flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 6 NR ÅRGANG 19. OKTOBER NOVEMBER 2010 flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE

2 33 innhold 24 NYHE T Kultur 10 Statsbudsjettet for deg Reportasje 20 La snøballen rulle Meninger Måneden som ikke finnes Leder 05 Siden sist Statskalkulatoren har satt sluttstrek 13 Papirkvoteforslag i søppeldunken Foto: eivind sponga Sidespor: Helt søkt eller hjemsøkt? E-post: Kontortid: 9-16, Lucas-bygget, Singsakerbakken 2e Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. KRONIKK- OG DEBATTANSVARLIG Silje Løvstad Thjømøe, tlf: GRAFISK ANSVARLIG Kristin Nymo Malvik, tlf: ØKONOMIsjef Marthe Rosenvinge Ervik, tlf: NYHETSREDAKTØR Thomas Solberg, tlf: MASKINIST Magnus Kirø, tlf: REPORTASJEREDAKTØR Karoline Marie Aursland, tlf: JOURNALISTER Atli Bjarnason, Eline Eidvin, Henrik Sigstad, Hilde Ørbo, Line Hammeren, Markus Tobiassen, Marthe Rosenvinge Ervik, Silje Løvstad Thjømøe, Eirin Stensønes, Erik Meling Sele, Hanne Grydeland, Lars Vingelsgård, Anders Havdal Tangenes, Borghild Bråtveit, Eline Berg, Hans Magnus Ellingsen, Helene Melseth Flaaen, Ida Aasgaard, Ingrid Anna Teigen, Karianne Ommundsen, Lars Fredrik Lund Godbolt, Martin T. Johannessen, Monica Michelsen, KULTURREDAKTØR Sveinung Wålengen, tlf: NETTREDAKTØR John Thomas Silseth Aarø, tlf: Hovedreportasje: Å leve med troa DAGLIG LEDER Bendik Laukeland Knapstad, tlf: Meninger Reportasje: Sømmelege studenter 47 Fax: Dagsorden: Taliban må med Tlf: Transit: Den tapte generasjonen Portrettet: Knut Lystad 41 MARKEDSANSVARLIG Hanne Næss, tlf: Studenter sletter flest på Facebook ANSVARLIG REDAKTØR Anne Skalleberg Gjerde, tlf: Stunter for studentidretten Kronikk 36 Elgesetergate 1, 7030 Trondheim Dyrere og dårligere idrettstilbud for HiST FOTOREDAKTØR Eivind Sponga, tlf: Ingen midler til HiST-nybygg Mindre kyss, klapp og klem 12 REDAKSJON Nyhetskommentaren Vil du ha ein vaffel frå Gud? Varierende søkervilje Reportasje: NTNUI-jubileum Kulturkommentar: Forfatter-fighten Kulturpuls - lest og hørt Varierende søkervilje Få en festivalvenn eller fem Bredt teaterslipp Kulturprofilen: Lars Vilks Kulturtegn: Ny teknobølge Anmeldelser Kulturkalenderen Oda Opdal Zachrisen, Siri Mette Fridén, Stine Rimmereid Rørvik, Thomas Lien, Tommy Lian Taraldsen og Trygve Norum Lunås. FOTOGRAFER Bendik Laukeland Knapstad, Christina Undrum Andersen, Eirik Indergaard, Lars Erlend Leganger, Torje Næss, Jens Westbye, Johannes Selvaag, Therese Andreassen, Tormod Haugene og Wanda Nathalie Nordstrøm. ILLUSTRATØRER Jesper Kjerland Grieg, Kristine Hovemoen Solli, Anastasia Bakhilkina, Håvard Karlsen, Nina Eide Martinsen og Åshild Mikalsen Egelid. GRAFISKE MEDARBEIDERE Lisa Landvik (kultur), Bård Hugo Rynning (reportasje), Fredrik Dolve (nyhet) Henning Smistad, Hilde Aasbø Tharaldsen, og Line Skjærvik ANNONSE OG MARKEDSFØRING Anders Ballari, Sigurd Buskov, Ida Flaathe og Katrine Baastad Karlsen DATA Håvar Aambø Fosstveit, Jan-Preben Mossin, Benjamin Bjørnseth, Marvin Bredal Lillehaug, Jørgen Bøe Svendsen og Magnus Westergaard KORREKTUR David Bach, Bjørn Grimsmo, Joakim Ziegler Gusland, Amanda Larimore, Inger Sodeland, Ann-Helen Kjøde, Krista Indrehus, Hanne Brønmo, Asbjørn Hammervik Flø og Jonathan Økland Torstensen. DESIGNMAL Ingrid Elise Kirknes / mustasj.no TRYKK Trykkpartner Grytting & Sprengt skudd kapasitet for baugen Tirsdag 5. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram. Heller ikke i år fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) bevilget midler til sitt Teknologibygg, til stor skuffelse hos høgskolens ledelse. Det er svært forståelig. Teknologibygget på Kalvskinnet var ment å være det utløsende prosjektet som skulle få snøballen til å rulle, slik at man endelig kunne få realisert resten av campusplanene. Prosjektdirektør Christian Brødreskift ved HiST forteller at prosjektet allerede i 2003 ble meldt inn til Kunnskapsdepartementet. Men fortsatt er HiST den eneste av høgskolene i Norge som ikke har mottatt penger til nye bygg. Samlokaliseringsplanene er klare. Ingeniørmatteknologi og IKT-studentene skal holde til på Teknologibygget på Kalvskinnet, sammen med administrasjonen. Også virksomheten på Rotvoll skal flyttes til Kalvskinnet. I tillegg kommer «helseklyngen» på Øya, med planer om et nasjonalt forskningssenter for samhandling og innovasjon innenfor helse, og Innovasjonssenter Hesthagen. En realisering av disse planene vil ikke bare bety et enormt løft for HiST som utdanningsinstitusjon og dens ansatte og studenter, men også for Trondheim som studieby generelt. Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) skal bli en del av et samlet økonomimiljø i Trondheim på Innovasjonssenteret på Hesthagen. Senteret er også ment å omfatte innovasjonsfagmiljøer fra NTNU, offentlig og privat sektor. I tillegg er det et ønske fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) å realisere et lenge etterlengtet tredje idrettsbygg i tilknytning til HiSTs byggeprosjekter. I sterk kontrast til situasjonen HiST er i, er finansieringen allerede på plass for SiT. En stor del av rekordoverskuddet fra 2009 på 52 millioner er øremerket nettopp et tredje idrettsbygg. Men Samskipnaden mangler tomt. Med et ønske om en sentrumsnær plassering, samt en bedre rekruttering av HiST-studenter, synes det fornuftig av SiT å vente til HiST får midler til å realisere campusplanene sine. Behovet for å avlaste de to idrettssentrene på Gløshaugen og Dragvoll er imidlertid akutt, og det er heller ikke vanskelig å forstå NTNUI-leder Sjur Øyens frustrasjon og utålmodighet. Dersom de manglende statsbudsjett-bevilgningene til HiST hindrer SiT i å legge idrettsbygget i tilknytning til en ny HiST-campus, vil det være et stort tap for høgskolen. Per i dag har kun 20 prosent av HiSTstudentene betalt treningsavgift hos SiT. Det er vanskelig å tro at det er annet enn dagens lokalisering av både idrettsbygg og høgskoleavdelinger som er årsaken til det. Et idrettsbygg er derfor nødvendig, og vil sørge for en mer attraktiv høgskole. Det viktigste og mest påtrengende er imidlertid behovet for sårt tiltrengte nybygg og ikke minst en svært viktig samlokalisering av avdelingene. At det vil ha en positiv effekt på både fagmiljøet og studentenes tilhørighetsfølelse bør være unødvendig å påpeke. Nok en gang må imidlertid må HiST gå vinteren i møte uten at snøballen har begynt å rulle. leder 2 Vissvass, Universitas (Illustrasjon: Håvard Karlsen) Så kom den dagen da Oslos studentavis bestemte seg for ikke lenger å være en studentavis. John Thomas Silseth Aarø Nettredaktør kommentar Redaktør Anders Mathias Johansen i Universitas uttrykte nylig sterk frustrasjon over å miste kroner i støtte i 2011 fra Velferdstinget. Studentavisen, som lønner mange av sine ansatte, får dermed bare kroner neste år. Ut over et søkt argument om at dette truer avisens redaksjonelle frihet, går store deler av argumentasjonen hans ut på å kritisere studentavisen Studvests redaksjonelle innhold: Avisens kvalitet, rett og slett: «Vi setter høyere krav og har tyngre saker (...) Når man jobber frivillig skriver man i stor grad for seg selv, mens de som får betalt skriver for de andre studentene», uttalte Johansen til fagbladet Journalisten. Studentavisens dogme Det er vanskelig å forstå hva Johansen egentlig mener med dette, og hva han vil oppnå ved å ytre seg på en slik måte. Det første viktige aberet: Hva definerer egentlig en studentavis? Er det en avis laget av studenter, eller er det en avis som lager et «studentvennlig» produkt? En studentavis er i første rekke en avis som er drevet av studenter, med det formål å opplyse andre studenter. En avis av og for studenter, altså. Man må spørre seg om journalister i en studentavis skal få betalt i form av penger eller i form av oppfølging, læring, erfaring og ikke minst det sosiale miljøet en studentorganisasjon tilrettelegger for. Det å kombinere en betalt «jobb» med en sosial plattform er, om ikke uforenlig, svært vanskelig; den ødelegger grunnideen, selve verdisettet, studentorganisasjoner er tuftet på. En studentorganisasjon skal basere seg på engasjement, en indre flamme til å lære. Og samhold. Så hvorfor skal da studentjournalister få betalt? Mener han oppriktig talt at betalte medarbeidere betyr bedre kvalitet på produktet? «Lønn er lik kvalitet» Det er helt greit å ønske seg mer penger, og fullt lovlig å være kritisk til budsjettprioriteringer. Men å slakte kvaliteten på andre studentaviser, og påstå at lønnen er årsaken til den redaksjonelle kvaliteten, er feil og uheldig. Det er ingen direkte korrelasjon mellom lønn og produkt i hvertfall ikke for en studentdrevet avis. Selv om mange har journalistisk erfaring fra tidligere, og man får en grundig innføring i yrket, er man ikke profesjonell av den grunn. Dette gjelder også for Universitas, som går under kategorien amatører. Det å lønne «amatører» for å gjøre en jobb mer profesjonell, blir dermed et forundringsverdig paradoks. Å angripe frivilligheten, og videre fastslå at dette gir et for stort redaksjonelt slingringsmonn, er provoserende, og vitner om en innsikt langt under akseptabelt nivå. Dette er ikke faktoren som bestemmer kvaliteten. Der er nok få som hadde fryktet for Universitas` framtid om den hadde blitt hundre prosent frivillighetsbasert, ei heller fryktet for rekrutteringen. Om de hadde fått «lettere» saker og journalister som «skriver for seg selv», kan vi bare spekulere i, for dette bestemmes ikke av antall lapper man får. Den redaksjonelle kvaliteten ligger ikke i betalingsform, mest ligger den hos redaktøren(e) s kompetanse, prioriteringer og evne til å formidle erfaringer, kunnskap og rutiner. I bunn og grunn minner ikke Oslos studentavis om en studentorganisasjon. Johansen tegner et bilde av en semi-profesjonell nisjeavis, og forherliger avisens egen redaksjonelle prioritering på bekostning av frivillige studentaviser. Johansens ytringer forteller det meste om hva Universitas per dags dato ikke er: En studentavis. 3

3 A ANNONSERE I UNDER DUSKEN? DUSKEN.NO/ANNONSER NYHET u d fo r hendt: 75 år siden Bør psykoteknikken slippe inn på N.T.H. Det er ikke alltid lett for en ung mann å bestemme sig til hvad han skal bli. Og selv om han har bestemt sig for et yrke, er det ikke sikkert at han har valgt riktig. Han kan, uten å vite det selv, ha bedre annlegg i en annen retning. Men det er kun en mager trøst å vite at vi kanskje kunde ha drevet det meget lenger, om vi bare hadde visst... Psykoteknikken vil forsøke å råde bot på denne mangel ved å fortelle enhver hvilke anlegg han (hun) har, og således si dem: Det bør du bli. Selv om en slik yrkesveiledning i stor skala hører fremtiden til, viser resultatene allerede nu at man er på riktig vei. Starter Ingeniører uten grenser Trondheimsstudenter ved NTNU tar nå initiativ til å starte opp Ingeniører Uten Grenser (IUG) i Norge. Organisasjonen finnes allerede i mange land, men foreløpig ikke her til lands, melder Student-TV Vi har det ganske bra, og det er det mange som ikke har. Vi tenkte: hvor er de på NTNU som jobber for dem, sier leder Gjermund Kambestad i IUG til STV. IUG jobber i likhet med Leger Uten Grenser (LUG) i land i den tredje verden for å bedre livene til vanskeligstilte. Der LUG vaksinerer, bygger ingeniørene broer og utvikler vannrensepumper og kokeapparat med soldreven energi. Vi ser for oss at vi skal drive med infrastrukturoppbygging, bygging av barnehjem, bygging av hus, men også utvikling av produkter som kan hjelpe personer i utviklingsland, sier styremedlem Arve Torgauten i IUG til STV. «De velger å overreagere nå for å vise muskler og få budskapet sitt hjem (...) Fisk er viktig for Norge, men det er ikke storpolitikk» Koordinator Harald Bøckman for Asia-studier ved Universitetet i Oslo tror ikke kineserne er langsinte. Vil løsrive medisinsk fakultet Avventer kinesisk reaksjon Vitenskapelig ansatte i Legeforeningen ønsker å løsrive de medisinske fakultetene fra universitetene, for å få den medisinske kompetansen til helseforetakenes sykehus, skriver Universitetsavisa. Professorer Anna Midelfart ved NTNU og Amund Gulsvik ved UiB mener dette vil forbedre integrering av forskning og helsetjenester. Man bør starte med å debattere dette blant forskningspersonale på universitetene og blant helsepersonellet på sykehusene. Det er disse gruppene det først og fremst gjelder, sier Gulsvik til Universitetsavisa. Den vitenskapelige delen av Legeforeningen har diskutert sammenslåing i et par år. Dette diskuteres også på medisinfakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, ifølge Midelfart. Vi arbeider videre sammen med våre partnere i Kina etter de planene vi har lagt inntil vi eventuelt hører at det kommer andre signaler, sier rektor Torbjørn Digernes ved NTNU til Universitetsavisa. Det er enda usikkert hvilken effekt fredspristildelingen til kinesiske Liu Xiabo vil ha på NTNUs kinesiske forbindelser. Universitetet har per i dag 33 avtaler med ulike kinesiske universitet. I år er det rundt 200 kinesiske studenter ved NTNU. I skoleåret er sju av NTNUs studenter spredd på ulike kinesiske universitet. Digernes reiste i mai til Kina med en delegasjon på nærmere 60 personer. I løpet av en uke var delegasjonen innom Chongqing, Chengdu, Beijing og Shanghai. Et titalls nye avtaler ble underskrevet med kinesiske universitet. Senest for en måned siden var visepresidenten for Det kinesiske vitenskapsakademi på besøk ved NTNU. NTNU fjerde best i verden NTNU er verdens fjerde beste på næringslivssamarbeid, ifølge en rangering gjort ved Leiden-Universitetet. Det er universiteters vitenskapelige sampublisering med næringsliv og industri som er målt, og NTNUs nære samarbeid med Sintef og næringslivet generelt som sender universitetet opp i toppsjiktet. Listen toppes av Massachusetts Institute of Technology. Undersøkelsen er gjennomført av professor Robert Tijssen i vitenskaps- og innovasjonsstudier. Den ble nylig lagt frem under en konferanse i Berlin der verdens eksperter på universitetsrankinger var samlet til konferansen International Ranking Experts Group kinesiske tegn får plass i det kinesiske svaret på twitter, som har blitt populært i senere tid. Med kinesisk bildeskrift kan en slik melding inneholde langt mer informasjon enn engelsk eller norsk. 25 år siden Antiapartheid- aksjonen en suksess Antiapartheid-aksjonen har i høst slått til i flere butikker i Trondheim som selger sør-afrikanske varer. Aksjonsformen er ulovlig i følge norsk lov, og de fleste aksjonene er anmeldt til politiet. Likevel kan Dag Strømsnes, aktiv i Antiapartheid-aksjonen, fortelle at alle aksjonenen har vært vellykka hittil. Vi har aksjonert mot EPA, Blitz, Ila Mat, og to ganger mot Skotten og Lagerpris i Fjordgata. Dag bøyer seg engasjert fremover. Og alle disse forretningene er fri for sør-afrikanske varer i dag! 10 år siden Ber om bønnerom Etter flere avslag prøver Muslim Student Association in Trondheim (MSAT) igjen å få et bønnerom på Gløshaugen. For to uker siden sendte den ferske lederen av organisasjonen, Mohammed Azhar, inn en ny søknad til driftssentralen ved NTNU. Vi trenger et samlingssted til sosiale og religiøse arrangementer. Det å be er en av de fem søylene i Islam, og står sentralt i religionen vår. Siden jeg går på skolen kan jeg ikke be fem ganger om dagen, og må be ekstra lenge om kvelden når jeg kommer hjem. Det blir slitsomt og tidkrevende å be en halv time i strekk hver kveld, og med et eget rom på skolen slipper vi det, sier Azhar. 5

4 66 NY ET KuH ltur Ingen bevilgning til HiST-nybygg Det er vanskelig for oss å få noe som helst perspektiv på framtiden når situasjonen er så uoversiktlig, sier prosjektdirektør ved HiST. STATSB UDSJETTET Tekst: FOTO: Ida Aasgaard Christina Undrum Andersen Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har mange og store utbyggings- og samlokaliseringsplaner. Høyest på prioriteringslisten står realiseringen av det såkalte Teknologibygget. Skuffelsen var stor da HiST heller ikke over dette statsbudsjettet ble bevilget penger til det ønskede bygget. Allerede i 2003 meldte vi inn dette forprosjektet til Kunnskapsdepartementet. Siden dette har vi ikke endret en eneste strek på planene våre for dette bygget, sier prosjektdirektør Christian Brødreskift ved HiST. Teknologibygget skal bygges på Kalvskinnet, der ingeniør-, matteknologi- og IKT- studentene skal holde til, samt administrasjonen. Også lærer- og tolkstudentene, som i dag holder til på Rotvoll, ønsker man å flytte til Kalvskinnet, men til andre bygg. Siden Høgskolereformen i 1994 er vi den eneste av de store høyskolene som ikke har mottatt penger til nye bygg, sier Brødreskift. Stor kabal Teknologibygget er en del av en stor kabal for at vi skal kunne få realisert campusplanene våre på Kalvskinnet. Vi spør oss hva som skal til for at vi skal motta de nødvendige midlene, når planene har vært klare så lenge, sier Brødreskift. Han forteller at prosjektet er omtalt i statsbudsjettet i teksten over påtenkte nybygg, hvilket innebærer at prosjektet vil komme opp til vurdering igjen i neste Statsbudsjett. Men dette innebærer ingen forpliktelser om at vi vil motta penger neste år. Blir utfallet negativt må prosjektet utsettes ytterligere, sier Brødreskift. HiSTs planer er omfattende, og Brødreskift presiserer at alt ikke kan falle på plass over natten. Men hadde vi bare mottatt et snev av midler ville det utløst masse positiv energi til både studenter og ansatte, tror han. På kvaliteten løs Etter Høgskolereformen i 1994 ble åtte små høyskoler i Trondheim slått sammen til HiST - som per i dag er landets nest største høyskole. Utdanningsinstitusjonen er fortsatt spredt utover hele byen på seks ulike campuser. kommentar Karoline Aursland Reportasjeredaktør HiST er i en situasjon med mye gammel bygningsmasse som er dårlig tilrettelagt for undervisning, sier leder Rolf Erling Tverelv Angelsen ved Studentparlamentet. Han mener HiST har et ansvar for å møte den kommende studentveksten. Slik situasjonen er nå er det så trangt at hvis vi tar inn flere studenter vil det gå kraftig utover studiekvaliteten. Det er ikke ønskelig, sier han. Over statsbudsjettet for 2011 fikk HiST 180 nye studieplasser, men altså ingen midler til nye bygg. På grunn av plassmangel har HiST måttet ta i bruk alternative forelesningssaler. Blant annet har det vært nødvendig å ha forelesninger i kinosaler. Flere av byggene HiST disponerer i dag er ikke beregnet til å brukes i undervisningsøyemed, sier Angelsen. Grip muligheten! Samlet høyskole Det at campusene ligger så spredt gir nok ikke studentene følelsen av å tilhøre én og samme høyskole, sier studentrepresentant Pia Helen Bjørsvik i Høyskolestyret. Hun trekker fram studentene på matteknologi, en liten og isolert gruppe som i dag holder til på Tunga. Etter planene skal disse studentene flyttes til Teknologibygget når det omsider står klart. Jeg tror HiSTs studenter ville trives bedre når de nye byggene er klare, Både fordi byggene er nye og oppdaterte, og fordi studentene da blir mer samlet. Teknologibygget er det prosjektet til HiST som vi er mest klare til å starte byggingen av, så jeg er skuffet over at vi ikke fikk bevilget midler over Statsbudsjettet til dette, sier hun. Flaskehals for kjempeprosjekt Rektor Trond Michael Andersen ved HiST har store visjoner for høyskolen sin. Høyskolestyret har vedtatt at HiST skal ha tre campuser sentralt i Trondheim. Disse skal ligge på Kalvskinnet, Øya og Hesthagen, og fungere som henholdsvis et robust kunnskapssenter, en unik helseklynge og en ny og innovativ handelshøyskole. Det byr på mange utfordringer når campusene per i dag ligger så spredt. Det gjør det tungt for oss å gi studentene gode tilbud som bibliotek, kulturopplevelser, kantiner og idrettstilbud, sier Andersen. Han sier at byggingen av Teknologibygget vil være utløsende for hele prosjektet på Kalvøya. De manglende bevilgningene til bygget beskrives som en flaskehals for HiSTs prosjekter, men Andersen understreker også viktigheten av utbyggingen av de to andre HiST-områdene. Vi konkurrerer mot andre gode prosjekter over hele landet, og det er tydelig at ting tar tid. Vi har ventet lenge, det er snart 17 år siden Høyskolereformen UTLØSENDE FAKTOR: Rektor Trond Michael Andersen beskriver de manglende bevilgnin gene til Teknologibygget som en flaskehals for HiSTs store byggeprosjekter. Lover ikke midler til neste år Utdannings-Norge rammes av fjorårets høye statlige forbruk. Kunnskapsdepartementet kan ikke love at HiST vil motta de ønskede midlene til Teknologibygget neste år heller. Teknologisk høyborg: Planene for Teknologibygget har vært klare siden Heller ikke denne gangen ble det innvilget penger til det ønskede bygget. i 1994, sier han. Han forteller også at HiSTs situasjon er lite hensiktsmessig med sine kortsiktige leieavtaler. Jo mer kortsikige leieavtaler, desto dyrere blir det for oss. Samtidig må vi stadig forholde oss til mange ulike utleiere, sier han. UD Jeg kan ikke si annet enn at vi må se hva vi får til i neste runde, sier statssekretær for forskning og utdanning Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet (KD). Han forteller at KD fikk god uttelling på Statsbudsjettet gjennom krisepakken i forbindelse med finanskrisen i fjor, og at det for dem innebærer kraftige innstramminger i denne omgang. I dette Statsbudsjettet har vi hatt svært få midler til nye bygg. Vi er godt kjent med HiSTs ønske om dette bygget, og det er et bra prosjekt, sier statssekretæren. Lekve understreker at innstrammingene gjelder Utdannings-Norge generelt, og ikke HiST spesielt. Vi har ikke bevilget penger til noen nye utdanningsbygg i Norge i denne omgang, bortsett fra til fase to av oppussingen av Universitet i Oslos nye bygg. Resten av bevilgningene våre har vært til oppfølging av alledere påbegynte bygg, sier han. Oppfølgingen av de igangsatte byggeprosjektene har en kostnad på 1,2 milliarder kroner. I tillegg blir det satt av 470 millioner i utstyrstilskudd til byggeprosjektene i Heller ikke NTNU mottar bevilgninger til nybygg over dette statsbudsjettet, til tross for at en utbyggelse av campus Dragvoll er svært etterlengtet. Vi kommer til å ta kontakt med departementet snarlig for å en tydeligere fremdriftsplan angående Dragvoll. Vi har lenge blitt forespeilet at planleggingen skulle iverksettes, noe som ikke har skjedd, sier rektor Torbjørn Digernes ved NTNU. Han forteller at Dragvoll nå står på venteliste, og at man håper på å få i gang planleggingen så raskt som mulig. UD Teknologibygget er blitt en flaskehals for HiSTs drøm om samlokalisering. Høyskolen ser på prosjektet som en utløsende faktor for at resten av campusprosjektet skal kunne realiseres. Prosjektet går ut på å bygge opp et kunnskapssenter på Kalvskinnet, en helseklynge på Øya og en ny innovativ handelshøyskole på Hesthagen. Sett i forhold til dagens situasjon der Høgskolens institusjoner er spredt over hele byen, er prosjektet positivt. Et teknologibygg vil bevise at Høgskolens arbeid er viktig, og at den blir sett. Dette øker igjen de ansattes motivasjon, som får lyst til å yte sitt beste på jobben. I forlengelsen av dette vil Teknologibygget mest sannsynlig sikre at dyktige forelesere ønsker å fortsette ved institusjonen. Dette er viktig for at institusjonen kan utvikle seg i samme tempo som resten av landets høyskoler. Lite oppmuntrende er det derfor at HiST sliter med rekruttering av fagpersonell. Hvis og jeg håper vi snart kan si når prosjektet realiseres vil prestisjen ved å jobbe på HiST øke, og dermed også arbeidssøknadene. Matteundervisning på Prinsen kino, som Under Dusken skrev om i mars, vil da forhåpentligvis høre historien til. Som prosjektdirektør Christian Brødreskift påpeker er HiST den eneste av de store høyskolene som ikke har mottatt penger til nye bygg etter Høgskolereformen i HiST tar sitt samfunnsansvar på alvor og oppretter 180 nye studieplasser, men trenger også et kvalitetssystem som kan ta i mot dem. Norge trenger ikke sånn passe godt utdannet fagpersonell. Å sikre framtiden handler ikke om kvantitet, men om kvalitet. Ved at HiST i dag mangler en fast fysisk forankring slik den ville fått ved opprettelsen av en campus samlet i midtbyen er det naturlig å tenke seg at samfølelsen blant studentene svekkes. Sikkert er det i hvert fall at fagmiljøene dermed mister en viktig mulighet til å utveksle erfaringer og fremme tverrfaglig kompetanseutvikling. Det er svært beklagelig når ønsket om nettopp dette er så stort. For HiST sin del er det et snakk om enorme muligheter. Det er på høy tide at politikerne innser hvilken flaskehals de må utvide. La det skje ved neste års statsbudsjett. 7

5 88 NY ET KuH ltur Venter på midler SiT venter på statlige midler til HiSTs campusplaner før byggingen av et nytt idrettssenter kan starte. I mellomtiden er det ikke plass til alle studentene som vil trene. VELFERD Tekst: FOTO: Det er viktig at vi tydeliggjør studentenes utbytte av studiene, mener Fagerlid. Det er et veldig stort behov for flere idrettslokaler med alle studentene vi har i Trondheim, men heller ikke denne gangen fikk vi midler over statsbudsjettet, sier Studentparlamentleder Rolf Erling T. Angelsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Studentene ved HiST har per i dag ikke noe eget idrettsbygg, og SiT sitter på gjerdet mens de venter på at samlokalisering for en eventuell byggeprosess kan starte. Et tredje idrettsbygg i nærheten av Kalvskinnet er i planleggingsfasen nå. HiST ønsker også et lite bygg på Øya, som kan brukes som brukes som undervisningslokale for studentene på dagtid. Men HiST har ikke fått de midlene fra statsbudsjettet som trengs for å bygge campus. Situasjonen er ikke hensiktsmessig i det hele tatt, sier Angelsen. Studentenes stemme hørt Dyrere og dårligere Lytter til studentene: Nye studenter forventer å møte det faget de har valgt med en gang, sier prodekan Olav Fagerlid ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Samfunnsvitere blir fagspesialister Dagens bachelorgrad i samfunnsvitenskap skal deles opp i ni fagspesifikke studieprogrammer. NTNU Tekst: FOTO: Linn Blumenthal Tormod Haugene Da Kvalitetsreformen for høyere utdanning ble lansert i 2003, valgte de fleste fagmiljøene på NTNU å dele opp «paraplystudiene» i flere mindre studieprogram. Sju år senere følger Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) etter. Ønsker du å studere geografi ved NTNU, må du i dag søke deg inn til det tverrfaglige studiet Bachelorprogram i Samfunnsvitenskapelige fag (BSV). Studentene ved BSV søker seg deretter inn på fagfordypninger etter eget ønske. Nå skal bachelorprogrammet omstruktureres, og fagfordypningene er fra neste høst delt opp i ni selvstendige studieprogram. Få tar dobbel fordypning Dagens ordning har to sterke sider. Den er billig å administrere, og studentene har to muligheter for fordypning, forteller prodekan Olav Fagerlid ved SVT. Den gamle ordningen var ment å sikre større bredde og valgfrihet i bachelorgraden. En intern undersøkelse viser likevel at kun 17 prosent av studentene benyttet seg av denne muligheten. På samme tid som vi ser at få studenter benytter seg av muligheten til to fordypningsfag, etterlyses faglig kvalitet og dybde i de valgte fagområdene, sier Fagerlid. I de nye studieprogrammene vil studentene starte sine studier med en årsenhet som kun dreier seg om det fagfeltet de har valgt. På denne måten håper Fagerlid at studiet skal møte studentenes forventninger. Nye studenter forventer å møte det faget de har valgt med en gang, og mange opplever å bli skuffet over mangelen på det de kaller «yrkesrelevante emner», forklarer han. Usikre på egen kompetanse Det er ikke bare den faglige fordypningen det skal gjøres noe med når fagfeltene nå blir egne studieprogram. Det er fire gode grunner som taler for omstruktureringen; vi vil styrke den faglige profilen, gi rom for mer dybde i fagfeltene, disiplinkulturenes metode skal være mer sentral, og det åpner for en tydeligere struktur, sier prodekanen. Den faglige fordypningen skal blant annet bestå av et obligatorisk større fordypningsprosjekt, hvor målet er at studenten skal få erfaring med å mestre fagfeltet sitt. Thomas Lien Severin Sadjina Fagerlid forteller at fakultetsledelsen ikke har opplevd skepsis fra dagens BSV-studenter, med tanke på den nye ordningen. Det virker som om studentene har positive forventninger, og har tro på forandringene, forteller han. Fakultetstillitsvalgt Tor Ellefsen er enig i nødvendigheten av en tydeligere fagprofil. Han forteller at studentene har vært med på prosessen og diskusjonen om omstruktureringen. Studentenes syn har blitt vektlagt, og vi føler at vi har blitt hørt, sier han. Ledelsen endret mening NTNU-ledelsen var skeptisk da forslaget om å opprette så mange nye studieprogram ble lagt frem, ettersom det generelt har vært en kraftig økning i antall studieprogram de siste årene. Etterhvert har de derimot sett verdien i en tydeligere fagprofil og de øvrige endringene som vil bli gjort. Ledelsen anser omleggingen som veldig fornuftig, understreker prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad ved NTNU. Hun tror omleggingen vil være positiv for både universitetet og studentene. Studiene skal drives med samme økonomi som BSV drives med i dag. UD Kun 20 prosent av HiST-studentene trener, ifølge en rapport utarbeidet for Studentsamskipnaden og Høgskolestyret ved HiST. NTNUI er begrenset til NTNUstudenter, men HiST-studenter kan kjøpe adgangskort til idrettsbyggene og benytte tilbudene som er tilgjengelige der. Prisene er imidlertid stivere enn for NTNUstudentene: 800 kroner for HiST-studenter mot 600 kroner for NTNU-studenter for et årskort. I rapporten kommer det også fram at tilbudet er dårligere for studenter ved HiST og DMMH enn for NTNU-studenter. Idrettslaget for HiST-studentene (HiSSI) og andre idrettsgrupper for studentene ved HiST får ikke disponere tid for egne aktiviteter i de store idrettshallene i SiTs idrettsbygg, slik som NTNUI gjør. Minst tre år ventetid Velferdsdirektør i SiT, Anders Stenvig forteller at de nå har fire mulige alternativer til vurdering: E C Dahls sykehjem på Kalvskinnet, «Sirkustomten» ved Trondheim Kino, «Fengselstomta», og en Statsbygg-eid bygning i Elgeseter gate 10. Dette er ikke umiddelbare løsninger. Den nærmeste av dem, alternativet i Elgeseter gate, vil ta tre år å realisere. Vi håpet på at HiST og Statsbygg ville få midler over Statsbudsjettet, så vi kunne begynne oppstartfasen nå, men det skjedde jo ikke, sier Stenvig. UD Holder ikke mål: Idrettstilbudet til HiST-studenter er ikke i nærheten av det NTNUI kan tilby. Den nye styrelederen i HiSSI, Hanna Nisja, er likevel optimistisk med tanke på framtiden. HiSSi har gjenoppstått NTNUI-leder ønsker ikke utvannede NTNUIlag, og mener HiST og HiSSi selv må ta ansvar for egen identitet. Under Dusken skrev tidligere i år om Idrettslaget ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiSSI), som ikke hadde nok personer til å fylle styrevervene og en styreleder som måtte sitte et ekstra halvår på grunn av liten rekruttering. Nå er et nytt styre på plass, men fremdeles står idrettslaget uten et idrettsbygg og dyre fasiliteter. NTNUI-leder Sjur Øyen reagerer på at mange HiST-studenter melder seg inn i NTNUI-lag hvor det er dårlig med plass. Det er klart at vi ser at de studentene som har noe å komme med idrettsmessig er en ressurs for oss, men de som kun er der for å være med på aktivitene er jo ikke det. Vi vil heller ha sterke idrettslag med NTNU studenter enn «utvannede» lag. Disse HiST-studentene trenger jo sitt eget tilbud, sier Øyen. I en rapport som Studentsamskipnaden (SiT) utarbeidet i 2008 er NTNUs bidrag til leie av treningslokaler og personalkostnader rundt 15,5 millioner, mens HiST ikke bidrar økonomisk til driften. Øyen mener at HiST og HiSSI selv må ta ansvar for å skape en identitet som trekker HiST-studentene til seg. Den nye styrelederen i HiSSI, Hanna Nisja er likevel optimistisk for framtiden. Det nye styret satser på å komme raskt i gang og løse de utfordringene som er der. Vi har nå endelig opprettet et innebandy lag for jenter som allerede er igang med den nye sesongen. Det er også et fotballag for jenter, og et lag for gutter er planlagt, men der er sesongen nettopp ferdig. Hvordan skal dere få råd til å holde HiSSI-lagene gående? Nå i begynnelsen skal vi prøve med tre idrettslag for å se hvordan det vil fungere. Vi har ikke for øyeblikket så mye penger på konto, så en av utfordringene blir å få tak i midler, sier Nisja. Hun synes det er trist at Øyen vil ha HiST-studentene ut av NTNUI-lagene. De er jo interessert i sport og flere medlemmer bør vel sees på som en bonus for NTNUI, sier hun. UD 9

20 Et enkelt regnestykke

20 Et enkelt regnestykke STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 14 20 Et enkelt 97. ÅRGANG regnestykke 25. OKTOBER - 08. NOVEMBER 2011 UD Leder Midler til selvtillit De humanistiske fakultetene lever av smulene i utdannings-norge. Nedbygging

Detaljer

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7 09. OKTOBER- 23. OKTOBER 2012 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 98. ÅRGANG Møt folket På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng side 22 Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Vil avsløre universets hemmeligheter

Vil avsløre universets hemmeligheter MAI 2008 NUMMER 5 ÅRGANG 40 F Vil avsløre universets hemmeligheter Hva skjedde da det smalt under Big Bang? Hva består universet av? Partikkelfysikerne ved CERN i Sveits starter verdens kraftigste «tidsmaskin»

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Møt lederen i Juristforeningen

Møt lederen i Juristforeningen Nr. 01, okt. 2012 Tidsskriftet for studentene ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Tromsø Jus tnr. 01, okt. 2012 Kontakt: E-post: just@juristforeningen.eu Tlf.: 988 39 578 Møt lederen i Juristforeningen

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer