Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 Juni årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 Juni 2011-52. årgang"

Transkript

1 Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 Juni årgang Gode nyheter fra Feda: Nå reiser det nye menighets- og bedehuset seg utenfor kirka. Andre pinsedag ble grunnsteinen lagt ned av (fra v) Frida My Egeland Ravdal, Mary Hellestøl, prost Hilde Sirnes og Hans Magnus Overå. Nybygget gir dagens Fedafolk store utfordringer med dugnad og økonomi men disse utfordringene møter de i trygg forvissning om at generasjonene framover vil få glede av bygget. Mer på side 6-7.

2 Begynn med meg... Paul Daasvand På min tro tvilte jeg aldri, nei, jeg gjorde vel ikke det jeg tror ikke det falt meg inn. Men langsomt begynte den å miste sin kraft og inderlighet, sier Phillipe de Lavall i boken De levendes land av Carl Fredrik Engelstad. Han er prest. Tenker over sitt liv, i lys av det som hadde skjedd, med ungpiken Jeanne d Arc, som påsto Gud hadde kalt henne til å redde Frankrike. Hun ble dømt og brent som kjetter. Gud syntes å være langt borte. Gudsfraværets tomhet presser sin livs - drepende kulde inn i meg, sier han. Likegyldighet overfor Gud. For det er slik det begynner. Med likegyldighet! Likegyldigheten fører til at troen blekner. Bønn reduseres til et hastig God morgen og et søvnig God natt! Bibelen sjelens mat blir en lukket bok. Vi lar oss ikke lenger inspireres eller engasjeres! Er vår tid slik eller svartmaler jeg? Jeg vil helst ikke tro det. Gi meg de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil, som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil. Men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil. Hentet fra Rudolf Nilsens dikt Revolusjonens røst. Han tenkte vel ikke i de baner jeg tar det til meg. Men tanken meningen går på det vesentligste i vårt liv. Stå på! Urokkelig! Gi aldri opp! 2 F R A P R E S T E N S P E N N Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn, de som har tålmod og vilje og aldri i livet går hen og selger min store tanke, men kjemper til døden for den. Er det ikke som om Jesus selv sier dette til oss! På spørsmålet: Vil også dere gå bort? kom svaret: til hvem skulle vi gå? Du har jo det evige livs ord. Vi tror og vet at du er Guds Hellige! Spørsmålet rettes til hver og en av oss. Herre, vekk opp din kirke og begynn med meg! Herre, gjør din menighet levende og begynn med meg! Herre, skap fred overalt på jord og begynn med meg! Herre, bring din kjærlighet og sannhet til alle mennesker og begynn med meg! Ikke alle de andre men meg! Paul Daasvand Treklang Menighetsbladet for Kvinesdal, Fjotland og Feda utgis av menighetsrådene. Ansvarlig for dette nummer av Treklang er Leiv Gunnar Skiftun (red), Torhild Meland, Arnold Omland og Merete Breimoen. Frivillige gaver gis over bankgiro:

3 M i n t ro Denne gang ved Øystein Opsahl Jeg er kommet fra en heim hvor tro på evangeliet om Jesus var en naturlig del av familielivet. Jeg er oppvokst i Lyngdal. Det var mye flott kristent barne- og ungdomsarbeid å være med i, bl.a. guttelag, barnekor, musikkorps, yngres, ungdomslaget, skolelaget. I ungdomstida på 60-tallet var det enkelte områder hvor det ble satt opp for firkanta rammer for hva som var tillatt å være med på. Men det som fikk størst betydning for meg, var at jeg fikk være et Guds barn. I en periode i ungdomstiden strevde jeg med at jeg ikke klarte kravene som Gud hadde til meg for å kunne være en kristen. Etter en tid gikk det opp for meg at jeg aldri ville klare å tilfredsstille de krav Gud hadde satt for livet. Den store forskjellen skjedde da jeg så Guds nåde. Hele poenget med at Jesus ble sendt til jorda er at han levde, døde og sto opp igjen for min og alle menneskers skyld. Guds redningsaksjon for menneskene ble fullført av Gud selv gjennom Jesus. Det sterkeste beviset for det er fortellingen om røveren på korset. Han skjønte at Jesus ikke hadde gjort noe galt. Røverens spørsmål var så enkelt som om Jesus ville tenke på han når Jesus kom til sitt rike. Svaret fra Jesus kom direkte til han. Røveren skulle få være med han til paradis. Dette viser Gud sitt nådebudskap for hvert menneske som henvender seg til Jesus. Jeg vil sitere første verset på sangen Navnet Jesus : Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Øystein Opsahl VÅG MER! Sommerens generalforsamling i Misjonsselskapet har overskriften Våg mer. Den holdes i Kristiansand i tiden 29. juni til 3. juli. Her vil en møte en variert meny av det norsk og utenlandsk kristenliv har å by på. På ulike måter formidles utfordringen til å våge mer for å bringe Guds tanker for menneskene ut til alle. Se annonser i dagspressen. 3

4 Småplukk fra vårt fuglebrett Kirkekontoret har fått nytt telefonnummer Kirkekontoret har i vår fått nytt telefonnummer. Kontorets hovednummer er Direktenummer til de ansatte: Kirkeverge Sindland: Sokneprest Skiftun: Sokneprest Pedersen: Diakon Gya: Gaver til Treklang Ved sist utgave av menighetsbladet sendte vi ut bankgiro til leserne. Den frivillige kontingenten er ryggraden i bladets økonomi. Redaksjonen fikk et tydelig svar: Siden den gang er kr kommet inn på kontoen. Redaksjonen sier hjertelig takk for støtten. Fortsatt er det mulig å støtte bladet ved gaver til konto Utvandrerfestivalen Under utvandrerfestivalen blir det stort sangog musikkmøte på Kvinesdal kulturhus. Merk dere datoen torsdag kl Blant aktørene nevnes gospelkoret SHIMMER, familien Omland-Grimstad og Per Sverre Kvinlaug synger. Kollekt til å dekke utgiftene. Kvinesdal menighet inviterer til denne kvelden sammen med Kirken i Dalen Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp Tirsdag 12.april ble de fleste familier i kommunen utfordret til å gi en gave til verdens fattigste. Konfirmanter fra Kvinesdal, Feda og Fjotland menighet sammen med årets konfirmanter i Kirken i Dalen samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Siden det var for få konfirmanter til å dekke alle områdene deltok også en del voksne i innsamlingen. Bare en gang tidligere er det samlet inn mer til de nødlidende enn i år: Kr ,50. De ulike deler av bygda hadde følgende resultat: Kvinesdal: ,50 Fjotland: ,50 Feda: 8.641,50 Himmelen over Sørlandet I mars åpnet Vest-Agder-museet utstillingen Himmelen over Sørlandet på Christiansholm festning i Kristiansand. 30 personer forteller via tekst, lyd, video, maleri eller foto om sin egen tro og hva den har betydd for deres liv. Fortellingene settes inn i en større sammenheng ved hjelp av forskningsresultater fra Universitetet i Agder. Besøkende i Kristiansand anbefales å ta turen innom utstillingen. Saniteten fortsetter overføringene Kvinesdal Sanitetsforening har vedtatt å betale kostnadene ved å overføre gudstjenestene i Kvines dal kirke ett år til. Da Asbjørg Helle opplyste dette ved guds - tjenesten i Kvinesdal 22. mai ble hun møtt av klapp - salver fra kirkefolket. Veldig mange setter stor pris på at de kan være med på det som skjer i kirken selv om de ikke har anledning til å møte fram ved selve guds - tjenesten. Stor honnør til Saniteten som gjør dette mulig. Hvert år deltar sanitetskvinnene ved en guds tjeneste. I år hadde denne samlingen preg av en fredsgudstjeneste. Sammen kan vi gjøre verden til et bedre sted å leve. Finn Jerstad deltok med sang og musikk, både i kirken og ved etterfølgende kirkekaffe. 4

5 En sang jeg er glad i DENNE GANGEN VED BJØRG NETLAND I forrige nummer av Treklang ble vi oppfordret av presten til å planlegge egen gravferd. Jeg har tenkt litt på det, og vil dele en av sangene som jeg ønsker skal bli sunget i min egen begravelse. Det er den kjente påskesalmen Deg være ære. Jeg tror på Jesu oppstandelse. Surrealistisk? Dumt og naivt? Eller finnes det rett og slett gode grunner for å tro på oppstandelsen? Jeg mener det. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! Refr. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Oppstandelsen brøt dødens makt. Jeg tror det. Jeg vet det. Noe å leve og dø på. Slikt blir det sang av. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Endring for Espen De fem siste åra har Espen Gya arbeidet som ungdomsdiakon, samtidig som han har vært leder for trosopplærings-prosjektet Hokus-Pokus-Filiokus. Han har ledet arbeidet i en viktig fase, og har sammen med medarbeiderne i HPF gått opp nye stier. Han sier selv: Det har vært spennende og interessant! Nå har han sagt opp stillingen som leder av trosopplæringen. I stedet vil han arbeide som vikarprest i Lister prosti. Espen fortsetter i den halve stillingen som diakon. Mange unge kjenner han særlig fra arbeidet med ungdomsklubben Relax, som samles i Laksen hver torsdag. 5

6 Nybygget på Feda i gang Mandag 9. mai var en stor dag i Feda menighet. Da begynte utgravingen av tomta for det nye bede/menighetshuset. Tomta ved siden av kirka var grei å arbeide med, det var bare løsmasse og ingen behov for sprengning. På to dager var tomta ferdig utgravd og massen transportert til fyllingen ved båthavna noen få hundre meter borte. Kommunen vil bruke den til utbyggingene som snart kommer. Uka etter var hoved - entreprenør Holm AS på plass med folk, brakke og utstyr, og betongarbeidene på kjelleretasjen var i gang. Siste uka i juni er det planlagt dugnad for å klargjøre kjeller - gulvet for støping. Entreprenøren har vist stor velvilje og legger til rette for at en del slike avgrensete jobber gjøres på dugnad. Holm stiller da med en dugnadsleder. Utover høsthalvåret blir det flere punktdugnader. Byggekomiteen regner med at mange vil være velvillige til å stille opp. Hver jobb som utføres på dugnad gir en avtalt reduksjon i anbudsprisen. Byggetrinn 1 som nå er i gang varer ca. 10 måneder. Det betyr at utpå våren 2012 er huset ferdig utvendig. Inne skal hovedsal, foajé og garderober være ferdige. Dersom vi får noen ekstra gaver kan vi også gjøre ferdig kjøkken i samme slengen, sier Anders Mathias Larsen, som leder byggekomiteen. Så satser vi på å gjøre ferdig øvrige rom etter hvert som penger og tid strekker til. Det er fantastisk å være i gang etter å ha jobbet med planlegging så lenge. Stor velvilje Mye har lagt seg til rette og mange har vist stor velvilje i prosessen så langt. Tomta er gitt av Kvinesdal kommune og kommunen har også gitt anledning til å legge de utgravde massene fra kjelleren ved båthavnen få hundre meter borte. Eramet har gitt knust slagg som drenerende masse i tomta. To naboer har stilt åkeren sin til disposisjon for brakke, parkering og lagerplass for utstyr. Båtforeninga låner ut lokale til byggemøte og kirka stiller toalettene i servis - bygget til disposisjon. Byggearbeidene har startet på ei grei tid av året, og vi er godt fornøyde med anbudsprisene. Firmaene vi har inngått avtaler med har alle vært fleksible og positive til

7 Rune Netland og Tommy Hellestøl fra Holm AS monterer forskaling til kjellermuren. Grunnstein Andre pinsedag var det høytidelig nedlegging av grunnstein for det nye huset. Prost Hilde Sirnes og to unge fra Feda sto for selve nedleggingen. Grunnsteinen var et kobberskrin som inneholdt tegninger og beskrivelse av prosessen ved bygget, en bibel, en Agder fra siste uka. Lag og foreninger på Feda, alle involverte i byggeprosjektet og mange andre var invitert til høytideligheten. Den startet med høytidsgudstjeneste i Feda kirke og ble avsluttet med kirkekaffe og kaker. Ordfører Omland hilste fra kommunen. måten vi planlegger prosjektet på. Foruten Holm AS er det Kloster som skal stå for rørlegger- og elektroarbeider og Hjelleset som leverer ventilasjonsanlegget, forteller en fornøyd byggekomiteleder. Dette blir et bygg for framtida! Økonomi Til nå er det kommet inn nesten 3,8 millioner kroner. Av dette er over 1 mill gaver fra private, nesten fra ulike arrangementer og dugnader, fra næringsdrivende, deriblant to store gaver fra Kvinesdal Sparebank og Sparebanken Pluss. Vi er veldig takknemmelige for alle gavene sier Bjørg N. Fredriksen i økonomikomiteen. For å finansiere byggtrinn 1 kan vi låne opptil 4 mill til. Vi kan betjene lånet ved fast givertjeneste samt gaver og innsamlinger. Jo mer vi kan få inn nå før vi må låne, desto bedre er det. Noen har kanskje vært usikre på om det blir noe bygg og ventet med større gaver. Nå er den ventetida over! Trenger dugnad og gaver Nybygget nær kirken er det største løftet for Feda menighet siden kirken og bedehuset ble bygget på 1800-tallet. Nå legger vi til rette for nye generasjoner. Nå trengs arbeidshender i byggeperioden og at bygdefolket i neste omgang fyller huset med engasjement og aktivitet. Også den økonomiske støtten er helt avgjørende. Stortinget har vedtatt en ordning med skattefradrag for årlige gaver mellom 500 og Det er nå framtida bygges! Tekst og foto: Ove Larsen Kjellermurene under arbeid. Gaver til nybygget kan gis på konto

8 Valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd skjer 12.september samme dag som det er kommunestyre- og fylkestingsvalg. Kirkevalget foregår i nærheten av kommunens stemmelokaler, slik at det blir enklest mulig å delta ved begge valga. De nye menighetsråda blir tildelt sjeldent viktige oppgaver, for i tiden framover skal det vedtas lokale ordninger for guds - tjenesten. Nye relasjoner mellom kirke og stat vil også bli behandlet i denne valg - perioden. I Feda og Kvinesdal venter også Landes Begravelsebyrå as Elvegt Flekkefjord Vi ordner alt vedrørende begravelse Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal Vakttelefon hele døgnet Tlf mob Vår samarbeidspartner SørlandsSTEIN AS Hestehaven industriomr Sør Audnedal Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Gravmonumenter: Nye steiner Omslipte Navnetilføyelse Oppussing Bolting særlige utfordringer i forbindelse med de nye menighetssentrene. Forhåndsstemming I tiden 10.august til 8.september blir det anledning å forhåndstemme. Dette skal skje på kirkekontoret i tirsdag, onsdag og torsdag kl Har du forhåndsstemt kan du ikke få anledning til å avgi stemme på nytt på valgdagen. Valgkort Alle stemmeberettigede medlemmer får tilsendt valgkort før forhåndsstemming starter 10. august. Valgkortet skal ha opplysninger om tid og sted for stemme - givningen. De som ikke får tilsendt valgkort må sjekke om de er registrert som medlem i kirken. Dette kirkelige manntallet legges ut fra 10.august til 1.september. Kvindøler som er utenlandske statsborgere kan mangle i manntallet, selv om de er døpt i Kvinesdal. Slike feil må rettes opp så snart som mulig. Noen som vet at de ikke er medlemmer i kirken kan også ved en feil få valgkort. Vi ber disse informere kirkekontoret, slik at medlemslistene for framtiden kan bli mest mulig oppdatert. Stemmerett Kirkelig stemmerett har alle kirke - medlemmer som innen utløpet av valgåret har fylt 15 år. Dette innebærer at årets konfirmanter har stemmerett ved kirkevalget. Det blir mer valgstoff i TREKLANG som kommer i begynnelsen av september. Mer informasjon finnes på 8

9 Kvinesdal Menighetsråd De nominerte er i prioritert rekkefølge 1. Kristin Edland Aamodt 2. Steinar Ness 3. Sigfrid Nordhelle 4. Solveig Stokkeland 5. Odd Terje Breimoen 6. Åse Paulsen Skiftun 7. Preben Grøtteland Jakobsen 8. Ann-Kristin Røyseland 9. Espen Isaksen Berg 10. Sigbjørn Risnes 11. Torhild Meland 12. Tone Kvinlog Beckstrøm 13. Aud Laila Haugland Feda Menighetsråd De nominerte er i prioritert rekkefølge 1. Åse Sæbø Tønnessen 2. Torbjørg Liavåg Eikeland 3. Robert van den Hooven 4. Kari Mathilde Netland 5. Mariann Rygh Kvinlaug 6. Tommy Egeland 7. Anne Janet Rygh Bjørneli 8. Christa van den Hooven-Maat 9. Helge Larsen Nygård 10. Inger Johanne Pedersen Fjotland Sokneråd De nominerte er i prioritert rekkefølge 1. Marit Homme 2. Ellinor Stakkeland 3. Signe Brith Breimoen 4. Tom Arnold Lindefjeld 5. Elise Orre 6. Hilde Kristine Narvestad 7. May Britt Netland 8. June Bergslien Det skjer mye i menighetene i Kvinesdal. Ved å gi din stemme ved høstens valg av nye menighetsråd blir du med på å forme framtiden. Gi din stemme 14. september. I Kvinesdal blir det også anledning til å stemme etter gudstjenesten 13. september. Forhåndstemming på kirkekontoret fra 10. august. 9

10 Sommerstevnet i Sarons dal Sommerens storstevne i Sarons Dal blir i dagene juli. Det blir dager med oppbyggelse, utfordring og misjon. Talerog sangkrefter hentes fra både innland og utland og programmet blir tilpasset alle aldersgrupper. Lørdagskvelden 16. juli slutter av på en spesiell måte: Med bønnevandring og nattverd kl. 22. Det blir egne stasjoner hvor folk kan få nattverd - ledet av sokneprest Skiftun, samtidig som andre søker forbønn andre steder i rommet. Denne samlingen erstatter den tidligere felleskirkelige nattverdgudstjenesten på stevnets siste dag. Underveis blir det lovsangskonsert ved Egil Svartdahl taler David Andre Østby, ved sommerstevnet. mens Egil Svartdahl har appell. Folk oppfordres til å slutte opp om sommerstevnet. På egen stevnebutikk kan en også skaffe seg nyere kristen litteratur. Karneval på Feda Inngangen til faste er fra gammelt karnevalstid. Dette markeres hvert år ved en familiegudstjeneste på Feda. Folk utfordres til å komme utkledd til kirken. Samtidig er kirken et sted hvor vi kan kaste maskene og være ærlige overfor hverandre og overfor Gud. Sevda Mamadova foreviget årets karnevals-gjeng etter gudstjenesten 10

11 Barnehelg med Jarle Waldemar Jarle Waldemar kjem til Fjotland sundag 21. august. Då blir det eit flott barneprogram frå morgon til kveld, dette er ein del av det store kyrkjejubileet i Fjotland i år. Jarle Waldemar kallar seg sjølv barne - evangelist, og reiser rundt i landet og forkynner evangeliet gjennom song, musikk, kreativ preike, drama og trylling. Kvart år treffer han fleire tusen barn. Dagen startar med familiegudsteneste i Fjotland kyrkje kl 11.00, der Jarle Waldemar deltek med song og spill. Rett og slett en Waldemar-sundag. Etter gudstenesta har han korverkstad med alle barn som har lyst, gjennom dagen skal dei øve nokre songar og ha fleire pausar med mat og aktivitetar. Det heile munnar ut i ein konsert kl 18. FJOTLAND KYRKJE 175 ÅR NETLANDSNES KAPELL 125 ÅR KNABEL KAPELL 75 ÅR Alle barn som har lyst til å vere med på denne morosame dagen er velkomne! Det blir hoppslott som kan nyttast i pausane. Barnelag, barnekoret og sundagsskulane blir særskilt inviterte denne dagen. Dette er eit av mange spennande jubileumsarrangement i Fjotland. Dette året fyller nemleg Fjotland kyrkje 175 år, Netlandsnes kapell 125 år og Knaben kapell 75 år. Det heile endar opp i ein storstilt jubileumshelg oktober med arrangement i alle tre kyrkjebygga. Fredagskvelden blir det jubileumskonsert i Netlandsnes kapell med urframføring av ei ny salme. Laurdagen blir det jubileum på Knaben med festmiddag, og sundagen er det festgudsteneste i Fjotland kyrkje med biskop Olav Skjevesland og innviing av nye kyrkjetekstilar. Det er mykje spennande på menyen i Fjotland i år. Sokneråd har laga ein flott brosjyre som presenterar heile jubileumsprogrammet. Per Øistein Rogstad Kvinesdal Soul Children Fra høsten av startes det opp et helt nytt kor i Kvinesdal. Koret vil være et tilbud for de i alderen år. Liv Torhild K. Sindland og Cathrine V. R. Aagedal vil være med å lede koret. Koret vil øve tirsdager på Liknes bedehus fra kl Nærmere informasjon om oppstarts dato kommer senere.

12 Alterbildet ble fornyet Marcelius Førland sitt fantastiske alterbilde i Kvinesdal kirke hadde opp gjennom tidene mistet sin opprinnelige glans. Det ble gitt som gave til kirkens 150-årsjubileum i 1937 av Kvinesdal Husmorlag. Gjennom 74 år hadde sot og talg fra alterlysa blandet seg med støv i lufta dermed var bildet forlengst modent for en grundig rens av fagfolk. Lerretet var også festet til treverket med utallige stifter. Hvis det skulle bli brann ville bildet være umulig å berge. Et stort arbeid ventet Bernt Bisseth ved Galleri BI-Z og Jostein Olsen i vinter. De restaurerte også strålene ut fra Guds øye over alterbildet. Uttørking hadde gjort at det var nesten helt ødelagt. Nå står verket i sin opprinnelige prakt. Ta en tur til kirken og se verket med egne øyne. En blindramme ble laget og tilpasset åpningen i alterveggen. Stillas ble bygget, slik at arbeidet kunne skje på en god og verdig måte. Arbeidet hadde høy prioritet, slik at det kunne fullføres uten av arbeidet i kirken ble berørt i særlig grad.

13 Bernt Bisseth renser maleriet med nennsom hånd. Sår og rifter på bildet ble reparert. Over alterbildet er en utskjæring med et øye symbol for den Gud som ser oss, uansett hva som skjer. Urørt står bibelordet: Korsets ord er Guds kraft til salighet. Nå er arbeidet fullført, og vi kan glede oss over et fagmessig godt utført arbeid. 13

14 Lars Versland: Gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg Jeg bruker ofte dette utsagnet når jeg holder foredrag om trafikksikkerhet. Med vår kristne kulturarv kjenner de fleste dette bibelverset og vet hva det betyr. Derfor er det et godt utgangspunkt for å samtale om det som ofte er mitt tema, nemlig kommu - nikasjon og samhandling. Denne bibelske grunnsannheten gjelder nemlig også i trafikken. Det er Lars Versland som forteller dette. De fleste har oppfatninger og meninger om hvordan andre skal forholde seg til deg for at du kan kjøre trygt og sikkert. Da er det innlysende at du selv bør ta konsekvensen av det og oppføre seg slik du selv ønsker å bli møtt i trafikken, fortsetter Lars. Kjørelærer og sensor. For mange er det likevel ikke så enkelt å leve opp til denne leveregelen, sier Lars Versland. Han vet hva han snakker om. Det er få som har så lang og brei erfaring innen trafikkopplæring og trafikkersikkerhet som Lars. Han ble utdannet på Trafikklærerskolen i Trøndelag i 1979 og dreiv kjøreskolen etter sin far Ingvald Versland i 20 år. I 1999 begynte han i Statens Vegvesen som sensor for førerprøven. Samtidig fikk han mange og spennende oppgaver og utfordringer i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Lars er mye brukt som foredragsholder. Han har et tydelig budskap i sine innlegg. Dette ble tidlig lagt merke til. Han fikk derfor mange forespørsler om å delta på konferanser og arrangement over hele landet. Lars ble inspirert av ei bok som var skrevet av tidligere fotballtrener i Viking, Kjell Schou Andreassen, og Cato Wadel fra 14 Flekkefjord. Boka handler om ledelse, teamarbeid og teamutvikling i fotball og arbeidsliv. Tema går på kommunikasjon og samhandling. Nils Arne Eggen videreutviklet disse ideene som trener i Rosenborg. Hans uttalelser om å sette hverandre i god posisjon og spille hverandre gode har han fra denne boka. Samhandling og samspill. Da Lars leste boka, oppdaget han at det var tanker som også var svært aktuelle i trafikkopplæringa. Han tok i bruk disse teoriene i den holdningsskapende delen av under - visninga. Da han en gang holdt et foredrag for befal og soldater på befalskolen i Kristiansand, var det til stede en ansatt fra Veidirektoratet som skulle utarbeide et nytt forslag til forskrifter. Deler av det Lars sa ble tatt inn i forskriftene. Hovedtema i Lars sitt budskap dreier seg om kommunikasjon, samhandling og samspill i trafikken. Sikker og effektiv trafikk - avvikling er en felles målsetting. Da er det viktig at alle bilførere kan lese trafikkbildet og samarbeide om avviklingen. Han fikk anledning til å utvikle dette da han videreutdannet seg og tok en mastergrad i pedagogikk. Mastergradsoppgaven ble så mye

15 lagt merke til at han ble oppfordret til å gi ut ei lærebok. Det har han gjort. I fjor ble den gitt ut på Høyskoleforlaget og brukes i dag i utdanninga av kjøreskolelærere. Brennende engasjement for ungdom. Lars har jobbet med ungdom i alle år og har et brennende engasjement for dem. God trafikkopplæring og formidling av holdninger som fremmer god atferd i trafikken kan være avgjørende for liv og død. Derfor kan evnen til å tenke på konsekvenser av ens egen atferd i trafikken være langt viktigere enn for eksempel teknisk ferdighet som girskifte. Ett eksempel på slik tenkning er evnen til å stille spørsmål om min egen atferd kan føre til ulykker og hvilke konse - kvenser en slik ulykke får for meg, mine venner, min familie, samfunnet og for min egen ideologi/livssyn. Lars har et godt samarbeid med Jan Egil Omdal og Jannickes minnestiftelse. Den 11.mai delte stiftelsen ut årets trafikksikkerhetspris på en tilstelning på Stortinget. Samferdselsministeren delte ut prisen samtidig som hun foretok markeringa av at FN denne dagen startet sitt tiårsprosjekt for trafikksikring med særlig fokus på ungdomsulykker. Prisen ble gitt til Dagfinn Moe som er forsker ved Sintef og forsker på ungdom og risikoatferd i trafikken. Med barnebarna på søndagsskolen. Jeg drikker kaffe med Lars på terrassen heime på Øvre Egeland. To av barnebarna er på besøk. Når jeg spør om å ta et bilde av ham, sier han at jeg kan jo ta et bilde av ham og barnebarna. Han legger smilende til at han aldri har hatt så mange stjerner for fremmøte på søndagsskolen som han har fått dette året. Han setter pris på å følge barnebarna på søndagsskolen. Det er viktig å formidle den kristne kulturarven til nye generasjoner, mener han. At jeg følger barnebarna på søndagsskolen viser vel også at jeg har beholdt min barnetro og står for de verdiene søndagsskolen formidler, sier Lars som avslutning på samtalen. Arnold Omland

16 Ny prest fra Feda Andre påskedag ble Fedabuen Gaute Granlund (26) ordinert til prest. Biskop Tor Singsås ledet vigslingen i Nidaros Domkirke. Gaute arbeider nå som vikarprest i Tempe menighet i Trondheim. Treklang har tatt en prat med den nyslåtte presten. Jeg er glad over at kirken har kalt meg til tjeneste; sier Gaute Granlund. Du blir ikke mer from av å bli ordinert, men du får en trygghet for at både Gud og kirken har bruk for deg. Alle yrker er likeverdige i Guds øyne slik sett går det ut på det samme om du er prest, baker eller smed. Men det trengs at evangeliet om Guds godhet blir proklamert ut til alle. Det var sterke øyeblikk da biskopens og forbedernes hender hvilte på hodet mitt, og da stolaen ble lagt over skuldrene mine. Jeg er takknemlig for den tillit som er vist meg. Oppvokst på Feda Først i studietiden ved Teologisk fakultet ble Gaute klar over at han ville bli prest. Han sier at han på en måte vokste inn i kallet. Når han ser tilbake, husker han med undring at en lærer på barneskolen en dag sa at hun visste at han en gang skulle bli prest. Som medlem av en kirkeaktiv familie var menighetslivet en viktig del av barndommen: Barnegruppe, søndagsskole, Yngres, skolelag og speider. Tidlig fikk han lederoppgaver. Fra sin faste plass på galleriet i Feda kirke var han alltid med, men forteller at han likevel strevde med å få tak i det grunnleggende budskapet. Først i studietiden innså han hvor grunnleggende viktig det var å tolke livet sitt i lys av den kristne tro. Gaute understreker hvor viktig tros - opplæringen fortsatt vil være for Feda menighet. Vi må gi barn og unge en opplevelse av at kirka er et naturlig sted til å møte Gud og mennesker. Studietiden Gaute kjente lyst til å studere ved Universitetet i Oslo, uten helt å vite hva han skulle ta fatt på. Han kjenner det nesten som en styrelse at det ble teologi - det er et krevende studium som utfordrer både tro og tanke. Med frimodighet forfektet han sterke synspunkter, samtidig som han har ønsket dialog framfor å stå på barrikadene. På fritiden var han aktiv i Studentforbundet og i Kirkens Bymisjon. Her har standpunkter modnet og utviklet seg, og han er opptatt av å være en prest for alle. Kirke og menighet Underveis i studietiden vokste det fram ny innsikt i kirkens muligheter. Den norske Kirke er en mangfoldig kirke med stor spennvidde. Men på Jesu Kristi befaling blir vi innbudt til nattverdbordet for å ta imot syndenes forlatelse. På det grunnlaget kan vi gå videre. Han kjenner på at kirken alt i studietiden viste ham tillit ved at han var prestevikar om sommeren. Han erfarte at å være prest er å møte mennesker hele tiden, og er opptatt av å fylle disse møtene med innhold og mening.

17 En menighet skal være noe annet enn et aktivitetstilbud. Det skal skapes tilhørighet, modning og vekst. Den er til for alle døpte. En av prestens oppgaver er å skape gode møtepunkter der det utvikles et vokstermiljø. Tjenesten med ord og sakrament er å involvere Gud i menneskenes hverdag. Dette er en av oppgavene når jeg nå arbeider i Tempe menighet. Det daglige arbeidet For tiden arbeider Gaute Granlund som vikar for soknepresten i Tempe menighet i Trondheim et sokn med innbyggere. Med gudstjenester hver søndag, ansvar for 60 konfirmanter, andakt på institusjoner og mange begravelser er det ingen problem med å få tiden til å gå. Alt dette gir møter med mange mennesker, og jeg gleder meg over den tjenesten jeg har fått. Han opp - lever å kunne være seg selv hele tiden og opplever at folk viser ham tillit. Hele livet har Gaute hatt et annerledes utseende, idet en ansiktslammelse har gitt ham spesielle utfordringer. Som prest opplever han imidlertid at det ikke er han selv som står i sentrum han forvalter en skatt som mennesker trenger. De mange møtepunkter med folk i ulike livssituasjoner åpner for ny tilhørighet og fellesskap. Og utfordrer nye til å ta ansvar. Gaute er uredd og liker å møte ukjente mennesker. Han har ekte interesse for det en dialog åpner for. Han brenner for at folk skal møte og se hverandre og den treenige Gud. Som prest vil han åpne arenaer for nettopp dette. Medvandrer Gaute var predikant ved ordinasjonsgudstjenesten i Nidarosdomen. Prekenteksten var om Jesus som etter oppstandelsen slo følge med to menn på vei til Emmaus. Da kvelden kom sa de til Jesus: Bli hos oss! Dette er menneskets rop mot Gud. Og der Kristus selv roper mot oss som en fremmed. Kirken skal være en medvandrer og fortolker, der disse ropa møtes på stadig nye møtesteder. Vi vil ønske Gaute Granlund Guds velsignelse over liv og tjeneste. Nye utfordringer venter men han som gav kallet står urokkelig fast ved sine løfter. Leiv Gunnar Skiftun. Foto: Anne Martine Rafoss Dunsæd / Olav Granlund

18 Nicolaj Fredrik Severin Grundtvig Og han har aldri levet Som klog på det er blevet Han først ej havde kær Treklang har i en lengre periode hatt en serie om noen av våre store salmediktere om mennesker som har skrevet noe som har betydd mye for mange. Som avslutning på denne serien skal vi her ta frem en av de største: nemlig Nicolaj Fredrik Severin Grundtvig ( ) en sær - deles allsidig, spennende og sammensatt personlighet. Grundtvig blev født i Udby Præstegård. Faren var prest, og alle de fire sønner ble prester. Grundtvig mistet imidlertid sine 3 prestebrødre på tragisk vis ganske tidlig, og forholdet til faren var komplisert. Noen doktoravhandlinger mener at Grundtvigs oppvekst og barndom var vanskeligere enn H.C.Andersens barndomsår og at dette gjorde mye med Grundt - vig som person. I 1803 blev Grundtvig teologisk kandidat uten tro og ånd, som han selv skriver. Han ble huslærer på godset Egelykke og forelsket seg ulykkelig i husets frue. I 1808 forlot han Egelykke som en avklart mann. Han sa han hadde funnet Gud overalt ikke minst i digterens sang, i vismannens ord, i tidenes gang og synligst og vissest i Bøgernes Bog! I holdt han en dimis-preken som fikk toppkarakter men som også gjorde ham til en kontroversiell person: Hvi er Herrens Ord forsvundet af Hans Hus? Grundtvig hadde blitt en kristen fundamentalist i en tid med mye rasjonalisme. Man talte om den grundtvigske tankegang: Nemlig at før Bibelens bokstav og kirkens tradisjon, grunnedes kirken på Herrens eget ord. Dette ord gjenlyder fremdeles i Fadervår, trosbekjennelsen, i dåpen og i nattverdens innstiftelsesord. Grundtvig ville gi det vanlige menneske en klar og utvetydig målestokk for hva sann kristendom var og ikke la vanlige folk være overlatt til tilfeldige bibelfortolkere. Slikt lot seg ikke gjøre uten motstand! Grundtvig opplevde å bli dømt til politisensur i en årrekke!

19 Grundtvig bekjempet latinskolen som han mente gjorde folk selvgode og fordummede. Han kjempet mot pietismen, hadde fokus på hva det vil si å være menneske og hvordan evangeliet forløser menneskelivet. Han sa de kjente ord: Menneske først kristen så! Grundtvig skrev ca salmer. Ta en sjekk i Salmeboken og finn de mange flotte salmene fra hans hånd slik som Den signede dag, Deilig er den himmel blå, Et barn er født, Velkommen igjen Guds engle små, Det kimer nå til julefest samt masse andre. Vidunderligst av alt på jord Grundtvig hadde sine kamper og smerter. Og troskriser! Man mener han hadde perioder med alvorlige manio-depressive psykoser det var ofte på bakgrunn av slike sykdomsperioder at han skrev sine flotteste salmer. Mye kunne skrives om dette! Presten, dikteren, skolemannen, politikeren. Sideløpende med å være prest, holdt Grundtvig mange foredrag om egen opplevelse av Europas historie lokalene var stuvende fulle - og var i tillegg mye opptatt med skoletanken. Han traff Christen Kold og de grunnla en del Grundtvig-Koldske friskoler og folkehøyskoler skoler som skulle opplyse og opplive vanlige folk med annerledes metoder, slik som fortelling, samtaler m.m. Verdens første folkehøyskole i Rødding innvies i I 1848 blev Grundtvig valgt inn i den grunnlovgivende Rigsforsamling, ikke for noe politisk parti men for å påvirke Grunnloven. Grundtvig skrev også store litterære verk og hans sympatiserte med den gryende kvinnebevegelse for likerett Grundtvig ble 88 år opplevde tre ekteskap og fikk barn i alle tre ekteskap til anstøt for mange. Samtidig hadde han mange tilhengere man mener det var kult-lignende forhold omkring hans person. Hans fødselsdager ble feiret med vennemøter som samlet den store og stadig større vennekrets! Vartov Kirke Grundtvig var prest til han døde, de siste mange år i Vartov Kirke, som også talte dronning Caroline Amalie. Han ble biskop 78 år gammel. Han hadde sin siste preken dagen før sin død - og et nytt vennemøte var nært forestående. Den blev i stedet en minne- og sørgegudstjeneste med tusener av mennesker i følget. Merete Breimoen

20 Konfirmanter i Feda 2011 Konfirmanter i Fjotland 2011 Foto Kim K Foto: Studio Imago

21 Konfirmanter i Kvinesdal 2011 Foto: René, Kvina Fotosenter

22 4-årsboka Gjennom mange år har fireåringene i bygda fått Min Kirkebok. Også i år inviteres fireåringene til familiegudstjenster. Årets kirkebok er en barnebibel. Følgende dager er satt opp til disse gudstjenestene: 28.08: Kvinesdal kirke 18.09: Feda kirke 25.09: Fjotland kyrkje Konfirmant-jubileer I bygdene våre inviteres 50-årskonfirmantene til jubileumsfester. Noen utflytta kvindøler kommer helt fra andre siden av kloden for å delta ved disse festene, hvor de kan møte venner fra ungdomstiden. Omkring - liggende årskull fra skoletida nytter også anledningen til å se gamle venner igjen. Følgende dager kan noteres: 11.09: Kvinesdal kirke 02.10: Feda kirke 30.10: Fjotland Nøkkel funnet Etter en begravelse i Kvinesdal i april ble det funnet en bilnøkkel, hvor eieren ennå ikke har meldt seg. Kanskje noen har fått problem med å starte bilen? Kirketjeneren har nøkkelen liggende. Loppemarked på menighetssenteret Under årets sauesjå blir det stort loppemarked på menighetssenteret. Mange har gjort flotte kupp ved disse loppe - markedene samtidig som det er en fin anledning til å kvitte seg med brukbare ting en ikke lenger trenger. I fjor ble overskuddet ved loppemarkedet vel kroner. Lopper kan leveres inn til menighetssenteret etter 1.september. Takk til alle som støtter senteret også på denne måten. «Vi over 60» Første tirsdag i hver måned inviteres alle over 60 til samling på menighetssenteret. Her samarbeider Kvinesdal Menighet og Kirken i Dalen om innholdsrike arrangementer med kåseri, servering og utlodning. Overskuddet deles mellom Innfødt Evangelistmisjon og den daglige driften ved menighetssenteret. Nytt konfirmantår I september begynner et nytt kull ungdom - mer på konfirmantåret sitt. Det har vært informasjonsmøter i alle sokn, og en stor flokk unge begynner på kurset som avsluttes med konfirmasjon i mai. Det er fortsatt anledning til å etter-anmelde seg til konfirmanttiden. Ring kirkekontoret tlf Når det er dåp i kirkene våre, settes bilder av dåpsbarna opp på storskjerm. Dermed kan alle som er i kirken se det barnet som bæres fram. Bildet viser Tiril Berg, som ble døpt i Kvinesdal kirke pinsedag 12. juni. Hun har alt blitt godvenner med pus. 22 Dåpsbilder på storskjerm

23 Kvinesdal Gjestehus Annonse Full hotelldrift året rundt Ti hotellrom står klar til å ta imot gjester i sentrum. Gjestehuset tilbyr over - natting i stilfulle rom i et særpreget miljø. Det er TV og gratis trådløst internett på alle rom. Middag på menighetssenteret hver torsdag kl Rimelig og god mat. Velkommen som gjest! Priser 2011 Enkeltrom: Kr. 670 Dobbeltrom: Kr. 810 Frokost: Kr. 60 pr person Med forbehold om endring Dåp, bryllup, minnesamvær, bursdag m.m. Kvinesdal gjestehus tilbyr stilfulle festlokaler for alle anledninger. Ta kontakt for tilbud. Rimelig og midt i sentrum Tlf Stikk innom Stikk innom vår koselige lille kafe fredag og lørdag kl På menyen står det vafler, smørbrød, kaffe, te, og kake samt en hyggelig prat med de andre. Catering Nå kan du bestille mat fra gjestehuset: Smørbrød - Koldtbord Middag Lapskaus m.m Telefon Velkommen

24 Tanker fra stabburstrappa... Busken med dei fine raude blomane i hagen vår var brått ikkje så fin lenger. Blomane hadde skifta farge frå raud til ein mørk skittenraud farge som eg ikkje hadde sett før. Askeskya, sa min betre halvdel. Det gjekk opp for meg at eg ikkje lenger trong å lure på kvifor karmane på vindaugo våre hadde vore endå meir skitne enn vanleg her i fjor vår. Sjølv om vi vart oppdatert om kven som kunne reise kvar i fleire veker, kopla eg den gongen ikkje til kva det gjorde med nærmiljøet mitt, med vinduskarmane mine. Media er fulle av nyheter om katastrofer 24 Lister begravelsesbyrå vi er alltid tilgjengelige når dere trenger vår hjelp Tonstadvegen 105, 4436 Gyland Vakttelefon Eilif Sandvand Galdal Oddvard Galdal Vår samarbeidspartner Sørlands STEIN as Gravmonomenter Nye steiner Omslipte Navnetilføyelse Oppussing frå alle deler av verda. Jordskjelv, tsunamier, atomkatastrofer og tornadoer fyller TVskjermane. Vi svelgjer unna ei sky av krig, undertrykking og terrorhandlinger. Det opprører oss, men så ristar vi oss litt og konsentrerer oss om dei nære ting: Lønnsdrøftingar, auke i straumprisane og ufordragelige politikarar som ingen veit kvar kjem frå. Eg lurer jammen på eg må sjekka askesky-effekten av den straumen av katastrofe-nyheter som eg tek inn gjennom TV, aviser og internett utan å gjere noko med det. Kanskje medkjensla mi og treng ein vår-rens med anti-likegyldighetsspray - og takksemda ei grundig polering? Takksemd skaper klarare luft rundt meg. Kanskje eg kan risikere å sjå kvar eg kan vere med å skape ein positiv forskjell rett og slett eit lite konkret bidrag til at verda blir ein betre stad å vere. God sommar! Helsing Åse Endringer i kirkestaben Denne sommeren blir det flere endringer i kirkestaben. Bjørg Netland slutter i sin stilling i trosopplæringen, og hennes oppgaver overtas av Cathrine Aagedal, som utvider sin stilling til 70 %. Inger Olsen har sagt opp sin stilling som kirketjener i 15 % stilling ved Kvinesdal kirke. Stillingen vil bli lyst ledig i nær framtid. Sverre Eftestøl er innvilget permisjon fra arbeidet som organist og kantor i Kvinesdal fra 1.september. Han tiltrer da stilling som organist i Bakke og Gyland. Det er enda ikke avklart hvem som overtar hans oppgaver.

25 Menighetsbladet Treklang blir støttet økonomisk av: Aeston AS Apotek 1 Kvinesdal Berntsen Engros Coop Market og Coop Prix Eramet Einar E. Egeland AS Fargerike Kvinesdal Teppesenter Floriss Kvinesdal Hunsbedt Bil AS Hunsbedt Rør AS Hus & Hobby AS Konsmo s Fargehandel Kvina Fotosenter Kvinesdal Auto AS Kvinesdal Blomster & Hagesenter Kvinesdal Ferdigbetong AS Kvinesdal Legesenter Kvinesdal Libris Kvinesdal Optikk AS Kvinesdal Sparebank Kvinesdal Sykkelservice Merkantil Service AS Møbelringen Netland & Sønner AS Nico Mat Nils Kloster AS OTB Lyd Reiersen Transport ANS Salong Fix Smula Bakeriutsalg Sofie's Salong Statoil Service Kvinesdal Stolt Sea Farm Turbot Norway as Tonning & Egeland Kvinesdal AS USA Experten OK Reiser Utsikten Hotell AS Åge Breimoen AS Åmot Bil AS Åmot Klær AS * Gravmonomenter * Skrifthugging * Skiferplater / Bedplater * Oppussing av gravmonomenter Utføres hvert år i mars/april Henvendelse Johan Egeland Telefon:

26 Kom til kirke 26.06: Fjotland kyrkje kl Skiftun. Utvandrerjubileet. Nattverd. Ofring til Norsk Søndagsskoleforbund : Kvinesdal kirke kl Skiftun. Norsk-engelsk gudstjeneste i forb. med utvandrerfestivalen. Nattverd. Ofring til Menighetssenteret : Feda kirke kl Skiftun. Nattverd. Ofring til nytt hus : Fjotland kyrkje kl Skiftun. Ofring til kyrkjelydsarbeidet : Kvinesdal kirke kl Paul Daasvand. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid : Feda kirke. Paul Daasvand. Nattverd. Ofring til NMS : Kvinesdal kirke kl Paul Daasvand. Nattverd. Ofring til diakoniarbeidet. Fjotland kyrkje kl Paul Daasvand. Nattverd. Ofring til Skolelagsarbeidet : Kvinesdal kirke kl Paul Daasvand. Nattverd. Ofring til Kvinatun : Fjotland kyrkje kl Barnehelg for hele prestegjeldet. Pedersen og Jarle Waldemar : Kvinesdal kirke kl Familie/Filiokusgudstjeneste. Skiftun og Gya. Utdeling av 4-årsboka. Ofring til Vest-Agder søndagsskolekrets. Feda kirke kl Skiftun. Ofring til Normisjon. Sangkor fra Lund : Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Ofring til IKO. Kvinesdal kirke kl HOKUS-gudstjeneste for de minste. Netlandsnes kapell kl Kapellstevne. Ofring til misjonsprosjekt NMS. Feda menighet. Menighetstur til Gautestad : Kvinesdal kirke kl Konfirmantjubileum. Skiftun. Nattverd. Ofring til Menighetssenteret. Valgdag for nytt menighetsråd. Fjotland kyrkjelyd. Menighetstur til Gautestad : Feda kirke kl Familie/Filiokusgudstjeneste. Høsttakkefest. Pedersen og Aagedal. Utdeling av 4-årsboka. Presentasjon av nye konfirmanter. Ofring til Feda Søndagsskole. Kvinesdal kirke kl Gya. Presentasjon av de nye konfirmantene. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid : Kvinesdal kirke kl Høsttakkefest. Skiftun. Utdeling av NT til 5.klasse ved Liknes skole. Ofring til Sjømannskirken. tenmisjonsfestivalentenmisjonsfest valentenmisjonsfestivalentenmisjon sfestivalentenmisjonsfestivalentenmi sjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalentenmisjonsfesti tenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalentenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalentenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalentenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalentenmisjonsfestiva lentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalenten mis jons festivalen tenmisjonsfes tivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfest ivalentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalenten misjonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalenten misjonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalenten misjonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjonsfes tivalentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalen tenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalenten misjonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjonsfes tivalentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalen tenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalenten misjonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfes ti valentenmisjonsfestivalentenmis jons estivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalentenmisjonsfesti valen tenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti valentenmisjonsfestivalentenmisjons festivalentenmisjonsfestivalentenmis jonsfestivalentenmisjonsfestivalen tenmisjonsfestivalen tenmisjonsfesti TMF! Sommerens tenåringsfestival Åpta august For mer

27 D Ø P T E KVINESDAL Svein Andreas Grundevig Myhre (Flekkefjord kirke) Gabriel Gotheim Liam Egenes Oddvin Netland Ole Johnny Dugan-Røiseland Kristoffer Rafoss Eiesland Noah Skaren Nilsen Tobias Sindland Rusdal Tiril Berg FJOTLAND Vårin Engedal Helene Klungland Walskaar Jan Oskar Ousdal Berghom (Knaben kapell) Leah Follaug Knutsen (Netlandsnes) FEDA Lillian Mari Tønnessen Nikolai Fossdal V I G D E KVINESDAL Thomas Fjeld og Gunn-Merethe Vikeså Hansen Kjell Konsmo og Jolanta Januskeviciene Svein Morten Rafoss og Anne Bolette Roskifte FEDA Pieter Johannis Jonkman og Mary Ann Lindefjeld Torstein Dybing og Gunn Lise Tomstad FJOTLAND Svein Erik Engedal og Anette Sanden Kjell Rune Røynestad og Andrea Narvestad Netlandsnes kapell Anstein Netland og Janne Senland D Ø D E KVINESDAL Margit Rafoss Gesine Olava Liland Kaare Rødland Anstein Espeland Astrid Gulliksen Sigurd Waage Andre Normann Myrland Rakel Emilie Stegemoen Rigmor Margaret Harbakk Agnes Fossestøl (begravelse i Øyslebø) Jørgen Kåre Gullestad Nils Karl Nilsen FEDA Mikal Lohne Magne Gabriel Hansen FJOTLAND Birte Serine Galdal Martha Røyland Vi ordner alt i forbindelse med gravferd Ta kontakt om gravmonument TRELAND BEGRAVELSESBYRÅ 4480 Kvinesdal Tlf / Kontakt oss: Kirkekontoret, Vesterdalsveien 5, 4480 Kvinesdal Tlf fax Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag Treklang: Hjemmeside: Menighetssenteret: Hjemmeside:

28 Til fulldistribusjon Hagedugnad og full fart videre Fremdeles venter mange prosjekter på å bli løst ved Kvinesdal Menighetssenter. Forrige år ble taket fornyet, og 50 stoler kjøpt inn. I år venter opparbeidelse av hagen mellom senteret og elva. Mye jord er planert. Planting og kjøp av frukttrær koster. Nå på forsommeren deles giroer ut til alle husstander i Kvinesdal sokn. Hagen er ikke eneste prosjekt som er under arbeid ved Menighetssenteret. Det trengs en ny vegg i konferansesalen i 2.etasje. Mange ganger skjer flere arrangement samtidig, og da må noen tiltak flyttes til konferansesalen. Når babysang samles der har de ikke gode nok forhold. Ved å sette opp en lettvegg blir salen mer trivelig, samtidig som en får et nytt lagerrom. På et av bada til en utleiehybel trenger Det er vedtatt å kjøpe buss. fukt seg inn. Her vil det monteres dusjkabinett. Flere vinduer i hotellfløyen trenger fornyelse og må vurderes i løpet av høsten. Flere har tatt til orde for at menigheten trenger en minibuss. Dermed kan barnegrupper lettere komme ut på tur, og konfirmantarbeidet får nye muligheter. Bussen vil også kunne leies ut til andre mindre grupper og også enkeltpersoner med sertifikat for minibuss kan leie den. Menighetsrådet har vedtatt å kjøpe buss - og styret for senteret vurderer nå å kjøpe en 9 år gammel minibuss. Flere har sagt at de vil gi senteret ekstra støtte hvis buss kjøpes. Alle kreative ideer har som bakside at de koster penger for å bli realisert. Samtidig må en regne med at rentene vil fortsette å stige i åra framover. Nå i juni utfordres bygdefolket til å støtte prosjektene ved menighetssenteret ved å bruke den giroen som sendes ut. Og husk: Gaver over kr. 500 gir skattefradrag. På forhånd sier styret for senteret takk for alle bidrag. Leiv Gunnar Skiftun Kvinesdal Menighetssenter Bankgir o

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 08.12.2016 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Inger Marie Egeland, Preben Forgard Lindland, Sigfrid Nordhelle, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari Ann Nilsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 15.02.2017 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Torhild Meland, Preben Forgard Lindland, Sigfrid Nordhelle, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari Ann Nilsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 20.01.2016 Møtetid: kl. 19:30 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Preben Grøtteland Jakobsen, Sigfrid Nordhelle, Merete Vibeke Breimoen, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd Møtedato: 09.12.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Preben Grøtteland Jakobsen, Sigfrid Nordhelle, Inger Egenes Olsen, Sven Tommy Træland

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Steinar Ness, Åse Paulsen Skiftun, Solveig Stokkeland, Sigbjørn Risnes.

Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Steinar Ness, Åse Paulsen Skiftun, Solveig Stokkeland, Sigbjørn Risnes. Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd Møtedato: 17.12.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Steinar Ness, Åse Paulsen

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 10.05.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven,, Randi Nielsen, Sverre Elgvin Lied. Forfall:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness, Åse

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 31.05.2017 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Tilstede:: Preben Forgard Lindland, Sigfrid Nordhelle, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari Ann Nilsen, Inger Egenes Olsen, Åse Paulsen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Møtedato: Møtested: HUSET Side 1. DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn Kvinesdal Tlf:

Møtedato: Møtested: HUSET Side 1. DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn Kvinesdal Tlf: Møtedato: 15.05.2013 Møtested: HUSET Side 1 DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 15.05.13 Referat fra møtet i Feda menighetsråd 15.05.13 Tilstede:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato 12.03.2014 Møtetid kl. 19:00 21.10 Møtested Menighetssenteret Innkalte: Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Møtereferat frå Fjotland Sokneråd

Møtereferat frå Fjotland Sokneråd DEN NORSKE KYRKJE Fjotland Sokneråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 11.06.14 Møtereferat frå Fjotland Sokneråd Møtebok Møtedato: 11.06.14 Møtetid: kl. 19.00 Møtestad: Feda hos

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 30.10.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 30.10.13 Møtetid: kl. 18.00 Møtested: Menighetssenteret

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer