Ivrige utøvere i minikarusellen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ivrige utøvere i minikarusellen"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MARS 2011 Ivrige utøvere i minikarusellen KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 15. MARS ELDRERÅDET 14. MARS KOMM. RÅD FOR MENNESKER M/NEDS. FUNKSJ.EVNE 14. MARS PLANUTVALG 16. MARS FORMANNSKAPET 17. MARS KOMMUNESTYRET 24. MARS Det er morsomt å lage mange spennende lyder, på kjente og ukjente instrumenter og kjøkkenredskaper - spesielt når det til sammen blir en ordentlig sang! Her ser vi Ingunn S. Bulling lede an aktiviteten med barna. Spente barn og foreldre deltok ved oppstarten av minikarusellen ved Namdalseid folkebibliotek i februar. Dette kulturverkstedet for barn i alderen 4-6 år, har som mål å leke med ulike kunst- og kulturuttrykk, som sang og musikk, dans og bevegelse, drama samt form og farge. Tiltaket er i første omgang en prøveordning fram til påskeferien, der flere ulike instruktører vil lede an i den kreative karusellen. Første kvelden gikk med til å gjøre seg kjent, synge sammen i eventyrteltet, lage flotte stjerner til utsmykning og spille på instrumenter. ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Minikarusellen er et god tidsfordriv i mørketida, og er erfaringene gode vurderes aktiviteten videreført til høsten. Kulturuka ved Namdalseid skole vil foregå i uke 10, med vintermarked, tablå, snø og isskulpturer, maling, toving, fotografering og baking. Tlf. Åpent

2 Ordførerens spalte Trøng itj å fårrå t by n! Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et synlig bevis på ungdoms kreativitet og lyst til å vise sine evner, enten det gjelder sang, dans, videoproduksjoner og kunst. Årets UKM i vår kommune hadde et deltakerantall på 45 ungdommer, som alle hver på sin måte bidrog til en veldig flott kulturopplevelse. Jeg ønsker de som gikk videre til fylkesmønstringen lykke til! Samtidig er det er viktig å minne om at kunsten er ikke å vinne, men å delta. Det legges ned et stort frivillig arbeid blant lag og foreninger, som gir aktivitet til innbyggere i alle aldre. På kulturfronten fornekter ikke Namdalseid Ungdomslag sin posisjon med sine årlige oppsetninger, som utløser mye latter og glede hos et stort publikum. Og når Namdalseid songlag har gjennomført sitt Syng og dans, ja da har innbyggerne i Namdalseid på kort tid hatt 3 store kulturarrangement å kunne delta på. En trenger ikke reise til by`n for å få gode kulturopplevelser når vi har slike kulturkrefter i egen kommune. Kjempeflott. Det har heller ikke gått upåaktet hen at Marte Elden var med å vinne bronsemedalje i stafetten under ski-nm på Steinkjer - Gratulerer! Og sannelig er Norges raskeste mann på 400 m løping innendørs også fra Namdalseid! Det beviste Lars Eric Sæther under Norgesmesterskapet i friidrett i februar - Gratulerer! I slutten av mars vil dere i radio/ Tv og aviser sikkert få høre om Earth Hour. Dette er en verdensomspennende klimakampanje som oppfordrer til strømsparing. Med dagens strømpriser har dere sikkert fokus på dette allerede. Men - Earth Hour ber den enkelte av oss å ha et spesielt fokus på strømsparing i timen mellom kl og lørdag 26. mars under mottoet: slukk lyset en time for klimaet. I forrige utgave av Melkrampa ble det listet opp tiltak og utredninger som skal gjennomføres i år. I tillegg til alt det som da var nevnt, vil kommunestyret i marsmøtet behandle spørsmålet om kommunal egenandel i forbindelse med Norges vassdrags- og energidirektorats sikringstiltak mot erosjon og ras. NVE har vedtatt å prioritere igangsatt et arbeid i Austerelva, på strekningen Fallbrua- Årgårdsbrua, med sikringstiltak mot erosjon og ras. Avslutningsvis denne gangen, så kan det opplyses at Statens vegvesen i april vil invitere til et åpent møte om planene for bygging av den nye Årgårdsbrua. Tid og sted for dette møte vil du finne i neste utgave av Melkrampa. Ord på veien: Store menn kan iblant tenke forbausende små tanker. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Tlf Telefontid alle hverdager mellom kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl og kl ANDRE Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell, Tove Berit Ostad, Olav Strøm, Tlf.: Namdalseid Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl Nav er stengt hver tirsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Den Norske Kirke: Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkegårdsarb./kirketjener: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo tlf Jan Roger Kaldal tlf Prest for Namdalseid sokn: Vikarprest Dagrun Rønnåbakk, tlf / Prest for Statland sokn: Torgeir Liasjø, tlf Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf: Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tannlege: Tlf Tannlegekontoret er betjent med tannpleier hver andre tirsdag i oddetallsuker. Utenom dette kan distriktstannklinikken i Namsos kontaktes på tlf , evt. Egge tlf Servicekontoret Åpent: Tlf.: Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Aktiviteter ved Dagsenteret i februar 2. mars Kl Tur til Sjøåsen hotell 7. mars Kl Strikkekaffe 8. mars Kl Har du lyst til å lage deg veske selv, meld deg på. Anna Solum holder kurset. Kursavgift kr. 500,-. Påmelding innen 3.3. til Grete, tlf mars Kl Bibliotekdag 23. mars Kl Salg av handarbeid på Coop Namdalseid 30. mars Kl Kunnskapstevling med Sissel Halsvik Sverkmo Ferievikarer Omsorgstjenestene Vårt personell ved Omsorgstjenestene i Namdalseid og Statland, ved kjøkkenet og ved vaskeriet skal ha sommerferie i perioden uke Vi trenger derfor: sykepleiere/vernepleiere hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere vernepleier-/ sykepleierstudenter og andre studenter og elever kokker assistenter Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder må komme fram i søknaden. Søkere som kan jobbe hele perioden vil bli prioritert. Søkere til hjemmehjelp og hjemmesykepleie bør har førerkort kl. B. Vi avlønner 2. års helsefagstudenter som fagarbeidere og 3. års studenter får i tillegg 4 års ansiennitet, ellers avlønning ihht gjeldende tariffavtale. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: Omsorg Namdalseid - enhetsleder Marit Hatland, tlf Omsorg Statland - gruppeleder Janne S. Finanger, tlf Kjøkken og vaskeri - enhetsleder Lisbeth Bruun, tlf Dersom du ønsker å arbeide i et spennende og utfordrende miljø, send søknad på elektronisk skjema, no Søknadsfrist 4. mars Vikarer hjemmehjelp Omsorg Namdalseid trenger vikarer til hjemmehjelp. Dette vil være vikarer som kan komme på kort varsel. Vikaren må disponere egen bil. Opplæring vil bli gitt. For nærmere informasjon, kontakt May Iren Anzjøn telefon Støttekontakter Omsorg Namdalseid trenger personer, gjerne ungdommer, som kan tenke seg å være støttekontakter. For nærmere informasjon kontakt Omsorg Namdalseid ved Endre Mølsleth telefon Søknad sendes til Omsorg Namdalseid, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid. Side 4

5 Kommunal info Namdalseid får gode skussmål! Forbrukerrådet har nylig publisert resultatene fra en undersøkelse av priser på kommunale tjenester i et utvalg på 150 kommuner. Namdalseid er den 4. billigste kommunen på tjenester som er viktig for barnefamilier (SFO, kulturskole, vann- og avløpsavgift). Prisene i Namdalseid er 30 % under gjennomsnittet for undersøkelsen. Her er de fem billigste kommunene på tjenester som er viktig for barnefamilier: Kvalsund i Finnmark: kr Tydal i Sør-Trøndelag: kr Hægebostad i Vest-Agder: kr Namdalseid i Nord-Trøndelag: kr Tinn i Telemark: kr Namdalseid har også moderate priser på tjenester som er viktig for eldre (trygghetsalarm og hjemmetjenester). Her er nivået 16 % under gjennomsnittet. Avtroppende rådmann Roar Pedersen kommenterer dette slik: Det er interessant å registrere at Namdalseid kommer godt ut sammenlignet med andre kommuner når det gjelder pris på tjenester som er viktig for innbyggerne. Det er også interessant å se dette i sammenheng med andre målinger som tar kommunen på pulsen. I KS sin lokaldemokratiundersøkelse som ble presentert før jul, var 86 % av innbyggerne i Namdalseid fornøyd med tjenestetilbudet i kommunen. Dette er mer enn i andre kommuner som Namdalseid ble sammenlignet med. Undersøkelsen ga ellers mye informasjon som det kan være verdt å reflektere over både for politikere, innbyggere og ansatte i kommunen. Lokalavisa hadde en fyldig omtale av dette den 19. januar. I Kommunal Rapport sitt kommunebarometer er Namdalseid rangert i kommunegruppen med høyest totalscore på sentrale nøkkelopplysninger for tjenesteproduksjon og drift (17 % av kommunene). Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 47 sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Namdalseid scorer spesielt høyt på pleie- og omsorgstjenestene, sosialtjenesten og økonomi. Også barnehagetilbudet scorer over gjennomsnittet. Det er ellers ingen tjenesteområder som kommer dårlig ut. Kontroll med økonomien vil alltid være en grunnleggende forutsetning for å lykkes som kommune. Også for 2010 vil driften av kommunen gi et resultat som styrker kommunens soliditet og forutsetninger for å gjennomføre nye satsninger. Ettersom Namdalseid er en lavinntektskommune, forteller dette samtidig at kommunens ansatte har stor evne til å levere. Oppsummert, er det dermed mange indikasjoner på at kommunen framstår som en god leverandør av velferd til innbyggerne i dag, og at Namdalseid har gode forutsetninger for å kunne lykkes med å utvikle dette videre. Det er samtidig grunn til å reflektere over dette. Alle kommuner vil over tid møte oppturer og nedturer. Det kan være verdt å ha mer oppmerksomhet mot hvordan Namdalseid utnytter sine kvaliteter til å bygge godt omdømme. Det kan også være verdt å legge arbeid i å utvikle gode strategier for konsolidering og forbedring. Dette vil være avgjørende for å lykkes med å løse utfordringene som en vil møte på veien framover. Side 5

6 Oppvekst Søknad om barnehageplass og SFO 2011/2012 Søknadsfrist for nye søknader om barnehageplass og plass i skolefritidsordningen for 2011/2012, er 1. april (De som allerede har plass i barnehage eller SFO trenger ikke å søke på nytt, forutsatt at dere ikke ønsker endringer). Alle søknader for ny plass evt. endringer av allerede tildelt plass i barnehagen gjøres Side 6 elektronisk, og skjema finnes på no under selvbetjening. Søknadsskjema for ny plass, evt. endringer av allerede tildelt plass i SFO finnes på samme internettside under selvbetjening alle skjemaer. Kultur Namdalseid kommunes kulturpris 2010 Namdalseid kommunes kulturpris for 2010 er tildelt Statland Vekst Statland Vekst får prisen for sitt mangeårige engasjement og frivillig innsats både i og for lokalsamfunnet Statland. Gjennom etableringen av Molomarkedet har Statland Vekst klart å etablere et kulturarrangement hvor produkter av lokal og regional kunst-, håndverks- og mattradisjoner blir synliggjort, i tillegg til at barn og unge hvert Spillemidler til kulturhus Tilskudd til kulturhus skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder og det kan søkes om tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. Søkere om spillemidler kan være andelslag, kommuner, stiftelser eller organisasjoner år får vist fram sine musikalske talenter. Statland Vekst står også bak det årlige julemarkedet på Statland og har i en årrekke driftet den offentlige badingen i svømmehallen og klart å skape en møteplass med innhold av både sosiale og kulturelle opplevelser for folk i alle aldre. Statland vekst sitt engasjement har utløst stor frivillig innsats fra innbyggerne på Statland og har gjennom sitt arbeid klart å bidra til økende grad av bolyst, med demokratisk oppbygging. Kulturhus som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minimum 20 år etter at midlene er utbetalt. Lokale kulturhus i Nord- Trøndelag kan få innvilget inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt 1,5 millioner kroner. Nedre grense for å søke om tilskudd er en kostnad på kr ,-. Skriv ut skjemaet, fyll ut og lever eller send Servicekontoret. Er det noen som har behov for hjelp til utfylling, ta gjerne kontakt med Servicekontoret, der får du hjelp. Servicekontoret trivsel og gode kulturopplevelser. Kommunen vil i samråd med prisvinneren finne en passende anledning for utdelingen av prisen. Prisen består av kr. 5000,- samt et trykk av kunstneren Carol Comiskey. Vi gratulerer Statland Vekst med Namdalseid kommunes kulturpris Søknad m/vedlegg fremmes elektronisk på innen 15. mars For mer informasjon kontakt Namdalseid kommune v/brit Randi Sæther, telefon

7 Kultur Vintermarked med snø og isskulpturer mars Kulturuka ved Namdalseid skole skal ha vinter som tema, med lek og kunstnerisk utfoldelse i årstidens elementer. Her blir det vintermarked med salg av elevprodusert mat, kunst og gjenstander, spennende skulpturpark i snø og is samt tablå og sprell inspirert av årstidas elementer. I år vil kunstnerne Øystein Viem og Åse Nordanger lede skaperprosessen med snø og is, og forvandle et område ved skolen til en spennende arena i form og lys. Trude Berg Selliseth vil lede aktiviteter innen maleuttrykk og Hilde Guddingsmo vil arbeide med drama som uttrykk og lage små tablåer i dette uterommet. Eldbjørg Helland vil lære bort å tove med ull. Vi håper på godt vintervær og minusgrader og inviterer alle til åpning av vintermarkedet torsdag 10. mars kl Still med godt uteantrekk og sitteunderlag! Velkommen! Hvem lager den fineste is-/snølykta? Vi utfordrer herved alle og enhver til å gripe muligheten til å konkurrere om å lage den beste, fineste, rareste mest spektakulære is-/snølykta til Vintermarkedet torsdag 10. mars! Ta den med til åpninga og still den ut, - så kårer vi en vinner! Fin innsats i året UKM Det var 44 ungdommer i alderen år som deltok ved lokalmønstringen i Namdalseid lørdag 19. februar med musikk, sjonglering, video og billedkunst i ulike uttrykk. Juryen har tatt ut denne gruppen som skal representere Namdalseid ved fylkesmønstringen i Nærøy april. Scene: Hottentots - Love in an elevator Carina og Jenny - The good kind EideJugglaz - Mang Balla i Lufta Jo Gangstas - When You re Gone Søwæstrock - Do ya wanna taste it. Video: Birgitte Måøy Alte og Cathine Lænd - Never Let You Go Boy Møll på mølla - uttrekking av 2 repr. fra prod.gruppa. Utstilling: Anna Martine Myren - Fake Vilde Snøfrid Rømo - feles cattus Sunniva Berly Gustavsen og Jenny Brørs Bratberg - My life feels upside down Katrine P. Ledang Maskerade Det vil bli satt opp egen buss for turen til Kolvereid og alle som er tatt ut til å delta, vil motta nærmere informasjon om dette. Vi er avhengig av å ha med foreldre som ledere på turen, og ber om at de som har mulighet til være med tar snarlig kontakt med kulturkontoretved Lisbeth Lein, tlf Kulturuka på Statland april Kulturuka på Statland skole braker løs i starten av april, der visuell kunst og musikk vil stå i fokus. Her vil alle barn fra barnehage til ungdomsskole være involvert i ulike aktiviteter fra mandag 4. april til visning/konsert torsdag 7. april i Musikkhallen. Nærmere informasjon følger i neste utgave av Melkrampa. Side 7

8 Annonser Angell Øies og Jenny Otelie Øies legat, Namdalseid Legatet har som formål å yte økonomisk hjelp til ungdom under utdanning. Fortrinnsberettiget er ungdom beslektet med Angell Øie og/eller Jenny Otelie Øie, som tar videregående eller høyere utdanning, uansett bosted. Ungdom, ubeslektet med stifterne, men bosatt i Namdalseid kan også søke. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid, pr. tlf eller no eller du kan kjøre ut en papirutgave fra hjemmesiden, kommune.no Søknad om bidrag/stipend for skoleåret 2010/2011 sendes Namdalseid kommune v/ ordfører, 7750 Namdalseid innen 25. mars 2011 Ordfører 10. klasseaktiviteter Tomflaskeinnsamling Onsdag 27. april fra kl vil 10. klassen v/namdalseid skole dra rundt å samle inn tomflasker til inntekt for skoleturen. Har du tomflasker etter påske - vent med pantinga. Kontaktperson: Marita Lian, tlf Pizzalotteri Fredag 18. mars fra kl arrangerer 10. klassen v/namdalseid skole pizzalotteri. Hvis du vinner får du levert rykende varm pizza på døra med en gang. - Nytt fra Namdalseid Hageselskapet minner om at det er temamøte om jordkjeller i Ungdoms- og eldresenteret torsdag 10. mars kl Allsidige Geir Wie fra Inderøy er kveldens fagperson. Hvis interessen er stor nok, blir det kanskje studiering i dette emnet utover våren. Inngang kr.50 Servering av kaffe og vafler Loddsalg. Skoletur 10. klassen v/namdalseid skole tar på seg små og store arbeidsoppdrag til inntekt for skoletur til Island. Kontaktperson: Sol Hege E. Urtegård Tlf Alle er velkommen! Styret Side 8

9 Lag og foreninger me åss NAMDALSEID SAMFUNNSHUS LØRDAG 26.MARS 2011 FAMILIEFORESTILLING KL BILLETTER KR 50,-/150,- SELGES VED INNGANGEN KAFFESALG FESTFORESTILLING KL BILLETTER KR 250,- VED SENTRUM AUTO FRA 19.MARS BAR MED IRSK SNITT VI HAR KORTTERMINAL! FEST OG DANS TIL MUSIKK AV: PHOENIX REEL Side 9

10 Lag og foreninger NAMDALSEID UNGDOMSLAG PRESENTERER "TRE I SOFAEN" EN KRIMINALFARSE AV JANN RASMUSSEN instruert av Hilde Guddingsmo DAGFORESTILLING LØRDAG 5.MARS KLOKKA I NAMDALSEID SAMFUNNSHUS 10.KLASSEN SELGER KAFFE M.M VOKSNE 100 KR OG BARN 50 KR SALG AV BILLETTER VED DØREN * KVELDSFORESTILLING LØRDAG 5.MARS KL I NAMDALSEID SAMFUNNSHUS ETTERFULGT AV PUB OG DANS INNGANG 200 KR MUSIKK AV "FULL RULLE" SALG AV BILLETTER VED DØREN 18 ÅRS GRENSE * Side 10

11 Lag og foreninger Vållåvassrennet 2011 Lørdag 13.mars blir det Vållåvassrenn, med start fra Sprova og innkomst Solhaug grendehus. Drikkestasjon ved Vållåvatnet. Det vil også bli muligheter for en kortere løype, med start fra Vållåvatnet. Trim uten tidtaking: start mellom kl Med tidtaking: start kl Startkontingent kr 70,- Familie kr 150,- Sprova IL, Namdalseid IL, skigruppa og Beitstad IL Karusellrenn "VM 2011 Namdalseid" Skigruppa arrangerer karusellrenn med VM-stil torsdag 3.mars kl Det blir fakler og flagg, premier ved målgang og pølse m/brød til alle deltakere. Vi oppfordrer små og store til å komme og delta. Vi trenger publikum også. Plakater vil bli hengt opp. Godt Vaksin arrangerer fest i Samfunnshuset 18. mars kl Musikk av Sparbyggin Medlemsmøte/gruppemøte Namdalseid Senterparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte mandag 14. mars 2011 kl på Sjøåsen hotell. Velkommen! Styret/gruppeleder Medlemsmøte/gruppemøte Namdalseid Arbeiderparti inviterer til medlemsmøte/gruppemøte mandag 14. mars 2011 kl på Dåapma, Kommunehuset. Medlemsmøte Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i Liss-sal n i Samfunnshuset mandag 14. mars kl Vi får besøk av 2. nestleder i forbundet, Liv Thun. Musikk av Jon H. Ring for skyss, Eldnes tlf Velkommen! Styret Velkommen! Styret/gruppeleder Side 11

12 Annonser Årsmøte og nominasjonsmøte Namdalseid Arbeiderparti kaller inn til følgende møter: Årsmøte Nominasjonsmøte til høstens kommunevalg Møtene holdes på Sjøåsen hotell torsdag 10. mars kl Vi håper på stort oppmøte, velkommen! Styret i Namdalseid Arbeiderparti Årsmøte i Statland Idrettslag Onsdag 2.mars er det årsmøte i Statland Idrettslag. Sted: Statland Alderspensjonat kl Saker meldes inn til styret v/leder Morten Hågensen senest 23.februar. Årsmøte Årsmøte i Namdalseid LHL torsdag kl på Dagsenteret. Hjertelig velkommen! Styret Håndarbeidsbingo Håndarbeidsbingo, utlodning og tombola avholdes på Namdalseid skole, gymsalen 3. april. Tombola og loddsalg fra kl Bingo starter kl Salg av kaffe og kaker hele dagen. Arr. Namdalseid og Lyngen skytterlag Statland idrettslag Årsmøte i Namdalseid Idrettslag Årsmøtet for Namdalseid IL skal avholdes i Namdalseid samfunnshus den kl Sakliste: Vanlige årsmøtesaker ihht. lagets vedtekter. Saker til behandling på årsmøtet må være sendt til styret innen Sekretær Gro Hoffmann, e-post: eller Årsmøte Statland og Buvik sanitetsforening holder årsmøte i Alderspensjonatet, onsdag 9.mars kl Vanlige årsmøtesaker Høringsforslag Gave til fond Innspill/forslag til aktiviteter/arbeids oppgaver i 2011, ønskes. Velkommen Styret NIL v/leder Arne Bratberg Side 12

13 Annonser Namdalseid Bondelag og Namdalseid Produsentlag inviterer til åpent FAGMØTE på Solhaug grendehus den kl Tema: De ulike tilskudd og finansieringsordninger bønder kan benytte seg av i normal drift og ved investeringer, og hvordan finansierer en mest fornuftig nødvendige investeringer. Orienteringer fra: Innovasjon Norge avd. Nord Trøndelag v/morten Overrein Raade. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk v/ Tove Berit Ostad Tine v/ Gunnar Aunsmo Tine-ambassadørene serverer smaksprøver av meieriprodukter og så blir det en matbit ca. kl Vel møtt! Årsmøte Årsmøtet holdes på Dagsenteret på Helsetunet tirsdag 8. mars kl Vanlige årsmøtesaker. Namdalseid sanitetsforening Nominasjonsmøte Namdalseid Senterparti inviterer til nominasjonsmøte til høstens kommunevalg. Sjøåsen hotell mandag 21. mars kl Velkommen. Namdalseid SP, Nominasjonskomiteen Sjøåsen hotell Namdalseid bondelag arrangerer pubkveld for medlemmer med følge fredag 25. mars kl på Sjøåsen Hotell! Servering av fiskesuppe og lokal humor, sosialt samvær utover kvelden! Egenandel for matserveringa. Namdalseid Bondelag Årsmøte LHL Trimmen har årsmøte på Alhusen, 2. etg. i Kommunehuset, 22. mars kl Vanlige årsmøtesaker. Årsmøte Namdalseid Danseforening har årsmøte på Sjøåsen hotell tirsdag kl Velkommen! Styret Styret Side 13

14 Annonser Velkomstdrink 3-retters middag Gudmund spiller til dans Bar Inngang kr 480,- Arr.: Påmelding til Sentrum Auto innen 2. mars Hjertelig velkommen! Eldamat Kokken Arne Bredland, som er en kjent stemme for NRK-lyttere i Trøndelag, er tilstede på Solhaug og kokkelerer! Åpning av hatteutstilling Torsdag 7. april kl har vi visning av spennende hatter laget av Toril Velure fra Bergen. Åpningstider: Mandag- fredag: kl Lørdag: kl Kveld med Selbustrikk, ost og vin Fredag 11. mars kl har vi mannekengoppvisning av flotte klær fra Selbustrikk. Inger Kjelmo Kristiansen og Kirsten Bergsdal fra Selbustrikk skal også være På Hjørnet lørdag 12.mars. Ane og Tone På Hjørnet Side 14

15 Annonser Hus/leilighet ønskes leid Skal flytte til Namdalseid og ønsker å leie hus/leilighet med minst 3 soverom. Ønsker å leie fra 1. juni. Leilighet til leie Leilighet til leie på Brørs (Mo). Ring tlf Monika Asklund, tlf NYHET! Katty med kylling! Vi selger all Katty til introduksjonspris! Kun 90 kr for 5 kg. Vi har en ny og penere hjemmeside. Sjekk Best pris, kvalitet og service. Bruk din lokale mølle! Tlf * Faks * E-post: * 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører. Vårt vaktnummer er: Vi har komfortable biler og minibusser, tilpasset rullestolbrukere. Begge bussene har karaokeanlegg. Side 15

16 Arrangørkalender for mars 2011 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Seniortrim på Fysikalske kl Seniordans på U/e-senteret kl Årsmøte Statland IL på Alderspensjonatet kl Fagmøte på Solhaug kl Arr. N.eid Bondelag og Produsentlag. Karusellrenn m/ VM-stil kl Søknadsfrist ferievikarer Namdalseid kommune. 5 Tre i sofaen i Samfunnshuset kl. 12 og Viltkveld på Solhaug kl Åpen Øyensskavlstu kl Seniortrim på Fysikalske kl Seniordans på U/e-senteret kl Årsmøte i N.eid Sanitetsforening kl. 18 på Dagsenteret. 9 Onsdagsklubb på U-/e-senteret kl Statland og Buvik sanitet, årsmøte på Alderspensjonatet kl Årsmøte kl på Solhaug grendehus, Beitstaden Historielag. Årsmøte og nominasj.møte N.eid AP på Sjøåsen hotell kl Fagmøte Hageselskapet på U-/e -senteret kl Mannekengoppvisning av Selbustrikk På hjørnet kl Gudstjeneste i Statland kirke kl 11. Utdeling av Påskebok til 9-åringene. Offer til Samemisjonen. Åpen Øyensskavlstu kl Årsmøte i LHL på Dagsenteret kl Kulturuke Namdalseid skole mars Åpning vintermarked N.eid skole kl Medlemsmøte i Pensjonistlaget i Liss-sal n kl Medl.møte/ gruppemøte AP og SP på hhv. Dåapma og Sjøåsen hotell kl Seniortrim på Fysikalske kl Seniordans på U/e-senteret kl Søkn.frist spillemidler kulturhus. 16 Årsmøte N. eid IL i Samf.huset kl klassens pizzalotteri. Godt Vaksin kl i Samf.huset. 19 Vållåvassrennet fra kl Åpen Øyensskavlstu kl Årsmøte N.eid danseforening Sjøåsen hotell kl Nominasjonsmøte N.eid SP på Sjøåsen hotell kl Seniortrim på Fysikalske kl Seniordans på U/e-senteret kl Onsdagsklubb på U-/e-senteret kl Pubkveld på Sjøåsen hotell kl Arr. N.eid Bondelag. Frist søknad Øies legat. 26 Syng og Dans i Samfunnshuset kl. 15 og kl Åpen Øyensskavlstu kl LHL Trimmen, årsmøte på Alhusen kl Seniortrim på Fysikalske kl april - søknadsfrist barnehage og SFO. Seniordans på U/e-senteret kl

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER:

Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S. 0 6 Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: Kommunestyret har nå vedtatt å sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for Statland. Dette

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små

Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 0 6 Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 08.05.06 ELDRERÅDET 09.05.06 PLANUTVALG 10.05.06 FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer