering for SiVansatte. Juli: SiV har leid parkeringsarealet vis á vis Svømmehallen i Juli. 102 plasser. Gratis parkering for SiV-ansatte. 102

38 Tilkomst nytt parkeringshus når det er ferdig

39 SPØRSMÅL OG SVAR

40 Noen innspill fra de oppmøtte Naboer etterspør hvor mange p-plasser for legevakt og ansatte som vil ha tilkomst via Skiringsalgaten i forhold til dagens situasjon. Totalentreprenøren må vise hvordan trafikk til og fra byggeplass gjennomføres i forhold til øvrig trafikk, kjørebegrensningene i området og avklare med Skagerak Varme vedrørende fremdriften for fjernvarme i området. SiV oppfordres å skape bedre holdninger blant egne ansatte i forhold til trafikkreguleringene rundt Skiringsalgaten. Videre at ansatte tar alminnelig hensyn til naboeiendommene i forbindelse med parkering og kjøring til og fra området. Beboerne i Thurmannsgate er bekymret for høy vegetasjon/trær øst på området i forhold til sol og lys og ber SiV viderformidle dette til kommunen i forhold til utomhusplan Ansatte oppfordrer SiV / Tønsberg Parkering å bidra til at reservert parkering på Farmannstomta organiseres bedre og at ansatte tar hensyn og ikke parkerer andre inne. Naboer oppfordrer SiV å etablere gode tilbud for sykkelparkering til ansatte, og andre tiltak for å redusere privat bilbruk for ansatte til og i sykehusområdet.

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12.

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. november 2014 1. Innkomne uttalelser Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 30.05.2014

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 30.05.2014 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass Sykehuset levanger. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 30.05.2014 Levanger kommune Side 1 av 17 . INNHOLDSFORTEGNELSE PLANBESKRIVELSE:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Områderegulering for Eg sykehusområde

Områderegulering for Eg sykehusområde TEKNISK Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Områderegulering for Eg sykehusområde Planbeskrivelse med konsekvensutredning Plan nr 1397 Områderegulering for Eg sykehusområde. Planbeskrivelse med konsekvensutredning,

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR: REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 24.04.14 Bestemmelsenes dato: 24.04.14 Vedtatt av Lillesand bystyre:. 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen

Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen Fagdag, Lean Construction Norge 7.10.2013 Inge Aarseth Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF / Helse Sør-Øst RHF Agenda 1 - Bakgrunn og BIM-strategi

Detaljer

Vedlegg 8 Deluttalelse Erfaring fra tilsvarende prosjekter i Oslo

Vedlegg 8 Deluttalelse Erfaring fra tilsvarende prosjekter i Oslo Vedlegg 8 Deluttalelse Erfaring fra tilsvarende prosjekter i Oslo Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN Denne deluttalelsen tar for seg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon Dokumenttype og retningslinjer Plan ID: 20060011 Dato Rev. 08.02.11 Områdeplan for Alta sentrum, revisjon og retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse 1 Planens intensjon 3 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Plankrav

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.11.2007 GBR-, N-515 07/17982 07/71930 Saksbehandler: Jan Fredrik Rasmussen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Kolstadgata 1, Tøyen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor,

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer