Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettshall Øyjordsveien 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettshall Øyjordsveien 2"

Transkript

1 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Stemmemyren idrettshall Øyjordsveien

2 VEDLEGG IHOLDSFORTEGELSE Følgebrev fra Rådgiver Plantegninger Energianalyse Energimerke Energivurdering tekniske anlegg Radonrapport Skredrapport Multiconsult 2012 Aktsomhetsrapport Asbestkartlegging v/ Walter C. Wedberg 2003 (UTDRAG) Kartlegging fra bedriftshelsetjenesten 2007 Kildehenvisninger

3 Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom Knut Folkestad Tilstand idrettsanlegg pakke 1 Stemmemyren FØLGEBREV TIL SLUTTRAPPORT Tilstandsrapport for Stemmemyren ble sendt ut på høring fredag , til byggkoordinator Knut Folkestad og rådgiver ved BKI, Ronny Lockert. Oversendelse var i form av en PDF-fil per e-post. Frist for tilbakemelding ble satt til fredag Det er ikke mottatt merknader på rapporten fra BKI. Innen fristen for tilbakemelding kom det inn merknader fra Etat for bygg og eiendom, disse gikk hovedsakelig på det rapporttekniske, i tillegg til ønske om enkelte nærmere vurderinger. Innkomne merknader er gjennomgått og innarbeidet i rapporten. Med vennlig hilsen Espen Vestbø Sweco orge AS 1 (1) letter.docx S w eco Storetveitvegen 98 O-5072 Bergen, orge Telefonnummer Faks S weco org e AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Espen Vestbø Ingeniør Rehab Mobil a p:\512\ bg. komm. - tilstand idrettsanlegg pakke 1 - høst 2013\08 rapporter\rapporter\09_stemmemyren\idrettshall_garderobebygg\1. endelig utsendelse\stemmemyren - del 2.3 vedlegg tilstand følgebrev fra rådgiver_a.docx

4

5

6

7

8

9

10

11

12 EERGIAALYSE Til: Etat for eiendom Dato: Prosjekt: Stemmemyren idrettsanlegg, hovedbygning r: Fra: Asbjørn O. Stoveland E-post: Telefon: IHOLDSFORTEGELSE EERGIAALYSE... 1 IHOLDSFORTEGELSE Innledning Oppsummering og konklusjon Historisk forbruk Beskrivelse av de anbefalte enøk-tiltakene Energioppfølgingssystem (EOS) Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg Lavenergiarmaturer inne Lysstyring inne Etterisolering av vegger Etterisolering av tak... 6 Sweco orge AS Telefon: Internett: Side 1 av 6 Storetveitvegen 98, 5072 BERGE Telefaks: Filnavn: Energianalyse Stemmemyren

13 1 Innledning Dette notatet er ment å danne grunnlag for vurdering av hva som kan gjøres fra byggeiers side for å redusere energiforbruket, og er basert på våre erfaringer og observasjoner gjort under befaring på bygget, samt opplysninger om dagens energiforbruk. Energianalysen tar utgangspunkt i en flerfaglig vurdering. 2 Oppsummering og konklusjon Denne rapporten konkluderer med tiltak som har potensial for energireduksjon på ca kwh. Tiltakene kan gjennomføres innenfor en inntjeningstid på 13,5 år dersom de sees i sammenheng med vedlikeholdsbehov. Reduksjonen utgjør ca 50% av det totale energiforbruket, og vil medføre at det totale energiforbruket kommer ned på ca kwh i året. Dette ville ha gitt bygget energimerke B. Tiltak Mengde Besparelse Merkostnad Tilbakebet Inntjening Energioppfølgingssystem (EOS) m² kwh kr ,2 år 2,3 år Varmegjenv. i vent. Sys kwh kr ,9 år 9,3 år Lavenergiarmaturer inne m² kwh kr ,2 år 7,2 år Lysstyring inne m² kwh kr ,4 år 11,6 år Etterisolere vegg m² kwh kr år 48,0 år Etterisolere tak 3043 m² kwh kr år 32,0 år Sum kwh kr ,5 år 13,5 år Energianalyse Side 2 av 6

14 3 Historisk forbruk Målt energiforbruk oppgitt av Etat for bygg og eiendom Totalt energiforbruk (gjennomsnitt ) ikke gradtallkorrigert: kwh/år Spesifikt energiforbruk: (3900 m²) 340,8 kwh/m 2 år Energimerkekarakter registrert hos VE: E Energianalyse Side 3 av 6

15 4 Beskrivelse av de anbefalte enøk-tiltakene I dette avsnittet er de anbefalte enøk-tiltak for bygget listet opp. Tiltakene er fremkommet etter befaring på bygget. Tiltakene er vurdert lønnsomme ut fra erfaringer med tilsvarende tiltak og etter overslagsmessige energiberegninger. Det må gjøres nærmere undersøkelser før utførelse. Årlig besparelse for hvert enkelt tiltak er kalkulert uavhengig av de andre tiltakene. Energipris som er lagt til grunn: 0,67 kr/kwh eks. mva. Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.1 Energioppfølgingssystem (EOS) Med et EOS får man oversikt over energiforbruket. Bevisstgjøring og kontroll fører typisk til en reduksjon av totalt energiforbruk på 5 %. EOS kan gjøres automatisk med integrering i et SD-anlegg, eller etableres på web med automatisk innhenting av energidata fra nettleverandør eller via senderutstyr. EOS vil også dokumentere gevinstene ved andre enøktiltak, og sikre at disse ikke går tapt igjen over tid kr 2,2 år 2,3 år Energireduksjon kwh Tiltaksbeskrivelse Antatt investering (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.2 Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg Det bør vurderes å installere nye ventilasjonsaggregater med roterende varmegjenvinner der det brukes gamle anlegg i dag. Dette gjelder garderober og idrettshall, og hall, kjeller og garderober for svømmehallen. Energireduksjon kwh kr 7,9 år 9,3 år Energianalyse Side 4 av 6

16 Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.3 Lavenergiarmaturer inne Bygget har eldre belysningsutstyr som både er lite energieffektivt i forhold til nye armaturer og er utslitt og har behov for utskifting. ormalt vi det gi en reduksjon i energiforbruk på 50-60% ved utskifting kr 6,2 år 7,2 år Energireduksjon kwh Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.4 Lysstyring inne Lysstyring vil gi en ytterligere besparelse ved å redusere driftstiden for lysanlegget. I tillegg er det mindre hærverksutsatt enn lysbrytere. Medtatt for 3900 m2. Energireduksjon kwh kr 9,4 år 11,6 år Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.5 Etterisolering av vegger I forbindelse med utbedring av yttervegger anbefales det samtidig å foreta etterisolering for å redusere byggets varmetap, med 100mm ekstra isolasjonstykkelse. Energireduksjon kwh kr 23 år 48 år Energianalyse Side 5 av 6

17 Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.6 Etterisolering av tak I forbindelse med utbedring av takkonstruksjonen anbefales det samtidig å foreta etterisolering for å redusere byggets varmetap, med 150mm ekstra isolasjonstykkelse. Energireduksjon kwh kr 19 år 32 år Energianalyse Side 6 av 6

18 EERGIAALYSE Til: Etat for eiendom Dato: Prosjekt: Stemmemyren idrettsanlegg, garderobehus 1959 r: Fra: Asbjørn O. Stoveland E-post: Telefon: IHOLDSFORTEGELSE EERGIAALYSE... 1 IHOLDSFORTEGELSE Innledning Oppsummering og konklusjon Historisk forbruk Beskrivelse av de anbefalte enøk-tiltakene Energioppfølgingssystem (EOS) Etterisolering av vegger Etterisolering av tak... 4 Sweco orge AS Telefon: Internett: Side 1 av 5 Storetveitvegen 98, 5072 BERGE Telefaks: Filnavn: Energianalyse Stemmemyren garderobehus

19 1 Innledning Dette notatet er ment å danne grunnlag for vurdering av hva som kan gjøres fra byggeiers side for å redusere energiforbruket, og er basert på våre erfaringer og observasjoner gjort under befaring på bygget, samt opplysninger om dagens energiforbruk. Energianalysen tar utgangspunkt i en flerfaglig vurdering. 2 Oppsummering og konklusjon Denne rapporten konkluderer med tiltak som har potensial for energireduksjon på ca kwh. Tiltakene kan gjennomføres innenfor en inntjeningstid på 19 år dersom de sees i sammenheng med vedlikeholdsbehov. Tiltak Mengde Energibesparelse Kostnad Tilbakebet Inntjening Energioppfølgingssystem (EOS) 420 m² 2527 kwh kr ,2 år 5,8 år Etterisolering tak 210 m² 9770 kwh kr ,4 år 18,5 år Etterisolering vegg 175 m² 6174 kwh kr ,7 år 28,1 år Sum kwh kr år 19 år Energianalyse Side 2 av 5

20 3 Historisk forbruk Målt energiforbruk oppgitt av Etat for bygg og eiendom Totalt energiforbruk (gjennomsnitt ) ikke gradtallkorrigert: kwh/år Spesifikt energiforbruk: (420 m²) 120,3 kwh/m 2 år Energianalyse Side 3 av 5

21 4 Beskrivelse av de anbefalte enøk-tiltakene I dette avsnittet er de anbefalte enøk-tiltak for bygget listet opp. Tiltakene er fremkommet etter befaring på bygget. Tiltakene er vurdert lønnsomme ut fra erfaringer med tilsvarende tiltak og etter overslagsmessige energiberegninger. Det må gjøres nærmere undersøkelser før utførelse. Årlig besparelse for hvert enkelt tiltak er kalkulert uavhengig av de andre tiltakene. Energipris som er lagt til grunn: 0,80 kr/kwh eks. mva. Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.1 Energioppfølgingssystem (EOS) Med et EOS får man oversikt over energiforbruket. Bevisstgjøring og kontroll fører typisk til en reduksjon av totalt energiforbruk på 5 %. EOS kan gjøres automatisk med integrering i et SD-anlegg, eller etableres på web med automatisk innhenting av energidata fra nettleverandør eller via senderutstyr. EOS vil også dokumentere gevinstene ved andre enøktiltak, og sikre at disse ikke går tapt igjen over tid kr 5,2 år 5,8 år Energireduksjon 2530 kwh Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.2 Etterisolering av vegger I forbindelse med utbedring av yttervegger anbefales det samtidig å foreta etterisolering for å redusere byggets varmetap, med 200mm ekstra isolasjonstykkelse. Energireduksjon er basert på beregnet levert energi til bygget. Energireduksjon 6174 kwh kr 12 år 17 år Tiltaksbeskrivelse Antatt merkostnad (kr eks mva) Antatt tilbakebetalingstid (uten renter) (år) Antatt inntjeningstid 3,5 % rente 4.3 Etterisolering av tak I forbindelse med utbedring av takkonstruksjonen anbefales det samtidig å foreta etterisolering for å redusere byggets varmetap, med 300mm ekstra isolasjonstykkelse. Energireduksjon er basert på beregnet levert energi til bygget. Energireduksjon 9770 kwh kr 9 år 12 år Energianalyse Side 4 av 5

22 Energianalyse Side 5 av 5

23 Stemmemyren idrettshall Dato Dato for for energimerking: Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Målt energibruk: kwh pr. år Målt energiforbruk er gjennomsnittet av hvor mye energi bygget har brukt de siste 3 årene. Bygget har oppvarming fra elektrisitet, varmepumpe og oljekjel Energikarakteren angir hvor effektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Beregningene er gjort ut fra normal bruk i Oslo-klima. Det er bygningens energimessige standard, og ikke bruken, som bestemmer karakteren. A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at den er lite effektiv. Adresse Øyjordsveien 2 Postnr Gnr. 168 Bnr. 3 Bygg nr. Eier Bergen kommune Attestert SWECO Merke nr. A Energiattesten er bekreftet og offisiell Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet som dekkes av el, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje eller gass, mens rød farge betyr høy andel. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av fornybare varmekilder, som varmepumper, sol, bio eller fjernvarme.

24 Adresse Øyfjordveien 2 Postnr 5038 Sted Bergen Leilighetsnr. Gnr Bnr. 3 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A Dato Eier Innmeldt av Bergen Kommune SWECO orge AS v/ Flerbruker Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi bygningen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt: kwh elektrisitet 0 kwh fjernvarme liter olje/parafin 0 Sm³ gass 0 kg bio (pellets/halm/flis) 0 kwh annen energivare

25 Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av bygningen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker bygningen, eller den ikke brukes hele året. Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energibehov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke. Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på bygningen. Tips 1: Energioppfølging ærmere informasjon, se vedlegg 1 Mulige forbedringer for bygningens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. oen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr. Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om bygningen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader. For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf naring.enova.no

26 Bygningsdata som er grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan- dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier da attesten ble registrert. edenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. Bygningskategori: IDRETTSBYGG Bygningstype: IDRETTSHALL MED SVØMMEALEGG Byggeår: 1977 BRA: 3903,0 Programvare: Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet SIMIE For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 2 Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes ved å gå inn på og logge inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse". Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny energiattest.

27 Om energimerkeordningen orges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen. rettes til Enova svarer på tlf , eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i for energikarakteren baserer seg på S 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember (www.energimerking.no/s3031) og sist endret i januar VE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- ærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på

28 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: Øyfjordveien 2 Gnr: 5038 Postnr/Sted: 5038 Bergen Bnr: 3 Dato: :06:37 Seksjonsnr: Energimerkenummer: A Festenr: Bygnnr: Ansvarlig for energiattesten: Bergen Kommune Energimerking er utført av: SWECO orge AS v/ Flerbruker Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Isolering av yttervegg Det anbefales å etterisolere. Utførelse/metode avhenger av dagens tilstand. Det kan etterisoleres ved å blåse inn løs isolasjon i hulrom i yttervegg. Eller det kan legges isolasjonsmatter på yttervegg og ny kledning. Eller det kan være aktuelt å etterisolere innvendig. Tiltak 2: Isolering av yttertak/mot kaldt loft Det anbefales å etterisolere. Utførelse/metode avhenger av dagens tilstand. Det kan etterisoleres ved å blåse inn løs isolasjon i yttertak/mot kaldt loft. Eller det kan legges isolasjonsmatte mot yttertak/kaldt loft. Tiltak på luftbehandlingsanlegg Tiltak 3: Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg erstatte dagens ventilasjon med nye vetnilasjonsaggregater med roterende varmegjenvinner. Energibesparelsen beregnes ut fra aktuelle luftmengder over døgnet og varmegjenvinnerens virkningsgrad. Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 4: Automatikk for styring av lys installere tilstedeværelsesføler (IR-sensor) på all belysning. belysningen må skiftes ut. se neste tiltak Tiltak 5: Lavenergiarmaturer Det kan vurderes en utskiftning til nyere lysarmaturer som vil gi et større lysutbytte, slik at total installert effekt og dermed energiforbruket kan reduseres. yere programmer for belysningsberegninger gjør det også mulig å konsentrere belysningen der det er ønskelig, slik at total installert effekt for å belyse lokalet kan reduseres. Brukertiltak Tips 1: Energioppfølging Alle større bygg bør ha et energioppfølgingssystem (EOS), som hjelper driftspersonellet med å få kontroll på energibruken.

29 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 2) Adresse: Øyfjordveien 2 Gnr: 5038 Postnr/Sted: 5038 Bergen Bnr: 3 Dato: :06:37 Seksjonsnr: Energimerkenummer: A Festenr: Bygnnr: Ansvarlig for energiattesten: Bergen Kommune Energimerking er utført av: SWECO orge AS v/ Flerbruker Enhet Inngangsverdi Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A) Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til S 3031 eller andre forhold vedr. beregningene. Bygningskategori IDRETTSBYGG Bygningskategori-Id (VE-Id) 10 Bygningstype IDRETTSHALL MED SVØMMEALEGG Byggeår 1977 Areal yttervegger 2009 m² Areal tak 3043 m² Areal gulv 3042 m² Areal vinduer, dører og glassfelt 253 m² Oppvarmet BRA 3903 m² Totalt BRA 3903 m² Oppvarmet luftvolum m³ U-verdi for yttervegger 0,55 W/(m² K) U-verdi for tak 0,50 W/(m² K) U-verdi for gulv 0,12 W/(m² K) U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 1,84 W/(m² K) Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 6,5 % ormalisert kuldebroverdi 0,07 W/(m² K) ormalisert varmekapasitet 130,6 Wh/(m² K) Lekkasjetall 5,00 1/h Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 28 % Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 28 % frostsikring Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 3,11 kw/(m³/s) Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 0,25 kw/(m³/s) Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 12,0 m³/(m² h) Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 81 % Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 80 W/m² Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 19,0 C Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 %

30 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 C Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 0 W/m² Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) 0,50 kw/(l/s) Driftstider, antall timer i døgn med drift Driftstid ventilasjon Driftstid oppvarming Driftstid kjøling Driftstid lys Driftstid utstyr Driftstid varmtvann Driftstid personer 12 h 12 h 24 h 12 h 12 h 12 h 12 h Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,00 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,00 W/m² Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 1,00 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 1,00 W/m² Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 18,90 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,00 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 10,00 W/m² Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/) 0,65 Gjennomsnittlig karmfaktor 0,16 Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 0,81 eventuelle bygningsutspring Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk; Olje; Varmefordelingssystem Punktoppvarming; Manuell eller automatisk solskjerming MAUELL Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,39 dekkes av elektrisk varmesystem (er) Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,22 dekkes av varmepumpe Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,00 dekkes av solfangeranlegg Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 0,50 elektrisk varmsystem(er) Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 0,00 elektrisk varmepumpe Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 0,00 solfangeranlegg Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,90 Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,20 Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) 9,00 Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

31 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,39 dekkes av et oljebasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 0,50 oljebasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,73 Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,000 dekkes av et gassbasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 0,00 gassbasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85 Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte varmesystemet. Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av biobrenselbasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et biobrenselbasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert varmesystemet. Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmesystem basert på andre energivarer Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre energibærere 0,000 0,00 0,90 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,98 Klimastasjon / kilde Oslo (Meteoorm) Dato for beregning Beregningsprogram avn programvare SIMIE Versjon 5,018 Produsent / leverandør ProgramByggerne Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning Energirådgiver Firma avn person SWECO orge AS Flerbruker

32 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS Beregnet levert energi ved normalisert klima Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima Beregnet levert energi ved lokalt klima Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år. Elektrisitet Olje Gass Fjernvarme Biobrensel Annen energivare Totalt kwh/år 344,0 kwh/(m² år) kwh/år 344,0 kwh/(m² år) kwh/år kwh/år liter/år 0,0 Sm³/år 0 kwh/år 0 kg/år 0 kwh/år 0 kwh/år Beregnet levert energi ved normalklima Elektrisitet Olje Gass Fjernvarme Biobrensel Annen energivare Totalt kwh/år kwh/år 0 kwh/år 0 kwh/år 0 kwh/år 0 kwh/år kwh/år Sum andel elektrisitet, olje og gass 90,2 %

33 Energivurdering av kjelanlegg og engangskontroll av varmeanlegg eldre enn 15 år ARKOVERSIKT Iht 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" Oppsummering og anbefalinger kjel og varmeanlegg ARKET IEHOLDER Detaljer og data om energirådgiver og anlegg Oppsummering av anleggets tilstand Anbefalte forbedringspunkter og punkter for videre undersøkelser Versjonsnummer Versjonsnr EERGIVURDERIG AV KJELALEGG Sjekkliste 1 - Tekniske data Sjekkliste 2 - Dokumentasjonsliste Sjekkliste for tekniske data vedrørende kjelanlegget. Liste over fremvist relevant dokumentasjon vedrørende kjelanleggets tilstand og operasjon. Versjonsnr Versjonsnr Sjekkliste for fullstendighetskontroll av kjelanlegget, inkl. Sjekkliste 3 - Fullstendighetskontroll visuell kontroll av teknisk utstyr og lokaler. Versjonsnr Engangsvurdering av varmeanlegg Funksjons-, dimensjonering- og engangsvurdering av varmeanlegg eldre enn 15 år. Versjonsnr B! EKELTE CELLER IEHOLDER VIKTIGE MERKADER / VEILEDIGER. Versjonsnr Opplasting av energivurdering og mer informasjon via EnergiMerkeSystemet på Hjelp til gjennomføring, kontakt Enova Svarer på eller eller IHOLD Side 1

34 Energivurdering av kjeleanlegg I henhold til n.n i forskrift til energiloven av (dato/år) Oppsummering og anbefalinger Energirådgiver og kompetanseerklæring Ved å fylle ut følgende skjema erklærer energirådgiver seg for å besitte den nødvendige kompetanse for å utføre en energivurdering av kjelanlegg i henhold til 19 Energimerkeforskriften, Signatur og dato nederst på siden. Ved opplasting i Energimerkesystemet autentiseres energirådgiver og krysser av for kompetanse Energirådgivers navn Firma Gateadresse, postnr, poststed Audun Titlestad A. Titlestad AS Dyngelandsveien 102A, 5226 esttun Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" Telefonnr.: / E-post: Org.nummer O mva Anleggsinformasjon Gateadresse Kommune Matrikkeldata Anleggseier Gateadresse, postnr, poststed Kontaktperson Stemmemyren idrettshall, Øyjordsveien 2 Postnummer: 5038 Bergen Poststed: Bergen Gnr.: Bruksnr.: Bygningsnr.: Seksjonsnr.: Bergen Kommune Org.nummer Driftsleder Telefonnr.: E-post: x x Systeminformasjon System nr. Installasjonsår kjel Kjelstørrelse (kw) Systemet betjener Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel x Type lokale: Svømmehall Ant. personer: 1978 Instår.brenner 1999 Byggeår bygn.: 1978 Bruksareal (m 2 ): x 600 Grunnlast eller spisslast: Spisslast Brensel: Fyr 1 Volum (m 3 ): Oppsummering av kjelanleggets tilstand Verdier beregnes av energirådgiver basert på innfylte verdier i skjemaene. Energibruk Spesifikk kjeleffekt: Spesifikk oppvarming: Årsvirkningsgrad: kwh/år W/m 2 kwh/(m 2 *år) % Kommentarer Sjekklistekontroll Tekniske data Dokumentasjon Fullstendighetskontroll Engangsvurdering (15 års) Sjekkliste 1 gjennomgått Sjekkliste 2 gjennomgått Sjekkliste 3 gjennomgått Sjekklisten gjennomgått Kommentarer Anbefalte forbedringspunkter/punkter for videre undersøkelser: Foreslåtte tiltak krysses av i meny og/eller suppleres med råd for det enkelte anlegg Kjelanlegg Fylles ut både ved energivurdering av kjelanlegg og engangskontroll av varmeanlegg eldre enn 15 år Utbedring / utskifting av brenner til kjel Utbedring / Utskifting av kjel Ombygging til mengderegulert system Utbedring / Utskifting av sirkulasjonspumper Varmeanlegg Fylles ut kun ved engangsvurdering av varmeanlegg eldre enn 15 år. Innregulering av varmeanlegg Montere termostatstyrte radiatorventiler Overg. til varmeanlegg basert på biobrensel Overg. til varmeanleggbasert på solenergi Shuntregulering med utetemperaturkompensering og nattsenking Tiltak hentet fra: Veiledning for næringsbyggrådgivere, Enova SF Andre forbedringspunkter for anlegget Ja Installere automatisk kjelvelgersentral ja Ja Ja Ja - - Isolering av rør, ventiler, pumper etc. Under ombygging Overgang til fjernvarme Installere varmepumpe Installere og gjennomføre individuell måleravlesning og avregning i brukerenhetene Ingen tiltak identifisert for varmeanlegget Ja - Ja - Kommentarer Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Versjonnummer 1.01 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller

35 Energivurdering av kjeleanlegg Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" SJEKKLISTE 1: Tekniske data for kjelanlegget Bygnings nr.: Stemmemyren Idrettshall kjele nr. 1 Høyre System nr.: Verdi/status Avlest - Beregnet - Målt - eller ominell Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel Mangel/kommentar Kjel benyttes til oppvarming Kjel benyttes til ventilasjon Kjel benyttes til tappevann Ja - Ja Kjel type/modell CTC 1200 / kalh Kjelens prod.dato(år) 1978 Kjelens serienummer ominell (produsert) effekt kjel kw Brenner type/modell Bentone / BEO50 2/2F Brenner prod.dato (år) 1999 Brenner serienummer Brennerregulering (modulerende eller oppgi antall trinn) Oljetrykk på dyse bar Type dyse / alder dyse 4,0glx2/60grader / 2011 år avn og nummer på måleinstrument Siste kalibrering instrument / gyldighet på dette MRU / / t.o.m dato Produsert effekt (maks) 780 kw Avlest Produsert effekt (min) 168 kw Avlest Kjeltemperatur (maks) 100 C Avlest Kjeltemperatur (min) 65 C Avlest Røykgasstemperatur maks effekt 252 C Målt Røykgasstemperatur min effekt 161 C Målt O 2 (tørr gass) ved maks effekt 4,6 % Målt O 2 (tørr gass) ved min effekt 5,5 % Målt CO 2 (tørr gass) ved maks effekt 12,1 % Målt CO 2 (tørr gass) ved min effekt 11,5 % Målt CO ved maks effekt 4 ppm Målt CO ved maks/min effekt 3 ppm Målt Sottall ved maks effekt 0-1 Bach. Målt Sottall ved min effekt 0-1 Bach. Målt Brenselforbruk siste driftsår liter fra 21/1-11 til 14/10-13:38843 ltr Varighet varm kjel siste driftsår timer Gangtid brenner siste driftsår timer Timeteller ,6 Fyrteknisk virkningsgrad (momentan) 89 % % Beregnet driftsvirkningsgrad kjelanlegg 20 kw kw Beregnet driftsvirkningsgrad kjelanlegg over 100 kw - - % % Kommentarer Versjonnummer 1.01 Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller

36 Energivurdering av kjelanlegg Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" SJEKKLISTE 2: Liste over dokumentasjon Spesifisert liste over tekniske installasjoner Bygnings nr.: Stemmemyren Idrettshall kjele nr. 1 Høyre System nr.: Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel Forevist År for siste dok. Mangel/kommentar Underlag fra forrige kontroll, inklusive kontrollskjema Energistatistikk Angi fra hvilke tekniske anlegg og målefrekvens Ja 2011 Finnes utstyr for /timetellere over år til kjel Oversikt over energimålere, plassering, måleverdier, historiske data vs. beregnede Tegninger som viser innen- og utendørs lokalisering av de tekniske anleggene Ja 2011 Anleggsbeskrivelse Varmeeffekt 600kW Områdedekning for hvert system SD anlegg Oversikt over driftstider Temperaturregulering, type og prinsipp Ja SD anlegg Timeteller Vedlikeholdsprotokoll for alle kjelanlegg, inklusive protokoll/loggbok for gangtid, innkjøpt energi, årskontroll og 5-årskontroll Kommentarer/meldinger Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Versjonnummer 1.01 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller KJEL - SJEKK 2 (DOKUMET) Side 4

37 EERGIVURDERIG AV KJELALEGG I henhold til n.n i forskrift til energiloven av (dato/år) Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" Bygnings nr.: Stemmemyren Idrettshall kjele nr. 1 Høyre System nr.: SJEKKLISTE 3: Fullstendighetskontroll Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel Data fra sist funksjonskontroll kan brukes der det er relevant såfremt det har vært utført service med funksjonskontroll siste 2 år: Dette der det er relevant for å unngå driftsforstyrrelser Type / Modell Verdi/status CTC 1200 Avlest - Beregnet - Målt - ominell Avlest Mangel/kommentar Fabrikat CTC Avlest Serienummer Styring/temperatur-regulering Kontroll av lampetest i automatikk-tavle (dampanlegg) Visuell kontroll av sikringer, motorvern og releer Ja Vurdering av renhold i teknisk rom og tavle Ja Visuell kontroll Visuell kontroll med hensyn på skader eller mangler i komponenter i teknisk rom. OK Visuell kontroll med hensyn på vibrasjoner og ulyder i komponenter i teknisk rom. OK Visuell verifikasjon av riktig rotasjonsretning for vifter, pumper, roterende gjenvinner og øvrig roterende utstyr OK Avlesning av vanntemperaturer og andre målepunkter (tidsserie over aktuell tidsperiode) Kommentarer/meldinger Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Versjonnummer 1.01 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller KJEL - SJEKK 3 (FULLST.K) Side 5

38 Energivurdering av kjelanlegg og engangskontroll av varmeanlegg eldre enn 15 år ARKOVERSIKT Iht 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" Oppsummering og anbefalinger kjel og varmeanlegg ARKET IEHOLDER Detaljer og data om energirådgiver og anlegg Oppsummering av anleggets tilstand Anbefalte forbedringspunkter og punkter for videre undersøkelser Versjonsnummer Versjonsnr EERGIVURDERIG AV KJELALEGG Sjekkliste 1 - Tekniske data Sjekkliste 2 - Dokumentasjonsliste Sjekkliste for tekniske data vedrørende kjelanlegget. Liste over fremvist relevant dokumentasjon vedrørende kjelanleggets tilstand og operasjon. Versjonsnr Versjonsnr Sjekkliste for fullstendighetskontroll av kjelanlegget, inkl. Sjekkliste 3 - Fullstendighetskontroll visuell kontroll av teknisk utstyr og lokaler. Versjonsnr Engangsvurdering av varmeanlegg Funksjons-, dimensjonering- og engangsvurdering av varmeanlegg eldre enn 15 år. Versjonsnr B! EKELTE CELLER IEHOLDER VIKTIGE MERKADER / VEILEDIGER. Versjonsnr Opplasting av energivurdering og mer informasjon via EnergiMerkeSystemet på Hjelp til gjennomføring, kontakt Enova Svarer på eller eller IHOLD Side 1

39 Energivurdering av kjeleanlegg I henhold til n.n i forskrift til energiloven av (dato/år) Oppsummering og anbefalinger Energirådgiver og kompetanseerklæring Ved å fylle ut følgende skjema erklærer energirådgiver seg for å besitte den nødvendige kompetanse for å utføre en energivurdering av kjelanlegg i henhold til 19 Energimerkeforskriften, Signatur og dato nederst på siden. Ved opplasting i Energimerkesystemet autentiseres energirådgiver og krysser av for kompetanse Energirådgivers navn Firma Gateadresse, postnr, poststed Audun Titlestad A. Titlestad AS Dyngelandsveien 102A, 5226 esttun Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" Telefonnr.: / E-post: Org.nummer O mva Anleggsinformasjon Gateadresse Kommune Matrikkeldata Anleggseier Gateadresse, postnr, poststed Kontaktperson Stemmemyren idrettshall, Øyjordsveien 2 Bergen Postnummer: Poststed: 5038 Bergen Gnr.: Bruksnr.: Bygningsnr.: Seksjonsnr.: Bergen Kommune Driftsleder Org.nummer Telefonnr.: E-post: x x Systeminformasjon System nr. Installasjonsår kjel Kjelstørrelse (kw) Systemet betjener Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel x Type lokale: Svømmehall Ant. personer: 1978 Instår.brenner 1999 Byggeår bygn.: 1978 Bruksareal (m 2 ): x 600 Grunnlast eller spisslast: Spisslast Brensel: Fyr 1 Volum (m 3 ): Oppsummering av kjelanleggets tilstand Verdier beregnes av energirådgiver basert på innfylte verdier i skjemaene. Energibruk Spesifikk kjeleffekt: Spesifikk oppvarming: Årsvirkningsgrad: kwh/år W/m 2 kwh/(m 2 *år) % Kommentarer Sjekklistekontroll Tekniske data Dokumentasjon Fullstendighetskontroll Engangsvurdering (15 års) Sjekkliste 1 gjennomgått Sjekkliste 2 gjennomgått Sjekkliste 3 gjennomgått Sjekklisten gjennomgått Kommentarer Anbefalte forbedringspunkter/punkter for videre undersøkelser: Foreslåtte tiltak krysses av i meny og/eller suppleres med råd for det enkelte anlegg Kjelanlegg Fylles ut både ved energivurdering av kjelanlegg og engangskontroll av varmeanlegg eldre enn 15 år Utbedring / utskifting av brenner til kjel Utbedring / Utskifting av kjel Ombygging til mengderegulert system Utbedring / Utskifting av sirkulasjonspumper Varmeanlegg Fylles ut kun ved engangsvurdering av varmeanlegg eldre enn 15 år. Innregulering av varmeanlegg Montere termostatstyrte radiatorventiler Overg. til varmeanlegg basert på biobrensel Overg. til varmeanleggbasert på solenergi Shuntregulering med utetemperaturkompensering og nattsenking Tiltak hentet fra: Veiledning for næringsbyggrådgivere, Enova SF Andre forbedringspunkter for anlegget Ja Installere automatisk kjelvelgersentral ja Ja Ja Ja - - Isolering av rør, ventiler, pumper etc. Under ombygging Overgang til fjernvarme Installere varmepumpe Installere og gjennomføre individuell måleravlesning og avregning i brukerenhetene Ingen tiltak identifisert for varmeanlegget Ja - Ja - Kommentarer Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Versjonnummer 1.01 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller

40 Energivurdering av kjeleanlegg Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" SJEKKLISTE 1: Tekniske data for kjelanlegget Bygnings nr.: Stemmemyren Idrettshall kjele nr. 2 Venstre System nr.: Verdi/status Avlest - Beregnet - Målt - eller ominell Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel Mangel/kommentar Kjel benyttes til oppvarming Kjel benyttes til ventilasjon Kjel benyttes til tappevann Ja - Ja Kjel type/modell CTC 1200 / kalh Kjelens prod.dato(år) 1975 Kjelens serienummer ominell (produsert) effekt kjel kw Brenner type/modell Bentone / BEO50-2/2F Brenner prod.dato (år) 1999 Brenner serienummer Brennerregulering (modulerende eller oppgi antall trinn) Oljetrykk på dyse bar Type dyse / alder dyse 5,5glx2 / 6/ år avn og nummer på måleinstrument Siste kalibrering instrument / gyldighet på dette MRU / / t.o.m dato Produsert effekt (maks) 780 kw Avlest Produsert effekt (min) 168 kw Avlest Kjeltemperatur (maks) 100 C Avlest Kjeltemperatur (min) 65 C Avlest Røykgasstemperatur maks effekt 205 C Målt Røykgasstemperatur min effekt 117 C Målt O 2 (tørr gass) ved maks effekt 4,9 % Målt O 2 (tørr gass) ved min effekt 4,6 % Målt CO 2 (tørr gass) ved maks effekt 11,8 % Målt CO 2 (tørr gass) ved min effekt 12,1 % Målt CO ved maks effekt 16 ppm Målt CO ved maks/min effekt 4 ppm Målt Sottall ved maks effekt 0-1 Bach. Målt Sottall ved min effekt 0-1 Bach. Målt Brenselforbruk siste driftsår liter fra 6/12-11 til 14/10-13: ltr Varighet varm kjel siste driftsår timer Gangtid brenner siste driftsår timer Timeteller 16994,12 Fyrteknisk virkningsgrad (momentan) 91 % % Beregnet driftsvirkningsgrad kjelanlegg 20 kw kw Beregnet driftsvirkningsgrad kjelanlegg over 100 kw - - % % Kommentarer Versjonnummer 1.01 Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller

41 Energivurdering av kjelanlegg Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" SJEKKLISTE 2: Liste over dokumentasjon Spesifisert liste over tekniske installasjoner Bygnings nr.: Stemmemyren Idrettshall kjele nr. 2 Venstre System nr.: Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel Forevist År for siste dok. Mangel/kommentar Underlag fra forrige kontroll, inklusive kontrollskjema Energistatistikk Angi fra hvilke tekniske anlegg og målefrekvens Ja 2011 Finnes utstyr for /timetellere over år til kjel Oversikt over energimålere, plassering, måleverdier, historiske data vs. beregnede Tegninger som viser innen- og utendørs lokalisering av de tekniske anleggene Ja Anleggsbeskrivelse Varmeeffekt 600kW Områdedekning for hvert system Oversikt over driftstider Ja timetellere Temperaturregulering, type og prinsipp SD anlegg? Vedlikeholdsprotokoll for alle kjelanlegg, inklusive protokoll/loggbok for gangtid, innkjøpt energi, årskontroll og 5-årskontroll Kommentarer/meldinger Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Versjonnummer 1.01 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller KJEL - SJEKK 2 (DOKUMET) Side 4

42 EERGIVURDERIG AV KJELALEGG I henhold til n.n i forskrift til energiloven av (dato/år) Iht. 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" Bygnings nr.: Stemmemyren Idrettshall kjele nr. 2 Venstre System nr.: SJEKKLISTE 3: Fullstendighetskontroll Hvis anlegget består av flere kjeler benyttes ett skjema pr. kjel Data fra sist funksjonskontroll kan brukes der det er relevant såfremt det har vært utført service med funksjonskontroll siste 2 år: Dette der det er relevant for å unngå driftsforstyrrelser Type / Modell Verdi/status CTC 1200 Avlest - Beregnet - Målt - ominell Avlest Mangel/kommentar Fabrikat CTC Avlest Serienummer Styring/temperatur-regulering Kontroll av lampetest i automatikk-tavle (dampanlegg) Visuell kontroll av sikringer, motorvern og releer Ja Vurdering av renhold i teknisk rom og tavle Ja Visuell kontroll Visuell kontroll med hensyn på skader eller mangler i komponenter i teknisk rom. OK Visuell kontroll med hensyn på vibrasjoner og ulyder i komponenter i teknisk rom. OK Visuell verifikasjon av riktig rotasjonsretning for vifter, pumper, roterende gjenvinner og øvrig roterende utstyr OK Avlesning av vanntemperaturer og andre målepunkter (tidsserie over aktuell tidsperiode) Kommentarer/meldinger Audun Titlestad, esttun 16. oktober 2013 Versjonnummer 1.01 Mer informasjon: Henvendelser: Enova Svarer på eller eller KJEL - SJEKK 3 (FULLST.K) Side 5

43 Caver ion EERGIVURDERIG AV TEKISKE ALEGG 1. Anlegg og systeminformasjon Iht 14 i "Forskrift om energirnerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" Innhold 2. Prioritert liste over anbefalte forbedringspunkt, med hensyn på videre mål for energibesparelse 3. Servicerapport og oppsummering av anleggets tilstand (pr. system) 4. Lister over dokumentasjon for anlegget (pr. anlegg) 1. Anleggs- og systeminformasjon Anleggsinformasjon: Stemmemyren Idrettshall Anleggseier: Belgen Kommune Gateadresse: 0yjordsvelen 2 Gateadresse: Rådhusgaten10 Postnr.: 5038 Postnr.: 5014 Poststed: Bergen Poststed: Bergen K-ommune: Bergen ontaktperson. Matrikkeldata (Gnr/B.nr/Snr): Gnr. 169/ Bnr. 3 Org.nummer: Brutto oppvarmet areal (m2) Telefonnr.: Graddagstall 3462 E-post: 5 svstemin. formasron: System nr.: Installasjonsår Systemet betj_ener IYI>_elokale E3yJllLeår AreaUm'l Volum m' DanthermBassenqani. Bassengområde Idrettsbygg 8BO ilan Keller Kjeller Idrettsbygg Garderobersvømmehall Idrettsbygg Garderobergymsal Idrettsbygg Gymsal Idrettsbygg Prioritert hste over anbefalte forbedringspunkt, med hensyn pa videre mal for energibesparelse Tiltak Besparelse pr år (kwh) Fritekst som bearbeides av Energirådgiver på bakgrunn - av de tiltak som er nevnt under hvert system - - /) &_L / / L /y/' // Dato 2JI. /0 21')n JUtført av1m.,ll_ JAnsvar!!![.1 «.. p AAA_;/ A'-" «Skjema er I samsvar med krav I Enerlmerkeforskrrftel1 for Energlvurdenng caverlon IIIIalveiIm 105 A SQ68BERGEH o, I

44 Caverion Anleggsinformasjon : Adresse: Øyjordsveien 2 Postnr.: 5038 Poststed: Bergen Dato: Utført av: R.Wili Felles Tiltak Fl Etablere enercioonfølqtnos svstem (EO Tiltak F2 Etablere sentraldrift (SRO) X Ventilasjon Tiltak Vl Bedre varmegjennvinning i ventilasjonsaggregatet X Tiltak V2 lnnstillinqer av driftstider i ventiiasionsanle!9llet X Tiltak V3 Behovsstyring av ventilasjon X Tiltak V4 Vifter - ootirnalisennc/utskifmino X Tiltak V5 Varmepumpe som henter varme fra ventilasjonsluft Tiltak V6 Skifte til bedre filter tilluft OQavtrekk X Tiltak V? Installere energimåler(e) ventilasjon X Tiltak V8 Installere energimåler(e) vannbåren varme/kjøl Tiltak vs Innregulering av ventilasjonsanlegget X Tiltak Vl0 Ombygging til Variabel Air Volum (VAV), delstreng / hele X Tiltak Vll Installere energimåler varmebatteri (kjølebatteri) Tiltak V12 Trykkreduksjon i ventilastonsanlecaet Tiltak V13 Temperaturisolering kanalnett X Kjøl Tiltak 1 Tiltak2 Tiltak 3 Tiltak4 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak? Tiltak 8 Installere energimåler kjølebatteri FrikiølinQ via ventilasjon Ombygging til mengderegulert kiølesvstern Innregulering av kjøleanlegget Giennomgang av stvnnqsanleoq for kiøleaggregat, slik at dette virker som forutsatt Frikløling av isvannssystem Utbedring / Utskifting av pumper i kiølesvstern Solavskjerming Varme Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak? Utskifting av varmtvannsbereder Isolering av varmtvannsrør og komponenter teknisk rom Utbedring / Utskifting av sirkulasjonspumper Ombygging til mengderegulert system Utbedring / utskifting av brenner til kjel Utbedring / Utskifting av kjel Isolering av rør, ventiler, pumper etc. Andre Tiltaksliste felles

45 SE-04-0 l-a32 Servicerapport Ventilasjon Versjon 005 Caverion Servicerapport Ventilasjon EV Kunde: Sweco orge AS (Stemmemyren idrettshall) Fabrikat Oanttherm OanX 9/18 Anlegg nr: (Basseng anlegg) OUT -10 Type rapport Energivurdering AnI. adr.: 0YJordsveien 2, 5038 Bergen Arsmiddel 7,8 Serie nr l1-l2: I 224 Il1-l3: 224 Il2-l3: Driftsspenning fase - fase / fase-jord. 225 Il1-: 130 l2-: I 130 Il3-: I Bedømmelse: - ormall IS - Slitasje/oppsyn kreves R - Reparasjon IJ - Er justert U - Utbyttet Ism = Smurt r: Ventilasjonsanl. Type Status r: Automatikk Status r: Temperatur C 01 luftinntak 10 CAVAV CAV 1'1 luftinntak 12,5 02 Spjeld 11 Regulerings form Av1r. Komp T2 Før varmegjv. 16,4 03 Filter tilluft Pose F7 1 2 EI. Tavle T3 Etter varmegjv. 36,6 04 Filter avtrekk Pose F7 13 lamper T4 Etter varmebatt. 05 Varmegj. vinner Kryss 14 Motorværn T5 Etter kjølebatt. 06 Varmebatteri 15 Sikringer T6 Tilluft Vann 36,6 '07 - Kjølebatteri -- 'Rele kcntaktcr rn' Rom/avtrekk OX 30,7 08 Tilluftsvifte 17 Frostsikring R T8 Avkast 17,2 07 Avtrekksvifte 18 Termostater T9 Sett punkt 30,0 08 Pressostater 19 Reg.sekvens T10 Rom temp 20 Funk start/stopp 21 Urfunkjon.. Malinger ved dette Besøk Luftmengder I trykkfall Q1.1 Målt tilluft drift Q1.2 Målt tilluft av/red. hast. P3.1 Trykkfall tilluft Q2.1 Målt avtrekk drift Q2.2 Målt avtrekk av/red. hast. P3.2 Trykkfa" avtrekk P1.1 Trykkfall filter tilluft PU Tykkfa" nye filter tilluft P3.3 Trykkfa" avkast P2.1 Trykkfall filter avtr. P2.2 Trykkfall nye filter avtr. P3.4 Trykkfall inntak Målinger varmebatteri. 5 Trinn Merk. Effekt l1. A l2.a l3.a Type effekt Type/Brensel Trinn 1 0,0 Vann Trinn 2 0,0 Trinn 3 0,0 Trinn 4 0,0 Trinn 5 0,0 Trinn 6 0,0 Trinn 7 0,0 Trinn 8 0,0 Trinn 9 0,0 Trinn 10 0,0 o Strømmahnger motorer Elektromotorer Mrk. Strøm Inst. Moto l1 L2 l3 Cos t Turta" Effekt Ti"uftsmotor i/l 26,4 18,2 18,2 18,2 0, ,79 Ti"uftsmotor 1/2 0,00 Avtrekksmotor i/l 26,4 19,6 19,6 19,6 0, ,24 Avtrekksmotor 1/2 0,00 I S1 ISFP Verdi (Sum P (kw) / V (m3/h)) = l 2,9 l S2 Virkningsgrad varmegjenvinner 141,26 % Virkningsgrad varmegjenvinner (avkast) 96,41 % Driftstider ventilasjonsanlegg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag På Av

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Mellombølgen 26 Postnr 1157 Sted Oslo Leilighetsnr. 412 Gnr. 159 Bnr. 137 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-641010 Dato 29.02.2016 Eier Innmeldt av Sofie Sørum OBOS Prosjekt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 24 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 20 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL46 Barnehagene Merkenr. A2011-104621 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 20 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 22 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL44 Barnehagene Merkenr. A2011-104616 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 22 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 21 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL45 Barnehagene Merkenr. A2011-104623 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Hjortefaret 87 Postnr 3176 Sted UNDRUMSDAL Leilighetsnr. Gnr. 142 Bnr. 68 Seksjonsnr. 25 Festenr. Bygn. nr. 300493650 Bolignr. H0102 Merkenr. A2016-714343 Dato 20.10.2016 Eier Innmeldt av SOLRIKE

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 35 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-85230 Dato 28.04.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 3 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 27 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80486448 Bolignr. Merkenr. A2011-102475 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 457 976 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 457 976 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 35 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL15 Sophus Lies auditorium Merkenr. A2011-104287 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 30 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 8007 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-25619 Dato 09.09.2010 Ansvarlig Utført av ELVEBREDDEN ANS GK Norge

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ullerudveien 25-26 Postnr 1443 Sted Drøbak Leilighetsnr. Gnr. 69 Bnr. 39 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2017-823494 Dato 10.10.2017 Eier Innmeldt av Frogn kommune SWECO Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 908 561 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 908 561 kwh pr. år Adresse Karl Johans Gate 47 Postnr 0162 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 142 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081410224 Bolignr. SE02 og SE05 Merkenr. A2011-104945 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år Adresse Blindernveien 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL18 Kristine Bonnevies hus / Pennalet Merkenr. A2011-104645 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 711 765 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 711 765 kwh pr. år Adresse Huk Aveny 35 Postnr 0287 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 02 Bnr. 0282 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081317429 Bolignr. SE09 Vikingskiphuset Merkenr. A2011-104947 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 42 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL32 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104943 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Tastatunet 16 Postnr 4027 Sted STAVANGER Leilighetsnr. 2009 Gnr. 28 Bnr. 3648 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2017-811902 Dato 07.09.2017 Eier Innmeldt av Espen Liland OBOS Prosjekt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Karl Johans Gate 47 Postnr 0162 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 142 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081410194 Bolignr. Merkenr. A2011-102461 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse DYRMYRGATA 31 B Postnr 3611 Sted KONGSBERG Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 159004449 Bolignr. Merkenr. A2010-26765 Dato 13.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 403 844 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 403 844 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 33 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL11 Harriet Holters hus Merkenr. A2011-104189 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse FISKÅVEIEN 4 Postnr 4621 Sted KRISTIANSAND S Leilighetsnr. Gnr. 14 Bnr. 30 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 12979681 Bolignr. Merkenr. A2013-334752 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Mjølner AS Rejlers

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse SKOLEGATA 7 Postnr 3611 Sted KONGSBERG Leilighetsnr. Gnr. 7903 Bnr. 1 Seksjonsnr. 1 Festenr. Bygn. nr. 7837100 Bolignr. Merkenr. A2010-26062 Dato 10.09.2010 Ansvarlig Utført av KS KRISCO GK Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Blindernveien 9 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 46 Bnr. 94 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL49 Annekset, Domus Theologica Merkenr. A2011-104632 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 35 Postnr 3611 Sted kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-15953 Dato 13.08.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Gaustadalléen 7 Postnr 0373 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 43 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. GA12 Universitetets barnehage Merkenr. A2011-104183 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år Adresse Hovsletta Postnr 7380 Sted 7380 Leilighetsnr. Gnr. 26 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-78077 Dato 31.03.2011 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS AF Energi

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 650 100 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 650 100 kwh pr. år Adresse Aumlivegen 4 Postnr 2500 Sted Tynset Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 551 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-60580 Dato 31.01.2011 Ansvarlig Utført av ENERGISMART NORGE AS Elsikkerhet

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 3 059 745 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 3 059 745 kwh pr. år Adresse Sem Sælands vei 7 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 046 Bnr. 0102 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081166838 Bolignr. BL20 Helga Engs Hus Merkenr. A2011-104939 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 33 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 258 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL12 Eilert Sundts barnehage Merkenr. A2011-104786 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-85238 Dato 28.04.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 781 019 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 781 019 kwh pr. år Adresse Leirfossveien 27 Postnr 7038 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 75 Bnr. 32 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-32485 Dato 28.09.2010 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år Adresse Parkveien 5 B Postnr 2500 Sted Tynset Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 5 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 154972013, 1et-FORRETNING Bolignr. Merkenr. A2011-58023 Dato 20.01.2011 Ansvarlig Utført av ANNA

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Sem Sælands vei 3 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 046 Bnr. 0102 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361975 Bolignr. Merkenr. A2011-102443 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Niels Henrik Abels vei 36 Postnr 0313 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081215944 Bolignr. BL05 Sophus Bugges hus Merkenr. A2011-104931 Dato 24.06.2011 Eier

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 71 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0047 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. GV02 Det odontologiske fakultet, inkl. mellombygge Merkenr. A2011-104782 Dato 23.06.2011

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 10 108 424 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 10 108 424 kwh pr. år Adresse Sarsgt. /Monradsgt. Postnr 0562 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 229 Bnr. 0110 Seksjonsnr. TØ04 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. TØ04 Geologisk/Paleontologisk Museum Merkenr. A2011-104998 Dato 24.06.2011

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse DYRMYRGATA 47 Postnr 3611 Sted KONGSBERG Leilighetsnr. Gnr. 8019 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 7851235 Bolignr. Merkenr. A2010-25529 Dato 09.09.2010 Ansvarlig Utført av ELVEBREDDEN ANS

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Sandalsveien 71 A Postnr 4022 Sted STAVANGER Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 3319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2013-309860 Dato 06.04.2013 Eier Innmeldt av TVETERAAS OVE Tor Arve

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 14 296 707 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 14 296 707 kwh pr. år Adresse Sognsvannsveien 9 Postnr 0372 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 42 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. GA01 Domus Medica Merkenr. A2011-104279 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Moltke Moes vei 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL09 - Eilert Sundts hus, blokk A Merkenr. A2011-104309 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Sarsgt./Monradsgt Postnr 0562 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 229 Bnr. 0166 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. TØ01 Tøyen Hovedgård, hovedhuset Merkenr. A2011-104977 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Talvikbukta 116 Postnr 9540 Sted Talvik Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 155 Seksjonsnr. 0 Festenr. Bygn. nr. 0 Bolignr. Merkenr. A2014-507486 Dato 08.12.2014 Eier Innmeldt av Skifte eiendom SWECO Norge

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Talvikbukta 114 Postnr 9540 Sted Talvik Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 155 Seksjonsnr. 0 Festenr. Bygn. nr. 0 Bolignr. Merkenr. A2014-507483 Dato 08.12.2014 Eier Innmeldt av Skifte eiendom SWECO Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 50 694 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 50 694 kwh pr. år Adresse Parkveien 5B Postnr 2500 Sted Tynset Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 5 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 154972013, 2et-KONTORER Bolignr. Merkenr. A2011-59688 Dato 27.01.2011 Ansvarlig Utført av ANNA MARIA

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Karl Johans Gate 47 Postnr 0162 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 142 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081410208 Bolignr. Merkenr. A2011-102471 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse FISKÅVEIEN 4 Postnr 4621 Sted KRISTIANSAND S Leilighetsnr. Gnr. 14 Bnr. 30 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 12979681 Bolignr. Merkenr. A2013-334727 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Mjølner AS Nettkonsult

Detaljer

Energivurdering av kjelanlegg og engangskontroll av varmeanlegg eldre enn 15 år

Energivurdering av kjelanlegg og engangskontroll av varmeanlegg eldre enn 15 år ENERGIVURDERING AV KJELANLEGG Energivurdering av kjelanlegg og engangskontroll av varmeanlegg eldre enn 15 år ARKOVERSIKT Iht 14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse MØLLEVANNSVEIEN 40 Postnr 4616 Sted KRISTIANSAND S Leilighetsnr. Gnr. 151 Bnr. 1434 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 168165056 Bolignr. Merkenr. A2011-106632 Dato 01.07.2011 Eier Innmeldt av KRISTIANSAND

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Niels Henrik Abels vei 36 Postnr 0313 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081142068 Bolignr. Merkenr. A2011-104552 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 2 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 44 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080486413 Bolignr. Merkenr. A2011-103679 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A001 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-87952 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN C102 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120946 Bolignr. Merkenr. A2011-88680 Dato 09.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A304 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-87984 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A105 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-87965 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 1 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN D401 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120928 Bolignr. Merkenr. A2011-89163 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN C203 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120946 Bolignr. Merkenr. A2011-88691 Dato 09.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 9 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN E205 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120996 Bolignr. Merkenr. A2011-89514 Dato 11.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 1 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN D105 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120928 Bolignr. Merkenr. A2011-89115 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A102 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-87957 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 7 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN E101 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120996 Bolignr. Merkenr. A2011-89181 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 956 025 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 956 025 kwh pr. år Adresse Problemveien 11 Postnr 0313 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080762259 Bolignr. Merkenr. A2011-103614 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 5 290 800 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 5 290 800 kwh pr. år Adresse Sem Sælands vei 24 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 046 Bnr. 0109 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081150702 Bolignr. Merkenr. A2011-103661 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Gaustadalléen 23A, 23B Postnr 0373 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 42 Bnr. 205 Seksjonsnr. GA04 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. GA04 Informatikkbygningen Merkenr. A2011-105009 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Hallagerbakken 76A Postnr 1256 Sted oslo Leilighetsnr. 1072 Gnr. 185 Bnr. 43 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-657574 Dato 21.04.2016 Eier Innmeldt av Ellen J Nygaard OBOS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Problemveien 9 Postnr 0313 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 046 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081208972 Bolignr. Merkenr. A2011-101999 Dato 15.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 7 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN E102 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120996 Bolignr. Merkenr. A2011-89184 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A403 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-88009 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 5 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN B104 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120851 Bolignr. Merkenr. A2011-88133 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 5 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN B101 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120851 Bolignr. Merkenr. A2011-88126 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 5 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN B304 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120851 Bolignr. Merkenr. A2011-88151 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 5 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN B102 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120851 Bolignr. Merkenr. A2011-88128 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 5 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN B201 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120851 Bolignr. Merkenr. A2011-88136 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Observatoriegata 1 Postnr 0254 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 211 Bnr. 196 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080494459 Bolignr. Merkenr. A2011-103689 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Problemveien 7 Postnr 0313 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 046 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-101683 Dato 14.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO COWI AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN C101 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120946 Bolignr. Merkenr. A2011-88678 Dato 09.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 1 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN D202 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120928 Bolignr. Merkenr. A2011-89118 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 1 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN D103 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120928 Bolignr. Merkenr. A2011-89111 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 1 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN D001 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120928 Bolignr. Merkenr. A2011-89106 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN C202 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120946 Bolignr. Merkenr. A2011-88690 Dato 09.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 934 745 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 934 745 kwh pr. år Adresse Karl Johans gate 47 Postnr 0162 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80487835 Bolignr. Merkenr. A2011-103592 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO COWI

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 5 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN B401 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120851 Bolignr. Merkenr. A2011-88153 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A501 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-88017 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg KJØKKELVIK SKOLE KJØKKELVIKVEIEN 27, 5178 LODDEFJORD

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg KJØKKELVIK SKOLE KJØKKELVIKVEIEN 27, 5178 LODDEFJORD Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg KJØKKELVIK SKOLE KJØKKELVIKVEIE 27, 5178 LODDEFJORD 06.12.2013 VEDLEGG IHOLDSFORTEGELSE Følgebrev fra Rådgiver Plantegninger Energianalyse Energimerke Energivurdering

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN C303 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120946 Bolignr. Merkenr. A2011-88706 Dato 09.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse KANTORVEIEN 1 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN D204 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120928 Bolignr. Merkenr. A2011-89123 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN AS

Detaljer