ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK"

Transkript

1 ARBEIDSPROGRAM 2012 MÅL OG TILTAK

2 Mål, tiltak og resultat Dette arbeidsprogrammet for klubben er satt opp med styringsdokumentet som rettesnor. Målsetningen er å nå klubbens ønskede resultater innenfor de 5 perspektivene ved hjelp av tiltakene som listes opp i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet er det styret som er ansvarlig for å å sikre gjennomføringen av. Styrets arbeid skal måles opp mot dette dokumentet og de ønskede resultatene innen hvert perspektiv. Ønskede resultater Fornøyde MEDLEMMER og KUNDER ORGANISASJON som kontinuerlig forbedrer seg selv Gode FASILITETER Sunn ØKONOMI Gode og trygge RAMMEVILKÅR

3 Strategiske Medlemmer og kunder Strategiske Tilby høy kvalitet i unike aktiviteter som gir økt hoppglede Tilby torsdagsinnhopp som i 2011 i tillegg til a rulle ut VFF-innhopp tilbudet under Ekstremsportveko Arrangere langhelg torsdag-sundag arrangement Ha fokus pa dei mellomerfarne gjennom foredling og utvikling av subkulturar, og gjennom tiltak som morohoppar-tavle, aktivitetstiltak og tilgang pa organisatorar Arrangere minimum to tema-aktivitetar per ma ned Bygge opp under subkulturar, deriblant jobbe med kursa som gruppeeiningar Videreføre Endre Jacobsen sitt opplegg, med oppfølging av den enkelte hoppar. Jevnlig organisere konkurranser med premiering som skapar merksemd mot prioritertegruppar og aktiviteter. Stabil hoppaktivitet Skaffe større hoppfly slik at det kan gjøres like mange hopp som i 2011 på færre flyrørsler Auke talet på innhopp for å ta hopparar bort frå feltet og dermed lette kapasiteten Operasjonalisera strategien gjennom å styre etter klare måltal Solid og bred Utdanne : 6-8 Instruktør-3, 2-4 Instruktør-2, 1-2 Instruktør-1, 1-2 Tandeminstruktører, 2-4 AFF-instruktører, 1-2 instruktørerbase i klubben MK. Null ulykker Kontinuerlig, systematisk og aktivt følge opp HI-plan (Se HI-plan) status Ekstremsportveko og Voss Freefly Festival forblir dei to store arrangementa Utpeke eigne ansvarlege for desse arrangementa Variert og stabilt tilbud av vinteraktivitetar Øke antall tandemelever utenom ekstremsportveko Tett samarbeid med VossVind om aktiviteter og overnatting Planlegge og gjennomføre fleire hoppaktivitetar om vinteren som t.d. innhopp på Hardangerjøkulen, Jump-And- Hunt, Sky-To-Ski Etablere bedriftsavtaler med rabatter på tandem. Tilby redusert hoppris på tandem og kjøre tandem kampanjer. Inngå samarbedisavtale med VossVind om inkludering av vindtunneltid I AFF-kurs pakka og overnatting og utleie utenom fulldriften.?

4 Økonomi Strategiske Holde hopppris på et rimelig nivå Sikre ein sunn økonomi gjennom kostnadskontroll og inntektsøkning Opparbeide reserver for fremtidige investeringer og regnværsdager Sikre god utnyttelse av økonomiske støtteordninger Subsidiere vanlig hopp gjennom tandem og utleie av klubbhus utenom sesongen. Ha enkle og gode system i den administrative drifta som sikrar minimalt med feilføringar, og gir god oversikt og statistiske data. Skille pengeflyt i systemet til resepsjon fra manifest. Styre mot et overskudd på Følge ein langsiktig investeringsplan og prioritering av investeringane Få oversikt og sette opp en liste med tidfrister for alle mulige økonomiske støtteordninger. Status

5 Strategiske Styrer etter arbeidsprogram vedteke av medlemene og etter årshjul med faste samlingar og aktivitetar Stab er fornøyde og kompetente Gode rutiner og styringssystem med kontroll på og oversikt over våre hovedprosesser for å sikre effektiv og korrekt drift En driftsstruktur tilpasset store og små arrangementer av høy kvalitet Medlemmene har kjennskap til klubbens drift og økonomi Prioritet til eigne medlemer med rette kvalifikasjonar Organisasjon Utarbeide arbeidsprogram for 2012 i forkant av årsmøtet Legge handlingsplan frem for årsmøtet 2012 og la årsmøtet vedta handlingsplan, med eventuelle endringer. Gjennomføre planlagte samlinger og aktiviteter i årshjulet. Kontinuerlig forbedre styring og ledelse av klubben ved hjelp av samlingene og aktivitetene. Bidra til motivasjon og utvikling hjå instruktørane Tildele nye instruktørar ein mentor Videreutvikle gode rutiner for planlegging og gjennomføring av arrangement, innhopp og fjellflyving. Definere våre hovedprosesser og modellere dei. Kontorsjef og operativsjef forbedrer rutinar og instruksar og får ansvar for opplæring og oppfølging av sin avdeling. Gjennomføra tilstrekkeleg med opplæring av stab i dei økonomiske systema i forkant av fulldrifta Implementere gode rutinar som sikrar god pengeflyt og oversiktlege kassaoppgjer Revidere og betre eksisterande stillingsinstruksar og lage nye for dei stillingar som manglar For på best mogeleg vis å støtta skiljet mellom langsiktig planlegging og dagleg drift skal dei daglege oppgåvene og avgjerslene rundt all fallskjermaktivitet takast av operativ sjef, og dei daglege oppgåvene og avgjerslene rundt administrativ drift takast av kontorsjef. Daglig leiar frigjeves tid til å fokusere meir på oppgåver som er forbund med hendingar som kjem 2-4 veker fram i tid. Publisere modellerte hovedprosesser for medlemmer gjennom klubbens hjemmeside. Gjøre regnskap for 2011 og budsjett 2012 tilgjengelig. Alle nyhetsbrev struktureres med ein del fra styreleiar om klubbens utvikling, muligheter og utfordringer, ein del fra hovedinstruktør om sikkerhet, utdanning og materiell og ein del fra daglig leiar om klubbens drift. Fordeling av stillingar og vakter i stab gjøres etter ein prioriteringsmatrise med følgende prioritet: 1. Kjernestab 2. Egne medlemmer og tidligere stab 3. Nye søkere.

6 Fasiliteter Strategiske Inkluderande fasilitetar som fremmer samhald og eit godt sosialt miljø Va re fasilitetar imøtekomer behova va re Elev- og tandemutstyret av god kvalitet er tilgjengelig til enhver tid Klubbhuset er egnet for bruk året rundt, både for egne medlemmer og til utleie Overnatting av rimelig standard tilbys Opprettholde fokuset på klubbhuset som det sosiale senteret for klubbens arrangement og andre aktivitetar. Regulere aktiviteter på kvelden slik at de ikke ødelegger for «Bømoen Airport Hotell» sine sovende gjester. Oppgradera administrative verkty Anskaffe køyrety som kan nyttast til henting av hopparar avtype minibuss Tilby enkel servering gjennom sesongen og regulert alkoholservering innanfor tidsavgrensa periodar Fokus på enkel og gjennomførbar drift av kiosken utan store kostnader og med låg pris på produkta Søke etter samarbeidspatner for ekstern drift av kjøkken og skjenking under store arrangement Vedlikehalde utstyr Utvide antall elevriggar og prioritere kjøp av rigger som passer speiselt mindre jenter. Ha MK på feltet gjennom heile sesongen Gjere turvande vedlikehald etter tilstandsrapporten til klubbhuset Utbetra alternativ for å sikre at vann og avlaup system fungerer heile vinteren gjennom Skifte ut utdatert tavle og brannsensorar i bygget etter krav frå Voss Brannvern Isolere i grunnen for å hindre råteskader frå fuktigheit i grunnen Holde prisnivået på overnatting i klubbhuset på et rimelig nivå

7 Rammevilkår Strategiske Sikre godt samarbeid og dialog med nære grunneigarar og naboar Sikre langsiktige bruksog driftsretter på Bømoen Invitere naboar og grunneigarar til infomøte i forkant av fulldrift start Invitere naboar og grunneigarar til samling etter fulldrift slutt Opprette kart med oversikt over grunneigarar med kontaktinfo og holde god dialog gjennom hele fulldriften. Begrense bruk av musikk ute på kveldstid både i ukedager og helger. Forsette med tiltaket til Even med å besøke alle grunneigarar hvor klubben har fått bruke landingsområdet sammen med takke brev, blomster og en liten flaske konjakk. Jobbe aktivt med kommunen for å etablere ein leigeavtale på minimum 40 år på Bømoen. Jobbe aktivt med kommunen for å sikre gode og fornuftige drifts- og aktivitetsrettigheter.

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft

HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015. Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft HIs plan NTNU Fallskjermklubb 2015 Hovedinstruktør: Anders Emil Hustoft Innhold 1) Status/Rammebetingelser... 3 a) Innledning... 3 b) Rammebetingelser... 3 c) Langtidsplan... 3 d) Hovedutfordringer...

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12

Styremøte 4/12. Sak Vedlegg Ansvar 1 Beslutningssaker 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av protokoll møte 3/12 AGENDA Tid: Lørdag, 04.august, kl. 1100 Styremøte 4/12 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Varaer: Kenny

Detaljer

LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER Helt ekte! Innholdsfortegnelse Sak 27.01 Konstituering... 3 Sak 27.02 Årsrapport DNT ung 2014... 8 Sak 27.03 Orientering av regnskap 2014 og budsjett 2015... 13 Sak 27.04 Vedtekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Handlingsprogram BTV Innkjøp

Handlingsprogram BTV Innkjøp Handlingsprogram BTV Innkjøp 1. januar 2013 til 31. desember 2013 Vedtatt av Innkjøpsrådet Side 1 av 8 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Det er utarbeidet et strategidokument for BTV Innkjøp. Handlingsplanen skal

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Vedlegg 18. Strategisk plan

Vedlegg 18. Strategisk plan Vedlegg 18 Strategisk plan Strategisk plan Side 2 Forord Fagskolens strategiske plan bygger på planen som ble vedtatt av styret i 2005. Strategisk plan ble revitalisert i 2008, gjennom gode og demokratiske

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Snowboardforbundets strategi! Toårs- og langtidsplan 2013-2017! Vedtas på årsmøte 15. juni 2013!

Snowboardforbundets strategi! Toårs- og langtidsplan 2013-2017! Vedtas på årsmøte 15. juni 2013! Snowboardforbundets strategi! Toårs- og langtidsplan 2013-2017! Vedtas på årsmøte 15. juni 2013! 1! 2! Misjon, visjon og verdier! Visjon: Vise verden hvor viktig det er å ha det gøy! Misjon: Samle hele

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer