Ytre Namdal Modellflyklubb Stiftet Organisajonsnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytre Namdal Modellflyklubb Stiftet 01.05.2012 Organisajonsnr: 898.340.392"

Transkript

1 ! Ytre Namdal Modellflyklubb Stiftet Organisajonsnr: Ytre Namdal Modellflyklubb holder til på Hansvikmoen. Her har vi egen flyplass med tilhørende klubbhus og 2 rullebaner. Baner består av gress og SØ/NW bane er ca 100x25m og NØ/SW bane er ca 70x25m. Hansvikmoen flyplass ligger ca 5km nord for Rørvik. Klubbens formål er å ha det gøy med teknisk hobby, lære nye medlemmer å fly og bare ha det koselig med hobbyen vår. Her kan man fly når man vil og klubben har faste flydager hver søndag Kl og utover. Er det dårlig vær drikker vi kaffe i flott klubbhus. Kravet for å benytte flyplassen er å være medlem i klubben. Ytre Namdal Modellflyklubb har også skole for nye medlemmer som ønsker å lære seg og fly.klubben har utdannede instruktører med lisens som kan være behjelpelig med opplæring i startfasen. Etter endt skoling vil opplæringen føre til at elev mottar modellflybevis KL A. Dette er ett kompetansebevis som viser at elev har gått igjennom. DU ER HJERTELIG VELKOMMEN Kontakt: Thomas Sørø Olsen. Tlf: Mail:

2 Ytre Namdal Modellflyklubb Organisering Stilling Navn Tlf Mail Leder Thomas Sørø Olsen Nestleder Jonny Anfinnes Kasserer Tom Roger Øvereng Styremedlem Bjørn Morten Storvold Vara 1 Bjarne Nesset Vara 2 Per Ø Riise Revisor Karin S Storvold Valgkomite leder Per Bjørn Wennavik Valgkomite medlem 1 Kalle Riise Valgkomite medlem 2 Ante Nicolausson Skolesjef/ Hovedinstruktør Treffarrangør ansvarlig Anleggsansvarlig Dugnadsansvarlig Webansvarlig Tommy Olsen Leder Nestleder Styremedlem Leder

3 Ytre Namdal Modellflyklubb. Budsjett inneværende år Inntekter På konto pr : 17939,46 Sum Kiosk 7000 Grasrotandel 3000 Treffavgift 1200 Sponsor 3000 Medlemskontigent 7700 Total forventet inntekt inneværende år. Utgifter Kontonr YNMFK: Sum 21900kr Drift anlegg 3000 Webside 1800 Forsikring 2100 Leie Hansikmoen 2500 Nystripe 3000 Luftsportting Møte 5000 Skoleradio 1500 Modellflybevis Premie 1700 Totalt forventet utgifter inneværende år 18900

4 Måned Jan Dato 13:Årsmøte Ytre Namdal Modellflyklubb Årsplan inneværende år Feb Mars April Mai Juni 1: Styringsdok ferdig redigert. 1: Vaktliste sendes ut. 6og7: Luftsportstinget. 1: Sesongstart. 1og2: Vårtreff YNMFK Juli August September 3og4: Sommertreff YNMFK 6-7-8: Høstreff Grønnøra Oktober November Desember 20: Styremøte YNMFK 1: Innkalling til årsmøte sendes ut.

5 Ytre Namdal Modellflyklubb Vaktliste inneværende år Ukenr Navn Tlf 18 Bjørn M Storvold Per Bjørn Wennevik Tor R Øvereng Kurt Ofstad Tommy Olsen Thomas Edvardsen Thomas S Olsen Per Helge Karlsen Kalle Riise Ivar Vikestad Ante Nicolaussen Harald M Bakken Bjarne Nesset Karl Ove Nogva Jonny Anfinnes Per E Riise Ivar Emilsen Dag J Sørhaug Jonas Strømli

6 Ytre Namdal Modellflyklubb Målsetting og gjøremål inneværende år - Delta hvis mulig på treff / arrangemang i distriktet. Eks: MonAmor... - Knytte nærmere kontakt med Grong Folkehøgskole - Delta på kystbymessa med dugnad nattvakt - Reklamerer oss i distriktet - Verve flere medlemmer - få igjennom alle på kl a

7 Ytre Namdal Modellflyklubb Regler Regler Hansvikmoen Reglene skal være med på å gjøre hobbyen vår trygg for flyger å tilskuer! 1. Hvem kan fly? - Personer som er medlemmer i YNMFK eller har gjeldende avtale med YNMFK 2. Når er det lov å fly? - Det er lov å fly hele døgnet med unntak under elgjakta. Restriksjoner blir annonsert på flyplass og på klubbens nettside + mail til alle. Andre restriksjoner hvis de oppstår blir annonsert på samme plass. 3. Radiodisiplin. - På flyplass er det oppsatt en infotavle med frekvensklyper / vester for alle lovlige frekvenser. - SKRU ALDRI PÅ SENDER UTEN AT FREKVENSKLYPA / VEST ER PÅ SENDEREN / FLYGEREN. (Gjelder også 2.4Ghz) - DETTE ER ENE OG ALENE DITT ANSVAR OG DU VIL BLI HOLDT ØKONOMISK ANSVARLIG FOR SKADER DU EVENTUELT PÅFØRER ANDRE. 4. Hvor kan du fly? - Flyging utføres der YNMFK bestemmer. Se kart for restriksjoner når det arrangeres treff. Skrablet område i kart er forbudt område med unntak i nødstilfeller. 5. Hvordan du flyr. - Den/de som allerede flyr må først godkjenne at andre flyr samtidig. - Det er ikke tillatt og starte opp motorer mens flyging pågår uten at den/de som flyr godkjenner dette. - Landing skal annonseres høyt og tydelig i god tid med høylytt stemme LANDING. Pilot som lander har prioritet. - PILOT MED FLY I BEVEGELSE ER ANSVARLIG FOR SKADE PÅ LEGALT PLASSERT UTSTYR. 6. Sikkerhet. - ALL start av modeller skal skje i startboks. Motorer skal ikke startes i depot - Ved justering eller innkjøring av motorer skal dette skje på god avstand fra depotet. - Alle har plikt til å informere og rettlede flygere slik at sikkerheten til en hver tid er i varetatt, - For å få ned antallet utelandinger er ALLE pliktig til å være sikker på at modellen er FLYGEDYKTIG FØR takeoff. 7. Forsikring. - Den som bruker modellflyplassen er selv ansvarlig for å være forsikret mot skade på personer og utstyr i forbindelse med flygingen. Dette er da ivaretatt ved at personer må være NAK medlemmer for å fly. 8. Generelt. - det er alle brukeres ansvar å følge overstående regelverk. Personer som ikke kan innordne seg vil bli vist bort. 9. Unntak. - YNMFK styre eller den/de styret bemyndiger kan gjøre unntak for ovenstående regler. Dette gjelder ikke punkt 5.

8 Leder: Ytre Namdal Modellflyklubb Stillingsinstrukser Forklaring på hva de forskjellige vervene i YNMFK innebærer. - Er klubbens kontaktperson. - Organiserer og leder årsmøte og styremøter. - Har ansvar for eventuell reklamering og postere utad og eventuelle søknader om midler osv. - Holder seg informert hvis andre i klubben gjør klubbarbeid. - Holder oversikt over medlemmer og utarbeider årsplan for aktiviteter i klubben og vaktliste for flystripe i sesong. - Holder seg oppdatert opp imot NLF og sørger for info til medlemmer. - Delegere oppgaver i styret - Melder inn nye medlemmer i klubben - Er klubbarkivar - Er ansvarlig for å få arrangere treff - Er i klubbens beredskapsgruppe Nestleder: - Er sekretær på møter Kasserer: - Gjør ellers styreoppgaver i samsvar med leder - Er anleggsansvarlig - Er opplæringsansvarlig for anlegg - Er i klubbens beredskapsgruppe - Holder orden i økonomien og innkjøp ihht budsjett. - Fører regnskap. - Holder oversikt over medlemskontigent og andre inntekter og utgifter til klubben. Fører regnskap. - Holder seg informert om innbetalingsdatoer fra NLF. - Koordinerer innsamlinger og søknader om midler sammen med leder. - Melder inn nye medlemmer i klubben - Er klubbarkivar - Kvalitetsikre at årsmøtebestemt budsjettet overholdes viss ikke annet er avtalt. - Har styring på lokale innkjøp i klubbhus (kaffe,bensin osv) Styremedlem: - Er dugnadsjef i tilegg til andre styrejobber. Valgkomite Leder: - Kaller inn til møte i valgkomiteen før årsmøte der det er valg av styre. Skolesjef: - Har førstekontakten med nye elever - Delegerer elever til instuktører. Instruktører: - Har overordnet ansvar for skolefly/heli og sørger for at instruktører er kjent med og trener med skoleflyet - Er i klubbens beredskapsgruppe - Sørger for å holde sine godkjenninger i orden og raporterer til skolesjef - Utfører god og vennlig gjennomføring av skoleflyging. - Holder kontakt med andre instruktører ang rutiner og tilstand på skolefly / helikopter Treff ansvarlig: (Leder) - Ordner med det praktiske rundt treff - Koordinerer med kasserer ang innkjøp og inntekter. - Setter opp vaktliste for treffet. - Holder infomøte i forkant - Delegerer

9 Anleggsansvarlig: (Nestleder) - Følger med annet på anlegget som ikke ligger under vaktuke gjøremål.eks: Oljenivå aggregat, Ha oversikt over diesel/bensin beholdning, tilstand gressklipper mm Dugnadsleder: (Styremedlem) - Skaffer oversikt over hva som bør gjøres før sesong / i sesong og setter dette opp på en liste og kaller inn til Dugnad. Innkalling gjøres i så god tid som mulig før dugnad. Gjerne 14dg før. Samkjører med anleggsansvarlig. Klubbens beredskapsgruppe ved ulykke: Web ansvarlig/admin: - Vedlikeholder og administrerer klubbsiden Revisorer: - Revidere regnskapet en gang pr år - Holder seg informert om klubbens beredskapsplan og gjøremål beskrevet Medlemmer: - Deltar på dugnader hvis mulig - Før hver sesong start kommer det en vaktliste fra leder der hver medlem får sin vakt uke. - Vaktliste skal være i medlemmets eie 1April. Vaktuke består i: - Medlemmet går på vakt på søndag - Klipping av stripa slik at denne er nyfrisert til en hver tid og støvsuge/vaske i klubbhus påfølgende uke. - Sørge for at det er bensin til klipper og diesel til aggregat. Bensin fås i hos Esso Røvik og de setter opp sum på lappen vår der. - Sørge for vaffelpresse + tilbehør, brus, kaffe, sjokoladedrikk, te, kjeks er tilgjengelig. - Om det må gjøres nødvendige innkjøp (Kaffe, vaskemiddel osv) ta kontakt med kasserer for info. - Møte opp og holde åpen stripe søndag fra kl Overlevere vakt til nestemann på liste. Hvis ikke vedkommende er på stripa sendes SMS.

10 Ytre Namdal Modellflyklubb Møter Her er det ment å belyse hva de forskjellige møtene i klubben inneholder. Årsmøtet: Holdes i Januar hver år. Det skal sende ut innkalling med sakspapirer 1mnd før møtet holdes. Innkommende forslag skal sendes styrets leder 14 dager før møtet. Sakliste Årsmøte 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste. 3. Velge sekretær samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle YNMFK årsmelding 5. Behandle YNMFK regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta YNMFK budsjett 10. Foreta følgende valg: a) Leder, Kasserer og 1 Vara i Partallsår b) Nestformann, Styremedlem og 1 vara i Oddetallsår c) 1 Valgkomite medlem. d) 1 revisor Sakspapirer som skal legges ved er: - Forslag til saker - Årsberetning/årsmelding - Regnskap med revisors beretning - Eventuelle innkomne forslag (hvem som fremmer forslaget, teksten i fremlegget og styrets innstilling til forslaget må fremkomme) - Forslag på medlemskontingent kommende år - Forslag til budsjett kommende år - Eventuelle organisasjonsendringer - Valgkomiteens innstilling - Styrets innstilling på neste års valgkomité Styremøter: Avholdes 2 ganger pr år minimum. Det sendes innkalling 14 dager før møtet til styret og innkommende saker skal sendes leder 2 dager før møtet. Annonseres på klubbens nettsider. Sakliste Styremøte Ytre Namdal Modellflyklubb 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Godkjenning av referat forrige styremøte. 4. Orienteringssaker 5. Andre saker

11 Ytre Namdal Modellflyklubb Gjeldende vedtekter. Vedtekter som er foreslått av styret og fastsatt av Stiftelsesmøte/Årsmøtet. Vedtekt #1 Vedtatt dato: Navn og Stiftelsesdato: Ytre Namdal Modellflyklubb. Stiftet Vedtekt #2 Vedtatt dato: Kommunetilhørighet: Vikna Vedtekt #3 Vedtatt dato Antall styremedlemmer: 4 Styremedlemmer og 2 Vara Vedtekt #4 Vedtatt dato Medlemskontigent størrelse: Barn 50kr, Ungdom 200kr, Familie 200kr, Junior 350kr, Senior 350kr, Pensjonist 350kr, Støttemedlem 200kr. Medlemskontigent Typer: Barn, Ungdom, Familie, Junior, Senior, Pensjonist og Støttemedlem. Vedtekt #5 Vedtatt dato Valg av styre: Leder og kasserer sitter i 2 år og står på valg i partallsår. Nestleder og styremedlem sitter i 2 år og står på valg i oddetallsår. Valg av valgkomite: Medlemmene sitter i 3 år. Leder faller ut hvert år, og ett medlem rykker opp til leder samtidig som det velges inn ett nytt medlem i bunn. Vedtekt #6 Vedtatt dato Signaturrett: Det vedtas at styrets medlemmer samlet har signaturrett. Prokura: Det vedtas at styrets leder alene har Prokura/fullmakt. Vedtekt #7 Vedtatt dato Årsmøte: Det vedtas at Klubbens Årsmøte skal holdes i årets første kvartal. Saker som skal tas opp: Det vedtas at saker skal tas opp ihht sakliste årsmøte. Stemmeberettighet: Det vedtas at 20% av medlemmene skal være tilstede for at vedtak kan anses som gyldige. Vedtekt #8 Vedtatt dato Eiendeler: Det vedtas at YNMFK eier alle eiendeler i klubben og at uteareal leies av grunneier. Vedtekt #9 Vedtatt dato Klubben løses opp med midler til overs: Det vedtas at midler til overs tilfaller betalende medlemmer på tidspunktet klubben legges ned.

12 Ytre Namdal Modellflyklubb. Treff - Treffdatoer fastsettes på årsmøte. - Klubbens leder er treffansvarlig og sørger for å kalle inn til styremøte før treffet og infomøte med alle medlemmer før treffet. Treffansvarlig er også ansvarlig for treffavgift og registrering av flygere under treffet. - Klubbens styre setter vaktliste for kiosk og security og avtaler hvem som skal kjøpe inn varer. Her delegeres også arbeidsoppgaver for treffet. Det skal også være mulig og benytte medlemmer som ikke sitter i styret for oppgaver. Medlemmet skal naturligvis forespørres først. - Klubbens dugnadsleder skal utale seg i god tid om noe må gjøres. - Konkurranser diskuteres og det utnevnes en konkurranseansvarlig/dommer. - Klubbens styre setter opp treffprogram og det er viktig at dette følges. - Prisliste for kiosk revideres på årsmøte Treffavgift: 100kr KAFFE BRUS VAFFELKAKE m/syltetøy og rømme LAPSKAUS m/tyttebær og flatbrød PØLSE PØLSE m/brød eller lompe Ytre Namdal Modellflyklubb Prisliste Kiosk 10KR 25KR 20KR 50KR 10KR 20KR

13 Ytre Namdal Modellflyklubb Skole! Ytre Namdal Modellflyklubb er så heldig å ha 1 skolefly med instruktører for de som ønsker å komme i gang med flyging. Formål med dette er at nye medlemmer som ønsker å starte med denne hobbyen skal få så god innføring som mulig både byggeteknisk og flyteknisk. Vi lærer deg å fly slik at når du prøver med din egen modell har du litt øvelse i bakhånd! Som elev hos Ytre Namdal Modellflyklubb vil du bli opplært på sikkerhet, hvordan man oppfører seg på klubbens flyplasser og vi lærer deg å fly. Etter endt opplæring kommer eleven til en liten praktisk eksamen som fører til modellflybevis KL A. Skoleflyet Skoleflyet vårt er en stor og synlig såkalt høy vinger. Den er drevet av en elektromotor og har ca 10 min flyging på hvert batteri. Da er det bare å bytte batteri og ut å fly igjen.elev og instruktør står med hver sin fjernkontroll der instruktøren velger når elevens kontroll er aktiv og tar naturligvis over kontrollen når eleven ønsker det.det er en fordel med simulatortrening i forkant.

14 Navn Ytre Namdal Modellflyklubb Godkjente instruktører Tlf Thomas Sørø Olsen Tom Roger Øvereng Per Bjørn Wennavik Tommy Olsen Bjørn Morten Storvold Kurt Ofstad Kalle

15 YNMFK Bereskapsgruppe: Leder: Ytre Namdal Modellflyklubb Beredskapsplan ved ulykke Thomas Sørø Olsen Nestleder: Jonny Anfinnes Skolesjef: Tommy Olsen Øyeblikkelige lokale tiltak/varsling: Når det har skjedd en ulykke, skal følgende utføres, i prioritert rekkefølge: START FØRSTEHJELP TILKALL LEGE DERSOM DETTE ANSES SOM NØDVENDIG TLF: Akutt Medisinsk Hjelp (AMK): 113 Vikna Legekontor: Politi varsles ved død eller alvorlige personskader, eller når det er mistanke om kriminelle handlinger TLF: 112 / Varsling av NLFs sentrale organisasjon: Pri 1 Avdelingsleder/fagsjef Jon Gunnar Wold Mobil: Pri 2 Leder Modellflyseksjonen Asle Sudbø Mobil: Pri 3 Leder SU Jo Grini Mobil: Varsling av egen operativ ansvarlig (Klubbleder, skolesjef, hovedinstruktør, plassansvarlig) Klubbleder: Thomas Sørø Olsen Plassansvarlig: Jonny Anfinnes Skolesjef / Hovedinstruktør: Tommy Olsen Steng av området når dette er mulig

16 Ytre Namdal Modellflyklubb. Dugnader Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for vår klubb, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på. Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy. - Styremedlem er dugnadsleder gjennom sin periode i styret. Han sørger for å få klarhet i hva som skal gjøres og når det skal gjøres. - Det bør sendes ut beskjed fra dugnadsleder ca 14dg i forveien til medlemmene på mail og på klubbens nettside. SMS er også en fordel. - Ingen er pålagt å stille på dugnader og det skal ikke forekomme skittsnakk om medlemmer som av ulike årsaker ikke kan stille på dugnad. - Dugnadsleder er helt avhengig av å få innputt fra alle som bruker området vårt og forslag til hva som bør gjøres og hvordan det bør gjøres. - Dugnadsleder kan i samsvar med den det gjelder utnevne denne til dugnadsformann mens selve dugnaden står på. Styringsdokumentet for YNMFK skal kun revideres etter Årsmøtet og skal være i samsvar med skriftlig protokoll. Klubbens leder skal ikke revidere dette iløpet av året eller på eget iniativ. Dokumentet i revidert stand skal godkjennes av medlemmer, skrives ut og legges i mappe på bord i klubbhus til neste årsmøte. Dokument sist revidert: av Thomas Sørø Olsen.

17

18

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Klubbhåndbok for Steinkjer svømme- og livredningsklubb

Klubbhåndbok for Steinkjer svømme- og livredningsklubb Klubbhåndbok for Steinkjer svømme- og livredningsklubb Oppdatert september 2014 SSLK 1 Innhold Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Vedtekter... 4 Informasjon...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 Behandlet og revidert av årsmøtet 11. februar 2015 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING Stiftet 8.februar 1908 2 INNHOLD SIDE Endringer av bestemmelser 3 KIFs lover 4 Mal for årsberetninger 12 Valgkomité 13 Vedtekter for æresmedlemskomité 14 Retningslinjer

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Policy og retningslinjer

Policy og retningslinjer 1 Policy... 4 2 Styrende organer.... 5 2.1 Styret... 5 2.1.1 Leder... 5 2.1.2 Nestleder... 5 2.1.3 Leder senioravdelingen... 5 2.1.4 Leder junioravdelingen... 5 2.1.5 Markedsansvarlig... 5 2.1.6 Økonomiansvarlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP...

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP... Versjon 2,0 1 Tromsø Flyklubb KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon 2,1,1 Dato 1.2. 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON...4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN...4 2. ADMINISTRASJON...4 2.1 INTRODUKSJON...4 2.2 OPPTAK

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

Håndbok for Dahle Idrettslag

Håndbok for Dahle Idrettslag Håndbok for Dahle Idrettslag 1 Innhold 1 Organisasjonskart Dahle IL... 4 2 tyret... 4 2.1 tyrets oppgaver... 4 2.2 Møteforberedelse... 5 2.3 tyremøter... 5 2.4 Referat... 5 2.5 Annet... 5 3 Administrasjonen...

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

3.3 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...7 3.3.1 MEDLEMSKAP...7 3.3.2 DUGNAD...7 3.3.3 SELVASSURANSE...8 3.3.4 KLUBBUTSJEKK...8

3.3 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...7 3.3.1 MEDLEMSKAP...7 3.3.2 DUGNAD...7 3.3.3 SELVASSURANSE...8 3.3.4 KLUBBUTSJEKK...8 Versjon 2,0 1 Tromsø Flyklubb KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon 2,1,0 Dato 17.09 2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON...4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN...4 2. ADMINISTRASJON...4 2.1 INTRODUKSJON...4 2.2

Detaljer