125 års jubileum i København Garderforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "125 års jubileum i København Garderforening"

Transkript

1 Nr november 2010 Årgang års jubileum i København Garderforening Oslo Gardistforenings gave til København Garderforening var Iddefjordsgranitt. 925 million år gammel. 15 x 30 x 90 cm. Totalvekt ca. 150 kg. Se side 6 Brigader Jan-Erik W. Wilhelmsen snakket om sine utenlands oppdrag, og da spesielt om oppholdet i Sudan og til dels i Kongo. Vi trente, og trente. Nils skreik og bar seg. Hoiet og ropte. Hold takten, Se n i aua, Sleng med arma. Dere kjenner n igjen! Alt ble bra og vi gjorde en god figur! Se side 12

2 Styret i OGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 Oslo Nestleder: Trond A. Svensson Sognsveien Oslo Sekretær: Trond A. Svensson Kasserer: John Ulverud Østvoldveien 21, 2750 Gran Styremedlem: Per Kristian Paulsen Bruksveien SNARØYA Hans Erik Grimsrud Snarøyveien 107, 1367 Snarøya Vararepresentant: Erik Leinaas Brannfjellveien 8 C, 1181 Oslo Gunnar Hauge Johnsen Karl Staffs vei 49, 0665 Oslo Foreningsadresse: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa Tlf: E-post: Internett: Formannens hjørne Hei, og takk for sist. Vi har gjennomført et meget vellykket årsmøte, og referatet kan du lese et annet sted i bladet. Denne gang var det to formanns-kandidater, og begge stilte med egne lister over de tillitsmenn/ kvinner de ville ha med seg. Meget fornuftig. Ikke noe galt i vårt gamle system, men det er en absolutt fordel at formanns-kandidaten velger selv sine medarbeidere. Det er gjennomført en del arrangementer i både vår og sommermånedene, og dette er det fyldige referater andre steder i bladet. Det vi vil kommentere, er at det er lite nye mennesker å se på våre turer. Vi hadde håpet at våre turer fristet nye medlemmer til å være med. Alle som har vært med er meget godt fornøyd med våre turer. Vi har bl.a. vært noen dager i København, og vi opplevde dagene som både artige og interessante. Dessverre måtte vi avlyse vårt julebord, da messa er under ombygging, og dette har tatt lengre tid enn hva vi trodde. Derfor var det ingen steder å arrangere julebord, men dette må vi ta igjen i Vi har i de siste årene hatt fast møtedag på restaurant ASYLET på Grønland hver første torsdag i måneden. For desember blir møtedagen 2. desember, og da passer det fint at så mange som mulig kan komme. Vi kan ta igjen julebordet den dagen. Mer omtale om dette inne i bladet. Det har i den siste tiden vært en del artikler i avisen om Garden og dens framtid. Vi har engasjert oss i denne diskusjonen, og synes det ville vært meget trist om Garden ble redusert til kun vakt- og parade! Da ville det ikke vært mye fasong på verken gardister eller befal. Nei, la oss beholde Garden i uendret stil, noe forsvarssjefen heldigvis bestemte seg for. Og takk for det. Helt tilslutt vil jeg be dere se over bladet, og notere dere de datoene som kan være interessante. Er du i tvil om noe, ta kontakt med en av oss i styret, og vi vil hjelpe deg. Navn og telefon står på denne siden. Helt tilslutt vil jeg få ønske alle medlemmer av OGF: GOD JUL og GODT NYTT ÅR Og håper å se dere alle i Egil OGF s medlemsmøte 26. oktober OGF hadde til sitt medlemsmøte i oktober, invitert brigader Jan-Erik W. Wilhelmsen til å snakke om sine utenlands oppdrag, og da spesielt om oppholdet i Sudan og til dels i Kongo. Jan-Erik er en spennende kar. Han har tjenestegjort i Garden i mange år, fra fenrik, løytnant og kaptein, hvor han avsluttet som karriere i Garden som adjutant. Under foredraget skrøt han av sin tjeneste i Garden, da denne tjenesten ga grunnlagt for senere god orden og flott disiplin. Han har ledet drillkontingenten i Garden, bl.a. ett år på Edinburgh tattoo en. Senere har han vært ute i FN-oppdrag flere ganger. Bl.a. var han sammen med vår Terje Stokstad i Gaza, ca Jan-Erik hadde mye å fortelle, og forsamlingen på vel 30 veteraner var lydhør. Spørsmålene som kom etterpå bar preg av at dette interesserte. Til gave fikk Jan-Erik en av konjakk flaskene som ble laget til 150 års-jubileet. En gave som vekket interesse. En meget fin kveld i Befalsmessa, hvor vi i kjelleren fikk rigget opp videokanon, og vi fikk servert både kaffe og et wienerbrød. Dette fristet til gjentakelse. Referent. Major Melan Sjef for Vakt og Parade hadde nok noen småting å sette fingeren på under fødselsdagsoppstillingen. Slik skal det være. Men for oss veterangardister som blir beveget bare vi hører hæla klasker unisont sammen, hadde lite vi skulle sagt. Det var meget bra og selv de grønnkledde i Signal- og Musikk hadde allerede utmerket dreis på Gammel Jægermarsj. Da er det meste på plass. ÅRSMØTET 2011 Vårt årsmøte i 2011 er planlagt til 7. april 2011, men vi må minne om forslag som skal behandles på årsmøte. Om det er vedtekstendring, forslag til satsingsområder, påvirkning på budsjett etc., så skal alle forslag være innsendt til styret innen 1. februar Eventuelle forslag på kandidater til styret, sendes til valgkomiteens formann, Robert Bjørgan, , eller Terje Stokstad, , og Odd Nilsson,

3 Referat fra Oslo Gardistforenings årsmøte torsdag 22. april kl Årsmøtet startet med kransenedleggelse ved Gardisten inne i Huseby Leir. Formann Egil Nilsen holdt en kort tale over de falne under 2. Verdenskrig. Deretter gikk alle i samlet flokk til befalsmessen, hvor årsmøtet ble holdt. Tilstede ved åpningen var 32 stemmeberettigede personer. Formannen ønsket velkommen og inviterte deretter til kaffe/wienerbrød og hyggeprat. Møtet startet ca. kl , og til møteleder ble valgt Viggo Andreassen. Formannen delte så ut medaljer for 10 års medlemskap til 3 medlemmer. Det var ingen tilstede for å få 25 års og 50 års medaljer tiltross for skriftlig innkalling. Deretter hilste Major Melan fra Gardesjefen som hadde uttrykket ønske om å være tilstede på vårt årsmøte. Major Melan fortalte om dagens HMKG og sitt virke. Opplysningene var utfyllende, klare og av meget stor interesse for de fremmøtte. Spesielt viste han frem Gardens (og Hærens ) nye enhetsvåpen, HK415, og det ble fremvist den nye våpendrillen dette våpenet kan fremby. Deretter fortsatte det formelle møtet. Til å underskrive protokollen ble valgt: Olaf Olafsen og Anders Bredesen. Ordstyrer spør forsamlingen om innkallingen, og det ble fremmet kommentar om at den kom noen dager for sent i forhold til statuttene, men formannen forklarte hvorfor. Deretter ble innkallingen godkjent og møtet avholdt. Skjeggerud hadde allikevel innvendinger til utsendelsen. Valgkomiteens sluttreplikk om krav til de respektive verv, ble ikke behandlet, da denne kom inn for sent. Protokollen fra siste årsmøte, ble lest opp av Egil Nilsen. Protokollen ble tatt til orientering og det var ingen innvendinger. Trond A. Svensson leste styrets beretning for Vedr. verving ønsket Børre Skogvold å stryke fra årsberetningen skal foreningene. Og ut setningen. Formannen forklarte årsaken og forslaget ble deretter trukket. Vedr. Oslo Gardisten Børre Skogvold ønsket at siste avsnitt skal strykes i sin helhet. Forslag til løsning ble overlevert ordstyrer. Det ble enighet om at dette skulle strykes på hjemmesiden også, og avsnittet er deretter erklært dødt og maktesløst. Det ble gitt 5 geværer fra København Garderforening ikke 6 som det står i beretningen. Foreningens internettsider. Foreningens hjemmesider har ikke vært oppdatert deler av året. Vi har etter hvert fått god hjelp fra Peter Horsten i København GF, og har nå bedre kontroll med hjemmesiden som synes å fungere. Det var ingen andre kommentarer til de andre punktene til styrets beretning for Regnskap og balanse v / Egil Nilsen. Det var ingen kommentarer til dette. Revisors beretning, ble lest opp av Hilde Susanne Gulbrandsen. Det var ingen kommentarer til denne. Det ble applaus for Egil Nilsen som også har vært kasserer dette året. Budsjett for 2010 ved Egil Nilsen. Budsjettet ble fremlagt uten kommentarer. Aktivitetsplan for 2010 v/ Egil Nilsen. November Gardens bursdag er det oppstilling også med veteraner. Turen til København i august. Kan det ordnes slik at de som ikke har anledning til å være med på båten, kan ordne selv med fly, men at disse får bo på samme hotell som de øvrige og være med på arrangementet på lørdag. Den øvrige aktivitetsplan ble tatt til orientering. VALG. Valgkomiteens forslag var med i innkallingen. Det ble så fra ordstyrer spurt om det var andre forslag. Trond A. Svensson kom med benkeforslag på nåværende formann, Egil Nilsen, som så omdelte et eget ark med medlemmer han ville ha med seg i et nytt styre. Det ble så et skriftlig valg på valgkomiteens forslag til formann, og Egil Nilsens liste. Børre Skogvold fremsatte sitt kandidatur og hadde en meget grei og klar fremføring av sine tanker og visjoner. I sitt virke, ville han kunne være en halvtidsleder og ikke en fulltidsleder slik en pensjonist kan klare. Deretter ble det valg. Det var 30 stemmeberettigede og alle avga sin stemme. Egil Nilsen fikk 21 stemmer Børre Skogvold fikk 7 stemmer Blanke 2 stemmer Styret for 2010 ble da: Leder Egil Nilsen Nestleder Trond Anders Svensson Kasserer John Ulverud Styremedlem Per Kristian Paulsen Styremedlem Hans Erik Grimsrud Varamedlem Erik Leinaas Varamedlem Gunnar Hauge Johnsen Som tellekorps ble valgt: Hilde Underdahl Aril Gulbrandsen Revisorer ble valgt: Viggo Andreassen Bernt Sønsterød Valgkomité for 2011 Robert Bjørgan Terje Stokstad Odd Nilsson Årsmøte hevet kl OLAF OLAFSEN ANDERS BREDESEN Kjære danske Gardervenner. Det er en ære å komme sammen med dere for å feire 125 års dagen. Vi jo mye til felles. Helt siden vi sammen så dagens lys trehundre-og-to-og-halvtres år siden. At vi i Norge senere ble gjenfødt i Sverige, forandrer ikke saken. Vi er mer enn gamle våpenbrødre! Så hva gir vi så i gave til en særdeles god slektning som runder år? Det må være noe som spiller på vårt felles opphav. Noe tradisjonsrikt. Noe som viser hvor vi har vært. Noe som viser veien videre. Noe med substans. Noe som varer, uavhengig av tidens tann. Her den: Gaven. En milesten, en milepæl av Iddefjordsgranitt 925 millioner år gammel. Og fra stenbruddet i Ystehede. Det nærmeste i Norge til vårt gamle Bohuslen. Stenbruddet ligger bokstavelig talt et steinkast fra grensen til dagens Sverige. Det kan sies mye om vår gamle enevoldskonge Fredrik den tredje: men formulere seg det kunne han. Så da den Dansk-Norske livgarden til fots ble opprettet i det herrens år 1658, skulle gardesjefen bruke det herværende norske folk. Dermed ble tre av de første kompaniene i Livgarden norske, og med norske kompanisjefer og en gardesjef som hadde vært kommandant på Bohus festning. Vel; i 1658 mistet vi Bohuslen og mer til; og dere Halland, Skåne og Blekinge. Før tapet var det 2 to - danske miil mellom oss. Faa Miile! Sverige og svenskene hadde bare et fattig 1,5 km bredt pustehull ut mot Kattegat. Hadde vi den gang klart å korke denne flaskeåpningen! - Tenk på det? - Intet Gøteborg. Intet AIK! Men det er kontrafaktisk historie! Men hvorfor en Milesten, en milepæl? En milepæl står som en garder på vakt. Den står i Giv Akt! Stødig, solid, upåvirkelig, en som følger med rundt seg. En som ser hvem som går forbi. En som får folk til å stoppe opp. En tradisjonsbærer av rang. En tradisjonell milepæl viser hvor vi er på vei og hvor vi har vært. Denne konstaterer at det var og er Faa Miile mellom våre to foreninger. To foreninger som ivaretar det beste av felles dansk-norsk historie. Gratulerer med dagen. Trond A. Svensson. Nestleder Oslo Gardistforening, København 28. august 2010 Gaven hadde ikke vært mulig uten gavemild innsats fra følgende: En spesiell takk derfor til: Steinhogger Erik Johnsen, Ystehede, Skriverøya, Halden; daglig leder Tom Settem, Settem steinindustri, Lommedalen og Sjur Smed, Bærums Verk. Litteratur: Bruhn, Helge: Dannebrog og danske Faner gennem Tiderne. Jespersen og Pios Forlag, København Den Kongelige Livgarde 350 år, bind. Udgivet af Den Kongelige Livgarde i samarbejde med Greens Forlag, København 2008 Steinen er av Iddefjordsgranitt. 925 million år gammel. 15 x 30 x 90 cm. Totalvekt ca. 150 kg. (Bergarten brukes også i Vigelandsanlegget.) 4 5

4 Kronen på verket Våre meget gode venner Garderforeningen i København feiret sin jubileumsfest 28. august. Og vi var invitert. Deres er over dobbelt så gammel som vår egen forening. Da er det hyggelig å ha noen ungdommer rundt seg også. De fylte 125 år, vi har så vidt passert de 60. Så en varm ettermiddag, på selve stiftelsesdagen torsdag 25. august var vi underveis med danskebåten Crown of Scandinavia til Kongens København. Ikke for å skryte, men hvilken hovedstad har bedre utseiling enn vår egen Oslofjord? Så hadde vi også lugarer med havutsikt. De fleste øyne hvilte nok på landskapet som skled forbi, men noen hadde øyne også for oss. En Larus argentaus også kalt Egil Nilsen leder an marsjen mot Familiehaven gråmåke, hadde tatt turen opp fra Dyna fyr og gjorde oss selskap på øvre dekk mens vi ventet på vår bordsetting i restauranten Blue Riband. Og oss - det var 14 veteraner og 13 ledsagere. Når sant skal sies: Det er intet som et godt lag blant gode venner mens fjorden Nils og Marit Egelien, Hans-Erik Grimsrud og Brit Elisabeth Nordli Isaksen på Told & Snaps glir forbi utenfor. Så også på denne turen. Men vi hopper raskt over til dagen derpå. På kaia i København ventet vårt vertskap med en strøken buss som tok oss til First Hotel Vesterbro. Den observante la merke til at DFDS` folk på kaia flagget Union Peter Horsten i sitt sedvanlige blide lune Jack opp ned. En fornærmelse. (Kanskje de ennå ikke har fortrengt den britiske marines ran av den dansk-norske flåten her i 1807?) Vi var tidlig ute, men vi fikk i alle fall plassert vår bagasje før vi begynte på Københavnrunden og en bitte, lille forhåndsfeiring. Stedet var Told & Snaps en klassisk kneipe i Nyhavn. Gid det lenge, lenge leve må! Her hadde de en utmerket smørrebrødsseddel, en øltavle (!) og selvfølgelig et snapsekort, en meny med egne kryddersnapse og de mer vanlige akevitter. Og glassene skjenket de så perfekt fulle at de buet ut på toppen. Det var derfor alvorstunge hender som løftet glassene til en første skål på dansk jord. Og matfølget var allsidig. Fra Tøndemodnet islandsk marinert Kontroll og etter-skopuss for påtoppende vakt. Vi besøkte Livgardens kaserne og fikk se deler av tattoo trening. Sild via Hønsebryst med flødestuvede svampe til Blåskimmel Sct. Clemens med rødvinssyltede svesker og bornholmske rugkiks. Og Nyhavn sydet av glade dansker og annet godtfolk, men ingen av våre lot seg tatovere. Det ble middag også, men det var først etter at vi hadde gjort mer av byen. Utpå kvelden tok vi turen til M.G. Petersens Familehave med god mad og feststemning siden 1858 Danmarks kendteste familiehave, som de selv skryter av. Vi gjorde da heller ikke skam på verken vårt eget land eller maten. Den ble servert i særdeles gode porsjoner av vår ytterst blide og danske kelner. Hadde de den danske rekord i høye burgere og mest salt flesk på tallerken? Noen fikk også en kjempemugge med øl som kompensasjon for at de hadde gått tomme for et spesialøl. Det er godt å være norsk i Danmark. 6 7

5 I Glypoteket finner du Vannmoderen av Kai Nielsen avduket i 1920, Fredag sto Livgardens kaserne i Gothersgade på programmet. Kong Fredrik den tredjes nummersiffer prydet inngangsportalen. Her skulle vi se Livgardens Historiske Samling som er åpent hver søndag hele året fra til og på tilsvarende tider tirsdager fra 1. mai til 30. august. Men vi hadde fått spesialadgang til et ytterst innholdsrikt og velholdt museum. Den usynlige mann på Strøget. Bjørneskinnsluer, sabler og tasker som myndiggjør gardere på vakt og mye, mye mer. Utenfor var det drilløvelser på gressplenen foran Rosenborg Slot. Så det smalt ikke unisont i det myke gresset, men det var presist og flott lell. Andre hadde avsjekk av utstyret før vakt Operasangerinner er ikke som de en gang var! Det fikk toastmasteren og aftens primus motor, garderforeningens fanebærer Ole Abildgaard merke. og fikk etter-skopuss på linja! Peter Horsten, medlem av OGF, foreningens web-master og innehaver av OGF s hederstegn, hadde raust invitert oss alle på utmerket lunsj, en bajer og kaffe på Svanemøllens kaserne. Et kaserneanlegg oppført helt på slutten av tallet og som nå huser en rekke av det danske forsvars institusjoner. Her møter også mumierne - danske veterangarder til hyppige samlinger. Men så var det frislipp igjen. København kryr av gamle og nye opplevelser. Glyptoteket er et av de mer klassiske. Her er skatter samlet av egyptiske, etruskiske, greske og romerske skulpturer og gjenstander men også fra den danske gullalder. Passende kanskje da å trekke frem denne Vannmoderen av Kai Nielsen avduket i 1920, som vel må sies å utøve grønn tjeneste i Vinterhagen. Senere på dagen var vi invitert av København Garderforening til Steinen er av Iddefjordsgranitt. 925 million år gammel. 15 x 30 x 90 cm. Totalvekt ca. 150 kg. (Bergarten brukes også i Vigelandsanlegget.) middag i Tivoli, nærmere bestemt den fasjonable Restaurant Paafuglen. Som restauranten selv sier: I disse smukke omgivelser mærkes den ægte, oprindelige tivolistemning og vingesuset fra Den gamle Have. Vi tilbyder en vifte af oplevelser og serverer gastronomisk udsøgte retter og menuer. Det kan vi underskrive på. Lørdagen var den største dagen. Mange ladet opp langs Strøget og så den usynlige mann i aksjon eller minnesmerket over den dansk-tyske krig i og 1864 på Rådhuspladsen: Landsoldaten med den lille hornblæser. Udødeliggjort her av kunstneren Hans Peder Pedersen- Dans (som også skapte Holger Danske i Kronborgs kasematter) og i skrift av forfatteren H.P. Holst: Den lille hornblæser. Diktet kom i et utall utgaver og store opplag og med flott bokutstyr som for eksempel i utgaven fra 1889 og i Danskenes Terje Vigen. Det var dog ikke en liten hornblåser som tok oss i mot utenfor Admiral Hotel, stedet for jubileumsfesten. To stødige, vervede livgardister med 7 år i uniformen blåste og trommet oss inn til en svært stilfull og gedigen fest. Det var ikke spart på noen ting. Tre smukke syngedamer fra den danske opera underholdt. Særlig fikk toastmasteren og aftens primus motor, garderforeningens fanebærer Ole Abildgaard unngjelde. Stemningen sto i taket blant velvinger og kryssdragere i dette gamle pakkhushotell. Menyen var som følger: Velkomstdrink: Prosecco Frizzante; Forret: Ballotine af kammusling med skaldyrsmayonaise, estragon og tomatkompot; Hvidvin: Muscadet de Sévre et Maine sur Lie; Hovedret: Honningstegt unghande med 8 9

6 For ordens skyld - det er bare herren i mørk uniform som er medlem av København Garderforening! majspuré, kantareller og brøndkarse; Rødvin: Zinfadel; Dessert: Mousse og is af mørk chokolade med safransyltet fersken og pinjekerner; Livgardens portvin; Afslutning: Kaffe og the. Men før vi kom så langt, var fanen ført inn, en skål utbrakt for H.M. Dronningen og formannen Henning Lind Jans hadde ønsket velkommen. Gardesjef oberst, kammerherre Lasse Harkjær og President for De Danske Garderforeninger generalmajor Jan Brun Andersen hadde gode taler til jubilanten og så var det Oslo Gardistforening tur til å hylle. (Se egen sak: København Garderforening, 125 år En Milepæl på side 5) Vår egen visepresident Nils Egelien hilste også med ord og gave. Vi var blant venner. Fanen ble ført ut og så åpnet nattklubben. De fleste tok det pent. Vi skulle hvert til vårt neste dag. Noen skulle fly hjem, andre bile og referenten skulle direkte med fly til Portugal. Resten entret det gode skip Pearl of Scandinavia, også kalt Oslobåten på disse trakter. Alt gikk bra også på veien hjem. Jeg har ikke hørt noe annet. Det skyldes ikke minst vår formann Egil Nilsen som styrte oss vel på hele turen. Igjen må vi slå fast: Det er faa mile kort vei mellom våre to land OG foreninger. Trond A. Svensson PS Alle som har reist en del og særlig holdt styr på et reisefølge, vet at selve turen bare er kronen på verket. Det er forarbeidet som tar tid. Det å fotgå tilbud fra hotell og transportselskap, planlegge lunsj og middagssteder, sightseeing osv, krever sin mann. Igjen har Egil servert et opplegg det står respekt av. Kompanibilde fra november feiret Garden sin fødselsdag i Stocholm for 154 år siden. For ytterligere å markere dette, viser vi et foto tatt av Garden i 1888 like før de forlot Stockholm etter nesten 32 års innsats i den svenske hovedstaden. Ser man nøyere på bildet for eksempel på sjette mann fra venstre i annen rekke, ser vi en særdeles barsk kar med sine mustasjer i orden. De er jo nesten like brede som skulderne! Ikke rart Gardens karer var ettertraktet på byen. (Bildet er utlånt fra Arbeiderbevegelsens arkiv.) Gardesjefen fornøyd En fornøyd Gardesjef Søbstad har gjennomført en ny verdig markering av Gardens fødselsdag. Den 154 i rekken siden 1. november - dagen da kompaniet Det norske Gardecompagni, kom vel frem til Stockholm. En seks dagers lang reise fra Kristiania. Først med båt, D/S Kronprinsesse Louise til Göteborg og videre opp Götakanal til Stockholm. Fotoet over viser et utsnitt av Garden under oppstillingen i Husebyleieren på dagen 154 år siden Det norske Gardecompagni begynte sin tjeneste i Stockholm

7 Kongens inspeksjon I forbindelse med HM Kongens inspeksjon av HM Kongens Garde i juni i år, ble det foreslått å ha en tropp av gardeveteraner. NGF sendte melding ut til alle sin foreninger, og ba foreningene om få tak i så mange veteraner som mulig til denne begivenhet. Jungeltelegrafen gikk, og det ble samlet både stort og smått, og alt i alt var vi ca. 40 veteraner. Det som skremte flere fra å holde seg borte, var at du måtte beregne å benytte en til to dager med bare trening. Det var mange utenbys veteraner som da valgt å holde seg hjemme, dessverre. Uansett, vi som kunne, vi trente. Og trente. Nils skreik og bar seg. Hoiet og ropte. Hold takten, Se n i aua, Sleng med arma. Dere kjenner n igjen! Joda, det ble bra, men kunne blitt enda bedre. Det var sagt at antrekket til inspeksjonen var vår uniform. Dette ble det dessverre syndet mot. Blått er ikke blått, og grått er heller ikke grått. Dette må vi få rettet på til neste inspeksjon. Vi skal ikke true på noen en uniform som bare skal benyttes i Gardesammenheng, men grå bukse og blå blazer er Tøft? Vi har da vært ute en vinterdag før! noe de fleste har. Så er det bare å finne en leverandør som kan ordne dette for oss, og til en akseptabel pris. Veteranene stilte ytterst på venstre fløy, og vi hadde på forhånd fått beskjed om at det kunne bli en tøff dag. Flere timer i grunnstilling, varmt vær og lue på hodet, det kunne bli tøft. Men, vi var da veteraner. Vi hadde vært ute en vinterdag før vi? Svenskene som sto ved siden av oss, der måtte flere gå å sette seg. De var ungdommer. Fra oss var det kun en som måtte ta en pause, og vi var stolte av at det ikke var flere. Kongen kom for å inspisere oss, og kongen og Nils hadde en lang prat først. Deretter gikk kongen gjennom alle rekkene, og han var meget fornøyd med oss. Deretter var det forbimarsj i parade, og veterantroppen skjemte så visst ikke ut Garden. Engang gardist,, alltid gardist. Vi hadde ikke glemt gamle kunster. Det er som med sirkushesten, lukter det sagmugg så Gave til Garden Vår 60-årsjubileumsfest ble som kjent avholdt tidligere i år lørdag 20. februar i befalsmessa H.M.K. Garde, Huseby. Gardesjef oberstløytnant Odd Andreas Søbstad viser her gaven Garden fikk av oss. Den er høvelig plassert på hans kontor. Overrekkelsen ble fulgt av følgende ord, som senere ble rammet inn. Et familietre I dag feirer vi Oslo Gardistforening. Da pleier det å vanke gaver! Men hvor hadde vi vært uten Garden? Derfor vil vi hedre GARDEN med en gave! Tidligere fikk Garden utlevert en rekke emner, klassifisert som stridende AG+. Nå må Garden selv i langt større grad edle frem kvalitetene! Så hva gjør Garden for å få frem GODE GARDISTER? Avdelingen får utlevert litt rufsete virke et emne som dette. Sakte men sikkert over noen måneder, skrelles, skjæres og hugges bort alt det unødvendige til man kommer inn til kjerneveden personligheten / kvalitetene man er ute etter. Gardens befal skulpterer, former, lister og lemper, pusser og gnikker, banner og sverter, polerer OG får frem til slutt et HELE et TEAM som fungerer godt sammen. Et flott hele! Og tett innpå ser vi likevel individet. Denne vår gave til Garden ved Gardesjefen, håper vi kan få en plass på hans kontor - som en reminder om hva forming og polering kan få frem av nær sagt ren kunst og innsats, slik det kommer til uttrykk i den daglige tjenesten på vakt, skarpe oppdrag eller tattoo i fjerne egne. Dette kunstverket er formet av Joseph i Makonde-stammen i Tanzania. En såkalt Ujamaa et familietre / broderskap av ibenholt. Her med én jente og tre unge menn. Takk til Garden og Gardesjefen for at dere har formet de fleste av oss her i dag. 825 Svensson, San.tropp Kp , Nestleder Oslo Gardistforening Våre profileringsprodukter Til Gardens Dag i fjor ble det kjøpt inn både T skjorter og Caps med vår kjente logo på. Det ble solgt en god del på både Gardens dag i fjor og i år, men fortsatt er det en del veteraner som ikke har fått kjøpt. Cap sen er i en størrelse, men T- skjortene finnes fra small (S) til big (XXL). Begge produktene koster kr. 100,- pr. stk., og vi sender over hele landet. Vi sender uten oppkrav, men legger til porto. Kjøper du for over kr ,- sender vi uten porto. Skal du bestille produkter, eller har et spørsmål, send en melding på vår mailadresse: Vår mailadresse blir lest av hver dag. Det har i tider vært tomt for en del av de øvrige produktene, særlig belte og slips, men nå vil begge produkter bli satt i produksjon igjen. Både slips og belte vil være i ny utforming, og vi gleder oss til å se de nye produktene. Dette vil vi omtale nærmere etter at produktene har vært vist fram

8 14 NMKF SKYTING LØRDAG 18. SEPTEMBER Hver høst, arrangerer NMKF skyting for sine tilsluttede foreninger. I år hadde NMKF satt opp buss fra Hønefoss og Oslo, som kjørte oss til HÆR- LAND skytebane i Østfold. Dette var en flott bane med gode fasiliteter. Bussen gikk tidlig, og vi hadde en snartur innom Tøckfors i Sverige for litt proviantering. Antall deltagere fra de ulike våpengrener synes å være nokså konstant, men hvor er de Gamle Gardister? I år greide vi med nød og neppe å stille 4 mann, slik at vi dannet et tellende lag. Det skytes i 2 klasser, under og over 60 år. I år var det totalt 29 deltagere. 4 personer var under 60 år. Våpnene vi benyttet var HK 614 som er det noe enhetsvåpenet til Forsvaret, noe som var en nyhet for oss. Bare det skulle tilsi at de skyteinteresserte fra NGF skulle møtt opp fulltallig. Resultater: Lagkonkurransen: Nr. 1 Ingeniørvåpnet 463 poeng Nr. 2 - Sambandet 462 poeng Nr. 3 - Norske Dragoner 429 poeng Nr. 4 NGF 368 poeng Nr. 5 Ingeniørvåpnet 2.lag 344 poeng Nr. 6 Sambandet 2. lag 214 poeng Dette viser med tydelighet av flere avdelinger ikke langer deltar og det er synd. Vi ser også at NGF har et betydelig forbedringspotensiale 4 plass er siste plass og det er vi IKKE fornøyd med. Til neste år må vi gjøre fremstøt overfor Garden om å få lov til å låne HK 417 og trene på innendørsbanen som vi som kjent disponerer annenhver mandag i 3 timer. Individuelt så ble NGF s Atle Bergsrud nr. 4 med 109 poeng klassen under 60 år. Erik Hauge nr. 10 med 95 poeng klassen over 60 år. Per Kr. Paulsen nr. 12 med 89 poeng klassen over 60 år. Frank Rønningen nr. 15 med 75 poeng klassen over 60 år. Vel møtt til neste år da skal vi vinne igjen. Det er lenge siden sist. 801 PAULSEN LARS FRONTH s POKALSKYTING Det er tidligere sendt ut invitasjon til Lars Fronth s pokalskyting. Hvem i all verden var denne Lars Fronth? Jo, han var en ivrig gardist. Han var styremedlem i Gardens Soldatforening, og han ivret veldig for veteransaken. For å styrke interessen, og ikke minst skyteinteressen, innstiftet han en skytekonkurranse, hvor du bl.a. kan vinne en pokal, en pokal som er evigvarende. Pokalen står utstilt på veteranrommet i Garden. Denne gangen foregår skytingen på Gardens innendørsbane i HUSEBYLEIREN SØNDAG 14. november fra kl (Fremmøte i vakta) Som sagt foregår skytingen innendørs, så det er ingen grunn til å lure på været. Det vil alltid være fint på vår skytedag. Denne gang vil vi ta veteranrommet i Husebyleiren i bruk, og her vil vi servere en enkel lunsj. Vi stiller med brød og pålegg, kaffe og te, men du må smøre selv. Lunsjen koster kr. 15,- og du kan spise så mye du vil. Selve skytingen foregår etter et oppsatt program, og selve skytingen koster kr. 60,-, Vi holder både gevær og ammunisjon. Hele opplegget er meget proff. Det er Buskerud Gardistforening som har ansvaret for skytingen, OGF har bare ansvar for lunsjen. Du er hjertelig velkommen til å være med oss på en søndag. Ta gjerne hele familien med deg. Vi skal greie å aktivisere barna, og fruen må gjerne være med på skytingen. Egil Oppland Gardistforening fyller 30 år For noen måneder siden kom det en hyggelig invitasjon i posten. Oppland Gardistforening skulle feire sitt 30 års jubileum. Og feiringen skulle foregå med middag på D/S Skiblander. Styret i OGF ba formannen om å reise, samt overlevere Oppland GF en gave. Dette var en anledning til å besøke D/S Skiblander for første gang, og det ville være første gang formannen var på et arrangement med Gjøvik GF. Og det ble en uforglemmelig aften for de vel 40 veteraner og fruer som var møtt fram. Garden var så velvillig at de stilte med buss for oss som ville være med, og bussen startet i Husebyleiren. Vi plukket opp noen feststemte deltagere på veien, og ankom Gjøvik Gård tidlig på ettermiddagen 4. september. Her fikk vi en kortfattet innføring i gårdens historie, og det ble nedlagt en krans på Alf Mjøens grav, tidligere offiser i Garden og både eier og driver av Gjøvik Gård. Deretter besøkte vi Gjøvik Glassverk, hvor vi fikk en aperetif, før vi fikk en historietime over både Gjøvik og glassverkets utvikling. Sjefen for glassverket levde seg inn i denne historien, og den ble meget godt gjenfortalt. Før vi forlot glassverket, fikk hver deltager med seg et lite spesiallaget glass, et glass med to hvite striper i, noe som symboliserte de hvite rennene i paradebuksen. Så sto D/S Skiblander i all sin prakt klar på brygga. Vi gikk om bord med dyp respekt for denne flotte båten, en båt som er like gammel som Garden. Her fikk vi en rundtur på Mjøsa i det beste været en kan tenke seg, og selvfølgelig besto menyen av laks og jordbær. En meget stilfull feiring av jubileet. Takk til Oppland GF, og da spesielt til de to stifterne, Anders og Jon-Inge, to som fortsatt er med i styret selv etter 30 år. Referent Årets sommerfest på Kongen 30 veterangardister med følge slo seg løs i Christiania Roklubs tårnsuite på toppen av Kongen under årets sommerfest. Det ble servert øl, mineralvann, rødvin, hvitvin og kaffe. Matfølge var reker med tilbehør, kylling, salat og snacks. Noen ingen nevnt, ingen glemt synes dette ikke var godt nok. Han ville ha kaker til kaffen! Dermed sprang han kailangs til Marinaen på Hjortneskaia og kjøpte opp det de hadde av lefser rett og slett tømte beholdningen. Det kan man kalle et initiativ i feltmessig opptreden. Som man skjønner, dette var en sommerfest det ennå snakkes om. Vi andre hygget oss i mellomtiden i særdeles eksklusive omgivelser med utsikt til det meste byen og fjorden har å by på. All ære til våre verter i Christiania Roklub, som også skilter med landets høyeste flaggstang utenfor landets fremste klubblokaler, bygget i R E M I N D E R Vi vil minne våre medlemmer på hjemmesidene, både til Oslo-foreningen, men også til Norges Gardistforund og til danskenes hjemmesider. Oslo Gardistforenings hjemmeside er: Norges Gardistforbunds hjemmeside er: De danske garderforeninger er: Det finnes en del interessant på alle sidene, og alle sidene blir raskt oppdatert. Det kan være lønnsomt å se innom en gang i mellom, for eksempel en gang i uken. 15

9 OGF s KRINGLEFOND Vi har snakket i lengre tid om et fond for innkjøp av kringle. Hva betyr dette? I den spede begynnelse av vår 60 års historie, mens vi ennå het Gardens Soldatforening, ble det ganske raskt funnet muligheter til å honorere gode gardister med pokaler og sverd, noe som selvfølgelig var hyggelig. Men, hvor ble det av den jevne gardist. Den som kanskje ikke hoppet høyest, løp fortest eller kastet lengst, men som var en av sliterne, en av de du alltid kunne stole på. Hvorfor ikke honorere disse på en eller annen måte? Kanskje med en kringle? Som sagt som gjort. OGF innførte en kringle, en kringle som ble høytydelig overlevert på lunsjoppstillingen, med beskjed om å dele kringle med de øvrige gutta eller jentene på rommet, brakke etc. Dette ble populært. Vi kan nevne at både kong Olav og kong Harald har fått overlevert kringle på en av sine bursdager med hilsen fra OGF. Vi har nå diskutert saken med HTV og de øvrige tillitsvalgte i Garden, og vi har kommet fram til følgende forslag: 1. OGF lager et kringlefond 2. Fondet har en startkapital på kr ,-, som består av gave til vårt 60 års jubileum, samt OGF s eget innskudd på kr ,-. 3. Fondet vil få tilført gaver etc. fra våre medlemmer, og det som våre medlemmer betaler inn i gave sammen med kontingenten, vil gavebeløpet i sin helhet gå inn i kringlefondet. 4. Det vil bli organisert mulighet for å gi gaver på alle arrangement som OGF har ansvar for, bl.a. årsmøte, julebord etc. 5. Det vil bli opprettet egen bankkonto for beløpet, og denne konto vil bli disponert av formannen og ett styremedlem sammen. 6. Hvert kompani kan søke inntil 3 ganger i året om utdeling av kringle, og hver søknad må være godkjent av både kp-tillitsvalgt og HTV. 7. Det er formannen og minst ett styremedlem som godkjenner søknaden. 8. Representanter fra OGF vil bestille kringle fra avtalt bakeri, og OGF vil besøke kompaniet (etter avtale) og overlevere kringle til den utvalgte. 9. Alle kostnader forbundet med dette vil bli dekket av Fondet. 10. Regnskap for Fondet vil bli presentert på hvert årsmøte, og Fondet vil bli revidert av OGF s valgte revisorer. 11. Fondet starter sin virksomhet 1. november Om nødvendig, vil Fondets retningslinjer bli endret, og presentert på årsmøtet 2011 Informasjonen blir enklere, bedre og raskere når du sender oss din mail-adresse Send den til: Nytt fra Norges Gardistforbund OGF har i dag kun en representant i styret i NGF. Det er Torbjørn Sætre, og han sitter med ansvaret for kanonlavettene. Jan Erik Skjeggerud er fortsatt web-redaktør, men sitter ikke i styret. Vi håper vi ikke gjør Anders Bredesen urett, men han er NGF s utenriksminister, og gjør en kjempejobb for NGF, han er medlem av OGF, men vi føler han er mer Gjøvik-gutt, og derved representerer han Oppland Gardistforening. Men, vi føler ikke at vi taper noe på ikke å ha noen i styret. Vi blir alltid ønsket velkommen på alle styremøtene i NGF, og vi har full tale- og forslagsrett, men selvfølgelig ingen stemmerett. Sånn sett vil vi ha muligheten til å påvirke de beslutninger som skal tas. Det er ikke diskutert eller planlagt noen kontingentforhøyelse i NGF, og det er godt. Vi tror NGF må se på andre inntektskilder enn bare å øke kontingenten. En av årsakene til diskusjon om økonomi, er at NGF i de siste årene har mistet noen av sine sikre inntektskilder, bl.a. salg av Slottsvaktmedaljen. Det er diskutert å utgi en kalender med motiver fra Garden, og kanskje fra gammel tid. Det vil i år bli gjeninnført rutinen med Formannsmøter. Disse møtene vil bli lagt til mellom styremøtene, slik at en får bedre tid til å diskutere saker, samt at man møtes oftere. Det første møtet er lagt til mandag 1. november, for da møter formennene i leiren i forbindelse med oppstillingen til Gardens bursdag. Valgkomiteen i NGF har også foreslått lagt sitt første møte til mandag 1. november. Men det er ikke alle som kan møte. Vi får se hva vi kan sette i gang. Vi håper å kunne intervjue alle aktuelle kandidater i god til før representantskapsmøtet. Garden til Moskva i 2011 Etter all sannsynlighet skal Gardens musikk- drill- og signalkorps til tattoo i Moskva. Bare det å oppleve Moskva er topp. Men tradisjonen tro vil NGF med Nils og Marit i spissen lage en tur til Moskva sammen med musikk og drill. Vi har pr, i dag ingen flere informasjoner utenom datoen for tattoo en 2. oktober til 9. oktober i Det vil bli buss fram og tilbake, med opplevelser i kø, og en må regne med min. 12 dagers tur. Så snart det finnes mer informasjon, vil vi formidle dette raskt. Kanonlavett- og benkeinspektør Ja vi har en slik tittel på en av våre tillitsvalgte i NGF. Dette strekker seg langt tilbake. For mange år siden ble det samlet inn penger blant veteranene, da vi ville gi Garden en gave. Gaven var kanonlavettene som står på vollen mot Sørkedalsveien. Disse lavettene trenger et årlig vedlikehold, bl.a. blir kanonlavettene pakket inn hver høst. Dette for å bevare gaven. Det ble da opprettet en stilling som Kanonlavettinspektør. Og denne stillingen har Torbjørn Sætre skjøttet i mange år. Nå har OGF fått ansvar for både kanonlavettene og en del benker som ble gitt som gave da den nye Gardeleiren ble innviet. OGF har sparket ballen videre, og nå er det Per Kr. Paulsen som har tatt ansvar for dette vedlikeholdet. Han vil sikkert invitere en del av veteranene til våren i håp om få hjelp til vedlikeholdet. Nytt slips og Nye beltespenner Endelig ser det ut til at dette blir løst. NGF fikk sterk kritikk på siste møte, fordi de ikke hadde fått fram slips tidligere. Det skulle nå tas en beslutning på neste styremøte. Tenk om vi kan innvie nye slips og nye beltespenner på Gardens Dag i 2011? Tenk, tenk. Trøndelag Gardistforening Det var en forening i Trondheim for noen år siden, men pga manglende oppfølging og derved oppslutning, døde denne foreningen, Dessverre. Men nå ser det ut til å bli startet opp en nye forening i Trondheim, til dels på ruinene av den gamle. Dette ville vært hyggelig. Hva da med Bergen. Er det noen som tar en utfordring og setter i gang med å få Bergen på NGF-kartet. JULEBORD 2010 Vi hadde en plan!!! Men årets plan gikk åt skogen. Det var planlagt JULEBORD i Befalsmessa i Husebyleiren i slutten av november, etter god gammel oppskrift. I år hadde vi gledet oss stort, da vi nå følte at flere og flere av våre medlemmer hadde fått opp øynene for hvor moro vi hadde det. Ikke minst hadde vi håpet å få med oss enda flere medlemmer fra andre gardistforeninger, og så gikk det ikke. Befalsmessa i Husebyleiren er under reparasjon og delvis ombygging i flere måneder. Vi kunne fått maten servert i Mannskapsmessa, for deretter å spasert opp til Befalsmessa i kjelleren. Dette virket ikke fristende, vi tok en beslutning, og det ble til at vi avlyste hele arrangementet. Se siste side og alternativet med Asylet

10 En bokgave til deg selv? Kryssord ÅRETS TATTOO Også i år ble det invitert til TATTOO i Oslo, og årets arrangement gikk av stabelen i Oslo Spektrum i perioden 7., 8. og 9. mai. I år hadde OGF samlet seg om lørdag 8. mai, og hadde fått i stand et samarbeid med Halden Gardistforening. Det kom 28 personer fra Halden i buss og personbil, og vi var 16 personer fra OGF. For to år siden utga våre gode danske venner i et samarbeid med Greens forlag i København, et praktverk av de sjeldne: Den Kongelige Livgarde i til sammen 6 bind. I verket finner man selvfølgelig mange referanser til Norge og den første tiden vi hadde sammen i Kongens København. Verket bør derfor også finnes i alle norske gardisters bokhylle. Særlig nå når prisen er satt ned fra 1200,- til 400,- danske kroner! Mer bok for pengene er det vanskelig å finne. For denne prisen får man i alt 1479 sider; gjennomillustrert i farger, med foto, kart, oversikter, uniformsplansjer, kart, gamle stikk, malerier m.m. De enkelte bind har følgende undertittel: 1 De første 325 år 2 De seneste 25 år 3 Den Kongelige Livgardes Musikkorps 4 Domiciler (forlegninger), uniformer og oversikter 5 De Danske Garderforeninger 6 Den Kongelige Livgarde, resymé Bøkene som kommer i en hendig kassett: Du bestiller dem greit via eller via samme på: Vi var meget spente på årets TATTOO, da vi fra tidligere år synes Garden hadde fått for lite tid til sin opptreden. Derfor satt vi spente å ventet på åpningen. Den smelte til med Divisjonsmusikken, fanfarer og innmarsj, og slik satt den standarden for resten av TATTOO en. Men alle vi ventet på Garden. vi klappet, hoiet og skrek. Vi var gardeveteraner, og ville så gjerne gi vår honnør til både gutter og jenter i Garden. Men, var det ikke litt snaut med tid? Gardistene hadde jo mer de ville vise fram? Men nei, det var ikke tid til mer, og vi veteranene var skuffet. Mer, mer og godt måltid mat i koselige omgivelser. Begge formennene håpet dette ville være starten på et langt bedre samarbeid, så vi får håpe. Uansett, det var meget hyggelig tiltak. Referent Vi prøver oss igjen med en kryssord. Håper flere blir med på denne hjernetrimmen nå i høstmørket. Jeg har forsøkt å ikke gjøre den for vanskelig. Alle ord står i Tanums store rettskrivningsbok. Premiene er de samme. 10 Flaxlodd til nr. 1-5 Flaxlodd til nr. 2-3 Flaxlodd til nr. 3 Garden skuffet ikke. Gardistene gjennomførte et program de så absolutt kunne være stolte av, og Etter Tastkodene gikk vi tvers over gaten til restauranten Den røde mølle, hvor vi inntok et hyggelig Løsningene sendes til: Viggo Andreassen, Finstadlia 121, 1475 Finstadjordet. Merk konvolutten: «Gardekryss», og må være fremme innen 1. desember

11 Avs.: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo Møter på Asylet I de siste årene har vi hatt fast møtedag på restaurant ASYLET. Restauranten ligger i et gammelt hus på Grønland, og har bl.a. vært et asyl for mange år siden, derav navnet. Møtedagen er første torsdag i hver måned, og for desember er dette TORSDAG 2. desember kl Her møtes vi til en helt uformell prat, en prat om alt mulig. Noen frisker opp gamle minner, mens andre er mer opptatt av dagen i dag. Noen spiser, noen tar bare en kopp kaffe, det er ingen plikt, verken til å spise eller drikke, valget er ditt. Det viktigste er at du kommer. I og med det ikke ble noe julebord i år, kanskje vi kan at et mini julebord på Asylet. Er du enig i det, da ser vi deg på Asylet TORSDAG 2. desember? Jeg vil gjerne ha en påmelding til møtet. Ring meg på telefon , eller send en mail på innen 30. nov. Egil MAIL ADRESSER Vi har nå fått orden på vårt medlemsregister igjen, og vi etterlyser flere mailadresser. Dette er meget viktig, da vi kan nå våre medlemmer med bare et tastetrykk, og vi vil spare en mengde portoutgifter. Men, og kanskje det viktigste: Vi vil nå deg langt raskere enn hva vi kan nå, og du vil få letere tilgang til våre aktiviteter. Det kan hende vi kan/må arrangere et eller annet på kort varsel, og da er det godt å ha mailadresse. Vi er også interessert i at du sender oss dato for når du meldte deg inn i OGF, da vi har en del åpne poster om dette. Bruk vår mailadresse: HUSK Å MELDE ADRESSE- FORANDREING Vi får en god del blader i retur ved hver utsendelse. Send oss din nye adresse, og du vil motta den posten vi sender ut. Vi sparer penger, slipper å sende 2 ganger. 20 ARKIVERING AV OGF s FOTOGRAFIER VI, alle medlemmene i OGF, tar en mengde bilder. Noen blir benyttet, men de fleste kommer ikke fram verken i OsloGardisten, på våre hjemmesider eller i bladet Gardisten. VI, OGF, må lage et arkiv over alle bilder som blir tatt. Er det noen som føler for å ta et slikt ansvar? Få samlet inn alle bilder eller filmer, slik at vi vet hvor vi kan hente dette. Kanskje vi kan selge bilder etc., slik at det kan ble interessant for noen å ta ansvaret!

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning!

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning! Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6 Våre syngende servitører skapte en meget god stemning med sin sang og servering! Tidligere gardesjef Schanche og kone storkoste seg. Besøk nettsiden vår og bli oppdatert! www.oslogardistforening.org

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

OSLO GARDISTEN. NR 1 02. april 2009 ÅRGANG 5

OSLO GARDISTEN. NR 1 02. april 2009 ÅRGANG 5 OSLO GARDISTEN NR 1 02. april 2009 ÅRGANG 5 OGFS POKAL TIL BESTE IDRETTS- GARDIST, s. 17 OGF står bak mange aktiviteter for medlemmene sine, men foreningen har også et engasjement for de gardister som

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2007 GARDESJEFENS FESTKONSERT.

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2007 GARDESJEFENS FESTKONSERT. OSLO GARDISTEN NR 1 20. mars 2007 ÅRGANG 3 BOKKOMITEEN Arbeidet med boken holder frem, slik årsmøtet 2006 ønsket. Men nå trengs det hjelp. Egil Nilsen skal lede arbeidet videre, men han vil gjerne ha med

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Amigos de Casa Hogar Feliz

Amigos de Casa Hogar Feliz Amigos de Casa Hogar Feliz Kjære Faddere! Forrige helg i fint vær på Røros ble årsmøte i Amigos de Casa Hogar Feliz arrangert. Årsmøte var på kaféen Lysstrålen. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

OSLO GARDISTEN DEN KONGELIGE DANSKE LIVGARDE FYLLER 350 ÅR OG OGF VAR MED PÅ FESTEN! STOR BILLEDREPORTASJE S.1O & 11

OSLO GARDISTEN DEN KONGELIGE DANSKE LIVGARDE FYLLER 350 ÅR OG OGF VAR MED PÅ FESTEN! STOR BILLEDREPORTASJE S.1O & 11 OSLO GARDISTEN NR 3 23. Oktober 2008 ÅRGANG 4 DEN KONGELIGE DANSKE LIVGARDE FYLLER 350 ÅR OG OGF VAR MED PÅ FESTEN! STOR BILLEDREPORTASJE S.1O & 11 På linje med festtegn: Medlemmer av Oslo Gardistforening

Detaljer

Royal Edinburgh Military Tattoo 2012

Royal Edinburgh Military Tattoo 2012 OSLO OG AKERSHUS Nr. 2 oktober 2012 Årgang 8 Royal Edinburgh Military Tattoo 2012 Julebord & Julelunsj se side 10 og 11 Hvordan få draget i Garden? Se side 18 Møt Finn Abrahamsen Torsdag 11. oktober se

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte Tid: Mandag 26. kl 10:00 Sted: Akvariet Tilstede: Rune L, Jan-Inge, Rune R, Sven-Arne, Karianne, Kjetil, Magnus Sak 1: Skidagen 2012, oppsummering og forslag til endringer (se vedlegg)

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008 OSLO GARDISTEN NR 1 18. mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9

GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9 OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9 Les mer om Mr. Garden på side 2, 18 og 19 Styret i OAGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 Oslo S ekretær/ redaktør: Trond A. Svensson Sognsveien

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2008 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 27.11.2008 Årsberetning 2008 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2008 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket.

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i prinsippvedtaket. REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 Tilstede: Leder: Sekretær: Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Tirsdagsgruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Vara gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Vennesla

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer