Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6"

Transkript

1 Til bedriftens personalansvarlige Unik satsing i Trøndelag SIDE 4 Trioen som tok en spansk en SIDE 6

2 Lærekandidater en lite kjent ordning Flere gjennom det er ledetråden i Nord- Trøndelag fylkeskommunes satsing på å få flere unge til å gjennomføre videre - gående opplæring. For å begrense frafallet er fylkeskommunen på offensiven blant annet for å få bedrifter og offentlig virksomhet til å ta inn lærekandidater. Det er ingen hemmelighet at næringslivet ikke har særlig kunnskap om denne ordninga og at den derfor er lite brukt, sier prosjektmedarbeider Marit Størvold Damås i avdeling for videregående opplæring i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Men nå skal dette bedres. I praksis betyr det en offensiv overfor skolene, opplæringskontorene og privat og offentlig næringsliv. Informasjon og motivasjon er to av stikkordene. Ikke skoleflinke Det finnes neppe noen typisk lærekandidat. Men grovt sett er det elever som av ulike grunner trenger tilrettelagt opplæring. Eksempelvis elever med lese-/skrivevansker eller skoletrøtte elever. Eller som Hilde I. Ingebrigtsen, rådgiver ved fagenhet for videregående opplæring i Sør- Trøndelag fylkeskommune sier: Noen av dem viser seg å være dyktige arbeidstakere, men dårlige på skolen. Hun legger til at planlegginga av denne gruppens utdanningsløp bør starte tidlig, gjerne fra slutten av grunnskolen. Sørtrønderne vil i tida som kommer vie mer oppmerksomhet på denne gruppen elever. Det involverer både skolen, bedriftene, fylkeskommunen og lære kandidaten. Vi tror behovet er stort og vil vurdere samarbeid med blant annet Nav for å legge til rette for et bedre tilbud fordi hver enkelt lærekandidat kan trenge en individuell plan og oppfølging. Æ VIL! er laget av en lærling Gulrot til næringslivet I motsetning til i sør har fylkeskommunen i Nord-Trøndelag valgt å krydre ordninga med økonomisk bistand til bedrifter og virksomheter som inngår opplærings - kontrakter. Blant annet gjennom et tilretteleggingstilskudd på kroner. Ved inngåelse av opplærings - kontrakter er ofte Nav en viktig samarbeidspartner, de kan være med og tilrettelegge for økonomisk stønad til lærekandidaten ved individrettet stønad eller yrkesrettet attføring. For bedriftene er dette selvsagt et vesentlig moment når de vurderer å ta inn lærekandidater. Samtidig får de mulighetene til å lære opp og forme bedriftens fremtidige arbeidskraft, sier Størvold Damås. Og kanskje justerer den nye medarbeideren sine planer underveis og tar fag- eller svennebrev. Det er det full åpning for, legger hun til. Jeg har allerede lært mye. Ingrid Tørring (19) har bare vært lærling i Kommunikasjonshuset Trio Media et par måneder. Og så sier de andre grafiske designerne at jeg også har lært dem noe. Det er artig, sier den ferske lærlingen som har tre års videregående utdannelse innen medier og kommunikasjon. Vi blir positivt mottatt, sier Størvold Damås. Særlig har kommunene og offentlige etater blitt flinkere til å ta inn lærekandidater. Ikke minst innen sektorer som helsefag, barne- og omsorgsarbeid og kokkefaget. På plussida kommer også Aker Piping Technology AS i Verdal som har rekruttert sju ungdommer, som nå er i gang med arbeid og opplæring, legger hun til. Ja, Ingrid var jo vant med utstyret da hun kom, svoren Mac-bruker som hun er, forteller faglig leder Torger Geving som er hennes fadder. Derfor gjør hun allerede god nytte for seg, legger han til og viser til at denne utgaven av Æ vil er produsert av lærlingen. 60 lærekandidater i Trøndelag i 2008 I Sør-Trøndelag er det nå ca. 15 løpende opplæringskontrakter, men det forventes en økning. I Nord- Trøndelag er tallet 30 nye i tillegg til 45 løpende kontrakter. Målsettinga er at antallet øker til 50 nye kontrakter i I begge fylkene antas det at behovet for opplæringskontrakter er økende. Lærekandidat hva er nå det? En lærekandidat tar sikte på et mindre omfattende opplæringsløp enn en ordinær lærling. Lærekandidaten inngår en opplæringskontrakt, følger et tilrettelagt opplæringsløp og har redusert læreplan. Kandidaten går opp til en kompetanseprøve etter endt opplæring og får utstedt et kompetansebevis som dokumentasjon. En opplærings kontrakt kan i løpet av læretida endres til ordinær lærekontrakt med fag- eller svenneprøve som mål. Har hun lært dere garvede grafikere noe? Definitivt! Blant annet når det gjelder behandling av bilder i Photoshop. Der har hun vist oss noen tyvtriks som gjør arbeidet lettere og resultatet bedre. En annen ting er at nye medarbeidere ofte har andre ideer enn de som har holdt på i tralten en stund. Det har vi alle godt av, påpeker Geving som nå er fadder for sin andre lærling. Kontakten mellom Ingrid og Trio Media ble formidlet via Olav Duun videregående skole som jevnlig har elever utplassert i bedriften. Jeg hadde så smått begynt å innstille meg på å studere videre i utlandet da sjansen til lærlingeplass i Trio Media dukket opp. Da var valget lett. Ikke minst fordi jeg her regner med å få lære om alt fra trykksakproduksjon til web-design, legger Ingrid Tørring til før hun sperrer ørene opp for å få med seg innholdet i en diskusjon om fonter på den andre sida av bordet. Jeg spør jo ikke så mye foreløpig, men det er viktig å få med seg argumentene når det diskuteres løsninger rundt bordene i det grafiske miljøet. Det er lærerikt, slår Ingrid fast.

3 Hvordan blir du merket som Godkjent lærebedrift? I Nord-Trøndelag er det om lag 800 lærebedrifter. I vår fikk alle brev om at de må godkjennes på nytt, etter hvert som de tar inn lærlinger som skal følge læreplanene for Kunnskapsløftet. Alle bedriftene må søke om godkjenning, dette kan gjøres via nettsidene Pr september var i overkant av 250 bedrifter godkjent på nytt, men tallet øker hver dag. I Sør-Trøndelag er i overkant av 650 bedrifter så langt godkjent for et eller flere kurs mot Kunnskapsløftet. For å bli Godkjent lærebedrift kan bedriftene søke via skjema på websidene til fylkeskommunen. Opplæringskontorene sørger for nødvendige søknader for sine medlemsbedrifter. Sentrale aktører da merket Godkjent lærebedrift ble lansert. Fra venstre: Jon Mortensen, Åge Stamnes, Audun Altø, Lars Espen Grubbmo, Morten Andersen, Rudolf Kvalstad (alle Hans Evensen Bil), fylkesråd Anne Marit Mevassvik, funksjonsleder Ove Austmo ved avdeling for videregående opplæring i Nord- Trøndelag fylkeskommune, Runar Helbostad fra Opplæringskontoret for bil- og transportfag og leder Elin Veimo i Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag. Legges merke til For første gang i Norge innføres en kvalitetsordning for godkjente lærebedrifter. Bak ordningen står de trønderske fylkeskommunene. Merket Godkjent lærebedrift innebærer at virksomheten er godkjent i tråd med nye læreplaner og at de tilfredsstiller opplæringslovens krav til kvalitetssikring og interne planer for opplæringen. Vi er stolte av denne ordningen. Vi arbeider målrettet med å synliggjøre fagopplæringen. Merkeordningen Godkjent lærebedrift vil gi enda mer trøkk i arbeidet med å sikre kvalifisert opplæring, sier fylkesråd for utdanning i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik. Hun deltok da Hans Evensen Bil i Namsos ble tildelt merket som de første i Nord-Trøndelag, og understreket samtidig betydningen av et godt samarbeid mellom grunnskole, videregående skole og næringslivet. I Trøndelagsfylkene registreres alle lærebedriftet på nytt. Virksomheter som tilfredsstiller kravene til å være lærebedrift får rett til å benytte den nye logoen, et kvalitetsstempel som på sitt område kan sammenlignes med det kjente Mestermerket. Godkjent lærebedrift-merket er allerede hilst velkommen av partene i arbeidslivet. Bedre kvalitetssikring Bakgrunnen for nyordningen er et ønske om å kvalitets - sikre lærlingeordningen bedre, både av hensyn til lærlingene, men også av hensyn til lærebedriftene. Både når det gjelder krav, rettigheter, innhold og oppfølging. Godkjent lærebedrift-merket er ikke et kvalitetsstempel som lærebedriftene får til odel og eie. Jevnlig oppfølging vil sikre at kriteriene tilfredsstilles. En oversikt med godkjente lærebedrifter i trøndelagsfylkene blir også lagt ut på nettstedet vilbli.no. Leder for Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag, Elin Veimo, mener den nye ordningen vil rette enda mer fokus på kvalitet i opplæringen. Noe partene i arbeidslivet er svært opptatt av. I tillegg bidrar merket til å synliggjøre bedrifter som tar samfunnsansvaret med å sikre rekruttering til sin bransje, sier Veimo. Hans Evensen Bil i Namsos har gjennom mange år arbeidet systematisk med lærlinger i egen bedrift. Målet er å ha åtte lærlinger i sving. Tidligere har mer enn 80 lærlinger vært innom bedriften. Lærlingene er de siste vi vil kvitte oss med. De er framtida. De utfordrer oss hver eneste dag, og skjerper alle i bedriften. En mekaniker som ikke vet svaret på lærlingens spørsmål, sørger for å vite svaret til neste gang, sier opplæringsansvarlig Rudolf Kvalstad.

4 Aage Eide, seniorkonsulent i Nortura kompetanse og Eva Malvik som er instruktør på Tunga i Trondheim, har utelukkende positive erfaringer med å sende lærlinger ut av landet i en periode. LÆRLINGER UT I EUROPA: Trioen Linda Skaug (fra venstre), Kine Halgunset og Mariann Garten er alle i jobb på Tunga etter at de blant annet lærte mer om pølsemakerfaget i Jerez de Frontera i Sør-Spania. Hent kunnskap fra utlandet uten å betale De fleste bedrifter ser verdien av å øke kompetansen til sine arbeidstakere. Men av og til kan det skorte på både tid, penger og tilbud. For bedriftenes lærlinger finnes det imidlertid skreddersydde opplegg som ikke koster noe. Vi snakker om EU-programmet Leonardo da Vinci. Midler derfra gir lærlinger anledning til14 ukers læreopphold i en bedrift i utlandet. Tilbudet gjelder de fleste fag og kan skje i ulike land i Europa, forteller Øyvind Ingstad, internasjonal koordinator ved fagenheten for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De siste fem seks årene har sørtrønderske lærlinger årlig hatt glede av slike opphold. I vår var antallet ti, mens det akkurat nå faktisk ikke er noen. Nord- Trøndelag har flere lærlinger i praksis i utlandet i høst, legger Ingstad til. Utelukkende positivt! Hvorfor benyttes ikke tilbudet bedre? Godt spørsmål. Årsakene er åpenbart flere. Kanskje har bedriftene hatt behov for lærlingene selv i en periode med høykonjunktur, kanskje er ordninga for lite kjent og muligens ser ikke personalansvarlige i bedriften verdien av at lærlinger kan hente kunnskap og impulser fra praksis - opphold i utlandet. Det er egentlig litt trist, fordi tilbake - meldingene fra deltakerne er udelt positive. I tillegg til økt kompetanse i faget får de kunnskap om bedrifter i andre land, de lærer seg språk og de møter nye mennesker, påpeker Ingstad som er i startgropa med ny informasjon og motivasjon overfor privat næringsliv og offentlig virksomhet. Nortura er en av bedriftene som ser verdien i å skolere sine ansatte gjennom utvekslingsordninger. Sist ute var tre lærlinger som hadde et opphold i Jerez. To av dem er pølsemakere mens en satser på industriell matproduksjon. Nå er de fast ansatt. Kjøttbedriften på Tunga i Trondheim har nå to nye lærlinger som er klar for å hente impulser og kunnskap fra samme sted. Både Linda Skaug, Kine Halgunseth og Mariann Garten har fått fast ansettelse i Nortura, forteller Eva Malvik som er deres instruktør lokalt. Hun var selv med til den sørspanske byen den første uka av læreoppholdet. Lokalkjente David Fugelsøy sørget for både språkopplæring og utplassering i ulike bedrifter i vår bransje. I tillegg følger vårt brohode der nede utrolig godt opp, og jeg kan trygt anbefale andre bedrifter å bruke den kontakten. Faglig utbytte? Litt opp til den enkelte selvsagt, men de driver mye med spekematproduksjon, men også svært ulike produksjoner, så impulsene var mange. Og så fikk våre lærlinger med seg at vi driver bra på hjemmebane blant annet er kravene til god hygiene noe annet i Sør-Europa enn hjemme på berget, legger Malvik til. Økonomien? Leonardo da Vinci-tilbudet innebærer dekning av det meste, reise og opphold, men ikke lønn. Nortura anser internasjonalisering som så vesentlig at våre arbeidstakere fikk vanlig lærlingelønn også den tida de var borte, forteller Eva Malvik. Viktig for Nortura Aage Eide, seniorkonsulent i Nortura kompetanse, opplyser at konsernet som består av 42 fabrikker, ser klare verdier i skolering av ansatte både internt i Norge, men også ved opphold i land som Danmark, Irland og Spania. Det ene er at vi henter inn ny kompetanse i fagområdet, det andre er at vi som arbeidsgiver er interessert i å ha motiverte medarbeidere som ser og får utviklingsmuligheter i sine respektive fag. Og så er det selvsagt fin profilering av Nortura-konsernet som ønsker å utvikle hele mennesket i sin organisasjon, understreker Eide. Som flere andre bedrifter innen kjøttbransjen har Nortura BA utfordringer når det gjelder å få rekruttert nok ungdom til sine fag. Det å kunne tilby noen av våre lærlinger et utenlandsopphold i løpet av læretida, håper vi er med på å gjøre oss enda mer attraktiv som et potensielt lærested for disse ungdommene, sier han. Er da Vinci-programmet like mye ferie som utdanning? Nei, det stilles klare krav. Vi kvalitetssikrer oppholdet og kan gå god for at de får et solid faglig utbytte. Hva som skjer på fritida, er opp til dem selv. Men for å ta ett eksempel: Mange lærlinger i både Sør- og Nord-Trøndelag har hatt praksisopphold i byen Jerez i Sør-Spania. Der blir de tatt vel vare på av en utflyttet trondhjemmer; David Fugelsøy. Han driver språkskole i byen som er på størrelse med Trondheim, og har etter mange års opphold i distriktet knyttet omfattende kontakter til næringslivet der. Fugelsøy er på mange måter vårt brohode lokalt og legger til rette for lærlinger fra hele Skandinavia. Et veldig seriøst og populært opplegg, legger Ingstad til. Det finnes egne ordninger for instruktører? Korrekt. Gjennom da Vinci-programmet kan bedriftene få stipend som finansierer reise og opphold for egne instruktører i aktuelle bedrifter i ulike land i Europa. Årlig tildeles fem ti slike stipend i Trøndelag og tilbake - meldingene fra deltakerne er utelukkende gode, fastslår Ingstad.

5 NHO ser utfordringer! Næringslivet og skoleverket trenger ikke nødvendigvis flere møteplasser. Utfordringen er å utnytte dagens møteplasser godt nok, mener regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård. Kunnskapsløftet er kjempekrevende, både for arbeidslivet og for det offentlige utdanningssystemet, sier Storødegård. Hun ønsker bedre kvalitet på utdanningen. Både i næringslivet som opplæringsarena, men også i skoleverket Lærlingeordningen er blitt mer fleksibel. Spørsmålet er om vi klarer å utnytte fleksibiliteten godt nok. Jeg er skeptisk til at det legges mer teori inn i de første utdanningsårene, mens spesialiseringen i større grad skal skje ute i bedrift. Det er ikke en uvilje til å ta dette ansvaret, men det er en forventning om at bedrifter skal stille opp hele vegen, fra grunnskole og utdanningsløpet ut. Bedriftene må tenke på bunnlinja, og næringslivet bruker allerede oppimot samme beløp til utdanning som offentlig sektor. Skal bedriftene tillegges enda mer ansvar må det kompenseres, sier Storødegård. Det krever selvsagt dialog mellom partene. Storødegård mener det ikke mangler på møteplasser, men er ikke like sikker på om de benyttes godt nok, og om næringslivet trigges nok av å delta på alle arenaene. Skal møteplasser fungere, må de være gjensidig forpliktende. Vi må bli enige om mål og hvordan man skal nå målene. Det er også viktig at partene klarer å ha samme virkelighetsbilde, noe jeg er usikker på om er tilfelle i dag. Samtidig vil jeg si at eksempelvis Yrkesopplæringsnemnda fungerer bra! Storødegård ser også andre utfordringer. NHO har gang etter gang påpekt at rådgivningstjenesten i skolen er for dårlig. Hun mener Nord-Trøndelag har kommet lengre på dette området enn nabofylket i sør, men fortsatt er det en veg å gå for alle. Funksjonen er kjempeviktig. Derfor må rådgivere ansettes med det som utgangspunkt, og ikke være retrettstillinger for slitne lærere. I tillegg krever det et enda mer forpliktende samarbeid mellom skoler, bedrifter og opplæringskontorene. Gjerne uavhengig av fylkesgrensene, sier Storødegård. Hun opplever fylkesgrensa som en hemsko også på andre områder. For eksempel i å få bedre balanse mellom tilgjengelige læreplasser og antall søkere. I tillegg etterlyser hun tøffere valg og prioriteringer fra fylkespolitikerne. Når enkelte byggfag har behov for mer arbeidskraft, er ikke løsningen å opprette flere elevplasser på musikk, dans og drama, forklarer Storødegård. Å gjøre de ulike bransjene attraktive for ungdom, er et felles ansvar for partene i arbeidslivet, mener NHO. Ikke minst er det viktig i ei tid hvor næringslivet rekrutterer annerledes enn før. På Frøya opplever vi at ungdom ikke søker seg til fiskeri/havbruksida; dermed må næringa rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Det er en betydelig utfordring for flere enn NHO, mener Storødegård. Hun mener også det er betydelige utfordringer i det offentlige. Det er svært stor forskjell kommunene og fylkeskommunene imellom. Ikke bare i antall læreplasser, men også i bruken av lærlinger. Vi registrerer tilfeller hvor lærlinger erstatter ordinær arbeidskraft. Det er en situasjon vi ikke ønsker, verken i det offentlige eller i næringslivet. Merethe Storødegård forsikrer at NHO har lærlingeordningen på dagsordenen. Hver eneste dag. Det er et prioritert arbeidsfelt hos oss, og vi ønsker å ha fokus på arbeidsplassen som en sentral læringsarena. Det brukes betydelige midler på opplæring i næringslivet, derfor er det innmari viktig å være på nett med disse spørsmålene, sier Storødegård. Tekst, ide, layout og design: Trio Media, Namsos. HER ALT E MULIG UANSETT Tlf: Tlf:

Satset på lærling. umiddelbart

Satset på lærling. umiddelbart Satset på lærling umiddelbart Læretid i utlandet Hva med å arbeide deler av lærlingetida i en utenlandsk bedrift? Mulighetene er nærmere enn du tror! De siste årene har tilbudet om internasjonal utveksling

Detaljer

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper,

Detaljer

KLEKKER UT NYE FAGFOLK. I Hemne finner vi et skoleeksempel på samarbeid mellom næringsliv og skoleverk.

KLEKKER UT NYE FAGFOLK. I Hemne finner vi et skoleeksempel på samarbeid mellom næringsliv og skoleverk. KLEKKER UT NYE FAGFOLK I Hemne finner vi et skoleeksempel på samarbeid mellom næringsliv og skoleverk. Foto: Edna M. Hovden/Søvesten HEIER PÅ BARCELONA LÆRER FAGET I RBK Vi slet litt med å få Thomas til

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige

Til bedriftens personalansvarlige Til bedriftens personalansvarlige Barna bidrar til læreplasser Trønderske kommuner er sitt ansvar bevisst når det gjelder å ta inn lærlinger. Ikke minst har kommunene en betydelig andel lærlinger innen

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no Til bedriftens personalansvarlige Gjørtler utdøende yrke www.vilbli.no Du kan bli hva du vil Stephan ble gjørtler Farfar Kaare Ramberg lærer bort triksene i et truet fag til barnebarnet Stephan. Han visste

Detaljer

TEMA: Samarbeid for arbeid

TEMA: Samarbeid for arbeid Desember 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 6 www.naku.no TEMA: Overgang videregående skole - arbeid Samarbeid for arbeid Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2013 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 2 3.1 Henvendelser... 2 3.2 Informasjon...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

HI-TECH LAKSESEX s. 29 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING KOMMUNAL FAGOPPLÆRING 4 KINDEREGG PÅ LIER 10 FIRING UP! 17 BOKELSKERNE I GAMLEBYEN 43

HI-TECH LAKSESEX s. 29 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING KOMMUNAL FAGOPPLÆRING 4 KINDEREGG PÅ LIER 10 FIRING UP! 17 BOKELSKERNE I GAMLEBYEN 43 NR. 3 - SEPTEMBER 2015 - ÅRGANG 59 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING HI-TECH LAKSESEX s. 29 KOMMUNAL FAGOPPLÆRING 4 KINDEREGG PÅ LIER 10 FIRING UP! 17 BOKELSKERNE I GAMLEBYEN 43 INNHOLD Redaktørens spalte Ulikeverdig

Detaljer

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN Utdanningsspeilet 2011 2013 TALL OG ANALYSE AV barnehager og GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utgitt: Juni 2013 ISBN: 978-82-486-2010-5 Design: Tank Design Foto: Henrik Lindal (forside, kapittelåpninger) Trykk:

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

- Disse ungdommene hadde nok ikke fullført. Evaluering av forsøk med praksisbrev. Delrapport 2

- Disse ungdommene hadde nok ikke fullført. Evaluering av forsøk med praksisbrev. Delrapport 2 - Disse ungdommene hadde nok ikke fullført Evaluering av forsøk med praksisbrev. Delrapport 2 Håkon Høst Rapport 7/2011 - Disse ungdommene hadde nok ikke fullført Evaluering av forsøk med praksisbrev.

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer