Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6"

Transkript

1 Til bedriftens personalansvarlige Unik satsing i Trøndelag SIDE 4 Trioen som tok en spansk en SIDE 6

2 Lærekandidater en lite kjent ordning Flere gjennom det er ledetråden i Nord- Trøndelag fylkeskommunes satsing på å få flere unge til å gjennomføre videre - gående opplæring. For å begrense frafallet er fylkeskommunen på offensiven blant annet for å få bedrifter og offentlig virksomhet til å ta inn lærekandidater. Det er ingen hemmelighet at næringslivet ikke har særlig kunnskap om denne ordninga og at den derfor er lite brukt, sier prosjektmedarbeider Marit Størvold Damås i avdeling for videregående opplæring i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Men nå skal dette bedres. I praksis betyr det en offensiv overfor skolene, opplæringskontorene og privat og offentlig næringsliv. Informasjon og motivasjon er to av stikkordene. Ikke skoleflinke Det finnes neppe noen typisk lærekandidat. Men grovt sett er det elever som av ulike grunner trenger tilrettelagt opplæring. Eksempelvis elever med lese-/skrivevansker eller skoletrøtte elever. Eller som Hilde I. Ingebrigtsen, rådgiver ved fagenhet for videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune sier: Noen av dem viser seg å være dyktige arbeidstakere, men dårlige på skolen. Hun legger til at planlegginga av denne gruppens utdanningsløp bør starte tidlig, gjerne fra slutten av grunnskolen. Sørtrønderne vil i tida som kommer vie mer oppmerksomhet på denne gruppen elever. Det involverer både skolen, bedriftene, fylkeskommunen og lære kandidaten. Vi tror behovet er stort og vil vurdere samarbeid med blant annet Nav for å legge til rette for et bedre tilbud fordi hver enkelt lærekandidat kan trenge en individuell plan og oppfølging. Æ VIL! er laget av en lærling Gulrot til næringslivet I motsetning til i sør har fylkeskommunen i Nord-Trøndelag valgt å krydre ordninga med økonomisk bistand til bedrifter og virksomheter som inngår opplærings - kontrakter. Blant annet gjennom et tilretteleggingstilskudd på kroner. Ved inngåelse av opplærings - kontrakter er ofte Nav en viktig samarbeidspartner, de kan være med og tilrettelegge for økonomisk stønad til lærekandidaten ved individrettet stønad eller yrkesrettet attføring. For bedriftene er dette selvsagt et vesentlig moment når de vurderer å ta inn lærekandidater. Samtidig får de mulighetene til å lære opp og forme bedriftens fremtidige arbeidskraft, sier Størvold Damås. Og kanskje justerer den nye medarbeideren sine planer underveis og tar fag- eller svennebrev. Det er det full åpning for, legger hun til. Jeg har allerede lært mye. Ingrid Tørring (19) har bare vært lærling i Kommunikasjonshuset Trio Media et par måneder. Og så sier de andre grafiske designerne at jeg også har lært dem noe. Det er artig, sier den ferske lærlingen som har tre års videregående utdannelse innen medier og kommunikasjon. Vi blir positivt mottatt, sier Størvold Damås. Særlig har kommunene og offentlige etater blitt flinkere til å ta inn lærekandidater. Ikke minst innen sektorer som helsefag, barne- og omsorgsarbeid og kokkefaget. På plussida kommer også Aker Piping Technology AS i Verdal som har rekruttert sju ungdommer, som nå er i gang med arbeid og opplæring, legger hun til. Ja, Ingrid var jo vant med utstyret da hun kom, svoren Mac-bruker som hun er, forteller faglig leder Torger Geving som er hennes fadder. Derfor gjør hun allerede god nytte for seg, legger han til og viser til at denne utgaven av Æ vil er produsert av lærlingen. 60 lærekandidater i Trøndelag i 2008 I Sør-Trøndelag er det nå ca. 15 løpende opplæringskontrakter, men det forventes en økning. I Nord- Trøndelag er tallet 30 nye i tillegg til 45 løpende kontrakter. Målsettinga er at antallet øker til 50 nye kontrakter i I begge fylkene antas det at behovet for opplæringskontrakter er økende. Lærekandidat hva er nå det? En lærekandidat tar sikte på et mindre omfattende opplæringsløp enn en ordinær lærling. Lærekandidaten inngår en opplæringskontrakt, følger et tilrettelagt opplæringsløp og har redusert læreplan. Kandidaten går opp til en kompetanseprøve etter endt opplæring og får utstedt et kompetansebevis som dokumentasjon. En opplærings kontrakt kan i løpet av læretida endres til ordinær lærekontrakt med fag- eller svenneprøve som mål. Har hun lært dere garvede grafikere noe? Definitivt! Blant annet når det gjelder behandling av bilder i Photoshop. Der har hun vist oss noen tyvtriks som gjør arbeidet lettere og resultatet bedre. En annen ting er at nye medarbeidere ofte har andre ideer enn de som har holdt på i tralten en stund. Det har vi alle godt av, påpeker Geving som nå er fadder for sin andre lærling. Kontakten mellom Ingrid og Trio Media ble formidlet via Olav Duun videregående skole som jevnlig har elever utplassert i bedriften. Jeg hadde så smått begynt å innstille meg på å studere videre i utlandet da sjansen til lærlingeplass i Trio Media dukket opp. Da var valget lett. Ikke minst fordi jeg her regner med å få lære om alt fra trykksakproduksjon til web-design, legger Ingrid Tørring til før hun sperrer ørene opp for å få med seg innholdet i en diskusjon om fonter på den andre sida av bordet. Jeg spør jo ikke så mye foreløpig, men det er viktig å få med seg argumentene når det diskuteres løsninger rundt bordene i det grafiske miljøet. Det er lærerikt, slår Ingrid fast.

3 Hvordan blir du merket som Godkjent lærebedrift? I Nord-Trøndelag er det om lag 800 lærebedrifter. I vår fikk alle brev om at de må godkjennes på nytt, etter hvert som de tar inn lærlinger som skal følge læreplanene for Kunnskapsløftet. Alle bedriftene må søke om godkjenning, dette kan gjøres via nettsidene Pr september var i overkant av 250 bedrifter godkjent på nytt, men tallet øker hver dag. I Sør-Trøndelag er i overkant av 650 bedrifter så langt godkjent for et eller flere kurs mot Kunnskapsløftet. For å bli Godkjent lærebedrift kan bedriftene søke via skjema på websidene til fylkeskommunen. Opplæringskontorene sørger for nødvendige søknader for sine medlemsbedrifter. Sentrale aktører da merket Godkjent lærebedrift ble lansert. Fra venstre: Jon Mortensen, Åge Stamnes, Audun Altø, Lars Espen Grubbmo, Morten Andersen, Rudolf Kvalstad (alle Hans Evensen Bil), fylkesråd Anne Marit Mevassvik, funksjonsleder Ove Austmo ved avdeling for videregående opplæring i Nord- Trøndelag fylkeskommune, Runar Helbostad fra Opplæringskontoret for bil- og transportfag og leder Elin Veimo i Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag. Legges merke til For første gang i Norge innføres en kvalitetsordning for godkjente lærebedrifter. Bak ordningen står de trønderske fylkeskommunene. Merket Godkjent lærebedrift innebærer at virksomheten er godkjent i tråd med nye læreplaner og at de tilfredsstiller opplæringslovens krav til kvalitetssikring og interne planer for opplæringen. Vi er stolte av denne ordningen. Vi arbeider målrettet med å synliggjøre fagopplæringen. Merkeordningen Godkjent lærebedrift vil gi enda mer trøkk i arbeidet med å sikre kvalifisert opplæring, sier fylkesråd for utdanning i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik. Hun deltok da Hans Evensen Bil i Namsos ble tildelt merket som de første i Nord-Trøndelag, og understreket samtidig betydningen av et godt samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og næringslivet. I Trøndelagsfylkene registreres alle lærebedriftet på nytt. Virksomheter som tilfredsstiller kravene til å være lærebedrift får rett til å benytte den nye logoen, et kvalitetsstempel som på sitt område kan sammenlignes med det kjente Mestermerket. Godkjent lærebedrift-merket er allerede hilst velkommen av partene i arbeidslivet. Bedre kvalitetssikring Bakgrunnen for nyordningen er et ønske om å kvalitets - sikre lærlingeordningen bedre, både av hensyn til lærlingene, men også av hensyn til lærebedriftene. Både når det gjelder krav, rettigheter, innhold og oppfølging. Godkjent lærebedrift-merket er ikke et kvalitetsstempel som lærebedriftene får til odel og eie. Jevnlig oppfølging vil sikre at kriteriene tilfredsstilles. En oversikt med godkjente lærebedrifter i trøndelagsfylkene blir også lagt ut på nettstedet vilbli.no. Leder for Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag, Elin Veimo, mener den nye ordningen vil rette enda mer fokus på kvalitet i opplæringen. Noe partene i arbeidslivet er svært opptatt av. I tillegg bidrar merket til å synliggjøre bedrifter som tar samfunnsansvaret med å sikre rekruttering til sin bransje, sier Veimo. Hans Evensen Bil i Namsos har gjennom mange år arbeidet systematisk med lærlinger i egen bedrift. Målet er å ha åtte lærlinger i sving. Tidligere har mer enn 80 lærlinger vært innom bedriften. Lærlingene er de siste vi vil kvitte oss med. De er framtida. De utfordrer oss hver eneste dag, og skjerper alle i bedriften. En mekaniker som ikke vet svaret på lærlingens spørsmål, sørger for å vite svaret til neste gang, sier opplæringsansvarlig Rudolf Kvalstad.

4 Aage Eide, seniorkonsulent i Nortura kompetanse og Eva Malvik som er instruktør på Tunga i Trondheim, har utelukkende positive erfaringer med å sende lærlinger ut av landet i en periode. LÆRLINGER UT I EUROPA: Trioen Linda Skaug (fra venstre), Kine Halgunset og Mariann Garten er alle i jobb på Tunga etter at de blant annet lærte mer om pølsemakerfaget i Jerez de Frontera i Sør-Spania. Hent kunnskap fra utlandet uten å betale De fleste bedrifter ser verdien av å øke kompetansen til sine arbeidstakere. Men av og til kan det skorte på både tid, penger og tilbud. For bedriftenes lærlinger finnes det imidlertid skreddersydde opplegg som ikke koster noe. Vi snakker om EU-programmet Leonardo da Vinci. Midler derfra gir lærlinger anledning til14 ukers læreopphold i en bedrift i utlandet. Tilbudet gjelder de fleste fag og kan skje i ulike land i Europa, forteller Øyvind Ingstad, internasjonal koordinator ved fagenheten for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De siste fem seks årene har sørtrønderske lærlinger årlig hatt glede av slike opphold. I vår var antallet ti, mens det akkurat nå faktisk ikke er noen. Nord- Trøndelag har flere lærlinger i praksis i utlandet i høst, legger Ingstad til. Utelukkende positivt! Hvorfor benyttes ikke tilbudet bedre? Godt spørsmål. Årsakene er åpenbart flere. Kanskje har bedriftene hatt behov for lærlingene selv i en periode med høykonjunktur, kanskje er ordninga for lite kjent og muligens ser ikke personalansvarlige i bedriften verdien av at lærlinger kan hente kunnskap og impulser fra praksis - opphold i utlandet. Det er egentlig litt trist, fordi tilbake - meldingene fra deltakerne er udelt positive. I tillegg til økt kompetanse i faget får de kunnskap om bedrifter i andre land, de lærer seg språk og de møter nye mennesker, påpeker Ingstad som er i startgropa med ny informasjon og motivasjon overfor privat næringsliv og offentlig virksomhet. Nortura er en av bedriftene som ser verdien i å skolere sine ansatte gjennom utvekslingsordninger. Sist ute var tre lærlinger som hadde et opphold i Jerez. To av dem er pølsemakere mens en satser på industriell matproduksjon. Nå er de fast ansatt. Kjøttbedriften på Tunga i Trondheim har nå to nye lærlinger som er klar for å hente impulser og kunnskap fra samme sted. Både Linda Skaug, Kine Halgunseth og Mariann Garten har fått fast ansettelse i Nortura, forteller Eva Malvik som er deres instruktør lokalt. Hun var selv med til den sørspanske byen den første uka av læreoppholdet. Lokalkjente David Fugelsøy sørget for både språkopplæring og utplassering i ulike bedrifter i vår bransje. I tillegg følger vårt brohode der nede utrolig godt opp, og jeg kan trygt anbefale andre bedrifter å bruke den kontakten. Faglig utbytte? Litt opp til den enkelte selvsagt, men de driver mye med spekematproduksjon, men også svært ulike produksjoner, så impulsene var mange. Og så fikk våre lærlinger med seg at vi driver bra på hjemmebane blant annet er kravene til god hygiene noe annet i Sør-Europa enn hjemme på berget, legger Malvik til. Økonomien? Leonardo da Vinci-tilbudet innebærer dekning av det meste, reise og opphold, men ikke lønn. Nortura anser internasjonalisering som så vesentlig at våre arbeidstakere fikk vanlig lærlingelønn også den tida de var borte, forteller Eva Malvik. Viktig for Nortura Aage Eide, seniorkonsulent i Nortura kompetanse, opplyser at konsernet som består av 42 fabrikker, ser klare verdier i skolering av ansatte både internt i Norge, men også ved opphold i land som Danmark, Irland og Spania. Det ene er at vi henter inn ny kompetanse i fagområdet, det andre er at vi som arbeidsgiver er interessert i å ha motiverte medarbeidere som ser og får utviklingsmuligheter i sine respektive fag. Og så er det selvsagt fin profilering av Nortura-konsernet som ønsker å utvikle hele mennesket i sin organisasjon, understreker Eide. Som flere andre bedrifter innen kjøttbransjen har Nortura BA utfordringer når det gjelder å få rekruttert nok ungdom til sine fag. Det å kunne tilby noen av våre lærlinger et utenlandsopphold i løpet av læretida, håper vi er med på å gjøre oss enda mer attraktiv som et potensielt lærested for disse ungdommene, sier han. Er da Vinci-programmet like mye ferie som utdanning? Nei, det stilles klare krav. Vi kvalitetssikrer oppholdet og kan gå god for at de får et solid faglig utbytte. Hva som skjer på fritida, er opp til dem selv. Men for å ta ett eksempel: Mange lærlinger i både Sør- og Nord-Trøndelag har hatt praksisopphold i byen Jerez i Sør-Spania. Der blir de tatt vel vare på av en utflyttet trondhjemmer; David Fugelsøy. Han driver språkskole i byen som er på størrelse med Trondheim, og har etter mange års opphold i distriktet knyttet omfattende kontakter til næringslivet der. Fugelsøy er på mange måter vårt brohode lokalt og legger til rette for lærlinger fra hele Skandinavia. Et veldig seriøst og populært opplegg, legger Ingstad til. Det finnes egne ordninger for instruktører? Korrekt. Gjennom da Vinci-programmet kan bedriftene få stipend som finansierer reise og opphold for egne instruktører i aktuelle bedrifter i ulike land i Europa. Årlig tildeles fem ti slike stipend i Trøndelag og tilbake - meldingene fra deltakerne er utelukkende gode, fastslår Ingstad.

5 NHO ser utfordringer! Næringslivet og skoleverket trenger ikke nødvendigvis flere møteplasser. Utfordringen er å utnytte dagens møteplasser godt nok, mener regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård. Kunnskapsløftet er kjempekrevende, både for arbeidslivet og for det offentlige utdanningssystemet, sier Storødegård. Hun ønsker bedre kvalitet på utdanningen. Både i næringslivet som opplæringsarena, men også i skoleverket Lærlingeordningen er blitt mer fleksibel. Spørsmålet er om vi klarer å utnytte fleksibiliteten godt nok. Jeg er skeptisk til at det legges mer teori inn i de første utdanningsårene, mens spesialiseringen i større grad skal skje ute i bedrift. Det er ikke en uvilje til å ta dette ansvaret, men det er en forventning om at bedrifter skal stille opp hele vegen, fra grunnskole og utdanningsløpet ut. Bedriftene må tenke på bunnlinja, og næringslivet bruker allerede oppimot samme beløp til utdanning som offentlig sektor. Skal bedriftene tillegges enda mer ansvar må det kompenseres, sier Storødegård. Det krever selvsagt dialog mellom partene. Storødegård mener det ikke mangler på møteplasser, men er ikke like sikker på om de benyttes godt nok, og om næringslivet trigges nok av å delta på alle arenaene. Skal møteplasser fungere, må de være gjensidig forpliktende. Vi må bli enige om mål og hvordan man skal nå målene. Det er også viktig at partene klarer å ha samme virkelighetsbilde, noe jeg er usikker på om er tilfelle i dag. Samtidig vil jeg si at eksempelvis Yrkesopplæringsnemnda fungerer bra! Storødegård ser også andre utfordringer. NHO har gang etter gang påpekt at rådgivningstjenesten i skolen er for dårlig. Hun mener Nord-Trøndelag har kommet lengre på dette området enn nabofylket i sør, men fortsatt er det en veg å gå for alle. Funksjonen er kjempeviktig. Derfor må rådgivere ansettes med det som utgangspunkt, og ikke være retrettstillinger for slitne lærere. I tillegg krever det et enda mer forpliktende samarbeid mellom skoler, bedrifter og opplæringskontorene. Gjerne uavhengig av fylkesgrensene, sier Storødegård. Hun opplever fylkesgrensa som en hemsko også på andre områder. For eksempel i å få bedre balanse mellom tilgjengelige læreplasser og antall søkere. I tillegg etterlyser hun tøffere valg og prioriteringer fra fylkespolitikerne. Når enkelte byggfag har behov for mer arbeidskraft, er ikke løsningen å opprette flere elevplasser på musikk, dans og drama, forklarer Storødegård. Å gjøre de ulike bransjene attraktive for ungdom, er et felles ansvar for partene i arbeidslivet, mener NHO. Ikke minst er det viktig i ei tid hvor næringslivet rekrutterer annerledes enn før. På Frøya opplever vi at ungdom ikke søker seg til fiskeri/havbruksida; dermed må næringa rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Det er en betydelig utfordring for flere enn NHO, mener Storødegård. Hun mener også det er betydelige utfordringer i det offentlige. Det er svært stor forskjell kommunene og fylkeskommunene imellom. Ikke bare i antall læreplasser, men også i bruken av lærlinger. Vi registrerer tilfeller hvor lærlinger erstatter ordinær arbeidskraft. Det er en situasjon vi ikke ønsker, verken i det offentlige eller i næringslivet. Merethe Storødegård forsikrer at NHO har lærlingeordningen på dagsordenen. Hver eneste dag. Det er et prioritert arbeidsfelt hos oss, og vi ønsker å ha fokus på arbeidsplassen som en sentral læringsarena. Det brukes betydelige midler på opplæring i næringslivet, derfor er det innmari viktig å være på nett med disse spørsmålene, sier Storødegård. Tekst, ide, layout og design: Trio Media, Namsos. HER ALT E MULIG UANSETT Tlf: Tlf:

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010!

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010! NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen Høringsuttalelse Kompetanse 2010! I fag og yrkesopplæringa Troms har man helt fra gjennomføring av Reform-94 erfaring for at bedriftenes

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Oppland og Hedmark gir lærlinger en unik mulighet til å reise utenlands i læretida! Historien 2001 Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige

Til bedriftens personalansvarlige Til bedriftens personalansvarlige Barna bidrar til læreplasser Trønderske kommuner er sitt ansvar bevisst når det gjelder å ta inn lærlinger. Ikke minst har kommunene en betydelig andel lærlinger innen

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen MUF konferansen 2009 Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene i Nord Norge med maritim utdanning i de videregående skoler (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark),

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

NAV og Prosjektet "Stå på!" - 23.02.11

NAV og Prosjektet Stå på! - 23.02.11 Behov for en sterkere fylkeskommunal forpliktelse ovenfor aldersgruppen 16-21 år Behov for åetablere et forpliktende samarbeid mellom Fylkeskommunen, Verdal kommune, NAV og næringslivet for åløse en økende

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer

Nettverk for karriereveiledning 31.08.2015

Nettverk for karriereveiledning 31.08.2015 Referat rådgivernettverk, Innherred. Sted: Skogn barne- og ungdomsskole Saksliste: Tid: Mandag 31.08.15. kl 12.00 15.00 Tilstede: Bjørn, Gunnar, Kristin, Torfinn, Per Arve, Fred Emil, Olav, Merete, Solveig,

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Landskonferansen 2014 Scandic Asker Anne Strøm Prestvik Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Agenda Oppdraget Våre undersøkelser Behov for kompetanse

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Yrkesrelevant opplæring fra dag én. Trondheim, 2. februar 2016

Yrkesrelevant opplæring fra dag én. Trondheim, 2. februar 2016 Yrkesrelevant opplæring fra dag én Trondheim, 2. februar 2016 Oppstart vekslingsmodell innenfor HOfagene Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd og stortingsmelding 20 På rett vei Utlysing av nasjonale

Detaljer

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper,

Detaljer

Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget. Kva gjer vi og kvifor?

Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget. Kva gjer vi og kvifor? HORDALAND FYLKESKOMMUNE Lønborg videregående skole Hellebakken 35 5039 Bergen Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget Kva gjer vi og kvifor? Helene Systad Rektor 26.11.11 HORDALAND

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer