Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 12.06.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 28/13 RS 18/13 Innhold REFERATER MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2013/38 RS 19/13 MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET /36 Saker til behandling PS 29/13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SVERRE HORVEN PS 30/13 SALG AV EIENDOMMEN NEATUN GNR 181 BNR 179 I TYDAL 2011/ /694 PS 31/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TKE /302

3

4 PS28/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Ketil Nilsen Medlem V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Ingjald Græsli Medlem V/SP Kari Slungård Medlem V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP John Olav Dyrhaug Medlem V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV Per Horven Medlem A/SV Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Inge Svelmo Medlem TL John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Jo Vegard Hilmo Henning Braaten Asbjørn Rotvold Medlem Medlem Medlem Medlem TL A/SV A/SV V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Edel Kleiven Jo Vegard Hilmo A/SV

6 Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Ragnhild W. Kvål Heidi S. Welve Ingrid Haarstad Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Helse og sosialsjef Omsorgsleder Helsesøster Økonomisjef Orientering ved Ragnhild W. Kvål om status samhandlingsreformen, Ingrid Haarstad om samhandling mellom helsestasjonene og helseforetakene og Heidi S. Welve om IKT i omsorgstjenesten. John Paulsby Ordfører Marthe R. Græsli økonomisjef

7 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby LEDER V/SP Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Lars Græsli Nestleder Medlem V/SP A/SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ingjald Græsli Henning Braaten Berit Ø.Kåsen Lars Græsli V/SP A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Marthe R. Græsli økonomisjef

8 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr SAKER TIL BEHANDLING PS 1/13 VALG AV STEMMESTYRER VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244 PS 2/13 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244 PS 3/13 STED FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG VALG AV STEMMEMOTTAKERE TIL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244

9 Saker til behandling PS 1/13 Valg av stemmestyrer ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Som stemmestyrer velges: Græsli: Lars Græsli leder Kirsten Olava Hofstad nestleder Kari Aune Borghild Hanssen Vara: Geir Morten Rønning Ås: Mona Moan Lien leder Ketil Nilsen nestleder Toralf Øverås Torill Aas Vara: Hege Kløften Stugudal: John Inge Sørensen leder Ola Bjarne Østby nestleder Berit Kåsen Laila Kvitland Vara: Kari Haarstad PS 2/13 Tid og sted for stemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Følgende stemmetider og stemmesteder vedtas: Mandag 9. september: Spongtun Kl og Rådhus II møterom Øyfjellet Kl og Bjørkly Kl og

10 PS 3/13 Sted for forhåndsstemmegivning og valg av stemmemottakere til stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Forhåndsstemmegivningen legges til servicekontoret i Tydal kommune. 2. Følgende personer kan ta i mot forhåndsstemmer: Borghild Hanssen Gerd N. Lunden Laila Kvitland Torill Aas Frank Lysø Marthe R. Græsli

11 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 29/ Søknad om fritak fra politiske verv - Sverre Horven Vedlegg: Søknad om fritak politiske verv i Tydal kommune Saksopplysninger Sverre Horven søker fritak fra sine politiske verv for hele valgperioden, med virkning fra 1.juli 2013 (dato er bekreftet av Sverre Horven pr. telefon). Begrunnelsen for søknaden er flytting. Sverre Horven har følgende verv: Medlem i utvalg for areal, miljø og teknikk Varamedlem i utvalg for helse, oppvekst og kultur Medlem i kommunestyret Vurdering Det vises til kommuelovens 15 nr. 2: Kommunestyret ( ) kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessige vanskeligheter eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Dersom fritak innvilges må det foretas suppleringsvalg (for kommunestyret gjelder direkte opprykk). Rådmannens innstilling Det fremmes ikke innstilling i saken.

12

13 MOTTATT 2 APR Tydalkommunestyre v/ordføreren Tydal kommune Tydal Søknadom fritakpolitiskeverv i Tydalkommune. Begrunnelsefor fritaketer flyttingtil annenkommunei løpetavjuni måned2013. Mvh SverreHorven

14 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2012/694-6 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 51/ Kommunestyret 30/ Salg av eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 i Tydal Vedlegg: K.sak 15/12 Søknad om kjøp Aktivitetsplan Fremdriftsplan Saksopplysninger I brev av søker Thine Sivertsen, som leietaker på Neatun, om å få kjøpe eiendommen. Tydal kommunestyre vedtok i sitt møte den , sak 15 å kjøpe eiendommen av Statkraft. Tydal formannskap vedtok i sitt møte den å kjøpe en del tilleggsutstyr fra tidligere leietaker. Thine Sivertsen inngikk i leieavtale med Tydal kommune for drift av eiendommen for næringsvirksomhet servering, overnatting, kurs, behandling og for boligformål. Leieforholdet ble gjort gjeldende fram til Leieforholdet er senere etter egen søknad forlenget fram til I henhold til leiekontraktens pkt. 3.6 er leietakeren gitt opsjon på kjøp av eiendommen for en sum kr med tillegg av omkostninger. Det er tatt forbehold om kommunestyrets godkjenning av salget.

15 Vurdering Kommunestyret har i sitt vedtak i sak 15/12 uttalt at salg av eiendommen skal vurderes og behandles. Leietaker Thine Sivertsen har nå søkt om å få kjøpe eiendommen i henhold til den leieavtalen som er inngått. Salg av eiendommen er den beste økonomiske og praktiske løsningen for kommunen som i dag har en stor og omfattende bygningsmasse å ivareta. Eiendommen er av kjøperen planlagt brukt til næringsvirksomhet, noe som er svært positivt. Rådmannens innstilling Eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 med påstående bygninger og utstyr selges til Thine Sivertsen på følgende vilkår: 1. Salgssummen settes til kr Omkostninger ved gjennomføring av salget bæres av kjøper. 3. Eiendommen overtas av kjøper Salgssummen overføres til disposisjonsfondet.

16 TYDALKOMMUNE Arkiv: U04 Arkivsaksnr: 2011/722-7 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Motedato Formannskapet 21/ Kommunestyret 15/ KJØP AV EIENDOM Vedlegg: Drøfting angående salg av Neatun Salg av Neatun Tilbud Neatun Nearun - Akseptbrev Neatun - registrering av historiske gjenstander Neatun - Akseptbrev Saksopplysninger Eiendommen Neatun, eid av Statkraft, er lagt ut for salg via megler i DNB Næringsmegling. Det korn ikke inn seriøse anbud. Megler tok da direkte kontakt med Tydal kommune. Det ble etter hvert antydet en pris på 1,5 mill kr fra Statkraft. Vi gikk ned til kr , o2 fikk aksept på det. Vi tok forbehold om politisk behandling av saken. Vurdering Eiendommen kan være svært interessant for Tydal kommune i næringssammenhen2. Flere formål kan tenkes. Det mest aktuelle ut fra næringsplanarbeidet kan være tilbud innen helse og omsorg. Det kan være tilbud innen offentlige tjenester, eller innenfor private tilbud. Også i historisk og kulturell sammenheng er eiendommen interessant for Tydal kommune.

17 I næringsplanarbeidet utarbeider vi nå grunnlag for en utredning om næringstiltak innen helse og omsorg. Denne skal viser mulighetene for etableringer innen dette området. Kjøp av Neatun vil naturligvis innebære en viss risiko for kommunen. Vi har ingen garanti for at vi får etablerere som kan leie eiendommen. Det vil påløpe en del driftsutgifter. Disse er ikke beregnet så langt. Kjøpesummen anses akseptabel for en slik eiendom. Kommunen har ikke foretatt grundig gjennomgang av eiendommen, men kjenner denne godt fra før. Rådmannen anser potensialet for etableringer på eiendommen som godt. Vi bør bruke denne sjansen på å prøve å få til dette. I beste fall kan vi få mange nye arbeidsplasser. Statkraft har i sitt akseptbrev tatt opp at gjenstander vil bli fjernet. Vi har svart at vi gjerne vil drøfte dette. Det må avklares hvilke gjenstander det er snakk om. Vi bør også drøfte særskilt om de skal føres ut av bygda. Det blir nå vurdert et prosjekt med tema kraftutbygging i Tydal kommune. Det bør da være aktuelt å beholde i kommunen så mye som mulig av historisk materiale. Vi bør avklare dette før salget skjer. Rådmannens innstilling Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fierning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Behandling i Formannskapet Lars Græsli ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig erklært inhabil. Henning Braaten ble innkalt og møtte. Rådmannens innstilling: Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr BeIøpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fjeming av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Forslag fra Henning Braaten: Pkt 1-4 som rådmannens innstilling-. Nytt pkt 5: Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen.

18 Votering: Forslag fra Henning Braaten enstemmia vedtatt. Innstilling i Formannskapet I. Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fjerning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen. Behandling i Kommunestyret Lars Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Forslag fra J.Paulsby (V/SP): Lars Græsli erklæres inhabil. Edel Kleiven inntrer som vararepresentant. Forslaget enstemmig vedtatt. Innstilling i formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtaket er offentlia. Vedtak i Kommunestyret I. Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanaet av fjerning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen.

19 Tydal Kommune 1 V/Knut Selboe 7590 Tydal Il Tydal SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM NEATUN Undertegnede. Thine Sivertsen,. søker herved om å kjøpe eiendommen Neatun. Gnr Bnr Det vises til leiekontrakt av kap. 3.6 og opsjon på kjøp av eiendommen. Eiendommen onskes å kjopes privat, og etter kjøp vil det bli opprettet en leieavtale med driftselskapet Neatun AS, org.nr Det vises forovrig til tidligere oversendt fremdriftsplan og aktivitetsplan vår/høst 2013 for Neatun AS. Med vennlig hilsen Thine D Sivertsen

20 Aktivitetsplan for Neatun AS Vår/Sommer 2013 April; Egne kurs; Naturterapeutisk del 1 den Snu Tanken Snu Virkeligheten del 1 den Liv på mange nivåer den Kurs andre aktører; Freeliving v/linda Chrislock holder kurs for de som ønsker å bli Freelivingcoach, se Per i dag er det 6 deltakere, 5 med overnatting. Kursdato Mai; Egne kurs; Naturterapeutisk del 1 den Andre aktører; Helgakurs i magedans med instruktør fra Trondheim, dato Juni; Egne kurs; Døråpningskurs del 1 den Snu Tanken Snu Virkeligheten del 2 den Miniworkshop for alle som har gått våre kurs den Juli/August; Sjamanistiske trommekvelder, uteaktiviteter. Miniworkshop med uteaktiviteter ca Sommerperioden juli/august er rolig på kursfronten, der vil vi rette oss mot sportsfiskeren og turisten. Vi kommer til å tilby familiepriser til de som ønsker å komme hit med familien for å ta del i Tydal sine mange aktiviteter som hesteriding, fjellvandring, fisking osv. Vi er med i Tydal Grundeierlag sin brosjyre som retter seg mot sportsfiskeren, og i Tydal Kommune sin brosjyre til turisten. Selv vil vi gå ut til alle som har vært innom her på våre kurs, vi vil bruke hjemmesiden, facebook og eget nyhetsbrev. Aktiviter under planlegging for høst Nye kursdatoer for våre egne kurs vil bli satt opp i løpet av juni/juli Nye Freelivingkurs hele høsten, samarbeidsavtale med Linda Chrislock som ønsker Neatun som base vinter og høst. Nytt helgakurs i magedans (oktober) «Damenes Aften» med Milde Mathilde og Drillpikene (november) «Unplugged aften» med våre venner Chelsea Michelle Wold og Therese Ulvan (september) «Unplugged aften» med Tydalsgutta Tornado Gold ( november ) Chi Gong kurs, helgakurs (september) Meditasjonskurs/chi-gong ( oktober) Ny miniworkshop, helg ( november )

21 Fremdriftsplan 2013 Etter å ha driftet i 3 mnd nå så ser vi en økning i aktiviteter og overnattinger. Desember 2012 ble en måned kun med kostnader, i januar fikk vi inn et firma, NTE Steinkjer som hadde en del arbeidere i Tydalsområdet som trengte overnatting. Planlagt Freelivingkurs i januar måtte avlyses pga sykdom, så der mistet vi en del inntekt. Ingen egne kurs i januar. Egne kurs kom godt i gang i februar, med en Miniworkshop i slutten av mnd. NTE Steinkjer fortsatte å bo her ut februar, jobben deres i Tydal er p.t. Satt på hold, det kan tenkes de kommer tilbake senere i år. Nå i mars har det kommet inn arbeidere fra et annet firma, Rainpower Services AS, og de har jobb her i området i lang tid fremover, de kommer til å ha 1-3 mann i arbeid her hver uke. Dette gir oss en inntekt på ca 5.000,- i uka. Vi har fått flere forespørsler fra andre behandlere som ønsker å leie seg inn hos oss, deriblant en akupunktør som også jobber som sykepleier. Hun ønsker å komme i gang her etter påske, hun har allerede en kundekrets her i Tydal og omegn. Fysiopat Kari Gullbrekken, som har behnadlet her siden oktober 2012, får en stadig økende kundekrets, for det meste Tydalinger. Har også fått forespørsel fra en utdannet fotpleier om leie av behandlingsrom, og senest i dag fra en utdannet meditasjonslærer om leie av lokale for meditasjon hver onsdag fremover. Dette er kjempebra for oss, da har vi et endra bredere tilbud å komme med ut til kundene i nærområdet og for de som ønsker å komme hit for rekreasjon osv. Det er satt opp nye kurs for vår/sommer og flere planlagte aktiviteter ( se egen aktivitetsplan) Daglig leder har utdannet seg til Freeliving coach og planlegger å starte egne grupper for de som ønsker å endre livsstil/ gå ned i vekt/ hjelp med sykdom osv.gruppen/e coaches i 1 år med 42 samlinger der det fokuseres på mental trening, fysisk trening og rett kosthold. Samlingene vil holdes på Neatun, men inntektene vil gå til Naturterapeut Thine Sivertsen, slik unngår jeg å ta ut lønn fra Neatun AS. Firmapakkene er fremdeles under utarbeidelse og vil bli sendt ut i løpet av april, og jeg planlegger selv å reise rundt til de bedriftene jeg kjenner i Trondheim og omegn for å presentere Neatun og vårt konsept. Det vil bli sendt inn søknad til Innovasjon Norge om etablererstøtte, det er et stort behov for å få redusert strømkostnadene og da må det byttes ut gamle panelovner og installeres varmepumper. Oppussing av rom i kjeller vil bli startet på så fort som mulig, det er behov for flere behandlinsgrom/kurslokale.

22 Ankomster Neatun April 2013 Uke 14 Ankomst 2.4 Avreise person Firma Rainpower Services as Ankomst 5.4 Avreise personer Kursdeltakere Freeliving Ankomst 8.4 Avreise personer Firma Rainpower Services AS Dette er det som er booket inn per i dag, Rainpower Services booker inn uke for uke, så slik det ser ut nå så blir de her frem til sommerferien. Vi har også en del kurs på gang i april så det vil komme fler etterhvert. Vi har også fått en en bestilling på utleie av selskapslokaler til konfirmasjon den

23 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 037 Arkivsaksnr: 2013/302-4 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 42/ Kommunestyret 31/ Årsmelding og årsregnskap for TKE 2012 Vedlegg: TKE Årsmelding 2012 signert Regnskap 2012 TKE Møtebok 2 (03_04_13) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2012 TKE Saksopplysninger Styret for TKE godkjente i sitt møte årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE. Kontrollutvalget behandlet årsberetning og årsregnskap for TKE 16.mai Behandlingen ettersendes. Kommunestyret skal godkjenne årsberetning og årsregnskap for TKE innen 31.juni Dokumentene fremmes for godkjenning i samme sak har vært et år med avvikling av TKE. De ulike avdelingene er solgt til andre aktører. Mer om denne prosessen kan leses i årsberetningen for TKE. Samlet viser regnskapet et underskudd på kr ,- Det er gjort en ekstraordinær avsetning for tap på anleggsmidler på ,- Resultatet på de ulike avdelingene er som følger, totalt et underskudd på kr ,- Distribusjonsnett: kr

24 Kraftomsetning: kr Installasjon: kr Butikk: kr Bredbåndsnett: kr Vurdering Styret foreslår at underskuddet på kr ,- i sin helhet belastes foretakets frie egenkapital. Regnskapet til TKE er overført Tydal kommune pr Tapet på ca. 16 millioner er hensyntatt ved overføring, slik at det ikke er noe som vil bli belastet Tydal kommune sitt driftsregnskap. Hittil i 2013 er det derimot påløpt driftskostnader i TKE på ca ,- Dette belastes Tydal kommunes driftsregnskap, og vi vil måtte foreta en budsjettjustering i løpet av Se for øvrig Styrets årsberetning for Hverken kontrollutvalg eller revisor har bemerkninger til det avlagte regnskapet, men det er tatt i betraktning at selskapet har vært under avvikling. Etter at formannskapet har behandlet årsmelding og årsregnskap, skal styret behandle sluttmelding til brønnøysundregisteret. Begge sakene behandles så samlet i kommunestyrets siste møte i juni. Rådmannens innstilling 1. Årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE godkjennes. 2. Underskuddet på kr ,- belastes foretakets frie egenkapital. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE godkjennes. 4. Underskuddet på kr ,- belastes foretakets frie egenkapital.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Årsregnskap 2012 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Energikjøp Lønn og personalkostnader Avskrivning Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ORDINÆRT ÅRSRESULTAT Ekstraordinær avsetning for tap ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

45 BALANSE EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Nettanlegg Transportmidler, maskiner, inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Mindreinntekt og renter på mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

46 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Banklån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Merinntekt og renter på merinntekt Annen kortsiktig gjeld Avsetning for tap Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tydal den, 31. desember april 2013 Helge Mjøen Styreleder Stig Enoksen Styrenestleder Solveig G. Moen Styremedlem Terje Holten Styremedlem

47 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt Vassdragsvesenetsretningslinjer. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger, som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger. I ekstraordinær post (senederst i noten) er det gjort avsetning slik at sammenholdt med denne er verdien realisasjonsverdi / virkelig verdi. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskostog virkelig verdi. Nedskrivningen til virkelig verdi (realisasjonsverdi) skjer ogsåher gjennom den ekstraordinære tapsavsetning. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende, som er laveste verdi. Avsetning av tap gjøres på grunnlag av en individue ll vurdering av de enkelte fordringer. Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet, kraftkundene og bredbåndsnettet med kunder selgesi primo 2013.Salgssummeneer kjent, og medfører tap ved salg. Derfor foretas en ekstraordinær tapsavsetning (nedskrivning) ved regnskapsåretsutgang. Ovenståendemå sesi lys av dette. Spesifisert i note 17 Note 2 Segmentinformasjon Distribu- Kraft- Instal- Butikk Bredbån- Elimisjonsnett omsetning lasjon dsnett nering Total Budsjett Energiomsetning Nettdrift Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Energikjøp Tap i nett Varekjøp Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT Distribusjonsnettets gjennomsnitlige avkastningsgrunnlag utgjør (snitt driftsmidler tillagt 1% arbeidskapital). Med åretsdriftsresultat som er gir det en avkastning på -18,05%

48 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønn Pensjonspremie Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 10 15,2 Det har i løpet av 2012vært to daglig ledere. Samlet oppgavepliktige ytelser til de to utgjør til sammen kr Godtgjørelse til styret: Kostnadsført revisjonshonorar: Det er ikke ytet lån til eller stilt sikkerhet for ledende personer i selskapet. Bedriften er pliktig til å ha tjenestepensjonetter lov om obligatorisk tjenestepensjon,og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelser Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift Aktuarberegnet netto forpliktelse etter AGA Forpliktelsene knyttet til pensjonsordningen er ikke balanseført. Overtas nå av Tydal Kommune. Note 4 Andre driftsinntekter Salginstallasjonsarbeid Salginstallasjonsmateriell Salgbutikkmateriell Salgbredbånd Diverse inntekter Sum andre driftsinntekter Note 5 Anleggsmidler Høyspent- Nett- Lavspent- Målere Anlegg Transport- Inventar Bygninger Bredbånds- Sum nett stasjon nett under utførelse midler EDB nett Anskaffelseskost Tilgang Avgang Brutto ansk.kost Årets tilskudd Akk. tilskudd Netto ansk.kost Akk. avskrivning Årets avskrivning Akk avsk. avgang Årets nedskrivning Bokført verdi Avskrivningsprosent 2,9 4 3, , Antall år

49 Note 6 Vareforbruk Varekjøp installasjon Varekjøp butikk Varekjøp bredbånd Sum varekjøp Note 7 Tap på fordringer Tap Innkommet på tidl. avskr. fordr. 0 0 Endret avsetning til tap Sum tap på fordringer Note 8 Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte 0 Egenkapital pr Note 9 Skattekostnad Everket er, som kommunalt foretak, ikke skattepliktig. Note 10 Mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt fremkommer som følger: Inntektsramme for Faktisk inntekt fra nettvirksomheten Faktiske kile-kostnader Avvik avskrivn og avkastning på av.gr Merinntekt i året Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt Mindreinntekt pr Merinntekt pr Påløpte renter på mindreinntekt pr For meget / for lite avsatt mindreinnt. i fjor 0 0 For meget / for lite avsatt merinnt. i fjor For meget / for lite avsatt renter i fjor Årets mindreinntekt Årets merinntekt Årets renter Mindreinntekt pr Merinntekt pr Påløpte renter på mindreinntekt pr

50 Note 11 Varelager Varelager distribusjon Varelager installasjon Varelager butikk Varelager bredbånd Sum varelager Note 12 Langsiktig gjeld Pantelån Sum Det er ikke stilt pantesikkerhet for lånene. Note 13 Andre driftskostnader Husleie, strøm, renhold IT-kostnader Datateknisk utstyr Leie av datasystemer Leie av fiber/annen leie Kontraktsarbeid Regningsarbeid Bistand drift Konsulenthonorar Revisjonshonorar Inkasso-/advokathonorar Bistand organisasjonsutvikling Forsikringer Kontingenter Kontorutgifter Telefon, porto Reisekostnader Kjøretøykostnader Verktøy, maskiner og inventar Måleinstrumenter Arbeidsklær, verneutstyr Driftsmateriell Reklame Kjøp internt Salginternt Gaver, bidrag Tilsynsavgift Engangserstatninger Diverse Posten"Bistand drift" er en hovedforklaring på årets svake resultat. Rekruteringsproblemer førte til at TKE måtte leie inn lovpålagt sakkyndig driftsleder og DLE ansvarlig fra april 2012.Videre fra sommeren ogsåmontører. Innleien var nødvendig for forsvarlig drift og varte ut året. Innleien var fra TrønderEnergi Nett AS.

51 Note 14 Aksjer og andeler Aksjer og andeler er ført i balansentil anskaffelseskost. Navn Anskaffelseskost Markedsverdi Trønderkraft AS Note 15 Foretakets inntekter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune Interkommunale selskap der egenkommune deltar - Andre Note 16 Foretakets utgifter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune Interkommunale selskap der egenkommune deltar Andre Note 17 Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet og kraftkundene ble solgt med virkning fra 1/ Bredbåndsnettet med kunder ble solgt med virkning fra 1/ Kraft- Distribu- Bredbåndomsetning sjonsnett snett Balanseverdier som inngår i salget Salgsvederlag Tapsavsetning (nedskrivning) avrundet Samlet Driftsmidlene er i balansenpresentert til historisk kostpris etter avskrivninger. Avsetningen er en motpost til disse og er under kortsiktig gjeld.

52 Kontantstrømanalyse LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ DRIFT Ordinært resultat Korrigert for ordinære avskrivninger Utbytte til Tydal Kommune 0 0 Endring i lagerbeholdninger Endring i debitorer/ kortsiktige fordringer Endring i creditorer/kortsiktig gjeld Likviditetsendring fra drift (A) LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER Investering i varige driftsmidler Investering i finansielle anlegsmidler Likviditetsendring fra investeringer (B) LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING Endring i langsiktig gjeld Likviditetsendring fra finansiering (C ) UTVIKLING I LIKVIDITETSBEHOLDNING Netto likviditetsendring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember

53

54

55

56

57

58

59

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer