Sportsplan. Alta IF Langrenn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan. Alta IF Langrenn"

Transkript

1 Sportsplan Alta IF Langrenn Vedtatt på årlig møte 2017

2 Innhold i sportsplanen 1. INNLEDNING 2. HOVEDMÅL VERDIER BREDDE OG REKRUTTERING Visjoner... 4 Hovedmålsetting.4 Delmål... 4 Strategi og tiltak for å styrke klubbmiljøet og klubbfølelsen... 4 Strategi og tiltak for å utvikle motiverte utøvere i Alta IF.5 Strategi og tiltak mht samlinger og trenerforum.5 5. AKTIVITET Visjoner...5 Hovedmålsetting for aktivitet... 5 Delmål... 6 Strategi og tiltak for å utvikle løperne UTDANNING OG KOMPETANSE Visjoner... 7 Hovedmål og delmål... 7 Strategi og tiltak ORGANISASJON Visjoner... 8 Hovedmål og delmål... 8 Strategi og tiltak OPPGAVER OG ANSVAR ÅRSHJUL

3 1. INNLEDNING Sportsplanen til Alta IF Langrenn skal være et godt hjelpemiddel for trenere, ledere, utøvere og foreldres i forhold til å forstå klubbens målsetting og strategi. Sportsplanen skal kunne danne et verdigrunnlag for arbeidet med utøverne fra aldersbestemt nivå og opp til senioralder. Planen skal sørge for at klubben har en enhetlig filosofi for hvordan en skal drive langrennsaktivitet gjennom et langt idrettsliv, både med tanke på bredde og topp. Konkrete og praktisk retningslinjer er viktig å ha med i denne planen både med tanke på trening, konkurransedeltakelse, utdanning av trenere og arrangement. I tillegg til Sportsplanen, så har klubben også mer konkrete og detaljerte aktivitetsplaner som gjelder for de enkelte aldersgruppene. 2. HOVEDMÅL Alta IF skal jobbe til det beste for skimiljøet i hele Altaområdet. Norges skiforbund sin Utviklingsmodell (SUM) og Utviklingstrappa skal legges til grunn for skiaktiviteten med barn og ungdom, samt NIFs Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. Arbeidet skal bygge på fellesskap, trivsel, idrettsglede, langsiktighet og fair play. Målet er å øke rekrutteringen og i tillegg skape mange treningsvillige utøvere på alle nivå. Vi skal være en klubb for alle som ønsker å drive med langrenn, og der treningsglede, mestringsfølelse, og sportslig utvikling står i fokus. Gjennom entusiastiske ledere, trenere og foreldre skal alle løpere oppleve økt trygghet, mestringsfølelse, selvtillit og treningsglede etter hvert som de utvikler seg som skiløpere. Vi skal ha som mål å utvikle løpere, trenere og ledere med langvarig motivasjon for å drive med langrenn. 3. VERDIER Fellesskap og trivsel Idrettsglede Langsiktighet Fair play I fellesskap skal vi bli MANGE, gode og glade skiløpere. Vi skal være en klubb som preges av godt samhold, fellesskap, trivsel og miljø. Langrenn skal være en idrett for alle, og alle skal dra lasset sammen. Vi skal drive på en måte som gir mange, GODE og glade skiløpere. Motivasjon og idrettsglede skal være helt sentrale stikkord for alle. Aktiviteten i klubben skal være basert på en langsiktig tankegang. Det innebærer at klubben ønsker å legge til rette for optimal utvikling fra barnenivå til senioralder. Langsiktighet skal gi mange, gode og GLADE skiløpere. Det innebærer også å arbeide for å utvikle og opprettholde et godt seniormiljø. Ledere, trenere og løpere skal kjenne til regler som gjelder for fair play. Det innebærer at all aktivitet i klubben skal drives på ærlig vis med respekt for hverandre og respekt for ledere, trenere og utøvere i andre klubber. 3

4 4. BREDDE OG REKRUTTERING Visjoner Alta IF ønsker at langrenn og skal være en attraktiv idrett å drive med for løpere i alle aldre. Gjennom å etterleve våre verdier fellesskap, trivsel, idrettsglede, langsiktighet og fair play, ønsker vi at flere unge starter med langrenn i Alta IF, og forblir i skimiljøet over lang tid. Våre fellesskapsverdier skal sørge for at langrenn er en åpen og inkluderende idrett hvor alle føler seg trygge og velkommen. Gjennom å fokusere på idrettsglede skal barn og unge få gode opplevelser og mestringsfølelse, noe som kan stimulere til mer og bedre aktivitet. Langsiktig tankegang skal sikre en fornuftig progresjon i aktivitet der målet også skal være å få fram seniorløpere. Hovedmålsetting: Øke Alta IF sin medlemsmasse på ski. Delmål Ta vare på alle utøvere som ønsker å trene langrenn i Alta IF, og motivere utøverne til å drive egentrening og bygge opp motivasjon til å drive konkurranseidrett Engasjere foreldre som også kan ta på seg oppgaver i gruppa som ledere, trenere eller støttefunksjoner ved arrangement og reiser til samlinger og renn Holde utgiftene til hver enkelt løper lavest mulig Øke deltakerantallet i NNM, KM, kretsrenn og skicup Alle utøverne som er sportslig kvalifisert i 15 og 16 års-klassen skal få tilbud om å være med på Hovedlandsrennet Treningskulturen skal være så god at vi rekrutterer skiløpere til toppidrett langrenn ved Alta videregående skole hvert år Ta vare på og utvikle enda flere og bedre juniorløpere gjennom et godt klubbtilbud og gjennom å være med i Nordlysbyen ski Stille stafettlag i NNM langrenn i junior- og seniorklassen Alle utøverne som er sportslig kvalifisert i junior-klassen skal få tilbud om å være med på NC-renn. Alta IF skal regelmessig ha juniorløpere i NC finalen Stille stafettlag i senior- NM både på dame- og herresiden med mål om å oppnå premie Samarbeide med andre klubber både med tanke på treninger, konkurransedeltakelse, trenerkurs, og skiarrangement. Det kan være både ski-cup, kretsrenn og større arrangement. Eksempel på dette har vi allerede med skialliansen i Alta. Strategi og tiltak for å styrke klubbmiljøet og klubbfølelsen Gi alle utøverne like god oppfølging, uavhengig av prestasjonsnivå Oppfordre løperne til å ta vare på hverandre på arrangement som klubben arrangerer eller deltar på Utvikle og følge en sportsplan som har god forankring blant trenerne og foreldrene Etablere en god organiseringsmodell der sportsplanen er et nyttig verktøy Ta vare på nye foreldre gjennom å inkludere, veilede, gi oppgaver og ansvar 4

5 Treningsgruppene arrangerer foreldremøter for å få enda bedre kontakt med foreldrene Arrangere rekrutteringsaktiviteter som for eksempel skiskoler, skicup og kick-off Bruke klubbklær med korrekte sponsorer for gjeldende sesong Arrangere felles arenaer for å møtes etter trening som f. eks onsdagskafè med kveldsmat Planlegge og gjennomføre gode klubbsamlinger, med gode og varierte aktiviteter Arrangere trenermøter for alle trenere 1 gang om høsten, 1 gang på vinteren og 1 gang på våren Gi utøverne muligheter for å bidra på inntektsgivende dugnader og lotteri Framsnakke klubben i alle sammenhenger. Strategi og tiltak for å utvikle motiverte utøvere og trenere i Alta IF Fokusere på idretts- og treningsglede, og tone ned fokus på resultat i de yngre årsklasser Trenerne skal motivere sine løpere til å trene regelmessig, skape samhold og positive treningsmiljø Gjennomføre gode, varierte og spennende treninger og arrangement Gjennomføre treninger med øvelser som gir gode muligheter for utviklingen av egenskaper og ferdigheter som gir gode mestringsopplevelser Delta på sonesamlinger fra og med aldersgruppen 11 år Delta på kretssamlinger fra og med aldersgruppen 15 år Arrangere byttekveld der skiutstyr kan kjøpes og selges for å holde kostnadene for hver enkelt lavest mulig Samarbeid med toppidrett ved Alta videregående skole og Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet. 5. AKTIVITET (treninger, konkurranser, arrangement) Visjoner Idrettsaktiviteten i skigruppa skal ivareta alle løpere, uavhengig av alder og nivå. Dette innebærer at alle løpere skal følges opp like godt på trening og konkurranser. Gjennom å skape et godt miljø på treningene i aldersbestemte klasser er sjansen større for at løperne holder på med ski lengst mulig. Det er viktig at aktivitetene inspirerer og muliggjør søkning inn mot toppidrett langrenn ved Alta videregående skole. Der får løperne utviklingsmuligheter som er et godt utgangspunkt for å fortsette med langrenn som seniorløpere. Klubben har tradisjon for å arrangere sonerenn, kretsrenn, KM og NNM og NM. Dette har vært mulig gjennom god arrangørkompetanse samt å ha gode faciliteter i tilknytning til Kaiskuru skistadion med tilhørende løypenett. Denne tradisjonen skal videreføres og utvikles. Klubben skal også jobbe for å forbedre treningsforholdene for våre løpere. Det gjelder både utbedring av rulleski- og løypenettet i Kaiskuru, samt å forbedre stadionanlegget tilpasset morgendagens krav. 5

6 Hovedmålsetting for aktivitet Løperne i klubben skal få en gradvis økning i treningsmengde og konkurransedeltakelse. De skal gjennom godt tilrettelagt trening og konkurranser få en optimal belastning ut i fra sine forutsetninger og sitt nivå. Ved å følge NSF s Utviklingsmodell og Utviklingstrappa, vil utøverne få riktig tilpasset trenings- og konkurransetilbud på sitt aldersnivå. Klubben skal være i stand til å arrangere opp til NM og Norges Cup renn i langrenn, og fortsette samarbeidet med andre klubber i Alta (skialliansen). Delmål Alle trenerne skal bruke NSF s Utviklingsmodell og Utviklingstrappa, samt for t.o.m. 12 år NIF s Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Skape en god treningskultur med gode holdninger til trening Flere trener på hver gruppe slik at alle blir ivaretatt Spennende og varierte treninger som utvikler løpernes egenskaper og ferdigheter fysisk, teknisk, sosialt og mentalt Utvikle alle utøvernes konkurranseglede Delta på sonerenn, kretsrenn og skicup i sesongen Delta på KM og NNM. Løpere som er sportslig kvalifisert, skal få anledning til å delta på Hovedlandsrenn, Norges Cup og NM Ambisjoner om å rekruttere løpere til NSF landslag Langsiktig arbeid for å få fram flere seniorløpere Tilby sommeraktivitet og trening i samarbeid med Nordlysbyen ski og delta på samlinger i klubb og kretsregi Samarbeide med andre klubber både med tanke på treninger, konkurransedeltakelse, trenerkurs, og skiarrangement. Strategi og tiltak for å utvikle løperne Gjennomføre skileik for barn Tilby treninger til alle fra 8-års klasse fra september til april Gjennom varierte og spennende treninger gis løperne muligheter til å oppleve mestringsfølelse ut i fra sitt nivå og få et ønske om å utvikle seg videre Gi ekstra tilbud om trening fra 15 år for de som er interesserte i å trene mer Motivere utøverne til å være med i konkurranser og tone ned fokus på resultater, men heller gi tilbakemelding på utviklingsoppgaver Gi utøvere tilbud i skismøring og lære utøverne til å ta vare på skiutstyr Tilby utøvere hjelp med smøring av skiene til trening og konkurranser. Løperne innenfor hvert aldersnivå gis anbefaling om å smøre likt innenfor en gitt skala. Anbefalt smurning vil være tilgjengelig på sportsforretning som samarbeider med Alta IF Sørge for å følge opp løpere som blir tatt ut til større renn som NNM, NC og NM både med tanke på smøring og personlig støtte Rulleski på klubbtrening kan skje fra 13 års-klassen, men bare på lukket område. Fra 6

7 15 års alder kan rulleskitrening foregå på offentlig vei Delta på sone- og kretssamlinger med alle aktive utøvere. Arrangere klubbsamlinger som skal være allsidig tilrettelagt Inspirere og oppfordre unge utøvere til å drive med andre idretter, spesielt sommerstid Rekruttere foreldre som kan bidra på treninger med ulike oppgaver Fortsette med sosiale tiltak som onsdags-kafè med kveldsmat etter trening Prioritere å reise med buss til treningssamlinger og konkurranser Utarbeide og få til løperkontrakter for utøvere på junior- og seniornivå. Strategi og tiltak for arrangement Alta IF skal ha en stab av funksjonærer som holdes oppdatert på det som skjer av utvikling innenfor området Arrangere testrenn i desember måned fra 15 år og eldre Arrangere 2 kretsrenn i løpet av sesongen Arrangere NNM hvert 6. år og et større arrangement som hovedlandsrenn, NC eller NM hvert 3. år Arrangere klubbsamlinger med målsetting om å få spennende og varierte opplevelser for løperne, samt få alle løperne med på disse samlingene Bidra hvert år med trenere på kretsens Altasamling. 6. UTDANNING OG KOMPETANSE Visjoner Satsningsområde utdanning og kompetanse skal ivareta all utdanning og kompetanseheving i Alta IF. Gjennom et godt utdanningstilbud skal vi sikre måloppnåelse og kvalitetssikre aktivitet på alle nivåer. Dette satsningsområdet skal ivareta all utdanning og kompetansehevning, og sørge for at Alta IF er tuftet på kunnskap og erfaringer. Hovedmål Vi skal ha så høy kompetanse som mulig i alle ledd i Alta IF, og vi skal sikre mulighet får kompetansehevning og kompetanseflyt både på trener-, leder- og arrangørsiden. Delmål Trenerne som har ansvar for løpere opp til 11 år, skal ha aktivitetslederkurs Det skal utdannes flere nye trenere med T1 kurs hver sesong Trenerne som har løpere fra og med fra 12 år, skal ha T2 kurs Det skal videreutdannes flere nye trenere hver sesong på både T2, T3 og T4- kurs Innføring av et trenerregister, hvor alle som har fullført trenerkurs er registrert Alta IF skal ha en hovedansvarlig trener som har overordnet ansvar for aldersgruppen 8-12 år, år, junior og senior Utvikle egne kurs/retningslinjer for reiseledere og smøreteam 7

8 Utdanne egne TD og høyne kompetansen på arrangørstaben Utarbeide kontrakter for trenerne på junior- og seniornivå Alle trenere skal ha godkjent politiattest. Strategi og tiltak Sportslig utvalg i klubben sørger for å få en person som tar hovedansvar for utdanning av trenere, kartlegging av trenere og bruk av kompetansen Gjennomføre trenermøter 1 gang om høsten, 1 gang om vinteren og 1 gang på våren Gjennomføre tiltak som sprer kompetansen, eks smørekurs, trenerseminar, trenerforum og kursing av reiseledere Arrangere klubbutviklingskurs og delta på kurs og møter i kretsens regi Oppfordre og tilrettelegge for kurs og trenerutdanning Utdanne personer til arrangementstekniske oppgaver som f. eks tidtaking og løypeansvarlig. 7. ORGANISASJON Styret i Alta IF velges for en periode på to år. Sportsplanen skal være et langsiktig styringsverktøy som skal sikre en rød tråd i arbeidet i klubben. Planen revideres hvert år. Styret er organisert med en leder, og fire medlemmer. Hvert av de fire medlemmene leder hvert sitt utvalg; sportslig, økonomi, marked og arrangement. I tillegg kan andre oppgaver tildeles styremedlemmene. Satsingsområdene for organisasjon innbefatter sportslig, arrangement, økonomi, sponsorarbeid, avtaler, m.m. Visjoner Alta IF skal være den best organiserte skiklubben i Finnmark. Klubben skal drive en sunn og god barneidrett, og samtidig ha fokus på satsing på juniorer som videreutvikler seg til seniorløpere på høyt nivå Klubben skal drives med en god økonomi som gir forutsigbarhet. Hovedmål Styret i Alta IF skal følge opp og utvikle sportsplanen. Delmål Mer støtte fra klubben dess eldre løper blir Vi skal ha økonomisk kontroll Vi skal være et attraktivt sponsorobjekt og en god samarbeidspart slik at inntektene fra sponsorene øker Styrke aktiviteten og samarbeidet i krets og klubb Utvikle anleggsfasilitetene i samsvar med behovene. Strategi og tiltak Kvalitet og målbevisst arbeid i alle ledd. Gode planprosesser av anlegg skal skje i forkant av behovene, slik at innspillene 8

9 til diverse instanser skjer tidsriktig Gode planer som kommer tidlig ut skal skape trygghet, arbeidsro og forutsigbarhet Økt fokus på organisasjonsutvikling gjennom god dialog med trenerne, da det er trenerne som har kontakten med løperne Utarbeide løper- og trenerkontrakter og sørge for at disse blir underskrevet og godkjent Sørge for god oppfølging av sponsorene Utvikle skistadion og løypenettet i Kaiskuru Utvikle nettsiden til skigruppa, og sørge for at det legges ut info som er lett tilgjengelig for trenere, ledere, utøvere og foreldre Følge årshjulet for å effektivisere arbeid Få foreldre til å bidra på trenersiden, dugnadstiltak, kjøring til samlinger og konkurranser, og stille som funksjonærer i enkelte renn. 9

10 7. OPPGAVER OG ANSVAR Treninger Styret Sportslig Trenere Foreldre Løpere utvalg Anleggsutvikling Politiattest Få trenere til treningsgruppene Trenermøter og kurs, treningslokaler Planlegge og lede treninger, herunder sted og tid Kommunikasjon med løperne Transport til og fra treninger Stille opp på trening med rett utstyr Innspill til innkjøp av utstyr Innkjøp av utstyr Klubbsamlinger Styret Sportslig Trenere Foreldre Løpere utvalg Innspill til klubbsamlinger Bestille fasiliteter, herunder bosted og mat Planlegge og lede øktene Transport til og fra samlingene* Påmelding klubbsamling Ha med rett utstyr *Dersom klubbsamlingene er langt unna, ordnes fellestransport Kretssamlinger Styret Sportslig Trenere Foreldre Løpere utvalg Innspill til deltagelse Antall kretssamlinger Påmelding av løpere Transport til og fra samlingene* Ha med rett utstyr *Fellestransport samordnes av trener Renn og egne arrangement Styret Sportslig Trenere Foreldre Løpere utvalg Terminlisteinnspill Utkast til renn klubben reiser på Innspill til renn klubben reiser på Beslutning renn klubben reiser på Tildele oppgaver klubben reiser på Lisenser Påmelding av løpere Info nye utøvere Funksjonærer på egne arrangement 10

11 Innlegging av nye utøvere i sportsadm Innspill uttak HL, NC og NM Uttak HL, NC og NM Transport til og fra renn* Ha med rett utstyr til renn *Dersom renn med overnatting, ordnes fellestransport 11

12 8. ÅRSHJUL Tema Oppgaver MMai Innspill terminliste Sonerenn, kretsrenn, karusellrenn, mesterskap Sosial samling Fjelltur med overnatting og isfiske Juni Terminliste Søke på krets- og sonerenn: Utkast til terminliste publiseres Kurs/opplæring Sponsorer Booking skirenn Rekruttering av nye deltagere på kurs Jobbe med nye avtaler Bestille overnatting på de viktigste skirenn August Sportslig Delta på kretsens høstmøter Altasamlingen Administrativt Regnskapsrapport September Sportslig / administrativt Oppstartsmøte med alle løpere og foreldre Ulvangsamlingen i Kirkenes Administrativt Bestilling av klubbklær Oktober Sportslig Gjennomføre trenermøte Sportslig Sportslig Sonesamling Bestemme hvilke renn vi skal reise og bo felles på 11

13 Sportslig / administrativt Søke på spillemidler utstyr Sportslig Legge inn nye løpere i sportadmin November Sportslig Klubbsamling snø Saarisælkisamling Sportslig/administrativt Gjennomføre smørekurs og byttekveld Administrativt Regnskapsrapport Desember Sportslig Testrenn Mønsringsrenn til jr VM Januar Administrativt Regnskapsrapport Februar Sportslig Gjennomføre trenermøte Altarennet Administrativt Årsmøtet Regnskapsrapport Vedtak April Sportslig Bæskadesrennet Sportslig Evalueringsmøte med trenere 12

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014 Sportsplan 2014-2015 Nordreisa IL Ski og skiskyting Revidert desember 2014 Utgave 3: 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. VISJON... 3 4. VERDIER... 3 5. BREDDE OG REKRUTTERING... 3 Hovedmål...

Detaljer

Sportsplan NES SKI

Sportsplan NES SKI Sportsplan NES SKI2016 2020 1. INNLEDNING Sportsplanen skal definere mål, strategi og tiltak innenfor satsningsområdene bredde og rekruttering, aktivitet, utdanning og kompetanse og organisasjon. Planen

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Nordreisa IL Ski og Skiskyting

Nordreisa IL Ski og Skiskyting Nordreisa IL Ski og Skiskyting - Norges beste klubb 2011-2012 Informasjonsmøte sesongen 2012/2013 10.09.2012 Program Presentasjon av styret Hva jobber styret med? Skisesongen 2012-2013 Skiskyttersesongen

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Nordreisa IL Ski og Skiskyting. Informasjonsmøte sesongen 2013/

Nordreisa IL Ski og Skiskyting. Informasjonsmøte sesongen 2013/ Nordreisa IL Ski og Skiskyting Informasjonsmøte sesongen 2013/2014 02.09.2013 Program Presentasjon av styret Hva jobber styret med? Skisesongen 2013-2014 Skiskyttersesongen 2013-2014 Økonomi Boller og

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2018

SPORTSPLAN 2015-2018 SPORTSPLAN 2015-2018 Innledning Formål Visjon Verdier Etikk Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen Hovedsatsingsområde 1. Toppidrett 2. Rekruttering og kretsutvikling 3. Utdanning og kompetanse 4.

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Mål / hensikt / div Et tilbud til de som vil litt mer, topp og bredde Skrim Ungdom 13 + gruppen er for utøvere fra 13 års klassen til og med eldre junior Alle treninger

Detaljer

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Styret 28.februar 2017 Innhold Innledning... 3 Organisatorisk tilhørighet og førende dokumenter... 3 Målsettinger for rekruttering... 4 Målsettinger for aktivitetsnivå...

Detaljer

Bakteppe for arbeidet med sportsplan

Bakteppe for arbeidet med sportsplan Arbeid med sportsplan Bossmo og Ytteren IL skigruppa. Dato: 12. og 13. desember 2016 Sted: Campus Helgeland Til stede: Ronny, Trine, Tina, Hilde, Lars Ivan, Bård og Marian fra NSSF. Bakteppe for arbeidet

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2014-2017 Behandlet på kretstinget 14.05.2014 Innhold Innledning Formål Visjon Verdier Hovedsatsingsområder Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen 1. Toppidrett 2. Bredde og rekruttering

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER Retningslinjer Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder Side 2-4 Hva forventes av utøvere og deres foreldre Side 5 Side 1 av 5

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan Foto: Kjell G Karlsen Sportsplan 2015/2016-2017/2018 1. INNLEDNING Narvik Slalåmklubb har lange tradisjoner innenfor alpinsporten. Mange års systematisk arbeid på alpinsiden har resultert i en god interesse

Detaljer

Sportsplan Versjon 1.0

Sportsplan Versjon 1.0 Sportsplan 2014-2015 Versjon 1.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Visjon... 3 4. Verdier... 3 5. Organisering i klubben... 4 6. Trenere... 5 Forventninger til trenerne... 5 7. Utdanning og

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Informasjon Lånke ski

Informasjon Lånke ski Informasjon Lånke ski Styret i Lånke ski: Erik Bjørgum - kasserer Eskil Bjørgum - nest leder Ann Kristin Hoås- leder tlf 97162512 Yngve Hognes- styresmedlem Bård Kjesbu- Sekretær Arvid Myren- Styresmedlem

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Styrets sammensetning Leder: Vibeke Arntzen Nestleder: Doris Johansen Sekretær: Arvid Leijon Pedersen Kasserer: * Styremedlem: Katja Pettersen Styremedlem: Lasse

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Referat fagmøte 25.april 2015

Referat fagmøte 25.april 2015 Referat fagmøte 25.april 2015 LK Perioden 2013-205. Gjennomgang av hva LK har jobbet med den siste perioden, 2013-2015 Målsetting i LK er at ved å samarbeide blir vi alle bedre. Det er rasjonelt og det

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

STRATEGI Informasjon om gjennomførte tiltak. Årsmøtet 26. april Gjennomførte tiltak er merket med grønne typer LILLEHAMMER SKIKLUB

STRATEGI Informasjon om gjennomførte tiltak. Årsmøtet 26. april Gjennomførte tiltak er merket med grønne typer LILLEHAMMER SKIKLUB Informasjon om gjennomførte tiltak Årsmøtet 26. april 2016 Gjennomførte tiltak er merket med grønne typer STRATEGI 2014-2018 LILLEHAMMER SKIKLUB Dette dokumentet er en tiltaksplan for gjennomføring av

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

Fagmøte Kl

Fagmøte Kl Fagmøte 14.10.2017 Kl. 09.30-10.15 Agenda Ny utviklingstrapp for langrenn Livet etter Per N - Hvem er Pål Arbeidsfordeling langrenn Arbeidsoppgaver og prioriterte områder utdanning Skiforbundets utviklingsmodell

Detaljer

REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN, 5. NOVEMBER PÅ BARDUFOSSTUN, tillegg til Presentasjon

REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN, 5. NOVEMBER PÅ BARDUFOSSTUN, tillegg til Presentasjon Troms Skikrets Postboks 12 9251 TROMSØ Besøksadresse: Stadionveien 3-7, Alfheim stadion T: (+47) 934 14 714 Org.nr. 970 549 625 skiforbundet.no/kretser/troms troms@skiforbundet.no REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN,

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell Skiforbundets Utviklingsmodell I forbindelse med Skitinget i Trondheim 28.-29. mai la skiforbundet til grunn en ny utviklingsmodell ved inngangen til planperioden 2016-2020. Utviklingsmodellen danner grunnlag

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Fagmøte langrenn mai 2016

Fagmøte langrenn mai 2016 Fagmøte langrenn - 21. mai 2016 SAKSLISTE 1. Oppsummering sesongen 2015-16 2. Sesongen 2016-17 - lag, trenere, samlingsplan 3. Terminliste sesongen 2016-17 4. Info om juniorsatsning mm. Oppsummering sesongen

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Utarbeidet sommeren 2012 1.0 Innledning I grunn for all langrennstrening som drives i Bækkelagets Sportsklub ligger Norges Skiforbunds utviklingstrapp.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

UTKAST TERMINLISTE FOR SESONGEN sone øst

UTKAST TERMINLISTE FOR SESONGEN sone øst UTKAST TERMINLISTE FOR SESONGEN 2015-2016 - sone øst Måned/ dato Nasjonale renn Renntype Arrangør Navn arrangement Distanser, stilart, etc. Merknader 2015 August Tors 20 TF samling fra torsdag Fre 21 Finnmark

Detaljer

Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014

Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014 Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014 Velkommen LK - arbeidsoppgaver Terminliste 2014-2015 Troms Skikrets SNN-Cup 2014-15 NSF Kurs og samlinger Rekruttering Jenteløftet Status og fremdrift

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1 Sportslig plan Med fokusområder for 2015-2020 side 1 side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Grunnlag... 6 2.1 Visjon... 6 2.2 Virksomhetsidé... 6 2.3 Hovedmål... 6 2.4 NIFs regler for Barneidrett (definisjon)...

Detaljer

Status, spørreundersøkelse, strategi

Status, spørreundersøkelse, strategi Status, spørreundersøkelse, strategi Jardar Langrenn Versjon 0.4 (29.11.2014) Nåsituasjon 2014 160 aktive barn og unge stor nok til å ha moment, liten nok til å bli sett Ca 20 per årstrinn til og med 12

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2006-2008

Handlingsplan for perioden 2006-2008 Handlingsplan for perioden 2006-2008 Behandlet på årsmøtet i Orkdal idrettslag, onsdag den 29. mars 2006 1 1 Innledning... 3 1.1 Visjoner... 3 1.2 Verdier... 3 1.3 Hovedmål... 3 1.4 Prioriterte innsatsområder...

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL

SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL 2016 2018 INNHOLD Innledning 3 Organisasjon 4 Skigruppas formål 4 Grunnleggende verdier 5 En god representant for Roterud Ski følger disse punktene 5 Utstyr 6 Generelle

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

Skiforbundets utviklingsmodell

Skiforbundets utviklingsmodell Skiforbundets utviklingsmodell Oslo Skikrets høsten 2016 Per Elias Kalfoss, Utdanningskoordinator NSF Klubbundersøkelsen «vi som klubb blir utfordret av de ivrige foreldrene på den ene siden som ønsker

Detaljer

Team Navnesponsor Hordaland. Hordaland Skiskyttarkrets etablerer et team for kretsens junior og seniorløpere

Team Navnesponsor Hordaland. Hordaland Skiskyttarkrets etablerer et team for kretsens junior og seniorløpere Team Navnesponsor Hordaland Hordaland Skiskyttarkrets etablerer et team for kretsens junior og seniorløpere Bakgrunn Team Statkraft Hordaland blir nedlagt fra 30. april Team Navnesponsor Hordaland blir

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI. Mai 2013

HANDLINGSPLAN TIF SKI. Mai 2013 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2013 2014 Mai 2013 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig nr 1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018

LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018 LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018 Dette dokumentet er en tiltaksplan for gjennomføring av «Strategi for Lillehammer Skiklub 2015 2018», vedtatt på årsmøte i klubben 28.04.14.

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer