INTRODUKSJON FOR STUDENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTRODUKSJON FOR STUDENTER"

Transkript

1 Universitetet i Oslo Odontologisk fakultet 2010 KLINISK ENDODONTI INTRODUKSJON FOR STUDENTER Avdeling for endodonti

2 Hensikten med denne innføringen er å gjøre deg kjent med rutinene ved avdelingen og enkle prinsipper ved endodontibehandling. Vi forutsetter at du forbereder deg til hver økt ved å repetere relevant informasjon fra læremidlene. Dette kompendiet skal leses før den kliniske demonstrasjonen i endodonti, og skal brukes jevnlig på klinikken. SYSTEMATISK ENDODONTIBEHANDLING Systematisk endodontibehandling innebærer en nitid gjennomføring av punktene under, i alle kasus. Alt føres fortløpende i Salud, trinnene godkjennes og autoriseres av instruktør, og et eget evalueringsskjema føres for hver tann. A. Oppdekning B. Journalopptak: undersøkelse, diagnose og behandlingsplan 1. Opptak av anamnese, generell og spesiell Salud: EDR Summary: Questionnaire Salud: Endodontic Examination: Prelim Assessment 2. Undersøkelse, klinisk og røntgenologisk Salud: Endodontic Examination: Prelim Assessment, Clinical Findings Clinical og Clinical Findings X-Ray 3. Diagnose Salud: Baseline Restorative Charting/ Endodontic/ Diagnoses 4. Terapivalg Salud: Baseline Restorative Charting/ Endodontic/ Treatment Planning Informasjon til pasienten om funn, diagnose og behandlingsplan C. Klargjøring av tannen 6. Forberedende tiltak; anestesi, kofferdam Salud: Progress Notes D. Aseptisk behandling 7. Behandling og fylling av rotkanalen(e) Salud: Progress Notes E. Avslutning 8. Koronal forsegling; prognosebedømmelse og etterkontroller Salud: Sluttgodkjenning 2

3 Dette heftet omhandler de to vanligste behandlingsprosedyrene i endodonti: rotbehandling ved vital pulpa (pulpektomi) og ved infisert/nekrotisk pulpa (nekrosebehandling). Rød tekst markerer sjekkpunkter for studenten, blå tekst når instruktør må hentes for godkjenning før videre fremdrift. Instruktøren må også autorisere diagnoser, behandlingsforslag og behandlingsnotater i Salud. Spesielle sjekkpunkter ved behandling av vital pulpa (pulpektomi) og av nekrotiske/infiserte tenner (nekrosebehandling) er lagt inn som egne tekstbokser. De 8 punktene ved systematisk endodontibehandling er markert med rødt i gjennomgangen som følger. A. Oppdekning Stolen er spritet av og klargjort av deg med alle instrumenter og hjelpemidler som forutsettes nødvendige ved behandlingen. Dette blir demonstrert på det kliniske seminaret, som holdes før første møte med pasient i klinikken. 3

4 0.5% klorheksidin i 70% etanol til predesinfeksjon av tann og kofferdam 1% natriumhypokloritt til irrigasjon av rotkanalen 15-17% EDTA til irrigasjon av rotkanalen IRM, temporært fyllingsmateriale Eugenol til bruk ved akuttbehandling Ferdigrørt Ca(OH) 2 pasta i sprøyte IRM bringes til stolen og røres med spatel på glassplate, som hentes med annet utstyr. + Cavit-G, som brukes over kanalåpningene ved mellomseanseinnlegg. Ramme Papirspisser, sprøyter og spisser, us-pakke Endokasett Klammertang Hulltang Kofferdam Bor og klammer Spyttsuger Sugansats Treveis-ansats Parallell-holder Endo-Ray-holder 4

5 B. Journalopptak: undersøkelse, diagnose og behandlingsplan Det forutsettes at hovedjournal og stolbestilling på deg er tatt inn i Salud (snakk evt. med sekretær på endokontoret). Du henter nå pasienten og starter journalføringen i Salud. (1) Opptak av generell og spesiell anamnese. Du spør pasienten om det har vært forandringer i helsetilstanden siden siste anamneseopptak før klinisk undersøkelse eller endodonti-behandling påbegynnes. (Nye pasienter må alltid fylle ut helseskjema i den generelle delen av Salud!) Snakk med instruktøren hvis det er tvil om det kreves spesielle tiltak, for eksempel antibiotikaprofylakse. Se bak i heftet. Du ber pasienten om å beskrive eventuelle symptomer med egne ord, og dersom det er nødvendig stilles ledende spørsmål for ytterligere supplering. Anamnesen bidrar til riktig diagnose. Pasientens symptomer og egenbeskrivelse prikkes inn i Salud: Endodontic Examination: Prelim Assessment. (2) Undersøkelse, klinisk og røntgenologisk. Ekstraoralt inspiseres for hevelse (asymmetri); eventuelt palperes for ømme lymfeknuter. Standard intraoral undersøkelse inkluderer inspeksjon, palpasjon, perkusjon og sensibilitetstest. Husk at nabotenner testes som kontroll. Elektrisk pulpatester: Tennene som skal testes, tørrlegges; litt tannpasta plasseres incisalt/coronalt, og sonden settes på i god avstand fra metallfyllinger og gingiva. Strømmens styrke vises på displayet (Analytic: 0-80), og øker kontinuerlig. Stopp når pasienten reagerer, registrer verdien og hvilken skala som er brukt. 5

6 Istest er velegnet, særlig på tenner med kroner eller metallfyllinger. En bomullspellet sprayes med EndoIce og plasseres incisalt/koronalt på tørrlagt tann. Etter ett til få sekunder reagerer pasienten hvis tannen er sensibel. Du har nå fått en indikasjon på hvilken tann som skal behandles, og tar et intraoralt tannbilde, preoperativbildet (startbildet), med parallelholder, som godkjennes av instruktør. Dersom det er en fistel, skal det også tas et bilde med en guttaperkapoint i fistelen, et fistulogram. Parallellopptak Etter at du har sendt bildet til PACSet, kan du åpne det i Salud ved å trykke på X-ray knappen, og deretter velge bestillingen. Dra så bildet over til det store vinduet for å få det opp. Nå kan du komme frem til en (3) Diagnose. Registrerte funn fra anamnesen, samt den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen registreres nøyaktig i Salud: Endodontic Examination: Prelim Assessment, Clinical Findings Clinical og Clinical Findings X-Ray. Dette leder så frem til diagnosen som ikke markeres i Endodontic Examination: Diagnosis, men i Salud: Baseline Restorative Charting/ Endodontic/ Diagnoses. 6

7 (4) Behandlingsforslag På bakgrunn av diagnosen velges terapiforslag. Dette markeres også på journalen i Salud: Baseline Restorative Charting/ Endodontic/ Treatment Planning. Diagnoser av ulike former for pulpitt gir gjerne pulpektomi, mens det ved nekrose og apikal periodontitt anvendes nekrosebehandling Instruktør tilkalles så for godkjenning av journal og behandlingsforslag. Autorisasjon må føres inn i Salud. (5) Du gir nå pasienten følgende informasjon som er viktig: Tannen din kan gi betennelse ogmå rotfylles. Vi planlegger at dette skal gjøres på ett eller flere besøk og vil koste kr. xxx,-(du må sjekke prisen). Dersom rotfylling ikke utføres nå, vil fremtidsutsiktene for tannen bli dårligere, og på lengre sikt vil den måtte fjernes. C. Klargjøring av tannen (6) Klargjøring Disse prosedyrene følges ved alle behandlingsseanser. Eventuelt settes anestesi. Deretter foretar du trepanering og kavum-preparasjon med forlengede rosenbor for turbin og vinkelstykke. Mål avstand fra kronen koronalt til bunnen av pulpakavum så du unngår perforasjon. Les mer om anatomien i læremidlene. Kontroller at alt kariøst vev er fjernet. Instruktør tilkalles for godkjenning av kavumpreparasjonen. I noen tilfeller må tannen også bygges opp for å hindre saliva i å kontaminere kavum. Du velger nå klammer, og kofferdam monteres. Denne skal slutte tett om tannen slik at ingen lekkasje av blod eller saliva finner sted. Se figur på tavle i klinikken for egnede klammere til ulike tanntyper. Ved andre og senere besøk settes kofferdam på før du fjerner den midlertidige fyllingen og reetablerer kavum med kanalåpningene. Instruktør tilkalles for godkjenning av kofferdam. Dersom tiden ikke tillater videre arbeid, kan økten avsluttes etter kavumpreparasjonen. Kaviteten desinfiseres da under kofferdam; det legges en eugenol-pellet under IRM toppfylling; og pasienten innkalles for videre behandling så snart som mulig (> 2 uker). 7

8 D. Aseptisk behandling (7) a. Den egentlige rotbehandlingen. Du dekker til pasientens klær med plast for å hindre flekkdannelse etter eventuell sprut av natriumhypokloritt. Sikre pasientens ansikt og øyne mot sprut fra skyllevæsker og kjemikalier. Øynene kan dekkes med briller eller tøy. Bruk selv beskyttelsesbriller. Arbeidsfeltet desinfiseres med klorheksidinsprit (0,5%/70%) på tupfer i minst 2 minutter. Det ytterste (blå) papiret på endodontikassetten fjernes. Det innerste papiret brettes ut over svingbordet, men skal ikke dekke holderen for avfallskoppene. Kassetten åpnes, medikamentskålen, speil, sonde, pinsett og skumgummiblokk løftes over i lokket med borpinsetten. Medikamentskålen fylles med NaOCl 1%-løsning. Endodontikassett: merk hvordan speil, sonde og pinsett ligger på høyre kant, ikke nede i lokket. Slik skal endodontikassetten ikke se ut! 8

9 En 10 ml engangssprøyte fylles med 1% NaOCl fra medikamentskålen, kanylen bøyes litt mot det sterile papiret i lokket, og det appliseres NaOCl (CHX) i pulpacavum. Nå skal du ta et indikatorbilde. Måling av tannens lengde gjøres på startbildet i PACS. Menyen får du opp ved å høyreklikke på musen, og velge Avstand. Tannens nær sanne lengde fra apex til kuspetopp registreres og noteres. Fra tannens lengde trekker vi først fra 10%, og så 1mm. Dette gjøres for å kompensere for eventuelle feilkilder, og for å hindre at vi instrumenterer forbi apex. Et eksempel: På startbildet ditt har du har målt avstanden til å være 20mm. Lengden på filen du skal ta med indikatorbildet blir da: (20mm 10%) 1mm = 17mm. Lengden du nå har kommet frem til, markeres på det første rotfyllingsinstrumentet med gummistopper. Instrumentet føres inn i kanalen, med høyeste punkt på kronen som referansepunkt. En K-fil som så vidt binder apikalt er egnet. Nr 015 er minste størrelse som kan følges til spissen på røntgen. 9

10 Indikatorbilde Prosedyren for å ta indikatorbildet er lik som for startbildet, men med Endo-Ray filmholder som gir parallellopptak med klammer på plass. NB! EndoRay blir kontaminert og skal ikke ligge i endolokket etterpå. Bruk av Endo-Ray filmholder: Indikatorbildet skal godkjennes av instruktør. Eventuelle justeringer på renselengden gjøres her. Du måler avstanden fra filspissen til apex, og regner ut hvor mye du må legge til (evt trekke fra) for at arbeidslengden skal komme 1-1,5 mm fra apex. Dersom avstanden fra filspissen til apex blir for lang (>5mm), kan det være aktuelt å justere fillengden, og ta et nytt bilde. Ved flere røtter i projeksjongangen settes en Hedstrøm-fil i den palatinale/linguale. Når du og instruktøren er blitt enige om renselengden, preparerer du kanalen opp til ønsket størrelse. Pulpektomi: Ved pulpektomi ønsker vi at arbeidslengden skal ligge 1-2 mm fra røntgenologisk apeks. Nekrosebehandling: For at vi skal ha maksimal effekt av instrumenter og medikamenter, er det svært viktig at vi når lengdemålet (helst 1 mm fra apeks). Dog må overinstrumentering unngås!! 10

11 Kanalen instrumenteres så etter gjeldende prinsipper for standardisert teknikk under irrigasjon med NaOCl 1% (0,5% CHX). 1. Manuell instrumentering med K-fil inntil nr 20 går løst i kanalen helt til arbeidslengden. 2. NiTi-fil 40 føres til motstand i kanalen. Denne lengden måles til referansepunktet, og kalles start-lengden (SL). (Hvis SL er under 5 mm kortere enn arbeidslengden, brukes bare manuell instrumentering. Du bør da finne en tann som ikke har så vid kanal.) 3. Maskinell instrumentering til SL med 40/10 (Svart) NB! Bruk endovinkelstykket! NB! La vinkelstykket gå passivt inn i kanalåpningen for å unngå hylledannelse. 4. Manuell instrumentering til arbeidslengden med NiTi-fil Maskinell instrumentering til SL + 2 mm med 35/08 (Grønn) 6. Manuell instrumentering til arbeidslengden med NiTi-fil Maskinell instrumentering til SL + 4 mm med 30/06 (Blå) 8. Manuell instrumentering til arbeidslengden opp til riktig størrelse (apikal boks, se figurer bakerst) 9. Ovale/båndformede kanaler må i tillegg formes med Hedstrømfiler eller maskinelt med penslende bevegelser 10. Ytterligere maskinell preparering av koronale deler av kanalen ved behov. Særlig ved båndformede kanaler (14, 24, 36M og 46M) og ved C-formede kanaler er dette viktig. Husk å rive av en gummiflik av stopperkransen på instrumentet etter bruk. Unngå over- og underinstrumentering. Etter avsluttet apikal bokspreparering, irrigeres grundig med EDTA 15% og kanalen tørkes med papirpoints. Instruktør skal godkjenne kanalprepareringen. Huskeliste for bruk av maskinelle filer: 1. Inngangskaviteten skal utformes slik at rettlinjet inngang til kanalene kan oppnås. 2. Bruk aldri makt på vinkelstykket/filen. Filen skal ikke presses forbi hvis det er motstand i kanalen. 3. Særlig krumme kanaler eller kanaler med s-form og andre atypiske morfologier må instrumenteres for hånd til større dimensjon enn nr 20 både apikalt og koronalt før maskinell instrumentering. 11

12 4. Husk å rive av en flik på gummikransen etter bruk, og kast filer om det er den minste tvil om de kan være skadet. 5. Bruk maskinell instrumentering på alle unntatt spesielt vanskelige kasus øvelse gjør mester. 6. Maskinell instrumentering MÅ ikke brukes for å komme forbi hyller og step i kanalen! 7. Unngå start-og-stopp. Filen skal rotere på vei inn, og holdes i kanalen med minimalt press, for så å tas ut igjen mens den fortsatt roterer. 8. For all del, pass på lengden slik at det ikke instrumenteres forbi apex. Med PreRace (eller andre kanalåpnere ) skal det være 2-5 mm igjen som instrumenteres for hånd. (7) b. Midlertidig innlegg Hvis tannen ikke skal fylles i denne seansen, appliseres kalsiumhydroksyd som et midlertidig, antibakterielt medikament. Den appliseres med lentulonål og papirspisser, jfr. demonstrasjon. Kalsiumhydroksiden skal ligge minimum 1 uke, maksimum 3 måneder. Nekrosebehandling: Det skal alltid være et innlegg av kalsiumhydroxid eller Ca(OH)2 med klorheksidin ved nekrosebehandling. Hvor forholdene tillater det, kan tenner rotfylles i en seanse hvis tannen ikke er nekrotisk/infisert. Hvis det er plass til det, appliseres Cavit-G (grå) over kanalinngangene, tykkelse ca. 2 mm. Over denne igjen legges en IRM fylling. Den må ikke være for høy. Instruktør skal godkjenne den midlertidige fyllingen. Når pasienten kommer tilbake, kontrolleres subjektive og objektive symptomer; dernest klargjøres tannen for aseptisk arbeidsgang på ny. Dersom tannen er ferdig instrumentert, vurderes det om behandling kan skje uten bedøvelse. NB! Kofferdam monteres først, og arbeidsfeltet desinfiseres med klorhexidinsprit før du fjerner den provisoriske fyllingen. Ny desinfeksjon etter at du har åpnet til pulpakavum. Kalsiumhydroksiden fjernes ved instrumentering og irrigasjon med NaOCl, til slutt irrigeres grundig med EDTA 15%, før kanalene tørkes med papirpoints. 12

13 Husk registrering av alle fasene i behandlingen i Salud: Progress Notes: Som ruller ned i en rekke detaljer. NB: Pass på å få autorisasjon av instruktør for alt som krever det!!! (7) c. Rotfylling Pulpektomi: Dersom tannen er komplett instrumentert i 1. seanse og var symptomfri før behandlingen begynte, kan du rotfylle i 1. seanse. Nekrosebehandling: Dette er alltid seanse nr 2 eller senere. Du må sjekke om tannen fremdeles er perkusjons- og/eller palpasjonsøm: Det er en forutsetning for å rotfylle tannen er at den er symptomfri. Det er ditt ansvar å kontrollere dette. En ytterligere forutsetning for å rotfylle er at kanalene er tørre, dvs, fravær av eksudasjon, et tegn på at den periapikale inflammasjonen er borte. Tannen skal være uten symptomer og ikke er perkusjons- eller palpasjonsøm. Dette testes før eventuell anestesi. Etter kofferdam og desinfeksjon, fjernes midlertid fylling og kavum og kanalene skylles godt med hypokloritt. Kanalene tørrlegges med papirpoints. En guttaperka masterpoint tilpasses: Den skal ha samme dimensjon som siste 13

14 instrument apikalt. Du kan klemme et merke med pinsett på pointen som en ekstra kontroll på lengden og føre pointen inn i kanalen. Guttaperkapoint med riktig lengde markert Det tas så et røntgenbilde (masterpointbilde) med EndoRay for å kontrollere at guttaperkapointen er plassert riktig. Masterpointbildet godkjennes av instruktøren. Dersom instruktøren godkjenner masterpoint-bildet, kan du fylle kanalen. Etter at kanalen er fylt, svir du av overskuddet, og legger i en IRM-fylling. Kanalen kan nå fylles med guttaperka og sealer etter gjeldende prinsipper for standardisert teknikk: AH+ sealer røres (like mengder fra hver tube). Masterpointen dekkes med sealer og føres på plass i kanalen. Fingerspreder B eller C brukes til å gjøre plass til tilleggspoints (størrelse B eller C, samme som sprederen) som også dekkes med sealer før innførsel i kanalen. Det tas gjerne et kontrollrøntgenbilde, som vises instruktør før overflødig guttaperka fjernes. 14

15 E. Avslutning (8) a. Toppfylling. Etter applikasjon av kalsiumhydroksid legges Cavit over kanalåpningene før toppfylling med IRM. Etter rotfylling fjernes guttaperka og sealer til rett under kanalinngangen(e). Sealer i kavum fjernes med bomullspellet fuktet i klorhexidinsprit. Provisorisk fylling (IRM) legges i kontakt med rotfyllingen ca. 2 mm ned i kanalåpningene. Eventuelt legges permanent fylling, da med Cavit over kanalmunningene. Deretter tar du av kofferdammen, og tar et postoperativbilde (sluttbilde) med parallelholder. Dette godkjennes av instruktør. De fire bildene: Preoperativbildet, indikatorbildet, masterpointbildet og sluttbildet, danner grunn laget for vurdering av kasus. De samles i en egen mappe i PACSet. (8) c. Prognose Du informerer nå pasienten om prognosen for behandlingen, og at det først ved kontroll om 1 år er mulig sikkert å bedømme det endelige resultatet. Det vil bli sendt skriftlig innkallelse til denne undersøkelsen, som er viktig for pasienten og for kvalitetssikring innen fagfeltet. Behandlingen skal umiddelbart sluttgodkjennes hos instruktør. Kontroller med instruktør at alle rubrikker er utfylt i Salud og på evalueringsskjemaet. 15

16 Forbered deg på å diskutere behandlingen og prognosen. (8) d. Sluttgodkjenning Sluttgodkjenning gjøres med instruktør i Salud: Sjekkpunkter for godkjenningsrutiner under endodontibehandling: Godkjenning av et punkt gir klarsignal for arbeid frem til neste punkt. 1. Preoperativbildet (startbildet), med parallelholder, skal godkjennes av instruktør. 2. Instruktør skal godkjenne journal og behandlingsforslag. Autoriseres i Salud. 3. Instruktør skal godkjenne kavumpreparasjonen. 4. Instruktør skal godkjenne kofferdam 5. Indikatorbildet skal godkjennes av instruktør. 6. Instruktør skal godkjenne kanalprepareringen. 7. Instruktør skal godkjenne den midlertidige fyllingen. 8. Masterpointbildet godkjennes av instruktøren. 9. Postoperativbilde (sluttbilde) tas med parallelholder og godkjennes av instruktør. 10. Behandlingen, inklusive toppfylling (permanent eller midlertidig) skal sluttgodkjennes av instruktør. Alle rubrikker skal fylles ut i Salud og på evalueringsskjemaet. 16

17 Notat om revisjonsbehandling Vi kaller det revisjonsbehandling når det er en rotfylling i tannen fra før. Prinsippene er de samme som for behandling av tenner med infisert pulpa, men den gamle rotfyllingen kan skape noen praktiske problemer: Den må fjernes først for at vi skal kunne få effektiv desinfeksjon av pulparommet. Fjerningen skjer mekanisk, gjerne med H-filer som vi arbeider inn mellom rotfyllingen og kanalveggen. For å lette dette arbeidet kan vi bruke spesielle bor av typen Gates-Glidden (se bildet). Disse brekker lett, men er laget slik at bruddet skjer nær borskaftet. Dermed er bruddfragmentet lett å fjerne. GG-borene (små dimensjoner, rød eller blå strek) brukes fra kronepulpa og noen mm nedover i den rette, koronale delen av den rotfylte kanalen. Deretter finner H-filen lettere arbeidsveien langsetter rotfyllingen. Hvis det er en tett og godt kondensert fylling, kan vi applisere en dråpe kloroform forsiktig og presist inn i kanalåpningen. Kloroform løser og mykner guttaperka, slik at filene får bedre tak. Med litt tålmodighet (og påfyll ettersom kloroformen fordamper fort) vil de fleste gamle rotfyllinger kunne fjernes i sin helhet. NB! Kloroform løser også opp kofferdam og hansker, og kan skade klær med komponenter av plast. 17

18 LITT OPPFRISKING FRA PREKLINIKKEN: SEKVENS I ARBEIDSGANGEN 20/02 MANUELL TIL ARBEIDSLENGDE 40/10 MASKINELL 25/02 MANUELL TIL ARBEIDSLENGDE 35/08 MASKINELL 30/02 MANUELL TIL ARBEIDSLENGDE 30/06 MASKINELL??/02 MANUELL TIL ARBEIDSLENGDE OG APIKAL BOKS Prinsippet for apikal boks: Boksen skal være bred nok til at nekrotisk vev og infisert materiale fjernes, og ende ganske butt inne i roten for å hindre at guttaperkapointen glir utenfor rotspissen ved fylling. 18

19 TAPER, SPISSING ISO STØRRELSE 1/100 mm (%) FARGEKODENE Størrelsen øker fra lyse til mørke farger ROSA GRÅ LILLA HVI GUL RØD BLÅ GRØ SVA HVI GUL RØD BLÅ Størrelse/ Taper 40/10 35/08 30/06 Torque 0,7-1,4 Reduksjonsvinkelstykke med torque-kontroll 1:128 for rpm -> ca 300 rpm Torque = kraft x arm; jo større verdi, desto større kraft før utkopling 19

20 ROTKANALANATOMI FRONTTENNER Anatomi: 1 kanal 100% Anatomi: 1 kanal 100% Anatomi: 1 kanal 100% Norm: 60 Varianter: - Norm: 55, ned til 35 ved krum kanal Varianter: Apikal bøy i 50% Norm: 60 Varianter: Apikal bøy i 60% Anatomi: 1 kanal 60%, 2->1 40% Norm: 40; 60 hvis 2->1 kanal Varianter: Apikal bøy i 30% Anatomi: 1 kanal 80%, 2 kanaler 20% Norm: 60 Varianter: Apikal bøy i 30%. Kan ha bifid rot Juster den apikale dimensjonen etter dette skjemaet, pasientens alder og graden av obliterasjon som vises på røntgenbildet. 20

21 ROTKANALANATOMI PREMOLARER OG MOLARER Anatomi: 2 kanaler 75%, 1 i 15%, 2->1 i 10% Norm: B kanal 40, P kanal 45, 1 kanal 55 Varianter: Apikal bøy i 35%. Vanskelig standardisering Anatomi: 1 kanal 60%, 2 i 40% Norm: B kanal 40, P kanal 45, 1 kanal 55 Varianter: Apikal bøy i 60%. Anatomi: 3 kanaler 20-40%, 4 i 80-60% Norm: MB kanal 40, DB kanal 40, P kanal 55 Varianter: Apikal bøy MB rot 80% Anatomi: 1 kanal 80%, 2 i 20% Norm: B kanal 40, L kanal 45, 1 kanal 60 Varianter: Apikal bøy i 40%. Anatomi: 1 kanal 90%, 2 i 10% Norm: B kanal 40, L kanal 45, 1 kanal 60 Varianter: Apikal bøy i 50%. Anatomi: 3 kanaler 80%, 2 i 15%, 4 i 5% Norm: MB kanal 40, ML kanal 40, D kanal 55 Varianter: Apikal bøy M rot 70%. M standardisering vanskelig Juster den apikale dimensjonen etter dette skjemaet, pasientens alder og graden av obliterasjon som vises på røntgenbildet. 21

22 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV ENDODONTIDELEN I SALUD Tre skjermer i Salud gir deg inngang til anamnese, undersøkelse, diagnose og terapivalg (NB! Disse kan forandres fortløpende ved oppgradering av Salud NB!): Generell anamnese sykdommer Dette skjemaet er gjerne fylt ut før. I Journal/EDR Summary brukes først Endodontic, så Restorative. 22

23 Endodontic Prelim Assessment er å forstå som en spesiell anamnese. Type Pain: Enhver smerte som har affisert pasient. Ikke sjeldent ubehag, men noe som har plaget ham/henne. Swelling: Hevelse nå eller før. Sensitivity: Plagsom, subjektiv følsomhet for varme eller kulde. Discoloration: Misfarging av den aktuelle tann (eks blå, brun etter traume) Chronology Consistant: Smerte/ubehag hele tiden versus av og til Momentory: Tydelig smerte ved stimulus, men forsvinner fort Inception: Når startet smerten? (Dager, måneder, år før nå.) Hva starter smerten? (Varm mat, iskrem, tygging?) Lingering: Smerten henger igjen etter at stimulus er borte. Intermittant: Smerten kommer og går med eller uten stimulus Quality: Enlarging: Smerte som øker i intensitet under anfallet Intensity: Bruk pasientens egne ord; prøv også å bruke en VAS-skala: 0 er ingen smerte, 10 er den verst tenkelige. Affected By Her burde det ikke være rom for tvil om spørsmålene. Location Area: Skriv tannnummer; evt to-tre tenner, evt kjevehalvdel; evt side. Referred: Smertens utspring er et annet sted enn der den oppleves. Angi i så fall hvorfra du tror den kan komme. 23

24 Clinical Findings Clinical er å betrakte som den kliniske undersøkelsen Soft Tissue Normal: Slimhinnens farge er som mucosa for øvrig i munnen Sinus tract: Fistel. Lymphadenopathy: Hovne eller ømme lymfeknuter TMJD: Temporomandibular joint dysfunction: I en endodiagnostikk som her brukt som samlebegrep for kjeveleddsvondt eller ømt. Increased PPD: Periodontal probing depth: Lomme dypere enn 3 mm registreres. Ett mål (det dypeste) for den aktuelle tannen. Smal lomme kan tyde på vertikal rotfraktur. Tooth: Prior access: Noen har åpnet til kronepulpa evt gjort noe instrumentering før. Abutment: Tannen er pilartann i bro eller partiell plate Rinsed canals: Beskriv kort om noen kanal (i så fall hvilken) som kan være ferdig renset. Special Tests Test den aktuelle tannen og minst en kontrolltann, fortrinnsvis nabotennene EPT: Elektrisk pulpatester Heat bruker vi ikke Biting/chewing: Ta en bomullsrull, plasser over tannen som testes, be pasienten bite, og spør om det er ømt. 24

25 Clinical Findings X-Ray. Du skal ha minst ett periapikalbilde med røttene av den aktuelle tannen friprojisert. Tooth: Normal: Stort sett ja, men kan være for eksempel fused tooth, hypoplastisk emalje, abrasjon/attrisjon og kronefrakturer som gir grunn til No. Rotfylte tenner er å anse som normale. Calcification: Unormal forkalkning i pulpa/obliterasjon Resorption: Ved mistanke om intern resorpsjon tas to bilder med ulik sidevinkel. Fracture: Røntgentegn på rotfraktur, vertikal eller horisontal. Perforation/Deviation: Spor etter bor eller instrumentering som har gitt eller truer med perforasjon til rothinnen Prior RCT: Rotfyllingsmateriale i kanalen. Separated Instrument: Filfragment i en rotkanal. Canal Obstruction: Vil være ja ved Calcification eller Separated instrument. Open Apex: Tann med ikke ferdigdannet rot; eventuelt spor etter tidligere overinstrumentering. Furcation Involvement: Tap av benmasse i furkasjonsområdet: Grad I sonderbar; grad II tydelig sondering, ikke gjennomgående; grad III gjennomgående (sjekk med kliniske funn). Curved Root Canal: Uvanlig krapp kurvatur. Mer enn ca 30 grader Branched Root Canal: Røntgen antyder 2->1 kanal ell 1->2 kanaler Attachment Apparatus: PDL: Periodontal ligament: Normal: No hvis det er lesjon eller hvis lamina dura er diffus. PDL Widened: Hvis PDL er mer enn dobbelt så tykk der pulpa kommer ut sammenlignet med tilstøtende PDL. Alveolar Bone Normal: Stort sett ja, hvis det ikke er aypiske lommer eller uvanlig mineralinnhold. Hypercementosis: Roten får klubbeform av cementpåleiring. Osteosclerosis: Det er økt mineralkonsentrasjon i et område rundt/ved en rot. Perio: Røntgenologisk bedømmelse av periodontalstatus i området, spesielt angjeldende tann: Ved tvil: Mer enn 2/3 av roten har benfeste gir No på skjemaet. 25

26 Diagnosis: Skal fylles ut, men må suppleres i Restorative. Diagnosis Pulp Selvforklarende Diagnosis Periapical Acute Apical Periodontitis: Kliniske symptomer på akutt betennelse i periodontiet ved apex,; ingen røntgentegn Acute Apical Abscess: Hevelse og/eller tydelig rubor i slimhinnen/huden over aktuell tann Chronic periapical inflammation: Røntgentegn på apikal lesjon og negative sens-test av pulpa. Phoenix Abscess: Akutte kliniske symptomer + røntgentegn på apikal lesjon. Osteosclerosis: Kondenserende apikal periodontitt: Negativ sens-test eller gammel teksjon/amputasjon av pulpa sammen med benfortetneng ved apex. Etiology: Idiopathic: = ukjent Periodontal: Vi tror at en periodontitt har gitt infeksjon av pulparommet. Prior RCTx: Tidligere rotbehandling: Ja hvis dårlig rotfyllingen er åpenbart for kort/lang/utett. Intentional: Ja hvis vi skal rotfylle på protetisk grunnlag. Systemic: Ja hvis det er ledd i en sanering foran et kardiovaskulært kirurgisk inngrep. Treatment Recommendations: Hopp over denne. Prognosis: VIKTIG Endodontic: Din tro på om apical periodontitt kan forbygges eller kureres. Periodontal: Ved benfeste mindre enn 1/3 av rotlengden anses denne tvilsom Restorative: Ved sterkt nedbrudt kronedel eller tannen er/skal bli del av større protetisk restaurering må dette vurderes. Treatment Plan: Denne fylles IKKE ut under journalopptaket 26

27 Baseline Restorative Charting Filter Endodonti; Diagnoses Her føres den etablerte diagnosen fra forrige skjema inn på den aktuelle tannen. Baseline Restorative Charting Filter Endodonti; Treatment Planning Her føres den vedtatte behandling inn på den aktuelle tannen. Du må først legge inn behandlingstypen på tannen (pulpektomi END610, desinfeksjon END611, revisjon END612), og så hvilken tanntype (fronttann, premolar, molar). Du fyller ut Progress Notes for tanntypen (END 620, 630, eller 640), ikke for behandlingstypen. 27

28 RØNTGENOPPTAK For å kunne scanne Digora-platen må du sende en bestilling til scanneren. Dette gjøres via Radiology -knappen I EDR-Summary bildet. Deretter velger du type X-ray, som for endodonti vil være intraoralt (IO), og hvilken scanner du ønsker å bruke. For endo vil dette være 6ET_VOKSEN. Lagre bestillingen og gå bort til scanneren for å få bildet inn i PACS og SECTRA. 28

29 Etter at du har sendt bildet til PACSet, kan du åpne det i Salud ved å trykke på X-ray knappen, og deretter velge bestillingen. Dra så bildet over til det store vinduet for å få det opp. KONTROLLER Ved kontroller bruker vi PeriApikal-Index (PAI). Dersom apikalområdet scores til 1 eller 2, er tannen frisk eller antas å være under tilheling. Er score 4 eller 5, er det en utviklet eller ikke tilhelet apikal periodontitt. Er score 3, bør kasus diskuteres med instruktør eller ansvarshavende. PAI skalaen: 29

30 Medikamenter for pasienter som skal ha endokardittprofylakse Prosedyrer der endokardittprofylakse anbefales, for eksempel endokarditt: Tannbehandling: ekstraksjon, fjerning av tannsten, manipulering av rotkanaler, all blodig tannbehandling. Kirurgiske inngrep og biopsier i munnhule Anbefalt antibiotikaprofylakse Standard peroral antibiotikaprofylakse gir tilfredsstillende sikkerhet for alle pasienter (også dem med høy risiko) ved alle inngrep som utføres uten narkose. Hvis en pasient bruker et antibiotikum før en prosedyre, skal profylakse gis med et annet middel. Standard antibiotikaprofylakse: Peroral: amoxicillin 500 mg, 4 tabletter 1 time før inngrep Alternativt: intravenøst: ampicillin 2 g 30 min. før prosedyre. Ved penicillin-allergi: Peroral: clindamycin 600 mg kapsel 1 time før inngrep Alternativt: intravenøs clindamycin 600 mg 30 min før inngrep. Tilslutning gitt fra Hjertemedisinsk avdeling, Thoraxkirurgisk avdeling, Anestesiavdelingen og Hjerteseseksjonen ved Barneavdelingen, Rikshospitalet. Dato oppdatert: 15. januar, Medikamentbruk for pasienter som har hatt et kirurgisk inngrep i munnhulen: Smertestillende/betennelsesdempende tabletter: 400 mg ibuprofen (Ibux, Brufen) 2 tabletter 3 x daglig for antiinflammatorisk effekt 500 mg paracetamol (Paracet, Pinex) 1-2 tabletter 3 x døgnet) Dobbel dose ved start; inntil 4x i døgnet Evt paracet/codein (500/30mg) inntil 4x i døgnet for svært sterke smerter (eldre) Antibiotika (eventuelt): Førstevalg: Penicillin V phenoxymethylpenicillin (Apocillin) 660mg / 1 tablett 5 ganger daglig i 7 dager Ved allergi mot penicillin: Klindamycin (Dalacin) 300 mg, 2 kapsler 2 ganger daglig i 5 dager Alternativer: Metronidazol (Flagyl) 400mg, 1 tablett x 3 pr dag i 7 dager (ikke v/graviditet og amming); smalt spektrum, ikke aerober og fak. anaerober; resistensutvikling); Erytromycin (Ery-Max) 250 mg, 2 kapsler 2 ganger daglig (hver 12. time) i 7 dager; ineffektivt mot anaerober. (Doser for voksne pasienter.) 30

Universitetet i Oslo Odontologisk fakultet KLINISK ENDODONTI

Universitetet i Oslo Odontologisk fakultet KLINISK ENDODONTI Universitetet i Oslo Odontologisk fakultet 2013 KLINISK ENDODONTI Avdeling for endodonti Institutt for klinisk odontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo 2013.03.19 SYSTEMATISK ENDODONTIBEHANDLING

Detaljer

PREKLINISK ENDODONTI

PREKLINISK ENDODONTI Universitetet i Oslo Det odontologiske fakultet Avdeling for endodonti 2013 PREKLINISK ENDODONTI INTRODUKSJON FOR STUDENTER http://www.odont.uio.no/om/iko/fagavdelinger/endodonti/index.html http://www.uio-endo.no

Detaljer

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE Faktorer som påvirker p prognosen: Preoperative Operative Postoperative Alder Preoperative faktorer Ingen betydning Helse Ingen betydning Kjønn Ingen betydning Rotkanalmorfologi

Detaljer

PREKLINISK ENDODONTI

PREKLINISK ENDODONTI Universitetet i Oslo Odontologisk Fakultet 2008 PREKLINISK ENDODONTI INTRODUKSJON FOR STUDENTER Avdeling for endodonti http://www.odont.uio.no/om/iko/fagavdelinger/endodonti/index.html http://www.uio-endo.no

Detaljer

Oversikt forelesninger/teori. Preklinisk endodonti. Avdeling for endodonti Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo 2012

Oversikt forelesninger/teori. Preklinisk endodonti. Avdeling for endodonti Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo 2012 Oversikt forelesninger/teori Preklinisk endodonti Avdeling for endodonti Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo 2012 http://www.uio-endo.no I dag 0815-1145: Introduksjon. Anatomi. Instrumentlære.

Detaljer

Seminar 1.okt Gruppe A. Kirurgisk endodonti

Seminar 1.okt Gruppe A. Kirurgisk endodonti Seminar 1.okt Gruppe A Kirurgisk endodonti Periapikal kirurgi - indikasjoner Dårlig prognose for vanlig endodonti Cyster (ekte), apikal resorpsjon, rotfraktur, rotåpne tenner Apikalområdet utilgjengelig

Detaljer

Hvordan unngår vi komplikasjoner ved endodontisk behandling?

Hvordan unngår vi komplikasjoner ved endodontisk behandling? Hvordan unngår vi komplikasjoner ved endodontisk behandling? Dag Ørstavik Endodontiens formål Endodontisk behandling innebærer enten å forebygge eller kurere apikal periodontitt, inklusive apikal cyste

Detaljer

Endodontisk akuttbehandling. Dag Ørstavik 2013 01 30

Endodontisk akuttbehandling. Dag Ørstavik 2013 01 30 Endodontisk akuttbehandling Dag Ørstavik 2013 01 30 Hva er akutt Det sitter en på venteværelset som sier han har det så forferdelig vondt I en etablert, privat praksis har han gjerne det I en ny setting

Detaljer

Lekkasje langs rotfyllinger. berg,, N. Ali, Z. Butt, S. Dabestani,, M. Bones.

Lekkasje langs rotfyllinger. berg,, N. Ali, Z. Butt, S. Dabestani,, M. Bones. Lekkasje langs rotfyllinger. Gruppe A: S. Aubert,, S. Brochs, K. Askerud, S. Breitsjøberg berg,, N. Ali, Z. Butt, S. Dabestani,, M. Bones. Problem En lekkasje langs en rotfylling vil føre f til at det

Detaljer

Systematisk periodontittbehandling i SALUD

Systematisk periodontittbehandling i SALUD 1 Systematisk periodontittbehandling i SALUD Pasienten har time for konsultasjon/ journalopptak (GEN 010). Hvis du ikke har registrert manglende tenner på et tidligere tidspunkt, gå inn på Restorativ og

Detaljer

Endo-Eze vinkelstykke

Endo-Eze vinkelstykke Endodonti Endo-Eze AET Anatomisk Endodontisk Teknologi (AET) lar deg gjøre en rotbehandling der du bibeholder rotkanalens naturlige anatomi. En konservativ og skånsom teknikk som sikrer en rotbehandling

Detaljer

Apex NRG-XFR Extra Fine Resolution

Apex NRG-XFR Extra Fine Resolution Endodonti Nytt produkt Apex NRG-XFR Extra Fine Resolution Apex NRG-XFR digitale apekslokator er ekstremt nøyaktig og gir uovertruffen pålitelighet ved endodontisk behandling. Ved måling av avstanden til

Detaljer

BRUKSANVISNING ENDODONTISK, STERIL RECIPROC-FIL TIL GLIDEBANE REF

BRUKSANVISNING ENDODONTISK, STERIL RECIPROC-FIL TIL GLIDEBANE REF WaveOne Gold-system NO BARE FOR BRUK TIL TANNBEHANDLING BRUKSANVISNING ENDODONTISK, STERIL RECIPROC-FIL TIL GLIDEBANE REF. B ST W1GG OG ENDODONTISKE, STERILE RESIPROC-FILER TIL FORMING REF A 0751, A 0753,

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

Webbaserte undervisningsfilmer i propedeutisk endodonti

Webbaserte undervisningsfilmer i propedeutisk endodonti Vedlegg til masteroppgave i odontologi Det odontologiske fakultetet Universitetet i Oslo Webbaserte undervisningsfilmer i propedeutisk endodonti Stud.odont Erik Katle Stud.odont Sabbah Khan Stud.odont.

Detaljer

Fraktur av NiTi rotkanal filer; årsaker, forebyggelse, vurdering og behandling

Fraktur av NiTi rotkanal filer; årsaker, forebyggelse, vurdering og behandling Fraktur av NiTi rotkanal filer; årsaker, forebyggelse, vurdering og behandling GILBERTO DEBELIAN OG DAG ØRSTAVIK Filfraktur i rotkanalen er en kjedelig komplikasjon ved rotbehandling. Forekomsten av fraktur

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten.

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. 2015 Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Endodonti. Produkter og prosedyrer

Endodonti. Produkter og prosedyrer Endodonti Produkter og prosedyrer FAQ Sp: Lyset på Apex locator sier at filen er ved apeks og du har så vidt satt filen i kanalen. Sv: Pulpakammeret er ikke tørrlagt eller filen er i kontakt med metall

Detaljer

Prognosevurdering i forbindelse med endo-perio-lesjoner Av stud.odont. Ane Marthe Bruseth og Heidi Sætervold H-O1

Prognosevurdering i forbindelse med endo-perio-lesjoner Av stud.odont. Ane Marthe Bruseth og Heidi Sætervold H-O1 Prognosevurdering i forbindelse med endo-perio-lesjoner Av stud.odont. Ane Marthe Bruseth og Heidi Sætervold H-O1 Veiledere: prof. Dag Ørstavik og prof. Hans R. Preus Prognosevurdering i forbindelse med

Detaljer

Biologiske prinsipp for behandling av umodne permanente tenner med pulpaskade

Biologiske prinsipp for behandling av umodne permanente tenner med pulpaskade V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 190 7. Sivakami Rethnam, Inge Fristad, Marit Slåttelid Skeie og Asgeir Bårdsen Biologiske prinsipp for behandling av umodne permanente tenner med

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

Autotransplantasjon av visdomstenner

Autotransplantasjon av visdomstenner !!! Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø Autotransplantasjon av visdomstenner Litteraturgjennomgang og retrospektiv undersøkelse " Synne Marie Tønne Masteroppgave i odontologi Juni

Detaljer

13950, 13900, Nyhet TECHNOMEDICS NORGE A.S. Lupebriller s 2. Endomotor s 5. Mectron ultralydsunit s 4 TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39

13950, 13900, Nyhet TECHNOMEDICS NORGE A.S. Lupebriller s 2. Endomotor s 5. Mectron ultralydsunit s 4 TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39 13950, Lupebriller s 2 13900, Endomotor s 5 Nyhet Mectron ultralydsunit s 4 TECHNOMEDICS NORGE A.S TLF 69 88 79 20 / FAX 69 88 79 39 Desember 2013 Lupebriller PeriOptix Lette og behagelige lupebriller

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune.

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013 Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse-

Detaljer

Avviksregistrering i endodonti illustrert med 13 kasus fra en studentklinikk

Avviksregistrering i endodonti illustrert med 13 kasus fra en studentklinikk FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113: 68 73 Elisabeth H. Helland, Inge Fristad, Asgeir Bårdsen og Olav Molven Avviksregistrering i endodonti illustrert med 13 kasus fra en studentklinikk Målet med

Detaljer

TECHNOMEDICS NORGE A.S

TECHNOMEDICS NORGE A.S 1 290, Skalpellhåndtering s 2 845, Kanylehåndtering s 7 634, Kofferdam med ramme s 8 TECHNOMEDICS NORGE A.S mail@technomedics.no / tlf. 69 88 79 20 August 2014 Skalpellhåndtering Safe-ex Skalpellskaft

Detaljer

PREKLINISK ENDODONTI

PREKLINISK ENDODONTI Universitetet i Oslo Odontologisk Fakultet 2013 PREKLINISK ENDODONTI INTRODUKSJON FOR STUDENTER Avdeling for endodonti http://www.odont.uio.no/om/iko/fagavdelinger/endodonti/index.html http://www.uio-endo.no

Detaljer

Introduksjon: Pulpitt og apikal periodontitt: klinikk og diagnostikk

Introduksjon: Pulpitt og apikal periodontitt: klinikk og diagnostikk Introduksjon: Pulpitt og apikal periodontitt: klinikk og diagnostikk Dag Ørstavik UiO 2010 Textbook of Endodontology: Chapters 2&9; Clinical Endodontics Chapters 1,2&4 www.uio-endo.no blyant.uio.no blyant.uio.no:

Detaljer

FORELESNING - HØSTTERMIN Tannpleiere kull 2 PULPASYKDOMMER/DIAGNOSER

FORELESNING - HØSTTERMIN Tannpleiere kull 2 PULPASYKDOMMER/DIAGNOSER FORELESNING - HØSTTERMIN 20016 PULPASYKDOMMER/DIAGNOSER Studenten skal kjenne til ulike pulpasykdommer og hvordan disse klassifiseres og diagnostiseres. identifisere endodontiske problemer og behandlingsbehov.

Detaljer

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 1-a Første konsultasjon, ny pasient, inkl 2 BTW og enkel rens 690 Tillegg for OPG i

Detaljer

Dag Ørstavik UiO 2013 www.uio-endo.no fronter.uio.no

Dag Ørstavik UiO 2013 www.uio-endo.no fronter.uio.no Introduksjon: Pulpitt og apikal periodontitt: klinikk og diagnostikk Dag Ørstavik UiO 2013 www.uio-endo.no fronter.uio.no fronter.uio.no: 6. semester -> endodonti -> endodontisk hinderløype Må tas og dokumenteres.

Detaljer

Endodonti. Hva er endodonti? Hvorfor gjør vi endo? Hva er endodonti? Endo (gr.) = Inne i, innenfor Dontus (gr.) = Tann

Endodonti. Hva er endodonti? Hvorfor gjør vi endo? Hva er endodonti? Endo (gr.) = Inne i, innenfor Dontus (gr.) = Tann Øyvind Skjeldal Tannlege, spesialutdannet i Klinisk Odontologi ThsF-kongressen 2017 Oslo 13.06.2017 Endodonti Fart og spenning? Langtekkelig? Interessant? Kjedelig? Gode rutiner? Bare kaos? Kaffepause!

Detaljer

Dag Ørstavik UiO 2012 fronter.uio.no

Dag Ørstavik UiO 2012  fronter.uio.no Introduksjon: Pulpitt og apikal periodontitt: klinikk og diagnostikk Dag Ørstavik UiO 2012 www.uio-endo.no fronter.uio.no fronter.uio.no: 6. semester -> endodonti -> endodontisk hinderløype Må tas og dokumenteres.

Detaljer

Spesialutdanningen i endodonti

Spesialutdanningen i endodonti Spesialutdanningen i endodonti Utkast 2004-10-22, Dag Ørstavik Beskrivelse av fagområdet I løpet av det siste tiåret har det for endodonti som fagfelt skjedd en avklaring når det gjelder sykdommer som

Detaljer

Endodontisk akuttbehandling. Dag Ørstavik 2010 01 28

Endodontisk akuttbehandling. Dag Ørstavik 2010 01 28 Endodontisk akuttbehandling Dag Ørstavik 2010 01 28 Akutte smertesituasjoner Dentinsmerter Akutt pulpitt Kronisk pulpitt med eksaserbasjon Akutt apikal periodontitt Kronisk AP med eksaserbasjon Smertens

Detaljer

Resultatet av endodontisk behandlede tenner ved en Universitetsklinikk: En sammenligning over 20 år

Resultatet av endodontisk behandlede tenner ved en Universitetsklinikk: En sammenligning over 20 år Resultatet av endodontisk behandlede tenner ved en Universitetsklinikk: En sammenligning over 20 år Bones Mari, Marthinsen Fredrik og Ørstavik Dag.* *Avdeling for endodonti, Institutt for klinisk odontologi,

Detaljer

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI KULL 3

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI KULL 3 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI Den som kjenner stoffet som presenteres i klinikk, forelesninger, kompendium, lærebok og annen sammenheng i endodonti, vil ikke ha problem med å klare eksamen

Detaljer

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 Takstnr Tjenester 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 4 Enkel etterkontrol etter kirurgiske inngrep, 340 periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 5 Omfattende etterkontrol etter

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

Endodonti. ned kapitlet til din mobil/ nettbrett

Endodonti. ned kapitlet til din mobil/ nettbrett Endodonti Scan QRkoden og last ned kapitlet til din mobil/ nettbrett Kliniske tips ved endobehandling 1. Alltid kofferdam. Hvis dette ikke er mulig må tannen bygges opp før endobehandling starter. Sprit

Detaljer

Håndtering av apikal periodontitt på tidligere rotfylte tenner

Håndtering av apikal periodontitt på tidligere rotfylte tenner Håndtering av apikal periodontitt på tidligere rotfylte tenner - revisjon versus apikal kirurgi. En retrospektiv studie av pasienter behandlet ved Institutt for klinisk odontologi. Ingunn Reikvam Hansen

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015 Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Dagens temaer. Tannskader noe nytt? Behandlingsalternativ. Komplisert kronefraktur. Partiell pulpotomi - prosedyre. Partiell pulpotomi - indikasjoner

Dagens temaer. Tannskader noe nytt? Behandlingsalternativ. Komplisert kronefraktur. Partiell pulpotomi - prosedyre. Partiell pulpotomi - indikasjoner NFP-seminar 12.11.2009 Dagens temaer 7 18 år Tannskader noe nytt? Utdrag fra forelesningen Komplisert kronefraktur Rotfraktur Lateral luksasjon Intrusjon Eksartikulasjon Nekrosebehandling av unge incisiver

Detaljer

Akutte smertesituasjoner. Akuttbehandling. Endodontisk akuttbehandling. Diagnostikk av endodontiske sykdommer. Differensial-diagnoser

Akutte smertesituasjoner. Akuttbehandling. Endodontisk akuttbehandling. Diagnostikk av endodontiske sykdommer. Differensial-diagnoser Akutte smertesituasjoner Endodontisk akuttbehandling Dag Ørstavik 2008 01 30 Dentinsmerter Akutt pulpitt Kronisk pulpitt med eksaserbasjon Akutt apikal periodontitt Kronisk AP med eksaserbasjon Smertens

Detaljer

Behandlingsprinsipper: tenner med nekrotisk/infisert pulpa; behandling av apikal periodontitt

Behandlingsprinsipper: tenner med nekrotisk/infisert pulpa; behandling av apikal periodontitt Behandlingsprinsipper: tenner med nekrotisk/infisert pulpa; behandling av apikal periodontitt Dag Ørstavik UiO 2012 Textbook of Endodontology: Chapter 9; Clinical Endodontics Chapter 6 Se også: Behandlingsresultater

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2011; 121: 300 4

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2011; 121: 300 4 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2011; 121: 300 4 Thomas H. Myrhaug, Jostein Grytten, Leiv Sandvik og Dag Ørstavik Kliniske rutiner ved rotbehandling hos spesialister i endodonti og allmennpraktiserende

Detaljer

TANNIMPLANTATER. Innhold

TANNIMPLANTATER. Innhold TANNIMPLANTATER Innhold Hva er tannimplantater? Når du har enkel tann hull Broen Delvis protese Implant: Den beste og mest naturlige løsningen Hvis du har store hull i tenner Eń til eń implantater Konvensjonell

Detaljer

Appendix I. Appendix

Appendix I. Appendix Appendix I Appendix I Kort nr. 1 Egne tenner MUNNSTELL - daglige rutiner for: Tennene skal pusses 2 x daglig. Fjern større matrester. Bruk lite fluortannkrem. Puss tennene langs tannkjøttet på utside

Detaljer

Traumatologi - Voksne pasienter

Traumatologi - Voksne pasienter Traumatologi - Voksne pasienter 9 semester 7.11.2000 Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Universitetet i Oslo Hvor mange voksne utsettes for tannskader? Prevalens Behandlingsenhet Barn Voksne

Detaljer

Direkte gullinnlegg aktuell toppfylling etter endodontisk terapi gjennom gullrestauering?

Direkte gullinnlegg aktuell toppfylling etter endodontisk terapi gjennom gullrestauering? K ASUSPRESENTASJON Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 984 9 Jan Magne Birkeland og Inge Fristad Direkte gullinnlegg aktuell toppfylling etter endodontisk terapi gjennom gullrestauering? Etter endodontisk

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer

Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS Prisliste pr Konserverende behandling Forebyggende Behandling Tannprotetikk Kroner/Broer Dental Norge AS / Dental Norge Forus AS 38 69 99 93 / 513 11 800 www.dentalnorge.no Åpningstid Kr.sand : 07.30-15.30 og man/tirs til kl. 20.00. Åpningstid Forus : 08.00-16.00. Prisliste pr.01.01.2017 Første

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

AUTOTRANSPLANTASJON AV VISDOMSTENNER: EN LITTERATUROVERSIKT OG EN OPPFØLGNINGSUNDERSØKELSE AV 21 TENNER

AUTOTRANSPLANTASJON AV VISDOMSTENNER: EN LITTERATUROVERSIKT OG EN OPPFØLGNINGSUNDERSØKELSE AV 21 TENNER AUTOTRANSPLANTASJON AV VISDOMSTENNER: EN LITTERATUROVERSIKT OG EN OPPFØLGNINGSUNDERSØKELSE AV 21 TENNER CAMILLA RAO OG KATRINE HOVLAND Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Prosjektoppgave 2002/

Detaljer

Har det marginale bennivået betydning for den endodontiske prognosen til rotfylte tenner?

Har det marginale bennivået betydning for den endodontiske prognosen til rotfylte tenner? Har det marginale bennivået betydning for den endodontiske prognosen til rotfylte tenner? Astrid Kjærland Olsen, Stud.odont. Det odontologiske fakultet. Universitetet i Oslo Maria Birgitte Rimereit, Stud.odont.

Detaljer

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig.

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig. Smertebehandling Her får du informasjon om smertebehandling med legemiddel etter tonsilloperasjon. Du kan regne ut riktig dose av smertestillende legemiddel for barnet ditt. Vi gjør oppmerksom på at denne

Detaljer

Preparering av rotkanaler

Preparering av rotkanaler Preparering av rotkanaler ANDRE ROUSHAN (i samarbeid med Dag Ørstavik; 2006-07-06) Preparering av rotkanaler regnes som en av de viktigste trinnene i endodontisk behandling. Det innebærer fjerning av vitalt

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå?

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? KCS (Kerato Conjunctivitis Sicca) skyldes at enkelte celler i hundens eget immunforsvar angriper tårekjertlene. Dette fører til redusert

Detaljer

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet Informasjon til helsepersonellet: Instruksjoner vedrørende bruk og destruksjon Lys Doseringsknapp Display for tilførte doser IONSYS (transdermalt system med 40 mikrogram fentanyl per dose, maksimalt 80

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr.

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr. TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Endodonti. Endodontisk kirurgi. Endodonti. Endodontisk kirurgi. Kassett s 12

Endodonti. Endodontisk kirurgi. Endodonti. Endodontisk kirurgi. Kassett s 12 Endodontisk kirurgi Endodonti Kassett s 2 Endosonder s 3 Ekskavatorer s 3 Rotkanalstoppere s 3 Rotkanalspreadere s 4 Endofilholdere s 4 Klammertenger s 4 ulltenger s 5 Kofferdamrammer s 5 Kofferdamklammer

Detaljer

Behandlingsplanlegging, prognoser og bruk av rotfylte tenner. Seminar for grunnutdanningen

Behandlingsplanlegging, prognoser og bruk av rotfylte tenner. Seminar for grunnutdanningen Behandlingsplanlegging, prognoser og bruk av rotfylte tenner. Seminar for grunnutdanningen Avdeling for endodonti Institutt for klinisk odontologi Birte Nikolaisen Myrvang (i samarbeid med Dag Ørstavik)

Detaljer

Endodontiske medikamenter og materialer

Endodontiske medikamenter og materialer Endodontiske medikamenter og materialer dag ørstavik Endodonti skal forbygge eller behandle apikal periodontitt. Apikal, liksom marginal, periodontitt har mikrobiell årsak. Derfor vil såvel lokale og systemisk

Detaljer

Behandlingsresultater i endodonti

Behandlingsresultater i endodonti Behandlingsresultater i endodonti Dag Ørstavik UiO IKO Avd Endo 2008 Typiske kriterier for bedømmelse Vellykket/mislykket: klinisk, røntgenologisk Bibehold av tannen Tilhelet/under tilheling/ syk Størrelsen

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Nr. 5-2010 Side 2 Kursoversikt Side 3 Nestleder Side 4 Referat biopsi Sommerekstra Side 6 Normen Side 8 Referat fra Aprilkurset Side 10 Sommerfest Redaksjonens hjørne Redaksjon:

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Brytningsfeil i hornhinnen Hornhinnen er den fremste, gjennomsiktige delen av øyeveggen, og står for 2/3 av øyets totale brytning. For høy krumming gir nærsynthet,

Detaljer

Blodkultur, rutiner ved prøvetaking og registrering i Unilab700

Blodkultur, rutiner ved prøvetaking og registrering i Unilab700 Versjon: 6.04 Helse Bergen Lab. for klinisk biokjemi Blodkultur, rutiner ved prøvetaking og registrering i Dok.id.: D03974 Skrevet av: tmin, nnam Godkjennes av sjefbioingeniør Målgruppe Gyldig fra: 16.03.2017

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Pedodontisk endodonti er behandling av

Pedodontisk endodonti er behandling av VETENSKAP Endodonti på primære og unge permanente tenner Synnøve Heide og Inge Rølling Endodonti ved pulpakomplikasjon pga av karies dreier seg i primære og unge permanente tenner hyppigst om vitalterapi

Detaljer

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner spør etter implantat-løsninger fra BIOMET 3i Skann koden med smarttelefonen din forå lære mer om tannimplantater! Som toppleder i et stor finansieringsselskap

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 2014

Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 2014 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 2014 Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN 1 Man tukler ikke med øynene, tenkte jeg. Men etter å ha møtt fagfolkene hos Memira forsvant all skepsis! Ivar Haugsbakk, prosjektmedarbeider (55

Detaljer

1 490, 595, 25 % TECHNOMEDICS NORGE A.S. Double Gracey s 2. Hemostase s 3. Black Line lukseringsinstr. s 4. mail@technomedics.no / tlf.

1 490, 595, 25 % TECHNOMEDICS NORGE A.S. Double Gracey s 2. Hemostase s 3. Black Line lukseringsinstr. s 4. mail@technomedics.no / tlf. 1 490, Double Gracey s 2 595, Hemostase s 3 25 % Black Line lukseringsinstr. s 4 TECHNOMEDICS NORGE A.S mail@technomedics.no / tlf. 69 88 79 20 April 2015 Universalcuretter Double Gracey XP Nå kan du klare

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer