Referat fra komité for miljø og byutvikling sin studietur til Barcelona september.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra komité for miljø og byutvikling sin studietur til Barcelona 6. - 9. september."

Transkript

1 Referat fra komité for miljø og byutvikling sin studietur til Barcelona september. Tema: Offentlig transport - tilrettelegging for sykkel - havn - transformasjonsområder - tilgjengelighet for alle - bossug Sammendrag: - OL i 92 la grunnlaget for dagens byutvikling: Havnen, universell utforming, transformasjonsområder, transportsystemer og all annen infrastruktur. - Offentlig transport fungerte. Den var særdeles brukervennlig og det var etablert et felles offentlig system for alle transportmidlene (buss, metro, bybane, lokaltog), men med priavte driftere. Anbud var et ikke-tema. - Bysykler tilgjengelig med 300 meters mellomrom. Radikal økning men liten overgang fra bil til sykkel. Godt markerte sykkelfelt i hele byen. Det offentlige har kontroll med bysykkelsystemet. - Biltrafikken i sentrum er redusert med 10%. Restriktiv parkeringspolitikk og mange gater var blitt bilfrie og antall felt var redusert i andre gater. 2/3 av parkeringsplassene er under jorden. - Høyhastighetsbane. Målet er at 90% av befolkningen innen 2020 skal bo mindre enn 5 km fra en høyhastighetsstasjon. - Universell utforming er gjennomført innen transport (minus tog), off. rom, off.bygg og er et gjennomført bærende prinsipp i all byutvikling. Alle nybygg er universelt tilgjengelig og ved skifte av næringsdrivende på gateplan må hovedinngangen gjøres tilgjengelig for alle. Pragmatisk holdning også til historiske bygg. - Havnen er gjort tilgjengelig for hele byen. Eget selskap med ansvar for den offentlige havnen (viktig med havnekompetanse). Barcelona er crisehavn nr 1 og har Valencia som regional havn. - Bossug i de sentrale deler av byen. Resultat av en bevisst politikk for å redusere lukt, støy og transport fra gatene. Mange kreative løsninger for å etablere stasjoner. - Målrettet byutvikling i de mest utsatte sosiale områdene i sentrum. Aktiv politikk også for å tiltrekke seg interessante næringsaktører og de inviteres til å bygge spenstige bygg i transformasjonsområder. Offentlig transportpolitikk 1.6 millioner innbyggere i byen, og i omlandet bor det 4.4 millioner innbyggere pr km2 gjør at Barcelona er en av de byene i Europa der man bor tettest. I sentrum fordeles transporten seg på følgende måte: 30 % - offentlig transport 46 % - går/sykler 24 % - privat bil

2 Kommunen har satt seg 4 mål/dimensjoner for en bærekraftig transportpolitikk: Helsefremmende (ulykker, forurensing) Respekt (miljø) Sosial (tilgjengelig, inkluderende) Økonomi Metode/verktøy: innovasjon, kreativitet, konsensus og optimale løsninger 1. Innovasjon Grønn politikk parkeringsrestriksjoner: 2/3 av parkeringsplassene er under jorden. 10 % reduksjon av trafikken i sentrum. Knapphet på areal flerbruk med tidsbestemt bruk: parkering, varelevering, busstransport. Bruker natten til varelevering og ofte en storbil som erstatter mange små og der omlasting skjer utenfor sentrum. 2. Konsensus. I 1998 bred forpliktende enighet mellom politikere, fagforening, næringsliv og innbyggere. 3. Optimale løsninger Maks effekt legge til rette for holdningsendring. Bysykler o I desember 2007 var det 3000 bysykler og 200 stasjoner for bysykler. Året etter det doble. o Ca 300 meter mellom hver stasjon. o 8 brukere pr sykkel per dag, brukere pr dag. o 57 % bruker sykkel til arbeid. o Dekker 49 km2. o Byen heller med 4 % og det er en utfordring at langt flere bruker sykkel ned til sentrum enn opp igjen. De har derfor et omfattende system for å transportere syklene tilbake til stasjonene. o Det offentlige har kontroll og eier bysyklene. Samme som i Brussel og Sydney, mens Oslo, Lyon, Paris har private eiere/drivere. Barcelona mener det er avgjørende for suksessen at kommunen eier bysyklene. De har kunnskap om styrker og svakheter med systemet og kan utvikle det videre. o Det koster 30 Euro pr år for et personlig sykkelkort. o abonnenter. o Systemet finansieres/subsidieres av parkeringsselskapet. Parkeringsselskapet har reklameinntekter. Det er inngått serviceavtale med private. Syklene er enkle, billige men robuste og har i snitt har varighet på 2 år (5000 km pr år). o De mener at London har den beste modellen med sykkel og buss integrert i det offentlige transportsystemet Tilgjengelighet design for alle Målet er mest mulig autonomi for alle innbyggerne. Mangfold er en forutsetning for kreativitet. Alle har rett til et verdig liv og alle vil i løpet av livet måtte forholde seg til nedsatt funksjonsevne. Barcelona var den første byen som hadde OL og Paraolympisk på samme sted. Det var starten på den universelle byutviklingen.

3 I mars 1992 ble det skrevet et interdepartementalt dekret under mottoet: design for alle. Prioriterer de gående og redusere hindringene med å satse på kvalitetsdesign. Det er utarbeidet egne maler for sikt og bevegelse (0,90 x 2.10). Informasjon til trafikantene har vært et prioritert område. Om 3 år vil alle overganger bli med lydsignal. (80 % av all transport er universell). Alle busser og metro er universelle. Togene henger etter. Kriterier for tilgjengelighet: Respekt, Sikkerhet, Helsefremmende, Funksjonell, Brukervennlig (lett å orientere seg, bruke skilting og symboler som er allment kjent) og Estetikk. Dette for at flest mulig vil akseptere det og at løsningene fremstår som attraktive. Hvem trenger universell utforming: 10 % av befolkningen har nedsatt funksjonsevne 40 % av befolkningen vil ha behov for universell utforming (spesielt eldre og barn) Universell utforming er den beste løsningen for alle. Utfordringer/løsninger: Blinde trenger kant mens andre vil ha minst mulig hindringer/overganger. Fast design ved alle forgjengeroverganger med boss på ene siden, lys på andre samt ledestripene 1,20 inn på fortauet (der de ikke er lagt ned i nye fortau har de lagt gummistriper som ledetråder i alle fortau og busstopp). Støyen fra lydsignal på overganger og tale på billettautomater/heiser har de redusert ved at blinde/svaksynte er utstyrt med en egen brikke slik at de kan utløse nødvendig lydsignal/stemmeveiledning ved heis og billett automater. De er bevisst på lyssetting av offentlige rom (også i forhold til motlys) samt automater slik at det blir enklere for svaksynte. Det samme med plassering av lyktestolper og andre hindringer langs fortau og plasser. NB! De har utviklet en egen ruklete struktur på stolpene slik at de ikke egner seg til plakatoppklistring. De har vært langt mer pragmatisk enn oss når det gjelder tilpassning av historiske bygninger og dermed gjort dem tilgjengelig for alle. (Heis i glasstilbygg. Grave seg ned og lage ny inngang i første etasje.) Ved hvert eierskifte for næringsdrivende er de pålagt å tilrettelegge for universell tilkomst før de får åpne ny virksomhet. Stranden har de gjort tilgjengelig for alle med bred trerampe, tilpassing av dusj for sittende, eget skifterom for rullestolbrukere og egne lette rullestoler som kan rulles ut i vann. Vaktene på stranden er opplært og er tilgjengelig til å bistå. Offentlig støtte for å gjøre bygninger tilgjengelig for alle. Alle nybygg har livsløpsstandard. Nødtelefon som kan motta sms. Det forskes på universelle løsninger. Offentlig transport Radikal økning av befolkningen på tallet. Den største veksten skjedde km utenfor byen. I sentrum står offentlig transport for 62 % av transporten, mens den i omlandet bare utgjør 40 %. Det er fire ulike transportsystemer:

4 103 km med metro. Bygging startet i 1926 TMB Barcelona som eier 145 km med undergrunn/lokaltog FGC regionen 453 km med lokaltog Renfe tidligere statseid, nå overført lokalt 23 km med Bybane Tramvia Metropolitan etablert i 2004 privat 920 km med buss - 30 private bussoperatører De to bybanetraseene er på 15, 6 km og 14, 1 km og var det eneste transportsystemet som hadde økning i trafikken i De har hatt folkeavstemning om å forene de to bybanene. Det var bare 10 % som deltok og resultatet var negativt. Valencia og Bilbao har også bybane. Trikken ble fjernet i Metro er mest effektiv for lange avstander, mens bybanen for avstander under 4 km. Konkurransefortrinnet for bybanen er enklere av- og påstigning. Bybane er bedre fremkomstmiddel enn buss der det er trafikkgrunnlag på over 5000 passasjerer pr time. De viste til skinneeffekten og at de har hatt en rekke uhell med andre kjøretøy. Fra 2010 overtok regionen ansvaret for all skinnegående trafikk. Gradvis økning i bruk av offentlig transport, men finanskrisen medførte en nedgang i Det offentlige har ansvar for planlegging, kontrakt med operatørene og fastsette takssystemet. Anbud har ikke vært på den politiske dagsorden. Innen to år så har de teoretisk mulighet til å vurdere anbud på lokaltogene som i dag driftes av Renfe. Finansiering drift: 60% offentlig subsidiering av den offentlige transporten. Resten er billettinntekter. Ulik sporbredde på spansk jernbane (1,668) og europeisk (1,43), mens Høyhastighetsbanen har europeisk standard. Billettsystem o Før 2001 hadde alle operatørene hvert sitt billettsystem. I dag er det samordnet og gir mulighet til å skifte transportmiddel inntil 4 ganger per time (med unntak av metro som er et lukket system). o Sonesystem med 6 soner i hele regionen. Sone 1 og 2 omfatter 6 mill og 18 kommuner. 75 % av reisene er i sone 1. o Det er etablert et sentralt system, der alle reiser blir registrert og inntektene blir fordelt til de ulike operatørene. o 50 % rabatt på 10 billetter (mest brukt), så har de også 50 billetter på 30 dager og månedskort. 5 % av de kjøpte billettene blir ikke brukt! o Jobber med å videreutvikle systemet, slik at man kan bruke bankkort og få de rabattene som gjenspeiler reisemønsteret. Høyhastighetsbanenett o Store investeringer i høyhastighetsbaner, veier og havner. I 2008 ble Madrid - Barcelona åpnet. Det er planer om å binde sammen Barcelona og franske TG. Spania er nr 3. i verden etter Frankrike og Jemen (1570 km). o April 1992 (Expo i Sevilla) ble den første høyhastighetsbane mellom Sevilla Madrid (550 km lang, opptil 300 km/t) etablert. Filip Gonzales styrte i 13 år og hadde en visjon

5 om å binde Andalucía til de nordlige deler av landet. Før banen kom var 80 % av trafikken mellom byene flyreiser, men etter ett år ble detet snudd i favør av tog. o Minimums hastighet er 250 km/t. Godtransporten går om natten. o Madrid Barcelona (630 km 2, 5 timer med ett stopp i Zaragossa). Tok 12 år og kostet 7 mill. Euro. o Målet er at 90 % av befolkningen i 2020 skal bo mindre enn 5 mil fra en stasjon. I 2005 ble det vedtatt en strategiplan for høyhastighetsbanenett til 82 mill Euro. Innen 2025 vil hele Spania bli bundet sammen. AV 2 er god forretning. Utfordringen er det høye strømforbruk. EU har finansiert 50 % av investeringene. Spania har vært usedvanlig flink til å utnytte medlemskapet! Energi o Solpanel på alle nybygg er vedtatt politikk. o Vindmøller står for 10 % av energiproduksjonen, hydrokraft for 8 %, atomkraft for 10 % og kullkraft for 15 %. o Gass står for en stor del av energien. I Andalucía er det etablert mange solcelleparker. o 25 % av Spania er ørken. Bossnett o Utfordrende å finne egnede plasser for bossnett stasjonene. Gjort en kreativ jobb med å integrere bossterminalene i eksisterende bygg: - under parker, rundkjøring, bolig, næringsbygg, markedsplasser. Tenker bossnett i all byplanlegging. o Etablert en graveklubb. Kommunen står for investeringene og fastsetter brukerbetalingen. o 7 stasjoner og 400 mottak. Rekkevidden er inntil 1800 m. og de lange avstandene er energikrevende. Bosset sorteres som organisk/ikke organisk. Systemer er ikke egnet for gjenvinning av glass. Bosset komprimeres og hentes om natten til videre bearbeiding utenfor byen. o Anleggende er dyre å drifte, men er et resultat av en bevisst politikk med ønske om å fjerne bosslukt og støyen fra bosshenting fra gatene. Byfornyelse og estetikk o Gater er blitt tilbakeført til gående, syklende, næringsdrivende, grøntområder og parker. Sanert områder i sentrum og etablert nybygg og nye plasser (Nueva Rambla). De som mistet boligene fikk liten kompensasjon og hadde ikke råd til å flytte tilbake. o Estetikk: bare apotek og parkeringsanlegg får lov til å sette skilt ut fra bygningskroppen, ellers få restriksjoner på skilting. Aircondition anlegg må være over 3.etasje. Det var avsatt lite resurser til å håndheve disse reglene. o Store områder avsatt til transformasjon. Sanert et gammelt småindustriområder i nord. Politikerne har vedtatt en målrettet strategi for å få kunnskapsbedrifter til å etablere seg i området. Reiste rundt i hele verden og plukket ut bedrifter de ønsket skulle etablere seg i byen. Ønsket gjerne at det ble bygget spektakulære og synlige bygg. Den nye stranden og området rundt OL landsbyen og verdensutstillingen ble fremhevet som spesielt vellykkede prosjekt byfornyelsesområder.

6 Havnen o I 1977 ble det vedtatt et urbaniseringsprosjekt for havneområdet. På den tiden bestod byens sjølinje av en firefeltsvei og havn, slik at befolkningen hadde svært begrenset adgang til sjøen. Havnen forandrer seg ikke av seg selv, det var nødvendig med en sterk politisk ledelse for å balansere de endringene som genereres av havnens egne behov og byens behov. o containere endret strukturen på havner og krevde mer areal. o ideen om å søke olympiske leker som et ledd i byfornyelse av havnen. o bypolitikerne ønsket åpenhet mot sjø. o enighet mellom havn og by om å lage en felles strategi for den kommersielle havnen og nye urbane havneområder. o ble selskapet Port Vell etablert - Den offentlige havnen. o ble planen vedtatt. Strategi for å fjerne veien som sperre mellom by og havn/sjø. Etablering av containerhavn, cruisehavn, den urbane havnen med akvariet, handlesenter, promenadeområder, to store båthavner, etablering av ny strand (påfyll av sand hvert 2.år). o Nylig er det reist et signalbygg helt ute på pynten. Det er et landemerke som minner om et seil og har vakt mye debatt. Barcelona var første havn i Spania som gjennomførte denne endringen. Det var mye protester fra områdene som ble tatt for å etablere ny havn (containerhavnen sør for byen). o Havnen i Barcelona ønsker å være best på cruise og overlater til Valencia å være den store regionale havnen. o Den urbane havnen i Barcelona har blitt en kjempesuksess. Det er et populært område. De jobbet bevisst for at området skulle oppleves som trygt. De har eget havnepoliti som samarbeider med andre politimyndigheter. Det er i dag et godt samspill mellom den offentlige havnen og resten av bysamfunnet. o Avgjørende for å lykkes er å opprettholde havnekompetanse i det nye selskapet Port Vell som har ansvar for den offentlige havnen. Spania Catalonia o Regionen Catalonia har hatt selvstyre i 30 år, og moderate nasjonalister har hatt flertall i mange år. Catalalonia oppfattes som Spanias motor. FC-Barcelona har vært styrt av nasjonalistene. MontSerrat (Skytshelgen) er det fremste symbolstedet for "catalonisme". o De olympiske lekene i 1992 har hatt stor betydning for utviklingen. o Det er i dag 16, 5 katalanere, men det er ingen ensartet befolkningsgruppe, 0,5 mill er f. eks. av andalusisk opprinnelse. 90 % forstår catalonsk. o Spania har hatt en vekstrate på over 4 % frem til 2007, men har i dag en arbeidsledighet på 20 %. Arbeidsledigheten er størst blant kvinner, immigranter og unge (40 % av de under 26 er arbeidssøkende). o Satses nå mye på utdanning for å motvirke den høye ledigheten blant ungdom. o Regionen har hatt tre næringspilarer: Byggeindustrien

7 Service turisme Bilindustri (nå fått kunstig åndedrett) Svart økonomi Spania er det landet med flest 500 euro sedler. Mye korrupsjon. Momsen er på mellom 16-18%. Arbeidsledige får maks 2 år med stønad. Kvinner og kjønnsroller liberalisering kirken o Den tydeligste samfunnsendring i Spania de senere år er endring av kvinnerollen. Spania har den laveste fødselsraten i EU og 50 % av regjeringen består av kvinner. Flertallet på universitetene er kvinner. o Kvinner tjener mellom 15-20% mindre enn menn for samme arbeid. o Eldreomsorg og hjemmehjelp er en stor utfordring. o Homofile kan inngå samboerskap og adoptere. o Abort inntil 14 uke uten foreldrenes samtykke. o Kirken har fortsatt stor innflytelse og tar et stort ansvar for sosialtilbudet og mye av eldreomsorgen er overlatt til kirken. Utdanning og ungdom Det er ingen statlig lånekasse, bare noen legatordninger. Det er mange med universitetsutdanning. De må ofte ta til takke med strøjobber Euro generasjonen. Mange ungdommer bor av økonomiske grunner hjemme til de er over 30 år. Programmet Kl. ca : Ankomst Barcelona El Prat lufthavn. Med lufthavnsbus til Praca Catalunya. Kl : Foredrag om Barcelona ved guide Jens Ulrich Pedersen : :20 Orientering om Barcelonas public space policy, transport, sykkel, mv. Plaza Pi i Sunyer, 8 10:30-11:45 Besøg bossterminalen ved Santa Catarina markedet, Carrer Francesc Cambó, :45-13:30 Med minibus skal vi se eksempler på Barcelonas urbanistiske forvandling, bl.a. det nye kvarter V/Eva Serra. Barcelonas regionale arkitekt

8 15.15: Metro til ATM, Autoritat del Transport Metropolità, : Møde med Xavier Roselló, talsmand for ATM: Orientering om ATM og offentlig transport i Barcelona Program: 1. The Metropolitan region of Barcelona. Basic information. 2. Public transport system 3. ATM, the Metropolitan Transport Authority 4. Funding 5. Accessibility 6. Ticket integration 7. The new tramway, in operation since : Byvandring i Barcelona : 09.00: Metro til Design for all, Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, Recinte del Poble Espanyol, Bustía 97, Metro Plaza España, Tel: : Orientering om fondens aktiviteter v/formanden og stifteren Francesc Aragall med fokus på Barcelonas byarkitektur : Med bus skal vi sammen med Francesc Ferrer og Imma Bonet fra Design for all besøge plasser og offentlige byrom, der er eksempler på god byarkitektur. Vi slutter i den olympiske havn og ved stranden i Barceloneta, der er gjort tilgengelig for bevægelseshæmmede : Spadserer vi gennem havnen til møde med Port de Barcelona 16.00: Møde med Adolf Romagosa, Direktør for Port-2000, selskabet under Port de Barcelona, der står for udviklingen af havnen i samspil/koordinering med byen Barcelona : Bus henter os i havnen og kører os til Montjuic, hvorfra vi tager teleferic/cablecar til San Sebastian-tårnet og tilbage for at se havnen i fugleperspektiv. NB! Der skal købes billetter på stedet. Efter luftturen picker bussen os op og kører os på rundtur i byen (forbi OL-anleggene på Montjuic, Casa Battló, La Sagrada Familia og ender i Parc Güell, hvor vi spadserer til toppen. Herfra er der fint vue over byen : 11.00: Lufthavnsbus fra Praca Catalunya til El Prat lufthavn. Det har vært en svært innholdsrik studietur både faglig og sosialt og til stor inspirasjon for videre politisk arbeid. En spesiell takk til vår danske guide og tilrettelegger Jens Ulrich Pedersen som vi kan anbefale på det v armeste. Bergen, den 12.oktober 2010 Ruth Grung

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Reisens opplevelse og tilgjengelighet for alle. Guro Berge Statens vegvesen Vegdirektoratet Norge

Reisens opplevelse og tilgjengelighet for alle. Guro Berge Statens vegvesen Vegdirektoratet Norge Reisens opplevelse og tilgjengelighet for alle Guro Berge Statens vegvesen Vegdirektoratet Norge Prinsipper for den attraktive byen Byen skal være tilgjengelig Å transportere seg skal være en god opplevelse

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FRA STUDIETUR TIL BARCELONA 27.05.09-31.05.09

UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FRA STUDIETUR TIL BARCELONA 27.05.09-31.05.09 Alta kommune Drift- og utbyggingssektoren Plan og byggesak UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FRA STUDIETUR TIL BARCELONA 27.05.09-31.05.09 Postadresse : Besøksadresse: Drift- og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP)

Transportnett Tromsø. - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem. Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Transportnett Tromsø - Fra tilfeldig til helhetlig transportsystem Britt Hege Alvarstein, Byråd for byutvikling (FrP) Bakgrunn Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø. Valgt kombinasjonskonsept

Detaljer

Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport. Einar Lillebye, Vegdirektoratet/ UMB

Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport. Einar Lillebye, Vegdirektoratet/ UMB Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport Einar Lillebye, Vegdirektoratet/ UMB Norsk forening mot støy, 19.09.2012 Byer er formet ut fra: 1. g j e l d e n d e s t r a t e g

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje Miljøpedagogisk samling 10. September Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje 7 grunner for å velge sykkel Bevegelsesfrihet Sykkel gir

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

Referat fra studietur for Areal- og transportnettverket til Sveits og Tyskland Framtidens byer

Referat fra studietur for Areal- og transportnettverket til Sveits og Tyskland Framtidens byer Referat fra studietur for Areal- og transportnettverket til Sveits og Tyskland Framtidens byer Sveits og Tyskland, 24.-26. september 2014 Bilde fra presentasjon i Zurich ordan kan vi utvikle attraktive

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle Nasjonal gåstrategi Alf Støle Miljøseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen sin visjon: På veg for et bedre samfunn Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2219 Statens vegvesen vil

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Åpning av utstillingen Design that makes a difference

Åpning av utstillingen Design that makes a difference Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Åpning av utstillingen Design that makes a difference Tid: Fredag 24. januar 2014 Sted: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Velkommen til Barcelona og Catalonia. Kortur for Dale Mannskor sept 2011

Velkommen til Barcelona og Catalonia. Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Velkommen til Barcelona og Catalonia Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Cataloni er en region i Spania, beliggende nordøst i landet med grenser til Frankrike og Andorra. Hovedstaden i Catalonia er Barcelona

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor?

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Byutviklingskonferansen 2011 «Bergensregionen og Monsterveksten» Fremtidens transportsystem: Litt om NTP 2014 2023 Byplanlegging

Detaljer

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Holger Schlaupitz fagleder energi, klima og samferdsel Norges Naturvernforbund Foto: Leif-Harald Ruud Hvorfor satse på jernbanen, sett fra et miljøståsted?

Detaljer

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse Generelt om Ulven 29.06.2016 Ulven-området er en del av Hovinbyen Hovinbyen er et prioritert hovedutbyggingsområde i Oslo fram mot 2030 Planer for omfattende utbygging

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Høyhastighetsbaner i Skandinavia Muligheter for Oslo Stockholm

Høyhastighetsbaner i Skandinavia Muligheter for Oslo Stockholm Høyhastighetsbaner i Skandinavia Muligheter for Oslo Stockholm Askim, 12.02.13 Jørg Westermann, dagleg leiar Utredningsoppdrag fra NB Deutsche Bahn International: faglig ansvarlig Benytter bred, tverrsektoriell

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde:

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde: GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.4 2004 Hindringer stanser blinde: Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen Bli med Gunnar på «hindringstur»!

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Internasjonale attraktivitetserfaringer, og konsekvenser for Norge av Rolf Røtnes

Internasjonale attraktivitetserfaringer, og konsekvenser for Norge av Rolf Røtnes Internasjonale attraktivitetserfaringer, og konsekvenser for Norge av Rolf Røtnes Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner skaper vekst OG er forberedt på press København Aarhus Stockholm Hamburg Sidefod

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes

Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes Befolkningen vokser og de fleste flytter til byene. Bo- og arbeidsmarkedsregioner. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst. 2009-2014 2,5 % 2,5 % 2,0 % 2,0

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Et nytt transportsystem for Norge

Et nytt transportsystem for Norge Et nytt transportsystem for Norge Tekna, 12. februar 2009 Jørg Westermann, daglig leder Velkomen om bord! Om Norsk Bane AS Aksjekapital på 9,1 mill. kr. 348 aksjonærer. Kom.+fylke 70% Arbeider for et nytt

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen SmartCity Bærum, frokostseminar 28 januar 2014 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruter

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

«Hit eit steg, og dit eit steg»

«Hit eit steg, og dit eit steg» «Hit eit steg, og dit eit steg» Nasjonal konferanse- universell utforming -tilgjenge og likeverd innan 2025 Bybanen i Bergen. En Bybane for alle! (?) Bergen, 27-28 september 2012 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE 27. november 2013 ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE Geir Isaksen NORGES BEFOLKNING VOKSER RASKT OG VEIENE ER FULLE Norges befolkning øker raskt, spesielt i storbyregionene

Detaljer

Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14. Jørg Westermann, daglig leder

Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14. Jørg Westermann, daglig leder Høyhastighetsbane Oslo - Stockholm Om arbeidet med en mulighetsstudie Stortinget, 27.01.14 Jørg Westermann, daglig leder Om Norsk Bane AS 350 aksjonærer, kommuner og fylker eier 73 % av aksjene. Utvikler

Detaljer

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport

Detaljer

Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser. Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt

Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser. Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt Utgangspunkt TØI-prosjekt som skulle frambringe eksempler på bilfrie sentrum i europeiske byer

Detaljer

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 0. 2 0 5 Æ R E K R A F T I G U R A N L A N D S Y TEAM/RESSURSERSONER rosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard:

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York

Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York 16.05.2013 Prioritering av myke trafikanter i New York Gjøre sykkel mer attraktivt Sykkeltiltak en pakke med tiltak Delt ut 50 000 gratis

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

NAFs innspill og noen inntrykk fra Edinburgh/York. Ny giv for innfartsparkering 29.11.2013 Christer Tonheim

NAFs innspill og noen inntrykk fra Edinburgh/York. Ny giv for innfartsparkering 29.11.2013 Christer Tonheim NAFs innspill og noen inntrykk fra Edinburgh/York Ny giv for innfartsparkering 29.11.2013 Christer Tonheim Innhold Hvorfor jobber NAF med innfartsparkeringsløsninger Status Quo Hvordan opplever biltrafikanter

Detaljer

Spenning Moro Eventyr Action Nærhet Utleie av Segway PT

Spenning Moro Eventyr Action Nærhet Utleie av Segway PT Spenning Moro Eventyr Action Nærhet Utleie av Segway PT Hvordan lykkes som utleier eller turarrangør av Segway PT Segway PT kan forandre ditt liv Dette gjør en Segway-omvisning attraktiv Et unikt produkt

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016 I LY Bussveien plan og designkonkurranse 15/25023 - Februar 2016 INNHOLD HOVEDGREP En holdeplass Alternativer Konsept 03 ARKITEKTUR Situasjonsplan - Stokkavik 1:500 Situasjonsplan - Niels Juels gate 1:500

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport Guro Berge ! Perspektiver bak miljøvennlig transport! Befolkningens transportmiddelbruk! Prinsipper for tilrettelegging! Valg som

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark NVF Stipend Rapport Tittel: Sykkelstudietur til Danmark Danmark / 2.9. - 7.9.2006 Ingve Lygre Undheim Forord I forbindelse med prosjektoppgaven som inngår i 9. semester av mastergradstudiet på NTNU i Trondheim

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Christine Oma Nordstrøm Hanne Samstad 20. september 2012 1 Bakgrunn Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Kommuneplanmelding om byutvikling Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Vårt mål Å utarbeide et robust strategidokument som forklarer hovedprinsippene for den langsiktige byutviklingen. Langsiktig

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

VG2 Europa i Barcelona

VG2 Europa i Barcelona VG2 Europa i Barcelona Reisebrev: Søndag 11.mai. Tidlig søndagsmorgen møtte ti elever og to lærere trøtte og spente på Gardermoen. Vi ankom vakre Barcelona rundt lunsj og dro til hotellet. Hotellet ligger

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer