SOLGÅRDEN - UNA AVENTURA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLGÅRDEN - UNA AVENTURA"

Transkript

1 PROSJEKTSØKNAD FRA NFU LEVANGER OG VERDAL SOLGÅRDEN - UNA AVENTURA KULTUR- OG HELSEREISE FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

2 SOLGÅRDEN-UNA AVENTURA KULTUR- OG HELSEREISE for mennesker med utviklingshemming NFU Levanger/Verdal i samarbeid med Levanger kommune NFU Levanger/Verdal har i samarbeid med Levanger kommune/staupshaugen verksted initiert et prosjekt som konkret ender opp i Kultur- og helsereise for mennesker med utviklingshemming høsten Målet er Solgården ferie- og helsesenter i Spania. INNHOLD 1. BAKGRUNN 1 2. MÅLSETTING Overordna mål Prosjektmål Tilleggseffekter Måling av prosjektet 2 3. MÅLGRUPPEN 3 4. AKTIVITETER 3 5. SOLGÅRDEN-UNA AVENTURA, GJENNOMFØRINGEN Helse Kultur Reisen 5 6. ORGANISERING 6 7. BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN BAKGRUNN Norsk Forbund for utviklingshemmede, NFU, har som formål å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemming og deres familier. Med bakgrunn i dette ønsker NFU Levanger/ Verdal å bidra til at mennesker med utviklingshemming gis muligheter til opplevelser av ulik karakter. For mange mennesker med utviklingshemming byr reiser på både praktiske og økonomiske problem. NFU Levanger/Verdal ønsker å legge til rette for at også mennesker med utviklingshemming kan oppleve andre kulturer, oppleve "sommer og sol" og motta behandling i trygge omgivelser sammen med personer de kjenner fra før, og sammen med hjelpere som kjenner den enkelte. Staupshaugen Verksted har som mål og være et spennende og variert arbeids- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med bistandsbehov. I tillegg til produksjonsrettede aktiviteter prioriteres her friluft, musikk, drama og sanseopplevelser. Staupshaugen Verksted er interessert i å være med å realisere et slikt prosjekt, hvor ansatte ved Staupshaugen verksted er den primære målgruppen. Dersom det ligger til rette for det, kan det vurders om andre også kan inviteres med i prosjektet. Det forutsattes at arbeidsledere fra Staupshaugen og de som yter bistand i deltakernes heimer deltar på reisen. Dette for å skape nødvendig trygghet og stabilitet for deltakerne. NFU Levanger /Verdal forusetter at arbeidsledere og andre støttepersoner både før og under turen tilføres nødvendig kompetanse for å bistå deltakerne, både knytta til behandling og aktiviteter. 1

3 2. MÅLSETTING God helse er en viktig del av god livskvalitet. Mennesker med utviklingshemming er ofte innaktive på grunn av nedsatt fysisk funksjonsevne. Dette kan føre til vektøkning, økt belastning på ledd og rygg og generelt økte smerter. Gjennom fysisk aktivitet, fysioterapibehandling, smertebehandling og varme kan livskvaliteten økes. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2009) viser en sammenheng mellom kultur og helse. De som engasjerer seg i kulturlivet på en eller annen måte føler at de har bedre helse fordi det er sosialt og kontaktskapende og fører til aktivitet. Dette har vi erfart med utviklinghemmede i Levanger og Verdal ved utstrakt bruk av musikk, dans og teater. 2.a Overordnet mål Prosjektets overordnede målsetting er å se om kultur- og helsereiser fører til økt livskvalitet og kan brukes som virkemiddel for målgruppen. Lignende prosjekt benyttes idag overfor eldre samt langtidssykemeldte i Levanger. Kultur- og helsereisen kan sees i denne sammenheng dersom det inngås avtaler med ferie- og helsesenter i fremtiden. 2.b Prosjektmål Mindre fysiske smerter Økt bevegelighet og mindre kontrakturer Kunnskap om behandlingsmetoder i personalgruppen Økt trivsel med bruk av dans, musikk og teater Presentere kulturaktiviteter på Solgården, Dagsenter og i nærmiljøet til Solgården. Prosjektet vil måle effektene av reisen gjennom bruk av Bacheloroppgave (beskrevet senere). Resultatet og effekten av kultur- og helsereisen kan være avgjørende for tilbudet utviklingshemmede tilbys i etterkant. Dette gjelder både det offentlige tilbudet og tilbud i regi av ulike organisasjoner. Resultatet kan være avgjørende for hvilke prioriteringer utviklingshemmede selv eller pårørende gjør i forhold til ferie-, kultur- eller helsereiser. 2.c Tilleggseffekter En kultur-og helsereise vil utvilsomt gi flere effekter som vi i denne omgang ikke måler. NFU og deltakere i prosjektet (prosjektleder/prosjektgruppe/samarbeidsgrupper) kan få bedre kunnskap om hverandre, noe som kan utnyttes i andre sammenhenger. Den demografiske utviklingen viser at langt flere eldre, demente og også unge funksjonshemmede trenger praktisk bistand de nærmeste årene. Dette øker behovet for fagfolk innenfor hele helsefeltet. Prosjekter som både faglig og sosialt er vellykkede kan være omdømmestyrkende og være positivt for rekrutteringen av helsefagarbeidere. 2. d Måling av prosjekt Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) ønsker å delta i prosjektet med en vernepleierstudent som i sitt siste studiår skriver Bacheloroppgave. Denne studenten er nå inne i sitt første studiår og det innebærer en del usikkerheter rundt selve oppgaven på nåværende tidspunkt. Vår bestilling vil være: Undersøke ved hjelp av skjema/intervju forhåpninger, mål og ønsker for oppholdet. Fokuset blir på planlagte behandlingsopplegg. Et utvalg av utviklingshemmede og et annet utvalg av ansatte blir plukket ut. Under oppholdet registrere hvilke behandlingsopplegg som blir gjennomført og hvilke opplegg for kompetanseheving gjennomføres. 2

4 Etter opphold: Ved hjelp av skjema/intervju undersøke virkningen av behandlingsopplegg samt det faglige utbyttet av oppholdet for ansatte. Gjennomføringen av Bacheloroppgaven gjøres med veileder fra HiNT. 3. MÅLGRUPPEN Voksne mennesker med utviklingshemming i Levanger og Verdal: Det vil av praktiske årsaker ikke være mulig å gi et tilbud til alle utviklingshemmede. Dette er heller ikke ønskelig da en for stor gruppe sannsynligvis gjør det vanskeligere å oppnå ønskede målsettinger. Noen vil ha spesielt godt utbytte av behandlingen på Solgården, andre vil ha særskilt utbytte av planlagte fritids- og kulturaktiviteter. Tilbudet gis til ca. 50 personer Totom, Rockegruppe i Levanger: Rockegruppa består av voksne utviklingshemmede med bred erfaring fra kulturformidling gjennom Levanger musikk- og kulturskole. Totom vil delta på kulturarrangement under ledelse av sine 2 ledere. Totom består av 5 utviklingshemmede og 2 ledere. Ansatte: Ansatte er nødvendig for praktisk gjennomføring og yte bistand under oppholdet. I tillegg vil ansatte få tilbud om kurs om behandlingsmetoder. Ca. 30 personer vil delta. Levanger videregående skole (Lev.vgs): Levanger kommune og Lev. vgs har inngått partnerskapsavtale om praksisplasser. Lev.vgs vil få mulighet til å stille med 2 elever fra vg1, helse-og sosialfag (alernativt vg2, barne- og ungdomsarbeider). Studenter HiNT/Vernepleierutdanningen. Viser her til beskrivelse av Bachelorppgave. 1 person Studenter HiNT musikkseksjonen. Studentene vil delta i øvinger og tilrettelegging av opplegg for Totom. Antall studenter ikke klart. 4. AKTIVITETER I tillegg til gjennomføringen av prosjektet høsten 2011 legges det opp til aktiviteter og møter for å styrke eierskap, involvering og god kommunikasjon Mars 2010: Søknad sendes NFU. Mars 2010: Møte med tillitsvalgte. Prosjektet krever spesielle turnusordninger. Avklaring med tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt er nødvendig Mai 2010: Søknad Helse-Rehabilitering. Juni 2010: Møte med hjelpeverger og pårørende. Selv om mye er uavklart på dette tidspunkt er det nødvendig med langsiktig planlegging for å sikre deltakernes økonomiske grunnlag Juni 2010: Staupshaugen verksted ved pedagog Steinar Våge har knyttet kontakt med Paco Valls fra Ibi Alcoy i Spania. Valls er pantomimeteaterinstuktør for mennesker med utviklingshemming. Valls og Våge møtes i juni 2010 og målet er da å formalisere samabeidet og planlegge fremføringer under oppholdet i Spania. Desember 2010: Informasjonsmøte med alle aktuelle deltakere. Milepælsarrangementer. De viktigste møteplassene våre vil bli kulturelle treff før og etter turen. Målet her er å la utviklingshemmede, pårørende og ansatte få en for- og ettersmak av prosjektet. Vinter 2011: En smak av Spania. Vi presenterer våre planer og spiser Spansk mat. 3

5 Våren 2011: Viva Espana`. Kulturarrangement med kursing i spansk dans og musikk. Siv Furunes fra Inderøy kulturskole forteller om felles Spansk- Norsk kulturarv og lærer oss spanske gloser. Furunes vil også berike repertoaret til Kultur- og helsereisen med spanske innslag Senhøsten 2011: Hasta La Vista, Espana`. Avsluttende kulturarrangement for alle deltagere. Januar-juni 2011: Søknad til andre finaniseringskilder. Det vises her til pkt. lokale sponsorer, lag og foreninger i budsjett/inntekter. Kartlegging starter i Vi ønsker å knytte til oss Medialinjen ved Levanger videregående skole for dokumentering av prosjektet allerede fra første milepælsarrangement. Dette er ikke avklart på nåværende tidspunkt 5. GJENNOMFØRINGEN AV KULTUR- OG HELSREISEN I forarbeidet til prosjektet har flere reisemål blitt vurdert. Siden dette er første gang dette gjøres i regionen ønsker vi å finne en balanse mellom utfordringer og trygghet. Utfordringene er mange og tryggheten ønsker vi å oppnå ved å bruke et ferie- og helsesenter som har bred erfaring med målgruppen og der infrasturkturen er på plass ved ankomst. Solgården arrangerer både reise og opphold og alle deltakere kan konsentrere seg om innholdet i turen. Solgården tilbyr varmebehandling, fysioterapi, fotterapi, aromaterapi, helsestudio og fysisk aktivitet i nærområdet. Senteret tilbyr tilrettelagte behandlingsopplegg etter søknad fra primælege. Behandlingen er godkjent av Rikstrygdeverket (paragraf 5-22) og deltakerne tilbys inntil 1 behandling pr. dag. Senteret er tilrettelagt for rullestolbrukere og har norsktalende helsepersonell døgnet rundt. Hva betyr dette for oss? 5.1. Helse Individuell behandling Alle deltakerne (mennesker med utviklingshemming) tilbys individuell behandling etter søknad fra primærlege. Flere utviklingshemmede rullestolbrukere, blant med cerebral parese, vil delta på turen. Cerebral Parese foreningen har erfart at behandlingsreiser til syden viser til forbedringer på mental helse og selvbilde og forebyggende for sosial-, adferdsog trivselsmessige vansker (cp foreningen2004) Vi tror målet om smertelindring og økt bevelighet nås gjennom individuelle opplegg. Personalet får ved deltagelse i behandlingene kompetanse om den enkelt deltaker og kan bruke denne kunnskapen senere. Denne kunnskapen dokumenteres skriftlig ved bruk av IT-basert database (PROFIL) ved hjemkomst. Generell kompetanseheving Vi tror all deltagelse i behandlinger fører til økt kunnskap om behandlingsmetoder, også for de som ikke vil ha tilgang til skriftlig dokumentasjon. Prosjektet bestiller egne kurs fra fysioterapeuter og annet helsepersonell på Solgården der de deler sine erfaringer med oss. Detaljer rundt disse kursene er ikke bestemt. Målet er å få med ansatte, elever og eventuelt pårørende for felles kompetanseheving 4

6 5.2. Kultur Gjennom milepælsarrangement håper vi å være godt forberedt på kulturell utfoldelse. Både Totom og vi andre (utviklingshemmede, personalet, elever og studenter) har et sterkt ønske å få presentert både muskk, dans, teater og sangleiker. Kontakten med Paco Valls, Siv Furunes, musikkseksjonen på HiNT og Totom er allerede nevnt som en del av forberedelsene. Vi planlegger følgende opptredener: Totom underholder besøkende og pasienter på Solgården. Det blir aktivisering med sangleiker og teatergruppe der alle i salen skal inkluderes. Opptreden på Ibi Acoy hos Paco Valls og hans gruppe. Opptreden i Villajoyosa med både musikk og sangleiker Flere arrangement er under planlegging Under oppholdet vil vi bli bedre kjent med Paco Valls og hans arbeide med Pantomimeteater. En gruppe bestående av utviklingshemmede og personale vil bli kurset. Detaljer rundt dette er under planlegging. Alle opptredener og arrangement har som mål og vise at fysiske- og psykiske handicap ikke trenger å være til hinder for kommunikasjon, fellesskap og glede. Kultur, underholdning og utflukter Solgården ligger i et flott område med mange muligheter for opplevelser. Prosjektet er nå iferd med å legge opp tilpassede aktiviteter. Sålangt er følgende planlagt Utflukt for alle til landsbyen Villajoyosa Utflukt til Benidorm. Denne turen er individuelt tilpasset. Mange kulturaktiviteter er sålangt ikke fastsatt i området. Vi må derfor tilpasse de tilbud som faller på plass i løpet av Reisen Solgården ferie- og helsesenter organiserer flyreisen og transport mellom flyplass og senteret. Det vil være behov for fly som tar sengeliggende og/eller rullestoler. Vi er en stor gruppe og skulle kapasiteten bli for liten kan mange av oss reise med offentlig transportmiddel mellom flyplass og Solgården. For transport mellom Levanger og Trondheim lufthavn/værnes benyttes innleid buss og minibusser for spesialtransport eid av Levanger kommune. Både personalet og pårørende har erfaring med transport der det kreves tilpassing. På forhånd vil hver enkelt deltaker få sin tur gjennomgått for å vurdere belastningen. 5

7 6. ORGANISERING Prosjekt har blitt til gjennom et samarbeid mellom NFU Levanger/Verdal og Levanger kommune ved Staupshaugen verksted. NFU og Staupshaugen verksted har blitt enige om følgende struktur og sammensetning. STYRINGSGRUPPE NFU: Inger Skjerve Bjartnes, leder Levanger kommune: Lars Kverkild, enhetsleder Tillitsvalgt: Sigbjørn Augdal, fagforbundet lokalt Prosjektleder: Kjell Hugo Dybwik, enhetsleder SAMARBEIDSGRUPPE Levanger videregående skole HiNT Pårørende/hjelpeverger PROSJEKTGRUPPEN Staupshaugen verksted: Steinar Våge Bolig: Gunn Merethe Nordahl Stavrum Totom: Dag Stemre Styringsgruppen Styringsgruppen Styringsgruppen vil ha overordnet ansvar for å følge opp prosjektets tidsrammer, målsettinger og se til at nødvendig informasjon tilflyter alle aktører i prosjektet. NFU har en sentral rolle gjennom leder i styringsgruppa og sin kompetanse om mennesker med utviklinghemming. Vedkommende er også leder for NFU Levanger/Verdal. Styringsgruppa vil arbeide tett sammen med prosjektleder og ved behov prosjektes andre aktører Prosjektleder Prosjektleder er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen. Dette innebærer møteplan, referat, søknadsoppfølging og informasjon til alle aktører. Prosjektleder vil ha anvisningsmyndighet og ansvarlig for regnskap og budsjett. Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av medlemmer med erfaring fra arbeid i bolig, voksenopplæring og kulturskolen. Prosjektgruppen og prosjektleder jobber tett sammen om innhold og gjennomføring. Prosjektleder kan delegere arbeidsoppgaver til gruppens medlemmer. Samarbeidsgrupper Samarbeidsgruppene vil ha fullt innsyn og informasjon om prosjektet. Gruppene vil bli delaktige på de områder der en finner det nødvendig. For Levanger videregående skole og HiNT viser en til tidligere beskrivelse av roller. Pårørende er svært viktige for planlegging rundt økonomi og ulike behov til deltakerne. Dette kan ivaretas av hjelpeverger. Møteplan Prosjektet vil sette opp møteplan i løpet av høsten 2010 Økonomi Levanger kommune/økomomienheten oppretter et eget prosjektnummer. Enheten er ansvarlig for bokføring, regnskapsføring og kontering/attestasjon. 6

8 Etter endt prosjekt Prosjektet presenteres for NFU sine medlemmer i et medlemsarrangement. Informasjon om gjennomføring og måloppnåelse blir presentert internt i Levanger kommune gjennom lederforum blant alle ledere, og spesielt blant ledere innenfor helse. Levanger kommune har i flere år arbeidet med kultur- og helse (bl.a. den kulturelle spaserstokken og Musikk og helse i et lokalsamfunn). Et planlagt kompetansesenter for kultur- og helse lagt til Levanger kan være med å formidle resultatet av prosjektet, i tillegg til at resultatet offentliggjøres gjennom NFU. 7. BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Budsjett er vedlagt Utgifter: Opphold med full pensjon for alle involverte Leie av ekstra kjøretøy Leie av diverse musikkutstyr Lønnsutgifter Reiser Møteutgifter Utgifter kr Inntekter: Levanger kommune betaler lønnsutgifter for ansatte Helse- og rehabilitering NFU lokalt Lokale sponsorer, lag og foreninger Egenandel Inntekter Søkanadsbeløp til Helse og Rehabilitering Kr KONTAKTOPPLYSNINGER Prosjektleder Kjell Hugo Dybwik Staupshaugen verksted Nordsiveien 20, 7600 Levanger Tlf /

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer