Y N G V I L L L A S S E M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Y N G V I L L L A S S E M"

Transkript

1 YNGVILL LASSEM

2 Rytme,balanse, puls, fri flyt og tempo er viktig for meg i skapelsesprosessen Yngvill Lassem Forsidebildet: Oppstigning 73x116 2

3 YNGVILL LASSEM Et billedlig eksperiment mellom åpne rom og dype daler Maleriet har i mange år vært utsatt for mange forskjellige tolkninger, fra forsikringer om den visse død i den ene enden, til gjentatte løfter om gjenoppstandelse i den andre. Hvilken ende av denne skalaen man bekjenner seg til må avgjøres selvstendig av hver kunstner, kunstarbeider og publikummer. En ting vi derimot må være enig om er at ingen fenomener forsvinner inn i glemselen så lenge nok folk fremdeles er interessert i å diskutere det, noe som definitivt er tilfellet med maleriet. Fra tidenes morgen, eller rettere sagt fra den tiden vi har beviser fra, i form av helleristninger og hulemalerier, og frem til oppfinnelsen av fotografiet, har maleriet hatt en unik posisjon som menneskets fremste virkemiddel til å representere verden. I alt fra bokilluminasjoner og kirkemalerier, til portretter, landskaps- og historiemalerier, ser vi uttrykk for menneskets vilje til å representere egne tolkninger av verden, natur og samfunn, koblet med en vilje til å presentere dem for andre. Utviklingen av fotografiet forskyver dette en centimeter eller to. Grunnlaget for maleriet, og nå fotografiet, forble likevel konstant; mennesket ønsker å representere og presentere verden slik de ser den, både i direkte og overført betydning. Man kan tro at den overførte betydningen, der hvor maleriet forlater en naturalistisk representasjon av virkeligheten, inntreffer idet fotografiet overtar, men i virkeligheten har maleriet aldri fungert som en naturalistisk gjengivelse av den sette virkeligheten. Den har vært, er, og kan bare være, et uttrykk for hva vi ønsker at virkeligheten skal være, og om dette virkeliggjøres i form av rosa solnedganger eller geometriske former, forblir fenomenet det samme. Kunst er menneskets måte å prate med seg selv på, om seg selv, og det som er viktig til en hver tid. Hva som er viktig forandrer seg imidlertid, og på denne måten må kunsten, og maleriet, også forandre seg. 3

4 Et viktig fenomen i moderne tid er ideen om at kunsten, og med det maleriet, skulle løsrives fra nyttefunksjonen man tenkte seg at kunsten hadde hatt i tidligere tider. Som nevnt i avsnittet over, har kunsten alltid vært knyttet til hva som var viktig til enhver tid, enten det var bibelens budskap eller revolusjonens propaganda. For at denne løsrivelsen skulle skje, ble det viktig å dyrke de unike særtrekkene ved hver kunstart. For maleriet ble dette forankret i mediet selv. For hva er et maleri egentlig? Jo, det er en flate som påføres en blanding av pigment og bindemiddel, ved hjelp av verktøy som for eksempel en pensel. De grunnleggende bestanddelene i et hvilket som helst maleri, uansett motiv, naturlikt eller abstrakt, er punkt og linje, form og farge. Fra disse bestandelene kan alle verdens temaer formuleres. Temaet som ble formulert på bakgrunn av den moderne kunstens mediespesifisitet, var autonomi og selvkritikk, i dag fundamentalt i all vestlig tenkning. Når man ser et abstrakt maleri, er det derfor ikke bare former, farger, linjer og punkter betrakteren ser, man ser også et ideal om en uavhengig og fri offentlighet, definert innenfor rammene av uavhengig og fri kunst. Hvis vi ser tilbake på kunst produsert på slutten av 1800-tallet eller tidlig i forrige århundre, ser vi at kunstnerne over tid effektivt renset maleriet for referanser til den gjenkjennelige verden. Det vi i dag gjenkjenner som et abstrakt maleri, er koblet til ideen om at maleriet først og fremst skal praktiseres, som beskrevet over, for sin egen del. Det finurlige med maleriet som overflate er likevel at det ikke er mulig å tømme det for innhold. Eller rettere sagt, det er ikke mulig å stoppe produksjonen av assosiasjoner som automatisk iverksettes i betrakterens persepsjon av objektet. Ved første penselstrøk som påføres lerretet formes derfor landskap, skyskrapere og blinkende lys i betrakterens persepsjon og alle nitidige forsøk på billedlig og ideologisk renselse erklæres fallitt. På tross av evnen betrakteren har til å skape mening selv der selvforklarende mening synes å mangle, er det likevel viktig å betrakte et maleri som det vi her står overfor, som et uttrykk for kunstnerens ønske om å eksperimentere med de maleriske virkemidlenes effekt, i seg selv og i relasjon til hverandre. Dette ønsket kan ikke ensidig sees som et uttrykk for en tenkning om kunstens autonomi, som ideologi, men må også sees som rent billedlige problemstillinger kunstneren søker løsningen på. Yngvill Lassems arbeider er et perfekt eksempel på et slikt maleri. 4

5 Green grass grønt miljø 80x80 I verket Green Grass Grønt miljø presenterer kunstneren oss for en studie av relasjonen mellom farge og form, som understreker dette ønsket. En grønnfarge trekkes her frem som verkets motiv. Fargen varieres i valør og intensitet, den brekkes mot mørke og lyse sjatteringer, den kontrasteres mot sort, mot rødt og mot gult. Ved bruk av tekstur i varierende grad av grovhet, og mettet med ulike valører, trekkes felter fra og skyves mot betrakteren. Samtidig holdes flatene hele tiden i sjakk og på linje med maleriets todimensjonale overflate. For dette er en flate og de vage bevegelsene fargen, formen og teksturen generer, overskrider aldri det todimensjonale, på tross av de sorte feltenes forsøk på å trekke oss inn i avgrunnen. Det billedlige eksperimentet kunstneren presenterer oss for i verket Green Grass Grønt miljø, kan sees som en øvelse i å holde virkemidlene strengt i flaten, samtidig som de presses inn i strukturer som automatisk skaper bevegelse og dermed perspektiv i maleriet. 5

6 Vivo 80x80 Det samme kan sies om verket Vivo, om enn i mer uttalt forstand. I Vivo holdes flaten i sjakk ved felter av blått og rødt, brukket mot hvitt, som bindes sammen av strukturen penselstrøkene generer. En rød sirkulær form og to sorte flater, en tilnærmet kvadratisk og en rektangulær, truer derimot de duse blå og røde feltenes tilsynelatende harmoni med flaten. Som en vulkan presses den røde formen utover mot betrakterens rom, mens det svarte atter en gang minner om avgrunnens endeløse fall mot intet. Igjen holdes likevel formenes grensesprengende kraft i sjakk. Denne gangen av en linje som trekkes opp på tvers fra den rød sirkelen, gjennom det sorte rektangelet og ut mot rammens høyre side, en linje som hermes av et lyseblått penselstrøk på den venstre siden av den røde sirkelen. Som et sverdslag fra høyre mot venstre avbrytes alle bevegelser og igjen stabiliseres flaten mot den todimensjonale ro. 6

7 Øde 89x130 Å utfordre de maleriske virkemidlene som en øvelse i hvordan å opprettholde flaten, utgjør kun et av virkemidlene i Lassems maleriske eksperimenter. Hvis vi ser videre mot et verk som Øde presenteres betrakteren for et eksempel på hvordan små, nesten umerkelige gester fremstår som avgjørende for opplevelsen av perspektiv i maleriet. Jeg tenker her da ikke på flatene og hvordan fargenes valører og bruk av penselstrøk kontrasteres mot hverandre. Heller ikke hvordan de lysende gule feltene øverst i bildet og nederst til venstre, slik de kontrasteres mot det sorte, skaper spenninger som både truer med å trekke oss inn i bildet, så vel som å skyve oss bort fra det. Jeg tenker derimot på de forsiktig buede linjene som elegant krysser det grønne feltet midt i bildet og som skaper, nesten umerkelig, små avlukker betrakterens blikk kan hvile i, og som dermed gir plass til en tredimensjonal kroppslighet innenfor maleriets todimensjonale rammeverk. 7

8 Tempo 80x80 Ambivalensen mellom det todimensjonale, som definerer maleriets virkelighet, og det tredimensjonale rommet, som definerer betrakterens virkelighet, settes hele tiden opp mot hverandre i Lassems arbeider. Ved hjelp av form, flate, farge og linje skyves disse sentrale markørene frem og tilbake på lerretet, og der de maleriske virkemidlene utfordres, utfordres også betrakterens blikk. Det er også denne ambivalensen mellom det todimensjonelle og det tredimensjonelle, spesielt når det tredimensjonelle vinner frem, at det skapes rom for betrakterens egne assosiasjoner. Verkene Tempo og Lyst bilde med rødt og sort, er perfekte eksempler på denne situasjonen. Her ser vi hvordan tilsynelatende uskyldige penselstrøk, flater og farger settes sammen på en slik måte at referanser til gjenkjennelige objekter fremkalles. I Tempo maner kunstneren frem et speilvendt landskap hvor tre seilskuter skimtes et stykke fra land, innrammet av en brygge forankret i et sotet lanskap på den ene siden, og en dus hvitskimrende himmel på den andre. Penseltrøkene skaper en vibrerende overflate som, koblet med verkets tittel, generer assosiasjoner til en vindfull dag, perfekt for å seile skutene fra land og ut på det åpne hav. 8

9 Lyst bilde med rødt og sort 110x100 I verket Lyst bilde med rødt og sort fremmaner ikke verkets tittel en like klar tolkning av motivet. Motivet som formuleres vekker derimot assosiasjoner til en situasjon som i dagens samfunn vil være gjenkjennelig for de fleste. I bildets høyre hjørne definerer kunstneren en plattform for verkets handling. En sort rektangulær form vokser ut av hjørnet og fungerer som en base for en hvit form, ikke fullstendig definert, men som likevel fungerer som en ny base for en rød rektangulær form. Den røde og den hvite formen bindes sammen av en sort flate som gjentar bildets innledende plattform i høyre hjørne. Fra ytterkanten av den samme formen vokser en ny sort form frem. Dens vertikale aksentuering både bryter med og binder sammen de andre formenes horisontale fremtoning. Dette totale knippe av former innrammes av en hvit bakgrunn som refererer tilbake til hovedmotivet ved å gjenta dets sorte og røde valører i enkle penselstrøk. Bildet er delikat bygget opp og som formøvelse harmoneres den høyre sidens fargemettede fylde mot den venstre sidens sky-lette lyse. Denne beskrivelsen er likevel den andre betraktningen som kommer til syne etter det første møtet med bildet. Det første, velkjente motivet, som innledningsvis trer frem er derimot et rom med en pult, kontorstol og datamaskin som krones av et vindu i samme fargetoner. 9

10 Men hva betyr egentlig dette? Det burde være selvklart for en leser av denne beskrivelsen at assosiasjonene som fremmanes er skribentens egne og ikke den eneste gyldige tolkningen av verket. Vekten skribenten her legger på bildet av kontorsituasjonen virker kanskje åpenbar fordi den beskriver situasjonen jeg selv er en del av når jeg sitter og beskriver det jeg har foran meg. Det er allikevel viktig å ha i mente at verket, uansett hva kunstneren har hatt som utgangspunkt, overlates til betrakterens frie fantasi i det det forlater atelieret og plasseres inn i en offentlig sammenheng. Det er også der kunstens virkelige potensial hviler. Ikke som en direkte kilde til kunstnerens indre. Heller ikke kun som en speiling av betrakterens utgangspunkt, men heller som et møte mellom flere måter å organisere informasjon på, igjen basert på hva som er viktig til enhver tid, og for hvem. Mari Sundet kunsthistoriker 10

11 Rom av grønnhet I 115x130 11

12 Drift I 89x116 12

13 Drift II 89x116 13

14 Opp fra dype daler 60x60 14

15 Blåtime 115x130 15

16 Sort linje 30x30 16

17 Lysets tilbakekomst 120x120 17

18 Åpent rom I 70x70 18

19 Åpent rom II 70x70 19

20 Kolonne 120x120 20

21 Det store rommet III 146x89 22

22 Vindlys I 50x50 23

23 Reise tilbake 65x50 Åpning 80x80 24

24 Vindlys II 115x161 26

25 Lyrisk grønn 100x81 27

26 Rom av grønnhet II 120x120 28

27 Uten ord 60x60 29

28 Det store rommet I 192x116 30

29 CV YNGVILL LASSEM Billedkunstner født i Oslo i 1953 Adresse: Hoensveien, 3300 Hokksund Mobil/privat: / E-post: Utdanning Einar Granum Kunstskole, Oslo Asker kunstskole og Drammen kunstskole, div. dagkurs Kurs og korrigering gjennom 14 år hos billedkunstner Kari Gautneb Medlemskap og verv Landsforeningen Norske Malere LNM Norske Billedkunstnere NBK Buskerud Bildende Kunstnere BBK Kunstnerisk råd, Galleri Labro, Labro museet i Kongsberg Separatutstillinger (i utvalg) Gulden Kunstverk, Buskerud 2012 Galleri KS; prosjektrom, Tønsberg 2012 Elverum Kunstgalleri 2010 Galleri Brevik, Tromsø 2010 Galleri Svae, Gjøvik Kunstgalleri 2010 Galleri Åkern, Kongsberg 2009 Gulden Kunstverk, Steinberg, Drammen 2009 Det Gule Galleriet, Stavern 2009 Galleri Henrik Gerner, Moss 2009 Galleri Kjeldaas, Sandvika 2009 Galleri Labro, Kongsberg 2008 Nøstetangen Museum, Øvre Eiker 2008 Galleri Henrik Gerner, Moss 2007 Galleri Athene, Drammen 2006 Galleri Elenor, Oslo 2006 Hole Artsenter, Hole 2006 Galleri G, Bekkestua 2005 Galleri A, Oslo 2005 Eiker Kunstforening 2001 Lille Galleriet, Park Hotell, Sandefjord Kunst og Rammer, Kristiansand Galleri Tine, Hønefoss Hotel Schutzenheim, Rensburg, Tyskland Kerteminde,Danmark Landsdelsutstillinger Østlandsutstillingen 2007 Østlandsutstillingen 2005 Gruppe- og kollektivutstillinger (i utvalg) Sande Kunstforening, Sande gamle prestegård, i dialog med billedkunstner Ragnar Sten Nøstetangen Museum, Øvre Eiker 2011 Vinje utstillinga, Vinje Handverklag, Telemark 2011 Elverum Kunstgalleri 2011 Midtvinterutstilling, Kunstnersenteret Buskerud 2010 Gamle Ormelet Kunst og Kultursenter, Tjøme 2010 Kunstnersenteret i Buskerud 2010, 2009 Galleri A, Oslo 2009 Galleri SG, Trondheim 2009 Galleri Svae Gjøvik Kunstgalleri 2009 Buskerud Bildende Kunstnere, Novemberutstillingen, Drammen Museum 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1997, 1995 Kunst rett Vest 2007, 2008, 2011 (Slambassenget, Slemmestad, Vestfossen Arena, Sundland Drammen) Galleri Kjeldaas, Oslo 2008 Kongsberg Kunstforening 2008 Jubeleumsutstilling, Galleri Henrik Gerner, Moss 2008 Galleri Athene, Drammen 2007 Eiker Kunstforening 2005 Gulden Kunstverk 2003 Kunstforeningen Verdens Ende, Tjøme 1999 Ringerike Kunstforenings Internasjonale Kunstuke Innkjøpt bl.a. av Hønefoss Sparebank Buskerudbanken, Hokksund Kunstforeningen, Norges Bank Kunstsamlingen Kreditkassen, Oslo Fokus Bank, Tønsberg Klækken Hotell, Ringerike Eikertun Sykehjem, Øvre Eiker Park Hotell, Sandefjord NSB, Oslo Sparebanken Øst, Hokksund Sparebanken Øst, Drammen Øvre Eiker Rådhus Union Eiendom, Drammen 31

30 Ut av rekken 73x92 32

31 I det skjulte 65x50 Katalogen er utgitt med støtte av Norsk Kulturråd og Øvre Eiker kommune

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter 1952 1967 Emnekode KVI-3900 Sissel Dybvik Mastergradsoppgave i kunstvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 I denne oppgaven vil jeg gjøre en bildeanalyse av " En bondebegravelse" av Erik Werenskiold. Analysen består av denotasjon: beskrivelsesdel med fakta, bildebeskrivelse

Detaljer

Materie og mening. Jørund Aase Falkenberg. Mastergrad i billedkunst Kunstakademiet i Oslo 2008. www.jorund.com

Materie og mening. Jørund Aase Falkenberg. Mastergrad i billedkunst Kunstakademiet i Oslo 2008. www.jorund.com Materie og mening Jørund Aase Falkenberg Mastergrad i billedkunst Kunstakademiet i Oslo 2008 www.jorund.com If you want to know all, try to know One. If you try to know all, you won t be able to know anything.

Detaljer

Natur og folketro. Litografi, serigrafi og tresnitt av Dag Rødsand og Iver Jåks. Lærerveiledning

Natur og folketro. Litografi, serigrafi og tresnitt av Dag Rødsand og Iver Jåks. Lærerveiledning Natur og folketro Litografi, serigrafi og tresnitt av Dag Rødsand og Iver Jåks Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 1998/2001 Innhold Forord... 3 Presentasjon av kunstnerne... 4 Presentasjon av

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

Eirik Senje svarer på noen spørsmål (2. -27. februar, 2012, Oslo), og en hypotetisk situasjon

Eirik Senje svarer på noen spørsmål (2. -27. februar, 2012, Oslo), og en hypotetisk situasjon Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6853 St. Olavs plass N-0130 Eirik Senje Eirik Senje svarer på noen spørsmål (2. -27. februar, 2012, Oslo), og en hypotetisk

Detaljer

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012 Med tekster av Holger Koefoed og Theod 1 FRANS WIDERBERG LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE ESSAY AV HOLGER

Detaljer

Det er ikke godt å si om tilblivelser i Anne Biringvads malerier

Det er ikke godt å si om tilblivelser i Anne Biringvads malerier Nordic Journal of Art and Research ISSN: 1893-2479 www.artandresearch.info Det er ikke godt å si om tilblivelser i Anne Biringvads malerier Sissel Gunnerød 1 Oslo and Akershus University College of Applied

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

Utgitt av Norske tekstilkunstnere

Utgitt av Norske tekstilkunstnere 2012 Utgitt av Norske tekstilkunstnere PUBLISHED BY NORWEGIAN TEXTILE ARTISTS LEDER SOFT magasin 2012 speiler noe av mangfoldet innen tekstilbasert kunst; fra offentlig utsmykkinger, strikkegrafitti og

Detaljer

- å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater. Forord. Rom og billedrom. Billedromskapende midler

- å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater. Forord. Rom og billedrom. Billedromskapende midler Forord - å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater. Rom og billedrom Billedromskapende midler 1. Symbolsk billedrom 2. Figur mot bakgrunn 3. Overskjæring 4. Plassering av figurer i bildet

Detaljer

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 1 IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 2 Praktisk informasjon Utstillingen består av tre store, innrammede fargefotografier: Kisstvillingene 2001 str.: 93 x 97

Detaljer

Poul Erik Tøjner Warhol and Munch

Poul Erik Tøjner Warhol and Munch Referat Printmaking on the Borderline Evolution and new Tendencies Nordic Printmaking Conference Lysebu Research and Conference Centre 28th May 2014. Cover picture : Tiina Kivinen. How you care for Tamagotchi

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking

HARDERE STOFFER TROLLVEGG OG RYTMER NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER. Louise Bourgeois, Annika Ekdahl, Matisse. Løvaas & Wagles operautsmykking Utgis av Norske tekstilkunstnere 2006 HARDERE STOFFER Løvaas & Wagles operautsmykking TROLLVEGG OG RYTMER Tekstil utsmykking på Blindern NORSK TEKSTILKUNST MOBILISERER Omtaler av Art Textiles: Norway,

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2010 Innhold I. Sverre Koren Bjertnæs Innledning... 3 Sverre Koren Bjertnæs kunstnerskap... 5 Bjertnæs og samtiden...

Detaljer

Marit: I boken Vitamin D. New Perspectives in Drawing peker Emma Dexter på at tegning ofte har vært knyttet opp mot det å fortelle en historie, og

Marit: I boken Vitamin D. New Perspectives in Drawing peker Emma Dexter på at tegning ofte har vært knyttet opp mot det å fortelle en historie, og Julie Nord På en langvegg i et utstillingsrom står det malt et ord med grafittipenn rett på veggen. De nusseligste harepuser, de vakreste blomster, bær, små fugler og andre fortryllende vesener danner

Detaljer

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

BLYANT OG KULL. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen VANDREUTSTILLING NR. 114 BLYANT OG KULL en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Til formidlingsansvarlig side 2 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 3 Om

Detaljer

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

Universitetet i Tartu Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi Avdeling for skandinavistikk

Universitetet i Tartu Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi Avdeling for skandinavistikk Universitetet i Tartu Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi Avdeling for skandinavistikk Kati Feldschmidt EKFRASER I VENTE OG IKKE SE AV TOR ULVEN BA-oppgave Veileder: Helena Mihkelson Tartu

Detaljer

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole

Eli Hovdenak. Vi du og jeg. For barnehager og grunnskole Eli Hovdenak Vi du og jeg For barnehager og grunnskole «Komplott» 2001 Informasjon om transport av vandreutstillinger Den aktuelle barnehage eller skole som skal motta en vandreutstilling sørger selv for

Detaljer

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT SALHUS BARNEHAGE 2015 1 Innledning. Gjennom årstidene og året som går opplever vi mange skiftninger i lys, både inne og ute. Vi registrerer solen som står opp og går ned, og

Detaljer

Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1

Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1 Barn nr. 3 2008:75 88, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1 Dialog, fest og dannelse Forståelse og det som bare skjer Hans-Georg Gadamer

Detaljer

Innledning: Kunst og identitet Side 3. Bildene i utstillingen... Side 4. Kort om kunstnerne Side 4

Innledning: Kunst og identitet Side 3. Bildene i utstillingen... Side 4. Kort om kunstnerne Side 4 1 VANDREUTSTILLING NR. 109 IDENTITET Utstillingen består av åtte grafiske blad som alle kan knyttes til begrepet IDENTITET. Det er bilder som på forskjellige måter kan danne utgangspunkt for spennende

Detaljer