Årsmelding Regnskap. Revisors beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012-2013. Regnskap. Revisors beretning"

Transkript

1 Årsmelding med rapport fra stortingsvalgkampanjen Regnskap Revisors beretning

2

3 Innhold 1. Innledning Landsmøtet Rådet Styret og arbeidsutvalget Ansatte Politisk arbeid og kampanjer Den politiske utviklingen Satsingsområdet Ja til handelsavtale ut av EØS Satsningsområde: Nei til EUs arbeid med stortingsvalget Helse og velferd Forsvar av faglige rettigheter Faghistorisk bok om EU-kampen og kampanje i Kommunalpoltikk Nordområdene, energipolitikk og miljøvern Solidaritet Distriktspolitikk og primærnæringer Utdanning og forskning Konsekvenser av EUs håndtering av finanskrisen Schengen Organisasjon Verving og medlemstall Status organisasjonen og organisasjonsarbeid Kvinnepolitisk arbeid Studentarbeid Økonomiarbeid Statlig støtte Gavegiro Annet økonomiarbeid Kontingentinnkreving Kampfond Informasjons- og utredningsarbeid Mediearbeid generelt Standpunkt Årbok og skriftserien VETT Hjemmesider og sosiale medier Arbeidsnotater, faktaark og standardforedrag Løpesedler og plakater Nyhetsbrev Likestillingssituasjonen i Nei til EU Utvalgsarbeid Faglig utvalg Kvinnepolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Utvalg for energi, miljø og sikkerhetspolitikk Utdanningspolitisk utvalg Fiskeripolitisk nettverk Landbrukspolitisk nettverk Lokalpolitisk arbeidsgruppe Studentutvalg... 28

4 11.10 Tilrådingsgruppe æresmedlemskap Valgkomité Kontrollkomité Innledning Dette er styrets årsmelding til landsmøtet. Årsmeldingen omfatter aktiviteten i Nei til EU sentralt i perioden siden siste landsmøte november Årsmeldingen ble vedtatt på styremøte 18. oktober Landsmøtet Landsmøtet 2012 ble holdt på Rica Hotell på Hamar november Det var 289 delegater og gjester til stede. Arbeidsplanen som ble vedtatt på Nei til EUs landsmøte Molde november 2011 ble oppdatert, og det ble vedtatt nye satsingsområder. Satsingsområdene i 2013 var: Ja til handelsavtale med EU. Ut av EØS og Nei til EUs arbeid med stortingsvalget I tillegg var følgende områder for kunnskapsutvikling og beredskap prioritert: Helse og velferd, Forsvar av faglige rettigheter, Faghistorisk bok om EU-kampen og kampanje i 2014, Kommunalpolitisk arbeid, Nordområdene, energipolitikk og miljøvern, Solidaritet, Distriktspolitikk og primærnæringer, Utdanning og forskning, Konsekvenser av EUs håndtering av finanskrisen og Schengen. Nei til EUs første æresmedlemskap ble tildelt Dag Seierstad. 3. Rådet Rådet består av styret, to representanter fra hvert fylkeslag, 20 direktevalgte rådsmedlemmer og tre representanter utpekt av UmEU. Disse ble direktevalgt av landsmøtet i 2012: Wenche Arntsen, Åsmund Aukrust, Sandra Borch, Odd Einar Dørum, Andreas C. Halse, Kristine Mollø-Christensen, Mona Høvset, Heidi K. Larsen, Silje Lundberg, Janne Sjelmo Nordås, Audun Otterstad, Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen, Dagfinn Sundsbø, Sigmund Kvaløy Setreng, Terje Nystadbakk, Paul Magnus Gamlemshaug, Reza Rezaee, Marie Sørhaug, Snorre Valen og Ivar Hellesnes. UmEUs tre representanter er valgt av landsmøtet i UmEU: Frida Angell med Jens Kristian Øvstebø som vara, Svein Eldøy med Hanne Christensen som vara og Jonas Wenberg med Mathea Wasvik som vara. Rådet har i perioden hatt møte 14. april Tema på dette møtet var politisk situasjon og stortingsvalget, jubileumsåret 2014 og økonomiplan Rådet vedtok følgende politiske uttalelser: EØS truer fortsatt norsk arbeidsliv, Norge må støtte Europas ungdom ikke EU og Britisk EU-skepsis: En ny mulighet for Norge Rådets andre møte ble avholdt oktober Hovedpunkter på sakslisten på dette møtet er presentasjon av miljørapport, oppsummering av stortingsvalgkampanjen, Nei til EUs arbeid med jubileene i 2014 og forberedelser til landsmøtet. 4. Styret og arbeidsutvalget Disse ble valgt på landsmøtet i 2012: Arbeidsutvalget: Heming Olaussen (leder), Britt Tønne Haugan (nestleder), Eli Blakstad (nestleder) og Jens Kihl. Jens Kihl trakk seg fra styret 21. september 2013 fordi han fikk jobb som politisk

5 journalist. Tale Marte Dæhlen fra styret ble supplert inn i arbeidsutvalget fra denne datoen. Resten av styret: Mats Kvaløy-Bjørbekk, Olaf Gjedrem, Odd Haldgeir Larsen, Olaug Jeksrud, Aud Jektvik, Trine Hasvang Vaag, Hildegunn Gjengedal, Kirsti Dale, Even Aleksander Hagen, Mads Opheim (UmEU) Vararepresentanter til styret Arne Byrkjeflot (1. vara), Terje Fjellum (2. vara), Benedikte P. Hansen (3. vara), Gerd M. Knutsen (4. vara), Tale Marte Dæhlen (5. vara), Dag Seierstad (6. vara). Alle varemedlemmer blir innkalt til alle møter. Styret har hatt åtte møter i landsmøteperioden, til og med styremøtet 18. oktober I løpet av perioden har styret behandlet totalt 82 saker. Vedtatte uttalelser fra styret: Styremøtet desember 2012: EU på ville veier og Johnsen må bruke handlingsrommet mot EUs finanstilsyn Styremøtet januar: EØS-avtalen i Stortinget: Forsvar norske interesser mot krav om økt EU-makt i Norge og Nei til EU advarer mot en ufri EØS-debatt. Høringsuttalelse om EUs pasientrettighetsdirektiv ble vedtatt. Styremøte mars: EUs jernbanepakke 4: Dyrt og dårlig for Norge, Fri flyt farlig for folkehelsa og Regjeringen må si klart nei til EUs bankunion. Styremøte mai: Bruk handlingsrommet- EØS må ikke brukes til å svekke norsk arbeidsliv, Stortinget behandler EØS i strid med Grunnloven og EØS-midlene må ikke underlegges EU Styremøte august: Folket sier nei til EU nytt Storting vil trolig si ja! Styremøte september: Nei til EU advarer mot Høyres strategi for EU-omkamp og Vi kan handheve vår eigen arbeidslivspolitikk Arbeidsutvalget (AU) har til sammen hatt 14 møter i landsmøteperioden, til og med AU-møtet 9. oktober. AU har i perioden behandlet 172 saker. AU innstiller saker til styret, i tillegg til å behandle saker mellom styremøtene. Leder og generalsekretær har hatt åtte telefonmøter med fylkeslederne i landsmøteperioden. Det har i tillegg vært et fysisk møte med fylkeslederne 15. januar Ansatte Nei til EU sentralt har kontor i Storgata 32 i Oslo. De ansatte var samlet til stabssamling 29. november 2012 og juni Det har i perioden vært en nedgang i bemanningen fra 16,85 til 15,95 årsverk (per ). Dette er gjort gjennom naturlig avgang og omdisponering av oppgaver. Som en del av omstillingsprosessen har fylkessekretærenes arbeidsbeskrivelse blitt revidert. Det har gjennom året vært gjennomført en prosess hvor fylkeslag, klubb og styre har vært involvert for å finne en mer varig og robust sekretariatsstruktur. Strukturen skal være innfaset seinest innen Dette er oversikten over de ansatte: Vigdis Hobøl, 100 %. Generalsekretær

6 Morten Harper, 100 %. Utredningsleder Sindre Humberset, 100 %. Redaksjonsleder (60 % til og med 31. mars, 70 % fra og med 1. april) og fylkessekretær Sogn og Fjordane (40 % til og med 31. mars, 30 % fra og med 1. april): Randi Alsos, 100 % Økonomi- og administrasjonskonsulent, landsmøtekoordinator Christian Nordbye, 100 % Administrasjonskonsulent (40 % til og med 28. februar, 60 % fra og med 1. mars), fylkessekretær Østfold (60 % til og med 28. februar, 40 % fra og med 1. mars.) Remi Moen, 100 % Organisasjons- og medlemskonsulent. Eva Marie Meling Mathisen, 80 % til og med 31. juli 100 % fra og med 1. august Kvinnepolitisk sekretær, sekretær for historiebokkomiteen og 2014-jubileet og fylkessekretær for Nord-Trøndelag Hilde Loftesnes Nylén, 100 % (til og med 31. august 2013) Organisasjonskonsulent og fagligpolitisk sekretær: Lill Fanny Sæther, 60 % Fylkessekretær for Vestfold (30 %), fylkessekretær for Akershus (30 % til og med 31. august), fagligpolitisk sekretær (30 % fra og med 1. august 2013) Trude Koksvik Nilsen, 100 % Fylkessekretær for Rogaland (30 %) og Hordaland (50 % + 20 % finansiert av fylkeslaget til og med 3. september), studentsekretær (20 % fra og med 1. januar til og med 3. september), organisasjonskoordinator (70 % fra og med 1. september 2013) Eivind Dahlstrøm Formoe, 100 % Grafisk formgiver Atle Enersen, 40 % IT-medarbeider Kjell Sjøli Arnestad, 80 % til 1. april, 100% fra 1. april Fylkessekretær Oslo (80 % til og med 31. mars, 50 % + 20 % finansiert fra fylkeslaget fra og med 1. april), kampanje- og informasjonsarbeid (30 % fra og med 1. april) Karl-Sverre Holdal, 100 % Fylkessekretær Hedmark og Oppland (100 % til og med 28. februar, 80 % fra og med 1. mars), sentralt kampanje- og organisasjonsarbeid (20 % fra og med 1.mars) Wibeke Bergheim, 100 % Sosiale medier (10 %), fylkessekretær Nordland, Troms og Finnmark (90 %)

7 Arne Byrkjeflot, 60 % Fylkessekretær Sør-Trøndelag (50 %), sekretær for utdanningspolitisk utvalg og faglig arbeid (10 %) Johannes Bae, 60 % Fylkessekretær Møre og Romsdal (50 %), sekretær lokalpolitisk arbeidsgruppe (10 %) John Øyslebø, 100 % Fylkessekretær i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Bodil Christine Erichsen, 15 % Renholdsmedarbeider Julie Ness, 50 % (til og med 31. desember 2012) studentsekretær (30 %) og kampanjesekretær (20 %) Tori Aarseth, 80 % (engasjement fra og med 4. september desember 2013) Fylkessekretær Akershus og Hordaland, studentsekretær, div. adm.oppgaver. I. Elisabeth S. Gundersen, 40 % (i permisjon fra og med 1. april 2013) Informasjonsmedarbeider I tillegg til de ansatte har Heming Olaussen vært fulltidshonorert leder, og AU-medlemmene Eli Blakstad, Britt Tønne Haugan, Jens Kihl og Tale Marte Dæhlen har mottatt skjønnsmessige honorarer for sine verv. Det ble ført lønnsforhandlinger med klubben i mai. Protokoll etter avsluttede lønnsforhandlinger ble signert 25. juni Politisk arbeid og kampanjer 6.1 Den politiske utviklingen Landsmøteperioden har særlig vært preget av 4 forhold eller hendelser: Et EU i krisas tegn økonomisk, sosialt og politisk Et stabilt nei-flertall i Norge på vel 70 %, mens ja-siden samler under 20 % EØS-motstand som ble forsterket av LO-kongressens vedtak Et stortingsvalg som ga ny regjering med ja-partiet Høyre i førersetet, en svekket nei-side på Stortinget, men også en ny spenning med både Sp, SV og KrF utenfor regjeringskontorene 1. EUs UTVIKLING Landsmøteperioden åpnet med tildelinga av Nobels fredspris til EU en tildeling som ble oppfattet som uhyre kontroversiell, både internasjonalt og her hjemme. Etter en rekke henvendelser vedtok styret i Nei til EU å gå sammen med Norges Fredsråd i en protestdemonstrasjon mot fredspristildelinga. Det var stor oppmerksomhet knyttet til denne protesten, og vi fikk bred dekning for vår argumentasjon. Selve demonstrasjonen ble imidlertid en aldri så liten nedtur, med altfor få mennesker som sluttet opp, og et ensidig preg på selve arrangementet. Ja-siden kunne innkassere en aldri så liten seier.

8 Dette har imidlertid hatt null effekt på spørsmålet om norsk medlemskap i EU. Dette har nok sammenheng med at krisa i EU og EUs krisehåndtering har gitt en mye mer «robust» EU-motstand i folket. Når man ser hva EU-krisa fører til av fattigdom, massearbeidsløshet, uro, demokratisk underskudd og ekstremisme, er det logisk at folk har eller får liten tro på EU som et samlende prosjekt for velstand til alle. Tilliten til EU har også falt drastisk blant EUs egen befolkning. EU, «Troikaen» og de nasjonale regjeringene i EU har dessuten brukt krisa til en ensidig styrking av finanskapitalen, mens velferdsstatene er bygget radikalt ned, og fagbevegelsens makt og innflytelse er vesentlig svekket. Maktforholdene i Europa har endret seg. Samtidig er flyktninge- og migrasjonsspørsmål kommet stadig høyere på dagsorden. Vi har fått en europeisk Schengen-debatt, ikke minst knyttet til fattigfolks og flyktningers forsøk på å ta seg inn i Europa over Middelhavet, men også knyttet til behandlinga av minoriteter i mange europeiske land. Frontex og nå også Eurosur er kommet på dagsorden, og spørsmålet om «Festung Europa» reises igjen med full styrke. I EU har det reist seg en debatt om EUs videre utvikling. Skal EU gir stadig ny overnasjonal makt og innflytelse på bekostning av medlemsstatene, slik vi har sett de siste årene, og slik Merkel, Hollande og Barroso tar til orde for videre. Eller skal den britisk-nederlandske linjen vinne fram, der nasjonalstatene tar makt tilbake fra EU? Dette vil bli den store debatten i EU framover. Den har også betydelig relevans for norsk EU-debatt. Et EU i retning «United States of Europe» virker avskrekkende også på en rekke EU-tilhengere, som Unge Høyres leder. Et «Europa i flere hastigheter» derimot kan gi et bilde av det finnes et EU som ikke krever betydelig avgivelse av nasjonal suverenitet, nærmest en videreføring av EØS, noe som kan gi ja-siden her hjemme nye kort på hånda i dette spillet. EU har i året som har gått inngått en rekke bilaterale handelsavtaler, og også iverksatt forhandlinger med USA om en tosidig avtale. Dette understreker Nei til EUs poeng med at det finnes andre måter å ordne sitt handelssamarbeid på enn EØS-avtalen. Samtidig kan USA EU-avtalen innebære en rekke nye utfordringer for norsk politikk. Nei til EU vil måtte analysere dette avtaleverket kritisk og grundig. 2. EN STABIL NORSK OPINION Samtlige meningsmålinger i perioden november 2012 oktober 2013 har gitt et forsprang til nei-sida på om lag 50 %. Dette er historisk. Det har nå vært nei-flertall i Norge sammenhengende siden april 2005, dvs. i 102 måneder (103 ved landsmøtestart). Det er dette forholdet som skremmer ja-sida fra å reise medlemskapsspørsmålet for full tyngde. Samtidig gir folket uttrykk for at de synes EU har for mye makt i Norge, og et flertall ønsker å erstatte EØS med en tosidig handelsavtale. Dette har imidlertid overhodet ingen effekt på det politiske miljøet, der et overveldende flertall av partiene og representantene på Stortinget er varme forsvarere av EØS. Dette er også den nye blå-blå regjeringas linje. 3. EØS-MOTSTANDEN STYRKET I FAGBEVEGELSEN Utenom den politiske arenaen er imidlertid EØS-motstanden styrket, spesielt gjennom en mye høyere kritisk bevissthet i fagbevegelsen, manifestert gjennom LO-kongressens vedtak, som lyder: EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.

9 I tillegg vedtok kongressen å gå mot både håndhevingsdirektivet og jernbanepakke IV og kreve veto om nødvendig. LO har med dette tatt et langt skritt i retning EØS-motstand. I alle fall kan ingen si at LO fortsatt er en ukritisk ja til EØS-organisasjon. Dette gir noen nye muligheter for en kritisk EØS-debatt og EØS-motstand. Samtidig ga stortingsvalgresultatet et tilbakeslag. Å nå Nei til EUs mål om å erstatte EØS med en handelsavtale er fortsatt et prosjekt som vil ta tid, jf. også avsnitt 4 og kap VALGET BLE EN SVEKKELSE AV NEI-SIDA, MEN MED NOEN MULIGHETER Nei til EUs valgkampinnsats er beskrevet i et annet kapittel i årsmeldinga. Valgresultatet ga et storting som er mer EU-vennlig og mindre EØS-kritisk enn det forrige. Høyre og Venstre ble valgvinnere, SV, Sp og KrF gikk tilbake eller står på stedet hvil. Ap ble fortsatt største parti. Miljøpartiet De Grønne, med EU-tvil og ja til EØS, kom inn, mens Rødt ble værende utafor Stortinget. Frp gikk mest tilbake, men kommer altså i regjering for første gang. En blå-blå regjering er historisk i Norge. Samtidig har regjeringa en samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Dette gir disse to partiene en strategisk posisjon i Stortinget, som igjen får økt betydning som maktsentrum i politikken. I Stortinget er det til gjengjeld flere EU-tilhengere enn før, og en massiv oppslutning om EØS, og en skepsis mot å bruke vetoretten. Det mest positive er at det ser ut til at det nok en gang er et klart blokkerende mindretall mot endringer av Grunnlovens 93, jf. Nei til EUs valgundersøkelse. Den nye blå-blå regjeringa sverger til både EØS og Schengen, og kritiske røster i Frp ser ut til å være forstummet i møte med et entydig EU-vennlig Høyre, i hvert fall om man legger regjeringserklæringa til grunn. Regjeringsplattformen klargjør dessuten etter vår oppfatning, at Vetoet mot EUs tredje postdirektiv skal oppgis Datalagringsdirektivet tas ikke opp til omkamp Norge skal kunne bidra til EU-styrker uten FN-mandat Arbeidsmarkedet skal liberaliseres og fleksibiliseres, jf. vikarbyrådirektivet og det kommende håndhevingsdirektivet En liberalisert handelspolitikk, innenfor og utenfor WTO En drastisk omlegging av norsk landbruks- og fiskeripolitikk i en markedsliberalistisk retning En vidtgående konkurranseutsetting og privatisering av offentlig sektor Liberalisering av spillmarkedet. Norsk Tippings monopol for fall? Fortsatt satsing på EUs kvotemarked i klimapolitikken (Kilde: Nei til EUs arbeidsnotat 9/2013) Dette betyr en samla politikk som står i skarp kontrast til Nei til EUs bærebjelker. Samholds-Norge utfordres nå på alvor av markeds-norge, med ja-partiet Høyre i spissen. Nå blir det viktig å ha fokus på Stortingets behandling, og spesielt Venstres og KrFs behandling av de forslag som kommer fra den nye regjeringa. Interessant er også det som IKKE sies: - Ingenting om norsk EU-medlemskap. Det vil si at vi har fått den første regjeringa siden 2001 som ikke erklærer at den ikke skal sende EU-søknad, eller gå av om så skjer. - Ingenting om konkrete EU-initiativ som «banker på døra»; offshore-direktivet,

10 håndhevingsdirektivet, jernbanepakke IV, EUs bankunion, finanstilsyn, forhandlinger om differensiert arbeidsgiveravgift. I regjeringen finnes det fire statsråder (fra FrP) som har sagt at de er mot norsk EU-medlemskap: Listhaug, Anundsen, Lien og Eriksson. Eriksson har også gått kraftig ut mot EØS-avtalen. Det gjenstår å se om dette får noen politiske uttrykk i en Høyre-dominert regjering. Høyre sitter på de sentrale kommandopostene i regjeringen mht. EU/EØS (Stats- og utenriksminister), og vi har i tillegg fått en nyvinning med en egen EU-statsråd ved statsministerens kontor (SMK), Vidar Helgesen. Helgesen var kampanjeleder for Høyres ja til EU-kamp i Hans rolle er i skrivende stund (17.10.) noe uklar. I beste fall vil en slik samling av EU-politikken bety økt fokus, åpenhet og debatt om EØS-saker osv. på et tidlig tidspunkt i prosessene i EU. I verste fall blir dette et propagandaministerium for enda tettere norsk EU-tilknytning. Samlet betyr dette at Nei til EU vil måtte følge den nye regjeringas praksis nøye, og søke å bidra til å tvinge fram svar og offentlig debatt på en rekke områder, gjerne i samarbeid med andre. Ikke minst vil EU-statsråden og de øvrige ansvarlige statsrådene måtte komme ut i lyset med sin EU/EØS-politikk. 6.2 Satsingsområdet Ja til handelsavtale ut av EØS Denne kampanjen har i stor grad vært integrert i stortingsvalgkampen til Nei til EU, som i hovedsak har vært fokusert på EØS, og da spesielt EUs jernbanepakke IV (egen kampanje), men også Grunnloven og EØS, Grunnlovens 93 og vetoretten i EØS (spesielt valgundersøkelsen). Se også kap For øvrig har EØS-arbeidet i all hovedsak, ut fra en strategisk vurdering styre og råd har vært samla om, hatt hovedfokus på EØS og fagbevegelsen. Den kanskje største framgangen i vårt arbeid for å erstatte EØS med en handelsavtale har kommet her, jf. LO-kongressens vedtak som brakte EØSmotstanden et langt skritt framover, sjøl om LO-ledelsen «parkerte» spørsmålet gjennom valgkampen. (se også kapittel 6.1.) Det er en blanding av skolering og egne erfaringer som har bidratt til den nye kritiske erkjennelsen i brede lag av fagbevegelsen om at EØS-avtalen er uhyre problematisk. Fra Nei til EUs side har vi bidratt med/til utredninger om pasientrettighetsdirektivet og håndhevingsdirektivet, og dessuten om alternative avtaler med EU, spesielt Menonrapporten om «KorEU-avtalen», mellom EU og Sør- Korea, som er spredd inn i viktige miljøer. Også flere av Vett-heftene har hatt EØS og forholdet EØS Norge som tema. Det er utarbeidet materiell med Ja til handelsavtale ut av EØS som slagord. Den rød-grønne regjeringa fremma forslag for Stortinget før sommeren om å vedta pasientrettighetsdirektivet. Det ble enstemmig vedtatt. EU fortsetter å produsere utfordrende lovverk og andre nyordninger, som bankunion, finanstilsyn m.m. Ikke minst på samferdselsområdet, der kabotasje, jernbane, busstransport osv. er stadig mer påtrengende utfordringer fra EU. Det såkalte «Alternativprosjektet» ble nedlagt etter at oppdraget var fullført. Ideen om samordning og styrking av en kritisk EØS-debatt er imidlertid videreført i det såkalte KU/EØS (Kontaktutvalget for en kritisk EØS-debatt), der bl.a. El&IT Forbundet, Fagforbundet, LO i Oslo og en rekke andre

11 byer, Bondelaget, Småbrukarlaget, Natur og Ungdom, Nei til EU og Ungdom mot EU er representert. Nei til EU har sekretariatsfunksjon. Valgresultatet (jf. kap. 6.1.) betyr at den videre EØS-strategien nå må diskuteres, ikke bare i Nei til EU, men i mange miljøer. KU/EØS kan være ett sted for slik diskusjon, Faglig utvalg i Nei til EU et annet. Det er viktig at hele Nei til EU involveres i debatten. Det er interessant at Postkom har bedt om assistanse fra Nei til EU sentralt i den nye kampen om EUs tredje postdirektiv, og at Nei til EU for første gang skal tale til Fagforbundets landsmøte i november. Nei til EU utvikler et godt forhold til stadig nye deler av fagbevegelsen. Lederen i Lokomotivmannsforbundet har innledet om jernbanepakke IV for Nei til EUs styre. Kampen mot kabotasje og utfordrende EU-lovgivning har gjort et samarbeid med organisasjonene innen samferdsel stadig mer aktuelt. Spørsmålet om en eventuell folkeavstemming om EØS er reist, men nesten bare i Sp-kretser. Få andre har tatt opp denne tråden. Med bakgrunn i valgresultatet må Nei til EU og nei-alliansen vurdere nøye hvordan dette forslaget skal håndteres framover. 6.3 Satsningsområde: Nei til EUs arbeid med stortingsvalget 2013 Arbeidet med stortingsvalget var et av NtEUs to satsningsområder i Det strakte seg gjennom store deler av året, med en særlig høy aktivitet i august. Arbeidet fulgte en konkretiserende kampanjeplan vedtatt av rådet i april. Sentralt ble arbeidet ledet av en egen kampanjegruppe, og lokalt spilte fylkes-/regionsekretærene en svært viktig rolle. Slagord for kampanjen var "Velg mindre makt til EU". Første del av året ble det særlig arbeidet med innspill overfor partienes programprosesser og å fremme konkrete utfordringer til hvert parti foran landsmøtene deres. I hvilken grad partiene svarte på utfordringene varierte, men utspillene resulterte i flere medieoppslag. Landskonferansen april var en første opptrapping til kampanjeperioden. Deretter var 1. mai en sentral markeringsdato. Arendalsuka markerte NtEUs valgkampstart med et debattmøte 11. august. Til kampanjen ble det utarbeidet en løpeseddel om jernbanepakke IV, en folder om partienes standpunkter i EU/EØS-saker og en kampanjeplakat om det samme. Materiellet ble også spredt digitalt, særlig på Facebook. Vett-heftene var også relevante for kampanjearbeidet. Kandidatundersøkelsen er grunnfjellet i kampanjearbeidet. Styret vedtok seks spørsmål om EU- og EØS-relaterte saker. Foruten alle de syv stortingspartiene, ble også toppkandidatene i Rødt, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne og NKP spurt om svar. Totalt 404 kandidater. Det kom svar fra 385 kandidater, en responsandel på hele 95 prosent. Uten å anbefale partier eller kandidater gir undersøkelsen indirekte veiledning for velgerne. Kandidatundersøkelsen var dessuten basis for å spørre ut kandidatene på møter og utfordre dem via lokale medier. Undersøkelsen ble presentert i fylkesvise valgaviser (Standpunkt nr. 4), for hustandsutdeling og med et totalopplag på én million. Avisene satte også fokus på EØS-avtalen og andre saker relatert til slagordet "Velg mindre makt til EU". Undersøkelsen ble også gjort tilgjengelig i en database på NtEUs nettsider samt i Arbeidsnotat nr Den ble lansert nasjonalt medio august særlig gjennom nettavisen ABC Nyheter, som fulgte opp med nettmøter en hel dag med partiene om europapolitikk. Undersøkelsen og valgavisene genererte også andre riksoppslag, NTBmeldinger og omtaler i lokal/regionalmedia. Etter valget ble det utgitt et nytt notat med svarene fra de valgte representantene (Arbeidsnotat nr ).

12 NtEU deltok med stand på Arendalsuka august, og arrangerte et debattmøte om jernbanepakke IV 11. august. Dette var et samarbeid mellom sentralt og fylkeslagene i Agder. På møtet innleder Rolf Jørgensen, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund. Deretter var det paneldebatt med Jørgensen, Snorre Valen (SV), Freddy de Ruiter (Ap) og Bjørgulv Sverdrup Lund (Høyre). 19. august gjennomførte NtEU en nasjonal aksjonsdag mot jernbanepakke IV. Ved over tretti togstasjoner fra Kristiansand i sør til Grong i nord ble det delt ut løpeseddel om EU-forslagets konsevenser, primært om morgenen. Enkelte steder ble også valgavisen og partifolderen delt ut. Omtrent 8000 løpesedler ble delt ut og det var også aktiv spredning av løpeseddelen på Facebook. Aksjonen ga også en del presseoppslag. Det var en markant økning i besøkende på NtEUs nettsider denne dagen. 29. august var NtEU medarrangør av et debattmøte om EØS og Grunnloven, sammen med Nytt Norsk Tidsskrift og Europabevegelsen. Møtet trakk full sal (nesten 200 personer) på Litteraturhuset i Oslo. Foranledningen var en kritikk fra statsrettsjuristen Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2/13, der han påviser at Stortinget bryter Grunnloven når man har overført myndighet til ESA eller EU-byråer uten å behandle det etter 93 om suverenitetsavståelse. Det var innledning ved Holmøyvik og kommentarer ved Fredrik Sejersted (Senter for europarett) og Helene Sjursen (ARENA). Politikerpanel med Nikolai Astrup (Høyre), Ingrid Fiskaa (SV), Svein Roald Hansen (Ap), Morten Høglund (Frp), Erlend Grimstad (Sp) og Hans Olav Syversen (KrF). Det er utarbeidet en egen, omfattende evalueringsrapport for stortingsvalgkampanjen. 6.4 Helse og velferd Innenfor dette politikkområdet har fokuset vårt de siste årene vært på helsedirektivet («Direktivet om pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester» 2011/24/EU). I 2012 fikk vi, sammen med Fagforbundet, midler fra Utenriksdepartementet til en utredning om direktivet. Fagforbundet gikk også inn med et større beløp slik at vi kunne få utredningen utført av Roar Eilertsen i De Facto. I desember ble utredningen levert. I januar arrangerte Nei til EU og Fagforbundet et godt besøkt høringsseminar om direktivet. Vi deltok også på høringsmøte om direktivet hos departementet. Utredningen dannet også et utgangspunkt for et høringssvar fra Nei til EU, der vi pekte på følgende problematiske sider ved direktivet: a) Direktivet er et unødvendig direktiv b) Direktivet er med på å åpne opp for mer marked innen helsesektoren c) Direktivet svekker nasjonal selvbestemmelse i helsesektoren og det gir økt makt til domstolen d) Direktivet vil gi dårligere kvalitet på tjenestetilbudet og vil ramme pasienter i en utsatt situasjon. Det har også blitt produsert faktaark og artikler, vi har hatt en egen fokus-side om direktivet på hjemmesiden vår. Nei til EU og Fagforbundet hadde også en felles kronikk om saken i VG. Det var få kritiske stemmer om direktivet, og vi lyktes aldri med å få til en bred diskusjon om direktivet. Da direktivet ble vedtatt i Stortinget 17. juni, var det så og si uten debatt. 6.5 Forsvar av faglige rettigheter Faglig utvalg i samarbeid med Nei til EU sentralt satte LO-kongressen som et hovedmål. Etter «verftsdommen» med fortsatt norske regler i fokus, var det urealistisk med et klart Nei til EØS. Ni verft, Norsk Industri og NHO stevnet staten og tariffnemnda for å allmenngjøre reise, kost og losji samt 20 % i utetillegg. Sistnevnte tillegg har vært del av Verkstedoverenskomsten siden 1907.

13 Lagmannsretten sendte saka til EFTA-domstolen som i sin anbefaling ga støtte til NHO og arbeidsgiverne. Høyesterett valgte å avvise EFTA-domstolen og vektla hensynet til den norske modellen og dommen viste at nasjonal sjølråderett framfor underkastelse av EU og EØS er nødvendig for å opprettholde den norske modellen. Det går an å tolke Høyesteretts avgjørelse politisk. En dom som fulgte EFTA og EU på dette feltet hadde utløst massive protester spesielt i fagbevegelsen. Dette kunne utløst et allment opprør mot hele EØS-avtalen. Det ble likevel gjort et godt arbeid som belyste aktuelle og viktige EØS-saker på kongressen. De endelige vedtakene var klare på veto mot jernbanepakke IV og EUs håndhevingsdirektiv. Dette er veldig viktig. Prinsippet om at arbeidsrettslige forhold skal gå foran EUs fire friheter ble vedtatt. I tilfelle direktiver fortrenger arbeidsrettslige forhold, skal regjeringa ta dette opp i forhandlinger med EU. Dette vedtaket må vi bruke for det det er verdt. Det ble lagt inn betydelige ressurser både gjennom økonomiske bidrag fra fagbevegelsen og ressurser fra Nei til EU sentralt til en stor konferanse i april, samt produksjon av utredninger, løpesedler og pamflett. Temaer og saker som stod sentralt i perioden var: EUs vikarbyrådirektiv og likebehandlingsprinsippet, EUs forslag til håndhevingsdirektiv, EUs forslag til jernbanepakke IV, endring av lov som omhandler ILO-94 og ikke minst EUs helsedirektiv. Det var også fokus på kollektivtransportforordninga som skal innføres fra Resultatet av vikarbyrå-kampen var at regjeringa innførte kraftigere tiltak mot sosial dumping enn de hadde tenkt å gjøre. Dette gjelder regjeringas handlingsplan III mot sosial dumping, som er en erkjennelse av at sosial dumping er et stort samfunnsproblem, som er et resultat av det indre marked i EØS, først og fremst fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester. Regjeringa innførte likebehandlingsprinsippet i forbindelse med implementering av vikarbyrådirektivet fra 1. januar. Virkeligheten viser at likebehandlingsprinsippet er vanskelig å håndtere. Bemanningsbransjen undergraver hele tiden intensjonen i loven. Likebehandlingsprinsippet var og er ikke et trylleformular slik enkelte på Ja-siden hevdet. EUs håndhevingsdirektiv skulle avklare hvordan EUs utstasjoneringsdirektiv skulle tolkes etter "Laval-kvartetten". Nå var og er faren for at viktige nasjonale tiltak mot sosial dumping blir forbudt ifølge dette direktivet som er under behandling. Det betyr at EU kan vedta en uttømmende liste over nasjonale tiltak i tråd med Laval-dommen. Det er fare for at solidaransvar ved allmenngjøring i norsk lov kommer i strid med direktivet. Den største faren er at opprinnelseslandsprinsippet blir innført på bekostning av vertslandsprinsippet der utstasjoneringsdirektivet ikke skal praktiseres. I så fall er det EUs tjenestedirektiv som legges til grunn. De Facto laget en viktig utredning som ble presentert på Nei til EUs konferanse i april med mange faglige tillitsvalgte til stede. Flere var også delegater på LO-kongressen i mai. LO-kongressen vedtok en oppfordring til regjeringa om å nytte vetoretten dersom direktivet vil bli vedtatt i sin nåværende form. De Facto lagde en pamflett om EØS og sosial dumping som ble spredd på og godt mottatt av LOkongressen. Denne populærutgaven fokuserte på økende problem gjennom fri flyt av tjenester som «COOP-saken» illustrerer. Her er det ikke innleie fra bemanningsforetak, men utenlandsk storentreprenør som innhenter anbud og underentreprise fra hele EU, dvs. fri bevegelse av tjenester. Her skjules sosial dumping. Tilfeldigheter avslørte at spanske rørleggere i et spansk firma jobbet under livsfarlige forhold for kun 45 kr per time. Her fungerer ikke likebehandlingsprinsippet. Saken har økt forståelsen i fagbevegelsen for at hele EØS-avtalen undergraver norsk arbeidsliv og den

14 norske modellen. EUs jernbanebanepakke IV slik den foreligger vil tvinge nasjonalstatene til å konkurranseutsette jernbanestrekninger dvs. at lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsordninger, vil komme under kraftig press. Her er bredden og forståelsen stor for å bruke veto dersom jernbanepakke IV blir vedtatt. LO-kongressen vedtok krav om veto enstemmig. De Facto laget en god utredning om EUs helsedirektiv. Saken ble lite diskutert på LO-kongressen. Her er det stor kunnskapsmangel i norsk presse og resten av opinionen. Behovet for enhet og ro foran valget var sannsynligvis et viktig moment for at helsedirektivet ble lite diskutert. Nei til EU har forsøkt etter beste evne å sette fokus på direktivet. Allerede i forbindelse med EØS diskusjonen i 1992 skulle ILO94 implementeres, dvs. at det offentlige kan kreve et visst nivå på lønns- og arbeidsforhold fra de som kan vinne anbud. ILO94 ble ikke innført før i Da ESA protesterte, ble ILO94 tatt ut av loven og nå tilpasset Lavaldommens uttømmende liste. Det betyr at pensjon, herunder offentlig pensjon, ikke kan påberopes i forbindelse med offentlig anbud. Både Ap og LO-ledelsen hevder at ILO94 gjelder, men den er dessverre tilpassa EU/EØS. Arbeidslivsadvokat Bent Endresen laget et viktig innspill blant annet i forbindelse med LO-kongressen hvor saken var oppe. Her gjenstår mer folkeopplysning. 6.6 Faghistorisk bok om EU-kampen og kampanje i 2014 Det har i perioden blitt en endring i Nei til EUs bokprosjekt. Dag Seierstad er engasjert som ny forfatter av Nei til EUs jubileumsbok, som skal gis ut av Det Norske Samlaget i eksemplarer og være ferdigstilt høsten Boka skal være ferdigtrykt og levert fra forlaget høsten Forfatteren som har vært engasjert av Nei til EU til å skrive ei faghistorisk framstilling av EUkampens historie, Roar Madsen, har arbeidet fram et omfattende og verdifullt materiale. Madsen og Nei til EU vil samarbeide for å spre dette i Nei til EU når arbeidet er ferdigstilt. Det ligger et par år fram i tid. Eva Marie Mathisen er sekretær for historieprosjektet, stillingsbrøken er 20 prosent. I perioden har det vært møte i bokkomiteen og i referansegruppa. Referansegruppa går gjennom manusutkast og er sammensatt av erfarne historikere og andre ressurspersoner med bred og lang erfaring fra nei-bevegelsen. Bildegruppa er en undergruppe av bokkomiteen og arbeider med å skaffe bilder og andre illustrasjoner til boken. Bildegruppa var formelt ferdig med sitt arbeid ved nyttår, men har likevel fortsatt sitt arbeid. Spesielt har det blitt gjort en stor jobb med kategorisering og merking av digitale bilder, slik at det skal bli lettere å finne fram i de over 2000 bildene som har blitt samlet inn. Denne bildesamlingen utgjør en stor ressurs når boken skal produseres og forhåpentligvis vil Nei til EU ha glede av arbeidsinnsatsen bildegruppa har lagt ned i mange år fremover! Bokkomiteen har i perioden vært: Kjell Erik Kallset (leder) Dag Seierstad Tor Brostigen Nils Aarsæter Christian Smedshaug Eva Nordlund (har hatt permisjon i deler av perioden)

15 Guro Fjellanger Kristine Mollø-Christensen Jo Stein Moen Bildekomiteen har i perioden vært: Kristine Mollø-Christensen (leder) Liv Haglund Lillegrundset Eivind Formoe Margrethe Høydalsvik Kåre Andre Nilsen Referansegruppa: Terje Halvorsen Jorunn Bjørgum Dag Seierstad Eva Nordlund Jo Stein Moen Jubileumskampanjen i 2014 har blitt utviklet gjennom året i vedtak i styret og i rådet. AU satte ned ei arbeidsgruppe som hadde i mandat å utvikle kampanjen. Gruppa besto av: Eli Blakstad (leder) Jens Kihl Mats Kvaløy-Bjørbekk Eva Marie Mathisen (sekretær) På styremøtet 18. oktober 2013 ble en samlet prosjektplan presentert. 6.7 Kommunalpoltikk Arbeidet har vært konsentrert rundt: - utarbeiding og spredning av kommunalpolitisk nyhetsbrev, med vektlegging av å formidle hvordan blant annet anbudsregler gir seg utslag for kommunene. - utarbeiding av en foredragsmal og annen bistand til lokale møter om temaet - arbeid opp mot KS og den kommunale offentligheten for å få en mer kritisk tilnærming til regelverk fra EU - arbeid med å skaffe oversikt over nye folkevalgte med sikte på å rekruttere disse til kommunalpolitisk nyhetsbrev og til organisasjonen. - arbeid for å møte de nye folkevalgte med kunnskap om EU og EØS Det kommunalpolitiske arbeidet i Nei til EU blir åpenbart satt pris på av mottakere av nyhetsbrevet. Å gi balansert informasjon er viktig for å opprettholde troverdighet. 6.8 Nordområdene, energipolitikk og miljøvern Gjennom Utvalg for energi-, miljø- og sikkerhetspolitikk har NtEU advart mot å gi EU en for sentral rolle i nordområdene, bl.a. ut fra en vurdering av norske interesser og at EU ikke har kyststatsrettigheter. I forkant av møtet i Arktisk råd 15.5 vedtok utvalget en uttalelse om Arktisk råd som argumenterte mot å gi EU permanent observatørstatus i rådet. Uttalelsen kom på trykk som innlegg i Nationen og Nordlys. Arktisk råd ga positivt svar på EUs søknad, men utsatte et endelig vedtak inntil alle rådsmedlemmer er enig.

16 Rapporten "Norge og EU i internasjonale miljøforhandlinger" (Nei til EU arbeidsnotat nr ), skrevet av Kristine Wika Haraldsen, undersøker forskjellene og likhetene i Norges og EUs posisjoner, og hva slags gjennomslagskraft har Norge i det internasjonale miljøsamarbeidet. Rapporten gir en rekke eksempler på initiativ der Norge har spilt en positiv rolle. Rapporten ble lansert på et åpent kveldsmøte i Oslo i oktober, der også Ungdom mot EU og Natur og Ungdom presenterte en felles miljøkampanje. Et arbeid om EUs innvirkning på energipolitikken i Norge er påbegynt og skal munne ut i et notat neste år. Et element i dette er EUs voksende ambisjoner om overnasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet. 6.9 Solidaritet EU er blitt mer aggressiv i forhandlingene med tredjeland, noe som er spesielt tydelig i forhandlingene om de såkalte partnerskapsavtalene EPA. Unionen ønsker å utvide sitt marked og tilgangen til ressurser, men vil på den andre siden ikke ha konkurransedyktige varer eller mennesker inn på sitt territorium. Denne videre tilspissingen skyldes sannsynligvis krisen i EU. NtEU deltok på i mars Verdens sosiale forum, som ble avholdt i Tunis. Her deltok mennesker fra 4000 organisasjoner. Forumet ble innledet med en stor demonstrasjon i Tunis sentrum med temaet «En annen verden er mulig». Forumet ga oppdatert kjennskap til EUs forhold til tredjeland, som er oppsummert i en artikkel i Standpunkt. Et vesentlig forhold er EUs fiskeriavtaler, der flere representanter fra afrikanske fiskerlag fortalte om den prekære situasjonen. Fattigdommen blant fiskerne rundt den vestafrikanske kysten skyldes i all hovedsak den industrielle utnyttelsen av fisken finansiert av EU-penger, Russland, Kina og andre. EUs fiskeriavtaler har gjort de afrikanske fiskere både fattige og arbeidsledige. EUs nye avtaler med nordafrikanske land omfatter mer enn frihandel, de såkalte «Deep and Comprehensive Free Trade Agreements» (DCFTA). Kort fortalt er en DCFTA en slags EØS-avtale uten fri flyt av personer. De nye avtalene holder på å bli forhandlet og er derfor ikke ferdige, men allerede så man hvordan EU tvinger landene til å innføre OPS, anbud, ingen statsstøtte og en god del av EU-lovverket. Mange synes NtEUs arbeid med alternativer til EØS var interessant og flere eksemplarer av Alternativ-rapporten på engelsk er siden spredt til kontakter i Nord-Afrika. I arbeidsplanen heter det at NtEU skal tilby informasjonsmateriell og studieopplegg om internasjonal solidaritet. Dette gjennomføres som et VETT-hefte om internasjonal solidaritet og handlefrihet, som utgis i januar Tema er også berørt i Arbeidsnotat nr om internasjonalt miljøsamarbeid Distriktspolitikk og primærnæringer På landbruksfeltet har ostetollen har vært et tema jamnt over i hele I forbindelse med at EUparlamentet vedtok en "avskyresolusjon" mot norsk overgang fra kronetoll til prosenttoll for faste oster og fileter, skrev NtEU et leserinnlegg som vi fikk inn i Aftenposten. I forbindelse med "hestekjøttskandalen" i Europa ble det skrevet et innlegg på hjemmesidene våre som belyste viktigheten av egen matproduksjon og forbrukerens påvirkning på dette. Det er også skrevet en høringsuttalelse til ny forskrift om plantevernmidler. I distriktspolitikken har hovedsaken i perioden har vært den differensierte arbeidsgiveravgiften. Vi har fulgt debatten etter EUs vedtak av nye retningslinjer i sommer, som kan utfordre dagens ordning.

17 Avtroppende regjering har gått i dialog med ESA. Hvordan den nye regjeringa vil håndtere dette er uklart. Vi utgir et faktaark om saken i november. På fiskerifeltet har Nei til EU oppdatert seg på aktuelle saker og gitt ut et Vett-hefte om EUs fiskeripolitikk, og dens innflytelse på Norge. Det har vært flere eksempler på saker både i fiskeflåten, i fiskeindustrien og i oppdrettsnæringa hvor norsk fiskeripolitikk er blitt endret gjennom at norske aktører har reist saker i ESA. Dette har skjedd uten at det har kommet fram at det er EØSavtalen som har muliggjort dette. Nei til EU må løfte fram eksemplene på at EU/EØS-spørsmål ikke bare er en sak om medlemskap eller ikke, men en daglig kamp. Primærnæringene skulle være unntatt fra EØS-avtalen, men er i dagens realitet bare på få punkter uten innflytelse av de endringer som skjer i EU. I oktober 2013 ble det gjennomført en turne i Troms og Finnmark hvor målet var å spre kunnskap om fiskeripolitikken til EU og hvordan den påvirker Norge. Prosjektet var finansiert gjennom støtte fra Utenriksdepartementet Utdanning og forskning Norsk deltakelse i EUs kommende forskningsprogram Horizon 2020 betyr en kraftig økning i kostnadene. Nei til EU har tidligere dokumentert at Norge betaler langt mer inn til EUprogrammene enn det norske institusjoner og forskere får tilbake i prosjektpenger. Nesten bare halvparten av midlene har kommet tilbake til norsk forskning. NtEU påpekte i avisutspill i første kvartal at andelen trolig vil bli enda mindre når innbetalingene til EU skal øke videre. Det aller første Dag Seierstad-stipendet ble utlyst høsten Stipendet er på kr og vil utlyses årlig for å stimulere til gode, kritiske masteroppgaver om EU og Norges forhold til EU. Interesserte studenter kunne søke stipendet via eget skjema på Årets stipend ble tildelt Svein Eldøy for masteroppgaven "Dublin-forordningen og asylinstituttets stilling i Schengenområdet" (Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen). Jury for stipendet er Dag Seierstad, Heming Olaussen (leder Nei til EU), Morten Harper (utredningsleder Nei til EU) og Tale Marte Dæhlen (leder Studenter mot EU). Utvalget arrangerte en konferanse i Trondheim i januar Konsekvenser av EUs håndtering av finanskrisen EUs håndtering av finanskrisen har reist en omfattende kritisk internasjonal debatt og har utløst motsetninger om veien videre for EU, jf. også kap Mange internasjonale økonomer har pekt på at EUs ensidige fokus på kutt i offentlige utgifter undergraver muligheten for økonomisk vekst, og dermed sementerer en nyfattigdom som ser ut til å bite seg fast i nær sammenheng med en vedvarende høy arbeidsløshet spesielt blant ungdom. I Norge har vi bare i begrenset grad sett en slik debatt. Fra Stortinget og regjeringen har det kommet få kritiske signaler. Tvert imot har Norges tilnærming i stor grad vært i praksis å støtte opp under kuttpolitikken ved å garantere for milliarder av kroner til IMF, som er en del av «Troikaen». Nei til EU utfordret regjeringa til å gjennomføre konkrete solidaritetstiltak for unge arbeidsledige i EU. Initiativet fikk noe mediaoppmerksomhet. Nei til EU var i møte med Finansdepartementet om initiativet, men tiltakene vant ikke gjenklang hos den rød-grønne regjeringen. Dette betyr at norske myndigheter ikke i tilstrekkelig grad har tatt inn over seg alvoret i situasjonen, sjøl om det uttrykkes en økt bekymring for de politiske krisene og den høyreekstremismen som

18 kommer til uttrykk i kjølvannet av krisa. Vi har nå sett det første politisk motiverte drap i Hellas i vår tid, utført av en nynazist, og utviklinga i flere land som Ungarn og Romania er egnet til å vekke bekymring. Ekstremisme næres av fattigdom og sosial uro, og det er nettopp derfor EUs politikk i for stor grad kan sies å bidra til, snarere enn å bremse, ekstreme grupper og partier. Det er fare for at vi ved valget til EU-parlamentet neste vår vil se at ytre høyre i europeisk politikk vil få sin hittil største folkelige oppslutning og politiske framgang. Dette vil i tilfelle stille EUs demokratier overfor nye utfordringer. Nei til EU har i perioden utgitt et eget arbeidsnotat (nr ) av Dag Seierstad om EUs krisepolitikk, og ga i november 2012 ut Vett-heftet «Hvordan rammer krisen?» Schengen Vi har fått en europeisk Schengen-debatt, fokusert i stor grad på grensekontroll for å hindre fri flyt av uønskede elementer. En del av denne debatten er forståelig, sett på bakgrunn av internasjonaliseringen av organisert kriminalitet. Men mange fisker i opprørt vann og ønsker å sperre fattige og flyktninger ute fra sine egne land i samme slengen. I Norge har særlig Frp vært kritiske til sider ved Schengen, men i regjeringsplattformen finner vi ikke igjen spor av denne kritikken. Den andre debatten som er kommet opp særlig høsten 2013 er debatten om adgangen til å komme til Europa over Middelhavet og de mange tragiske dødsulykkene vi har sett, blant annet utenfor øya Lampedusa. Her har EUs politikk vært å forsøke å «stenge grensene» og hindre mennesker fra sør i å komme over havet og inn til EU. Denne politikken er nå kommet i et sterkt kritisk lys («Festung Europa»), men EUs hovedsvar så langt ser ut til å være mer effektiv overvåking og mer effektiv utestengelse, jf. introduksjonen av overvåkingsdroner og programmet Eurosur. Norge er del av Schengen og EUs grensepolitistyrke Frontex. Norske myndigheter er dermed medansvarlige for den politikken som føres. Så langt har dette ikke ført til noen tydelig kritisk debatt her til lands, men den bør komme. Nei til EU har tidligere bidratt med et kunnskapsbidrag til en slik debatt i form av Arbeidsnotat nr av Svein Eldøy. Han har i år blitt tildelt tidenes første «Seierstad-stipend» på kroner for å lage en masteroppgave om Schengen. Det er behov for økt fokus fra Nei til EU og andre på de kritiske sidene ved Schengen-avtalen. 7. Organisasjon 7.1 Verving og medlemstall Medlemstallet til Nei til EU går svakt ned sammenliknet med fjoråret. Hovedgrunnen til dette, er at det er vanskeligere å verve nye medlemmer for å demme opp for frafallet. Det blir drevet purring på kontingent gjennom sentrale purringer, lokale purringer og gjennom sms. Facebook har også vært brukt slik at man kan nå folk gjennom ulike kanaler. Det gjøres et jevnt arbeid med verving sentralt og lokalt. Det har vært gjennomført en vervekampanje med nye premier. Nedgangen i medlemstallet er 2013 er lavere enn foregående år, og det kan tyde på at det er enklere å

19 opprettholde et medlemstall på et noe lavere nivå. I år har vi tilbudt digital utsendelse av Standpunkt og Vett. I overkant av tusen medlemmer får nå medlemsavis og Vett tilsendt på e-post i stedet for i postkassa. Medlemsregisteret vårt er tilårskommet og klart for å oppgraderes. Det blir gjort et arbeid i sekretariatet med tanke på å bytte ut medlemsregisteret med et som bedre passer dagens behov, dette prosjektet skal sluttføres i løpet av neste år. Medlemstall sammenliknet med tidligere år (betalende medlemmer): Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Studenter mot EU Uspesifiserte Totalt Status organisasjonen og organisasjonsarbeid Fylkeslagene er bærestammen i organisasjonsarbeidet, og vi har oppegående fylkesstyrer i alle fylker. Fylkeslagene gjennomfører konferanser, utrednings- og skoleringsarbeid, alliansearbeid og utadrettet informasjons- og vervearbeid i sine fylker. Nei til EU har kontaktpersoner i et flertall av landets 430 kommuner. Det jobbes for at alle fylkeslag skal ha en kvinnekontakt og en studentkontakt. Arbeidet med foryngelse av medlemsmassen og tillitsmannsapparatet er viktig, og det jobbes fortsatt med å finne gode måter å få suksess i dette arbeidet. Det er også i 2013 blitt jobbet med å styrke båndene mellom Studenter mot EU og Nei til EU. I forbindelse med endringene i retningslinjer for sekretærer ble det arrangert organisatoriske

20 verksteder for tillitsvalgte i fylkene på rådsmøtet i oktober. Det er planlagt flere liknende tiltak framover for å styrke alle ledd i Nei til EU. I tillegg til ordinære rådsmøter er kontakten mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene ivaretatt gjennom følgende kanaler: Fysiske samlinger på hovedkontoret for fylkessekretærer og fylkesledere Månedlige telefonmøter mellom leder, generalsekretær og fylkeslederne Egne telefonmøter for fylkessekretærene ved behov Nettverksbrevet Steinrøysa (se kap. 9.7) E-post distribuert gjennom ulike lister 7.3 Kvinnepolitisk arbeid Det er kvinnekontakter i 17 av 19 fylke, noe som vi synes er positivt! Det er selvsagt (som med alle andre tillitsverv) varierende ansvarsfølelse og innsats med det å være kvinnekontakt, og det har blitt etterlyst helt konkrete oppgaver for kvinnekontaktene. Det har vi til dels lykkes med å gi kontaktene i år med stemmerettsjubileet og mobilisering til kvinnekonferansen i Trondheim. I år har vi hatt to telefonmøter med kvinnekontaktene. Dette har vært gode tiltak som har forbedret kommunikasjonen mellom kvinneutvalget sentralt og kontaktene ute i fylkene. Stemmerettsjubileet har vært sentralt i det kvinnepolitiske arbeidet i år. Flere fylker har hatt egne markeringer i forbindelse med jubileet; Vest-Agder, Oppland og Østfold. Nei til EUs trettende kvinnekonferanse ble arrangert oktober i Trondheim. Dette var Nei til EUs hovedmarkering av stemmerettsjubileet. Konferansen samlet rundt 30 deltakere fra store deler av landet, men en kunne ønsket seg flere deltakere fra Trøndelag. Programmet var godt og vi hadde besøk fra European Women s Lobby som stilte med visepresident Rada Boric fra Kroatia. Av tema var 100 år med stemmerett, høstens valgkamp, kvotering av kvinner til styreverv og krisa og kvinner. Vi samarbeidet også med Senterkvinnene om et punkt på programmet der bl.a. Liv Signe Navarsete (leder i Senterpartiet), Katrine Kleveland (leder i Norges Bygdekvinnelag) og Merete Furuberg (leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag) var innledere. Annet arbeid som er gjennomført: Utvalget har avgitt høringssvar til nye handlingsplanen for kvinner og likestilling i utenriksog utviklingspolitikken, og deltatt på møte i forbindelse med denne. I perioden har kvinneutvalget utviklet mer kunnskap om krisa i EU og hvilke konsekvenser krisa har for kvinner i Europa. Vi har holdt flere foredrag og skrive artikler om dette emnet som vi etterhvert har opparbeidet oss god kompetanse på. Kvinneutvalget har i flere år hatt et spesielt ansvar i Nei til EU for å følge med på helsedirektivet som ble vedtatt i år. Kvinnepolitisk utvalg er medarrangør av Kvinner på tvers-konferansen som arrangeres i september hvert år. Vi har i år ikke hatt kapasitet til å arbeide noe særlig med denne konferansen, men løyver penger til konferansen og to fra utvalget deltok også på konferansen. Vi har markert og oppfordret til å markere 8. mars slik vi har gjort tidligere år. Kvinneutvalget har også tatt initiativ til å planlegge et felles møte med de andre nordiske nei-organisasjonene på den store nordiske likestillingskonferansen Nordisk Forum 2014 som er i juni 2014 i Malmø. Vi holder oss oppdaterte på nyheter fra EU og EØS som handler om kvinner og likestilling. Kvinneutvalget er medlem i FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål), og Helle Hagenau sitter som varamedlem i styret.

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Vedtekter Styrets innstilling til landsmøtet 2016

Vedtekter Styrets innstilling til landsmøtet 2016 Vedtekter Styrets innstilling til landsmøtet 2016 Forslag til endring av vedtektene Innstilling fra styret Forslagsnummer: V1 Forslagsstiller: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag Plassering: 1 «Nei til EU er

Detaljer

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Sak 7 Valg Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Valnemnda som vart vald på landsmøtet i 2007, har hatt denne samansetjinga: Ingrid Fiskaa Margaret Eide Hillestad Margrethe Høydalsvik Helge Solum Larsen

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite Valg Innstilling fra forberedende valgkomite Styrets innstilling på valgkomite og revisor for 2016 Forberedende valgkomite har bestått av: Odd Haldgeir Larsen (leder) Kjell Dahle Ingebjørg Nordbø Åste

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

En fornyet handelsavtale. Det er alternativet til dagens EØS-avtale

En fornyet handelsavtale. Det er alternativet til dagens EØS-avtale En fornyet handelsavtale Det er alternativet til dagens EØS-avtale Februar 2015 www.neitileu.no EØS-avtalen har gått ut på dato EØS-avtalen ble inngått i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. EU overstyrer

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat OM UTVALGET Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig 12 medlemmer Sekretariat STORT MANDAT (UTDRAG) utvalget skal foreta en bred og grundig vurdering

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Nei til EUs faglige konferanse Oslo, 12. april 2013 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Arbeidsmarkedsregulering er IM-relatert og en del av

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 5. oktober, 2010 kl. 16. 00 19.30 Sted: Munkegt. 17 Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt Folkeavstemning om EØS-avtalen innspill til Nei til EUs strategidebatt Nei til EU arbeidsnotat 1/2014 Folkeavstemning om EØS-avtalen 1 Innhold 1. Stortinget avgjør om det skal holdes en nasjonal folkeavstemning

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer DN 05.02.2016 Schengen eller EØS? EØS-avtalen (trådte i kraft 1994): Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Fri etablering

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00.

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. Styret i Nei til EU i Rogaland

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen FRI FLYT Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU SVs faglige / EØS-konferanse, november 2016 Saken som ikke fantes Case 189/14 Bogdan Chain

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

rientering Gode medlemmer Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2013

rientering Gode medlemmer Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2013 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2013 Gode medlemmer Me i Nei til EU vil at EU-tilknytinga for Norge skal vera ein naturleg del av stortingsvalget og den diskusjonen som vert ført fram

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Innspill til regjeringsplattform Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen

Innspill til regjeringsplattform Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen Innspill til regjeringsplattform 2017-2021 Fra Europeisk Ungdom og Europabevegelsen Europabevegelsen og Europeisk Ungdom har er rekke forventninger til regjeringen og overleverer herved våre felles innspill

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer