Innbyggerlista vokser frem på Vear

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerlista vokser frem på Vear"

Transkript

1 Årsberetning Innbyggerlista vokser frem på Vear 3. November 2014 kunngjør Anders S. Larsen og Marit Haukom at de vil starte arbeidet med å etablere Innbyggerlista på Vear. Larsen går ut av Samarbeidsutvalget for Vear og Hogsnes. Haukom toner ned arbeidet i aksjonen Likeverdige forhandlinger. Bildet er tatt under intervjuet med Nrk Vestfold etter det nedslående grenseforhandlingsmøtet I Ekely barnehage på Vear. (Foto: Tore Søyland)

2 2 Historien frem til Innbyggerlistas årsmøte Innbyggerlista springer ut av Stokke kommunestyres manglende respekt for sitt eget vedtak av 16. juni 2014 om grenseforhandlinger for Vear. Enstemmig vedtok de å forhandle med Tønsberg kommune om å samle Vear og Hogsnes i en og samme kommune, 3. november 2014 ble det klart at vi er ført bak lyset. Arbeidet med å stille liste ble innledet umiddelbart. (Se bildet over). Stokke kommunestyre stilte seg med vedtaket av 16. juni bak regjeringens ekspertutvalgs vurdering av at den unaturlige grensen hindrer Vear og Hogsnes i å utvikle seg til en robust enhet. Etter at grenseforhandlingene ble innledet i august i fjor, har derimot skiftende flertall av Stokkes politikere gjort sitt maksimale for å tone ned betydningen av grensen. I november falt forhandlingene sammen. Samme dag kom nyheten om at Innbyggerlista ville bli etablert. Pressgruppene Et kraftig engasjement fra ulike pressgrupper fra mai i fjor og frem til 2. februar 2015, førte imidlertid til at grenseforhandlingene preget debatten om etablering av den nye storkommunen Sandefjord fra Frontfigurene i de mest sentrale gruppene er i dag samlet i Innbyggerlista: Samarbeidsutvalget for Vear og Hogsnes, Aksjonen for likeverdige forhandlinger og Innbyggerinitiativet i Melsom skolekrets. Grenseforhandlingene skal gjenopptas 8. juni i år. Men de ledende representantene fra Ap, Høyre og Frp gjorde det klart at de ikke er villige til å gi ved dørene. Ordfører Erlend Larsen benyttet anledningen til igjen å invitere Hogsnes og Bjelland til Stokke kommune.

3 3 Klart for års- og nominasjonsmøte I skrivende stund står Innbyggerlistas første årsmøte og nominasjonsmøte for døren. Den 12. februar inviteres medlemmene til grendehuset på Vear. Siden desember 2014 har arbeidet vært ledet av et interimstyre med Anders S Larsen og Marit Haukom i førersetet. De to representerte tidligere henholdvis Samarbeidsutvalget for Vear og Hogsnes og - Aksjonen Likeverdige forhandlinger. Sammenbruddet Beslutningen om å opprette Innbyggerlista ble tatt av de to etter det nedslående møtet i Ekely barnehage på Vear. Der gjorde de nye flertallskameratene AP og Frp det klart at grenseforhandlingene ikke lenger var viktige. Grenseforhandlingene brøt sammen. Utfordringene for Vear og Hogsnes skulle igjen løses ved interkommunalt samarbeid. Samtidig ble det klart at vedtaket om å legge frem et forslag til ny grense og vurdering av hvilke verdier som i tilfellet skulle overtas til Tønsberg, ikke var prioritert. Forhandlingene ble ikke brutt, men partene ble enige om å skyve dem foran seg. Interimstyret velges Larsen og Haukom startet umiddelbart arbeidet med å etablere et interimstyre. Medlemmer ble invitert. Planer ble laget. Listen registrert i Brønnøysund og bankkonto åpnet. Stokke kommune registrerte Innbyggerlista på sin oversikt over deltagere ved høstens kommunevalg. Men listen må registreres offisielt innen 31. mars 2015 for å bli godkjent ved valget.

4 4 Organisasjonen bygges Interimstyret har så langt prioritert å bygge medlemsorganisasjonen og finne kandidater til valglisten. Men arbeidet med partiprogram har vært ledet med fast hånd av Kirsti N. Søyland. Tatt den korte tiden i betraktning, er det det oppnådd solide resultater. Til det kombinerte års-og nominasjonsmøtet vil det foreligge såvel statutter for foreningen, politisk program, forslag til valgliste og årsberetning. Årsregnskap legges ikke frem fordi interimstyret foreløpig ikke har hatt noen penger å disponere. Imidlertid er bankkonto nå opprettet, og medlemskontingent kan innbetales. Styret består p.t. av 10 personer med definerte oppgaver og roller. Det foreligger planer for egne nettsteder for Innbyggerlista. Arbeidet med å planlegge valgkampen er begynt. Skape allianser Det er lagt stor vekt på å skape allianser til sentrale samarbeidspartnere. Styret har vært representert i samtaler med den tverrpolitiske ledelsen av Tønsberg kommune. Vi har fulgt den politiske prosessen i Stokke tett. Vi har også bygget allianser i hjemkommunen. Men aller viktigst har samtalene med innbyggerne vært, bl.a. da vi sto på stand i sommer, banket på dører og alle henvendelser vi har hatt fra innbyggere på Vear, Melsomvik, Arnadal m.v. Listens fremtid står og faller med engasjementet blant våre støttespillere. Kampsaken Innbyggerlistens viktigste sak er å bidra til at grenseforhandlinger

5 5 gjennomføres med Tønsberg og resultatet blir lagt frem for innbyggerne i Vear valgkrets ved en folkeavstemning. Tidligere løfter er blitt trukket tilbake. Nye vedtak er fattet. Innbyggerlista skal være garantisten for at løftet blir realisert. Vi er forberedt på at dette ikke vil skje i inneværende valgperiode. Det er hovedårsaken til at listen stilles ved valget. Ut fra bo-, pendler- og handelsmønster samt avishold, mener vi at Tønsberg vil være den riktige kommunen for Vear og Hogsnes/Bjelland-området for å utvikle seg sammen. Tønsberg kommune har de siste månedene lagt frem planer som viser en tung satsing på Tønsberg vest. Det nye boligfeltet Firingen vil forsterke den naturlige enheten ytterligere. Vi mener også at andre grenseområder i kommunen bør vurderes hvis det er grunnlag for det blant befolkningen. Valgløftene Interimstyret har merket seg løftene for Vear-samfunnet fra både Sandefjord og Tønsberg kommuner. Etter vår oppfatning er det imidlertid bare et størst mulig innbyggertall i en enhet som hører naturlig sammen, som kan sikre tjenestetilbudet i fremtiden. Sammen vil Vear og Hogsnes/Bjelland få dette. Vårt mål er at området skal tilby tjenester til innbyggerne fra vugge til grav. Styret vil forøvrig mine om Aps gruppeleder Nils Ingar Aabols uttalelse i kommunestyret , om at kommunestyrevedtak ikke gjelder lenger enn til det neste fattes. Med dette som utgangspunkt er det Innbyggerlistens overbevisning at Vear-området sikres best ved samhørighet med naboene våre på Hogsnes og Bjelland. Innbyggerlista vil imidlertid respektere resultatet av en folkeavstemning i Vear skolekrets. Skulle et flertall mene at Sandefjord er den beste

6 6 løsningen, vil vi respektere det. Innbyggerlista vil også arbeide for andre deler av kommunen opp mot grenseområder inn mot Tønsberg for å avdekke om det er flere som ønsker grensejustering. Se for øvrig også punktet nedenfor om at vår politikk blir helhetlig, fordi vi er opptatt av viktige forhold som skole, barnehage, helse- og omsorg, næringsliv, transport og miljø. Vår målgruppe vil omfatte hele Stokke. Ansvarlig liste Bak Innbyggerlista står det personer med bred samfunnsmessig erfaring. Vi forstår konsekvensene av en eventuell representasjon i Stokke kommunestyre i kommende periode. Derfor legger vi stor vekt på utarbeidelse av et helhetlig program. Det vil bli lagt frem for medlemmene til behandling i mai. Vi ønsker ikke å være en protestgruppe, men seriøse og konstruktive deltakere i politikken kommende valgperiode. Vi vil arbeide for å sikre Innbyggerlista flest mulig representanter i det nye kommunestyret. Ut fra den styrken velgerne gir oss, vil vi søke samarbeid som sikrer størst mulig gjennomslag for våre viktigste saker. Medlemmene vil bli invitert til møter hvor de sentrale beslutningene skal fattes. Innbyggerlista blir akkurat så sterk som medlemmene ønsker. Økonomi Arbeidet med listen vil bli finansiert gjennom medlemskontingent. Ved eventuell avvikling av organisasjonen, skal et eventuelt overskudd tilfalle FAU på Vear skole.

7 7 Nedslagsfelt Innbyggerlista springer ut fra Vear. Vi er imidlertid innstilt på å samarbeide med sambygdinger bosatt i andre grenseområder inn mot Tønsberg. Vårt mål er at alle bosatt nær Tønsberg-grensen skal få anledning til å bli hørt før deres sak blir endelig vedtatt. Utadvendt virksomhet Fra mai fjor - da rådmannens overraskende forslag ble lagt frem - og til i dag, har personene bak listen vært med på å prege nyhetsbildet og kommentarfeltet i mediene. De tradisjonelle og sosiale. Sammen og hver for seg har man vært kilder, satt saker på dagsorden og skrevet mange kronikker og innlegg. Aktiviteten på facebook har vært svært omfattende. De viktigste FB stedene har vært Vear og Hogsnes sammen med Krever forhandlinger med Tønsberg. I desember 2014 ble det bestemt at man ikke lenger skulle bruke Samarbeidsutvalgets FB-side. Det var ikke lenger ønsket å ha engasjerte politiske diskusjoner der. Dette passet i tid sammen med at kreftene ble konsentrert rundt å bygge organisasjonen og listen. Derfor har det vært begrenset utadrettet virksomhet i den senere tid. men nok til at «Vear til Tønsberg-tanken» kom til å prege den store SAS-debatten i Stokke kommunestyre I dag brukes Krever likeverdige forhandlinger med Tønsberg som nyhetsformidler samt at enkelte innlegg blir kommentert på Stokkealliansens hjemmeside. Vear 10.februar 2015 Anders Larsen Marit Haukom Kirsti Søyland Bjørn Auglend John Sverre Dahl Tom Granli Richard Jakobsen Tore Søyland Pål Aas

8 8 Et historisk tilbakeblikk Januar 2014: Rådmannen innstiller ensidig på forhandlinger med Tønsberg kommune ut fra ekspertutvalgets uttalelser om bo- og arbeidsmønster. Politikerne ber rådmannen om å utrede Sandefjord i tillegg. Mai 2014: Stokkes rådmann forslår overraskende ensidige forhandlinger med Sandefjord kommune med sikte på å bygge en ny kommune. Innstillingen støttes av samtlige partier. En omstridt innbyggerundersøkelse gjennomføres Stokke kommune prioriterer ikke Vear i planleggingen av informasjonsmøter Regjeringens ekspertutvalg trekker Vear og Hogsnes frem som et eksempel på lokalmiljøer som hindres i utvikling av en unaturlig kommunegrense Samarbeidsutvalget Vear og Hogsnes etableres med sikte på å holde området samlet i en og samme kommune. Tar ikke stilling til hvilken. Utvalget krever folkeavstemning. Anders S Larsen velges til talsperson. Kampsak: den unaturlige grensen skal fjernes. Samarbeidsutvalget etablerer en FB side

9 9 Tidligere talsperson for Samarbeidsutvalget for Vear og Hogsnes, Anders Larsen, ønsker velkommen til det svært godt besøkte møtet i Vear-hallen 12. juni F.v. bak Fylkesmann Erling Lae, Tønsbergs ordfører Petter Berg, Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Stokkes ordfører Erlend Larsen. (Foto: Marit Haukom)

10 10 Juni: 8. juni: Formannskapet bøyer av for presset fra Samarbeidsutvalget. Foreslår at grenseforhandlinger med Tønsberg skal gjennomføres parallelt med SAS-forhandlingene 12. juni: Folk går mann av huse på Vear. Informasjonsmøtet i Vearhallen arrangeres av Samarbeidsutvalget. Overføres av tb.no på videolink. 16. juni: Stokke kommunestyre vedtar enstemmig ensidige forhandlinger med SAS og grenseforhandlinger med Tønsberg. Begge skal innledes så raskt som mulig. Protest mot at det ikke skal foretas likeverdige forhandlinger med Tønsberg og Sandefjord, signert John Sverre Dahl. Kirsti og Tore Søyland samt Marit Haukom leses opp av ordføreren av møtets begynnelse. Fire kommunestyrerepresentanter fremmer forslag om parallelle forhandlinger med Sandefjord og Tønsberg. De får bare egne stemmer.

11 11 Billedtekst: ordfører Erlend Larsen tar imot protesten fra fire av medlemmene i Interimstyret 16. Juni Tore Søyland, nærmest kamera, Marit Haukom og Kirsti N. Søyland. John Sverre Dahl er ikke med på bildet. (Foto: Tønsbergs Blad.) o Under tittelen Er det nå det begynner?, presenterer Tønsbergs Blad nyhetene fra kommunestyret dagen etter. Sitatet er fra de fire protestantene på Vear. o FB-siden Krever likeverdige forhandlinger blir etablert av Marit Haukom. Juli: o Melsom-initiativet reises av Sigbjørn Fjærvoll, med sterk støtte fra Aksjonen likeverdige forhandlinger. Over 700 underskrifter samles inn. August: o Arnadal reiser også innbyggerinitiativ, rekker ikke å fullføre o Melsom-initiativet med nesten 750 underskrifter, overleveres ordfører og rådmann

12 12 September: November: o Grenseforhandlingene mellom Tønsberg og Stokke innledes med kjølig stemning i Stokke rådhus. De blir blant annet enige om å verdisette investeringer og legge frem forslag til ny grense. Det er fortsatt ikke gjort. o SAS-forhandlingene fortsetter o Stokkes politikere ønske om utsettelse av valgperioden avslås, både av Sandefjords ordfører og Kommunaldepartementet o Melsom-initiativet avvises etter bred debatt i kommunestyret o Tønsberg bystyre vedtar at Hogsnes og Bjelland skal høres alene i spørsmålet om kommunetilhørighet. o 3. En ny flertallsallianse bestående av Ap og Frp finner sammen i kampen mot at Vear skal bestemme selv hvilken kommunetilknytning innbyggerne ønsker. De får støtte av en representant fra KrF, V og SV og utbryter fra Høyre, og vedtaket blir at hele Stokke skal rådgi kommunestyret. Mens Høyre, Sp og en KrF-representant stemmer for at Vear skal høres alene. o Grenseforhandlingene bryter sammen på forhandlingsmøtet i Ekely barnehage. Stokkes nye flertallsallianse repr. ved varaordfører Roy Standal og Aps gruppeleder Nils Ingar Aabol, toner ned betydningen av forhandlingene. De vektlegger at grensen ikke er noe problem. Utfordringene skal løses gjennom interkommunalt samarbeid. o Umiddelbart etterpå redegjør Anders S Larsen og Marit Haukom at arbeidet med å etablere Innbyggerlista er begynt. Stokkes forhandlingsutvalg har vist at innbyggerne på Vear ikke skal få bestemme selv, og videre at grensespørsmålet ikke lenger står på dagsordenen. o Lokalpressen formidler nyheten om listen bredt i dagene som kommer.

13 13 Billedtekst: Sandefjords Blad. Intens diskusjon om Innbyggerlistas inntreden i Stokkepolitikken. F.v. ordfører Erlend Larsen sammen med Marit Haukom og Tore Søyland fra interimstyret for Innbyggerlista. Desember 2014 januar 2015: o Det etableres et interimstyre. Anders Larsen blir leder, Marit Haukom nestleder og ansvarlig for kommunikasjon og informasjon. Kirsti N. Søyland blir leder av programkomiteen sammen med Tom Granli, John Sverre Dahl og Bjørn Auglend. I tillegg var Pål Aas bidragsyter til programmet. Tore Søyland velges som sekretær og leder av nominasjonskomiteen. Richard Jakobsen får ansvar for it-spørsmål. Bjørn Auglend påtar seg ansvaret med å få listen registrert og andre formalia bragt i orden.

14 14 Interimstyret i arbeid i romjulen F.v: Tore Søyland, John Sverre Dahl, Bjørn Auglend, Kirsti N. Søyland, Anders Larsen og Pål Aas. Tom Granli var fraværende. (Foto: Marit Haukom) o Februar 2015: 2. februar: grenseforhandlingene preger Stokke kommunestyres behandling av SAS. Den nye storkommunen blir vedtatt mot SVs stemme. Vear støttes av KrF, Sp og SV. Men de tre største partiene og V står steilt på novembervedtaket. Det ble framsatt en interpellasjon fra Kaiser (H), Undem (SP) og Krossøy (KrF). Svaret som ordfører ga på interpellasjonen er den endelige bekreftelsen på at Innbyggerlista trengs inn i det nye kommunestyret fra februar: Innbyggerlista holder årsmøte og nominasjonsmøte på Grendehuset på Vear.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Det er eliten i sør som forteller oss at det er for mange kommuner" Arbeiderpartiets Hugo Bjørnstad KOMMUNESTYRET: 29.

Det er eliten i sør som forteller oss at det er for mange kommuner Arbeiderpartiets Hugo Bjørnstad KOMMUNESTYRET: 29. 12 ONSDAG 01.10.14 KOMMUNESTYRET: 29. SEPTEMBER 2014 Det er eliten i sør som forteller oss at det er for mange kommuner" Arbeiderpartiets Hugo Bjørnstad Hvor: Kommunestyresalen på rådhuset i Svolvær Når:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 09.06.2015 Side 1 Innhold: 1. Sammendrag side 5 1.1: Reduserer sårbarhet styrker fagmiljø 1.2: Avstand

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Sandefjord kommune, bystyresalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 10:00 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 1/15 Kommunestyret 29.01.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato 1/15 Kommunestyret 29.01.2015 Sak 1/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 1/15 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 15/133 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 1/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER: MELDINGER - KOMMUNESTYRET

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1

5K-samarbeidet. Utredning av kommunesammenslåing. Fase 1 våren 2014. Holmestrand Hof Re. Andebu Stokke. 19.05.2014 Side 1 5K-samarbeidet Holmestrand Hof Re Andebu Stokke Utredning av kommunesammenslåing Fase 1 våren 2014 19.05.2014 Side 1 Forsidebildene fra Holmestrand, Re, Andebu og Stokke er tatt av kommuneplanlegger Inger

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: 08.06.2015, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2015

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2015 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2015 Partiene svarer på NFUs valg-spørsmål s. 6 Syvdobling av makt og tvang s. 14 NFU-seier om voksenopplæring i Rauma s. 20 Skarp kritikk mot forslag om habilitering

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer