Installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning"

Transkript

1 Installasjonsveiledning

2 Innhold Innledning 3 To trinn 3 Før du begynner 3 paypoint VPN 3 Forhåndsregistrering av BAX 3 Første trinn Konfigurere kommunikasjon 4 TCP/IP-innstillinger 4 Sette opp kommunikasjon på Xenta 5 Sette opp kommunikasjon på Xentissimo 6 Sette opp kommunikasjon på Xenteo 7 Montering av Xenteo 8 Med eller uten kasseintegrasjon 9 Sette inn SIM-kort på Xentissimo 9 Bytte batteri på Xentissimo 9 Sette opp kommunikasjon for Vx Sette opp kommunikasjon for Vx Andre trinn Registrere BAX 12 Registrering av ny BAX på terminal 12 Omregistrering og avregistrering 13 Bytte av terminal (erstatningsterminal) 13 Stoppe BAX 14 Laste nøkkel 14 Feilmeldinger 15 Testoppsett 15 2

3 Innledning paypoint er navnet på en betalingsløsning fra Point Transaction Systems AS for kortbasert betaling. Dette dokumentet beskriver prosedyre for installasjon av paypoint betalingsterminal. Beskrivelsen er beregnet for forhandlere, installatører eller annet teknisk personell som foretar installasjonen av betalingsterminaler. Den inneholder kun kortfattet informasjon for å kunne gjøre terminalen operativ. Utfyllende informasjon om funksjonalitet for betalingsterminalene finnes i paypoint brukerveiledning. To trinn Installasjon av paypoint betalingsterminal gjøres i to trinn. Når terminalen slås på første gang, kommer det opp beskjed om å registrere BAX. Vent imidlertid med å gjøre dette til at du har forsikret deg om at kommunikasjonen er korrekt konfigurert. 1. Konfigurere kommunikasjon. 2. Registrere BAX. Før du begynner Brukerstedet må være meldt inn i Point Forhandler Portal og BAX må ha blitt tildelt brukerstedet før installasjon kan begynne. Dersom terminalen skal kommunisere mot bank (BBS) via Ethernet eller via kasse må det åpnes noen adresser og porter i brannmuren. Hvis terminalen skal bruke Point VPN må det åpnes for trafikk på xxx på port 9300, hvis ikke VPN skal brukes må det åpnes for xxx på port Det må også åpnes for trafikk på xxx på port 2610 for administrasjonstrafikk og på på port 5214 for Banksys og port for VeriFone. Hvis VPN brukes bør det også åpnes for backup-adressen som er på port paypoint VPN For betalingstransaksjoner må det brukes VPN løsning eller eget APN (for GPRS) for trafikk til host hos BBS. Man kan enten velge å bruke VPN/APN-løsning fra nettverksleverandør eller mobiltelefonselskap, eller man kan velge å bruke VPN-løsningen fra Point som ligger klar til å aktiviseres i terminalen. paypoint VPN er meget enkelt å ta i bruk. Det trengs kun å endre en parameter i betalingsterminalen for å aktivisere denne tjenesten. TCP/IP innstillingen vil bli automatisk oppdatert. For å slå på paypoint VPN, gå inn og velg JA i menyen: Administrer Endre parametre Installasjon paypoint VPN Aktivisering av denne tjenesten vil medføre et påslag i lisensavgiften. Forhåndsregistrering av BAX Terminalen trenger ikke være utplassert i butikk når du registerer BAX. Dette kan du gjøre på forhånd på kontoret, men pass da på at kommunikasjonen er korrekt konfigurert når betalingsterminalen settes ut i butikken. Dette kan testes i butikken ved å kontakte programsenter: Administrer Programsenter Kontakt senter. Dersom terminalen ikke har forbindelse med adm-senteret vil terminalen slutte å fungere etter et antall dager. Terminal til testing På grunn av forskjeller i oppsett kan ikke en produksjonsterminal brukes som testterminal, og testterminaler kan ikke brukes i produksjon. 3

4 Første trinn Konfigurere kommunikasjon For at betalingsterminalen skal bli operativ må den ha koblet seg opp mot adm-senteret og fått registrert BAX. I tillegg må det være gjort en test mot host hos BBS. Før dette kan skje må kommunikasjonsmåte mot adm-senteret være korrekt satt opp. Standard IP-adresse og portnummer til adm-senter ligger allerede inne i konfigurasjonen. Kunder som har BluePos-modem må endre denne IP-adressen. TCP/IP-innstillinger TCP/IP-innstillingene til terminalen ligger i menyen under Administrer Endre parametre TCP/IP innst. Se oversikt. Dersom det ikke benyttes egen backup -ruting, settes backup -addresse under TCP/IP back og TCP/IP back port lik primær-addresse. VeriFone VeriFone bruker for prog port. paypoint VPN NEI JA TCP/IP prim TCP/IP prim port TCP/IP back TCP/IP back port TCP/IP prog TCP/IP prog port 5214 TCP/IP adm TCP/IP adm port 2610 TCP/IP ecr xxx.xxx.xxx.xxx TCP/IP ecr port 9550 Ventelo Åpent internett Ventelo POS TCP/IP prog TCP/IP prog port 5214 TCP/IP adm TCP/IP adm port

5 Sette opp kommunikasjon på Xenta Når terminalen slås på, vil følgende skjermbilde vises: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal Gå inn i hovedmeny ved å trykke Funksjonstast 1 og deretter Funksjonstast 3 (menytast kan også benyttes). Velg deretter: Administrer Endre parametere Installasjon Du er nå kommet inn i konfigurasjonsmenyen. For parameteren Kommunikasjon er valgene: Ethernet fast IP Ethernet m/dhcp GPRS ISDN TCP/IP-kommunikasjon hvor terminalen har fast IP-adresse TCP/IP-kommunikasjon med DHCP Mobil kommunikasjon med GPRS ISDN-kommunikasjon Kommunikasjon via kasse Gå til den type kommunikasjon som skal benyttes. Ethernet med fast IP-adresse Parameteren Kommunikasjon settes til Ethernet fast IP. Når Ethernet fast IP skal benyttes, må betalingsterminalen få tildelt en fast IP-adresse, gateway og netmask fra nettverksadministrator. Disse verdiene legges inn under Ethernet innst på henholdsvis TCP/ IP egen, Gateway, og Netmask. DNS kan også legges inn, men det er ikke påkrevd. 5 Ethernet med DHCP Parameteren Kommunikasjon settes til Ethernet m/dhcp. Tildelt IPadresse fra DHCP kan sees i parameterlista (Rapportmeny Parameterliste). Denne adressen kan pinges. Viktig ved oppsett av TCP/IP kommunikasjon Dersom terminalen skal kommunisere med TCP/IP, og du setter den opp på ditt kontor, pass da på at du tester forbindelsen mot vårt programsenter ute hos kunden. Dette kan gjøres ved å kjøre en programlasting: Administrer Programsenter Last Program Dersom terminalen ikke har forbindelse med programsenteret vil terminalen slutte å fungere etter et antall dager. GPRS Parameteren Kommunikasjon settes til GPRS. Sjekk at SIM-kort er satt inn i GPRS-kortet og at det er GSM-dekning i området. GSM-dekning kan sjekkes ved å velge: Administrer Utfør tester Signalstyrke. Høyeste verdi er 5 og laveste er 1. ISDN Parameteren Kommunikasjon settes til ISDN. Det er ikke nødvendig å gjøre andre konfigureringer, men dersom det skulle oppstå kommunikasjonsproblemer, kan du prøve å sette ned hastigheten (parameternavn Hastighet ) fra baud som er standard. Parameteren Kommunikasjon settes til. Merk at du med denne parameteren velger at kommunikasjon mot bank (BBS) skal gå via kasse. Om betalingsterminalen skal være integrert med kasse, velges i parameteren Kasse. Se eget avsnitt. Sjekk at kasseapplikasjonen er startet før du starter med registrering av BAX.

6 Sette opp kommunikasjon på Xentissimo Når terminalen slås på, vil følgende skjermbilde vises: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal Gå inn i hovedmeny ved å trykke Funksjonstast 1 og deretter Funksjonstast 3 (menytast kan også benyttes). Velg deretter: Administrer Endre parametere Installasjon Du er nå kommet inn i konfigurasjonsmenyen. For parameteren Kommunikasjon er valgene: Ethernet WLAN med fast IP WLAN m/dhcp GPRS Kun for utviklingsformål Trådløs TCP/IP-kommunikasjon med fast IP-adresse Trådløs TCP/IP-kommunikasjon med DHCP Mobil kommunikasjon med GPRS Kommunikasjon via kasse Gå til den type kommunikasjon som skal benyttes. WLAN med fast IP-adresse Parameteren Kommunikasjon settes til WLAN fast IP. Når WLAN fast IP skal benyttes, må betalingsterminalen få tildelt en fast IP-adresse, gateway og netmask fra nettverksadministrator. Disse verdiene legges inn under Fast IP innst på henholdsvis TCP/IP egen, Gateway, og Netmask. DNS kan også legges inn, men det er ikke påkrevd. WLAN med DHCP Parameteren Kommunikasjon settes til WLAN m/dhcp. Tildelt IPadresse fra DHCP kan sees i parameterlista (Rapportmeny Parameterliste). Denne adressen kan pinges. Viktig ved oppsett av TCP/IP kommunikasjon Dersom terminalen skal kommunisere med TCP/IP, og du setter den opp på ditt kontor, pass da på at du tester forbindelsen mot vårt programsenter ute hos kunden. Dette kan gjøres ved å kjøre en programlasting: Administrer Programsenter Last Program Dersom terminalen ikke har forbindelse med programsenteret vil terminalen slutte å fungere etter et antall dager. GPRS Parameteren Kommunikasjon settes til GPRS. Sjekk at SIM-kort er satt inn i terminalen og at det er GSM-dekning i området. GSM-dekning kan sjekkes ved å velge: Administrer Utfør tester Signalstyrke. Høyeste verdi er 5 og laveste er 1. Parameteren Kommunikasjon settes til. Merk at du med denne parameteren velger at kommunikasjon mot bank (BBS) skal gå via kasse. Om betalingsterminalen skal være integrert med kasse, velges i parameteren Kasse. Se eget avsnitt. 6 Sjekk at kasseapplikasjonen er startet før du starter med registrering av BAX.

7 Sette opp kommunikasjon på Xenteo Når terminalen slås på vil følgende skjermbilde vises: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal Trykk MENY-knappen på baksiden av terminalen for å komme til Stand Alone for å gjøre endringer eller sjekke forbindelse (Meny+5+1). Velg deretter: Administrer Endre parametere Installasjon Du er nå kommet inn i konfigurasjonsmenyen. For parameteren Kommunikasjon er valgene: Ethernet med fast IP-adresse Parameteren Kommunikasjon settes til Ethernet fast IP. Når Ethernet fast IP skal benyttes, må betalingsterminalen få tildelt en fast IP-adresse, gateway og netmask fra nettverksadministrator. Disse verdiene legges inn under Ethernet innst på henholdsvis TCP/IP egen, Gateway, og Netmask. Ethernet med DHCP Parameteren Kommunikasjon settes til Ethernet m/dhcp. Tildelt IP-adresse fra DHCP kan sees i parameterlista (Rapportmeny Parameterliste). Denne adressen kan pinges. GPRS Parameteren Kommunikasjon settes til GPRS. Sjekk at SIMkort er satt inn i GPRS-kortet og at det er GSM-dekning i området. GSM-dekning kan sjekkes ved å velge: Administrer Utfør tester Signalstyrke. Høyeste verdi er 5 og laveste er 1. Parameteren Kommunikasjon settes til. Merk at du med denne parameteren velger at kommunikasjon mot bank (BBS) skal gå via kasse. Om betalingsterminalen skal være integrert med kasse, velges i parameteren Kasse. Se eget avsnitt. Ethernet fast IP Ethernet m/dhcp GPRS Via Kasse TCP/IP-kommunikasjon hvor terminalen har fast IP-adresse TCP/IP-kommunikasjon med DHCP Mobil kommunikasjon med GPRS Kommunikasjon via kasse Parametere: Dersom parload programmet startes så vil meldingen KONTAKT OPERATØR vises i dispaly. Trykk på «F3 F3? Ok 2» for å komme til spørsmål om systempassord. Trykk dagens passord og bekreft med OK. Bruk dagens passord for å få tilgang til registrering av BAX på terminalen. Gå til den type kommunikasjon som skal benyttes. 7 Integrasjon Da Xenteo er en ubetjent terminal kan den kun brukes integrert. Kjøp og avstemming kan ikke kjøres fra stand alone, og flere funksjoner er deaktivert. Xenteo har ikke egen printer, og kan derfor ikke skrive ut rapporter i stand alone.

8 Montering av Xenteo Før montering : Det er en egen tilgangskode for å komme til de administrative menyene. Den koden er på need to know basis og fås ved henvendelse til Point Transaction Systems AS. Før installasjon av Xenteo, sørg for å ha Integration manual XENTEO. Ta kontakt med Point Transaction Systems AS for å få tilgang til denne. Det er viktig at installasjonen gjøres riktig i forhold til manualen. Kabler: -Nettverkskabel kobles i inngang nummer 6 Ethernet lengst til høyre -Kortleser kobles i inngang 5 ved siden av nettverksledningen. -Integrasjonskabel kobles i inngang 4 ved siden av kortleseren. -Strømforsyningen kobles i inngang 1 lengst til venstre. Removal Detection Switch (RDS) : Et annet og spesielt krav er krav til en såkalt Removal detection switch (RDS) på kortleseren. På Xenteos kortleser er denne plassert på høyre side av kortleseråpningen, sett forfra. Når Xenteos kortleser monteres i automaten skal denne presses inn for aktivering. Xenteos kortleser vil ikke fungere uten at denne er aktivert. NB!!! Hvis Xenteos kortleser demonteres og RDS deaktiveres vil krypteringsnøkler og programvare i kortleseren slettes. Kortleseren må da leveres til service hos Point Transaction Systems AS for omnøkling og omlasting av programvare. For å sikre at RDS ikke deaktiveres under vanlig drift MÅ ALLE 4 monteringspunktene festes og skrues fast med minimum 2,5 Nm. Hvis kortleseren feilmonteres og RDS deaktiveres dekkes dette IKKE av garanti eller serviceavtale. Det skal ikke settes strøm på kortleseren før denne er forskriftmessig montert. Kortleser: Et av sikkerhetstiltakene på Xenteo er at kortleseren er utstyrt med en removal detection bryter. Den sitter på høyre siden av selve kortleseråpningen når du ser rett på kortleseren forfra. Etter at denne platen/ vippebryteren er presset inn ved montering og terminalen/kortleseren er startet opp kan den ikke demonteres. Terminalen går isåfall i tampered state. Jordes til jordingspunkt der den monteres. 8

9 Med eller uten kasseintegrasjon Dersom betalingsterminalen skal være integrert med kasse, det vil si at den skal motta beløp fra kassen, så må det velges riktig kasseprotokoll. For parameteren Kasse er valgene: Uten paypoint Sofie Ny paypoint kasse paypoint gprs Ingen integrasjon med kasse Kasseintegrasjon med paypointkasseprotokoll Kasseintegrasjon med Sofie-kasseprotokoll Bruker intern kassefunksjonalitet på terminalen Kasseintegrasjon for mobil løsning via GPRS Parameteren Sofie NY vil også støtte integrasjonsprotokollene Tordivel og Bopos. Sette inn SIM-kort på Xentissimo SIM-kortet skal monteres inne i terminalen på Xentissimo. Ta av dekselet på undersiden av terminalen og ta ut batteriet for å komme til SIM-kortholderen. Sett inn SIM-kortet i holderen merket med SIM =>. Monter batteri og deksel igjen. Bytte batteri på Xentissimo For å bytte batteri på Xentissimo må først dekselet som dekker batteriet tas av. Vipp opp innsynsbeskyttelse, snu terminalen med skjermen ned og mot deg. Trykk ned på pilen på dekselet, og dra den i pilens retning (fra deg). Bruk en mynt eller lignende for å vippe ut batteriet som anvist på illustrasjonen på batteriet. Nytt batteri må også vippes på plass i terminalen. Sett inn siden av batteriet mot teksten SIM =>, og trykk lett den andre siden ned til du merker at batteriet faller på plass. Skyv deretter på dekselet i motsatt retning av det pilen på dekselet viser til dekselet sitter fast. I tillegg kan hastigheten på kommunikasjonen mot kassen endres i parameteren Kassehastighet. Andre parametere Andre parametere kan konfigureres senere. Det vises til kapittel Innstillinger i paypoint brukerhåndbok for informasjon om disse. 9

10 Sette opp kommunikasjon på Vx810 Når terminalen slås på, vil følgende skjermbilde vises: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal Gå inn i hovedmeny ved å trykke F4 (alpha kan også benyttes). Velg deretter: Administrer Endre parametere Installasjon Du er nå kommet inn i konfigurasjonsmenyen. For parameteren Kommunikasjon er valgene: Ethernet Fast IP Ethernet DHCP TCP/IP-kommunikasjon hvor terminalen har fast IP-adresse TCP/IP-kommunikasjon med DHCP Kommunikasjon via kasse Gå til den type kommunikasjon som skal benyttes. Ethernet med fast IP-adresse Parameteren Kommunikasjon settes til Ethernet fast IP. Når Ethernet fast IP skal benyttes, må betalingsterminalen få tildelt en fast IP-adresse, gateway og netmask fra nettverksadministrator. Disse verdiene legges inn under Ethernet innst på henholdsvis TCP/ IP egen, Gateway, og Netmask. DNS kan også legges inn, men det er ikke påkrevd. Ethernet med DHCP Parameteren Kommunikasjon settes til Ethernet m/dhcp. Tildelt IPadresse fra DHCP kan sees i parameterlista (Rapportmeny Parameterliste). Denne adressen kan pinges. Viktig ved oppsett av TCP/IP kommunikasjon Dersom terminalen skal kommunisere med TCP/IP, og du setter den opp på ditt kontor, pass da på at du tester forbindelsen mot vårt programsenter ute hos kunden. Dette kan gjøres ved å kjøre en programlasting: Administrer Programsenter Last Program Dersom terminalen ikke har forbindelse med adm-senteret vil terminalen slutte å fungere etter et antall dager. Parameteren Kommunikasjon settes til. Merk at du med denne parameteren velger at kommunikasjon mot bank (BBS) skal gå via kasse. Om betalingsterminalen skal være integrert med kasse, velges i parameteren Kasse. Se eget avsnitt. Sjekk at kasseapplikasjonen er startet før du starter med registrering av BAX. 10

11 Sette opp kommunikasjon på Vx670 Når terminalen slås på, vil følgende skjermbilde vises: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal Gå inn i hovedmeny ved å trykke F4 (alpha kan også benyttes). GPRS Parameteren Kommunikasjon settes til GPRS. Sjekk at SIM-kort er satt inn i terminalen og at det er GSM-dekning i området. GSM-dekning kan sjekkes ved å velge: Administrer Utfør tester Signalstyrke. Høyeste verdi er 5 og laveste er 1. Parameteren Kommunikasjon settes til. Merk at du med denne parameteren velger at kommunikasjon mot bank (BBS) skal gå via kasse. Om betalingsterminalen skal være integrert med kasse, velges i parameteren Kasse. Se eget avsnitt. krever ekstrautstyr for å kunne brukes på Vx670. Sjekk at kasseapplikasjonen er startet før du starter med registrering av BAX. Velg deretter: Administrer Endre parametere Installasjon Du er nå kommet inn i konfigurasjonsmenyen. For parameteren Kommunikasjon er valgene: GPRS Mobil kommunikasjon med GPRS Kommunikasjon via kasse Gå til den type kommunikasjon som skal benyttes. Dersom terminalen ikke har forbindelse med adm-senter vil terminalen slutte å fungere etter et antall dager. 11

12 Andre trinn Registrere BAX Registrering av ny BAX på terminal Prosessen for å registrere BAX på terminal, er lik for alle terminaltyper med paypoint programvare. Terminalene blir levert uten BAX. For å få terminalen operativ må kunden være registrert i Point Forhandler Portal, og blitt tildelt unik BAX. Følgende skjermbilde vises: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal Tast OK for å registrere ny BAX. Du vil nå bli bedt om å taste inn forhandler-id. Forhandler-ID er unik for din bedrift. Dersom dere ikke er tildelt egen forhandler-id, ta kontakt med din distributør. Etter at gyldig forhandler-id er tastet inn, blir du bedt om å legge inn Kundens BAX. Terminalen vil deretter koble seg opp til programsenteret og laste ned nødvendig programvare. Når terminalen er ferdig lastet vil navn på brukersted, adresse og BAX bli vist i displayet:? Velg OK/STOP Point ØAV 24 BAX: Tast OK for å bekrefte, eller Stop for å avbryte prosessen. Ved å bekrefte vil en programvarelisens bli aktivisert på brukerstedet Det vil så vises antall lisenser på brukerstedet. Det er en lisens for hver aktive terminal. 12? Velg OK/STOP Er det 1 terminal på brukerstedet? Tast OK for å bekrefte antall lisenser. Tast OK for å bekrefte. Velger du å trykke Stop vil lisensen for terminalen deaktiveres og terminalen forbli Ikke operativ. Til slutt vil du bli bedt om å gjøre en linjesjekk. Tast OK. Terminalen må utføre en linjesjekk for å bli operativ. Tast OK Følgende utskrift skal komme ut: BAX: /01/ :34 TERMINAL ER OPERATIV OS versjon: x.xx SSA versjon: x.xx APP versjon: x.xx ECR versjon: x.xx Dersom linjesjekk feiler, må du sjekke kommunikasjonen mot host. Se kapittel TCP/IP innstillinger for å sjekke host -adressen. Terminalen er nå operativ! Repeter prosedyren for å registrere flere terminaler på samme BAX.

13 Omregistrering og avregistrering I tillegg til å registrere BAX, finnes det også bestemte prosedyrer for å avregistrere. Dette må gjøres om et brukersted skal bytte terminal eller stoppe bruk av terminal. Bytte av terminal (erstatningsterminal) Dersom en terminal av årsaker skal byttes ut med en annen terminal, må dette gjøres i en bestemt prosedyre slik at man ikke aktiviserer en ny programvarelisens på brukerstedet. Prosedyren må gjøres på den nye terminalen! Når den nye terminalen ikke er blitt benyttet før vil følgende tekst vises i displayet: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal Tast Corr for å starte registrering av erstatningsterminal. Til slutt legger du inn BAX til brukerstedet. Terminalen vil nå koble seg opp til vårt programsenter og laste ned nødvendig programvare. (Videre prosedyre er som for Registrering av ny BAX på terminal. Se forrige kapittel for eksempler på skjermbilder og utskrift.) Når terminalen er ferdig lastet vil navn på brukersted, adresse og BAX bli vist i displayet. Tast OK for å bekrefte, eller Stop for å avbryte prosessen. Det vil så vises antall lisenser som er aktive på brukerstedet. Tast OK for å bekrefte. Til slutt vil du bli bedt om å gjøre en linjesjekk. Tast OK. Erstatningsterminalen er nå klar til bruk! Dersom det ligger en tidligere benyttet BAX på den nye terminalen, vil du få følgende tekst i displayet når du kobler opp terminalen mot programsenteret: Terminalen må utføre en linjesjekk for å bli operativ. Tast OK Taster du OK, vil du komme tilbake til meny der du kan registrere ny BAX eller erstatningsterminal. Du vil nå bli bedt om å taste inn forhandler-id. Etter at gyldig forhandler-id er tastet inn, blir du bedt om å taste inn serienummer på terminalen som skal byttes ut. Ikke serienummeret på den nye terminalen. Serienummeret har 16 siffer. Det holder å taste inn de 10 siste. Serienummeret står på undersiden av terminalen. På Ingenico-terminaler står under den nederste strekkoden på etiketten. Etiketten er plassert under på I6400 og under skriverdekselet på I5100 og I

14 Stoppe BAX Ønsker man å stoppe bruk av en terminal permanent, bør programvarelisensen avsluttes. For å avslutte programvarelisensen går man inn i menyen på terminalen under: Administrer Programsenter Stopp butikk-id Laste nøkler Hvis terminalen starter opp uten nøkler må disse lastes før terminalen kan laste BAX. Kommunikasjonen må være satt opp korrekt før det er mulig å laste nøkler. Etter at du har tastet inn forhandler-id, vil terminalen koble seg opp mot programsenteret. Deretter vil følgende tekster vises på skjerm og utskrift: Trykk OK for å registrere ny BAX, trykk CORR for erstatningsterminal BAX: /01/ :38 LISENS ER STOPPET Term er ikke lastet med nøkler. Trykk OK for å koble opp mot adm senter. Terminalen vil starte opp med dette skjermbildet hvis den ikke har lastet nøkler. Trykk OK for å koble opp mot Point for å laste nøkler. Merk at det ikke vil bli kreditert for den perioden programvarelisensen var inaktiv Man kan reaktivere en programvarelisens som er stoppet. For å reaktivere er det bare å følge samme prosedyre som for Registrering av ny BAX på terminal. Programsenteret vil da gjenkjenne serienummer på terminalen, og lisens vil reaktiveres. Dersom man ikke kan benytte samme terminal, bruker man prosedyren for Bytte av terminal. 14

15 Feilmeldinger Feilkode Feilmelding Beskrivelse Feil: 9 Feil forhandler-id Forhandler-ID du har tastet inn eksisterer ikke. Sjekk at du taster inn riktig forhandler-id og prøv igjen. Feil: 10 BAX finnes ikke BAX eksisterer ikke i databasen. Sjekk at du har tastet inn riktig BAX og prøv igjen. Feil: 11 Gml. terminal finnes ikke Serienummer du har tastet inn eksisterer ikke i databasen. Sjekk at du har tastet inn riktig serienummer. Pass på at du taster inn serienummer (S/N) og ikke produktnummer (P/N). Feil: 13 Feil innsamlerid BAX som er registrert på annen løsning enn paypoint. Kontakt Point. Teknisk feil Sjekk at terminalen er konfigurert med korrekt kommunikasjonstype. Se Installasjon Første trinn. Testoppsett Dersom du ønsker å bruke terminalen til opplæring eller test, kan du legge inn et av følgende BAX-nummer. BAX Kommunikasjon Bruksområde Via internett Brukes ved kommunikasjon via kasse eller Ethernet-kommunikasjon hvor det er tilgang til internett VPN, tilsvarende som produksjon Brukes i hovedsak for GPRS eller ISDN-kommunikasjon, men kan også brukes generelt dersom nettverket har VPN med forbindelse mot bank (BBS). Vær oppmerksom på at testsystemet ikke er like stabilt som produksjonssystemet, og at det av og til kan være nede. Produksjonsterminal kan ikke brukes som testterminal. Testterminal kan ikke brukes i produksjon. 15

16 Support Support kan rettes til din distributør, eller direkte til Point support på tlf eller Se også om du finner svar på dine spørsmål under Support på vår hjemmeside: Point Transaction Systems AS Postadresse: Postboks Oslo Besøksadresse: Østre Aker vei 24 N-0581 OSLO Versjon

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 3 MENYER OG SIKKERHET 4 TASTATUR OG DISPLAY BANKSYS 4 TASTATUR OG DISPLAY VERIFONE 5 MENY 5 KORTTJENESTER 6 GARANTI 7 OPPGJØR 7 RAPPORTER 8 ADMINISTRER

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 Brukerveiledning for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 1 Vilkår for bruk av programvaren 4 Terminaltypene 5 I6400 5 I5100 / I7910 5 I5100 / I7910 6 I8200 7 Daglig bruk 8 Innføring av Chipkortteknologi

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler

Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler I5100 I7910 ICT220 I6400 i9500 Versjon 1.3 Nets Norway Innhold HVA FØLGER MED TERMINALEN? 5 I6400 5 I5100 6 I7910 7 I9500 8 ICT 220 9 KOMME I GANG

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Brukerveiledning Sofie 7.0 Side 1 Generelt... 3 Terminalpakken... 3 Klargjøring av terminalen... 3 Slå PÅ og AV terminalen... 3 Manøvrering i menyene... 3 GSM-samtaler

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Installasjon og behandling av terminalen... 4 2.1. Generell behandling av terminalen... 4 2.2. Installasjon... 5 2.3. Dagsavslutning...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer