Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985 epost: postmottak@notteroy.kommune."

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf epost: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 009/13 Spørsmål og informasjon 010/13 Søknad om økonomiske midler til å ferdigstille film om nytt Osebergskip 011/13 Samarbeidsavtale mellom Nøtterøy kommune og Nøtterøy idrettsråd Erik Holmelin utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/11780 Arkiv: FE- Saksbehandler: Monica Rønning Molvig, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/11443 Arkiv: FE-223 Saksbehandler: Einar Schistad, Telefon: Kulturenheten Søknad om økonomiske midler til å ferdigstille film om nytt Osebergskip Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune støtter Stiftelsen Nytt Osebergskip med kr ,- til ferdigstillelse av filmen om byggeprosessen. Beløpet dekkes fra tilskudd til lag og foreninger

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Søknad Nøtterøy kommune.doc 2. Budsjett Osebergfilm 2013.docx 3. Osebergfilm 2013 finansieringsplan.docx Kortversjon Stiftelsen Nytt Osebergskip søker økonomiske midler for å ferdigstille film om byggingen av det nye Osebergskipet. Filmen skal brukes til formidling, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Innledning Vestfold har de rikeste funnene fra vikingtiden, bl.a. med de tre vikingskipene (Oseberg-, Gokstad- og Klåstadskipet). Stiftelsen Nytt Osebergskip ble opprettet for å synliggjøre denne historien. Som første trinn har de lagt ned et stort arbeid de siste årene for å realisere Saga Oseberg og et formidlingssenter i Tønsberg. Fra høsten 2013 har Nøtterøy kommune inngått et samarbeid med Stiftelsen Nytt Osebergskip, som medfører at alle elever på 9. trinn vil ha en hel dag på/ved Saga Oseberg. Hele prosessen rundt byggingen av Saga Oseberg ble filmet av et profesjonelt britisk tv-team, og opptakene ble gjennomført med tanke på en internasjonal tv-produksjon. Dette britiske selskapet gikk imidlertid konkurs, men stiftelsen har sikret seg samtlige opptak. Stiftelsen ønsker å ferdigstille filmen, for å benytte den til formidling, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kostnaden for å ferdigstille filmen er budsjettert til ,-, og stiftelsen søker Nøtterøy kommune om ,-. Vurderinger Etter rådmannens vurdering vil en film om byggeprosessen være viktig dokumentasjon for fremtiden. Den vil også ha betydning for formidling og prmotering av Vestfold og vikinger. Kulturenheten disponerer i budsjett for 2013 kr ,- til årlig tiskudd til lag og foreninger. Rådmannen finner ikke å kunne støtte med det omsøkte beløp, men mener det er riktig å bidra med støtte. Konklusjon Nøtterøy kommune støtter Stiftelsen Nytt Osebergskip med kr ,- til ferdigstillelse av filmen om byggeprosessen. Beløpet dekkes fra tilskudd til lag og foreninger.

6 Nøtterøy kommune Oppvekst og kultur v/ Einar Schistad Boks Nøtterøy Tønsberg, den 5. februar 2013 Søknad om midler til å ferdigstille Osbergskip-film Ingen steder er det gjort viktigere funn fra vikingtid enn i Vestfold, med Oseberg-, Gokstad- og Klåstadskipet som de mest spektakulære. Stiftelsen Nytt Osebergskip er opprettet for å synliggjøre denne historien, og gjennom dette etablere et formidlingssenter sentralt på bryggen i Tønsberg, basert på kopier av skip og gjenstander. Første trinn i denne prosessen var byggingen av den arkeologiske kopien Saga Oseberg. Skipet ble sjøsatt under tilstedeværelse Kongen og Dronningen, Stortingspresidenten og ca andre. Byggeprosessen har bl.a. resultert i langt over 100 avisartikler, samt et titalls TVinnslag i inn- og utland, sist på BBC Scotland Byggeprosessen er filmet av et profesjonelt britisk TV-team, som også har filmet originalskipene på Bygdøy, Vestfolds viktigste vikingattraksjoner, tanktest ved Marintek, har gjennomført intervjuer med bl.a. riksantikvar, leder av Anatomisk Institutt (om nye skjelettanalyser), fylkesarkeolog, etc. Opptakene ble gjennomført med tanke på en internasjonal TV-produksjon av 50 minutters varighet. Dessverre gikk det britiske produksjonsselskapet konkurs, men Stiftelsen har sikret seg samtlige opptak. For å fullføre TV-produksjonen trenges ca. kr , hvorav kr allerede er sikret. Stiftelsen Nytt Osebergskip Postboks Tønsberg Norge Telefon: Epost: Web: Org Nr.: MVA Bank: Kontonr.: SWIFT: IBAN: DNB NOR DNBNOKK NO

7 Erik Jacobsen, som nylig fullførte sitt mangeårige formidlingsprosjekt om Kaldnes, har sagt seg villig til å produsere en 50 minutters film for oss. Han kjenner prosjektet godt ettersom det var han som sto for all dokumentasjon før det britiske produksjonsselskapet kom inn i bildet. Erik tok også på seg oppgaven med å fullføre dokumentasjonen frem til og med sjøsettingen. Filmen skal brukes til formidling i fremtiden spesielt lokalt. Men det er også et mål å få den vist nasjonalt, fortrinnsvis på NRK. For at ikke historien om byggingen av skipet skal bli foreldet, haster det i så måte å få produsert filmen ferdig. På denne bakgrunn tillater vi å søke Nøtterøy kommune om et bidrag på kr Med vennlig hilsen Stiftelsen Nytt Osebergskip Einar Chr. Erlingsen Styreleder Stiftelsen Nytt Osebergskip Postboks Tønsberg Norge Telefon: Epost: Web: Org Nr.: MVA Bank: Kontonr.: SWIFT: IBAN: DNB NOR DNBNOKK NO

8 BUDSJETT på produksjon av timelang Osebergfilm Forarbeid Oppkobling av filmprosjekt fra 2006 samt gjennomgang: 1, 5 dag á kr= kr Utarbeidelse av synopsis: 2 dager á kr = kr Arbeidsmøter: 2 dager á kr = kr Forarbeid intervjuer: 2 dager á kr = kr DELSUM: kr Klargjøring Digitalisering og logging av 90 timer materiale: 10 dager á kr = kr Logging av nye opptak: 2 x kr = kr DELSUM: kr Grovredigering: 5 dager á kr = kr DELSUM: kr Opptak (sommer 2013) 1 dag opptak av skipet med seil i krevende forhold: 1 x kr = kr 1 dag opptak av seilas - innleid kameramann: 1 x = kr 1 dag opptak av seilas - innleid lydmann: 1 x = kr 3 dager med intervjuer av sentrale personer: 3 x kr = kr Leie av lys-pakke, mikrofoner, back-drop og opptaksmateriell: kr DELSUM: kr Etterarbeid: Hovedredigering: 11 dager á kr = kr Utarbeidelse av kommentarmanus samt innlesing: 5 dager á kr= kr DELSUM: kr Musikk og lyddesign Produksjon av to hovedtemaer inkl. frie rettigheter: 2 x kr = kr Lydrensing og sluttmiks av ferdig film på 50 min: 1,5 dag á kr = kr DELSUM: kr Post-produksjon Produksjon av DVD-meny og DVD-master samt kopiering = kr = Sum filmproduksjon kr + MVA Prisen inkluderer 2 stk DVD og er basert på utarbeidet synopsis. Nye ønsker som tilkommer underveis i produksjonen vil føre til at sluttprisen øker. Erik Jacobsen Media-Produksjoner, februar 2013

9 Osebergfilm 2013 finansieringsplan Følgende instanser er det søkt bidrag fra, men alle kildene må betegnes som usikre. Foreløpig har kun midlene fra førstnevnte innkommet. Finn Wilhelmsen (privat bidrag): kr Sparebank 1 Buskerud-Vestfold: kr Jac O. Lyngaas-legat : kr Nøtterøy kommune: Tønsberg kommune: kr kr Tønsberg Arbeiderforenings legat: kr Tom Wilhelmsens stiftelse: kr Mulige inntekter: kr Det er ikke søkt Nøtterøy Sparebank om bidrag til filmproduksjonen fordi SNOS søker om midler til andre prosjekter herfra. Det må også nevnes at Vestfold Fylkeskommune har bidratt med kr til den større filmproduksjonen Volvens Øye, der byggingen av Osebergskipskopien vil være en viktig bestanddel. Dette er imidlertid en filmproduksjon med et budsjett på over 1 million kroner, som det vil ta flere år å realisere.

10 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/11460 Arkiv: FE- Saksbehandler: Einar Schistad, Telefon: Kulturenheten Samarbeidsavtale mellom Nøtterøy kommune og Nøtterøy idrettsråd Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Rådmannens innstilling Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar avtalen til etterretning.

11 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Samarbeidsavtale til HOK.pdf Kortversjon Det er utarbeidet en samarbeidsavtale med idrettsrådet hensikten med avtalen er å avklare og synliggjøre partenes ansvar og oppgaver. Innledning Nøtterøy idrettsråd er et frivillig organ som representerer alle idrettslagene i Nøtterøy kommune som er tilsluttet NIF (Norges idrettsforbund). Idrettsrådet er derfor en viktig høringsinstans for kommunen angående saker som angår idretten. Idretten og det offentlige har et felles ansvar for utvikling av idrett og fysisk aktivitet i kommunen, og begge parter ser verdien av idretten i et folkehelseperspektiv. Forutsetningen for at kommunen og idretten skal kunne inngå og drive et aktivt samarbeid, er at partene kan samles om et sett felles mål og verdier. For å kunne nå og etterleve disse felles mål og verdier, er det helt nødvendig å være enig om, og kjenne hverandres ansvar og roller. Vurderinger Formålet med avtalen er å avklare forventninger, samt skape et godt samarbeid og klarhet i ansvarsfordeling mellom idrettsrådet og kommunen. Avtalen skal bidra til bevisstgjøring og klargjøring for kommunen og idrettsrådet om begge partenes roller, ansvar og oppgaver, og sikre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. Idrettsrådet skal tenke helhetlig og ivareta all idrettslig aktivitet på Nøtterøy, samt bistå kommunen med å fatte vedtak som er til det beste for all idrettslig aktivitet i kommunen. Partene ønsker å sammen om skape et godt lokalsamfunn gjennom idrett, fysisk aktivitet og forebyggende folkehelsearbeid. Nøtterøy idrettsråd har hatt avtalen til høring blant sine organisasjoner. Konklusjon Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar avtalen til etterretning.

12

13

14

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.09.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 29.01.2014 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 04.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00) BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: Rådhuset, Formannskapssalen Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.09.2013 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til: postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kultur og næring. Forvaltningsrevisjon 2009/2010. Tønsberg kommune

Kultur og næring. Forvaltningsrevisjon 2009/2010. Tønsberg kommune Kultur og næring Forvaltningsrevisjon 2009/2010 Tønsberg kommune 2008 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. S I D E 1 Forord Kontrollutvalget

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer