125 års jubileum i København Garderforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "125 års jubileum i København Garderforening"

Transkript

1 Nr november 2010 Årgang års jubileum i København Garderforening Oslo Gardistforenings gave til København Garderforening var Iddefjordsgranitt. 925 million år gammel. 15 x 30 x 90 cm. Totalvekt ca. 150 kg. Se side 6 Brigader Jan-Erik W. Wilhelmsen snakket om sine utenlands oppdrag, og da spesielt om oppholdet i Sudan og til dels i Kongo. Vi trente, og trente. Nils skreik og bar seg. Hoiet og ropte. Hold takten, Se n i aua, Sleng med arma. Dere kjenner n igjen! Alt ble bra og vi gjorde en god figur! Se side 12

2 Styret i OGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 Oslo Nestleder: Trond A. Svensson Sognsveien Oslo Sekretær: Trond A. Svensson Kasserer: John Ulverud Østvoldveien 21, 2750 Gran Styremedlem: Per Kristian Paulsen Bruksveien SNARØYA Hans Erik Grimsrud Snarøyveien 107, 1367 Snarøya Vararepresentant: Erik Leinaas Brannfjellveien 8 C, 1181 Oslo Gunnar Hauge Johnsen Karl Staffs vei 49, 0665 Oslo Foreningsadresse: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa Tlf: E-post: Internett: Formannens hjørne Hei, og takk for sist. Vi har gjennomført et meget vellykket årsmøte, og referatet kan du lese et annet sted i bladet. Denne gang var det to formanns-kandidater, og begge stilte med egne lister over de tillitsmenn/ kvinner de ville ha med seg. Meget fornuftig. Ikke noe galt i vårt gamle system, men det er en absolutt fordel at formanns-kandidaten velger selv sine medarbeidere. Det er gjennomført en del arrangementer i både vår og sommermånedene, og dette er det fyldige referater andre steder i bladet. Det vi vil kommentere, er at det er lite nye mennesker å se på våre turer. Vi hadde håpet at våre turer fristet nye medlemmer til å være med. Alle som har vært med er meget godt fornøyd med våre turer. Vi har bl.a. vært noen dager i København, og vi opplevde dagene som både artige og interessante. Dessverre måtte vi avlyse vårt julebord, da messa er under ombygging, og dette har tatt lengre tid enn hva vi trodde. Derfor var det ingen steder å arrangere julebord, men dette må vi ta igjen i Vi har i de siste årene hatt fast møtedag på restaurant ASYLET på Grønland hver første torsdag i måneden. For desember blir møtedagen 2. desember, og da passer det fint at så mange som mulig kan komme. Vi kan ta igjen julebordet den dagen. Mer omtale om dette inne i bladet. Det har i den siste tiden vært en del artikler i avisen om Garden og dens framtid. Vi har engasjert oss i denne diskusjonen, og synes det ville vært meget trist om Garden ble redusert til kun vakt- og parade! Da ville det ikke vært mye fasong på verken gardister eller befal. Nei, la oss beholde Garden i uendret stil, noe forsvarssjefen heldigvis bestemte seg for. Og takk for det. Helt tilslutt vil jeg be dere se over bladet, og notere dere de datoene som kan være interessante. Er du i tvil om noe, ta kontakt med en av oss i styret, og vi vil hjelpe deg. Navn og telefon står på denne siden. Helt tilslutt vil jeg få ønske alle medlemmer av OGF: GOD JUL og GODT NYTT ÅR Og håper å se dere alle i Egil OGF s medlemsmøte 26. oktober OGF hadde til sitt medlemsmøte i oktober, invitert brigader Jan-Erik W. Wilhelmsen til å snakke om sine utenlands oppdrag, og da spesielt om oppholdet i Sudan og til dels i Kongo. Jan-Erik er en spennende kar. Han har tjenestegjort i Garden i mange år, fra fenrik, løytnant og kaptein, hvor han avsluttet som karriere i Garden som adjutant. Under foredraget skrøt han av sin tjeneste i Garden, da denne tjenesten ga grunnlagt for senere god orden og flott disiplin. Han har ledet drillkontingenten i Garden, bl.a. ett år på Edinburgh tattoo en. Senere har han vært ute i FN-oppdrag flere ganger. Bl.a. var han sammen med vår Terje Stokstad i Gaza, ca Jan-Erik hadde mye å fortelle, og forsamlingen på vel 30 veteraner var lydhør. Spørsmålene som kom etterpå bar preg av at dette interesserte. Til gave fikk Jan-Erik en av konjakk flaskene som ble laget til 150 års-jubileet. En gave som vekket interesse. En meget fin kveld i Befalsmessa, hvor vi i kjelleren fikk rigget opp videokanon, og vi fikk servert både kaffe og et wienerbrød. Dette fristet til gjentakelse. Referent. Major Melan Sjef for Vakt og Parade hadde nok noen småting å sette fingeren på under fødselsdagsoppstillingen. Slik skal det være. Men for oss veterangardister som blir beveget bare vi hører hæla klasker unisont sammen, hadde lite vi skulle sagt. Det var meget bra og selv de grønnkledde i Signal- og Musikk hadde allerede utmerket dreis på Gammel Jægermarsj. Da er det meste på plass. ÅRSMØTET 2011 Vårt årsmøte i 2011 er planlagt til 7. april 2011, men vi må minne om forslag som skal behandles på årsmøte. Om det er vedtekstendring, forslag til satsingsområder, påvirkning på budsjett etc., så skal alle forslag være innsendt til styret innen 1. februar Eventuelle forslag på kandidater til styret, sendes til valgkomiteens formann, Robert Bjørgan, , eller Terje Stokstad, , og Odd Nilsson,

3 Referat fra Oslo Gardistforenings årsmøte torsdag 22. april kl Årsmøtet startet med kransenedleggelse ved Gardisten inne i Huseby Leir. Formann Egil Nilsen holdt en kort tale over de falne under 2. Verdenskrig. Deretter gikk alle i samlet flokk til befalsmessen, hvor årsmøtet ble holdt. Tilstede ved åpningen var 32 stemmeberettigede personer. Formannen ønsket velkommen og inviterte deretter til kaffe/wienerbrød og hyggeprat. Møtet startet ca. kl , og til møteleder ble valgt Viggo Andreassen. Formannen delte så ut medaljer for 10 års medlemskap til 3 medlemmer. Det var ingen tilstede for å få 25 års og 50 års medaljer tiltross for skriftlig innkalling. Deretter hilste Major Melan fra Gardesjefen som hadde uttrykket ønske om å være tilstede på vårt årsmøte. Major Melan fortalte om dagens HMKG og sitt virke. Opplysningene var utfyllende, klare og av meget stor interesse for de fremmøtte. Spesielt viste han frem Gardens (og Hærens ) nye enhetsvåpen, HK415, og det ble fremvist den nye våpendrillen dette våpenet kan fremby. Deretter fortsatte det formelle møtet. Til å underskrive protokollen ble valgt: Olaf Olafsen og Anders Bredesen. Ordstyrer spør forsamlingen om innkallingen, og det ble fremmet kommentar om at den kom noen dager for sent i forhold til statuttene, men formannen forklarte hvorfor. Deretter ble innkallingen godkjent og møtet avholdt. Skjeggerud hadde allikevel innvendinger til utsendelsen. Valgkomiteens sluttreplikk om krav til de respektive verv, ble ikke behandlet, da denne kom inn for sent. Protokollen fra siste årsmøte, ble lest opp av Egil Nilsen. Protokollen ble tatt til orientering og det var ingen innvendinger. Trond A. Svensson leste styrets beretning for Vedr. verving ønsket Børre Skogvold å stryke fra årsberetningen skal foreningene. Og ut setningen. Formannen forklarte årsaken og forslaget ble deretter trukket. Vedr. Oslo Gardisten Børre Skogvold ønsket at siste avsnitt skal strykes i sin helhet. Forslag til løsning ble overlevert ordstyrer. Det ble enighet om at dette skulle strykes på hjemmesiden også, og avsnittet er deretter erklært dødt og maktesløst. Det ble gitt 5 geværer fra København Garderforening ikke 6 som det står i beretningen. Foreningens internettsider. Foreningens hjemmesider har ikke vært oppdatert deler av året. Vi har etter hvert fått god hjelp fra Peter Horsten i København GF, og har nå bedre kontroll med hjemmesiden som synes å fungere. Det var ingen andre kommentarer til de andre punktene til styrets beretning for Regnskap og balanse v / Egil Nilsen. Det var ingen kommentarer til dette. Revisors beretning, ble lest opp av Hilde Susanne Gulbrandsen. Det var ingen kommentarer til denne. Det ble applaus for Egil Nilsen som også har vært kasserer dette året. Budsjett for 2010 ved Egil Nilsen. Budsjettet ble fremlagt uten kommentarer. Aktivitetsplan for 2010 v/ Egil Nilsen. November Gardens bursdag er det oppstilling også med veteraner. Turen til København i august. Kan det ordnes slik at de som ikke har anledning til å være med på båten, kan ordne selv med fly, men at disse får bo på samme hotell som de øvrige og være med på arrangementet på lørdag. Den øvrige aktivitetsplan ble tatt til orientering. VALG. Valgkomiteens forslag var med i innkallingen. Det ble så fra ordstyrer spurt om det var andre forslag. Trond A. Svensson kom med benkeforslag på nåværende formann, Egil Nilsen, som så omdelte et eget ark med medlemmer han ville ha med seg i et nytt styre. Det ble så et skriftlig valg på valgkomiteens forslag til formann, og Egil Nilsens liste. Børre Skogvold fremsatte sitt kandidatur og hadde en meget grei og klar fremføring av sine tanker og visjoner. I sitt virke, ville han kunne være en halvtidsleder og ikke en fulltidsleder slik en pensjonist kan klare. Deretter ble det valg. Det var 30 stemmeberettigede og alle avga sin stemme. Egil Nilsen fikk 21 stemmer Børre Skogvold fikk 7 stemmer Blanke 2 stemmer Styret for 2010 ble da: Leder Egil Nilsen Nestleder Trond Anders Svensson Kasserer John Ulverud Styremedlem Per Kristian Paulsen Styremedlem Hans Erik Grimsrud Varamedlem Erik Leinaas Varamedlem Gunnar Hauge Johnsen Som tellekorps ble valgt: Hilde Underdahl Aril Gulbrandsen Revisorer ble valgt: Viggo Andreassen Bernt Sønsterød Valgkomité for 2011 Robert Bjørgan Terje Stokstad Odd Nilsson Årsmøte hevet kl OLAF OLAFSEN ANDERS BREDESEN Kjære danske Gardervenner. Det er en ære å komme sammen med dere for å feire 125 års dagen. Vi jo mye til felles. Helt siden vi sammen så dagens lys trehundre-og-to-og-halvtres år siden. At vi i Norge senere ble gjenfødt i Sverige, forandrer ikke saken. Vi er mer enn gamle våpenbrødre! Så hva gir vi så i gave til en særdeles god slektning som runder år? Det må være noe som spiller på vårt felles opphav. Noe tradisjonsrikt. Noe som viser hvor vi har vært. Noe som viser veien videre. Noe med substans. Noe som varer, uavhengig av tidens tann. Her den: Gaven. En milesten, en milepæl av Iddefjordsgranitt 925 millioner år gammel. Og fra stenbruddet i Ystehede. Det nærmeste i Norge til vårt gamle Bohuslen. Stenbruddet ligger bokstavelig talt et steinkast fra grensen til dagens Sverige. Det kan sies mye om vår gamle enevoldskonge Fredrik den tredje: men formulere seg det kunne han. Så da den Dansk-Norske livgarden til fots ble opprettet i det herrens år 1658, skulle gardesjefen bruke det herværende norske folk. Dermed ble tre av de første kompaniene i Livgarden norske, og med norske kompanisjefer og en gardesjef som hadde vært kommandant på Bohus festning. Vel; i 1658 mistet vi Bohuslen og mer til; og dere Halland, Skåne og Blekinge. Før tapet var det 2 to - danske miil mellom oss. Faa Miile! Sverige og svenskene hadde bare et fattig 1,5 km bredt pustehull ut mot Kattegat. Hadde vi den gang klart å korke denne flaskeåpningen! - Tenk på det? - Intet Gøteborg. Intet AIK! Men det er kontrafaktisk historie! Men hvorfor en Milesten, en milepæl? En milepæl står som en garder på vakt. Den står i Giv Akt! Stødig, solid, upåvirkelig, en som følger med rundt seg. En som ser hvem som går forbi. En som får folk til å stoppe opp. En tradisjonsbærer av rang. En tradisjonell milepæl viser hvor vi er på vei og hvor vi har vært. Denne konstaterer at det var og er Faa Miile mellom våre to foreninger. To foreninger som ivaretar det beste av felles dansk-norsk historie. Gratulerer med dagen. Trond A. Svensson. Nestleder Oslo Gardistforening, København 28. august 2010 Gaven hadde ikke vært mulig uten gavemild innsats fra følgende: En spesiell takk derfor til: Steinhogger Erik Johnsen, Ystehede, Skriverøya, Halden; daglig leder Tom Settem, Settem steinindustri, Lommedalen og Sjur Smed, Bærums Verk. Litteratur: Bruhn, Helge: Dannebrog og danske Faner gennem Tiderne. Jespersen og Pios Forlag, København Den Kongelige Livgarde 350 år, bind. Udgivet af Den Kongelige Livgarde i samarbejde med Greens Forlag, København 2008 Steinen er av Iddefjordsgranitt. 925 million år gammel. 15 x 30 x 90 cm. Totalvekt ca. 150 kg. (Bergarten brukes også i Vigelandsanlegget.) 4 5

4 Kronen på verket Våre meget gode venner Garderforeningen i København feiret sin jubileumsfest 28. august. Og vi var invitert. Deres er over dobbelt så gammel som vår egen forening. Da er det hyggelig å ha noen ungdommer rundt seg også. De fylte 125 år, vi har så vidt passert de 60. Så en varm ettermiddag, på selve stiftelsesdagen torsdag 25. august var vi underveis med danskebåten Crown of Scandinavia til Kongens København. Ikke for å skryte, men hvilken hovedstad har bedre utseiling enn vår egen Oslofjord? Så hadde vi også lugarer med havutsikt. De fleste øyne hvilte nok på landskapet som skled forbi, men noen hadde øyne også for oss. En Larus argentaus også kalt Egil Nilsen leder an marsjen mot Familiehaven gråmåke, hadde tatt turen opp fra Dyna fyr og gjorde oss selskap på øvre dekk mens vi ventet på vår bordsetting i restauranten Blue Riband. Og oss - det var 14 veteraner og 13 ledsagere. Når sant skal sies: Det er intet som et godt lag blant gode venner mens fjorden Nils og Marit Egelien, Hans-Erik Grimsrud og Brit Elisabeth Nordli Isaksen på Told & Snaps glir forbi utenfor. Så også på denne turen. Men vi hopper raskt over til dagen derpå. På kaia i København ventet vårt vertskap med en strøken buss som tok oss til First Hotel Vesterbro. Den observante la merke til at DFDS` folk på kaia flagget Union Peter Horsten i sitt sedvanlige blide lune Jack opp ned. En fornærmelse. (Kanskje de ennå ikke har fortrengt den britiske marines ran av den dansk-norske flåten her i 1807?) Vi var tidlig ute, men vi fikk i alle fall plassert vår bagasje før vi begynte på Københavnrunden og en bitte, lille forhåndsfeiring. Stedet var Told & Snaps en klassisk kneipe i Nyhavn. Gid det lenge, lenge leve må! Her hadde de en utmerket smørrebrødsseddel, en øltavle (!) og selvfølgelig et snapsekort, en meny med egne kryddersnapse og de mer vanlige akevitter. Og glassene skjenket de så perfekt fulle at de buet ut på toppen. Det var derfor alvorstunge hender som løftet glassene til en første skål på dansk jord. Og matfølget var allsidig. Fra Tøndemodnet islandsk marinert Kontroll og etter-skopuss for påtoppende vakt. Vi besøkte Livgardens kaserne og fikk se deler av tattoo trening. Sild via Hønsebryst med flødestuvede svampe til Blåskimmel Sct. Clemens med rødvinssyltede svesker og bornholmske rugkiks. Og Nyhavn sydet av glade dansker og annet godtfolk, men ingen av våre lot seg tatovere. Det ble middag også, men det var først etter at vi hadde gjort mer av byen. Utpå kvelden tok vi turen til M.G. Petersens Familehave med god mad og feststemning siden 1858 Danmarks kendteste familiehave, som de selv skryter av. Vi gjorde da heller ikke skam på verken vårt eget land eller maten. Den ble servert i særdeles gode porsjoner av vår ytterst blide og danske kelner. Hadde de den danske rekord i høye burgere og mest salt flesk på tallerken? Noen fikk også en kjempemugge med øl som kompensasjon for at de hadde gått tomme for et spesialøl. Det er godt å være norsk i Danmark. 6 7

5 I Glypoteket finner du Vannmoderen av Kai Nielsen avduket i 1920, Fredag sto Livgardens kaserne i Gothersgade på programmet. Kong Fredrik den tredjes nummersiffer prydet inngangsportalen. Her skulle vi se Livgardens Historiske Samling som er åpent hver søndag hele året fra til og på tilsvarende tider tirsdager fra 1. mai til 30. august. Men vi hadde fått spesialadgang til et ytterst innholdsrikt og velholdt museum. Den usynlige mann på Strøget. Bjørneskinnsluer, sabler og tasker som myndiggjør gardere på vakt og mye, mye mer. Utenfor var det drilløvelser på gressplenen foran Rosenborg Slot. Så det smalt ikke unisont i det myke gresset, men det var presist og flott lell. Andre hadde avsjekk av utstyret før vakt Operasangerinner er ikke som de en gang var! Det fikk toastmasteren og aftens primus motor, garderforeningens fanebærer Ole Abildgaard merke. og fikk etter-skopuss på linja! Peter Horsten, medlem av OGF, foreningens web-master og innehaver av OGF s hederstegn, hadde raust invitert oss alle på utmerket lunsj, en bajer og kaffe på Svanemøllens kaserne. Et kaserneanlegg oppført helt på slutten av tallet og som nå huser en rekke av det danske forsvars institusjoner. Her møter også mumierne - danske veterangarder til hyppige samlinger. Men så var det frislipp igjen. København kryr av gamle og nye opplevelser. Glyptoteket er et av de mer klassiske. Her er skatter samlet av egyptiske, etruskiske, greske og romerske skulpturer og gjenstander men også fra den danske gullalder. Passende kanskje da å trekke frem denne Vannmoderen av Kai Nielsen avduket i 1920, som vel må sies å utøve grønn tjeneste i Vinterhagen. Senere på dagen var vi invitert av København Garderforening til Steinen er av Iddefjordsgranitt. 925 million år gammel. 15 x 30 x 90 cm. Totalvekt ca. 150 kg. (Bergarten brukes også i Vigelandsanlegget.) middag i Tivoli, nærmere bestemt den fasjonable Restaurant Paafuglen. Som restauranten selv sier: I disse smukke omgivelser mærkes den ægte, oprindelige tivolistemning og vingesuset fra Den gamle Have. Vi tilbyder en vifte af oplevelser og serverer gastronomisk udsøgte retter og menuer. Det kan vi underskrive på. Lørdagen var den største dagen. Mange ladet opp langs Strøget og så den usynlige mann i aksjon eller minnesmerket over den dansk-tyske krig i og 1864 på Rådhuspladsen: Landsoldaten med den lille hornblæser. Udødeliggjort her av kunstneren Hans Peder Pedersen- Dans (som også skapte Holger Danske i Kronborgs kasematter) og i skrift av forfatteren H.P. Holst: Den lille hornblæser. Diktet kom i et utall utgaver og store opplag og med flott bokutstyr som for eksempel i utgaven fra 1889 og i Danskenes Terje Vigen. Det var dog ikke en liten hornblåser som tok oss i mot utenfor Admiral Hotel, stedet for jubileumsfesten. To stødige, vervede livgardister med 7 år i uniformen blåste og trommet oss inn til en svært stilfull og gedigen fest. Det var ikke spart på noen ting. Tre smukke syngedamer fra den danske opera underholdt. Særlig fikk toastmasteren og aftens primus motor, garderforeningens fanebærer Ole Abildgaard unngjelde. Stemningen sto i taket blant velvinger og kryssdragere i dette gamle pakkhushotell. Menyen var som følger: Velkomstdrink: Prosecco Frizzante; Forret: Ballotine af kammusling med skaldyrsmayonaise, estragon og tomatkompot; Hvidvin: Muscadet de Sévre et Maine sur Lie; Hovedret: Honningstegt unghande med 8 9

6 For ordens skyld - det er bare herren i mørk uniform som er medlem av København Garderforening! majspuré, kantareller og brøndkarse; Rødvin: Zinfadel; Dessert: Mousse og is af mørk chokolade med safransyltet fersken og pinjekerner; Livgardens portvin; Afslutning: Kaffe og the. Men før vi kom så langt, var fanen ført inn, en skål utbrakt for H.M. Dronningen og formannen Henning Lind Jans hadde ønsket velkommen. Gardesjef oberst, kammerherre Lasse Harkjær og President for De Danske Garderforeninger generalmajor Jan Brun Andersen hadde gode taler til jubilanten og så var det Oslo Gardistforening tur til å hylle. (Se egen sak: København Garderforening, 125 år En Milepæl på side 5) Vår egen visepresident Nils Egelien hilste også med ord og gave. Vi var blant venner. Fanen ble ført ut og så åpnet nattklubben. De fleste tok det pent. Vi skulle hvert til vårt neste dag. Noen skulle fly hjem, andre bile og referenten skulle direkte med fly til Portugal. Resten entret det gode skip Pearl of Scandinavia, også kalt Oslobåten på disse trakter. Alt gikk bra også på veien hjem. Jeg har ikke hørt noe annet. Det skyldes ikke minst vår formann Egil Nilsen som styrte oss vel på hele turen. Igjen må vi slå fast: Det er faa mile kort vei mellom våre to land OG foreninger. Trond A. Svensson PS Alle som har reist en del og særlig holdt styr på et reisefølge, vet at selve turen bare er kronen på verket. Det er forarbeidet som tar tid. Det å fotgå tilbud fra hotell og transportselskap, planlegge lunsj og middagssteder, sightseeing osv, krever sin mann. Igjen har Egil servert et opplegg det står respekt av. Kompanibilde fra november feiret Garden sin fødselsdag i Stocholm for 154 år siden. For ytterligere å markere dette, viser vi et foto tatt av Garden i 1888 like før de forlot Stockholm etter nesten 32 års innsats i den svenske hovedstaden. Ser man nøyere på bildet for eksempel på sjette mann fra venstre i annen rekke, ser vi en særdeles barsk kar med sine mustasjer i orden. De er jo nesten like brede som skulderne! Ikke rart Gardens karer var ettertraktet på byen. (Bildet er utlånt fra Arbeiderbevegelsens arkiv.) Gardesjefen fornøyd En fornøyd Gardesjef Søbstad har gjennomført en ny verdig markering av Gardens fødselsdag. Den 154 i rekken siden 1. november - dagen da kompaniet Det norske Gardecompagni, kom vel frem til Stockholm. En seks dagers lang reise fra Kristiania. Først med båt, D/S Kronprinsesse Louise til Göteborg og videre opp Götakanal til Stockholm. Fotoet over viser et utsnitt av Garden under oppstillingen i Husebyleieren på dagen 154 år siden Det norske Gardecompagni begynte sin tjeneste i Stockholm

7 Kongens inspeksjon I forbindelse med HM Kongens inspeksjon av HM Kongens Garde i juni i år, ble det foreslått å ha en tropp av gardeveteraner. NGF sendte melding ut til alle sin foreninger, og ba foreningene om få tak i så mange veteraner som mulig til denne begivenhet. Jungeltelegrafen gikk, og det ble samlet både stort og smått, og alt i alt var vi ca. 40 veteraner. Det som skremte flere fra å holde seg borte, var at du måtte beregne å benytte en til to dager med bare trening. Det var mange utenbys veteraner som da valgt å holde seg hjemme, dessverre. Uansett, vi som kunne, vi trente. Og trente. Nils skreik og bar seg. Hoiet og ropte. Hold takten, Se n i aua, Sleng med arma. Dere kjenner n igjen! Joda, det ble bra, men kunne blitt enda bedre. Det var sagt at antrekket til inspeksjonen var vår uniform. Dette ble det dessverre syndet mot. Blått er ikke blått, og grått er heller ikke grått. Dette må vi få rettet på til neste inspeksjon. Vi skal ikke true på noen en uniform som bare skal benyttes i Gardesammenheng, men grå bukse og blå blazer er Tøft? Vi har da vært ute en vinterdag før! noe de fleste har. Så er det bare å finne en leverandør som kan ordne dette for oss, og til en akseptabel pris. Veteranene stilte ytterst på venstre fløy, og vi hadde på forhånd fått beskjed om at det kunne bli en tøff dag. Flere timer i grunnstilling, varmt vær og lue på hodet, det kunne bli tøft. Men, vi var da veteraner. Vi hadde vært ute en vinterdag før vi? Svenskene som sto ved siden av oss, der måtte flere gå å sette seg. De var ungdommer. Fra oss var det kun en som måtte ta en pause, og vi var stolte av at det ikke var flere. Kongen kom for å inspisere oss, og kongen og Nils hadde en lang prat først. Deretter gikk kongen gjennom alle rekkene, og han var meget fornøyd med oss. Deretter var det forbimarsj i parade, og veterantroppen skjemte så visst ikke ut Garden. Engang gardist,, alltid gardist. Vi hadde ikke glemt gamle kunster. Det er som med sirkushesten, lukter det sagmugg så Gave til Garden Vår 60-årsjubileumsfest ble som kjent avholdt tidligere i år lørdag 20. februar i befalsmessa H.M.K. Garde, Huseby. Gardesjef oberstløytnant Odd Andreas Søbstad viser her gaven Garden fikk av oss. Den er høvelig plassert på hans kontor. Overrekkelsen ble fulgt av følgende ord, som senere ble rammet inn. Et familietre I dag feirer vi Oslo Gardistforening. Da pleier det å vanke gaver! Men hvor hadde vi vært uten Garden? Derfor vil vi hedre GARDEN med en gave! Tidligere fikk Garden utlevert en rekke emner, klassifisert som stridende AG+. Nå må Garden selv i langt større grad edle frem kvalitetene! Så hva gjør Garden for å få frem GODE GARDISTER? Avdelingen får utlevert litt rufsete virke et emne som dette. Sakte men sikkert over noen måneder, skrelles, skjæres og hugges bort alt det unødvendige til man kommer inn til kjerneveden personligheten / kvalitetene man er ute etter. Gardens befal skulpterer, former, lister og lemper, pusser og gnikker, banner og sverter, polerer OG får frem til slutt et HELE et TEAM som fungerer godt sammen. Et flott hele! Og tett innpå ser vi likevel individet. Denne vår gave til Garden ved Gardesjefen, håper vi kan få en plass på hans kontor - som en reminder om hva forming og polering kan få frem av nær sagt ren kunst og innsats, slik det kommer til uttrykk i den daglige tjenesten på vakt, skarpe oppdrag eller tattoo i fjerne egne. Dette kunstverket er formet av Joseph i Makonde-stammen i Tanzania. En såkalt Ujamaa et familietre / broderskap av ibenholt. Her med én jente og tre unge menn. Takk til Garden og Gardesjefen for at dere har formet de fleste av oss her i dag. 825 Svensson, San.tropp Kp , Nestleder Oslo Gardistforening Våre profileringsprodukter Til Gardens Dag i fjor ble det kjøpt inn både T skjorter og Caps med vår kjente logo på. Det ble solgt en god del på både Gardens dag i fjor og i år, men fortsatt er det en del veteraner som ikke har fått kjøpt. Cap sen er i en størrelse, men T- skjortene finnes fra small (S) til big (XXL). Begge produktene koster kr. 100,- pr. stk., og vi sender over hele landet. Vi sender uten oppkrav, men legger til porto. Kjøper du for over kr ,- sender vi uten porto. Skal du bestille produkter, eller har et spørsmål, send en melding på vår mailadresse: Vår mailadresse blir lest av hver dag. Det har i tider vært tomt for en del av de øvrige produktene, særlig belte og slips, men nå vil begge produkter bli satt i produksjon igjen. Både slips og belte vil være i ny utforming, og vi gleder oss til å se de nye produktene. Dette vil vi omtale nærmere etter at produktene har vært vist fram

8 14 NMKF SKYTING LØRDAG 18. SEPTEMBER Hver høst, arrangerer NMKF skyting for sine tilsluttede foreninger. I år hadde NMKF satt opp buss fra Hønefoss og Oslo, som kjørte oss til HÆR- LAND skytebane i Østfold. Dette var en flott bane med gode fasiliteter. Bussen gikk tidlig, og vi hadde en snartur innom Tøckfors i Sverige for litt proviantering. Antall deltagere fra de ulike våpengrener synes å være nokså konstant, men hvor er de Gamle Gardister? I år greide vi med nød og neppe å stille 4 mann, slik at vi dannet et tellende lag. Det skytes i 2 klasser, under og over 60 år. I år var det totalt 29 deltagere. 4 personer var under 60 år. Våpnene vi benyttet var HK 614 som er det noe enhetsvåpenet til Forsvaret, noe som var en nyhet for oss. Bare det skulle tilsi at de skyteinteresserte fra NGF skulle møtt opp fulltallig. Resultater: Lagkonkurransen: Nr. 1 Ingeniørvåpnet 463 poeng Nr. 2 - Sambandet 462 poeng Nr. 3 - Norske Dragoner 429 poeng Nr. 4 NGF 368 poeng Nr. 5 Ingeniørvåpnet 2.lag 344 poeng Nr. 6 Sambandet 2. lag 214 poeng Dette viser med tydelighet av flere avdelinger ikke langer deltar og det er synd. Vi ser også at NGF har et betydelig forbedringspotensiale 4 plass er siste plass og det er vi IKKE fornøyd med. Til neste år må vi gjøre fremstøt overfor Garden om å få lov til å låne HK 417 og trene på innendørsbanen som vi som kjent disponerer annenhver mandag i 3 timer. Individuelt så ble NGF s Atle Bergsrud nr. 4 med 109 poeng klassen under 60 år. Erik Hauge nr. 10 med 95 poeng klassen over 60 år. Per Kr. Paulsen nr. 12 med 89 poeng klassen over 60 år. Frank Rønningen nr. 15 med 75 poeng klassen over 60 år. Vel møtt til neste år da skal vi vinne igjen. Det er lenge siden sist. 801 PAULSEN LARS FRONTH s POKALSKYTING Det er tidligere sendt ut invitasjon til Lars Fronth s pokalskyting. Hvem i all verden var denne Lars Fronth? Jo, han var en ivrig gardist. Han var styremedlem i Gardens Soldatforening, og han ivret veldig for veteransaken. For å styrke interessen, og ikke minst skyteinteressen, innstiftet han en skytekonkurranse, hvor du bl.a. kan vinne en pokal, en pokal som er evigvarende. Pokalen står utstilt på veteranrommet i Garden. Denne gangen foregår skytingen på Gardens innendørsbane i HUSEBYLEIREN SØNDAG 14. november fra kl (Fremmøte i vakta) Som sagt foregår skytingen innendørs, så det er ingen grunn til å lure på været. Det vil alltid være fint på vår skytedag. Denne gang vil vi ta veteranrommet i Husebyleiren i bruk, og her vil vi servere en enkel lunsj. Vi stiller med brød og pålegg, kaffe og te, men du må smøre selv. Lunsjen koster kr. 15,- og du kan spise så mye du vil. Selve skytingen foregår etter et oppsatt program, og selve skytingen koster kr. 60,-, Vi holder både gevær og ammunisjon. Hele opplegget er meget proff. Det er Buskerud Gardistforening som har ansvaret for skytingen, OGF har bare ansvar for lunsjen. Du er hjertelig velkommen til å være med oss på en søndag. Ta gjerne hele familien med deg. Vi skal greie å aktivisere barna, og fruen må gjerne være med på skytingen. Egil Oppland Gardistforening fyller 30 år For noen måneder siden kom det en hyggelig invitasjon i posten. Oppland Gardistforening skulle feire sitt 30 års jubileum. Og feiringen skulle foregå med middag på D/S Skiblander. Styret i OGF ba formannen om å reise, samt overlevere Oppland GF en gave. Dette var en anledning til å besøke D/S Skiblander for første gang, og det ville være første gang formannen var på et arrangement med Gjøvik GF. Og det ble en uforglemmelig aften for de vel 40 veteraner og fruer som var møtt fram. Garden var så velvillig at de stilte med buss for oss som ville være med, og bussen startet i Husebyleiren. Vi plukket opp noen feststemte deltagere på veien, og ankom Gjøvik Gård tidlig på ettermiddagen 4. september. Her fikk vi en kortfattet innføring i gårdens historie, og det ble nedlagt en krans på Alf Mjøens grav, tidligere offiser i Garden og både eier og driver av Gjøvik Gård. Deretter besøkte vi Gjøvik Glassverk, hvor vi fikk en aperetif, før vi fikk en historietime over både Gjøvik og glassverkets utvikling. Sjefen for glassverket levde seg inn i denne historien, og den ble meget godt gjenfortalt. Før vi forlot glassverket, fikk hver deltager med seg et lite spesiallaget glass, et glass med to hvite striper i, noe som symboliserte de hvite rennene i paradebuksen. Så sto D/S Skiblander i all sin prakt klar på brygga. Vi gikk om bord med dyp respekt for denne flotte båten, en båt som er like gammel som Garden. Her fikk vi en rundtur på Mjøsa i det beste været en kan tenke seg, og selvfølgelig besto menyen av laks og jordbær. En meget stilfull feiring av jubileet. Takk til Oppland GF, og da spesielt til de to stifterne, Anders og Jon-Inge, to som fortsatt er med i styret selv etter 30 år. Referent Årets sommerfest på Kongen 30 veterangardister med følge slo seg løs i Christiania Roklubs tårnsuite på toppen av Kongen under årets sommerfest. Det ble servert øl, mineralvann, rødvin, hvitvin og kaffe. Matfølge var reker med tilbehør, kylling, salat og snacks. Noen ingen nevnt, ingen glemt synes dette ikke var godt nok. Han ville ha kaker til kaffen! Dermed sprang han kailangs til Marinaen på Hjortneskaia og kjøpte opp det de hadde av lefser rett og slett tømte beholdningen. Det kan man kalle et initiativ i feltmessig opptreden. Som man skjønner, dette var en sommerfest det ennå snakkes om. Vi andre hygget oss i mellomtiden i særdeles eksklusive omgivelser med utsikt til det meste byen og fjorden har å by på. All ære til våre verter i Christiania Roklub, som også skilter med landets høyeste flaggstang utenfor landets fremste klubblokaler, bygget i R E M I N D E R Vi vil minne våre medlemmer på hjemmesidene, både til Oslo-foreningen, men også til Norges Gardistforund og til danskenes hjemmesider. Oslo Gardistforenings hjemmeside er: Norges Gardistforbunds hjemmeside er: De danske garderforeninger er: Det finnes en del interessant på alle sidene, og alle sidene blir raskt oppdatert. Det kan være lønnsomt å se innom en gang i mellom, for eksempel en gang i uken. 15

9 OGF s KRINGLEFOND Vi har snakket i lengre tid om et fond for innkjøp av kringle. Hva betyr dette? I den spede begynnelse av vår 60 års historie, mens vi ennå het Gardens Soldatforening, ble det ganske raskt funnet muligheter til å honorere gode gardister med pokaler og sverd, noe som selvfølgelig var hyggelig. Men, hvor ble det av den jevne gardist. Den som kanskje ikke hoppet høyest, løp fortest eller kastet lengst, men som var en av sliterne, en av de du alltid kunne stole på. Hvorfor ikke honorere disse på en eller annen måte? Kanskje med en kringle? Som sagt som gjort. OGF innførte en kringle, en kringle som ble høytydelig overlevert på lunsjoppstillingen, med beskjed om å dele kringle med de øvrige gutta eller jentene på rommet, brakke etc. Dette ble populært. Vi kan nevne at både kong Olav og kong Harald har fått overlevert kringle på en av sine bursdager med hilsen fra OGF. Vi har nå diskutert saken med HTV og de øvrige tillitsvalgte i Garden, og vi har kommet fram til følgende forslag: 1. OGF lager et kringlefond 2. Fondet har en startkapital på kr ,-, som består av gave til vårt 60 års jubileum, samt OGF s eget innskudd på kr ,-. 3. Fondet vil få tilført gaver etc. fra våre medlemmer, og det som våre medlemmer betaler inn i gave sammen med kontingenten, vil gavebeløpet i sin helhet gå inn i kringlefondet. 4. Det vil bli organisert mulighet for å gi gaver på alle arrangement som OGF har ansvar for, bl.a. årsmøte, julebord etc. 5. Det vil bli opprettet egen bankkonto for beløpet, og denne konto vil bli disponert av formannen og ett styremedlem sammen. 6. Hvert kompani kan søke inntil 3 ganger i året om utdeling av kringle, og hver søknad må være godkjent av både kp-tillitsvalgt og HTV. 7. Det er formannen og minst ett styremedlem som godkjenner søknaden. 8. Representanter fra OGF vil bestille kringle fra avtalt bakeri, og OGF vil besøke kompaniet (etter avtale) og overlevere kringle til den utvalgte. 9. Alle kostnader forbundet med dette vil bli dekket av Fondet. 10. Regnskap for Fondet vil bli presentert på hvert årsmøte, og Fondet vil bli revidert av OGF s valgte revisorer. 11. Fondet starter sin virksomhet 1. november Om nødvendig, vil Fondets retningslinjer bli endret, og presentert på årsmøtet 2011 Informasjonen blir enklere, bedre og raskere når du sender oss din mail-adresse Send den til: Nytt fra Norges Gardistforbund OGF har i dag kun en representant i styret i NGF. Det er Torbjørn Sætre, og han sitter med ansvaret for kanonlavettene. Jan Erik Skjeggerud er fortsatt web-redaktør, men sitter ikke i styret. Vi håper vi ikke gjør Anders Bredesen urett, men han er NGF s utenriksminister, og gjør en kjempejobb for NGF, han er medlem av OGF, men vi føler han er mer Gjøvik-gutt, og derved representerer han Oppland Gardistforening. Men, vi føler ikke at vi taper noe på ikke å ha noen i styret. Vi blir alltid ønsket velkommen på alle styremøtene i NGF, og vi har full tale- og forslagsrett, men selvfølgelig ingen stemmerett. Sånn sett vil vi ha muligheten til å påvirke de beslutninger som skal tas. Det er ikke diskutert eller planlagt noen kontingentforhøyelse i NGF, og det er godt. Vi tror NGF må se på andre inntektskilder enn bare å øke kontingenten. En av årsakene til diskusjon om økonomi, er at NGF i de siste årene har mistet noen av sine sikre inntektskilder, bl.a. salg av Slottsvaktmedaljen. Det er diskutert å utgi en kalender med motiver fra Garden, og kanskje fra gammel tid. Det vil i år bli gjeninnført rutinen med Formannsmøter. Disse møtene vil bli lagt til mellom styremøtene, slik at en får bedre tid til å diskutere saker, samt at man møtes oftere. Det første møtet er lagt til mandag 1. november, for da møter formennene i leiren i forbindelse med oppstillingen til Gardens bursdag. Valgkomiteen i NGF har også foreslått lagt sitt første møte til mandag 1. november. Men det er ikke alle som kan møte. Vi får se hva vi kan sette i gang. Vi håper å kunne intervjue alle aktuelle kandidater i god til før representantskapsmøtet. Garden til Moskva i 2011 Etter all sannsynlighet skal Gardens musikk- drill- og signalkorps til tattoo i Moskva. Bare det å oppleve Moskva er topp. Men tradisjonen tro vil NGF med Nils og Marit i spissen lage en tur til Moskva sammen med musikk og drill. Vi har pr, i dag ingen flere informasjoner utenom datoen for tattoo en 2. oktober til 9. oktober i Det vil bli buss fram og tilbake, med opplevelser i kø, og en må regne med min. 12 dagers tur. Så snart det finnes mer informasjon, vil vi formidle dette raskt. Kanonlavett- og benkeinspektør Ja vi har en slik tittel på en av våre tillitsvalgte i NGF. Dette strekker seg langt tilbake. For mange år siden ble det samlet inn penger blant veteranene, da vi ville gi Garden en gave. Gaven var kanonlavettene som står på vollen mot Sørkedalsveien. Disse lavettene trenger et årlig vedlikehold, bl.a. blir kanonlavettene pakket inn hver høst. Dette for å bevare gaven. Det ble da opprettet en stilling som Kanonlavettinspektør. Og denne stillingen har Torbjørn Sætre skjøttet i mange år. Nå har OGF fått ansvar for både kanonlavettene og en del benker som ble gitt som gave da den nye Gardeleiren ble innviet. OGF har sparket ballen videre, og nå er det Per Kr. Paulsen som har tatt ansvar for dette vedlikeholdet. Han vil sikkert invitere en del av veteranene til våren i håp om få hjelp til vedlikeholdet. Nytt slips og Nye beltespenner Endelig ser det ut til at dette blir løst. NGF fikk sterk kritikk på siste møte, fordi de ikke hadde fått fram slips tidligere. Det skulle nå tas en beslutning på neste styremøte. Tenk om vi kan innvie nye slips og nye beltespenner på Gardens Dag i 2011? Tenk, tenk. Trøndelag Gardistforening Det var en forening i Trondheim for noen år siden, men pga manglende oppfølging og derved oppslutning, døde denne foreningen, Dessverre. Men nå ser det ut til å bli startet opp en nye forening i Trondheim, til dels på ruinene av den gamle. Dette ville vært hyggelig. Hva da med Bergen. Er det noen som tar en utfordring og setter i gang med å få Bergen på NGF-kartet. JULEBORD 2010 Vi hadde en plan!!! Men årets plan gikk åt skogen. Det var planlagt JULEBORD i Befalsmessa i Husebyleiren i slutten av november, etter god gammel oppskrift. I år hadde vi gledet oss stort, da vi nå følte at flere og flere av våre medlemmer hadde fått opp øynene for hvor moro vi hadde det. Ikke minst hadde vi håpet å få med oss enda flere medlemmer fra andre gardistforeninger, og så gikk det ikke. Befalsmessa i Husebyleiren er under reparasjon og delvis ombygging i flere måneder. Vi kunne fått maten servert i Mannskapsmessa, for deretter å spasert opp til Befalsmessa i kjelleren. Dette virket ikke fristende, vi tok en beslutning, og det ble til at vi avlyste hele arrangementet. Se siste side og alternativet med Asylet

10 En bokgave til deg selv? Kryssord ÅRETS TATTOO Også i år ble det invitert til TATTOO i Oslo, og årets arrangement gikk av stabelen i Oslo Spektrum i perioden 7., 8. og 9. mai. I år hadde OGF samlet seg om lørdag 8. mai, og hadde fått i stand et samarbeid med Halden Gardistforening. Det kom 28 personer fra Halden i buss og personbil, og vi var 16 personer fra OGF. For to år siden utga våre gode danske venner i et samarbeid med Greens forlag i København, et praktverk av de sjeldne: Den Kongelige Livgarde i til sammen 6 bind. I verket finner man selvfølgelig mange referanser til Norge og den første tiden vi hadde sammen i Kongens København. Verket bør derfor også finnes i alle norske gardisters bokhylle. Særlig nå når prisen er satt ned fra 1200,- til 400,- danske kroner! Mer bok for pengene er det vanskelig å finne. For denne prisen får man i alt 1479 sider; gjennomillustrert i farger, med foto, kart, oversikter, uniformsplansjer, kart, gamle stikk, malerier m.m. De enkelte bind har følgende undertittel: 1 De første 325 år 2 De seneste 25 år 3 Den Kongelige Livgardes Musikkorps 4 Domiciler (forlegninger), uniformer og oversikter 5 De Danske Garderforeninger 6 Den Kongelige Livgarde, resymé Bøkene som kommer i en hendig kassett: Du bestiller dem greit via eller via samme på: Vi var meget spente på årets TATTOO, da vi fra tidligere år synes Garden hadde fått for lite tid til sin opptreden. Derfor satt vi spente å ventet på åpningen. Den smelte til med Divisjonsmusikken, fanfarer og innmarsj, og slik satt den standarden for resten av TATTOO en. Men alle vi ventet på Garden. vi klappet, hoiet og skrek. Vi var gardeveteraner, og ville så gjerne gi vår honnør til både gutter og jenter i Garden. Men, var det ikke litt snaut med tid? Gardistene hadde jo mer de ville vise fram? Men nei, det var ikke tid til mer, og vi veteranene var skuffet. Mer, mer og godt måltid mat i koselige omgivelser. Begge formennene håpet dette ville være starten på et langt bedre samarbeid, så vi får håpe. Uansett, det var meget hyggelig tiltak. Referent Vi prøver oss igjen med en kryssord. Håper flere blir med på denne hjernetrimmen nå i høstmørket. Jeg har forsøkt å ikke gjøre den for vanskelig. Alle ord står i Tanums store rettskrivningsbok. Premiene er de samme. 10 Flaxlodd til nr. 1-5 Flaxlodd til nr. 2-3 Flaxlodd til nr. 3 Garden skuffet ikke. Gardistene gjennomførte et program de så absolutt kunne være stolte av, og Etter Tastkodene gikk vi tvers over gaten til restauranten Den røde mølle, hvor vi inntok et hyggelig Løsningene sendes til: Viggo Andreassen, Finstadlia 121, 1475 Finstadjordet. Merk konvolutten: «Gardekryss», og må være fremme innen 1. desember

11 Avs.: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo Møter på Asylet I de siste årene har vi hatt fast møtedag på restaurant ASYLET. Restauranten ligger i et gammelt hus på Grønland, og har bl.a. vært et asyl for mange år siden, derav navnet. Møtedagen er første torsdag i hver måned, og for desember er dette TORSDAG 2. desember kl Her møtes vi til en helt uformell prat, en prat om alt mulig. Noen frisker opp gamle minner, mens andre er mer opptatt av dagen i dag. Noen spiser, noen tar bare en kopp kaffe, det er ingen plikt, verken til å spise eller drikke, valget er ditt. Det viktigste er at du kommer. I og med det ikke ble noe julebord i år, kanskje vi kan at et mini julebord på Asylet. Er du enig i det, da ser vi deg på Asylet TORSDAG 2. desember? Jeg vil gjerne ha en påmelding til møtet. Ring meg på telefon , eller send en mail på innen 30. nov. Egil MAIL ADRESSER Vi har nå fått orden på vårt medlemsregister igjen, og vi etterlyser flere mailadresser. Dette er meget viktig, da vi kan nå våre medlemmer med bare et tastetrykk, og vi vil spare en mengde portoutgifter. Men, og kanskje det viktigste: Vi vil nå deg langt raskere enn hva vi kan nå, og du vil få letere tilgang til våre aktiviteter. Det kan hende vi kan/må arrangere et eller annet på kort varsel, og da er det godt å ha mailadresse. Vi er også interessert i at du sender oss dato for når du meldte deg inn i OGF, da vi har en del åpne poster om dette. Bruk vår mailadresse: HUSK Å MELDE ADRESSE- FORANDREING Vi får en god del blader i retur ved hver utsendelse. Send oss din nye adresse, og du vil motta den posten vi sender ut. Vi sparer penger, slipper å sende 2 ganger. 20 ARKIVERING AV OGF s FOTOGRAFIER VI, alle medlemmene i OGF, tar en mengde bilder. Noen blir benyttet, men de fleste kommer ikke fram verken i OsloGardisten, på våre hjemmesider eller i bladet Gardisten. VI, OGF, må lage et arkiv over alle bilder som blir tatt. Er det noen som føler for å ta et slikt ansvar? Få samlet inn alle bilder eller filmer, slik at vi vet hvor vi kan hente dette. Kanskje vi kan selge bilder etc., slik at det kan ble interessant for noen å ta ansvaret!

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008 OSLO GARDISTEN NR 1 18. mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget

Detaljer

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON. Nr. 1, mars 2010 - www.skansegutten.no - 54. årgang

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON. Nr. 1, mars 2010 - www.skansegutten.no - 54. årgang ORGAN FOR SKANSENS BATALJON Nr. 1, mars 2010 - www.skansegutten.no - 54. årgang 2 SKANSEGUTTEN 1/2010 3 Hilsen fra redaksjonen Hei alle skanseinteresserte! Det har gått hele fire år siden sist Skansegutten

Detaljer

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 1, APRIL 2006 53. ÅRGANG 2 SKANSEGUTTEN 1/2006 Foreldregruppen slo til Stokker: Brit Moldestad fra Foreldregruppen overrekker trommestokker under jubileet på Skansen. I

Detaljer

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14 ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 2, DESEMBER 2006 53. ÅRGANG Brushytten får bygge side 2 Utenlandstur side 6-7 Superverver side 13 Sukkersnop side 14 Martins siste dag side 14-15 Gamlekarene 75 år side

Detaljer

Viktig! Ny redaktør 4WD. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter.

Viktig! Ny redaktør 4WD. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter. A V D E L I N G S N Y T T 4 2012 År 37 4WD F O U R W H E E L D R I V E - M E D L E M S B L A D F O R N O R S K L A N D R O V E R K L U B B L E D E R S O R D T R E F F 2 0 1 2 Avdelingene Avd. Midt-Norge

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 3 17. DESEMBER 2006 ÅRGANG 2

OSLO GARDISTEN NR 3 17. DESEMBER 2006 ÅRGANG 2 OSLO GARDISTEN NR 3 17. DESEMBER 2006 ÅRGANG 2 ALT OM VÅR FLOTTE TUR TIL KRAKOW OG AUSCHWITZ KAN DU LESE PÅ SIDENE 5-11. NYE KP3 HAR AVHOLDT SIN DEBUTKONSERT I X-HALL. DU FINNER MER PÅ SIDE 12. Styret

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer! Nr. 1 juni 2013 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 40, 43. årgang God sommer! Terminliste høsten 2013, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 23.

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 40. Stor jubileumsutgave GRENLAND V ETERANVOGN 19 KLUBB 68

Nr. 2 2015 Årgang 40. Stor jubileumsutgave GRENLAND V ETERANVOGN 19 KLUBB 68 Nr. 2 2015 Årgang 40 Stor jubileumsutgave GRENLAND V ETERANVOGN 19 KLUBB 68 Formann: Gunleik Kjestveit Tlf: 35973858 / 951 47 901 E-mail: gunleikk@gmail.com Nestformann Torfinn Dale. Tlf: 911 90 595 E-mail:

Detaljer

Filos 2011 11.-13.november

Filos 2011 11.-13.november MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2012 Skål for de 125 år! Den 11.11. kl.11 gikk følgende invitasjon til OFKs 508 medlemmer: Du er invitert til jubileumsmiddag på Grand Hotell søndag 11.12.

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB

Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! 24. årgang. Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB SynHørSynHør-bladet 24. årgang Nr 3-2015 Holmenkollstafetten 2015 - Vårens vakreste eventyr! Achilles Norway deltok med 2 lag, Achilles Mix og Achilles SH-DB Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 2/2010 Årgang 38

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 2/2010 Årgang 38 St. Olavposten ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 2/2010 Årgang 38 Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Det 57. Ordentlige Riksting side 4 100 års jubileum i Oslo side 8

Detaljer

ARTILLERI - TIDSSKRIFT Etablert år 1900

ARTILLERI - TIDSSKRIFT Etablert år 1900 Norsk ARTILLERI - TIDSSKRIFT Etablert år 1900 4-2012 Utgitt av: Artilleriets offisersforening Norsk Artilleritidsskrift 1 Protect your capabilities Saab develops and produces ARTHUR Weapon Locating System.

Detaljer

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet Nr 2/2008 Kr 35,- Bildet over disse linjer er fra Herrejordet, eller parti fra "Herre skole" som er tekst på kortet. Kortet er sendt under krigen fra Herre til en person som lå på "katolske sykehuset"

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer