Programoversikt Programme overview

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programoversikt Programme overview"

Transkript

1 Programoversikt Programme overview Kompetanse innen kabelmanagement Competence in cable management

2 PFLITSCH Kompetanse innen kabelmanagement PFLITSCH Competence in cable management PFLITSCH-kabelkanaler og kabelgjennomføringer står overalt i den indistruelle verden for kvalitet Made in Germany tydelig merket med det sekskantede varemerket med sine karakteristiske tolv riller. PFLITSCH regnes som trendsetter for denne teknologien. Mange systemer som i dag gjelder som standard, har sin opprinnelse i den tekniske kreativiteten til mellomstore firmaer. Funksjonelle produktløsninger kombinerer PFLITSCH med et tilbud for tjenesteytelser som rekker fra CAD-planlegging frem til monteringsklare komponenter. Verktøy for optimal montering hører også med til dette. Dette resulterer I transparente kostnader og høy sikkerhet. PFLITSCH trunking and cable glands are synonymous throughout the industrialised world with quality Made in Germany clearly marked by the hexagonal trademark with its characteristic twelve grooves. PFLITSCH is considered the trendsetter in these technologies. Many systems that are today considered standard have their roots in the technical creativity of this medium sized company. PFLITSCH combines functional product solutions with a range of services that extends from CAD planning through to ready to install assemblies. Tools for optimum installation and assembly are also part of the range. This creates unique cost transparency and security. 2 2 Programoversikt/Programme overview 202

3 2 PFLITSCH-kunder over hele verden leveres via et nettverk av dyktige importører og salgspartnere med innovative og praksisorienterte produkter. Ideer og krav fra markedet omsettes konsekvent til løsninger klart for markedet. Mer enn systemdeler med internasjonal godkjenning er resultatet fra denne målorienterte utviklingen. PFLITSCH-produkter er dermed rimelig i ordets sanne betydning da de er pålitelige og har lang levetid. Hovedfokus er maskin- og anleggsbygging, elektroindustri, energiproduksjon og -fordeling, fornybare energie samt jernbaneindustri, kjemisk industri, farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri samt området innen roboter og automasjon. PFLITSCH garanterer en gjennomført høy kvalitet som både nasjonalt og internasjonalt er sertifisert av prøveinstitutter og testet i eget prøvelaboratorium. Det er tilgjengelig blant annet klimaskap, strekk-, støt- og trykkprøvingmaskiner, anlegg for støv- og vannbeskyttelse, EMC-måleteknikk og en -D-måleautomat til disposisjon. PFLITSCH customers the world over are supplied with innovative and practically-oriented products via a network of experienced importers and sales agents. Ideas and market requirements are systematically converted into market-ready solutions. Over 2,000 system components with international certification are the result of such objective-oriented development. This means that PFLITSCH products provide value for money in the truest sense of the word because they have a very long service life and are highly reliable. Our target industries are machinery and equipment, the electrical industry, energy production and distribution, renewable energies, the railway, chemical, pharmacy and food industries together with robotics and automation. PFLITSCH guarantees consistently high quality standards that are certified by testing institutes both nationally and internationally and are monitored at our own testing laboratory. For this purpose, climatic exposure test cabinets, tensile, impact and compression testing machines, dust and water ingress testing systems, EMC measurement and test equipment and an automatic D measurement system are available. Fig. : PFLITSCH firmaoversikt Fig. : PFLITSCH company premises Fig. 2: PFLITSCH presenterer seg på HANNOVER MESSE 202 Fig. 2: PFLITSCH at the 202 HANNOVER MESSE Fig. : PFLITSCH administrasjonsbygning Fig. : PFLITSCH administration building Programoversikt/Programme overview 202

4 blueglobe Kabelgjennomføringer mye bedre enn standarden blueglobe Cable glands far better than the standard 2 Få artikler for et bredt bruksområde Kuleformet tetningsinnsats sørger for meget høy strekkavlastning opptil klasse B, EN Uttrekkbart inntak for store tetningsområder Beskyttelsesgrad IP 68 til5 bar og IP 69K Kabelgjennomføringer av messing, rustfritt og kunststoff Tetningsinnsats av TPE og høytemperatursilikon M0 til M85, kabeldiametere fra 2 mm til 76 mm Oversiktlig merking på gjengeparti og pakningsinnsats Flere Varianter for næringsmiddelindustri Ex- og EMC-løsninger (se s. 6+7) Low number of parts for a wide range of applications Spherical sealing insert ensures very high strain relief up to class B, EN Removable inlet for high sealing ranges Type of protection IP 68 up to 5 bar and IP 69K Cable gland bodies of brass, stainless steel and plastic Sealing inserts of TPE and high-temperature silicone M0 to M85, cable diameters from 2 mm to 76 mm Clear markings on the pressure screw and sealing insert Variant available for use in the hygiene sector Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) Fig. : Næringsmiddelindustri blueglobe CLEAN Fig. : Hygienic cable gland blueglobe CLEAN Fig. 2: blueglobe kabelgjennomføringer av messing, PA og rustfritt Fig. 2: blueglobe cable glands in brass, PA and stainless steel Fig. : Høytemperaturkabelgjennomføringer blueglobe HT Fig. : High temperature cable gland blueglobe HT blueglobe Den fremtidsorienterte kabelgjennomføring med høyeste krav blueglobe The future-oriented cable gland for the most exacting requirements 4 Programoversikt/Programme overview 202

5 Et modulsystem med komponenter muliggjør spesiale løsninger (M6-M20/Pg 7-Pg 48). Tetningsinnsatser for en eller flere kabler, flat- og spesialkabler samt for forkonfeksjonerte kabler Kabelgjennomføringer av messing, rustfritt, PA- og PVDF-kunststoff Tetningsinnsatser av TPE,TPE-V og silikon med god holdbarhet og høye brukstemperaturer Myk klemming sikrer beskyttelsesgraden IP 68 opptil 0 bar Metriske og PG-tilkoplingsgjenger samt NPTog tomme-tilkoplingsgjenger Vinkelforskruninger for en 90 -kabelføring Kan kombineres med slanger (se s. 8) Ex- og EMC-varianter (se s. 6+7) Modular system with 6,000 components facilitates custom solutions (M6-M20/Pg 7-Pg 48). Sealing inserts for single or multiple cables, flat and special cables and for pre-assembled cables Cable gland bodies of stainless steel, PA and PVDF plastic Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone that are highly resistant and have a wide range of operating temperatures. Soft pinching ensures compliance with type en protection IP 68 up to 0 bar. Metric and Pg connection threads together with NPT and inch connection threads. Elbow cable glands for routeing cables through 90 Can be combined with hoses (see page 8) Explosion protection and EMC solutions (see pages 6+7) UNI Dicht Individualitet fra seriemodulen UNI Dicht Individuality thanks to the modular system Fig. : UNI multippel kabelgjennomføringer Fig. : UNI Multiple cable gland Fig. 2: UNI Wellrohr kabelgjennomføringer (korrugert rør) Fig. 2: UNI corrugated hose cable gland Fig. : Vinkel med UNI Dicht kabelgjennomføringer Fig. : Elbow with UNI Dicht cable gland Fig. 4: UNI Dicht M20 og M6 Fig. 4: UNI Dicht M20 and M6 2 Fig. 5: UNI multippel med spaltet tetningsinnsats for forkonfeksjonerte kabler Fig. 5: UNI Multiple with slotted sealing insert for pre-assembled cables UNI Dicht Den pålitelige kabelgjennomføringeren for mangfoldig bruk UNI Dicht The proven cable gland for a diverse range of applications 4 5 Programoversikt/Programme overview 202 5

6 Certified for equipment class II gases, dusts and for ignition protection categories Ex e (increased safety) and Ex d (explosion/flameproof) ATEXkabelgjennomføringer Maksimal sikkerhet i Ex-området ATEX cable glands Maximum safety in potentially explosive atmospheres Godkjent for apparatklasse II gasser, støv og i tenningsbeskyttelsestypene e (øket sikkerhet) og d (trykkfast kapsling) Kan brukes i områdene til sonene, 2, 2 og 22 Produktegenskaper til UNI Dicht og blueglobe bevares (side 4+5) M8 til M85/Pg 7 til 48 Godkjent iht EN 5004 og EN 5009 Beskyttelsesgrad IP 68 Forskruningslegeme av messing, rustfritt og PVDF-kunststoff IECEx og Gost godkjent EMC-varianter Multippel-kabelgjennomføringer Can be used in potentially explosive zones, 2, 2 and 22 The product characteristics of UNI Dicht and blueglobe remain unaffected (pages 4+5). M8 to M85/Pg 7 to Pg 48 Certified in accordance with EN 5004 and EN 5009 Type of protection IP 68 Cable gland bodies of brass, stainless steel and PVDF plastic IECEx and Gost certified EMC variants Multiple cable glands Med ATEX-løsninger fra PFLITSCH alltid på den sikre siden ATEX solutions from PFLITSCH Always on the safe side 2 4 Fig. : blueglobe -kabelgjennomføringer med ATEX-identifikasjon Fig. : blueglobe cable gland with ATEX marking Fig. 2: Blindplugg godkjent iht. ATEX Fig. 2: Blind plug certified in accordance with ATEX Fig. : Reduksjon med ATEX-identifikasjon Fig. : Reduction piece with ATEX marking Fig. 4: UNI Dicht PVDF-kabelgjennomføringer med ATEX-godkjenning Fig. 4: UNI Dicht PVDF cable gland certified in accordance with ATEX 6 Programoversikt/Programme overview 202

7 EMC-kabelgjennomføringer Utmerkede dempningsverdier og enkel montering EMC cable glands Exceptional attenuation values and simple installation Forskjellige EMC-kabelgjennomføringer for forskjellige anvendelser M2 til M85/Pg 9 til Pg 48 Sikker 60 -kontaktering Høy dempning kontrollert iht. IEC Tåler høy strømstyrke Tetningsprinsipp myk klemming Varianter fra UNI Dicht - og blueglobe - programmet Kabelgjennomføringer av messing og Rustfritt materiale Varianter med Ex-beskyttelse KoKeT - målemetode utviklet av PFLITSCH for bestemmelse av skjermeffekten iht. IECnorm Marine-egnede løsninger Various EMC cable glands for different applications M2 to M85/Pg 9 to Pg 48 Secure 60 contact High attenuation level certified to IEC High current-carrying capacity Soft pinching sealing principle Variants from the UNI Dicht and blueglobe range Cable gland bodies of brass and stainless steel Explosion protection solutions KoKeT a measurement method developed by PFLITSCH to determine the shielding effect in accordance with IEC Standard Marine-capable solutions 2 EMC-kabelgjennomføringer fra PFLITSCH for støyfrie bruksområder EMC cable glands from PFLITSCH for interference-free applications 4 Fig. : blueglobe TRI Fig. : blueglobe TRI Fig. 2: UNI IRIS Fig. 2: UNI IRIS Fig. : UNI EMC Fig. : UNI EMC Fig. 4: UNI Entstör Fig. 4: UNI Entstör Fig. 5: KoKeT målemetode Fig. 5: KoKeT measurement method 5 Programoversikt/Programme overview 202 7

8 Slangekabelgjennomføringer for mekanisk beskyttelse Hose cable glands for mechanical protection Kabelgjennomføringer med slangeadaptere Kompatibel med UNI Dicht -systemet Passer for korrugerte rør og forskjellige slanger UNI Dicht -tetningsprinsipp garanterer beskyttelsesgraden IP 68 for kabelen. Adapter for glatte slanger, slanger med stålfletting, korrugerte rør m.m.m. Slange-kabelgjennomføringer med EMCbeskyttelse Metriske og PG-tilkoplingsgjenger, tommer og NPT Individuelle tilpasninger til andre slangetyper Enkel montering Cable glands with hose adapters Compatible with the UNI Dicht system Suitable for corrugated hoses and different types of tube The UNI Dicht sealing principle ensures cable sealing to type of protection IP 68. Adapter for smooth hoses, hoses with steel braiding, corrugated hoses and much more Hose cable glands with EMC protection Metric and Pg connection thread, inch and NPT Individual adaptation to other types of hose possible Simple to install Slange-slangeforskruninger fra PFLITSCH: den kraftige kompletteringen for UNI Dicht -modulen Hose cable glands from PFLITSCH: An excellent complement to the UNI Dicht modular range 2 Fig. : UNI UL-slange-kabelgjennomføringer Fig. : UNI UL hose cable gland Fig. 2: UNI SVD-slange-kabelgjennomføringer Fig. 2: UNI SVD hose cable gland Fig. : UNI Wellrohr kabelgjennomføringer (korrugert rør) Fig. : UNI corrugated hose cable gland Fig. 4: Slangestusser Fig. 4: Hose connector 4 8 Programoversikt/Programme overview 202

9 MatchClamp TM Varig kabelføring med høyeste sikkerhet MatchClamp Highly secure non-detachable cable entry Varig forbindelse ved pressing av MatchClamp TM -muffen Meget høy strekkavlastning Kundespesifikk dimensjonering Materialer messing, aluminium, rustfritt og titan Oppnår beskyttelsesgraden IP 68 hhv. IP 69K For kabeldiametere fra 2 mm til 0 mm 90 -bøyning mulig Løsninger for EMC-beskyttelse Rask bearbeiding, mindre plassbehov Non-detachable connection through pressing the MatchClamp sleeve Very high degree of strain relief Customer-specific design Materials: brass, aluminium, stainless steel and titanium Achieves type of protection IP 68 and IP 69K For cable diameters of between 2 mm and 0 mm 90 bends possible Solutions for EMC protection Fast fitting and low space requirements 2 4 MatchClamp TM Varig forbindelse alternativet for spesielle anvendelser MatchClamp Non-detachable alternative for special applications Fig. : MatchClamp TM sine mange varianter Fig. : The wide range of MatchClamp product variants Fig. 2: Verktøy for pressing av MatchClamp TM - muffer Fig. 2: Tool for pressing the MatchClamp sleeves Fig. : Pressing Fig. : The pressing process Fig. 4: MatchClamp TM -muffe presset på kabelen Fig. 4: MatchClamp sleeve pressed onto a cable Programoversikt/Programme overview 202 9

10 Flens-systemer Sikker innføring også for konfeksjonerte kabler Flange systems Secure cable entry, even for pre-assembled cables Delbart flenssystem for kabelinnføring konfeksjonerte kabler For kabeldiametere fra 2,0 mm til 20,5 mm UNI Dicht -tetningsprinsipp sørger for sikker kabelbeskyttelse og høy strekkavlastning Kan kombineres med tetningsinnsatsene fra UNI Dicht -systemet Omløpende tetning sikrer beskyttelsesgraden IP 66. Rammeplate og trykkskruer av PA-kunststoff Passer i standard-plateutskjæringer for 24-polete pluggforbindelser. Splittable flange system for the insertion of pre-assembled cables For cable diameters of 2.0 mm to 20.5 mm UNI Dicht sealing principle ensures secure cable protection and a high degree of strain relief. Can be combined with the sealing inserts from the UNI Dicht system Circumferential seal ensures that the type of protection IP 66 is achieved. Frame plate and pressure screws made of PA plastic Fits in standard sheet-metal cut outs for 24 pole plug connectors. UNI FLANSCH TM fra PFLITSCH: den delbare varianten for konfeksjonerte kabler UNI Flange from PFLITSCH: The splittable variant for preassembled cables 2 4 Fig. : UNI FLANSCH TM bygget inntil en maskin Fig. : UNI Flange installed on a machine Fig. 2: UNI FLANSCH TM i sine enkeltdeler Fig. 2: The individual parts of a UNI Flange Fig. : Sammenføyning av enkeltdelene Fig. : Assembly of the individual components Fig. 4: UNI FLANSCH TM i bruk Fig. 4: UNI Flange application 0 Programoversikt/Programme overview 202

11 Komponentgrupper Systemer klare til installasjon til fast pris Assemblies Ready-to-install systems at fixed prices Planlegging, prosjektering, produkter og montering alt fra ett firma Kabelkanal-komponentgrupper leveres til avtalt tid med fast pris Utsparinger, festeanordninger individuell for kunden eller kundespesifikke lakkeringer CAD-system easyroute støtter ved den individuelle linjeplanleggingen og genererer stykk- og bestillingslister. Dataene for PFLITSCH-kabelgjennomføringer i alle standardiserte format står klart online over hele verden. I PFLITSCH-testlaboratoriet testes kjente og nye komponenter i henhold til internasjonale standarder. Planning, project engineering, products and installation all from under one roof Cable trunking assemblies that are ready to install on-time, for a fixed price. Customised cutouts, mounting components or customer-specific paintwork The easyroute CAD system supports individual trunking routeing and generates part and order lists. Global online access to the data for PFLITSCH cable glands in all of the common formats available. In the PFLITSCH testing laboratory both existing and new components are tested to international standards. 2 Komponentgrupper fra PFLITSCH Individuelle løsninger: alt fra ett firma Assemblies from PFLITSCH Custom solutions from a single source 4 5 Fig. : Fig. : Fig. 2: Fig. 2: Fig. : Fig. : Fig. 4: I Fig. 4: Prosjektering av kanaler i easyroute Routeing of trunking in easyroute Strekkavlastningstest Testing of the strain relief Konfeksjonering av industri-, PIK- og gitterkanaler Pre-assembly of Industrial- and PIK- Trunking and wire trays Industrikanal med kabelgjennomføringer Industrial-Trunking with cable glands Fig. 5: Tegning tverrsnitt UNI Dicht kabelforskruning Fig. 5: Cross-sectional view of a UNI Dicht cable gland Programoversikt/Programme overview 202

12 Industri-kanal Den økonomiske og sikre kabelføringen Industrial-Trunking The economic and secure cable routeing solution Individuelt forlegning ved hjelp av formstykker som vinkler, utganger eller kryssinger Tverrsnitt fra 50 mm x 50 mm til 00 mm x 50 mm Kanal kan åpnes på hele strekningen på forskjellige dekselposisjoner. Fordel: Kabler kan legges inn. Tredimensjonal strekningsføring ved hjelp av formstykker Robust konstruksjon med få grader Forskjellige deksler står til disposisjon Kanaler og deksler av stålplater, rustfritt og kundespesifikk lakkering Strekningsforløp kan planlegges i Online- Tool easyroute Automobil-kanal for gulvinstallasjon med trinnlaster opptil.200 N Info: Omfattende maskin- og verktøy- program for kutting og utsparinger se side 5. Individual trunking routeing using accessory fittings such as angles, outlets or crossings Cross-sections from 50 mm x 50 mm to 00 mm x 50 mm The trunking can be opened in various cover positions over the entire length. Benefit: The cables can be inserted. Three-dimensional routeing using accessory fittings Robust and low-burr construction Different cover latches are available Trunking and covers are made of sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications The trunking routeing can be designed using the online easyroute tool Automobile-Trunking for floor-mounted installation with walk-on loading of up to,200 N Info: For our comprehensive range of machines and tools for cutting trunking to length and making cutouts please see page 5. Industri-kanaler fra PFLITSCH: det gjennomprøvde multitalentet Industrial-Trunking from PFLITSCH: The proven multi-talent 2 Fig. : Kabelstrekning med formstykker og avtakbart deksel Fig. : Trunking run using accessory fittings and removable cover Fig. 2: Utsparinger på siden med kantbeskyttelse Fig. 2: Lateral cutouts with edge protection 2 Programoversikt/Programme overview 202

13 PIK-kanal Kabelføring for mindre omfang PIK-Trunking Small volume cable routeing Installasjonskanal for mindre kabelmengder Tverrsnitt fra 5 mm x 5 mm til 200 mm x 60 mm Kan gjennomgående omlegges Kan kombineres med industri-kanalen Kan lukkes med praktisk snapplokk Kan åpnes over hele lengden. Formstykker for tredimensjonal strekningsføring Kantbeskyttelse for kabelutganger på siden og på kanalenden PIK-kanalen kan fås i stålplater, rustfritt og med kundespesifikk lakkering. Info: Maskiner og verktøy for bearbeiding av kanalen se side 5. Installation trunking for a small number of cables Cross-sections of 5 mm x 5 mm to 200 mm x 60 mm Can be tilted along its whole length Can be combined with the Industrial- Trunking Can be closed with the practical snap-on cover. Can be opened along its whole length Accessory fittings can be used to achieve a three-dimensional trunking routeing Edge protection for lateral cable outlets and at the end of the trunking The PIK-Trunking is available in sheet steel and stainless steel and can be painted according to the customer s specifications. Info: For machines and tools for working with the trunking please see page 5. 2 PIK-kanaler fra PFLITSCH: det praktiske alternativet for mindre kabelmengder PIK-Trunking from PFLITSCH: The practical alternative for small cable volumes Fig. : PIK-kanal med utsparing på siden og kabelgjennomføringer Fig. : PIK-Trunking with lateral cutout and cable gland Fig. 2: PIK i forskjellige dimensjoner Fig. 2: PIK-Trunking of different dimensions 4 5 Fig. : PIK-kantbeskyttelse som festes med en låsetapp Fig. : PIK edge protection that is fixed into the trunking using a locking tab. Fig. 4: Utsparing på siden av PIK-kanalen, som er utstyrt med forskjellige plastplater Fig. 4: Lateral cutouts in the PIK-Trunking that are covered with different plastic panels. Fig. 5: T-koplingsstykke for PIK-kanaler Fig. 5: T-connector for PIK-Trunking Programoversikt/Programme overview 202

14 Gitter-kanaler Enkelt konfeksjonert og raskt montering Wire trays Simply assembled and quickly installed 2 4 Åpent kabelkanalsystem av stål galvaniskt forniklet, varmforsinket og rustfritt Få komponenter Oversiktlig og fleksibelt Enkel å rengjøre Strekningskonfeksjon uten formstykker Kan lukkes ved forskjellige dekselvarianter Forskjellige gitter-kanal-former Solide trådtverrsnitt med høy stabilitet og få opphengninger Single Wire System (SWS ) for føring av enkelte kabler Kan også fås som komponentgruppe Open cable trunking system made of hot-dip galvanized steel, electroplated with nickel and stainless steel Low part count Clarity and flexibility Easy to clean Trunking can be routed without using accessory fittings Can be closed using a variety of cover variants Various wire tray shapes Robust wire cross-sections of high strength and with few suspension points Single Wire System (SWS ) for routeing individual cables Also available as assemblies Fig. : Bredt program av gitter-kanal Fig. : Wide range of wire trays Fig. 2: T-kryssing mulig uten formstykke Fig. 2: T-crossing possible without accessory fittings Fig. : Praktisk deksel for gitter-kanalen Fig. : Practical cover for the wire trays Gitter-kanalen fra PFLITSCH: Den åpne varianten for kravstore bransjer Wire trays from PFLITSCH: The open variant for demanding industries Fig. 4: Single Wire System (SWS ) Fig. 4: Single Wire System (SWS ) 4 Programoversikt/Programme overview 202

15 Verktøy og maskiner Effektiv bearbeiding enkelt gjort 2 Tools and machines Working professionally and expeditiously Maskiner og verktøy for bearbeiding av kabelkanalene, også mulig på monterte kanaler Machines and tools for working on the cable trunking, even on installed trunking Skjære- og stanseverktøy for industri- og PIKkanal Cutting and stamping tools for Industrial and PIK-Trunking Hydrauliske og manuelle drivverk Hydraulically and manually operated drives Kutting, utsparinger på siden eller hull lykkes presist Precise cutting to length, making lateral cutouts and holes Mobile verktøy for utstansing på siden Mobile tools for lateral notching Mobil gitter-kanalsaks for utstansing av steg Rask amortisering ved tidsbesparelse Snitt og utsparinger med få grader Mobile wire tray shears for notching the side walls Rapid return on investment through time savings Low-burr cutting and cutouts Verktøy og maskiner fra PFLITSCH: Tools and machines from PFLITSCH: Arbeide profesjonelt og tidsbespa- Efficient working made easy rende Fig. : Mobilt utstansingsverktøy Fig. : Mobile notching tool Fig. 2: Mobil gitter-kanalsaks Mini Fig. 2: Mobile wire tray shears - mini Fig. : HS PIKCut Fig. : HS PIKCut Fig. 4: Verktøy for bearbeiding av kanaler Fig. 4: Tools for working on trunking 4 Programoversikt/Programme overview 202 5

16 PFLITSCH GmbH & Co. KG Ernst-Pflitsch-Straße F Nord D Hückeswagen Phone: Fax: Internet: PFLITSCH programme overview NO_GB.0 PRINTED IN GERMANY Concept, Text, Layout, Satz: PFLITSCH Photography: PFLITSCH, Seuthe Print: Köllen Druck & Verlag GmbH Programme overview NO_GB_0/202 PFLITSCH GmbH & Co. KG E&OE. We reserve the right to make technical modifications.

Innhold Contents. Schüco 3. Innhold Contents. Schüco aluminium vindussystemer. Schüco aluminium window systems. Schüco aluminium dørsystemer

Innhold Contents. Schüco 3. Innhold Contents. Schüco aluminium vindussystemer. Schüco aluminium window systems. Schüco aluminium dørsystemer Innovations 2009 Innhold Contents Schüco 3 Innhold Contents Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems 4 Schüco aluminium dørsystemer Schüco aluminium door systems 12 Schüco aluminium

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

www.efa.no Norges varemesse på Lillestrøm. Foto: Terje Solvang Strømskinner fra en av verdens ledende produsenter

www.efa.no Norges varemesse på Lillestrøm. Foto: Terje Solvang Strømskinner fra en av verdens ledende produsenter www.efa.no orges varemesse på Lillestrøm. Foto: Terje Solvang Strømskinner fra en av verdens ledende produsenter år alle brikkene stemmer, blir resultatet bra Efa Elektro as er en mellomstor aktør på markedet

Detaljer

PMC Servi Group. Solution Provider of Power Motion Control. 100 years. Power Motion Control since 1912

PMC Servi Group. Solution Provider of Power Motion Control. 100 years. Power Motion Control since 1912 PMC Servi Group Solution Provider of Power Motion Control 100 years Power Motion Control since 1912 1 PMC Group Norge eies av det svenske selskapet PMC Group som er Nordens ledende leverandør av totalløsninger

Detaljer

RACKS, INSTRUMENTSTANDS AND EQUIPMENT PLATES

RACKS, INSTRUMENTSTANDS AND EQUIPMENT PLATES RACKS, INSTRUMENTSTANDS AND EQUIPMENT PLATES Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best! 1 Firmapresentasjon Company presentation PRODUKT- INFORMASJON Øglænd System tilbyr

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE DS-75 PRODUKTIVITET PÅ EN ENKEL MÅTE Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet og bekvemmelighet DS-75 PRODUCTIVITY PRODUKTIVITET MADE PÅ EASY EN ENKEL MÅTE Are you working in an environment

Detaljer

Firmapresentasjon Company Presentation

Firmapresentasjon Company Presentation Firmapresentasjon Company Presentation VI TAR VARE PÅ VERDIENE 10 Persontog Mantena 16 Godstog Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER

LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER KILAB AS HOVEDKATALOG 2 KILAB AS Forord Kilab AS er et norsk firma som startet opp i 1988, med utvikling og salg av laboratorieinnredning og avtrekkskap. Fra

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer

Produktoversikt. IO-løsninger. Visualisering. Varslingsutstyr. Ethernet og WiFi. Ex-materiell

Produktoversikt. IO-løsninger. Visualisering. Varslingsutstyr. Ethernet og WiFi. Ex-materiell Produktoversikt IO-løsninger Visualisering Varslingsutstyr Ethernet og WiFi Ex-materiell leverandør av Ex-systemer og Ex-produkter NOREX ble etablert i 1991 og er nå en del av EATON. NOREX leverer utstyr

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

DYP MAGASINET FRA FORENINGEN FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR3 2009

DYP MAGASINET FRA FORENINGEN FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR3 2009 DYP MAGASINET FRA FORENINGEN FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR3 2009 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI PETROMARKER: EM HYDROKARBON-UNDERSØKELSE

Detaljer

Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel

Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel 02 HEWI Sanitærserie 805 Kuber i rustfritt stål Sanitary Range 805 Stainless

Detaljer

dyp magasinet fra ForeningEN for fjernstyrt undervannsteknologi Nr1 2009

dyp magasinet fra ForeningEN for fjernstyrt undervannsteknologi Nr1 2009 dyp magasinet fra ForeningEN SUBSEA-BRANSJENS FREMTID Side 9 store høydepunkt i FFU-sammenheng 04:Årets 05: FFU i ny drakt Technology: Kunnskap om det man 17:Force ikke kan se... Satser på intern opplæring

Detaljer

ACTE NYTT ACTE VINNER. to priser fra CINTERION! Du finner mer informasjon om noen av Cinterions produkter inni avisen!

ACTE NYTT ACTE VINNER. to priser fra CINTERION! Du finner mer informasjon om noen av Cinterions produkter inni avisen! ACTE NYTT UTGAVE 1/2011 ACTE VINNER to priser fra CINTERION! Du finner mer informasjon om noen av Cinterions produkter inni avisen! u ACTE vinner to priser fra Cinterion! Begge 1 ste prisene er for ACTE

Detaljer

P.O. BOX 274-3183 HORTEN - NORWAY PHONE: +47 3308 3500 - FAX: +47 3308 3501 URL: www.phontech.no E-mail: info@phontech.no

P.O. BOX 274-3183 HORTEN - NORWAY PHONE: +47 3308 3500 - FAX: +47 3308 3501 URL: www.phontech.no E-mail: info@phontech.no P.O. BOX 274-3183 HORTEN - NORWAY PHONE: +47 3308 3500 - FAX: +47 3308 3501 URL: www.phontech.no E-mail: info@phontech.no HANDBOOK (Revision 6 25.08.2005) FOR DIGITAL INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM DICS

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS FFU FFUnytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR. 3. NOVEMBER 2003 Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner Technology Awareness Workshop Side 4 Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro. A safe and reliable full-range electro supplier

En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro. A safe and reliable full-range electro supplier En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro A safe and reliable full-range electro supplier Om Hareid Group The Hareid Group Våre ansatte er vår suksess Hareid Group består av ni selskaper, i hovedsak

Detaljer

Modular Building Systems

Modular Building Systems FLEXMODUL A/S Modular Building Systems PLANLEGGING ARKITEKTUR KONSTRUKSJON Markhus MARKHUS A/S, i Grimstad, er et offshore- og maritimt relatert ingeniørfirma med erfarne arkitekter, ingeniører og tegnere.

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

MASKINER OG UTSTYR FOR NOT OG GARN

MASKINER OG UTSTYR FOR NOT OG GARN INNOVATIVE LØSNINGER FOR INDUSTRIELL PRODUKSJON P R O D U K T K A T A L O G MASKINER OG UTSTYR FOR NOT OG GARN MACHINES AND EQUIPMENT FOR NETS, ROPE AND GILL-NET AMAROPE AMATACKER AMANET A u g u s t 2

Detaljer

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE. Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet og bekvemmelighet

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE. Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet og bekvemmelighet PRODUKTIVITET PÅ EN ENKEL MÅTE Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet bekvemmelighet PRODUKTIVITETMADE PÅ EASY PRODUCTIVITY EN ENKEL MÅTE Are you working in an environment where mail

Detaljer

Strømforsyninger VI SKAPER MERVERDI SIVILINGENIØR. Pro-M. Insta Pro-H Ecoline

Strømforsyninger VI SKAPER MERVERDI SIVILINGENIØR. Pro-M. Insta Pro-H Ecoline SIVILINGENIØR Strømforsyninger Pro-M Insta Pro-H Ecoline Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Pro-h, Switch-mode

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer