Tildelingskontrakt. mellom. Lågerød borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildelingskontrakt. mellom. Lågerød borettslag"

Transkript

1 Tildelingskontrakt mellom og Lågerød borettslag

2 TILDELINGSKONTRAKT mellom Navn: (Nedenfor kalt andelseieren) Født: Adresse: Medlemsnummer i Tønsberg-Nøtterøy BBL: og Tønsberg Nøtterøy Boligbyggelag om rett til å få andel i Lågerød borettslag og mellom andelseieren og borettslaget om borettsinnskudd og rett til leie av bolig. 1. Tildeling av bolig. På grunnlag av bygge- og finansieringsplan av og i samsvar med vedtektene har styret i Lågerød borettslag tildelt andelseieren bolig på 2 rom og kjøkken, samt ytre rom, innredet med det materialvalg og standard som følger av vedlagte beskrivelse. Dersom andelseieren ønsker å gjøre forandringer, må planløsning og materialvalg på forhånd skriftlig forelegges styret for godkjennelse. Styret kan nekte godkjennelse dersom forandringene er i strid med lover og forskrifter, eller det foreligger annen saklig grunn. Leilighetsnummer: I planen som tilstilles andelseieren i utdrag, er boligens standard og utstyr nærmere angitt. Det taes forbehold om å foreta slike nødvendige endringer i planen som ikke medfører at boligen blir vesentlig forringet. 2.

3 Andel i borettslaget. Andelseieren skal ha rett til å overta/tegne andel i Lågerød borettsalag. Andelen lyder på kr 100,- som andelseieren skal betale etter krav fra Tønsberg -Nøtterøy Boligbyggelag. Boligbyggelaget utsteder interimskvittering for beløpet. Innen 18 måneder etter at alle leilihetene i borettslaget er innflyttningsklare skal interimskvittering byttes til andelsbrev i borettslaget. Dokumentene vil bli oppbevart i Tønsberg - Nøtterøy Boligbyggelag. 3. Borettsinnskudd. Andelseieren plikter å betale borettsinnskudd som er satt til kr... Borettslaget tar forbehold om å forhøye borettsinnskuddet etter bestemmelsene i borettslagsloven. Borettslaget kan kreve at borettsinnskuddet blir deponert i bank med ugjenkallelig fullmakt til banken om å stille beløpet til rådighet for borettslaget når det foreligger erklæring fra borettslagets revisor om at finansieringen av boligene er sikret og at borettsinnskuddet er sikret som bestemt i lov om borettslag prgr. 31. Dersom borettslaget ikke krever borettsinnskuddet deponert, skal innskuddet betales etter krav fra borettslaget når forannevnte revisorerklæring foreligger. For innbetalt borettsinnskudd utsteder borettslaget lånebevis. Når borettsinnskuddet er endelig fastsatt og fullt innbetalt, skal lånebeviset byttes ut med en partialobligasjon. Deponerer eller betaler andelseieren ikke borettsinnskuddet innen 14 dager etter skriftlig påkrav sendt på eller etter forfallsdag, eller inngår han ikke avtale med borettslaget om eventuell forhøyelse av borettsinnskuddet innen 14 dager etter at han har fått skriftlig anmodning om det, kan styret i borettslaget pålegge andelseieren å overdra denne kontrakt med betalt andelsbeløp og borettsinnskudd til en person som styret godkjenner, jfr. Pkt. 6. Ved for sen innbetaling beregnes det renter i henhold til lov 17.desember 1976 nr. 100 prgr. 4 bokstav A.Er intet borettsinnskudd betalt, skal kontrakten med betalt andelsbeløp overdras til en person som styret utpeker. Innbetalte beløp forrentes ikke. Innskuddet blir satt inn på en sperret klientkonto i DnB NOR. Tønsberg og Omegn Boligbyggelag /borettslaget har anledning til å disponere innskuddet når det er inngått kontrakt på alle leilighetene eller når det foreligger erklæring fra revisor om at prosjektet er fullt finansiert. Innskuddet deles i to like deler: - Første del av innskuddet,... skal innbetales når byggearbeidene starter på tomten. - Andre del skal innbetales ca 1 mnd. før innflytting.

4 4. Leie av bolig. Andelseieren og borettslaget forplikter seg gjensidig til å inngå husleiekontrakt om den bolig som er nevnt i punkt 1 når boligen er ferdig til innflytting. Leien blir ca. kr.... pr. måned.. Husleien blir regulert etter dagens rentenivå ved innflytning, men det tas forbehold om endring av husleien dersom rentenivået endres eller andre forhold skulle tilsi det. Nekter andelseieren uten å ha hevningsrett etter punkt 5 å inngå husleiekontrakt som nevnt i første ledd, kan styret i borettslaget pålegge ham innen 14 dager etter at pålegget er mottatt, å overdra denne kontrakt med betalt andelsbeløp og borettinnskudd til en person som styret godkjenner, jfr. punkt 6. Borettslaget har rett til å få godtgjort av andelseieren tap som følge av at han nekter å inngå husleieavtale. 5. Rett til å heve kontrakten. Andelseieren og Tønsberg Nøtterøy Boligbyggelag /borettslaget kan heve denne kontrakt dersom byggearbeidene ikke er påbegynt innen ett år etter at kontrakten er inngått. Blir det foretatt endringer i bygge og finansieringsplanen uten at det er nødvendig av tekniske eller økonomiske grunner eller er forlangt av offentlig myndighet med den følge at borettsinnskuddet må forhøyes med mere enn 10%, eller at boligen blir vesentlig forringet, kan andelseieren heve avtalen dersom han ikke har godkjent endringen. Gjennomføres slike endringer uten at andelseieren er gjort kjent med det på forhånd, kan han heve avtalen uten hensyn til om endringen var nødvendig eller forlangt. Retten til å heve avtalen etter dette ledd faller bort hvis andelseieren ikke har gjort bruk av den innen en måned etter at han fikk kjennskap til forholdet. 6. Forkjøpsrett. Det tas forbehold om å nytte vedtektsbestemt forkjøpsrett dersom denne kontrakt med rettigheter og plikter overdras frivillig eller etter pålegg fra borettslaget, eller dersom den på annen måte blir overført til andre. Før boligen som nevnt i punkt 1 er blitt innflyttingsklar, kan ikke overføringer skje til høyere pris enn summen av andelen og det borettsinnskuddet som er blitt fastsatt i henhold til punkt 3, tillagt rente av det andeleieren har innbetalt. Rentesummen skal utregnes på grunnlag av den rentestørrelse som gjelder i forbrukerforhold i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 prgr. 4 bokstav A. Dersom overføringen rammes av prisforskriftene for boliger i Boligbyggelagets regi, kan den ikke under noen omstendighet skje til høyere pris enn disse tillater. Videre salg av denne tildelingskontrakten i løpet av byggeperioden medfører omkostninger. 7.

5 Erstatningsansvar. Etter gjeldende rett er Tønsberg -Nøtterøy Boligbyggelag erstatningsansvarlig for økonomisk skade forvoldt ved uaktsomhet. Retten til å gjøre slike krav gjeldende tapes dersom de ikke påberopes innen rimelig tid etter at grunnlaget for kravet ble eller burde blitt oppdaget. Krav kan i alle fall ikke gjøres gjeldende mot Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag senere enn 5 år etter at bygget er overtatt fra entreprenør. Boligbyggelagets erstatningsansvar er begrenset til ,- for hvert skadetilfelle og kr ,- for hele oppdraget. Det tas forbehold om igangsettelse inntil alle leilighetene er omsatt, eller det foreligger erklæring fra revisor om at prosjektet er fullfinansiert, og lånetilsagn fra finansieringsbank er brakt i orden. 8. Tønsberg, den Andelseiers underskrift A/L Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag Lågerød borettslag Vedlegg: Vedtekter for Lågerød Borettslag Teknisk beskrivelse Det er felles strømanlegg. Bygge og fiansieringsplan IN ordning, individuell innbetaling av fellesgjeld, vil bli innført i Lågerød borettslag under forutsetning av godkjennelse i generalforsamling og av lånegiver. Eventuell avtale om individuell innbetaling av fellesgjeld må inngås mellom den enkelte andelseier og borettslag før igangsettelse av IN ordningen.

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Grødem Gård leiligheter, B9/B10

Grødem Gård leiligheter, B9/B10 Grødem Gård leiligheter, B9/B10 Prisliste Dato: 03.07.2014 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B10 B10-1 62,4 m² 2 kr 2 800 000 Leilighet B10 B10-2 62,4 m² 2 kr 2 690 000 Leilighet B10 B10-3 62,4 m²

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50312130 0 Mellom: Hammermo AS org.nr. 913 297 768 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal

Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal Keyserløkka Øst brl. Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal På generalforsamling 19. mai 2005 ble det vedtatt med 30 mot 20 stemmer, at styret skulle fortsette arbeidet

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer