Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 CFS/ME Forskning Kari Tveito Overlege, PhD, CFS/ME-senteret juni november 2013

2 CFS/ME Myalgic encephalomyelitis/myalgisk encefalopati Chronic fatigue syndrome/kronisk utmattelsessyndrom Historiske årsaker til at tilstanden har fått ulike navn. Forskjellig praksis mellom ulike miljøer og forskjellige land. Vanlig nå: ME/CFS eller CFS/ME.

3 Hva kjennetegner CFS/ME? Kompleks tilstand Systemisk lidelse Multifaktoriell Patogenesen er ufullstendig kjent. Ingen standard behandling

4 Multifaktorielleårsaker

5 Utløsende og predisponerende årsaker Stressorer psykiske og fysiske Virale og bakterielle infeksjoner, parasitter Fysiske skader, operasjoner Fødsel Psykiske traumer, PTSD Miljøfaktorer? Genetisk sårbarhet Mange «X-faktorer»

6 CFS/ME Hva er det? Unormal persisterende utmattelse Akutt eller gradvis debut. Manglende effekt av hvile. Forverring av tilstanden etter fysisk eller mental anstrengelse. Svingende forløp Stor individuell variasjon i alvorlighetsgrad

7 Bredt spekter av symptomer Symptomer fra mange organsystemer Nevropsykologiske symptomer Dysfunksjonav mekanismer som påvirker de store kontrollsystemene; nervesystemet, hormonsystemet, søvnregulering, appetitt etc Overskrider skillet mellom somatikk og psykiatri

8 Symptomer Smerter Søvnproblemer Hypersensitivitet Kognitive vansker Autonom dysregulering Annet

9 SF-36 Livskvalitet og funksjonsnivå NaculLC et al, BMC Med 2011

10 Forskning ved CFS/ME Stor forskningsinnsats Veldig mange ulike typer studier Hva skal man forske på? Hva er primære funn? Hva er sekundære funn? Hva er sammenhengen mellom ulike funn?

11 To hovedretninger Nevropsykologi/ psykiatri: Psykiske sårbarhetsfaktorer Personlighetstyper Psykiatriske diagnoser Metoder: Spørreskjema, intervju Hjerneundersøkelser Behandling: Kognitive terapier Atferdsterapi Lightning process

12 To hovedretninger Biologiske studier: Fokusert på: Infeksjoner Immunsystemet Hormonforstyrrelser Autonome forstyrrelser Oksidativt stress Molekylære mekanismer Behandling: Rettet mot det man oppfatter som årsak: Antiviral terapi Immunmodulerende behandling Med mer

13 Noen studieresultater Epidemiologi Genetikk Infeksjoner Nevroendokrine forstyrrelser Immunsystemet Sentralnervesystemet

14 Epidemiologi Prevalens usikre tall 0,2-0,4% av befolkningen? Naculet al. BMC Med 2011 Jason et al. ArchIntern Med 1999 Japan: 1,5% i den generelle befolkningen Kuratsune H, Nippon Rinsho 2007 Betydelig overvekt av kvinner Oppstår endemisk og i enkelttilfeller Rammer tidligere friske ungdommer og voksne.

15 Genetikk Genetisk predisposisjon for CFS/ME, spesielt hos menn. Schur et al. TwinRes Hum Gen 2007 Assosiasjon mellom genpolymorfismer for biosyntese av katekolaminer, tetrahydrobiopterin og CFS/ME Påvirker nivået av viktige nevrotransmittere i hjernen Knyttet til utholdenhet persistence perfeksjonisme FukudaS et al., Life Sci2013

16 Genetikk Premorbid personlighet ved CFS/ME versus friske Høyere score for perfeksjonisme persistance Høyere score for nevrotisisme harm avoidance Lavere score for novelty seeking Fukuda S et al, Compr Psychiatry 2010 Van Campen et al, Psychosomatics 2009 Personer med action-proness og en overaktiv livsstil ser ut til å være disponert. Van Houdenhove et al. J Psychosom Res 2001 Personlighet spiller en rolle men vi kan ikke dra noen generelle konklusjoner om hvordan eller hvorfor. Van GeelenSM et al, ClinPsychol Rev 2007 Genetiske studier kan kanskje klargjøre dette i fremtiden.

17 Samspill

18 Endrede genuttrykkved stress i forhold til friske Knyttet til fysiologiske aktiveringsmekanismer COMT gener Glukokortikoid-reseptorer Purinerge ionekanaler LightKC et al, PainRes Treat 2012 Genetikk

19 Infeksjoner Herpesvirusfamilien: CMV, HHV6, Epstein Barr Enterovirus Parvovirus B19 Mycoplasma Borrelia Chlamydia pneumoniae Giardia lamblia Med flere Retroviruset XMRV er IKKE assosiert med CFS/ME.

20 Infeksjoner Omtrent 75% av ungdommer med CFS/ME kan tidfeste debut til en infeksjon, typisk med feber, sår hals og hovne lymfeknuter. KrilovLR et al. Pediatrics1998 Hos voksne er bildet mindre entydig.

21 Mononukleose (EpsteinBarrvirus, «kyssesyke») En prospektiv studie av 301 ungdommer (12-18 år) med mononukleose: Tretten prosent fylte kriterier for CFS/ME etter seks måneder. Sju prosent hadde CFS/ME etter 12 måneder. Fire prosent hadde CFS/ME etter to år. KatzBZ et al. Pediatrics2009

22 Giardialamblia -en norsk epidemi Parasittsykdom Smitter ved mat/drikkevann Diare, magesmerter Malabsorpsjon Langvarig forløp Høsten 2004: 1252 smittet med giardiasisi Bergen pga forurenset drikkevann.

23 Giardialamblia Tre år etter utbruddet: 347 pasienter hadde fortsatt kronisk utmattelse Chalder s criteria 53 pasienter som hadde vært utmattet etter tre år ble undersøkt fem år etter utbruddet: 41,5% (22/53) hadde CFS/ME (Fukuda). 13,2% (7/53) hadde idiopatisk fatigue. 24,5% (13/53) hadde annen årsak til kronisk utmattelse. 20,8% (11/53) hadde blitt bra. MørchK et al. BMC Gastroenterol. 2013

24 Giardiasisog irritabel tarm syndrom (IBS) Tre år etter utbruddet: Sammenlignet 817 pasienter og 1128 kontroller. IBS: 46% av pasientene versus 14% av kontrollene Sterk assosiasjon mellom IBS og kronisk utmattelse WensaasKA et al. Gut 2012

25 Nevroendokrineforstyrrelser Funksjonsforstyrrelser i hormonaksene sees ved både fibromyalgi og CFS/ME to klinisk overlappende stressassosierte lidelser. Kortisolnivåerer lavere hos kvinner med CFS/ME eller fibromyalgi enn friske i follikulærfasen. GurA et al, ArthritisRes Ther 2004 Ikke samme tendens til mild hypokortisolisme hos menn. Ikke påvist sikker dysfunksjonav hypothalamus-hypofysegonade-aksen.

26 Nevroendokrineforstyrrelser HPA dysfunksjon HPA-aksen Lavere kortisolnivå Nedsatt kortisolrespons på stress Nedsatt døgnvariasjon Økt negativ feedback Primær svikt i hormonreguleringen? Dysfunksjoni nevrotransmittorsystemer? Påvirkning fra det sympatiske nervesystem? Neeck G, Crofford LJ, Rheum Dis Clin North Am 2000

27 Multifaktoriellpåvirkning på HPA-aksen Papadopoulos AS, Cleare AJ, Nat Rev Endocrinol 2011

28 Mitokondriedysfunksjonog oksidativtstress Ved fysisk aktivitet Nedsatt ATP-produksjonog resyntese Økt glykolysei skjelettmuskulatur. Høye laktatnivåer Energiproduksjon Mitokondriedysfunksjon Oksidativt stress Morris G et al, BMC Med 2013

29 Autonom dysfunksjon Ortostatisk intoleranse Nevrogentmediert hypotensjon Postural ortostatisk takykardi syndrom (POTS) Økt sympatikusaktivitet Redusert vagusaktivitet Termoinstabilitet

30 Ortostatiskintoleranse og nevrogentmediert lavt blodtrykk CFS/ME er assosiert med ortostatiskintoleranse, særlig hos unge. Svimmelhet, lavt blodtrykk, synsforstyrrelser, hodepine, kvalme og kognitive forstyrrelser i stående stilling. Eventuelt POTS postural ortostatisk takykardi syndrom: pulsøkning > 30 slag eller puls > 120 samt symptomer på ortostatisk intoleranse Hoad A et al. QJM 2008

31 CFS/ME og POTS en egen undergruppe? Yngre Mindre fatigue Mindre hypersomnolens på dagen Mindre depresjon Mer autonom dysfunksjon Lewis I et al. Journal IntMed. 2013

32 Immunsystemet Flere studier har funnet holdepunkter for kronisk immunologisk dysfunksjon ved ME/CFS. Natural Killer(NK)- celler har nedsatt cytotoksisk aktivitet hos ME/CFS-pasienter. Brenuet al. J Transl Med 2012 Balansen mellom Th1-og Th2-immunresponser er forskjøvet i retning Th2. Brodericket al. BrainBehavImmun 2010

33 Vaksinasjoner Ingen studier har vist sammenheng mellom debut av CFS/ME og vaksinasjon. Det er påvist assosiasjon mellom multiple vaksiner og Gulf war syndrome, et utmattelsessyndrom som i stor grad overlapper med CFS/ME. Hotopf et al. BMJ 2000 Hepatitt B virus vaksinasjon er assosiert med debut eller oppbluss av autoimmune sykdommer; RA, vaskulitt, MS med mer. Sammenheng med CFS/ME er ikke påvist. Molina et al. Autoimmunity 2005 Årlig influensavaksine anbefales ved CFS/ME.

34 Sentralnervesystemet Hjernetåke brain fog mental fatigue Hukommelse Oppmerksomhet Vanskeligheter med prosessering av informasjon

35 Hukommelse Betydelig nedsatt verbalt arbeidsminne. Betydelig nedsatt visuell hukommelse. DeLucaJ et al. J Neurol. Neurosurg. Psychiatry1997 Ingen sammenheng med depressive symptomer. Betydelig større vansker enn pasienter med alvorlig depresjon. Constant EL, Clin. Neurol. Neurosurg. 2011

36 Oppmerksomhet Vansker med å fordele oppmerksomhet multitasking Ross S et al. Appl. Neuropsychol Vansker med å opprettholde fokus over tid. TuckerP et al. ClinChildPsychol Psychiatry2011 Nedsatt visuell oppmerksomhet. Vansker påmange områder knyttet til oppmerksomhet.

37 Prosessering av informasjon Nedsatt hastighet DeLucaJ et al. J Int. Neuropsychol Vanskeligheter med åprosessere ny eller kompleks informasjon. Dette påvirker sannsynligvis andre kognitive funksjonene som hukommelse og oppmerksomhet med mer.

38 Noen helt ferske studier: Norge: Rituximab Noen studier fra utlandet

39 Rituximab- Haukelandsstudien Rituximab monoklonalt antistoff mot B-celler Brukes ved non-hodgkins lymfom og flere autoimmune sykdommer. Placebokontrollert, randomisert studie: 30 pasienter 10/15 pasienter i behandlingsgruppen opplevde moderat til stor bedring mot 2/15 i placebogruppen. To behandlede pasienter er fortsatt helt friske. Effekten var størst 6-10 mnd etter intervensjonen. Bedringen varte i gjennomsnitt 25 uker. Fluge & Mella, PLoS One 2011 Nasjonal multisenterstudie starter i 2014!

40 Komorbiditet(samsykelighet) Populasjonsbasert tvillingstudie i USA 4590 deltakere 86,3% kvinner 14 x høyere risiko for CFS/ME-lignendesykdom ved kroniske smerter, irritabel tarm syndrom eller alvorlig depresjon DansieEJ et al. Psychosomatics 2012 Blant deltagere med kronisk utmattelse var livstidsprevalens: Kronisk smertesyndrom 41% Irritabel tarm syndrom 16% Alvorlig depresjon 57%

41 Functionalsomaticsyndromes-FSS Hypotese om at visse sykdomsbilder har en tendens til åopptre sammen Kalles med en felles betegnelse «functional somatic syndromes, FSS» Interstitiell cystitt Fibromyalgi CFS/ME Irritabel tarm syndrom Kroniske bekkensmerter Migrene Sicca-syndrom Panikklidelse En fersk studie testet om tidligere FSS øker sjansen for å fånye FSS: Antallet tidligere rapporterte FSSsvar den sterkeste risikofaktoren for å få nye FSS. Høyest risiko for nye FSS ved fibromyalgi, CFS/ME og IBS. Polysyndromal fenotype som knytter syndromene sammen? WarrenJW et al, J PsychosomRes 2013

42 Biologiske årsaker til symptomoverlapp? Somatisering: Medisinsk uforklarte symptomer Dette finner vi ved både CFS/ME, depresjon og somatiseringslidelse. Finnes det felles biomarkører? For eksempel endringer i immunsystemet eller inflammasjon? Anderson G et al, Acta Psychiatr Scand 2013

43 CFS/ME, PTSD og traumer Nyere studier tyder påhøyere forekomst av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og traumatiske symptomer ved CFS/ME. Studie fant at personer som rapporterte at de hadde PTSD hadde 8 x økt risiko for at de ogsåhadde CFS/ME. Dansie EJ et al, Psychosomatics 2012 Sterk sammenheng mellom childhoodstressors og senere utvikling av CFS/ME og fibromyalgi. Traumer i barndom kan endre funksjon av biologiske systemer. Årsakssammenheng? BorsiniA et al. Psychol Med 2013

44 ADHD og chronicfatiguesyndrome Nyere studier har lansert hypoteser om felles årsaksmekanismer bak ADHD, CFS/ME og muligens fibromyalgi. Viktig mtputprøving av sentralstimulerende medikamenter. Young JL. Postgrad Med 2013 Spansk studie fant at 47/158 (30%) av voksne pasienter med CFS/ME hadde hatt ADHD som barn. Saez-Francas N, Psychiatry Res 2012

45 Unormale øyebevegelser ved CFS/ME Pasienter med CFS/ME har problemer med åfølge objekter som beveger seg med øynene (smooth pursuit). Badham SP, Hutchinson CV, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2013 Øyebevegelser er tidligere studert ved en rekke psykiatriske og nevrologiske lidelser. Gir informasjon om funksjon i sentralnervesystemet.

46 Hvor sitter opplevelsen av fatigue? Perifert? Sentralt? I nervesystemet? I musklene? Andre steder?

47 Opplevelse av fatigue Friske forsøkspersoner gjennomførte 35 min lange mentalt utmattende oppgaver. Hjerneaktiviteten i mediale orbitofrontalecortex korrelerte med opplevelse av subjektiv utmattelse. TajimaS et al. NeurolRes Int. 2010

48 CFS/ME og orbitofrontalcortex Svært fåstudier PET-studie av glukosemetabolisme i orbitofrontale cortex hos CFS/ME-pasienter: 12/26 pasienter hadde unormale funn 5/12 nedsatt metabolisme i orbitofrontalcortex. Siessmeier T et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003

49 CFS/ME og kognitiv utmattelse Testing av CFS/ME pasienter versus friske. fmri Endret hjerneaktivitet ved utførelse av anstrengende kognitiv oppgave (arbeidsminne) hos pasienter vs. friske kontroller: Økt aktivitet i kortikale og subkortikale hjerneområder Tyder påat den subjektive følelsen av utmattelse kan henge sammen med endringer i hjerneaktivitet. Cook DB et al., Neuroimage2007

50 Sentralnervøse mekanismer for kronisk utmattelse Ny modell for kronisk utmattelse Repetert eller forlenget overarbeid eller utsettelse for stressorer påvirker fasilitering i nervesystemet. Sentral sensitisering Klassiske betinging av hemmende mekanismer TanakaM et al. Rev Neurosci2013

51 Klassisk betinging av hemmende nervebaner i CNS Forsøk: Fysisk utmattende test Oppgave: Knytte hånden i takt med en metronom Forsøkspersoner testet to dager på rad. Dag 2 hadde hjerneaktiviteten forandret seg. Personene følte seg fortere slitne dag 2. Aktiviteten i det sympatiske nervesystemet hadde økt. Forenlig med klassisk betinging i nervesystemet. TanakaM et al. PLoSOne 2013 Opplevelse av tretthet Dag 1 Dag 2

52 Forskningsmessige utfordringer Mange brikker et puslespill Hva er primært og sekundært? Mangel påen enhetlig sykdomsmodell og forståelse Hvordan finne gode diagnosekriterier og diagnosemetoder? Hvordan skal vi forstå fatigue fenomenologisk? Er fatigueved CFS/ME annerledes enn fatigueved andre tilstander? Kan CFS/ME forekomme sammen med andre sykdommer? Hvordan skal vi behandle CFS/ME?

53 Foreløpige konklusjoner Skillet mellom somatikk og psykiatri er utdatert. Sentralnervøse systemer interagerer med hormonelle og immunologiske systemer. Videre forskning og behandling måta høyde for multifaktorielle årsakssammenhenger. Kompleksiteten måivaretas under utviklingen av en mer komplett sykdomsforståelse.

CFS/ME. Forskning og funn. Kari Tveito Indremedisiner, PhD Medisinsk redaktør i Tidsskriftet

CFS/ME. Forskning og funn. Kari Tveito Indremedisiner, PhD Medisinsk redaktør i Tidsskriftet CFS/ME Forskning og funn Kari Tveito Indremedisiner, PhD Medisinsk redaktør i Tidsskriftet Forskning ved CFS/ME - så mange trær Wikipedia Så mange innfallsvinkler nevrotransmittorer Nitrogenoksid Infeksjoner

Detaljer

Blattner RJ, The Journal of Pediatrics 1956. Akureyri disease

Blattner RJ, The Journal of Pediatrics 1956. Akureyri disease CFS/ME: Forskning Kari Tveito Indremedisiner, PhD Medisinsk redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening Forskningssamarbeid med Folkehelseinstituttet Tromsø 12.november 2014 Blattner RJ, The Journal

Detaljer

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Kronisk utmattelse v/ Synnøve Kåresen spesialist i fysioterapi, master i helsefag Molde sjukehus Avdeling for kliniske

Detaljer

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Epstein Barr virus Cytomegalovirus Humant herpesvirus 6/7 Borreliose Q-feber Enterovirusinfeksjoner Parvovirus

Detaljer

FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM

FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM Lege og pasient med forskjellige perspektiv? Forekomst av fatigue Forekommer ved mange inflammatoriske sykdommer Vanlig ved kreftsykdommer Forekommer i isolert form i

Detaljer

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Revmatolog = fibromyalgi ME/CFS senteret = ME/CFS Psykiater = asteni - psykosomatisk lidelse. ????? Candida 1980 Fibromy 1990 ME/CFS 2000 Borreliose 2010 Eksklusjons

Detaljer

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv Arnstein Finset Smertetransmisjon Hvordan bearbeides smerteimpulsene i hjernen? Somatosensorisk område Senter for sensorisk smerteoppfatning Kognitiv

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome CFS)

Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome CFS) Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fatigue Syndrome CFS) Kirsti Malterud Seniorforsker, professor dr.med. Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen Uni Helse Grethe (35) Etter en kraftig influensalignende

Detaljer

Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon. Lill Trogstad 25. september 2015

Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon. Lill Trogstad 25. september 2015 Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon Lill Trogstad 25. september 2015 HPV-status HPV vaksine til kvinner født 1991-1996 HPV-vaksine til gutter Vaksinasjonsdekning Effekt Bivirkninger HPV vaksine til kvinner

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ ME)

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ ME) Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ ME) Sykdomsmekanismer og behandlingsmuligheter Vegard Bruun Wyller Professor, Inst. for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Overlege,

Detaljer

3. Søvnforstyrrelser. a) Endret søvnmønster: insomni, oppvåkning, drømmer /mareritt, søvn på dagtid. b) Våkner ikke uthvilt om morgenen.

3. Søvnforstyrrelser. a) Endret søvnmønster: insomni, oppvåkning, drømmer /mareritt, søvn på dagtid. b) Våkner ikke uthvilt om morgenen. 4. KLINISK BILDE 4.1 Definisjon-diagnosekriterier. Canadian Consensus Criteria, 2003, revidert 2011. 1. Fatigue, utmattelse-anstrengelsesutløst energisvikt. a) Daglig aktivitetsnivå er vesentlig redusert

Detaljer

Psykiske aspekter ved CFS/ME

Psykiske aspekter ved CFS/ME Psykiske aspekter ved CFS/ME Elin Strand PhD, psykologspesialist, Helsepersonell kurs, Oslo 7. og 8. november 2013, ME/CFS-Senteret, OUS Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS. Hvordan kan psyken

Detaljer

Hovedpine, træthet og tristhet hvordan er linket mellom Lupus/SLE og hjernen? Anne Bolette Tjensvoll, Overlege, Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Forskningsprogrammet Revmatisk sykdom

Detaljer

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Overskrifter Hovedpunkt Årsaksforhold. Sårbarhet, stress og vedlikehald Sensitivisering,

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

Vedvarende stressresponser

Vedvarende stressresponser Vedvarende stressresponser en samlende teori for kronisk utmattelsessyndrom Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Vedvarende stressrespons-teorien

Detaljer

CFS/ME (CHRONIC FATIGUE SYNDROME/MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS)

CFS/ME (CHRONIC FATIGUE SYNDROME/MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS) CFS/ME (CHRONIC FATIGUE SYNDROME/MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS) Diagnostisering, behandling og videre forløp Prosedyre ved Barne- og Ungdomsklinikken, SUS, Høsten 2016 Dr. Inger K. L. Vestergaard DIAGNOSER

Detaljer

Langvarige uspesifikke smerter i bevegelsesapparatet

Langvarige uspesifikke smerter i bevegelsesapparatet Langvarige uspesifikke smerter i bevegelsesapparatet Gunn Hege Marchand og Gro F. Bertheussen Leger ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 1 Problemstillinger Hva driver spesialister i fysikalsk

Detaljer

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Hege Ihle-Hansen Overlege, PhD Vestre Viken, Bærum sykehus Medisinsk avdeling Kognisjon Wisdom Tanken, sjelen

Detaljer

ME/CFS /SEID. Hva vet vi om årsaker, diagnose, behandling? Status 2016 utvikling hele tiden! SEID = systemic exertion intolerance disease

ME/CFS /SEID. Hva vet vi om årsaker, diagnose, behandling? Status 2016 utvikling hele tiden! SEID = systemic exertion intolerance disease Lærings- og mestringssenteret på Notodden ME/CFS /SEID Hva vet vi om årsaker, diagnose, behandling? Status 2016 utvikling hele tiden! SEID = systemic exertion intolerance disease Hanne Thürmer, overlege,

Detaljer

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Knut-Arne Wensaas Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Dagens tekst Bakgrunn Giardia-utbruddet

Detaljer

En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter

En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter En fastleges rolle og oppgaver i utredning og oppfølging av CFS/ME-pasienter Remo Gerdts Overlege/seksjonsleder Nevrologisk seksjon Seminar Kronisk utmattelse, CFS/ME, hos unge og voksne Tønsberg 11.-12.03.2014

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki og livskvalitet Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki Samuel Jones Gee (f.1839) Engelsk barnelege Den første moderne beskrivelse av cøliaki og betydningen av diett

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn og unge. Ingrid Bergliot Helland Overlege dr.med. Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn og unge. Ingrid Bergliot Helland Overlege dr.med. Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn og unge Ingrid Bergliot Helland Overlege dr.med. Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Hva er det? Sykdom med

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Praktiske fremgangsmåter for diagnostikk og behandling av barn og unge med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Praktiske fremgangsmåter for diagnostikk og behandling av barn og unge med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Praktiske fremgangsmåter for diagnostikk og behandling av barn og unge med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Ingrid Bergliot Helland overlege dr.med. Barneklinikken Rikshospitalet Kronisk utmattelsessyndrom

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Unni (22 år) Vedvarende følelse av kraftig utmattelse og energisvikt i etterkant av en infeksjon Økende plager

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Stressmedisinsk forståelse for sjukdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager.

Stressmedisinsk forståelse for sjukdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager. Stressmedisinsk forståelse for sjukdomsutvikling, symptomutforming og subjektive helseplager. Bjarte Stubhaug, dr. med. Klinikk for stressmedisin/ Psyk. klinikk, Helse Fonna Førsteamanuensis, Universitetet

Detaljer

Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)

Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) - ikke lenger uforklarlige Professor dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Universitetet i Bergen Eldbjørg Ribe 1991 Internasjonal

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom (ME) hva vet vi om årsaker og behandling? Vegard Bruun Wyller

Kronisk utmattelsessyndrom (ME) hva vet vi om årsaker og behandling? Vegard Bruun Wyller Kronisk utmattelsessyndrom (ME) hva vet vi om årsaker og behandling? Vegard Bruun Wyller Professor, Inst. for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Fysioterapeut Lillebeth Larun MPH Spes. allmennmedisin dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen Uni helse Denne

Detaljer

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016 Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse ABC-seminar Arendal september 2016 Psykiatriens diagnoser baserer seg i stor grad på subjektive vurderinger og ikke på objektive funn Forståelsen er

Detaljer

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling ÅPENT MØTE OM DIAGNOSTIKK AV LYME BORRELIOSE 16.NOVEMBER 2013 Sørlandet sykehus har forsket på Epidemiologi

Detaljer

Australsk prospektiv studie. Metode Hicke et al. Mononukleose. Resultater Hickie et al. Mange opplever at sykdommen startet med en infeksjon

Australsk prospektiv studie. Metode Hicke et al. Mononukleose. Resultater Hickie et al. Mange opplever at sykdommen startet med en infeksjon Infeksjoner som utløsende årsak til kronisk utmattelses syndrom Kristine Mørch Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Nasjonalt Kompetansesenter for Tropiske Infeksjonssykdommer Mange opplever

Detaljer

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Psychological treatments for chronic posttraumatic disorder Systematic review and meta-analysis Traume fokusert

Detaljer

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS)

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) En kvalitativ studie av ungdommers møte med helsevesenet (2014-2017) Regional nettverkskonferanse

Detaljer

HVA ER GOD HJELP FOR UNGDOM MED CFS/ME? Bergen 2. november 2017 Ketil Jakobsen St Olavs Hospital BUP Poliklinikk Orkdal

HVA ER GOD HJELP FOR UNGDOM MED CFS/ME? Bergen 2. november 2017 Ketil Jakobsen St Olavs Hospital BUP Poliklinikk Orkdal HVA ER GOD HJELP FOR UNGDOM MED CFS/ME? Bergen 2. november 2017 Ketil Jakobsen St Olavs Hospital BUP Poliklinikk Orkdal 3 tema Prosjektet (sykdomsmodell, hva vi gjorde og resultat) Hva lært vi av ungdommen

Detaljer

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med Kan demens forebygges Knut Engedal, prof. em. dr.med Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen

Detaljer

Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom

Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom Gunnar Einvik, Stipendiat/lege i spesialisering, lungeavdelingen, AHUS Oversikt Epidemiologi Patofysiologiske mekanismer Kliniske og kritiske

Detaljer

Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom /myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom /myalgisk encefalopati (CFS/ME) Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom /myalgisk encefalopati (CFS/ME) Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9 2006 Fakta-ark Da Unni var 16 år, utviklet hun over natten en opplevelse av

Detaljer

Postinfeksiøst utmattelsessyndrom (PIFS): En kvalitativ studie av sykdomsforløp, funksjonsnivå og faktorer assosiert med ulike sykdomsfaser

Postinfeksiøst utmattelsessyndrom (PIFS): En kvalitativ studie av sykdomsforløp, funksjonsnivå og faktorer assosiert med ulike sykdomsfaser Postinfeksiøst utmattelsessyndrom (PIFS): En kvalitativ studie av sykdomsforløp, funksjonsnivå og faktorer assosiert med ulike sykdomsfaser Eva Stormorken Stipendiat Avdeling for sykepleievitenskap CFS/ME

Detaljer

Korleis artar depresjonen seg for meg. Kva er depresjon Åpne førelesningar 2 febuar 2017

Korleis artar depresjonen seg for meg. Kva er depresjon Åpne førelesningar 2 febuar 2017 Korleis artar depresjonen seg for meg. Kva er depresjon Åpne førelesningar 2 febuar 2017 Laila Horpestad og Agathe Svela Depresjon, hva er det Depresjon hos voksne En depresjon er ikke det samme som å

Detaljer

Erfaring med utredningsprogram

Erfaring med utredningsprogram Nasjonal konferanse om CFS/ME Erfaring med utredningsprogram Ingrid B. Helland Overlege dr.med., leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Mål for utredning ved mistanke om CFS/ME 1. Utelukke andre

Detaljer

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Fatigue Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Hva er fatigue Det er beskrevet som det mest stressende og plagsomme symptomet som pasienten opplever Et av de mest vanlige og meste sammensatte

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Klonidin for delirium

Klonidin for delirium Klonidin for delirium Norsk geriatrikongress, april 2013 Bjørn Erik Neerland, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo LUCID THE OSLO STUDY OF CLONIDINE IN

Detaljer

WWW.HARALDSPLASS.NO. Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon HDS.

WWW.HARALDSPLASS.NO. Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon HDS. Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon HDS. Nociseptiv smerte: smerte pga direkte påvirkning av smertereseptorer Nevropatisk smerte: Skade/dysfunksjon i perifere eller sentrale deler av nervesystemet.

Detaljer

Rehabilitering og forskning CFS/ME. Anika.Jordbru@siv.no Øyunn Vågslid Lindheim

Rehabilitering og forskning CFS/ME. Anika.Jordbru@siv.no Øyunn Vågslid Lindheim Rehabilitering og forskning CFS/ME Anika.Jordbru@siv.no Øyunn Vågslid Lindheim Kysthospitalet Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Sykehuset i Vestfold Ambisjonen om å gi disse pasienten et godt

Detaljer

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Cand med. Heidelberg 1965, d.v.s 50 års erfaring! Legelisensen i orden. Initiativtager og leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe

Detaljer

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykiske plager hos voksne hørselshemmede Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykisk helse Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive

Detaljer

Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi. Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017

Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi. Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017 Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017 Pasient kasuistikk Kvinne født i` 97, frisk fra før. Går på skole, bor

Detaljer

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for:

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Mestring av fatigue Spesialfysioterapeut Adnan Heric-Mansrud Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Livskvalitet Hverdagsmestring Sosial fungering Utbytte av helsetjenester Jobbdeltakelse Utbytte

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Leder PPT/Psykolog Tormod Sandvik Presentert på 2 samling Kompetanseprogram mobbing i regi av PPT for Ytre Nordmøre 19. april 2016 - Kristiansund Hva er et psykisk traume Med uttrykket psykisk traume

Detaljer

Rehabiliteringstilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og Myalgisk encefalomyelitt (ME)

Rehabiliteringstilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og Myalgisk encefalomyelitt (ME) Rehabiliteringstilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og Myalgisk encefalomyelitt (ME) Ragna I. Gjone Anika Aakerøy Jordbru Øyunn Vågslid Lindheim Kysthospitalet Klinikk fysikalsk medisin

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

PTSD. TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus

PTSD. TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus PTSD TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus plan for foredraget definere PTSD-begrepet differensialdiagnoser svikt - skade - årsakskjede oppsummering

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

CFS/ME. Fotograf; Agnete Matre. Hanne Langseth Næss Overlege Seksjon smertebehandling og palliasjon

CFS/ME. Fotograf; Agnete Matre. Hanne Langseth Næss Overlege Seksjon smertebehandling og palliasjon CFS/ME Fotograf; Agnete Matre Hanne Langseth Næss Overlege Seksjon smertebehandling og palliasjon HVORFOR CFS/ME PÅ SMERTEKURS? Ikke uvanlig med smerter hos pasienter med CFS/ME; muskel og leddsmerter,

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom?

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Sustained arousal-modell for

Detaljer

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Emnekurs i diabetes, 24.- 25. september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege Diabetes Tilstand med hyperglykemi forårsaket av redusert insulinsekresjon og/eller

Detaljer

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Psykiatrisk samsykelighet Høna eller egget? Sett fra egget side er høna bare et mellomstadium mellom to egg. Samsykelighet Diagnostisk utfordring må evt

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom hos barn og ungdommer

Kronisk utmattelsessyndrom hos barn og ungdommer Kronisk utmattelsessyndrom hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Birger (14 år) Skoleflink, pliktoppfyllende gutt. Aktiv orienteringsløper. Vedvarende følelse

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Sammendrag av bidragene til IiME-konferansen 2016

Sammendrag av bidragene til IiME-konferansen 2016 Sammendrag av bidragene til IiME-konferansen 2016 Postet den 21. juli 2016 by ME-foreldrene (PDF lagt til 2. aug.) Av Simon McGrath, oversatt til norsk av Eirik Randsborg. Engelsk original på ME Action

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser Sentrale utfordringer

Autismespekterforstyrrelser Sentrale utfordringer 1 Modeller for å forstå Sentrale utfordringer Terje Nærland Psykolog / PhD Forsker: Leder: NevSom Nasjonal kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS SFF NORMENT - K.G. Jebsen

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Kronisk utmattingssyndrom. A Mehl 280911

Kronisk utmattingssyndrom. A Mehl 280911 Kronisk utmattingssyndrom A Mehl 280911 Livets forunderlige reise Bjørg Thorhallsdottir ME: Myalgisk encephalopati CFS: Chronic fatigue syndrom KRUS: kronisk utmattingssyndrom RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING

Detaljer

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt Biopsykologisk behandling ved CFS/ME Hoveddel foreldre/foresatte 15-06-2014 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

LIVET MED IBS, VEIERTIL FORSTÅELSE, MESTRINGOG BALANSE. Marianne Klokk, konst. overlege, PhD Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 19.01.

LIVET MED IBS, VEIERTIL FORSTÅELSE, MESTRINGOG BALANSE. Marianne Klokk, konst. overlege, PhD Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 19.01. LIVET MED IBS, VEIERTIL FORSTÅELSE, MESTRINGOG BALANSE Marianne Klokk, konst. overlege, PhD Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 19.01. 2016 HVILKE PLAGER STÅR VI OVENFOR VED IBS? -DET ER MYE SOM

Detaljer

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent DEPRESJON Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent Depresjoner er vanlig: Mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid i Norge. Betydelig

Detaljer

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er Crohns sykdom?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til Crohns sykdom... 11 Prognose... 13 Behandling... 15 3 Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom

Detaljer

Psykisk helse og muskelsykdommer

Psykisk helse og muskelsykdommer Psykisk helse og muskelsykdommer Fra ungdom til voksen Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd 27.04.2016 Agenda 1. Psykisk helse 2. Psykisk helse og utvikling i tenår 3. Psykisk helse og utvikling i ung

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

CFS/ME hovedsymptomer

CFS/ME hovedsymptomer Barn/unge med nyoppstått stort funksjonstap/stort skolefravær -med vekt på CFS/ME hos barn og unge Pasientforløp ved St.Olavs Hospital Barneklinikken Utredning, behandling og rehabilitering Kontaktsykepleier

Detaljer

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Borrelia Foto Ø. Brorson 2 Hva jeg ønsker å belyse i dag Nevroborreliose, vanskelig å kjenne igjen? Nevroborreliose, en

Detaljer

PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK

PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK Line Tegner Stelander, overlege, spesialist i psykiatri, alderspsykiatrisk avdeling, UNN. ALDERSPSYKIATRISK AVDELING, UNN Alderspsykiatrisk Døgnbehandling

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Hvilke mikroorganismer kan være årsaken til de langvarige helseplagene etter Giardia-utbruddet i Bergen 2004? Torgeir Landvik

Hvilke mikroorganismer kan være årsaken til de langvarige helseplagene etter Giardia-utbruddet i Bergen 2004? Torgeir Landvik Hvilke mikroorganismer kan være årsaken til de langvarige helseplagene etter Giardia-utbruddet i Bergen 2004? Torgeir Landvik Giardia-utbruddet i Bergen 2004 5000-6000 smittede Giardia lamblia laboratoriemessig

Detaljer

Mette Sophie Johnsgaard, MD. Medisinsk ansvarlig Forskning Daglig leder

Mette Sophie Johnsgaard, MD. Medisinsk ansvarlig Forskning Daglig leder Mette Sophie Johnsgaard, MD Medisinsk ansvarlig Forskning Daglig leder Integrert medisin Ernæring/kosttilskudd ME/CFS Medikamenter Psykososiale aspekter Pasienter ifra hele Norge Kroniske smerter Noen

Detaljer

Søknad om amendment til studien KTS-3-2010, B-lymfocytt deplesjon ved svært alvorlig kronisk tretthetssyndrom Rek. nr. 2010/1321-4

Søknad om amendment til studien KTS-3-2010, B-lymfocytt deplesjon ved svært alvorlig kronisk tretthetssyndrom Rek. nr. 2010/1321-4 Til: Regional Etisk Komite (REK Nord) Fra: Øystein Fluge og Olav Mella Avd. for Kreftbehandling og Medisinsk Fysikk Haukeland Universitetssykehus Einar Svarstad Medisinsk avd., Seksjon for Nefrologi Haukeland

Detaljer

Registrering av mennesker med CFS/ME med selvdefinerte eksepsjonelle sykdomsforløp p etter bruk av Lightning Process og annen alternativ behandling

Registrering av mennesker med CFS/ME med selvdefinerte eksepsjonelle sykdomsforløp p etter bruk av Lightning Process og annen alternativ behandling Registrering av mennesker med CFS/ME med selvdefinerte eksepsjonelle sykdomsforløp p etter bruk av Lightning Process og annen alternativ behandling NSHs konferanse Oslo 22. 23. mai 2008 Laila Launsø Seniorforsker,

Detaljer

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi?

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? FIBROMYALGI Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? En informasjonsbrosjyre fra Norges Fibromyalgi Forbund EN REVMATISK LIDELSE? Fibromyalgi er ikke en livstruende sykdom.

Detaljer

NORDISK TOPPMØTE om. psykisk helse. Oslo - Mandag 27. februar Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet

NORDISK TOPPMØTE om. psykisk helse. Oslo - Mandag 27. februar Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet NORDISK TOPPMØTE om psykisk helse Oslo - Mandag 27. februar 2017 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Hvorfor sliter unge psykisk? Hvordan kan vi forebygge psykiske plager og fremme god

Detaljer

Fibromyalgi og mikrotrening

Fibromyalgi og mikrotrening Fibromyalgi og mikrotrening Fibromyalgi og mikrotrening Dagfinn Skjelvik, Fysioterapeut RNNK Lars-Ole Fjellheim, Lege i spesialisering RNNK Litt historie om vårt tilbud Pasienter med bløtdelsrevmatisme

Detaljer

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Røe, Hellstrøm, Andelic, Sveen, Søberg, Holthe, Kleffelgård Oslo universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for fysikalsk medisin

Detaljer

Epilepsi hos personer med ASD Forekomst, ytringsformer, funn, prognose.

Epilepsi hos personer med ASD Forekomst, ytringsformer, funn, prognose. Epilepsi hos personer med ASD Forekomst, ytringsformer, funn, prognose. Overlege Marit Bjørnvold Epilepsi og ASD Forekomst Epilepsiens ytringsformer Epileptisk aktivitet på EEG Utredning Epilepsi autisme,

Detaljer

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Smertefysiologi Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Formålet med foredraget Basale mekanismer for sensitivisering Hvordan kan sensitivisering oppstå? Genetikk og generaliserte muskelsmerter

Detaljer