Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 12.06.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 28/13 RS 18/13 Innhold REFERATER MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2013/38 RS 19/13 MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET /36 Saker til behandling PS 29/13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SVERRE HORVEN PS 30/13 SALG AV EIENDOMMEN NEATUN GNR 181 BNR 179 I TYDAL 2011/ /694 PS 31/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TKE /302

3

4 PS28/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Ketil Nilsen Medlem V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Ingjald Græsli Medlem V/SP Kari Slungård Medlem V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP John Olav Dyrhaug Medlem V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV Per Horven Medlem A/SV Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Inge Svelmo Medlem TL John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Jo Vegard Hilmo Henning Braaten Asbjørn Rotvold Medlem Medlem Medlem Medlem TL A/SV A/SV V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Edel Kleiven Jo Vegard Hilmo A/SV

6 Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Ragnhild W. Kvål Heidi S. Welve Ingrid Haarstad Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Helse og sosialsjef Omsorgsleder Helsesøster Økonomisjef Orientering ved Ragnhild W. Kvål om status samhandlingsreformen, Ingrid Haarstad om samhandling mellom helsestasjonene og helseforetakene og Heidi S. Welve om IKT i omsorgstjenesten. John Paulsby Ordfører Marthe R. Græsli økonomisjef

7 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby LEDER V/SP Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Lars Græsli Nestleder Medlem V/SP A/SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ingjald Græsli Henning Braaten Berit Ø.Kåsen Lars Græsli V/SP A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Marthe R. Græsli økonomisjef

8 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr SAKER TIL BEHANDLING PS 1/13 VALG AV STEMMESTYRER VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244 PS 2/13 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244 PS 3/13 STED FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG VALG AV STEMMEMOTTAKERE TIL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244

9 Saker til behandling PS 1/13 Valg av stemmestyrer ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Som stemmestyrer velges: Græsli: Lars Græsli leder Kirsten Olava Hofstad nestleder Kari Aune Borghild Hanssen Vara: Geir Morten Rønning Ås: Mona Moan Lien leder Ketil Nilsen nestleder Toralf Øverås Torill Aas Vara: Hege Kløften Stugudal: John Inge Sørensen leder Ola Bjarne Østby nestleder Berit Kåsen Laila Kvitland Vara: Kari Haarstad PS 2/13 Tid og sted for stemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Følgende stemmetider og stemmesteder vedtas: Mandag 9. september: Spongtun Kl og Rådhus II møterom Øyfjellet Kl og Bjørkly Kl og

10 PS 3/13 Sted for forhåndsstemmegivning og valg av stemmemottakere til stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Forhåndsstemmegivningen legges til servicekontoret i Tydal kommune. 2. Følgende personer kan ta i mot forhåndsstemmer: Borghild Hanssen Gerd N. Lunden Laila Kvitland Torill Aas Frank Lysø Marthe R. Græsli

11 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 29/ Søknad om fritak fra politiske verv - Sverre Horven Vedlegg: Søknad om fritak politiske verv i Tydal kommune Saksopplysninger Sverre Horven søker fritak fra sine politiske verv for hele valgperioden, med virkning fra 1.juli 2013 (dato er bekreftet av Sverre Horven pr. telefon). Begrunnelsen for søknaden er flytting. Sverre Horven har følgende verv: Medlem i utvalg for areal, miljø og teknikk Varamedlem i utvalg for helse, oppvekst og kultur Medlem i kommunestyret Vurdering Det vises til kommuelovens 15 nr. 2: Kommunestyret ( ) kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessige vanskeligheter eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Dersom fritak innvilges må det foretas suppleringsvalg (for kommunestyret gjelder direkte opprykk). Rådmannens innstilling Det fremmes ikke innstilling i saken.

12

13 MOTTATT 2 APR Tydalkommunestyre v/ordføreren Tydal kommune Tydal Søknadom fritakpolitiskeverv i Tydalkommune. Begrunnelsefor fritaketer flyttingtil annenkommunei løpetavjuni måned2013. Mvh SverreHorven

14 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2012/694-6 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 51/ Kommunestyret 30/ Salg av eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 i Tydal Vedlegg: K.sak 15/12 Søknad om kjøp Aktivitetsplan Fremdriftsplan Saksopplysninger I brev av søker Thine Sivertsen, som leietaker på Neatun, om å få kjøpe eiendommen. Tydal kommunestyre vedtok i sitt møte den , sak 15 å kjøpe eiendommen av Statkraft. Tydal formannskap vedtok i sitt møte den å kjøpe en del tilleggsutstyr fra tidligere leietaker. Thine Sivertsen inngikk i leieavtale med Tydal kommune for drift av eiendommen for næringsvirksomhet servering, overnatting, kurs, behandling og for boligformål. Leieforholdet ble gjort gjeldende fram til Leieforholdet er senere etter egen søknad forlenget fram til I henhold til leiekontraktens pkt. 3.6 er leietakeren gitt opsjon på kjøp av eiendommen for en sum kr med tillegg av omkostninger. Det er tatt forbehold om kommunestyrets godkjenning av salget.

15 Vurdering Kommunestyret har i sitt vedtak i sak 15/12 uttalt at salg av eiendommen skal vurderes og behandles. Leietaker Thine Sivertsen har nå søkt om å få kjøpe eiendommen i henhold til den leieavtalen som er inngått. Salg av eiendommen er den beste økonomiske og praktiske løsningen for kommunen som i dag har en stor og omfattende bygningsmasse å ivareta. Eiendommen er av kjøperen planlagt brukt til næringsvirksomhet, noe som er svært positivt. Rådmannens innstilling Eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 med påstående bygninger og utstyr selges til Thine Sivertsen på følgende vilkår: 1. Salgssummen settes til kr Omkostninger ved gjennomføring av salget bæres av kjøper. 3. Eiendommen overtas av kjøper Salgssummen overføres til disposisjonsfondet.

16 TYDALKOMMUNE Arkiv: U04 Arkivsaksnr: 2011/722-7 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Motedato Formannskapet 21/ Kommunestyret 15/ KJØP AV EIENDOM Vedlegg: Drøfting angående salg av Neatun Salg av Neatun Tilbud Neatun Nearun - Akseptbrev Neatun - registrering av historiske gjenstander Neatun - Akseptbrev Saksopplysninger Eiendommen Neatun, eid av Statkraft, er lagt ut for salg via megler i DNB Næringsmegling. Det korn ikke inn seriøse anbud. Megler tok da direkte kontakt med Tydal kommune. Det ble etter hvert antydet en pris på 1,5 mill kr fra Statkraft. Vi gikk ned til kr , o2 fikk aksept på det. Vi tok forbehold om politisk behandling av saken. Vurdering Eiendommen kan være svært interessant for Tydal kommune i næringssammenhen2. Flere formål kan tenkes. Det mest aktuelle ut fra næringsplanarbeidet kan være tilbud innen helse og omsorg. Det kan være tilbud innen offentlige tjenester, eller innenfor private tilbud. Også i historisk og kulturell sammenheng er eiendommen interessant for Tydal kommune.

17 I næringsplanarbeidet utarbeider vi nå grunnlag for en utredning om næringstiltak innen helse og omsorg. Denne skal viser mulighetene for etableringer innen dette området. Kjøp av Neatun vil naturligvis innebære en viss risiko for kommunen. Vi har ingen garanti for at vi får etablerere som kan leie eiendommen. Det vil påløpe en del driftsutgifter. Disse er ikke beregnet så langt. Kjøpesummen anses akseptabel for en slik eiendom. Kommunen har ikke foretatt grundig gjennomgang av eiendommen, men kjenner denne godt fra før. Rådmannen anser potensialet for etableringer på eiendommen som godt. Vi bør bruke denne sjansen på å prøve å få til dette. I beste fall kan vi få mange nye arbeidsplasser. Statkraft har i sitt akseptbrev tatt opp at gjenstander vil bli fjernet. Vi har svart at vi gjerne vil drøfte dette. Det må avklares hvilke gjenstander det er snakk om. Vi bør også drøfte særskilt om de skal føres ut av bygda. Det blir nå vurdert et prosjekt med tema kraftutbygging i Tydal kommune. Det bør da være aktuelt å beholde i kommunen så mye som mulig av historisk materiale. Vi bør avklare dette før salget skjer. Rådmannens innstilling Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fierning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Behandling i Formannskapet Lars Græsli ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig erklært inhabil. Henning Braaten ble innkalt og møtte. Rådmannens innstilling: Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr BeIøpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fjeming av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Forslag fra Henning Braaten: Pkt 1-4 som rådmannens innstilling-. Nytt pkt 5: Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen.

18 Votering: Forslag fra Henning Braaten enstemmia vedtatt. Innstilling i Formannskapet I. Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fjerning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen. Behandling i Kommunestyret Lars Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Forslag fra J.Paulsby (V/SP): Lars Græsli erklæres inhabil. Edel Kleiven inntrer som vararepresentant. Forslaget enstemmig vedtatt. Innstilling i formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtaket er offentlia. Vedtak i Kommunestyret I. Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanaet av fjerning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen.

19 Tydal Kommune 1 V/Knut Selboe 7590 Tydal Il Tydal SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM NEATUN Undertegnede. Thine Sivertsen,. søker herved om å kjøpe eiendommen Neatun. Gnr Bnr Det vises til leiekontrakt av kap. 3.6 og opsjon på kjøp av eiendommen. Eiendommen onskes å kjopes privat, og etter kjøp vil det bli opprettet en leieavtale med driftselskapet Neatun AS, org.nr Det vises forovrig til tidligere oversendt fremdriftsplan og aktivitetsplan vår/høst 2013 for Neatun AS. Med vennlig hilsen Thine D Sivertsen

20 Aktivitetsplan for Neatun AS Vår/Sommer 2013 April; Egne kurs; Naturterapeutisk del 1 den Snu Tanken Snu Virkeligheten del 1 den Liv på mange nivåer den Kurs andre aktører; Freeliving v/linda Chrislock holder kurs for de som ønsker å bli Freelivingcoach, se Per i dag er det 6 deltakere, 5 med overnatting. Kursdato Mai; Egne kurs; Naturterapeutisk del 1 den Andre aktører; Helgakurs i magedans med instruktør fra Trondheim, dato Juni; Egne kurs; Døråpningskurs del 1 den Snu Tanken Snu Virkeligheten del 2 den Miniworkshop for alle som har gått våre kurs den Juli/August; Sjamanistiske trommekvelder, uteaktiviteter. Miniworkshop med uteaktiviteter ca Sommerperioden juli/august er rolig på kursfronten, der vil vi rette oss mot sportsfiskeren og turisten. Vi kommer til å tilby familiepriser til de som ønsker å komme hit med familien for å ta del i Tydal sine mange aktiviteter som hesteriding, fjellvandring, fisking osv. Vi er med i Tydal Grundeierlag sin brosjyre som retter seg mot sportsfiskeren, og i Tydal Kommune sin brosjyre til turisten. Selv vil vi gå ut til alle som har vært innom her på våre kurs, vi vil bruke hjemmesiden, facebook og eget nyhetsbrev. Aktiviter under planlegging for høst Nye kursdatoer for våre egne kurs vil bli satt opp i løpet av juni/juli Nye Freelivingkurs hele høsten, samarbeidsavtale med Linda Chrislock som ønsker Neatun som base vinter og høst. Nytt helgakurs i magedans (oktober) «Damenes Aften» med Milde Mathilde og Drillpikene (november) «Unplugged aften» med våre venner Chelsea Michelle Wold og Therese Ulvan (september) «Unplugged aften» med Tydalsgutta Tornado Gold ( november ) Chi Gong kurs, helgakurs (september) Meditasjonskurs/chi-gong ( oktober) Ny miniworkshop, helg ( november )

21 Fremdriftsplan 2013 Etter å ha driftet i 3 mnd nå så ser vi en økning i aktiviteter og overnattinger. Desember 2012 ble en måned kun med kostnader, i januar fikk vi inn et firma, NTE Steinkjer som hadde en del arbeidere i Tydalsområdet som trengte overnatting. Planlagt Freelivingkurs i januar måtte avlyses pga sykdom, så der mistet vi en del inntekt. Ingen egne kurs i januar. Egne kurs kom godt i gang i februar, med en Miniworkshop i slutten av mnd. NTE Steinkjer fortsatte å bo her ut februar, jobben deres i Tydal er p.t. Satt på hold, det kan tenkes de kommer tilbake senere i år. Nå i mars har det kommet inn arbeidere fra et annet firma, Rainpower Services AS, og de har jobb her i området i lang tid fremover, de kommer til å ha 1-3 mann i arbeid her hver uke. Dette gir oss en inntekt på ca 5.000,- i uka. Vi har fått flere forespørsler fra andre behandlere som ønsker å leie seg inn hos oss, deriblant en akupunktør som også jobber som sykepleier. Hun ønsker å komme i gang her etter påske, hun har allerede en kundekrets her i Tydal og omegn. Fysiopat Kari Gullbrekken, som har behnadlet her siden oktober 2012, får en stadig økende kundekrets, for det meste Tydalinger. Har også fått forespørsel fra en utdannet fotpleier om leie av behandlingsrom, og senest i dag fra en utdannet meditasjonslærer om leie av lokale for meditasjon hver onsdag fremover. Dette er kjempebra for oss, da har vi et endra bredere tilbud å komme med ut til kundene i nærområdet og for de som ønsker å komme hit for rekreasjon osv. Det er satt opp nye kurs for vår/sommer og flere planlagte aktiviteter ( se egen aktivitetsplan) Daglig leder har utdannet seg til Freeliving coach og planlegger å starte egne grupper for de som ønsker å endre livsstil/ gå ned i vekt/ hjelp med sykdom osv.gruppen/e coaches i 1 år med 42 samlinger der det fokuseres på mental trening, fysisk trening og rett kosthold. Samlingene vil holdes på Neatun, men inntektene vil gå til Naturterapeut Thine Sivertsen, slik unngår jeg å ta ut lønn fra Neatun AS. Firmapakkene er fremdeles under utarbeidelse og vil bli sendt ut i løpet av april, og jeg planlegger selv å reise rundt til de bedriftene jeg kjenner i Trondheim og omegn for å presentere Neatun og vårt konsept. Det vil bli sendt inn søknad til Innovasjon Norge om etablererstøtte, det er et stort behov for å få redusert strømkostnadene og da må det byttes ut gamle panelovner og installeres varmepumper. Oppussing av rom i kjeller vil bli startet på så fort som mulig, det er behov for flere behandlinsgrom/kurslokale.

22 Ankomster Neatun April 2013 Uke 14 Ankomst 2.4 Avreise person Firma Rainpower Services as Ankomst 5.4 Avreise personer Kursdeltakere Freeliving Ankomst 8.4 Avreise personer Firma Rainpower Services AS Dette er det som er booket inn per i dag, Rainpower Services booker inn uke for uke, så slik det ser ut nå så blir de her frem til sommerferien. Vi har også en del kurs på gang i april så det vil komme fler etterhvert. Vi har også fått en en bestilling på utleie av selskapslokaler til konfirmasjon den

23 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 037 Arkivsaksnr: 2013/302-4 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 42/ Kommunestyret 31/ Årsmelding og årsregnskap for TKE 2012 Vedlegg: TKE Årsmelding 2012 signert Regnskap 2012 TKE Møtebok 2 (03_04_13) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2012 TKE Saksopplysninger Styret for TKE godkjente i sitt møte årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE. Kontrollutvalget behandlet årsberetning og årsregnskap for TKE 16.mai Behandlingen ettersendes. Kommunestyret skal godkjenne årsberetning og årsregnskap for TKE innen 31.juni Dokumentene fremmes for godkjenning i samme sak har vært et år med avvikling av TKE. De ulike avdelingene er solgt til andre aktører. Mer om denne prosessen kan leses i årsberetningen for TKE. Samlet viser regnskapet et underskudd på kr ,- Det er gjort en ekstraordinær avsetning for tap på anleggsmidler på ,- Resultatet på de ulike avdelingene er som følger, totalt et underskudd på kr ,- Distribusjonsnett: kr

24 Kraftomsetning: kr Installasjon: kr Butikk: kr Bredbåndsnett: kr Vurdering Styret foreslår at underskuddet på kr ,- i sin helhet belastes foretakets frie egenkapital. Regnskapet til TKE er overført Tydal kommune pr Tapet på ca. 16 millioner er hensyntatt ved overføring, slik at det ikke er noe som vil bli belastet Tydal kommune sitt driftsregnskap. Hittil i 2013 er det derimot påløpt driftskostnader i TKE på ca ,- Dette belastes Tydal kommunes driftsregnskap, og vi vil måtte foreta en budsjettjustering i løpet av Se for øvrig Styrets årsberetning for Hverken kontrollutvalg eller revisor har bemerkninger til det avlagte regnskapet, men det er tatt i betraktning at selskapet har vært under avvikling. Etter at formannskapet har behandlet årsmelding og årsregnskap, skal styret behandle sluttmelding til brønnøysundregisteret. Begge sakene behandles så samlet i kommunestyrets siste møte i juni. Rådmannens innstilling 1. Årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE godkjennes. 2. Underskuddet på kr ,- belastes foretakets frie egenkapital. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE godkjennes. 4. Underskuddet på kr ,- belastes foretakets frie egenkapital.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Årsregnskap 2012 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Energikjøp Lønn og personalkostnader Avskrivning Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ORDINÆRT ÅRSRESULTAT Ekstraordinær avsetning for tap ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

45 BALANSE EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Nettanlegg Transportmidler, maskiner, inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Mindreinntekt og renter på mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

46 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Banklån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Merinntekt og renter på merinntekt Annen kortsiktig gjeld Avsetning for tap Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tydal den, 31. desember april 2013 Helge Mjøen Styreleder Stig Enoksen Styrenestleder Solveig G. Moen Styremedlem Terje Holten Styremedlem

47 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt Vassdragsvesenetsretningslinjer. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger, som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger. I ekstraordinær post (senederst i noten) er det gjort avsetning slik at sammenholdt med denne er verdien realisasjonsverdi / virkelig verdi. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskostog virkelig verdi. Nedskrivningen til virkelig verdi (realisasjonsverdi) skjer ogsåher gjennom den ekstraordinære tapsavsetning. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende, som er laveste verdi. Avsetning av tap gjøres på grunnlag av en individue ll vurdering av de enkelte fordringer. Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet, kraftkundene og bredbåndsnettet med kunder selgesi primo 2013.Salgssummeneer kjent, og medfører tap ved salg. Derfor foretas en ekstraordinær tapsavsetning (nedskrivning) ved regnskapsåretsutgang. Ovenståendemå sesi lys av dette. Spesifisert i note 17 Note 2 Segmentinformasjon Distribu- Kraft- Instal- Butikk Bredbån- Elimisjonsnett omsetning lasjon dsnett nering Total Budsjett Energiomsetning Nettdrift Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Energikjøp Tap i nett Varekjøp Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT Distribusjonsnettets gjennomsnitlige avkastningsgrunnlag utgjør (snitt driftsmidler tillagt 1% arbeidskapital). Med åretsdriftsresultat som er gir det en avkastning på -18,05%

48 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønn Pensjonspremie Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 10 15,2 Det har i løpet av 2012vært to daglig ledere. Samlet oppgavepliktige ytelser til de to utgjør til sammen kr Godtgjørelse til styret: Kostnadsført revisjonshonorar: Det er ikke ytet lån til eller stilt sikkerhet for ledende personer i selskapet. Bedriften er pliktig til å ha tjenestepensjonetter lov om obligatorisk tjenestepensjon,og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelser Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift Aktuarberegnet netto forpliktelse etter AGA Forpliktelsene knyttet til pensjonsordningen er ikke balanseført. Overtas nå av Tydal Kommune. Note 4 Andre driftsinntekter Salginstallasjonsarbeid Salginstallasjonsmateriell Salgbutikkmateriell Salgbredbånd Diverse inntekter Sum andre driftsinntekter Note 5 Anleggsmidler Høyspent- Nett- Lavspent- Målere Anlegg Transport- Inventar Bygninger Bredbånds- Sum nett stasjon nett under utførelse midler EDB nett Anskaffelseskost Tilgang Avgang Brutto ansk.kost Årets tilskudd Akk. tilskudd Netto ansk.kost Akk. avskrivning Årets avskrivning Akk avsk. avgang Årets nedskrivning Bokført verdi Avskrivningsprosent 2,9 4 3, , Antall år

49 Note 6 Vareforbruk Varekjøp installasjon Varekjøp butikk Varekjøp bredbånd Sum varekjøp Note 7 Tap på fordringer Tap Innkommet på tidl. avskr. fordr. 0 0 Endret avsetning til tap Sum tap på fordringer Note 8 Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte 0 Egenkapital pr Note 9 Skattekostnad Everket er, som kommunalt foretak, ikke skattepliktig. Note 10 Mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt fremkommer som følger: Inntektsramme for Faktisk inntekt fra nettvirksomheten Faktiske kile-kostnader Avvik avskrivn og avkastning på av.gr Merinntekt i året Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt Mindreinntekt pr Merinntekt pr Påløpte renter på mindreinntekt pr For meget / for lite avsatt mindreinnt. i fjor 0 0 For meget / for lite avsatt merinnt. i fjor For meget / for lite avsatt renter i fjor Årets mindreinntekt Årets merinntekt Årets renter Mindreinntekt pr Merinntekt pr Påløpte renter på mindreinntekt pr

50 Note 11 Varelager Varelager distribusjon Varelager installasjon Varelager butikk Varelager bredbånd Sum varelager Note 12 Langsiktig gjeld Pantelån Sum Det er ikke stilt pantesikkerhet for lånene. Note 13 Andre driftskostnader Husleie, strøm, renhold IT-kostnader Datateknisk utstyr Leie av datasystemer Leie av fiber/annen leie Kontraktsarbeid Regningsarbeid Bistand drift Konsulenthonorar Revisjonshonorar Inkasso-/advokathonorar Bistand organisasjonsutvikling Forsikringer Kontingenter Kontorutgifter Telefon, porto Reisekostnader Kjøretøykostnader Verktøy, maskiner og inventar Måleinstrumenter Arbeidsklær, verneutstyr Driftsmateriell Reklame Kjøp internt Salginternt Gaver, bidrag Tilsynsavgift Engangserstatninger Diverse Posten"Bistand drift" er en hovedforklaring på årets svake resultat. Rekruteringsproblemer førte til at TKE måtte leie inn lovpålagt sakkyndig driftsleder og DLE ansvarlig fra april 2012.Videre fra sommeren ogsåmontører. Innleien var nødvendig for forsvarlig drift og varte ut året. Innleien var fra TrønderEnergi Nett AS.

51 Note 14 Aksjer og andeler Aksjer og andeler er ført i balansentil anskaffelseskost. Navn Anskaffelseskost Markedsverdi Trønderkraft AS Note 15 Foretakets inntekter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune Interkommunale selskap der egenkommune deltar - Andre Note 16 Foretakets utgifter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune Interkommunale selskap der egenkommune deltar Andre Note 17 Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet og kraftkundene ble solgt med virkning fra 1/ Bredbåndsnettet med kunder ble solgt med virkning fra 1/ Kraft- Distribu- Bredbåndomsetning sjonsnett snett Balanseverdier som inngår i salget Salgsvederlag Tapsavsetning (nedskrivning) avrundet Samlet Driftsmidlene er i balansenpresentert til historisk kostpris etter avskrivninger. Avsetningen er en motpost til disse og er under kortsiktig gjeld.

52 Kontantstrømanalyse LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ DRIFT Ordinært resultat Korrigert for ordinære avskrivninger Utbytte til Tydal Kommune 0 0 Endring i lagerbeholdninger Endring i debitorer/ kortsiktige fordringer Endring i creditorer/kortsiktig gjeld Likviditetsendring fra drift (A) LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER Investering i varige driftsmidler Investering i finansielle anlegsmidler Likviditetsendring fra investeringer (B) LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING Endring i langsiktig gjeld Likviditetsendring fra finansiering (C ) UTVIKLING I LIKVIDITETSBEHOLDNING Netto likviditetsendring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember

53

54

55

56

57

58

59

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 15/86 Møtedato/tid: 15.06.2015, kl. 18:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, formannskapsalen Arnstein Trøite,

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk.

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Mrk. tidspunkt Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 18.08.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 21.05.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 21.05.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 21.05.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk ÅRSRAPPORT 2004 2010 2004 Høland og Setskog Høland og Setskog Elverk Elverk 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2012 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat

Detaljer

Stormen Ivar har nærmest drevet med snauhogst ved Sørungveien nord for Lille Slindvann. Vår hytte ved Rensjøen slapp unna med bare riper i lakken.

Stormen Ivar har nærmest drevet med snauhogst ved Sørungveien nord for Lille Slindvann. Vår hytte ved Rensjøen slapp unna med bare riper i lakken. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ÅRSBERETNING 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Årsrapport 2014 VOKKS

Årsrapport 2014 VOKKS Årsrapport 2014 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSBERETNING. Selbu Energiverk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

ÅRSBERETNING. Selbu Energiverk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ÅRSBERETNING 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Selbu Energiverk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives...

NBBO ÅRSRAPPORT 2013. der folk trives... NBBO ÅRSRAPPORT 2013 der folk trives... Innholdsfortegnelse 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2013...5 Forvaltning....6 Medlem...6 Fakta om NBBO og datterselskapene...8-11 2. Årsregnskap

Detaljer